sh.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 61
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Administration.
  Zweifel, Ulla Li
  Gipperth, Johanna
  Bergström, Lena
  Stage, Jesper
  Sundblad, Eva-Lotta
  Wennhage, Håkan
  Westholm, Aron
  Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De åtgärder som genomförs för att förbättra havsmiljön baseras på en mosaik av olika åtgärdsprogram och lagstiftning. EU:s havsmiljödirektiv och den svenska havsmiljöförordningen har till syfte att uppnå en god miljöstatus i havsmiljön och det åtgärdsprogram som följer riktas mot åtgärder i kust- och havsområdet. Samtidigt sker en rad andra insatser för att minska påverkan på havsmiljön, bland annat åtgärder som riktas mot landbaserade aktiviteter. Det är följaktligen en utmaning att härleda förändringar i miljötillstånd till enskilda åtgärder och program. Utvärdering av åtgärder och åtgärdsprogram är dock en förutsättning för att kunna optimera åtgärdsarbetet, från såväl miljö- som kostnadssynpunkt.

  Den här rapporten presenterar resultat och rekommendationer från ett projekt med syfte att stärka uppföljning och utvärdering av det åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) som följer av EU:s havsmiljödirektiv. Projektet har genomförts av Havsmiljöinstitutet med medel från Havs- och vattenmyndigheten. I uppdraget har ingått att föreslå metoder för att utvärdera effekter av åtgärder i programmet samt att undersöka hur data och information som kan användas för att utvärdera effekter av åtgärderna kan samlas in.

  Rapportens rekommendationer bygger på en granskning av Havs- och vattenmyndighetens faktablad och första versioner av genomförandeplaner för åtgärderna i ÅPH 2022–2027. Som en del av detta arbete har en rad begrepp som används av Havs- och vattenmyndigheten också utvecklats och definierats. Baserat på dessa analyser rekommenderas följande:

  Tillämpa en utvecklad utvärderingsmodell som utgår från enskilda åtgärder och de aktiviteter som genomförs inom förvaltningen för att initiera åtgärderna. Utvärdering av åtgärderna föreslås följa en effektkedja av förväntade prestationer av myndighetens aktiviteter, förvaltningseffekter, beteendeförändringar hos aktörer utanför förvaltningen, och miljöeffekter. För att tillämpa modellen behöver också hänsyn tas till ytterligare aspekter. Framför allt behöver de antaganden som görs för att effektkedjan ska förverkligas och eventuella bieffekter identifieras och formuleras redan vid beslut om åtgärden. Med det föreslagna ramverket för uppföljning och utvärdering åstadkoms en mer systematisk och enhetlig utvärdering av åtgärder vilket bedöms leda till ett mer kostnadseffektivt åtgärdsarbete. Vi rekommenderar också att faktablad och genomförandeplaner för åtgärder i ÅPH uppdateras med den föreslagna utvärderingsmodellen som grund och de definitioner av begrepp som ges i rapporten

  Utvärdera tidiga steg i effektkedjan, för att i rimlig tid upptäcka om åtgärderna riskerar att inte resultera i förväntade förändringar i miljön eller om oönskade bieffekter uppstår. Vad gäller miljöeffekter är det ofta svårt att bedöma effekter av enskilda åtgärder i ÅPH. Den nationella och regionala miljöövervakningen ger förutsättningar för att bedöma miljötillståndet i havet men i de flesta fall krävs särskilda mätprogram om syftet är att utvärdera miljöeffekter av enskilda åtgärder. Därtill kan det i många fall ta lång tid innan åtgärder resulterar i mätbara förändringar i miljön. Därför är det ofta rationellt att utvärdera tidigare steg i effektkedjan för att indikera eventuella behov att se över och anpassa åtgärden. Vilka metoder som är bäst lämpade för att använda beror på åtgärdstyp och vilket steg i effektkedjan som ska utvärderas. Både kvalitativa och kvantitativa metoder kan vara passande, liksom en blandning av dessa övergripande angreppssätt.

  Överväg redan vid beslut om åtgärder hur de ska utvärderas för att tidigt klarlägga vilken data och typer av metoder som kan vara lämpliga för framtida utvärderingar. I projektet har vi undersökt tillgång till data och information som eventuellt kan användas för uppföljning och utvärdering av åtgärder. Möjligheter att söka och samla in befintlig information som kan användas för att utvärdera effekter av åtgärderna i ÅPH, från miljöövervakning och andra källor, är i dagsläget begränsade. Det beror framför allt på att det sällan framgår om inrapporterade dataset och projektrapporter har en koppling tillåtgärder i ÅPH, även när uppdrag för utvärdering av åtgärder i ÅPH sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Detta kan åtgärdas relativt enkelt om rapportörer av data och genomförare av uppdrag som berör åtgärder i ÅPH får en instruktion om enhetlig märkning av dataset och eventuella projektrapporter. För utvärdering av åtgärder måste dock ofta nya data och information tas fram för att uppfylla det specifika utvärderingssyftet. För flera typer av utvärderingar är det också nödvändigt att samla inrelevant data och information redan före det att åtgärden genomförs och det därför viktigt att redan vid beslut om åtgärd ha i åtanke hur de ska utvärderas.

 • 2.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Administration.
  Castillo, Daniel
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Administration.
  Administrativa konsekvenser av riktade statsbidrag2022Report (Other academic)
 • 3.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Administration. Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Jacobsson, BengtSödertörn University, School of Social Sciences, Business Studies. Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Förvaltningen i samhället2022Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förvaltningar har krävande uppgifter. Att även leva upp till värden om demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är inte enkelt. Samtidigt vet vi att en pålitlig och icke-korrupt förvaltning som verkar i medborgarnas tjänst är ovärderlig. En väl fungerande förvaltning utgör ett slags samhällelig guldreserv. I den här boken redovisar ett tjugotal forskare studier av förvaltningens roll i samhället. I korta och kärnfulla kapitel visar forskarna vilka strömningar som finns i förvaltningen i dag, och hur dessa påverkar tjänstemännen och styrningen.

 • 4.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Administration. Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Förändring, reformer och styrning: från OPA till NPM och NPG2022In: Förvaltningen i samhället / [ed] Anders Ivarsson Westerberg; Bengt Jacobsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 177-192Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Administration. Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Castillo, Daniel
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Administration.
  Hur ett administrations­monster skapas2022In: Förvaltningen i samhället / [ed] Anders Ivarsson Westerberg; Bengt Jacobsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 25-36Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Administration. Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Reform i uniform: Polisens stora omorganisation2020 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2015 sjösattes den största omorganisationen i svensk statsförvaltning någonsin. Polisen gick samman till en enda myndighet, från att ha varit 21 länsmyndigheter och en Rikspolisstyrelse. I den här boken beskrivs hur polisreformen 2015 gick till, och omorganisationen förklaras med hjälp av teorier om organisationsförändring och reformer. Författaren utgår ifrån två grundläggande idéer: att polisen i princip består av två organisationer – själva polisarbetet respektive den administrativa stödverksamheten – samt att reformer i polisen har en längre historia, vilket påverkar både hur man tänker kring organisering och styrning och möjligheterna att genomföra reformer. Ambitionen är att beskriva vad som hände, men också att förstå och i viss mån förklara varför det blev en reform, varför den genomfördes på det sätt som gjordes och varför den inte riktigt blev som man tänkt sig.

 • 7.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Nordström, Anders
  Södertörn University, Police Education.
  Från polisprofessionell verksamhetstillsyn till standardiserad internrevision2019In: Granskningssamhället: Offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 157-186Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Svensson, Jenny
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Skärpt skolinspektion i ett expanderade granskningslandskap2019In: Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 39-72Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Castillo, Daniel
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker?: Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapportens syfte är att undersöka och diskutera vilka administrativa effekter den indirekta statliga styrningen ger i den kommunala verksamheten. Kommunernas verksamheter styrs av en mängd olika styrsignaler, där styrningen sker i form av direkt, indirekt och efterhandsstyrning. Statliga myndigheter har i detta en roll som uttolkare, översättare och förmedlare av styrning. Studien visar att den komplexa styrbilden, mängden aktörer som är involverade i den indirekta styrningen, hörsammandet av efterhandsstyrningen och dominansen av ängsliga byråkrater och duktiga administratörer tillsammans bidrar till en överproduktion av administration inom skola, förskola och primärvård.

  Download full text (pdf)
  Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker? Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 10.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Politiet som reformererende organisasjon: Politireformer i Sverige 1965-20152018In: Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis / [ed] Vanja Lundgren Sörli & Paul Larsson, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, 1, p. 73-85Chapter in book (Refereed)
 • 11.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Skolinspektion på vetenskaplig grund?2018In: Att leda skolor med stöd i forskning: Exempel, analyser och utmaningar / [ed] Niclas Rönnström och Olof Johansson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, p. 233-262Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Det finns ett kaos mellan verkligheten och kartan: Rapport från Förvaltningsakademins seminarium om den stora polisreformen2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den första januari 2015 sjösattes den kanske största organisationsreform som genomförts i Sveriges statsförvaltning – omorganisationen där de 21 länspolismyndigheterna slogs ihop till en enda nationell polismyndighet. Syftet med reformen var att komma närmare medborgarna samtidigt som förmågan att fatta beslut på en samordnad central nivå skulle stärkas.

  I november 2016 arrangerade Förvaltningsakademin ett seminarium om denna reform. I panelen deltog forskare, poliser, journalister och rikspolischef Dan Eliasson. Första delen av seminariet handlade om hur själva reformen blev till. Den andra delen var ett panelsamtal där deltagarna utifrån sina olika perspektiv diskuterade kring frågor som: Vilka negativa och positiva effekter kan vi se så här långt? Hur ser vi på framtiden?

  I denna skrift presenteras en utskrift av seminariet. Här ges även ett teoretiskt perspektiv samt en översikt över de reformer den svenska polisen genomgått sedan mitten av 1960-talet.

  Anders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

  Download full text (pdf)
  Det finns ett kaos mellan verkligheten och kartan: Rapport från Förvaltningsakademins seminarium om den stora polisreformen
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 13.
  Ljung, Mikael
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  När målstyrning blev detaljstyrning: Arbetsvillkor och administrativa rutiner i hemtjänsten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom en rad reformer har hemtjänsten förändrats från att vara en kommunal verksamhet till att idag omfatta både privata bolag och olika kommunala enheter. Grundidén med förändringarna var att verksamheten skulle målstyras och effektiviseras.

  Denna studie visar att det administrativa arbetet ökat avsevärt, främst högre upp i organisationen. För vårdbiträdena har däremot tidspressen och detaljstyrningen ökat och det finns skäl att ifrågasätta om verksamheten har kostnadseffektiviserats.

  Slutsatsen blir att ekonomi prioriteras framför omsorg. Sättet som hemtjänsten är organiserad på har lett till tidsbrist, bristande kontinuitet och att omsorgsarbetet med de äldre får stå tillbaka.

  Mikael Ljung är masterstudent och forskningsassistent och Anders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

  Download full text (pdf)
  När målstyrning blev detaljstyrning: Arbetsvillkor och administrativa rutiner i hemtjänsten
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 14.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Nilsson, Torbjörn
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Den mångsidiga staten2016 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 15.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Dåligt samvete2016In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, no 1, p. 42-43Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Forssell, Anders
  et al.
  Uppsala universitet.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Granskningens (glömda) kostnader2016In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 118, no 1, p. 19-37Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  På vetenskaplig grund: Program och teknologi inom skolinspektion2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skolinspektion förväntas enligt offentliga policydokument leda till en rad positiva effekter för både skolor och elever. Men om man skrapar på ytan – vilka är de bakomliggande idéerna, hur ser strukturerna ut och vad leder egentligen skolinspektion till?

  I denna rapport presenteras en studie av skolinspektion där företrädare för både Skolinspektionen, skolhuvudmän och skolor intervjuats.

  Studien visar bland annat att

  • den vetenskapliga grund skolinspektion vilar på är i flera led tolkningar och sammanfattningar av delvis helt motstridiga forskningsresultat,
  • skolinspektion tar tid, kraft och resurser från den löpande skolverksamheten,
  • för att bli granskningsbar reduceras skolans komplexa verklighet till kortfattade presentationer och måldokument.

  Och inget av detta ger mätbara positiva effekter på verksamheten i klassrummet. Som möjlig väg framåt föreslås att skolinspektionens verksamhet vrids mer mot skolutveckling och främjande granskning.

  Anders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

  Download full text (pdf)
  På vetenskaplig grund: Program och teknologi inom skolinspektion
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 18.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Walczak, Bartliomiej
  University of Warzaw, Warzaw, Poland.
  The Organizational Field Of School Review In Sweden And Poland2016In: Edulearn16 proceedings: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies : Barcelona, Spain, 4-6 July, 2016, Valencia: International Association for Technology, Education and Development, 2016, p. 7202-7208Conference paper (Other academic)
 • 19.
  Forssell, Anders
  et al.
  Uppsala universitet.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Administrationssamhället2014 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 20.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration. Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Waldemarson, Ylva
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Östberg, Kjell
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Det långa 1990-talet2014In: Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades / [ed] Ivarsson Westerberg, Anders, Waldemarson, Ylva & Östberg, Kjell, Umeå: Boréa Bokförlag, 2014, 1, p. 11-33Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration. Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Waldemarson, YlvaSödertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.Östberg, KjellSödertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades2014Collection (editor) (Other academic)
 • 22.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Forssell, Anders
  Uppsala university.
  New Public Management och administrationssamhället2014In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, no 2, p. 40-44Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  New Public Management och den offentliga sektorn2014In: Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades / [ed] Ivarsson Westerberg, Anders, Waldemarson, Ylva, Östberg, Kjell, Umeå: Boréa Bokförlag, 2014, 1, p. 85-119Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration. Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Sextisju, sextisju - vart har du tagit vägen nu?2014In: Demokrati och förvaltning: En festskrift till Rune Premfors / [ed] Bengt Jacobsson och Göran Sundström, Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research , 2014, 1, p. 259-277Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Sundström, GöranSödertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Syns inte men finns ändå...: Ett seminarium om förvaltningspolitik2014Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ska skolan och sjukvården förstatligas? Hur utses och avskedas myndighetschefer? Vad är egentligen New Public Management? Frågor om hur offentliga åtaganden organiseras och styrs står i centrum för samhällsdebatten. Men varför gör förvaltningspolitiken så lite väsen av sig?

  Så stod det i inbjudan till seminariet ”Syns inte men finns ändå…” som arrangerades av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola den 7 februari 2014.

  Vid seminariet deltog några personer som vid olika tidpunkter och på olika sätt varit delaktiga i svensk förvaltningspolitik. Paneldeltagarna diskuterade hur de uppfattade den förvaltningspolitiska utvecklingen, hur de själva har påverkat utvecklingen och vad som bör göras i framtiden. Även om det fanns skillnader var panelen rörande överens om att förvaltningspolitik är viktigt och borde spela en större roll i den politiska diskussionen.

  I denna skrift publiceras en utskrift av seminariet tillsammans med en inledande artikel av Anders Ivarsson Westerberg och Göran Sundström där de placerar förvaltningspolitik i ett vetenskapligt sammanhang.

  Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

  Download full text (pdf)
  Syns inte men finns ändå... Ett seminarium om förvaltningspolitik
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration. Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Waldemarson, Ylva
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Östberg, Kjell
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Vad var det som hände?2014In: Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades / [ed] Ivarsson Westerberg, Anders, Waldemarson, Ylva & Östberg, Kjell, Umeå: Boréa Bokförlag, 2014, 1, p. 441-457Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Administrationssamhället och IT2013In: Allmänmedicin, ISSN 0281-3513, Vol. 34, no 3, p. 34-35Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Casula Vifell, Åsa
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Stockholms universitet.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Förvaltningen och dess folk2013In: I det offentligas tjänst: nya förutsättningar för tjänstemannarollen / [ed] Åsa Casual Vifell, Anders Ivarsson Westerberg, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013, p. 15-33Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Casula Vifell, Åsa
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Stockholms universitet.
  Ivarsson Westerberg, AndersSödertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  I det offentligas tjänst: Nya förutsättningar för tjänstemannarollen2013Collection (editor) (Other academic)
 • 30.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Marknaden i stadshuset: Stockholm och privatiseringen2013In: Du sköna nya stad: privatisering, miljö och EU i Stockholmspolitiken / [ed] Torbjörn Nilsson, Stockholm: Stockholmia förlag, 2013, p. 13-44Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Jacobsson, BengtSödertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Staten och granskningssamhället2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Granskningar har blivit både vanligare och alltmer omdiskuterade. Många har börjat tala om förekomsten av ett granskningssamhälle. Granskningar – vare sig de kallas revision, tillsyn, kontroll, kvalitetssäkring, inspektion, utvärdering eller certifiering – har idag många förespråkare, men börjar också få sina kritiker.

  Den 15 februari 2013 hölls ett vittnesseminarium med rubriken ”Staten och granskningssamhället” vid Södertörns högskola. Där fördes en livlig diskussion såväl om granskandets välsignelser som om dess avigsidor. Tre frågor stod i fokus: varför granskas det så mycket? Vad händer när man granskar? Vilka konsekvenser får det myckna granskandet?

  I denna skrift publiceras utskriften av vittnesseminariet tillsammans med en inledande artikel av Bengt Jacobsson och Anders Ivarsson Westerberg som ställer frågan om det finns någon väg ut ur granskningssamhället?

  Download full text (pdf)
  Staten och granskningssamhället
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 32.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Styrning utan riktning: Institutionaliseringen av svensk jämställdhetspolitik2013In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 115, no 1, p. 35-55Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Casula Vifell, Åsa
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Stockholms universitet.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Tjänsteman i en förvalting i förändring2013In: I det offentligas tjänst: nya förutsättningar för tjänstemannarollen / [ed] Åsa Casual Vifell, Anders Ivarsson Westerberg, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013, p. 9-13Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Eriksson, Fredrik
  et al.
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Ivarsson Westerberg, AndersSödertörn University, School of Social Sciences, The Academy of Public Administration.
  Rivstart för Sverige: Alliansen och maktskiftet 20062012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Maktskiften i svensk politik har tillhört ovanligheterna under efterkrigstiden. Under 1950-, 1960- och halva 1970-talen styrdes Sverige av socialdemokraterna. Efter 1976 har makten skiftat mellan de båda blocken i högre utsträckning, även om kontinuitet har varit det mest utmärkande draget i svensk politik.

  Detta vittnesseminarium om maktskiftet 2006 har syftat till att lyfta fram politikens villkor i och omkring maktskiftet mellan blocken. I seminariet deltog Helena Dyssen från Folkpartiet, Ulrica Schenström från Moderata samlingspartiet, Bengt Falemo från Centerpartiet och Jakob Forssmed från Kristdemokraterna, samtliga med god inblick i skeendena 2006 och senare.

  De viktigaste frågorna som lyftes fram under seminariet var skapandet av Alliansen och det arbete som ledde fram till dess valseger hösten 2006. Problematiken med att tillträda som ny regering med tillsättningsfrågor och inte minst framläggandet av en budget illustreras också. Ytterligare ett intryck är den allt viktigare och allt större medialiseringen av politiken som lyftes fram av samtliga paneldeltagare.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 35.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Nilsson, Torbjörn
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Att styra det oförutsedda: krisberedskapen som politikområde i internationellt ljus2011Report (Other academic)
 • 36.
  Nilsson, Torbjörn
  et al.
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Ivarsson Westerberg, AndersSödertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad: regeringsskiftet 19912011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I vilken utsträckning leder regeringsskiften till politisk förändring? Vilket handlingsutrymme har en nytillträdd regering? Hur har regeringsskiftena i Sverige gått till, och vilka problem har kommit upp i samband med dessa? Frågorna låg till grund för det vittnesseminarium som hölls vid Södertörns högskola i maj 2010 om maktskiftet 1991, då en borgerlig fyrpartiregering kom till makten. Representanter för de partier som bildade regering deltog i den panel som frågades ut under seminariet. Teman som diskuterades var bland annat: Hur gick det till när man skapade den gemensamma plattformen – Ny start för Sverige? Hur såg samarbetet ut med Ny demokrati? Vilka förändringar genomfördes under mandatpe­rioden? På vilket sätt förbereddes själva regeringsskiftet?

  Download full text (pdf)
  Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad: regeringsskiftet 1991
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 37. Lind, Rolf
  et al.
  Ivarsson Westerberg, AndersSödertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Ledning av företag och förvaltningar: former, förutsättningar, förändring2011Collection (editor) (Other academic)
 • 38.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Nilsson, Torbjörn
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Våldsamma upplopp i Sverige: från avvikelse till normalitet2011Report (Other academic)
 • 39.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  En företagsekonomi i företagens och samhällets tjänst2010In: Tradition och praxis i högre utbildning: tolv ämnesdidaktiska studier / [ed] Anders Burman, Ana Graviz & Johan Rönnby, Huddinge: Södertörns högskola , 2010, p. 35-47Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  En företagsekonomi i företagens och samhällets tjänst
 • 40.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History. Södertörn University, School of Social Sciences, The Academy of Public Administration.
  Makthavare: i ministerns skugga2010 (ed. 1. uppl.)Book (Other academic)
 • 41.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Varför administrerar vi så mycket?2010In: Företagsekonomins frågor / [ed] Nils Brunsson, Stockholm: SNS , 2010, 1. uppl., p. 122-129Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Administrativt arbete är en påtaglig realitet i alla moderna organisationer. Administrerandet upptar en stor del av mångas arbetstid. Det ska skrivas rapporter, utvärderingar och planer. Vi ska delta i budgetmöten, ha synpunkter på den nya kvalitetspolicyn eller utsättas för revisorernas granskande blickar. Det finns otaliga exempel på klagomål från olika håll från dem som arbetar i organisationer att det administrativa arbetet tycks öka och stjäl tid från de "vanliga" eller "riktiga" arbetsuppgifterna. Det finns många viktiga frågor att ställa om administration, till exempel: Ökar det administrativa arbetet, och i så fall på vilket sätt? Hur förändras det ordinarie arbetet som resultat av nya administrativa krav? Håller vi på att administrera ihjäl oss? Innebär försök att minska administrationen att den i själva verket ökar?

 • 42.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University College, Institute of Contemporary History.
  Nilsson, Torbjörn
  Södertörn University College, Institute of Contemporary History.
  De dolda makthavarna: politiska tjänstemän i stad och stat2009In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 111, no 4, p. 323-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent Swedish political debate a former anonymous group has been noticed, political appointees in the political executives. In media they are often characterized as politicians and in the last decades an expansion of them has taken place, both at governmental and municipal level (Stockholm). However, studies of this key group are surprisingly few. The study is related to "politicization", a concept widely used in international political science. Not only the expansion (and the recent feminization) of the group is here discussed. Even more important is the changing patterns of careers and the creation of staffs of political appointees that surround the politicians. The changes can be viewed as an effort from the politicians to regain control of the bureaucracy. By studying this, at least in Sweden, neglected group, the concept on politicization also is developed. Adapted from the source document.

 • 43.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, Institute of Contemporary History.
  Det tredje steget: Regeringskansliets arbete för övergång till euron2009In: Samhällsstyrning i förändring / [ed] Jon Pierre & Göran Sundström, Stockholm: Liber , 2009, 1. uppl., p. 178-201Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, Institute of Contemporary History.
  Paul Thompson, David McHugh: Att arbeta i organisationer2009Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, Institute of Contemporary History.
  [Recension av: Nuder, Pär: Stolt men inte nöjd]2009In: Personhistorisk tidskrift, ISSN 0031-5699, Vol. 105, no 1, p. 76-78Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Forssell, Anders
  et al.
  Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University College, Institute of Contemporary History.
  En flod av styrförsök: oavsedda konsekvenser av styrning i offentliga organisationer2008Conference paper (Other academic)
 • 47.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, Institute of Contemporary History.
  Administrationens renässans: tillbaka till framtiden i organisationsforskningen?2007In: Organisation: teorier om ordning och oordning / [ed] Dan Kärreman, Alf Rehn, Malmö: Liber , 2007, 1. uppl., p. 126-143Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, Institute of Contemporary History.
  Människorna i kanslihuset2007In: Regeringskansliet / [ed] Rune Premfors, Göran Sundström, Malmö: Liber , 2007, 1. uppl., p. 68-86Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Forssell, Anders
  et al.
  Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, Institute of Contemporary History.
  Organisation från grunden2007 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, Institute of Contemporary History.
  [Recension av: Fichtelius, Erik: Aldrig ensam, alltid ensam]2007In: Personhistorisk tidskrift, ISSN 0031-5699, Vol. 103, no 2, p. 211-215Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
12 1 - 50 of 61
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf