sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 26) Show all publications
Cederberg, C., Fuglseth, K. & van der Zande, E. (Eds.). (2023). Exploring Practical Knowledge: Life-World Studies of Professionals in Education and Research. Leiden: Brill Academic Publishers
Open this publication in new window or tab >>Exploring Practical Knowledge: Life-World Studies of Professionals in Education and Research
2023 (English)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [en]

Exploring Practical Knowledge investigates professional practices from a hermeneutic perspective. The book presents, discusses and applies notions such as practical knowledge, practical wisdom, tacit knowledge, and normativity to the professional lifeworld. These contributions focus on both specific practices and more general questions concerning theories and investigations of practice.

This volume comes as the result of a cooperation of three research centres: The two Centres for Practical Knowledge in Bodø, Norway and in Södertörn, Sweden, as well as the Research Group Value-Oriented Professionalisation at the University of Applied Sciences in Utrecht, the Netherlands. It offers empirical studies of professionals as well as discussing the underlying theories, approaches and methods of exploring practical knowledge – including the limits to any articulation of these aspects of professional action.

In contrast to the objectivist paradigm that otherwise dominates professional studies, each chapter presents central perspectives and possibilities drawing from humanistic and interdisciplinary research traditions. The book explores professions in a style accessible to scholars and practitioners alike. It is interesting for those studying practices within these professions and for vocational studies in education, social work, health care, police work, journalism, etc.

Place, publisher, year, edition, pages
Leiden: Brill Academic Publishers, 2023. p. 202
Series
Professional Practice and Education, ISSN 2542-9124 ; 3
National Category
Philosophy Learning
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51967 (URN)10.1163/9789004547360 (DOI)978-90-04-54735-3 (ISBN)978-90-04-54734-6 (ISBN)978-90-04-54736-0 (ISBN)
Available from: 2023-07-12 Created: 2023-07-12 Last updated: 2023-07-12Bibliographically approved
Cederberg, C., Fuglseth, K. & van der Zande, E. (2023). Introduction to Practical Knowledge and Normativity Studies. In: Carl Cederberg; Kåre Fuglseth; Edwin van der Zande (Ed.), Exploring Practical Knowledge: Life-World Studies of Professionals in Education and Research (pp. 1-6). Leiden: Brill Academic Publishers
Open this publication in new window or tab >>Introduction to Practical Knowledge and Normativity Studies
2023 (English)In: Exploring Practical Knowledge: Life-World Studies of Professionals in Education and Research / [ed] Carl Cederberg; Kåre Fuglseth; Edwin van der Zande, Leiden: Brill Academic Publishers, 2023, p. 1-6Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Leiden: Brill Academic Publishers, 2023
Series
Professional Practice and Education, ISSN 2542-9124 ; 3
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51966 (URN)10.1163/9789004547360_001 (DOI)978-90-04-54735-3 (ISBN)978-90-04-54734-6 (ISBN)978-90-04-54736-0 (ISBN)
Available from: 2023-07-12 Created: 2023-07-12 Last updated: 2023-07-12Bibliographically approved
Cederberg, C. (2023). Narrating Alienation: Critical Accounts of the Estrangement of Professional Knowledge. In: Carl Cederberg; Kåre Fuglseth; Edwin van der Zande (Ed.), Exploring Practical Knowledge: Life-World Studies of Professionals in Education and Research (pp. 133-150). Leiden: Brill Academic Publishers
Open this publication in new window or tab >>Narrating Alienation: Critical Accounts of the Estrangement of Professional Knowledge
2023 (English)In: Exploring Practical Knowledge: Life-World Studies of Professionals in Education and Research / [ed] Carl Cederberg; Kåre Fuglseth; Edwin van der Zande, Leiden: Brill Academic Publishers, 2023, p. 133-150Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Starting from excerpts of practioners’ accounts of alienated processes in their work life, this chapter investigates the notion of alienation in the era of neoliberalism and New Public Management. Drawing on Rahel Jaeggi’s retreatment of Marx’s theory of alienation, and elaborating upon Wendy Brown’s account of neoliberal rationality, I claim that the contemporary focus on measurability and control can be viewed as alienating the practical knowledge of the professional. I go on to explore how professionals’ reflective narratives might serve as a way of critiquing contemporary forms of alienation.

Place, publisher, year, edition, pages
Leiden: Brill Academic Publishers, 2023
Series
Professional Practice and Education, ISSN 2542-9124 ; 3
National Category
Philosophy Learning
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51962 (URN)10.1163/9789004547360_009 (DOI)978-90-04-54735-3 (ISBN)978-90-04-54734-6 (ISBN)978-90-04-54736-0 (ISBN)
Available from: 2023-07-12 Created: 2023-07-12 Last updated: 2023-07-12Bibliographically approved
Moberg, C., Wolrath Söderberg, M., Sandberg, L., Lindblad, I., Sjöholm, C., Gullström, M., . . . Stedt, K. (2022). De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav. Aftonbladet (2022-12-07)
Open this publication in new window or tab >>De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-12-07, p. 2Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. 

I strid med Parisavtalet ökar utsläppen av växthusgaser i en takt som gör att 1,5-gradersmålet kan överskridas om några år. De globala effekterna blir allt mer synliga med ständiga temperaturrekord, smältande isar, havshöjning och extremväder som torka, förödande bränder och skyfall med enorma översvämningar, som i Pakistan nyligen. Försörjningen av befolkningen utsätts för allvarliga hot i många länder.

Minskningen av den biologiska mångfalden är extrem. Klimatkrisen är enligt WHO det största hotet mot människors hälsa i hela världen och barn utgör en särskilt sårbar grupp. Med Sveriges nordliga läge sker uppvärmningen här dubbelt så fort som det globala genomsnittet. Det förskjuter utbredningsområden för växtlighet och sjukdomsbärande insekter och ökar förekomsten av extremväder såsom värmeböljor, skogsbränder och översvämningar samt av många olika sorters infektioner och allergier. När extremväder ökar, ökar även stressen och risken för mental ohälsa. Värmeböljor ökar risken för sjukdom och död hos sårbara grupper som äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar. De negativa effekterna på hälsan kommer att öka i takt med klimatkrisen och barn riskerar att drabbas av ackumulerade negativa hälsoeffekter under hela sina liv. Redan i dag är mer än hälften av unga mellan 12 och 18 år i Sverige ganska eller mycket oroliga för klimat och miljö. Detta är förståeligt när våra beslutsfattare inte gör vad som krävs.

Den juridiska och moraliska grunden för arbetet mot klimatförändringarna är att varje land måste göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. Centralt i det internationella klimatramverket är att rika länder med höga historiska utsläpp, däribland Sverige, måste gå före resten av världen. Dessa länder måste också bidra till att finansiera klimatomställningen i länderna i det Globala Syd, som är minst ansvariga för klimatkrisen men drabbas hårdast. Denna rättviseprincip är tydlig i Parisavtalet och var en het diskussionsfråga under COP27 i Sharm el-Sheikh, men lyser med sin frånvaro i det svenska klimatarbetet. 

Sverige har satt mål för att minska sina utsläpp. Men de är helt otillräckliga: minskningstakten är för låg och målen tillåter samtidigt att åtgärder skjuts på framtiden. Dessutom exkluderas merparten av Sveriges utsläpp från de svenska nationella utsläppsmålen; bland annat utelämnas utsläpp som svensk konsumtion orsakar utanför Sveriges gränser, utsläpp från utrikes transporter och utsläpp från markanvändning och skogsbruk, exempelvis utsläpp från förbränning av biobränslen eller utsläpp från dikade våtmarker (Prop. 2016/17:146 s.25-28).

Sverige saknar dessutom ett eget mål för att öka upptaget av växthusgaser genom utökat skydd och restaurering av ekosystem, något som krävs för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatkrisen (IPCC s.32). Trots dessa låga ambitioner misslyckas Sverige med att nå sina utsläppsmål, konstaterar både Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket. En klimatpolitik i linje med Parisavtalet kräver både att alla typer av växthusgasutsläpp minskar samtidigt som – inte i stället för – upptaget av växthusgaser maximeras: i dag misslyckas Sverige på bägge fronter.

Slutsatsen är tydlig. Sverige vidtar inte de åtgärder som krävs för att skydda barns och ungdomars rättigheter enligt Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta medför allvarliga risker för liv och hälsa för unga generationer, människor i andra länder och särskilt utsatta grupper. Detta kan inte fortsätta. Därför ställer vi oss bakom Auroras krav att Sverige börjar göra sin rättvisa andel och omedelbart sätter igång ett omfattande och långtgående klimatarbete som vilar på vetenskaplig grund och sätter rättvisa i centrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet, 2022. p. 2
Keywords
Klimatförändringar; växthusgaser; mänskliga rättigheter
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50340 (URN)
Note

Aftonbladet Debatt

Available from: 2022-12-07 Created: 2022-12-07 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Gerhardt, K., Wolrath Söderberg, M., Lindblad, I., Diderichsen, Ö., Gullström, M., Dahlin, M., . . . Gradén, M. (2022). Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar. Aftonbladet (2022-08-25)
Open this publication in new window or tab >>Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-08-25Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet Hierta, 2022
National Category
Other Social Sciences Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49755 (URN)
Note

Debattartikel från 1944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden.

Available from: 2022-08-26 Created: 2022-08-26 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Cederberg, C., Hedlin, P., Häyrén, A., Sultán Sjöqvist, M. & Wittbom, E. (2020). Dialog som styrning i samhällsutvecklarrollen: en förstudie hos Trafikverket. Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Dialog som styrning i samhällsutvecklarrollen: en förstudie hos Trafikverket
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Att använda dialoger har visat sig vara ett viktigt inslag i verksamhetsstyrning då de kan överbrygga komplexitet och brister i formella styrsystem. Denna rapport handlar om Trafikverket, en av Sveriges myndigheter som tillsammans med andra aktörer styr med samhällsvärde i fokus. Trafikverket har formulerat en verksamhetslogik som bygger på ett värdeskapande utifrån-och-in-perspektiv vilket ska fånga många olika samhällsrelevanta behov, samtidigt som alla tillgängliga resurser ska användas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, inifrån-och-ut. Den övergripande styrningen i offentlig sektor är vertikal, uppifrån-och-ner, samtidigt som kraven ofta är horisontella. Detta är exempel på några perspektiv i verksamhetsstyrningen som behöver samordnas på ett öppet och tydligt sätt med trovärdighet, legitimitet och engagemang. 

Detta forskningsprojekt utgör en förstudie om dialogens roll i myndigheters styrning. Resultaten pekar på dialogens betydelse och vikten av att förstå och arbeta med dialogens villkor såväl i intern som i extern samverkan. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, 2020. p. 47
Series
Akademin för ekonomistyrning i staten ; 2020:2
Keywords
verksamhetsstyrning, offentlig sektor, samhällsvärde, dialog, normer
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-43139 (URN)978-91-984607-2-8 (ISBN)
Funder
Swedish Transport Administration, TRV2020/21621
Available from: 2021-01-13 Created: 2021-01-13 Last updated: 2021-01-13Bibliographically approved
Cederberg, C. (Ed.). (2019). Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har välfärdssystemet i Sverige genomgått radikala förändringar. Det rör sig om ett system som alltmer styrs enligt en marknads- och bolagslogik, dels genom att delar av välfärden hamnat i privat ägo, och dels genom att offentliga aktörer anpassat sina strukturer efter den privata sektorn.

En fråga som föranleds av dessa förändringar, och som är den grundfråga som den här antologin rör sig omkring är: Vilka är betingelserna för yrkesmänniskor att handla klokt i den kapitaliserade välfärden? Boken innehåller berättelser och reflektioner från yrkesmänniskor i välfärden, och från akademiker som forskar inom detta område.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 316 Edition: 1
Series
Södertörn Studies in Practical Knowledge ; 9
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39328 (URN)978-91-88663-73-3 (ISBN)
Available from: 2019-11-07 Created: 2019-11-07 Last updated: 2023-04-04Bibliographically approved
Cederberg, C. (2017). Europe as identity and ideal: Reading Barroso’s ‘New Narrative’ heretically alongside Hegel, Husserl and Patočka. In: Johan Fornäs (Ed.), Europe Faces Europe: Narratives From Its Eastern Half (pp. 35-61). Bristol: Intellect Ltd.
Open this publication in new window or tab >>Europe as identity and ideal: Reading Barroso’s ‘New Narrative’ heretically alongside Hegel, Husserl and Patočka
2017 (English)In: Europe Faces Europe: Narratives From Its Eastern Half / [ed] Johan Fornäs, Bristol: Intellect Ltd., 2017, p. 35-61Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Bristol: Intellect Ltd., 2017
National Category
Philosophy
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-32524 (URN)1552/42/2011 (Local ID)9781783207510 (ISBN)1552/42/2011 (Archive number)1552/42/2011 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A004-2011
Available from: 2017-05-12 Created: 2017-05-12 Last updated: 2022-07-01Bibliographically approved
Cederberg, C. (2017). Filosofi som lovtal till .... In: Hans Ruin & Jonna Bornemark (Ed.), Ad Marciam: (pp. 319-323). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Filosofi som lovtal till ...
2017 (Swedish)In: Ad Marciam / [ed] Hans Ruin & Jonna Bornemark, Huddinge: Södertörns högskola, 2017, p. 319-323Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017
Series
Södertörn Philosophical Studies, ISSN 1651-6834 ; 20
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-32138 (URN)978-91-87843-72-3 (ISBN)
Available from: 2017-02-20 Created: 2017-02-20 Last updated: 2017-09-22Bibliographically approved
Cederberg, C. (2017). Jan Patočka and the Task for Post-European Philosophers. Philosophical news, 15, 89-98
Open this publication in new window or tab >>Jan Patočka and the Task for Post-European Philosophers
2017 (English)In: Philosophical news, ISSN 2037-6707, Vol. 15, p. 89-98Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this paper, I explore Jan Patoĉka’s enigmatic thesis that the the Platonic idealof care for the soul.constitutes the essence of Europe According to Patoĉka’s reading,Plato’s philosophy, in contrast to that of Democritus, is concerned first and foremostwith care for the soul, and only secondarily with ontology. Referring to Phaedo andPhilebus, I show how Patoĉka’s thesis fits well with Plato’s own understanding ofhis doctrine of ideas. I then show how this formula can be used to understand bothPatoĉka’s critique of (Post-)European modernity, and his engagement in Charta 77,as a heretical philosophy of history.

Place, publisher, year, edition, pages
Milano: Mimesis edizioni, 2017
Keywords
Plato, Patocka, Europe, Post-Europe, Care for the soul
National Category
Philosophy
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-41798 (URN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 1893
Available from: 2020-09-02 Created: 2020-09-02 Last updated: 2020-09-03Bibliographically approved
Projects
Narratives of Europe: Perspectives from its North-East Periphery [A004-2011_OSS]; Södertörn University; Publications
Kaun, A. & Murru, M. F. (2018). Narrative mediation of the Occupy movement: A case study of Stockholm and Latvia. In: Laura Basu ; Steve Schifferes ; Sophie Knowles (Ed.), Media and austerity: Comparative perspectives (pp. 226-236). Abingdon: RoutledgeFornäs, J. (2017). A cultural perspective on European borders. In: Mats Andrén, Thomas Lindkvist, Ingmar Söhrman, Katharina Vajta (Ed.), Cultural Identities, National Borders: (pp. 7-20). Göteborg: Centrum för EuropaforskningCederberg, C. (2017). Europe as identity and ideal: Reading Barroso’s ‘New Narrative’ heretically alongside Hegel, Husserl and Patočka. In: Johan Fornäs (Ed.), Europe Faces Europe: Narratives From Its Eastern Half (pp. 35-61). Bristol: Intellect Ltd.Fornäs, J. (2017). Europe faces Europe: An introduction. In: Johan Fornäs (Ed.), Europe Faces Europe: Narratives From Its Eastern Half (pp. 1-34). Bristol: Intellect Ltd.Fornäs, J. (Ed.). (2017). Europe Faces Europe: Narratives From Its Eastern Half. Bristol: Intellect Ltd.Fornäs, J. (2017). Euro-visions: East European narratives in televised popular music. In: Johan Fornäs (Ed.), Europe Faces Europe: Narratives From Its Eastern Half (pp. 179-235). Bristol: Intellect Ltd.Kaun, A. (2017). Narrating protest: Silenced stories of Europe in Occupy Stockholm and Occupy Latvia. In: Johan Fornäs (Ed.), Europe Faces Europe: Narratives From Its Eastern Half (pp. 133-151). Bristol: Intellect Ltd.Horbyk, R. (2017). Narratives at war: Representations of Europe in news media of Ukraine, Russia and Poland during Euromaidan. In: Johan Fornäs (Ed.), Europe Faces Europe: Narratives From Its Eastern Half (pp. 93-132). Bristol: Intellect Ltd.Wadstein MacLeod, K. (2017). The resilience of the periphery: Narrating Europe through curatorial strategies. In: Johan Fornäs (Ed.), Europe Faces Europe: Narratives From Its Eastern Half (pp. 153-177). Bristol: Intellect Ltd.Kaun, A. & Jurkane-Hobein, I. (2016). Occupy Narratives in Sweden and Latvia: How Mainstream Media tell the Story of a Movement. Interactions: Studies in Communication & Culture, 7(1), 23-39
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2059-4673

Search in DiVA

Show all publications