sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 649
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Asplund Klingstedt, Madeleine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Carlsson, Kajsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  En studie av individers interaktion med företag på Instagram2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier är idag en stor och viktig del av de flesta människors vardag. Kombinationen av den höga användarfrekvensen, dess lättillgänglighet och kostnadseffektivitet gör sociala medier till attraktiva marknadsföringskanaler. Tjänsten Instagram hör till de största aktörerna på den Svenska marknaden och är baserad på visuellt innehåll. Det visuella innehållet gör Instagram till en mer komplex tjänst att analysera och forskningen kring denna tjänst är därmed begränsad.

  Med detta som grund valde vi att i denna studie undersöka tjänsten Instagram ur ett marknadsföringsperspektiv i syfte att identifiera vilka faktorer som gör att individer väljer att följa och interagera med företag på Instagram. Studien baserades på en kombination av kvantitativa- och kvalitativa data i form av en enkätstudie samt semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet från studien visar på att det är vanligt att individer följer företag på Instagram men att de är selektiva i vilka de väljer att följa samt att det krävs att individen känner att de får ut något av att följa företaget. För att ett företag ska vara intressant att följa samt interagera med krävs det att företagets Instagramkonto uppfyller en rad parametrar vilka presenteras i studien. Mest förekommande var att företag bör erbjuda ett kontinuerligt uppdaterat flöde av visuellt tilltalande och inspirerande bilder och videor. Studien visade även att majoriteten upplever att de får en bättre relation till företag de följer på Instagram jämfört med företag som de inte följer på Instagram men som de valt att följa på andra sociala medier.

  Utifrån studiens slutsatser har företag som är aktiva på Instagram och som därmed har valt att kommunicera främst via visuellt innehåll mycket att vinna på detta. Utifrån studiens resultat kan en tydlig strategi för hur företag ska optimera sin närvaro på tjänsten tas fram. En strategi som kan hjälpa företag att sprida sitt varumärke, stärka relationer, få ökad interaktion med konsumenter samt öka företagets försäljning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Asry, Imane
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Azad Khan, Kamran
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Normbrytande reklam idag: Ett branschperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att identifiera hur normbrytande reklam används som verktyg i företags marknadskommunikation. Som en del i syftet undersöks även vilka konsekvenser detta får för företag och dess kunder.

  Metod: För att uppfylla syftet genomfördes studien med en kvalitativ forskningsstrategi där fenomenologi tillämpades. Sju yrkesverksamma intervjupersoner inom reklambranschen valdes ut och intervjuades för att få en förståelse kring fenomenet normbrytning. Adaptiv metod och följande teorier: Konvergent marknadsföring, Linear model of communication , relationsmarknadsföring, multikulturell marknadsföring, marketing communication mix och kundbaserat varumärkesvärde.

  Slutsatser: Studiens slutsatser mynnade ut i att företag ser lönsamhet i form av försäljning, innovativa konkurrensfördelar och en förändring av normer i reklamvärlden och samhället. Företag når även en bredare målgrupp genom syftesdriven kommunikation som får mottagare att sprida kampanjer som berör de vidare. Vi kan också konstatera att normbrytande reklam idag används som ett verktyg för att komma närmare kunden och det som kommuniceras ut mot kunden ligger i grund i ett relationsskapande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Ates, Ishak
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sahel, Lina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ledarskap är kommunikation, kommunikation är ledarskap: en kvalitativ studie på den svenska dagligvaruhandeln2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur den interna kommunikationen i den svenska dagligvaruhandeln påverkas av ledarskapet. Studien syftar även till att undersöka medarbetarnas upplevelser av ledarskapets kommunikation

  Forskningsfrågor: - Vilken inverkan har ledarskapet på den interna kommunikationen i den svenska dagligvaruhandeln? - Hur upplevs ledarens kommunikation av medarbetare?

  Teoretisk referensram: Referensramen inleds med centrala begrepp som innefattar ledarskap, ledarstil, intern kommunikation och kommunikationskanaler. Sedan tillämpas två kommunikationsmodeller: Shannon och Weavers kommunikationsmodell och Schramms kommunikationsmodell

  Metod: En kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval och därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer

  Resultat: Studiens resultat visar att ledarskapet har inverkan på kommunikationen internt i den svenska dagligvaruhandeln. Den interna kommunikationen påverkas av ledartypen och ledarens val av kommunikationskanaler. Studien visar även att det finns svagheter i ledarskapet som försvårar informationsspridning till medarbetare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Attefjord, Julia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lalovic, Irena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kvinnors entreprenörskap: Politiska incitament och stödsystem för kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och omsorg2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna undersökning är att analysera och generera en djupare förståelse för utvecklingen av politiken som inverkar på kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och omsorg.

  Metod: För att besvara undersökningens forskningsfråga samt uppfylla dess syfte har studien genomförts med en kvalitativ forskningsansats där en kvalitativ textanalys har genomförts. Detta i syfte att finna information samt analysera de lagändringar och andra incitament som införts för att främja kvinnors entreprenörskap.

  Empiri och analys: Det materialunderlag som grundar studien utgörs av Riksdags-/Regeringsdokument, dokument från Statens offentliga utredningar samt dokument från Tillväxtverket och andra myndigheter som alla har använts och noggrant studerats för att identifiera de mest framstående och relevanta teman utifrån studiens syfte och den tidigare presenterade teoretiska referensramen.

  Slutsatser: Slutsatsen som kan dras är att politiken som har haft en inverkan på kvinnors entreprenörskap har varit varierande, med incitamentsatsningar som både hämmat och motiverat kvinnors entreprenörskap inom branschen. Vi har identifierat att de politiska satsningar som genomförts haft utgångspunkter i bland annat främjandet av regelverken som styr kvinnors entreprenörskap. Historiska laghinder lever kvar än idag och förklarar de skillnader som föreligger mellan män och kvinnors entreprenörskap varför det följaktligen krävs en revidering av regelverken. Utöver revidering av regelverk krävs en förbättrad kunskap men också satsningar på att bryta de normer och stereotypa bilder som finns om kvinnors företagande genom att jämna ut segregationen mellan kvinnors och mäns entreprenörskap. För att främja kvinnors entreprenörskap behöver de få samma rätt till extern finansiell hjälp för att starta, driva och utveckla företag som det motsatta könet, det vill säga mannen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kvinnors entreprenörskap
 • 55.
  Awdisho Danial, Flouna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nikolic Jevremovic, Ivana
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ren eller oren revisionsberättelse?: En studie om faktorers påverkan på utfallet av en revisionsberättelse2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisionsmarknaden har förändrats under den senaste tidsperioden till följd av bland annat skandaler som till exempel Enronskandalen och revisionspliktens avskaffande 2010. När bedrägerier uppstår i företagens redovisning blir dess revisorer oftast anklagade som ansvariga då deras huvudsakliga uppgift är att granska företagens finansiella rapporter. När revisorn har genomfört sin granskning utlämnas en revisionsberättelse som antingen är ren eller oren ifall den innehåller avvikande meningar från företagens påståenden. En ren revisionsberättelse ses som en kvalitetsstämpel. Tidigare forskning har påvisat att ett antal olika faktorer påverkar utfallet av en ren respektive oren revisionsberättelse.

  Syftet med studien är att undersöka huruvida studiens utvalda faktorer har ett samband med en revisionsberättelse, för att förstå vilka faktorer som främst kan associeras med en oren revisionsberättelse.

  Utifrån en kvantitativ metod har empiri samlats in från 377 stycken mikro, små samt medelstora företags årsredovisningar som har sitt säte i Stockholms län och därefter har en enkel- samt multipel logistisk regressionsanalys utförts med åtta stycken oberoende variabler. Hypoteser ställdes upp för respektive variabel mot den beroende variabeln; revisionsberättelse. Både den enkla- och multipla logistiska regressionsanalysen påvisade en statistisk signifikans på variablerna; soliditet och räntabilitet på totalt kapital, varpå nollhypotesen kunde förkastas för dessa. Ju lägre soliditet och räntabilitet på totalt kapital desto större sannolikhet att en revisor utlämnar en oren revisionsberättelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats Flouna & Ivana
 • 56.
  Axelsson, Cecilia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sandström, Therese
  Skattefinansierad sjukvård- är marknad och konkurrens svaret?: En analys av kostnaderna i upphandlad sjukvårdsverksamhet.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Strukturförändringar av den offentliga sektorn har under de senaste årtionden skapat incitament för den lagstiftning som syftar till att öka konkurrensen mellan de aktörer som agerar på vårdmarknaden där allt fler privata utförare involverats. En ökad uppmärksamhet kring en vårdmarknad med ökad privatisering har lett till att studiens utgångspunkt har varit att undersöka relationen mellan den andel av nettokostnaden (den skattefinansierade vården) som utförts av privata företag och nettokostnader per sjukvårdsbesök (skattefinansierad verksamhet/besök) inom vårdgrenarna primärvård och ”specialiserad somatisk vård”. En följd av det är att undersöka vilken påverkan den ökade marknadsinriktningen i offentlig sektor haft på vården under en tioårsperiod. Den teoretiska referensramen behandlar områden kring kvasi-marknader, cost-benefit, valfrihetssystem och New Public Management. Studien baseras på en bivariat analys där variablerna procentandel privata utförare av nettokostnaden (oberoende variabel) och nettokostnaden fördelat på antal besök i vården (beroende variabel) och har utförts för åren 2005 och 2014 där statistik har hämtats från Kommun och landstingsdatabasen Kolada för hela populationen som utgörs av Sveriges 21 regioner och landsting. Genom linjär regression kunde förklaringsgraden av vilken påverkan den andelen privat vård (av nettokostnaderna) har på nettokostnaderna per besök fastställas. En negativ korrelation förelåg för alla studerade år för båda undersökningsgrupperna, varav ett starkt samband kan påvisas under några av åren där nettokostnaderna per besök i vården generellt sjunker för varje procentandel landstingens köp av privat verksamhet ökar. Resultatet visar även på regionala skillnader där andelen privata utförare i stor mån speglar av sig på befolkningstätheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Azhibayeva, Mariam
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Rutqvist, Lisa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå: En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag har företag många krav utifrån miljömässiga aspekter där vi i Sverige påverkas i stor utsträckning av EU:s regleringar. Ett av alla områden som EU:s regleringar berör är det om avfallshantering och förebyggande av avfall. Ett sätt för företag att arbeta med sin avfallshantering och förebygga denna är med hjälp av omvänd logistik. Omvänd logistik syftar till att hämta tillbaka produkten efter användning för återvinning, återanvändning eller avfall. Utöver att den omvända logistiken i ett företag styrs av regleringar påverkas den även av centrala aktörer i ett nätverk. Forskningen för omvänd logistik är begränsad i flera områden. Bland annat har omvänd logistik inte studerats i större utsträckning utifrån institutionell teori. Denna studie ser därför möjlighet till att täcka detta gap och främja teorin och praktik i omvänd logistik på mikronivå.

  Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga och förstå hur institutionella krafter har format fältet omvänd logistik samt hur dessa krafter har tagit sig i form på mikronivå.

  Metod: En komparativ fallstudie genomfördes av två retursystem av lastpallar: Svenska Retursystem (SRS) inom livsmedelsbranschen och Retursystem Byggpall (RB) inom byggbranschen. Den består av sju stycken semistrukturerade intervjuer. Den består även av forskning och regleringar inom omvänd logistik för att presentera de institutionella krafterna som format omvänd logistik och därefter retursystemen.

  Teori: Den teoretiska referensramen består av institutionell teori och nätverksteori.

  Resultat: De institutionella krafter som undersöks i denna studie samt påverkat fältet omvänd logistik är forskning och regleringar. Forskning visar på att omvänd logistik främst behandlat kostnadsbesparingar men har mer och mer betonat dess miljömässiga fördel. Regleringar inom omvänd logistik visar på att organisationer styrs av EU-direktiv som översätts till svensk lagstiftning och därefter till branschspecifika riktlinjer. Retursystemenen och deras nätverk är ett resultat av dessa institutionella krafter som visas genom de krav och praktiker de har. Lärande och beroende var två viktiga faktorer i nätverkens relationer med andra aktörer. Slutligen har det framkommit att hållbarhet är en växande trend inom omvänd logistik.

  Förslag på fortsatt forskning: Undersöka fler aktörer inom omvänd logistik och studera dessa utifrån intressentteori.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Baca, Leart
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Badumé, Ali
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  The Good, the Bad & the Profitable: En studie om kontroversiella och hållbara företags prestation på börsen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kontroversiella företag är företag verksamma i branscher som anses skada samhället och individer. Det kan därför vara motsägelsefullt för dessa att vara socialt ansvarsfulla som företag och kan även påstås vara omöjligt att vara socialt hållbar. Det finns även socialt hållbara företag och studier som visar att deras socialt hållbara arbete leder till ökat företags värde, samtidigt finns det studier som visar att kontroversiella företag ger en abnormt högre avkastning.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett samband mellan högt rankade hållbara företag och högre avkastning. Detta för att ta reda på ifall hållbara företagens CSR – arbete har en påverkan på avkastningen.

  Metod: Denna studie använder sig av en kvantitativ metod där sambandet mellan avkastning och hållbarhet undersöks. Hållbarheten bestäms genom Folksams index för hållbara företag och en regressionsanalys görs över åren 2009–2013.

  Slutsats: Slutsatsen i denna studie är att kontroversiella företag presterar bättre än hållbara företag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Bajaj, Kiranjeet Kaur
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Madloul, Tara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  IAS 36 - Nedskrivningsprövning av goodwill: En jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Införandet av IFRS innebar en stor förändring av redovisningsnormer för de noterade företagens koncernredovisning. Vid IASB:s publicering av redovisningsstandard, IFRS 3 Rörelseförvärv, år 2004, reviderades även standarden IAS 36 Nedskrivningar och IAS 38 Immateriella tillgångar. I samband med denna uppdatering av IAS 36 infördes en ny syn på förvärvad Goodwill.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur väl svenska och brittiska börsnoterade bolag följer upplysningskraven vid nedskrivningsprövning av goodwill samt undersöka huruvida uppfyllandet skiljer sig mellan länderna.

  Metod:Studien utförs i linje med den deduktiva forskningsansats och med en kvantitativ metod där börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen, Large Cap och London stock exchange, FTSE 100 ingår. Data har hämtats utifrån bolagens årsredovisningar som sedan har granskats och sammanställts.

  Referensram: Referensramen i studien utgörs av teorier och redovisningsstandarden som behandlar upplysningskraven.

  Empiri: De upplysningskrav som uppfylldes mest och utförligt var redovisat goodwillvärde och hur denna värde var fördelat på olika KGE samt kraven om grunden för beräkning av återvinningsvärde. I de flest fall saknades information bland de företag som fastställde sitt återvinningsvärde på nyttjandevärde. Både svenska och brittiska företag hade bristfällig information gällande upplyskraven vid nedskrivningsprövning av goodwill.

  Slutsats: Vid sammanställning av empiri framgår att båda länderna inte har angett utförliga upplysningar vid nedskrivningsprövning av goodwill. Det som kan konstateras för att jämförbarheten ska uppnås är en betydande förbättring av de facto harmonisering som innebär den faktiska tillämpningen av regelverket IFRS.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Balbul, Zaid
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kassir, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kreditbedömning: Faktorer som har en inre påverkan på låntagarnas och långivarnas bedömningsprocess vid bostadslån2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ekonomiska systemet har genom åren genomlidit ett flertal kriser dessa är både finansiella och strukturella. Ökade belåningsgrad kan skapa finansiella kriser som skapar konsekvenser för både banker och individer det vill säga världsekonomin i helhet.

  Denna studie ämnar till att studera hur bankernas beslutfattare det vill säga långivare bedömer en utbetalning av bostadslån och dess påverkan på låntagaren. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som individer påverkas utav, det vill säga i detta sammanhang så kallade långivare. Även hur långivarna hantera oklarheter i en bedömning vid bostadslån samt den enskilde låntagarens synsätt av bostadslån.

  För att besvara syftet används ett antal teorier i denna studie vilka är att definiera begreppet risk, disaster myopia och agentteorin. Utöver teorier används även kvalitativa intervjuer samt två enkätundersökningar. Antalet intervjuade långivare var totalt fyra stycken, och 46 långivare som besvara enkätundersökningen. Låntagarnas enkätundersökning besvarades av totalt 126 personer. Studien kommer fram till att centrala faktorn i bedömning av bostadslån är återbetalningsförmågan för en låntagare men det finns ett antal faktorer som påverkar återbetalningsförmågan dessa diskuteras närmare i studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Bandick, Sako
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sanneh, Fabakary
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Foreign market entry strategies: Evidence from a developed and an emerging market2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund - Globaliseringen och dess effekter har diskuterats flitigt under de senaste decennierna och en centralpunkt i debatten är att nationella gränser minskat i betydelse. Trots att många hävdar att vi rör oss mot en alltmer gränslös värld förbises institutionella skillnader som generar stora utmaningar.

  Syfte - Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra tre svenska företags etableringsstrategier i både ett utvecklat och ett utvecklingsland med fokus på de olika institutionella förhållandena.

  Metod - Denna studie har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv ansats och en instrumental case studiestrategi. Studien har använt sig av 3 semi-strukturerade intervjuer med 3 olika bolag, där bolagen haft erfarenhet av etablering i ett utvecklat och ett utvecklingsland.

  Slutsatser - I ett utvecklat land där de institutionella skillnaderna är små, väljer bolagen att lägga ner mer resurser på sin etablering och känner ett mindre behov av att ha en lokal partner. I ett utvecklingsland med större institutionella skillnader väljer bolag en mindre resurskrävande och mer kostnadseffektiv etablering, där behovet av att ha en lokal partner med lokal kännedom är stort.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Foreign Market Entry Strategies
 • 62.
  Bari, Aniqa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Johansson, Josefine
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Södras Hållbarhetsredovisning i praktiken: Ur de anställdas perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sustainability reports can be seen as a relatively new concept today. The purpose of the report is to present the company’s responsibility towards society. In other words, one can say that the company takes stands for the environmental, economic and social impact that their business have. It’s still optional for companies in Sweden to constitute a sustainability report. However, this will change in 2017 when sustainability reporting will become mandatory due to a new law. There are no specific guidelines that must be followed in the reporting, but the most common framework to use in building the report has been established by GRI. This study is a case study where Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Södra) is the main focus. Södra is a forest product industry. Our purpose is to examine how the knowledge of sustainability is spread among the employees and how it applies.

   Södra is a corporate group which mostly focuses on three business areas: forest, wood and pulp industries. To examine what information the employees actually has received, the enterprise’s sustinability report was studied and interviews with employees were operated. With 98 responses from the survey and nine interviews with employees without connection, we came to the conclusion that there is a major knowledge of Södra’s work with sustainability among employees. On the other hand does the implementation of sustainability vary regarding company unit and job task, along with the topical sustainability category. Södra has traditionally worked mainly with the categories in relation to environment and the social and economical sustainability have not been as highly prioritized. This is noticed by the employees since they primarily associate sustainability with environment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Barmousa, Nahir
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Beyene, Lamech Negash
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Motivationsfaktorer inom tillverkningsbranschen: En kvalitativ fallstudie inom Scania AB 2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to shed light on how employees at Scania AB are motivated to continue working in the manufacturing industry and to find out what motivation factors the employees at Scania have to continue working in the manufacturing industry. This is because more and more employees in the manufacturing industry have decreased. The authors of this study use of Scania AB as a case of investigating which motivational factors employees have in order to continue working in the manufacturing industry. To answer the question for this study, a qualitative research strategy was chosen through ten semi-structured interviews. The theoretical frame of reference chosen for the study was Vroom's expectation theory, which consists of three connection concepts, Expectation, Instrumentality and Valence. These three connection concepts should be multiplied with each other to create motivation among employees. Deci and Ryan’s theory of inner and outer motivation was chosen to study motivation among employees. The internal motivation is based on the employee's individual driven by challenges and their own will to develop, external motivation is described as external factors to create motivation among employees in the form of rewards, security and bonuses. The conclusion drawn shows that the employees at Scania AB are motivated to continue working in the manufacturing industry as they are expected to be promoted to a higher post. The employees are also motivated by internal and external motivation factors in the form of bonuses and security.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Basic, Aldin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Wallin, Christoffer
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Bransch kontra börsvärde: En studie angående den förväntade reporäntans effekt på small- och large-cap bolag inom olika branscher2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trenden inom världsekonomin har på senare år indikerat på en mognad där tillväxten ligger på låga tal historisk. Detta har tvingat centralbanker runt omkring jorden att drastiskt ta till åtgärder för att stimulera tillväxten. Reporäntan har använts som det mest centrala instrumentet för detta ändamål. Sverige är ett levande exempel på detta, där de har sänkt räntan lägre än den fruktade nollnivån och har i dagsläget en ränta på -0,5 %. Effekterna av reporänteförändringar på aktievärdering har studerats brett och den ackumulerade åsikten bland forskare är att räntan påverkar aktiemarknaden direkt.

  De historiska studierna som har utförts fokuserar på hur marknaden som helhet påverkas där de individuella företagseffekterna hamnar i skymundan. Därför har denna studie fokuserat på att undersöka dessa branschrelaterade effekter av en ränteförändring på individuella företag inom de valda branscherna. Detta område har undersökts med hjälp av en eventstudie. 

  Resultaten från studien visar på homogena effekter för mindre bolag där dessa får en större påverkan vid förändringar än stora bolag. Detta visar sig även mellan de olika branscherna. De observerade branscherna är sällanköpsvaror och dagligvaror, de branschspecifika effekterna som studien visar är att dagligvaror påverkas signifikant mer än sällanköpsvaror. Vidare visar resultatet att företagsstorlek har en större påverkan än branschtillhörighet, där small-cap bolag inom sällanköpsvaror har större påverkan än large-cap bolag inom dagligvaror. En negativ förändring går även att hänvisa till mer homogena rörelser för branscherna samt de olika storlekarna. Vidare gav positiva nyheter en mer heterogen rörelse där de mindre bolagen ej korrelerade med dem större.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Basoda, Muhammed
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Celik, Azime
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Konkursprognostisering: En studie om nyckeltalens betydelse vid konkurser i de svenska byggföretagen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion: Idag är konkurser ett problem då många företag försätts i konkurs samt att de bidrar till konsekvenser som påverkar hela samhället. Byggföretag är hårt drabbade och det finns olika tillvägagångssätt, bland annat att genom olika modeller och nyckeltal, för att beräkna konkurser i förväg och ta åtgärder.

  Syfte: Syftet med studien är att jämföra och analysera fem olika konkursprognostiseringsmodeller och dess nyckeltal i de svenska byggföretagen, för att se om någon eller några modeller är tillämpbara. Syftet med studien är vidare att jämföra våra resultat med resultatet från den litauiska studien och se om vi får ett liknande resultat.

  Metod: Studien har använt ett kvantitativt tillvägagångssätt där data har samlats in från årsredovisningar för att sedan tillämpas i fem konkursprognostiseringsmodeller. Vidare har nyckeltalen granskats bland annat utifrån en regressionsanalys.

  Resultat och slutsats: Ingen av de fem modellerna är tillämpbara i de svenska byggföretagen då ingen av påvisar en tillräckligt hög träffsäkerhet som anses pålitlig. Med hjälp av nyckeltal kan man till hög grad säga hur väl ett företag mår och därför till viss sannolikhet säga huruvida företaget kommer gå i konkurs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 66. Batavia, B.
  et al.
  Nandakumar, P.
  Wagué, Cheick
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Export stagnation and budget deficits in the peripheral EU nations with EMU membership2013Ingår i: Journal of Economic Asymmetries, ISSN 1703-4949, Vol. 10, nr 2, s. 94-100Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a theoretical model of the economic and financial implications of EMU entry for the peripheral nations of the Euro area, the so-called PIGS nations. The model derived shows that EMU membership initiates huge capital inflows into the PIGS nations, driving up prices and wage costs. The rise in prices reduces international trade competitiveness, reducing net exports, while the rise in wage costs leads to greater government budget outlays, deteriorating the government budget. Without exchange rate adjustments, export stagnation, further exacerbated by the economic downturn in the Euro area as a whole, has been the price paid by the peripheral Euro nations. Examining the data for the recent decade suggests that the arguments against laying the blame for the economic and financial crises in the PIGS nations squarely on bad domestic policy-making and practices need to be taken seriously.

 • 67.
  Batavia, Bala
  et al.
  DePaul University, USA.
  Parameswar, Nandakumar
  Indian Institute of Management, Calicut, India.
  Sree, Rama Murthy
  Sultan Qaboos University, Oman.
  Wagué, Cheick
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Avoiding a Liquidity Crunch: Do Pre-Bear Phase Bank Ratios Matter? Evidence from a World-Wide Sample2013Ingår i: Journal of Applied Economics and Business Research, ISSN 1927-033X, E-ISSN 1927-033X, Vol. 3, nr 1, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 68.
  Batavia, Bala
  et al.
  DePaul University, Chicago, USA.
  Wagué, Cheick
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Warrier, Nandakumar
  India Institute of Management, Calicut, India.
  Convergence Criteria For African Monetary Unions: Bringing in Non-Economic Factors and Comparing the Turkish Case2019Ingår i: Journal of International Finance and Economics, ISSN 1555-6336, E-ISSN 2378-864X, Vol. 19, nr 3, s. 39-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper starts by noting that Turkey in her efforts to join the European Union and the European Monetary Union faces barriers that are non-economic in nature. Turkey is seen to be lagging behind the EU fraternity in providing complete democracy to its people. We find the strictures laid on to be rather unique, as such non-economic factors do not enter in, for instance, in discussions pertaining to regional monetary unions in Africa where a leader in economic performance may be a laggard in meeting non-economic convergence criteria. This paper develops non-economic convergence criteria, using five indices capturing the prevalence of democracy and freedom for the citizens, for regional African monetary unions in Africa, in West Africa and the CFA Franc Zone, and compare the convergence achieved by these nations with that of Turkey relative to the dominant economic player in Europe. It is noted that while Turkey lags behind in achieving convergence to the EU certain noneconomic factors, she does better in some others. Also, some African members of regional monetary unions are seen to fare worse that Turkey in converging to the specified non-economic criteria values.

 • 69.
  Bayazit, Fatih
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kasim, Hakki
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Branschspecifika finansiella likheter mellan tillväxtbolag: En kvantitativ studie baserad på svenska börsnoterade företag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Wu and Yeung have studied growth type with US companies to analyze capital structure and various financial behaviors of growth companies. The author believes that these companies have distinct capital structure and tend to follow this structure in the long run. Given the differences in financial systems between Sweden and the United States, a study with Swedish companies may be interesting with the industry variable added to the equation.

  Purpose: The purpose of the dissertation is to identify economic similarities between growth companies and then compare the results at industry level.

  Method: This study is based on a deductive approach and quantitative method where annual reports have been studied for 87 companies that were introduced on the spotlight stock market and Nasdaq Stockholm between 2008–2013, and still listed today. The annual reports were examined for a 5-year period from the initial public offering.

  Conclusions: For growth companies in the pharmaceutical industry, the results showed that growth type is persistent, and these companies choose to finance themselves primarily by issuing equity. Their debt is below 10% and no dividend is paid to shareholders. The absence of a dividend is not seen as a deficiency by its shareholders, they see the possibilities of the company for the future. In the first two years, profitability is negative, and the majority of their assets are in intangible form. Cash holdings are also high for these companies and, in contrast, the information asymmetry is low between the shareholders and the management.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Belokurova, Darja
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nordin, Susanne
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nyckeltal som indikationer på earnings management: En studie om en ny modell för att upptäcka resultatmanipulering utifrån de finansiella rapporterna2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien Nyckeltal som indikationer på earnings management hade som syfte att ta fram ett verktyg som kan användas i de finansiella rapporterna för att upptäcka företag där en större sannolikhet för earnings management föreligger. Studien har sin utgångspunkt i en forskning utförd av Vladu, Amat och Cuzdriorean som publicerades år 2016. I studien appliceras det tillvägagångssätt och de tolv nyckeltal forskarna använde för att ta fram en modell som kan appliceras i den svenska kontexten. Nyckeltalen som används är framtagna för att fånga upp förvrängningar i de finansiella påståenden eller betingelser i företagets ekonomiska miljö som kan skapa incitament och öka sannolikheten för EM. I en komparativ två-fallstudie utvidgas förhållandeanalysen med statistiska tekniker som testar nyckeltalens diskriminanteffekt, relevans och bidrag samt förmåga att urskilja företag från två olika grupper. Grupperna av företag är följande: företag som är utpekade för att ha använt EM och företag som är kända för att följa god redovisning. Resultatet visade att de nyckeltal som bäst urskiljer företag som ansågs ha använt EM är: SG (ökad nettoomsättning) och CFO1 (index på kassaflöde från den löpande verksamheten), när företagen som analyseras består av både varu- och tjänsteproducerande företag. Det innebär att en ökad sannolikhet för EM förelåg vid en försämrad försäljning och ett kassaflöde som avtog mer än årets resultat. När enbart varuproducerandeföretag ingick i urvalet visades även LI1 (index av hävstångseffekten) som ett användbart nyckeltal. Det innebär att sannolikheten för EM ökade ytterligare vid en ökad skuldsättning. Studien har tagit fram två modeller som har lyckats utpeka 88,6 % respektive 100 % av företagen som varit anklagade för att ha manipulerat sin redovisning. Däremot kan modellerna anses vara beroende av studiens urval och därav kan brister förekomma i anledning av huruvida modellen skall kunna fungera som ett självständigt verktyg på svenska företag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nyckeltal som indikationer på EM
 • 71.
  Berggren, Oliver
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Uggla Fredriksson, Jakob
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch: Anställdas uppfattningar av sina kvinnliga chefer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt tidigare forskning råder det inga tvivel om att det existerar stereotyper kring vilka egenskaper kvinnor och män förväntas besitta. Många menar att dessa stereotyper är ett hinder för kvinnor att nå ledande positioner då de stereotypiskt kvinnliga egenskaperna inte anses som de mest lämpade för en ledare. Denna kvalitativa studie ämnar därför att undersöka hur de kvinnor som nått ledande positioner leder, för att undersöka möjligheten att leda med de stereotypa kvinnliga egenskaperna. Undersökningen genomförs i den mansdominerade byggbranschen genom att intervjua åtta anställda på företaget NCC om sina kvinnliga chefer. Resultatet visar att majoriteten av de undersökta cheferna främst uppvisar stereotypiskt kvinnliga egenskaper.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 72.
  Berglöw, Sara
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lundin Sörin, Ida
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Baksidan av revisorns bestyrkande: En studie om revisorns svårigheter vid bestyrkande av hållbarhetsrapporter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning och bakgrund: Under de senaste decennierna har det skett en växande trend att revisorer ska bestyrka informationen i företags hållbarhetsrapporter. Revisionsbranschen har lång erfarenhet bakom sig av granskning av företagens finansiella rapporter dock är hållbarhetsrelaterade frågor relativt nytt. Ett område som än idag är under utveckling och där revisorn inte har samma kunskap och tydliga standarder utformade för hur sådan rapport ska granskas. Bristen på erfarenhet kan komma att påverka revisorernas trovärdighet och professionella legitimitet negativt. Syfte: Syftet med studien är att belysa svårigheter revisorer står inför vid granskning och bestyrkande av hållbarhetsrapporter.

  Metod: Uppsatsen bygger på en litteraturstudie som består av tio stycken vetenskapliga artiklar.

  Konklusioner: Revisorer har otillräckligt stöd och har svårt att använda sig utav de idag tillgängliga internationella standarderna. Det har även visat sig att revisorer inte har tillräckligt med kunskap och kompetens för att på egen hand kunna fullfölja en granskning av hållbarhetsrapporter. Större revisionsbyråer upprätthåller legitimitet utifrån sitt inarbetade varumärke men ett mer detaljerat uttalande av revisorerna i hållbarhetsrapporten ses som den viktigaste aspekten för att få tillit från intressenterna.

  Avslutande diskussion: Revisorer har oftast begränsad kunskap och erfarenhet av att revidera informationen i hållbarhetsrapporten vilket gör att det kan uppstå problem i granskningsprocessen som i sin tur kan äventyra deras legitimitet. Vilka dessa problem är och hur de kan vara problematiska för revisorns trovärdighet samt legitimitet diskuteras i studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 73.
  Bergman, Axel
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nilsson, Robin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Operationell leasing och effekten av IFRS 16: En studie som undersöker effekten av IFRS 16 på svenska företag med hjälp av en internationell jämförelse2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion:1 januari 2019 är tanken att IFRS 16 ska användas som en ny standard för redovisning av leasingavtal. Det här styrs i dagsläget av IAS 17 som möjliggör för företag att formulera sina leasingavtal så att de kan klassas som antingen operationella eller finansiella. Ett operationellt leasingavtal behövs ej redovisas i balansräkningen vilket gör att företag med mycket leasing medvetet skriver sina leasingavtal så att de klassas som operationella, vilket leder till dolda skulder och tillgångar. Dessa redovisas sedan enbart i not, i företagens finansiella rapporter.

   

  Syfte: Syftet med studien är att bredda kunskapen om vilken effekt införandet av IFRS 16 kommer få för svenska företag inkluderade på Large Cap och ställa den i relation med effekten i andra länder.

   

  Forskningsfrågor:

  - Hur kommer en kapitalisering av operationella leasingavtal påverka svenska företag?

  - Skiljer sig effekten av en kapitalisering i Sverige med en kapitalisering i andra länder i                     Europa?

   

  Metod: Undersökningen är kvantitativ och använder en kapitaliseringsmodell utvecklad av Imhoff et al (1991) och Fülbier et al (2008) för att beräkna en kapitalisering av operationella leasingavtal. Vidare har statistiska metoder använts för att mäta skillnaden i förändring mellan Sverige och de två övriga länderna, Tyskland och Storbritannien.

   

  Resultat och slutsats: I Sverige noteras signifikanta förändringar i nyckeltal efter en kapitalisering av operationella leasingavtal, vilket även skedde i Tyskland och Storbritannien. Storbritannien som var mest leasingtungt upplevde största skillnaden i siffror, följt av Tyskland och Sverige. Vid en statistisk jämförelse länderna emellan var Storbritannien det enda land som hade en statistiskt signifikant förändring i ett av nyckeltalen, totalt kapital. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en effekt av kapitalisering av operationella leasingavtal i Sverige går i linje med resultaten i andra länder då skillnaden mellan länderna inte var statistiskt signifikanta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Bethiso, Johannes
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Dalbudak, Hasan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Småföretags investeringsbeslut inom dagligvaruhandeln: En studie om hur småföretag inom dagligvaruhandeln investerar och hanterar risker2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att skapa en förståelse om vilka tillvägagångssätt småföretagens beslutsfattare implementerar och vilka resonemang de använder sig av vid investeringsprojekt. Vilket ska även ge en inblick om hur företagens riskhantering som finns förknippade med det går till.

  Metod: Metoden som använts i denna uppsats är en metodkombination av både en kvalitativ- och en kvantitativ karaktär med en deduktiv ansats. Studien är baserad på både primär och sekundärdata, där datan som insamlats är från databaserna SöderScholar, Google Scholar samt Jstor.

  Empiri: Studien är baserad på fyra småföretag inom dagligvaruhandeln som intervjuats samt ytterligare 82 småföretag som deltagit i en enkätundersökning.

  Slutsats: Studien visade att kön, ålder och branscherfarenhet hade en inverkan på investeringsbenägenhet medan utbildningsnivå inte hade någon inverkan på investeringsbenägenhet. Vidare visade studien att alla fyra företag som intervjuats hade en investeringsprocess som dem följde. Enkätstudien visade att 75 av 82 respondenter hade en investeringsprocess som de följde. Dessutom hade samtliga intervjuade företag en riskhanteringsplan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 75.
  Bhatti, Therese
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Förtroende och risk inför ett online köp: En kvalitativ studie om riskupplevelse2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problem: The risk of online shopping differs from consumer to consumer. Previous scienceshow that consumers experience a higher risk related to online shopping, compared topurchase in traditional stores. The reason behind this is that there is no possibility to physically inspect the product before the purchase is completed, and most people want to try and feel the clothes before they decide to buy it. Also there is no opportunity to create an opinion about the seller, since there is no physical interaction between the customer and the ecommerce, which creates difficulty in assessing whether it is a reliable seller or not. An actionto reduce the consumers perceived risk is by creating a trustworthy impression.

  Purpose: The purpose of this study is to investigate consumers perceive risks related buy ingclothes online, and if confidence in the e-commerce affects the risk level.

  Method: The research method for this study was qualitative, with a deductive approach. Data collection was developed through eight semi- structured interviews, in which participant werechosen from a convenience selection from the Stockholm area. Focusing on individuals between the age of 20- 45.

  Result: The study found that consumers who purchase clothes more often experience a lower risk related to online shopping, compared to those who do it rarely. The two distinct risks that respondents experienced in online shopping were the risk related to the clothes and the financial transaction. Results also showed that trust towards e-commerce has a decisive impact on the degree of risk, and how confident a consumer feels ahead of buying clothes online. It was found that the most effective trust-creating approach was contently information about the clothes, and several payment options. Additionally the results shows that consumers reduce the perceived risk level of online purchase through viral marketing, which is word-of mouth.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Bhogal, Ramandeep
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  El Azzouzi, Mohamed
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Digital kompetens i det offentliga Sverige: En studie om digitalisering och dess påverkan på kompetens och kompetensförsörjning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka digitalisering och dess påverkan på kompetens och kompetensförsörjning inom svenska myndigheter. Detta med avseende på det 16:e hållbarhetsmålet, framtaget av FN, som syftar till att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen för en hållbar utveckling. För att uppnå denna vision studeras e-förvaltning och dess inverkan på samhället. Insamling av primärdata har skett genom semistrukturerade intervjuer. Vidare har sekundärdata tillämpats i form av statistik för att stödja en del påståenden.

  Utifrån denna studie kan det konstateras att digitalisering inom de studerade myndigheterna dels bidragit till att ersätta arbetsuppgifter och dels till att förändra arbetsverktyg. De nya arbetsuppgifterna och arbetsprocesserna har ställt ökade krav på nya kompetenser bland medarbetarna inom den operativa verksamheten. Främst handlar det om en ökad digital kompetens hos medarbetare. Beroende på den digitala mognaden och införandet av digital teknologi varierar efterfrågan på den digitala kompetensen. Ur myndighetens perspektiv har digitaliseringen bidragit till ökad kompetensnivå. Detta har medfört att arbetsuppgifternas process och resultat blir av högre kvalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 77.
  Birksjö, David
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Undervisningsdebuten – som man frågar gråter svaren2014Ingår i: Att lära en företagsekonom att tänka / [ed] Jonna Hjertström Lappalainen, Ann-Sofie Köping Olsson & Tommy Larsson Segerlind, Huddinge: Södertörns högskola , 2014, s. 57-69Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Undervisningsdebuten – som man frågar gråter svaren
 • 78.
  Bjurmark, Sofie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Oxbern, Frida
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kassagenerering hos företag inom vårdsektorn på Stockholmsbörsen: En studie om indikationer på felaktig intäktsredovisning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Det är viktigt att företag tillämpar korrekt intäktsredovisning genom efterföljande avgrundläggande regler och principer enligtgod redovisningssed. Vårdsektorn är utpekad gällande indikationer på bristfällig intäktsredovisning och beskattning där bland annat Skatteverket har granskat företag inom vårdbranschen.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns indikationer på felaktig intäktsredovisning inom vårdsektorn.

  Avgränsningar: Studien avgränsas till att studera samtliga 42 börsbolag inom vårdsektorn på Nasdaq OMX STO, även kallad Stockholmsbörsen, under åren 2008 till 2015.

  Teori och tidigare forskning: Denna studie har utgångspunkt i Bengtssons forskning. Vidare behandlas intäktsredovisningsom kopplas till periodiserad redovisning. Därefter beaktas forskning och utveckling samt dess utgifter. Ytterligare teorier som behandlas är kassaflödesanalys som kopplas till kassagenerering. Avsnittet beaktar även vinstmanipulering med fokus på Big Bath.

  Metod: Studien är kvantitativ där beräkningar genomförs utifrån ett flertal årsredovisningar under en åttaårsperiod, longitudinell design. Utformningen i studien är deduktiv där utgångspunkten ärteorier och tidigare forskning. Studiens bortfall innefattar elva företag.

  Empiri och analys: Empiripresenteras gemensamt med analys där det även ges kort presentation av studiens respektive företag. Analysensfrämsta fokus är på 2015 års kvot.

  Slutsats: Av studiens 31 undersökta företag inom vårdsektorn på Stockholmsbörsen uppfyller 18 företag Bengtssons teori gällande att kvoten bör förbättras och närma sig kvotvärdet 1 under en längre tidsperiod.De resterande 13 företagen uppfyller däremot inte Bengtssons teori, vilket indikerar på felaktig och subjektiv intäktsredovisning och därmed är fortsatt granskningaktuellav dessa företag.

  Förslag till vidare forskning: Förslag till vidare forskning är att studera företag under dess hela livstid för att undersöka hur kvoten förhåller sig till 1 samt bakomliggande orsaker, alternativt studera en annan sektor där det finns indikationer på felaktig intäktsredovisning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Björkman, Lovisa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mild, Robin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ett företetags osynliga värden: Kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera ord som företag använder sig av för att kommunicera intellektuellt kapital i årsredovisningar. Samt att kartlägga och tolka en eventuell förändring i omfattningen av kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar över tid.

  Metod: Uppsatsen antar en abduktiv ansats som grundar sig i att intellektuellt kapital studeras utifrån både tidigare forskning och studiens resultat. Uppsatsen undersöker 36 årsredovisningar från åren 2010, 2013 och 2016 genom en kvalitativ innehållsanalys för att studera omfattning och en eventuell förändring. Uppsatsskribenterna har framställt ett kodschema med egenskaper och ord som utgår från tidigare forskning angående intellektuellt kapital. Vidare har dessa ord som återfinns i årsredovisningar kvantifierats i en innehållsanalys.

  Resultat: Det finns likheter i hur branscherna väljer att kommunicera sitt intellektuella kapital i årsredovisningarna i ordval och olikheter i omfattning. Bank-, industri- och tillverknings- samt bygg- och fastighetsutvecklingsbranschen har ökat sin kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar. Investmentbranschen har däremot minskat. Relationskapital är det kapital som kommuniceras ut mest i jämförelse med human- och strukturkapital. Detta är slående för samtliga branscher och undersökta år.

  Slutsats: Svenska storbolag verkar inte använda sig av ramverk eller riktlinjer för att kommunicera intellektuella kapital i sina årsredovisningar, detta även i linje med tidigare forskning. Uppsatsen kan inte styrka någon specifik skillnad mellan kommunikation av intellektuellt kapital i kunskapsintensiva branscher gentemot traditionellt produktbaserade branscher. Tre av fyra undersökta branscher påvisar en ökning i kommunikation av intellektuellt kapital. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Bladh, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nilsson, Daniel
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Goodwillnedskrivningars relevans: En studie avseende relevansen hos nedskrivningar av goodwill bland svenska börsnoterade bolag2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka relevansen hos nedskrivningar av goodwill vid prognostisering av framtida kassaflöde. Detta eftersom det övergripande syftet med finansiell rapportering ska vara att förse befintliga och potentiella investerare samt långivare och andra kreditgivare med användbar finansiell information vilket ska tjäna som beslutsunderlag. 

  Det empiriska underlaget består dels av sekundärdata hämtad från databaserna Retriever Business och Thomson Reuters Eikon, samt av primärdata från manuellt granskade årsredovisningar. För att studera relevansen hos nedskrivningar av goodwill vid prognostisering av framtida kassaflöden använder vi en regressionsmodell från en tidigare utförd studie på den amerikanska marknaden. Bostwick, Krieger och Lambert (2016) har utvecklat denna modell utifrån en studie gjord av Barth, Cram och Nelson (2001) där de expanderat den genom att inkludera goodwillnedskrivningar som en ytterligare variabel. Utifrån en multipel regressionsanalys ska det utläsas vilket prediktivt och bekräftande värde nedskrivningar av goodwill, tillsammans med övriga variabler, har vid prognostisering av framtida kassaflöde. 

  Genomförd regressionsanalys visar att nedskrivningar av goodwill inte har en stärkande effekt på förmågan att prognostisera framtida kassaflöde vid tillämpning av modellen framtagen av Bostwick et al. (2016). Studien kan inte visa att nedskrivningar av goodwill har ett prediktivt eller bekräftande värde vid prognostisering av framtida kassaflöde, således kan ingen relevans mellan dessa påvisas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Blomberg, J.
  et al.
  Stockholm School of Economics.
  Kjellberg, H.
  Stockholm School of Economics.
  Winroth, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Trading opportunities and risks: Conflicting methods of coordination in investment banks2013Ingår i: Towards a Socioanalysis of Money Finance and Capitalism: Beneath the Surface of the Financial Industry / [ed] Susan Long & Burkard Sievers, London: Routledge, 2013, s. 163-177Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 82.
  Bojackly, Rosalia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Eriksson, Sofia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Attityder till annonser på Instagram: En kvalitativ studie om hur konsumenter uppfattar innehållet i annonser på Instagram2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social media is increasing constantly, which led to new communication and marketing channels have evolved, it has helped businesses and consumers to integrate and communicate with each other. One of the fastest growing communication and marketing channels is Instagram. The purpose of this study is to gain a deeper understanding of consumer attitudes to the content of the ads on Instagram. The study was based on a qualitative research approach with a selection of ten people, aged 18-28 years, who use Instagram. Previous research has shown that most people who use Instagram are between 12-35 years, therefore this study chose to combine the people who were available and were in the age frame. Semi-structured interviews were used as a method of study and consisted of eleven questions, which were in two distinct themes.

  The study's empirical data were analyzed using theories of social media as a communication- and marketing channel and attitudes to advertising. The study results showed that all respondents perceive the content of the ads on Instagram as both positive and negative, depending on how the company shapes the content of the ads on Instagram.         

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Bolander, Linus
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Erkas, Daniel
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lyxvarumärken möter sociala medier: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på lyxvarumärkens varumärkeskapital2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier, som ingår i Web 2.0, används idag av företag och organisationer i stor utsträckning för att exponera sina varumärken och förvalta eller skapa relationer med både befintliga och potentiella konsumenter. Steget till sociala medier har inte alltid varit självklart, särskilt för lyxvarumärken som vissa forskare menade skulle skada deras varumärke och särskiljande associationer som legitimerar deras ställning och status som lyx. Idag är det klart att en övertygande majoritet av lyxmärken har antagit sociala medier och implementerat marknadsföringsstrategier för att hantera det. Om diskussionen för några år sedan var centrerad om lyxmärken skulle ha social medianärvaro, är den mer relevanta frågan idag hur lyxvarumärken ska använda sociala medier samtidigt som varumärket bibehålls. Syftet med denna studie är att undersöka hur varumärkeskapitalet i ett lyxmärke påverkas av sociala medier genom konsumenternas perspektiv för att ge ett svar på hur lyxiga märken ska förhålla sig till sociala medier. Undersökningen är begränsad till konsumentbaserat varumärkeskapital (CBBE) och kommer inte att behandla den finansiella aspekten av varumärkeskapital. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med potentiella konsumenter och ett kvalitativt tillvägagångssätt har applicerats av forskarna. Denna studie visar att ett restriktivt tillvägagångssätt från lyxmärken bör appliceras med en tydlig koppling till deras arv om de vill behålla sin status som lyx. Kanaler som inte kontrollerades av varumärket ansågs vara mer tilltalande att följa och konsumera innehåll från. Vidare drogs slutsatsen att eWOM i likhet med WOM var ett effektivt verktyg för att bygga varumärkeskapital. Det var också en gemensam syn bland respondenterna att konsumtion av ett lyxigt varumärke inte skulle vara lika åtråvärt om varumärket inte var allmänt erkänt av andra. Men detta bör inte kompenseras med en bredare tillgänglighet av lyxvarumärkes fysiska produkter. Därför dras slutsatsen att lyxmärken bör ägna närmare uppmärksamhet åt de fysiska och digitala aspekterna av varumärket samt dess tillgänglighet när de använder sociala medier för marknadsföringsändamål, om de vill behålla eller förstärka deras varumärkeskapital.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Borg, Erik A.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sjukvårdens globalisering och den resande patienten2019Ingår i: Medicinturism: Gränsöverskridande sjukvård i teori och praktik / [ed] Frank-Michael Kirsch, Kjell Ljungbo och Erik A. Borg, Gidlunds förlag, 2019, 1, s. 84-105Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 85.
  Borg, Erik A.
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kirsch, Frank-Michael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ljungbo, Kjell
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Care, Cure and Travel: Towards a symbiosis of medical treatment and tourism?2017Ingår i: Athens Journal of Tourism, ISSN 2241-8148, Vol. 4, nr 3, s. 181-201Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A growing number of patients seek medical care outside their country of residence. More mobile populations that seek access to information about international medical treatment alternatives have influenced a booming medical tourism industry. The countries engaged in medical tourism are ranging from countries with high cost of medical care like the USA and Japan to medium cost countries, like Singapore and Germany to low cost countries like India and Poland. Engaging in medical tourism by attracting patients internationally involves a process of internationalization of healthcare. Countries have commonly gone through different stages in their approach to medical tourism which has matured the industry. A first stage in the internationalization is encouraging regular travelers to consider treatment options in a destination. A second stage involves the signing of agreements with healthcare systems in countries that can remit patients abroad. A third stage is to develop an integrated organization taking patients all needs before, during and after treatment into consideration. Our study is based on more than 80 in-depth interviews as well as secondary data from countries in Europe, Asia and North America. Much lower medical treatment prices in many Asian and Latin American countries act as driving forces for medical tourism attracting Western medical tourists to seek treatment in those countries.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Borg, Erik A.
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ljungbo, Kjell
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ganzheitliche und avancierte, doch teure medizinische Dienstleistungen.: Beobachtungen in renommierten US-amerikanischen Krankenhäusern.2017Ingår i: Medizintourismus: Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche / [ed] Frank-Michael Kirsch; Jens Juszczak, Paderborn: IFB Verlag Deutsche Sprache , 2017, 1, s. 213-250Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 87.
  Borg, Erik A.
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ljungbo, Kjell
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  International Market-Oriented Strategies for Medical Tourism Destinations2018Ingår i: International Journal of Market Research, ISSN 1470-7853, Vol. 60, nr 6, s. 621-634Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Patients seeking medical care are travelling greater distances for treatment. The globalisation of healthcare has given rise to a thriving global medical services industry. The ability to gain access to more advanced treatments, differences in cost and inflexible national healthcare systems encourage patients to seek treatment abroad. In the new information age, patients seek information about available treatment opportunities with less regard to national boundaries. International hospitals are seeking new marketing strategies for their services. Today, much of the marketing takes place on the Internet, which is accelerating the internationalisation of the medical services industry. This article presents a comparative and interpretive study. We have interpreted the market orientation and degree of specialisation of hospitals in Singapore and in Sweden, which in turn are compared to leading hospitals in the US. In this research, we present evidence of different approaches to medical tourism based on different organisational frameworks for the marketing of medical services to international patients. The study indicates that market orientation results in greater emphasis on superior service quality of health care. This in turn leads to the delivery of improved services to patients.

   

 • 88.
  Borg, Erik A.
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ljungbo, Kjell
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Thailands kulturelle und medizinische Voraussetzungen zur Aufnahme internationaler Patienten2017Ingår i: Medizintourismus: Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche / [ed] Frank-Michael Kirsch; Jens Juszczak, Paderborn: IFB Verlag Deutsche Sprache , 2017, 1, s. 251-287Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 89.
  Borg, Erik A.
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Tesfaye, Besrat
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Enterprises in the suburbs and the locality of entrepreneurship2017Ingår i: Great regional awakening: new directions / [ed] Lesa Reynolds, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Suburbs represent an essential subject for regional studies and have a rapidly increasing economic significance within wider metropolitan regions (Phelps 2010). It is necessary to create inclusive suburbs with a stronger identity. The current growth of populations in major cities requires an ability to reorganize existing cities and a massive restructuring of urban infrastructure (Modarres and Kirby 2010). The interpretation of the needs of suburbs have previously called for a transdisciplinary and collaborative strategy (Després et al. 2004). We look at entrepreneurship and different types of 21 businesses as a source of vitalization of suburbs. These ventures are studied in the context of the diversity of the population of suburb. Entrepreneurial investments, the establishment of high impact enterprises as well as networking among local and migrant businesses represent elements that can vitalize previously marginalized suburbs. Enterprises that are clustered in suburban neighborhoods reflect the different impacts of suburban and city spatial forms. Newly arrived citizens draw upon the critical mass of ethnic members to form a niche market for ethnic business (Fong et al. 2007). Minorities may have limited access to financial capital in the larger urban economy, but ethnic enclaves may provide a source of a unique competitive advantage (Cummings 1999). Entrepreneurship rooted in a suburban surrounding represent a specific opportunity to become embedded in an economic and spatial dimension. The migrant may be seen as representing a diversity capital which penetrate specific market conditions located in ethnically diverse neighborhoods situated in the suburbs of major cities. The spatial and entrepreneurial dimension of ethnic business can thereby be given a relevant context for interpretation.

 • 90.
  Borg, Erik A.
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vigerland, Lars
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  High Adventure: The Implications and Consequenses of Stock Market Listing2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 91.
  Borg, Erik A.
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vigerland, Lars
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Winroth, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Corporate governance networks between international financial market actors within investment banking2017Ingår i: Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Academy of International Business: "The Contribution of MNEs to Building Sustainable Societies" : Dubai, United Arab Emirates July 2-5, 2017 / [ed] Sarianna Lundan & Tunga Kiyak, East Lansing, USA: Academy of International Business , 2017, s. 19-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents a study of networks in the financial services market. We invoke network theory to study the role of connection between market actors within investment banking. We look at the relationship between corporate governance and the networks and performance of financial market actors. A comprehensive set of secondary data is analyzed with a multiple correspondence analysis methodology. The data is compared with evidences of rankings of the financial service divisions of investment banks. We have found that the forming of formal networks ties between market actors can be associated with the rating of financial banking service. Actors with more network connections are rated higher in customer ratings than those with fewer network ties. The forming of formal ties in boards and committees has a positive impact on the performance ratings of providers of financial services. Our data consists of three clusters. The first entails international banks with high turnover and superior customer reviews. The second cluster consists of small unranked banks with considerably lower turnover, and the third cluster is represented by the midsized banks.

 • 92.
  Borg, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Gratzer, Karl
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Interpreting Brand Development as Entrepreneurship: The Role of Brand Strategies2013Ingår i: Journal on GSTF Business Review, ISSN 2010-4804, Vol. 2, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Our research has been driven by the apparent lack of rigorous theory within the branding literature. Theoretical concepts have seldom been linked to business theory. This article presents an approach to branding which links branding to different approaches to entrepreneurship and uncovers the essential role of brand strategies when connecting branding to the management literature. Strategy and branding overlap and strategy links contemporary branding and entrepreneurship literature. There are various approaches to entrepreneurship which is relevant to the analysis of brand strategies. For the sake of simplicity we have divided them into two strands, the business school approach and the Schumpeter school. Essential to our understanding of brands is the ability of brands to decrease the transaction cost and reduce the information asymmetries between consumers and producers in the market. By relying on brands the actors in the market can reduce their search and information cost and the total cost of performing a market transaction.

 • 93.
  Borg, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Gratzer, Karl
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Theories of Brands and Entrepreneurship: Conceptualizing brand strategies2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract— Research into entrepreneurship has previously paid little attention to the role of brands. This article synthesizes theories of entrepreneurship, branding, transaction cost, and strategy. By developing a strong brand, managers distinguish their companies, products, or services from those of competitors. Brand theories can be linked to various entrepreneurship research perspectives. Brands can be regarded as innovations that reduce transaction costs for the buyer who can better make purchase decisions. The management literature defines brands in two main ways, using business-oriented and consumer-oriented definitions. The strategy literature encompasses both these approaches, linking the entrepreneurial function and brand development. It is through the use of strategy that entrepreneurs can develop their brands, making them integral to a modern definition of entrepreneurship.

 • 94.
  Borg, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Gratzer, Karl
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ljungbo, Kjell
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Innovation and Specialization Strategies in Medical Tourism: Evidences from Europe2014Ingår i: 4th Annual International Conference on Business Strategy and Organizational Behaviour (BizStrategy 2014), Singapore: GSTF , 2014, s. 47-50Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The health service industry is becoming increasingly internationalized. People are travelling increasingly longer distances for medical treatment. A new rapidly expanding medical tourism industry has emerged. For health service providers to compete they have to specialize and become more innovative. These innovative strategies are not limited to technical innovation, but also organizational- and service-related innovations. Treatment costs which influence the price paid for treatment are becoming a major factor influencing competition. We have looked at recent changes made within the European health care sector, to find evidence of a new innovative climate for the provision of medical treatment to patients. The emergence of Centers of Excellence is an example of responses to a new competitive climate in a global industry.

 • 95.
  Borg, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kirsch, Frank-Michael
  Södertörns högskola.
  Travel for medical care: the rise of global medical tourism2017Ingår i: Abstracts 13th Annual International Conference on Tourism 29-31 May & 1 June 2017 Athens, Greece / [ed] Gregory T. Papanikos, 2017, s. 13-13Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 96.
  Borg, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kirsch, Frank-Michael
  Mångkulturellt Centrum.
  Ljungbo, Kjell
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Destination Schweden: Medizintourismus durch regionale Gesundheitsdienstleister2014Ingår i: Materialien der 4. Medizintourismus-Konferenz an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin: Fachhochsch. Bonn-Rhein-Sieg, Fachbereich Wirtschaft , 2014, s. 99-111Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 97.
  Borg, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ljungbo, Kjell
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Harris, Christopher
  Hospitals with Hospitality: The adaptation of hospitality management, concepts and training to the management of hospital services, a tri-continental case study2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract: This paper focuses on contemporary applications of hospitality expertise, concepts and training to the management of hospitals. When viewed at one end of the Product-Service Continuum, traditional hospitals may be argued to resemble a factory assembly line where medical treatments are produced as rationally as possible. However, given the complexities of job roles, variability of personal relationships, perishability of beds, and intangibilities associated with patient experiences, hospitals are nowadays increasingly being perceived and managed as services, where the service is provided to individual patients. By defining the hospital as a service provider new insights into how individual care is offered from different service industries can shed new light on the treatment of hospitalized patients. We have studied service systems in hospital settings. The paper seeks to demonstrate the ways in which hospitals are using expertise and training from organizations within the hospitality sector across the whole hospital organisation. Research presented from 3 international high-end hospitals shows that intensive care and nutrition treatment are seen as examples of areas in which a service orientation can potentially improve treatment outcome. Our method is a qualitative tri-continental case study with semi-structured interviews from three countries, the United States, Sweden and Singapore.

 • 98.
  Borg, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Rao, PM
  Long Island University, C.W. Post Campus, Brookville, New York, USA.
  Four Models for the Globalisation of Health Care: Alternative Approaches to International Marketing2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this research is to describe and analyse four different strategies for the internationalisation of healthcare. We have looked at four major international hospitals that have taken alternative routes to reach a global health care market. The Mayo Clinic, Johns Hopkins Hospital, Karolinska University Hospital and Singapore General Hospital are all receiving international patients, but are pursuing different approaches to the international marketing of healthcare. We have conducted a large number of in-depth interviews with representatives for these hospitals and present four comparative case studies of the internationalisation of health care and what has become described as medical tourism. A growing number of patients are today seeking healthcare outside their country of residence. International health care is today one of the fastest growing industries with an annual growth rate of more than 20 per cent. Understanding the dynamics of this potent globalization is essential to researchers of international business. We have identified three modes of services offshoring development and two variables that have been essential to the understanding of hospitals internationalisation. First, the price range they are operating which determines which international markets they can penetrate. Secondly, the stage to which they have come in their internationalisation which influences movements into international markets. The four internationalisation strategies represent four distinct corners in a two by two matrix.

 • 99.
  Borg, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vigerland, Lars
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Winroth, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Formal Ties in Financial Networks: Professional Clusters in Financial Services Marketing2016Ingår i: International Journal of Bank Marketing, ISSN 0265-2323, E-ISSN 1758-5937, Vol. 34, nr 2, s. 260-275Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this article is to investigate the role of formal ties in the marketing of financial services and thus provide evidence concerning the relationship between formal ties and the customer appeal of banks and investment banks.

  Design/methodology/approach

  The article uses correspondence analysis to study formal ties between financial market actors and relates them to customer rankings. The formal ties are described as intra-, inter- and extra-organizational ties.

  Findings

  We find that there are several formal ties between financial market actors and provide compelling evidence illustrating how the attractions between financial service providers are related in several ways to the existence of formal ties between market actors.

  Research limitations/implications

  The research is limited to formal, as opposed to informal, ties. We examine the essential implications of such ties.Practical implicationsIn practice, banks and investment banks should consider the implications of formal ties and market connections to improve their performance.

  Originality/value

  The originality of this study consists in showing the relevance of various attributes in studying networks in financial markets and in contributing to an understanding of social attributes and formal organization.

 • 100.
  Borg, Erika
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Källström, Linn
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Corporate Social Responsibility (CSR) i kontroversiella industrier: En kvalitativ studie om Svenska Spels CSR-arbete2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: Ingen entydig definition finns av begreppet CSR och mycket forskning antyder att det är upp till företaget själva att definiera vad CSR betyder för dem. Många förespråkare menar dock att CSR i hög grad kan ses som ett instrument för global styrning och som metod för att bidra till hållbar utveckling. I kontroversiella industrier används begreppet vanligtvis för att uppnå legitimitet, då deras produkter kan skada samhället och dess individer. Det intressanta med studien är därför, att se hur ett företag inom en kontroversiell industri, tillämpar CSR då begreppet och dess innebörd för de flesta handlar om att verka för samhället i stort.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ett företag inom en kontroversiell industri tillämpar Corporate Social Responsibility (CSR).

  Metod: Metoderna som använts för denna kvalitativa fallstudie är semistrukturerade intervjuer och telefonintervju. Intervjuerna genomfördes med tre stycken respondenter som valdes ut genom ett subjektivt urval samt genom ett bekvämlighetsurval. Urvalsprocessen för respondenterna baserades på personer som var lämpliga för studiens syfte och valdes därför inte ut på slumpmässig grund. I ett företagsurval, valdes Svenska Spel som företag.

  Resultat: Staten kräver att Svenska Spel tar ett samhällsansvar för att upprätthålla deras monopolistiska ställning på marknaden. Den del av CSR som Svenska Spel engagerar sig mest i är spelansvaret, då området ligger i linje med kärnverksamheten. Gemensamt för Svenska Spels samtliga institutioner är att de har en åldersgräns och kräver obligatorisk registrering för allt spel. Utöver de gemensamma reglerna, ter sig spelansvaret på olika sätt beroende på institution.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 av 649
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf