sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Högre konstnärlig utbildning och de kulturella produktionsfälten. Historiska och sociologiska perspektiv. Nordiskt forskarseminarium Uppsala Universitet 5-7 maj 2010.
Title [en]
Education in the Arts and the Fields of Cultural Production. Historical and Sociological perspectives. Nordic research seminar. Uppsala University May 5-7th 2010
Abstract [sv]
Syftet med forskarseminariet är att samla svenska och nordiska forskare sysselsatta med de konstnärliga professionsutbildningarnas sociala och kulturella historia. Seminariet skall ge de inbjudna forskarna möjlighet att utbyta resultat och diskutera frågor av gemensamt intresse och att etablera samarbeten och ett nätverk. Tre centrala forskningsteman med stor potential för vidare forskningsutveckling står i fokus. 1) Utbildningshistoriska och kulturvetenskapliga perspektiv på utbildningarnas framväxt och utveckling, dels i relation till de konstnärliga professionella fälten, dels i relation till högskolesystemen och utvecklingen av forskning och forskarutbildning. 2) Utbildnings- och kultursociologiska perspektiv på utbildningarnas särpräglade rekrytering av studenter, deras sociala bakgrund, kön, geografiska ursprung och fortsatta karriärer på de professionella fälten. 3) Genusvetenskapliga perspektiv på den genom historien skeva rekryteringen av män och kvinnor som studenter och lärare till utbildningarna och dess konsekvenser för utbildningens utformning och utövarnas fortsatta karriärer.
Principal InvestigatorEdling, Marta
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2010-01-01 - 2010-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:3936Project, id: 2010-00021_VR

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar