sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 50) Show all publications
Porseryd, T., Larsson, J., Lindman, J., Malmström, E., Smolarz, K., Grahn, M. & Dinnétz, P. (2024). Effects on food intake of Gammarus spp. after exposure to PFBA in very low concentrations. Marine Pollution Bulletin, 202, Article ID 116369.
Open this publication in new window or tab >>Effects on food intake of Gammarus spp. after exposure to PFBA in very low concentrations
Show others...
2024 (English)In: Marine Pollution Bulletin, ISSN 0025-326X, E-ISSN 1879-3363, Vol. 202, article id 116369Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of thousands of highly persistent anthropogenic chemicals widely used in many industries. Therefore, they are, ubiquitously present in various types of environments. Despite their omnipresence, ecotoxicological studies of most PFAS are scarce, and those available often assess the effects of long chain PFAS. In this study, we present the results of an exposure experiment in which wild aquatic amphipod Gammarus spp. was exposed to the short chain perfluorinated substance perfluorobutanoic acid (PFBA) at very low and environmentally relevant concentrations of 0, 10 and 100 ng/L. The exposure lasted for 12 days, and food intake and non-reproductive behavior were analyzed. Exposure to 10 and 100 ng/L PFBA resulted in a lower consumption of food during exposure but no effect on behavior was found. 

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2024
Keywords
Aquatic environment, Behavioral, Feeding, Gammarids, PFAS, PFBA, Pollution, Anthropogenic chemicals, Aquatic environments, Ecotoxicological study, Food intake, Gammarid, Gammarus, Low concentrations, Perfluorobutanoic acid, Polyfluoroalkyl substances
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-53914 (URN)10.1016/j.marpolbul.2024.116369 (DOI)38640762 (PubMedID)2-s2.0-85190529991 (Scopus ID)
Available from: 2024-04-24 Created: 2024-04-24 Last updated: 2024-04-24Bibliographically approved
Moberg, C., Wolrath Söderberg, M., Sandberg, L., Lindblad, I., Sjöholm, C., Gullström, M., . . . Stedt, K. (2022). De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav. Aftonbladet (2022-12-07)
Open this publication in new window or tab >>De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-12-07, p. 2Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. 

I strid med Parisavtalet ökar utsläppen av växthusgaser i en takt som gör att 1,5-gradersmålet kan överskridas om några år. De globala effekterna blir allt mer synliga med ständiga temperaturrekord, smältande isar, havshöjning och extremväder som torka, förödande bränder och skyfall med enorma översvämningar, som i Pakistan nyligen. Försörjningen av befolkningen utsätts för allvarliga hot i många länder.

Minskningen av den biologiska mångfalden är extrem. Klimatkrisen är enligt WHO det största hotet mot människors hälsa i hela världen och barn utgör en särskilt sårbar grupp. Med Sveriges nordliga läge sker uppvärmningen här dubbelt så fort som det globala genomsnittet. Det förskjuter utbredningsområden för växtlighet och sjukdomsbärande insekter och ökar förekomsten av extremväder såsom värmeböljor, skogsbränder och översvämningar samt av många olika sorters infektioner och allergier. När extremväder ökar, ökar även stressen och risken för mental ohälsa. Värmeböljor ökar risken för sjukdom och död hos sårbara grupper som äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar. De negativa effekterna på hälsan kommer att öka i takt med klimatkrisen och barn riskerar att drabbas av ackumulerade negativa hälsoeffekter under hela sina liv. Redan i dag är mer än hälften av unga mellan 12 och 18 år i Sverige ganska eller mycket oroliga för klimat och miljö. Detta är förståeligt när våra beslutsfattare inte gör vad som krävs.

Den juridiska och moraliska grunden för arbetet mot klimatförändringarna är att varje land måste göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. Centralt i det internationella klimatramverket är att rika länder med höga historiska utsläpp, däribland Sverige, måste gå före resten av världen. Dessa länder måste också bidra till att finansiera klimatomställningen i länderna i det Globala Syd, som är minst ansvariga för klimatkrisen men drabbas hårdast. Denna rättviseprincip är tydlig i Parisavtalet och var en het diskussionsfråga under COP27 i Sharm el-Sheikh, men lyser med sin frånvaro i det svenska klimatarbetet. 

Sverige har satt mål för att minska sina utsläpp. Men de är helt otillräckliga: minskningstakten är för låg och målen tillåter samtidigt att åtgärder skjuts på framtiden. Dessutom exkluderas merparten av Sveriges utsläpp från de svenska nationella utsläppsmålen; bland annat utelämnas utsläpp som svensk konsumtion orsakar utanför Sveriges gränser, utsläpp från utrikes transporter och utsläpp från markanvändning och skogsbruk, exempelvis utsläpp från förbränning av biobränslen eller utsläpp från dikade våtmarker (Prop. 2016/17:146 s.25-28).

Sverige saknar dessutom ett eget mål för att öka upptaget av växthusgaser genom utökat skydd och restaurering av ekosystem, något som krävs för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatkrisen (IPCC s.32). Trots dessa låga ambitioner misslyckas Sverige med att nå sina utsläppsmål, konstaterar både Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket. En klimatpolitik i linje med Parisavtalet kräver både att alla typer av växthusgasutsläpp minskar samtidigt som – inte i stället för – upptaget av växthusgaser maximeras: i dag misslyckas Sverige på bägge fronter.

Slutsatsen är tydlig. Sverige vidtar inte de åtgärder som krävs för att skydda barns och ungdomars rättigheter enligt Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta medför allvarliga risker för liv och hälsa för unga generationer, människor i andra länder och särskilt utsatta grupper. Detta kan inte fortsätta. Därför ställer vi oss bakom Auroras krav att Sverige börjar göra sin rättvisa andel och omedelbart sätter igång ett omfattande och långtgående klimatarbete som vilar på vetenskaplig grund och sätter rättvisa i centrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet, 2022. p. 2
Keywords
Klimatförändringar; växthusgaser; mänskliga rättigheter
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50340 (URN)
Note

Aftonbladet Debatt

Available from: 2022-12-07 Created: 2022-12-07 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Gerhardt, K., Wolrath Söderberg, M., Lindblad, I., Diderichsen, Ö., Gullström, M., Dahlin, M., . . . Gradén, M. (2022). Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar. Aftonbladet (2022-08-25)
Open this publication in new window or tab >>Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-08-25Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet Hierta, 2022
National Category
Other Social Sciences Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49755 (URN)
Note

Debattartikel från 1944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden.

Available from: 2022-08-26 Created: 2022-08-26 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Banyoi, S.-M., Porseryd, T., Larsson, J., Grahn, M. & Dinnétz, P. (2022). The effects of exposure to environmentally relevant PFAS concentrations for aquatic organisms at different consumer trophic levels: Systematic review and meta-analyses. Environmental Pollution, 315, Article ID 120422.
Open this publication in new window or tab >>The effects of exposure to environmentally relevant PFAS concentrations for aquatic organisms at different consumer trophic levels: Systematic review and meta-analyses
Show others...
2022 (English)In: Environmental Pollution, ISSN 0269-7491, E-ISSN 1873-6424, Vol. 315, article id 120422Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS) is a collective name for approximately 4700 synthetic chemicals ubiquitous in the aquatic environment worldwide. They are used in a wide array of products and are found in living organisms around the world. Some PFAS have been associated with cancer, developmental toxicity, endocrine disruption, and other health effects. Only a fraction of PFAS are currently monitored and regulated and the presence and effects on aquatic organisms of many PFAS are largely unknown. The aim of this study is to investigate the health effects of environmentally relevant concentrations of PFAS on aquatic organisms at different consumer trophic levels through a systematic review and meta-analysis. The main result shows that PFAS in concentrations up to 13.5 μg/L have adverse effects on body size variables for secondary consumers. However, no significant effects on liver or gonad somatic indices and neither on fecundity were found. In addition, the results show that there are large research gaps for PFAS effects on different organisms in aquatic environments at environmentally relevant concentrations. Most studies have been performed on secondary consumers and there is a substantial lack of studies on other consumers in aquatic ecosystems.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2022
Keywords
Aquatic organisms, Exposure effects, PFAS, Systematic review, meta-Analysis
National Category
Biological Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50117 (URN)10.1016/j.envpol.2022.120422 (DOI)000884336000010 ()36244496 (PubMedID)2-s2.0-85140274537 (Scopus ID)3790–3.1.1–2020 (Local ID)3790–3.1.1–2020 (Archive number)3790–3.1.1–2020 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, S2-20-0019
Available from: 2022-10-21 Created: 2022-10-21 Last updated: 2022-11-29Bibliographically approved
Larsson, J., Smolarz, K., Świeżak, J., Turower, M., Czerniawska, N. & Grahn, M. (2018). Multi biomarker analysis of pollution effect on resident populations of blue mussels from the Baltic Sea. Aquatic Toxicology, 198, 240-256
Open this publication in new window or tab >>Multi biomarker analysis of pollution effect on resident populations of blue mussels from the Baltic Sea
Show others...
2018 (English)In: Aquatic Toxicology, ISSN 0166-445X, E-ISSN 1879-1514, Vol. 198, p. 240-256Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Anthropogenic pollution including metals, petroleum, toxins, nutrients and many others is a growing problem in the marine environment. These are important factors altering the environment and by that the fate of many local populations of marine organisms. The aim of this study was to assess the impact of selected point pollution sources on resident populations of the blue mussel (Mytilus edulis trossulus) in the Baltic Sea using multiple biomarker approach. The study used a nested sampling scheme in which sites from reference (REF) habitats are geographically paired with selected sites from sewage treatment plants (STP) and harbors (HAR). The results showed that mussels from harbors had a higher frequency of histological abnormalities in the digestive gland compared to mussels from sewage effluent affected areas and reference sites. However these mussels together with mussels from STPs had higher lipid content, body mass index (BMI) and gonado-somatic index (GSI) compared to mussels from reference sites. A marked spatial variability was found with a stronger toxicity of ambient environment affecting resident mussel populations in the Gulf of Gdańsk area, while an opposite pattern was found in Tvärminne area. Yet the blue mussels sampled in the Gulf of Gdańsk were characterized by the highest GSI and BMI values compared to Askö and Tvärminne populations. No differences in analyzed biomarker response related to species identity, measured by a species-specific genetic marker, were found indicative of strong genetic introgression in the Baltic Proper.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Baltic Sea; blue mussel; pollution; physiology; histopathological lesions
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33701 (URN)10.1016/j.aquatox.2018.02.024 (DOI)000430630100025 ()29558709 (PubMedID)2-s2.0-85044104103 (Scopus ID)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A063-10
Note

As manuscript in dissertation.

Available from: 2017-11-15 Created: 2017-11-15 Last updated: 2021-01-25Bibliographically approved
Lundberg, M., Liedvogel, M., Larson, K., Sigeman, H., Grahn, M., Wright, A. P., . . . Bensch, S. (2017). Genetic differences between willow warbler migratory phenotypes are few and cluster in large haplotype blocks [Letter to the editor]. Evolution Letters, 1(3), 155-168
Open this publication in new window or tab >>Genetic differences between willow warbler migratory phenotypes are few and cluster in large haplotype blocks
Show others...
2017 (English)In: Evolution Letters, E-ISSN 2056-3744, Vol. 1, no 3, p. 155-168Article in journal, Letter (Refereed) Published
Abstract [en]

It is well established that differences in migratory behavior between populations of songbirds have a genetic basis but the actual genes underlying these traits remains largely unknown. In an attempt to identify such candidate genes we de novo assembled the genome of the willow warbler Phylloscopus trochilus, and used whole-genome resequencing and a SNP array to associate genomic variation with migratory phenotypes across two migratory divides around the Baltic Sea that separate SW migrating P. t. trochilus wintering in western Africa and SSE migrating P. t. acredula wintering in eastern and southern Africa. We found that the genomes of the two migratory phenotypes lack clear differences except for three highly differentiated regions located on chromosomes 1, 3, and 5 (containing 146, 135, and 53 genes, respectively). Within each migratory phenotype we found virtually no differences in allele frequencies for thousands of SNPs, even when comparing geographically distant populations breeding in Scandinavia and Far East Russia (>6000 km). In each of the three differentiated regions, multidimensional scaling-based clustering of SNP genotypes from more than 1100 individuals demonstrates the presence of distinct haplotype clusters that are associated with each migratory phenotype. In turn, this suggests that recombination is absent or rare between haplotypes, which could be explained by inversion polymorphisms. Whereas SNP alleles on chromosome 3 correlate with breeding altitude and latitude, the allele distribution within the regions on chromosomes 1 and 5 perfectly matches the geographical distribution of the migratory phenotypes. The most differentiated 10 kb windows and missense mutations within these differentiated regions are associated with genes involved in fatty acid synthesis, possibly representing physiological adaptations to the different migratory strategies. The ∼200 genes in these regions, of which several lack described function, will direct future experimental and comparative studies in the search for genes that underlie important migratory traits.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2017
Keywords
Divergent chromosome region, local adaptation, migration
National Category
Evolutionary Biology
Research subject
Environmental Studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34253 (URN)10.1002/evl3.15 (DOI)000449440100004 ()
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A067-2008
Available from: 2018-01-17 Created: 2018-01-17 Last updated: 2022-07-05Bibliographically approved
Larsson, J., Lind, E. E., Corell, H., Grahn, M., Smolarz, K. & Lönn, M. (2017). Regional genetic differentiation in the blue mussel from the Baltic Sea area. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 98-109
Open this publication in new window or tab >>Regional genetic differentiation in the blue mussel from the Baltic Sea area
Show others...
2017 (English)In: Estuarine, Coastal and Shelf Science, ISSN 0272-7714, E-ISSN 1096-0015, p. 98-109Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Connectivity plays an important role in shaping the genetic structure and in evolution of local adaptation. In the marine environment barriers to gene flow are in most cases caused by gradients in environmental factors, ocean circulation and/or larval behavior. Despite the long pelagic larval stages, with high potential for dispersal many marine organisms have been shown to have a fine scale genetic structuring. In this study, by using a combination of high-resolution genetic markers, species hybridization data and biophysical modeling we can present a comprehensive picture of the evolutionary landscape for a keystone species in the Baltic Sea, the blue mussel. We identified distinct genetic differentiation between the West Coast, Baltic Proper and Bothnian Sea regions, with lower gene diversity in the Bothnian Sea. Oceanographic connectivity together with salinity and to some extent species identity provides explanations for the genetic differentiation between the West Coast and the Baltic Sea (Baltic Proper and Bothnian Sea). The genetic differentiation between the Baltic Proper and Bothnian Sea cannot be directly explained by oceanographic connectivity, species identity or salinity, while the lower connectivity to the Bothnian Sea may explain the lower gene diversity. © 2016.

Place, publisher, year, edition, pages
Academic Press, 2017
Keywords
AFLP, Baltic Sea, Barrier, Gene flow, Oceanographic connectivity, Population genetics
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-30647 (URN)10.1016/j.ecss.2016.06.016 (DOI)000408787800012 ()2-s2.0-84977120681 (Scopus ID)1328/42/2010 (Local ID)1328/42/2010 (Archive number)1328/42/2010 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A063-2010
Available from: 2016-07-20 Created: 2016-07-19 Last updated: 2021-12-17Bibliographically approved
Boss, J., Liedvogel, M., Lundberg, M., Olsson, P., Reischke, N., Naurin, S., . . . Bensch, S. (2016). Gene expression in the brain of a migratory songbird during breeding and migration. Movement Ecology, 4, Article ID 4.
Open this publication in new window or tab >>Gene expression in the brain of a migratory songbird during breeding and migration
Show others...
2016 (English)In: Movement Ecology, E-ISSN 2051-3933, Vol. 4, article id 4Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: We still have limited knowledge about the underlying genetic mechanisms that enable migrating species of birds to navigate the globe. Here we make an attempt to get insight into the genetic architecture controlling this complex innate behaviour. We contrast the gene expression profiles of two closely related songbird subspecies with divergent migratory phenotypes. In addition to comparing differences in migratory strategy we include a temporal component and contrast patterns between breeding adults and autumn migrating juvenile birds of both subspecies. The two willow warbler subspecies, Phylloscopus trochilus trochilus and P. t. acredula, are remarkably similar both in phenotype and genotype and have a narrow contact zone in central Scandinavia. Here we used a microarray gene chip representing 23,136 expressed sequence tags (ESTs) from the zebra finch Taeniopygia guttata to identify mRNA level differences in willow warbler brain tissue in relation to subspecies and season.

RESULTS: Out of the 22,109 EST probe sets that remained after filtering poorly binding probes, we found 11,898 (51.8 %) probe sets that could be reliably and uniquely matched to a total of 6,758 orthologous zebra finch genes. The two subspecies showed very similar levels of gene expression with less than 0.1 % of the probe sets being significantly differentially expressed. In contrast, 3,045 (13.8 %) probe sets were found to be differently regulated between samples collected from breeding adults and autumn migrating juvenile birds. The genes found to be differentially expressed between seasons appeared to be enriched for functional roles in neuronal firing and neuronal synapse formation.

CONCLUSIONS: Our results show that only few genes are differentially expressed between the subspecies. This suggests that the different migration strategies of the subspecies might be governed by few genes, or that the expression patterns of those genes are time-structured or tissue-specific in ways, which our approach fails to uncover. Our findings will be useful in the planning of new experiments designed to unravel the genes involved in the migratory program of birds.

Keywords
Behavior; Birds; Calcium transport; Gene expression; Microarray; Migration; Phylloscopus trochilus; Synapse
National Category
Ecology
Research subject
Environmental Studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29549 (URN)10.1186/s40462-016-0069-6 (DOI)000381931600001 ()26881054 (PubMedID)2-s2.0-85020070286 (Scopus ID)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A067-2008
Available from: 2016-02-18 Created: 2016-02-18 Last updated: 2022-07-05Bibliographically approved
Hamilton, P. B., Cowx, I. G., Oleksiak, M. F., Griffiths, A. M., Grahn, M., Stevens, J. R., . . . Tyler, C. R. (2016). Population-level consequences for wild fish exposed to sublethal concentrations of chemicals: a critical review. Fish and Fisheries, 17(3), 545-566
Open this publication in new window or tab >>Population-level consequences for wild fish exposed to sublethal concentrations of chemicals: a critical review
Show others...
2016 (English)In: Fish and Fisheries, ISSN 1467-2960, E-ISSN 1467-2979, Vol. 17, no 3, p. 545-566Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Concentrated chemical spills have been shown to impact adversely on fish populations and even cause localized population extinctions. Evaluating population-level impacts of sublethal exposure concentrations is, however, complex and confounded by other environmental pressures. Applying effect measures derived from laboratory-based chemical exposures to impacts in wild fish populations is constrained by uncertainty on how biochemical response measures (biomarkers) translate into health outcomes, lack of available data for chronic exposures and the many uncertainties in available fish population models. Furthermore, wild fish show phenotypic plasticity and local adaptations can occur that adds geographic and temporal variance on responses. Such population-level factors are rarely considered in the chemical risk assessment process and can probably be derived only from studies on wild fish. Molecular technologies, including microsatellite and SNP genotyping, and RNASeq for gene expression studies, are advancing our understanding of mechanisms of eco-toxicological response, tolerance, adaptation and selection in wild populations. We examine critically the application of such approaches with examples including using microsatellites that has identified roach (Rutilus rutilus) populations living in rivers contaminated with sewage effluents that are self-sustaining, and studies of stickleback (Gasterosteus aculeatus) and killifish (Fundulus heteroclitus) that have identified genomic regions under selection putatively related to pollution tolerance. Integrating data on biological effects between laboratory-based studies and wild populations, and building understanding on adaptive responses to sublethal exposure are some of the priority research areas for more effective evaluation of population risks and resilience to contaminant exposure.

Keywords
Adaptation, DNA microsatellite, Fish, Pollutants, Populations, Selection
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-28191 (URN)10.1111/faf.12125 (DOI)000382494600001 ()2-s2.0-84939218700 (Scopus ID)
Funder
NERC - the Natural Environment Research Council, NE/G019355/1
Available from: 2015-09-17 Created: 2015-09-03 Last updated: 2018-04-05Bibliographically approved
Larsson, J., Lönn, M., Lind, E. E., Świeżak, J., Smolarz, K. & Grahn, M. (2016). Sewage treatment plant associated genetic differentiation in the blue mussel from the Baltic Sea and Swedish west coast. PeerJ, 4, Article ID e2628.
Open this publication in new window or tab >>Sewage treatment plant associated genetic differentiation in the blue mussel from the Baltic Sea and Swedish west coast
Show others...
2016 (English)In: PeerJ, E-ISSN 2167-8359, Vol. 4, article id e2628Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Human-derived environmental pollutants and nutrients that reach the aquatic environment through sewage effluents, agricultural and industrial processes are constantly contributing to environmental changes that serve as drivers for adaptive responses and evolutionary changes in many taxa. In this study, we examined how two types of point sources of aquatic environmental pollution, harbors and sewage treatment plants, affect gene diversity and genetic differentiation in the blue mussel in the Baltic Sea area and off the Swedish west coast (Skagerrak). Reference sites (REF) were geographically paired with sites from sewage treatments plant (STP) and harbors (HAR) with a nested sampling scheme, and genetic differentiation was evaluated using a high-resolution marker amplified fragment length polymorphism (AFLP). This study showed that genetic composition in the Baltic Sea blue mussel was associated with exposure to sewage treatment plant effluents. In addition, mussel populations from harbors were genetically divergent, in contrast to the sewage treatment plant populations, suggesting that there is an effect of pollution from harbors but that the direction is divergent and site specific, while the pollution effect from sewage treatment plants on the genetic composition of blue mussel populations acts in the same direction in the investigated sites.

National Category
Biological Sciences Environmental Sciences
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-31135 (URN)10.7717/peerj.2628 (DOI)000387168200015 ()27812424 (PubMedID)2-s2.0-84994409132 (Scopus ID)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A063-10
Available from: 2016-11-11 Created: 2016-11-11 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Projects
Endocrine disruption in fish: Risk identification, development of biomarkers and assessment of risk levels in the Baltic Sea [A037-2008_OSS]; Södertörn University; Publications
Volkova, K., Caspillo, N. R., Porseryd, T., Hallgren, S., Dinnétz, P. & Porsch-Hällström, I. (2015). Developmental exposure of zebrafish (Danio rerio) to 17α-Ethinylestradiol affects non-reproductive behavior and fertility as adults, and increases anxiety in unexposed progeny. Hormones and Behavior, 73, 30-38
Molecular mechanisms for recent acquisition of alternative winter-migration behavior in songbirds of the Baltic Sea Region [A067-2008_OSS]; Södertörn University; Publications
Lundberg, M., Liedvogel, M., Larson, K., Sigeman, H., Grahn, M., Wright, A. P., . . . Bensch, S. (2017). Genetic differences between willow warbler migratory phenotypes are few and cluster in large haplotype blocks [Letter to the editor]. Evolution Letters, 1(3), 155-168Boss, J., Liedvogel, M., Lundberg, M., Olsson, P., Reischke, N., Naurin, S., . . . Bensch, S. (2016). Gene expression in the brain of a migratory songbird during breeding and migration. Movement Ecology, 4, Article ID 4. Lundberg, M., Boss, J., Canbäck, B., Liedvogel, M., Larson, K. W., Grahn, M., . . . Wright, A. P. (2013). Characterisation of a transcriptome to find sequence differences between two differentially migrating subspecies of the willow warbler Phylloscopus trochilus.. BMC Genomics, 14, Article ID 330.
Evolutionary adaptation to environmental disturbance in marine ecosystems: genetic ecotoxicology in the Baltic Sea [A063-2010_OSS]; Södertörn University; Publications
Larsson, J. (2017). Genetic Aspects of Environmental Disturbances in Marine Ecosystems: Studies of the Blue Mussel in the Baltic Sea. (Doctoral dissertation). Huddinge: Södertörns högskolaLarsson, J., Lind, E. E., Corell, H., Grahn, M., Smolarz, K. & Lönn, M. (2017). Regional genetic differentiation in the blue mussel from the Baltic Sea area. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 98-109Dublinowska, M., Smolarz, K., Zabrzańska, S., Larsson, J. & Czerniawska, N. (2016). Intersexuality in the Blue Mussel Mytilus edulis Complex (Mytilidae) from the Baltic Sea and the Danish Strait. American Malacological Bulletin, 34(1), 28-39Lind, E. E. & Grahn, M. (2011). Directional genetic selection by pulp mill effluent on multiple natural populations of three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). Ecotoxicology, 20, 503-512
Endocrine disruption in fish: Effects on behaviour and reproduction, development af biomarkers and assessment of risk levels in the Baltic Sea [A065-2011_OSS]; Södertörn University; Publications
Porseryd, T., Larsson, J., Kellner, M., Bollner, T., Dinnétz, P. & Porsch Hällström, I. (2019). Altered non-reproductive behavior and feminization caused by developmental exposure to 17α-ethinylestradiol persist to adulthood in three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus). Aquatic Toxicology, 207, 142-152Porseryd, T., Reyhanian Caspillo, N., Volkova, K., Elabbas, L., Källman, T., Dinnétz, P., . . . Porsch Hällström, I. (2018). Testis transcriptome alterations in zebrafish (Danio rerio) with reduced fertility due to developmental exposure to 17α-ethinyl estradiol. General and Comparative Endocrinology, 262, 44-58Porseryd, T., Volkova, K., Reyhanian Caspillo, N., Källman, T., Dinnétz, P. & Porsch Hällström, I. (2017). Persistent Effects of Developmental Exposure to 17α-Ethinylestradiol on the Zebrafish (Danio rerio) Brain Transcriptome and Behavior. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 11, Article ID 69. Volkova, K., Caspillo, N. R., Porseryd, T., Hallgren, S., Dinnétz, P. & Porsch-Hällström, I. (2015). Developmental exposure of zebrafish (Danio rerio) to 17α-Ethinylestradiol affects non-reproductive behavior and fertility as adults, and increases anxiety in unexposed progeny. Hormones and Behavior, 73, 30-38
Transforming cultural landscapes in expansive peri-urban areas implications for ecosystem services in local planning [2017-01078_Formas]; Södertörn UniversityHealth hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organisms [S2-20-0019_OSS]; Södertörn University; Publications
Banyoi, S.-M., Porseryd, T., Larsson, J., Grahn, M. & Dinnétz, P. (2022). The effects of exposure to environmentally relevant PFAS concentrations for aquatic organisms at different consumer trophic levels: Systematic review and meta-analyses. Environmental Pollution, 315, Article ID 120422.
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3389-4162

Search in DiVA

Show all publications