sh.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 90
ReferencesLink to result list
Permanent link
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Oldest first
 • Newest first
Select all
 • 1.
  Alzhanova-Ericsson, Alla T.
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Mathematics Teaching.
  Bergman, Christina
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Dinnétz, Patrik
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Lecture attendance is a pivotal factor for improving prospective teachers’ academic performance in Teaching and Learning Mathematics2017In: Journal of Further and Higher Education, ISSN 0309-877X, E-ISSN 0013-1326, Vol. 41, no 1, 1-15 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The value and importance of lectures in higher education is part of a modern education discourse worldwide. This study aims to estimate the importance of lectures for prospective teachers of kindergarten, preschool and early primary school. We analysed academic achievements of prospective teachers who had either mandatorily or voluntarily attended lectures in the subject of teaching and learning mathematics. Students’ examination grades in a maths course with mandatory or voluntary lecture attendance were analysed with a logistic model testing the association between lecture attendance requirement and grades. We show that mandatory lecture attendance (1) more than double the odds of students receiving a pass grade when their situated and tacit knowledge was examined and (2) quadrupled the odds of students achieving the highest grade (pass with distinction) when both their understanding of elementary mathematics and their situated and tacit knowledge of teaching and learning mathematics were examined. Our study provides evidence for a significant positive role of lecture attendance for students acquiring skills in Teaching and Learning Mathematics. While attending lectures students receive situated tacit knowledge of the subject which is otherwise difficult, if not impossible, for them to obtain in a different way. The observed improvement may have an additional positive effect in being a step towards overcoming a maths anxiety, which is otherwise relatively common among prospective teachers.

 • 2.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholms universitet.
  Hållsten, Stina
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Karlström, Petter
  Stockholms universitet.
  Knutsson, Ola
  Stockholms universitet.
  Carretto Pargman, Teresa
  Stockholms universitet.
  Att skriva för att lära i digital miljö2014In: Resultatdialog 2014, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2014, 109-119 p.Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Carlsson, Tommy
  et al.
  Uppsala University.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Mattsson, Elisabet
  Uppsala University / Ersta Sköndal University College.
  Communication of support and critique in Swedish virtual community threads about prenatal diagnoses of fetal anomalies2016In: BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN 1471-2393, E-ISSN 1471-2393, Vol. 16, no 1, 199Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A prenatal diagnosis of a fetal anomaly involves acute grief and psychological distress. The Internet has the potential to provide virtual support following the diagnosis. The overall aim was to explore communication of support and critique in Swedish virtual community threads about prenatal diagnoses of fetal anomalies.

  METHODS: Systematic searches in Google resulted in 117 eligible threads. Fifteen of these were purposefully selected and subjected to deductive content analysis.

  RESULTS: The virtual support involved mainly emotional support (meaning units n = 1,992/3,688, 54 %) and was described as comforting and empowering. Posters with experience of a prenatal diagnosis appreciated the virtual support, including the opportunity to gain insight into other cases and to write about one's own experience. Critique of the decision to continue or terminate the pregnancy occurred, primarily against termination of pregnancy. However, it was met with defense.

  CONCLUSIONS: Peer support, mainly emotional, is provided and highly appreciated in threads about prenatal diagnoses of a fetal anomaly. Critique of the decision to terminate the pregnancy occurs in virtual community threads about prenatal diagnoses, but the norm is to not question the decision. Future studies need to investigate if virtual peer support promotes psychosocial function following a prenatal diagnosis and what medium would be most suitable for these types of supportive structures.

 • 4.
  Daniel, Wojahn
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Språkaktivism, språkvård och språksyn: Respons till Olle Josephson samt Maria Bylin, Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson2015In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 25, 194-201 p.Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Djupfeldt, Kajsa
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Rökning dödar vem?: En språkvetenskaplig studie kring de grammatiska och semiotiska resursernas skapande av förutsättningar för förståelse av orsak och verkan i hälsovarningar på svenska  cigarettpaket år 2014-2016.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study attempts to answer three questions regarding how health warnings that adorn Swedish cigarette packages affects the consumer on a grammatical and a semiotic level. To investigate this, the health warnings has been analysed in order to identify the grammatical and semiotic components impact on the coniditons for the messages to influence the recipicent. By examining two different designs of health warnings from the tobacco directive from 2014 and 2016, and to take part in a focus groups opinions, this study revealed different factors that enable or limit the consumer to perceive and embrace that which is conveyed in these specific health warnings.

 • 6.
  Eklund Heinonen, Maria
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Andraspråksbehärskning i tal och skrift: Sker den grammatiska inlärningen parallellt?2013In: Svenskans beskrivning 32: Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011 / [ed] Björn Bihl, Peter Andersson & Lena Lötmarker, Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet , 2013, 104-117 p.Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Eklund Heinonen, Maria
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Hjalmarsson, Jan
  Södertörn University, Södertörn University Library.
  Sköldvall, Kajsa
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Nikolaidou, Zoe
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Effekter av ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  De senaste decenniernas breddade rekrytering till högre utbildning har lett till alltmer heterogena studentgrupper. Samtidigt har en offentlig debatt pågått med ett fokus på brister i studenters skrivande. Forskningsfältet academic literacies (Lea & Street 1998) ifrågasätter ett sådant ensidigt bristperspektiv och förespråkar istället fokus på skrivandets sociokulturella sammanhang. Litteracitet betraktas här som en kontextburen praktik (Barton 2004), som bäst tillägnas i autentiska och funktionella sammanhang (Gee 2012). Utifrån ett sådant synsätt ifrågasätts varför studenter oftast erbjuds separata insatser i det akademiska skrivandet, trots att stöd inom ämnesstudierna skulle vara mer framgångsrikt.  Forskningen om effekterna av sådan undervisning är dock fortfarande mycket begränsad.

  Vårt forskningsprojekt syftar övergripande till att utforska effekter av ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande. Projektet ansluter till ett pågående högskolepedagogiskt utvecklingsarbete vid Södertörns högskola, där Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning, Biblioteket och Studieverkstan, som arbetar med olika typer av studie- och skrivstöd, samverkar med ett antal ämnen om ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande och informationssökning. Erfarenheterna visar att de flesta, både studenter och ämneslärare, i utvärderingar och reflektioner värdesätter undervisningen och menar att den påtagligt bidrar till studenternas skrivutveckling. I forskningsprojektet vill vi försöka få en djupare förståelse för vilka effekter som undervisningen ger. Under föredraget kommer vi att presentera en pilotstudie där vi analyserar studenttexter som är skrivna under och efter studenternas deltagande i den ämnesintegrerade skrivundervisningen.

   

  Litteratur: Barton, D. & Hamilton, M. (1998). Local Literacies. Reading and Writing in one Community. London: Routledge.

   

  Gee, J.P. (2012). Social Linguistics and Literacies – Ideology in Discourses. London: Routledge.

  Lea M.R. & Street, B. (1998). Student writing in higher education. Studies in Higher Education, 23 (2): 3-35.

 • 8.
  Eklund Heinonen, Maria
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Jorum, Ika
  Södertörn University, Södertörn University Library.
  Introduction to Academic Writing from an Academic Literacies Approach2014In: ICED 2014 Educational Development in a Changing World: [on line] proceedings, 2014, -10 p.Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In our paper we present a pilot project were we introduce new students to read, write and search for academic texts. We assume an ‘academic literacies’ approach, where these activities are seen as social practices that have to be practically acquired in authentic, meaningful contexts within the disciplines, rather than in separate courses and other support structures.

 • 9.
  Gullö, Jan-Olof
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Holgersson, Per-Henrik
  Kungl. musikhögskolan.
  Sveen, Hanna
  Södertörn University, School of Culture and Education, English language.
  Magnusson, Jenny
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Undergraduate Students' Learning During Supervision of Independent Projects2013In: Creativity and Innovation in Educational Research: Network 22. Research in Higher Education, Istanbul: European Educational Research Association (EERA) , 2013Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Hornscheidt, Lann
  et al.
  Humboldt-universitetet, Berlin.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Språk och diskriminering2014 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 11.
  Hållsten, Stina
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  När vardagen blir vetenskap: Konkret och abstrakt i kriminologitexter2013In: Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik / [ed] Stina Hållsten, Hanna Sofia Rehnberg, Daniel Wojahn, Huddinge: Södertörns högskola , 2013, 1, 89-106 p.Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Hållsten, Stina
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Diskussionsuppgift på lärplattformen – redskap för att lära eller bara ’en uppgift till'?2016In: Svenskans beskrivning : [SvB.] 34: Förhandlingar vid Trettiofjärde sammankomsten, Lund den 22–24 oktober 2014. / [ed] Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm och Mechtild Tronnier, Lund, 2016, 229-242 p.Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Hållsten, Stina
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  What digital literacy is needed for writing a 'study blog'on the chriminology course?2016In: Theory, application, analysis: Studies in systemic functional lingustics / [ed] Marta Filipe Alexandre and Carlos A. M. Gouveia, Lissabon: BonD & CELGA-ILTEC , 2016, 345-364 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports on a study investigating the digital literacy context on a distance course in criminology, at a Swedish university[1]. The aim is to explore if and how students and teachers ”build” a context for the participation and writing through their use of the VLE and discussions over the platform´s chat room. Drawing on Macken- Horarik (1996) and Macken-Horarik et. al. (2006), the study analyses the digital writing among both students and teachers on one hand, and the design of the VLE on the other.

  The study is a part of the project WIDE ”Writing to learn in a Digital Environment” 2010-12, financed by The Swedish Research Council. Project members, in addition of the author: Ola Knutsson, Petter Karlström, Tessy Ceratto, Dep. of Computer Science, Stockholm University and Mona Blåsjö, Dep. of Scandinavian Languages, Stockholm University. Some of the quotations from the student-teacher communication in the article will also be found in Knutsson et.al. (2012).

  One point of departure is that virtual learning platforms (VLEs) offer an arena for a major focus on writing, compared to oral communication in for example traditional seminars.  Another point of departure is that the VLE, among other digital tools, gives us a perhaps new learning situation, for example a different student-teacher relation concerning knowledge and control of the tools in use.

 • 14.
  Hållsten, Stina
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Rehnberg, Hanna Sofia
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Wojahn, Daniel
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Sex nordiska studier i systemisk- funktionell lingvistik: En introduktion2013In: Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik / [ed] Stina Hållsten, Hanna Sofia Rehnberg, Daniel Wojahn, Huddinge: Södertörns högskola , 2013, 5-10 p.Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.

  Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisning och skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.

  Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-workshoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola.

 • 15.
  Hållsten, Stina
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Rehnberg, Hanna SofiaSödertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.Wojahn, DanielSödertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.

  Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisning och skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.

  Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-workshoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola.

 • 16.
  Hållsten, Stina
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Schött, Kristina
  Stockholms universitet.
  Moberg, Bodil
  Karolinska institutet.
  Strand, Hans
  Stockholms universitet.
  Studentens skrivhandbok2015 (ed. 3)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Studentens skrivhandbok vänder sig till dig som är ny på högskolan eller universitet. Kanske kommer du direkt från gymnasiet, kanske har du varit ute och arbetat några år. Här får du hjälp att komma underfund med vad, hur och varför man skriver på högskolan. Framför allt handlar boken om det skrivande du kommer att ägna dig åt de första terminerna.

  Här får du veta vad lärarna kan mena när de ber dig diskutera eller redogöra i en text och varför den akademiska stilen är som den är. Du får också veta hur du kan göra när du ska skriva tillsammans med andra och hur arbetsprocessen kan se ut när du skriver på egen hand. Boken innehålle prraktiska råd när det gäller stilen och språket i din text, hur du refererar till källor, hur du granskar och redigerar det du ska lämna in och mycket mer.

  Denna nya upplaga av Studentens skrivhandbok innehåller flera helt nya kapitel och presenterar ett annat synsätt än tidigare upplagor. Fokus ligger på vad man gör i en akademisk text.

  Bokens författare har många års erfarenhet av forskning och undervisning i skrivande på högskolenivå. 

 • 17.
  Hörnell, Julia
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Duktig, glad och diskriminerad: En kvalitativ studie av Arbetsförmedlingens informationskampanj Se kraften2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Prejudices are a big problem in our society and something that some underprivileged groups suffer from more than others. One of the many negative effects of prejudices is that some groups are finding it more difficult than others to get a job. One of these groups are people with a disability. Would it be possible to reduce prejudices and change negative attitudes by using commercials? If so, how could it be accomplished?The purpose of this study is to investigate how the prominent participants of Arbetsförmedlingen’s campaign Se Kraften are depicted in the campaign. I have analysed two texts, two film clips and one image from the campaign by using qualitative text analysis and multimodal analysis. I have also used a comparative analysis between the results of the accomplished analysis and the expressed strategies of the campaign.The results show that people with a disability are depicted as active and just as good co-workers as people without a disability. The employers in the campaign are depicted as people who employ people with a disability and who encourage other employers to do the same thing. Arbetsförmedlingen are depicted as an administrative authority which can help employers with the employment of people with a disability and the target audience “employers” are depicted as people who obviously want to employ people with a disability.

 • 18.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholms universitet.
  Karlsson, Anna-Malin
  Uppsala universitet.
  Nikolaidou, Zoe
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen: Rapport från projektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen2014Report (Other academic)
 • 19. Jansson, Gunilla
  et al.
  Nikolaidou, Zoe
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Work identity in ethnographic research: Developing field roles in a demanding workplace setting2013In: International Journal of Qualitative Methods, ISSN 1609-4069, Vol. 12, 152-167 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we problematize our field roles as two linguistic ethnographers who aim to study the communication and documentation practices drawn upon by care workers in elderly care facilities in Sweden. Our field roles are discussed in relation to the complex nature of care workers’ knowledge and competence, which results from three different aspects of their work-identities: institutional, professional, and individual. As researchers, we found ourselves in constant dialogue with the research participants, and our field roles were continuously shaped and reshaped according to the individuals and the situations in which we became involved. Even aspects of our own identities taken into the field, such as our background and personal qualities, proved to be important in establishing good relations with the care staff. Coming closer to the participants’ professional identity proved to be of utmost importance for interpreting their choices and decisions in the workplace. Identity negotiation is presented here as a constructive way of discussing ethnographic field roles in the research field.

 • 20.
  Kahlin, Linda
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Landqvist, MatsSödertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.Tykesson, IngelaSödertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Språk och identitet: Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 20142015Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Språk och identitet var temat för ASLA:s symposium som hölls på Södertörns högskola under två dagar i maj 2014. Under symposiet kunde vi ta del av ett fyrtiotal bidrag av föreläsare som rapporterade från forskning inom ett stort antal områden. I flertalet bidrag låg fokus på språkets roll för identitetsskapande processer i arbetsliv, utbildning eller medier. Sammantaget visade bidragen att det språkvetenskapliga fältet erbjuder en rad olika metoder för att analysera språkets roll i konstruktionen och förhandlingen av identitet.

  I flera bidrag kopplas identitet till flerspråkighet och lärande, medan andra rör identitet och flerspråkighet i arbetslivet, till exempel de nya krav på litteracitet som förändrade organisationsformer för med sig.

  Tretton av symposiebidragen presenteras i den här volymen. De flesta undersökningarna är gjorda på svenskt språkområde, men till symposiet kom glädjande nog även föredragshållare från en rad andra länder.

 • 21.
  Kahlin, Linda
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Tykesson, Ingela
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Identity attribution and resistance among Swedish-speaking call centre workers in Moldova2016In: Discourse Studies, ISSN 1461-4456, E-ISSN 1461-7080, Vol. 18, no 1, 87-105 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on calls to an outsourced call centre in Moldova, where the agents have received training in Swedish, this article deals with some cases when agents are attributed categorical belonging associated with the issue of outsourcing. The aim of the study is to examine how these challenges are handled within interaction. The analysis is implemented by a combination of conversation analysis and membership categorization analysis, primarily through the notion of omnirelevance, used to demonstrate the participants’ orientation to social contexts. A main result is the subtle forms of resistance that agents exhibit when they respond to various category-based compliments, oriented to the location and language skills of the agent. One form of resistance is giving minimal responses and another is to return to the transactional procedure. The calls are part of a corpus of 800 calls. A comparative analysis also includes a call to a centre in Sweden.

 • 22.
  Kahlin, Linda
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Tykesson, Ingela
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Styrning av språkligt beteende på callcenter i Sverige och Moldavien2016In: Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid Trettiofjärde sammankomsten, Lund den 22–24 oktober 2014 / [ed] Gustafsson, Anna W, Holm, Lisa, Lundin, Katarina, Rahm, Henrik och Tronnier, Mechtild, Lund: Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet , 2016, Vol. 34, 257-270 p.Conference paper (Refereed)
 • 23. Karlsson, Anna-Malin
  et al.
  Nikolaidou, Zoe
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Writing about caring: Discourses, genre and remediation in elder care2013In: Journal of Applied Linguistics and Professional Practice, ISSN 2040-3658, Vol. 8 (2011), no 2, 123-143 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we discuss the results of a study within the project Language work as care work. The study focuses on the documentation practices of carers and assistant nurses within three elder care facilities in Sweden. The aim is to explore how representations of work and work content are remediated and recontextualised in some of the key written genres in the nursing home. In this process different discourses, and thus different versions of the practice of caring, are promoted and restrained. In order to show how the literacy practices and written text genres of elder care construe different meanings of caring we closely examine four key genres in the communicative chain and analyse them in terms of genre and discourse. The data discussed here was collected in an eighteen months ethnographic study, using participant observation, qualitative interviews and collection of key texts as the main tools.

 • 24.
  Karlsson, Anna-Malin
  et al.
  Uppsala University.
  Nikolaidou, Zoe
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  The Textualization of Problem Handling: Lean Discourses Meet Professional Competence in Eldercare and the Manufacturing Industry2016In: Written Communication, ISSN 0741-0883, E-ISSN 1552-8472, Vol. 33, no 3, 275-301 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports on research addressing the role of incident reporting at the workplace as a textual representation of lean management techniques. It draws on text and discourse analysis as well as on ethnographic data, including interviews, recorded interaction, and observations, from two projects on workplace literacy in Sweden: a study in an eldercare facility and a study in a large factory. Analysis of the data set demonstrates striking similarities, both in the way incident reporting texts are structured and worded and in the literacy practices that contextualize them. Dominant characteristics in the texts are the absence of actors and the structured, process-based approach of problems and problem handling. The forms often generate conflicts in the ways workers are asked to textually represent an incident. In this article, we argue that lean thinking has penetrated texts and literacy practices of two considerably different workplaces, and this has a large impact on the way workers are instructed to think and act with regard to problem handling techniques.

 • 25.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Positionering och validitet i enkäter och fokusgruppssamtal2014In: Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal / [ed] Anna-Malin Karlsson & Henna Makkinen-Craigg, Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universite , 2014, 83-98 p.Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  A professional–cultural approach to discrimination – constructions of police discrimination in two European countries2015In: Journal of Multicultural Discourses, ISSN 1744-7143, E-ISSN 1747-6615, Vol. 10, no 3, 313-331 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  From a critical analytical framework, this article analyses survey responses conveying Swedish and German police officers' understanding of discriminatory behaviour in the workplace. The article relates discursive constructions of discrimination made in respondents' accounts of potential factors behind discrimination, and in positioning oneself. Taking into account previous studies on constructions of discrimination, this study develops and proposes some key strategies of explication of the cultural meanings assigned to forms of discrimination as well as justification of or resistance to discriminatory behaviour in professional contexts. Resistance to discrimination is displayed through (1) exposition of reasons behind discrimination, (2) display of a critical self-image and (3) strategic choice of mode of report. Differences to be found between Swedish and German respondents are attention to detail, to underlying factors in discrimination and to typical communicative practices regarding discriminatory behaviour. Sexism is acknowledged as a violation to a comparatively high degree, whereas racism is reported much less.

 • 27.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  När det blir fel: klagomål på samtal till sjukvårdsrådgivningen2013In: Folkmålsstudier, ISSN 0356-1771, no 51, 25-48 p.Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Sense and sensibility - Online forums as epistemic arenas2016In: Discourse, Context & Media, ISSN 2211-6958, E-ISSN 2211-6966, Vol. 13, no Part B, 98-105 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  From a discourse analytic framework, this article analyses an online forum in which users give each other support in relation to a medical problem. The article relates sequences of dialogue between active users in this health forum from the perspective of digital literacy, informational support giving and rapport building. Taking into account previous studies on communication via medical forums, support giving and identity construction, this study develops and proposes some key strategies of explication of how knowledge plays a key role and is assigned to establishing contact as well as adapting themselves to other users of the forum. The role of epistemic parts in the forums is displayed through (1) encouraging further interaction, (2) bonding, and (3) attracting eligible dialogue partners. Skilful users are shown to share knowledge with each other in an informal, yet specific and substantial way. Posters are authored in flexible ways through a balance between knowledge input and emotional support giving. Knowledge is thus framed by the effects of the entanglement of epistemic and affective stances - not only by information exchanges.

 • 29.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  En vit man, stor och stark: positioneringar inom polisen2015In: Könskonstruktioner och språkförändringar: Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön / [ed] Magnusson, Jenny; Milles, Karin; Nikolaidou, Zoe, Huddinge: Södertörns högskola , 2015, 129-144 p.Chapter in book (Refereed)
 • 30.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Vad är språklig diskriminering?: En analytisk prövninga av några pejoriseringsteorier2015In: Från social kategorisering till diskriminering: fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag / [ed] Mats Landqvist, Huddinge: Södertörns högskola , 2015, 97-121 p.Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Från social kategorisering till diskriminering: Fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Språkbruk ligger till grund för många av de föreställningar och tolkningar som vi dagligen gör av oss själva och andra. Kategoriseringar ingår därmed som byggstenar i de kunskapsdiskurser som styr hur vi agerar med och mot varandra, t.ex. när någon blir diskriminerad. Både social kategorisering och diskrimninering är tätt förknippade med vårt sökande efter identitet, åt oss själva eller andra, med tillhörande värderingar. Sambandet mellan social kategorisering och språkbruk är därmed på flera olika sätt nära sammankopplat och värt en nämrare granskning.

  Alla bidrag i den här antologin har ambitionen att närma sig en sådan granskning, och de syftar till att visa på vilket sätt språk är en oundgänglig faktor i den sociala analysen av diskriminering. De medverkande författarna har gjort sina undersökningar utifrån olika material, olika analysmetoder och delvis olika teorier.

 • 32.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Professional roles in a medical telephone helpline2014In: Discourses of Helping Professions / [ed] Graf, Eva-Maria, Marlene Sator and Thomas Spranz-Fogasy, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014, 179-203 p.Chapter in book (Refereed)
 • 33.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Debatt i demokratins tjänst2014In: Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, Ödåkra: Retorikförlaget, 2014, 87-99 p.Chapter in book (Refereed)
 • 34.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Oacceptabla benämningar: Polisers uppfattningar om kränkande språkbruk2013In: Språk i undervisning: rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012 = papers from the ASLA symposium in Linköping, 11-12- May, 2012 / [ed] Christina Rosén, Per Simfors, Ann-Kari Sundberg, Linköping: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap , 2013, 49-59 p.Conference paper (Refereed)
 • 35.
  Landqvist, Mats
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Rec. av Westberg, Gustav: Legitimerade föräldraskap 1870–2010: en diskurshistorisk undersökning. (Stockholm Studies in Scandinavian philology 61.) Stockholm 2016. Diss. ISBN 978-91-76494-10-0.2016In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, no 26, 260-263 p.Article, book review (Other academic)
 • 36.
  Landqvist, Mats
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Horscheidt, Lann
  Humboldtuniversitetet, Berlin, Tyskland.
  Språk, social kategorisering och diskriminering2015In: Från social kategorisering till diskriminering: fyra studier av språk och diskriminering och ett modellförslag / [ed] Mats Landqvist, Huddinge: Södertörns högskola , 2015, 5-12 p.Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Ledin, Per
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language. Örebro universitet.
  Så funkar arga lappen2014In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 2, 40-43 p.Article in journal (Other academic)
 • 38.
  Ledin, Per
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language. Örebro universitet.
  Klarspråk viktigare än enkelhet2013In: Klarspråk. Bulletin från Språkrådet, no 3, 1-1 p.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Ledin, Per
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language. Örebro universitet.
  Så blir älgskog en mumsbit2013In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 5, 14-19 p.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Ledin, Per
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language. Örebro universitet.
  Jag gillar't2013In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 7, 30-33 p.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41.
  Ledin, Per
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Management discourse in university administrative documents in Sweden: How it recontextualizes and fragments scholary practices and work processes2016In: Pragmatics: Quarterly Publication of the International Pragmatics Association, ISSN 1018-2101, Vol. 26, no 4, 653-657 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies in CDA have revealed the nature of the marketized language that now infuses universities and other public institutions, but there is no comprehensive study as to how this language enters the everyday practices of the university through different levels of steering documents and meetings. In this paper, taking one example from a corpus of data from a larger project on New Public Management in Sweden, we show how successively more detailed documents are created by professional administrators in order to present vision statements, that are first operationalized into strategies and then into more concrete ‘activities’ for the subject level that are related to bundles of performance indicators. These documents re-contextualize practices of teaching and research in line with marketized goals, yet do so through consistent lack of clear agency, causality and process. A number of linguistic and multimodal resources are deployed in a chain of interrelated documents legitimizing this process as one made by careful, technical, management expertise, although the result is a fragmentation of the actual interconnected processes that comprise university work.

 • 42.
  Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Machin, David
  Örebro universitet.
  Universitetet som en multimodal marknadsplats: Designen av en nyliberal managementdiskurs2015In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 25, 5-37 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper targets the language through which New Public Management (NPM) is implemented at universities. It is a multimodal language based on a neo-liberal market logic and used for monitoring and steering work processes of research and teaching. We do a case study of one university (Örebro University) using Multimodal Critical Discourse Analysis with the aim to reveal how this language threatens to undermine research practices. Our data consist of different but interrelated documents. We have vision statements, which are first operationalized into strategies and then into more concrete ‘activities’ for the subject level that are related to bundles of performance indicators. Due to their affordances, different semiotic resources are deployed and co-articulated. The multimodal structures allow complex processes and social relations to be abstracted, fragmented and treated as things through a recurring design built on coordination. We get a profound recontextualization of research practices in different subject areas, which are handled in an one-size-fits-all way. Through the design this is communicated as a process made by careful, technical, management expertise. We thus meet a multimodal NPM language that is decoupled from actual work practices. We argue that this language threatens professional judgment and has profound effects as to how the control over work practices gets more and more in the hands of the management.

 • 43.
  Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Machin, David
  Örebro universitet.
  Performance management discourse and the shift to an administrative logic of operation: a multimodal critical discourse analytical approach2016In: Text & Talk, ISSN 1860-7330, E-ISSN 1860-7349, Vol. 36, no 4, 445-467 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper, using multimodal critical discourse analysis, explores a chain of performance management documents in a university which aim to meet the goal of increasing output and excellence. A system of performance management developed by Kaplan and Norton in the 1990s, which enables both tangible and also “intangible assets” such as “quality” and “excellence” to be monitored and measured, is now used fairly universally to structure the running of public institutions. Looking in detail at one case, we show that the result is an abstraction and de-contextualization of processes and agents, through a series of interlocking texts, lists and tables that follows an administrative, rather than task led, logic of operation. We show how the discourse is legitimized on the one hand by the very impenetrable nature of the resulting interlocking documents and by the Web of Science database on the other. We give reasons why the database itself is highly problematic and also show the abstract ways in which it is communicated and how it leads to research in all subject areas being codified and standardized in a “one-size-fits-all” way. This, we argue, serves the purposes of naturalizing and justifying notions of “quality,” “excellence” and “value for money” that have been promoted in service of neoliberal politics.

 • 44.
  Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Machin, David
  Örebro universitet.
  A discourse–design approach to multimodality: The visual communication of neoliberal management discourse2016In: Social Semiotics, ISSN 1035-0330, E-ISSN 1470-1219, Vol. 26, no 1, 1-18 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper takes a discourse–design approach to communication, providing a framework as to how this should be done. Design here is how individuals and institutions realize their interests in the world. We show how it is fruitful to link design more closely to the way discourse has been used in critical studies which draws attention to the motivated use of design, for thinking about design in terms of socio-political context. Due to their affordances, semiotic modes such as photography, graphics, layout, colour, numbers and writing will be deployed and co-articulated. The aim, using a discourse–design approach, is to show how we can best identify the very different affordances of such modes and how they rely on the principled design of a discourse. We illustrate this using examples from management documents at a university which draw on these different affordances in different ways to communicate the same discourse. Through this analysis we see how a neoliberal discourse based on a general design principle of coordination enters everyday practices and become very difficult to challenge.

 • 45.
  Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Machin, David
  Örebro University.
  How lists, bullet points and tables recontextualize social practice: A multimodal study of management language in Swedish universities2015In: Critical Discourse Studies, ISSN 1740-5904, E-ISSN 1740-5912, Vol. 12, no 4, 463-481 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In critical discourse analysis, we have learned much about the nature of the marketized language that now dominates public institutions such as universities, playing a role in changing their identities. But less is known about the processes whereby this language enters the everyday practices of these institutions through documents that are used to manage teaching and research. What is the role of language in the shift to the way these activities are internally organized, managed, run and evaluated in terms of productivity and market-based principles? In this paper we analyse a chain of documents taken from a wider corpus of management documents in Swedish universities to show how this language recontextualizes the practices of teaching and research. Our focus is on the important role played by lists, bullet points and tables and how these are central to decoupling language from work processes and so legitimizing this marketized discourse. The affordances of these multimodal structures allow complex processes and social relations to be abstracted, fragmented and treated as things. They are also important in allowing documents to form a complex self-referential information infrastructure.

 • 46.
  Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Machin, David
  Örebro universitet.
  The semiotics of modernist space in the branding of organisations: A multomodal critical discourse analytic approach2015In: International Journal of Marketing Semiotics, ISSN 2195-2280, Vol. 3, 19-38 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is common to find the extensive use of modernist type space in corporate branding: across visual designs of documents; in images that show clean airy spaces; and in building design. In this paper, we look at this use of space as a communicative tool in the rebranding of Örebro University in Sweden, as it was reorganized around marketized principles. By drawing on the perspective of Multimodal Critical Discourse Analysis, we examine the semiotic use of space in externally and internally targeted documents, with a view to showing how this plays an important role in connoting, both to the publi and internally to staff, a very specific set of priorities, processes and employee identities. By using Bakhtin’s (1981) concept of the chronotope we show how space is fused with time. In these documents time tends to be highly compressed and erases the more complex and inter-related details of long-term, and deeply inter-connected activities both within the university and in society at large. While this might ultimately be detrimental to the core mission of a research/education institution, it serves the purpose of communicating the effectiveness of the university brand’s transition.

 • 47.
  Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Machin, David
  Örebro universitet.
  The evolution of performance management discourse in corporate strategy diagrams for public institutions2016In: Discourse, Context & Media, ISSN 2211-6958, E-ISSN 2211-6966, Vol. 13, no B, 122-131 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A specific kind of performance management model called ‘Balanced Scorecard’ has come to dominate the way institutions are run around the world, oriented to increasing outputs and to ‘quality assurance’. Strategic diagrams emerged out of this model, claiming to break down all institutional parts and processes into a flow-chart forming a sort of road map of the role played by all parts of an organization in reaching targets. Drawing on Fairclough׳s (1992) notion of the ‘technologization’ of discourse and Van Leeuwen׳s (2008) notion of ‘the new writing’ this paper applies multimodal critical discourse analysis to a sample of diagrams from a wider corpus showing how they have changed over time, becoming more abstracted and symbolic, as the performance management discourse itself has become naturalized.

 • 48.
  Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Machin, David
  Örebro University.
  A multimodal critical discourse analytic approach to university rebranding2015In: Handbook of Brand Semiotics / [ed] George Rossolatos, Kassel: Kassel University Press GmbH, 2015, 328-363 p.Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Machin, David
  Örebro universitet.
  Strategic diagrams and the technologization of culture2016In: Journal of Language and Politics, ISSN 1569-2159, E-ISSN 1569-9862, Vol. 15, no 3, 321-335 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Strategic diagrams are becoming ubiquitous across all forms of social practices, used to map out core elements and processes in private and public institutions and also for more localized and individual activities — where, for example, so that it reads: where, for example, early years school children can manage attitudinal goals. These are easy to produce with cheap software providing templates and tools to do so. This paper shows how these diagrams must be placed in the ideological shift to neoliberal governance with its emphasis on the market, flexibility and competition. All things and processes, however intangible, are viewed as assets with simple cause-effect relations, to be converted into tangible outcomes and maximised outputs. Taking a multimodal critical discourse analysis approach, we analyse two cases, from a university and an early-years school.

 • 50.
  Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Samuelsson, Robin
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Play and imitation: Multimodal interaction and second language development in preschool2016In: Mind, culture and activity, ISSN 1074-9039, E-ISSN 1532-7884Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper targets the multimodal character of children’s play and its potential for scaffolding second language development. We follow children who are newcomers to a Swedish preschool, and analyze their interactions. Play is, we argue, based on rules or tacit agreements between children, originating in the human capacity of imitation, and creates an opportunity to test out cultural patterns. Despite their limited language abilities, the children naturally engage in bodily play interactions where different objects are deployed. This can potentially underpin second language development, not least when a child or teacher with better Swedish language proficiency participates.

12 1 - 50 of 90
ReferencesLink to result list
Permanent link