sh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Borg, Erik A.
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Tesfaye, Besrat
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies. Södertörn University, School of Social Sciences, ENTER forum.
  Gawell, Malin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies. Södertörn University, School of Social Sciences, ENTER forum.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  Enterprises in the suburbs and the locality of entrepreneurship2017In: Great regional awakening: new directions / [ed] Lesa Reynolds, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Suburbs represent an essential subject for regional studies and have a rapidly increasing economic significance within wider metropolitan regions (Phelps 2010). It is necessary to create inclusive suburbs with a stronger identity. The current growth of populations in major cities requires an ability to reorganize existing cities and a massive restructuring of urban infrastructure (Modarres and Kirby 2010). The interpretation of the needs of suburbs have previously called for a transdisciplinary and collaborative strategy (Després et al. 2004). We look at entrepreneurship and different types of 21 businesses as a source of vitalization of suburbs. These ventures are studied in the context of the diversity of the population of suburb. Entrepreneurial investments, the establishment of high impact enterprises as well as networking among local and migrant businesses represent elements that can vitalize previously marginalized suburbs. Enterprises that are clustered in suburban neighborhoods reflect the different impacts of suburban and city spatial forms. Newly arrived citizens draw upon the critical mass of ethnic members to form a niche market for ethnic business (Fong et al. 2007). Minorities may have limited access to financial capital in the larger urban economy, but ethnic enclaves may provide a source of a unique competitive advantage (Cummings 1999). Entrepreneurship rooted in a suburban surrounding represent a specific opportunity to become embedded in an economic and spatial dimension. The migrant may be seen as representing a diversity capital which penetrate specific market conditions located in ethnically diverse neighborhoods situated in the suburbs of major cities. The spatial and entrepreneurial dimension of ethnic business can thereby be given a relevant context for interpretation.

 • 2.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Att bryta den beständiga segregationen: fallet Södertälje2005Book (Other academic)
 • 3.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology.
  Den komplexa införlivningsprocessen - fallet Haninge: om makt och möjligheter i Storstadssatsningen2003Book (Other academic)
 • 4.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Ett kontrakt för livet: utvärdering av en särskild satsning på missbrukarvården2008Book (Other academic)
 • 5.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  European Welfare States and Globalization: Strategies in an Era of Economic Restructuring2019 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The book explores the recent development and current state of three European welfare states: Germany, Poland, Italy and Denmark. The main purpose is to investigate the outcome of welfare states in the era of globalisation when societies have experienced structural changes to labour markets as well as attitudes and relations. While the principal aim of the welfare states is to insure against social risks, the book explores the contributions of European welfare states to labour market policies, where social stability has been severely challenged. In addition, the volume explores two issues that have proved challenging for European societies: gender equality and birth rates in the context of wide-ranging social and economic change. The analysis of the four EU member states finds that the influence of the European Union on social policies at the national level has been limited but is gradually increasing.

 • 6.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  Förortsgruppernas bristande maktresurser i utformningen av välfärdspolitiken2019In: Socialt arbete i storstaden: Villkor och praktik / [ed] Alinia Minoo & Songur Welat, Stockholm: Liber, 2019, 1, p. 94-110Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  Jag och Sven2017In: På väg: En vänbok till Sven E. Hort / [ed] Paavo Bergman & Gunnar Olofsson, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2017, p. 241-246Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology.
  Organiseringen av Storstadssatsningen i Haninge: Jordbro - första året2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger en helhetsbild av storstadssatsningens första verksamhetsår i kommundelen Jordbro i Haninge. Storstadssatsningen är en nationell satsning för att bekämpa segregationsproblemet, som under 1990-talet förstärktes framför allt i storstäderna. Samtidigt är den en huvudsakligen kommunalt organiserad verksamhet med särskild statlig delfinansiering. Haninge är en av de sju kommuner som tecknade avtal med staten om att bryta segregationen. 126 miljoner kronor tilldelades kommunen att använda i olika riktade insatser i Jordbro under en treårsperiod (med tillåtelse att användas under en femårsperiod). Insatserna skulle uppfylla de centrala målen: bryta segregationen och öka tillväxten. Rapporten kartlägger det mönster som har formats av aktörerna i Jordbro vad gäller utformningen av den lokala strategin, uppbyggnaden av organisationen och förankringen av de uppsatta målen bland tjänstemän och invånare. Dessutom diskuteras särskilt de verksamhetsområden som har fått störst uppmärksamhet.

  Studien, som är baserad på officiella dokument, statistiska uppgifter, enkätsvar, intervjuer med tjänstemän, brukare och politiker samt fältobservationer, visar att det råder stort samförstånd mellan olika led i den kommunala organisationen. Samförståndet avser både relationerna inom den samordningsgrupp som planerar och styr verksamheterna, och mellan denna enhet och den politiska ledningen. Längre ner i den kommunala organisationen finns en grupp inflytelserika eldsjälar som, vid sidan av insatsledarna och de föreningsaktiva, för brukarnas talan inför de ledande tjänstemännen. Även i detta led fungerar samarbetet, framför allt med Jordbroprocessen, som är den samordnande enheten för storstadssatsningen. Samförståndet kan delvis förklaras av den kontinuitet som har funnits i administrationen av olika typer av satsningar i Jordbro. Flertalet av de ledande personerna i Jordbroprocessen och bland eldsjälarna har ett förflutet i Jordbroprojektet, en satsning som föregick storstadssatsningen. Dessutom tycks det råda en ganska stark uppslutning bland politiska partier i Haninge kommun kring de lokala målen för Jordbro. Trots att underifrånperspektivet i Jordbro mest tar sig uttryck i eldsjälarnas och de lokala tjänstemännens tolkning och förmedling av allmänhetens önskemål, och inte i någon utpräglat systematisk medverkan nerifrån, finns det ändå en strävan bland de ansvariga i Jordbroprocessen att med riktade insatser nå konkreta resultat i integrationsprocessen.

  Samförståndet har påverkat storstadssatsningen i Jordbro på minst två avgörande sätt. För det första har det underlättat för politikerna och tjänstemännen att komma överens om de lokala målen och om den profil insatserna i Jordbro skulle ha. För det andra har det underlättat för de operativa enheterna, med Samordningsgruppen i spetsen, att välja lämpliga insatser och att organisera verksamheten på ett effektivt och friktionsfritt sätt.

  Storstadssatsningen i Jordbro satsar på verksamheter som har goda uppväxtvillkor för barn och ungdom som sitt främsta syfte. Dessa insatser erhåller den största andelen av storstadsmedlen, 43 procent. I denna grupp är språkinsatser den största posten. På andra plats kommer arbetsmarknadsområdet som får 25 procent av den totala summan, och på tredje plats hamnar folkhälsan med 18 procent. Bland dessa tre insatsgrupper har insatser för barn och ungdomar den längsta livslängden. Drygt en fjärdedel av dessa insatser startades redan under Jordbroprojektets dagar. Detta visar att dessa insatser under längre tid har varit prioriterade.

  Insatserna för barn och ungdomar vänder sig till tre åldersgrupper. Det är tydligt att småbarnen är prioriterade; det finns flera resursstarka insatser för tidig språkutveckling i förskolan. För barn i grundskolan kompletteras språksatsningarna med kultur- och IT-satsningar, och för mellanstadieelever tillkommer fritidsverksamheter och andra stödåtgärder som underlättar ungdomarnas inträde i de vuxnas värld: demokratiprojekt, drogförebyggande åtgärder samt stöd för dem som hamnar i riskzon. Språk- och kulturinsatser syftar till att utveckla målgruppernas kunskapstillägnande och sociala integration. Därför är de riktade till alla skolor och inte enbart till dem som har en hög andel elever med invandrarbakgrund.

  På arbetsmarknadsområdet riktades insatserna under det första året mot framför allt två grupper. Kompetensverkstaden, en lokal arbetsförmedling med en övergripande samordningsroll för ett antal verksamheter, riktar sig främst till dem som av olika skäl har varit utanför den ordinarie arbetsmarknaden en längre tid. Bland insatserna som ingår i kompetensverkstaden märks Grundstenen, som är språkutbildning på ett otraditionellt sätt, och Jobbspåret, som syftar till att ge handledning till dem som på grund av språksvårigheter saknar sysselsättning. Den andra insatstypen är riktad till lågutbildade medelålders invandrare, med ganska dåliga språkkunskaper. Jordbros frestelse och Arbetslag 21 är två projekt av denna typen. Trots ansträngningar för att få dessa insatser att bli självförsörjande, tycks det som om de på ett eller annat sätt alltid kommer att behöva någon form av statligt eller kommunalt stöd.

  Funktionärerna inom storstadssatsningen i Jordbro betraktar flertalet av arbetsmarknadsinsatserna även som folkhälsoinsatser. Bristande tillfredsställelse med tillvaron i, eller utanför, arbetslivet ses som en viktig orsak till dålig hälsa, och långtidsarbetslöshet är den viktigaste källan till bristande tillfredsställelse. Denna grundinställning tycks motivera de flesta av arbetsmarknadsåtgärderna i Jordbro. Insatserna för bättre folkhälsa riktas också till hemmen. Familjer som har interna problem eller riskerar att hamna i kris är en viktig målgrupp. En del insatser, t.ex. Vem ser barnen?, avser att stödja barnen i konfliktfamiljer. Andra insatser syftar till att underlätta för familjer som behöver stöd. Familjecentralen är en sådan verksamhet, och fyller flera funktioner samtidigt. Den är en traditionell central, med barna- och mödravård, men rymmer också annan service, som en öppen förskola där familjer med nyfödda barn kan träffa varandra.

  De som medverkar i insatserna i Jordbro är benägna att lyfta fram metodutveckling och samverkan som två viktiga mål/arbetssätt. Det faktum att var tredje insats påbörjades under Jordbroprojektets tid och att hälften av insatserna är finansierade för en relativt lång period (tre år eller längre) tyder på att insatserna ses som processer och inte som projekt. De som fattat beslut om och leder verksamheten vill ge insatserna den tid de behöver för de idéer som ligger bakom dem ska utvecklas.

  Vad gäller samverkan framgår av svaren i frågeformulären att det har förekommit ett omfattande samarbete mellan framför allt andra kommunala enheter i Haninge och storstadssatsningens olika verksamheter. Dels har de kommunala enheterna det formella ansvaret för en stor majoritet av insatserna, dels agerar de som samarbetspartners. Bland kommunala enheter är förvaltningar den i särklass vanligaste typen av samarbetspartner följda av skolorna. Endast fem insatser har landstinget som formellt ansvarig. Föreningar innehar i mindre omfattning formellt ansvar för insatserna, men de är desto mer populära som samarbetspartners.

  Medan storstadssatsningen är i sitt andra verksamhetsår är diskussionerna i Haninge om möjligheten att införliva de mest lyckade insatserna i ordinarie kommunal verksamhet redan igång. Detta införlivande, som bland tjänstemän och politiker i Haninge kallas invecklingsprocessen, kräver bl.a. en ny, långsiktig finansieringsform. Dessutom innebär invecklingsprocessen även nya former för organisation och styrning, i de fall det rör sig om verksamheter som utmärks av en hög grad av samverkan mellan olika kommunala och statliga organ. I nästa utvärderingsrapport är det därför angeläget att problematisera denna process, som berör alla insatser som har som mål att ingå i kommunens ordinarie verksamhet.

 • 9.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  The Political life of Iranian immigrants in Sweden2012In: The Iranian community in Sweden: Multidisciplinary perspectives / [ed] Hassan Hosseini-Kaladjahi, Stockholm: Mångkulturellt centrum , 2012, p. 65-93Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The Iranian community in Sweden has undergone major changes in different aspects of social life. One of the most important changes has been the gradual de-radicalization in political view that the group has experienced. While at the beginning of the period a majority of Iranian immigrants identified with revolutionary positions, time spent in Sweden has meant led to a gradual change in political values ​​and a move towards a more liberal and reformist approach. Integration into Swedish society and familiarization with Swedish social and political culture which is based on consensus and compromise seem to explain the changing political perceptions, views and attitudes. Moreover, the openness of the political system in the new country, the ease with which immigrants attain citizenship and having the right to vote made it easy for the Iranian community to be involved in the political process. As a result, the political commitment to the Swedish establishment has increased markedly. Furthermore, over the years, Iranians in Sweden have begun to support not only leftist, but also more right wing political parties. 

 • 10.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology.
  The transformation of the Swedish welfare system: fact or fiction?: globalisation, institutions and welfare state change in a social democratic regime2004 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  What happened to the once famous Swedish model? Since the economic crisis in the 1990s, prophecies of the imminent demise of the universal welfare state have been common. Cutbacks in social benefits and mass unemployment seem to confirm these prophecies.

  Ali Hajighasemi – a citizen of Sweden, with a Ph.D. from Durham University, UK, and a native of Iran – thinks differently. In this study he explores the role of social movements, demographic, economic and socio-cultural conditions, institutional change and "globalisation" in the transformation of the Swedish welfare state. Several programs were indeed recalibrated, and a policy of cost containment came to dominate social policy-making, independent of whether the government was center-left or center-right. Although the favourable conditions in the decades of World War II no longer obtain, the downsizing of the welfare programs has basically followed an egalitarian and universal logic. There are cracks in the wall, but the Nordic welfare states have thus far survived and have shown themselves more resilient than most other social organizations in crisis.

  Social scientists and politicians alike will find this book highly relevant for their work.

 • 11.
  Hajighasemi, Ali
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Billsten, Johan
  Utvärdering av SiS § 27-vård i SiS regi2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med regeringssatsningen Ett kontrakt för livet fick SiS även i uppdrag att erbjuda vård i annan form jml §27 LVM till de klienter som kommunerna hade svårt att placera. Under 2005–2006 startade därför fyra behandlingshem i SiS regi för att kunna erbjuda § 27-vård; Thulegården, Brunnslöv, Villan och 27:an. Drygt 200 klienter har fått vård i annan form i SiS § 27-hem 2005–2008. En genomgång av de placerade klienternas bakgrund visar att de som vårdades i dessa enheter i vissa hänseenden mådde sämre psykiskt jämfört med andra LVM-klienter och att de hade större erfarenhet av missbruksvård sedan tidigare. Den låga efterfrågan på vårdplatser kan ha bidragit till att andra klientgrupper än den tänkta också fick möjligheter att placeras i dessa hem.

 • 12.
  Hajighasemi, Ali
  et al.
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Sociology.
  Hort, Sven E. O.
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Sociology.
  Axelsson, Christina
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Sociology.
  Kings, Lisa
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Sociology.
  Lawson, Adolphe
  Södertörn University, School of Political Science, Economics and Law, Political science.
  Lindholm, Teresa
  Lindström, Jonas
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Sociology.
  Ljungar, Erik
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Sociology.
  Nilsson, Jenny
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Archaeology.
  Polanska, Dominika
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Sociology.
  Vadelius, Elin
  Ålund, Anna
  Södertörn University.
  Experiment, motstånd, makt: det kommunala integrationsarbetet och storstadssatsningen i Södertälje2006Report (Other academic)
 • 13. Urban, Susanne
  et al.
  Nilsson, Jenny
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Sociology.
  Tre bostadsområden mot segregation: en ojämn match i Huddinge2005Book (Other academic)
 • 14. Vadelius, Elin
  et al.
  Ljungar, Erik
  Södertörn University.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Nilsson, Jenny
  Parallella processer med sikte på ökad integration: storstadssatsningen och fallet Jordbro i Haninge kommun2006Book (Other academic)
 • 15. Wehner, Cecilie
  et al.
  Abrahamson, Peter
  Murphy, Fiona
  Clark, Robert
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  Hort, Sven E
  The role of the different actors in the development of social policy2006In: Social Protection in Europe: Convergence? Integration, Accession and Labour / [ed] Yves Jorens, Policy Press, 2006, 1, p. 135-170Chapter in book (Refereed)
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf