sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 436
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdullah, Firas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Afram, Cimel
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Psykisk ohälsa bland högstadieelever utifrån skolkuratorernas perspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka psykisk ohälsa bland högstadieelever utifrån skolkuratorernas perspektiv. De efterfrågade frågeställningarna för denna studie är hur psykisk ohälsa hos elever kan se ut utifrån skolkuratorernas perspektiv, vilka strategier som används för att motarbeta detta fenomen och vilka orsakerna är till psykisk ohälsa. Metoden som användes för denna studie var att intervjua fem skolkuratorer om frågor som berör ämnet psykisk ohälsa bland unga. Resultatet visade att den psykisk ohälsan har ökat de senaste åren och att stödsamtal och föreläsningar används av skolkuratorer som strategi för att motverka psykisk ohälsa bland unga. Utifrån skolkuratorernas utsagor framgick dessa orsaker som var bland annat stress, påverkan av sociala medier, problematiska relationer inom familjen och till vänner, kärleksrelationer samt socioekonomisk utsatthet. Studien beskriver även rollen som skolkurator och kuratorns professionella förhållningssätt gentemot eleverna. Avslutningsvis indikerar resultaten att det är brist på forskning inom det valda området, som kräver mer vidare forskning. 

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abraha, Senait
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Mengesha, Soliana
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Ensamhet bland äldre: En systematisk forskningsöversikt om riskfaktorer bakom upplevelsen av ensamhet2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka riskfaktorer som ligger bakom ofrivillig ensamhet bland äldre och hur riskfaktorerna kan motverkas med hjälp av skyddsfaktorer. Studien genomfördes med en systematisk forskningsöversikt där vi har sammanställt tidigare forskning om det valda ämnesområdet och tematiserat arbetet med hjälp av en innehållsanalys. De teorier vi har valt att utgå ifrån för att analysera resultatet är aktivitetsteorin av Lars Tornstam (2005) och SOC-modellen av Baltes Baltes (1990). Resultatet visar på att det finns både individuella och strukturella faktorer som ökar risken för äldres upplevelse av existentiell, social och emotionell ensamhet. På individnivå̊ visar resultatet att fysisk- och psykisk ohälsa, förlust av partner eller nära vänner, samt förluster av fysiska och psykiska förmågor kan vara riskfaktorer för att uppleva ensamhet. På samhällsnivå visar resultatet att låg socioekonomisk status och känslan av maktlöshet kan öka risken för ensamhet bland äldre. Resultatet visar även att vissa faktorer kan fungera som både riskfaktorer och skyddsfaktorer; hälsa och socioekonomisk status. Till exempel fysisk och psykisk ohälsa och låg socioekonomisk status är faktorer som ökar risk för upplevelsen av ensamhet. Omvänt är fysisk och psykisk hälsa, samt hög socioekonomisk status skyddsfaktorer som minskar ensamheten bland äldre. Riskfaktorerna för ensamhet bland äldre kan motverkas om äldre får möjlighet att upprätthålla framgångsrikt åldrande och ett aktivt liv anpassat till deras förmåga. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlberg, Emma
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Bilden av äldre i media: En kvalitativ studie över hur äldre personer framställs i media2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Äldre personer, det vill säga personer som är 65 år eller äldre, är en relativt bortglömd grupp inom medias rapportering. Gruppen syns sällan i mediesammanhang, och kommer mycket sällan till tals. Detta blir mest tydligt när det gäller frågor som rör äldre personer, då äldres röster lyser med sin frånvaro. Denna studie har till syfte att undersöka hur äldre personer framställs i media idag. Med hjälp av den kritiska diskursanalysen analyseras 20 artiklar från de två största dagstidningarna i Sverige: Aftonbladet och Expressen. Faircloughs kritiska diskursanalys samt Laclaus och Mouffes diskursteori används för att bidra till ökad förståelse för hur diskurser kring äldre personer kommer till uttryck i media.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  University of Gävle.
  Ristiniemi, Jari
  University of Gävle.
  Linblad, Inger
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Schiller, Lina
  University of Gävle.
  Perceptions of death among children in Sweden2019Ingår i: International Journal of Children's Spirituality, ISSN 1364-436X, E-ISSN 1469-8455, Vol. 24, nr 4, s. 415-433Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article discusses children?s thoughts about death. Research was carried out in two elementary schools in Sweden among 40 children between 6 and 9 years of age, data were collected through text reading, movie viewing and dialogues with children. The main results reveal child-specific thoughts about the end of life, i.e., ideas children construe on their own. The findings also show society- and time-specific thoughts that children take from their societal and cultural context. The article proposes an integrative approach between these two: it is only when the categories of child-specific and society- and time-specific thoughts are combined that we get a fair picture of children?s perceptions of death. The main finding is that children form ideas of their own; they are not completely under the influence of their societal and cultural context. Children take over ideas from their surrounding society but they also express ideas produced by themselves.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Akan, Esra
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Cherif, Meriem
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  De bakomliggande orsakerna till ungdomskriminalitet: En kvalitativ studie om vägen till kriminella miljöer: Kriminellas livsstil i utsatta områden2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att undersöka de bakomliggande orsakerna till varför människor hamnar i kriminalitet. I synnerhet fokuserar vi på att få en förståelse över vilka riskfaktorer som kan resultera till att man som ung utvecklar ett kriminellt beteende. Tillvägagångssättet för denna studie har således varit en kvalitativ innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer. Studien är en kvalitetsstudie baserad på tre informanters livsberättelse. Resultatet visar att det finns flera faktorer som kan orsaka ungdomskriminalitet. Dessa faktorer hänger ihop och skapar ett mönster eftersom de är beroende av varandra och kan även vara en följd orsak till en annan faktor. Denna studie präglas av tidigare forskning och teoretiska perspektiv som ger möjligheten till att finna likheter med det empiriska materialet. De bakomliggande orsakerna denna studie kommit fram till är skolgången, bostadsområdet, sociala miljö, individens föräldrar som inte uppfyller sin roll, individens dåliga självkänsla, förlorandet av sin anknytningsperson, och omgivningen som består av kriminella personer. Dessa faktorer har enskilt eller gemensamt med andra faktorer orsakat ungdomskriminalitet hos informanterna. Flera olika orsaker har visat sig ha ett samband mellan varandra och resulterat till en mer omfattande kriminell livsstil. Vidare har materialet analyserats utefter tidigare forskning för att kunna hitta likheter och även de teoretiska perspektiven som studien präglas på. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alinia, Minoo
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Etnisk särbehandling i regeringens genuspolitik - utmaningar för socialt arbete i storstadens mångfald2019Ingår i: Socialt arbete i storstaden: Villkor och praktik / [ed] Alinia Minoo & Songur Welat, Stockholm: Liber, 2019, 1, s. 45-59Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Alinia, Minoo
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Racial Discrimination in the Name of Women’s Rights: On Contemporary Racism in Sweden2020Ingår i: Routledge International Handbook of Contemporary Racisms / [ed] John Solomos, Routledge, 2020, 1, s. 332-344Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 8.
  Alinia, Minoo
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  White ignorance, race, and feminist politics in Sweden2020Ingår i: Ethnic and Racial Studies, ISSN 0141-9870, E-ISSN 1466-4356, Vol. 43, nr 16, s. 249-267Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article discusses the Swedish government's policy document on a feminist policy to reduce and prevent men's violence against women. Permeated by racial ignorance and politics of difference this document systematically and consistently excludes and ignores racial and ethnic power structures and their consequences in migrant minorities' daily lives and experience. The article raises questions about why some knowledge is silenced or abandoned while some is embraced and encouraged. Within a wider intersectional framework, and through critical race theory and ignorance studies, it investigates the knowledge produced in the government document and the way it reproduces, maintains, and normalizes racial otherness and social exclusion.

 • 9.
  Alinia, Minoo
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Songur, WelatSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Betygen är till mer för systemet än för eleven: Det behövs ett djupare samtal om grundskolans – och betygens – roll2022Ingår i: Aftonbladet, ISSN 1103-9000, nr 2022-08-23, s. 4-5Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Betygsfetischering och alienation i marknadsskolan2022Ingår i: Bortom systemskiftet: Mot en ny gemenskap / [ed] Niklas Altermark; Magnus Dahlstedt, Stockholm: Verbal Förlag , 2022, 1, s. 210-233Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Skolans marknadsanpassning har inneburit såväl ekonomiska, organisatoriska som pedagogiska förändringar för elevers och lärares vardag. I den politiska debatten har friskolornas vinster ofta varit föremål för diskussion, liksom skolsegregationen. Färre har diskuterat hur den pedagogiska miljön har anpassats efter lönsamhetskrav. Genom att rikta fokus mot betygens samtida reformering vill jag med kapitlet visa på hur skolans ekonomiska organisering påverkar elevers skolarbete och i förlängningen sorteringen av elever.

 • 12.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  En ny humanism: intervju med Paul Gilroy2016Ingår i: MANA, ISSN 1403-6886, nr 1, s. 8-11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  "Inom grundskolan ram erövrar realskolan åter” – intervju med Göte Rudvall2018Ingår i: Vägval i skolans historia, E-ISSN 2002-0147, nr 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kunskap, innovation och kapitalistiska konfliktytor2021Ingår i: Fronesis, ISSN 1404-2614, nr 11 majArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 15.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Högskolan Halmstad, Sverige.
  Lack of Understanding and the Desire for Re-Cognition2022Ingår i: Confero: Essays on education, philosophy and politics, E-ISSN 2001-4562, Vol. 9, nr 1, s. 1-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Lyssna på forskningen – betyg skadar unga: Replik från Majsa Allelin om att införa betyg från årskurs 42021Ingår i: Aftonbladet, ISSN 1103-9000, nr 2021-01-12Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Något om de fristående och kommunala skolornas skilda förutsättningar2019Ingår i: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727, nr 12 septemberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 18.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Några skjuter några – och allt förblir som förr2018Ingår i: Dagens ETC, ISSN 1652-8980, nr 17 april, s. 20-21Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 19.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Olycklig kärlek och det (o)möjligas dialektik2020Ingår i: Paletten, ISSN 0031-0352, nr 320, s. 63-69Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Organisera brett - inte perfekt2020Ingår i: Arbetaren, ISSN 0345-0961, nr 2020-05-01Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Pathways to Aesthetic Education in a World of Profitability2022Ingår i: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 30, nr 5, s. 490-510Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The cultural sector has become an important part of the ‘new economy’ and has affected artistic practices as well as the road to becoming an artist. By discussing two female students’ paths to aesthetic education, the article sheds light on some of the sociopolitical and economic conditions that students in transition between elementary and upper secondary school in Sweden encounter when entering aesthetic education with musical aspirations. The results give insight into the ways in which young people reason when entering a precarious sector that demands a high amount of personal investment and planning. It also shows the ways in which social class still plays a pivotal role in the choice of and reflection on educational goals. Further, the article discusses how creative desires can transcend the economic instrumental expectations that surround the world in which the students live. Thus, it provides a contemporary understanding of how young people navigate a world of profitability.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Rasism som reifikation: svart gimmick som existensvillkor2021Ingår i: Ord och bild, ISSN 0030-4492, E-ISSN 1402-2508, nr 2, s. 61-66Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Reproduktion och fantasi: Om människans tillblivelse2020Ingår i: Stockholmstidningen, nr 3, s. 8-10Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Slaget om förorten – platsen där drömmar, fantasier och motstånd möts2018Ingår i: MANA, ISSN 1403-6886, nr 2-3Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Allelin, Majsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Till kritiken av den utbildningspolitiska ekonomin2020Ingår i: Perspektiv på skolans problem: vad säger forskningen? / [ed] Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, s. 273-290Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Alstam, Kristina
  Göteborgs universitet.
  Länge leve den olyckliga kärleken. Om passion i förnuftets århundrade2019Ingår i: Ord och bild, ISSN 0030-4492, E-ISSN 1402-2508, nr 3-4, s. 124-131Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 27.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Sernhede, Ove
  Det pedagogiska mötets potential - behovet av ökad autonomi för elever och lärare2022Ingår i: När skolan blev en marknad: Trettio år med friskolor / [ed] Per Kornhall; Sten Svensson; Majsa Allelin; Bo Karlsson, Stockholm: Natur och kultur, 2022, s. 250-263Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Wikström, Josefine
  Reproduktion2020Ingår i: Glänta, ISSN 1104-5205, nr 1-2, s. 98-105Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Allinger, Natalia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Bergström, Venus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Barnets bästa - en subjektiv bedömning utifrån olika tolkningsramar.: En kritisk diskursanalys av vårdnadstvister där barnets pappa antas ha utövat våld mot barnets mamma2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån kritisk diskursanalys undersöka hur våld i nära relation tas i beaktande vid domstolens beslut och socialtjänstens bedömningar i vårdnadstvister. Studiens empiri består av sex tingsrättsdomar från en tingsrätt i Stockholms län samt tillhörande vårdnads-, boende- och umgängesutredningar från socialtjänsten, där det förekommer uppgifter om att barnets pappa utövat våld mot barnets mamma. Studien utgår från Faircloughs kritiska diskursanalys som teori och metod samt ett genusperspektiv med utgångspunkt i normer om kön och föräldraskap. I studien analyseras även organisatorisk makt utifrån begreppet handlingsutrymme. 

  Studiens huvudsakliga slutsatser är att tingsrätten motiverar sina beslut utifrån två olika diskurser. I “kärnfamiljsdiskursen” betonas vikten av en god och nära relation till båda föräldrarna. Här marginaliseras våldet och tingsrättens beslut fattas oaktat socialtjänstens bedömningar. I de fall där en god och nära relation mellan barn och pappa inte kan kombineras med behovet av skydd utgår domstolen i sitt beslut från “kvinnomisshandelsdiskursen”. Där baserar domstolen sin argumentation i hög grad på socialtjänstens riskbedömning och våldet görs till en central fråga. Oavsett diskurs har tingsrätten tolkningsföreträde då de kan välja om de vill följa socialtjänstens rekommendation eller inte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Almquist, Ylva B.
  et al.
  Stockholms University.
  Rojas, Yerko
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Vinnerljung, Bo
  Stockholm University.
  Brännström, Lars
  Stockholm University.
  Association of Child Placement in Out-of-Home Care With Trajectories of Hospitalization Because of Suicide Attempts From Early to Late Adulthood2020Ingår i: JAMA Network Open, E-ISSN 2574-3805, Vol. 3, nr 6, artikel-id e206639Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Importance: Children placed in out-of-home care (OHC) have higher rates of suicidal behaviors, including suicide attempts, compared with those who grow up in their family of origin. Several studies have shown that this elevated risk persists into young adulthood. Yet, our knowledge about any longer-term associations of OHC with suicide attempts is limited.

  Objective: To examine how childhood experiences of placement in OHC are associated with trajectories of hospitalization because of suicide attempts (HSA) from early into late adulthood.

  Design, Setting, and Participants: This prospective birth cohort study that was conducted in Stockholm, Sweden, and analyzed in March 2020 included 14 559 individuals born in 1953 who were living in the greater metropolitan of Stockholm in November 1963 and followed through registers up until December 2016.

  Exposures: Childhood experiences of OHC based on information from the Social Register (age 0-19 years).

  Main Outcomes and Measures: Hospitalization because of suicide attempts based on in-patient care data from the National Patient Register. Group-based trajectory modeling was used to cluster individuals according to their probabilities of HSA across adulthood (age 20-63 years).

  Results: In this cohort of 14 559 individuals (7146 women [49.1%]), 1320 individuals (9.1%) had childhood experiences of OHC, whereas 525 individuals ( 3.6%) had HSA. A Cox regression analysis showed a substantially higher risk of HSA among those with childhood experiences of OHC (hazard ratio, 3.58; 95% CI, 2.93-4.36) and after adjusting for a range of adverse childhood living conditions (hazard ratio, 2.51; 95% CI, 2.00-3.15). Those with at least 1 HSA were grouped into 4 trajectories: (1) peak in middle adulthood (66 [12.6%]), (2) stable low across adulthood (167 [31.8%]), (3) peak in early adulthood (210 [40.0%]), and (4) peak in emerging adulthood (82 [15.6%]). A multinomial regression analysis suggested that those with experiences of OHC had higher risks of following any of these trajectories (trajectory 1: relative risk ratio [RRR], 2.91; 95% CI, 1.61-5.26; trajectory 2: RRR, 3.18; 95% CI, 2.21-4.59; trajectory 3: RRR, 4.32; 95% CI, 3.18-5.86; trajectory 4: RRR, 3.26; 95% CI, 1.94-5.46). The estimates were reduced after adjusting for adverse childhood living conditions.

  Conclusions and Relevance: The findings suggest that the elevated risk of suicide attempts among former child welfare clients does not cease after young adulthood, indicating the necessity for clinical attention to childhood experiences of OHC as a risk marker for suicidal behavior across the life span.

 • 31.
  Al-tamimi, Helena
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Tiedemann, Emily
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  "SiS är inte en bra plats för barn att vara på": En kvalitativ studie om upplevelser av SiS särskilda ungdomshem2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  “SiS är inte en bra plats för barn att vara på”, är en kvalitativ studie som har i syfte att undersöka SiS behandlingsarbete med LVU-placerade och LSU-dömda ungdomar. Studien fokuserar på att undersöka betydelsen av behandlingsarbetet på institutionen och vilken förändring arbetet har för målgruppen. I studien undersöks även hur målgruppen förbereds för en återgång till samhället, med syfte att minimera återfall i brott. Det empiriska materialet bygger på semistrukturerade intervjuer med tre tidigare placerade ungdomar och tre behandlingsassistenter. Studien utgår från Goffmans forskning om totala institutioner, samt Travis Hirschis teori om sociala band. Studiens generella resultat och slutsatser visar på att det existerar en hård jargong, destruktiva anpassningsbeteenden och en egen social kultur på institutionen som i sig försvårar behandlingsarbetet. De starka yttre faktorerna i ungdomens miljö, som kan vara orsak till att ungdomen utvecklat ett socialt nedbrytande beteende, visar sig inte beaktas i behandlingsarbetet, vilket indikerar på svårigheterna att hantera den komplexa problematiken kring ungdomsbrottslighet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Alyass, Angella
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Covid-19:s påverkan i skolvärlden: En studie om svenska gymnasielärares psykosociala arbetsmiljö samt skolledningens roll2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Covid-19 has meant that important societal functions such as high schools have been affected and have needed to adapt from traditional teaching to distance education. The reason why this study is needed is the lack of research and knowledge about how Swedish high school teachers and the school management has been affected by covid-19. The purpose of this study is to investigate the high school teachers psychosocial work environment in distance education during covid-19 and the school management’s role and significance for the teachers work environment. The main questions in this study are to investigate how high school teachers have experienced their psychosocial work environment, which effects the psychosocial work environment has had on their wellbeing and which role the school management has had in the teachers work environment.

  This study applies theories from Rubenowitz “five requirements for a good psychosocial work environment”, KASAM and Demand-Control-Support Model. The study is based on 15 interviews where the results have been analyzed using a Thematic Analysis Method.

  The results show that the high school teachers experience a positive psychosocial work environment due to the good relationship with the school management. One important part of the result is the influence and autonomy the teachers have in their daily work. The disadvantages in the teacher’s psychosocial work environment are related to the reduced social contact with both colleagues and students. An important observation in the results show the teachers wellbeing have been affected negatively due to the reduced student contact. The results shows also that the school management have had to be available, flexible and have needed to provide support to the teachers since distance work has had a negative effect on their social contact.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Ida
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Henriksson, Rebecca
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Unga kvinnors kroppsuppfattning i en digitaliserad värld: En kunskapsöversikt2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med den ökade digitaliseringen i samhället har sociala medier blivit en allt större del av människors vardag. Att exponeras för det rådande kroppsidealet är idag enklare än någonsin, vilket särskilt anses påverka unga kvinnor och deras förhållande till sina kroppar. Syftet med denna kunskapsöversikt var att sammanställa tidigare forskning kring ämnet för att belysa hur kroppsidealet på sociala medier porträtterades för unga kvinnor och hur det påverkade deras kroppsuppfattning, för att vidare identifiera skyddsfaktorer i deras användning av sociala medier. Resultatet indikerade på att redigering av bilder, publicering av selfies och en konstant jämförelse med andra bidrog till ett större kroppsmissnöje i strävan efter att nå ett smalhetsideal som många gånger är svåruppnåeligt. En medvetenhet om verkligheten som finns bakom den perfekta ytan kunde enligt unga kvinnor verka som en skyddsfaktor för att erhålla en positiv kroppsuppfattning. Vidare ansågs djupare kunskap kring ämnet genom utbildning vara ytterligare en skyddsfaktor för att belysa den problematik som kroppsidealet på sociala medier medför i unga kvinnors vardag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Unga kvinnors kroppsuppfattning i en digitaliserad värld
 • 34.
  Andersson, Sandra
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Cannabisdiskurser i svensk press: En kvantitativ innehållsanalys av förändringen mellan 2012 och 20202021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samtidigt som västvärlden är mitt uppe i en liberaliseringstrend där lagar kring cannabis på allt fler håll förändras i en tillåtande riktning kvarstår den för Sverige karaktäristiska målbilden ”det narkotikafria samhället”. Med utgångspunkt i fem olika cannabisdiskurser i svensk press, som identifierats i tidigare forskning, har denna uppsats med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys undersökt hur ofta dessa diskurser framkommer samt hur mycket utrymme de ges i fyra av Sveriges största dags- och kvällstidningar. Detta har gjorts med syfte att ta reda på om det skett någon förändring i medias framställning av cannabis mellan 2012 och 2020. Socialkonstruktionismen har använts som teoretiskt ramverk och 120 artiklar för respektive år har kodats och analyserats med hjälp av diskurs- samt dagordningsteori. Resultatet visar att den juridiska diskursen är fortsatt dominerande, att den medicinska diskursen har nyanserats samt att den ekonomiska och den rekreationella diskursen har fått mer medialt utrymme. Vidare visar det också att diskursen om sociala problem har minskat markant. Med utgångspunkt i de internationella trenderna, medias nyckelroll som förändrande samhällsaktör samt tendenser till attitydförändring hos befolkningen föreslås i resultatdiskussionen en fortsatt forskning på området. Även en levande diskussion kring det sociala arbetets roll i relation till samhällsutvecklingen uppmuntras, detta för att vidare reflektera kring dess potentiella konsekvenser för uppdraget att förebygga missbruk och skydda barn- och unga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Cannabisdiskurser i svensk press
 • 35.
  Anter, Maria
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Hjelte, Marika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Socialarbetarens arbete med nyanlända kvinnor: En kvalitativ studie om nyanlända kvinnors etablering på den svenska arbetsmarknaden2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Nyanlända kvinnor är den grupp som har mest arbetslöshet i Sverige. Dem är även den grupp som oftast blir diskriminerade eller nedvärderade, utifrån bland annat religion, kön och kultur. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap till forskningsfältet genom att dels undersöka vad socialarbetare som arbetar med nyanlända kvinnor upplever orsakar nyanlända kvinnors svårigheter på arbetsmarknaden, och dels genom att analysera hur socialarbetare arbetar med nyanlända kvinnor för att öka deras möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet besvaras genom tre intervjuer från socialarbetare som arbetar med nyanlända kvinnors etablering, och som därmed talar utifrån egna erfarenheter och tankar. Denna studie är en kvalitativ forskning med intervjuer utifrån socialarbetare som arbetar med nyanlända kvinnor. Resultatet visar att studiens informanter arbetar med olika metoder för attde nyanlända kvinnorna ska komma ut från sin svåra situation inom den svenska arbetsmarknaden. Upplevelsen hos socialarbetarna är att de nyanlända kvinnorna inte har endel av de förutsättningar som krävs för att få ett arbete, vilket de får hjälp med i form av språkstudier, praktik, arbetsträning och vägledning inom arbetslivet och samhället. Informanterna uttryckte även att goda kunskaper i det svenska språket samt utbildning är viktiga förutsättningar för att få ett arbete

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Arvidsson, Oona
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Taubert, Alexander
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  ”Man måste bli allt – man måste vara mamma, pappa, syskon, man”: En fenomenologisk studie om familjeåterförening för ensamkommande barn i Sverige2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i den här studien har varit att undersöka hur ensamkommande unga i Sverige beskriver sin upplevelse av familjeåterförening och vilken innebörd eller mening familjeåterföreningen har för dem. Vidare har vi haft för avsikt att ta reda på hur ensamkommande unga upplever den förändring som sker när samhällsstödet dras in vid familjens ankomst till Sverige. Studien är en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat tre personer som kommit till Sverige som ensamkommande barn och som senare återförenats med sina familjer i Sverige. Studiens teoretiska ramverk utgörs av Schütz fenomenologiska sociologi samt Berger och Luckmanns teori om den sociala verkligheten. För att ytterligare fördjupa förståelsen har vi kompletterat det teoretiska ramverket med Boss teori om tvetydig förlust samt med Greifs teori om tvetydig återförening. Analysmetoden var interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Studiens huvudsakliga resultat är att det verkar finnas en kluvenhet i ensamkommande ungas upplevelser av familjeåterföreningen. Samtidigt som familjeåterföreningen har haft stor betydelse för respondenterna, har tiden efter återföreningen präglats av ett påfrestande ansvar över familjen. Avslutningsvis diskuteras eventuella brister i socialtjänstens stöd för familjer vid familjeåterförening i Sverige. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Arvidsson & Taubert, C-uppsats HT-17
 • 37.
  Awidesian, Sevag
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Styrning i det praktiska sociala arbetet: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av styrning i sin arbetsvardag2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det svenska välfärdssamhället kan hävdas inbegripa som ett socialt skyddsnät med intention av att medborgarna får skäliga levnadsförhållanden. Välfärdsystemet har dock på senare tid genomgått grundläggande förändringar avseende dess organisering och styrning inom det sociala myndighetsarbetet, där dess påverkan allt för lite anses uppmärksammats.

  Studiens övergripande syfte är att studera socialarbetares upplevelser av styrning inom socialtjänstens myndighetsutövning. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer och har bringat betydande kunskaper och belysning av ämnesområdet. Resultatet har påvisat en överlagd styrning inom det sociala myndighetsarbetet, som normaliserats och utgör påverkan på hur det praktiska arbetet bedrivs och hur känslan av det sociala arbetet behandlas. Vidare har studiens resultat påvisat diverse orsaksförklaringar som bottnar i konstadsfrågor, tillit från ledningsgruppen, arbetsmotiv men också socialsekreterares individuella yrkeserfarenhet- och kompetens.

  Utifrån studiens analys har fyra centrala teman identifierats och framställts som både orsaksförklaring och förutsättning för ett praktiskt socialt myndighetsarbete. Dessa förklaras som; styrning och socialsekreterares arbetssituation, brist på tillit, socialt arbete – en kunskapsbaserad praktik och styrning som instrument.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Awidesian, Sevag
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Borssén, Yasemin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Funktionshinder, ett hinder för social rättvisa?: En kvalitativ studie om upplevd diskriminering i vardagslivet bland personer med en synlig funktionsnedsättning2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att studera och belysa fenomenet diskriminering i relation till individer som besitter en synlig funktionsnedsättning. Den huvudsakliga empirin har grundats i kvalitativa intervjuer och fullgjort inflytelserika kunskaper. Huvudresultatet har därav exponerat en kontextburen diskriminering, i form av sociala samhällsstrukturer och fysiskt missanpassade offentliga miljöer. Diskriminering påvisas således vara ett vanligt förekommande fenomen och uttrycker sig av ojämlika förhållanden, i form av bristande inkludering i sociala situationer. Studiens resultat har dock visat generella orsaksförklaringar av denna problematik – som bottnar i bristande kunskaper, och i sin tur, utgör negativa föreställningar. Studien uppmärksammar därav människor med synliga funktionsnedsättningar, i en betydelse av att alltmer naturligt inkluderas i samhället. Utifrån studiens analys har fyra framgående teman identifierats; bristande inkludering, mellanmänskliga interaktioner, negativa tilldragelser och bristande kunskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  EXAMENSARBETE 2020
 • 39.
  Azad, Azadé
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Sernbo, Elisabet
  University of Gothenburg, Sweden.
  Svärd, Veronica
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Karolinska Institutet, Sweden.
  Holmlund, Lisa
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Björk Brämberg, Elisabeth
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Conducting In-Depth Interviews via Mobile Phone with Persons with Common Mental Disorders and Multimorbidity: The Challenges and Advantages as Experienced by Participants and Researchers2021Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 18, nr 22, s. 11828-11828Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Qualitative interviews are generally conducted in person. As the coronavirus pandemic (COVID-19) prevents in-person interviews, methodological studies which investigate the use of the telephone for persons with different illness experiences are needed. The aim was to explore experiences of the use of telephone during semi-structured research interviews, from the perspective of participants and researchers. Data were collected from mobile phone interviews with 32 individuals who had common mental disorders or multimorbidity which were analyzed thematically, as well as field notes reflecting researchers’ experiences. The findings reveal several advantages of conducting interviews using mobile phones: flexibility, balanced anonymity and power relations, as well as a positive effect on self-disclosure and emotional display (leading to less emotional work and social responsibility). Challenges included the loss of human encounter, intense listening, and worries about technology, as well as sounds or disturbances in the environment. However, the positive aspects of not seeing each other were regarded as more important. In addition, we present some strategies before, during, and after conducting telephone interviews. Telephone interviews can be a valuable first option for data collection, allowing more individuals to be given a fair opportunity to share their experiences.

 • 40.
  Azad, Azadé
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Svärd, Veronica
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Medical Unit Social Work in Health, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden;Department of Social Work, Södertörn University, Huddinge, Sweden;Division of Insurance Medicine, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Competence and professionalisation among return-to-work coordinators in Sweden: comparisons by original profession2023Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Rehabiliteringskoordinatorer är en ny yrkesroll inom hälso – och sjukvården som stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen. Koordinatorerna saknar dock en tydlig roll – och kompetensbeskrivning, och det faktum att yrkesrollen saknar en gemensam yrkesutbildning och innehas och utvecklas av olika professioner gör den unik. Syftet med studien var att undersöka skillnader i kompetens baserat på rehabiliteringskoordinatorers olika grundprofessioner, samt vilka professioner de menade hade bäst kompetens för att arbeta som rehabiliteringskoordinator. Alla rehabiliteringskoordinatorer i en region bjöds in att svara på en enkät (89% svarsfrekvens). Både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder användes. Resultaten visade att kuratorer hade mer vidareutbildning än övriga professioner, särskilt inom samtalsmetoder, och kuratorerna uppgav mindre behov av ytterligare kompetens inom områdena jämställdhet, sociala problem, försäkringar/bidrag och samtalsmetoder. Analysen av fritextsvaren visade att holistisk syn, personlighet framför profession samt rådgivning och vägledning ansågs vara tre viktiga kompetensområden för rehabiliteringskoordinatorer. Arbetsterapeuter och socionomer ansågs ha mest passande kompetens för att arbeta som rehabiliteringskoordinator. Resultaten adresserar några gemensamma grundvärden, normer och viktiga kompetensområden för rehabiliteringskoordinatorer som kan bidra i utvecklingen av utbildning för rehabiliteringskoordinatorer och bana väg för deras professionaliseringsprocess.

 • 41.
  Azad, Azadé
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden; Stockholm University, Sweden.
  Svärd, Veronica
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Karolinska Institutet, Sweden.
  Patients’ with Multimorbidity and Psychosocial Difficulties and Their Views on Important Professional Competence for Rehabilitation Coordinators in the Return-to-Work Process2021Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 18, nr 19, artikel-id 10280Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Coordinators may play a key role during the return-to-work (RTW) process for people on sickness absence. There are still few studies on the newly implemented rehabilitation coordinators (RECO) within Swedish healthcare, and none focus on their competence. The aim of this study was to explore how persons with multimorbidity and psychosocial difficulties describe the professional competence of the RECO they encountered during their RTW process. The study takes a relational and practical approach in defining professional competence, including both what professionals do and what they possess. Interviews with 12 people with multimorbidity and psychosocial difficulties who had encountered a RECO during their RTW process were analysed using thematic analysis. Six different themes were found: communicative and coordinating skills; advisory and guidance skills; engagement and advocacy skills; being persistent and flexible; being empathic and therapeutic; being professional and trustworthy. Most of these are found in research on RTW coordinators, but being persistent, and having advisory, guidance, advocacy and therapeutic skills have not been recognised as important competences previously. This study adds patients’ views on important professional competence that support the RTW process, which should be regarded in further developments of RECOs’ functions and their competence descriptions.

 • 42.
  Balevi, Mehtap
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Friborg, Carin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Hovrättens och tingsrättens bedömning av hedersrelaterat våld och annat våld: - En kvalitativ analys av rättsfall rörande våldsbrott2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study has been to describe and analyse in which way court make a distinction between honour related violence and violence in other cases by using an text analysis together with an content analysis. Previous research shows that honour related violence have been a controversial concept, which have made it hard for the swedish society to get a hand of the background of the phenomenon. Some researcher describe honour related violence as a cultural related lifestyle, all though some researchers does not agree with this explanation. The result have been analysed through a feministic perspective on gender, definitions of ascendancy, the normalizations process of violence and through honour and shame. To create an understanding of how the gender norms can take place in different family structures, Al-Baldawis pyramid of patriarchal family structure have been used as an illustration of the differences in authority of power. The main result shows that men's violence against women have been over represented, categorized after violence in close relationships. It also shows that the court´s assessment often is objective, based on the circumstances of the case. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hovrättens och tingsrättens bedömning av hedersrelaterat våld och annat våld - En kvalitativ analys av rättsfall rörande våldsbrott
 • 43.
  Bartule, Evita
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Delaktiggörande med hjälp av kommunikativt och kognitivt stöd: en mixed methods studie om kunskapsutvecklingsbehov hos handläggare med direkt funktionsnedsättningsansvar2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Delaktighet är en mänsklig rättighet. Genom att ha möjlighet att kommunicera sina behov görs samhället mer tillgängligt vilket är en förutsättning för delaktighet. Kommunikativt och kognitivt stöd är nödvändiga verktyg för att underlätta kommunikation för personer med funktionsnedsättning. Trots det följs Socialstyrelsens rekommendationer kring önskvärd kunskap hos handläggare som arbetar med personer med funktionsnedsättning selektivt. Med utgångspunkt i observationer som gjordes under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) hade syftet i denna studie främst varit att undersöka det individuella ansvaret för fortsatt lärande bland handläggare. För att uppnå syftet användes mixed methods design för social rättvisa med utforskande sekventiell design som grund. Data från fas 1 (VFU-perioden) integrerades i en enkät (fas 2) som sedan användes för datainsamling under den tredje, kvantitativa, fasen för att få en uppfattning om vissa utvalda observationer från fas 1 kunde generaliseras. Ett pedagogiskt mål inom ramen för social rättvisa var att medvetandegöra handläggare om att kognitivt stöd inte nödvändigtvis krävde specialutbildning och därmed främja delaktiggörande av personer med funktionsnedsättning. Resultat bekräftade observationerna att alla brister inte kunde reduceras till organisation. Verkligheten var mångfacetterad och handlingsutrymmet var begränsad i olika grad. Mycket informellt lärande skedde i arbetsgruppen men stort ansvar för egen kunskapsutveckling lades på arbetsgivaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Bazaz, Ava
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Dahling Barger, Beata
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  “Att vara narkoman är något jag kommer få jobba med resten av mitt liv”: En kvalitativ intervjustudie av den egna erfarenhetens inverkan på att bli och vara missbruksbehandlare2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Missbruk medför samhällsproblem i flera avseenden och innebär en social utsatthet för individen. Ansvaret för utförande av missbruksbehandling ligger delvis inom socialt arbete. Tolvstegsbehandling av alkohol- och narkotikamissbruk är en av Socialstyrelsens rekommenderade behandlingsformer. Denna Studie utforskar hur tolvstegsbehandlare påverkas av sina tidigare erfarenheter av missbruk i utvecklingen av professionell expertis, identitet och i det behandlande arbetet. Fyra kvalitativa djupintervjuer analyserades med hjälp av en fenomenologisk analysmetod. Studiens resultat visar hur behandlare med egen erfarenhet av tidigare missbruk arbetar för att uppnå och bibehålla en professionell expertis och professionell identitet. Kunskap genom utbildning, praktisk kunskap och personliga erfarenheter blir grundläggande, samtidigt som bearbetning av erfarenheter och självreflektion är särskilt avgörande för ett gott behandlande arbete. Resultaten visar på att den egna erfarenheten har en positiv inverkan på behandling och behandlingsrelationen genom att öka delaktighet, mottaglighet och nyttjandet av behandlarens förebildsroll. Däremot utgör den egna erfarenheten risker som kan inverka på behandling och behandlarens känslotillstånd genom överidentifikation. Tidigare erfarenheter kan även skapa konflikt mellan professionell och privat roll, både utifrån tidigare kännedom om klienten och utifrån fortsatt medverkan i tolvstegsmöten som privatperson. Respondenterna delar en öppen syn på behandlingsmetoder, samtidigt som de delar en icke-flexibel syn vad det gäller medicinering. Resultaten är genomsyrade av vikten att arbeta med sig själv genom handledning, egenvård och fortsatt engagemang i tolvstegsrörelsen. Resultaten diskuteras utifrån tidigare forskning, teorin för psykosocialt arbete och de teoretiska begreppen dubbel relation, förebild, professionell expertis, kunskap, situerat lärande och identitet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bazaz och Dahling Barger Examensarbete HT23
 • 45.
  Behtoui, Alireza
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent.
  Carlson, Per
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Ferlander, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent.
  Heber, Anita
  Stockholms universitet.
  Jukkala, Tanya
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Lindström, Jonas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent.
  Politiskt färgad undersökning med dålig representativitet: Replik DN Debatt 19/22019Ingår i: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 46.
  Ben Yazza, Nathalie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Mamlesi, Golan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Ett begrepp med olika betydelser: En studie om begreppet hedersrelaterat våld2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka dels hur definitionen av ”hedersrelaterat våld” används i socialstyrelsens rapport, dels hur ”heder” används i aktuell svensk forskningoch i en central bok. I uppsatsen studeras vad konsekvenserna kan bli för socialsekreterare när ”hedersrelaterat våld” definieras på olika vis, samtidigt somde arbetar för att förebygga fenomenet. Uppsatsens empiri består av olika texter och forskning som fokuserar på olika definitioner av ”hedersbegreppet”. Även forskning som belyser socialsekreterarnas arbete kring benämningen av ”hedersrelaterat våld” analyseras i uppsatsen. Metoden ärkvalitativ textanalys, och kodningen består av frågor som har ställts inför analysen av materialet. Vi författare har bemödat oss om att ha ett sakligt och forskningsmässigt synsätt i arbetetmeddenna uppsats. Centrala resultat i studien är att ”hedersrelaterat våld” beskrivs utifrån kulturella, historiska, och intersektionellaperspektiv. En del texter som analyseratsutgår från kulturella och historiska utgångspunkter i beskrivningenav våld, och hänvisar främst till normer och värderingar somgrundi samhället. Annan forskning kritiserar detta synsätt och framhåller att kulturella aspekter kan leda till diskriminering av vissa grupper. När”hedersrelaterat våld” förklaras utifrån intersektionellaperspektiv utgår man i forskningen från olika grundkonstruktioner till varför våldet uppstår, och tar upp klass och kön som viktiga förutsättningar för att beskriva ”hedersrelaterat våld”. Gällande socialsekreterares uppfattning om heder, så förs en diskussion i uppsatsen om vikten av att utgå från att varje fall är unikt och inte dra generella slutsatser för att kunna stödja den våldsutsatte personen på bästa möjliga sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Berggren, Emmelie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Björksten, Johanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Carlson, Per
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Sociala bestämningsfaktorer för alkoholvanor och alkoholrelaterade problem bland Stockholms ungdomar2016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Berggren, Maria
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Cunningham, Isabell
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  "Du ska dö i veckan": En studie om socialarbetares utsatthet för hot och fysiskt våld inom socialtjänsten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsrelaterat våld är ett växande problem. Syftet med denna studie var att undersöka i vilken omfattning socialarbetare utsätts för hot och fysiskt våld från klienter inom socialtjänsten i Sverige och jämföra utsattheten enheter emellan. Syftet är även att undersöka attityder som finns om hot och/eller fysiskt våld inom socialtjänsten, om det är ett normaliserat fenomen inom socialtjänsten samt hur detta påverkar anmälningsbenägenheten hos socialarbetare. Undersökningen bygger på en enkätundersökning bland 139 socialarbetare som arbetade inom socialtjänsten.

  Resultatet visade att över hälften av respondenterna har varit utsatta för hot och/eller fysiskt våld och där hot var mer vanligt förekommande än fysiskt våld. Resultatet visade att det finns ett samband mellan vilken enhet socialarbetaren arbetade på och vilken utsträckning de utsattes för hot och fysiskt våld. Det fanns en större tolerans gentemot hot än för fysiskt våld trots att det förekommer negativa konsekvenser av hot. Anmälningsbenägenheten av hot var låg bland socialarbetarna och normalisering av problemet kan vara en bakomliggande faktor. Studien vill belysa att normalisering av hot är ett problem som måste uppmärksammas för att kunna förebygga problemet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Berglund, Erik
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden; Uppsala University, Sweden.
  Friberg, Emilie
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Engblom, Monika
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Andersén, Åsa
  Uppsala University, Sweden.
  Svärd, Veronica
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Karolinska Institutet, Sweden; Karolinska University Hospital, Sweden.
  Coordination and Perceived Support for Return to Work: A Cross-Sectional Study among Patients in Swedish Healthcare2022Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 19, nr 7, artikel-id 4040Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Receiving support from a return-to-work (RTW) coordinator (RTWC) may be beneficial for people on long-term sick leave. The aim of this study was to investigate whether the number of contacts with an RTWC and their involvement in designing rehabilitation plans for the patients were associated with perceiving support for RTW, emotional response to the RTWC, and healthcare utilization. Methods: In this cross-sectional study, 274 patients who had recently been in contact with an RTWC in Swedish primary or psychiatric care answered questions regarding their interaction with an RTWC, perceived support for RTW, and emotional response to the RTWC. Results: Having more contact with an RTWC was associated with perceiving more support in the RTW process (adjusted OR 4.14, 95% CI 1.49–11.47). RTWC involvement in designing a rehabilitation plan for the patient was associated with perceiving more support in the RTW process from an RTWC and having a more positive emotional response to the RTWC. Conclusions: From the patient’s perspective, this study indicates that the involvement of an RTWC and receiving a rehabilitation plan that an RTWC has helped to design might be perceived as important in the RTW process.

 • 50.
  Berglund, Erik
  et al.
  Karolinska Institutet, Sweden; Uppsala University, Sweden.
  Friberg, Emilie
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Engblom, Monika
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Svärd, Veronica
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Karolinska Institutet, Sweden; Karolinska University Hospital, Sweden.
  Physicians’ experience of and collaboration with return-to-work coordinators in healthcare: a cross-sectional study in Sweden2023Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: Return-to-work coordinators (RTWCs) give people on sick leave individualized support and coordinate between different stakeholders, including physicians.  The aim of this study was to explore physicians’ experience of RTWCs and investigate factors that influence how much physicians collaborate with RTWCs, or refer patients to them, in primary, orthopaedic, and psychiatric care clinics.

  Materials and methods: Of the 1229 physicians responding to a questionnaire, 629 physicians who had access to a RTWC in their clinic answered to questions about collaborating with RTWCs.

  Results: Among physicians who had access to a RTWC, 29.0% collaborated with a RTWC at least once a week. Physicians with a more favourable experience of RtWcs reported more frequent collaboration (adjusted OR 2.92, 95% CI 2.06–4.15). Physicians also collaborated more often with RTWCs if they reported to often deal with problematic sick-leave cases, patients with multiple diagnoses affecting work ability, and conflicts with patients over sickness certification.

  Conclusions: Physicians who had more problematic sick-leave cases to handle and a favourable experience of RTWCs, also reported collaborating more often with RTWCs. The results indicate that RTWCs’ facilitation of contacts with RtW stakeholders and improvements in the sickness certification process may be of importance for physicians.

1234567 1 - 50 av 436
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf