sh.sePublications
Change search
Refine search result
61626364656667 3151 - 3200 of 3499
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 3151.
  Thörne, Camilla
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Olsson, Felicia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hur vi flyger mot en hållbar framtid: En studie om vad kommersiella flygbolag hållbarhetsrapporterar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här kandidatuppsatsens syfte är att undersöka och analysera vad kommersiella flygbolag hållbarhetsrapporterar och varför de belyser vissa områden. Flygbranschen står idag för en stor del av världens utsläpp och vi människor förbrukar jordens resurser genom att leva över våra tillgångar. Undersökningen har gjorts med hjälp av en dokumentär forskning där åtta av Europas största flygbolags rapporterade hållbarhet- och CSR arbete undersökts. Studiens referensram består av tidigare forskning om corporate social responsibility,hållbarhetsredovisning, nyinstitutionell teori, intressentteorin och legitimitetsteorin. I studiens resultat presenteras flygbolagen var och en för sig. Informationen har sammanställts utifrån delarna allmän information, ekonomiskt, miljömässigt, socialt och övrigt ansvarstagande samt flygbolagens mål och visioner. Slutsatser som kan dras av denna studie är att förändringar för att klara FN:s globala mål och för att upprätthålla en hållbar utveckling ligger på flygbolagen och inte på passagerarna. Inte bara på vad de redovisar i sina hållbarhetsrapporter utan på hur de agerar. Flygbolagens hållbarhetsrapporteringar tenderar att likna varandra vilket tyder på att samtliga flygbolag tar till sig av intressenters krav och önskningar.

 • 3152.
  Tiagi, Tanzil Abbas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hassani, Jawad
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Bolagsstorlek och pecking order-teorin: Har företagsstorleken någon inverkan på hur väl företaget följer pecking order?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Pecking order-teorin är en av de viktigaste teorierna som används inom kapitalstruktur. Men vilken giltighet teorin har i det praktiska för företaget, är väldigt olika beroende på olika faktorer. En av dessa faktorer är företagets storlek. Tidigare forskning tyder på att pecking order förmågan varierar mellan företag av olika storlek. Vissa studier har kommit fram till att pecking order beteendet är mer giltigt hos små företag. Andra menar att det är större företag som är bättre på att följa pecking order teorin.

  Syfte: Studiens syfte är att se om företagets storlek har någon inverkan på hur väl ett företag följer pecking order.

  Teori: Viktiga teorier är kapitalstruktur, pecking order teorin, assymmetrisk information, företagsstorlek, tidigare forskning av Gonzalez och Gonzalez (2012) samt Agca och Mozumdar (2004).

  Metod: Studien genomförs med hjälp av en kvantitativ metod. Data för 45 företag på fem år har samlats in för åren 2008-2012, för att sedan beräkna och genomföra tolkningar.

  Slutsats: Företagsstorleken har en inverkan på hur väl svenska företag lever upp till pecking order teorin. Sambandet är positivt, och visar att ju större företaget är, desto bättre följer det pecking order.

 • 3153.
  Tigranjan, Lucy
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Samverkan: ur organisations-, och kommunikationsperspektiv: en kvalitativ studie av samverkan skolan och socialtjänsten emellan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera studier visar att många barn som far illa hamnar mellan två myndigheter i stället för att få uppmärksamhet och hjälp som dem behöver. Anledningen till detta uppges vara bland annat att de respektive myndigheterna och yrkesutövarna inte lyckas samverka.

  Syfte med denna studie är att undersöka, analysera samt diskutera huruvida socialtjänsten och skolan samverkar kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Ett ytterligare syfte är att lyfta fram alla möjliga faktorer som gynnar eller missgynnar att en effektiv samverkan sker. Återkoppling från socialtjänsten, efter en anmälan har gjorts, är en ytterligare fråga som ger upphov att forska kring detta i denna uppsats.

  Denna studie utgår ifrån den kvalitativa forskningsmetoden där empirin baseras på intervjuer: två rektorer och två socialtjänstemän. Organisations, – och kommunikationsteorier är de teoretiska perspektiven som har använts i denna studie för att kunna analysera den insamlade och bearbetade empirin. Även tidigare forskningar är av stor vikt för analysen av resultat. I resultatet presenteras de olika samverkansformer som finns mellan de två myndigheterna. Resultatet visar även vilka faktorer eller möjligheter som är avgörande för effektiv samverkan eller däremot hindrar samverkan i vissa fall.

 • 3154.
  Tihanyi, Petra
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  Internet och sociala mediers användning i socialt arbete: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av digitala verktyg i arbetet gentemot samhällets medborgare2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3155.
  Tihic, Esed
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Om jag säger Rinkeby, vad tänker du då?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this research was to study how two newspapers in Sweden, Aftonbladet and Expressen are creating an image of the Stockholm suburb Rinkeby. The method used to do the study was qualitative content analysis. Ten articles were chosen, five off either newspaper and were found on the internet homepages of the newspapers on 15 November of 2013 and 27 January of 2014. Several theories were used in the study. Agenda setting theory, a media theory that explains the power of media, Figuration theory developed by Norbert Elias that deals with power struggles between different groups in society. Labeling theory explains how society, by labeling someone a “criminal” may accept it as an own identity and become one. Mats Franzén theory of power and how it can be understood thru discourse, context and resources. While studying the subject I realized that for long time the suburbs of Sweden have been portrayed in a negative context, especially “famous” suburbs like Rinkeby. The suburbs’ are constructed by the media as very dangerous places, with young people (often males) running wild and engaging in destructive behavior. 

 • 3156.
  Tiilikainen, Tiiu
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Does it need to be a sex thing at all?: The effects of identity, self-congruity, and product design on preference formation towards gender-based product design of beauty and personal care products2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our consumption has been gendered for decades. Design is a powerful tool which can be used to dress products in a feminine or masculine identity to match the self-image of the consumers. It is suggested that we now live in a post-gender period where men’s and women’s consumption patterns are blurring and the traditional gender boundaries are being erased.  Some researchers have called a time-out for designing products based on the sex of the target group. Instead, they suggest that unisex labelling of products is superior to sex-typed labelling. Based on these notions, we could expect a shift towards more inclusive product assortments that are not limited to gender-appropriate use. Interestingly, the majority of marketers continue to believe in the superiority of sex-typed labelling of products.

  This study investigates how consumer preference for products compare with gender-based product design theories presented in recent research. The purpose of this study is to contribute to a deeper understanding of consumer preference for sex-typed versus unisex product design and investigate how the preferences, and eventually purchase intention, compare to the central claims presented in recent research. The theoretical framework of the study is based on secondary data gathered from articles, and the primary research data is collected from ten semi-structured interviews. The aim of the study was reached by testing the interview results against the three central claims based on recent research. In the study and interpretation, we discover how the results compare to gender-based theories of sex-typed product labelling versus unisex product labelling.

  The results of this study suggest that consumer preference for gender-based products design is quite well in line with the suggestions presented in recent research. Based on the findings and the theoretical framework of this study, the conclusion is that the consumer decision process and preference formation are complicated processes and that there are several factors affecting the consumer preference and eventually purchase intention. If unisex or sex-typed labelling is superior, is a complicated question and both ways of designing products have their perks and disadvantages. Overall, the results of this study show that functionality and personal values are more important factors affecting product preference than gender-linked self-congruity. This implies that there is a contrast of some degree between consumer preferences and the actual marketing efforts based on the belief that sex-typed product labelling is superior to unisex labelling.

 • 3157.
  Timofejevs Henriksson, Peteris
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  The 2014 European elections and the Central and Eastern Europe: The End of the Affair?2014In: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, Vol. online, no June 17Article in journal (Other academic)
 • 3158.
  Timofejevs Henriksson, Peteris
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  The Europeanisation of Latvia’s Public Policy:: The Case of Foreign Aid Policy 1998-20102013Conference paper (Other academic)
 • 3159.
  Timén, William
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  The logistical secret: Supply Chain Management in the Dominican Republic2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalisation has made logistics more important than ever in developing countries.

  If one business function raises their costs on a service, the end customer will usually pay the price in the store. When the end customers cannot afford the end price on a product, they will turn to other alternatives. This thesis examines how process management would affect the local population within the Dominican Republic.

  By beginning to question why some functions exist the effect will be economically visible in a DuPont according to the theories. Supply chain management seeks to manage the whole processes from A to Z in the most efficient way possible.

  The study was conducted during 8 weeks in the Dominican Republic. Eleven managers were interviewed to see how important SCM is for DR.

  The conclusions of the study is that Supply Chain Management is very important for DR. Well managed supply chains allow higher quality goods such as medicine and food to be accessed at a lower price by the local population. By targeting the economical position of working capital in a process an organisation can reach an increased ROI without the use economical means (increase the income/delivery service or reduce the costs). 

 • 3160.
  Tingskog, Hedda
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Hyllningskultur: de samarbetande kvinnornas strategi: En sociologisk studie om hur hyllningskultur tar sig uttryck bland kvinnliga scenkonstnärer i sociala medier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to answer the questions: What is is culture of tribute and how is it expressed amongst female performance artists in social media today? How can culture of tribute be understood in sociological terms?

  A total of 119 Instagram posts from 46 creators have been analysed. The posts were collected by chain sampling and processed by framing analysis, to visualize how culture of tribute has been portrayed.

  This study applies theories of inclusion, homosociality, capital and reputation-based cooperation and describes culture of tribute as the framing of the chief character's process, the framing of the consignor's position, the framing of the relationship them between and the political and social project of which the art is  part of. Together, these describe the social phenomenon 'culture of tribute'.

  The results show culture of tribute as a cooperation aiming to upgrade own experiences and challenge the relationship between the own artistic work and mainstream, culture of tribute is a negotiation of capital with social visibility, power and control over resources as a goal. It is the strategy of cooperating women and a protest against the notion of the autonomous male genius.

 • 3161.
  Tingskog, Hedda
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Journalistik som visar vägen: En studie om åsikter i nyhetsrapporteringen och dess påverkansmöjligheter på publiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study’s aim is to make visible journalistic power to form, strengthen and effect readers’ opinions. Within a Swedish journalistic discourse, this study examines how opinions take form in the news report, with what methods journalists legitimises or questions opinions and how social issues are being defined and portrayed as means to target the self-image of journalists as impartial and independent.

  This study applies theories of mediatisation, the mediated construction of reality, agenda setting, perception of public opinions, influence and the sources and media portrayal. I focus on the case of the refugee migration to Europe in the fall of 2015. The study analyzes daily, local and evening press such as Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Göteborgs-posten, Expressen and Aftonbladet, during the period of january 1st 2015 to december 31st 2016.

  The results show the power of journalists to affect the audience’s view on refugees as well as migration and their stand towards it. Further, the study presents journalistic methods to legitimise or question opinions in the news report, as well as the importence of sources when defining and portraying social issues. Furthermore, the study shows the level of the news as well as policial residence of the media to be of greater importance for this than the media form itself.

 • 3162.
  Tingstedt, Albin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Gradholt, Christian
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  THAT'S THE WAY IT IS: En undersökning av faktagranskningsprojektet faktiskt.se2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker kvantitativt och kvalitativt faktiskt.se, det första svenska exemplet på det sedan länge internationellt etablerade konceptet faktagranskning. Faktiskt.se har varit ett samarbete mellan fem medieorganisationer, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Television, Sveriges Radio och KIT, där man på en gemensam hemsida publicerat sina individuellt utförda faktagranskningar. Den kvantitativa undersökningen av innehållet visar att man främst har faktagranskat politikers påståenden om ekonomi och välfärd, att väsentliga skillnader mellan de faktagranskande redaktionerna föreligger, ofta gällande vilka källor som används och hur, och att de flesta påståenden som har faktagranskats har fastslagits vara ”Helt fel”, då man överlag har haft en benägenhet att faktagranska sådant som man redan innan betraktar som osannolikt.

  Den kvalitativa undersökningen visar att man i stor utsträckning inte håller sig till den gemensamma metod som fastställts för faktagranskning inom ramen för faktiskt.se, trots en tydlig metodbeskrivning. Detta visar sig i flexibilitet kring kraven på påståenden som lyfts till faktagranskning, till exempel att det inte får vara normativt eller en spådom. Man redovisar inte alltid kontakt med den som står bakom påståendet som granskas, och trots att kontexten kring ett påstående ska tas i beaktande vid faktagranskning, enligt metodbeskrivningen, görs detta med godtycklighet.

  Den kvalitativa undersökningen visar också att påståenden som fastställs vara ”sanna” ofta kan vara sådana som ligger i linje med vad en etablerad källa uttrycker. Det som fastställs vara ”fel” kan vara sådant som avsändaren av ett påstående inte menat men som den faktagranskande reportern har tolkat in.

  I analysen resoneras kring resultaten främst utifrån Michael Schudsons Discovering the News (1978). Analysen visar att faktagranskning kan sägas utgöra en vetenskaplig journalistisk metod som kombinerar element från den journalistiska faktacentreringen, den naiva empirismen, som rådde inom journalistiken vid förra sekelskiftet, med element från den tidiga objektiviteten på 1920- och 1930-talen.

 • 3163.
  Tingstedt, Olga
  et al.
  Uppsala University.
  Lindblad, Frank
  Uppsala University.
  Koposov, Roman
  University of Norway, Tromsø, Norway.
  Blatný, Marek
  Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republic.
  Hrdlicka, Michal
  Charles University Second Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Prague, Czech Republic.
  Stickley, Andrew
  Södertörn University, School of Social Sciences, SCOHOST (Stockholm Centre for Health and Social Change).
  Ruchkin, Vladislav
  Uppsala University / Yale University Medical School, New Haven, CT, USA / Säter Forensic Psychiatric Clinic.
  Somatic symptoms and internalizing problems in urban youth: a cross-cultural comparison of Czech and Russian adolescents.2018In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 28, no 3, p. 480-484Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Although the association between somatic complaints and internalizing problems (anxiety, somatic anxiety and depression) is well established, it remains unclear whether the pattern of this relationship differs by gender and in different cultures. The aim of this study was to examine cross-cultural and gender-specific differences in the association between somatic complaints and internalizing problems in youth from the Czech Republic and Russia.

  Methods: The Social and Health Assessment, a self-report survey, was completed by representative community samples of adolescents, age 12-17 years, from the Czech Republic (N = 4770) and Russia (N = 2728).

  Results: A strong association was observed between somatic complaints and internalizing psychopathology. Although the levels of internalizing problems differed by country and gender, they increased together with and largely in a similar way to somatic complaints for boys and girls in both countries.

  Conclusion: The association between somatic symptoms and internalizing problems seems to be similar for boys and girls across cultures.

 • 3164.
  Tingström, Martin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Pettersson, Marcus
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Offentlig Privat Samverkan: En studie om synen på finansiering av kollektivtrafiken2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: Sweden has a clear need to invest in our infrastructure and public transport, while it requires increased funding to sustain and maintain existing infrastructure. As pointed out repeatedly that the gap between our state budget and the actual need is increasing, every passing year is a growing problem. At the same time the experience in other European countries, there are clear advantages to involve private players to community investments. Sweden is behind in this development, and we run the risk that our community needs are not met.

  Purpose: The purpose of the study is to investigate whether the operators active in the transport industry stands to PPP financing of public transport.

  Method: The survey was based on a qualitative approach with semi structured interviews as the primary data source.

  Conclusion: In the study, the researchers determined that the actors in the public transport industry are positive to the OPS and its purpose, and that there is good potential for development in public transport. Researchers want to make clear, however that the actors believe that it is a long way to go to major projects financed through PPP, but the public transport in many respects would do well to introduce PPP solutions to a lesser extent so as to increase skills and boost cooperation between the public and private sectors.

 • 3165.
  Todorovic, Mirjana
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Åstrand, Cathrine
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ökad kvinnorepresentation i styrelserummen: Påverkan och strategier2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to present and propose strategies on how corporate boards can become more diversified by increasing the representation of women. Furthermore we will investigate how the composition of corporate boards affects the decision making process. This thesis has a qualitative approach and the results are based on data from interviews. The conclusions of this paper are that greater diversification in the composition of corporate boards affects the decision making process in a positive way. The strategies proposed are that it is necessary for women to learn the power game and to have a position with responsibility over results. The companies have to get their management to actively work with this issue through reward systems. The work of the nominating committees should be monitored to ensure that the adequate method is used when nominating the directors.  Our last conclusion is that the government can create incentives by tax reductions or by using their role as an important purchaser that offers valuable contracts.

 • 3166.
  Tok, Mehtap
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Gül, Yasemin
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hur de anställda ser på företagskulturen inom MTR Stockholm2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: The great interest towards the company’s values has contributed to it becoming more common for individuals to seek out organizations that have a strong corporate culture. Where you work and whom you work for has thus become the dominant factors instead of what you are working with.

  Purpose: The purpose of this study is to examine how the corporate culture, the rational and emotional benefits are experienced by the employees of the company. The aim is also to examine whether the corporate culture can become a management control measure by good communication between employees within the organization.

  Methodology: The essay is based on a qualitative research method and empirical data were collected through interviews from the company MTR Stockholm.

  Theoretical Frame of reference, Edgar Schein, Three Levels of Culture, Seven dimensions.

  Results: The study has shown that there are different cultures within the company. But also that there is a strong corporate culture within the business, the respondents feel an affinity with working within the underground rather than working for the company MTR Stockholm.

 • 3167.
  Tomasdotter, Moa
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Schöldsten Hjertberg, Lova
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  ”Vi väljer ut saker vi tycker läsarna har nytta utav”: – En undersökning av textreklam i Aftonbladets bilagor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I följande C-uppsats undersöker vi fenomenet textreklam och hur det uppenbarar sig i Aftonbladets bilagor. Tyngdpunkten ligger på att undersöka textreklam med Aftonbladets bilagor som fallstudie. Samtliga bilagor vi valt att undersöka ligger som digitalt format på Aftonbladets webb aftonbladet.se. De bilagor vi undersöker är Härligt Hemma, Teknik, Resa och Motor.

  I vår uppsats har vi använt oss utav tre metoder för att på ett så pass grundligt sätt som möjligt undersöka textreklam. Vi har börjat med att genomföra en kvantitativ innehållsanalys där vi, på Aftonbladets webb, undersöker förekomsten av tendenser till textreklam i de ovan nämnda bilagorna. Vi undersökte 131 artiklar som låg under våra valda bilagor på Aftonbladets webb. Vi valde sedan att genomföra en enkätundersökning bland en blandad, men relevant, undersökningsgrupp där 41 personer som läser Aftonbladet och dess bilagor fick svara på frågor om textreklam i bilagorna och om journalister. För att fördjupa och sätta enkäten i perspektiv valde vi att intervjua två journalister från Aftonbladet samt en jurist från Journalistförbundet. Alla tre insatta och väl bekanta med fenomenet textreklam.

  Vi har använt oss av ett teoretiskt ramverk som innefattar teori om objektivitet, gestaltning och professionalisering samt de-professionalisering.

  Sammanfattningsvis kommer vår undersökning visa att det finns hög tendens till textreklam i Aftonbladets bilagor men att det i mångt och mycket är en tolkningsfråga. Våra intervjupersoner anser inte namngivna produkter eller företag vara textreklam så länge det sker på redaktionella premisser. De menar även att företag inte har någon talan i hur de väljer att skriva om deras produkter samt att det inte ses som textreklam om det gynnar läsaren. Vår enkätundersökning visar att läsare är skeptiska till hur objektiv bilagejournalistik egentligen är och frågar sig om det handlar om ett genuint informerande eller om journalister får betalt för att skriva om produkter och företag.

 • 3168.
  Topala, Viktoria
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Wessman, Jenny
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Vad är journalistik?: En jämförelse mellan medborgarjournalistik och professionell journalistik inom sportjournalistiken2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka var gränsen mellan professionell journalistik och medborgarjournalistik går inom området sportjournalistik, om det nu finns någon. För att få ett så bra resultat som möjligt använde vi oss av en kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys. Vi valde 21 texter under en veckas tid, som varit toppnyheter. 13 texter var med i den kvalitativa textanalysen och alla 21 texter i den kvantitativa innehållsanalysen. Teorierna som sätter prägel på uppsatsen är professionsteorin och de pressetiska reglerna.

  Vi använde oss av texter från webbplatserna; Aftonbladet/Sportbladet, Dagens Nyheters sportbilaga och Svenskafans.com. Svenskafans.com är en sida av fans för fans och bygger på supportrars engagemang. Det redaktionella materialet är skrivet av supportrar. Anledningen till att vi valde att ta en huvudnyhet per dag från respektive webbplats var för att Svenskafans.com endast publicerar texter på sin webbplats. Vi ville undersöka om det fanns likheter och skillnader mellan professionell journalistik och medborgarjournalistik inom ramen för sportjournalistik (fotboll). Sportbladet och Dagens Nyheter representerar journalistiken och ”professionella journalister”. I uppsatsen besvaras frågeställningarna;

  • Hur efterföljs de pressetiska reglerna?
  • Finns det några skillnader mellan texter skrivna av en journalist och texter skrivna av en medborgarjournalist? - Språk, Partisk/opartisk, Fokus i texten, Eget/hämtat material
  • Vilket fack kan Svenskafans.com placeras i? (Med fack menar vi professionell journalistik eller medborgarjournalistik)

  Resultatet av undersökningen tyder på att det inte finns någon specifik gräns mellan vad som kännetecknar professionell journalistik och medborgarjournalistik, förutom att många journalister nu för tiden har en journalistutbildning. Eftersom journalistik inte är en profession är det svårt att sätta etikett på vem som är och vem som inte är journalist.

 • 3169.
  Torefeldt, Matilda
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sigrén, Linn
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Centralisering eller decentralisering?: en fallstudie hos företag X2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Centralisering och decentralisering syftar till samordning mellan arbetskraften hos en organisation. Diskussionen kring de två begreppen har pågått sedan forskare började skriva om organisationer.

  Begreppen har med tiden fåttmånga olika innebörder.Företag X är intresserad kring frågan om att ha centraliserad eller decentraliserad innesäljfunktion och logistikfunktion. Syftet med denna studie är att belysa faktorer i omgivningen som kan tala för centraliserad eller decentraliserad innesäljfunktion och logistikfunktion på företag X i Sverige. Avsikten med studien är också att redogöra för vilka konsekvenser en centralisering eller en decentralisering kan medföra.

  Studien utgår från kontingensteorin som menar att det mest effektiva sättet att organisera en organisation varierar vid olika situationer. En fallstudie har utförts hos företag X, där semistrukturerade intervjuer genomförts med sju respondenter. Data har samlats in och analyserats med hjälp av en kvalitativ strategi. Metodansatsen är deduktiv då fallstudien förklaras utifrån teoretisk fakta.

  Studien visar att centralisering och decentralisering är två komplexa begrepp. Det finns flera faktorer i omgivningen som påverkar företagets innesäljfunktion och logistikfunktion. Av dessa faktorer anses kunderna vara den viktigaste, då det är osäkert hur de skulle reagera vid en eventuell förändring. De flesta av faktorerna anses ostabila vilket gör miljön osäker. Vid en osäker omvärld förespråkar teorin en organisationsform som kännetecknas av delegerad makt och som präglas av frihet. Detta för att öka förmågan att anpassa sig till faktorer omvärlden. Om företag X lyckas kombinera en geografisk centralisering med delegerad maktstruktur finns det möjlighet för organisationen att möta förändringar i omvärlden.

 • 3170.
  Torell, Elsa
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Haraldsen, Hedvig
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  När journalisten blir PR-konsult, kommunikatör och medietränare: En studie av steget från journalistik till PR2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kandidatuppsats i journalistik som har för avsikt att göra en lägesbeskrivning på relationen mellan journalistik och public relations. Följande studie har gjorts via två olika metoder: dels via en kvalitativ undersökning i intervjuform och dels via en kvantitativ undersökning i enkätform. Studiens problematisering ligger i journalistens krav på opartiskhet och oberoende till skillnad från och i jämförelse med PR-branschens strävan efter att framföra en viss kund eller organisations intresse. Med denna oundvikliga motsättning i de olika branscherna - samt med utgångspunkten att man inom journalistiken har sett på övergången till PR som att man inom byter sida - ville vi med vår undersökning göra en lägesbeskrivning.

   I de 15 kvalitativa intervjuerna har våra respondenter bestått av nio personer med en journalistisk bakgrund som har lämnat journalistiken för en karriär inom public relations och sju yrkesverksamma journalister. Detta för att undersöka uppfattningen inom båda dessa grupper.

  Vår kvalitativa studie visar att den stora majoriteten i bägge intervjugrupperna inte ser någon större problematik gällande övergången från journalistik till PR. Resultatet visar däremot en tydlig enighet i kritiken mot de journalister som inte helt ”går över” utan som fortfarande tar uppdrag från bägge håll. Majoriteten av de tillfrågade anser även att det finns en problematik i att återgå till journalistiken efter att man jobbat inom public relations. 

 • 3171.
  Toresson, Micaela
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Österberg, Hanna
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Krympande journalistik i en globaliserad värld: En studie av utrikesmaterialet i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten med nedslag 2002, 2007 och 20122012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår studie har vi undersökt utrikesjournalistikens förändring under de senaste tio åren, med fokus på mängden material och varifrån materialet kommer. Vi anser att utrikesrapporteringen har en betydelsefull roll, eftersom den bidrar till att vi förstår vår omgivning och världen vi lever i. Därför vill vi undersöka om, och i så fall hur, materialet på utrikessidorna har minskat.

  I vår studie ingår tre svenska morgontidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Vi studerade artiklarna på utrikessidorna under en vecka åren 2002, 2007 och 2012 utifrån följande utgångspunkter: Varifrån kommer utrikesnyheterna rent geografiskt? Hur mycket material kommer från tidningarnas egna korrespondenter respektive hur mycket köps in från nyhetsbyråerna?

  För att besvara frågeställningarna gjorde vi en kvantitativ innehållsanalys av 785 utrikesartiklar i de tre tidningarna. Som komplement har vi även gjort en kvalitativ intervjustudie med medarbetare på respektive tidning och TT.

  Vi stödjer oss bland andra av medieforskaren Ulf Hannerz teori om att vissa delar av världen försvinner ur rapporteringen medan andra delar blir överbevakade. Vi har kommit fram till att det finns en nyhetsskugga över Sydamerika samt att Mellanöstern och USA är överbevakade. Materialet på utrikessidorna i de tre tidningarna vi har undersökt har minskat stadigt.

 • 3172.
  Torof, Sammy
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Fundin, Amanda
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  En situationsanpassad ledare: En kvalitativstudie om situationsanpassat ledarskap inom bemanningsbranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på om situationsanpassat ledarskap är ett bra sätt att leda anställda på utifrån både ledarens och medarbetarens perspektiv inom bemanningsbranschen och undersöka ifall det finns likheter och skillnader i ledarskapet mellan företagen inom denna bransch. Studien är en kvalitativstudie baserad på två företag i bemanningsbranschen och avser att undersöka ledarskapet mellan rekryteringscheferna samt rekryterarna. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där en regionansvarig, tre rekryteringschefer samt fem rekryterare har intervjuats och svaren från intervjuerna har används som grund för resultatet. Resultatet blev att två av tre rekryteringschefer som intervjuats använder sig av situationsanpassat ledarskap och företagen som studerats har utbildningar i situationsanpassat ledarskapsteori2 men företagen skiljer sig lite i sitt ledarskap i andra aspekter. Rekryterare i bemanningsbranscher är väldigt viktiga och en fel rekrytering kan kosta företagen mycket. Rekryterare kan inte utvärderas efter antalet rekryteringar utan det baseras på vem de rekryterar samt kvalitén på dess rekryteringar. Därför är varje rekryterare viktig och måste ledas individuellt efter deras behov. Från analysen ser vi att situationsanpassat ledarskap används i båda företagen och både rekryterare samt rekryteringschefer tycker att det är ett bra sätt att leda och ledas på.

 • 3173.
  Torres, Sebastian
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Macoveanu, Adrian
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Finansiella nyckeltalens samspel som investeringsstrategi: En kombinationsmodell för att uppnå riskjusterad överavkastning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on a statistical analysis of fundamental key ratios on the Stockholm Stock Exchange during the period 2004-2012. In total 35 financial ratios of 90 companies were tested, ultimately five ratios remained within the 5% significance level. These ratios were ROA, P/B, Total Yield, EV/EBIT and Operating Margin. A custom made investment model was created based on the purpose to achieve a risk-adjusted excess return. The results in general did not show any significant difference in return between the model's portfolio and index. However, the study also came to the conclusion that the model's portfolios successfully generated a risk-adjusted excess return that is statistically significant over the years the stock market had a negative return.

 • 3174.
  Tove, Attling
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Jessica, Elnerud
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hållbarhetsredovisning, en studie om vad företag inom den privata sektorn har för motiv till att hållbarhetsredovisa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze what companies in the private sector has stated for reasons for sustainability reporting.

  Methods: In this study we have applied a qualitative research method and used semi-structured interviews with different companies, operating in various industries. All the interviews used an interview guide for the interview. The empirical research has been collected by interviews with eleven companies. Five interviews conducted by phone with Hemtex, KappAhl, IKEA, NilsonGroup and Fritidsresor. Six interviews were conducted at each companies headquarter. These companies were Handelsbanken, Bring, EY, Folksam, JM and Fabege.

  Empirics: The result shows that the primary motivations for private companies to do sustainability reporting were to show transparency towards their stakeholders, look in a long-term perspective in terms of future generations and business benefit and that some felt that they were forced.

  Conclusion: Depending on the extent on sustainability reporting and its frequency in the companies there was a clear correlation between these and their motivation. The companies that had establish the work more in the business tended to see the work as a long-term, while companies with a less structured work saw it as a forced work. To show transparent to stakeholders was also an important reason for companies to work with a sustainability report. 

 • 3175.
  Trang, Heidi
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Högbom, Sara
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Offret och hjälten: En kvantitativ innehållsanalys av mediebilden av personer med autism och aspergers syndrom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka om personer inom autismspektrumet gestaltas på olika stereotypa sätt i svensk media, samt om det finns någon tydlig skillnad i public services och kvällspress sätt att representera personer inom autismspektrumet. Uppsatsen syftar även till att undersöka i vilken utsträckning personer med diagnoserna autism och aspergers själva får uttala sig i nyhetssammanhang i ämnen som rör autismspektrumet. Genom en kvantitativ innehållsanalys har vi studerat 200 artiklar från åren 2015, 2016 och 2017 från massmedierna Expressen, Aftonbladet, SVT samt SR.

   

  Studien utgår från två teoretiska ramverk. Dels kulturteoretikern Stuart Halls representationsteori som förklarar hur språk och kulturella “överenskommelser” ger mening till personer, händelser och objekt, vilket resulterar i hur vi ser vår omvärld. Dels medieforskaren Karin Ljuslinders beskrivning av olika stereotypa roller som media ofta tillskriver personer med funktionsvariationer, vilket bidrar till allmänna föreställningar om hur dessa individer är som människor.

   

  Resultaten visar att ungefär 50% av personer inom autismspektrumet gestaltas som “offer” i svensk media. I över 50% får andra källor, än personer inom autismspektrumet själva, komma till tals, det rör exempelvis myndigheter och organisationer. Kvällspress tenderar att använda sig av den stereotypa rollen “hjälten” i sportsammanhang i högre utsträckning än public service, i övrigt är skillnaden mellan de två inte särskilt utmärkande.

   

  Slutsatsen från studien är att personer inom autismspektrumet själva får uttala sig i 28% av fallen. Offerrollen är den vanligaste gestaltningen av dessa personer, och syns ofta i negativt vinklade nyheter. Negativt vinklade nyheter lockar till läsning, varför dessa nyheter premieras i nyhetsvärderingen. Att “hjälterollen” är vanligare i kvällspress kan bero på att kvällspress har ett kommersiellt drivande syfte och värderar elitpersoner och “nöjesnyheter” högre än vad public service gör.

 • 3176.
  Trbovic, Emma
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ullskog, Simon
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Nischbankernas hantering av digitala kundrelationer: En studie om hur banker arbetar för att upprätthålla kundrelationer i samband med digitaliseringen och dess påverkan på kundlojalitet och förtroende2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Banks face new challenges and opportunities after the digitization. In conjunction with increased degree of automation and reduced human interaction, the conditions for banks deteriorate to retain loyal customers. The main purpose of the essay is to investigate the banks' strategies regarding managing digital customer relations and maintaining customer loyalty and trust. The study is limited to comparing seven banks that are completely digital and these are Avanza Bank, Skandiabanken, SBAB, Ikano Bank, Nordnet, Länsförsäkringar Bank and ICA Bank. Through a triangulation of methods with quantitative data and semistructured interviews, the study has shown the new challenges and opportunities of digitalization and how banks will handle them properly. Furthermore, the result shows that banks need to constantly develop the management of digital relationships and change their traditional organizational structures to foster innovation. The focus of digital banks should be to customize and create an interface to handle the trend of open banking and constantly changeable customer needs, and also to offer customers a human contact area as guidance through the customer’s journey to increase customer loyalty and consequently profitability.

 • 3177.
  Trybus, Martin
  et al.
  University of Birmingham, United Kingdom.
  Caranta, RobertoUniversity of Turin, Italy.Edelstam, GunillaSödertörn University, School of Social Sciences, Public Law.
  EU public contract law: public procurement and beyond2014Collection (editor) (Other academic)
 • 3178.
  Trygg Monvall, Carin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  Vem har rätt till personlig assisans?: En diskursanalys av en proposition och nio domar rörande personlig assistans enligt LSS2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Författaren uppmärksammande under hösten 2016 att personer med funktionsnedsättningars

  personliga assistanstimmar minskade helt eller delvis. Studien ämnar därför undersöka hur det

  har skett en diskursiv förskjutning av begreppet personer med funktionsnedsättningar sedan

  LSS blev lag tills idag. Detta görs genom en diskursanalys av LSS propositionen och domar

  från varje årtionde, det vill säga 90-tal, 00-tal och 10-tal som förflutit sedan lagen togs i kraft.

  Resultaten av analysen visar att det skett två diskursiva förskjutningar under de år som LSS

  har funnits, den första angående de grundläggande behoven redan ett par år efter att LSS hade

  trätt i kraft. Den andra stod att hitta i regeringsrättens dom från 2009 där de grundläggande

  behoven drogs till sin spets för att endast gälla krävande och privata behov för personer med

  funktionsnedsättning.

 • 3179.
  Tsenkova, Sasha
  et al.
  University of Calgary, Calgary, Canada .
  Polanska, Dominika V.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  Between state and market: housing policy and housing transformation in post-socialist cities2014In: GeoJournal, ISSN 0343-2521, E-ISSN 1572-9893, Vol. 79, no 4, p. 401-405Article in journal (Refereed)
 • 3180.
  Tsioki, Anita
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Borg, Karolina
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Engaging, Inhibitive or an Organizational Chaos?: A Phenomenological Study on Employees’ Perception of the Activity-based Flexible Office2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study discusses employees’ perception of a rather new and progressive office type, namely the Activity-based Flexible Office, the A-FO. Within this office type, the employee does not have a personal desk, but instead changes workspace depending on the task at hand. The aim of the study was to examine how employees perceive this type of office and their experiences of working within it. In previous research, a model has been created within this field as an attempt towards a theoretical framework, the A-FO-M. Whereas studying this model, we saw some notions not being thoroughly explored, although mentioned in other preceding research. Thus, the need of exploring these aspects further felt vital and therefore, we combined the A-FO-M with other preceding research and created a synthesis with a set off our themes. A qualitative method was chosen and furthermore, a phenomenological approach. This approach suggests examining a certain phenomena, the A-FO in this case, based on the experiences and perceptions of an individual, the employee. Interviews were implemented on a specific company to succeed in reaching our aim. The six interviews completed gave us the empirical results we needed to attain an analysis and thereafter, conclusions.

  Overall, our findings correspond with the presumptions of the A-FO-M. However, due to Klarna having a certain structure, somewhat differing from the traditional A-FO, the results were contradicting in some cases. The majority of the respondents felt they were able to perform their task without major problems. Some respondents felt that the office made them more open, while others did not feel any impact on their persona in relation to the A-FOs features. Our findings support that the A-FO is a very sociable office type, whereas you constantly meet and interact with people, both known and unknown to you. The respondents appreciate that there is little distance between them and their managers. Additionally, it is found that managers within A-FOs need to have high trust in their employees. Conclusively, some results may be somewhat dependent on the individual and their preferences.

 • 3181.
  Tulevall, Albin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Linde, Carl
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Användaren i fokus: En studie om användarinvolvering och dess betydelse på IT-implementeringar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate if user involvement is a crucial factor for the success of IT implementation. The rapid evolvement of technology affects organizations to the extent that they need to implement Information Technology (IT) sooner or later. At the same time, there are big challenges with IT-implementations, they rarely fulfill their potential or contribute with the expected usage. One way to increase IT-implementation rate of success is to involve the user in the process, this is called user involvement. This study focuses on public and private organizations in Sweden who have implemented one or more IT-implementations in the last 2 years, where user involvement has been used. 

  This study is designed through a qualitative approach. Empiricism of the study has been gathered through seven semi-structured interviews with respondents whose roles in their respective organizations contribute to a holistic approach to this area of study. Five organizations were involved in this study where two of the organizations work within the public sector and the other three in private sector, whereof three respondents work in the same organization. The organizations in this study are active within the work areas of finance, healthcare, industrial goods & services, insurance and transportation. 

  Article databases and library catalogs were used to review previous research which then provided the basis for the theoretical reference and analysis. The concepts and theories used in the study’s theory section are problems and unnecessary costs with IT-implementations, system development life cycle, participatory design and organization size & organizational structure. 

  The study shows that user involvement is a key factor on short IT-implementations that lasts 0-3 years. For long IT-implementations lasting 3 years or more user involvement is of less importance. The study shows that user involvement on implementations differs from business to business and depends on both the size of the organization and implementation. 

 • 3182.
  Tuncer, Tugba
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Arbetsmotivation hos förskollärare: En kvalitativ studie om arbetsmotivation hos förskollärare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad det är som motiverar förskollärare och vad de tär som sänker motivationen. Fyra grundläggande teorier kring motivation har utgjortreferensramen i syfte att besvara frågeställningen. De teorier som studien har utgått ifrån är Alderfers ERG-teori, Herzbergs tvåfaktor teori, inre & yttre motivation och Maccobys fyramotivationsfaktorer.

  Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats med tio semistrukturerade intervjuer. Tio förskollärarehar intervjuats i syfte att besvara studiens frågeställning. Förskollärarna tillhör fyra olika förskolor som har deltagit i undersökningen.

  Undersökningen visar att det finns olika motivationsfaktorer som skapar motivation hos förskollärarna. Dessa motivationsfaktorer är arbetet i sig och ansvar, relationer, feedback och utvecklingsmöjligheter. Resultaten visar även på att personalbrist och arbetsbelastning kan leda till att motivationen sjunker hos förskollärarna.

 • 3183.
  Turunen, Jaakko
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Uppsala universitet.
  Muotitietoinen patriotismi: Review of Jussi Lassila: The Quest for an Ideal Youth in Putin’s Russia II. The Search for Distinctive Conformism in the Political Communication of Nashi, 2005–2009. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2012. ISBN: 978-3-8382-0415-4.2013In: Finnish Review of East European Studies, ISSN 1237-6051, no 4, p. 68-70Article, book review (Other academic)
 • 3184.
  Turunen, Jaakko
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Uppsala universitet.
  Naši ideaalinuorisoa etsimässä: Review of Mijnssen, Ivo: The Quest for an Ideal Youth in Putin's Russia I: Back to Our Future! History, Modernity and Patriotism according to Nashi, 2005-2012, Stuttgart 2012.2013In: Finnish Review of East European Studies, ISSN 1237-6051, no 3Article, book review (Other academic)
 • 3185.
  Turunen, Jaakko
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS). Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
  Semiotics of Politics: Dialogicality of Parliamentary Talk2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Parliamentary talk, despite its central place in politics, has not been the focus of many qualitative studies. The present study investigates how parliamentary talk emerges in a dialogue between different arguments in the parliament. At the same time, this is a study of politics, of how human interaction gives birth to laws that regulate life in two contemporary democracies, Slovakia and Poland. It provides a close-reading of two political debates: on the state language in Slovakia and on gender parity in Poland.

  This study draws on hermeneutic and semiotic thinkers such as Gadamer, Bakhtin and Lotman to elaborate a dialogical understanding of language that can provide the basis for a method of textual analysis. The dialogical understanding of language emphasises that text and talk must be studied in the context of an interaction. The unit of analysis is a pair of utterances, a question and an answer. Until an utterance has been interpreted, it carries only the potential of meaning; its meaning is materialised by the responses it receives.

  The study further argues that conversation analysis and its tools can usefully be applied to the study of political debate. The method provides for the analysis of the dynamics between micro-scale interaction in the parliament and the macro-scale dynamics of culture. These dynamics assume two different forms that Lotman termed as “translation” and “explosion”.

  The study shows that parliamentary debate is characterised by a constantly evolving topic of discussion, namely that the meaning of the bill at the start of the debate and at the end of the debate are really two different bills. This is not because the content of the bill has undergone changes, but because in the course of the debate, the bill has generated new cultural connections. Casting a vote in support of the bill does not approve just the bill itself but a whole set of interconnected political, social and cultural values—what Lotman approached as the semiosphere. This study suggests Lotman’s cultural semiotics can provide for “imperfect hermeneutics” that is sensitive to the dynamic and contested nature of tradition in politics whilst acknowledging the inevitability of culture in mediating political talk. 

 • 3186.
  Turunen, Jaakko
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Sovereign power and refugees in the Polish parliament2018In: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, ISSN 2573-9638, Vol. 26, no 2-3, p. 109-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper shows that contemporary Polish politics under the tutelage of Law and Justice (PiS) can fruitfully be analysed as a biopolitical production of political subjects. Drawing on Giorgio Agamben’s take on biopolitics, this paper asks how biopolitics and sovereign power materialized in two recent Polish parliamentary debates on EU sanctioned refugee quotas. The paper uses linguistic tropes to operationalize sovereign power and applies them to the analysis. The findings demonstrate the centrality of contingent factors in the ways to which biopolitics materializes in the debates and reveals the radically politicizing effects for a contemporary democratic system.

 • 3187.
  Turunen, Jaakko
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Taiteilijoiden pannuhuoneessa (At the artists' boiler room)2018In: Finnish Review of East European Studies, ISSN 1237-6051, Vol. 25, no 1, p. 78-83Article in journal (Other academic)
 • 3188.
  Turunen, Jaakko
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Brandell, Inga
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Politics and Talk: the Final Debate in the 2018 Swedish Elections2019In: Words, Bodies, Memory: A Festschrift in honor of Irina Sandomirskaja / [ed] Lars Kleberg; Tora Lane; Marcia Sá Cavalcante Shuback, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, p. 415-427Chapter in book (Other academic)
 • 3189.
  Turunen, Jaakko
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Weinryb, Noomi
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Organizing service delivery on social mediaplatforms?: Loosely organized networks, co-optation, and the welfare state2019In: Public Management Review, ISSN 1471-9037, E-ISSN 1471-9045Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent crisis situations have witnessed a growing number of loosely organised networks (LONs) that deliver welfare services and employ social media platforms to coordinate their actions. Focusing on the 2015 ‘refugee crisis’ in Sweden, we explore the role of LONs in Swedish resilience policy. In the absence of standardised heuristics characteristic of established organizations, the LONs refer to social media for generating a common stance on the policy problem and their relation to the state. The study indicates challenges in governing LONs, showing that although a LON may become co-opted by the state, this co-optation may lead to its demise.

 • 3190.
  Turunen, Jaakko
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Weinryb, Noomi
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Social Media and Emerging Forms of Social organization2018Conference paper (Other academic)
 • 3191.
  Turunen, Jaakko
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Weinryb, Noomi
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  The Democratic Challenges Of Philanthropy In Sweden2018Other (Other academic)
 • 3192.
  Turunen, Jaakko
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Weinryb, Noomi
  Södertörn University, School of Social Sciences, Academy of Public Administration.
  Volontärer i välfärdsstaten: socialt arbete med transitflyktingar som politisk handling2017In: Socialt arbete i civilsamhället: aktörer, former och funktioner / [ed] Stig Linde, Roberto Scaramuzzino, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 175-200Chapter in book (Other academic)
 • 3193.
  Tuvinger, Patrik
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Sobka, Tomas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Etiska Index: Vad är priset på ett gott samvete?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim:The purpose of this study is to investigate whether an investor will have to s acrifice their expectations of return by investing in a responsible way.

  Theory: The thesis is based on the efficient market hypothesis through the modern portfolio theory to make it possible to test whether the investor will have to sacrifice return after taking into account of the risk. To measure the risk-adjusted return we used Sharpe ratio, the Modigliani-Modigliani (M2), Jensen's alpha, which later on is the basis for the study's results and conclusion.

  Method: The study is a quantitative survey with a deductive approach where the selected theories determined what data is collected. Based on these theories we construct a hypothesis that this study later intended to test. Data was collected from Bloomberg.

  Conclusion: The study shows that several ethical indexes have a higher return while at the same time showing a higher risk-adjusted return. This higher risk-adjusted return is not statistically significant except for a few of the measured markets. The study also shows that the ethical indexes generally have a lower 𝛽, which can be interpreted as a lower systematic risk. Meanwhile the tracking error / active risk is higher and the screened indexes therefore should not be compared with say, index funds. When taken into account the longer period active risk levels match actively managed funds. As in previous studies, this study did not show any significant difference in risk-adjusted returns but a higher risk.

 • 3194.
  Tynander, Sandra
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ekström, Vanessa
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Cause-related marketing - Välgörande för varumärket?: En studie i hur konsumenter uppfattar CRM i en kritiserad bransch2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Increasing globalization has changed the business environment and also resulted in increased awareness of the consumers and demand for higher standards of social responsibility. The companies brand strategies has gain in importance in order to strengthen their brands. A part of a company's CSR, CRM, cause-related marketing, which is a relatively new marketing strategy and created when companies choose to partner with charities and market it. Garment/clothing industry has as many others come to be shaped by the effects of globalization, but has also endured heavy criticism over the years. This criticism is largely because of the outside world's reaction to the exploitation of developing countries. Two companies in this industry; Lindex and H&M, have both embraced the formerly strong criticism and decided to take advantage of consumers' demand and requirements in a more responsible enterprise, using two different shapes of CRM collaborations.

  Purpose: The purpose of this study is to consider first whether CRM is an appropriate way to pursue social responsibility and to strengthen brands, in an earlier criticized industry. Furthermore, the study aims to investigate the design of CRM, which thus is most positive for brands in terms of how consumers' awareness, perceived quality, brand associations and loyalty, are affected by CRM.

  Method: To answer the purpose of the study, the authors have assumed a triangulation consisting of questionnaires and semi-structured interviews.

  Conclusion: The study confirmed that a partnership with a well-known and established partner is most favorable in order to successfully build and enhance their brand equity in a criticized industry. This created an increased awareness and positive associations with the brand. Lindex had succeeded better than H&M when they collaborate with the Pink Ribbon as previously known and H&M collaborates with a self-created foundation. Consumers believe that social responsibility involves more than just engage in charity, therefore CRM was not alone an appropriate way for brands to create quality or loyalty.

 • 3195.
  Tyreus, Maria
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hagström, Sofie
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Fashion Thinking: En studie om hur design kan berika varumärken inom modebranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is much research into how design as a strategy builds strong brands, but the existing research is not specific for any industry. The fashion industry is a complex business environment with constantly changing market conditions. This requires that fashion companies working with effective strategies, where the brand is seen as a tool, differentiate themselves from the competition.

  The purpose of this paper is to study three fashion companies’ design processes and how they can use design as a tool to convey their brand identity to consumers as a brand experience.

  This study is qualitative in nature and consists of three individual interviews with key persons from selected companies (Mayla, Minna Palmqvist and Whyred), as well as individual interviews and group interviews with consumers. Collected data was analyzed using a modified model of the Corporate Branding Model and the Brand Design Management Model. By using the model, the brand identity of each fashion company was identified, and their design processes were analyzed. Then the study explored in which way the design process forms the brand experience of consumers and creates a brand image.

  The result is that the internal perception of the brand and the brand image are assumed to be similar, thereby each company succeeds to communicate their brand identity through their design process. This study complements the existing general and non-industry specific design research by charting how design expertise of the fashion industry can be used for brand building.

 • 3196.
  Tyrovolas, Stefanos
  et al.
  University of Barcelona, Barcelona, Spain / CIBERSAM, Madrid, Spain.
  Koyanagi, Ai
  University of Barcelona, Barcelona, Spain / CIBERSAM, Madrid, Spain.
  Stickley, Andrew
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology. Södertörn University, School of Social Sciences, SCOHOST (Stockholm Centre for Health and Social Change). University of Tokyo, Tokyo, Japan.
  Maria Haro, Josep
  University of Barcelona, Barcelona, Spain / CIBERSAM, Madrid, Spain.
  Weight Perception, Satisfaction, Control, and Low Energy Dietary Reporting in the US Adult Population: Results from the National Health and Nutrition Examination Survey 2007-20122016In: Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, ISSN 2212-2672, E-ISSN 2212-2680, Vol. 116, no 4, p. 579-589Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Prior research has indicated that several factors are associated with low energy dietary reporting; however, there is comparatively little information on the association between body image, weight control, and low energy reporting. Objective Our aim was to evaluate the association between low energy reporting and aspects of weight perception, satisfaction, and control in a nationally representative US adult sample. Design This was a cross-sectional study. Participants/setting Data were analyzed from 13,581 adults aged 20 years and older who participated in the 2007-2012 National Health and Nutrition Examination Survey. Data on sociodemographic, clinical, and lifestyle characteristics, and weight perception, satisfaction, and control were collected. The ratio of reported energy intake to estimated basal metabolic rate (EI/BMR) was calculated and used for the assessment of low energy reporting. Main outcome measures The relationship of low energy reporting with various aspects of weight perception, satisfaction, and control was evaluated. Statistical analyses performed Multivariable logistic regression was used to assess the association between the variables. Results Low energy reporters were significantly more likely to consider themselves overweight (perception), want to weigh less (satisfaction), and to have tried to lose weight in the past 12 months (control). Compared with having no desire for weight change, wanting to weigh less was associated with 1.28 (95% CI 1.07 to 1.53) times higher odds for low energy reporting. Trying to lose weight was also associated with low energy reporting (odds ratio = 1.56; 95% CI 1.38 to 1.76). Effect modification by obesity status was observed for the weight perception, satisfaction, and control variables where the odds ratios of these factors for low energy reporting were higher among those who were not obese. Conclusion Weight perception, satisfaction, and control are related to low energy reporting, and should be taken into account in nutritional assessments. In addition, the effect of these factors can differ by obesity status.

 • 3197.
  Tzimboukakis, Niklas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Jawhari, Sarah
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sociala mediers påverkan på marknadskommunikationen inom två olika branscher: En komparativ fallstudie mellan Microsoft och Prime2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppkomsten av fenomenet sociala medier har skapat ett nytt sätt för företag att omforma sin marknadskommunikation. Sociala medier har förändrat sättet som människor kommunicerar på, hur information och innehåll sprids på Internet samt hur företag och kunder har en mer relationsbunden kontakt mellan varandra, vilket denna studie i högsta grad belyser. Uppsatsen bidrar med en grundläggande förståelse kring hur två olika företag, IT-företaget Microsoft och PR-företaget Prime, valt att arbeta med de sociala medierna i sin marknadskommunikation. Det är viktigt att som kommunikatör kunna orientera sig i den sociala mediemiljön, då forskning visat att åtskilliga företag saknar kunskap för att hantera fenomenet. Denna studie inriktar sig på hur sociala medier påverkat marknadskommunikationen inom två olika branscher och hur det i så fall skiljer sig åt. Det vi kan fastställa är att fenomenet möjliggör ett samarbete och en social integration mellan användarna där dialogen har ersatt monologen. Båda Microsoft och Prime anser att tillgänglighet inom de sociala nätverken är väsentligt, att alltid vara öppen i de sociala forumen för att på ett snabbt sätt både få och ge feedback och respons. Emellertid har de sociala medierna mer fungerat som ett viktigt hjälpmedel inom marknadskommunikationen då företagens egna Webbplatser har en mer dominerande roll i dagsläget. Många likheter mellan företagen framkom hur de använder sig av sociala medier, då det som strategi mer är avsedd att frambringa liknande resultat och effekt oavsett företag. Olikheterna som påträffats hör främst till ett strategiskt nyttjande av sociala medieplattformar. Prime har ända sedan deras igångsättning av medierna haft en utarbetad social mediestrategi då de även lär ut och hjälper andra företag med sin marknadsföring och kommunikation. Microsoft har å sin sida inte haft några strategier över huvud taget utan mer utnyttjat möjligheten att synas i alla möjliga håll och kanter, mycket beroende på att företaget haft en så stor uppsjö av mediekonton. Emellertid har Microsoft byggt upp sin mediestrategi där de nu fått ett större medvetande om vad de vill ha ut av alla sina sociala mediekonton.

 • 3198.
  Törnblom, Amanda
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Människohandel för sexuella ändamål som säkerhetsfråga: En idéanalys av Sveriges regerings och EU:s förhållningssätt och huruvida de antar ett traditionellt eller feministiskt perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  AbstractIn this thesis, Sex trafficking as a security issue- an idea analysis of the Swedish government’sand the EU’s stance and if they adopt a traditional or feministic approach by me AmandaTörnblom, the aim is to examine the Swedish government’s and the EU’s stance on thematter. The purpose is furthermore to clarify if they adopt a traditional or feminist approach tosex trafficking as a security issue. The main question of issue is therefore “Do the Swedishgovernment and the EU adopt a traditional or feminist approach to sex trafficking as asecurity issue?”. The analysis is made in accordance to Jennifer Lobasz’s theoreticalframework and done trough an idea analysis in order to examine how the Swedishgovernment and EU outline the security referent, security threat and policy focus. Theconclusion of the research is therefore that neither of them assumes a pure traditional orfeminist approach. Their approaches are quite similar: they both express indications of bothapproaches in regards to security threat and policy focus. Regarding the security referent bothof them construct it to the individual although it is unclear the second mentionedsimultaneously construct the state as the referent also.

 • 3199.
  Törnqvist, Jessica
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hjärne, Therese
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Motivation i ett mindre familjeföretag: En fallstudie om de anställdas syn på arbetsmotivation och ledarskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt de anställda i ett familjeföretag motiveras på arbetet samt hur detta är kopplat till chefen och dennes sätt att bidra till motivation, eller om det finns andra faktorer som spelar större roll för individen.

  Metod: Metoden som har använts i uppsatsen består av semistrukturerade intervjuer och enkätundersökningar. Totalt har elva stycken intervjuer genomförts samt tio stycken enkätundersökningar med anställda på företaget.

  Empiri: Resultaten av intervjuerna och enkäterna visar på ett flertal mönster hos de anställda. Merparten av respondenterna uppger att de har låg motivation i nuläget och att chefen i många fall har makten att påverka den upplevda motivationen. Det framkom även att de flesta respondenterna är tillfreds med sin arbetssituation, arbetsklimatet och gruppdynamiken i företaget.

  Analys: Analysen har gjorts utefter ett antal teman, vilka är: familjeföretag/relationer, medarbetarnas motivationsfaktorer, ledarskap och kommunikation. Utifrån dessa har sedan ett antal skillnader, likheter och utmärkande faktorer kunnat identifieras.

  Slutsats: Det kan sammanfattningsvis konstateras att ledarens roll är av betydelse för medarbetarens motivation. Dock är den inte alltid den viktigaste parametern då det i vissa fall har visat sig vara andra faktorer som har en minst lika, om inte än större betydelse för individen. Inre och yttre motivationsfaktorer måste samspela och kontexten har en stor påverkan på dessa faktorer.

 • 3200.
  Törnqvist, Matilda
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Sahl, Viktoria
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  De lämnade oss för IS: En narrativ analys av Dokument inifrån och Kalla fakta där IS, IS-anhängare och deras anhöriga skildras2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen besvarar främst hur IS, IS-anhängare samt deras anhöriga skildras i

  dokumentärerna “Mitt barn är en IS-soldat” av Kalla fakta och “Ensamma mot IS” av

  Dokument inifrån. Studien tittar också närmare på hur dokumentärerna förhåller sig till public

  service-uppdraget och kommersialiseringen. För att besvara frågeställningarna har narrativ

  metod, bildanalys och en filmanalytisk segmentering använts. Teorierna som ramar in

  uppsatsen är den narrativa teorin, sociosemiotiken samt public service-teorin. Med hjälp av

  tidigare forskning tillämpas även ett genus- och vi-och-dem-perspektiv.

  Studiens resultat visar att Kalla fakta (TV4) har mer drag av kommersialiseringen än

  Dokument inifrån (SVT) och båda förhåller sig väl till public service-uppdraget. Vad gäller

  skildringen av Islamiska staten, IS, använder Kalla fakta våldsammare bilder än Dokument

  inifrån. De anhöriga har fått olika utrymme i dokumentärerna. I Dokument inifrån får tittaren

  komma närmare föräldrarna vilket skapar en större förståelse för deras situation till skillnad

  från Kalla fakta där man får ta del av flera föräldrars berättelser på en mer övergripande nivå.

  I båda dokumentärerna får IS-anhängarna framträda med en bakgrund till varför de

  radikaliserades men ingen ses som ett direkt offer.

  Dokumentärerna har olika genre och format. Därav skildras de tre parterna olika, men trots

  detta, förmedlar både Dokument inifrån och Kalla fakta relevant information till publiken.

61626364656667 3151 - 3200 of 3499
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf