sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 106) Show all publications
Wallenstein, S.-O. & Sjöholm, C. (Eds.). (2023). Aisthesis: Estetikens historia del 2, andra bandet. Stockholm: Thales
Open this publication in new window or tab >>Aisthesis: Estetikens historia del 2, andra bandet
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Estetik kommer av aisthesis, det grekiska ordet för sinnlig varseblivning. På vilket sätt skapar sinnena ett eget fält för vetande? På vilket sätt ska vi förstå deras roll som förmedlare mellan människa och värld, kropp och medvetande, idéer och objekt? Hur ska vi betrakta relationen mellan sinnlig erfarenhet och framväxandet av moderna perceptionsteknologier? 

Aisthesis: Estetikens historia del 2 samlar i två band centrala texter som aktualiserar den estetiska teorins historia och utveckling från tiden kring det första världskriget till det tidiga 2000-talet. Det andra bandet rymmer texter av Leonora Carrington, Clarice Lispector, Peter Eisenman, Susan Sontag, Michel Foucault, Fredric Jameson, Jean-François Lyotard, Julia Kristeva, Sylvia Wynter, Jean-Luc Nancy, Rosalind Krauss, Jacques Rancière med flera.   

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Thales, 2023. p. 527
Keywords
Estetik, 1900-tal, modernism
National Category
Humanities and the Arts
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52333 (URN)9789172351202 (ISBN)
Available from: 2023-09-11 Created: 2023-09-11 Last updated: 2023-09-12Bibliographically approved
Wallenstein, S.-O. & Sjöholm, C. (Eds.). (2023). Aisthesis: Estetikens historia del 2, första bandet. Stockholm: Thales
Open this publication in new window or tab >>Aisthesis: Estetikens historia del 2, första bandet
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Thales, 2023. p. 600
Keywords
Estetik, 1900-tal, modernism
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52332 (URN)9789172351158 (ISBN)
Available from: 2023-09-11 Created: 2023-09-11 Last updated: 2023-09-12Bibliographically approved
Sjöholm, C. (2023). Animating Brutalism: cinematic renderingsof Yugoslav monuments. Baltic Worlds, XVI(4), 34-41
Open this publication in new window or tab >>Animating Brutalism: cinematic renderingsof Yugoslav monuments
2023 (English)In: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. XVI, no 4, p. 34-41Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

The study of monuments tends to focus on human agency, inthe form of political history, warhistory, antagonism, trauma and so on. Aesthetic qualities are often seen as superficial and fetishized qualities that belie the impact of the monument in a regional context. The rurally situated monuments of former Yugoslavia, however, must be seen through their extraordinary qualities as works of art, carrying an agency of their own. Rather than restricting the meaning of their impact, their aesthetic qualities and impact in the environment allow them to speak to us today from a new horizon.

Place, publisher, year, edition, pages
Södertörns högskola, 2023
Keywords
monuments, Yugoslavia, Spomeniks, commemoration
National Category
Philosophy Arts
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-53002 (URN)
Available from: 2024-01-05 Created: 2024-01-05 Last updated: 2024-01-05Bibliographically approved
Sjöholm, C. (2023). Arendt, Poetry and Music: On Sounding. In: Jonathan De Souza; Benjamin Steege; Jessica Wiskus (Ed.), The Oxford Handbook of the Phenomenology of Music: (pp. C25S1-C25N52). Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Arendt, Poetry and Music: On Sounding
2023 (English)In: The Oxford Handbook of the Phenomenology of Music / [ed] Jonathan De Souza; Benjamin Steege; Jessica Wiskus, Oxford: Oxford University Press, 2023, p. C25S1-C25N52Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This chapter focuses on Hannah Arendt’s concept of sounding. It explores Arendt’s focus on music and poetry producing the phenomena of aesthetics and politics. Arendt’s assertion of an intrinsic relationship between music and poetry offers a way of interpreting musical and poetic works as inherently political. Mood, tone, and sounding belong to the world of appearances that hold inherent political capacity by displaying an explosive ability to give voice to the dispossessed. The chapter then considers Arendt’s basic assumption that music and poetry, as artworks, uphold an ontological status of permanence, while also referencing an immersion in emotions and radical subjectivity.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2023
Series
Oxford Handbooks
Keywords
Hannah Arendt, sounding, music, poetry, artworks, emotions, radical subjectivity, politics, aesthetics
National Category
Philosophy Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52269 (URN)10.1093/oxfordhb/9780197577844.013.25 (DOI)9780197577875 (ISBN)9780197577844 (ISBN)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, SAB19-1007:1
Available from: 2023-09-01 Created: 2023-09-01 Last updated: 2023-09-01Bibliographically approved
Sjöholm, C. (2023). Introduction: The politics of aesthetic historicizations and memory culture in former Yugoslavia. Baltic Worlds, XVI(4), 31-33
Open this publication in new window or tab >>Introduction: The politics of aesthetic historicizations and memory culture in former Yugoslavia
2023 (English)In: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. XVI, no 4, p. 31-33Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Södertörns högskola, 2023
National Category
Arts Philosophy
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-53001 (URN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 21-PR2-0015
Available from: 2024-01-05 Created: 2024-01-05 Last updated: 2024-01-05Bibliographically approved
Sjöholm, C. (2023). Varför är du Romeo? (1ed.). In: Eva Jonsson, Ann-Sofie Lönngren, Mattias Pirholt, Oscar von Seth (Ed.), Med kärlek: En festskrift till Claudia Lindén (pp. 245-252). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Varför är du Romeo?
2023 (Swedish)In: Med kärlek: En festskrift till Claudia Lindén / [ed] Eva Jonsson, Ann-Sofie Lönngren, Mattias Pirholt, Oscar von Seth, Huddinge: Södertörns högskola, 2023, 1, p. 245-252Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2023 Edition: 1
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51902 (URN)978-91-89504-31-8 (ISBN)
Available from: 2023-07-05 Created: 2023-07-05 Last updated: 2023-07-07Bibliographically approved
Moberg, C., Wolrath Söderberg, M., Sandberg, L., Lindblad, I., Sjöholm, C., Gullström, M., . . . Stedt, K. (2022). De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav. Aftonbladet (2022-12-07)
Open this publication in new window or tab >>De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-12-07, p. 2Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. 

I strid med Parisavtalet ökar utsläppen av växthusgaser i en takt som gör att 1,5-gradersmålet kan överskridas om några år. De globala effekterna blir allt mer synliga med ständiga temperaturrekord, smältande isar, havshöjning och extremväder som torka, förödande bränder och skyfall med enorma översvämningar, som i Pakistan nyligen. Försörjningen av befolkningen utsätts för allvarliga hot i många länder.

Minskningen av den biologiska mångfalden är extrem. Klimatkrisen är enligt WHO det största hotet mot människors hälsa i hela världen och barn utgör en särskilt sårbar grupp. Med Sveriges nordliga läge sker uppvärmningen här dubbelt så fort som det globala genomsnittet. Det förskjuter utbredningsområden för växtlighet och sjukdomsbärande insekter och ökar förekomsten av extremväder såsom värmeböljor, skogsbränder och översvämningar samt av många olika sorters infektioner och allergier. När extremväder ökar, ökar även stressen och risken för mental ohälsa. Värmeböljor ökar risken för sjukdom och död hos sårbara grupper som äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar. De negativa effekterna på hälsan kommer att öka i takt med klimatkrisen och barn riskerar att drabbas av ackumulerade negativa hälsoeffekter under hela sina liv. Redan i dag är mer än hälften av unga mellan 12 och 18 år i Sverige ganska eller mycket oroliga för klimat och miljö. Detta är förståeligt när våra beslutsfattare inte gör vad som krävs.

Den juridiska och moraliska grunden för arbetet mot klimatförändringarna är att varje land måste göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. Centralt i det internationella klimatramverket är att rika länder med höga historiska utsläpp, däribland Sverige, måste gå före resten av världen. Dessa länder måste också bidra till att finansiera klimatomställningen i länderna i det Globala Syd, som är minst ansvariga för klimatkrisen men drabbas hårdast. Denna rättviseprincip är tydlig i Parisavtalet och var en het diskussionsfråga under COP27 i Sharm el-Sheikh, men lyser med sin frånvaro i det svenska klimatarbetet. 

Sverige har satt mål för att minska sina utsläpp. Men de är helt otillräckliga: minskningstakten är för låg och målen tillåter samtidigt att åtgärder skjuts på framtiden. Dessutom exkluderas merparten av Sveriges utsläpp från de svenska nationella utsläppsmålen; bland annat utelämnas utsläpp som svensk konsumtion orsakar utanför Sveriges gränser, utsläpp från utrikes transporter och utsläpp från markanvändning och skogsbruk, exempelvis utsläpp från förbränning av biobränslen eller utsläpp från dikade våtmarker (Prop. 2016/17:146 s.25-28).

Sverige saknar dessutom ett eget mål för att öka upptaget av växthusgaser genom utökat skydd och restaurering av ekosystem, något som krävs för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatkrisen (IPCC s.32). Trots dessa låga ambitioner misslyckas Sverige med att nå sina utsläppsmål, konstaterar både Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket. En klimatpolitik i linje med Parisavtalet kräver både att alla typer av växthusgasutsläpp minskar samtidigt som – inte i stället för – upptaget av växthusgaser maximeras: i dag misslyckas Sverige på bägge fronter.

Slutsatsen är tydlig. Sverige vidtar inte de åtgärder som krävs för att skydda barns och ungdomars rättigheter enligt Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta medför allvarliga risker för liv och hälsa för unga generationer, människor i andra länder och särskilt utsatta grupper. Detta kan inte fortsätta. Därför ställer vi oss bakom Auroras krav att Sverige börjar göra sin rättvisa andel och omedelbart sätter igång ett omfattande och långtgående klimatarbete som vilar på vetenskaplig grund och sätter rättvisa i centrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet, 2022. p. 2
Keywords
Klimatförändringar; växthusgaser; mänskliga rättigheter
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50340 (URN)
Note

Aftonbladet Debatt

Available from: 2022-12-07 Created: 2022-12-07 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Sjöholm, C. (2022). Figures of Snow: Preconceptual Dimensions of Descartes’s Meteorology. Epoché: A Journal for the History of Philosophy, 26(2), 325-345
Open this publication in new window or tab >>Figures of Snow: Preconceptual Dimensions of Descartes’s Meteorology
2022 (English)In: Epoché: A Journal for the History of Philosophy, ISSN 1085-1968, E-ISSN 2153-8603, Vol. 26, no 2, p. 325-345Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Philosophy Documentation Center, 2022
National Category
Philosophy Arts
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50555 (URN)10.5840/epoche202224206 (DOI)2-s2.0-85152746337 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2015-01209
Available from: 2023-01-08 Created: 2023-01-08 Last updated: 2023-05-08Bibliographically approved
Gerhardt, K., Wolrath Söderberg, M., Lindblad, I., Diderichsen, Ö., Gullström, M., Dahlin, M., . . . Gradén, M. (2022). Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar. Aftonbladet (2022-08-25)
Open this publication in new window or tab >>Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar
Show others...
2022 (Swedish)In: Aftonbladet, no 2022-08-25Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Aftonbladet Hierta, 2022
National Category
Other Social Sciences Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49755 (URN)
Note

Debattartikel från 1944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden.

Available from: 2022-08-26 Created: 2022-08-26 Last updated: 2023-10-06Bibliographically approved
Sjöholm, C. (2021). Arendt on Aesthetic and Political Judgement: Thought as the Pre-Political (1ed.). In: Anders Bartonek & Sven-Olov Wallenstein (Ed.), Critical Theory: Past, Present, Future (pp. 211-223). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Arendt on Aesthetic and Political Judgement: Thought as the Pre-Political
2021 (English)In: Critical Theory: Past, Present, Future / [ed] Anders Bartonek & Sven-Olov Wallenstein, Huddinge: Södertörns högskola, 2021, 1, p. 211-223Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2021 Edition: 1
Series
Södertörn Academic Studies, ISSN 1650-433X ; 83Södertörn Philosophical Studies, ISSN 1651-6834 ; 28
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-43138 (URN)978-91-89109-35-3 (ISBN)978-91-89109-36-0 (ISBN)
Available from: 2021-01-13 Created: 2021-01-13 Last updated: 2021-01-13Bibliographically approved
Projects
Making Sense of Aisthesis: The Return of Sensibility. [A068-2008_OSS]; Södertörn University; Publications
Sjöholm, C. (2014). Bodies in Exile: From Tragedy to Performance Art. In: Tina Chanter and Sean Kirkland (Ed.), The Returns of Antigone: Interdiscipiinary essays (pp. 281-297). Albany: SUNY PressDanius, S., Sjöholm, C. & Wallenstein, S.-O. (2012). Aisthesis: Estetikens historia, del 1. Stockholm: ThalesSjöholm, C. (2012). Ontologizing the public realm: Arendt and the political. In: Håkan Nilsson (Ed.), Placing art in the public realm: (pp. 125-136). Huddinge: Södertörns högskola
Perceptions of the other; aesthetics, ethics and prejudice [A051-2011_OSS]; Södertörn University; Publications
Katz Thor, R. (2018). Beyond the Witness: Holocaust Representations and the Testimony of Images. (Doctoral dissertation). Stockholm: Art and Theory PublishingBornemark, J. & Smith, N. (2016). Introduction. In: Nicholas Smith & Jonna Bornemark (Ed.), Phenomenology of Pregnancy: (pp. 7-14). Huddinge: Södertörns högskolaSmith, N. (2016). Phenomenology of Pregnancy: A Cure for Philosophy?. In: Jonna Bornemark & Nicholas Smith (Ed.), Phenomenology of Pregnancy: (pp. 15-49). Huddinge: Södertörns högskolaSjöholm, C. (2015). Doing Aesthetics with Arendt: How to See Things. New York: Columbia University PressSjöholm, C. (2015). Nyfascismen, Adorno och psykoanalysen. Divan (1-2), 14-21Smith, N. (2014). Roland Persson’s Silicone Dreams: Art, Perception and Politics. In: Roland Persson (Ed.), The Phenomenon of Materializing a Dream: (pp. 50-56). Värmdö: Tarshish förlagSmith, N. (2014). The World Beyond Europe as Spirit: Transcendental Prejudice and Phenomenology. Genshogaku nenpo, 30, 31-47Sjöholm, C. (2014). Wat doen we met Chaplin?: Theodor W. Adorno en antisemitisme. In: Johan Hartle & Thijs Lijster (Ed.), De kunst van kritiek.: Adorno in context (pp. 154-174). Amsterdam: Amsterdam University PressSjöholm, C. (2013). Lessing’s Laocoon; aesthetics, affects and embodiment. Nordic Journal of Aesthetics (46), 18-34Sjöholm, C. (2012). Den lille mann, småkårsfolk, den lille yid: Zizek, Arendt og anti-semittisme. Agora Journal for metafysisk spekulasjon (02-03), 74-91
Descartes at the Crossroads. Cartesian Perspectives on Aesthetics [2015-01209_VR]; Södertörn University; Publications
Sjöholm, C. (2022). Figures of Snow: Preconceptual Dimensions of Descartes’s Meteorology. Epoché: A Journal for the History of Philosophy, 26(2), 325-345Sjöholm, C. (2021). The Thinking Fetus: Descartes at the Brink of Psychoanalysis. Emotions: History, Culture, Society, 5(2), 234-258
The voice of conscience; Shakespeare, imagination and judgment [SAB19-1007:1_RJ]; Södertörn University; Publications
Sjöholm, C. (2023). Arendt, Poetry and Music: On Sounding. In: Jonathan De Souza; Benjamin Steege; Jessica Wiskus (Ed.), The Oxford Handbook of the Phenomenology of Music: (pp. C25S1-C25N52). Oxford: Oxford University PressSjöholm, C. (2021). Images Do Not Take Sides: The Forensic Turn of Images. Nordic Journal of Aesthetics, 30(61-62), 166-170Sjöholm, C. (2021). Thought's Last Chances: On Being Bound and Free. Krisis: Journal for Contemporary Philosophy, 41(2), 91-92
Distrusting Monuments. Art and The War In Former Yugoslavia. [21-PR2-0015_OS]; Södertörn University; Publications
Sjöholm, C. (2023). Introduction: The politics of aesthetic historicizations and memory culture in former Yugoslavia. Baltic Worlds, XVI(4), 31-33Kirn, G. (2023). Partisan Ecology in Yugoslav Liberation and Antifascist Art. Baltic Worlds, XVI(4), 47-53
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5333-4317

Search in DiVA

Show all publications