sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 152) Show all publications
Ruin, H. (2024). Hegel – Husserl – Heidegger: Inledningar till fenomenologisk filosofi. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Hegel – Husserl – Heidegger: Inledningar till fenomenologisk filosofi
2024 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

Genom publiceringen av Andens fenomenologi (1807) satte Hegel begreppet ”fenomenologi” i centrum för sin filosofi om den mänskliga andens erfarenhet och bildning genom historien. Hundra år senare lanserade Edmund Husserl med sina Logiska undersökningar ett program för en ny vetenskaplig filosofi, för vilken han också valde termen ”fenomenologi”. Han sammanfattade senare sitt program i en serie föreläsningar i Paris, under titeln Cartesianska meditationer. Samtidigt utvecklades hans metod i existentialontologisk och hermeneutisk riktning av Heidegger i Vara och tid (1927).

Genom Heidegger slås en brygga mellan Hegel och Husserl, vilket gör det möjligt att belysa dem från en gemensam utgångspunkt, som en reflexiv historiskt grundad filosofi om den mänskliga erfarenheten, från det affektiva till det logiska, från det vardagliga till det vetenskapliga. I tre separata volymer presenteras här dessa olika varianter av fenomenologisk filosofi, i form av tre kommentarer i nära dialog med de centrala grundtexterna. Sammantaget erbjuder de en unik ingång till hela det fenomenologiska synsättet, som också argumenterar för dess fortsatta relevans idag.

 Hans Ruin är professor i filosofi vid Södertörns högskola.

Place, publisher, year, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2024
Series
Södertörn Philosophical Studies, ISSN 1651-6834
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-54375 (URN)978-91-89504-90-5 (ISBN)
Available from: 2024-06-27 Created: 2024-06-27 Last updated: 2024-06-27
Ruin, H. (2024). Kommentarer till Hegels Andens fenomenologi. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Kommentarer till Hegels Andens fenomenologi
2024 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Andens fenomenologi av Georg Wilhelm Friedrich Hegel från 1807 är en milstolpe i det filosofiska tänkandets historia. Dess skildring av det mänskliga medvetandets dialektiska utveckling, genom vetenskap, politik och religion, etablerar en ny form av historiskt grundad kulturanalys med systematiska mål. Dess inflytande på efterföljande filosofiskt, antropologiskt och sociologiskt tänkande går inte att överskatta.

Boken inleds med en översiktlig inledning till Hegels liv och tänkande. Framför allt är den dock en kommentar till huvudverket, som nära följer dess argument och som hjälper läsaren att själv navigera genom den bitvis svårlästa texten. Den lyfter fram Hegel som modernitetens filosofiska vittne, som sammanfattar människans utveckling och position i ljuset av upplysningen, den franska revolutionen, vetenskapernas och religionskritikens genombrott. Den tecknar på så vis ett porträtt av hans projekt som visar upp dess betydelse och relevans för en filosofisk situation i vilken vi fortfarande befinner oss idag.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2024. p. 135
Series
Södertörn Philosophical Studies, ISSN 1651-6834 ; 34
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-53916 (URN)978-91-89504-83-7 (ISBN)
Available from: 2024-05-03 Created: 2024-05-03 Last updated: 2024-05-03Bibliographically approved
Ruin, H. (2023). Gifts from the Dead: Heritage and the Ligatures of History. In: Natan Elgabsi; Bennett Gilbert (Ed.), Ethics and Time in the Philosophy of History: A Cross-Cultural Approach (pp. 61-81). London: Bloomsbury Academic
Open this publication in new window or tab >>Gifts from the Dead: Heritage and the Ligatures of History
2023 (English)In: Ethics and Time in the Philosophy of History: A Cross-Cultural Approach / [ed] Natan Elgabsi; Bennett Gilbert, London: Bloomsbury Academic, 2023, p. 61-81Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Bloomsbury Academic, 2023
National Category
Philosophy
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50259 (URN)2-s2.0-85190034402 (Scopus ID)9781350279094 (ISBN)9781350279100 (ISBN)9781350279117 (ISBN)
Available from: 2022-11-22 Created: 2022-11-22 Last updated: 2024-04-16Bibliographically approved
Ruin, H. (2023). I minnets labyrint: vägar genom förflutenhetens inre och yttre landskap. Bulletin de la societé royale de lettres de Lund
Open this publication in new window or tab >>I minnets labyrint: vägar genom förflutenhetens inre och yttre landskap
2023 (Swedish)In: Bulletin de la societé royale de lettres de Lund, ISSN 0281-272XArticle in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, 2023
Keywords
Minne, Historia
National Category
Philosophy
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52856 (URN)
Available from: 2023-12-12 Created: 2023-12-12 Last updated: 2024-04-15
Ruin, H. (2023). Interpreting the facts: Nietzsche and the new Realists. In: Benjamin Boysen; Jesper Lundsfryd Rasmussen (Ed.), Against new materialisms: (pp. 109-124). London:: Bloomsbury Academic
Open this publication in new window or tab >>Interpreting the facts: Nietzsche and the new Realists
2023 (English)In: Against new materialisms / [ed] Benjamin Boysen; Jesper Lundsfryd Rasmussen, London:: Bloomsbury Academic, 2023, p. 109-124Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In most neo-materialist and neo-realist manifestos, one formulation in particular is highlighted as the antipode of what this heterogeneous movements purports to combat, namely the idea that there are “no facts, but only interpretations”. The quotation is from Nietzsche’s Nachlass. But Nietzsche is not only the critic of those who naively believe that they have left all prejudices behind, and can now access reality in an unmediated way. Nietzsche is also the relentless critic of an idealism that builds conceptual castles to preserve itself from the force of the real. Through its careful attention not just to the conceptual, but also to the affective dimensions of the realist/antirealist debate, and its underlying pathologies, his untimely criticism is more timely than ever. As exemplified in the work of Günter Figal and Maurizio Ferraris, Neo-materialism/realism is partly a symptom of a legitimate frustration from within Neo-Nietzschean post-modern thinking, with its moral and political relativism and its nihilistic metaphysics. But instead of responding to these challenges with a reductive and superficial reading of Nietzsche, there is more to be learned from his sophisticated philosophical critique.

Place, publisher, year, edition, pages
London:: Bloomsbury Academic, 2023
Keywords
nietzsche, realism, hermeneutics
National Category
Philosophy History of Ideas
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52843 (URN)2-s2.0-85195940744 (Scopus ID)9781350172876 (ISBN)9781350172890 (ISBN)
Available from: 2023-12-10 Created: 2023-12-10 Last updated: 2024-06-26Bibliographically approved
Ruin, H. (2023). Kommentar till Heideggers Vara och tid (Ny rev. utg.ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Kommentar till Heideggers Vara och tid
2023 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Martin Heideggers Vara och tid (Sein und Zeit) från 1927 är ett av det förra seklets mest centrala filosofiska verk. Genom sin radikala ansats att på nytt ställa den ontologiska frågan om varats mening utifrån en samtida horisont har den på djupet påverkat det filosofiska landskapet. Inom ramen för sin förberedande analys av den mänskliga existensen myntar och utvecklar Heidegger där begrepp som "i-världen-varo", "tillhandshet", "omsorg", "kastadhet", "egentlighet", "tidslighet" och "historicitet". 

Kommentaren bygger på en under många år utarbetad kurs och ger en överskådlig inledning till hela verket. Den följer dess egen rörelse, kapitel för kapitel, sätter terminologiska innovationer i perspektiv och genomlyser den underliggande strukturen. Inför denna nyutgåva har texten reviderats och harmoniserats med Jim Jakobsson nu aktuella översättning. I ett appendix finns förslag på vidare läsning och ett begreppsindex. 

Hans Ruin är professor i filosofi vid Södertörns högskola, och har även bland annat publicerat Frihet, ändlighet, historicitet: Essäer om Heideggers filosofi (2013). 

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2023. p. 114 Edition: Ny rev. utg.
Series
Södertörn Philosophical Studies, ISSN 1651-6834 ; 33
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51193 (URN)978-91-89504-24-0 (ISBN)
Available from: 2023-03-23 Created: 2023-03-23 Last updated: 2023-06-21Bibliographically approved
Ruin, H. (2023). Reaching for the Open: Heidegger, Rilke, and the gaze of the living. In: Raivis Bicevskis; Harald Seubert (Ed.), Heideggers Zeit des Umbruchs: 90 Jahre Rigaer Vorträge (pp. 175-188). Baden-Baden: Verlag Karl Alber
Open this publication in new window or tab >>Reaching for the Open: Heidegger, Rilke, and the gaze of the living
2023 (English)In: Heideggers Zeit des Umbruchs: 90 Jahre Rigaer Vorträge / [ed] Raivis Bicevskis; Harald Seubert, Baden-Baden: Verlag Karl Alber, 2023, p. 175-188Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Baden-Baden: Verlag Karl Alber, 2023
Keywords
Heidegger, Rilke, Poetry, Philosophy, The Open
National Category
Philosophy
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52855 (URN)9783495491065 (ISBN)
Available from: 2023-12-12 Created: 2023-12-12 Last updated: 2023-12-13Bibliographically approved
Ruin, H. (2022). Bio-logies of Being: On Human and Animal Life in Heidegger and Beyond. In: Ingo Farin; Jeff Malpas (Ed.), Heidegger and the Human: . New York: SUNY Press
Open this publication in new window or tab >>Bio-logies of Being: On Human and Animal Life in Heidegger and Beyond
2022 (English)In: Heidegger and the Human / [ed] Ingo Farin; Jeff Malpas, New York: SUNY Press, 2022Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: SUNY Press, 2022
National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50261 (URN)9781438490496 (ISBN)
Available from: 2022-11-22 Created: 2022-11-22 Last updated: 2022-11-22Bibliographically approved
Ruin, H. (2022). Les ésprits libres hyperboréens: Nietzsche dans le Nord (Brandes, Key et Thiel). Philosophy World Democracy (October 12)
Open this publication in new window or tab >>Les ésprits libres hyperboréens: Nietzsche dans le Nord (Brandes, Key et Thiel)
2022 (French)In: Philosophy World Democracy, no October 12Article in journal (Other academic) Published
Abstract [fr]

L'article explore la première réception de Nietzsche dans les pays scandinaves. À partir des conférences influentes du critique danois-juif Georg Brandes à Copenhague en 1888, les écrivains et philosophes scandinaves radicaux sur le plan culturel se sont tournés vers Nietzsche, dont les œuvres sont rapidement devenues le centre de débats passionnés au dernier tournant du siècle, sur le socialisme et le libéralisme, le mouvement des femmes, la religion et l'antisémitisme. En se concentrant sur les trois figures de Brandes, de l'intellectuelle féministe socialiste Ellen Key, et du banquier juif, mécène et traducteur de Nietzsche, Ernest Thiel, l'ouvrage dépeint un paysage idéologique en pleine mutation avec, au centre, la  réception de Nietzsche.

National Category
Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50260 (URN)
Available from: 2022-11-22 Created: 2022-11-22 Last updated: 2022-11-22Bibliographically approved
Ruin, H. (2022). The Remembered Self: Memory Studies through the Eyes of Phenomenology. Graduate faculty philosophy journal, 43(2), 231-257
Open this publication in new window or tab >>The Remembered Self: Memory Studies through the Eyes of Phenomenology
2022 (English)In: Graduate faculty philosophy journal, ISSN 0093-4240, Vol. 43, no 2, p. 231-257Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The emergence of Memory studies as a trans-disciplinary field is part of a larger orientation in the last four decades toward the exploration of how the past is experienced and enacted by individuals and groups. Approaching this general theme through the specific term of memory is not obvious. In order to develop the epistemological discussion within memory studies, it is therefore helpful to try to situate memory within a larger philosophical context in relation to theories of temporality and historicity. Through the lens of Bergson’s life-philosophy, Husserlian phenomenology and its hermeneutic and deconstructive legacy, the article focuses on three fundamental aspects of memory: as the privileged sense of time, as the site of the experience of embodied selfhood, and as a locus for the interior/exterior distinction. It warns against the reification of memory in the service of disciplinary consistency, arguing for a deepened dialogue with modern philosophies of consciousness and existential ontology.

Place, publisher, year, edition, pages
Charlottesville: Philosophy Documentation Center, 2022
Keywords
memory, phenomenology, husserl, history, temporality
National Category
Philosophy
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52842 (URN)
Available from: 2023-12-10 Created: 2023-12-10 Last updated: 2023-12-13Bibliographically approved
Projects
Time, Memory, and Representation – A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness [M09-0158:1-E_RJ]; Södertörn University; Publications
Gaunt, D. (2017). Sayfo Genocide: The Culmination of an Anatolian Culture of Violence. In: David Gaunt, Naures Atto, Soner Barthoma (Ed.), Let them not return: Sayfo - the Genocide against the Assyrian, Syriac and Chaldean Christians in the Ottoman Empire (pp. 54-69). New York & Oxford: Berghahn BooksSchuback, M. S. & Lindberg, S. (Eds.). (2017). The End of the World: Contemporary Philosophy and Art. London: Rowman & Littlefield InternationalKarlholm, D. (2016). After Contemporary Art: Actualization and Anachrony. Nordic Journal of Aesthetics (51), 35-54Spindler, F. (2016). Becoming-Other: New Orleans from a Deleuzian Perspective. In: Helene Frichot; Catharina Gabrielsson; Jonathan Metzger (Ed.), Deleuze and the city: . Edinburgh: Edinburgh University PressSpindler, F. (2016). Deleuze: Om historia och filosofi. In: Victoria Fareld; Hans Ruin (Ed.), Historiens hemvist I: Den historiska tidens former (pp. 239-253). Göteborg: Makadam FörlagHuss, M. (2016). Den sjungande kometen: Begäret efter historiens ljud och (re)produktion. In: Johan Hegardt & Trond Lundemo (Ed.), Historiens hemvist III: Minne, medier och materialitet (pp. 391-407). Göteborg: Makadam FörlagSandomirskaja, I. (2016). "Där en människa inte bör vara": Poeten framför det förflutna utan minne. In: Patricia Lorenzoni & Ulla Manns (Ed.), Historiens hemvist II: Etik, politik och historikerns ansvar (pp. 177-192). Makadam FörlagKarlholm, D. (2016). Då: Historia efter posthistoria. In: Viktoria Fareld & Hans Ruin (Ed.), Historiens hemvist I: Den historiska tidens former (pp. 27-52). Göteborg: Makadam FörlagRedin, J. (2016). Excelsior: Historiens krön. In: Victoria Fareld; Hans Ruin (Ed.), Historiens hemvist I: Den historiska tidens former (pp. 419). Göteborg: Makadam FörlagHegardt, J. (2016). Från hem till hemland: Historiens hemvist och funktionärernas uppgift. In: Johan Hegardt & Trond Lundemo (Ed.), Historiens hemvist III: Minne, medier och materialitet (pp. 221-246). Göteborg: Makadam Förlag
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3210-4712

Search in DiVA

Show all publications