sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
10111213 601 - 649 av 649
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 601.
  Vakulenko, Yulia
  et al.
  Lund University.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hellström, Daniel
  Lund University.
  Innovative framework for self-service kiosks: Integrating customer value knowledge2019Ingår i: Journal of Innovation & Knowledge, ISSN 2444-569X, Vol. 4, nr 4, s. 262-268Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study reveals different types of self-service kiosk customer value and synthesizes the self-service kiosk customer value framework, which includes four value groups and three types of customer value elements. The study also reveals gaps which stem from the inconsistency and fragmented nature of previous research on customer value in self-service kiosks. Based on the review of relevant literature and analysis of the systematically selected articles, the findings provide a basis for future investigations into service science and support manager decision making during the stages of consideration, implementation, and improvement of self-service kiosk networks. This study provides a comprehensive inventory of self-service kiosk customer value and its elements.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 602.
  Van, Carina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hallgren, Jasmine
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Är influencers trovärdiga?: En kvalitativ studie om konsumenter upplever trovärdighet i influencer marketing2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion: I och med utvecklingen av sociala medier har nya kommunikations- och marknadsföringsstrategier vuxit fram. Influencers är ett fenomen som vuxit fram med sociala medier och som blivit alltmer viktiga för företags marknadsföring. Influencers har en starkare trovärdighet och påverkan på konsumenter än företag, vilket har bidragit till att fler företag drar nytta av influencers på sociala medier. YouTube är en växande social mediaplattform som ger företag möjlighet att exponera och marknadsföra sig genom en influencer.

  Syfte och forskningsfråga: Studien kommer att belysa faktorer som kan vara av betydelse för trovärdigheten för en influencers marknadsföring och företagssamarbeten. Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för om konsumenter upplever trovärdighet i influencer marketing, vilket föranleder följande frågeställningar:

  • Upplever konsumenter trovärdighet i influencers marknadsföring och företagssamarbeten?

  • Vilka faktorer kan vara av betydelse för trovärdigheten i en influencers marknadsföring och företagssamarbeten?

  Metod och genomförande: Studien tillämpar ett kvalitativt tillvägagångssätt bestående av tio individuella semistrukturerade intervjuer med konsumenter i åldrarna 16 till 24 år som tar del av influencers på YouTube. Intervjuguiden för de semistrukturerade intervjuerna bestod av 14 frågor uppdelade i tre teman. Materialet som framkom under intervjuerna har sammanställts och analyserats med hjälp av de valda teorierna som består av kommunikation, e-WoM, influencer marketing som marknadsföringsstrategi, influencers som opinionsledare och förtroende.

  Resultat och slutsats: Uppsatsens resultat visar att samtliga respondenter känner trovärdighet för influencers marknadsföring. Respondenterna upplever att trovärdigheten för influencer marketing påverkas av förtroendet för en influencer och att förtroendet och trovärdigheten för en influencer kan påverkas olika beroende på olika faktorer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 603.
  Vigerland, Lars
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Borg, Erik A.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Cultural Capital in the Economic Field: A Study of Relationships in an Art Market2018Ingår i: Philosophy of Management, ISSN 1740-3812, E-ISSN 2052-9597, Vol. 17, nr 2, s. 169-185Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study of an economic field and its relationships to a cultural field, we apply Pierre Bourdieu’s central concepts of economic capital, cultural capital, symbolic capital and field, and thus follow in a tradition that at the outset was considered to be post-structuralism, but which by Bourdieu later has been brought into the realm of realism. We have mapped relationships between the actors and thus the field structures that these relationships entail. The fields in which a segment of an art world is operating is represented in multi-dimensional figures which illustrate relationships and bonds between the different categories of organizations. Some of the business actors we have studied are engaging in cultural activities with a great deal of autonomy, others are connected to the cultural field in less active ways. In participating in the cultural field they are in different ways and to different extents accumulating symbolic capital including prestige and honor. The method we have applied is multiple correspondence analysis which was frequently used by Bourdieu.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vigerland Borg Philosophy of Management
 • 604.
  Vigerland, Lars
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Borg, Erik A.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Towman, Peter
  Högtflygande planer: En intervjuundersökning avseende skälen till marknadsnotering av små och medelstora företag samt dess effekter2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Studien har utgått från marknadsnotering av små och medelstora företag (SMF), vilka inte beforskats i Sverige sedan tidigare. Eftersom området är outforskat föll valet på en intervjustudie innebärande djuplodande empiri med stor nyansrikedom för att erhålla nödvändig kunskap om marknadens och företagens förutsättningar. Vidare föll urvalsramen på AktieTorget (sic), som är en marknadsplats för transaktioner av finansiella instrument, i huvudsak aktier, specifikt inriktat på just SMF, varför valet av AktieTorget var strategiskt. Tio semistrukturerade intervjuer med en blandning av olika typer av branscher och företagsstorlekar valdes ut från de 160 företag som är noterade på AktieTorgets lista. Dessa tio företag utgör således studiens nettourval. Intervjuerna genomfördes under perioden november 2016 till januari 2017. De teoretiska utgångspunkterna är i huvudsak nätverksteorier, Schumpeters teori om innovatör och entreprenör, agentteorin om principal och agent, informations- asymmetri samt effektiva marknadshypotesen (EMH). Studiens i huvudsak viktigaste resultat för företagen att marknadsnoteras är, förutom det vanligaste i.) att erhålla externt kapital, ii.) att markwnadsföra sig både internt mot aktieägare och anställda och mot externa aktörer som potentiella nya kunder, anställda och samhällsinstitutioner genom den ökade legitimitet en marknadsnotering innebär samt iii.) att erhålla ett uppdaterat marknadspris på företagets värde underlättande eller t.o.m. möjliggörande exit för företagens initiala ägare och att möjliggöra expansion genom att köpa upp andra verksamheter med egna marknadsnoterade aktier. I studien diskuteras att en marknadsnotering leder till en effektivare prissättning på företagets verksamhet innebärande en mer korrekt värdering av företaget, vilket har positiva effekter på samhällsnyttan. Några nackdelar som lyfts fram med marknadsnotering är i.) den ökade transparens marknadsnotering kräver innebärande ökade formella krav på verksamheten samt ii.) den ökade publicitet marknadsnotering innebär och som kan vara negativt vid tillfällen då företagen måste delge marknaden dålig information. En kvantitativ studie planeras som uppföljning till denna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Högtflygande planer: En intervjuundersökning avseende skälen till marknadsnotering av små och medelstora företag samt dess effekter
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 605.
  Viinikka, Claudia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Svanberg, Pamela
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  FinTech-startups i Stockholm: En kvalitativ studie om hur FinTech-startups arbetar för att skala upp verksamheten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle är digitaliserat och vi lever i ett paradigmskifte. Det sker en stor förändring inom finansmarknaden. Innovativa FinTech-startups tar över då traditionella finansinstitut inte klarar av att tillgodose kundernas ökade behov. Dessa FinTech-startups är viktiga och driver innovationen framåt i samhället och uppfyller kundernas allt högre krav. Dock har dessa företag svårigheter i att skala upp sin verksamhet vilket gör att de får svårigheter att överleva. Utmaningar de möter är främst inom finansiering och reglering. Syftet med studien är att undersöka hur FinTech-startups arbetar för att skala upp sin verksamhet samt hur de påverkas av och hanterar utmaningar i form av finansiering och reglering. Teorier som används är: FinTechs ekosystem, startups livscykel och teknologisk innovation. Studien är en kvalitativ undersökning med ett abduktivt angreppssätt och datainsamlingen har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med personer från sex stycken Stockholmsbaserade FinTech-startups. Studiens resultatet visar att FinTech-startups möjligheter för att skala upp verksamheten till störst del är beroende av den finansiering som de får in. Dock upplever företagen svårigheter i att hitta investerare och hamnar i en ond cirkel. Tillstånd som krävs har en stor påverkan på företagens möjlighet att skala upp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 606.
  von Friedrichs, Yvonne
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. Mittuniversitetet / KTH.
  Wincent, Joakim
  Luleå tekniska universitet.
  Samhällsentreprenörskap: Kontexter, organisering och perspektiv för hållbar utveckling2014Ingår i: Samhällsentreprenörskap: Samverkande för lokal utveckling / [ed] von Friedrichs, Y., Gawell, M. & Wincent, J., Östersund: Mittuniversitetet , 2014, s. 7-20Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 607.
  Von Friedrichs, Yvonne
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Gawell, MalinSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. Mittuniversitetet / KTH / Institutet för entreprenörskap och småföretagnade.Wincent, JoakimMittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Samhällsentreprenörskap: Samverkande för lokal utveckling2014Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Landsbygden står inför stora utmaningar. I en allt mer konkurrensutsatt värld utmanas etablerade modeller i välfärdssamhället och bland annat har serviceutbudet och möjligheterna till försörjning minskat på den svenska landsbygden. Samtidigt vill många bo kvar då landsbygden upplevs bidra med livskvalitet samt närhet till kulturella och sociala sammanhang. Därför engagerar sig många människor för att skapa förutsättningar för att det ska vara möjligt att arbeta och bo även utanför större städer. Samhällsentreprenörskap har kommit att bli ett attraktivt alternativ för att bryta nedåtgående trender i lokalsamhället och för att finna nya lösningar för en hållbar utveckling. Inom ramen för forskningsprojektet Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas (SESPA), som bedrivits vid Mittuniversitetet mellan åren 2010- 2014, har forskare från olika ämnesdiscipliner studerat samhällsentreprenörskapets roll i den lokala utvecklingen. SESPA:s forskning har kunnat genomföras med hjälp av stöd från EU:s regionala strukturfondsprogram samt Mittuniversitetet och Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland. Forskningen har bedrivits i nära samspel med företrädare från det lokala näringslivet, ideella organisationer samt offentliga institutioner. De studier som presenteras i denna antologi visar att samhällsentreprenörskapet kan ta sig många olika uttryck. Det rör sig dock genomgående om människors engagemang, idérikedom och aktiva handlingar. Det rör sig om individer, kreativitet och organiserande processer. Och att alla initiativ har sin egen kontext. Syftet med den här boken är dels att sprida resultat från den forskning om samhällsentreprenörskapets roll för den lokala utvecklingen som utvecklats inom ramen för SESPA men även att bidra till en ökad förståelse om fenomenet samhällsentreprenörskap ur ett välfärdssamhälles perspektiv. Vår förhoppning är att boken ska bidra till reflektion men även fungera som inspiration till fler samhällsentreprenöriella initiativ.

 • 608.
  von Schéele, Fabian
  et al.
  Linnaeus University.
  Haftor, Darek M.
  Uppsala University.
  Pashkevich, Natallia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Cognitive time as a service price determinant: Hidden dynamics and price collapse2020Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 112, s. 248-253Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A novel service price equation is advanced to explain how prices in the services market depend on service workers’ cognitive time in relation to the actual clock time (physical time) that is contracted for a service. Cognitive time affects service revenues, costs, the targeted service profit, and budgeted service time. The equation shows how the cognitive time of service workers produces a hidden price-lever effect, in which the service price behavior becomes non-linear. A minor difference between the cognitive time and the physical time of a given service generates a significant change in the price level required to realize a targeted service profit. If the workload of a service worker is increased to a certain level, there is a potential service price collapse, implying that the service provider cannot reach the budgeted profit. This collapse condition further advances the emerging literature on behavioral pricing of services.

 • 609.
  Vu Luu, Josefine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Villacrez Ramos, Tomas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vd - byte: Marknadens reaktion vid tillkännagivandet av en manlig respektive kvinnlig vd2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 610.
  Wagué, Cheick
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  From Tax Break to Tax Haven: Offshore Profit Shifting and Multinational Corporations Tax Avoidance Strategy2013Ingår i: International Journal of Business Strategy, ISSN 1553-9563, E-ISSN 2378-8585, Vol. 13, nr 4, s. 115-128Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 611.
  Wagué, Cheick
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Global Duopoly: From Challenger To World Leader - Is the Twin Deck Superjumbo a Game Changer?2014Ingår i: International Journal of Business Strategy, ISSN 1553-9563, E-ISSN 2378-8585, Vol. 14, nr 3, s. 143-156Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Over the decades, Airbus and Boeing, the two major players in aerospace industry have been at loggerheads for aircraft orders. The newest models in production by the two world's leaders represent their competitive views of the future of the industry. Functional product differentiation is exactly what rivalry between the Superjumbo A380 and the 787 Dreamliner is all about. Two companies with fundamentally different products, based on diametrically opposite visions of the future, engaged in a Hatfields versus McCoys battle with billions of dollars at stake. It seems the two firms are accenting two niche markets with a pair of flagship products, neither of which are in direct competition with each other. This will allows for the firms to stave off price competition in the short term by differentiating product lines, which is desirable given recent increase in buyer power gained by low-cost airlines. The present paper will provide an in-depth comparison of the competition between Airbus and Boeing in a wide array of technological and market aspects. The aim of this analysis is to determine which company controls which markets and technologies, to consider each company´s current state of affairs, and to arrive at a general hypothesis concerning the fate of Airbus and Boeing in the near future. The research questions are - how the two competitors differ from each other, how they affect each other´s behavior and why there are only two of them. Based on the evidence presented henceforth, it seems likely that, despite Airbus´s current supremacy, Boeing will in the coming years hold a larger market share and exert more market power than Airbus.

 • 612.
  Wagué, Cheick
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Batavia, Bala
  DePaul University, Chicago, USA.
  Warrier, Nandakumar
  Indian Institut of Management, Calicut, India.
  Effects Of Banking Structure On Labour Market Performance: An Empirical Study2016Ingår i: Review of Business Research, ISSN 1546-2609, E-ISSN 2378-9670, Vol. 16, nr 3, s. 73-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The effects of changes in banking structure on growth and its components have been the subject of a number of studies of a cross-country nature. However, empirical studies linking banking structure to the labor market have been scanty, and the theoretical contributions have been mostly at the individual firm level. In this paper, a sample of 35 developed and emerging market nations is used to investigate the impacts on the labor market, specifically on the unemployment rate, of changes in banking sector concentration. Recognizing that country-specific labor market institutional arrangements and profiles, such as the strength of unionism and employee protection legislation can interact with the financial variables to moderate or exacerbate the impact of structural changes in the banking industry, variables representing the extent of labor market rigidity or flexibility are also included in the analysis. Results indicate that more concentrated banking market structures could have an ameliorating effect on the unemployment rate, at least in very recent periods. Labor market institutional variables capturing difficulties in hiring and firing seems to have had an opposing impact to that of banking sector concentration in the case of industrialized nations, though the variable representing trade union density was found to be insignificant.

 • 613.
  Wagué, Cheick
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Warrier, P. Nandakumar
  Indian Institute of Management, Kozhikode, INDIA.
  Concentration In The Banking Industry: Determinants and Impacts2015Ingår i: Journal of International Finance and Economics, ISSN 1555-6336, Vol. 15, nr 3, s. 65-80Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 614.
  Wagué, Cheick
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Warrier, P. Nandakumar
  The Nordic model: a promise of prosperity for all?2017Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Nordic countries top every survey on overall well-being and expressed happiness and satisfaction with living conditions and the environment, and, moreover, emerge on top even in measures of global competitiveness. This book unravels the unique economic and social processes by which these countries have achieved such universally acclaimed success. The authors note that the Nordic success has not been a sudden surge forward, and provide substance to the argument that conditions going back to feudal times, and unique societal relations and a social consensus allowing low power distances and smooth decentralization have played key roles in the Nordic transition into full-fledged knowledge economies. Indeed, as they note, “if there is a Valhalla for Nordic politicians, policy-makers and organization leaders, it will surely provide them an idyllic island under a mellow sun for holding amiable discussions, lowering their guards in a give-and-take spirit, on issues pertaining to the well-being of that Nordic paradise.”

 • 615.
  Wahlstedt, Victoria
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vilén, Yolanda
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  "Show, don't tell": En studie om hur fastighetsmäklarföretag arbetar med digitala medier för att skapa långsiktiga relationer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fastighetsmäklarbranschen har börjat vända sig bort från den traditionella marknadskommunikationsmixen för att i allt större utsträckning marknadsföra sig på digitala kanaler. Samtidigt ökar konkurrensen på marknaden och många alternativa fastighetsbyråer har tillkommit. Bakgrunden belyser att om fastighetsmäklarföretag ska överleva på den rådande marknaden bör de applicera digitala strategier samtidigt som de arbetar med kundtillfredsställelse och relationsbyggande med potentiella konsumenter.

  Syftet med föreliggande uppsats är att studera vilka faktorer som är viktiga för fastighetsmäklarföretag när de använder sig av digitala marknadsföringskanaler för att nå ut till kunder på bostadsmarknaden och syftet mynnar ut i frågeställningen: ”Vilka faktorer är viktiga för fastighetsmäklarföretag att ta i beaktande när de använder digitala kanaler för att bygga relationer med potentiella kunder?”

  De teorier som har använts och som har fungerat som stöd för studiens fortsatta arbete är relevanta huvudspår inom relationsmarknadsföring och digital marknadsföring som sedan förankrats i empiri och analyskapitlet.

  Studien har ett kvalitativt utgångsläge och har genomförts via semistrukturerade intervjuer med fyra fastighetsmäklarföretag som är verksamma i Stockholmsområdet. Resultatet sammanställdes i slutsatsen där de viktigaste faktorerna för att bygga relationer i digitala kanaler diskuterades. De faktorer som studien kom fram till var att det är av stor vikt att interagera med konsumenterna, eftersom det har skett ett utbyte från att företagen har makten till att makten har flyttats över till konsumenten. Samtidigt måste företagen avspegla förtroendet i hela processen och aktivt arbeta med sociala medier samt hantera negativ och positiv kritik på ett lämpligt sätt. Slutligen visade studien att fastighetsmäklaren fortfarande har en betydande roll eftersom det huvudsakliga kundmötet sker via dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 616.
  Wainikka, Christina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Att skydda innovationer: Affärer, risker och möjligheter2013 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 617.
  Wainikka, Christina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Designrätt: De överlappande skydden2016 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 618.
  Wainikka, Christina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Legal Aspects on 3D printing2013Ingår i: 3D printing: Technology and beyond / [ed] Per Strömbäck, Bryssel: Netopia , 2013, s. 11-14Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 619.
  Wallinder, Sofie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kindlund, Emelie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Det finansiella beteendet på den svenska kreditkortsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Genom åren har kreditutvecklingen varit omfattande och påskyndat individens handlingsmönster, där man i större utsträckning först konsumerar och därefter betalar. Enligt Statistiska Centralbyrån och Sveriges Riksbank visas en återkommande trend av ökad utlåning samt ökad användning av kreditkort. På senare år har därför forskning kring ekonomisk kunskap blivit allt med aktuellt då avgörandet i valet att konsumera, spara eller investera handlar om att individen måste vara finansiellt medveten.

  Syfte: Studien ämnar undersöka huruvida en individs ekonomiska förståelse och personlighet påverkar dennes finansiella beteende på den svenska kreditkortsmarknaden.

  Teori: De teorier och modeller som har tillämpats är finansiellt beteende, kognitiv dissonans och livscykelhypotesen.

  Metod: Studien har bedrivit en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Insamlad empiri har sitt ursprung från en enkätundersökning, utformad efter undersökningens syfte.

  Slutsats: Studien påvisar att den ekonomiska kunskapen är bristfällig hos de undersökta kreditkortsinnehavarna, där den genomsnittliga kunskapen visade på 1,43 rätt av fyra. Andra resultat som även går att tyda från studien är att majoriteten av respondenterna hade en övertropå sig själv, det vill säga att deras objektiva ekonomiska kunskap inte överensstämmer meddess subjektiva. Samtidigt går det att identifiera att ålder var den faktor som påverkar respondenternas kreditkortsanvändning i störst utsträckning i jämförelse med dess civilstånd och om de hade hemmavarande barn eller inte. Studiens empiri påvisade dessutom att variabeln självkontroll var statistiskt signifikant med den ekonomiska kunskapen, medan självkänslan inte var korrelerad på en statistisk nivå. Avslutningsvis uppvisar respondenterna en bra självkontroll, där dess handlingar överensstämmer med dess attityder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det finansiella beteendet på den svenska kreditkortsmarknaden
 • 620.
  Wangärd, Sofie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hultqvist, Martina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Marknadsföringsstrategier inom småföretag: Intuition eller taktiskt val?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Småföretag är Sveriges största arbetsgivare och sysselsätter flest människor på

  arbetsmarknaden och anses vidare vara en av de viktigaste komponenterna för en ekonomisk

  tillväxt. Trots det har småföretag problem gällande lönsamhet och överlevnad på marknaden.

  Det är även svårt att bedriva verksamhet för mindre företag, där bland annat brist på resurser

  är en återkommande kritisk faktor.

  Syftet med studien är att, baserat på en kvalitativ metod och genom ett producentperspektiv,

  ta hjälp av fem stycken semistrukturerade intervjuer för att kartlägga huruvida och på vilket

  sätt småföretag använder sig av marknadsföringsstrategier i sitt planeringsarbete. Detta

  genom att besvara forskningsfrågan:

  “I vilken bemärkelse implementerar småföretag marknadsföringsstrategier i sitt arbete med

  marknadsföring?”

  Följande slutsatser kunde dras av studien:

  • Småföretag implementerar marknadsföringsstrategier i sitt vardagliga arbete i den

  bemärkelsen att nästan alla av de småföretag som deltog i studien funderat kring

  faktorer som rör val av målgrupp och företagets egen position på marknaden i relation

  till dess konkurrenter

  • Småföretag formulerar marknadsföringsstrategier mentalt i huvudet, snarare än att ha

  en formell nedskriven strategi.

  • Småföretag väljer att segmentera marknaden utefter geografiska- och demografiska

  faktorer.

  • Småföretag väljer bort användandet av ett prisledarskap som konkurrensstrategi.

  Istället väljer småföretag att försöka utmärka sig från sina konkurrenter på något unikt

  sätt och fokus ligger på ett kvalitetstänk snarare än kvantitet.

  • Småföretagen arbetar flitigt med att behålla befintliga kunder då det är billigare än att

  försöka attrahera nya kunder. Dock pågår det ett ständigt arbete att försöka locka till

  sig nya kunder samtidigt.

  • Småföretag kan dra nytta av att involveras i nätverk med andra verksamma

  småföretag, men studien visar på att mest fördelar finns att dra nytta av för nystartade

  småföretag som ännu inte besitter en gedigen kunskap om marknaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Marknadsföringsstrategier inom småföretag
 • 621.
  Weinebrandt, Gustaf
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Pernbrink, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Den traditionella marknadsföringsmixen utifrån digitaliseringen: Har digitaliseringen skapat ett behov av att utveckla den traditionella marknadsföringsmixen?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Marknadsföringen har under det senaste decenniet genomgått fundamentala förändringar och digitaliseringen har varit en del i den utvecklingen. Borden var först med att presentera marknadsföringsmixen som koncept på 1950-talet. Bordens koncept utgick från tolv punkter som praktiker kan använda sig av vid utformningen av sin marknadsföring. McCarthy utvecklade Bordens koncept och definierade marknadsföringsmixen som 4P; Produkt, Pris, Påverkan och Plats. Kotler fortsatte sedan att utveckla modellen till det som idag är en av de centrala delarna inom marknadsföring. McCarthys traditionella marknadsföringsmix med 4P används än idag, däremot har modellen inte utvecklats i samma takt som digitaliseringen. Därför anser forskare att 4P-modellen inte är aktuell i dagens marknadsföring och att modellen har begränsat utvecklingen av disciplinen.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om digitaliseringen skapat ett behov av att utveckla den traditionella marknadsföringsmixen.

  Metod: Uppsatsen använder en kvalitativ forskningsstrategi och angriper vetenskapen med ett deduktivt angreppssätt. Semistrukturerade intervjuer har använts vid insamling av primärdata för att sedan analyseras och tolkas i relation till sekundärdata.

  Analys och slutsatser: Den traditionella marknadsföringsmixen används idag som en enkel och lättförståelig grund för att operationalisera marknadsföringen. Den tillämpas däremot inte utifrån den traditionella utformningen, då den inte är anpassad efter digitaliseringen. Kunden utgör i dagens marknadsföring en större roll och digitaliseringen har möjliggjort nya sätt att nå ut till och kommunicera med kunden. Relationen mellan företag och kund är idag mer viktig och nödvändig för företagets långsiktiga tillväxt. Slutligen presenterar uppsatsen en vidareutvecklad marknadsföringsmix modell, där kunden och företaget är det centrala och att aspekter som kunderbjudande, kommunikation och relationer är viktiga komplement till denna kundorienterade modell.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 622.
  Weinryb, Noomi
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Gullberg, Cecilia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Doing the Right Things or Doing Things Right?: Autonomy Negotiations, Professional Role Identities, and Social Media2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 623.
  Weinryb, Noomi
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Gullberg, Cecilia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Turunen, Jaakko
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  Collective action through social media: Possibilities and challenges of partial organizing2019Ingår i: Organization outside organizations: the abundance of partial organization in social life / [ed] Göran Ahrne; Nils Brunsson, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, s. 334-356Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 624.
  Weinryb, Noomi
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Gustafsson, Nils
  Gullberg, Cecilia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Holmberg, Nils
  The managed smiley: Social media and emotional labor in the contemporary workplace2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 625.
  Wener, Louise
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mardini, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  För mycket transparens?: En kvalitativ studie gällande införandet av Markets in Financial Instruments II och bankaktörers upplevda påverkan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts i syfte att undersöka påverkan på svenska banker under och efter införandet av direktivet Market in Financial Instruments Directive (MiFID) IIs transparenskrav. Efter reguljära brister på den finansiella marknaden utformades det nya direktivet för att stärka transparensen för samtliga aktörer. Problematiken finns i eventuella risker som uppstår vid ökat krav på transparens och hur bankerna hanterar dessa samt hur den asymmetriska informationen påverkas på marknaden mellan konsument och företag.

  Studien är av kvalitativ art och den primära källan består av intervjuer med utvalda aktörer på den svenska bankmarknaden. Resultatet visade att respondenterna ansåg att en gräns för öppenhet inte existerar och att transparens därmed inte kan bli för hög. Med de nya transparenskraven sågs en positiv effekt på marknadskvaliteten då ökade krav lett till högre disciplin och därmed minskad asymmetrisk information. Dock bekräftas teorin som menar att allmänheten kan översvämmas med för mycket information som i sin tur skapar osäkerhet hos konsumenten. Studien visade att majoriteten av respondenterna ansåg sig vara positiva över de förhöjda transparenskraven och ser stora möjligheter trots konstaterade risker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 626.
  Wenning, Maja
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Widberg, Simon
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Korrelation mellan fondflöde och konjunkturläge samt investeringsprofilering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Investerare har under en lång tid försökt reda ut huruvida det går att slå marknaden. Vilket perspektiv som investeraren har med avseende på möjligheten att slå marknaden blir aktuellt vid val av investeringsalternativ. Ett vanligt förekommande alternativ är fonder där flöden av kapital är beroende av faktorer på makronivå. Hur en investerare väljer att placera sitt kapital är även påverkat av den upplevda risknivån som innefattar diverse faktorer. Syftet med uppsatsen var att studera hur nettoflödet av investeringsfonder korrelerade med konjunkturläget, som en faktor på makronivå, under perioden 1999 till 2017. Därtill observerades vilka faktorer och risker som påverkade investerare vid val av investeringsfond. En kvantitativ forskningsstrategi användes och två undersökningar genomfördes, en analys av historisk data samt en enkätundersökning. Resultatet visade att det inte återfanns några starka korrelationer mellan investeringsfondernas nettoflöden och konjunkturläget. Därtill påvisades att de observerade faktorerna påverkade i högre- eller lägre grad, dock var spridningen mellan faktorerna jämna. Den risk som tolererades mest var risken som enskilda företag stod inför. Sammanfattningsvis noteras att nettoflöden till fonder är en komplicerad process som sannolikt är beroende flertalet variabler. Undersökningen resulterade därutöver i en förståelse att varken risk eller diverse faktorer sticker nämnvärt ut i en investerares val av fond.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 627.
  Westergren, Nathalie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Viberg, Andrea
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  En ny typ av betalningslojalitet i ett digitalt paradigmskifte2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konsumenters beteende vid näthandel är fluktuerande och skiljer sig från beteenden i fysiska butiker. En av de bidragande orsakerna är expanderingen av nätshopping. I samband med den ökande konsumtionen online ställs det krav på att betalningsmetoder i samband med näthandel fungerar som dom ska. Denna studie berör digitalisering inom näthandel med fokus på betalningsmetoder. Studien syftar till att öka förståelsen för hur konsumenters köpintention påverkas av betalningsmetoder när de näthandlar. Syftet har lett oss in på frågeställningen: På vilket sätt påverkas konsumenter av betalningsmetoden inom näthandeln? Studien baseras på en flermetodsforskning, en blandning av kvalitativ samt kvantitativ forskningsdesign. Empirin är insamlad via fokusgruppsintervjuer med efterföljande enkätundersökning från svenska konsumenter. Studien kombinerar teorierna, Technology Acceptance Model, TAM med Task Technology Fit, TTF. Där TAM som bygger på teorin om individers faktiska mottagande och acceptans av teknisk lösning. Med hjälp av TTF kan man beskriva och mäta hur teknik hjälper användare att prestera. Slutsatsen tyder på att betalningsmetoden är avgörande för konsumenten, uppfyller inte betalningsmetoden de krav som ställs av konsumenten kommer köpet således att avbryts. Det råder stark konkurrens mellan olika aktörer och det är lätt för konsumenten välja den onlinebutik som erbjuder just den betalningsmetod som är bäst anpassat för hens behov. Slutsatsen visar vidare att det finns en betalningsmetod som föredras framför andra, denna metod är Klarnas. Det framgår även av studiens resultat att säkerhet och enkelhet är frågor som konsumenten ser som avgörande utifrån hur de genomför sina köp online. Lojalitet är även en faktor som behandlas, en kund är inte alltid lojal till en webbplats om det visar sig vara krångligt att genomföra köpet. Kunder väljer hellre att genomföra ett köp på en webbplats som erbjuder en betalningsmetod som en annan aktör inte gör.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 628.
  Westin, Jenny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Dilexit, Erik
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Varumärkesuppbyggnad: Via syftesdriven marknadsföring?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur företag arbetar för att bygga upp sitt varumärke via syftesdriven marknadsföring. Studien kommer granska företagens kommunikation och CSR-arbete för att på så vis utreda om företagen använder sig av syftesdriven marknadsföring. För att uppnå syftet kommer intervjuer att genomföras med utvalda företag inom tre olika branscher.

  Metod: För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ undersökning med en komparativ design. Genom halvstrukturerade livsvärldsintervjuer hos sex olika företag i tre olika branscher söktes förståelse kring företags varumärkesbyggande med hjälp av fenomenet syftesdriven marknadsföring. För att analysera empirin utgick studien delvis från modellen PCDL som kompletterades med ytterligare teorier och tidigare forskning.

  Slutsatser: Hos studiens undersökta företag konstaterades det att alla företag i studien arbetar med CSR i någon form och att endast ett fåtal av studiens företag använder sig av syftesdriven marknadsföring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 629.
  Wiking, Rebecka
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Tayefeh Morsal, Armin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  The boom of the brewery industry: A qualitative analysis of the current bubbling trend that has washed over the Swedish market2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet mikrobryggerier i Sverige har ökat något enormt under de senaste åren. Den massiva expansionen berör såväl branschfolk som privatpersoner, och syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som legat till grund för boomen. Detta genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med olika yrkesroller verksamma i branschen. Tillsammans med åtta aktörer inom bryggerinäringens värdekedja har författarna utifrån empirin listat de viktigaste omständigheter som kan hjälpa till att förklara fenomenet. Förändrad livsstil, utvecklad teknik, liberaliseringar, utländska influenser och en mängd andra faktorer har haft en direkt påverkan på mikrobryggeriernas framgång. Dock bedöms att vissa faktorer haft en tillräckligt betydande roll för att utgöra studiens slutsatser; Systembolagets lokala sortiment TSLS, inkluderandet av kvinnor som konsumentgrupp, etablerandet av Sveriges första leverantör av råvaror och utrustning för bryggare, en avsevärt förbättrad kvalitet på drycken samt uppkomsten av sociala medier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 630.
  Winroth, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Att göra varumärket levande?2013Ingår i: Entreprenörskap och varumärken / [ed] Mats Larsson, Mikael Lönnborg och Karin Winroth, Möklinta: Gidlunds förlag, 2013, 1, s. 143-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 631.
  Winroth, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Besatta av varumärken2019Ingår i: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, nr 2, s. 50-55Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vad händer med oss människor när konceptet varumärken blir så allmängiltigt att det får krypa in under vår hud?

 • 632.
  Winroth, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer2020Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Bokan handlar om vikten av att använda si magkänsla i arbetet med att utveckla varumärken och affärer. Om att våga experimentera och erbjuda affärsmodeller som inte funnits tidigare - modeller som kan förändra en hel bransch. 

  Karin Winroth låter oss möta två modiga och framgångsrika entreprenörer som börjande sin bana i blogg- respektive mediavärlden och bjuder på ett djupdykning i konsumtionskultur, sociala karriärer och digitala äventyr bland modeeliten. Här berättar också en världskänd entreprenör, med nära koppling till modebranschen, om sin passion - att förvalta och förnya hästkrafter, varumärken och affärer.

 • 633.
  Winroth, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kollegial organisering och professionell kultur: en organiseringsform med flera fördelar2018Ingår i: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, nr 2, s. 4-9Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En anpassningsbar organiseringsform med anor och aktualitet

 • 634.
  Winroth, Karin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Larsson Segerlind, Tommy
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Co-authors of branding processes intertwined with entrepreneurial processes: cases from the digital world2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The technological development in the last decades and the practice of digital consumption are shifting the conditions of contemporary branding (Denegri-Knott and Molesworth 2010; Sanz 2014). The Internet enriches the possibility of communication around brands as it opens an autonomous arena still very accessible in everyday life. The net is not so much about transactions as about offering an arena for dialogue and relations. But as consumption has become a central lotus for community in our society, the conversation often shifts into a dialogue of transactions. 

  The Internet offers a ‘third space’ where social relations can be playfully constructed, creating a perfect arena for the shaping of a persona. It offers a space for exchange of information and for constituting an audience as members of a community. So participation in the Internet can be both ‘a formal social enterprise’ and ‘an organized public’ involving various forms of interaction between these two (Fish, Murillo, Nguyen, Panofsky and Kelty, 2011). The Internet opens possibilities for consumers to exchange information and sometimes build their own brands, as for instance bloggers, creating a public arena for their taste, suggestions and knowledge. As a consequence, for being an opportunity to building brands, the arena become a platform for these brand builders to develop their entrepreneurial talents.

  Even though many theories and models concerned with strategic branding suggest that brand managers seduce their consumers into consuming products and services, this point of view has been seriously questioned. Instead branding has become understood as a process where several actors contribute imbedded in socio-spatial interactions (Holt, 2004; Lury 2004; Power and Hauge, 2007). When trying to understand how a brand emerges out of the various voices that give meaning and significance to it, Holt (2004) introduces the concept of ‘co-authors’. By this, Holt means that several possible actors influence the symbolic message that is conveyed by a brand. Corporations, consumers, mediators (e.g. critics and agents) and the cultural industry are suggested to be the so-called ‘co-authors of significance’. Following Lury’s (2004, 1) suggestion brand is here understood not as a commodity set but ‘a set of relations between production and services’, emerging out of a network of relationships.

  Researchers in marketing and entrepreneurship (Hills & Hultman 2011, Whalen & Akala 2016) have increasingly incorporated the concepts of effectuation(Sarasvathy 2001) to emphasize the role of stakeholders in the processes of co-creating opportunities, values and markets. Sarasvathy’s (2001) critical view of the traditional marketing approach highlight the role of uncertainty and ambiguity in the marketing process of a new venture start-ups (Read et al 2009; Read & Sarasvathy 2012) and have opened up for compelling new research perspectives and questions in the area of marketing and entrepreneurship. However, the role of the brands and the process of branding in effectuation processes are still undeveloped topics. A proposed research contribution is to incorporate the concept of ‘co-authors’ in the effectuation literature.

  With a focus on how brands emerge out of a network of relations, the purpose of this paper is twofold: (1) to illustrate brands as emerging out of a network of co-authors; and (2) to demonstrate how this process can be integrated into the idea of entrepreneurship as effectuation (Sarasvathy, 2001). The discussion will be illustrated by using two examples of branding processes intertwined with entrepreneurial processes in the digital world.

  One example of this is how the Internet can be, and often is, used for creating ‘celebrity’ (Hackley and Hackley, 2015) or in other words using the possibility offered by the web for ordinary consumers to reach a mass audience. The cause of this celebrity are shifting and sometimes only about somebody making themselves visible on the Internet, like for instance on Youtube, or a fashion blogger building a blog that has turned out to attract consumers.The phenomenon of fashion bloggers initially developing personal brands on the ‘labour market’ and later developing their brands into various entrepreneurial ventures has been acknowledged (Phil 2013). Bloggers’ personal brands have a possible competitive advantage, as their names are already known and established with an audience.Also, the visual economy assemble access through a screen, and it needs celebrities to give visual resonance and market definition to images of consumption (Schroeder, 2005). The cases illustrate how a fashion-blogger and a digital media-entrepreneur build and evolve their initial brand to expand into several well-established ventures. 

 • 635.
  Yakob Olsson, Benjamin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nasr, Dalal
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Det ideella måttet på prestation: En studie om hur ideella organisationer arbetar med prestationsmätning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Framträdandet av nya arrangemang för finansiell revision, räkenskap och mätningar av effektivitet har inneburit en dramatisk påverkan på vokabulären och de underliggande principerna för organisationer inom den offentliga sektorn. Detta har i sin tur medfört att ideella organisationer börjat anamma mer affärsliknande och vinstdrivande förhållningssätt. Forskningsfältet för prestationsstyrning inom ideella organisationer betonar att de unika karaktärsdragen för ideella organisationer såsom deras finansiella och juridiska status, samt de verksamma mål som baseras på sociala värden bidrar till att diskussionen om huruvida det går att konceptualisera organisatorisk effektivitet blir av oerhört komplex karaktär. Något som gett upphov till ett problematiskt dilemma som medför att traditionella mätningskriterier grundade på finansiella mått inte förmår att redogöra ideella organisationers prestationer, utan blir i det ideella sammanhanget både verkningslösa och missvisande. I synnerhet handlar det om den ideella sektorns oförmögenhet att duplicera det skarpa och raka tillvägagångssättet för att mäta, styra och redogöra för ideella organisationers prestationer. Med avstamp i ovanstående problematik analyseras och undersöks hur ideella organisationer med likartade verksamhetsområde använder sig av prestationsstyrning för att uppnå sociala och finansiella mål. Samt att undersöka problematiken med prestationsstyrning inom den ideella sektorn. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 636.
  Yakob Olsson, Benjamin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Zraki, Homam
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Utformning och framtagning av en organisationsförändring: En fallstudie på Astra Zeneca2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läkemedelsindustrin är en starkt reglerad industri där all tillverkning av läkemedel måste utföras efter regler och riktlinjer som går under benämning Good Manufacturing Practice, GMP. Dessa riktlinjer är avsedda för att minimera alla risker som finns och uppkommer med farmaceutisk tillverkning. Astra Zenecas tillverkningsenhet i Södertälje tillverkar mer än 30 olika läkemedel till fler än 100 marknader. Detta har lett till att denna tillverkningsenhet ständigt är uppvaktad av inspektioner från olika marknader och myndigheter, för att försäkra att all tillverkning av läkemedel genomdrivs utifrån GMPs regler och riktlinjer. I denna tillverkningsenhet har ett projekt påbörjats för att utforma och framta en organisationsförändring. Denna förändring handlar om att hitta ett effektiviserat sätt för att kunna hantera och bemöta dessa inspektioner, förändringen innebär skapandet av en ny virtuell enhet som går under benämning Inspektionsteam. Syfte: Syftet med denna studie är att analysera processarbetet vid utformningen och framtagningen av en organisationsförändring inom en specifik avdelning på Astra Zeneca. Metod: Studien har en kvalitativ ansats där fyra personer som är involverade i projektet intervjuats. Studien är baserad på teorier för att djupare kunna studera studieobjektet. Respondenterna och avdelningen som studien utfördes på har hållits anonyma på begäran av företag

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 637.
  Ytre-Eide, Nicolina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Drivkrafter bakom IASB och FASB harmoniseringsprojekt gällande regelverket för leasing2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Två av världens största normsättare för redovisningsstandarder, IASB och FASB, har samarbetat för att justera sina inbördes regelverk och skapa ett gemensamt internationellt regelverk. Detta gemensamma internationella regelverk skulle harmonisera internationell redovisning och bidra till ökad transparens. Ett av normsättarnas mer omfattande och komplexa samarbeten berör harmoniseringsprojektet för leasing som initierades 2006 och avbröts 2013. Syftet med denna studie var att analysera några av de krafter som formade detta harmoniseringsprojekt och öka förståelsen för varför det avbröts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 638.
  Yusof-Ioannidis, Darren Constantine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nilfouroushan, Shayan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Tillit och beslutsprocesser i en digitaliserad värld: Hur resebyråernas hemsidor påverkar kunders tillit i deras beslutsprocesser2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användningen av internet i vardagen har ökat under de senaste två decennierna. Som en form av marknadsföring är internet rätt ny och kan därmed medföra utmaningar för marknadsförare. För att kunna locka till sig kunder via internet samt behålla dem måste ett företags hemsida kunna tillfredsställa kunderna på olika sätt. Om en hemsida misslyckas med detta kan resultatet bli att kunderna avstår från att använda sig av en hemsida och använda andra företags hemsidor.

  Kunder använder idag resebyråer som finns på internet oftare. Men vad får kunden att ge sitt förtroende till en viss hemsida? Syftet med denna studie är att undersöka om kunders förtroende mot en resebyrå påverkas av resebyråns hemsida och vilken roll förtroendet spelar för kundernas beslutsprocess. För att undersöka detta syfte genomfördes en websurvey och intervjuer. Websurvey uppgick till 110 svar och 15 personer valdes genom snöbollsurval för intervjuerna. Resultatet visar att kunderna påverkas av designen på ett sätt som avgör om kunden kommer investera tid och använda hemsidan eller inte. Efter att ha tagit sig förbi det första steget bestämmer kunderna huruvida en hemsida är pålitlig eller inte beroende på en uppsättning faktorer, inklusive men inte begränsat till säkerhet, information och navigering. Kundernas beslutsprocess påverkas av förtroende i ett senare skede när kunden utvärderar möjliga alternativ. Men när det gäller att välja en hemsida kan en kund välja att köpa en produkt från en webbplats som hen tidigare använt på grund av att hen redan har byggt upp tillit till hemsidan och därför avstår från att använda en okänd hemsida. På så sätt är förtroendet närvarande från tidigare erfarenheter och påverkar kunden i ett tidigare skede av beslutsprocessen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tillit och beslutsprocesser i en digitaliserad värld
 • 639.
  Zethelius, Gustaf
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Malekzadah, Sirajideen
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Att styra medarbetare med icke-finansiella kontrollfaktorer: En undersökning av förändringar i projektorganisationers platsannonser från år 2010 till år 20182018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Föreliggande uppsats bygger i huvudsak på den balansgång som råder mellan att leda organisationsmedlemmar genom icke-finansiella faktorer utan att riskera att hämma organisationens produktivitet. The Autonom paradox har lett oss till en diskussion där styrsystem som förknippas med självstyrande medarbetare och konkurrensfördelar har satt krokben på sig själv och skapat en allt för löst Merchant & Van der Stede (2007) och otydligt sätt att styra medarbetarna på (Hoeven & Zoonen, 2015). Flera studier har påvisat vikten av att balansera de lösa styrsystemen mot fasta, uppsatta regler (Butler, Price, Coates, & Pike, 1998).

  Konkurrensfördelar anses av forskaren Robert Simons gynnas av att medarbetarna får möjlighet att agera utifrån sitt egna anseende. Jonna Bornemark vid Södertörns Högskola anmärker dock på detta managementsystem då hon anser att organisationer som tillämpar detta tenderar till att lägga allt för stor energi på att mäta och kontrollera vad medarbetarna faktiskt uträttar. Detta managementsystem har dock gynnats i och med den utveckling som digitala managementsystem har genomgått (Hacker, 2017) samt den utveckling som skett inom projektorganisationer sedan slutet av 1980 talet.

  Kan vi av ovanstående diskussion påvisa att organisationer tenderar att tillämpa en lös styrning på sina arbetsplatser också tenderat att använda sig av fler icke-finansiella kontrollfaktorer under den senaste 9 års perioden?

  Frågeställning

  Avseglar projektorganisationers arbetsbeskrivningar från 2010 till 2018 en ökad förekomst av Icke-finansiella kontrollfaktorer / Strategiska gränssystem samt en ökad förekomst av Operativa gränssystem?

  Syfte

  Metod

  Genom att analysera ett empiriskt material från perioden 2010 till 2018 kommervitala delar av det teoretiska ramverket att belysas. Dessa delar kommer att påvisa ett antal förekomster som kan påvisa om kategorier av icke-finansiella faktorer ökat eller minskat under den undersökta perioden. Flermetodsforskningen i denna uppsats utgår ifrån att en kvalitativ diskussion skapar ett kodningsschema, vilket sedan har använts för att framställa uppsatsens resultat på ett kvantitativt sätt.

  Resultat och slutsats

  Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk och insamlade data har det kunnat påvisas att en ytterligare kategori av icke-finansiella faktorer har tillkommit under perioden 2010 – 2018. Utöver de icke-finansiella faktorerna kvalitet, miljö, leverans och effektivitet har riskhantering sedan 2012 tillkommit i den kravmall som redogör vad medarbetare i projektorganisationer ska ta hänsyn till i sitt yrkesutövande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 640.
  Zwedberg, Sabina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ekholm, Emma
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Omnichannel - ett verktyg för tillitsskapande: En kvalitativ studie kring kopplingen mellan omnichannel och tillitsskapande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since internet was born digitalization has flourished and led to technological innovations that opened up new opportunities on the market. In the retail sector, the digitalization and development of mobile devices, tablets and social media have changed the traditional trade both online and in physical stores. In order to cope with the challenge of digitalization and to meet consumers' new expectations, more companies have begun offering customers a seamless customer experience between physical and digital stores, called omnichannel. Omnichannel represents a very favorable opportunity for companies to exploit synergies between channels to synchronize interactions with consumers across multiple channels. The purpose of this paper is to investigate perceptions of the link between omnichannel strategy and consumers trust. Since the purpose of the study is to increase understanding of perceptions about the connection between omnichannel strategy and consumer trust, we have chosen a qualitative research method. Our empirical evidence was collected through six interviews with experts in the field of omnichannel and people that have experience of omnichannel as a strategy. The result shows that respondents perceive that companies can use different channels to create trust, but different channels have different conditions. For example, it is harder to build trust through digital channels if they are not linked to a physical store. Omnichannel can therefore create synergies in which the company can benefit from each channel's trust-making features. However, respondents perceive that omnichannel is very difficult to organize and can create major problems for companies unable to handle this integration of the channels.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 641.
  Åkerhielm, Renate
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Methods different from the ones applied earlier in service management applied - a natural consequence?2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims at a deeper understanding of why a heavily anthropological method as design thinking is being applied by practitioners. 

  Approach – The paper is based on a literature study. 

  Findings – It takes methods different from the ones applied earlier in service management as to the move from uniformity to diversity. And this is only a natural consequence of Zeitgeist. 

  Research limitations/implications – Within the framework of the present document, the research is being limited on marketing as a phenomenon geographically to the Western world and chronologically to the advent of commerce and thereafter. 

  Originality – The contribution of this article is about a deeper understanding of how heavily anthropological methods in service marketing emerge as a consequence of Zeitgeist. Service design thinking is a fresh and recent method. To the knowledge of the author, there have been no studies conducted in order to understand why this method has come into existence. 

 • 642.
  Åkerhielm, Renate
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Overcoming cultural differences in intercultural EU-projects2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Present contribution to 12th Conference “European Culture”, Spain, Barcelona on 24‐26 October 2013 aims to describe how to identify relevant cultural differences and their impact on cross‐border projects. It is a problem that the participants’ different cultural backgrounds in a project often lead to misinterpretations and deadlocks. Therefore, the research question deals with how participants in creative processes can identify relevant cultural differences as well as their impact on cross‐border projects. This appears important in order to prevent the processes of creative, intercultural projects from halting or even a collapse. The description will be based on an analysis of reflections made by participants in an intercultural border‐crossing project, financed by the European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument.

 • 643.
  Åkerhielm, Renate
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Service Design for Public Authorities2014Ingår i: / [ed] ---, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract – The present study focuses on Swedish public authorities’ e-governed design of assistance and support preparedness vis-à-vis small and medium sized enterprises (SME) in a service directive context. 

  Purpose – The paper aims to examine Swedish agencies’ design of assistance and support preparedness vis-à-vis SMEs in a service directive context. 

  Approach – The topic is examined through interviews and investigations. Based on the analysis, it is being concretised from a theoretical angle, to which extent the examined authorities have involved the end-user. 

  Findings – This study shows that public authorities use system-oriented approaches in designing e-government services. 

  Practical implications – One suggestion is that authorities familiarize themselves with methods such as “design thinking” and apply them in their efforts in order to learn how to overcome every feeling of disembodiment and depersonalization that technology has created between government agency and customers. 

  Social implications – The topic examined is a matter of interest for all EU-countries government agencies. The results from this study can be generalized in terms public authorities ”do the right thing in a wrong way”. 

  Originality –In order to highlight the topic from a theoretical angle, an outline divided in system-oriented and market-oriented approaches have emerged as an outcome of the theoretical considerations. To the knowledge of the author, there are no previous studies that have identified above-mentioned categories separated by the degree of end-user involvement in designing services. 

 • 644.
  Åkerhielm, Renate
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Whiteness constructed in a multi-cultural world2014Ingår i: International Journal of Economic Practices and Theories, ISSN 2247-7225, Vol. 4, nr 5, s. 815-823Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many garment producers act on a global market, where people from different cultures often move from countries to others, as well as surf in a world-wide virtual space. In this context, garment producers design their marketing communication efforts considering identity and personality related to the target group aimed at. Often they choose models for their ads, which mirror ideals that the generally defined target group is attracted by. Garment producers often succeed in picking models or icons, which fit well into the social class standards, which the target group identifies with. Nevertheless, they often do this without reflecting on the icons’ identity-and personality-value across cultural differences as colour of the skin, gender and sexuality. Consequently, global standardised advertisements contain stereotypes or standardised personalities. It is common these stereotypes are dominated by whiteness. A possible understanding of “whiteness” is as follows: “lifestyles of white human beings, non-coloured persons”. One question is how whiteness is being constructed in the contemporary visual culture of marketing fashion design. By examining four advertisements of brands providing life-style values, this paper aims at better understanding the lifestyle concept of whiteness. This understanding is of actual interest to a garment producer when designing advertisements. A lack of understanding diminishes the producer’s chance of digging all the market-potential. Three brands closely connected to adored white ideal lifestyles are examined. Furthermore, the brands are in a middle-prize segment and act world-wide on a global market. The study shows, whiteness is represented by wealth, financial independence, power, old traditions, cultural interest and education, sport, leisure, power for life and happiness in life. Further, it appears from the study, whiteness is connected to the American dream. In summary, whiteness is plenty of stereotyping. A conclusion is, the concept of whiteness is far to narrow to fit a global garment producer.

 • 645.
  Åkerhielm, Renate
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Felber, Hannes
  West, Shaun
  Playbook: real people managing projects2016Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 646.
  Öberg, Rebecca
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Granséll, Moa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning: En studie om jämförbarhet i redovisningen av miljömässig påverkan hos svenska industriföretag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett av de viktigaste målen med redovisning är att informationen är jämförbar över tid och mellan företag, detta möjliggör bland annat för investerare att fatta rationella beslut. Idag är det lagstadgat att stora företag ska hållbarhetsredovisa men denna rapportering är flexibel vilket försvårar jämförelser. För att utveckla riktlinjer för hållbarhetsredovisning bildades 1997 Global Reporting Initiative, GRI. En av GRIs principer för att uppnå hållbarhetsredovisning av hög kvalitet är jämförbarhet och syftet med denna studie är därför att undersöka om svenska industriföretags rapportering av företagens miljömässiga påverkan är jämförbar över tid samt företag emellan enligt GRIs princip om jämförbarhet.

  För att undersöka detta har en analytisk modell tagits fram med hjälp av tidigare forskning. Enligt denna modell finns det fyra faktorer som påverkar hållbarhetsredovisningars jämförbarhet - använda riktlinjer, rapporterade indikatorer, måttenheter samt absoluta och relativa tal. Studien utgick från intressentteorin som innebär att alla intressenter ska behandlas likvärdigt och att företagsledningen ska se till dessa intressenters bästa. En innehållsanalys gjordes av sju företags hållbarhetsredovisningar tre år i rad och rapporterna kodades med hjälp av ett kodningsschema och en kodningsmanual som utformats med utgångspunkt i den analytiska modellen.

  Dataanalysen visade att hållbarhetsredovisningarna till viss del är jämförbara över tid. Företagen rapporterar i stor utsträckning samma indikatorer och med samma måttenheter från år till år, men rapporterna saknar ofta relativa tal som beskriver förändringen från föregående år. Jämförbarheten mellan företag är något lägre då det skiljer sig åt vilka indikatorer som rapporteras och framförallt vilka måttenheter som används.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats Rebecca Öberg & Moa Granséll
 • 647.
  Öhrming, Jan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Allt görs liksom baklänges: Verksamheten vid Nya Karolinska Solna2017 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Byggandet av Nya Karolinska Solna (NKS) är förknippat med en dröm från slutet av 1990-talet om ett sjukhus som ett nav i ett internationellt konkurrenskraftigt universitetssjukvårdssystem. Det skulle vara ett specialsjukhus för regionen och inta en central roll för utvecklingen av Stockholmsregionen till ett biomedicinskt kraftcentrum. 2008 fattades beslutet om att bygga det nya sjukhuset och fylla det med ett nytt verksamhetsinnehåll. Beslutsprocessen rörande verksamhetsinnehållet vid NKS har präglats av interimistiska beslut och utvecklats till en process som förändrat villkoren för andra beslutsprocesser med stora ekonomiska och praktiska återverkningar för hälso- och sjukvården i Stockholmsregionen.

  Här redovisas hur det gick till när besluten om vård, forskning och utbildning vid NKS fattades. Och framför allt diskuteras NKS-projektets otillräckliga beslutsunderlag och de utdragna beslutsprocessernas konsekvenser för det regionala vårdsystemet.

  Jan Öhrming är Senior professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Allt görs liksom baklänges: Verksamheten vid Nya Karolinska Solna
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 648.
  Öhrn, Victor
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Elfström, Oskar
  Beslutsprocessen för att stödja spelföretag genom Crowdfunding: En kvalitativ studie om varför människor väljer att stödja Crowdfundingprojekt på hemsidan Kickstarter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 649.
  Čaušević, Naida
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hyensjö, Frida
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Normkreativ reklamfilm ”Det är såhär reklam bör vara”: En kvalitativ studie om konsumenters uppfattning av normkreativ reklamfilm2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att identifiera hur normkreativitet i reklamfilm upplevs av konsumenter och hur det påverkar deras upplevelse av varumärket.

  Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen för studien består av teorier om marknadskommunikation, reklambranschen samt varumärken.

  Metod: Studien utgår från en deduktiv forskningsansats där insamling av data sker genom fokusgrupper.   

  Empiri: Det empiriska innehållet är insamlat från tre fokusgrupper som redovisas genom narrativ metod.

  Slutsats: Studiens resultat visar att konsumenter upplever normkreativa reklamfilmer positivt och betydelsefullt. Konsumenter önskar se mer av denna typ av reklamfilm. Detta på grund av att företag visar ett samhällsansvar och axlar ett ansvarstagande konsumenter idag efterfrågar. Normkreativa reklamfilmer påverkar konsumenters syn på varumärket både positivt och negativt. Konsumenter menar att det får en positiv påverkan om varumärken gör normkreativ reklamfilm av välvilja och gör det kontinuerligt, men att det kan få en negativ konsekvens om budskapet inte går igenom eller är provocerande. Den negativa konsekvensen är även kopplad till att konsumenter tror varumärken kan använda sig av denna typ av reklam enbart för egen vinning. Det skapar misstro hos konsumenter och försvagar deras lojalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
10111213 601 - 649 av 649
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf