sh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alzhanova-Ericsson, Alla T.
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Bergman, Christina
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Dinnétz, Patrik
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Lecture attendance is a pivotal factor for improving prospective teachers’ academic performance in Teaching and Learning Mathematics2017In: Journal of Further and Higher Education, ISSN 0309-877X, E-ISSN 0013-1326, Vol. 41, no 1, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The value and importance of lectures in higher education is part of a modern education discourse worldwide. This study aims to estimate the importance of lectures for prospective teachers of kindergarten, preschool and early primary school. We analysed academic achievements of prospective teachers who had either mandatorily or voluntarily attended lectures in the subject of teaching and learning mathematics. Students’ examination grades in a maths course with mandatory or voluntary lecture attendance were analysed with a logistic model testing the association between lecture attendance requirement and grades. We show that mandatory lecture attendance (1) more than double the odds of students receiving a pass grade when their situated and tacit knowledge was examined and (2) quadrupled the odds of students achieving the highest grade (pass with distinction) when both their understanding of elementary mathematics and their situated and tacit knowledge of teaching and learning mathematics were examined. Our study provides evidence for a significant positive role of lecture attendance for students acquiring skills in Teaching and Learning Mathematics. While attending lectures students receive situated tacit knowledge of the subject which is otherwise difficult, if not impossible, for them to obtain in a different way. The observed improvement may have an additional positive effect in being a step towards overcoming a maths anxiety, which is otherwise relatively common among prospective teachers.

 • 2.
  Alzhanova-Ericsson, Alla. T.
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Demetri, Mikael
  Dimiter-Taikon, Angelina
  Dimiter-Taikon, Kati
  Mashkova, Eugenia P.
  Rodell Olgac, Christina
  Södertörn University, School of Culture and Education, Education.
  Multimodal matematikdidaktik bland romska elever i Sverige och Ryssland2014In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 191, no 41(3), p. 43-47Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Asnicar, Davide
  et al.
  University of Padova, Italy; University of Gothenburg, Sweden.
  Ašmonaitė, Giedrė
  University of Gothenburg, Sweden.
  Birgersson, Lina
  University of Gothenburg, Sweden.
  Kvarnemo, Charlotta
  University of Gothenburg, Sweden.
  Svensson, Ola
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching. University of Gothenburg, Sweden.
  Sturve, Joachim
  University of Gothenburg, Sweden.
  Sand Goby: An Ecologically Relevant Species for Behavioural Ecotoxicology2018In: Fishes, E-ISSN 2410-3888, Vol. 3, no 1, article id 13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Locomotion-based behavioural endpoints have been suggested as suitable sublethal endpoints for human and environmental hazard assessment, as well as for biomonitoring applications. Larval stages of the sand goby (Pomatoschistus minutus) possess a number of attractive qualities for experimental testing that make it a promising species in behavioural ecotoxicology. Here, we present a study aimed at developing a toolkit for using the sand goby as novel species for ecotoxicological studies and using locomotion as an alternative endpoint in toxicity testing. Exposure to three contaminants (copper (Cu), di-butyl phthalate (DBP) and perfluorooctanoic acid (PFOA) was tested in the early life stages of the sand goby and the locomotion patterns of the larvae were quantified using an automatic tracking system. In a photo-motor test, sand goby larvae displayed substantially higher activity in light than in dark cycles. Furthermore, all tested compounds exerted behavioural alterations, such as hypo- and hyperactivity. Our experimental results show that sand goby larvae produce robust and quantifiable locomotive responses, which could be used within an ecotoxicological context for assessing the behavioural toxicity of environmental pollutants, with particular relevance in the Nordic region. This study thus suggests that sand goby larvae have potential as an environmentally relevant species for behavioural ecotoxicology, and as such offer an alternative to standard model species.

 • 4.
  Karlsson, Natalia
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Lärarstuderandes förmågor och attityder2016Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Karlsson, Natalia
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Matematik i lärarutbildningen: Studenters kunskaper i och uppfattningar om matematik: En forskningsrapport från MIL- och SKUM-projekten2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har såväl svenska som internationella undersökningar visat på svenska elevers bristande kunskaper i matematik. En konsekvens av detta är att de studenter som nu kommer till högskolan tillhör en generation som enligt TIMSS (2011) och PISA (2015) lyckats mindre bra med den matematik de läst i skolan.

  I undervisningen på lärar­utbildningen på Södertörns högskola har vi konstaterat att många av dagens studenter har en proce­durell och ytinriktad uppfattning om matematik och att de bygger sina kunskaper på formler som de inte alltid kan hantera. Denna upp­fattning om ämnet gör det svårt för dem att utgående från dagens utbild­ningsramar uppnå rimliga mål i lärarutbildningen. Detta är bak­grunden till projekten SKUM (Studenters kunskaper i och uppfattning om matematik) och MIL (Matematik i lärarutbildningen) för vilka det övergripande syftet varit att bygga upp kunskaper som kan ligga till grund för en funktionell lärar­utbildning. En sådan utbildning bör vila på veten­skap­lig grund och vara väl anpassad till dagens studenter och deras möjlig­heter att till­godo­göra sig undervisningen på högskolan.

  I den här rapporten presenteras resultaten från en diagnos om grund­läg­gande aritmetik (taluppfattning) och algebra. Lärarstuderande med inrikt­ning mot årskurs 4 till 6 fick diagnosen vid starten av sin första kurs i mate­matikämnets didaktik. Avsikten var att kartlägga studenternas styrkor och svagheter med avsikten att därefter planera en utbildning som var anpassad till deras förmågor och attityder till ämnet. Resultaten visar att de flesta av studenterna hade mer eller mindre allvarliga brister när det gällde att lösa enkla uppgifter. Det innebar i sin tur att de fick svårt att följa under­vis­ningen på högskolan.

 • 6.
  Karlsson, Natalia
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Matematiska strukturer i matematikundervisningen2014Other (Other academic)
 • 7.
  Karlsson, Natalia
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Vet inte, har inte en aning, kommer inte ihåg2015In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 3, p. 49-52Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  De studerande som antagits till svenska lärarutbildningar har var och en uppsättning förmågor i matematik. Hur ser denna ut i relation till vad eleverna i nionde klass kan förväntas uppvisa? Vi tar här del av ett projekt där just dessa lärarstuderandes förmågor undersökts.

 • 8.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilbon, Wiggo
  Konkretisering och förmågorna2016In: Konkretisering och förmågorna, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med konkretisering menar vi all didaktisk verksamhet som leder till abstraktion, alltså förståelse av, och förmåga att, använda begrepp, strukturer och metoder. Under föreläsningen diskuterar vi, med belysande exempel för-och nackdelar med olika sätt att konkretisera. Vi behandlar såväl induktiva metoder som bygger på åskådlighet eller erfarenhet som deduktiva metoder som bygger på att undersöka och analysera innebörden av begrepp.

 • 9.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Att konkretisera och förstå multiplikationstabellen2016In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 198, no 2, p. 20-24Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vari ligger skillnaden i att kunna använda sig av multiplikationstabellen och att förstå multiplikation? Behöver det ena utesluta det andra? Vilka möjligheter och hinder finns med de konkretiserande bilder som används i undervisningen? Dessa är några av de frågeställningar som diskuterar mönster och multiplikation i artikeln.

 • 10.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Det räcker om de förstår den: En studie av lärares och elevers uppfattningar om multiplikation och multiplikationstabellen2018 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  För att bygga upp en matematikundervisning som utgår från aktuell forskning och skolans behov, krävs en hållbar lärarutbildning. Eftersom lärarutbildningen måste utgå från studenternas aktuella kunskaper i matematik, blir en central fråga hur de tillägnat sig sina kunskaper och uppfattningar. Mot denna bakgrund har vi genomfört en studie med fokus på multiplikation och dess invers division. Studien har i huvudsak genomförts i årskurserna 3 och 5.

  Studien visar att undervisningen om multiplikation i årskurs 3 enbart handlar om upprepad addition. Undervisningen om multiplikationstabellen handlar inte om mönster i multiplikationstabellen utan enbart om att göra så kallade ”hopp” i tabellen. Detta gör det svårt för eleverna att senare förstå begrepp och mönster som är grundläggande för att kunna generalisera sina kunskaper till nya talområden och för att förstå den grundläggande algebran. Vi menar, att detta leder till problem som vi under senare år kunnat iaktta bland våra lärarstudenter.

 • 11.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  En jämförelse av skolkulturer2013In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 2, p. 43-48Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel jämförs svenska och ryska kursplaner. Syften, förmågor och centrallt innehåll diskuteras. Författarna menar att den vaga skrivningen av kursplanen i Lgr11 inte ger lärare tillräckligt stöd för att skriva lokala arbetsplaner, något som i sin tur kan leda till otydliga mål för undervisningen och dålig kontinuitet från förskoleklass till gymnasiet.

 • 12.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter: Diagnoser med didaktisk uppföljning2017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken omfattar diagnoser som är ett utprövat material för att stärka det grundläggande matematikkunnande, främst riktat till blivande lärare inom lärarutbildning med inriktning på förskola och grundskolans tidiga år.

 • 13.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Grundläggande algebra, funktioner, sannolikhetslära och statistik: matematikdidaktik för lärare2014 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  De matematiska strukturer som ligger till grund för skolans matematik förtjänar att lyftas fram eftersom de gör matematiken överskadlig och begriplig. I den boken visar författarna hur dessa matematiska strukturer kan förklara matematiska samband samt konkretisera och generalisera ämnesinnehållet.

 • 14.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Konkretisering och undervisning i matematik: matematikdidaktik för lärare2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den första delen av boken görs en genomgång av hur man i svenska kursplaner och den didaktiska och undervisningsmetodiska litteraturen uppfattat konkretisering i matematikundervisningen. I den andra delen av boken görs en utredning av konkretiseringens roll vid abstraktion av ett matematikinnehåll. Det ges därefter rad exempel på hur en konkretisering i praktiken kan leda till abstraktion.

 • 15.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching. Södertörn University, Teacher Education.
  Kilborn, Wiggo
  Matematik och språk: Kommunikation och resonemangsförmåga2018Conference paper (Refereed)
 • 16.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Matematikdidaktik i praktiken: att undervisa i årskurs 1-62015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en rad undersökningar har man konstaterat att svenska elever har otillräckliga kunskaper i matematik. Dessa elever har nu kommit till högskolan. Detta ställer nya och stora krav på såväl lärarutbildningen som på den matematikdidaktiska litteraturen.

  Boken är avsedd för lärare i årskurserna 1-6 och ger en såväl teoretisk bakgrund i form av didaktisk ämnesteori som en praxisnära beskrivning av hur denna teori kan användas för att förklara matematiska samband och som underlag för att planera och konkretisera undervisning.

  Stor uppmärksamhet ägnas åt matematiska förmågor och variation av undervisningens innehåll - viktiga föruttsättningar för en individualisering av matematikundervisningen.

 • 17.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  När kan elever börja räkna med kvadratrötter?2013In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 1, p. 11-14Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Näri elevernas skolgång är det lämpligt att introducera kvadratrötter? tecknet i sig och användningen av irrationella tal kan skymma intressanta och angelägna användningsområden för kvadratrötter i denna artikel ifrågasätts varför många lärare dröjer så länge med att introducera kvadratrötter. Vi får också förslag på hur area kan användas för att grundlägga en förståelse för begreppet.

 • 18.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Om proportionalitet2016In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 3, p. 25-28Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  En typ av problem i skolans matematikundervisning som vållar svårigheter för elever och därmed också för deras lärare är de som bygger på proportionalitet. Artikelförfattarna följer här upp en artikel från Nämnaren 2015:3 och diskuterar hur en laboration kan leda eleverna in i proportionalitetstänkande.

 • 19.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Problemlösning och matematisk modellering2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I nationalencyklopedin beskrivs matematik som en "abstrakt och generell vetenskap för problemlösning, metodutveckling..". För en elev handlar detta om att lära sig använda matematiska modeller som inte bara löser enstaka problem utan modeller som kan modifieras och generaliseras till att lösa olika problem och nya typer av problem. Det som idag kallas problemlösning borde därför snarare heta matematisk modellering.

  Målen för skolans problemlösning bör vara klara. Dels handlar det om att förbereda eleverna för vanligt förkommande rutinproblem i vardagen, dels om att resonera sig fram till lösningar på nya typer av problem. Detta gäller också att bygga upp ett positivt förhållningssätt till problemlösning.

  Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare på grundskola och gymnasieskola.

 • 20.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  WK Utbildningskonsult AB.
  Problemlösningsförmåga och matematiska modeller2016In: Problemlösningsförmåga och matematiska modeller, 2016Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching. Södertörn University, Teacher Education.
  Kilborn, Wiggo
  Teori, praktik och kontinuitet: Multiplikativa strukturer och lärares matematikdidaktiska kompetenser2018Conference paper (Refereed)
 • 22.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Vägen från naturliga tal till irrationella tal2014In: Matematik i kulturens tecken. Matematikbiennalen februari 2014. Umeå universitet / [ed] Institutionen för matematik och matematisk statistik. Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet , 2014, p. 59-Conference paper (Other academic)
 • 23.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Ljubimova, Olga
  Pestov, Konstantin
  Mathematical modeling of heat transfer processes with phase transitions in layered materials2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we propose a model and numerical scheme for quantifying the motion of the phase transition front and the temperature fields in layered materials using boundary conditions of the third kind at the surface.

 • 24.
  Larsson, Josefine
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Lind, E. E.
  SLU.
  Corell, H.
  Göteborgs universitet.
  Grahn, Mats
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Smolarz, K.
  University of Gdańsk, Gdynia, Poland.
  Lönn, Mikael
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Regional genetic differentiation in the blue mussel from the Baltic Sea area2017In: Estuarine, Coastal and Shelf Science, ISSN 0272-7714, E-ISSN 1096-0015, p. 98-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Connectivity plays an important role in shaping the genetic structure and in evolution of local adaptation. In the marine environment barriers to gene flow are in most cases caused by gradients in environmental factors, ocean circulation and/or larval behavior. Despite the long pelagic larval stages, with high potential for dispersal many marine organisms have been shown to have a fine scale genetic structuring. In this study, by using a combination of high-resolution genetic markers, species hybridization data and biophysical modeling we can present a comprehensive picture of the evolutionary landscape for a keystone species in the Baltic Sea, the blue mussel. We identified distinct genetic differentiation between the West Coast, Baltic Proper and Bothnian Sea regions, with lower gene diversity in the Bothnian Sea. Oceanographic connectivity together with salinity and to some extent species identity provides explanations for the genetic differentiation between the West Coast and the Baltic Sea (Baltic Proper and Bothnian Sea). The genetic differentiation between the Baltic Proper and Bothnian Sea cannot be directly explained by oceanographic connectivity, species identity or salinity, while the lower connectivity to the Bothnian Sea may explain the lower gene diversity. © 2016.

 • 25.
  Lebedeva Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Morozov, Vitaly
  Vladivostok State University of Economics and Service, Valdivostok, Russia.
  Solodukhin, Konstantin
  Vladivostok State University of Economics and Service, Valdivostok, Russia.
  Нечёткие методы формализации стратегических карт Стейкхолдер организаций [Fuzzy methods of formalizing strategy maps of Steakholder organizations]2017In: Azimuth of Scientific Research: Economics and Management [Азимут научных исследований: Экономика и управление], ISSN 2309-1762, Vol. 6, no 4(21), p. 216-220Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Mattsson, Jan-Eric
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Biology.
  Lönn, Mikael
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Mutvei, Ann
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Art studies as tools for understanding observations in science2017In: Conference proceedings New perspectives in science education: 6th Conference Edition: Florence, Italy: 16-17 March 2017, Limena: Libreriauniversitaria.it , 2017, p. 513-516Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Observations are fundamental in science as they has to include cognitive activities based on the perceived sensations. These activities have to be transformed to written or spoken language. In order to practice and visualize these processes we present a method based on Roland Barthes concepts studium and punctum. About 60 students aiming at becoming primary school teachers (years 4–6) were followed during a period of the first two years of their education. The results on all course examinations during these years (n=17) were compared to the quality of two reflective texts. One from the end of the first year on the impression of art works by David Hockney or Bill Viola, another of experiences from field sites used at the beginning of their studies. They wrote reflections on their experiences including observations and their personal and professional development during their teacher training. The texts where analysed by using the 4 R’s of Doll’s. Results of VARK tests assessing the learning style of the students from the beginning of their education were used. The choice of science courses can be shown to be correlated to different factors depending of the selection of these but there was no general pattern behind the choice of science. Training of observation in different contexts and reflections on these in relation to personal development seem to promote better professional understanding.

 • 27.
  Mattsson, Jan-Eric
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Biology.
  Lönn, Mikael
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Mutvei, Ann
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  To communicate the theory of evolution to all from babies to adults2017In: Conexão Ciencia, ISSN 1980-7058, Vol. 12, no 2, p. 408-415Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teaching evolution is a tricky business. Less teaching seems to give better understanding of the theory. Evolutionary processes are dialectic relations between many actors, individuals, groups, abiotic and biotic factors etc., different from mechanistic descriptions of relations between singular objects in other scientific theories. This difference, in combination with religious beliefs confuses efforts to get understanding and acceptance of the theory of evolution. With the new curriculum for Swedish compulsory school, science education has to be linked to students’ own experiences in order to promote critical thinking and skills useable in daily life. Further, biology in science teaching during the first school years is focused on general observations and fundamental concepts, not on scientific methods and evolutionary processes. Thus, students often experience biology as a subject filled with facts about simple relations and teleological explanations, making the theory of evolution superfluous. The objectives here were to design teaching in evolutionary theory adapted to the professional needs of students and to assess the learning outcome. Three different courses in evolutionary theory were included. Two pre-service teacher training programs, for nursery school and for year 4–6 in the compulsory school, and one for students in environmental studies were included. Assessments of learning outcome were made by analyses of texts written by the students. The quality of the science knowledge content and the personal and professional development were assessed by using the 4 R’s of Doll. Associations between concepts and understanding were evaluated using clustering and ordination statistical techniques. The learning outcome was good showing visible progressions in the understanding. Thus, it is important to assess the understanding of concepts rather than estimating their frequency in students texts.

 • 28.
  Mouwitz, Lars
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching. Linnéuniversitetet.
  Välkommen till matematikens kök: kropp, sinnen och platser i matematiklärandet2014In: Konst och lärande: essäer om estetiska lärprocesser / [ed] Anders Burman, Huddinge: Södertörns högskola , 2014, p. 133-152Chapter in book (Refereed)
 • 29.
  Mutvei, Ann
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Lönn, Mikael
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Mattsson, Jan-Eric
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Biology.
  Digestion as an example of integrated teaching of chemistry and biology2017In: Conexão Ciencia, ISSN 1980-7058, Vol. 12, no 2, p. 89-95Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most people are uncertain about how nutrients enter and are distributed in the body. They may be capable of naming the different parts of the digestive system on a torso but have vague ideas of the relation between these organs and the chemical processes they govern. Reasons for this are poor understanding of gas exchange, the role of the circulatory system, and that most processes are intracellular. In order to create a more holistic view of the biology and chemistry of digestion these subjects may be taught simultaneously and integrated. Here practical exercises and lectures about digestion and nutrients for pre-service primary school teachers are presented. The practical work included food preparation in order to investigate the change of the properties of the macromolecules of nutrients. A simple drawing of a body was used in order to visualize the routes of nutrients and the role of gas exchange in digestion. An evolutionary perspective on digestion was used in order to explain the ancient origin of most chemical processes in the digestive system and in the whole body. The material produced by the students at their final examinations was used for assessing their use and understanding of concepts, the quality based on Doll’s 4R’s and the degree of holistic understanding of the digestive system. The findings show that the pedagogic design used gives a general picture of digestion and energy transfer usable for teaching in primary school.

 • 30.
  Mutvei, Ann
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Lönn, Mikael
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Mattsson, Jan-Eric
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Biology.
  Technology in preschool: from idea to product2017In: Conference proceedings New perspectives in science education: 6th Conference Edition: Florence, Italy: 16-17 March 2017, Limena: Libreriauniversitaria.it , 2017, p. 604-609Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Teaching pre-service preschool teachers in technology is a challenge. Technology is a fairly new subject in school, students lack experiences and are not aware of the aim of the subject. In addition technology also include the consequences of technological choices for individuals, society and environment. The curriculum for pre-school in Sweden emphasize development of children´s knowledge in science, technology and their ability to identify technology in everyday life. The education of pre-service teachers involves visualization of their own tacit knowledge and experiences to be used in the teaching of technology. Here a course during a three weeks period with 55 pre-service teacher students is presented. They worked in groups with construction exercises, museum visit and outdoor technology walk. The students wrote summaries of the processes together with critical reflections. The written exams on the identification of technology in everyday life were analysed by using the quality markers 4R’s of Doll’s and compared with marks on their examination tasks. Our results show that many students could describe the processes of construction with high quality showing several perspectives of understanding, e.g., the advantage of group activity, their own development of understanding and how to teach children in preschool.

 • 31.
  Porseryd, Tove
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Larsson, Josefine
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Kellner, Martin
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Bollner, Tomas
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Dinnétz, Patrik
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Porsch Hällström, Inger
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Altered non-reproductive behavior and feminization caused by developmental exposure to 17α-ethinylestradiol persist to adulthood in three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus)2019In: Aquatic Toxicology, ISSN 0166-445X, E-ISSN 1879-1514, Vol. 207, p. 142-152Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The synthetic estrogen 17α-ethinylestradiol (EE2), ubiquitous in the aquatic environment and commonly detected in sewage effluents, interferes with the endocrine system in multiple ways. Exposure during sensitive windows of development causes persistent effects on fertility, reproductive and non-reproductive behavior in mammals and fish. In the present study, three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) were exposed to nominal 0 and 20 ng/L EE2 from fertilization to 7 weeks post-hatch. After 8 months of remediation in clean water three non-reproductive behaviors, not previously analyzed in developmentally EE2-exposed progeny of wild-caught fish, were evaluated. Chemical analysis revealed that the nominal 0 and 20 ng/L exposure contained 5 and 30 ng/L EE2, respectively. Therefore, the use of control fish from previous experiments was necessary for comparisons. Fish exposed during development showed significant concentration-dependent reduction in anxiety-like behavior in the scototaxis (light/dark preference) test by means of shorter latency to first entrance to the white compartment, more visits in white, and longer total time in white compared to unexposed fish. In the novel tank test, developmental exposure significantly increased the number of transitions to the upper half of the aquaria. Exposure to EE2 during development did not alter shoal cohesion in the shoaling test compared with unexposed fish but fish exposed to 30 ng/L EE2 had significantly longer latency to leave the shoal and fewer transitions away from the shoal compared to fish exposed to 5 ng/L EE2. Skewed sex ratio with more females, sex reversal in genetic males as well as intersex in males was observed after exposure to 30, but not 5 ng/L EE2. In conclusion, EE2 exposure during development in three-spined stickleback resulted in persistent effects on anxiety-like behaviors. These long-term effects from developmental exposure are likely to be of higher relevance for natural populations than are short-term effects from adult exposure.

 • 32.
  Svensson, Ola
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Bokrecension: Field Guide to the Fishes ofthe Amazon, Orinoco, and Guianas2018In: Ciklidbladet, ISSN 0349-2362, Vol. 51, no 1, p. 50-51Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En bok med alla 564 fisksläkten från ”Storamazonas” det vill sägaAmazonas, Orinoco och kustfloderna i Guayana, Surinam och FranskaGuyana verkar onekligen lovande. Frågan är vad den har atterbjuda en akvarist.

 • 33.
  Svensson, Ola
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching. University of Gothenburg.
  Gräns, Johanna
  University of Gothenburg.
  Celander, Malin C
  University of Gothenburg.
  Havenhand, Jonathan
  University of Gothenburg.
  Leder, Erica H
  University of Gothenburg / University of Turku, Turun yliopisto, Finland.
  Lindström, Kai
  Åbo Akademi University, Turku, Finland.
  Schöld, Sofie
  University of Gothenburg / Swedish Meteorological and Hydrological Institute.
  van Oosterhout, Cock
  University of East Anglia, Norwich, UK.
  Kvarnemo, Charlotta
  University of Gothenburg.
  Immigrant reproductive dysfunction facilitates ecological speciation2017In: Evolution, ISSN 0014-3820, E-ISSN 1558-5646, Vol. 71, no 10, p. 2510-2521Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The distributions of species are not only determined by where they can survive - they must also be able to reproduce. Although immigrant inviability is a well-established concept, the fact that immigrants also need to be able to effectively reproduce in foreign environments has not been fully appreciated in the study of adaptive divergence and speciation. Fertilization and reproduction are sensitive life history stages that could be detrimentally affected for immigrants in non-native habitats. We propose that 'immigrant reproductive dysfunction' is a hitherto overlooked aspect of reproductive isolation caused by natural selection on immigrants. This idea is supported by results from experiments on an externally fertilizing fish (sand goby, Pomatoschistus minutus). Growth and condition of adults were not affected by non-native salinity whereas males spawning as immigrants had lower sperm motility and hatching success than residents. We interpret these results as evidence for local adaptation or acclimation of sperm, and possibly also components of paternal care. The resulting loss in fitness, which we call 'immigrant reproductive dysfunction', has the potential to reduce gene flow between populations with locally adapted reproduction, and it may play a role in species distributions and speciation.

1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf