sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 66
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Arvidsson, Oona
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Taubert, Alexander
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  ”Man måste bli allt – man måste vara mamma, pappa, syskon, man”: En fenomenologisk studie om familjeåterförening för ensamkommande barn i Sverige2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i den här studien har varit att undersöka hur ensamkommande unga i Sverige beskriver sin upplevelse av familjeåterförening och vilken innebörd eller mening familjeåterföreningen har för dem. Vidare har vi haft för avsikt att ta reda på hur ensamkommande unga upplever den förändring som sker när samhällsstödet dras in vid familjens ankomst till Sverige. Studien är en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat tre personer som kommit till Sverige som ensamkommande barn och som senare återförenats med sina familjer i Sverige. Studiens teoretiska ramverk utgörs av Schütz fenomenologiska sociologi samt Berger och Luckmanns teori om den sociala verkligheten. För att ytterligare fördjupa förståelsen har vi kompletterat det teoretiska ramverket med Boss teori om tvetydig förlust samt med Greifs teori om tvetydig återförening. Analysmetoden var interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Studiens huvudsakliga resultat är att det verkar finnas en kluvenhet i ensamkommande ungas upplevelser av familjeåterföreningen. Samtidigt som familjeåterföreningen har haft stor betydelse för respondenterna, har tiden efter återföreningen präglats av ett påfrestande ansvar över familjen. Avslutningsvis diskuteras eventuella brister i socialtjänstens stöd för familjer vid familjeåterförening i Sverige. 

 • 2.
  Balevi, Mehtap
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Friborg, Carin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Hovrättens och tingsrättens bedömning av hedersrelaterat våld och annat våld: - En kvalitativ analys av rättsfall rörande våldsbrott2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study has been to describe and analyse in which way court make a distinction between honour related violence and violence in other cases by using an text analysis together with an content analysis. Previous research shows that honour related violence have been a controversial concept, which have made it hard for the swedish society to get a hand of the background of the phenomenon. Some researcher describe honour related violence as a cultural related lifestyle, all though some researchers does not agree with this explanation. The result have been analysed through a feministic perspective on gender, definitions of ascendancy, the normalizations process of violence and through honour and shame. To create an understanding of how the gender norms can take place in different family structures, Al-Baldawis pyramid of patriarchal family structure have been used as an illustration of the differences in authority of power. The main result shows that men's violence against women have been over represented, categorized after violence in close relationships. It also shows that the court´s assessment often is objective, based on the circumstances of the case. 

 • 3.
  Ben Yazza, Nathalie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Mamlesi, Golan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Ett begrepp med olika betydelser: En studie om begreppet hedersrelaterat våld2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka dels hur definitionen av ”hedersrelaterat våld” används i socialstyrelsens rapport, dels hur ”heder” används i aktuell svensk forskningoch i en central bok. I uppsatsen studeras vad konsekvenserna kan bli för socialsekreterare när ”hedersrelaterat våld” definieras på olika vis, samtidigt somde arbetar för att förebygga fenomenet. Uppsatsens empiri består av olika texter och forskning som fokuserar på olika definitioner av ”hedersbegreppet”. Även forskning som belyser socialsekreterarnas arbete kring benämningen av ”hedersrelaterat våld” analyseras i uppsatsen. Metoden ärkvalitativ textanalys, och kodningen består av frågor som har ställts inför analysen av materialet. Vi författare har bemödat oss om att ha ett sakligt och forskningsmässigt synsätt i arbetetmeddenna uppsats. Centrala resultat i studien är att ”hedersrelaterat våld” beskrivs utifrån kulturella, historiska, och intersektionellaperspektiv. En del texter som analyseratsutgår från kulturella och historiska utgångspunkter i beskrivningenav våld, och hänvisar främst till normer och värderingar somgrundi samhället. Annan forskning kritiserar detta synsätt och framhåller att kulturella aspekter kan leda till diskriminering av vissa grupper. När”hedersrelaterat våld” förklaras utifrån intersektionellaperspektiv utgår man i forskningen från olika grundkonstruktioner till varför våldet uppstår, och tar upp klass och kön som viktiga förutsättningar för att beskriva ”hedersrelaterat våld”. Gällande socialsekreterares uppfattning om heder, så förs en diskussion i uppsatsen om vikten av att utgå från att varje fall är unikt och inte dra generella slutsatser för att kunna stödja den våldsutsatte personen på bästa möjliga sätt.

 • 4.
  Berggren, Emmelie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Björksten, Johanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Carlson, Per
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Sociala bestämningsfaktorer för alkoholvanor och alkoholrelaterade problem bland Stockholms ungdomar2016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 5.
  Bergman, Ann-Sofie
  et al.
  FoU Södertörn.
  Sandahl, Christina
  FoU Södertörn.
  Mellberg, Carina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Engwall, Kristina
  FoU Södertörn.
  Carlson, Per
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge: En utvärdering ur socialarbetares perspektiv2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras resultaten av en utvärdering av ett bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge med föräldrar, syskon, andra anhöriga och närstående. Bedömningsstödet har utvecklats av FoU Södertörn i samarbete med barn- och familjehemssekreterare från nio Södertörnskommuner. Stödet utgår från erfarenhetskunskap hos personal inom familjehemsvården. Erfarenheter från placerade barn har också funnits med som en grund. Utvärderingen har genomförts av FoU Södertörn och Södertörns högskola på uppdrag av Socialstyrelsen. Utvärderingen bygger på en enkätundersökning och på fokusgruppsintervjuer med barn- och familjehemssekreterare som under en avgränsad period har prövat att använda bedömningsstödet i sitt arbete med att göra bedömningar av barnets bästa i umgängesfrågan.

 • 6.
  Bergström, Linnea
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Andersen, Margreta
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Människohandel för sexuella ändamål: Mellan raderna: En textanalys av myndighetsdokument om stöd och skydd för personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka det skydd och stöd svenska myndigheter kan erbjuda offer för människohandel för sexuella ändamål (MSÄ). Detta har uppnåtts genom en textanalys av utvalda myndighetsdokument vilka behandlar skydd och stöd för personer utsatta för MSÄ. I fokus har även varit att analysera huruvida arbetet som beskrivs i texterna, samt intentionerna som framkommer, bär prägel av empowerment, det vill säga bidrar till en process där personerna blir stärkta och får ökad egenmakt i sina liv. Empowermentteorin har således utgjort ett analysverktyg i studien. Studiens resultat visar att texterna uttrycker intentioner om hjälp på lång sikt. Dessa intentioner anser vi bär prägel av empowerment. Intentioner framkommer även om att skydd och stöd bör vara villkorslöst och baserat på mänskliga rättigheter. Det stöd och skydd som beskrivs i texterna innefattar både akut och långsiktig hjälp. Dock har inte alla offer för MSÄ tillgång till samma skydd och stöd då detta villkoras beroende på vilken sorts uppehållstillstånd personen har. Medverkan i en rättsprocess är ett villkor för tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Av denna anledning kan det diskuteras huruvida skydd och stöd ges främst för att möta MSÄ-offers behov eller i ett brottsbekämpande syfte.

 • 7.
  Borg, Erik A.
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Tesfaye, Besrat
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Enterprises in the suburbs and the locality of entrepreneurship2017Ingår i: Great regional awakening: new directions / [ed] Lesa Reynolds, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Suburbs represent an essential subject for regional studies and have a rapidly increasing economic significance within wider metropolitan regions (Phelps 2010). It is necessary to create inclusive suburbs with a stronger identity. The current growth of populations in major cities requires an ability to reorganize existing cities and a massive restructuring of urban infrastructure (Modarres and Kirby 2010). The interpretation of the needs of suburbs have previously called for a transdisciplinary and collaborative strategy (Després et al. 2004). We look at entrepreneurship and different types of 21 businesses as a source of vitalization of suburbs. These ventures are studied in the context of the diversity of the population of suburb. Entrepreneurial investments, the establishment of high impact enterprises as well as networking among local and migrant businesses represent elements that can vitalize previously marginalized suburbs. Enterprises that are clustered in suburban neighborhoods reflect the different impacts of suburban and city spatial forms. Newly arrived citizens draw upon the critical mass of ethnic members to form a niche market for ethnic business (Fong et al. 2007). Minorities may have limited access to financial capital in the larger urban economy, but ethnic enclaves may provide a source of a unique competitive advantage (Cummings 1999). Entrepreneurship rooted in a suburban surrounding represent a specific opportunity to become embedded in an economic and spatial dimension. The migrant may be seen as representing a diversity capital which penetrate specific market conditions located in ethnically diverse neighborhoods situated in the suburbs of major cities. The spatial and entrepreneurial dimension of ethnic business can thereby be given a relevant context for interpretation.

 • 8.
  Buller, Charlotte
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  "Vi hinner inte med helt enkelt": En studie om bilden av socialsekreterare i svensk dagspress2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka föreställningar kring socialsekreterare som svensk dagspress reproducerar. Det empiriska materialet för studien består av 120 artiklar publicerade i morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet mellan år 2015 och 2016. Metoden för studien är kvalitativ idé- och innehållsanalys och det analytiska ramverket som används är format av idéer och dimensioner som framkommit ur tidigare forskning. Analysen utgår i huvudsak från fyra idealtyper av socialsekreterare som media beskriver.

  I resultatet framgår det att socialsekreterare i huvudsak framställs som offer i sin yrkesroll på grund av problem i system och struktur. Beskrivningar av socialsekreterare som hjälpsamma och inkompetenta är i många fall relaterade till rollen som offer. Föreställningen om socialsekreterare som ovilliga och elaka förekommer i mindre utsträckning än andra roller och är begränsad till specifika områden av den mediala rapporteringen.

 • 9.
  Carlson, Per
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Binge drinking in adolescence: Social stratification and the collectivity of drinking cultures2018Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 21, nr 1, s. 74-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research investigating what shapes young people’s drinking habits is of great importance. This study aimed to analyse the relation between close social networks and adolescents’ drinking habits and the extent to which close social networks may explain differences in binge drinking among social groups. Data from the ‘Stockholm Survey 2012’ were analysed. The Stockholm Survey was a census survey administered to students in academic years 9 and 11, with a response rate of 76%. Ordered logit models were used to estimate relations between the frequency of binge drinking and the independent variables. Parental educational level is associated with adolescent binge drinking, as students with more highly educated parents are more frequent binge drinkers. Parents’ willingness to offer their teenagers alcohol and peers’ drinking habits are also associated with adolescent binge drinking, with a more permissive parental attitude and a prevalence of drinking among peers increasing the risk. Both parents’ willingness to provide alcohol and peers’ drinking habits may statistically explain a large portion of the observed differences in adolescent drinking by parental education. Close social networks are an important factor influencing adolescent binge drinking, and they may explain a large portion of the differences between social groups.

 • 10.
  Carlson, Per
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Commentary on Dissing et al. (2013): How should we understand the links between alcohol consumption and health?2013Ingår i: Addiction, ISSN 0965-2140, E-ISSN 1360-0443, Vol. 108, nr 11, s. 1915-1915Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 11.
  Carlson, Per
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Nya böcker: Edling, Christofer & Rostami, Amir (red.) (2016) Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation. 1. uppl.Lund: Studentlitteratur2018Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 25, nr 1, s. 87-89Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Carlson, Per
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, SCOHOST (Stockholm Centre for Health and Social Change).
  Trust and health in Eastern Europe: Conceptions of a new society2016Ingår i: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 25, nr 1, s. 69-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 13.
  Carlson, Per
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Almquist, Ylva B.
  Centre for Health Equity Studies - Stockholm university/Karolinska institutet.
  Are area-level effects just a proxy for school-level effects?: Socioeconomic differences in alcohol consumption patterns among Swedish adolescents.2016Ingår i: Drug And Alcohol Dependence, ISSN 0376-8716, E-ISSN 1879-0046, Vol. 166, s. 243-248Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 14.
  Chabo, Simel
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kipouros, Irene
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kvinnors tillgång till det offentliga rummet: En kvalitativ studie om kvinnors tillgång till det offentliga rummet i särskilt utsatta förorter inom Järvaområdet i Stockholms län2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to study women's access to public space in particularly vulnerable suburbs within the area of Järva in Stockholm County. This study is based on a qualitative research method and has its foundation in semistructured interviews with ten women, telling about their experiences of living in particularly vulnerable suburbs within the area of Järva in Stockholm County. The results and analysis of the study are based on some theoretical starting points and chosen themes: The Female Role and Patriarchate, Power and Freedom and Repression and Symbolic Violence.

  The result has shown that what affects women's access to public space in particularly vulnerable suburbs in the area of Järva in Stockholm County is the limited power and freedom of women and the prevailing patriarchate system, in the form of a patriarchal society. The results show that men, through different methods such as through repression and symbolic violence, master, exploit and repress women in public space in particularly vulnerable suburbs. This happens through direct actions and through indirect actions, through various forms of oppression and symbolic violence. Women are not treated in the same way as men in public space, and can be interpreted as men not seeing women as important as men or that men as a group consider themselves to be superior women as a group. The results also show that women are restricted from acting for free will because of the current picture of "the female role" and because women, according to men, may not deviate from the norm.

  Overall, the study shows that women have limited access to public space in these particularly vulnerable suburbs in the area of Järva in Stockholm County. The outcome of the study should be considered as a major problem for society, because women are involuntarily assigned a subordinate position to men who make up the norm, which is not fair.

 • 15.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Kings, Lisa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Tahvilzadeh, Nazem
  Kungliga Tekniska högskolan.
  Platskamp: inledande reflektioner2018Ingår i: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, nr 9, s. 7-25Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Daii, Emil
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Transperspektiv hos socialarbetare: Socialarbetares upplevelser av bemötandet av transpersoner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 17.
  Danielsson, Michaela
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Åkerlund, Rebecca
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  "Absolut det svåraste jobb jag någonsin haft": En kvalitativ studie om behandlares upplevelser av mötet med män som utövar våld i nära relationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna studie är att lyfta fram behandlares erfarenheter av mötet med män som utövar våld i nära relationer. I synnerhet fokuserar vi på att förstå de viktigaste teman från dessa möten och vilken betydelse de har för behandlingsarbetet. Tillvägagångssättet i studien har varit inspirerat av grounded theory, att generera en förklaring från studiedeltagarnas synpunkter och erfarenheter (Creswell 2013). Studien bygger på sex intervjuer som resulterat i möjligheter, hinder, strategier och lärdomar från möten med våldsutövande män. Resultatet visar att det finns sju teman som beskriver behandlares erfarenheter: empati, compassion fatigue, allians, kön och genus, maskulinitet, skam och makt. Dessa teman kan vara hinder och/eller möjligheter i mötet med män som utövar våld i nära relationer. Resultatet visar även att behandlarna i studien har olika strategier i mötet för att förhålla sig till vardera tema. Lärdomar kan dras utifrån studiens teman. Till exempel, olikt tidigare forskning visar denna studie på att det är många påverkansfaktorer i mötet med våldsutövande män. Vi hoppas med denna studie kunna bidra till utvecklingen av detta behandlingsarbetet.

 • 18.
  Dmitieva, Alexandra
  et al.
  St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia.
  Kravchenko, Zhanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Drug control policies in Russia: unhealthy, deviant, and criminal2016Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, Vol. IX, nr 4, s. 12-22Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines the policies on drug control and regulation in Russia. We demonstrate that, although agencies involved in drug con-trol and regulation are important for the reproduction of differentiated practices of drug use, they formulate a rather homogeneous image of a drug user as an unhealthy deviant and criminal, and an unequivocal threat to society. At the same time, in the process of policy realization, the most vulnerable groups of users become the main target of public intervention. As a result, stigmatization and violence against these groups becomes institutionalized and legitimized. Moreover, drug control and regulation resonate with a broader range of public policies and spill over into parts of society not associated with illicit drug use.

 • 19.
  Ebba, Lichtenstein
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Alexandra, Ng
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Den överhängande risken att utsättas för våld i prostitution finns - oavsett verksamhetsområde: En jämförande kvalitativ studie om prostituerade kvinnors utsatthet att erfara våld av sexköpare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ambitionen med denna studie har varit att läsaren ska få en inblick i det våld som medföljer prostitution och att den överhängande risken för att utsättas för våld förekommer oavsett om kvinnan är verksam inom “off-street” eller “on-street” prostitution. Syftet har varit att utföra en jämförande studie av den utsatthet för våld av sexköpare som kvinnor verksamma i “off- street” respektive “on-street” prostitution upplever. Vidare användes en kvalitativ innehållsanalys av svenska biografier om prostitution för att studera hur kvinnorna i prostitution beskrev sina möten med sexköpare. De huvudsakliga resultaten är att det råder skillnader i det våld som kvinnorna erfarit av sexköpare och hur de beskriver sina upplevelser. De rådande skillnaderna har berott på vilket verksamhetsområde kvinnan varit aktiv i. Utifrån biografierna framkom det att kvinnorna verksamma ”off-street” hade ett sexuellt självskadebeteende, att det kunde urskiljas en normaliseringsprocess av det upplevda våldet samt att kvinnorna inom ”on-street” har en ökad risk för att utsättas för viktimisering enligt livsstilsteorin. Slutsatserna i denna studie är att de teoretiska utgångspunkterna har en betydande roll gällande vilken form av våld kvinnorna får erfara av sexköpare.

 • 20.
  Ekman, Emelie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Demirel, Narin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Föreställningar om våldsutsatta män i samkönade relationer; exempel från stödgivande samhällsinstanser.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Statistik visade att få män kontaktar någon form av samhällsinstans när de blivit utsatta för våld i en nära relation. Våldet anses likvärdigt i heterosexuella relationer som samkönade relationer, trots detta brister kunskapen om våld i samkönade relationer. Syftet med denna studie har varit att undersöka kring vilka eventuella föreställningar som råder i samband med samkönade relationer inom stödgivande samhällsinstanser. Vi valde att fokusera på våldsutsatta män. Studien innefattar åtta kvalitativa intervjuer med respondenter som arbetar inom stödgivande samhällsinstanser. Studiens teoretiska utgångspunkter utgick från ett genusperspektiv och queerteori. Resultatet har presenterats under avsnitt 5 under fyra teman vilka är stödgivande samhällsinstansers bemötande”, “heteronormativa föreställningar kring våldsutsatta män”, “möjlighet till stöd och skydd” samt “outing och skam”. Resultatet visade att heteronormativa föreställningar kring våld i samkönade relationer kan påverka vilket stöd och skydd våldsutsatta män erbjuds. Avslutningsvis diskuterades det framtagna resultatet kring den bristande kunskap som föreligger kring våld i samkönade relationer och studiens slutsatser. Slutsatserna för studien var att det fanns ett heteronormativt synsätt hos vissa av de stödgivande samhällsinstanser vi intervjuat. Det har även framförts förslag till framtida forskning där vi vill att ämnet ska studeras mer utförligt.

 • 21.
  Elmersjö, Magdalena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kompetens i konkurrens: Värderingar av olika kompetensformer inom den konkurrensutsatta hemtjänsten2018Ingår i: Socionomens Forskningssupplement, nr 43, s. 20-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 22.
  Elmersjö, Magdalena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  The principle of help to self-help in Sweden: A study of representations and norms regarding old age and care needs and their moral and ethical implications for care work2018Ingår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to describe and analyse the principle of help to self-help in care work and the representations of and norms on old age and care needs supporting the principle in relation to moral and ethical aspects. The article is based on the results of a study conducted in a small rural Swedish municipality in 2006–2008 and a study conducted in a big city in 2014 and 2015. The material consists of interviews with first line managers, care workers and care receivers. The results of this article show that the principle of help to self-help in the care of older people exists in both public sector home care in a small municipality and a home care system in a major city with customer choice system. The results also show that representations of and norms on old age and care needs highlight the normative value of help to self-help, which has both ethical and moral dimensions. In the care of older people this is translated into care receivers maintaining their mental and physical strength which challenges the value of care receivers’ self-determination.

 • 23.
  Elmersjö, Magdalena
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Sundin, E.
  Linköpings universitet.
  Kompetens som kvalitetssäkring inom hemtjänsten2018Ingår i: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, nr 2Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Elmersjö, Magdalena
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Sundin, Elisabeth
  Linköpings universitet.
  Värdeskapande med brukarperspektiv, delegering och samverkan i hemtjänst - en fallstudie av Sundsvalls kommun2018Ingår i: Styra och leda med tillit: Forskning och praktik / [ed] Louise Bringselius, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018, s. 197-220Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Lindberg, Paulin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Medberoende, genus och rollidentifiering: Män och kvinnors upplevelser av medberoende2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa män och kvinnors egna upplevelser av medberoende. I studien har en kvalitativ ansats använts och det material som har studerats är åtta förinspelade samtal, podcastavsnitt, publicerade på internet. Det empiriska materialet har analyserats utifrån teori om familjeroller och ett genusperspektiv. Denna studies resultat visade att de som ingår i studien påverkats negativt av en uppväxtmiljö präglad av missbruk eller psykisk ohälsa och upplevde sig ha anammat en eller flera roller för att kunna hantera sin livssituation. Resultatet visade även att detta fått konsekvenser för deltagarna i det vuxna livet. Vidare visade resultatet att män och kvinnor i denna studie i lika hög grad utvecklar ett medberoende, dock fanns det skillnader i hur studiens män och kvinnor uttrycker sitt medberoende. Kvinnorna upplevde att de isolerade sig, blev tystlåtna och tillbakadragna och männen upplevde att de hade ett mer utagerande beteende. Studiens deltagare hade upplevelser av att i barn- och ungdomsåren behöva ta ett stort ansvar och att de egna behoven därför åsidosattes. Slutligen diskuterades de negativa konsekvenserna av medberoende och om detta hade en koppling till rådande könsnormer.

 • 26.
  Falk Johansson, Marcus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  All vård och omsorg av äldre personer ska vara av god kvalitet: Jakten på de svårfångade kvalitetsaspekterna i Stockholms stads valfrihetssystem2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Välfärd, vård och omsorg var under en lång tid närmast synonymt med Sveriges nationalstatliga universella välfärdsmonopol fram tills slutet av 1980-talet. Välfärdsmonopol ersattes med välfärdspluralism och valfrihet. Genom konkurrens skulle utförare av socialtjänst bli effektiva och kvaliteten skulle öka. Men vad är kvalitet inom vård, omsorg och socialtjänst?  

  I två olika delstudier har äldreomsorg inom Stockholms stads valfrihetssystem system studerats. De två olika studierna bidrar tillsammans till att problematisera kvalitetsbegreppet utifrån institutionell organisations- och kvasimarknadsteori. Samtidigt ger studien en bild av hur olika regiform kan påverka den uppfattade kvaliteten.

 • 27.
  Ferlander, Sara
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, SCOHOST (Stockholm Centre for Health and Social Change).
  Stickley, Andrew
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, SCOHOST (Stockholm Centre for Health and Social Change). London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK / University of Tokyo, Tokyo, Japan.
  Kislitsyna, Olga
  Russian Academy of Sciences.
  Jukkala, Tanya
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, SCOHOST (Stockholm Centre for Health and Social Change).
  Carlson, Per
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, SCOHOST (Stockholm Centre for Health and Social Change).
  Mäkinen, Ilkka Henrik
  Uppsala University.
  Social capital - a mixed blessing for women? A cross-sectional study of different forms of social relations and self-rated depression in Moscow2016Ingår i: BMC Psychology, E-ISSN 2050-7283, Vol. 4, nr 1, artikel-id 37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Depression is a major health problem worldwide, especially among women. The condition has been related to a number of factors, such as alcohol consumption, economic situation and, more recently, to social capital. However, there have been relatively few studies about the social capital-depression relationship in Eastern Europe. This paper aims to fill this gap by examining the association between different forms of social capital and self-rated depression in Moscow. Differences between men and women will also be examined, with a special focus on women.

  METHODS: Data was obtained from the Moscow Health Survey, which was conducted in 2004 with 1190 Muscovites aged 18 years or above. For depression, a single-item self-reported measure was used. Social capital was operationalised through five questions about different forms of social relations. Logistic regression analysis was undertaken to estimate the association between social capital and self-rated depression, separately for men and women.

  RESULTS: More women (48 %) than men (36 %) reported that they had felt depressed during the last year. An association was found between social capital and reported depression only among women. Women who were divorced or widowed or who had little contact with relatives had higher odds of reporting depression than those with more family contact. Women who regularly engaged with people from different age groups outside of their families were also more likely to report depression than those with less regular contact.

  CONCLUSIONS: Social capital can be a mixed blessing for women. Different forms of social relations can lead to different health outcomes, both positive and negative. Although the family is important for women's mental health in Moscow, extra-familial relations across age groups can be mentally distressing. This suggests that even though social capital can be a valuable resource for mental health, some of its forms can be mentally deleterious to maintain, especially for women. More research is needed on both sides to social capital. A special focus should be placed on bridging social relations among women in order to better understand the complex association between social capital and depression in Russia and elsewhere.

 • 28.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Jag och Sven2017Ingår i: På väg: En vänbok till Sven E. Hort / [ed] Paavo Bergman & Gunnar Olofsson, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2017, s. 241-246Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Hansson, Cecilia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Winblad, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Den destruktiva kvinnan och mannen som riskerar att avlida: En kvalitativ textanalys om hur missbrukande kvinnor och män framställs i rättstillämpningen av LVM2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsenssyfte är att undersöka hur rättssäkerhetenser ut förmissbrukande kvinnor och män. Det görs genom att analysera hur Förvaltningsrätten i Stockholm beskriver kvinnor och män i bifallande domstolsbeslut gällande beredandet av vård enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Uppsatsens empiri består av 20 stycken domstolsbeslut. För att få en fördjupad förståelse för könsnormers roll inom rättsväsendethar undersökningen gjorts urett genusperspektiv och utifrån uppsatsenssyfte har vi behandlat frågor om hur kvinnor respektive män beskrivs och om det finns könsskillnaderi bifallande domstolsbeslut. För att kunna svara på frågeställningarna har en textanalys utifrån en hermeneutisk metodansats gjorts, för att sedan knyta an den analyserade empirin i relation till tidigare forskning och de valda teoretiska begreppen: konstruktionism, stigma och genus. De slutsatser vi har kommit fram till handlar om att de könsskillnader som beskrivs i domstolsbesluten sammanfaller med de allmänna könsnormerna i samhället genom att könen beskrivs på olika sätt i rättstillämpningen av LVM. Det innebär att Förvaltningsrätten inte fullt ut beaktar allas likhet inför lagen enligt likhet-och objektivitetsprincipen i Regeringsformen (RF). Slutsatserna förklaras genom att vi redogör för görandet av kön i en konstruktionsprocess.

 • 30.
  Heimer Åkerlund, Maria
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Wahlberg, Jenny
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Integrationsarbete "med" eller "för" medborgarna?: En jämförande textanalys av underlagen till två statliga integrationssatsningar, Storstadssatsningen och Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i denna studie är att undersöka och jämföra underlagen till två statliga insatser i Sverige, Storstadssatsningen och Nya långsiktiga reformprogrammet för minskad segregering. Genom att göra en kvalitativ textanalys har vi tittat på hur dessa texter framställer medborgaren, insatser och mål och hur delaktighet och medinflytande ges de medborgare som är mottagare av de riktade insatserna. Medborgaren beskrivs på liknande sätt i båda underlagen. Likheterna handlar om att de framställs med avsaknad av olika kompetenser samt är synonyma med olika problem. De skillnader som framkom är hur medborgares etnicitet framställs. De mål och insatser som jämförts i båda underlagen lägger fokus på arbete och utbildning för att bryta segregationen. Delaktigheten och underifrånperspektivet har stor plats i Storstadssatsningen men är nära obefintlig i den nya satsningen.   

   

  Då vi ser ett hårdare klimat i samhället med ökad segregation och en avsaknad av makt och delaktighet för medborgare, kan detta skapa ett utanförskap och dessutom öka klyftorna i samhället. Med stöd av integrationsperspektiv och begreppen empowerment och social mobilisering försöker vi därför se vilka möjligheter till förändring det ges till dessa utsatta medborgare genom de underlag vi undersöker.   

   

  Med denna studie som utgångspunkt går det att se brister i det sociala arbetet med utsatta människor. Arbetssätten måste utvecklas i takt med förändringar i samhället.   

 • 31.
  Hort, Sven E. O.
  et al.
  Linnaeus University.
  Kings, Lisa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kravchenko, Zhanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Still awaiting the storm?: The Swedish welfare state after the latest crisis2016Ingår i: Challenges to European Welfare Systems / [ed] K. Schubert, P. de Villota, J. Kuhlmann, Springer, 2016, s. 671-691Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines the challenges to the Swedish welfare state after the credit crunch of 2008 focusing on several major challenges: the government’s reaction to the fiscal and economic crisis and its outcomes, the (re)balance of welfare policies addressing risks and opportunities. While the situation is almost excellent from a purely fiscal point of view, the outstanding private debt, unemployment, especially among youth, pressures on the pension, health and education systems are prominent concerns. They have led to the revitalization of the social investment paradigm, strict budgetary policies, increased number of welfare-to-work programmes and focus on using tax reductions as a means of stimulating the labour market. In this context, the main demographic concerns and social integration have come to the fore to an unprecedented extent.

 • 32.
  Hultberg, Nicole
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Al-Musfi, Mays
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  “Att vara närvarande när jag ska vara närvarande”: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser och hantering av det emotionella mötet med klient.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika socialarbetare, verksamma inom det sociala arbetets fält, upplever sig påverkas emotionellt av och i sitt arbete med klient, till följd av mötet med klienten. Vidare hur de hanterar eventuell påverkan och upprätthåller en sund balans mellan arbete och privatliv utifrån krav, återhämtning, och professionalism. Vår metod är kvalitativ och nio socialarbetare har blivit intervjuade. De teorier som har använts för analys är copingteori, interaktionism, KASAM och begreppet stress. Studiens resultat har visat att i interaktionen med klient tenderar socialarbetare i större utsträckning bli negativt påverkade. Däremot finns också en tydlig positiv påverkan som härstammar ur klienters visade uppskattning och tacksamhet vid lyckat stöd. Den negativa påverkan kan visa sig genom olika stressymptom som leder till att informanter har svårt att släppa arbetet. Gällande hantering av mötet med klient har resultaten visat att erfarenheter av olika slag utgör en viktig faktor i hur socialarbetare hanterar mötet. Andra faktorer är socialt stöd från chef, kollegor och handledare, samt stöd i privatlivet. Meningsfull fritid har också varit en viktig faktor. Den kanske viktigaste faktorn som resultatet har visat på är vikten av en ständig självreflektion för att öka medvetenheten om egna behov, problem och förmågor. 

 • 33.
  Hulthén, Lovisa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kalpouzos, Miranda
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Inget barn ska hamna på gatan igen: En kvalitativ studie om barnhemsarbete för att stärka gatubarnen i Nepal2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie har syftat till att få en ökad förståelse om hur en organisation och personal på organisationens barnhem i Nepal arbetar med gatubarn. Studiens fokus är att undersöka hur organisationen och personalen arbetar för att skapa en trygg tillvaro för barnen samt om denna tillvaro förstärker dem. För att uppnå studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade samtalsintervjuer och observationer genomförts på organisationen två barnhem. Sammanlagt har sex intervjuer genomförts med organisationens grundare, anställd personal på barnhemmen samt en rektor. Teorierna Empowerment och Känsla Av Sammanhang (KASAM) har använts för att analysera studiens empiriska material. Studiens resultat pekar på att organisationen och personalen på barnhemmen i Nepal arbetar för att skapa en normaliserad vardag och tillvaro för barnen samt ge dem ordentliga utbildningar, vilket kan leda till att barnen får en utveckling och varaktig förändring. Vidare arbetar organisationen och personalen utefter arbetssätt som kan skapa egna resurser hos barnen, som i sin tur kan tänkas stärka dem. 

 • 34.
  Håkansson, P.
  et al.
  Malmö högskola.
  Tovatt, Caroline
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Networks and labor market entry – a historical perspective2017Ingår i: Labor history, ISSN 0023-656X, E-ISSN 1469-9702, Vol. 58, nr 1, s. 67-90Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper discusses how recruitment practices have changed over time. Networks and contacts are more important today for labor market entry than was the case in the latter half of the twentieth century. There may be two explanations for this: the short-run explanation and the long-run explanation. The short-run explanation derives from fluctuations in unemployment. When unemployment is high, competition for every vacancy is tougher and networks become more important for the job seeker. This has been the case in Sweden since 1991, when unemployment increased to new levels not experienced since the 1930s. In the long run, there has been a change in recruitment practices due to institutional change. A clear pattern is that the importance of social networks has increased, while the significance of public institutions (i.e. the Public Employment Service) has decreased.

 • 35.
  Höglund, Åsa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kagwa, Janet Anek
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Normer som socialt förtryck: En kvalitativ studie om hur personal som arbetar nära unga vuxna med Aspergers syndrom upplever gruppens delaktighet i samhället2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa hur personal som arbetar nära unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom upplever att gruppens delaktighet i samhället ser ut. Vidare har vi undersökt vilka eventuella möjligheter och hinder som personalen anser att personer i denna grupp möter när de deltar i samhället samt hur personalen ser på framtiden för unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom i relation till delaktighet i samhället. Studien har en kvalitativ ansats och är fenomenologisk. Empirin består av sex intervjuer med personal inom socialtjänsten och i olika verksamheter inom LSS på uppdrag av socialtjänsten. De transkriberade intervjuerna har analyserat med hjälp av innehållsanalys. Våra resultat visar att unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom inte har full delaktighet i samhället, vilket har resulterat i utanförskap för denna grupp. Det framkommer även att det är samhällets 'normalbild' som skapar diskriminering och förtryck för människor med olika funktionsvariationer och att det sker till den grad att deras styrkor delvis förbises. Våra resultat visar också att även då unga vuxna med en diagnos av Aspergers syndrom är stigmatiserade så pågår ett synliggörande som kan ge en positiv effekt på gruppens delaktighet i samhället.

 • 36.
  Jasmine, Jones Nyberg
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Ogbe, Ariema
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  ”Jag visar hellre att jag blir arg än att jag blir ledsen”: En studie om hur normer om manlighet påverkar unga mäns syn på män med depression2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att män är mindre benägna att söka hjälp för sin psykiska ohälsa och att normer för hur en man ska vara ligger bakom deras ovilja att söka professionell hjälp. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka om och på vilket sätt maskulinitetsnormer påverkar unga mäns föreställningar kring depression och depressiva symtom bland män. Detta studeras utifrån Connells (1999) teori om hegemonisk maskulinitet och Link och Phelans (2001) konceptualisering av stigma. För att uppfylla syftet genomfördes tre stycken fokusgruppsintervjuer med unga män mellan 20 och 35 år. Studiens huvudsakliga resultat visade att männen som intervjuades framhöll egenskaper som händig, hård, disciplinerad och stark som typiskt manliga och önskvärda hos en man. Männen beskrev att män inte söker hjälp på grund av en rädsla för att uppfattas som svaga och att det finns en bild av deprimerade män som ensamma och onormala. Studiens slutsats var att maskulinitetsnormer, att betraktas som icke-maskulin samt rädslan för att stigmatiseras låg till grund för hur de intervjuade männen resonerade kring och talade om män med depression och hur det hanteras. 

 • 37.
  Khabout, Kristina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Malkey, Izla
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Samlokalisering - underlätta eller belasta?: En kvalitativ studie av hur samverkan fungerar och upplevs av olika yrkesgrupper som arbetar utifrån Södertäljemodellen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur samverkan fungerar och upplevs av olika yrkesgrupper från landsting och kommun som arbetar utifrån den så kallade Södertäljemodellen. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta yrkesverksamma på en rehabiliteringsenhet för individer med psykossjukdomar. Studiens empiri analyseras med hjälp av samverkan som ett teoretiskt begrepp samt organisationsteori. Resultatet visar att samverkan fungerar genom formella och informella möten samt när de professionella behöver beakta andra yrkesgruppers bedömningar i det egna beslutsfattandet. Vidare visar resultatet att informanterna upplever att Södertäljemodellen leder till att yrkesgrupperna får en bättre förståelse för varandras arbetssätt, ett bättre samarbete och att insatser snabbare når patienterna/klienterna. Dock visar resultatet att de problem som informanterna upplever med denna typ av modell för samverkan är att den exempelvis leder till en otydlig arbetsfördelning samt svårigheter i att strukturera arbetsdagen.  

 • 38.
  Kindstrand, Emelie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Bramme, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Jag har aldrig mött en kvinnomisshandlare, i deras ögon: En kvalitativ intervjustudie av behandlare och volontärers upplevelser av samtal med män som utövat våld i nära relationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur behandlare och volontärer upplever att män som utsatt kvinnor för våld i nära relationer beskriver och förklarar sina erfarenheter som våldsutövare och hur de talar om våldet i relation till deras bild av maskulinitet. Vidare är syftet att undersöka hur respondenterna påverkas av männens berättelser. Studien baseras på fem kvalitativa intervjuer, där en intervjuguide tillämpas för att strukturera datainsamlingen. Resultaten analyseras utifrån tre olika teman; männens sätt att beskriva och berätta om våldet, männens bild av maskulinitet samt hur respondenterna påverkades av männens berättelser. Teorier som har använts i denna studie är teorier om spegeljaget, våldets normaliseringsprocess för männen samt kognitiv dissonans. Resultatet av denna studie tyder på att män använder narrativa strategier för att förmildra och förklara sitt våldsutövande i nära relationer. Respondenterna upplever känslor som maktlöshet och frustration vid samtal med män som inte vill ta ansvar för sina handlingar. 

 • 39.
  Kings, Lisa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Betydelsen av brobyggare: Det etablerade civilsamhället och förortsrörelsen2018Ingår i: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, nr 9, s. 77-102Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Lisa Kings artikel studerar individer som fungerat som så kallade brobyggare mellan äldre civilsamhällesorganisationer och en ny förortsrörelse i Sverige. Materialet utgörs primärt av intervjuer med professionellt verksamma i tre etablerade civilsamhällesorganisationer. Analysen visar att brobyggarnas roll och position har använts för att stödja förortsrörelsens uppstart, men att brobyggarnas kamp i förlängningen handlat om att förändra och (re)vitalisera den egna organisationen. I ljuset av detta illustrerar behovet av brobyggare den distans och asymmetriska relation som finns mellan civilsamhällets centrum och periferi. Avslutningsvis diskuteras det om betydelsen av brobyggare kan ses som en övergripande trend som bottnar i ett alltmer uppdelat civilsamhälle i Sverige.

 • 40.
  Kings, Lisa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Remeso, Linköpings universitet.
  Förening med förhinder: utlandsfödda i det civila samhället2013Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 41.
  Kings, Lisa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kravchenko, Zhanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Civilsamhällets rationalisering i Sverige och Ryssland2018Ingår i: Samhällsarbete: Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Stefan Sjöberg, Päivi Turunen, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, s. 299-319Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Kings, Lisa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kravchenko, Zhanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Den sociologiska visionen och konsten att finna sig själv som sociolog2017Ingår i: På väg: En vänbok till Sven E Olsson Hort / [ed] Bergman, Paavo & Olsson, Gunnar, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2017, s. 229-239Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Kings, Lisa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Ålund, Aleksandra
  Linköpings universitet, REMESO.
  Tahvilzadeh, Nazem
  Royal Institute of Technology.
  Contesting Urban Management Regimes: The Rise Of Urban Justice Movements In Sweden2016Ingår i: Solidarity without Borders: Gramscian perspectives on migration and civil society alliances / [ed] Martin Bak Jörgensen, Oscar Garcia Agustin, London: Pluto Press, 2016, s. 186-202Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 44.
  Kravchenko, Zhanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Kings, Lisa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Hort, Sven
  Linnéuniversitet.
  Power Ideology and Transformations of Space2016Ingår i: Class, Sex and Revolutions: Göran Therborn - a critical appraisal / [ed] Olofsson, Gunnar & Hort, Sven, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2016Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Lagerlöf, Hélène
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Mobbning i skolan: om perspektiv och förståelsemodeller2017Ingår i: Skolsocialt arbete: skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund, Sara Högdin & Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, s. 89-100Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Larsdotter Rothman, Elinor
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Dahl, Felicia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  ”Justitia är... eller ska vara...blind”: En rättsociologisk genusstudie av hur kvinnor som gärningspersoner framställs inom domstolsväsendet jämfört med manliga gärningspersoner2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning har varit att, genom intervjuer med brottmålsadvokater, undersöka hur kvinnliga och manliga gärningspersoner framställs inom domstolsväsendet, samt hur detta kan förstås utifrån ett genusperspektiv som visar hur sociala konstruktioner bildas, reproduceras och cementeras utifrån kön och förväntade egenskaper vi tillskriver de olika könen. Vår undersökning är kvalitativ då vi för att besvara vårt syfte samt våra frågeställningar har genomfört semistrukturerade intervjuer med ett antal olika brottmålsadvokater som inom sin profession försvarar både kvinnliga och manliga förövare som står åtalade för brott av skiftande allvarlighetsgrad. Som bakgrund till analyserna av empirin har vi använt oss av teoretiska ramar som genus och könsroller samt stereotypisering vilket handlar om den kognitiva snedvridning som kan ske i bedömningen av gärningspersonernas brottslighet. Ett viktigt resultat i studien har visat att det i vissa fall förekommer skillnader i framställningen mellan kvinnliga och manliga gärningspersoner, samt att rättssäkerheten och den lagstadgade objektiviteten genom detta är hotad. 

 • 47.
  Linblad, Inger
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Backlund, Åsa
  Stockholms universitet.
  Hälsofrämjande och förebyggande arbete - vad innebär det och hur kommer vi dit?2017Ingår i: Skolsocialt arbete: skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund; Sara Högdin; Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, s. 53-66Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Lindelöw, Sarah
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Lindahl, Frida
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Att se är en förutsättning för att kunna hjälpa: En kvalitativ uppsats om hur ADHD definieras i Socialstyrelsens kunskapsmaterial2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats granskas Socialstyrelsens dokument för att undersöka hur ADHD presenteras. Ett speciellt fokus har varit att undersöka hur köns- och genusskillnader i relation till ADHD beskrivs och vidare om och på vilket sätt Socialstyrelsens uppdrag om jämställdhetsintegrering framträder i dokumenten. För att uppnå syftet med uppsatsen har en kritisk textanalys med en maktanalytisk ansats bedrivits för att granska delar av Socialstyrelsens kunskapsmaterial och även en lägesrapport kring ADHD. Resultatet av analysen visar att Socialstyrelsens dokument i vissa delar beskriver ADHD på ett stigmatiserande och diskriminerande sätt vilket kan bidra till exkludering och socialt förtryck. Socialstyrelsen bidrar delvis även till att upprätthålla bilden av ADHD som en pojk-diagnos vilket kan leda till att flickor missas, då flickornas symtom och upplevelser inte beskrivs på ett utförligt sätt i dokumenten. Resultaten i uppsatsen pekar även på att uppdragen Socialstyrelsen har haft gällande jämställdhet inte har implementerats i alla delar av materialet, vilket medför att målen om jämställdhet inte har uppnåtts i alla avseenden.

 • 49.
  Lindström, Jonas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Att veta sin plats: En studie om arvsfondsprojekt i den urbana periferin2016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 50.
  Lindström, Jonas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Maj Sjöwall & Per Wahlöö: Att tillståndsbedöma samtiden2015Ingår i: Sociologi genom litteratur: skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar / [ed] Christofer Edling & Jens Rydgren, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2015, s. 285-292Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
12 1 - 50 av 66
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf