sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Konst, karriär och kön. En studie av manliga och kvinnliga konstnärers meriteringsvägar och rekryteringen till professurer och högre lärartjänster 1945-2000
Title [en]
Art, career and gender. The career pathways of male and female artists and the recruitment of professors at the Royal Academy of Fine Arts and Valand Art Academy 1945-2000
Abstract [sv]
Män har dominerat de högre lärartjänsterna vid de svenska konsthögskolorna under 1900-talet. Vid Kungl. Konsthögskolan utsågs 1945-2000 fyrtiofyra män till professorer. Den första kvinnan på en sådan tjänst tillsattes 1985, och endast sex kvinnor totalt erhöll titeln fram till år 2000. Projektet har som syfte att, med hjälp av teoretiska perspektiv från konstvetenskap, genusteori och sociologi, undersöka vad för slags tillgångar som har behövts för att nå dessa positioner, och omvänt vad som kännetecknar de sökande som inte nådde dit. Rekryteringsprocessen står i centrum: de kriterier och normer som styrt selekteringen, vilka som varit sakkunniga, vilka som sökt. Genom tillgång till data om de mest 848 mest framgångsrika svenska konstnärernas meriteringsvägar 1945-2000 kan också jämförelser göras med karriärer på det utanförliggande konstfältet: Vilken typ av resurser har givit störst genomslag i rekryteringen till lärartjänsterna och hur viktas kön och meriter? Avsikten är också att studera hur den könsmässigt skeva rekryteringen har spelat roll för och påverkat manliga och kvinnliga studenters utbildning och förvärvande av socialt och konstnärligt kapital för den fortsatta karriären. Projektet kommer att ge ny kunskap om efterkrigstidens bildkonstnärliga fält rörande a) korrelationer mellan kön, meritvärdering och karriärvägar b) konstnärsutbildningens roll i reproduktionen av sådana mönster c) och dess betydelse som konsakrerande instans i konstnärliga karriärer.
Abstract [en]
Men have dominated the most prestigious positions as art teachers throughout the twentieth century. At the Royal College of Art alone, 44 men were appointed professors between 1945 and 2000. The first woman professor at an art academy was appointed in 1985, and up until the year 2000, only six women in total had received this title. Until now, almost no research has been done on the subject in Sweden. The aim of this project is to use methods and theoretical perspectives from gender theory, art history and sociology to investigate what assets have been needed to reach these prominent positions, and, conversely, what has characterized those who sought these positions but did not reach them. The project will also explore the recruitment process. Who were set to judge the candidates, and by what criteria were the chosen few selected? The aim is to examine how gender emerges as a factor in the selection process, and to consider the implications of these male-dominated recruitments in relation to the female and male students’ education, and their acquisition of social and artistic resources of importance for continued career development. The project will provide new knowledge about the post-war visual art field in Sweden when it comes to 1) correlations between gender, merits and career paths; 2) the role of art education in the production and reproduction of such patterns; 3) the art academies and their symbolic power to consecrate and further artistic careers.
Co-InvestigatorEdling, Marta
Principal InvestigatorEdling, Marta
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2011-01-01 - 2013-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:6825Project, id: P10-0651:1_RJ

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar