sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Kroppar, nationer och kunskap. Politiska epistemolgier i Polen, Sverige och Tyskland i historisk perspektiv.
Title [en]
Bodies, Nations, and Knowledge. Political Epistemologies in Germany, Poland, and Sweden in Historical Perspective.
Abstract [sv]
Forskningstiden ska ägnas åt slutföra en monografi som syntetiserar forskningen jag har bedrivit inom flera projekt under senare år om kroppens politik i Polen, Sverige och Tyskland under mellankrigstiden och samtiden. Jämförelsen uppvisar ett oväntat mönster som rubbar vedertagna föreställningarna. Boken besvarar två frågor: (1) Hur kommer det sig att Tyskland och Polen som numera framstår som ”konservativa” med avseende på reproduktiva rättigheter och restriktiva i tillämpningen av biomedicinen, kan uppfattas som föregångsländerna beträffande rätten till kroppslig integritet, medan Sverige, som ur dagens perspektiv räknas som ”liberalt”, historiskt prioriterat samhällets rätt att gripa in före individuella rättigheter? (2) Hur har kvinnorörelser utmanat dominerande diskurser och hur kan deras sinsemellan olika sätt att prioritera och politisera frågor kring den kvinnliga kroppen förstås? Den dubbla jämförelsen - mellan länder och tidsperioder - kommer på ett innovativt sätt bidra till mer systematiska insikter om interrelationen mellan kroppen, vetenskap, demokrati och genusrelationer. Monografin utvecklar argumentet att ”stora” debatter kring kroppsfrågor är uttryck för att samhällen befinner sig i faser av grundläggande transformationer, där formativa gränsdragningar mellan privat/offentlig, medborgarskap omförhandlas. Jag planerar två forskningsvistelse vid interdisciplinära centra för genusvetenskap vid Warszawa Universitetet och Tekniska Universitet i Berlin.
Abstract [en]
I intend to use the grant to complete a monograph that will synthesise research that I have conducted in several projects in recent years on the body’s politics in Poland, Sweden and Germany during the inter-war and contemporary periods. The comparison discloses an unexpected pattern, which unsettles previously accepted notions. The book answers two questions: (1) How is it that Germany and Poland, which are now classified as ‘conservative’ regarding reproductive rights and restrictive in the application of biomedicine, can be perceived as the pioneering countries concerning the right to bodily integrity, while Sweden, which today is considered ‘liberal’, has historically prioritised society’s right to intervene in individual rights? (2) How have women’s movements challenged the dominating discourse and how can their mutually different ways of prioritising and politicising issues of the female body be accounted for? The double comparison - between countries and time periods – will offer an innovative contribution into the inter-relationship between the body, science, democracy, and gender relations. The monograph unfolds the argument that ‘big’ debates on body issues are intrinsic to phases of the fundamental transformations, and a major terrain where the formative boundaries between private/public, citizenship are renegotiated. I plan research visits at the interdisciplinary Gender Studies Centres at Warsaw University and at the Technical University in Berlin.
Publications (2 of 2) Show all publications
Kulawik, T. (2017). Auf Leben und Tod: Politische Epistemologie und Körperpolitik im Grenzland Europas. In: Bargetz, Brigitte; Kreisky, Eva; Ludwig, Gundula (Ed.), Dauerkämpfe: Feministische Zeitdiagnosen und Strategien (pp. 111-121). Frankfurt/Main: Campus Verlag
Open this publication in new window or tab >>Auf Leben und Tod: Politische Epistemologie und Körperpolitik im Grenzland Europas
2017 (German)In: Dauerkämpfe: Feministische Zeitdiagnosen und Strategien / [ed] Bargetz, Brigitte; Kreisky, Eva; Ludwig, Gundula, Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2017, p. 111-121Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2017
Keywords
Gender, Political Theory, Body Politics, Poland
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34206 (URN)9783593508047 (ISBN)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, SAB15-1041:1
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2020-06-01Bibliographically approved
Kulawik, T. (2017). "Wir wollen Medizin, keine Ideologie!" Politische Epistemologie, Körperwissen und Geschlechterverhältnisse in Polen. In: Ina Alber-Armenat, Claudia Kraft (Ed.), Geschlecht und Wissen(schaft) in Ostmitteleuropa: (pp. 93-118). Marburg: Herder Institut
Open this publication in new window or tab >>"Wir wollen Medizin, keine Ideologie!" Politische Epistemologie, Körperwissen und Geschlechterverhältnisse in Polen
2017 (German)In: Geschlecht und Wissen(schaft) in Ostmitteleuropa / [ed] Ina Alber-Armenat, Claudia Kraft, Marburg: Herder Institut, 2017, p. 93-118Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Marburg: Herder Institut, 2017
Series
Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung ; 36
National Category
History Cultural Studies Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39087 (URN)9783879694242 (ISBN)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, SAB15-1041:1
Available from: 2019-09-30 Created: 2019-09-30 Last updated: 2022-07-12Bibliographically approved
Principal InvestigatorKulawik, Teresa
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2016-01-01 - 2016-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
Gender Studies
Identifiers
DiVA, id: project:1768Project, id: SAB15-1041:1_RJ

Search in DiVA

Gender Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar