sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 3641
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Ahmed, Aland
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Ayanle Omar, Ifrah
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hur skapas tillit mellan användare och värdar vid användandet av tjänster i delningsekonomin?: En kvalitativ studie om hur Airbnbs värdar och användare skapar tilliten mellan varandra.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to study trust between Airbnb hosts and users. The complexity of the sharing economy lies in the fact that it lacks formal contracts and laws that support the private individuals included in an agreement. This type of economy is not in complete absence of laws. But laws that usually apply outside the sharing economy are not supported in this type of organizational form. Then the problem arises, when trust must be created between each other, since there are no laws to lean on disputes, fraud etc. not only that the sharing economy is characterized by uncertainty, the booking takes place digitally, which contributes with even greater uncertainty. The actors are forced to find ways to create security in the form of trust. The authors of the study have therefore investigated how Airbnbs' hosts and users create trust between each other. The study was based on a qualitative research method in the form of twelve semi-structured telephone interviews. The study's theoretical frame of reference consisted of previous research on the sharing economy, trust in the sharing economy and peer-to-peer asset sharing. The result was that respondents using the feedback system consisting of reviews and reviews and the person's profile create an idea of ​​the person and then get their own impression when they have a conversation with the person. Communication, feedback system and profile are thus the three ways that give an impression that further shapes and creates trust between users and hosts on Airbnb.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Ahmed, Aymann
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Bjelica, Marina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Corporate Social Responsibility och dess påverkan på lönsamhet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND:

  Företag fyller en stor roll i vårt samhälle eftersom de på många sätt är en viktig beståndsdel i att driva vårt samhälle mot vidare utveckling. För vidare hållbar utveckling krävs ansvarstagande av alla inblandade parter, men hur mycket ansvar ska företagen egentligen ta? Ska de ta ansvar för aspekter som exempelvis miljö och mänskliga rättigheter? Eller ska de endast fokusera på att vara så vinstmaximerande som möjligt?

  SYFTE:

  Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan svenska företags rapporterade hållbarhetsredovisning och deras lönsamhet.

  METOD:

  För att kunna svara på syftet på bästa sätt valdes en kvantitativ metod med ett deduktivt synsätt. Tvärsnittsdesign valdes eftersom studien skulle undersöka sambandet mellan Corporate Social Responsibility och lönsamhet under en viss tidpunkt. Variabeln CSR operationaliseras genom användning av Folksams index för ansvarsfullt företagande och lönsamhet genom en justerad formel för Tobins Q. En regressionsanalys gjordes för att kunna undersöka korrelationen mellan CSR och lönsamhet.

  SLUTSATS:

  Sambandet mellan CSR och lönsamhet är neutralt, det vill säga statistiskt går det inte att påvisa något signifikant samband mellan CSR och lönsamhet för de studerade företagen i denna studie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Ahmed, Dalia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  Kinas handelsrelation till OECD länder: En empirisk analys med tillämpning av gravitationsmodellen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under det senaste årtiondet har Kina genomgått en snabb tillväxt i sin exporthandel. I denna avhandling undersöks de viktigaste faktorer som påverkar Kinas export med hjälp av gravitationsmodellen. Studien observerar Kinas export till med hjälp av paneldata 30 mellan 1998 och 2007. De empiriska resultaten visar att de beroende variablerna, BNP per capita och populationen har starka och betydande effekter på Kinas exporthandel, medan distansen mellan länderna har en negativ effekt på handeln. Dessutom visar de empiriska resultaten att handelssamarbete har lett till betydande positiva effekter på exporten. Två andra förklarande variabler, regional ekonomisk organisation APEC (Asien Pacific Economic Cooperation) och växelkursen påverkar inte Kinas export betydligt.

 • 54.
  Ahmed, Iftikhar
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Trump’s tweet and media treat: A Critical discourse analysis of US and Pakistani newspapers2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Trump’s new year tweet about Pakistan’s role in the fight against terrorism ignited a controversy and a war of words between Pakistani officials and the US. This thesis studies newspaper coverage of both countries on this particular issue. Dawn and The News International are chosen from Pakistan and The New York Times and The Washington Post are selected from US media. The aim of this research is to analyse and compare the media discourse. Critical discourse analysis (CDA) was adopted as the most suitable choice. A sum of eight articles, comprising two from each newspaper, is analysed intensively. Outcomes of the analysis are discussed in relation to ‘framing’ and ‘agenda setting’ theories.

  Five key elements from the theories are listed including: language (vocabulary), conflict presentation, sources, related issues and emphasis. Results reveal that Pakistani newspapers use very strong, rather harsh vocabulary while reporting response to Donald Trump’s tweet. The US newspapers adopted literary phrases and less harsh tone to report this issue. Conflict presentation was focused on Trump’s tweet as a central idea in all the newspapers. Pakistani newspapers focused on the coverage of reaction from military and government officials of the country. On the other hand, US newspapers included sources from both countries to have an objective view. But they have included some controversial issues, which do not have a direct link to this debate starting with Trump’s tweet.

  Keywords: Twitter and news media, Trump’s tweet about Pakistan, Afghan war, CDA, Framing.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Ahmed, Maha
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Etableringsrätt - och sen?: En studie av privata aktörers etablering och upplevelser av villkoren på den svenska förskolemarknaden2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mångfalden av aktörer som erbjuder utbildning och pedagogisk omsorg inom det svenska skolväsendet och därmed möjligheten för föräldrar och elever att fritt välja skola, har ökat till följd av rätten att starta fristående förskolor och skolor. Regeringen menar att konkurrens och mångfald är till fördel för kvalitetsutveckling samt ger elever och föräldrar möjlighet att själva välja skola. Hösten 2013 var det totala antalet inskrivna barn i förskolor omkring 489 300 och av dessa gick 97 400 i en fristående förskola, vilket motsvarar cirka 20 %. Reformarbetet på förskolemarknaden har pågått mer än 20 år, ändå anses det vara för tidigt att uttala sig om  de fulla konsekvenser av detta. Statistiskt sett är alltså antalet barn i privata förskolor få i jämförelse med dem i kommunala förskolor, trots att det funnits en politisk vilja att öka andelen alltsedan den så kallade friskolereformen 1992 och framför allt under det senaste decenniet. Syftet med denna studie är att undersöka och analysera de upplevda förutsättningarna för etablering och drift av fristående förskoleverksamhet på den svenska marknaden.

  Denna studie baseras dels på studier av olika policydokument samt statistik som beskriver utvecklingen på den framväxande förskolemarknaden och dels på intervjuer med 7 personer som är eller har varit chefer för privata förskolor i kommuner i Stockholms län under de senaste 20 åren.

  Resultatet visar att de flesta av de intervjuade personerna på förskolorna upplever att förutsättningarna för att driva privata förskolor är otillräckliga och att det finns hinder för fortsatt expandering. Denna uppfattning tycks vara vanligare bland de förskolor vars förskolechefer inte tidigare jobbat i ansvarstagande positioner på kommunala förskolor. Det finns även en uppfattning om att konkurrensen är snedvriden på förskolemarknaden till förmån för de kommunala verksamheterna. De flesta av de intervjuade personerna har en negativ inställning till kommunernas tudelade roll som utförare, det vill säga driver egna förskolor på marknaden, och som instans som godkänner etableringar. Det finns även en missnöjdhet med beslutsfattarna då de inte anses ha förståelse för vad det innebär att driva privata förskolor. Istället anser flera av de intervjuade personerna att kommunerna bör avsäga sig rollen som utförare och istället vara en instans som är med och utformar spelreglerna.

  Ladda ner (pdf)
  Etableringsrätt - och sen?
 • 56.
  Aho Huotari, Marie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Andersson, Kristin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Har en gemensam valuta resulterat i en minskad prisspridning?: En jämförande studie på priskonvergens inom euroländer i förhållande till övriga EU länder2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In 1993 the internal market within the European Union was formed and ensured free movement of goods, services, capital and people. This led to the removal of trade barriers between members of the European Union. When opening up for competition, price differences between countries decreased and more jobs were created. A single currency was introduced by eleven countries in 1999 with the goal of reducing transaction costs, eliminating exchange rate risk and to further simplify trade. In 2001 Greece joined the collaboration and introduced the euro. With a single currency, price differences are expected to decrease. The aim of this study is to investigate whether a common currency has had a significant effect on reducing price dispersion or not. Two types of convergence are tested, beta and sigma convergence. 21 different product groups are included in this study and are sorted after the speed of convergence. All of the 27 EU member states are included and divided into two groups, one euro group and one non-euro group. We also examine if differences in productivity can explain price convergence. The results indicate that the introduction of a common currency did not decrease price dispersion within the majority of product groups. For the product groups in which price convergence are evident, only one product group within the euro countries and one product group within the non-euro countries have proven to be significantly positive in terms of differences in productivity.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Aho, Rabi
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Aho, Daniel
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Företagsförvärvens påverkan på aktiekursutvecklingen: En eventstudie om hur förvärvsmetoden påverkar aktiekursen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är undersöka hur förvärvsmetoden påverkar de uppköpande företagens abnormala avkastning på kort sikt, samt utröna huruvida företagens branschtillhörighet har en betydelse för reaktionen. I studien tillämpas tre teorier och flertalet tidigare forskningar som är av relevans för studien. De teorier som nyttjas är olika former av förvärv, effektiva marknadshypotesen och signalteorin. Denna studie utförs av en kvantitativ och komparativ ansats med hjälp av en eventstudie där 64 företagsförvärv observerats. Förvärven är uppdelade på 4 olika branscher och fördelade inom tillvägagångssätten aktie- och inkråmsförvärv. Dessa förvärv har undersökts under en elvadagarsperiod, fem dagar innan till och med fem dagar efter offentliggörandet. Den insamlade sekundärdata som bearbetats har erhållits från Nasdaq OMX, Google Finance och databasen Zephyr. Resultaten enligt denna studie förmedlar om att ett inkråmsförvärv är att föredra i jämförelse med aktieförvärv, detta med undantag för företag i sällanköpsvarubranschen som gynnas av ett aktieförvärv. Det går även att urskilja hur hälsovårdsbranschen är den bransch som gynnas mest vid offentliggörande av företagsförvärv, sett till den abnormala avkastningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Stockholm Centre for Organizational Research (Score).
  Castillo, Daniel
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Roumbanis, Lambros
  Stockholm Centre for Organizational Research (Score), Stockholm University.
  Queues: Tensions between Institution and Organization2019Ingår i: Organization outside Organizations: The Abundance Of Partial Organization In Social Life / [ed] Göran Ahrne & Nils Brunsson, New York: Cambridge University Press, 2019, s. 177-188Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 59. Ahrne, Göran
  et al.
  Papakostas, Apostolis
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Organisationer, samhälle och globalisering: Tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar2014 (uppl. 2)Bok (Refereegranskat)
 • 60.
  Aidukaite, Jolanta
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Lithuanian Social Research Centre, Vilnius, Lithuania.
  Community Mobilizations around Housing and Local Environment: Insights into the Case of Vilnius2013Ingår i: Sociologija: Mintis ir Veiksmas, ISSN 1392-3358, E-ISSN 2335-8890, Vol. 32, nr 1, s. 136-151Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reviews activities of community organizations in the post-Soviet city of Vilnius. The particular attention is paid to the reasons for mobilization of the local communities; the leadership and motivation; the reasons for non-participation; and the communication with the local authorities. The findings of this paper show that mobilizations are not taking place on the massive scale. However, they are being institutionalized and have achieved noteworthy results. Communities mobilize against illegal or unwanted constructions close to their vicinity or to defend green zones in the city. The successful movement is centered around a charismatic leader who devotes his/her time and non-material and material resources to attain results. The explanations for non-participation can be found in difficult economical conditions of the majority of the population; low level of civil society; increasing individualization and income inequalities. The findings of this paper also demonstrate that the political and institutional structure is fairly unfavorable for local activists. The community organizations are not supported by the local governmental structures in a substantial way. On the contrary, they are faced, in most of the cases, with the authority’s alienation and confrontation.

 • 61.
  Aidukaite, Jolanta
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Lithuanian Social Research Centre, Vilnius, Lithuania .
  Housing Policy Regime in Lithuania: Towards Liberalization and Marketization2014Ingår i: GeoJournal, ISSN 0343-2521, E-ISSN 1572-9893, Vol. 79, nr 4, s. 421-432Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reviews housing policy development in Lithuania in the light of previous literature which reinterprets Esping-Andersen’s work on welfare regimes and adopts it to study housing policy. It seeks to highlight the major features of the Lithuanian housing policy. The findings of this paper reveal that the Lithuanian housing regime exhibits many features which are common under the liberal one. Most significant of these are low de-commodification for those who have to buy or rent a home for the market price, increasing stratification based on income and the dominant position of the market in housing production, allocation and price determination. However, a detailed examination of the Lithuanian housing policy reveals that the housing policy system, despite having many features similar to the liberal one, has been operating in different social and economic settings as a result of unique historical experience of the communist housing policy (massive production of low quality apartment blocks during the communist era, which currently need substantial renovation) and consequently drastic changes in the housing field since 1990s (massive privatization of the housing stock and decentralization of the housing management system). The Lithuanian housing policy regime could be characterized as a regime with the higher owner-occupation compared to other welfare state regimes, but the lower economic power of the owners to take care of their property maintenance, repair and renovation.

 • 62.
  Aidukaite, Jolanta
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Lithuanian Social Research Centre.
  Post-Sovjet Vilnius: Giving meaning to abandoned buildings2016Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, Vol. IX, nr 1-2, s. 68-79Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the scope, causes, flourishing, and decline of squatting in Lithuanian society during the period of 1990-2002. Drawing on 16 in-depth interviews conducted with squatters in Vilnius, newspaper articles and legal documents, this paper shows that squatters made contributions to the city with their cultural capital, creating local subcultures and making the urban space more attractive. Squatters promoted an alternative way of life, contributed to the preservation of the city and fostered counter-cultural activities. They offered spaces for performances, exhibits, and concerts. These activities are still present up to this day in the Užupis neighborhood that hosted the most long-lived squat, which in turn was transformed into Art Incubator.

 • 63.
  Aidukaite, Jolanta
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Lithuanian Social Research Centre, Vilnius, Lithuania.
  Fröhlich, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. National Research University, Moscow, Russia.
  Struggle over public space: grassroots movements in Moscow and Vilnius2015Ingår i: International journal of sociology and social policy, ISSN 0144-333X, E-ISSN 1758-6720, Vol. 35, nr 7-8, s. 565-580Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to explore urban mobilisation patterns in two post-Soviet cities: Vilnius and Moscow. Both cities were subject to similar housing and urban policy during Soviet times, and they have implemented urban development using neoliberal market principles, provoking grassroots opposition from citizens to privatisation and marketisation of their housing environment and local public space. However, the differing conditions of democratic Lithuanian and authoritarian Russian public governance offer different opportunities and set different constraints for neighbourhood mobilisation. The purpose is to contrast local community mobilisations under the two regimes and highlight the differences between and similarities in the activists' repertoires of actions in two distinct political and economic urban settings. Design/methodology/approach - The paper employs qualitative methodology using data from semi-structured interviews conducted with community activists and state officials, presented using a comparative case study design. Findings - Although, citizens' mobilisations in the two cities are reactions to the neoliberalisation of housing and local public space, they take different forms. In Vilnius they are institutionalised and receive formal support from national and local authorities. Moreover, support from the EU encourages organisational development and provides material and cognitive resources for grassroots urban mobilisations. In contrast, residents' mobilisations in Moscow are informal and face fierce opposition from local authorities. However, even in an authoritarian setting, grassroots mobilisations evolve using creative strategies to circumvent institutional constraints. Originality/value - Little attention has been paid to grassroots urban mobilisations in post-Soviet cities. There is also a lack of comparative attempts to show variation in post-Soviet urban activism related to housing and local public space.

 • 64.
  Aidukaite, Jolanta
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Lithuanian Social Research Centre, Vilnius, Lithuania / Mykolas Romeris University, Lithuania.
  Jacobsson, Kerstin
  Göteborgs universitet.
  Europeanisation and Urban Movements: Political Opportunities of Community Organizations in Lithuania2015Ingår i: Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe / [ed] Kerstin Jacobsson, Farnham: Ashgate, 2015, s. 247-272Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 65.
  Aiello, Filip
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Haegeland, Martin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hushållens krediter: En tidsserieanalys av svenska hushålls skuldsättning mellan 1980 och 2012, utifrån Minskys hypotes om finansiell instabilitet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De svenska hushållens skuldsättning har ökat markant sedan 1980-talet och är idag på rekordhöga nivåer. Utifrån detta har frågor kring skuldsättningsnivåns hållbarhet, dess makroekonomiska konsekvenser och bakomliggande faktorer, blivit allt vanligare. Tidigare studier på området visar på brister i standardteorin för analys av hushållens skuldsättning, livscykelhypotesen, då hänsyn inte tas till kreditrestriktioner eller människors oförmåga till helt rationellt handlande. En alternativ analysram fick förnyad uppmärksamhet i samband med finanskrisen i USA 2008 – Hyman Minskys hypotes om finansiell instabilitet – vilken inkorporerar ett fokus på spekulation på kredit- och tillgångsmarknader som förklaring till skuldsättning. Den här uppsatsen undersöker om Minskys hypotes kan appliceras på de svenska hushållen och förklara förändringen i skuldsättning sedan 1980-talet, genom en linjär regressionsmodell på aggregerad data för tidsperioden 1980 till 2012.

  Resultaten tyder på att den ökade skuldsättningen i stor utsträckning kan förklaras utifrån Minsky hypotes, där en avreglerad kreditmarknad och fallande räntenivåer verkar ha lett till en ökad spekulation i reala tillgångar, ökat risktagande hos både långivare och låntagare och därmed en ökad skuldsättning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hushållens krediter - Filip Aiello och Martin Haegeland
 • 66.
  Ajamlou, Pauline
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Cederfelt, Elin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Är vi alla beroende av svart guld?: En eventstudie av reaktionen på företags avkastning vid signifikanta oljeprisförändringar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur utvalda bolags aktieavkastning inom branscherna flyg, fordon samt olja reagerar vid signifikanta oljeprisförändringar.

  Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av den effektiva marknadshypotesen samt Behavioural Finance med undergrenarna prospect theory, herd behaviour och overconfidence.

  Metod: Studien utgår ifrån ett deduktivt inslag med en kvantitativ studie. Undersökningen utgörs av sex eventstudier som datainsamlingsmetod samt en intervju som applikation på det kvantitativa resultatet. Urvalskriterium består av tio bolag inom respektive bransch med en rangordning utefter högst omsättning samt företag med en koppling till svenskt näringsliv med högst omsättning.

  Empiri: Empirin presenteras utifrån diagram och tabeller över de utförda eventstudierna. Diagrammen syftar till att redovisa den avvikande avkastningen för respektive bolag. Tabellerna ger en redogörelse över eventuellt samband mellan respektive bransch och oljeprisförändringarna.

  Slutsats: Flygbolagen uppvisade samband med oljepriset vid fyra utav sex eventen. Fordonsbranschen uppvisade samband vid ett av de sex eventen och oljebranschen vid två utav de studerade eventen. Reaktionen på aktieavkastningen för bolagen med en koppling till svenskt näringsliv var i linje med de övriga internationella bolagen i branschen. Undantag visades för oljebranschen. Resultatet är en indikation på att andra variabler påverkade aktieavkastningen och detta skapar svårigheter för aktieinnehavare att förespå framtida avkastning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Akan, Davud
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Tamimi, Mahsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Finansiell riskbenägenhet: En studie om skillnader i riskbenägenhet mellan män och kvinnor i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Finansiella investeringar kan medföra en varierande grad av risk i vissa fall, somliga mer än andra, där individen baserar sitt beslut beroende på hur riskbenägen denne är. Finansiella investeringar är ett medel för att generera mer pengar och skapa en ekonomisk tryggare framtid men deltagandet på den finansiella marknaden varierar individs mässigt. Det är dokumenterat i statistiska undersökningar i Sverige att män har en tendens att ha större innehav av finansiella tillgångar, mer specifikt aktier, än vad kvinnor har vilket har skapat frågan om vad detta kan bero på. Män och kvinnor har inte alltid haft samma förutsättningar gällande det mesta genom tiderna och mycket har rättfärdigas med biologin som en anledning till det. Stora delar av den tidigare internationella forskningen kring könens riskbenägenhet har baserat sina frågeställningar på specifikt den biologiska faktorn och utreder ett sådant förhållande till risk. Denna studie har haft som syfte att undersöka om det förekommer skillnader i Sverige mellan män och kvinnor gällande riskbenägenhet vid finansiella investeringar och att utreda vidare den inverkan variablerna kön, finansiell kunskap, inkomst, självförtroende samt ålder har på riskbenägenhet. Med ett kvantitativt tillvägagångssätt bestående av enkäter, fördelat på olika sociala medier och börsforum, har detta undersökts bland 698 respondenter som har fått svara på noggrant utformade frågor som rör deras riskbenägenhet. Den insamlade datan har bearbetats med hjälp av statistiska tester i form av chi-två kvadrat test för att finna eventuella samband mellan variablerna. Nollhypoteser och mothypoteser utformades som därefter kunde antingen avvisas eller accepteras baserad på vad chi-två kvadrat testet visade. Resultaten har haft varierande grader av överensstämmande med den tidigare internationella forskningen och det mest framstående av resultatet är att variablerna finansiell kunskap samt självförtroende har en dämpande effekt på kön när det kommer till riskbenägenhet ur ett finansiellt perspektiv. De övriga undersökta variablerna uppvisar en inverkan på riskbenägenhet där män och kvinnor hade skilda åsikter om variabelns roll i deras benägenhet till risk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Akay, Daniella
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Miko, Ilona
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Valet mellan K2 och K3: En studie om mindre onoterade aktiebolags val av regelverk2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att underlätta och förenkla för företag i Sverige startade BFN ett projekt år 2004 som kom att kallas för K-projektet. År 2014 blev det för första gången tvingande för mindre onoterade aktiebolag att välja mellan K2 och K3.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida skillnader i avskrivningar och utvecklingsutgifter mellan K2 och K3 har varit avgörande för valet av regelverk. Syftet är även att undersöka vem som har haft det största inflytandet i valet och om det har uppstått problem vid implementeringen av det valda regelverket.

  Slutsats: Skillnader i metoder för avskrivningar och utvecklingsutgifter har varit avgörande i valet mellan K2 och K3. Fastighetsbolag ville undvika att tillämpa komponentmetoden och utvecklingsintensiva bolag ville undvika kostnadsföringsmodellen. Möjligheten att kunna finansieras och fortsätta växa i K3 påverkade även valet av regelverk. Främst revisor men även redovisningskonsult har haft störst inflytande i valet av regelverk men i vissa fall har styrelsen haft störst påverkan. De problem som uppstått har varit en konsekvens av den avsaknad som finns i respektive regelverk, nämligen möjligheten i K2 och enkelheten i K3.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Valet mellan K2 och K3
 • 69.
  Akdogan, Emilia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Åslev, Jessica
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  "Det är kränkande men jag behöver göra det": En kvalitativ studie om personals syn på missbrukares integritet och autonomi vid LVM2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få fördjupad kunskap kring hur personal som arbetar med LVM förhåller sig till sina klienters integritet, autonomi och medverkan i beslut. Genom att använda semistrukturerade intervjuer har tre socialsekreterare, en placeringssekreterare samt fyra behandlingspersonal på LVM-hem intervjuats. De teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna studie är totala institutioner samt brukarmakt. Studien har visat att personals hänsynstagande till klienters integritet, autonomi och medverkan i beslut är en komplex fråga. Behandlingspersonal på institutioner är de som har störst utrymme att ta hänsyn till sina klienter. Placeringssekreterare har en viss möjlighet att kunna tillgodose klientens önskemål vid beslut om dennes placering. Den yrkeskategori som präglas av en markant begränsning till klientens integritet och autonomi är socialsekreterare. Genom att LVM som tvångslag medför en kränkning av en klient så mister denne sin autonomi. I detta avseende blir en hänsyn till en klients integritet i princip omöjlig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Akdogan & Åslev, C-uppsats, Vt -13
 • 70.
  Akhand, Mukut Hasina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Lewenhaupt, Louise
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kvinnor som leder bland män2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hurdant kvinnliga civilekonomer samt civilingenjörer med ledande befattning roller upplever/upplevt sina karriärmöjligheter i en mansdominerad bransch. Vidare skildrar studien om det har skett eventuella förändringar över tid samt om det går att utgöra en skillnad mellan civilekonomer samt civilingenjörer. Med en kvalitativ forskningsansats och intervju med åtta respondenter i olika åldrar studeras hur dessa kvinnor upplevt möjligheterna genom karriärslivet och deras erfarenheter och föreställningar kopplas till teorier såsom företagskultur, glastak samt homosocialitet.

  Resultatet visar att kvinnors karriärmöjligheter begränsas utav sociokulturella normer som utövas av män såväl som kvinnor själva. Vilket också medfört att förändringarna sker i långsammare takt än förväntat, att maktstrukturen fortsättningsvis kommer vara i obalans mellan könen, tror jämn fördelning på arbetsplatsen och att jargongen hos civilekonomer är “manligare” än hos civilingenjörerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Akhmedov, Samir
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Orbring, Gustav
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Medierna och Syrien: En kvalitativ innehållsanalys av tre globala mediers rapportering av Syrienkonflikten.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I september 2015 anslöt sig Ryssland som en militär part till kriget i Syrien genom att börja bomba oppositionella styrkor. I samband med detta hamnade Ryssland och USA ännu en gång på motsatta sidor av en militär konflikt, Ryssland stödjer den syriska regimen, samtidigt som USA tillsammans med flera andra länder, däribland Qatar, stödjer oppositionen.

  Vi har valt att avgränsa oss till fem specifika händelser under den pågående Syrienkonflikten och tre mediers rapportering av dessa. Medierna som kommer att undersökas är USA- baserade CNN, Ryssland-baserade RT (f.d. Russia Today) och Qatar-baserade Al-Jazeera. Att undersöka dessa tre konkurrenter är intressant då dessa är bland de största medierna i världen och når därmed miljontals människor med sin information. Dessutom står länderna där medierna är baserade i på olika sidor av den väpnade konflikten. Syftet är att undersöka om rapporteringen har varit allsidig eller tendentiös. Dessutom ska uppsatsen undersöka om rapporteringen är opartisk eller propagandistisk. Artiklarna analyseras med hjälp av en av oss konstruerad undersökningsmodell, som tar avstamp i Lundgren, Ney & Thuréns massmedieretoriska analysmodell, och som kompletterats med kritiska frågor hämtade från Hermans och Chomskys teorier om kritik av internationell krigsrapportering samt kriterier hämtade från den svenske statsvetaren Jörgen Westerståhls forskning om objektivitet och opartiskhet i medierapporteringen.

  Resultatet av undersökningen visar att RTs och CNNs rapportering till stor del var tendentiös, och innehöll det som Herman & Chomsky kallar för propaganda på nästan alla punkter, samtidigt som de uppfyllde väldigt få av Westerståhls punkter för opartiskhet. Vanligast var att båda medierna hade en stor obalans i användningen av vilken part som får komma till tals. Den tendentiösa rapporteringen kan förklaras genom bristen på förstahandskällor, en stor mängd tendentiösa källor - men även hur CNN och RT finansieras. CNNs kommersiella syften, samt det faktum att RT finansieras av den ryska staten, kan vara faktorer som påverkar rapporteringen. Men Al-Jazeeras rapportering såg dock annorlunda ut. I undersökningen hittades inte en enda artikel där någon propagandapunkt uppnåddes, samtidigt som punkterna för opartisk rapportering till största del uppfylldes. Dessutom visades en helt annan allsidighet i rapporteringen från kanalen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Medierna och Syrien: En kvalitativ innehållsanalys av tre globala mediers rapportering av Syrienkonflikten.
 • 72.
  Akhtar, Jeena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  Reducing Inequality Through Foreign Aid: An Econometric Analysis2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Global initiatives have caused renewed interest in the efficiency of aid and its impact on poverty. Whilst growth effects of foreign aid have extensively been analyzed, less attention has been paid to the distributional effect of aid. This paper aims to investigate the potential moderating effects of foreign aid on within-country income inequality using econometric analysis. Employing unbalanced panel data on 42 countries in the period 1990–2017, and conducting a multivariate regression analysis, this study finds no robust empirical support for the positive effects of foreign aid on income inequality.

  Ladda ner (pdf)
  bilaga
 • 73.
  Akkurt, Nancy
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Förväntningsgap ur kreditgivarens perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background and problem discussion: In recent years, the auditing profession has attracted attention due to a number of scandals. A misunderstanding that stakeholders have in common is that they believe that a clean audit report is a guarantee of a company's survival. The stakeholders argue that the pure audit report must ensure that the company's accounts are correctly executed and do not contain material errors. Earlier research shows that creditors have too high expectations of the auditor's obligations and responsibilities in relation to the auditor's duties according to laws and standards. The high expectations can give rise to serious consequences on the financial market if it wants to be bad, which in turn can contribute to the confidence in the auditing profession deteriorating.

  Purpose: The purpose of the study is to examine whether creditors have higher expectations on the requirements that the auditors must meet and whether the audit report is still a topical document as a basis for today's credit decision.

  Methodology: This study is based on existing literature and partly through both quantitative and qualitative methods in the form of interviews and questionnaires. The survey aims to investigate whether there is an expectation gap. In the interviews with creditors, it is examined whether the audit report has a significant role in lending.

  Theoretical perspectives:The theoretical frame of reference consists of relevant laws and standards in the audit area. It also consists of literature regarding the expectation gap and the audit report's significance as well as the credit granting process.

  Empirical foundation: The empirical study consists of a questionnaire survey that was answered by various creditors from the four major banks in Sweden regarding the auditor's role and audit. The empire also consists of interviews with creditors regarding the significance of the audit report inlending process.

  Analysis and Conclusions: Based on the data obtained in this study, the analysis leads to the following conclusions: there is an expectation gap between creditors and auditors regarding the extent of the auditor ́s work and responsibilities. Furthermore, the study also shows that an audit report does have a significant role, but at the same time it has an ambiguous role in credit decisionmaking.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Akter, Applee
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Grönvall, Linn
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Socialt ansvar i ett svenskt företag: En studie om hur ett företag inom livsmedelsbranschen arbetar med CSR2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Numera engagerar sig allt fler företag i sociala och miljömässiga frågor då det förekommer ett krav från intressenter om att företag ska ta sådant ansvar. Fler företag involverar verksamheten i aktiviteter som berör Corporate social responsibility (CSR), för att tillfredsställa externa intressenter och uppnå en fördelaktigare position hos verksamhetens intressentgrupper.

  Problemdiskussion: Det förekommer en uppfattning om att företag enbart involverar verksamheten i frågor kring CSR i syfte att endast främja den egna verksamheten. Forskare menar att CSR aktiviteter inom ett företag kan ha en god inverkan på varumärket medan en del anser att effekten av dessa inte är uppenbara och tydliga.

  Frågeställning: Hur inkorporerat är CSR i Coops affärsidé och hur implementeras dessa hållbarhetsstrategier på butiksnivå?

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ett företag i Sverige arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR). Vidare är syftet att undersöka hur företagets strategier inom CSR stärkt varumärket samt hur har resultatet av deras hållbarhetsstrategier gjort detta.

  Metod: Denna uppsats har utgått ifrån en kvalitativ ansats för att undersöka företaget Coop, där tillvägagångssättet delvis varit intervjuer med konsumenter och butikschefer samt företagets hållbarhetschef. Vidare har studien utgått ifrån sekundärdata för att analysera verksamheten genom relevanta teorier. Den teoretiska referensramen innehåller teorier om CSR av olika forskare samt Carrolls CSR pyramid. Vidare har den insamlade datan analyseras genom teoriernaom CSR, Carrolls Pyramid, Brand Identity, Brand Equity, Corporate Identity samt kommunikation av CSR.

  Slutsats: CSR är väl interagerat i Coops affärsidé framförallt på central nivå inom organisation. Dock har deras hållbarhets strategier inte stärkt varumärket enligt den empiriska undersökningen. Coop bör bli tydligare i sin kommunikation av sina hållbarhetsaktiviteter annars kommer detta inte att vara en avgörande faktor som stärker Coops varumärke.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Socialt ansvar i ett svenskt företag
 • 75.
  Al Hajderi, Dahlia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper. daaahlia@live.com.
  Produktplacering i fillm: ur konsumentens perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att få en inblick på konsumenters attityder till produktplacering och hur produktplacering influerar konsumenten utifrån två faktorer, varumärkeskännedom och exponering.

  Metod: Denna studie har genomförts genom en kvantitativ metod. En enkätundersökning har varit till stöd vid insamling av empiri där ett filmklipp har varit i fokus för enkäten.

  Slutsats: Slutsatsen med denna studie är att produktplacering uppfattas positivt och beroende på vilken exponeringsmetod eller tidigare varumärkeskännedom konsumenten har så kan det influera konsumenterna, vilket innebär att det antingen kan leda till ett köp eller inte beroende på vilken attityd konsumenten har.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Alam, Afsana
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Juth, Emma
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Motivation i läraryrket: En studie i vad som motiverar lågstadielärare och hur nya skolreformer påverkar deras motivation.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund - Enligt Statistiska centralbyrån kommer det saknas så mycket som 40 000 lärare inom de närmsta åren och det är endast fem procent av lärarna som anser att yrket är uppskattat av samhället. Med en utgångspunkt i svenska elevers försämrade resultat i internationella kunskapsmätningar och att detta i sin tur ses som ett resultat av den svenska skolans kunskaps- och disciplinproblem. Har man för att lösa dessa problem genomfört ett stort antal skolreformer och man har gjort en stor satsning på lärares professionella utveckling. Om dessa reformer påverkar lärares motivation är dock ett högst relevant men outforskat ämne.

  Syfte - Syftet med den här studien är att få djupare förståelse i vilka faktorer som motiverar lågstadielärare i sitt dagliga arbete och om dessa faktorer skiljer sig beroende på om de börjat arbeta innan eller efter implementeringen av de nya skolreformerna, samt studera hur skolreformerna, införandet av lärarlegitimation och den nya professionen förstelärare, som trätt i kraft de senaste fem åren har påverkat dem.

  Metod - Studien har en kvalitativ forskningsansats för att skapa en djupare förståelse över ett redan existerande fenomen. Som forskningsdesign används en komparativ studie tillsammans med semi-strukturerade intervjuer.

  Slutsats - Studien har visat på att det både finns skillnader och likheter mellan vad som motiverar lågstadielärare som har arbetat olika länge inom yrket. Alla som medverkade i den här studien ansåg först och främst att det var eleverna och att se dem lyckas som främst motiverade dem i deras yrke. Det som skilde grupperna åt var att de nya lärarna motiverades mer utav de yttre faktorerna, så som lön, vilket inte var lika viktigt för de gamla lärarnas motivation. Studien har även visat på att de nya skolreformerna inte påverkat lågstadielärare särskilt märkbart. Det råder dock delade meningar huruvida skolreformerna är av positiv eller negativ karaktär för lärarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Motivation i läraryrket
 • 77.
  Alasalmi, Emmy
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mattsson, Lisa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hockeyspelare - kombinerar nytta med nöje: - En kvalitativ studie om proferssionella ishockeyspelares engagemang i CSR-arbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar Corporate Social Responsibility (CSR) inom idrottsbranschen, med inriktning mot professionella ishockeyspelare. Studiens syfte är att erhålla en förståelse för hur professionella ishockeyspelare organiserar sig av filantropiskt CSR, samt undersöka vad som motiverar dem till det filantropiska CSR-arbetet och hur detta i sin tur påverkar ishockeyspelarens varumärke. Följande frågeställningar ska besvaras för att uppnå syftet: hur organiserar sig ishockeyspelare genom filantropiskt CSR-arbete, vad motiverar dem till filantropiskt CSR-arbete samt hur deras varumärke påverkas av filantropiskt CSR-arbete? För att nå den djupa förståelsen har empirin samlats in genom elva semistrukturerade intervjuer. Studien har utgått från ett deduktivt synsätt men har gradvis övergått till ett induktivt synsätt. Således har studien utgått från tidigare kunskap för forskningsämnet men efter de utförda intervjuerna övergått till ishockeyspelarnas ställningstagande. Efter en analysering av studien kunde starka kopplingar mellan det empiriska materialet och den teoretiska referensramen konstateras. Efter arbetets gång blev det tydligt att ishockeyspelarna inte använder sig av CSR för sin egna skull eller för sin egna vinning. Motiven bakom ishockeyspelarnas engagemang för CSR kunde kopplas till deras unika förutsättningar, men även av uppmuntran av sin omgivning. Motivationen för CSR engagemang visade sig fortleva i livet efter idrotten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hockeyspelare- kombinerar nytta med nöje.
 • 78.
  Albazi, Hanin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Lenhart, Nicole
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen: En studie om informationschefers varumärkestänkande i förhållande till sociala medier2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats (Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen)
 • 79.
  Alci, Gül
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Saliba, Gabriella
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Anställningsform och stress: Hur upplever polisaspiranter sin anställningsform i relation till stress?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Polisyrket är ett skiftande arbete som ställer enormt höga krav på varje polis. I jämförelse med andra yrken har polisen en viktig roll i samhället. Polisens huvuduppgift är att göra skillnad i samhället. Att vara polis innebär att samhället förväntar sig att denne ska ingripa i en situation där ingen annan kan eller får ingripa. Situationer som omfattar allt från brottslighet, våld, sorg och kris. Polisen har oftast tillträde till situationer och områden som ingen civilperson har rätt till. Det finns relativt många studier som handlar om olika anställningsformer i relation till stress och osäkerhet, dock upplever vi som forskare att det råder brist på studier som berör polisaspirantens anställningsform. Vi finner därmed ett starkt intresse att forska kring det ämnet.

   

  Nyutbildade poliser sätts på prov under sex månader genom att vara anställd som polisaspirant, detta innebär att man är provanställd. Hur upplever polisaspiranter sin anställningsform i relation till stress? Detta är en fråga som vi forskare kommer att lägga stor vikt på under forskningsprocessen. Polisaspiranten får ingen fastanställning först denne blivit godkänd efter dessa sex månader. Vi har under studiens gång undersökt hur denna form av anställning påverkat polisaspiranten negativt, genom upplevd stress och osäkerhet. Tack vare vårt empiriska material kan vi konstatera att en osäker anställningsform skapar negativ stress som påverkar aspiranten psykiskt då kraven är höga och prövningen lång. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Alcoverro, Adrià
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  The University and the Demand for Knowledge-based Growth: The hegemonic struggle for the future of Higher Education Institutions in Finland and Estonia2020Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har högre utbildningsinstitutioner reformerats över hela världen så att de kan ha ett större inflytande i produktionen av kunskap inom kunskapsbaserade ekonomier (KBE). Denna omvandling förklaras ofta i termer av hur avancerade kapitalistiska ekonomier behöver säkra en välmående framtid inom post-fordistisk kapitalism. I denna vision är finska och estniska universitet tänkta som utrymmen inom vilka kunskap, teknik och entreprenörskap kreativt kombineras för att bidra till förverkligandet av en fortsatt ekonomisk tillväxt. Studien kontextualiserar denna efterfrågan på kunskapsbaserad tillväxt till en större global politiskt-ekonomisk kontext och förstår den som något som styr reformer som utvecklas i samband med en generell process för marknadsutvidgning. Denna process förstås som en totaliserande rörelse som överlappar med befintliga maktförhållanden och sociala hierarkier. I studien används ett gramscianskt ramverk för att kritiskt undersöka framväxten, konsolideringen och reproduktionen inom två tvärvetenskapliga universitetsavdelningar i Helsingfors och Tallinn av en motsägelsefull ordning. Ordningen utgörs av förhållandet mellan legitimerandet av berättelser, å ena sidan, och ett vertikalt genomförande av politik å andra sidan. Metodologiskt antar studien en narrativanalys av ett antal programmatiska dokument vid sidan av berättelser från dessa arbetsplatser. Trots spänningar som uppstått ur reformerna visar analyserna på att det finns ett bräckligt samtycke baserat på konsolideringen av en vag horisont av hopp och frihet, såväl i de programmatiska dokumenten som i den akademiska arbetskraften.

  Denna vaga välståndshorisont styr och legitimerar marknadsutvidgning genom cirkulationen av en optimistisk teknik-centrerad berättelse, uttryckt i begreppet lösningsorientering (solutionism). Begreppet tjänar till att motverka de spänningar som finns i territorialiseringen av marknadskrafterna genom att lova en framtid där vetenskap, teknik och entreprenörskap samspelar till förmån för samhället. Studien visar även hur implementeringen av reformer legitimeras genom att åberopa den exceptionella status som den meritokratiska ordningen har i akademin. För att förstå hur marknadslogiken smälter samman med det som utmärker akademin analyseras denna alltmer "marknadsförda" - eller tygellöst meritokratiska (debauched meritocratic) - ordning genom att omdefiniera några av Bourdieus begrepp. Lösningsorientering (solutionism) och "tygellös meritokrati" (debauched meritocracy) tillhandahåller en uppsättning av mellanbegrepp som kopplas till det större gramscianska ramverket i syfte att komplettera den kritiska utredningen av universitetsordningen och dess centrala plats inom kunskapsbaserade ekonomier och post-fordistisk kapitalism.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The University and the Demand for Knowledge-based Growth: The hegemonic struggle for the future of Higher Education Institutions in Finland and Estonia
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 81.
  Aldenhed, Linnea
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Nester, Li
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Är sportjournalistiken offside?: En studie om framställningen av manliga och kvinnliga fotbollsspelare inom den svenska sportjournalistiken2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här kandidatuppsatsen granskar fördelningen av utrymmet på sportsidorna utifrån könstillhörighet. Vi undersöker hur mycket utrymme som tilldelas herrarnas respektive damernas slutspelsperioder under Europamästerskapen i fotboll år 2012, 2013, 2016 samt 2017 i Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Vidare undersöker vi om det förekommer skillnader i rapporteringen om manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare i Dagens Nyheter och Expressen år 2016 och 2017. Slutligen diskuterar vi frågan gällande på vilket sätt Dagens Nyheters och Expressens rapportering under slutspelen i fotbolls-EM år 2016 och 2017 bidrar till att upprätthålla de etablerade könsrollsuppfattningarna.

  Uppsatsen utgår från ett genusperspektiv och redogör för en del av den tidigare forskning som finns inom området genus. För att besvara frågeställningarna används kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ diskursanalys. Resultatet av vår kvantitativa analys är att herrarnas mästerskap värderades högre ur ett nyhetsvärderingsperspektiv och tilldelades mer utrymme än damernas mästerskap. Den kvalitativa diskursanalysen visar att det under herrarnas mästerskapsår rapporteras om enbart män, medan det under damernas år rapporteras om båda könen. Den kvalitativa analysen visar därmed att männen tilldelas mer plats i medierna än kvinnorna. Detta överensstämmer med resultatet av vår kvantitativa analys, samt den tidigare forskning som lyfts fram i vår studie. Slutsatsen är att herrarna är överrepresenterade på sportsidorna samt att medierna upprätthåller de etablerade könsrollsuppfattningarna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Aleksandrova Arnaudova, Evelina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  The Gender Wage Gap in Spain: An analysis of the impact of the financial crisis on the gender wage gap distribution2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Equality is part of the European policy and legislation. However there are still evident signs of women being treated unequally in the labour market. The aim of the thesis is to answer the question if women are more vulnerable to economic shocks in terms of wage distribution. The focus will be on women in Spain in the context of the financial crisis of 2008. The thesis examines the evolution of the salary structure in the period 2002-2014 using the microdata of the Structural Earning Survey. The taste-based and the statistical discrimination theory are going to be described in order to explain the causes of gender wage discrimination. The methods applied in this paper are the Mincer method, which explains the human capital theory and the Oaxaca-Blinder decompositions, which separates the gender wage gap into explained and unexplained parts. The results from the study suggest that there is a decrease in the gender wage gap in Spain following the situation before and after the crisis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Aleksandrova Arnaudova, Evelina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  The Gender Wage Gap in Spain: An analysis of the impact of the financial crisis on the gender wage gap distribution2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Equality is part of the European policy and legislation. However there are still evident signs of women being treated unequally in the labour market. The aim of the thesis is to answer the question if women are more vulnerable to economic shocks in terms of wage distribution. The focus will be on women in Spain in the context of the financial crisis of 2008. The thesis examines the evolution of the salary structure in the period 2002-2014 using the microdata of the Structural Earning Survey. The taste-based and the statistical discrimination theory are going to be described in order to explain the causes of gender wage discrimination. The methods applied in this paper are the Mincer method, which explains the human capital theory and the Oaxaca-Blinder decompositions, which separates the gender wage gap into explained and unexplained parts. The results from the study suggest that there is a decrease in the gender wage gap in Spain following the situation before and after the crisis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The gender wage gap in Spain by Evelina Aleksandrova
 • 84.
  Alemayehu, Hanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hultgren, Viktoria
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Facebook: En intervjustudie om utformandet av Narcissismens kultur på nätverk2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Målet med vår uppsats är att undersöka och analysera ungdomars användning av Facebook. Genom intervjuer med 10 gymnasieelever från Stockholm kommer vi granska om Facebook skapar ett narcissistiskt beteende. För att förklara detta utgår vi från teorier om narcissismens kultur, svaga bands styrka, symbolisk interaktionism och dramaturgiska perspektiv. Vi har i denna uppsats kommit fram till att det existerar narcissistiskt beteende, i form av respondenternas attityder och deras syn på andra medlemmar.      

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Alemayehu & Hultgren C-uppsats ht-12
 • 85.
  Alenius, Maja
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Jönsson, Josefine
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  En studie om användandet av årsredovisningen vid bostadsrättsköp2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att ta reda på om och hur bostadsrättsköpare använder föreningens årsredovisning i deras köpbeslut samt undersöka om de förstår den.

  Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer av presumtiva bostadsrättsköpare genomfördes utanför visningar.

  Empiri: Studien visade att majoriteten av de 22 tillfrågade inte helt förstod årsredovisningar och att flertalet bad om hjälp att bedöma den. Det visade att bostadsrättsköpare oftast använder årsredovisningen för att se “varningstecken” som indikerar att en BRF eventuellt kommer att höja sina avgifter. Det var 14 av 22 som tittade på skuldsättningen för att bedöma föreningens ekonomi. Majoriteten ansåg att årsredovisningen påverkar ”till stor del men att annat väger tyngre” i köpbeslutet.

  Analys: Studien pekar på att då många bostadsrättsköpare inte helt förstår årsredovisningen kan det vara svårt för dem att ta beslut utifrån den. Detta har kopplats till tidigare forskning som uppmärksammat liknande problem. Det finns likheter mellan de förbättrings- och förändringsförslag, som tagits fram av FAR tillsammans med borättsorganisationerna, och de resultat som studien har uppvisat.

  Slutsats: En bostadsrättsköpare går igenom tre beslutssteg. Det första är att avgöra om lägenheten känns rätt. Steg två är att bedöma föreningen och dess ekonomi utifrån årsredovisningen. Då många inte förstår eller vet hur man ska bedöma en förenings årsredovisning tar majoriteten hjälp av omgivningen. I steg tre tas beslut om hen ska lägga ett bud på lägenheten eller ej. Vidare drogs slutsatsen att oavsett vilken förståelse individen har för en BRF:s årsredovisning kommer hen i stor utsträckning att ta hjälp av sin omgivning då det är ett stort och omfattande beslut. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Alerius, Markus
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Järlefelt, Daniel
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång: Råder förutsägbarhet på Stockholmsbörsen?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study has been conducted in order to determine the existence of predictability for the Stockholm stock exchange. With this purpose the random walk theory has been raised against the theory of mean reversion in order to determine which theory is the most substantial. Data has been collected from Nasdaq OMX Nordic and furtherly been processed using the statistical software EViews. Swedish listed companies’ daily share values between 2000-2014 have been analyzed using two tests; an Augmented Dickey Fuller test and a Variance Ratio test. The results show generally that the null hypothesis - and thus the random walk - is rejected in the short term. This means that both on an aggregated level and on an individual level, the Stockholm stock exchange is predictable in the short term - in the form of mean reversion - and that it is most evident in small cap firms.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång
 • 87.
  Alexander, Kasjanov
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Rebecka, Schyl
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Effekter av förvärv: Hur påverkas förvärvarens ekonomiska ställning vid förvärv?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att se möjliga effekter av ett förvärv på företagets ekonomiska ställning. Denna studie är en kvantitativ studie med deduktiv ansats, vi har använt oss av sekundär data och med en metod som heter nya RIV metoden. Med hjälp av RIV metoden har vi med flera olika formler och beräkningar nått vårt resultat som säger att företag fått negativ ekonomisk ställning vid förvärv.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Effekter av förvärv
 • 88.
  Alexis, Liza
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Offentlig rätt.
  Penningtvätt: Myndigheternas rätt och skyldighet att förhindra penningtvätt men samtidigt beakta rättssubjektets rättssäkerhetsgarantier2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan terroristattackerna som inträffade i USA 11 september 2001 har penningtvätt blivit ett väldigt uppmärksammat problem. Det var efter händelserna som åtgärderna inom penningtvätt fick en större innebörd, både internationellt och likaväl nationellt. Begreppet fick en bredare omfattning där bland annat finansiering av terrorism tillämpades. Penningtvätt kan tolkas som ett definitionsproblem eftersom begreppet är väldigt vidsträckt, dessutom kan penningtvätt genomföras genom flera olika metoder och behöver därför utvidgade åtgärder. Bekämpningen är idag väldigt stor, både genom EU-penningtvättsdirektiv, internationella organisationer och den svenska lagstiftningen. Det globala samarbetet är ett stort verktyg för att förhindra den fria rörligheten av kapital och tjänster. Kan vi stoppa finansiering av kriminell verksamhet, så är vi ett steg närmare att stoppa penningtvätt som är organiserad brottslighet.

  Utvecklingen inom penningtvätt går framåt, nya bestämmelser analyseras av EU samt internationella organisationer och tillämpas därefter i medlemsstaterna. Men ibland kan man fråga sig hur långt skall den internationella regleringen gå gällande den enskildas rättigheter och hur förhåller rättssäkerheten sig till effektiviseringen av penningtvätt. I Sverige är det brottsbekämpande myndigheterna och tillsynsmyndigheterna som utför grunderna och tillsynen i åtgärderna. Verksamhetsutövarna har den viktigaste uppgiften att tillämpa regleringarna, men hur resultatrikt arbetet är, är dock en annan fråga.

  Denna uppsats kommer behandla penningtvätt dels utifrån Europeiska Unionens  penningtvättsdirektiv och andra internationella organisationers bestämmelser, dels från de svenska rättssystemet regleringar och efterlevnad. Vidare kommer uppsatsen beröra rättssäkerhetsfrågan där den enskildas, både den fysiska och juridiska personens, rättigheter och skydd står i fokus vid den offentliga maktens handlande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Alexis, Liza
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  Embaie, Lydia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  Faktorer som påverkar bostadsrättspriserna i storstadsregionerna: En regional studie för sambandet mellan utvalda faktorer och prisutvecklingen på bostadsrätter i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö under tidsperioden 2008-20162018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige är ett av de länderna som har haft en väldigt kraftig uppgång på bostadspriserna de senaste åren enligt Statistiska centralbyråns (SCB) siffror. Utvecklingen har inte endast påverkat huvudstaden utan även andra städer i landet. Faktorerna bakom prisuppgången må vara många men studiens syfte är att uppskatta sambandet mellan bestämningsfaktorerna: befolkningstäthet, förvärvsinkomst, nyproducerade bostadsrätter i förhållande till folkmängd, bolåneränta samt arbetslöshet med bostadsrättspriserna. Fokus kommer ligga på storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö mellan år 2008-2016.

  Bostadspriserna analyseras ur ett grundläggande nationalekonomiskt perspektiv och undersökningen har formats med hänsyn till det statistiska materialet som funnits åtkomligt, för att testas med hjälp av paneldata där fixed effect har innefattas. Studien omfattar 45 kommuner med en tidsperiod på 9 år och mängden observationer uppgår till 405, där datamaterialet bedöms vara komplett utan några bortfall under tidsperioden, det vill säga balanserad.

  Studiens resultat visar ett positivt samband mellan befolkningstäthet och bostadsrättspriserna, en ökning med en invånare per ökar bostadspriserna med 15,8 kr per kvm, såvida de andra variablerna hålls konstanta (modell 7). Regressionresultatet visar på att befolkningstätheten är den faktor som har den främsta påverkan på bostadsrättspriserna i jämförelse med studiens övriga faktorer. Resultatet påvisar även ett positivt samband mellan förvärvsinkomst och bostadspriserna samt ett negativt samband mellan faktorerna arbetslöshet och ränta på bostadsrättspriserna i samtliga modeller. Däremot visar nyproduktionen ett oväntat resultat.

  Studien skall bland annat bidra till en ökad förståelse för sambandet mellan de utvalda bestämningsfaktorerna och dess inverkan på bostadspriserna. Vidare är studiens källor tillförlitliga och har en stark validitet som ger en ökad förståelse för sambandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 90.
  Algemo Bergfeldt, Hanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Sundling Ahlin, Josefin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Livsplanering i en kortsiktig värld: En kvalitativ studie om tidsbegränsat anställdas möjligheter att planera.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats berör ämnet tidsbegränsade anställningar och hur anställningsformen påverkar den anställdes privatliv. De aspekter av privatlivet som undersöks är den anställdes möjligheter till lång- samt kortsiktig planering och sociala relationer samt fritid. Studien är kvalitativ och resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra personer mellan 25 år och 35 år vilka alla har erfarenhet av tidsbegränsade anställningsformer. Resultatet från intervjuerna analyseras i ljuset av Richard Sennetts teori ”När karaktären krackelerar”, som visar på en motsättning mellan mänskligt karaktärsbyggande och dagens arbetsliv. Slutsatserna som dras är att den långsiktiga och kortsiktiga planeringen försvåras av den tidsbegränsade anställningsformen. Fritiden blir mindre omfattande och de sociala relationerna ägnas det mindre tid åt; dock kan vi inte uttala oss om de sociala relationernas mönster påverkats på ett djupare plan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Ali, Sagal
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Alkebring, Jessica
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  På tal om heder...: En diskursanalys av dagspressens sätt att framställa hedersmord 2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie där vi använder diskursanalys som metod för att undersöka hur media framställer hedersmord och om detta har förändrats över tid. De mest uppmärksammade hedersmorden i Sverige är morden på Maisam Abed Ali (Sara), Pela Atroshi, Fadime Sahindal och Maria Barin Aydin och är föremål för vår granskning. Genom att undersöka de tidningsartiklar som skrevs i samband med morden på Sara, Pela och Fadime, 1996-2002, och jämföra dessa med de artiklar som skrevs efter mordet på Maria, 2012-2013, vill vi identifiera diskursiva skillnader. Vår teoretiska ram består av radikalfeministiskt-, kulturellt- och intersektionellt perspektiv som vi använder för att analysera vårt resultat. Det vi kan konstatera är att det skedde en gradvis skiftning av diskursen under den första perioden, där majoriteten av artiklarna till en början förde en debatt om huruvida hedersmord är kulturellt betingat eller en del av det universella patriarkala våldet. Efter mordet på Fadime skiftade diskursen till en mer nyanserad debatt där samhällets ansvar belyses. Artiklar som skrevs efter mordet på Maria fokuserar främst på samhällets ansvar och hur hedersmord ska förebyggas. Vår slutats är att hedersmord existerar och måste särskiljas från andra mord för att de utsatta ska få de rätta insatserna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  På tal om heder...
 • 92.
  Alin, Annika
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Strand, Rebecka
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  "No cheering in the press box": En kvalitativ intervjustudie av hur sportjournalister hanterar lagsympatier i sin yrkesroll2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöker vi hur sportjournalister hanterar lagsympatier i sin yrkesroll och hur den oskrivna regeln ”no cheering in the press box” följs i praktiken. Vi har genomfört 17 kvalitativa samtalsintervjuer med sportjournalister som bevakar fotboll och ishockey från rikstäckande medier i Stockholm. 14 av respondenterna säger sig hålla på lag. Dessa lag sträcker sig från division 4 i Sverige till topplag i olika delar av världen. En av respondenterna med lagsympatier håller på ett lag i en annan sport än fotboll och ishockey.

  Fokus i uppsatsen ligger på respondenterna som har lagsympatier, medan de respondenter som inte håller på lag blir komplement till de allmänna frågorna om lagsympatier i stort. En observationsstudie på pressläktaren genomfördes under fyra matchtillfällen för att undersöka om den oskrivna regeln följs. Studien visar att majoriteten av respondenterna är eniga att man inte hejar på pressläktaren. De är överens om att sportjournalister generellt hanterar sina lagsympatier bra, men nämner samtidigt tillfällen då lagsympatier har lyst igenom och även situationer då den oskrivna regeln har brutits.

  Journalistförbundets Yrkes- och Publicitetsregler värderas högt och därför faller sig rollen som privatperson och journalist naturligt. Flera av respondenterna som håller på lag anser att deras lagsympatier har förändrats med åren, något som till viss del har att göra med yrket, men också mognad och andra prioriteringar i livet. Studien visar också att majoriteten av respondenterna upplever ett intresse från publikens sida kring deras lagsympatier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "No cheering in the press box"
 • 93.
  Alinia, Minoo
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Etnisk särbehandling i regeringens genuspolitik - utmaningar för socialt arbete i storstadens mångfald2019Ingår i: Socialt arbete i storstaden: Villkor och praktik / [ed] Alinia Minoo & Songur Welat, Stockholm: Liber, 2019, 1, s. 45-59Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 94.
  Alinia, Minoo
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Songur, WelatSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 95.
  Aljic, Arnes
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Eriksson, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Styrning inom en postbyråkratisk organisation: En fallstudie på Urb-It2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problem: How do post-bureaucratic organizations think about control where individual freedom and responsibility are central elements?

  Purpose: The purpose with this study is to examine and analyze how a post-bureaucratic organization sees on control and how it controls the employees.

  Method: The collection of data was done by semi structured interviews. The interviews covers three different levels of the organization in the operative business at Urb-it. The data was analyzed and compared with relevant theories and studies in governance in hope to full fill the purpose of the study.

  Conclusion: The study shows that normative control methods are the most used at Urb-it. The management team works actively with control methods where the recruitment process is the biggest one while the employees feel free rather than controlled.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Styrning inom en postbyråkratisk organisation: En fallstudie på Urb-It
 • 96.
  Alkalaf, Rawa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Bahnam, Hadil
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Avskaffandet av revisionsplikten: En studie om vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val att ha kvar revisionen2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag i Sverige den första november 2010 har många företag valt att avskaffa revisionen. Hittills har 57 procent av småföretag valt att behålla revisionen, trots att de inte behöver det. Detta ledde oss till problemformuleringen: Vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val att ha kvar revision, trots att möjligheten finns att välja bort den?

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som är avgörande för små aktiebolag i valet att ha kvar revision, trots att revisionsplikten för dessa avskaffats.

  Metod: Undersökningen grundar sig på en kvalitativ studie och en deduktiv forskningsansats. Vi har studerat sekundärdata via böcker och artiklar samt utförts 29 telefonintervjuer med små aktiebolags ägare inom Sverige. Urvalet bestod av 14 aktiebolag med kreditskulder och 15 aktiebolag utan kreditskulder där de båda slumpmässigt valts ut.

  Resultat: Studien har visat att det finns en mängd orsaker till varför småföretagare i Sverige väljer att behålla revisionen. Det visade sig att de flesta små aktiebolagen använder revisionen framförallt för sin egen skull och intresse men också för att undvika skatterevision. Det visade sig även att kreditgivarna hade en stor inverkan på små aktiebolagens beslut om revision.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C uppsats
 • 97.
  Alkamesi, Sam
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Ramn, Grewal
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Insynshandeln och överavkastningen på den svenska aktiemarknaden: En eventstudie som undersöker om ett Vd-aktieköp i det egna bolaget genererar överavkastning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper investigates the relationship between insider trading and positive abnormal return. More specifically, whether CEO share purchases generates a positive abnormal return. In order to investigate this relationship, this study is based on event study methods. An event study is a statistical method which calculates the impact of an event on another variable under a specific time period, and in this paper, the impact of CEO share purchases on the stock price during 11 days. Furthermore, the result from this study is insufficient and cannot be used to generalize the concrete conclusions. It has been shown that the probability of positive abnormal return varies depending on what period of time is analyzed. A positive abnormal return did not occur when analyzing the whole period (11 days). However, the results were somewhat significant when we analyzed and compared specific periods with each other. Thus, we find it hard to justify whether CEO share purchases within the own company generates a positive abnormal return.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Al-khalidi, Ali
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  The Failure of Democracy in Iraq2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The motivation of the bachelor thesis is to provide an understanding of democracy in Iraq from 2003 until present. After the fall of Saddam’s regime, there have been general elections but there is still an unstable democracy in Iraq. What are the reasons behind the failure of democracy in Iraq? Of course, there are many reasons behind this but my choice is to focus on three specific ones. How do these three variables that I have chosen, affect the possibility of democracy in Iraq? These two questions will be answered in this bachelor thesis, using Path Dependence Theory and Dahl’s Polyarchy Model and its Criteria that help to analyze and answer the research questions. Iraq has many major problems but the three I have focused on are ethnic and religious divides between Shia and Sunni, the violent environment and the presence of terrorist groups.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bachelor Thesis- Ali Al-khalidi
 • 99.
  Alkhalil, Cindy
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Rehioui, Sophia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Brand Equity inom B2B startups: en kvalitativ studie om hur B2B startups arbetar med brand equity för att skapa konkurrensfördelar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over the past few decades, branding has become a priority for companies. A brand helps companies to differentiate themselves from their competitors, which creates competitive advantages. Most of the research on brands has primarily focused on consumer marketing. However, it has been found that the brand is just as important in business to business (B2B) companies, and that it also plays a big role when it comes to the survival av newly established company like for example startups.

  Startups differ from established companies through their innovative ideas and problem solving. However, they faces challenges because of lack of capital, time and resources. As the competition in the market grows, startups need to create competitive advantages by working hard with their brand strategies to achieve strong brand equity. This study aims to highlight how B2B startups work with brand equity in order to achieve competitive advantages.

  The study has used a qualitative research strategy where the primary data has been collected through semi-structured interviews with four different startups based in Stockholm.

  The study shows that startups need to first position themselves in the market and then work on brand building. The result also shows that B2B startups are aware of the brand's importance and that they in fact work with brand equity to achieve competitive advantages. However, the strategies with the steps in the CBBE model differs depending on the industry and type of corporate activity.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 100.
  Alkhlif, Shaimaa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Amartushin, Narabyar
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Är den traditionella arbetstiden för alla?: - En fenomenografisk studie om hur förkortad arbetstid påverkar organisationer inom den privata och offentliga sektorn2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction: The issue of working time reduction has continued to be discussed in various contexts and has become a current social debate. Because of this, it was of interest to carry out research in the area by analyzing what effects a shortening of working time has on an activity from an economic perspective and also concerning productivity goals and result orientation.

  Aim: The purpose of this study is to analyze how shortening of working hours affects the organizations' finances, productivity goals and results in the private sector.

  Method: This research is focused on a phenomenografic method with its base in qualitative interviews.

  Result: The result section is presented in the following main themes: Arguments for the introduction of shortened working day; Organizational effects and disadvantages of the introduction of shorter working days.

  Conclusion: The difference between the private and public sector is in focus and the motivation for why an abbreviated working day has been introduced differs between them. While the private sector focuses on efficiency and increased profitability, the public sector focuses on well-being and thus productivity. One of the most important findings identified in this study is that the primary argument for introducing six hours working day, which also reflected the new organization after the change work, was to create a better balance between work and leisure.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 av 3641
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf