sh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2586
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Berglin, Johanna
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hellström, Jenny
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Att skapa innovation: En kvalitativ studie av organisatoriska faktorers påverkan för innovativa processer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien ”Att skapa innovation” är en kvalitativ studie med syfte att undersöka organisatoriska faktorers påverkan för främjandet av innovativa processer samt att besvara frågeställningen ”Hur skapas framgångsrika innovativa processer?”. Med organisatoriska faktorer avses främst ledarskap och organisationskultur i kreativa miljöer. Med ett tvåstegsurval genererades sammanlagt tolv respondenter till studien. Genom ett strategiskt samt ett snöbollsurval identifierades fem framgångsrika reklam- och kommunikationsbyråer genom Regi och Dagens Industris rankning ”Årets byrå”. Semistrukturerade intervjuer genomfördes på respektive byrås huvudkontor. Frågorna behandlade teoretiska teman ur teori och tidigare forskning såsom kreativitet, innovationsprocess, organisationskultur, ledarskap samt kontextuella faktorer (Tidd & Bessant, 2013; Nahavandi, 2014; Aasen & Amundsen 2010; Salerno et al., 2014; Alvesson, 2004). Företagen som medverkat i studien är Spoon, Silver, Dear Friends, Abakus samt Åkestam. Holst. Resultatet visar att majoriteten av de undersökta företagen har utvecklat en anpassad innovationsmodell likt föreslagen av Salernos et al. (2014) för säljanpassade, innovativa samt kundberoende småföretag. Betydelsen av ledarskap i kreativa miljöer samt en öppen och tillåtande organisationskultur poängterades av respondenterna. Vidare behandlas öppen innovation och co-creation i resultat, analys och diskussion som betydande faktorer. Diskussionsavsnittet inkluderar även en föreslagen modell för innovationsprocessen kombinerad av vald teori, tidigare forskning sammansatt med respondenterna svar – utifrån identifierade brister och förtjänster. Slutligen ses sammansättningen av mångfaldiga team som särskilt betydande tillsammans med ledarskap, öppen innovation och co-creation samt organisationskultur i skapandet av framgångsrika innovativa processer.

 • 302.
  Berglund, Carl
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Svenska Lantchips: Och deras internationaliseringsprocess2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Svenska Lantchips is a Swedish SME sized snack manufacturer. Being a small, medium sized, family-owned business with branches throughout the world, they make an interesting company for a case study. The case study I have conducted focuses on the internationalisation process of this family owned company – how they, despite their size, find ways to keep up an unique business structure, designed for internationalisation.The aim of this essay is to compare Svenska Lantchips’ internationalisation process with traditional internationalisation theories and see if these are compatible with this company. The theories used are The Uppsala Model, The Network Model, and The Born Global Theory, with The Born Global Theory representing the younger generation of models.After undertaking an in-depth interview with Michael Hansen, business developer at Svenska Lantchips, I collated a substantial amount of material, which I have used as the basis of this essay. Theories of storytelling have been used to interpret the information I got from Michael Hansen. Michael Hansen was chosen not only for his role as a business developer, but he is also the co-founder of the company, together with his wife, and brother in law. Previous research was studied to get information about attitudes within this research field today. The result from this thesis is that Svenska Lantchips have forged their own distinctive route out on the global market. Despite being a relatively small, family-owned company, with a low dependency on sophisticated technologies, they have managed to expand and internationalise at an impressive rate. By opening factories on foreign markets, sometimes even before exporting to them, they have produced a unique competitive advantage. Their internationalisation process at times more closely resembles that of a high-tech, innovative company, than a small, family-owned firm. The driving force behind them is their personal determination, and the philosophy that the world is one big market; they refuse to see cultural and geographical differences as an obstacle.

 • 303.
  Berglund, Jonathan
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Ehrlund, Michael
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Intern kontroll: Har bolagens arbete med intern kontroll förändrats sedan Koden för Svensk bolagsstyrning infördes 2005?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Efter flera redovisningsskandaler bestämde Svensk näringsliv, med flera, att instifta Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning som övervakar Koden för Svensk Bolagsstyrning. Bland det viktigaste är bestämmelser angående intern kontroll. Intern kontroll är viktigt för alla bolag och dålig sådan anser många är en orsak till många företagskonkurser. 2005 instiftades denna kod vars krav tvingade noterade bolag att lämna en rapport angående deras IK och att utvärdera sin IK för första gången.

  Syfte:  Syftet är att undersöka om bolagskodens införande har påverkat bolagens sätt att arbeta med intern kontroll av den finansiella rapporteringen, baserat på intern kontroll rapporterna samt att jämföra bolagen som lyder under enbart Koden med de som även lyder under SOX för att se om det finns en skillnad i hur mycket förändring som har skett under åren 2005-2008.

  Metod: Undersökningen är en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Studien innefattar flera år så att vi kan se en förändring över tiden. Urvalet är 8 bolag varav 4 är noterade på både den Amerikanska och den svenska börsen och de andra 4 är enbart noterade på den Svenska börsen. Populationen är de 70 bolag som var från 2005 så kallade Kodbolag.

  Slutsatser: Kodens införande påverkar sättet företagen arbetar med intern kontroll. SOX-bolagen verkar ha blivit mer påverkade än kod-bolagen och detta beror troligtvis på den strängare lagstiftning som finns i USA. Även de bolag som avnoterades från SEC (amerikanska finansinspektionen) fortsatte med sitt arbete och utvecklade, i vissa fall, den bortom det som krävdes av SOX lagstiftningen. Kod-bolagens arbete med sin IK verkar blivit mer omfattande än vad det annars skulle ha varit, om det inte fanns några krav alls, men det verkar som den enklare standarden på rapporten inte har orsakat lika mycket förändring som skulle vara möjligt om högre krav ställdes på de Svenska bolagen.

 • 304.
  Berglund, Malin
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Det etiska företaget: Vad utmärker ett etiskt företag ur konsumentens synvinkel2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 305.
  Berglund, Martin
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Englund, Adam
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Internet vs. Butik: En studie om bankers och mobiltelefonoperatörers verksamhet på internet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In the background it is apparent that the forms for trade andcommunication have changed over time. Physical stores are beingphased out and are replaced by internet shops. This leads to a loss ofthe physical meeting between company and customer.

  Problem definition: What factors are important for company's long-term survival andcustomer loyalty, when they use internet as communication strategyand by that looses the physical meeting with the customer.

  Objective: The purpose of the essay is by a hypothesis test analyze and evaluatethe exchange that takes place on the internet between customer andcompany.

  Method: The essay will have a hypothesis-deductive approach. Quantitativemethods will be used as the form of a survey.

  Theories: The essay uses the following theories: A Mathematical Theory ofCommunication, Involvement Theory, Total Communication, Valuestar.

  Empiric: The empiric will have the form of a survey.

  Results: The results shows that the customer do not think the bank- andtelecom companies move out on the internet have change theopportunities to exchange with the companies.

  Conclusion: The companies that succeed in creating value together with theircustomers on the internet, and offer a high level of interactionswithin the new communication channels that are created on theinternet; these are the companies that will survey in the long term.

 • 306.
  Berglund, Philip
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Lagerheim, Douglas
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Anställdas reaktioner på förändrade arbetsroller: en intervjustudie på ett hemelektronikföretag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På en hårt konkurrensutsatt marknad är det av stor vikt att företag och organisationer är flexibla för att kunna genomföra förändringar och anpassa sig till nya omständigheter. Att genomföra organisatoriska förändringar innebär ofta en omställning som påverkar de anställda.

  Syfte: Syftet är att genom en intervjustudie på ett företag se hur anställda reagerar då de påverkas av en rollförändring som innebär förändrade arbetsuppgifter. Beroende på vilka reaktioner som uppstår vill studien även beskriva vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för reaktionerna. Förhoppningsvis kan studien användas för att hämta inspiration och fungera som ett hjälpmedel till andra organisationer som genomgår liknande förändringar.

  Genomförande: För att ge svar till frågeställningen har tretton personer intervjuats på två av ett hemelektronikföretags lagershopar där man sedan ett år tillbaka har genomgått en förändring med fokus på ökad försäljning. Som metod för studien har en kvalitativ ansats valts där semistrukturerade intervjuer använts för att samla in information om de anställdas reaktioner på förändringen.

  Slutsatser: Studien visar på skilda uppfattningar där det bland de anställda både finns positiva och negativa reaktioner på arbetsrollsförändringen. Provisionsbaserad lön ger positiva reaktioner medans bristande kommunikation och informationsdelning samt ett ledarskap utan delaktighet är de bakomliggande faktorerna som resulterar i att de anställda reagerar negativt.

 • 307.
  Bergman, Axel
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Nilsson, Robin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Operationell leasing och effekten av IFRS 16: En studie som undersöker effekten av IFRS 16 på svenska företag med hjälp av en internationell jämförelse2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion:1 januari 2019 är tanken att IFRS 16 ska användas som en ny standard för redovisning av leasingavtal. Det här styrs i dagsläget av IAS 17 som möjliggör för företag att formulera sina leasingavtal så att de kan klassas som antingen operationella eller finansiella. Ett operationellt leasingavtal behövs ej redovisas i balansräkningen vilket gör att företag med mycket leasing medvetet skriver sina leasingavtal så att de klassas som operationella, vilket leder till dolda skulder och tillgångar. Dessa redovisas sedan enbart i not, i företagens finansiella rapporter.

   

  Syfte: Syftet med studien är att bredda kunskapen om vilken effekt införandet av IFRS 16 kommer få för svenska företag inkluderade på Large Cap och ställa den i relation med effekten i andra länder.

   

  Forskningsfrågor:

  - Hur kommer en kapitalisering av operationella leasingavtal påverka svenska företag?

  - Skiljer sig effekten av en kapitalisering i Sverige med en kapitalisering i andra länder i                     Europa?

   

  Metod: Undersökningen är kvantitativ och använder en kapitaliseringsmodell utvecklad av Imhoff et al (1991) och Fülbier et al (2008) för att beräkna en kapitalisering av operationella leasingavtal. Vidare har statistiska metoder använts för att mäta skillnaden i förändring mellan Sverige och de två övriga länderna, Tyskland och Storbritannien.

   

  Resultat och slutsats: I Sverige noteras signifikanta förändringar i nyckeltal efter en kapitalisering av operationella leasingavtal, vilket även skedde i Tyskland och Storbritannien. Storbritannien som var mest leasingtungt upplevde största skillnaden i siffror, följt av Tyskland och Sverige. Vid en statistisk jämförelse länderna emellan var Storbritannien det enda land som hade en statistiskt signifikant förändring i ett av nyckeltalen, totalt kapital. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en effekt av kapitalisering av operationella leasingavtal i Sverige går i linje med resultaten i andra länder då skillnaden mellan länderna inte var statistiskt signifikanta.

 • 308.
  Bergman, Cecilia
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Todorovic, Dijana
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Hur skapar man kontinuitet i ideella organisationer: En fallstudie av Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose:  The purpose of the essay is give the association Sweden's Young Catholics recommendations how to maintain the contingency within the organization. The recommendations arises through analysis about how Sweden's Young Catholics can preserve the tacit knowledge that the employees and volunteers have, and which factors motivates to volunteer leadership.

  Methology:  For this case study we have used a qualitative method with a touch of a quantitative method. We did two interviews with employees and one through e-mail with another employee. We also did a minor poll with volunteers in the Stockholm region in Sweden's Young Catholics.

  Theoretical perspective:  This chapter starts with an overview over different definitions of tacit knowledge and there after a theory about motivation. This chapter illustrates theorys by Polanyi, Nonaka, and Herzberg.

  Empiric: This chapter declares material and interviews made for this thesis. Material about the organization from the website for Sweden's Young Catholics, the interviews about tacit knowledge and the poll about motivation.

  Analysis: In this section we analyse all the material and interviews collected in the empiric section with help of the theories from the theoretical chapter. The interviews with the tacit knowledge and the poll with help of Herzberg's theory.

  Conclusion:  The most important conclusion is that Sweden's Young Catholics should keep their tacit knowledge by developing a symbolic organizational language in shape of reference guides. The communication in the organization also has to improve and Sweden's Young Catholics should have a practical part in their leadership course which also can serve as a transfer of tacit knowledge. Other conclusions are that the most important motivation factors is promotion and performance according to both employees and volunteers. Although Sweden's Young Catholics should take both motivation factors and hygiene factors in their consideration, because they are both important for keeping the contingency in the organization.

 • 309.
  Bergman, Oskar
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Gustafsson, Viktor
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ser inte skogen för alla träd: En studie om skogsbolags regelefterlevnad2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: 1990 the work begun to create a common framework for forestry and agriculture. 2001 the work resulted in IAS 41 made by IASB. The major change from going from national rules to IAS 41 was that assets and liabilities needed to be calculated to fair value instead of historical cost. The rules to compute fair value is complicated and therefore 2010 IASB released IFRS 13 to harmonize the how companies computed fair value. It is through the company’s annual report that they show compliance with IAS 41 and IFRS 13.By doing a comparative study of several countries that report according to IFRS, the purpose of the study is to extend the field of research for forestry companies that reports according to IAS 41 and the new standard IFRS 13. To answer the purpose, we examine if there are any differences in compliance between forestry companies in different countries and what any differences can be caused by. We designed two questions to answer the goal of this study.

  • How are the compliance with the disclosure requirements in IAS 41 and IFRS 13.
  • Have company-specific factors any correlation with compliance.

  Theory: There are a multitude of possibly explanations on why a company choose to comply or not comply with disclosure requirements. This study examines the intensity of supervisory body. A measurement made designed by Jackson and Roe (2009). Jackson and Roe (2009) argue that with a higher budget and a greater amount of staff the organization can investigate more accusations, prevent and punish non-compliance. In theory an authority that is more active will provided higher quality of the financial reports. Carvajaland Elliot (2009) also argue that non-compliance is an important issue because the credibility of financial markets relies on effective discipline and real consequences on non-compliance. If a supervisory body is passive and non-compliance does not lead to any consequences it can erode the credibility in financial markets.

  Method: The study is a comparative investigation on compliance of IAS 41 and IFRS 13. The study selection are 17 forestry companies from four different nations. We have developed two interpretations guides to help us determine if a company comply with IAS 41 and IFRS 13. This data is then computed to a disclosure index there every fulfilled disclosure is divided by all possibly disclosures. Then we tested if there were a difference in mean compliance between the four nations with an Anova-test. Lastly we tested if there were a correlation between our hypothesis and compliance with a t-test.

  Results: The study could not find a statistical significant difference between compliance and the four nations nor could we find a correlation between our hypothesis and compliance.

 • 310.
  Bergman, Robin
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Larsson, Johan
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Underkapitalisering: koncernintern skatteplanering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 311.
  Bergstedt, Sandra
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Kaze, Dauphine Daniella
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Premiepensionen: Hur ser privatpersoner på risk?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska pensionssystemet är uppbyggt av tre delar: ett eventuellt eget pensionssparande, en tjänstepension samt den allmänna pensionen som i sin tur består av en inkomstpensionsdel samt en premiepensionsdel. Varje individ kan själv bestämma över sin premiepension och det finns cirka 800 fonder att välja mellan. Fondrisk innebär hur mycket värdet på fonder varierar över tid. En fondportfölj bör vara uppbyggd av en blandning mellan räntefonder och aktiefonder för att hitta en bra balans.

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur riskpreferenserna hos privatpersoner ser ut gällande placeringen av premiepensionen. Kön, ålder och utbildning var variabler som användes för att undersöka hur risknivån ser ut.

  En deduktiv ansats tillämpades eftersom en kvantitativ studie gjordes med statistik från Pensionsmyndigheten. Datan vi fick från Pensionsmyndigheten var insamlad inför deras årliga rapport Pensionsspararna och Pensionärerna 2011. Den data som behandlades handlade bara om de som hade gjort ett aktivt val. De teorier vi har använt oss av för att uppfylla vårt syfte har varit portföljteori, overconfidence, den rationella individen samt teorin om att män tar större risker än kvinnor. Vi har även valt att studera fyra tidigare forskningar för att kunna jämföra vår studie med deras. Vi valde dessutom att definiera premiepensionen, AP7 Såfa samt risk inom premiepensionen.

  Resultatet från studien blev att män tar en aning större risker än kvinnor, men skillnaderna var inte speciellt stora. De lägsta och högsta uppmätta värdena var samma för kvinnor och män och även medianvärdet var nästan samma. Räknat på medelvärdet så kunde vi dock upptäcka en del skillnader. Åldergruppen 36-45 år hade högst risknivå gällande ålder och de med eftergymnasial utbildning hade högst risknivå gällande utbildning. Vi kunde se ett signifikant samband från regressionsanalysen vid alla de undersökta variablerna. 

 • 312.
  Bergsten, Martina
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Hedberg, Anna
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Att bemöta en missnöjd kund: En studie av klagomålshantering i hotellbranschen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kandidatuppsats, med titeln Att bemöta en missnöjd kund, belyses vad som kännetecknar ett skickligt bemötande av en missnöjd kund hos ett tjänsteföretag. Undersökningen är gjord på branschnivå, med utgångspunkten att hotellbranschen är skickliga på att bemöta missnöjda kunder, baserat på dess få anmälningar hos Allmänna Reklamationsnämnden. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hotells och hotellkunders föreställningar och agerande i en missnöjessituation. För att nå målet har dels intervjuer med ansvariga för kundklagomål på fyra olika hotell i Stockholm gjorts, dels har en branschgenerell enkätundersökning genomförts bland 40 respondenter som nyligen varit hotellgäster.

  Slutsatsen är att ett skickligt bemötande av en missnöjd kund hos ett tjänsteföretag kännetecknas av att en dialog med kunden, i vilken beslut om lämplig kompensation tas.

  Vidare kännetecknas det av en minimering av alla omständigheter som gör det obekvämt och krångligt för kunden att uttrycka missnöje när den väl har för avsikt att göra det. Av stor vikt är att få kunden att uttrycka missnöjet i ett så tidigt skede som möjligt för att underlätta processen. Slutligen kännetecknas ett skickligt bemötande av en missnöjd kund av en vidsynt kompensationspolicy hos tjänsteföretaget.

  Vår uppfattning är att uppsatsen bidrar till att hjälpa tjänsteföretag att utveckla sina rutiner för handhavandet av missnöjda kunder samt till att öka deras förståelse för kunden i en missnöjessituation.

 • 313. Bergström Björn, Ludvig
  et al.
  Tallberg, Lars
  Autenticitetens regler: En studie om konstruktionen av trender och hur de påverkar företags varumärken i en viktlös ekonomi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag försöker idag på kreativa och diskreta sätt möta oss på våra egna arenor. Detta är i sig inget nytt fenomen – produktplaceringar i film och TV var länge vanligt förekommande, men har minskat kraftigt under senare år. Att istället försöka tilltala oss genom våra egna val av livsstil har blivit det nya sättet för företag att bryta igenom den massa av kommersiell kommunikation vi stöter på dagligen och som vi ofta försöker stöta ifrån oss. Men dessa immateriella, viktlösa värden är idag ofta det som differentierar ett varumärke från ett annat i konsumentens ögon. Därför är det i vår tid en fundamental del i varje varumärkes uppbyggnad. Denna uppsats fokuserar på företags nyttjande av trender i samhället för att vinnlägga sig dessa värden och knyta dem till det egna varumärket. Utgångspunkten har varit att söka förstå hur företag ser på konstruktionen av dessa trender i en konsumtionsmiljö där gränsen mellan producent och konsument blivit allt mer otydlig. Uppsatsen följer en kvalitativ modell med en abduktiv forskningsansats där empiri och teori hela tiden har utformats och behandlats i ett växelspel. Resultatet av undersökning visar på tydliga paralleller till teorier bakom det så kallade Corporate branding-arbetet, där företagets kultur, vision och image måste korrelera för att företaget på ett lyckat sätt ska skapa ett starkt varumärke av sig själva. Nyckelordet, både efter denna uppsats undersökningar och i Corporate branding-processen överlag, är autenticitet. Vikten av att som företag i dessa trendnyttjanden visa på ett ärligt engagemang som går i linje med företagets interna och externa bild har visat sig fundamental. Uppfattningen om var trenden uppkommer och företags kontroll över den har däremot visat sig vara olika beroende på respondent, varpå ingen tydlig bild har framkommit.

 • 314.
  Bergström, Johannes
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Konstantino, Andreas
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Hur är träffsäkerheten?: En uppsats om aktierekommendationer från aktiehus och affärstidningar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En eventstudie gjordes på aktierekommendationer publicerade på Privata Affärers hemsida mellan 2009-2010. Publiceringsdagen för rekommendationen utgjorde eventdagen och ett eventfönster på fem dagar innan och fem dagar efter. Rekommendationerna delades upp i olika kategorier för att kunna se skillnader mellan köp, avvakta och säljrekommendationer samt för Mid Cap och Small Cap. Uppsatsen kunde inte påvisa någon generell statistisk signifikant överavkastning i någon av de undersökta kategorierna.

 • 315.
  Bergström, Lisa
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Grafström, Emily
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Vägen till framgång: En studie om festivaler i Stockholm2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine how events can be successful and stay competitive.Festivals are a big part of the event world and it can be difficult to understand why certainfestivals are successful and others not. In this paper we have conducted a comparison betweentwo major festivals in Stockholm. Both of them reached success, but nevertheless one of themfailed, while the other one is still successful. With this comparison, it appeared that there aremany aspects that help a festival to reach success but also factors that can make a festival afailure. To conduct this study, a number of interviews have been carried through; these havelater been put in relation to different theories about festivals. The results of this study providesinsight into festivals ups and downs and why these happen, and can hopefully be a help toboth new and existing festivals to achieve good results.

 • 316.
  Bergström, Louise
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  "Det händer inte oss": Värdet av kriskommunikation och mediehantering2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The study aims to analyze how companies can learn from past communications in critical situations and during corporate crisis, and see how they use this knowledge in the management of subsequent critical situations and corporate crisis. Furthermore, the media is analyzed to see how the newspaper industry chooses to reflect an organization and its actions, and also to see if the pressure through articles in the newspapers has an impact on the extent of the situation.

  Method: A qualitative case study of Sweden’s largest food company, ICA Sverige AB, where knowledgeable people in media management within the company are interviewed using semi-structured interviews, with support of quantitative methods by a collection of articles from the news press.

  Theories: Concepts, theories and models in crisis management and communication has been applied to relevant data. These comprise Knowledge Management, a communication template in crisis management, The Situational Crisis Communication Theory (SCCT) and the model Content of crisis communication.

  Empiric: Based on the quantitative data consisting of articles from four Swedish news sources: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet and Expressen, a semi-structured interview guide was created and carried out with the person within ICA who possesses knowledge of the subject area.

  Conclusion: ICA has during the priod studied exhibited to have used the concept of Knowledge Management in the development of their routines regarding product recalls at product defects. The relationships between ICA and the media have shown improvements, which has resulted in ICA percieve the media coverage as balanced, true and fair.

 • 317.
  Bergström, Sara
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Oni-okpaku, Christiana
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Nice girls finish last: Kvinnor i ledande positioner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 318.
  Bernergård, Axel
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Self-control problems and the folk theorem2019In: Journal of Economic Behavior and Organization, ISSN 0167-2681, E-ISSN 1879-1751, Vol. 163, p. 332-347Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper generalizes the basic complete information pure-action folk theorem such that it applies when discounting is present-biased and the discount factor between two successive periods increases with the waiting time until the periods are reached. We distinguish between time-consistent decision makers who maximize their initial preferences and time-inconsistent decision makers who maximize their current preferences, and our folk theorem holds for both types. Since discount functions are not assumed to have any specific functional form, decision makers are said to be patient if the sum of the discount factors for all periods is large.

 • 319.
  Bernstone, Ida
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Hellqvist, Lisa
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Prissättning Ekologiska livsmedel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 320.
  Bertlin, Johan
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Johansson, Johannes
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Utdelningspolitik i olika branscher: En studie av svenska företag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utdelningar är ett ämne som debatterats flitigt under mer än 50 år, dock är mycket ändå oklart inom ämnet. Teorierna om vad som påverkar utdelningar är många men kan ändå inte ge en heltäckande förklaring. Huruvida den bransch som företaget är verksam inom har påverkan på utdelningspolitiken är ett område det forskats relativt lite inom. Den forskning som gjorts på området har främst varit inriktad på den Amerikanska marknaden och gett tvetydliga resultat.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall skillnader existerar i utdelningsandelen mellan olika branscher på Stockholmsbörsens största lista. Resultatet analyserades sedan med hjälp av befintliga teorier.

  Författarna har studerat 63 företags utdelningsandel under en fem års period för att undersöka ifall eventuella skillnader beror på effekter specifika för de olika branscherna eller om de beror på att vissa branscher innehåller fler stora och väldigt lönsamma företag. Ifall denna typ av företag även har höga marknadsandelar och existerar på en trögrörlig marknad är den känd som kassakossor. Författarna lyckades finna fem kassakossor bland de 20 företag som undersöktes.

  Resultaten från studien visade på att några skillnader mellan de olika branschernas utdelningsandelar ej existerade, undantaget var IT som skiljde sig mot flera av de övriga. Detta resultat kunde delvis förklaras med några av de utvalda teorierna, till exempel klienteleffekten och teorin om branscheffekter. Även att kassakossor skulle ha någon speciell påverkan på branschens utdelningsandel kunnde avfärdas då kassakossorna varken visade sig ha större eller jämnare utdelningar än övriga företag.

 • 321.
  Bhalli, Ramiza
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Sardar, Maryam
  Södertörn University, School of Business Studies.
  En komparativ studie mellan etiska och traditionella fonder: En studie som jämför riskjusterad avkastning mellan etiska och traditionella aktiefonder på den Svenska marknaden 2007-20112012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to do a comparative study between Swedish Ethical equity Funds with Swedish traditional equity funds in terms of return, risk and risk-adjusted return.

  Theory: Sharpe ratio and Modigliani-Modigliani.

  Method: The essay will be based on a quantitative research method in which secondary data is the basis for the calculations. A statistical analysis was applied.

  Conclusion: The study concludes that there is no significant difference between the ethical fund group and the traditional fund group in terms of return, risk and risk-adjusted returns. The traditional fund group was those who had the best returns but only by small margins.

 • 322.
  Bhaskar, Annu
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Teglund, Daniel
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  En studie om fåmansföretag och dess utdelning: – Hur påverkar 3:12 reglerna företagens utdelningsbeslut?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens titel: En studie om fåmansföretag och dess utdelning

  – Hur påverkar 3:12 reglerna företagens utdelningsbeslut?

  Slutdatum: 2008-06-02

  Ämne/Kurs: Företagsekonomi C, Kanditatuppsats i redovisning

  Författare: Annu Bhaskar & Daniel Teglund

  Handledare: Curt Scheutz

  Nyckelord: Fåmansaktiebolag, 3:12-reglerna, utdelning, revisionsplikt.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ägare till fåmansföretag resonerar vid utdelning.

  Delsyfte: Vilka faktorer påverkar fåmansföretagen och vad de måste ta hänsyn till.

  Metod: Kvalitativ och kvantitativ metod.

  Empiri: Fallstudie på fem fåmansföretag och kvantitativ undersökning på 50 stycken fåmansföretag.

  Slutsats: Det viktigaste resonemanget för fåmansföretagare vid utdelning är att det ska finnas tillräckligt med kapital i företaget för att de skall kunna fortsätta sin verksamhet. Något som var väldigt viktigt för fåmansägarna var att inte överskrida 3:12-reglernas gränsbelopp, för att undvika att en del av utdelningen beskattas som inkomst av tjänst.

  Revisorn är även en faktor som påverkar storleken på utdelningarna. Utdelningarna har blivit större sedan de nya 3:12-reglerna infördes år 2006.

 • 323.
  Bhatti, Therese
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Förtroende och risk inför ett online köp: En kvalitativ studie om riskupplevelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: The risk of online shopping differs from consumer to consumer. Previous scienceshow that consumers experience a higher risk related to online shopping, compared topurchase in traditional stores. The reason behind this is that there is no possibility to physically inspect the product before the purchase is completed, and most people want to try and feel the clothes before they decide to buy it. Also there is no opportunity to create an opinion about the seller, since there is no physical interaction between the customer and the ecommerce, which creates difficulty in assessing whether it is a reliable seller or not. An actionto reduce the consumers perceived risk is by creating a trustworthy impression.

  Purpose: The purpose of this study is to investigate consumers perceive risks related buy ingclothes online, and if confidence in the e-commerce affects the risk level.

  Method: The research method for this study was qualitative, with a deductive approach. Data collection was developed through eight semi- structured interviews, in which participant werechosen from a convenience selection from the Stockholm area. Focusing on individuals between the age of 20- 45.

  Result: The study found that consumers who purchase clothes more often experience a lower risk related to online shopping, compared to those who do it rarely. The two distinct risks that respondents experienced in online shopping were the risk related to the clothes and the financial transaction. Results also showed that trust towards e-commerce has a decisive impact on the degree of risk, and how confident a consumer feels ahead of buying clothes online. It was found that the most effective trust-creating approach was contently information about the clothes, and several payment options. Additionally the results shows that consumers reduce the perceived risk level of online purchase through viral marketing, which is word-of mouth.

 • 324.
  Bhogal, Maninder
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Liljerud, Ebba
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Chefers och medarbetares perspektiv på motivation: En studie inom internationellt verksamma företag med grossistverksamhet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this essay is to examine how managers in companies within wholesale distribution work with motivating their staff, and to examine which factors increase the motivation of employees. By doing this, the essay is expected to examine how managers’ and employees’ perspectives correspond, and to find which factors differentiate between their views.

  Method: In order to fulfill the purpose of this study, we have executed two case studies at two different companies that work with wholesale distribution. We have collected data and processed it either quantitatively or qualitatively.

  Conclusion: This study shows that managers and employees have a relatively united perspective about what they want to achieve by motivation. However, there are different opinions about the factors that are seen as important in order to achieve an increased motivation of the employees. Overall the managers’ work to increase the motivation is conformed to what employees think is important.

 • 325.
  Bhogal, Ramandeep
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  El Azzouzi, Mohamed
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Digital kompetens i det offentliga Sverige: En studie om digitalisering och dess påverkan på kompetens och kompetensförsörjning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis has been to study how digitalization has affected competency and competency management within Swedish authorities. This regards to the sixteenth sustainable goal developed by the UN which purpose is to promote peaceful, equitable and inclusive societies for a sustainable development. E-governance and its effect on the society is being studied to achieve the vision of a sustainable development. Collection of data has included primary data in the form of semi-structured interviews. Further on, secondary data have been applied in form of statistics for varying contexts.

  Based on the study’s findings it can be confirmed that the digital transformation within the examined authorities partially has contributed to replace professional tasks and partially to change the working tools used in the operation. The new professional tasks and their applied processes have contributed to higher demands of new competencies within the operation. It is mainly about an increased digital competency of employees. Depending on the digital maturity and the implementation of new technologies, the demand of digital competence varies between the authorities.

 • 326.
  Biazar, Behnaz
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Gertow, Mårten
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  K2-regelverket: En empirisk studie om varför företag inte väljer att tillämpa BFNAR 2008:1.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose with this empirical study is to investigate how many companies have chosen to apply the K2 framework and see why the remaining companies have chosen not to.

  Methodology: A choice of a quantitative approach has been applied to collect information and create a foundation for the problem. Furthermore a qualitative approach has been selected to cover the remains.

  Theoretical perspective: This section contains a presentation of the agency theory, the institutional theory, the k-project and a comparison of K2 and the existing regulation.

  Results: Three out of 143 companies applies BFNAR 2008:1. 13 out of 143 companies use self-generated intangible fixed assets. Out of 29 contacted companies only three know about K2. The 29 companies are from various lines of business within an area.

  Conclusion: The conclusion of our research is that the majority of the companies did not reject to use the K2 regulations. They just did not know it existed. The two contacted companies that already applied K2 had an accounting consultant who chose it. Thus, the companies did not make an active choice to apply K2.

 • 327.
  Bik, Daniel
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Bodin, Daniel
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Innovationsimplementering: Att sätta en standard2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad är det, som gör så att en vara blir synonymt med en hel varugrupp, som exempelvis Lypsyl för läppcerat? Vilka bakomliggande faktorer är det som är verksamma för att en teknologi fullständig konkurrerar ut en annan, såsom VHS gjorde med BetaMax? Dessa frågor kring hur teknologisk utveckling sker och i många fall skapar förutsättningar för en standard på marknaden undersöker författarna Bik och Bodin i kandidatuppsatsen Innovationsimplementering – Att sätta en standard.

  Genom att studera utvecklingsprocessen för det elektroniska faktureringsformatet Svefakturan och dess väg till att bli det dominerande formatet inom e-fakturering i Sverige visar författarna på vilka faktorer som bör ses som särskilt viktiga. En fallstudie som inte enbart belyser viktiga fenomen i och kring problemområdet utan även är högst aktuellt. Då samtliga svenska myndigheter genom ett obligatorium av riksdagen måste sköta alla sina faktureringar elektroniskt, senast den första juli 2008.

  Utgångspunkten i studien har varit deduktiv, varför teoretiseranden inom problemområdet har fungerat, som undersökningens utgångspunkt. Den teroetiska referensaramen utgjordes till stor del av dominant design modellen, som visar på ett visst evolutionärt synsätt gällande teknologisk utveckling. Detta tillsammans med teoretiseranden kring standarder och dess natur.

  Författarnas slutsats, i likhethet med tidigare studier, visar på att en rad olika faktorer bör ses som verksamma då en vara utvecklas till den marknadsdominerande. Flertalet av dessa, påvisade faktorer, såsom ex. bakomliggande aktörer och grad av öppenhet, anses dock samtliga kretsa kring frågan om teknikens spridning. Vilken kan ses som en självförstärkande process, då en tekniks attraktion oftast ökar i takt med dess utbredning.

 • 328.
  Billinger, Hanna
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Mellanchefens ledaregenskaper: Skillnaden mellan internt och externt rekryterade2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier kring ledarskap har bedrivits sedan lång tid tillbaka. Ledarskap har ständigt varit aktuellt att diskutera och mängder med litteratur har publicerats inom ämnet. Majoriteten av den moderna forskningen har fokuserat på den högsta ledaren i organisationen, den så kallade toppchefen. Ledare som befinner sig mitt i organisationen, mellanchefer, nämns inte lika frekvent. Denna uppsats berör problematiken kring mellanchefspositionen, en position i organisationen med både ett personalansvar och en överordnad chef.

  Om ledaregenskaper är någonting medfött eller om alla har möjlighet att utveckla dessa egenskaper är något som det tvistas om, men att de finns kan de flesta hålla med om. Det pågår även en diskussion om vilka egenskaper som krävs för att man skall bli en framgångsrik ledare. Denna studie utgår fån Yukls teori om ledaregenskaper och syftet är att jämföra vilka skillnader som finns mellan internt rekryterade mellanchefer och externt rekryterade. Jag har även jämfört vilka skillnader som finns i ledningens uppfattning om vilka ledaregenskaper mellancheferna besitter.

  Jag har gjort en kvalitativ fallstudie av fyra mellanchefer, två internrekryterade och två externrekryterade, samt en representant från ledningen på den statliga myndigheten Post- och Telestyrelsen.

  Analysen visar att ledaregenskaperna inte är totalt knutna till varifrån mellancheferna är rekryterade, utan en spridning mellan de båda grupperna har visat sig. Detta resultat stämmer även överens med ledningens uppfattning om skillnaderna mellan de två grupperna. En skillnad har dock framkommit ur denna studie. De internrekryterade mellancheferna tenderar att vara mer ambitiösa än de externrekryterade. De externrekryterade har i sin tur visat sig vara mer självsäkra än de internrekryterade. Det finns två ledaregenskaper som samtliga mellanchefer i denna studie besitter. Dessa är anpassningsbar och ansvarstagande/pålitlig.

 • 329.
  Billkärr, Carl
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Lublin, Joakim
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Entreprenöriell marknadsföring i entreprenöriella företag: Hur marknadsför och etablerar sig entreprenöriella företag på nya marknader?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marketing is a broad subject with many different areas. Part of the marketing that has been of great importance is the 4P:s also known as the marketing mix. Marketing mix is included in one of the traditional marketing approaches. In recent years there have been some changes and have begun looking at new ways of looking at marketing. One of the ways is entrepreneurial marketing to the effect that the company tries to use its resources optimally. For example, usage of network marketing and creative resource-commercial, which is useful for small and resource-poor firms. The purpose of this study is to investigate and understand how entrepreneurial companies market and establish themselves. The survey methodology in the study is a qualitative case study. A study of four interviews with innovative companies. The companies included in the study are Creality, Avtal24, FlexGrip and Brottsportalen.se. The interviews were recorded with a dictaphone and has since become the basis of empirical data in the work.From data collected in the empirical data was then carried out an analysis in which empirical evidence and theories were contrasted and analyzed. The findings showed that companies in the study were innovation-oriented and was based on themselves and their ideas when they created businesses, something that came naturally to an entrepreneurial companies and individuals have created. They also showed that companies had deliberately positioned itself but that it was a process that evolved. Advertising was also something that was a low priority because of lack of resources meant that the companies used the methods that are affordable and natural resources, such as joint-ventures with other companies. Instead of the traditional methods for collecting information, companies have used the personal network and contacts with potential customers to obtain information on the market. The companies in this study has shown signs of making use of an entrepreneurial marketing, while also using techniques that may belong to a traditional way of marketing themselves.

 • 330.
  Billström, Marcus
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ryglert, Mattias
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  ISO-Standarder som institution: En kvalitativ studie i hur standardiserade ledningssystem påverkar organisationers arbete med kvalitet och hållbarhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Quality management standard ISO 9001 and environmental management standard ISO 14001 are frequently occuring in swedish enterprises. The standards are intented to provide a foundation for an organization’s management system and they contain a series of specifications that are estimated to be optimal for a business to conduct a sustainable and high quality operation. ISO-standards are published by International Organization for Standardization, which is abbreviated as ISO. The abbreviation stems in the greek term isos, which can be translated into equal or alike. The main idea of ISO-standards is that they are a series of standardized guidelines which can be applied to any organization with the same results.

   

  By conducting a qualitative multi-case study the research intends to examine how organizations are affected by the ISO-standards proliferation and institutionalization, as well as its perceived effects on firms’ work with quality and sustainability. Primary data has been gathered during the course of the research by conducting six semi-structured interviews with quality managers, environmental managers and project managers at ISO-certified enterprises as well as the Swedish Standards Institute. The majority of the analysis treats ISO-standards in the context of institutionalization, isomorphism and institutional pressure. Moreover, it also examines the enterprises alleged motives for adaption as well as their experience of the organizational changes a certified management system entails.

  The results of the research shows that the examined enterprises claims to have three different motives for adaption: Pressure from stakeholders and the customers’ demands for certified management systems, certificates as a competitive advantage in procurements, as well as a trust in the standards ability to streamline the organization.

   

  The pressure from stakeholders have proven to play a central role in how the enterprise conducts work with the standards. The organizational effects are perceived by all respondents as positive. However, in most cases they do not give the impression of being worthy of the time and effort required to achieve a certificate. Instead, the process of acquiring a certificate is often initiated as a direct response to customers’ demands. Thus, the organizations are more inclined to adapting the same kind of standardized ways of planning their operations, which further makes them homogeneous with their environment as well as contributes to the professionalization of quality- and environmental work. 

 • 331.
  Bindå, Tobias
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Carlgren, Robin
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  UEFA Financial Fair Play: Regleringen av fotbolls-Europa2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since 2011 UEFA, the managing organisation of European football, demands that all clubs wanting to participate in the two major European club football tournaments, UEFA Champions League and UEFA Europa League, has to abide by the rules for UEFA Financial Fair Play. This regulation was developed by UEFA to protect the long-term financial stability of European club football.

  The thesis focuses on the largely debated break-even requirement, to determine whether UEFA Financial Fair Play will come to affect the competitive balance between clubs in Europe.

  The main purpose of the study is to conclude whether UEFA Financial Fair Play has affected the market for football clubs and their opportunity to compete sporting success. Further, the study tries to determine if the critics of the regulation are right in saying that the rules preserve the existing power balance on the market.

  An analysis of the annual reports from 24 European football clubs of the last nine years has been conducted. The 24 clubs were chosen, from four of the biggest football leagues in Europe, by a stratified sampling.

  The theoretical framework of this study is based on three main theories. Associative competition, Rat-race-theory and regulation theory and these are used to analyse the results. Through hypothesis testing the study shows that, even though the regulation has had a positive effect on the clubs economical results, there are clear signs that the rules has made it harder for smaller clubs to challenge the big clubs for sporting success through economical investments.

  These results also conclude that the regulation contributes to conserve the existing balance in the market.

 • 332.
  Binnquist, Veronica
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Jarlsäter, Thomas
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  En undersökning av arbetssätt vid designprocesser2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 333.
  Birgersson, Jonna
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Nguyen, Silvia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Marknadens talan: En eventstudie om marknadens reaktion när företag byter VD2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this work is to investigate how the market reacts to a change of CEO and if the impact on the share price is different when a company changes founder-CEO compared to a non founder-CEO. We chose to write about this type of phenomenon mainly because we see that CEOs today are replaced more frequently than before.

  Theory: The efficient market hypothesis, the agent theory and corporate governance.

  Method: The study is based on a quantitative deductive research approach. The companies investigated were Swedish companies listed on Nasdaq Stockholm and they have been examined using an event study and two hypothesis tests.

  Results: The result consists of 20 observations from 20 companies. The cumulated average abnormal return is presented for all days of the event window. The results of the hypothesis tests are also presented.

  Analysis: The first hypothesis test shows that the announcement of the change of CEO has an impact on the share price. The second hypothesis test shows that there is a difference regarding the impact between the announcement of change of a founder-CEO and a non founder-CEO. The event study shows that the impact of the change of a founder-CEO is positive and the impact of the change of a non founder-CEO is negative.

  Conclusion: The result of the study shows that the announcement of a change of CEO has a significant impact on the share price and the announcement of the change of a founder-CEO affect the stock price different from the change of a non founder-CEO.

 • 334.
  Birgisdottir, Johanna Erla
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Troberg, Charlotte
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  CSR: Mycket snack, liten verkstad?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. CSR- arbete innefattar ansvar gentemot ägare, anställda, kunder, långivare, myndigheter och övriga intressenter samt ett ansvar och engagemang i samhället och världen utanför företaget.

  Problemformulering: Denna uppsats avser att undersöka hur mycket som skrivs om CSR- arbete på börsnoterade företags hemsidor, och utifrån det kartlägga hur mycket av den givna informationen som visar på vad företagen konkret åstadkommer.

  Problemställningar:

  • I vilken utsträckning kommunicerar företagen sitt CSR- arbete via sina hemsidor?
  • Hur stor andel av kommunikationen utgörs av konkreta åtgärder och exempel?
  • Vilka mönster kan urskiljas i företagens CSR- kommunikation via hemsidorna?
  • Är CSR viktigt för företagens varumärkesbyggande?

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationsperspektiv genomföra en explorativ/komparativ studie för att undersöka hur konkret företag förmedlar sitt CSR- arbete på sina hemsidor.

  Metod: En undersökning har genomförts på 30 börsnoterade företag. Observationer på deras hemsidor har gjorts för att se hur konkret företagen förmedlar sitt CSR - arbete. Kvalitativa intervjuer har genomförts för att komplettera analysen av hemsidorna och få en bredare syn på CSR- arbete.

  Teori: Följande teorier har använts under uppsatsen: Carrolls CSR- pyramid, Profil, image och identitet, Varumärkesidentitetsmodellen, en teori om risker som kan påverka köpbeslut, Kommunikationsprocessen och Intressentmodellen.

  Slutsats: Företag finner stort intresse av att skriva om CSR- arbete på sina hemsidor. Omfånget varierar, men överlag finns ett mönster av engagemang inom dessa frågor. Samtliga företag inom de tre segmenten presenterar ringa konkreta åtgärder och exempel i relation till hur mycket de skriver om CSR i allmänhet. Vad som kan utläsas i empirin är att företag inom Small Cap segmentet är mest effektiva i sitt sätt att kommunicera CSR- arbete. De skriver om flest antal konkreta åtgärder och exempel på minst skrivet material. Efter att jämförelse mellan de olika företagen gjorts dras slutsatsen att det sätt som text och åtgärder framställs på är liknande företagen emellan. Vad som också kan konstateras är att miljöfrågan anses viktigast inom samtliga segment. Om ett företag missköter CSR frågor kan det leda till att varumärket utsätts för risker. Dessa risker kan innebära att varumärken urholkas. Om CSR- arbetet har utgångspunkt i värdegrunder, är ärligt, strategiskt och hållbart stärker det varumärket. CSR är således en viktig komponent för företagens varumärkesbyggande.

 • 335.
  Birkedahl, Andreas
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Burlin, Ann
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Produktplacering: En komparativ studie av amerikansk och svensk TV-produktion2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 336.
  Birksjö, David
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies, Business studies.
  Box, Marcus
  Södertörn University, School of Business Studies, Business studies.
  Gratzer, Karl
  Södertörn University, School of Business Studies, Business studies.
  Löfgren, Helena
  Södertörn University, School of Business Studies, Business studies.
  Westberg, Karl
  Swedish Agency for Economic and Regional Growth.
  The Swedish Innovation Paradox Revisited: A Discussion about Measurement Problems2012In: Entrepreneurship and innovation networks: revised papers presented at the 15th Uddevalla Symposium, 14-16 June, 2012, Faro, Portugal / [ed] Irene Bernhard, Trollhättan: University West , 2012, p. 95-110Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The literature in the field of innovation lacks clear definitions of how to classify different types of innovations and how they are operationalized and measured. This can create problems when innovation policies are developed.

  Recent responses to the Swedish paradox (Granberg and Jacobsson, 2006; McKelvey et al. 2007) – where investments in knowledge and R&D not in a corresponding manner contributes to innovations and economic growth – states that measurement problems may be the answer to the existence of this paradox. Innovations are often measured by number of patents, patent citations and R&D expenditures.

  In this paper we primarily focus on the number of patent applications as proxy for innovation to provide better information for decision making and research.

  The study consists of two empirical parts. One focusing on data covering the Swedish security industry and data on patents applications. The other part is a qualitative study where managers are interviewed about innovativeness within their company. This allows us to find innovations that are not showing in the patent data.

  Our study showed that major innovations were often introduced from other industries – implemented by large dominating companies – and they were seldom patented. Our quantitative data indicates a lower level of innovation that arguably could be assumed to be the case judging from our qualitative data which includes a number of unpatented innovations. Notwithstanding considerable measurement problems, it seems that the Swedish security industry is characterised by high growth in terms of number of firms but a relatively modest amount of patented innovations. Major innovations have rather come from other industries, or have not been patented and therefore they are not captured in statistics when using patent as a proxy for innovation. This study provides empirics from the Swedish security industry that indicates these claims.

  With this paper we want to provide a basis for discussion about the use of patent statistics as an indicator of innovation. We also suggest that the usage of patents as a proxy for innovations need to be further discussed and elaborated.

 • 337.
  Birksjö, David
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Furberg, Andrea
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Innovationsprocesser i Sverige: Stegen mot en marknadsetablering2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie är utredande och avser att utifrån Shane & Venkataramans teori om idéers uppkomst, MIRPs teori om innovationsprocesser och Sarasvathys teori om causation och effectuation explorativt beskriva och deduktivt tolka innovationsprocesser i Sverige. Problemformuleringen lyder: Hur uppkommer och utvecklas idéer till innovationer i Sverige?

  Empirin baseras på fyra intervjuer med representanter för fyra olika objekt vilka alla genomgått en innovationsprocess. I resultatdelen beskrivs dessa processer för att sedan analyseras utifrån de tre valda teorierna.

  Slutsatserna i studien är att innovationsprocesser i Sverige, med varierande avvikelser, uppkommer och utvecklas i enlighet med de tre bakomliggande teorierna.

 • 338.
  Bjurmark, Sofie
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Oxbern, Frida
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kassagenerering hos företag inom vårdsektorn på Stockholmsbörsen: En studie om indikationer på felaktig intäktsredovisning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problems: It is important that companies apply correct revenue recognition by following the basic rules and principles by Generally Accepted Accounting Principles. The healthcare sector is alleged by regarding indications of inadequate revenue recognition and taxationamong which the Swedish Tax Agency has examined companies in the healthcare industry.

  Purpose: The purpose of the study is to investigate whether there are indications of incorrect revenue recognition in the healthcare sector.

  Demarcation: The study is limited to studying all 42 listed companies in the healthcare sector of Nasdaq OMX STO between 2008 and 2015.

  Theory and previous research: This study is based on Bengtsson's research. Furthermore, revenue recognition is associated with accrued accounting. Subsequentlyresearch and development are taken into consideration as well as their expenses. Further theories that is treated are cash flow analysis that is linked to cash generation. This section also considering earnings management focusing on Big Bath.

  Method: It is aquantitativestudyand calculations are carried out on the basis of several annual reports for an eight-year period, longitudinal design. The study is designed in a deductive way where the outset is theories and previous research. The disappearance of the study includes eleven companies.

  Empirical and analysis: Empirical is presented in common with analysis, where there also is a short presentation of each company. The analysis main focus is on the 2015 yearsquota.

  Conclusion: Of the study's 31 surveyed companies in the healthcare sector on the Stockholm Stock Exchange, 18 companies follows Bengtsson's theory that the quota should be improved and approachthe quota value1 over a longer period. The remaining13 companies does not follow Bengtsson's theory, which indicatesincorrect and subjective revenue recognition and accordingly needs a further inspection.

  Proposals for further research: Proposals for further research are to study companies throughout their lifetime to investigate how the quota relates to 1 as well as underlying causes, alternatively study another sector where there are indications of incorrect revenue recognition.

 • 339.
  Bjurström, Charlie
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Nordin, Jörgen
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  ”Ärligt talat så har det [tradingen] blivit en skitaffär”: En fallstudie av HQ Bank2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The global financial crisis hit hard on banking operations worldwide and the sector fell under considerable scrutiny, with particular criticism directed against the banks' own trading practices. A bank owned by the Swedish financial corporation HQ seemed to go without serious financial damage duringthe crisis.

  In 2008 Finansinspektionen began a review of HQ's activities and a number of shortcomings were identified. Among other things, HQ's risk management was questioned by Finansinspektionen and further how this potentially affected the valuation of complex financial products.

  In our paper we have chosen to highlight both national and international laws and guidelines that HQ used for their operations and study if HQ followed those laws and guidelines. We also want topresent the theoretical model used by HQ for the valuation of its European options and how HQ calculated their capital requirements ratio. Our purpose is to show how the valuation affected the capitalrequirement ratio and whether HQ followed the necessary laws and guidelines for the valuation of complex financial products.

  We have chosen to carry out a case study from a deductive approach. Because we did not have access to all empirical data regarding the case study of HQ we have been limited to test the theoryon the official material regarding HQ.

  After compiling and reviewing the empirical data it brought to light that HQ is likely to have violated lagen (1995:1559) om arsredovisning i kreditinstitut och vardepappersbolag. HQ has not compliedwith regulations and guidelines that are available from Finansinspektionen, which led to the option portfolio being overrated and market risks to be underestimated.

 • 340.
  Bjursäter, Marie
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Börjesson, Elin
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  #VisitOurCountry: Nationella turistorganisationers användning av sociala medier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this essay is to describe the social media usage of five European official national tourism organizations (NTO). The essay proceeds to discuss and evaluate the findings, whilst reflecting on the advantages of social media usage from the point of view of an official national tourism organization.

  Method: The authors used three different methods of research: one structured observation to study the national tourism organizations’ everyday work in social media, one field stimulation to study if and how different NTO respond if a prospective visitor makes them a direct question via social media and finally an email interview to gain insight into NTO’s underlying strategies and policies about social media usage.

  Theoretical framework: The theories that have been used in this paper include the Uses and gratifications model, theories of one-way and multi-way communication, theories of social media and relationship marketing.

  Conclusion: By making use of social media the company releases some of its control to the customers as the latter can express their opinions freely in this type of media. One of the advantages of social media is that the platform favors dialogue and feedback. Social media can be used for traditional one-way communication, but works best as a supplement to the regular marketing activities, allowing the activities on social media platforms to focus on branding and building long-term customer relationships. Relationship marketing is extra profitable for services such as tourism, and social media provide suitable formats for e-WOM, one of the most trusted sources for information before traveling.

  The five NTO examined here are using various social media. All of them use Facebook and Twitter. However, the investigation has shown that only Facebook, and to some extent also Twitter, is used for multi-way communication. Other social media networks are simply used by the NTO as another channel for one-way marketing communications. Although regrettable that they do not fully profit from the opportunities of dialogue that social media offer, there is still value in being visible in different kinds of social media, in part due to the large group of people who use them daily.

 • 341.
  Bjälstam, Caroline
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Stenborg, Katarina
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Outsourcing av IT-tjänster: en studie av det geografiska närområdets betydelse2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna magisteruppsats är skriven inom området internationellt företagande. Det är en granskande studie av de tre största nordiska IT-konsultföretagen som bedriver outsourcing av IT-tjänster i Baltikum och Tjeckien. Dessa är TietoEnator, EDB och WM-data. Vi har även studerat två leverantörer av IT-tjänster i Baltikum, Mandator och Dati.

  Syftet med den här undersökningen har varit att se vilka faktorer som gör att företag i stor utsträckning fortsätter att outsourca delar av verksamheten, trots att ett flertal forskningsrapporter visar att det inte alltid är lönsamt.

  Analyserna visar att de faktorer som främst förmår företag att fortsätta outsourca är att de anser sig uppnå effektivitet och kostnadsbesparingar. Andra faktorer som anses avgörande är att inblandade parter har lätt att samarbeta och förstå varandra. Dessutom behöver företag nya kunskaper och kunna utnyttja sina resurser effektivare inom kompetensområdet IT.

  I slutsatsen konstateras att det blivit allt tydligare att företag som fortsätter att outsourca har haft en strukturerad plan för hur outsourcing-projektet ska genomföras. De har även goda förkunskaper om marknaden som de har valt att verka på. Vi tror dessutom att de företag som har valt att outsourca till Indien har haft fler negativa erfarenheter än de som har outsourcat till Baltikum och Tjeckien. Den viktigaste anledningen till varför företag outsourcar till Baltikum och Tjeckien är att företagen här har bättre förutsättningar att lyckas. Detta beror inte minst på den kulturella och geografiska närheten till dessa länder

 • 342.
  Björk, Erica
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Karlsson, Sofie
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Finansiell Bootstrapping i tillverknings-och serviceföretag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 343.
  Björk, Josephine
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Hallal, Sahar
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Anseende - Hot or Not?: En explorativ studie i hur stora svenska företag ser på begreppet anseende2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many views in the concept of corporate reputation and the massive research in the area tends to result in many new definitions. Research has shown that a good corporate reputation has a positive relation to Sustainable Competitive Advantage, financial performance and attraction to competent employees. The many views in the concept make it especially interesting to examine the view on corporate reputation in a perspective of big Swedish corporations. Another interesting area to examine is whether the companies manage their reputation or not. The empirical findings of this essay are based on qualitative interviews to get a deeper understanding in the area of reputation. In the analysis the empirical findings were linked to the theoretical framework chosen for the study and earlier research in the area. Through this study it has been shown that companies are defining reputation as a part of the brand. They also explain reputation as the stakeholders aggregated view of a company. The companies manage their reputation, but as an integrated component in the work of brand and communication. The companies had difficulties in separating the concept of reputation andthe concept of brand.

 • 344.
  Björk, Stephanie
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Lindgren, Louise
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Can you Lean on it?: En fallstudie om hur Lean uppföljts inom Statoil.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Today is the focus on efficiency in many organizations. The tool we have chosen to take a closer look at are Lean, a tool that deals with the efficiency within organizations.

  Purpose: The study’s purpose is to gain a greater understanding of the Lean concept in Statoil. The study intends to explore how the effort of Lean works today and how a possible follow-up has been completed.

  Theory: The study’s theory includes two tools of Lean that the survey unit has worked with since the implementation. Further discuss the definitions of Lean leadership in the theoretical framework.

  Method: The study was based on a qualitative approach in the form of semi- structured interviews and questionnaires.

  Analysis & conclusion: The Lean-concept is applied to some extent within the organization. The models we have examined are less used today than in 2006 when the implementation of Lean conducted within the survey unit. Lean leadership occurs to some degree in the organization. 

 • 345.
  Björkehag, Jonathan
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Seglare, Kristin
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Innovationssystem för medicinsk teknik i Stockholm: En undersökning av centrala omständigheter för organisatorisk samverkan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction In order to foster innovation of medical devices within the healthcare sector, a collaboration project, PUSH, has been initiated including the hospitals managed by the Stockholm County Council. The collaboration aims to capture ideas from employees and turn them into so called “high-practice” products as well as facilitate the possibilities for medical device companies to try out their products in the settings of healthcare. Collaborations for innovation, comparable to the PUSH project, can be found in both Swedish and foreign regions, but some of them fail to survive due to obstacles affecting the progress of each collaboration. Avoiding the same destiny will be a challenge to the PUSH project.

  Purpose The purpose is to search for factors affecting organizational collaboration concerning innovation systems for medical device development. The study is focusing on ”high-practice” products within the PUSH project.

  Theoretical approach In order to emphasize factors affecting innovation, theories regarding innovation systems, clusters and networks has been studied hence they  all concern organizational collaboration.

  Method The study’s qualitative approach is based on a semi deductive method. The analysis derives from a deductive outlook consistent with chosen theories, whereas collected data is used inductively to stress and enlarge part of the theoretical framework. Semi structured interviews, earlier research and evaluations constitutes most of the collected data.

  Results and analysis Experience from collaborations for innovation shows that some affecting factors can’t be influenced by collaborators, as political decisions and medical device directives. Collaborators can however affect circumstances such as connections and networking, which is significant to manage the innovation process; from idea to commercialization. An explicit focus on commercialization is important to the collaboration project’s surviving opportunities. A central cause why innovation projects don’t last is lack of funding, both for commercializing certain products as well as for retaining and developing existing innovation structures.

  Conclusion Collaborating projects should utilize existing structures and complement their networks to involve extensive competency. Decision makers need to decide whether innovation ventures shall be part of the County Council’s assignment. To fulfil the visions of the collaboration project, a policy common to all participants in the forthcoming innovation project needs to be stated, regarding ownership relations, risk sharing, funding and sharing of profits.

 • 346.
  Björkehag, Jonathan
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Seglare, Kristin
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Karolinska Testbädd för Telemedicin och eHälsa: En analys av medicintekniska företags behov och krav på en samverkansmiljö för produktutveckling på Karolinska Universitetssjukhuset2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose is to study the demand for a testbed for telemedicine and to analyze the medical device-developing companies’ requirements on the testbed’s facilities when collaborating with the healthcare sector in their product development. The study’s aim is to result in a commercialization plan for Karolinska Testbed for telemedicine and eHealth, at the department of Biomedical Engineering at Karolinska University Hospital. During the study, 19 interviews and 6 telephone-interviews has been held with people from the medical device industry, hospitals, potential funders and collaboration structures which foster medical device development. A web-survey has been sent to 279 companies within the fields of medical technologies, IT and telecom, to quantify the results from the interviews.

  The study describes how the clinical research on medical technologies has changed over the last decades and what the situation is like today. Present and forthcoming challenges to the Swedish health care system is presented, like demographic changes, increasing healthcare-costs, expensive treatments and the scarcity of medical device innovations being commercialized. Obstacles affecting the medical device development are studied, including the regulatory differences between IT and medical devices. An analysis of the research on product and service development is also looked at from the perspectives on how the medical device companies develop their products, which is derived from both interviews and the web-survey.

  The result shows that medical device companies rely upon the ability to collaborate with the hospitals in different phases of their product development process and that there is an extensive need for a testbed structure amongst companies. The companies that collaborate with hospitals do it primarily because it makes their products more adaptive to functioning in the settings of healthcare, time to market and development costs can be decreased and it facilitates the process when validating the functionality of their products. Several companies have their ways of collaborating with hospital wards whilst others explicitly lack indispensable collaboration structures. The study has identified some companies which have shown interest in collaborating with Testbed Karolinska for telemedicine and eHealth and other ones whom wish to receive more information on what the testbed can offer them. In the commercialization plan it is suggested that Karolinska Testbed for telemedicine and eHealth shall focus on their niche and elaborate the competency which the companies doesn’t have. It is also suggested that the Testbed continues the work with developing the internal organization within Karolinska to enable efficient, flexible and qualitative collaboration between companies and the clinics at Karolinska University Hospital.

 • 347.
  Björkengren, Helena
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Grumert, Annika
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Reklam i det offentliga rummet: En fråga om demokrati?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Reklambrus och mediebrus är begrepp som blivit aktuella inom reklambranschen under de senaste åren. Den privata lika väl som den offentliga sfären är ständigt under attack av reklammakarnas tunga budskapsartilleri. Medborgarna har börjat bli immuna mot reklam och reklammakarna måste hitta nya vägar för att nå fram till dem. Med mer och mer reklam omkring är risken stor att övrig kommunikation inte når fram. Den kommunikation vi författare ser i det offentliga rummet är främst marknadskommunikation i form av reklam. Det offentliga rummet tillhör oss alla och därför borde reklamens intåg i det vara något som berör och angår oss medborgare.

  De intressenter som intervjuats inom ramen för denna uppsats talar om demokrati i det offentliga rummet, men deras syn på demokrati skiljer sig åt. Demokrati betyder olika saker för olika människor beroende på om de sitter som stora företag som säljer reklamplats i det offentliga rummet, om de är intresseorganisationer som försöker motverka denna trend eller om de är stat och kommun. Uppsatsen ställer därför frågan: Hur tillämpas demokrati i fråga om reklam i det offentliga rummet? Syftet med undersökningen är att utreda och beskriva hur demokrati beaktas av olika intressenter i fråga om reklam i det offentliga rummet. Slutsatsen är att demokrati tillämpas på olika nivåer. Demokrati utövas dels genom val av medborgerliga representanter till Stockholms Stad, men även via ett mer direktdemokratiskt agerande genom exempelvis aktioner i det offentliga rummet.

 • 348.
  Björkgren, Stina
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hallgren, Ida
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Kundlojalitet: En jämförande studie mellan ett offline- och onlineföretag i deras arbete med att skapa lojala kunder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The care of the relationship between a company and a customer has gotten attention from a relationship marketing point of view in the retail market. Customer loyalty is very important and a big part of reaching success for companies and research has shown that both offline and online companies work with this.

  The purpose of this study is that with a comparative study between an offline and an online company contribute to the knowledge about creating loyal customers. That leads us to the question of this paper, what are the differences between Swedish offline and online companies in the retail industry regarding loyalty creating?

  To answer this question this paper contains seven interviews with six employees at two different companies that on a daily basis work with relationship marketing. The study is also based on observations of the company’s communities, websites and paper mailings that are sent to the customers. This has been made to make it possible to compare what the companies say that they do to what they actually do.

  The theories that this paper is based on, is primarily regarding customer clubs and how these help companies building loyal customers. This Customer clubs is also a method for companies to gather information about the customers so that they can measure the customer loyalty.

  The result of the interviews and the observations is presented separately and the analysis is based on the theory chapter’s structure. In the analysis we have made some conclusions that shows the differences between offline and online companies and their work with customer loyalty. Some of the differences is based on that the companies doesn’t have the same view on what customer loyalty is and some differences is based on the fact that they act offline versus online. 

 • 349.
  Björklund, Gisela
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Norén, Maria
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Investering i vindkraft: Teori möter praktik2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Uppsatsens syfte är att följa ett investeringsprojekt i ett företag och sätta det i relation till teorin om investering. Författarna vill försöka utreda huruvida det förekommer skillnader i hur det går till i praktiken jämfört med teorin om hur företag skall eller bör gå till väga i en investeringsprocess.

  Metod: Kvalitativ enkelfallstudie med intentionen att utvärdera och jämföra själva utfallet av en investeringsprocess mot gällande teorin baserat på intervju av nyckelperson samt genomgång av dokument.

  Teori: Med teorier om investering, kalkylmetoder, investeringsbedömning samt om olika typer av investeringar, riskbedömning samt känslighetsanalys vill vi belysa det teorin säger om en investeringsprocess.

  Empiri: Kort genomgång av studerat företag följs av intervju med nyckelperson i studerat företags investeringsprocess samt bearbetning av i processen använda dokument.

  Resultat: Företag gör sällan som teorin säger när det gäller investeringskalkyler men teorin finns som komplement till praktikens utförande. Det finns ofta annat än endast investeringskalkyler som visar positivt utfall som ligger till grund för en investering.

 • 350.
  Björklund, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Polonis, Vanessa
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  När livsmedel och känslor bekänner färg: En studie om associationers betydlse vid valsituationer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Intense competition in the food sector makes food-product design play a significant role in the consumers' choices. Product design includes a number of parameters among which the product's color is one of the factors that matters the most. Emotions are of high importance when choosing low-involvement products. The above assumptions indicate the purpose of this research that is to examine the meaning and correlation of associations between emotional attributes, colors and food-products, which the consumer subconctiously takes into consideration when choosing food-products. The theoretical framework for the research is based on a number of academic papers concerning emotional connections people have towards colors, as well as emotional connections when it comes to making a purchase. An experiment and a survey among 200 respondents have been carried out to investigate the phenomenon. The food product which became the survey objective was coffee and the studied colors were primary and secondary colors. The result clearly depicts there are associations between emotional attributes and various colors of food products, moreover, that one of the emotional attributes and one of the colors had a stronger interconnection than others. This leads to the conclusion that the associations between emotional attributes, colors and food products help consumers to make choices more effectively.

  Keywords: marketing, choice, associations, colors, emotions, emotial attributes, product design

45678910 301 - 350 of 2586
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf