sh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Alzhanova-Ericsson, Alla T.
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Bergman, Christina
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Dinnétz, Patrik
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Lecture attendance is a pivotal factor for improving prospective teachers’ academic performance in Teaching and Learning Mathematics2017In: Journal of Further and Higher Education, ISSN 0309-877X, E-ISSN 0013-1326, Vol. 41, no 1, 1-15 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The value and importance of lectures in higher education is part of a modern education discourse worldwide. This study aims to estimate the importance of lectures for prospective teachers of kindergarten, preschool and early primary school. We analysed academic achievements of prospective teachers who had either mandatorily or voluntarily attended lectures in the subject of teaching and learning mathematics. Students’ examination grades in a maths course with mandatory or voluntary lecture attendance were analysed with a logistic model testing the association between lecture attendance requirement and grades. We show that mandatory lecture attendance (1) more than double the odds of students receiving a pass grade when their situated and tacit knowledge was examined and (2) quadrupled the odds of students achieving the highest grade (pass with distinction) when both their understanding of elementary mathematics and their situated and tacit knowledge of teaching and learning mathematics were examined. Our study provides evidence for a significant positive role of lecture attendance for students acquiring skills in Teaching and Learning Mathematics. While attending lectures students receive situated tacit knowledge of the subject which is otherwise difficult, if not impossible, for them to obtain in a different way. The observed improvement may have an additional positive effect in being a step towards overcoming a maths anxiety, which is otherwise relatively common among prospective teachers.

 • 2.
  Alzhanova-Ericsson, Alla. T.
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Demetri, Mikael
  Dimiter-Taikon, Angelina
  Dimiter-Taikon, Kati
  Mashkova, Eugenia P.
  Rodell Olgac, Christina
  Södertörn University, School of Culture and Education, Education.
  Multimodal matematikdidaktik bland romska elever i Sverige och Ryssland2014In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 191, no 41(3), 43-47 p.Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Karlsson, Natalia
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Lärarstuderandes förmågor och attityder2016Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Karlsson, Natalia
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Matematik i lärarutbildningen: Studenters kunskaper i och uppfattningar om matematik: En forskningsrapport från MIL- och SKUM-projekten2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har såväl svenska som internationella undersökningar visat på svenska elevers bristande kunskaper i matematik. En konsekvens av detta är att de studenter som nu kommer till högskolan tillhör en generation som enligt TIMSS (2011) och PISA (2015) lyckats mindre bra med den matematik de läst i skolan.

  I undervisningen på lärar­utbildningen på Södertörns högskola har vi konstaterat att många av dagens studenter har en proce­durell och ytinriktad uppfattning om matematik och att de bygger sina kunskaper på formler som de inte alltid kan hantera. Denna upp­fattning om ämnet gör det svårt för dem att utgående från dagens utbild­ningsramar uppnå rimliga mål i lärarutbildningen. Detta är bak­grunden till projekten SKUM (Studenters kunskaper i och uppfattning om matematik) och MIL (Matematik i lärarutbildningen) för vilka det övergripande syftet varit att bygga upp kunskaper som kan ligga till grund för en funktionell lärar­utbildning. En sådan utbildning bör vila på veten­skap­lig grund och vara väl anpassad till dagens studenter och deras möjlig­heter att till­godo­göra sig undervisningen på högskolan.

  I den här rapporten presenteras resultaten från en diagnos om grund­läg­gande aritmetik (taluppfattning) och algebra. Lärarstuderande med inrikt­ning mot årskurs 4 till 6 fick diagnosen vid starten av sin första kurs i mate­matikämnets didaktik. Avsikten var att kartlägga studenternas styrkor och svagheter med avsikten att därefter planera en utbildning som var anpassad till deras förmågor och attityder till ämnet. Resultaten visar att de flesta av studenterna hade mer eller mindre allvarliga brister när det gällde att lösa enkla uppgifter. Det innebar i sin tur att de fick svårt att följa under­vis­ningen på högskolan.

 • 5.
  Karlsson, Natalia
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Matematiska strukturer i matematikundervisningen2014Other (Other academic)
 • 6.
  Karlsson, Natalia
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Vet inte, har inte en aning, kommer inte ihåg2015In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 3, 49-52 p.Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  De studerande som antagits till svenska lärarutbildningar har var och en uppsättning förmågor i matematik. Hur ser denna ut i relation till vad eleverna i nionde klass kan förväntas uppvisa? Vi tar här del av ett projekt där just dessa lärarstuderandes förmågor undersökts.

 • 7.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilbon, Wiggo
  Konkretisering och förmågorna2016In: Konkretisering och förmågorna, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med konkretisering menar vi all didaktisk verksamhet som leder till abstraktion, alltså förståelse av, och förmåga att, använda begrepp, strukturer och metoder. Under föreläsningen diskuterar vi, med belysande exempel för-och nackdelar med olika sätt att konkretisera. Vi behandlar såväl induktiva metoder som bygger på åskådlighet eller erfarenhet som deduktiva metoder som bygger på att undersöka och analysera innebörden av begrepp.

 • 8.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Att konkretisera och förstå multiplikationstabellen2016In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 198, no 2, 20-24 p.Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vari ligger skillnaden i att kunna använda sig av multiplikationstabellen och att förstå multiplikation? Behöver det ena utesluta det andra? Vilka möjligheter och hinder finns med de konkretiserande bilder som används i undervisningen? Dessa är några av de frågeställningar som diskuterar mönster och multiplikation i artikeln.

 • 9.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  En jämförelse av skolkulturer2013In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 2, 43-48 p.Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel jämförs svenska och ryska kursplaner. Syften, förmågor och centrallt innehåll diskuteras. Författarna menar att den vaga skrivningen av kursplanen i Lgr11 inte ger lärare tillräckligt stöd för att skriva lokala arbetsplaner, något som i sin tur kan leda till otydliga mål för undervisningen och dålig kontinuitet från förskoleklass till gymnasiet.

 • 10.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Grundläggande algebra, funktioner, sannolikhetslära och statistik: matematikdidaktik för lärare2014 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  De matematiska strukturer som ligger till grund för skolans matematik förtjänar att lyftas fram eftersom de gör matematiken överskadlig och begriplig. I den boken visar författarna hur dessa matematiska strukturer kan förklara matematiska samband samt konkretisera och generalisera ämnesinnehållet.

 • 11.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Konkretisering och undervisning i matematik: matematikdidaktik för lärare2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den första delen av boken görs en genomgång av hur man i svenska kursplaner och den didaktiska och undervisningsmetodiska litteraturen uppfattat konkretisering i matematikundervisningen. I den andra delen av boken görs en utredning av konkretiseringens roll vid abstraktion av ett matematikinnehåll. Det ges därefter rad exempel på hur en konkretisering i praktiken kan leda till abstraktion.

 • 12.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Matematikdidaktik i praktiken: att undervisa i årskurs 1-62015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en rad undersökningar har man konstaterat att svenska elever har otillräckliga kunskaper i matematik. Dessa elever har nu kommit till högskolan. Detta ställer nya och stora krav på såväl lärarutbildningen som på den matematikdidaktiska litteraturen.

  Boken är avsedd för lärare i årskurserna 1-6 och ger en såväl teoretisk bakgrund i form av didaktisk ämnesteori som en praxisnära beskrivning av hur denna teori kan användas för att förklara matematiska samband och som underlag för att planera och konkretisera undervisning.

  Stor uppmärksamhet ägnas åt matematiska förmågor och variation av undervisningens innehåll - viktiga föruttsättningar för en individualisering av matematikundervisningen.

 • 13.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  När kan elever börja räkna med kvadratrötter?2013In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 1, 11-14 p.Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Näri elevernas skolgång är det lämpligt att introducera kvadratrötter? tecknet i sig och användningen av irrationella tal kan skymma intressanta och angelägna användningsområden för kvadratrötter i denna artikel ifrågasätts varför många lärare dröjer så länge med att introducera kvadratrötter. Vi får också förslag på hur area kan användas för att grundlägga en förståelse för begreppet.

 • 14.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Om proportionalitet2016In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 3, 25-28 p.Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  En typ av problem i skolans matematikundervisning som vållar svårigheter för elever och därmed också för deras lärare är de som bygger på proportionalitet. Artikelförfattarna följer här upp en artikel från Nämnaren 2015:3 och diskuterar hur en laboration kan leda eleverna in i proportionalitetstänkande.

 • 15.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Problemlösning och matematisk modellering2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I nationalencyklopedin beskrivs matematik som en "abstrakt och generell vetenskap för problemlösning, metodutveckling..". För en elev handlar detta om att lära sig använda matematiska modeller som inte bara löser enstaka problem utan modeller som kan modifieras och generaliseras till att lösa olika problem och nya typer av problem. Det som idag kallas problemlösning borde därför snarare heta matematisk modellering.

  Målen för skolans problemlösning bör vara klara. Dels handlar det om att förbereda eleverna för vanligt förkommande rutinproblem i vardagen, dels om att resonera sig fram till lösningar på nya typer av problem. Detta gäller också att bygga upp ett positivt förhållningssätt till problemlösning.

  Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare på grundskola och gymnasieskola.

 • 16.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  WK Utbildningskonsult AB.
  Problemlösningsförmåga och matematiska modeller2016In: Problemlösningsförmåga och matematiska modeller, 2016Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Kilborn, Wiggo
  Vägen från naturliga tal till irrationella tal2014In: Matematik i kulturens tecken. Matematikbiennalen februari 2014. Umeå universitet / [ed] Institutionen för matematik och matematisk statistik. Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet , 2014, 59- p.Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Karlsson, Natalia
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Ljubimova, Olga
  Pestov, Konstantin
  Mathematical modeling of heat transfer processes with phase transitions in layered materials2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we propose a model and numerical scheme for quantifying the motion of the phase transition front and the temperature fields in layered materials using boundary conditions of the third kind at the surface.

 • 19.
  Mouwitz, Lars
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching. Linnéuniversitetet.
  Välkommen till matematikens kök: kropp, sinnen och platser i matematiklärandet2014In: Konst och lärande: essäer om estetiska lärprocesser / [ed] Anders Burman, Huddinge: Södertörns högskola , 2014, 133-152 p.Chapter in book (Refereed)
 • 20.
  Svensson, Ola
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching. University of Gothenburg.
  Gräns, Johanna
  University of Gothenburg.
  Celander, Malin C
  University of Gothenburg.
  Havenhand, Jonathan
  University of Gothenburg.
  Leder, Erica H
  University of Gothenburg / University of Turku, Turun yliopisto, Finland.
  Lindström, Kai
  Åbo Akademi University, Turku, Finland.
  Schöld, Sofie
  University of Gothenburg / Swedish Meteorological and Hydrological Institute.
  van Oosterhout, Cock
  University of East Anglia, Norwich, UK.
  Kvarnemo, Charlotta
  University of Gothenburg.
  Immigrant reproductive dysfunction facilitates ecological speciation2017In: Evolution, ISSN 0014-3820, E-ISSN 1558-5646, Vol. 71, no 10, 2510-2521 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The distributions of species are not only determined by where they can survive - they must also be able to reproduce. Although immigrant inviability is a well-established concept, the fact that immigrants also need to be able to effectively reproduce in foreign environments has not been fully appreciated in the study of adaptive divergence and speciation. Fertilization and reproduction are sensitive life history stages that could be detrimentally affected for immigrants in non-native habitats. We propose that 'immigrant reproductive dysfunction' is a hitherto overlooked aspect of reproductive isolation caused by natural selection on immigrants. This idea is supported by results from experiments on an externally fertilizing fish (sand goby, Pomatoschistus minutus). Growth and condition of adults were not affected by non-native salinity whereas males spawning as immigrants had lower sperm motility and hatching success than residents. We interpret these results as evidence for local adaptation or acclimation of sperm, and possibly also components of paternal care. The resulting loss in fitness, which we call 'immigrant reproductive dysfunction', has the potential to reduce gene flow between populations with locally adapted reproduction, and it may play a role in species distributions and speciation.

1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf