sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 27) Show all publications
Green, A. (2020). Vi är alla i samma båt och på djupt vatten: att öka engagemanget genom studentspecifierade krav och praktikbaserade gemenskaper. In: NU 2020: Hållbart lärande: . Paper presented at NU 2020: Hållbart lärande, Huddinge, Oktober 7-9, 2020. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Vi är alla i samma båt och på djupt vatten: att öka engagemanget genom studentspecifierade krav och praktikbaserade gemenskaper
2020 (Swedish)In: NU 2020: Hållbart lärande, Stockholm, 2020Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [sv]

Ett ständigt aktuellt tema är studenter som upplever att undervisningsformerna karakteriseras av leda (se Daschman et al 2013) och lärare som tycker sig se ett bristande engagemang (se Foley 2013). Intrycket från en programmeringskurs med fokus på mobilappar och tjänster var projekten som studenterna skapade brast i konceptuell och teknisk höjd.  Vare sig studenter eller lärare tyckte kursen var särskilt intressant.  Två samverkande omständigheter identifierades: 

  • Lärarna förmådde inte att relevantgöra innehållet på ett engagerade och inspirerande sätt.  
  • Studenterna tyckte innehållet var för svårt och vågade inte chansa. 

Foley (2013) diskuterar hur lärare kör på i trygga banor (complacency) och inte engagerar sig, något som leder till studenter som inte gör mer än vad som krävs. Faktorer som undervisningens upplägg, över- eller understimulering leder till alltså till brist på engagemang och avhopp.  Det som krävs är en mer varierad, engagerande och individanpassad undervisning.  För att bryta detta har pedagogiken ändrats på kursen för att skapa engagemang på olika sätt.   

Kraven ställs på ett annat sätt:  genom att använda noggrant kvalificerade värdeladdade ord för att beskriva kraven på studenternas projekt och laborationer. Exempelvis ska tekniska laborationer ska vara ”avancerade” och tjänsterna/koncepten ”spännande” eller ”unika”.  Vi är dock tydliga med att utmaningarna i sig är något som studenterna får misslyckas med. Istället för att ställa omöjliga krav uppmanar vi studenterna utforska gränserna (”hur spännande kan det bli?”).   

Praktikbaserade gemenskaper (efter Wenger, Farnsworth et al 2016):  redovisning av laborationer och projekt genomförs i ett interaktivt muntligt format där studenterna själva väljer vad de vill fokusera på inom ramen för en kritisk diskussion. Studenterna sätter därmed sin egen agenda inom kursens tematiska ram där de kan fokusera på teknologi eller på tjänsteutveckling. Genom att de specificerar sina egna tekniska laborationer direkt i dialog med läraren får de omedelbar återkoppling. Studenterna får också till uppgift att designa en lösning som representerar ett för dem verkligt problem – något som kräver engagemang och en gemensam orientering mot kursinnehållet. Kursinnehållet och fokus kommer alltså inte längre från lärarna utan från studenterna som investerat sitt eget skapande (och tänkande).  Lärarna engageras sig för att inte framstå som okunniga inför studenterna.   

En mycket försiktig tendens i kursutvärderingar av två omgångar av kursen genomförd nya sättet är att studenter fortfarande tycker laborationerna är för svåra, men samtidigt att anser de att kursen är givande.   

Referenser  

Daschmann, E. C., Goetz, T., & Stupnisky, R. H. (2014). Exploring the antecedents of boredom: Do teachers know why students are bored? Teaching and Teacher Education, 39, 22–30. https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.11.009 Farnsworth, V, Kleanthous, I and Wenger-Trayner, E (2016) Communities of practice as a social theory of learning: A conversation with Etienne Wenger. British Journal of Educational Studies, 64 (2). pp. 139-160. ISSN 0007-1005 Foley, J.A., 2013. Places of Belonging: Awakening a Zone of Complacency. Critical Questions in Education, 4(3), pp. 205–212.  

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2020
Keywords
teaching, higher education, motivation
National Category
Pedagogy Didactics Computer and Information Sciences
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-46564 (URN)
Conference
NU 2020: Hållbart lärande, Huddinge, Oktober 7-9, 2020
Note

Digital poster

Available from: 2021-10-12 Created: 2021-10-12 Last updated: 2021-10-14Bibliographically approved
Josefsson, P., Green, A. & Normark, M. (2019). Students' perception of feedback using peer review as a pedagogical method to increase academic writing skills in higher education. In: : . Paper presented at INTED2019, the 13th International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March, 2019, Valencia, Spain. (pp. 513-519).
Open this publication in new window or tab >>Students' perception of feedback using peer review as a pedagogical method to increase academic writing skills in higher education
2019 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This study explores how students within higher education perceive different types of peer review feedback and how that feedback affects their learning. The study builds on a previous paper [1] where the Blackboard peer assessment tool was used, and compared three feedback conditions: positive, mixed, and negative. The findings strongly indicated that students preferred negative feedback, corresponding to earlier research showing that experienced students seem to benefit from negative feedback [2].

To explore the students perception on feedback, we designed an academic course to incorporate peer review assessment. The course was held during autumn 2018 and included 75 bachelor students. Students were required to individually complete a set of four review assignments using the school’s learning management system, ITs learning (ITs). Each of the four peer review assignments were designed to represent a different approach to feedback. The first assignment instructed the students to only give positive feedback in the review process; e.g., “choose three things that are positive”. The second assignment had instructions without suggesting valence in the feedback and asked the students to “examine how the argumentation is included in the text”. The third assignment instructed the students to provide negative feedback, by asking them to “point towards at least three areas for improvement”. The fourth assignment instructed the students to validate the feasibility of a written research proposal by their study peer, again without suggesting a valence of positive or negative. By consciously designing the four peer review assignments to produce specific kinds of feedback, we aimed to learn more about how the students experience such different types of peer review.

Based on focus group interviews, we have so far found that the students perceive it harder to give positive compared than negative feedback. They also perceive giving feedback, rather than receiving feedback, as a more important experience in learning. The latter will be especially interesting when compared against earlier research [3] which showed that providing peer feedback had several potential learning benefits for the provider. A preliminary finding of our study is that the transition from earlier levels of design critique during digital development projects to academically founded criticism and review requires careful instructions and pedagogic considerations. In order to further evaluate the students' experience, a questionnaire will be distributed at the end of the course (end of Oct. 2018).

The findings presented in this study aim to work as a backdrop for future discussions about how to design peer-review assignments in higher education to increase students’ academic literacy.

References:

[1] Kidd, J., Hankins, M., “The effects of peer review in students learning: a comparison of positive and negative feedback.”. 10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 7-9, 2016.

[2] Fishbach, A., Eyal, T., & Finkelstein, S. R., “How positive and negative feedback motivate goal pursuit.” in Social and Personality Psychology Compass, 4(8), 517-530, 2010.

[3] Van Popta, E., Kral, M., Camp, G., Martens, R. L., & Simons, P. R. J., “Exploring the value of peer feedback in online learning for the provider.” in Educational Research Review, 20, 24-34, 2017.

Series
INTED2019 Proceedings, ISSN 2340-1079
Keywords
peer review, higher education, feedback
National Category
Computer and Information Sciences Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39452 (URN)10.21125/inted.2019.0202 (DOI)978-84-09-08619-1 (ISBN)
Conference
INTED2019, the 13th International Technology, Education and Development Conference, 11-13 March, 2019, Valencia, Spain.
Available from: 2019-11-27 Created: 2019-11-27 Last updated: 2021-10-13Bibliographically approved
Bogdan, C., Ertl, D., Falb, J., Green, A. & Kaindl, H. (2012). A Case Study of Remote Interdisciplinary Designing through Video Prototypes. In: Proceedings of the 45th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-45): . Paper presented at 45th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-45) (pp. 504-513).
Open this publication in new window or tab >>A Case Study of Remote Interdisciplinary Designing through Video Prototypes
Show others...
2012 (English)In: Proceedings of the 45th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-45), 2012, p. 504-513Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26671 (URN)10.1109/HICSS.2012.46 (DOI)2-s2.0-84857988376 (Scopus ID)978-076954525-7 (ISBN)
Conference
45th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-45)
Available from: 2012-01-14 Created: 2015-03-19 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Walters, M. L., Lohse, M., Hanheide, M., Wrede, B., Syrdal, D. S., Koay, K. L., . . . Severinson-Eklundh, K. (2011). Evaluating the Robot Personality and Verbal Behavior of Domestic Robots Using Video-Based Studies. Advanced Robotics, 25(18), 2233-2254
Open this publication in new window or tab >>Evaluating the Robot Personality and Verbal Behavior of Domestic Robots Using Video-Based Studies
Show others...
2011 (English)In: Advanced Robotics, ISSN 0169-1864, E-ISSN 1568-5535, Vol. 25, no 18, p. 2233-2254Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Robots are increasingly being used in domestic environments and should be able to interact with inexperienced users. Human-human interaction and human-computer interaction research findings are relevant, but often limited because robots are different from both humans and computers. Therefore, new human-robot interaction (HRI) research methods can inform the design of robots suitable for inexperienced users. A video-based HRI (VHRI) methodology was here used to carry out a multi-national HRI user study for the prototype domestic robot BIRON (BIelefeld RObot companioN). Previously, the VHRI methodology was used in constrained HRI situations, while in this study HRIs involved a series of events as part of a 'home-tour' scenario. Thus, the present work is the first study of this methodology in extended HRI contexts with a multi-national approach. Participants watched videos of the robot interacting with a human actor and rated two robot behaviors (Extrovert and Introvert). Participants' perceptions and ratings of the robot's behaviors differed with regard to both verbal interactions and person following by the robot. The study also confirms that the VHRI methodology provides a valuable means to obtain early user feedback, even before fully working prototypes are available. This can usefully guide the future design work on robots, and associated verbal and non-verbal behaviors.

National Category
Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-14974 (URN)10.1163/016918611X603800 (DOI)000297801000001 ()2-s2.0-81755175657 (Scopus ID)
Note

Reprint:

Walters, Michael L. et al. (2014). Evaluating the Robot Personality and Verbal Behavior of Domestic Robots Using Video-Based Studies. In Yangsheng Xu, Huihuan Qian & Xinyu Wu (Eds.) Household Service Robotics  (p. 467-486). Oxford: Academic Press. ISBN 9780128008812. DOI:10.1016/B978-0-12-800881-2.00021-9.

Available from: 2012-01-24 Created: 2012-01-24 Last updated: 2020-05-08Bibliographically approved
Bogdan, C., Ertl, D., Hüttenrauch, H., Göller, M., Green, A., Severinsson Eklundh, K., . . . Kaindl, H. (2011). Evaluation of robot body movements supporting communication: Towards HRI on the move. In: Kerstin Dautenhahn, Joe Saunders (Ed.), New Frontiers in Human–Robot Interaction: (pp. 185-210). Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of robot body movements supporting communication: Towards HRI on the move
Show others...
2011 (English)In: New Frontiers in Human–Robot Interaction / [ed] Kerstin Dautenhahn, Joe Saunders, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company , 2011, p. 185-210Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In designing socially interactive robots we have focused on robot movement and its role in multi-modal human-robot communication. In this chapter we describe design and evaluation of robot body movements supporting communication, investigating the idea of using speed and orientation adjustments as design elements in human-robot interaction. The scenario studied includes a robotic shopping trolley that offers products via speech and GUI to the user while both are moving in a supermarket-like environment. Our results show that if the robot slows down while making such offers, users are more prone to react upon them and to take the product. However, even from our early pre-study with mock-up robots we observed that users tended not to mention the robot’s slow-down movements, even if these movements were shown several times to them during a video-based debriefing. This phenomenon, that users react implicitly on the robot’s movements without being consciously aware of them, was confirmed during an experimental study with a fully integrated robot prototype. We discuss our results by reflecting on human-robot interaction design methods, and we draw implications from the lessons learned in the study of the design of robot behaviours. In particular, we list a whole set of challenges for HRI when both the user and the robot are moving.

Place, publisher, year, edition, pages
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011
Series
Advances in interaction studies ; 2
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26682 (URN)9789027204554 (ISBN)
Available from: 2012-01-13 Created: 2015-03-19 Last updated: 2020-05-08Bibliographically approved
Hüttenrauch, H., Bogdan, C., Green, A., Severinson Eklundh, K., Ertl, D., Falb, J., . . . Göller, M. (2010). Evaluation of Robot Body Movements Supporting Communication. In: Proceedings of the 2nd International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction - A Symposium at the AISB 2010 Convention: . Paper presented at 2nd International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction - A Symposium at the AISB 2010 Convention; Leicester; United Kingdom; 29 March 2010 through 1 April 2010 (pp. 42-49).
Open this publication in new window or tab >>Evaluation of Robot Body Movements Supporting Communication
Show others...
2010 (English)In: Proceedings of the 2nd International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction - A Symposium at the AISB 2010 Convention, 2010, p. 42-49Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In designing socially interactive robotswe have focused on robot movement and its role in multi-modal human-robot communication. In this paper we describe a user-centred design and evaluation process, investigating the idea of using speed and orientation adjustments as design elements in human-robot interaction. The scenario studied includes a robotic shopping trolley that offers products to the user while both are moving in a supermarket-like environment. Our results show that if the robot slows down while making such offers, users are more prone to react upon them. However, in an early pre-study, performed only with a robot mock-up, we observed that users tended not to notice the robot's slow-down movements while offers are made, even if these movements were shown several times to them during a video-based debriefing. This phenomenon, that users react implicitly on the robot'smovements without being consciously aware of them, was confirmed during an experimental study with a fully integrated robot prototype.We discuss our results by reflecting on human-robot interaction design methods, and we propose implications from the lessons learnt in the study of the design of robot behaviours.

Keywords
Design elements, Evaluation process, Experimental studies, Fully integrated, Human-robot communication, Multi-modal, Robot movements, User centred design
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26681 (URN)2-s2.0-84863914949 (Scopus ID)
Conference
2nd International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction - A Symposium at the AISB 2010 Convention; Leicester; United Kingdom; 29 March 2010 through 1 April 2010
Available from: 2012-01-14 Created: 2015-03-19 Last updated: 2020-05-06Bibliographically approved
Kaindl, H., Ertl, D., Falb, J., Bogdan, C., Severinson Eklundh, K., Green, A., . . . Göller, M. (2010). Multimodal communication involving 2D-space movement. In: 4th International Conference on Cognitive Systems, CogSys 2010: . Paper presented at 4th International Conference on Cognitive Systems, CogSys 2010, 27 January 2010 through 28 January 2010, Zurich, Switzerland.
Open this publication in new window or tab >>Multimodal communication involving 2D-space movement
Show others...
2010 (English)In: 4th International Conference on Cognitive Systems, CogSys 2010, 2010Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Human Computer Interaction
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26688 (URN)2-s2.0-84878287956 (Scopus ID)
Conference
4th International Conference on Cognitive Systems, CogSys 2010, 27 January 2010 through 28 January 2010, Zurich, Switzerland
Available from: 2014-08-15 Created: 2015-03-19 Last updated: 2020-05-06Bibliographically approved
Bogdan, C., Ertl, D., Goller, M., Green, A. & Severinson Eklundh, K. (2010). Towards HRI on the Move with Mixed Initiative. In: Proceeding of New Frontiers in Human-Robot Interaction Symposium of the Convention Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour (AISB) 2010: . Paper presented at New Frontiers in Human-Robot Interaction Symposium of the Convention Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour (AISB) 2010, Leicester, UK, Mar 29 - Apr 1, 2010 (pp. 22-26).
Open this publication in new window or tab >>Towards HRI on the Move with Mixed Initiative
Show others...
2010 (English)In: Proceeding of New Frontiers in Human-Robot Interaction Symposium of the Convention Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour (AISB) 2010, 2010, p. 22-26Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Computer and Information Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26696 (URN)2-s2.0-84863976094 (Scopus ID)
Conference
New Frontiers in Human-Robot Interaction Symposium of the Convention Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour (AISB) 2010, Leicester, UK, Mar 29 - Apr 1, 2010
Available from: 2012-01-14 Created: 2015-03-19 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Bogdan, C., Green, A., Hüttenrauch, H., Räsänen, M. & Severinsson Eklundh, K. (2009). Cooperative Design of a Robotic Shopping Trolley. In: Bartolomeo Sapio, Leslie Haddon, Enid Mante-Meijer, Leopoldina Fortunati, Tomaž Turk, Eugene Loos (Ed.), The Good, the Bad and the Challenging: the user and the future of information and communication technologies. Paper presented at COST-298 (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), Participation in the Broadband Society, Copenhagen, Denmark, May 13-15, 2009 (pp. 144).
Open this publication in new window or tab >>Cooperative Design of a Robotic Shopping Trolley
Show others...
2009 (English)In: The Good, the Bad and the Challenging: the user and the future of information and communication technologies / [ed] Bartolomeo Sapio, Leslie Haddon, Enid Mante-Meijer, Leopoldina Fortunati, Tomaž Turk, Eugene Loos, 2009, p. 144-Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Human Aspects of ICT
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26675 (URN)
Conference
COST-298 (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), Participation in the Broadband Society, Copenhagen, Denmark, May 13-15, 2009
Available from: 2011-12-15 Created: 2015-03-19 Last updated: 2020-06-30Bibliographically approved
Groth, K., Lantz, A., Sallnäs, E.-L., Frykholm, O. & Green, A. (2009). Team Meetings within Clinical Domains: Exploring the Use of Routines and Technical Support for Communication. In: Gross T; Gulliksen J; Kotze P; Oestreicher L; Palanque P; Prates RO; Winckler M (Ed.), HUMAN-COMPUTER INTERACTION - INTERACT 2009, PT II, PROCEEDINGS: . Paper presented at 12th IFIP International Conference on Human-Computer Interaction, Uppsala, SWEDEN, AUG 24-28, 2009 (pp. 975-976).
Open this publication in new window or tab >>Team Meetings within Clinical Domains: Exploring the Use of Routines and Technical Support for Communication
Show others...
2009 (English)In: HUMAN-COMPUTER INTERACTION - INTERACT 2009, PT II, PROCEEDINGS / [ed] Gross T; Gulliksen J; Kotze P; Oestreicher L; Palanque P; Prates RO; Winckler M, 2009, p. 975-976Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Today, it is common that a team of clinicians, from different disciplines, instead of one single doctor, care for a patient. This is especially true when it concerns more complicated diseases in highly specialised health care. Going from one doctor to a team of doctors raises new dimensions/problems/issues when deciding about the diagnosis and how to treat the patient. Instead of one person deciding, based on the information given from others, a group of people need to agree on a decision. How do the participants during such decision meetings argue for their experience and skill? What kind of technologies are available and how do they support the communication in the meeting? Måseide (2006), for example, focuses on how different forms of evidence influence and regulate the judgements and decisions of medical practitioners during such meetings. Groth et al. (2008), for example, focuses on the technology used during such meetings, with a focus on audio, video, and images.

Series
Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743 ; 5727
Keywords
Medical practitioner, Team meetings, Technical support, Diagnosis, Health care, Knowledge management
National Category
Computer and Information Sciences Nursing
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26693 (URN)10.1007/978-3-642-03658-3_138 (DOI)000270204900138 ()2-s2.0-70349565730 (Scopus ID)
Conference
12th IFIP International Conference on Human-Computer Interaction, Uppsala, SWEDEN, AUG 24-28, 2009
Available from: 2011-02-24 Created: 2015-03-19 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3838-253X

Search in DiVA

Show all publications