sh.sePublications
Change search
Refine search result
12 51 - 61 of 61
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Nordström, Anders
  Södertörn University, Police Education.
  Från polisprofessionell verksamhetstillsyn till standardiserad internrevision2019In: Granskningssamhället: Offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 157-186Chapter in book (Other academic)
 • 52.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Sundström, GöranSödertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Syns inte men finns ändå...: Ett seminarium om förvaltningspolitik2014Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ska skolan och sjukvården förstatligas? Hur utses och avskedas myndighetschefer? Vad är egentligen New Public Management? Frågor om hur offentliga åtaganden organiseras och styrs står i centrum för samhällsdebatten. Men varför gör förvaltningspolitiken så lite väsen av sig?

  Så stod det i inbjudan till seminariet ”Syns inte men finns ändå…” som arrangerades av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola den 7 februari 2014.

  Vid seminariet deltog några personer som vid olika tidpunkter och på olika sätt varit delaktiga i svensk förvaltningspolitik. Paneldeltagarna diskuterade hur de uppfattade den förvaltningspolitiska utvecklingen, hur de själva har påverkat utvecklingen och vad som bör göras i framtiden. Även om det fanns skillnader var panelen rörande överens om att förvaltningspolitik är viktigt och borde spela en större roll i den politiska diskussionen.

  I denna skrift publiceras en utskrift av seminariet tillsammans med en inledande artikel av Anders Ivarsson Westerberg och Göran Sundström där de placerar förvaltningspolitik i ett vetenskapligt sammanhang.

  Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

  Download full text (pdf)
  Syns inte men finns ändå... Ett seminarium om förvaltningspolitik
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 53.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Svensson, Jenny
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Skärpt skolinspektion i ett expanderade granskningslandskap2019In: Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 39-72Chapter in book (Other academic)
 • 54.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Walczak, Bartliomiej
  University of Warzaw, Warzaw, Poland.
  The Organizational Field Of School Review In Sweden And Poland2016In: Edulearn16 proceedings: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies : Barcelona, Spain, 4-6 July, 2016, Valencia: International Association for Technology, Education and Development, 2016, p. 7202-7208Conference paper (Other academic)
 • 55.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration. Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Waldemarson, Ylva
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Östberg, Kjell
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Det långa 1990-talet2014In: Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades / [ed] Ivarsson Westerberg, Anders, Waldemarson, Ylva & Östberg, Kjell, Umeå: Boréa Bokförlag, 2014, 1, p. 11-33Chapter in book (Other academic)
 • 56.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration. Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Waldemarson, YlvaSödertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.Östberg, KjellSödertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades2014Collection (editor) (Other academic)
 • 57.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration. Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Waldemarson, Ylva
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Östberg, Kjell
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  Vad var det som hände?2014In: Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades / [ed] Ivarsson Westerberg, Anders, Waldemarson, Ylva & Östberg, Kjell, Umeå: Boréa Bokförlag, 2014, 1, p. 441-457Chapter in book (Other academic)
 • 58.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Administration.
  Zweifel, Ulla Li
  Gipperth, Johanna
  Bergström, Lena
  Stage, Jesper
  Sundblad, Eva-Lotta
  Wennhage, Håkan
  Westholm, Aron
  Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön2023Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De åtgärder som genomförs för att förbättra havsmiljön baseras på en mosaik av olika åtgärdsprogram och lagstiftning. EU:s havsmiljödirektiv och den svenska havsmiljöförordningen har till syfte att uppnå en god miljöstatus i havsmiljön och det åtgärdsprogram som följer riktas mot åtgärder i kust- och havsområdet. Samtidigt sker en rad andra insatser för att minska påverkan på havsmiljön, bland annat åtgärder som riktas mot landbaserade aktiviteter. Det är följaktligen en utmaning att härleda förändringar i miljötillstånd till enskilda åtgärder och program. Utvärdering av åtgärder och åtgärdsprogram är dock en förutsättning för att kunna optimera åtgärdsarbetet, från såväl miljö- som kostnadssynpunkt.

  Den här rapporten presenterar resultat och rekommendationer från ett projekt med syfte att stärka uppföljning och utvärdering av det åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) som följer av EU:s havsmiljödirektiv. Projektet har genomförts av Havsmiljöinstitutet med medel från Havs- och vattenmyndigheten. I uppdraget har ingått att föreslå metoder för att utvärdera effekter av åtgärder i programmet samt att undersöka hur data och information som kan användas för att utvärdera effekter av åtgärderna kan samlas in.

  Rapportens rekommendationer bygger på en granskning av Havs- och vattenmyndighetens faktablad och första versioner av genomförandeplaner för åtgärderna i ÅPH 2022–2027. Som en del av detta arbete har en rad begrepp som används av Havs- och vattenmyndigheten också utvecklats och definierats. Baserat på dessa analyser rekommenderas följande:

  Tillämpa en utvecklad utvärderingsmodell som utgår från enskilda åtgärder och de aktiviteter som genomförs inom förvaltningen för att initiera åtgärderna. Utvärdering av åtgärderna föreslås följa en effektkedja av förväntade prestationer av myndighetens aktiviteter, förvaltningseffekter, beteendeförändringar hos aktörer utanför förvaltningen, och miljöeffekter. För att tillämpa modellen behöver också hänsyn tas till ytterligare aspekter. Framför allt behöver de antaganden som görs för att effektkedjan ska förverkligas och eventuella bieffekter identifieras och formuleras redan vid beslut om åtgärden. Med det föreslagna ramverket för uppföljning och utvärdering åstadkoms en mer systematisk och enhetlig utvärdering av åtgärder vilket bedöms leda till ett mer kostnadseffektivt åtgärdsarbete. Vi rekommenderar också att faktablad och genomförandeplaner för åtgärder i ÅPH uppdateras med den föreslagna utvärderingsmodellen som grund och de definitioner av begrepp som ges i rapporten

  Utvärdera tidiga steg i effektkedjan, för att i rimlig tid upptäcka om åtgärderna riskerar att inte resultera i förväntade förändringar i miljön eller om oönskade bieffekter uppstår. Vad gäller miljöeffekter är det ofta svårt att bedöma effekter av enskilda åtgärder i ÅPH. Den nationella och regionala miljöövervakningen ger förutsättningar för att bedöma miljötillståndet i havet men i de flesta fall krävs särskilda mätprogram om syftet är att utvärdera miljöeffekter av enskilda åtgärder. Därtill kan det i många fall ta lång tid innan åtgärder resulterar i mätbara förändringar i miljön. Därför är det ofta rationellt att utvärdera tidigare steg i effektkedjan för att indikera eventuella behov att se över och anpassa åtgärden. Vilka metoder som är bäst lämpade för att använda beror på åtgärdstyp och vilket steg i effektkedjan som ska utvärderas. Både kvalitativa och kvantitativa metoder kan vara passande, liksom en blandning av dessa övergripande angreppssätt.

  Överväg redan vid beslut om åtgärder hur de ska utvärderas för att tidigt klarlägga vilken data och typer av metoder som kan vara lämpliga för framtida utvärderingar. I projektet har vi undersökt tillgång till data och information som eventuellt kan användas för uppföljning och utvärdering av åtgärder. Möjligheter att söka och samla in befintlig information som kan användas för att utvärdera effekter av åtgärderna i ÅPH, från miljöövervakning och andra källor, är i dagsläget begränsade. Det beror framför allt på att det sällan framgår om inrapporterade dataset och projektrapporter har en koppling tillåtgärder i ÅPH, även när uppdrag för utvärdering av åtgärder i ÅPH sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Detta kan åtgärdas relativt enkelt om rapportörer av data och genomförare av uppdrag som berör åtgärder i ÅPH får en instruktion om enhetlig märkning av dataset och eventuella projektrapporter. För utvärdering av åtgärder måste dock ofta nya data och information tas fram för att uppfylla det specifika utvärderingssyftet. För flera typer av utvärderingar är det också nödvändigt att samla inrelevant data och information redan före det att åtgärden genomförs och det därför viktigt att redan vid beslut om åtgärd ha i åtanke hur de ska utvärderas.

 • 59. Lind, Rolf
  et al.
  Ivarsson Westerberg, AndersSödertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Ledning av företag och förvaltningar: former, förutsättningar, förändring2011Collection (editor) (Other academic)
 • 60.
  Ljung, Mikael
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  När målstyrning blev detaljstyrning: Arbetsvillkor och administrativa rutiner i hemtjänsten2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Genom en rad reformer har hemtjänsten förändrats från att vara en kommunal verksamhet till att idag omfatta både privata bolag och olika kommunala enheter. Grundidén med förändringarna var att verksamheten skulle målstyras och effektiviseras.

  Denna studie visar att det administrativa arbetet ökat avsevärt, främst högre upp i organisationen. För vårdbiträdena har däremot tidspressen och detaljstyrningen ökat och det finns skäl att ifrågasätta om verksamheten har kostnadseffektiviserats.

  Slutsatsen blir att ekonomi prioriteras framför omsorg. Sättet som hemtjänsten är organiserad på har lett till tidsbrist, bristande kontinuitet och att omsorgsarbetet med de äldre får stå tillbaka.

  Mikael Ljung är masterstudent och forskningsassistent och Anders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

  Download full text (pdf)
  När målstyrning blev detaljstyrning: Arbetsvillkor och administrativa rutiner i hemtjänsten
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 61.
  Nilsson, Torbjörn
  et al.
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Ivarsson Westerberg, AndersSödertörn University, School of Gender, Culture and History, Institute of Contemporary History.
  Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad: regeringsskiftet 19912011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I vilken utsträckning leder regeringsskiften till politisk förändring? Vilket handlingsutrymme har en nytillträdd regering? Hur har regeringsskiftena i Sverige gått till, och vilka problem har kommit upp i samband med dessa? Frågorna låg till grund för det vittnesseminarium som hölls vid Södertörns högskola i maj 2010 om maktskiftet 1991, då en borgerlig fyrpartiregering kom till makten. Representanter för de partier som bildade regering deltog i den panel som frågades ut under seminariet. Teman som diskuterades var bland annat: Hur gick det till när man skapade den gemensamma plattformen – Ny start för Sverige? Hur såg samarbetet ut med Ny demokrati? Vilka förändringar genomfördes under mandatpe­rioden? På vilket sätt förbereddes själva regeringsskiftet?

  Download full text (pdf)
  Borgerlig fyrklöver intog Rosenbad: regeringsskiftet 1991
  Download (jpg)
  presentationsbild
12 51 - 61 of 61
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf