sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 48) Show all publications
Bydler, C. (2023). The Place of Play in an Anthropocene Public Sphere: On Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geaðgi : (Burl Boat Stone) by Joar Nango and Anders Rimpi. In: Håkan Nilsson (Ed.), Renegotiations: The Role of Public Art in the New Millenium (pp. 120-133). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>The Place of Play in an Anthropocene Public Sphere: On Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geaðgi : (Burl Boat Stone) by Joar Nango and Anders Rimpi
2023 (English)In: Renegotiations: The Role of Public Art in the New Millenium / [ed] Håkan Nilsson, Huddinge: Södertörns högskola, 2023, p. 120-133Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2023
Series
Södertörn Academic Studies, ISSN 1650-433X ; 91Södertörn Studies in Art History and Aesthetics ; 8
National Category
Art History
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52639 (URN)978-91-89504-09-7 (ISBN)978-91-89504-10-3 (ISBN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 77/2015
Available from: 2023-11-08 Created: 2023-11-08 Last updated: 2023-11-08Bibliographically approved
Moberg, C., Wolrath Söderberg, M., Sandberg, L., Lindblad, I., Sjöholm, C., Gullström, M., . . . Stedt, K. (2022). De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav. Aftonbladet (2022-12-07)
Open this publication in new window or tab >>De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-12-07, p. 2Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. 

I strid med Parisavtalet ökar utsläppen av växthusgaser i en takt som gör att 1,5-gradersmålet kan överskridas om några år. De globala effekterna blir allt mer synliga med ständiga temperaturrekord, smältande isar, havshöjning och extremväder som torka, förödande bränder och skyfall med enorma översvämningar, som i Pakistan nyligen. Försörjningen av befolkningen utsätts för allvarliga hot i många länder.

Minskningen av den biologiska mångfalden är extrem. Klimatkrisen är enligt WHO det största hotet mot människors hälsa i hela världen och barn utgör en särskilt sårbar grupp. Med Sveriges nordliga läge sker uppvärmningen här dubbelt så fort som det globala genomsnittet. Det förskjuter utbredningsområden för växtlighet och sjukdomsbärande insekter och ökar förekomsten av extremväder såsom värmeböljor, skogsbränder och översvämningar samt av många olika sorters infektioner och allergier. När extremväder ökar, ökar även stressen och risken för mental ohälsa. Värmeböljor ökar risken för sjukdom och död hos sårbara grupper som äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar. De negativa effekterna på hälsan kommer att öka i takt med klimatkrisen och barn riskerar att drabbas av ackumulerade negativa hälsoeffekter under hela sina liv. Redan i dag är mer än hälften av unga mellan 12 och 18 år i Sverige ganska eller mycket oroliga för klimat och miljö. Detta är förståeligt när våra beslutsfattare inte gör vad som krävs.

Den juridiska och moraliska grunden för arbetet mot klimatförändringarna är att varje land måste göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. Centralt i det internationella klimatramverket är att rika länder med höga historiska utsläpp, däribland Sverige, måste gå före resten av världen. Dessa länder måste också bidra till att finansiera klimatomställningen i länderna i det Globala Syd, som är minst ansvariga för klimatkrisen men drabbas hårdast. Denna rättviseprincip är tydlig i Parisavtalet och var en het diskussionsfråga under COP27 i Sharm el-Sheikh, men lyser med sin frånvaro i det svenska klimatarbetet. 

Sverige har satt mål för att minska sina utsläpp. Men de är helt otillräckliga: minskningstakten är för låg och målen tillåter samtidigt att åtgärder skjuts på framtiden. Dessutom exkluderas merparten av Sveriges utsläpp från de svenska nationella utsläppsmålen; bland annat utelämnas utsläpp som svensk konsumtion orsakar utanför Sveriges gränser, utsläpp från utrikes transporter och utsläpp från markanvändning och skogsbruk, exempelvis utsläpp från förbränning av biobränslen eller utsläpp från dikade våtmarker (Prop. 2016/17:146 s.25-28).

Sverige saknar dessutom ett eget mål för att öka upptaget av växthusgaser genom utökat skydd och restaurering av ekosystem, något som krävs för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatkrisen (IPCC s.32). Trots dessa låga ambitioner misslyckas Sverige med att nå sina utsläppsmål, konstaterar både Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket. En klimatpolitik i linje med Parisavtalet kräver både att alla typer av växthusgasutsläpp minskar samtidigt som – inte i stället för – upptaget av växthusgaser maximeras: i dag misslyckas Sverige på bägge fronter.

Slutsatsen är tydlig. Sverige vidtar inte de åtgärder som krävs för att skydda barns och ungdomars rättigheter enligt Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta medför allvarliga risker för liv och hälsa för unga generationer, människor i andra länder och särskilt utsatta grupper. Detta kan inte fortsätta. Därför ställer vi oss bakom Auroras krav att Sverige börjar göra sin rättvisa andel och omedelbart sätter igång ett omfattande och långtgående klimatarbete som vilar på vetenskaplig grund och sätter rättvisa i centrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet, 2022. p. 2
Keywords
Klimatförändringar; växthusgaser; mänskliga rättigheter
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50340 (URN)
Note

Aftonbladet Debatt

Available from: 2022-12-07 Created: 2022-12-07 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Gerhardt, K., Wolrath Söderberg, M., Lindblad, I., Diderichsen, Ö., Gullström, M., Dahlin, M., . . . Gradén, M. (2022). Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar. Aftonbladet (2022-08-25)
Open this publication in new window or tab >>Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-08-25Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet Hierta, 2022
National Category
Other Social Sciences Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49755 (URN)
Note

Debattartikel från 1944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden.

Available from: 2022-08-26 Created: 2022-08-26 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Bydler, C. (Ed.). (2022). Sweden in Solidarity, Museums in Exile: The Chilean International Resistance Museum in Solidarity with Salvador Allende and the International Art Exhibition for Palestine (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Sweden in Solidarity, Museums in Exile: The Chilean International Resistance Museum in Solidarity with Salvador Allende and the International Art Exhibition for Palestine
2022 (English)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [en]

Chile’s democratically elected Socialist president Salvador Allende came to power in 1970. Then came the dictatorship that began with Augusto Pinochet’s coup d’état in 1973. It was perhaps logical that the European art world came to the aid of its Chilean colleagues in a great wave of solidarity. 

The long 1970s has been connected to solidarity movements. Vietnam, Chile, South Africa, Palestine were among the countries supported by solidarity activists. Several so-called museums-in-exile were created. In particular, one source of inspiration was the Museo de la Resistencia Salvador Allende in Chile. This became a model also for the much older Palestinian Liberation Organisation’s (PLO) Unified Information Office that organised the International Art Exhibition for Palestine

This booklet documents the Witness seminar that was held 19 February 2017 at Tensta Konsthall, where people met to discuss their involvement in the solidarity movements for Chile and Palestine.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2022. p. 97 Edition: 1
Series
Samtidshistoriska frågor, ISSN 1650-450X ; 41
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48322 (URN)978-91-89615-40-3 (ISBN)
Available from: 2022-02-03 Created: 2022-02-03 Last updated: 2023-04-03Bibliographically approved
Bydler, C. (2021). Lekens plats i en antropocen offentlighet: Om Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geađgi av Joar Nango och Anders Rimpi. In: Håkan Nilsson (Ed.), Omförhandlingar: Den offentliga konstens roll efter millennieskiftet (pp. 105-116). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Lekens plats i en antropocen offentlighet: Om Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geađgi av Joar Nango och Anders Rimpi
2021 (Swedish)In: Omförhandlingar: Den offentliga konstens roll efter millennieskiftet / [ed] Håkan Nilsson, Huddinge: Södertörns högskola, 2021, p. 105-116Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2021
Series
Södertörn Academic Studies, ISSN 1650-433X ; 88Södertörn Studies in Art History and Aesthetics ; 7
National Category
Art History
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-46790 (URN)978-91-89109-92-6 (ISBN)978-91-89109-93-3 (ISBN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 77/2015
Available from: 2021-11-25 Created: 2021-11-25 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Bydler, C. (2021). Édouard Glissant som ekologins poet. In: Katz Thor, Rebecka; Wallrup, Erik (Ed.), Blick, rörelse, röst: Festskrift till Cecilia Sjöholm (pp. 131-136). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Édouard Glissant som ekologins poet
2021 (Swedish)In: Blick, rörelse, röst: Festskrift till Cecilia Sjöholm / [ed] Katz Thor, Rebecka; Wallrup, Erik, Huddinge: Södertörns högskola, 2021, p. 131-136Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2021
Series
Södertörn Studies in Art History and Aesthetics ; 5
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-44670 (URN)978-91-89109-43-8 (ISBN)
Available from: 2021-03-31 Created: 2021-03-31 Last updated: 2021-03-31Bibliographically approved
Bydler, C. (2019). Cease Identification With Territory, Gender, Race, And Class. Baltic Worlds, XII(1), 52-53
Open this publication in new window or tab >>Cease Identification With Territory, Gender, Race, And Class
2019 (English)In: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. XII, no 1, p. 52-53Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Södertörns högskola, 2019
National Category
Art History
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39728 (URN)
Available from: 2020-01-08 Created: 2020-01-08 Last updated: 2020-06-05Bibliographically approved
Bydler, C. (2019). Postsocialist Bakhtin Burlesque: Young-Hae Chang Heavy Industries performing 'Cunnilingus in North Korea'. In: Lars Kleberg; Tora Lane; Marcia Sá Cavalcante Shuback (Ed.), Words, Bodies, Memory: A Festschrift in honor of Irina Sandomirskaja (pp. 213-229). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Postsocialist Bakhtin Burlesque: Young-Hae Chang Heavy Industries performing 'Cunnilingus in North Korea'
2019 (English)In: Words, Bodies, Memory: A Festschrift in honor of Irina Sandomirskaja / [ed] Lars Kleberg; Tora Lane; Marcia Sá Cavalcante Shuback, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, p. 213-229Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019
Series
Södertörn Philosophical Studies, ISSN 1651-6834 ; 23
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38793 (URN)978-91-88663-72-6 (ISBN)
Available from: 2019-08-27 Created: 2019-08-27 Last updated: 2019-08-27Bibliographically approved
Bydler, C., Gedin, A. & Ringarp, J. (Eds.). (2018). Pontus Hultén på Moderna Museet: Vittnesseminarium Södertörns högskola, 26 april 2017 (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Pontus Hultén på Moderna Museet: Vittnesseminarium Södertörns högskola, 26 april 2017
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Den 9 maj 1958 invigdes Moderna Museet i marinens gamla Exercishall på Skeppsholmen i Stockholm. Museet var inte en självständig institution utan Nationalmuseums avdelning för modern konst med Bo Wennberg som chef. Året därpå tog Pontus Hultén över.

Under Hulténs ledning blev Moderna ett av Europas viktigaste museer för modern konst. Men det var också något av stockholmarnas kulturhus, bland annat inspirerat av Stedelijk Museum i Amsterdam, med plats för film, musik, teater, happenings och modevisningar.

Efter de första årens framgångar möttes Hultén av ett kulturpolitiskt motstånd mot slutet av 1960-talet. Hultén kritiserades för ointresse för den svenska konsten, för bristande politiskt engagemang och för att gå den amerikanska imperialismens ärenden.

Den 26 april 2017 anordnade Samtidshistoriska institutet tillsammans med forskningsprojektet Levande arkiv: Pontus  Hultén på Moderna Museet (1957-73), fiansierat av Vetenskapsrådet och placerat vid ämnet Konstvetenskap, Södertörns högskola, ett vittnesseminarium om Pontus Hulténs tid på Moderna Museet.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018. p. 113 Edition: 1
Series
Samtidshistoriska frågor, ISSN 1650-450X ; 38
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-35605 (URN)561/42/2011 (Local ID)978-91-89615-37-3 (ISBN)561/42/2011 (Archive number)561/42/2011 (OAI)
Funder
Swedish Research Council, 2011-01659
Available from: 2018-06-20 Created: 2018-06-20 Last updated: 2023-04-04Bibliographically approved
Bydler, C. (2017). Anders Sunna, Area Infected: Den större bilden. In: Sofia Johansson (Ed.), Avtryck från ovanlandet = Contemporary art from Sápmi: . Umeå: BildMuseet
Open this publication in new window or tab >>Anders Sunna, Area Infected: Den större bilden
2017 (Swedish)In: Avtryck från ovanlandet = Contemporary art from Sápmi / [ed] Sofia Johansson, Umeå: BildMuseet , 2017Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: BildMuseet, 2017
National Category
Art History
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-31718 (URN)978-91-7601-164-5 (ISBN)
Available from: 2017-01-16 Created: 2017-01-16 Last updated: 2017-09-11Bibliographically approved
Projects
Living Archives: Pontus Hultén at Moderna Museet Stockholm and Centre Pompidou in Paris, 1957-81 [2011-01659_VR]; Södertörn University; Publications
Bydler, C., Gedin, A. & Ringarp, J. (Eds.). (2018). Pontus Hultén på Moderna Museet: Vittnesseminarium Södertörns högskola, 26 april 2017 (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
A New Region of the World? [77/2015_OSS]; Södertörn University; Publications
Bydler, C. (2023). The Place of Play in an Anthropocene Public Sphere: On Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geaðgi : (Burl Boat Stone) by Joar Nango and Anders Rimpi. In: Håkan Nilsson (Ed.), Renegotiations: The Role of Public Art in the New Millenium (pp. 120-133). Huddinge: Södertörns högskolaPeil, T. (2021). A Town That Never Was – Archipelagos, Edgelands, Imaginations. Karib - Nordic Journal for Caribbean Studies, 6(1), Article ID 2. Peil, T. & Wiedorn, M. (2021). Introduction: Poetics of Space – Archipelagos & Wanderings. Karib - Nordic Journal for Caribbean Studies, 6(1)Bydler, C. (2021). Lekens plats i en antropocen offentlighet: Om Vril Båt Sten/Fijfere Vanás Geađgi av Joar Nango och Anders Rimpi. In: Håkan Nilsson (Ed.), Omförhandlingar: Den offentliga konstens roll efter millennieskiftet (pp. 105-116). Huddinge: Södertörns högskolaPeil, T. (2021). Ühe maja elulugu: Fr. R. Kreutzwaldi 13 Tallinnas. Tuna (4), 43-61Peil, T. (2020). Home (2ed.). In: International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition): (pp. 53-57). Oxford: ElsevierHammer, M., Bonow, M. & Petersson, M. (2019). Perspectives on horse keeping and welfare in peri-urban landscapes. In: Jonna Bornemark, Petra Andersson, Ulla Ekström von Essen (Ed.), Equine Cultures in Transition: Ethical Questions (pp. 240-256). London: RoutledgeBydler, C. (2017). Decolonial or Creolized Commons?: Sámi duodji in the expanded field. In: Svein Aamold; Elin Haugdal; Ulla Angkjær Jørgensen (Ed.), Sámi Art and Aesthetics : Contemporary Perspectives (pp. 141-162). Aarhus: Aarhus UniversitetsforlagHammer, M., Bonow, M. & Petersson, M. (2017). The role of horse keeping in transforming peri-urban landscapes: A case study from metropolitan Stockholm, Sweden. Norsk Geografisk Tidsskrift, 71(3), 146-158
Transnational Art and Heritage Transfer and the Formation of Value: Objects, Agents, and Institutions [11/2016_OSS]; Södertörn University; Publications
Hegardt, J. & Schuback, M. S. (2022). Kulturarv: En begreppspolitik (1ed.). Huddinge: Södertörns högskolaSandomirskaja, I. (2022). Past Discontinuous: Fragmenty restavratsii. Moskva: Novoe Literaturnoe ObozrenieSchuback, M. S. (2021). Att berätta en historia. In: Marcia Sá Cavalcante Schuback; Staffan Ericson (Ed.), Tidvatten: Festskrift till Hans Ruin (pp. 11-22). Huddinge: Södertörns högskolaSchuback, M. S. (2021). The Lacuna of hermeneutics: Notes on the freedom of thought. Research in Phenomenology, 51(2), 165-177Sandomirskaja, I. (2021). Лакуна в эсхатологическом измерении: от тотальности памяти к бесконечности незабвения: [The Lacuna in an Eschatological Dimension: From the Totality of Memory to the Infinity of Unforgetting]. Novoe literaturnoe obozrenie (168), 44-55Schuback, M. S. (2021). Лакуна герменевтики: заметки о cвободе мыcли [The Lacuna of Hermeneutics: Notes on the Freedom of Thought]. Novoe literaturnoe obozrenie (168), 56-68Sandomirskaja, I. (2020). Image, Afterimage, Counter-Image: Communist Visuality without Communism. In: Ninna Mörner (Ed.), Constructions and Instrumentalization of the Past: A Comparative Study on Memory Management in the Region (pp. 29-36). Huddinge: Södertörns högskolaKharkina, A. (2020). Losing the Past: Social melancholy and modernizing discourse of cultural heritage preservation. Baltic Worlds, XIII(2-3), 46-56Schuback, M. S. (2020). Object-oriented Philosophy, Money, and Politics. In: Isak Nilson; Erik Wikberg (Ed.), Artful objects: Graham Harman on art and the business of speculative realism. Stockholm: Stockholm School of EconomicsSandomirskaja, I. (2020). РЕТРОТОПИЯ: ПОСТ-ПАМЯТЬИ «РЕАКЦИОННЫЙ ВЫБОР ПРОШЛОГО»: [Retrotopia: Postmemory and a Reactionary Choice of the Past]. Koinon (1-2), 164-180
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1851-9647

Search in DiVA

Show all publications