sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 3593
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Aslamy, Sonia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Purkovic, Samira
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Arbetsinnehåll och yrkesroller inom apoteksmarknaden efter omreglering2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  1 juli, 2009 skedde en statlig omreglering av apoteksmarknaden vilket betydde att privata aktörer fick tillgång till marknaden. Apoteksmarknaden hade innan dess varit helt styrd av ett statligt monopol. Syftet med den här studien är att studera på vilket sätt styrformer på apoteket har förändrats efter omregleringen, både inom de statligt och privat ägda apoteken. Vidare vill vi undersöka hur detta har påverkat de olika yrkesgruppernas roller och deras arbetsinnehåll jämfört med monopoltiden. Studien genomfördes med en kvalitativ metod med abduktiv forskningsansats. I urvalet till studien ingår personal från tolv apotek i södra Stockholm både inom statligt och privat ägande. Antal deltagare i intervjuerna var 16 personer där semistrukturella frågor ställdes. För att komma fram till relevanta resultat har vi fokuserat på teorier som New Public Management, Total Quality Management samt Professionsteori med Bourdieus teori och dess nyckelbegrepp. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats utifrån de teorier som nämnts ovan och studien visar att omregleringen av apoteksmarknaden har påverkat anställdas arbetsinnehåll både på det statliga Apoteket AB och de privatägda apoteken. Idag finns flera konkurrenter på apoteksmarknaden, vilket innebär att varje apotek måste arbeta med ständiga förbättringar. Organisationen har genomgått förändringar särskilt gällande personaltätheten, där antalet anställda har minskat. Färre personer arbetar med större ansvar, nya arbetsuppgifter och högre arbetsrelaterad stress. Det finns sådant som de apoteksanställda i studien har uppgett som tyder på att deras arbete har blivit mer styrt av olika statistiska underlag, att de får följa vinstmål som uppställs av ledningen samt att kvalitetsstyrning inom de flesta organisationer kan medföra konsekvenser för de professionella yrkesgrupperna.

 • 302.
  Aslan, Sandra
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Issa, Jacqueline
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Komponentavskrivning: Övergången till komponentmetoden för kommunala fastighetsbolag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågeställningar: Har införandet av komponentmetoden medfört skillnader i avskrivningar? Har implementeringen av komponentmetoden haft någon effekt på rörelseresultatet?

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva förändringar i avskrivningar efter övergången till komponentmetoden. Vidare är syftet att undersöka om det skett effekter på bolagens rörelseresultat i samband med övergången till komponentavskrivning och K3.

  Metod: Denna studie tillämpar en kvantitativ undersökningsmetod där en granskning av siffror från avskrivningar i bolagens årsredovisningar har skett. Det statistiska testet ”Wilcoxon signedrank test for dependent populations” har använts för att analysera data.                                       

  Slutsats: Införandet av komponentavskrivning har medfört skillnader i avskrivningar på byggnader. Det har även medfört effekter på bolagens rörelseresultat där vissa av dem hade ett ökat resultat medan andra bolag hade ett minskat rörelseresultat.

 • 303.
  Asmelash, Danait
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Shahab, Nazia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Motivation sett utifrån ledar- och medarbetarperspektiv: En fallstudie om vilka faktorer som motiverar medarbetarna i PostNord Logistik2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att ha motiverade medarbetare på en arbetsplats är väsentligt. Motivation anses vara en central del i medarbetarnas arbetsprestation och ledaren har en roll att skapa förutsättningar som kan främja motivation i en arbetsplats. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vilka faktorer som motiverar medarbetarna, både från ledarnas och medarbetarnas perspektiv. Uppsatsen kommer även att undersöka vilka tillvägagångssätt en ledare använder för att skapa motivation bland medarbetarna.  

  I denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetod använts i form av en fallstudie för att samla in empirin. För att få en helhetsbild av undersökningen har författarna utfört total sex intervjuer, varav hälften är ledare och hälften är medarbetare i PostNord Logistik.

  Studiens resultat visar att för medarbetarna är den största motivationsfaktorn arbetet i sig. Medarbetarna anser också att faktorer såsom uppmärksamhet, ekonomisk belöning, gemenskap, samt eget ansvar är motiverande. Ledarna anser dock att lönen kan vara den främsta motivationsfaktorn för medarbetarna.

  Resultat visar även att ledarna försöker finnas tillgängliga, vara förebilder, ge uppmärksamhet och skapa trivsel på arbetsplatsen för att motivera medarbetarna. Medarbetarna hade en gemensam åsikt när det gäller ledarnas tillgänglighet för att de ska känna sig motiverade.

 • 304.
  Asplin, Amanda
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Schou, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Influencers trovärdighet vid samarbeten: En kvalitativ studie om följares förtroende gentemot influencers2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Innan digitaliseringen var det allt svårare för företag att nå ut till nya målgrupper. Under början av 2000-talet ändrades dock detta då web 2.0 växte fram med “dot-com” bubblan. Detta banade vägen för ett nytt fenomen, sociala medier som är ett sätt för användare att dela sina åsikter och tankar. Att använda sociala medier som en marknadsföringsstrategi har bidragit till att allt fler företag kan nå en bredare publik. Detta har lett fram till ett nytt begrepp vilket är influencers, där de via sina sociala medier kan påverka sin följare vilket företag har börjat utnyttja. Genom att implementerat detta i sina marknadsstrategier kan de nå nya målgrupper och marknader genom att rikta sig på de områden som är attraktiva. Dock kan det bli svårt för följarna att avgöra vad som är äkta eller inte när marknadsföringen sker via influencers. 

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur följarnas förhållande till influencers påverkas av olika samarbeten mellan företag och influencers. 

  Metod: Studien förhåller sig till en kvalitativ forskningsstrategi där semi-struktuerade intervjuer och observationer har tillämpats för att samla in det empiriska materialet. För att få en variation i resultatet har det intervjuats 12 respondenter i olika åldrar och kön. 

  Slutsats: Utifrån studiens resultat har det visat sig vara viktigt att en influencer visar på autenticitet, en form av äkthet för att följarna ska känna förtroende till dem och att värderingar ska stämma överens med den bild de vill förmedla. Slutsatserna visar även på att tidigare relationer till en influencer och hur ofta de gör ett samarbete kan spela en avgörande roll i hur följarna tar emot det.

 • 305.
  Asplin, Andrea
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  von Sterneck, Louise
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Värdeskapande aktiviteter online: En kvalitativ studie om kunders upplevelse på e-handelsplattformar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Even though the fashion industry has grown to become one of the most digitized and consumed industries in the world, it seems to be an issue for physical fashion companies to break through within ecommerce. This is due to the lack of ability for physical companies to adapt to the digital development and the changing customer behavior prevailing on the internet. E-commerce has gone from selling goods and comparing prices online, to provide valuecreating experiences for customers. As a result, the competition has drastically increased, which makes the customer able to easily move and choose between a variety of e-commerce platforms. As an increased understanding of customer experience in e-commerce can provide profit-sharing competitive advantages, it is important for physical fashion companies to take customer preferences into account.

  Purpose: The aim of this study is to generate an understanding of valuecreating activities in e-commerce and what customers value on ecommerce platforms.

  Methodology: This thesis is based on a qualitative research strategy with an abductive research approach. The empirical material has been collected by means of semi-structured interviews and observations with seven respondents in the ages between 19 and 40 years.

  Conclusion: Based on the results of the study, it is necessary for fashion companies to maintain an utilitarian and hedonic approach to generate value-creating activities. The conclusions indicate that the utilitarian activities should be designed in a standardized manner, while the hedonic activities rather should keep an unique and distinctive approach.

 • 306.
  Asplund Klingstedt, Madeleine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Carlsson, Kajsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  En studie av individers interaktion med företag på Instagram2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier är idag en stor och viktig del av de flesta människors vardag. Kombinationen av den höga användarfrekvensen, dess lättillgänglighet och kostnadseffektivitet gör sociala medier till attraktiva marknadsföringskanaler. Tjänsten Instagram hör till de största aktörerna på den Svenska marknaden och är baserad på visuellt innehåll. Det visuella innehållet gör Instagram till en mer komplex tjänst att analysera och forskningen kring denna tjänst är därmed begränsad.

  Med detta som grund valde vi att i denna studie undersöka tjänsten Instagram ur ett marknadsföringsperspektiv i syfte att identifiera vilka faktorer som gör att individer väljer att följa och interagera med företag på Instagram. Studien baserades på en kombination av kvantitativa- och kvalitativa data i form av en enkätstudie samt semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet från studien visar på att det är vanligt att individer följer företag på Instagram men att de är selektiva i vilka de väljer att följa samt att det krävs att individen känner att de får ut något av att följa företaget. För att ett företag ska vara intressant att följa samt interagera med krävs det att företagets Instagramkonto uppfyller en rad parametrar vilka presenteras i studien. Mest förekommande var att företag bör erbjuda ett kontinuerligt uppdaterat flöde av visuellt tilltalande och inspirerande bilder och videor. Studien visade även att majoriteten upplever att de får en bättre relation till företag de följer på Instagram jämfört med företag som de inte följer på Instagram men som de valt att följa på andra sociala medier.

  Utifrån studiens slutsatser har företag som är aktiva på Instagram och som därmed har valt att kommunicera främst via visuellt innehåll mycket att vinna på detta. Utifrån studiens resultat kan en tydlig strategi för hur företag ska optimera sin närvaro på tjänsten tas fram. En strategi som kan hjälpa företag att sprida sitt varumärke, stärka relationer, få ökad interaktion med konsumenter samt öka företagets försäljning.

 • 307.
  Asry, Imane
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Azad Khan, Kamran
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Normbrytande reklam idag: Ett branschperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att identifiera hur normbrytande reklam används som verktyg i företags marknadskommunikation. Som en del i syftet undersöks även vilka konsekvenser detta får för företag och dess kunder.

  Metod: För att uppfylla syftet genomfördes studien med en kvalitativ forskningsstrategi där fenomenologi tillämpades. Sju yrkesverksamma intervjupersoner inom reklambranschen valdes ut och intervjuades för att få en förståelse kring fenomenet normbrytning. Adaptiv metod och följande teorier: Konvergent marknadsföring, Linear model of communication , relationsmarknadsföring, multikulturell marknadsföring, marketing communication mix och kundbaserat varumärkesvärde.

  Slutsatser: Studiens slutsatser mynnade ut i att företag ser lönsamhet i form av försäljning, innovativa konkurrensfördelar och en förändring av normer i reklamvärlden och samhället. Företag når även en bredare målgrupp genom syftesdriven kommunikation som får mottagare att sprida kampanjer som berör de vidare. Vi kan också konstatera att normbrytande reklam idag används som ett verktyg för att komma närmare kunden och det som kommuniceras ut mot kunden ligger i grund i ett relationsskapande.

 • 308.
  Atallah, Carol
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  P. Munther, Victor
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Abrahams barn: En studie av religionsnyheternas förändring mellan 2002 och 2012 – med exempel från Svenska Dagbladet och Sydsvenskan2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys ge svar på vilka artikeltyper och nyhetssammanhang som oftast förekommer för judendom, kristendom och islam – de tre abrahamitiska religionerna – i tidningarna Svenska Dagbladet (SvD) och Sydsvenskan (SDS) för perioderna april 2002, oktober 2002 och motsvarande för 2012.

  För att nå ökad förståelse för resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen har intervjuer genomförts med en ledarskribent från vardera tidning samt med en representant från vardera religion. De intervjuade har bland annat fått ge sin uppfattning kring hur religionsnyheter ser ut idag jämfört med tio år sedan.

  Den kvantitativa studien består av 283 analyserade artiklar, av vilka 118 behandlar islam, 109 kristendom och 56 judendom. Kristendom dominerar för inrikesnyheterna och islam för utrikesnyheterna. Inom de inrikesartiklar som berör islam dominerar sammanhanget diskriminering, medan kultur och antisemitism utmärkte kristendom respektive judendom. För samtliga religioner är de dominerande sammanhangen för utrikesartiklarna annat och krig eller konflikt. I båda kategorier dominerar islam. De största skillnaderna åren emellan är antalet artiklar om Israel-Palestina-konflikten samt förekomsten av artiklar som rör antisemitism.

  Analyserat utifrån tidigare forskning och nyhetsvärderingsteorier tyder resultatet på att religiösa händelser är svåra att göra nyheter av, varför religionerna, och då särskilt islam och judendom, ofta förekommer i konfliktcentrerade nyheter – något även många av de intervjuade håller med om.

 • 309.
  Ates, Ishak
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sahel, Lina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ledarskap är kommunikation, kommunikation är ledarskap: en kvalitativ studie på den svenska dagligvaruhandeln2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur den interna kommunikationen i den svenska dagligvaruhandeln påverkas av ledarskapet. Studien syftar även till att undersöka medarbetarnas upplevelser av ledarskapets kommunikation

  Forskningsfrågor: - Vilken inverkan har ledarskapet på den interna kommunikationen i den svenska dagligvaruhandeln? - Hur upplevs ledarens kommunikation av medarbetare?

  Teoretisk referensram: Referensramen inleds med centrala begrepp som innefattar ledarskap, ledarstil, intern kommunikation och kommunikationskanaler. Sedan tillämpas två kommunikationsmodeller: Shannon och Weavers kommunikationsmodell och Schramms kommunikationsmodell

  Metod: En kvalitativ studie med en abduktiv ansats. Respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval och därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer

  Resultat: Studiens resultat visar att ledarskapet har inverkan på kommunikationen internt i den svenska dagligvaruhandeln. Den interna kommunikationen påverkas av ledartypen och ledarens val av kommunikationskanaler. Studien visar även att det finns svagheter i ledarskapet som försvårar informationsspridning till medarbetare.

 • 310.
  Atmane, Miriam
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Olsson, Elin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hur bra är de svenska universiteten och högskolorna på att kommunicera till utländska studenter?: En kvalitativ studie om hur utländska studenter uppfattar svenska högskolor och universitets kommunikation inför och under utbytesstudier2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att skapa förståelse för hur utländska studenter uppfattar den kommunikation de får från universiteten och högskolorna inför och under utlandsstudier med hänsyn till olika kulturella skillnader.

  Teori: Den teoretiska referensramen i denna studie bygger på tre olika teorier och tidigare forskning. De tre teorierna är Shannon & Weavers (1963) Linjära kommunikationsmodell, Duncan & Moriartys (1998) Omfattningen av marknads- kommunikation samt Hofstede et als (2011) kulturteorier. Vetenskapliga artiklar inom kultur och kommunikation användes för att se hur universitetskommunikation ser ut i praktiken.

  Metod: Forskningen har bedrivits med en kvalitativ forskningsmetod som har en deduktiv ansats. För att få fram studiens resultat har två fokusgrupper genomförts med fyra deltagare i varje grupp, där en diskussion kring teman kultur och kommunikation fördes. Deltagarna är utländska studenter som studerar vid Södertörns Högskola i Stockholm under vårterminen 2016. Urvalet av deltagarna gjordes med ett bekvämlighetsurval där kontakt togs genom utskick av mail med inbjudan om deltagande i fokusgrupp.

  Slutsats: Studien har visat att samtliga utländska studenter uppfattar den kommunikation som de får från svenska universitet som effektiv, informativ samt att det är tydligt vem de ska ta kontakt med beroende på vad för sorts hjälp de behöver. Det har även visats att kulturella skillnader har måttlig påverkan på hur de uppfattar kommunikationen vid högskolan som organisation vilka alla är en del av. 

 • 311.
  Attefjord, Julia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lalovic, Irena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kvinnors entreprenörskap: Politiska incitament och stödsystem för kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och omsorg2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna undersökning är att analysera och generera en djupare förståelse för utvecklingen av politiken som inverkar på kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och omsorg.

  Metod: För att besvara undersökningens forskningsfråga samt uppfylla dess syfte har studien genomförts med en kvalitativ forskningsansats där en kvalitativ textanalys har genomförts. Detta i syfte att finna information samt analysera de lagändringar och andra incitament som införts för att främja kvinnors entreprenörskap.

  Empiri och analys: Det materialunderlag som grundar studien utgörs av Riksdags-/Regeringsdokument, dokument från Statens offentliga utredningar samt dokument från Tillväxtverket och andra myndigheter som alla har använts och noggrant studerats för att identifiera de mest framstående och relevanta teman utifrån studiens syfte och den tidigare presenterade teoretiska referensramen.

  Slutsatser: Slutsatsen som kan dras är att politiken som har haft en inverkan på kvinnors entreprenörskap har varit varierande, med incitamentsatsningar som både hämmat och motiverat kvinnors entreprenörskap inom branschen. Vi har identifierat att de politiska satsningar som genomförts haft utgångspunkter i bland annat främjandet av regelverken som styr kvinnors entreprenörskap. Historiska laghinder lever kvar än idag och förklarar de skillnader som föreligger mellan män och kvinnors entreprenörskap varför det följaktligen krävs en revidering av regelverken. Utöver revidering av regelverk krävs en förbättrad kunskap men också satsningar på att bryta de normer och stereotypa bilder som finns om kvinnors företagande genom att jämna ut segregationen mellan kvinnors och mäns entreprenörskap. För att främja kvinnors entreprenörskap behöver de få samma rätt till extern finansiell hjälp för att starta, driva och utveckla företag som det motsatta könet, det vill säga mannen.

 • 312.
  Attling, Ida
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Ingvarsson, Linda
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hållbarhetsredovisning: en studie om hur företag använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle där vi förbrukar allt mer resurser har frågorna om hur vi ska göra för att få en hållbar utveckling blivit allt viktigare. Det finns ett stort intresse för dessa frågor och många ställer krav på företagen att ta ansvar för sin påverkan på samhället och att arbeta för en hållbar utveckling. Detta har lett till att många företag idag arbetar med och även redovisar hur de arbetar med ansvars- och hållbarhetsfrågor.  Regeringen har ställt kravet att alla statliga bolag från och med räkenskapsåret 2008 ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). GRI är ett ramverk för hållbarhetsredovisning som kan användas som ett verktyg för att redovisa, utveckla och styra hålllbarhetsarbetet med. Syftet med denna studie är att undersöka om företag använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet samt hur företagen använder det. Studien genomfördes som en fallstudie där kvalitativ data samlades in genom intervjuer. Datainsamlingen bestod främst av intervjuer med de hållbarhetsansvarige på fyra företag i Stockholm.

  Genom studien kunde slutsatsen dras att de fyra undersökta företagen inte använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet i direkt mening. Däremot använder företagen GRI indirekt då ramverket behandlar områden som företagen redan har arbetat med. Hållbarhetsredovisningen används främst som ett renodlat redovisningsverktyg. En trolig förklaring till detta är att företagen redan hade väl utvecklade hållbarhetsarbeten samt att företagen såg svårigheter med att arbeta med GRI. En möjlig förklaring kunde även finnas i anledningarna till att företagen började använda GRI. Studien visade att företagen hade svårigheter med att urskilja vad som lett till en viss förändring, vilket gjorde det svårt för dem att veta om GRI var orsaken till den. En annan slutsats som kunde dras var att hållbarhetsredovisningen inte lett till många och stora konkreta förändringar i företagen. De förändringar som gick att urskilja var vissa förändringar i de interna rutinerna, ändrat fokus på hållbarhetsfrågorna och bättre struktur på hållbarhetsredovisningen. Genom studien kunde även slutsatsen dras att inget av företagen direkt använde indikatorerna som utgångspunkt för hållbarhetsarbetet. Samtliga företagen använde sig av olika styrtal och nyckeltal som de redan innan GRI tagit fram och arbetat med. En del av dessa var desamma som vissa indikatorer vilket innebar att indikatorerna indirekt blev en utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. Slutligen kunde slutsatsen drag att företagen använder hållbarhetsredovisningen i andra former än som ett verktyg för att utforma hållbarhetsarbetet,  så som att lyfta hållbarhetsfrågorna på företaget.

 • 313.
  Atto Demirdag, Maria
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Södergren Öglü, Filiz
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Aktuariella antaganden: En studie om svenska koncerners val2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to investigate whether there is a correlation between the actuarial assumptions, of listed groups in Large Cap on the Nasdaq Stockholm, equity ratio and their pensionplans funding status.

  Method: The study is based on a quantitative research method, where the analysis of annual reports takes place. The quantitative research method has enabled the paper to perform related analyzes and comparisons of means between groups, for listed companies equity ratio and pension obligation, and the relation to its actuarial assumptions. Correlation measurements are made using a non-parametric method, Spearman's rho, then further tested using one-sided hypotheses t-test.

  Theory: The backbone of the thesis is presented using two theories, earnings management and the principal-agent theory. These theories are intertwined with the previous researches, which also dealt with the essay topic of earnings management in previous years and in other countries.

  Empirical: Correlation analyzes between the studied actuarial assumptions and corporate groups solidity and pension financial status is presentedusing tables and charts. These are further analyzed using hypothesis tests and scatterplots.

  Conclusion: All tests resulted in very weak correlation between the different variables and can there for not be classified as significant. The conclusion that companies, listed in Large Cap on Nasdaq Stockholm, tend to make its actuarial assumptions in order to try to achieve a certain equity ratio, or to try to get their unfunded pension plans seem more funded than they actually are, is not possible to make.

 • 314.
  August, Fredriksson
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Offentlig rätt.
  Papajannou, Ninve
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Offentlig rätt.
  Abstrakt normkontroll som garant för den konstitutionella överhögheten: En komparativrättslig studie mellan Sverige och Frankrike.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Judicial preview acts as a tool to assure that no laws to be enacted conflicts with the constitution. For that reason, it is of importance that the authorities set to perform the judicial preview are independent towards the ruling power. The aim of this essay is to do a comparison between how judicial preview is done by the Council on Legislation in Sweden and by the Constitutional Council in France. The essay examines how this preview acts as a tool to guarantee the supremacy of the constitution and to insure a none confrontational legal system. This is done with the help of the method of comparative law and the legal dogmatic method. The result of the analysis shows that judicial preview plays an increasingly important role of guaranteeing the supremacy of constitutions in legal systems of increased complexity and in societies that are experiencing political tensions. The result also shows that the constitutions in both Sweden and France is increasing in importance to protect the ways of government, democracy and basic rights for the citizens. Based on the analysis the forms of judicial preview should be reviewed and stronger safeguards for the constitution may be of interest in the future.

 • 315.
  Awasthi, Mina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Rydell, Cecilia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kvinnor i ledande position: Stämmer perceptioner om kvinnliga ledaregenskaper överens med stereotyperna?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är dominans av män på ledande positioner i organisationer och på arbetsplatser. Det sägs bero på att de egenskaper som anses manliga enligt normen också tycks vara dem som är bättre lämpade för ledarskap. De enligt normen kvinnliga egenskaperna anses inte vara lika passande utan snarare exempel på det som inte eftertraktas hos en ledare (Powell, 2011, s. 3). Denna studie undersöker mäns perceptioner av kvinnliga ledaregenskaper. För att utföra studien och besvara syftet skapades frågeställningarna: ”Stämmer mäns, verksamma inom byggbranschen, perceptioner överens med stereotypen för kvinnliga ledaregenskaper? “ och “Skiljer sig perceptionerna beroende på ifall männen haft en kvinnlig respektive manlig ledare?” Könsstereotyper skapar psykologiska hinder för kvinnor att ta sig upp på ledande positioner. Detta leder till att kvinnor inte tror på att de kan nå dessa positioner (Wynn, 2017, s. 646; Leicht et. al., 2017). Överlag har kvinnor svårare att nå dessa positioner, detta faktum gäller även om de psykologiska hindren bortses från. Detta fenomen kallas för ”glastaket” och innebär att det finns en viss gräns gällande hur högt upp kvinnor kan klättra i hierarkin. Ett annat hinder som även kommer diskuteras är Queen-B fenomenet. Det innebär att kvinnor som lyckats komma förbi glastaket distanserar sig från och förminskar andra kvinnor för att kunna bibehålla sin position högst upp på företagsstegen. Empiriinsamlingen genomfördes med strukturerade intervjuer där respondenterna är män verksamma för kvinnliga respektive manliga ledare, samt kvinnor på ledande position på tre byggföretag belägna och verksamma inom Stockholms län. Resultatet som studien genererar är att erfarenhet grundar individers personliga perceptioner, medan ingen erfarenhet tyder på att individer förlitar sig på omgivningens uppfattningar och normer. Empirin lutar åt att män med kvinnliga ledares perceptioner om kvinnliga ledaregenskaper avviker från stereotyperna, medan män med manliga ledares perceptioner stämmer överens med dessa.

 • 316.
  Awdisho Danial, Flouna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nikolic Jevremovic, Ivana
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ren eller oren revisionsberättelse?: En studie om faktorers påverkan på utfallet av en revisionsberättelse2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisionsmarknaden har förändrats under den senaste tidsperioden till följd av bland annat skandaler som till exempel Enronskandalen och revisionspliktens avskaffande 2010. När bedrägerier uppstår i företagens redovisning blir dess revisorer oftast anklagade som ansvariga då deras huvudsakliga uppgift är att granska företagens finansiella rapporter. När revisorn har genomfört sin granskning utlämnas en revisionsberättelse som antingen är ren eller oren ifall den innehåller avvikande meningar från företagens påståenden. En ren revisionsberättelse ses som en kvalitetsstämpel. Tidigare forskning har påvisat att ett antal olika faktorer påverkar utfallet av en ren respektive oren revisionsberättelse.

  Syftet med studien är att undersöka huruvida studiens utvalda faktorer har ett samband med en revisionsberättelse, för att förstå vilka faktorer som främst kan associeras med en oren revisionsberättelse.

  Utifrån en kvantitativ metod har empiri samlats in från 377 stycken mikro, små samt medelstora företags årsredovisningar som har sitt säte i Stockholms län och därefter har en enkel- samt multipel logistisk regressionsanalys utförts med åtta stycken oberoende variabler. Hypoteser ställdes upp för respektive variabel mot den beroende variabeln; revisionsberättelse. Både den enkla- och multipla logistiska regressionsanalysen påvisade en statistisk signifikans på variablerna; soliditet och räntabilitet på totalt kapital, varpå nollhypotesen kunde förkastas för dessa. Ju lägre soliditet och räntabilitet på totalt kapital desto större sannolikhet att en revisor utlämnar en oren revisionsberättelse.

 • 317.
  Axelsson, Cecilia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sandström, Therese
  Skattefinansierad sjukvård- är marknad och konkurrens svaret?: En analys av kostnaderna i upphandlad sjukvårdsverksamhet.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Strukturförändringar av den offentliga sektorn har under de senaste årtionden skapat incitament för den lagstiftning som syftar till att öka konkurrensen mellan de aktörer som agerar på vårdmarknaden där allt fler privata utförare involverats. En ökad uppmärksamhet kring en vårdmarknad med ökad privatisering har lett till att studiens utgångspunkt har varit att undersöka relationen mellan den andel av nettokostnaden (den skattefinansierade vården) som utförts av privata företag och nettokostnader per sjukvårdsbesök (skattefinansierad verksamhet/besök) inom vårdgrenarna primärvård och ”specialiserad somatisk vård”. En följd av det är att undersöka vilken påverkan den ökade marknadsinriktningen i offentlig sektor haft på vården under en tioårsperiod. Den teoretiska referensramen behandlar områden kring kvasi-marknader, cost-benefit, valfrihetssystem och New Public Management. Studien baseras på en bivariat analys där variablerna procentandel privata utförare av nettokostnaden (oberoende variabel) och nettokostnaden fördelat på antal besök i vården (beroende variabel) och har utförts för åren 2005 och 2014 där statistik har hämtats från Kommun och landstingsdatabasen Kolada för hela populationen som utgörs av Sveriges 21 regioner och landsting. Genom linjär regression kunde förklaringsgraden av vilken påverkan den andelen privat vård (av nettokostnaderna) har på nettokostnaderna per besök fastställas. En negativ korrelation förelåg för alla studerade år för båda undersökningsgrupperna, varav ett starkt samband kan påvisas under några av åren där nettokostnaderna per besök i vården generellt sjunker för varje procentandel landstingens köp av privat verksamhet ökar. Resultatet visar även på regionala skillnader där andelen privata utförare i stor mån speglar av sig på befolkningstätheten.

 • 318.
  Axelsson, Jens
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Dahlgren, Emma
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Green Wheels: en studie om transportbranschens miljöarbete mot minskat utsläpp av växthusgaser2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då miljö är ett ämne som får större och större utrymme i politiken, medier och våra dagliga liv så blir det en viktig aspekt som företagen måste ta hänsyn till. Transporternas utsläpp av växthusgaser utgör en tydlig miljöpåverkan och regeringen har därför satt upp mål om att utsläppen ska minskas med minst 40 % fram till år 2020. Syftet med undersökningen är att undersöka hur transportföretagen arbetar med miljömål för att minska utsläppen av växthusgaser, vilka arbetssätt de använder sig av och vilka effekter de kunnat urskilja. För att kunna ta reda på hur de resonerar kring och arbetar med att minska utsläppen har vi gjort en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer hos åtta stora transportföretag som verkar inom Sverige. Vår teoretiska referensram från tidigare forskning och litteratur infattade Den logistiska målmixen, Resursflöde, Grön Marknadsföring och TQEM. Studien visade att företagen är medvetna om regeringens mål men arbetar utifrån sina egna. För att minska ner på utsläppen av växthusgaser arbetar de främst med effektivare logistik, ecodriving och till viss del alternativa drivmedel. För att möjliggöra fortsatta förbättringar så kommer det behövas ytterligare stöd i infrastrukturen.

 • 319.
  Axelsson, Sofie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  The ethics of reporting on radical nationalist groups in Sweden2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Radical nationalist groups are growing in Sweden as well as in the rest of the world due to contemporary political, cultural and social rationale, where the internet is used as a catalyzer and tool to organize and spread their ideologies. Simultaneously, the structures and the system that hold journalism seem to be altering at a similar speed. The journalistic reporting on radical nationalist groups has, for this reason, become increasingly difficult. The alt-right, a radical nationalist group in the US expanded much because of the oxygen that American journalists added in an attempt to raise awareness of the danger or the highly problematic opinions that these groups sometimes stand for (Faris et.al 2018). A similar trend in Sweden is not yet visible but the lack of an ethical code of conduct when reporting on radical nationalist groups speaks for unpreparedness. This study aims to understand the ethical approach of Swedish journalists when reporting on radical nationalist groups through the interviews of 8 journalists. ¨´The theoretical approach is based on the structures that affect ethical decision-making along the hierarchy of influence model, by Shoemaker and Reese (1996) as well as journalists’ positioning of ideology and relativism, an ethical concept developed by Plaisance (2005). Based on the interview data collected for this study, some of the journalists in Sweden claim to be consequence neutral, thus it can be assumed that the responsibility of providing accumulated attention to radical nationalist groups which contribute to their expansion is not taken by many journalists. The focus of the interviewed Swedish journalists is rather on up front nazis than the dubious groups spreading online, with some exceptions, which could help explain the more carefree approach. However, the challenges of similar groups’ potential spreading in the near future is an important reason to address ethical approaches on how to best report on radical nationalist groups promptly.

 • 320.
  Axelsson, Tina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hogby, Andreas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Business Intelligence: En studie om den upplevda nyttan av att använda BI-system2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An information society under constant development enables organizations to have access to a growing supply of information. Handled in an efficient manner, information can be a valuable, competitive resource. This can be achieved by investing in a Business Intelligence system (BI system). BI system's main function is to manage large amounts of unstructured data, convert it into useful information, which in turn will be used as a basis for performance management.

  The purpose of this study is that, through qualitative, semi-structured, in-depth interviews, to examine the perceived benefit of using BI systems to support business governance. This benefit is analyzed using theories such as traditional, bounded and flexible-bounded rationality, cognitive bias and theories of man's ability to think intuitively and reflective. The benefits of BI systems will also be analyzed using the theories of the communication process, conflicts in decision making and DIKW pyramid describing the process data, information, knowledge, wisdom. It also analyzes the benefits of BI systems using agency theory.

  The results show that users of BI systems are experiencing the benefits as follow: BI systems provide increased access to information in the organization, increasing the ability to handle large amounts of information, creating more fact-based decisions, freeing up time for analysis, reducing opportunistic behavior and facilitates internal communication. This creates flexibility in the bounded rationality, a more reflective decision-making process that improves the prospects to make rational decisions. Users go higher up in DIKW pyramid. BI systems reduce the information asymmetry between principal and agent. BI systems reduce uncertainty in decision reducing the risk of conflict. Training and practice are essential for BI systems to generate benefits. Unlike previous research, this study shows that BI systems are well integrated into organizations as well as live up to expectations. A new aspect of BI systems is that they reduce the risk of opportunistic behavior.

 • 321.
  Axelsson, Tobias
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Pettersson, Kristoffer
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Omvänt Förvärv, ett fenomen på First North: en studie i skillnader mellan bolags sätt att ta sig till Nasdaqs tillväxtmarknad2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På Nasdaqs tillväxtmarknad First North sker ständigt nya introduktioner av företag. Anledningarna till börsnoteringarna är många, och intresset är i skrivande stund stort för att introduceras på börsen. Det finns olika sätt att introduceras på börsen, där det vanligast förkommande är genom en så kallad IPO-process. Denna studie utgår från bolag som har börsnoterats på Nasdaq First North under tidsperioden 2008-2013 genom IPO och RTO (omvända förvärv).

  Skillnaderna mellan dessa introduktioner är att IPO-bolagen granskas i högre grad av Nasdaqoch marknaden i övrigt inför introduktionen. Detta gör det intressant då RTO-bolagen kommer snabbare in på börsen och undviker granskningen från utomstående parter till stordel. I studien får du ur ett aktieägarperspektiv svar på om det är värt att investera i större utsträckning i någon av kategorierna, samt aktiernas utveckling i relation till deras branschindex på Nasdaq First North.

  I studien konstaterar vi att RTO-bolagen inte presterar sämre än IPO-bolagen om man ser till branschindex. Vi ser dock genomgående att det är tydliga skillnader vad gäller företagens utveckling, men inte ur ett aktiekursperspektiv utan snarare till andra intressanta aspekter såsom uppköp, listbyten, konkurser samt avnoteringar.

 • 322.
  Ayari, Nadine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Al Banna, Veronica
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kvinnliga chefer i byggbranschen: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser och arbetslivserfarenheter av byggbranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att fokusera på kvinnor i mansdominerade branscher, i synnerhet inom byggbranschen för att göra en avgränsning. Vi vill se vilka upplevelser kvinnor i en mansdominerad bransch har kring ledarskap bland män. Detta på grund av att arbetsdelningen som existerar på arbetsmarknaden många gånger har bidragit till svårigheter för kvinnor att avancera sig till chefspositioner i arbetslivet. Både under proceduren till att nå en chefsposition men även under den tilldelade tjänsten som chef, stöter kvinnliga chefer på svårigheter i sin roll. Vi har av avsikt att belysa eventuella hinder som uppstår för kvinnliga chefer på mansdominerade yrken på grund av deras kön. Detta genom att testa våra utvalda teoretiska perspektiv och begrepp och för att se om det råder ojämlikhet på grund av kön, homosocialitet, glastak samt glashiss. Kvalitativa intervjuer utfördes och utifrån våra fyra intervjupersoners uttalanden fick vi fram ett resultat som gav oss svar på våra frågeställningar kring kvinnliga chefer i ett mansdominerat yrke.

  Resultatet tyder på att majoriteten av våra intervjupersoner än idag upplever mer särbehandling och hinder än möjligheter på den mansdominerade branschen de befinner sig i, på grund av att de är kvinnor. Dock upplevs känslor av att det är mer jämställt numera, i jämförelse med tidigare decennier. Därmed har vi utifrån våra intervjupersoner kunnat konstatera att problematiken i våra utvalda teoretiska perspektiv förekommer ännu i dagens samhälle och i Sverige som betraktas som ett civiliserat samhälle. Problematik i form av hinder, särbehandling samt orättvisan mellan olika kön där kvinnor är underordnade män.

   

  Nyckelord: Könsroller, genussystem, glastak, glashiss, glasklippa, kvinnlig ledare/chef, mansdominerat yrke, särbehandling, segregerad arbetsmarknad, upplevelse.

 • 323.
  Aylott, Nicholas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  A Nordic Model of Democracy?: Political Representation in Northern Europe2014Ingår i: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe : Political Institutions and Discourse / [ed] Nicholas Aylott, Farnham: Ashgate, 2014, s. 1-38Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 324.
  Aylott, Nicholas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  A Question of Priorities: Candidate Selection in Estonian Political Parties2014Ingår i: Journal of Baltic Studies, ISSN 0162-9778, E-ISSN 1751-7877, Vol. 45, nr 3, s. 321-344Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article addresses political-party organization in Estonia, especially candidate selection. Its first objective is to describe the ways in which the main parties chose their candidates before the 2011 parliamentary election. A second objective is to evaluate those procedures in light of expectations generated by established theory. The focus is on two conditions: the institutional framework, particularly the electoral system, and the relative youth of Estonian democracy. The evidence confirms these expectations only partially, which suggests that an individual party’s ideological, organizational and strategic circumstances, in addition to structural and institutional conditions, are critical to understanding why it performs this basic function as it does.

 • 325.
  Aylott, Nicholas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Conclusions: Towards a New North European Democracy2014Ingår i: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe : Political Institutions and Discourse / [ed] Nicholas Aylott, Farnham: Ashgate, 2014, s. 219-240Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 326.
  Aylott, Nicholas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe: Political Institutions and Discourse2014Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 327.
  Aylott, Nicholas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  The Party System2015Ingår i: The Oxford Handbook of Swedish Politics / [ed] Jon Pierre, Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 152-168Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 328.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Blomgren, Magnus
  Umeå universitet.
  Bergman, Torbjörn
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Umeå universitet.
  Political Parties in Multi-Level Polities: The Nordic Countries Compared2013 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Political parties are essential for parliamentary democracy, the form of government that prevails in most European states. But how have parties adapted to modern society – not least a new layer of political decision-making in the EU? Should we talk of a crisis of party democracy?

  This book reports the findings of a comparative survey of parties in four Nordic countries: Denmark, Finland and Sweden, all EU member states; and Norway, which remains outside the Union. Using original data, it explores how power is exercised within party organisations and their respective parliamentary groups.

  Within an analytical framework that envisages a party as a series of delegation relationships, the book illuminates how leaders are chosen, how election candidates are selected, how manifestos are written – and how a party's various elements are co-ordinated. For all the challenges posed by multi-level governance, parties retain much of their capacity for making democracy work.

 • 329.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Centrum för studier av politikens organisering.
  Bolin, Niklas
  Mid Sweden University.
  A party system in flux: the Swedish parliamentary election of September 20182019Ingår i: West European Politics, ISSN 0140-2382, E-ISSN 1743-9655, Vol. 42, nr 7, s. 1504-1515Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the Swedish parliamentary election of 7 September 2018, the biggest parties, the Social Democrats and the Moderates, both lost votes compared to their scores in the previous election, but not as many as they had feared. Commensurately, the radical-right challenger party, the Sweden Democrats (SD), which had seemed certain to profit from Sweden's dramatic experience of the European migration crisis, did well, but not as well as it had hoped. The result left the array of parliamentary forces fragmented and finely balanced. Only after months of negotiations could a government be formed. Eventually, the incumbent coalition received a renewed parliamentary mandate. At the same time, the party system was transformed.

 • 330.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  Bolin, Niklas
  Mittuniversitetet.
  Managed Intra-Party Democracy: Precursory Delegation and Party Leader Selection2017Ingår i: Party Politics, ISSN 1354-0688, E-ISSN 1460-3683, Vol. 23, nr 1, s. 55-65Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The question of how party leaders are selected has recently, and belatedly, come under systematic comparative scrutiny. If it is the location of intra-party power that interests us, however, it might be that some of the more observable indicators in such processes, such as the identity of the selectorate, are not actually the most revealing ones. Using a delegation perspective, we thus present a framework for analysing prior steps in leader selection and relate it to various ideal-typical constellations of intra-party power. The framework encompasses, first, what we call precursory delegation, with focus especially on an agent that, formally or informally, manages the selection process before it reaches the selectorate. Second, the framework takes account of the degree to which the process is managed rather than left open to free competition between leader candidates. We illustrate the framework primarily with instances of leader selection in two Swedish parties.

 • 331.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Bolin, Niklas
  Mittuniversitetet.
  Polarising Pluralism: The Swedish Parliamentary Election of September 20142015Ingår i: West European Politics, ISSN 0140-2382, E-ISSN 1743-9655, Vol. 38, nr 3, s. 730-740Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 332.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Bolin, Niklas
  Mid Sweden University.
  The Swedish Greens: a big step forward – and several steps back2015Ingår i: Environmental Politics, ISSN 0964-4016, E-ISSN 1743-8934, Vol. 24, nr 2, s. 337-341Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The parliamentary election of 14 September 2014 induced decidedly mixed feelings in the Swedish Green Party (Miljöpartiet de gröna). It led to the ejection of the centre-right government and the installation, for the first time, of Green cabinet ministers. However, the party also experienced a small but unexpected loss of votes compared to its score in the previous election. Moreover, partly because a far-right party built impressively on its breakthrough into the national parliament in 2010, the new government rests on a precariously narrow parliamentary base.

 • 333.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Ikstens, Jānis
  University of Lativa.
  Lilliefeldt, Emelie
  Swedish Confederation of Professional Associations.
  Ever More Inclusive?: Candidate Selection in North European Democracies2014Ingår i: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe : Political Institutions and Discourse / [ed] Nicholas Aylott, Farnham: Ashgate, 2014, s. 117-152Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 334.
  Ayranci, Tolga
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Dasko Aziz, Dunia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Investeringsprocess: En kvalitativ fallstudie om X investeringsprocess2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Idag är det allt vanligare för företag att genomföra investeringar för att företaget ska genera vinster. X arbetar dagligen med att investera i nya projekt. Verksamheten har delat upp sina investeringar i två kategorier som benämns med små och stora projekt. Varje projekt har sitt eget tillvägagångssätt där ett antal aspekter såsom implementering och idé förekommer. Flera kända forskare har studerat kring olika kalkylmetoder samt kostnadsuppföljningar. Detta har gjorts för att resultaten ska ha resulterat i en långsiktig ekonomisk effektivisering. Forskare som Esbjörn Segelod och Professor Arjan Van Weele, är en av de forskare som förklarar vikten av en kostnadsuppföljning samt kalkylering.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka investeringsprocessen på X för att se hur investeringsplanering samt kostnadsuppföljningar pläglas för stora och små projekt i samband med att CAPEX-svaren kommer i senare skede samt för att få en förståelse av de valen som företaget gör.

  Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod i form av intervjuer gjorts kombinerat med interna dokumentationer i form av X beräkningssätt, årsredovisningar et cetera för att få en samlad bild av kalkylernas betydelse vid ett investeringsbeslut.

  Teori: Berör ämnet investeringar. De främsta teorierna som tas upp i denna studie är, investeringsklassificering, investeringsplanering, investeringsprocess samt tidigare forskning för att utöka teorierna och för att läsaren ska kunna koppla det till analysen.

  Empiri: Investeringsprocessen på X delas in i två projekt, stora och små projekt. Uppdelningen bygger på hur den X klassificerar sina investeringar utifrån kundernas och restaurangernas behov. Företaget utgör planeringar och kostnadsuppföljningar i sina stora projekt men i de små projekten uppstår varken en planering eller en kostnadsuppföljning

  Slutsats: X anser inte att kostnadsuppföljningar och planeringar är viktiga i de små projekten. Detta kan dock innebära att risker och brister uppstår på långsikt genom att man kan få ökade kostnader för små projekt.

 • 335.
  Azhibayeva, Mariam
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Rutqvist, Lisa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå: En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag har företag många krav utifrån miljömässiga aspekter där vi i Sverige påverkas i stor utsträckning av EU:s regleringar. Ett av alla områden som EU:s regleringar berör är det om avfallshantering och förebyggande av avfall. Ett sätt för företag att arbeta med sin avfallshantering och förebygga denna är med hjälp av omvänd logistik. Omvänd logistik syftar till att hämta tillbaka produkten efter användning för återvinning, återanvändning eller avfall. Utöver att den omvända logistiken i ett företag styrs av regleringar påverkas den även av centrala aktörer i ett nätverk. Forskningen för omvänd logistik är begränsad i flera områden. Bland annat har omvänd logistik inte studerats i större utsträckning utifrån institutionell teori. Denna studie ser därför möjlighet till att täcka detta gap och främja teorin och praktik i omvänd logistik på mikronivå.

  Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga och förstå hur institutionella krafter har format fältet omvänd logistik samt hur dessa krafter har tagit sig i form på mikronivå.

  Metod: En komparativ fallstudie genomfördes av två retursystem av lastpallar: Svenska Retursystem (SRS) inom livsmedelsbranschen och Retursystem Byggpall (RB) inom byggbranschen. Den består av sju stycken semistrukturerade intervjuer. Den består även av forskning och regleringar inom omvänd logistik för att presentera de institutionella krafterna som format omvänd logistik och därefter retursystemen.

  Teori: Den teoretiska referensramen består av institutionell teori och nätverksteori.

  Resultat: De institutionella krafter som undersöks i denna studie samt påverkat fältet omvänd logistik är forskning och regleringar. Forskning visar på att omvänd logistik främst behandlat kostnadsbesparingar men har mer och mer betonat dess miljömässiga fördel. Regleringar inom omvänd logistik visar på att organisationer styrs av EU-direktiv som översätts till svensk lagstiftning och därefter till branschspecifika riktlinjer. Retursystemenen och deras nätverk är ett resultat av dessa institutionella krafter som visas genom de krav och praktiker de har. Lärande och beroende var två viktiga faktorer i nätverkens relationer med andra aktörer. Slutligen har det framkommit att hållbarhet är en växande trend inom omvänd logistik.

  Förslag på fortsatt forskning: Undersöka fler aktörer inom omvänd logistik och studera dessa utifrån intressentteori.

 • 336.
  Azizi, Hazhier
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Ezzat, Meadia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Aktieägare – endast drivna av avkastning?: En studie om den finansiella marknadens reaktion mot företag som missköter sitt sociala ansvar2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem: Begreppet CSR har fått allt mer uppmärksamhet. Företagen tycks vara måna om att skydda sitt rykte och undvika händelser som kan skada deras bild som ett ”socialt ansvarsfullt företag”. Det råder i dagsläget ingen klarhet över hur pass allvarligt ett företag bestraffas av sina aktieägare när de missköter sitt sociala ansvar. 

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska finansiella marknaden reagerar på företag som missköter sitt sociala ansvar. Resultatet kan hjälpa företagen att ta ett mer välgrundad beslut kring resursfördelningen mellan vinstdrivande investeringar och CSR-drivna projekt. Resultatet kan även hjälpa investerare att på ett tydligare sätt kunna förutse vad som sker med deras aktier vid händelser som påverkar företagets CSR-image.

  Metod: En event studie kommer att utföras för att se om företagets aktie ger en abnormal avkastning. Publiceringen av noggrant utvalda händelser i någon av de tre tidningarna Expressen, Aftonbladet & Dagens Nyheter kommer att användas som händelsedatum. Ett t-test kommer att testa om den abnormala avkastningen kan bekräftas genom en dubbelsidig hypotesprövning.

  Slutsats: Nollhypotesen för de 30 utvalda händelserna kunde inte förkastas, vilket innebär att ingen signifikant abnormal avkastning uppstod vid publiceringen av nyheter som berörde företagens sociala misskötsel. Den finansiella marknaden reagerade alltså inte på sådana händelser. Slutsatsen blir därför att investerare är rationella aktörer som tycks ignorera händelser som inte berör företagets förmåga att skapa avkastning till dem. 

 • 337.
  Baars, Adája E
  et al.
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Rubio-Valverde, Jose R
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Hu, Yannan
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Bopp, Matthias
  University of Zürich, Zurich, Switzerland.
  Brønnum-Hansen, Henrik
  University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Kalediene, Ramune
  Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania.
  Leinsalu, Mall
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, SCOHOST (Stockholm Centre for Health and Social Change). National Institute for Health Development, Tallinn, Estonia.
  Martikainen, Pekka
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Regidor, Enrique
  Universidad Complutense de Madrid, and CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain.
  White, Chris
  Office for National Statistics, London, United Kingdom.
  Wojtyniak, Bogdan
  National Institute of Public Health, Warsaw, Poland.
  Mackenbach, Johan P
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Nusselder, Wilma J
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Fruit and vegetable consumption and its contribution to inequalities in life expectancy and disability-free life expectancy in ten European countries2019Ingår i: International Journal of Public Health, ISSN 1661-8556, E-ISSN 1661-8564, Vol. 64, nr 6, s. 861-872Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To assess to what extent educational differences in total life expectancy (TLE) and disability-free life expectancy (DFLE) could be reduced by improving fruit and vegetable consumption in ten European countries.

  METHODS: Data from national census or registries with mortality follow-up, EU-SILC, and ESS were used in two scenarios to calculate the impact: the upward levelling scenario (exposure in low educated equals exposure in high educated) and the elimination scenario (no exposure in both groups). Results are estimated for men and women between ages 35 and 79 years.

  RESULTS: Varying by country, upward levelling reduced inequalities in DFLE by 0.1-1.1 years (1-10%) in males, and by 0.0-1.3 years (0-18%) in females. Eliminating exposure reduced inequalities in DFLE between 0.6 and 1.7 years for males (6-15%), and between 0.1 years and 1.8 years for females (3-20%).

  CONCLUSIONS: Upward levelling of fruit and vegetable consumption would have a small, positive effect on both TLE and DFLE, and could potentially reduce inequalities in TLE and DFLE.

 • 338.
  Babovic, Mesud
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Berglund, Alexander
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Val av avskrivningsmetod & införande av komponent-avskrivningar K3: En studie på kommunala energibolag2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kommunala energibolag resonerar vid val av avskrivningsmetod samt hur kommunala energibolag har förberett sig inför införandet och hur de förhåller sig till implementeringen av komponentavskrivningar.

  Teorier: De teorier som använts i uppsatsen finner vi vara relevanta och applicerbara utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi har bl.a. använt oss av Burns & Scapens ramverk som ingår i den institutionella teorin, vilket är den teori som studien utgått ifrån.

  Metod: Studien utgår ifrån den kvalitativa ansatsen med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och dokumentgranskning.

  Empiri: Empirin innefattar intervjuer med 5 kommunala energibolag inkluderande granskning av relevant dokumentation.

  Slutsatser: Studien har visat att de kommunala energibolagen upplever avskrivningsval som en svårbedömd process som präglas av en inre tröghet på grund av påverkande faktorer och inrotade regler och rutiner. I och med tolkningen och införandet av BFNs regelverk avseende komponentavskrivningar har ett internt motstånd byggts upp på grund av svåra och godtyckliga bedömningar. Detta har bidragit till en spretighet, vilket har påkallat behovet av tydligare rekommendationer och direktiv. Trots det något haltande implementeringsarbetet, ställer sig alla respondenterna positiva till införandet och kan se ett värde i det även om det initialt innebär ett merarbete. 

 • 339.
  Babovnikova, Margarita
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  The Construction of National Identity in Poland’s Newspapers: Content Analysis of Nasz Dziennik, Gazeta Wyborcza, and Rzeczpospolita2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on national identity, constructed and represented in Poland’s media, and analyzes three daily newspapers which are diverse in their orientations as follows:

  1. Catholic Nasz Dziennik,
  2. pro-establishment business-conservative Rzeczpospolita,
  3. and independent center-left Gazeta Wyborcza.

  The research questions are

  1. how Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, and Rzeczpospolita constitute national identity in content and
  2. what differences there are in identity construction in Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, and Rzeczpospolita.

  The method is quantitative content analysis.

  It was found out that the Polish media employ a broad spectrum of identity construction strategies which could be defined as

  1. identification with and antagonizing from the European Union,
  2. redefining and creating new meanings of past events.

  The prevalent identity represented in the media is an identity of a civic and law-abiding democratic society. This identity is an outcome of political struggles in the country since 1989.

  The differences between three media types are minor:

  1. the media lack one established identity agenda and
  2. media content tends to depict the national identity as ambivalent.
 • 340.
  Baca, Leart
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Badumé, Ali
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  The Good, the Bad & the Profitable: En studie om kontroversiella och hållbara företags prestation på börsen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kontroversiella företag är företag verksamma i branscher som anses skada samhället och individer. Det kan därför vara motsägelsefullt för dessa att vara socialt ansvarsfulla som företag och kan även påstås vara omöjligt att vara socialt hållbar. Det finns även socialt hållbara företag och studier som visar att deras socialt hållbara arbete leder till ökat företags värde, samtidigt finns det studier som visar att kontroversiella företag ger en abnormt högre avkastning.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett samband mellan högt rankade hållbara företag och högre avkastning. Detta för att ta reda på ifall hållbara företagens CSR – arbete har en påverkan på avkastningen.

  Metod: Denna studie använder sig av en kvantitativ metod där sambandet mellan avkastning och hållbarhet undersöks. Hållbarheten bestäms genom Folksams index för hållbara företag och en regressionsanalys görs över åren 2009–2013.

  Slutsats: Slutsatsen i denna studie är att kontroversiella företag presterar bättre än hållbara företag.

 • 341.
  Bach, Jakob
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Barnfamiljer eller 50 000 fascister?: En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning:

  1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader?

  2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader?

  3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell?

  Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. Resultatet av den andra delen av den kvantitativa undersökningen visade relativt stora skillnader mellan hur inrikes (polska) medier samt utrikesmedier beskriver marschen. Tydligast i detta sammanhang var att 46% av de utländska nyhetstexterna kallade marschen helt högerextrem, medan endast 7% av de polska nyhetstexterna kallade den i helhet som högerextrem. Liknande siffror kunde ses om man bytte ut begreppet ”högerextrem” mot ”nationalistisk”. I gestaltningsanalysens första del, kunde fem olika mindre ramar som beskrev marschens deltagare (”stöttade av regeringen”, ”representanter av allmän opinion”, ”vandaler/huliganer”, ”extremister” och ”harmlösa”) identifieras, och dessa bildade tillsammans en övergripande gestaltningsram. Den övergripande ramen gick att tillämpa på de flesta texter som analyserades. Resultatet av den andra delen visade att Dardis (2006) kartlagda marginaliseringsfigurer (som forskning visat frekvent använts i tidigare journalistisk forskning om demonstrationer) användes i liten utsträckning. Gestaltningsanalysen visade, tillskillnad från objektivitetsanalysen, relativt lika beskrivningar i samtliga länders medier, även om det gick att se nationella skillnader.När det gäller objektivitetsideal så indikerar resultatet generellt att journalister i Polen inom detta sammanhang förhåller sig annorlunda till västerländska objektivitetsideal, alternativt att journalister förhåller sig annorlunda till objektivitetsideal när det gäller utrikes- jämfört med inrikesrapportering.

 • 342.
  Backlund, Anders
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  Isolation and Policy Co-Optation: The Path Dependency of the Swedish Cordon Sanitaire2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As populist radical right parties have become electorally successful throughout Europe, mainstream parties have been adopting more restrictive immigration policies in order to win back voters, in what has been labelled a "contagion of the right". Sweden, however, has been a deviant case both in a comparative European context and in relation to influential theories of party competition. Despite the electoral threat from a growing radical right party (the Sweden Democrats) during the last decade, no other party engaged in any significant policy co-optation prior to the 2014 elections. In this paper I consider multiple explanations for this deviance derived from empirical and theoretical literature and mapped onto an analytical framework distinguishing between the party goals policy, office, and votes. The empirical material consists of survey data, statements from party representatives, and parliamentary voting patterns. I find the goal-oriented explanations to be only partially satisfactory, and go on to explore the possibility that the deviance can be explained by the institutionalisation of the Swedish cordon sanitaire – the commitment by all other parties to politically isolate the Sweden Democrats. The path dependency of the cordon sanitaire, I argue, became a behavioural constraint that effectively hindered parties from legitimately engaging in the co-optation of SD policies, until it was removed by the external shock of the 2015 "refugee crisis".

 • 343.
  Backlund, Anders
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  Placing radical right parties in political space: Four methods applied to the case of the Sweden Democrats2013Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Within political science, there are numerous methodological approaches to estimating the policy positions of political actors. Such methods are often used to examine party systems as a whole, but little research has been done on testing them in the context of parties that deviate from the political mainstream, such as populist radical right (PRR) parties. This study evaluates four common approaches, (1) expert surveys, (2) manual content analysis, (3) dictionary-based content analysis, and (4) Wordfish, by applying them to the PRR party the Sweden Democrats. Election manifestos, being considered the most authoritative statements of official party policy, are used as the empirical basis of the content analyses. Results show an overall high degree of convergent validity along economic and socio-cultural policy dimensions, but also suggest an advantage for the more qualitative methods 1 and 2, as the frequency-based methods (3 and 4) face problems with the context-dependence of words, linguistic volatility and data scarcity on issues of low salience, difficulties that are related to the characteristics of the Sweden Democrats. Manual content analysis and expert surveys do not face these issues, but instead need to deal with reliability and bias. If the former compensates by averaging multiple codings and the latter focuses on clearly defined policy-specific dimensions, these two methods – ideally in combination – are more appropriate than frequency-based approaches in the analysis of parties similar to the Sweden Democrats.

 • 344.
  Backlund, Anders
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  The Sweden Democrats in Political Space: Estimating policy positions using election manifesto content analysis2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the Swedish general elections of 2010, the party the Sweden Democrats for the first time entered the parliament. In an election otherwise characterised by competition between two explicit political blocs, the Sweden Democrats profiled itself as a party free from ideological blinders, ready to represent the will of the people. Commonly referred to as a populist party, there is considerable disagreement about where in the Swedish political space the party actually belongs. At the same time, there exist within political science a multitude of methodological approaches aimed at answering such questions. By combining election manifesto content analysis and survey-based approaches, the study of this paper presents cross-validated estimates of where in Swedish political space the Sweden Democrats belong. The study also evaluates strengths and weaknesses of the different approaches to the estimation of policy positions in the specific context of the Sweden Democrats. The party is found to be economically centrist but highly authoritarian, making it an outlier along both a "traditional" and a Swedish left-right continuum. Some methodological difficulties that may be particularly important to consider when analyzing parties such as the Sweden Democrats, e.g. bias, dimensional salience and linguistic volatility, are suggested.

 • 345.
  Backlund, Anders
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  Jungar, Ann-Cathrine
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  Populist Radical Right Party-Voter Policy Representation in Western Europe2019Ingår i: Representation: Journal of Representative Democracy, ISSN 0034-4893, E-ISSN 1749-4001, Vol. 55, nr 4, s. 393-413Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study we assess policy representation by populist radical right (PRR) parties in ten West European countries. Going beyond aggregate left-right or socio-cultural (GAL-TAN) dimensions of political conflict, we study representation on policy issues related to the PRR parties’ core ideological features nativism, populism, and authoritarianism. Analysing data from party expert and voter surveys, we find that the PRR parties provide largely unique policy positions that are congruent with their voters’ preferences in terms of their opposition to immigration and the European Union. By contrast, the parties are less representative in terms of their value conservative and authoritarian positions on gay rights and civil liberties. The findings have relevance for our understanding of party strategy, voter behaviour, and the dimensionality of political competition.

 • 346.
  Backman, Amanda
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hansson, Filip
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Design, från idé till produkt: En kvalitativ studie om designens roll vid produktutveckling hos åtta ingenjörstekniska företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att skapa förståelse för hur ingenjörstekniska företag idag förhåller sig till design vid produktutveckling, samt redogöra för hur designens roll har utvecklats sedan Lisbeth Svengren publicerade avhandling Industriell design som strategisk resurs år 1995. Utifrån studiens frågeställning Hur förhåller sig ingenjörstekniska företag till design vid produktutveckling och hur har designens roll utvecklats sedan 1990-talet? har en datainsamling skett med kvalitativa intervjuer med åtta olika ingenjörstekniska företag med informanter som besatt ett helhetsperspektiv av produktutvecklingsprocessen. Empirin från fallen har analyserat komparativt för att urskilja och jämföra olika förhållningssätt till design vid produktutveckling. Studien visar på att designens roll har utvecklats från att mestadels omfatta formgivning till att idag ha en bredare och mer central roll i företagens produktutveckling. 

 • 347.
  Backman, Sofia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Sara, Davidson
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Employer Branding - framtidens varumärke?: En studie om hur företag strategiskt arbetar med att attrahera arbetskraft via sitt arbetsgivarvarumärke2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Hur arbetar företagen i studien strategiskt med att attrahera arbetskraft via sitt arbetsgivarvarumärke – Employer Branding?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva samt undersöka hur företag arbetar strategiskt för att attrahera potentiell arbetskraft. Uppsatsen kommer även att jämföra om strategierna skiljer sig åt mellan företag som är verksamma inom olika branscher.

  Metod: För att genomföra uppsatsen används en kvalitativ undersökningsstrategi. Empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer som genomförts utifrån en semistrukturerad intervjuguide.

  Empiri: Empiri har samlats in genom intervjuer som kategoriserats under fyra olika teman internt perspektiv, extern perspektiv, kommunikation och mål. De deltagande företagen i denna studie är företag X, Hi3G Access och Systembolaget. Där intervjuer genomfördes med ansvariga för företagets employer branding arbete.

  Slutsats: Det finns likheter och skillnader i de deltagande företagens strategiska employer branding arbete gällande kommunikation, segmentering samt mål. Studien visar inga empiriska bevis för att strategierna skiljer sig åt på grund av att företagen är verksamma inom olika branscher. Skillnaderna i företagets strategier kan bero på att de befinner sig i olika stadier med sitt employer branding arbete. Oavsett vilken bransch företag är verksamma i visar studien på att företagen upplever ett ökat behov av att arbeta med employer branding.

 • 348.
  Backmark, Jonas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hartgers, Richard
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Är läraryrket en bortglömd profession?: En kvalitativ studie av styrreformernas påverkan på läraryrket2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study takes place in the capital of Sweden, Stockholm. It focuses on how the past reforms since the 90s have changed the teachers’ occupation as a profession.

  The study is partially based on analysis of prior research and documents related to the thesis. The cornerstone of it is based on four immerse interviews carried out in three different schools. Two of which were private schools and the third is a municipal school. It is therefore a qualitative study.

  The result shows that some elements concerning teachers’ profession have been weakened, this in terms of autonomy, less time than before to develop their own educational knowledge and stimulate the pupils’ development. The reason for this depends on the increased governance, administrative work and decreased authority. A possible explanation for this is because of the public school sector to imitate the private sector. Since the pupils’ definition of being just a pupil has altered into becoming a customer has induced them with rights to demand certain requests.

  This is a downward spiral where teachers’ are compelled to fulfill management directives because society no longer trusts in the teachers’ “silent knowledge”.

 • 349.
  Badar, Maher
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Berhame, Hamon
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Den otrygga förorten?: Om trygghetsarbete i Rinkeby - Kista2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På vilket sätt framställs Rinkeby – Kista som en otrygg plats av politiker och tjänstemän jämfört med de boendes? Och hur ser de boende på politikerna och tjänstemännens trygghetsplanering? Dessa är frågeställningarna som vår studie undersöker. Metoden har bestått av två delar: text- och videoanalys samt kvalitativa intervjuer av både beslutsfattare och medborgare i stadsdelen. Teorierna som har legat till grund för vår analys är Foucaults diskursteorier, Ristilamis forskning om förortsdiskursen samt Stigendals teorier om sociala levnadsförhållanden.

  Text- och videoanalyserna och de kvalitativa intervjuerna har visat oss att politikernas och tjänstemännens bild av trygghetssituationen i stadsdelen har varit annorlunda gentemot medborgarnas perspektiv. Denna skillnad ligger till stor del i deras olika tolkningar av begreppet trygghet som kortfattat kan uttryckas som att beslutsfattarna har en snävare, säkerhetsbaserad syn på trygghet medan medborgarna generellt inkluderar fler aspekter såsom den socio-ekonomiska situationen. Våra slutsatser av det framkomna materialet, kopplat till de valda teorierna, kan sammanfattas som att de två intervjuade parterna generellt har olika perspektiv på trygghetssituationen och trygghetsarbetet i Rinkeby-Kista, samt skilda upplevelser av vem av dessa aktörer som idag tar störst ansvar för att främja en önskad lokal utveckling.

 • 350.
  Baggås, Fredrik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Bach, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Att implementera 5S: En studie om implementeringen av 5S på ett distributionsföretag2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes implementeringen av verktyget 5S på ett anonymt distributionsföretag som vi valt att benämna Distrib. Syftet med studien var att undersöka hur väl implementeringen av verktyget 5S har fungerat för att förbättra ordning och reda i företagets lagerverksamhet. Den undersökningsmetod som använts bestod av semistrukturerade intervjuer av respondenter på två av verksamhetens lager samt ledningen. I dessa intervjuer har fokus legat på hur implementeringen genomförts, åsikter om genomförandet samt resultatet av denna implementering.

  De teorier studien baserats på var av relevans och kunde ställas mot den empiri som samlats genom intervjuerna. Med dessa intervjuer kan vi se att ledningen och medarbetarna haft delade åsikter och uppfattningar om genomförandet samt resultatet av implementeringen. Genom dessa åsikter och uppfattningar kunde slutsatser dras om hur väl implementeringen av verktyget 5S har fungerat på Distrib.

45678910 301 - 350 av 3593
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf