sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 24) Show all publications
Ström, A. (2024). Frånvaro och närvaro: En studie av intellectio i latinska traktat från klassisk tid, senantiken och tidig medeltid. In: Erik Bengtson (Ed.), Intellectio: Retorikens sjätte del? (pp. 61-88). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Frånvaro och närvaro: En studie av intellectio i latinska traktat från klassisk tid, senantiken och tidig medeltid
2024 (Swedish)In: Intellectio: Retorikens sjätte del? / [ed] Erik Bengtson, Huddinge: Södertörns högskola, 2024, p. 61-88Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2024
Series
Södertörn Rhetorical Studies, ISSN 2002-8083 ; 9
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-53729 (URN)978-91-89504-78-3 (ISBN)
Available from: 2024-03-22 Created: 2024-03-22 Last updated: 2024-03-28Bibliographically approved
Ström, A. (Ed.). (2023). Till huvudstadens lov: Fyra latinska orationer från 1600-talet över staden Stockholm. Utgivna, kommenterade och översatta av Annika Ström (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Till huvudstadens lov: Fyra latinska orationer från 1600-talet över staden Stockholm. Utgivna, kommenterade och översatta av Annika Ström
Show others...
2023 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Det var under 1600-talet som Stockholm blev Sveriges huvudstad. Antalet invånare ökade, nya verksamheter uppstod och bebyggelsen förändrades med nya breda gator och ståtliga palats. Staden förvandlades från en medeltida småstad till centrum för ett nytt Östersjöimperium. 

Den snabba utvecklingen speglas i tidens akademiska vältalighet, i vilken ingick lovtal på latin till landskap och städer. I denna volym presenteras fyra orationer från 1600-talet över staden Stockholm, med översättning till svenska och förklarande kommentarer.

Annika Ström är professor i retorik och docent i latin och verksam i retorikämnet vid Södertörns högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2023. p. 258 Edition: 1
Series
Södertörn Rhetorical Studies, ISSN 2002-8083 ; 7
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52484 (URN)978-91-89504-54-7 (ISBN)
Available from: 2023-10-26 Created: 2023-10-26 Last updated: 2023-11-21
(2023). Vältalighetens dubbla ansikte: Två svenska 1600-talsorationer om talekonstens politiska användning: Text – kontext – intertext. Inledning Nils Ekedahl. Textinledning, utgåva och översättning Annika Ström (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Vältalighetens dubbla ansikte: Två svenska 1600-talsorationer om talekonstens politiska användning: Text – kontext – intertext. Inledning Nils Ekedahl. Textinledning, utgåva och översättning Annika Ström
2023 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Här presenteras två latinska orationer, hållna i Uppsala 1654. I centrum för dem står retorikens användbarhet som politiskt redskap. Tillsammans skildrar de en talekonst med dubbelt ansikte: medan den ena orationen utmålar retoriken som en försåtlig manipulationskonst framställer den andra den som fundamentet för varje civiliserat samhälle. Var retoriken ond eller god? Något entydigt svar ger inte orationerna.

Vad som gör orationerna märkliga är att de kan läsas som inlägg i den politiska strid som i det fördolda rasade just vid denna tid, nämligen den nye svenske kungen Karl X Gustavs planer på att starta krig mot Polen. Samtidigt som orationerna demonstrerar renässansens syn på retoriken som politiskt verktyg ger de oväntade inblickar i tidens politiska opinionsbildning.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2023. p. 118 Edition: 1
Series
Södertörn Rhetorical Studies, ISSN 2002-8083 ; 8
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52707 (URN)978-91-89504-56-1 (ISBN)
Available from: 2023-11-30 Created: 2023-11-30 Last updated: 2023-12-18Bibliographically approved
Ström, A. (Ed.). (2018). De Rhetorica Vetere et Nova: Två dissertationer om retorikens historia (1743 och 1746): Utgåva av latinsk text i urval, översättning samt inledning av Annika Ström (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>De Rhetorica Vetere et Nova: Två dissertationer om retorikens historia (1743 och 1746): Utgåva av latinsk text i urval, översättning samt inledning av Annika Ström
2018 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Under tidigmodern tid i Sverige utvecklades på universiteten föregångarna till dagens akademiska avhandlingar. Dessa så kallade dissertationer speglar den dåtida normen för vetenskapligt skrivande och utgör lärdomsprov från den akademiska världen som den såg ut under 1600- och 1700-talen.

I fokus står två dissertationer, framlagda vid Uppsala universitet av magister Olof Lindbom, med professor Petrus Ekerman som preses. Det rör sig om två separata tryck från 1700-talets första hälft, vilka tillsammans tar sig an att diskutera retorikens historia. I den första delen (1743) avhandlas den gamla retoriken, det vill säga den klassiska grekiska och romerska traditionen och exempelvis Platon, Aristoteles och Cicero. I den andra delen (1746) tar framställningen avstamp i 1500-talet och retorikern och filosofen Petrus Ramus och presenterar sedan den senare retoriska traditionen.

Dessa avhandlingar tillgängliggörs här i form av en utgåva av den latinska texten tillsammans med en översättning. Författarens egna noter till texten förklaras i en kommentar. I ett inledande avsnitt diskuteras dissertationernas kontext och även de källor som används i dissertationerna. Denna bok vill, utöver att tillgängliggöra texterna, även ge insyn i den dåtida bilden av retorik som lära och också synliggöra hur dessa dissertationer skrevs.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018. p. 161 Edition: 1
Series
Södertörn Rhetorical Studies, ISSN 2002-8083 ; 6
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34858 (URN)978-91-88663-42-9 (ISBN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A027-2012The Foundation for Baltic and East European Studies, 44/2015
Available from: 2018-05-04 Created: 2018-05-04 Last updated: 2023-07-11Bibliographically approved
Ström, A. (Ed.). (2017). En frånvarandes samtal med en frånvarande: Bröderna Daniel, Carl och Gustav Gyldenstolpes brev till Nils Gyldenstolpe 1660–1679: Utgåva av latinsk text i urval, översättning samt inledning av Annika Ström (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>En frånvarandes samtal med en frånvarande: Bröderna Daniel, Carl och Gustav Gyldenstolpes brev till Nils Gyldenstolpe 1660–1679: Utgåva av latinsk text i urval, översättning samt inledning av Annika Ström
2017 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Denna bok innehåller en utgåva med svensk översättning av 114 brev, skrivna på latin under den andra hälften av 1600-talet. Breven är författade av de tre bröderna Daniel, Carl och Gustav Gyldenstolpe och riktar sig med några få undantag till deras äldre bror Nils som flyttat från hemmet i Åbo till Stockholm för att göra ämbetsmannakarriär.

I breven erbjuds vi många glimtar av dåtidens samhälle, av det skånska kriget där en av bröderna deltog, om privata händelser och av de vardagliga problem som ofta handlade om att hålla samman familjen under kärva förhållanden. Vi informeras även om de verksamheter som bedrevs av jurister och ämbetsmän i stormaktstidens svenska statsförvaltning med förgreningar kring hela Östersjön.

Förutom sitt värde som historiska källor ger breven inblickar i dåtidens utbildningsväsen med ett särskilt fokus på inlärningen av latin och retorik. De visar också på den höga latinkompetens som individer besatt under tidigmodern tid i Sverige samt hur detta nylatin var ett kommunikationsmedel som smidigt kunde utnyttjas för alla förekommande sociala behov.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017. p. 364 Edition: 1
Series
Södertörn Rhetorical Studies, ISSN 2002-8083 ; 5
National Category
General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33540 (URN)978-91-88663-16-0 (ISBN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A027-2012
Available from: 2017-10-17 Created: 2017-10-17 Last updated: 2023-04-03Bibliographically approved
Ström, A. & Zeeberg, P. (2015). Scandinavia. In: Sarah Knight, Stefan Tilg (Ed.), The Oxford Handbook of Neo-Latin: (pp. 493-508). Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Scandinavia
2015 (English)In: The Oxford Handbook of Neo-Latin / [ed] Sarah Knight, Stefan Tilg, Oxford: Oxford University Press, 2015, p. 493-508Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2015
Series
Oxford Handbooks
Keywords
Neo-Latin, literature
National Category
Languages and Literature History
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-27079 (URN)9780199948178 (ISBN)
Available from: 2015-04-29 Created: 2015-04-29 Last updated: 2015-04-29Bibliographically approved
Ström, A. (2014). En katt bland hermeliner: Anna Sidonia Morians tal i de lärde männens republik. In: E. Hagström Molin, A. Hellerstedt (Ed.), Lärda samtal: En festskrift till Erland Sellberg (pp. 119-134). Stockholm: Ellerströms förlag
Open this publication in new window or tab >>En katt bland hermeliner: Anna Sidonia Morians tal i de lärde männens republik
2014 (Swedish)In: Lärda samtal: En festskrift till Erland Sellberg / [ed] E. Hagström Molin, A. Hellerstedt, Stockholm: Ellerströms förlag, 2014, p. 119-134Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Ellerströms förlag, 2014
National Category
Languages and Literature
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-25635 (URN)978-91-7247-376-8 (ISBN)
Available from: 2014-12-22 Created: 2014-12-22 Last updated: 2014-12-22Bibliographically approved
Ström, A. (2014). Nobilissime atque exoptatissime frater Nicolae: Barn skriver brev på latin under svenskt 1600-tal. In: E. Andersson, E. Kihlman, M. Plaza (Ed.), Latinet i tiden: En festskrift till Hans Aili (pp. 331-348). Stockholm: Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Nobilissime atque exoptatissime frater Nicolae: Barn skriver brev på latin under svenskt 1600-tal
2014 (Swedish)In: Latinet i tiden: En festskrift till Hans Aili / [ed] E. Andersson, E. Kihlman, M. Plaza, Stockholm: Stockholms universitet , 2014, p. 331-348Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms universitet, 2014
Series
Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia, ISSN 0491-2764 ; 60
National Category
Languages and Literature
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-25634 (URN)978-91-87235-90-0 (ISBN)
Available from: 2014-12-22 Created: 2014-12-22 Last updated: 2014-12-22Bibliographically approved
Ström, A. (2014). Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669: Utgåva av latinsk text med översättning. Stockholm: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Open this publication in new window or tab >>Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen Nils 1660-1669: Utgåva av latinsk text med översättning
2014 (Swedish)Book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, 2014. p. 326
Series
Handlingar, ISSN 0347-8505 ; 37
Keywords
latin, brevskrivning, svensk stormaktstid
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-25637 (URN)978-91-637-6881-1 (ISBN)
Available from: 2014-12-22 Created: 2014-12-22 Last updated: 2015-03-09Bibliographically approved
Ström, A. (2012). Varaktighetens retorik: Om att förstå funktion hos inskrifter på monumentet kyrkklockor. Rhetorica Scandinavica (60), 50-67
Open this publication in new window or tab >>Varaktighetens retorik: Om att förstå funktion hos inskrifter på monumentet kyrkklockor
2012 (Swedish)In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, E-ISSN 2002-7974, no 60, p. 50-67Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In medieval Sweden, many church bells were inscribed with texts, often formulated in the Latin language. These inscribed bells were then hung in remote places such as church towers or detached bell-towers and could therefore not easily be read. For whom were these words intended? The present article will discuss the function and purpose of these inscriptions in the Swedish medieval society, through the eyes of the terms ‘rhetorical situation’ and ‘genre’. This discussion leads up to a definition of ‘monumental rhetoric’ or ‘the rhetoric of durability’, that is how rhetorical efficiency is achieved in inscriptions.

Place, publisher, year, edition, pages
Retorikförlaget, 2012
Keywords
rhetorical situation, church bells, genre, function, inscriptions
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-16344 (URN)
Available from: 2012-06-07 Created: 2012-06-07 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Projects
Panegyrics, Publicity and Political Communication within the Swedish Baltic Empire c. 1620-1740 [A049-2007_OSS]; Södertörn University; Publications
Ekblom, B. (2022). Härskarhyllning och påverkan: Panegyriken kring tronskiftet 1697 i det svenska Östersjöväldet. (Doctoral dissertation). Uppsala: Uppsala universitetWåghäll Nivre, E. (2013). Att skriva ett liv: Drottning Kristina som litterär och historisk figur. In: Sandin, Per (Ed.), Bilder av Kristina: Drottning av Sverige – Drottning i Rom = Images of Christina, Queen of Sweden - queen in Rome (pp. 247-262). Stockholm: LivrustkammarenKarlström, N. (2013). Praising a Queen and a New Era?: Gender and Rhetoric in One German-Language Panegyrical Text Written in Connection With the Coronation of Ulrika Eleonora the Younger of Sweden. In: Elisabeth Wåghäll Nivre, Beate Schirmacher & Claudia Egerer (Ed.), (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History: The Representation of the Past in Literary and Material Culture (pp. 189-206). Stockholm: Acta Universitatis StockholmiensisWåghäll Nivre, E. (2012). Leben schreiben – Leben beschreiben: Die Leben der schwedischen Königin Christina (1626–1689) in Quellen ihrer Zeit. In: Franciszek Grucza (Ed.), Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau, 2010 : Band 4 (pp. 259-262). Frankfurt/Main: Peter Lang Publishing GroupWåghäll Nivre, E. (2012). The King is Dead. Long Live … the Queen: Turning Points in Panegyric Writing – Queen Christina of Sweden (1626-1689). In: Ansgar Nünning and Kai Sicks (Ed.), Turning Points: Concepts and Narratives of Change in Literature and Other Media (pp. 337-350). Berlin: Walter de GruyterWåghäll Nivre, E. (2011). An Affair of Great Importance: Queen Christina of Sweden (1626–1689). Comunicação e Cultura (Communication and Culture), 9, 43-58Ström, A. (2011). Dyra och dugliga dygder: Klassisk epideiktik i tidigmodern retorisk teori. Rhetorica Scandinavica (58), 34-56
Politisk kultur och retorik i det svenska Östersjöväldet [A021-2010_OSS]; Södertörn UniversityThe Early Modern Academic Culture in the Baltic Sea Region [A027-2012_OSS]; Södertörn University; Publications
Ström, A. (Ed.). (2018). De Rhetorica Vetere et Nova: Två dissertationer om retorikens historia (1743 och 1746): Utgåva av latinsk text i urval, översättning samt inledning av Annika Ström (1ed.). Huddinge: Södertörns högskolaStröm, A. (Ed.). (2017). En frånvarandes samtal med en frånvarande: Bröderna Daniel, Carl och Gustav Gyldenstolpes brev till Nils Gyldenstolpe 1660–1679: Utgåva av latinsk text i urval, översättning samt inledning av Annika Ström (1ed.). Huddinge: Södertörns högskolaBertilsson, F. (2017). Frihetstida policyskapande: Uppfostringskommissionen och de akademiska konstitutionerna 1738–1766. (Doctoral dissertation). Huddinge: Södertörns högskolaBertilsson, F. (2014). Universitetens reformbehov: Uppfostringskommissionens beskrivning av problemen i svensk högre utbildning. Lychnos, 63-80
Terra, patria, urbs. the construction of collective identities in the Swedish Baltic Empire during early-modern times [44/2015_OSS]; Södertörn University; Publications
Ström, A. (Ed.). (2023). Till huvudstadens lov: Fyra latinska orationer från 1600-talet över staden Stockholm. Utgivna, kommenterade och översatta av Annika Ström (1ed.). Huddinge: Södertörns högskolaStröm, A. (Ed.). (2018). De Rhetorica Vetere et Nova: Två dissertationer om retorikens historia (1743 och 1746): Utgåva av latinsk text i urval, översättning samt inledning av Annika Ström (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4230-1832

Search in DiVA

Show all publications