sh.sePublikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Pröckl, Maria
Publikationer (5 of 5) Visa alla publikationer
Pröckl, M. (2023). Bildandet av professionellt omdöme: om den levda kroppen som utgångspunkt och resurs. Högre Utbildning, 13(2), 63-71
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Bildandet av professionellt omdöme: om den levda kroppen som utgångspunkt och resurs
2023 (Svenska)Ingår i: Högre Utbildning, E-ISSN 2000-7558, Vol. 13, nr 2, s. 63-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

A professional education always has the student’s future profession in sight. In almost all aspects, there is a connection between what is studied and practiced, and what the forthcoming professional guild does on a daily basis. Practitioners in the making in the so-called interpersonal field – as for example teachers, police officers or professionals in healthcare – study what they need to know theoretically and practically to manage their future profession. But how is the very important task to develop the student’s professional judgement conducted? How is the professional gaze, or the sensibility for making sense of complex situations developed in university? Where in the educational setting does this take place? This essay describes the reflective seminar as a way to practice professional judgment. The starting point is a phenomenologically colored understanding that the student’s lived experience of being a person amongst persons offers great opportunities to work on the development of professional judgment. Moving from the theory of practical knowledge we investigate the possibilities that a “as if ” context gives the seminar. This we do to examine and reflect on the interpersonal challenges that the student’s future profession might harbor.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Cappelen Damm Akademisk, 2023
Nyckelord
lived experience, practical knowledge, professional judgment, professional training, reflection
Nationell ämneskategori
Lärande
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-52171 (URN)10.23865/hu.v13.5304 (DOI)2-s2.0-85163632397 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2023-08-25 Skapad: 2023-08-25 Senast uppdaterad: 2023-08-25Bibliografiskt granskad
Moberg, C., Wolrath Söderberg, M., Sandberg, L., Lindblad, I., Sjöholm, C., Gullström, M., . . . Stedt, K. (2022). De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav. Aftonbladet (2022-12-07)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav
Visa övriga...
2022 (Svenska)Ingår i: Aftonbladet, nr 2022-12-07, s. 2Artikel i tidskrift, Dagstidning (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)) Published
Abstract [sv]

Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. 

I strid med Parisavtalet ökar utsläppen av växthusgaser i en takt som gör att 1,5-gradersmålet kan överskridas om några år. De globala effekterna blir allt mer synliga med ständiga temperaturrekord, smältande isar, havshöjning och extremväder som torka, förödande bränder och skyfall med enorma översvämningar, som i Pakistan nyligen. Försörjningen av befolkningen utsätts för allvarliga hot i många länder.

Minskningen av den biologiska mångfalden är extrem. Klimatkrisen är enligt WHO det största hotet mot människors hälsa i hela världen och barn utgör en särskilt sårbar grupp. Med Sveriges nordliga läge sker uppvärmningen här dubbelt så fort som det globala genomsnittet. Det förskjuter utbredningsområden för växtlighet och sjukdomsbärande insekter och ökar förekomsten av extremväder såsom värmeböljor, skogsbränder och översvämningar samt av många olika sorters infektioner och allergier. När extremväder ökar, ökar även stressen och risken för mental ohälsa. Värmeböljor ökar risken för sjukdom och död hos sårbara grupper som äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar. De negativa effekterna på hälsan kommer att öka i takt med klimatkrisen och barn riskerar att drabbas av ackumulerade negativa hälsoeffekter under hela sina liv. Redan i dag är mer än hälften av unga mellan 12 och 18 år i Sverige ganska eller mycket oroliga för klimat och miljö. Detta är förståeligt när våra beslutsfattare inte gör vad som krävs.

Den juridiska och moraliska grunden för arbetet mot klimatförändringarna är att varje land måste göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. Centralt i det internationella klimatramverket är att rika länder med höga historiska utsläpp, däribland Sverige, måste gå före resten av världen. Dessa länder måste också bidra till att finansiera klimatomställningen i länderna i det Globala Syd, som är minst ansvariga för klimatkrisen men drabbas hårdast. Denna rättviseprincip är tydlig i Parisavtalet och var en het diskussionsfråga under COP27 i Sharm el-Sheikh, men lyser med sin frånvaro i det svenska klimatarbetet. 

Sverige har satt mål för att minska sina utsläpp. Men de är helt otillräckliga: minskningstakten är för låg och målen tillåter samtidigt att åtgärder skjuts på framtiden. Dessutom exkluderas merparten av Sveriges utsläpp från de svenska nationella utsläppsmålen; bland annat utelämnas utsläpp som svensk konsumtion orsakar utanför Sveriges gränser, utsläpp från utrikes transporter och utsläpp från markanvändning och skogsbruk, exempelvis utsläpp från förbränning av biobränslen eller utsläpp från dikade våtmarker (Prop. 2016/17:146 s.25-28).

Sverige saknar dessutom ett eget mål för att öka upptaget av växthusgaser genom utökat skydd och restaurering av ekosystem, något som krävs för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatkrisen (IPCC s.32). Trots dessa låga ambitioner misslyckas Sverige med att nå sina utsläppsmål, konstaterar både Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket. En klimatpolitik i linje med Parisavtalet kräver både att alla typer av växthusgasutsläpp minskar samtidigt som – inte i stället för – upptaget av växthusgaser maximeras: i dag misslyckas Sverige på bägge fronter.

Slutsatsen är tydlig. Sverige vidtar inte de åtgärder som krävs för att skydda barns och ungdomars rättigheter enligt Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta medför allvarliga risker för liv och hälsa för unga generationer, människor i andra länder och särskilt utsatta grupper. Detta kan inte fortsätta. Därför ställer vi oss bakom Auroras krav att Sverige börjar göra sin rättvisa andel och omedelbart sätter igång ett omfattande och långtgående klimatarbete som vilar på vetenskaplig grund och sätter rättvisa i centrum.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Aftonbladet, 2022. s. 2
Nyckelord
Klimatförändringar; växthusgaser; mänskliga rättigheter
Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-50340 (URN)
Anmärkning

Aftonbladet Debatt

Tillgänglig från: 2022-12-07 Skapad: 2022-12-07 Senast uppdaterad: 2023-10-06Bibliografiskt granskad
Pröckl, M. (2020). Tyngd, sväng och empatisk timing: förskollärares kroppsliga kunskaper. (Doctoral dissertation). Huddinge: Södertörns högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Tyngd, sväng och empatisk timing: förskollärares kroppsliga kunskaper
2020 (Svenska)Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

In what way is knowledge embodied and what role does embodied knowledge play in interpersonal professional practices? In this thesis, practical and embodied knowledge of preschool teachers is investigated as an example of a profession where relational and bodily situated knowledge is significant.

The questions, from where my point of departure is taken, are for instance: How does a skilful preschool teacher act? What approach in terms of embodied knowledge is needed if one wants to give care, trust and offer a child a sense of we? Are there dimensions of embodied knowledge that are present only in situations that appear negative? 

This thesis belongs to the academic discipline The Theory of Practical Knowledge. Practical Knowledge in often described as experience based, bodily carried, situated and tied to our emotional life. The Theory of Practical knowledge tries to frame and explain these aspects of knowledge in the situations and contexts where they occur. 

The importance of embodied knowledge, as a form of practical knowledge in relation to preschool teachers professional development, is not a theme that has been scrutinized in other research. In the light of a presupposition that knowledge is bodily carried (a presupposition that is founded in experiences of dance and a phenomenological influenced theoretical base) and that practical wisdom and skill in interpersonal practices exists only in action, this thesis is built upon a concern regarding whether values embedded in these practises could be threatened as a result of the difficulty to grasp them. 

The forms of embodied knowledge possessed by the preschool teachers in this study appear as relational and situated in the co-embodied space in between the preschool teacher and the child, or, more correctly, between everyone in the group. In the interaction enabled by the good relationship the embodied forms of knowledge express themselves as mastery, a skill honed by care that I have chosen to describe using terms such as grooveweight, and empathetic timing

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Huddinge: Södertörns högskola, 2020. s. 259
Serie
Södertörn Doctoral Dissertations, ISSN 1652-7399 ; 170
Nyckelord
praktisk kunskap, fronesis, kroppslig kunskap, kroppsligt situerad kunskap, mellankroppslighet, relationell kunskap, förskollärares professionsutveckling, skicklighet, empati, omsorg, auktoritet, inramning
Nationell ämneskategori
Annan humaniora
Forskningsämne
Kritisk kulturteori
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-40441 (URN)978-91-88663-94-8 (ISBN)978-91-88663-95-5 (ISBN)
Disputation
2020-05-08, via länk, Huddinge, 13:00 (Svenska)
Opponent
Handledare
Forskningsfinansiär
Östersjöstiftelsen, 29/2013
Anmärkning

Disputationen kommer att kunna övervaras via länk. se www.sh.se

Tillgänglig från: 2020-04-01 Skapad: 2020-03-30 Senast uppdaterad: 2023-04-03Bibliografiskt granskad
Alsterdal, L. & Pröckl, M. (Eds.). (2016). Inifrån och utifrån: Om praktisk kunskap i förskolan (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Inifrån och utifrån: Om praktisk kunskap i förskolan
2016 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Här tecknar studenter på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen, och forskare som undervisar på samma utbildning, en bild av förskolepedagogens praktiska kunskap. Texterna rör sig mellan ett förtroget inifrånperspektiv och ett teoretiskt utifrånperspektiv. Boken kombinerar på så vis en djupgående undersökning av dagsaktuella frågor som relationen mellan omsorg och lärande, det ökade antalet diagnostiserade barn, resursbrist, lek och utbildningens betydelse, samtidigt som den sätter dessa frågor i relation till vilken förskola, och vilket samhälle, vi vill ha.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Huddinge: Södertörns högskola, 2016. s. 448 Upplaga: 1
Serie
Södertörn Studies in Practical Knowledge ; 8
Nationell ämneskategori
Lärande
Forskningsämne
Kritisk kulturteori; Östersjö- och Östeuropaforskning
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-30945 (URN)1254/3.1.1/2013 (Lokalt ID)978-91-87843-56-3 (ISBN)1254/3.1.1/2013 (Arkivnummer)1254/3.1.1/2013 (OAI)
Forskningsfinansiär
Östersjöstiftelsen, 29/2013
Tillgänglig från: 2016-10-06 Skapad: 2016-10-05 Senast uppdaterad: 2023-04-04Bibliografiskt granskad
Pröckl, M. (2014). Danspedagogens yta: Där kunskap och konst överlappar varandra (1ed.). In: Anders Burman (Ed.), Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser (pp. 251-268). Huddinge: Södertörns högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Danspedagogens yta: Där kunskap och konst överlappar varandra
2014 (Svenska)Ingår i: Konst och lärande: Essäer om estetiska lärprocesser / [ed] Anders Burman, Huddinge: Södertörns högskola , 2014, 1, s. 251-268Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Huddinge: Södertörns högskola, 2014 Upplaga: 1
Serie
Södertörn Studies in Higher Education ; 3
Nyckelord
Praktisk kunskap, Dans, Danspedagogik, lärande, bildning
Nationell ämneskategori
Filosofi
Forskningsämne
Kritisk kulturteori
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-26187 (URN)978-91-86069-91-9 (ISBN)
Tillgänglig från: 2015-01-30 Skapad: 2015-01-30 Senast uppdaterad: 2015-02-02Bibliografiskt granskad
Projekt
Being and Becoming: A phenomenological perspective on formative dimensions of pre-school education in Sweden and Germany [29/2013_OSS]; Södertörns högskola; Publikationer
Grelz, A. & Bornemark, J. (2022). Aristoteles, Edith Stein och den estetiska framställningens roll i lärandet. In: Anders Burman; Petra Lundberg Bouquelon (Ed.), I rörelse: Estetiska erfarenheter i pedagogiska sammanhang (pp. 19-33). Huddinge: Södertörns högskolaBornemark, J. (2020). Horisonten finns alltid kvar: om det bortglömda omdömet. Stockholm: VolantePröckl, M. (2020). Tyngd, sväng och empatisk timing: förskollärares kroppsliga kunskaper. (Doctoral dissertation). Huddinge: Södertörns högskolaSchwarz, E. (2019). Den ständige nybörjaren: om reflektion och praktisk kunskap. In: Martin Gunnarson (Ed.), Att utforska praktisk kunskap: undersökande, prövande och avtäckande metoder (pp. 113-158). Huddinge: Södertörns högskolaLindqvist, B. (2019). Förskolans utvecklingssamtal: Om motstridiga logiker i ett institutionaliserat möte. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (3-4), 35-44Bornemark, J. (2018). Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde (1ed.). Stockholm: VolanteSchwarz, E. & Lindqvist, B. (2018). Exploring the Phenomenology of Whiteness in a Swedish Preschool Class. International Journal of Early Childhood, 50(1), 1-14Bornemark, J. (2018). The Limits of Ratio: An Analysis of NPM in Sweden using Nicholas of Cusa’s Understanding of Reason. In: Btihaj Ajana (Ed.), Metric Culture: Ontologies of Self-Tracking Practices (pp. 235-254). Bingley: Emerald Group Publishing LimitedSchwarz, E. & Lindqvist, B. (2018). "Wir gehen jeden Tag in den Wald und haben den Wolf noch nie gesehen": Kindergartenkinder verhandeln ihre Umwelt. In: Birgit Engel; Helga Peskoller; Kristin Westphal, Katja Böhme & Simone Kosica (Ed.), Räumen: Raumwissen in Natur, Kunst, Architektur und Bildung (pp. 38-54). Weinheim: Beltz JuventaLindqvist, B. (2017). Lärande och omsorg som process eller resultat?: Förskolan möter näringslivets verksamhetsstyrning. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 26(3-4), 32-38
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer