sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 38) Show all publications
Porsani, J., Lalander, R., Lehtilä, K., Lima Costa, S. & da Conceição Carvalho, J. (2024). Expressing and enacting decoloniality through indigenous tourism: Experiences from the Pataxó Jaqueira Reserve in Brazil. Social Sciences and Humanities Open, 9, Article ID 100859.
Open this publication in new window or tab >>Expressing and enacting decoloniality through indigenous tourism: Experiences from the Pataxó Jaqueira Reserve in Brazil
Show others...
2024 (English)In: Social Sciences and Humanities Open, ISSN 2590-2911, Vol. 9, article id 100859Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study analyses the narratives expressed by the Pataxó indigenous people of Brazil within their indigenous tourism project, the “Jaqueira Reserve”. Our findings show that the indigenous people's role as protagonists in this setting foregrounds their voices, allowing them to retell and reposition themselves in history and to re-envision the future by presenting different ways of thinking and being. We contend that this Pataxó experience illustrates how decolonial endeavours are being crafted on an everyday basis in ways that strengthen indigenous cultural and environmental rights. Accordingly, we conclude that indigenous tourism has a transformational potential in the sense that it can counter the colonialization of mind and ideas and coloniality's violent oppression/exploitation of culture and nature. 

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2024
Keywords
Decolonial and colonial, Everyday resistance, Indigenous culture, Narrative analysis
National Category
Social Anthropology
Research subject
Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-53669 (URN)10.1016/j.ssaho.2024.100859 (DOI)2-s2.0-85186316220 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2018-01232
Available from: 2024-03-15 Created: 2024-03-15 Last updated: 2024-03-15Bibliographically approved
Porsani, J., Lalander, R., Lehtilä, K., Da Conceição-Carvalho, J. & Braz-Bomfim, J. (2024). Indigenously controlled tourism as struggle for autonomy: the Pataxó Jaqueira Reserve in Brazil. Revista iberoamericana de estudios de desarrollo / Iberoamerican Journal of Development Studies, 13(1), 26-47
Open this publication in new window or tab >>Indigenously controlled tourism as struggle for autonomy: the Pataxó Jaqueira Reserve in Brazil
Show others...
2024 (English)In: Revista iberoamericana de estudios de desarrollo / Iberoamerican Journal of Development Studies, E-ISSN 2254-2035, Vol. 13, no 1, p. 26-47Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study analyses the emblematic experience of an indigenous group in Brazil, the Pataxó, who was able to set up and exercise strong control over an indigenous tourism project: the Jaqueira Reserve. Based on document analysis, interviews, and observations, we show how the Jaqueira Reserve was consolidated not only as a strongly autonomous initiative but also as constituent of a greater quest for autonomy (to craft aspired livelihoods conducive to cultural revitalization and environmental protection). The Pataxó experience shows that indigenous tourism can be an instrument in greater indigenous struggles, and as such can develop not only despite marginalization but also against it.

Place, publisher, year, edition, pages
Universidad de Zaragoza, 2024
Keywords
territorial control, cultural strengthening, environmental protection, indigenous peoples, Bahia, Development studies
National Category
Human Geography
Research subject
Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52287 (URN)10.26754/ojs_ried/ijds.820 (DOI)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2018-01232
Available from: 2023-09-05 Created: 2023-09-05 Last updated: 2024-05-22Bibliographically approved
Moberg, C., Wolrath Söderberg, M., Sandberg, L., Lindblad, I., Sjöholm, C., Gullström, M., . . . Stedt, K. (2022). De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav. Aftonbladet (2022-12-07)
Open this publication in new window or tab >>De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-12-07, p. 2Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. 

I strid med Parisavtalet ökar utsläppen av växthusgaser i en takt som gör att 1,5-gradersmålet kan överskridas om några år. De globala effekterna blir allt mer synliga med ständiga temperaturrekord, smältande isar, havshöjning och extremväder som torka, förödande bränder och skyfall med enorma översvämningar, som i Pakistan nyligen. Försörjningen av befolkningen utsätts för allvarliga hot i många länder.

Minskningen av den biologiska mångfalden är extrem. Klimatkrisen är enligt WHO det största hotet mot människors hälsa i hela världen och barn utgör en särskilt sårbar grupp. Med Sveriges nordliga läge sker uppvärmningen här dubbelt så fort som det globala genomsnittet. Det förskjuter utbredningsområden för växtlighet och sjukdomsbärande insekter och ökar förekomsten av extremväder såsom värmeböljor, skogsbränder och översvämningar samt av många olika sorters infektioner och allergier. När extremväder ökar, ökar även stressen och risken för mental ohälsa. Värmeböljor ökar risken för sjukdom och död hos sårbara grupper som äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar. De negativa effekterna på hälsan kommer att öka i takt med klimatkrisen och barn riskerar att drabbas av ackumulerade negativa hälsoeffekter under hela sina liv. Redan i dag är mer än hälften av unga mellan 12 och 18 år i Sverige ganska eller mycket oroliga för klimat och miljö. Detta är förståeligt när våra beslutsfattare inte gör vad som krävs.

Den juridiska och moraliska grunden för arbetet mot klimatförändringarna är att varje land måste göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. Centralt i det internationella klimatramverket är att rika länder med höga historiska utsläpp, däribland Sverige, måste gå före resten av världen. Dessa länder måste också bidra till att finansiera klimatomställningen i länderna i det Globala Syd, som är minst ansvariga för klimatkrisen men drabbas hårdast. Denna rättviseprincip är tydlig i Parisavtalet och var en het diskussionsfråga under COP27 i Sharm el-Sheikh, men lyser med sin frånvaro i det svenska klimatarbetet. 

Sverige har satt mål för att minska sina utsläpp. Men de är helt otillräckliga: minskningstakten är för låg och målen tillåter samtidigt att åtgärder skjuts på framtiden. Dessutom exkluderas merparten av Sveriges utsläpp från de svenska nationella utsläppsmålen; bland annat utelämnas utsläpp som svensk konsumtion orsakar utanför Sveriges gränser, utsläpp från utrikes transporter och utsläpp från markanvändning och skogsbruk, exempelvis utsläpp från förbränning av biobränslen eller utsläpp från dikade våtmarker (Prop. 2016/17:146 s.25-28).

Sverige saknar dessutom ett eget mål för att öka upptaget av växthusgaser genom utökat skydd och restaurering av ekosystem, något som krävs för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatkrisen (IPCC s.32). Trots dessa låga ambitioner misslyckas Sverige med att nå sina utsläppsmål, konstaterar både Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket. En klimatpolitik i linje med Parisavtalet kräver både att alla typer av växthusgasutsläpp minskar samtidigt som – inte i stället för – upptaget av växthusgaser maximeras: i dag misslyckas Sverige på bägge fronter.

Slutsatsen är tydlig. Sverige vidtar inte de åtgärder som krävs för att skydda barns och ungdomars rättigheter enligt Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta medför allvarliga risker för liv och hälsa för unga generationer, människor i andra länder och särskilt utsatta grupper. Detta kan inte fortsätta. Därför ställer vi oss bakom Auroras krav att Sverige börjar göra sin rättvisa andel och omedelbart sätter igång ett omfattande och långtgående klimatarbete som vilar på vetenskaplig grund och sätter rättvisa i centrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet, 2022. p. 2
Keywords
Klimatförändringar; växthusgaser; mänskliga rättigheter
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50340 (URN)
Note

Aftonbladet Debatt

Available from: 2022-12-07 Created: 2022-12-07 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Gerhardt, K., Wolrath Söderberg, M., Lindblad, I., Diderichsen, Ö., Gullström, M., Dahlin, M., . . . Gradén, M. (2022). Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar. Aftonbladet (2022-08-25)
Open this publication in new window or tab >>Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-08-25Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet Hierta, 2022
National Category
Other Social Sciences Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49755 (URN)
Note

Debattartikel från 1944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden.

Available from: 2022-08-26 Created: 2022-08-26 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Raymond, C. & Buijs, A. (2021). Mosaic governance A multi-method approach for engaging diverse groups in the planning of green spaces and meeting spots.
Open this publication in new window or tab >>Mosaic governance A multi-method approach for engaging diverse groups in the planning of green spaces and meeting spots
Show others...
2021 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The aim of this synthesis fact sheet is to present a sustainable spatial planning framework for revitalising green spaces and meeting spots for social inclusion, biodiversity and well-being, including safety and security. We provide important insights for city planners about how new partnerships can be established between social entrepreneurs, NGOs, municipalities and marginalised groups, with a view to achieve social inclusion, biodiversity and well-being outcomes in green spaces and associated meeting spots. This work is supported by VIVAPLAN, an international research consortium funded by FORMAS, The Swedish Research Council for Sustainable Development.

Keywords
Mosaic governance, vulnerable communities, sustainable living environments, participatory processes, integrated planning
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48780 (URN)10.5281/zenodo.5520132 (DOI)
Funder
Swedish Research Council Formas, 2018-00175
Available from: 2022-04-15 Created: 2022-04-15 Last updated: 2022-04-21Bibliographically approved
Rodela, R., Blomquist, E., Lehtilä, K., Kjellqvist, T., Eskander, M. & Deniz, B. (2021). Talking about Ronna: An event report. VIVA-PLAN Research Project. Södertörn University, Department of Environment, Development and Sustainability Studies, Sweden..
Open this publication in new window or tab >>Talking about Ronna: An event report. VIVA-PLAN Research Project. Södertörn University, Department of Environment, Development and Sustainability Studies, Sweden.
Show others...
2021 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

The concept of Mosaic Governance rests on relationships grounded in local context and puts forward ideas about how these relationships can be catalysed for transformative change. As part of the research project VIVA-PLAN we designed a Working Package where some of these assumptions have been put forward for further experimentation and testing. As part to this our project team partnered with a local NGO Läsfrämjarinstitutet for the organization of an on-site local stakeholder event which was held on the 25th of August 2021 in Södertälje (Sweden). The ambition for this event was to bring together ideas and insights from two different and now emerging engagement methods: i) hackathons and ii) co-creation, to create opportunities for discussion, visioning and local engagement. At this event, we shared data (summarised in data visualization sheets) collected in the course of our project about local conditions in Ronna, a residential area in Södertälje. In total, 15 participants attended the event, all affiliated with public or private organizations that are active in or near Ronna with a clear role and contribution to community building there. The event helped to unpack some of our findings and to further discuss challenges that emerged from data collection in Ronna. The event was a productive gathering where important questions were raised and discussed about the challenges and opportunities of the Ronna residential area, and how they align with ideas about more sustainable living environments as currently advanced by Swedish planning policy

Keywords
Ronna, Mosaic governance, vulnerable communities, youth, participatory methods
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48778 (URN)10.13140/RG.2.2.10920.70403 (DOI)
Projects
2018-00175
Funder
Swedish Research Council Formas, 2018-00175
Available from: 2022-04-15 Created: 2022-04-15 Last updated: 2022-04-21Bibliographically approved
Porsani, J., Börjeson, L., Lalander, R., Lehtilä, K. & Martins, A. R. O. (2020). Enriching perspectives: experienced ecosystem services in rural Mozambique and the importance of a gendered livelihood approach to resist reductionist analyses of local culture. Ecology & Society, 25(4), Article ID 20.
Open this publication in new window or tab >>Enriching perspectives: experienced ecosystem services in rural Mozambique and the importance of a gendered livelihood approach to resist reductionist analyses of local culture
Show others...
2020 (English)In: Ecology & Society, E-ISSN 1708-3087, Vol. 25, no 4, article id 20Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Based on a case study from rural Mozambique, we stress that ecosystem services research may be enriched through gendered livelihood approaches, particularly in terms of experienced ecosystem services. Ecosystem services studies have been accused of being gender blind. We argue for the value of open narratives that are attentive to the gender dynamics underpinning the production and reproduction of livelihoods. By focusing on the experienced gender dimension of ecosystem services, livelihood perspectives fulfill the normative role of providing a people-centered means to assess the values of the environment “from below” and can therefore constitute an entry point to a holistic understanding of by whom, how, when, and why the environment is experienced as valuable. Our findings stress the dynamism and plurality of experienced ecosystem services (i.e., they vary across groups and time and cross-cut material and immaterial dimensions), as well as the asymmetrical gendered and fundamentally cultural relations that they enable. Accounting for the experienced gender dimension of ecosystem services is critical to contextualize the environment in people’s lifeworlds and to make understandings of ecosystem services representative of, and instrumental to, people’s voices and agendas. We show how such enriched, diverse, bottom-up ecosystem services perspectives form an essential foundation (together with ecological research) for resisting applications of reductionist top-down categories assumed to represent general local values.

Place, publisher, year, edition, pages
Resilience Alliance Publications, 2020
Keywords
Development studies, cultural embeddedness, experienced ecosystem services, gender, livelihoods, Mozambique, Nguava
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-42237 (URN)10.5751/ES-11781-250420 (DOI)000603995100008 ()2-s2.0-85098551502 (Scopus ID)
Note

Som manuskript i avhandling. As manuscript in dissertation.

Available from: 2020-11-17 Created: 2020-11-17 Last updated: 2022-09-15Bibliographically approved
Lehtilä, K., Vinter, T. & Dinnétz, P. (2020). Plant response to habitat amount and configuration in Swedish forests. Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, 26(3), 329-339
Open this publication in new window or tab >>Plant response to habitat amount and configuration in Swedish forests
2020 (English)In: Diversity & distributions: A journal of biological invasions and biodiversity, ISSN 1366-9516, E-ISSN 1472-4642, Vol. 26, no 3, p. 329-339Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim: There is an intense debate about whether habitat fragmentation has a negative or positive effect on biodiversity. We examined whether species richness and incidence of forest plants were negatively or positively associated with fragmented forest configuration. We also analysed whether the results support the fragmentation threshold hypothesis with fragmentation effects only in landscapes with small habitat amount.

Location: Sodermanland province, south-eastern Sweden (8,388 km(2)).

Methods: Data consisted of plant distribution maps and landscape data on forest amount and configuration in 2.5 km x 2.5 km quadrats. We carried out models including forest area together with clumpiness index (CL models) or edge density (ED models) as the measure of habitat configuration. We focused on plant taxa with positive association between incidence and forest area (163 taxa in CL models; 119 taxa in ED models).

Results: Responses to fragmented configuration were negative more often than by random (33 and 22 taxa in CL and ED models, respectively; includes only models without significant forest area x configuration interaction), whereas positive responses were rare (four taxa in both models). When forest area x configuration interaction was significant, the most common response had a negative effect of fragmented configuration when forest area was low and no effect of configuration when forest area was high, which agrees with the fragmentation threshold hypothesis. Species richness also had this type of response. In another common interactive response, the effect of fragmented configuration was negative at low forest area and positive at high forest area.

Main conclusions: Responses to fragmented forest configuration, when significant, were usually negative. When responses to fragmented configuration were modulated by forest area, they were negative when forest area was low. The findings of complex interaction between forest area and configuration have implications for selection of appropriate patch sizes in sustainable forest management.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2020
Keywords
clumpiness, critical thresholds, forest landscapes, fragmentation, habitat availability, habitat configuration, species incidence, species richness
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39784 (URN)10.1111/ddi.13019 (DOI)000504539600001 ()2-s2.0-85077183469 (Scopus ID)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 1169/42/2007:13
Available from: 2020-01-14 Created: 2020-01-14 Last updated: 2024-01-08Bibliographically approved
Porsani, J., Caretta, M. A. & Lehtilä, K. (2019). Large-scale land acquisitions aggravate the feminization of poverty: findings from a case study in Mozambique. GeoJournal, 84(1), 215-231
Open this publication in new window or tab >>Large-scale land acquisitions aggravate the feminization of poverty: findings from a case study in Mozambique
2019 (English)In: GeoJournal, ISSN 0343-2521, E-ISSN 1572-9893, Vol. 84, no 1, p. 215-231Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The local implications of large-scale land acquisitions (LSLAs), commonly referred to as land grabs, are at the center of an exponential production of scientific literature that only seldom focuses on gender. Our case study aims to contribute to filling this analytical gap. Based on structured interviews and focus groups, we investigate local experiences in the lower Limpopo valley in Mozambique, where a Chinese investor was granted 20,000 hectares in 2012. Our findings show that land access in the affected area varied prior to land seizure due to historical land use differences and after land seizure mainly due to non-universal compensation. Furthermore, we show that as farming conditions deteriorate, a trend toward both the feminization of smallholder farming and the feminization of poverty is consolidated. Succinctly, as available land becomes increasingly constricted, labor is allocated differently to alternative activities. This process is by no means random or uniform among households, particularly in a context in which women prevail in farm activities and men prevail in off-farm work. As men disengage further from smallholder farming, women remain directly dependent on fields that are smaller and of worse quality or reliant on precarious day labor in the remaining farms. We contend that the categories female-headed and male-headed households, although not inviolable, are useful in explaining the different implications of LSLAs in areas in which gender strongly substantiates individuals’ livelihood alternatives. © 2018 The Author(s)

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2019
Keywords
Development studies, Female-headed households, Feminization of poverty, Gender, Land grabbing, Large-scale land acquisition, Mozambique’s Limpopo valley, Land use, Land acquisition, Mozambique, Mergers and acquisitions
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34697 (URN)10.1007/s10708-017-9836-1 (DOI)000459424700013 ()2-s2.0-85042138941 (Scopus ID)
Note

Fieldwork for the study entitled “Large-scale land acquisitions aggravate the feminization of poverty: Findings from a case study in Mozambique” was funded by the Swedish Society for Anthropology and Geography, and the foundation Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds Minne.

Available from: 2018-03-02 Created: 2018-03-02 Last updated: 2020-11-16Bibliographically approved
Kjellqvist, T., Rodela, R. & Lehtilä, K. (2019). Meeting the challenge of sustainable development: analysing the knowledge used to establish Swedish biosphere reserves. In: Maureen G Reed & Martin F. Price (Ed.), Unesco Biosphere Reserves: Supporting Biocultural Diversity, Sustainablity and Society (pp. 102-113). London & New York: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Meeting the challenge of sustainable development: analysing the knowledge used to establish Swedish biosphere reserves
2019 (English)In: Unesco Biosphere Reserves: Supporting Biocultural Diversity, Sustainablity and Society / [ed] Maureen G Reed & Martin F. Price, London & New York: Routledge, 2019, p. 102-113Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In Sweden, the twenty-first century came with a new generation of biosphere reserves (BRs). Between 2005 and 2011 , five nomination forms for BRs were submitted to the Man and Biosphere (MAB) Programme, hosted b the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) for inclusion in the World Network of Biosphere Reserves. Interestingly, in all of these cases, actors at different leels mobbilized and collaborated to endorse the BR proposals. The inclusion of governmental and municipal autorities, civil society and in some cases the private sector, has provided an opportunity for inter-sectoral leaning on sustainable development. Two more nomination forms were submitted in 2018, both clearly showing that they had learned from previous nomination processes and from the actual implementation of the BRs.

Place, publisher, year, edition, pages
London & New York: Routledge, 2019
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39727 (URN)10.4324/9780429428746-8 (DOI)978-1-138-36932-0 (ISBN)978-1-138-36931-3 (ISBN)978-0-429-42874-6 (ISBN)
Available from: 2020-01-08 Created: 2020-01-08 Last updated: 2022-11-03Bibliographically approved
Projects
Landscape structure, patterns of biodiversity and conservation strategies in the Baltic Sea region [A064-2007_OSS]; Södertörn University; Publications
Vinter, T., Dinnetz, P., Danzer, U. & Lehtilä, K. (2016). The relationship between landscape configuration and plant species richness in forests is dependent on habitat preferences of species. European Journal of Forest Research, 135(6), 1071-1082
Can Seed Banks facilitate the Conservation and Restoration of Species and Genetic diversity in Fragmented Semi-Natural Grasslands of the Baltic Sea Region? [23/2013_OSS]; Södertörn UniversityIndigenous Community-based eco-tourism and socio-environmental justice in the Global South: comparing “from below” experiences in Brazil, Ecuador and Mozambique [2018-01232_Formas]; Södertörn University; Publications
Porsani, J., Lalander, R., Lehtilä, K., Lima Costa, S. & da Conceição Carvalho, J. (2024). Expressing and enacting decoloniality through indigenous tourism: Experiences from the Pataxó Jaqueira Reserve in Brazil. Social Sciences and Humanities Open, 9, Article ID 100859. Porsani, J., Lalander, R., Lehtilä, K., Da Conceição-Carvalho, J. & Braz-Bomfim, J. (2024). Indigenously controlled tourism as struggle for autonomy: the Pataxó Jaqueira Reserve in Brazil. Revista iberoamericana de estudios de desarrollo / Iberoamerican Journal of Development Studies, 13(1), 26-47Lalander, R., Lembke, M. & Porsani, J. (2023). Livelihood Alterations and Indigenous Innovators in the Ecuadorian Amazon. Alternautas, 10(1), 95-125Lalander, R. (2023). Un enfoque político-ecológico decolonial sobre casos emblemáticos de ecoturismo comunitario desde abajo: Experiencias Kichwa, Shuar y Tsáchila. Revista Dialógica Intercultural, 1(2), 1-35
Planning with youth: a tool and a framework for an engaging meaningful and forward-looking participation of youngsters in shaping attractive and sustainable living environments [2019-01887_Formas]; Södertörn University; Publications
Lundmark, S. & Rodela, R. (2024). Futuring as Part to Design Education: Hacking for a Sustainable Campus Environment. Journal of Futures Studies, 28(4), 11-24Rodela, R. & Dominguez, D. (2023). An Outlook into Activism by Mothers,Fathers, and others for More Sustainable Living Environments. StockholmRodela, R. & Stuber, A. B. (2023). An Overview of Youth-led Legal Mobilization Cases in Response to the Environmental Crisis: Stockholm 22 June 2023. Huddinge: Södertörns högskolaRodela, R. (2023). Inventory of Mothering and Fathering Activism for More Sustainable Living Environments. SNDLundmark, S., Jonsson, M., Myhre, M., Hjuberger, A. & Rodela, R. (2023). Listening to the Future: using Participatory Sound Fiction to Engage Young People in Urban Design. In: Mindtrek '23: Proceedings of the 26th International Academic Mindtrek Conference: . Paper presented at Mindtrek '23: 26th International Academic Mindtrek Conference, Tampere, Finland, October 3-6, 2023. (pp. 223-232). New York: Association for Computing Machinery (ACM)Rodela, R. & Norss, E. (2023). Opening up spatial planning to the participation of children and youth: the Swedish experience. European Planning Studies (2), 252-269García-Antúnez, O., Maurer, M. L., Gulsrud, N. M., Lundmark, S. & Rodela, R. (2023). The contradictions of youth participation for intergenerational justice in urban environmental planning. Frontiers in Sustainable Cities, 5Kjellqvist, T., Rodela, R. & Mutvei, A. (2022). Articulating Voices of the Young: How to bring youth into contemporary planning and governance?. In: Dobers, P.; Gawell, M.; Gärde, J.; Silfverskiöld, S. (Ed.), PROCEEDINGS of the 28th Annual Conference, International Sustainable Development Research Society (ISDRS) 2022: Sustainable Development and Courage: Culture, Art and Human Rights. Paper presented at 28th Annual Conference, International Sustainable Development Research Society (ISDRS), Stockholm, June 14-17, 2022. (pp. 1160-1169). Stockholm: Södertörns högskolaLundmark, S. & Rodela, R. (2022). Hacking the Campus: Art and creative engagement to design a sustainable environment. In: Book of Abstracts: The 28th Annual Conference, International Sustainable Development Research Society “Sustainable Development and Courage. Culture, Art and Human Rights”: . Paper presented at 28th International Sustainable Development Research Society (ISDRS), Stockholm, June 15-17, 2022.. ISDRS, Article ID 347. Lundmark, S. & Rodela, R. (2022). Position statement: Planning with Youth. In: Proceeding of Sustainability means inclusivity: Engaging citizens in early stage smart city development: 13-14 June, Norrköping, Sweden. Paper presented at Sustainability means inclusivity: Engaging citizens in early stage smart city development, Norrköping, June 13-14, 2022..
Hydro-territorial Rights and Rural Sustainability in the Global South [2021-00867_Formas]; Södertörn UniversityClimate change mitigation capacity of the Baltic coastal seascape: identification of hotspot environments for coastal blue carbon sequestration and guidance for sustainable management of the Baltic coastal landscapes under global change (CLIM-SCAPE) [21-GP-0005_OS]; Södertörn University; Publications
Dahl, M., Asplund, M. E., Bergman, S., Björk, M., Braun, S., Löfgren, E., . . . Gullström, M. (2023). First assessment of seagrass carbon accumulation rates in Sweden: A field study from a fjord system at the Skagerrak coast. PLOS Climate, 2(1), Article ID e0000099. Krause-Jensen, D., Gundersen, H., Björk, M., Gullström, M., Dahl, M., Asplund, M. E., . . . Hancke, K. (2022). Nordic Blue Carbon Ecosystems: Status and Outlook. Frontiers in Marine Science, 9, Article ID 847544.
Wetlands as nature-based solution in the Global South: Implications of gendered traditional ecological knowledge for water-related sustainable development [2022-04464_VR]; Södertörn UniversityJUSTLAND - Just and Sustainable Return of Land to Communities [2023-01609_Formas]; Södertörn UniversityEngage4Wet - Stakeholder Engagement and Sustainable Restoration of Wetlands for Water Security [2022-02083_Formas]; Södertörn UniversityClimate change mitigation capacity of the Baltic coastal seascape: identification of hotspot environments for coastal blue carbon sequestration and guidance for sustainable management of the Baltic coastal landscapes under global change (CLIM-SCAPE) [21-GP-0005_OS]; Södertörn University; Publications
Dahl, M., Asplund, M. E., Bergman, S., Björk, M., Braun, S., Löfgren, E., . . . Gullström, M. (2023). First assessment of seagrass carbon accumulation rates in Sweden: A field study from a fjord system at the Skagerrak coast. PLOS Climate, 2(1), Article ID e0000099. Krause-Jensen, D., Gundersen, H., Björk, M., Gullström, M., Dahl, M., Asplund, M. E., . . . Hancke, K. (2022). Nordic Blue Carbon Ecosystems: Status and Outlook. Frontiers in Marine Science, 9, Article ID 847544.
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0260-3978

Search in DiVA

Show all publications