sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 25) Show all publications
Fröhlig, F. (2023). The logics and rhetoric of the announced shutdown of the Fessenheim nuclear power plant (France). Sustainable Development, 31(6), 3968-3978
Open this publication in new window or tab >>The logics and rhetoric of the announced shutdown of the Fessenheim nuclear power plant (France)
2023 (English)In: Sustainable Development, ISSN 0968-0802, E-ISSN 1099-1719, Vol. 31, no 6, p. 3968-3978Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The closing of the aging nuclear power plant of Fessenheim was eventually concretized in June 2020 after many years of controversy, reflecting the sensibility of closing nuclear power plants in France, the world's second largest producer of nuclear power. This paper provides insight into how this highly policy vexed issue was discussed on the local level during 2017, a period when the decision regarding the shutdown was still at stake. Here, I examine the discursive strategies mobilized by key actors lobbying for the shutdown or maintenance of the nuclear power plant to enhance their argumentations. Using political discourse analyses combined with the logics approach, the article shows that the argumentation of proponents and advocates of a shutdown is structured around the same concept of sustainability. However, economic growth, social prosperity, and environmental “cautiousness” are not articulated with the same chain of equivalence and do not activate the same fantasmatic logics. 

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2023
Keywords
discourse analysis, Fessenheim, France, nuclear politics, nuclear power plant, shutdown, sustainability
National Category
Ethnology
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51425 (URN)10.1002/sd.2577 (DOI)000978733900001 ()2-s2.0-85153627101 (Scopus ID)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 2014-0034
Available from: 2023-05-08 Created: 2023-05-08 Last updated: 2024-01-04Bibliographically approved
Saar, M., Fröhlig, F., Ericson, M. & Kopeykina, V. (2022). Complex and Convoluted Borders within EU: Free-Movers and Their Experience of Negotiating Borders to Labor Market and Social Welfare in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, 12(2), 174-189
Open this publication in new window or tab >>Complex and Convoluted Borders within EU: Free-Movers and Their Experience of Negotiating Borders to Labor Market and Social Welfare in Sweden
2022 (English)In: Nordic Journal of Migration Research, E-ISSN 1799-649X, Vol. 12, no 2, p. 174-189Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article explores the EU free movers' experience of borders and describes how they experience borders as complicated and complex. Although some variation exists in terms of the place of the free movers in the labor market, the advantage gained by being a corporate transferee is easily lost when individuals cease to be useful to their employers. The ambivalence - which is highlighted in past literature and experienced by Estonian migrants in Sweden also - is exploited by employers who create and also negotiate borders when they feel the need to. The article concurs with the suggestion of Wagner (2015) that free mobility within the EU functions as a sieve - i.e., there is free mobility for services, but workers' rights are often disregarded. Furthermore, due to the complex nature of borders, EU free movers themselves are often either unaware of or confused about their legal status and their rights.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki University Press, 2022
Keywords
EU free mobility, Migration industries, Transnational welfare, Borders, Migration governance
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49444 (URN)10.33134/njmr.356 (DOI)000810092900004 ()2-s2.0-85132392094 (Scopus ID)
Available from: 2022-06-30 Created: 2022-06-30 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Moberg, C., Wolrath Söderberg, M., Sandberg, L., Lindblad, I., Sjöholm, C., Gullström, M., . . . Stedt, K. (2022). De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav. Aftonbladet (2022-12-07)
Open this publication in new window or tab >>De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-12-07, p. 2Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. 

I strid med Parisavtalet ökar utsläppen av växthusgaser i en takt som gör att 1,5-gradersmålet kan överskridas om några år. De globala effekterna blir allt mer synliga med ständiga temperaturrekord, smältande isar, havshöjning och extremväder som torka, förödande bränder och skyfall med enorma översvämningar, som i Pakistan nyligen. Försörjningen av befolkningen utsätts för allvarliga hot i många länder.

Minskningen av den biologiska mångfalden är extrem. Klimatkrisen är enligt WHO det största hotet mot människors hälsa i hela världen och barn utgör en särskilt sårbar grupp. Med Sveriges nordliga läge sker uppvärmningen här dubbelt så fort som det globala genomsnittet. Det förskjuter utbredningsområden för växtlighet och sjukdomsbärande insekter och ökar förekomsten av extremväder såsom värmeböljor, skogsbränder och översvämningar samt av många olika sorters infektioner och allergier. När extremväder ökar, ökar även stressen och risken för mental ohälsa. Värmeböljor ökar risken för sjukdom och död hos sårbara grupper som äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar. De negativa effekterna på hälsan kommer att öka i takt med klimatkrisen och barn riskerar att drabbas av ackumulerade negativa hälsoeffekter under hela sina liv. Redan i dag är mer än hälften av unga mellan 12 och 18 år i Sverige ganska eller mycket oroliga för klimat och miljö. Detta är förståeligt när våra beslutsfattare inte gör vad som krävs.

Den juridiska och moraliska grunden för arbetet mot klimatförändringarna är att varje land måste göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. Centralt i det internationella klimatramverket är att rika länder med höga historiska utsläpp, däribland Sverige, måste gå före resten av världen. Dessa länder måste också bidra till att finansiera klimatomställningen i länderna i det Globala Syd, som är minst ansvariga för klimatkrisen men drabbas hårdast. Denna rättviseprincip är tydlig i Parisavtalet och var en het diskussionsfråga under COP27 i Sharm el-Sheikh, men lyser med sin frånvaro i det svenska klimatarbetet. 

Sverige har satt mål för att minska sina utsläpp. Men de är helt otillräckliga: minskningstakten är för låg och målen tillåter samtidigt att åtgärder skjuts på framtiden. Dessutom exkluderas merparten av Sveriges utsläpp från de svenska nationella utsläppsmålen; bland annat utelämnas utsläpp som svensk konsumtion orsakar utanför Sveriges gränser, utsläpp från utrikes transporter och utsläpp från markanvändning och skogsbruk, exempelvis utsläpp från förbränning av biobränslen eller utsläpp från dikade våtmarker (Prop. 2016/17:146 s.25-28).

Sverige saknar dessutom ett eget mål för att öka upptaget av växthusgaser genom utökat skydd och restaurering av ekosystem, något som krävs för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatkrisen (IPCC s.32). Trots dessa låga ambitioner misslyckas Sverige med att nå sina utsläppsmål, konstaterar både Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket. En klimatpolitik i linje med Parisavtalet kräver både att alla typer av växthusgasutsläpp minskar samtidigt som – inte i stället för – upptaget av växthusgaser maximeras: i dag misslyckas Sverige på bägge fronter.

Slutsatsen är tydlig. Sverige vidtar inte de åtgärder som krävs för att skydda barns och ungdomars rättigheter enligt Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta medför allvarliga risker för liv och hälsa för unga generationer, människor i andra länder och särskilt utsatta grupper. Detta kan inte fortsätta. Därför ställer vi oss bakom Auroras krav att Sverige börjar göra sin rättvisa andel och omedelbart sätter igång ett omfattande och långtgående klimatarbete som vilar på vetenskaplig grund och sätter rättvisa i centrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet, 2022. p. 2
Keywords
Klimatförändringar; växthusgaser; mänskliga rättigheter
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50340 (URN)
Note

Aftonbladet Debatt

Available from: 2022-12-07 Created: 2022-12-07 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Runfors, A., Saar, M. & Fröhlig, F. (2022). Policy Experts Negotiating Popular Fantasies of 'Benefit Tourism' Policy Discourses on Deservingness and Their Relation to Welfare Chauvinism. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 459-472
Open this publication in new window or tab >>Policy Experts Negotiating Popular Fantasies of 'Benefit Tourism' Policy Discourses on Deservingness and Their Relation to Welfare Chauvinism
2022 (English)In: Journal of Immigrant & Refugee Studies, ISSN 1556-2948, E-ISSN 1556-2956, p. 459-472Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Welfare provision as a border control strategy is often discussed in relation to irregular migrants and refugees. However, this article focuses on EU migrants. Using discourse theory, it explores interviews with policy experts from four migrant-receiving EU countries. The aim is to identify policy discourses on deservingness articulated in relation to intra-EU migrants from four member states in Eastern Europe, to detect mechanisms that generate these discourses and to reveal how they relate to welfare chauvinism. The article uncovers contesting logics that move policy experts toward welfare-chauvinist assumptions, which might contribute to the discursive welfare exclusion of EU migrants.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2022
Keywords
European Union (EU), free movement, EU migrants, discourse, welfare deservedness, welfare chauvinism
National Category
Ethnology International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-46146 (URN)10.1080/15562948.2021.1933670 (DOI)000670455500001 ()2-s2.0-85110046080 (Scopus ID)
Note

This work was supported by NORFACE under grant number 462-74-t32

Available from: 2021-07-16 Created: 2021-07-16 Last updated: 2022-11-10Bibliographically approved
Fröhlig, F. (2020). Fessenheim: A Nuclear Power Plant for Peace. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 12(3), 569-589
Open this publication in new window or tab >>Fessenheim: A Nuclear Power Plant for Peace
2020 (English)In: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 12, no 3, p. 569-589Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper explores the construction of a nuclear power facility at Fessenheim, Alsace, and its role in the remaking of French-German post-war relations and the consolidation of the post-war peacebuilding process. The siting and materiality of nuclear energy technology, I argue, was a key component of the top-down peace-building strategy that guided reconciliation processes at the national and regional levels. This study analyses archival documents, newspapers' articles, interviews with Alsatian antinuclear activists, and amateur films in order to reconstruct how the site for a joint nuclear power plant at Fessenheim was chosen and how it affected cross-border interactions. Although the planning of a French-German nuclear facility at Fessenheim embodied the appeasement that characterised post-war relations at a governmental level between the two nations, its construction had limited impact on the regional reconciliation processes. However, the site of the nuclear plant became central for reconciliation in ways that industry planners did not foresee: opposition to the nuclearization of the Upper Rhine Valley became the driving force for the cross-border reconciliation process. This grassroots mobilisation against the presence of nuclear technology formed the nexus for transcending the legacy of World War II through cooperation toward a common, anti-nuclear future.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping University Electronic Press, 2020
Keywords
Nuclear power plants, peacebuilding, post-war nuclearization, grassroots mobilisation, World War II legacy, cross-border reconciliation
National Category
Ethnology
Research subject
Historical Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-43943 (URN)10.3384/cu.v12i3.1057 (DOI)2-s2.0-85101172266 (Scopus ID)
Projects
Nuclear Heritage goes critical
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P16-0684:1
Available from: 2021-02-04 Created: 2021-02-04 Last updated: 2021-03-09Bibliographically approved
Fröhlig, F. & Gunnarsson, D. (2020). Klassvillkorad rörlighet inom EU. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 29(1-2), 61-68
Open this publication in new window or tab >>Klassvillkorad rörlighet inom EU
2020 (Swedish)In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 29, no 1-2, p. 61-68Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article, we are addressing the issue of European labor mobility and show that the concept of class is embedded in the EU social policy framework. If the EU provides common rules to protect mobile citizens’ social security rights when moving within Europe in order to promote social cohesion and equality, they resulted in new legal boundaries within Europe between the ones who are protected by law and the ones who are excluded. Thus, the legal framework led to a situation in which law does not apply anymore based on national sovereignty but based on enclaves attached to individuals. Citizens become somehow extraterritorial (embodied boundaries). The analysis of EU policy documents related to the coordination of social security systems and the investigation of the Swedish national regulations for the implementation of free mobility, enable us to show that European free mobility is not a space facilitating free movement for everyone and that citizens might be bordered out depending on their class belonging. We argue that the legal framework has led to a policy of illegalization: the EU social framework far from protecting European workers has favored market predation and the emergence of a new social class of citizens dispossessed of their social rights.

Place, publisher, year, edition, pages
Föreningen Kulturella Perspektiv, 2020
Keywords
European labour mobility, exclusion, class belonging, policy of illegalization, precarity
National Category
Ethnology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society; Baltic and East European studies; Historical Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40550 (URN)
Projects
Transwel - Mobile Welfare in a Transnational Europe: An Analysis of Portability Regimes of Social Security Rights
Available from: 2020-04-20 Created: 2020-04-20 Last updated: 2020-05-26Bibliographically approved
Fröhlig, F. (2020). Victimhood and Building Identities on Past Suffering. In: Ninna Mörner (Ed.), Constructions and Instrumentalization of the Past: A Comparative Study on Memory Management in the Region (pp. 23-28). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Victimhood and Building Identities on Past Suffering
2020 (English)In: Constructions and Instrumentalization of the Past: A Comparative Study on Memory Management in the Region / [ed] Ninna Mörner, Huddinge: Södertörns högskola, 2020, p. 23-28Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2020
Series
CBEES State of the Region Report ; 2020
National Category
Ethnology
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-43937 (URN)978-91-85139-12-5 (ISBN)
Available from: 2021-02-04 Created: 2021-02-04 Last updated: 2021-02-04Bibliographically approved
Fröhlig, F., Saar, M. & Runfors, A. (2019). Business contract meets social contract: Estonians in Sweden and their transnational welfare opportunities. In: Anna Amelina, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof (Ed.), Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens’ Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences (pp. 181-198). Abington, Oxon; New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Business contract meets social contract: Estonians in Sweden and their transnational welfare opportunities
2019 (English)In: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens’ Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences / [ed] Anna Amelina, Emma Carmel, Ann Runfors & Elisabeth Scheibelhof, Abington, Oxon; New York: Routledge, 2019, p. 181-198Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Abington, Oxon; New York: Routledge, 2019
Series
Routledge advances in sociology, ISSN 2643-4261, E-ISSN 2155-2932 ; 270
Keywords
EU enlargement, policy discourses, welfare access, Estonia, Sweden
National Category
Other Humanities Social and Economic Geography
Research subject
Baltic and East European studies; Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39385 (URN)10.4324/9780429285318-9 (DOI)9780367249830 (ISBN)
Available from: 2019-11-14 Created: 2019-11-14 Last updated: 2021-04-07Bibliographically approved
Runfors, A. & Fröhlig, F. (2019). Discourses of Belonging in the Context of EU enlargements: A Comparative analysis of Discursive Deservingness in EU Transnational Social Security. In: Anna Amelina, Emma Carmel, Ann Runfors, Elisabeth Scheibelhofer (Ed.), Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens’ Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences (pp. 73-90). Abingdon, Oxon; New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Discourses of Belonging in the Context of EU enlargements: A Comparative analysis of Discursive Deservingness in EU Transnational Social Security
2019 (English)In: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens’ Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences / [ed] Anna Amelina, Emma Carmel, Ann Runfors, Elisabeth Scheibelhofer, Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2019, p. 73-90Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2019
Series
Routledge advances in sociology, ISSN 2643-4261, E-ISSN 2155-2932 ; 270
Keywords
EU enlargement, policy discourses, welfare access
National Category
Social and Economic Geography Ethnology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39384 (URN)10.4324/9780429285318-4 (DOI)9780367249830 (ISBN)
Available from: 2019-11-14 Created: 2019-11-14 Last updated: 2021-04-07Bibliographically approved
Fröhlig, F. (2019). Quelle mémoire culturelle pour la centrale nucléaire de Fessenheim ? Quelques pistes de réflexions. RISEO (1), 69-81
Open this publication in new window or tab >>Quelle mémoire culturelle pour la centrale nucléaire de Fessenheim ? Quelques pistes de réflexions
2019 (French)In: RISEO, ISSN 2110-5537, no 1, p. 69-81Article in journal (Other academic) Published
Abstract [fr]

450 réacteurs nucléaires sont actuellement en fonctionnement dans le monde et près de 170 d’entre eux seront fermés d’ici fin 2018 (IAEA Nuclear Power Reactors in the World 2018). Bien que ces réacteurs civils et commerciaux ne soient encore que rarement considérés comme patrimoine culturel, la question de leur mémorialisation se pose. Jusqu’à présent le passé nucléaire a principalement été mémorialisé à travers des récits utopiques ou dystopiques. Je propose ici quelques pistes afin de dépasser et nuancer cette mémorialisation manichéiste : quelle mémoire culturelle gardée de l’épopée nucléaire du 20ème siècle ?

Place, publisher, year, edition, pages
Colmar: Centre européen de recherche sur le risque, le droit des accidents collectifs et des catastrophes, 2019
Keywords
nucléaire, mémorialisation, patrimonialisation, patrimoine culturel, Fessenheim
National Category
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40551 (URN)
Available from: 2020-04-20 Created: 2020-04-20 Last updated: 2020-04-20Bibliographically approved
Projects
Nuclear legacies: Negotiating radioactivity in France, Russia and Sweden [34/2014_OSS]; Södertörn University; Publications
Fröhlig, F. (2017). Nuclear Legacies: A saga of Modernity. Baltic Worlds, 4, 99-101Storm, A. (2016). Biotoper i människans landskap. In: Jan af Geijerstam (Ed.), Industrisamhällets landskap: Kulturarv, miljö och hållbarhet : Regionmuseet Kristianstad 14-15 oktober 2015 (pp. 21-31). Svenska industriminnesföreningenStorm, A. (2016). Postindustrial landscape scars. Baltic Worlds, 49-51Fröhlig, F. (2016). Visiting places of death. Healing the past. Baltic Worlds, 47-48Storm, A. (2015). Heritage messages of a post-nuclear nature. In: Radioactive Waste Management and Constructing Memory for Future Generations: Proceedings of the International Conference and Debate 15-17 September 2014 Verdun, France. Paper presented at Constructing Memory – An International Conference and Debate on the Preservation of Records, Knowledge and Memory of Radioactive Waste across Generations, Verdun, France, September 2014 (pp. 71-73). Paris: OECD PublishingStorm, A. (2015). Måste Barsebäck väck?: Kärnkraft som kulturarv. Byggnadskultur (1), 50-51Storm, A. (2015). Visible Wounds. Topos (Munchen) (93), 32-37
Researching gender and sexuality in Eastern European history and post-socialist present: Does race matter? [21-RN-0001_OSS]; Södertörn UniversityIn the Shadows of War: Belonging, Identities, and Hierarchies in Intra-regional Migration in Central and Eastern Europe after Russia’s Invasion of Ukraine [23-PR2-0029_OS]; Södertörn University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5100-9337

Search in DiVA

Show all publications