sh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 3760
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Aydin, Rojin
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Refai, Sofia
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Svensk Form: En studie om hur föreningen Svensk Form styrs i bakgrund av regeringens uppdrag och föreningens mål2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish design is known all over the world and is seen in national as well as in international arenas. There is only one design organization in Sweden that has the task to represent Swedish design in public. The organization is Swedish Form and it is the oldest design organization in the world. It has a huge influence in our society, within design and form. In the end of 1990 the association received its first government assignment, which still continues. A large part of this assignment involves being a venue to form and design in addition to distributing knowledge about these to the public. How is an association like this, that has a government assignment and has to follow the association prescription with a responsibility to its members, being ruled? Swedish Form is an association with thousands of members that are an important part of the association’s activity. The members and the government are two considerable parts of Swedish Form that in various ways controls and gives directives to the association. How much space is given to Swedish Form by the government to control the activity by itself, and which directives do they have to follow? These are questions that will be clarified in this study, which is about how Swedish Form is ruled by the government’s demand and the association’s aim.

 • 302.
  Ayranci, Tolga
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Dasko Aziz, Dunia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Investeringsprocess: En kvalitativ fallstudie om X investeringsprocess2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Idag är det allt vanligare för företag att genomföra investeringar för att företaget ska genera vinster. X arbetar dagligen med att investera i nya projekt. Verksamheten har delat upp sina investeringar i två kategorier som benämns med små och stora projekt. Varje projekt har sitt eget tillvägagångssätt där ett antal aspekter såsom implementering och idé förekommer. Flera kända forskare har studerat kring olika kalkylmetoder samt kostnadsuppföljningar. Detta har gjorts för att resultaten ska ha resulterat i en långsiktig ekonomisk effektivisering. Forskare som Esbjörn Segelod och Professor Arjan Van Weele, är en av de forskare som förklarar vikten av en kostnadsuppföljning samt kalkylering.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka investeringsprocessen på X för att se hur investeringsplanering samt kostnadsuppföljningar pläglas för stora och små projekt i samband med att CAPEX-svaren kommer i senare skede samt för att få en förståelse av de valen som företaget gör.

  Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod i form av intervjuer gjorts kombinerat med interna dokumentationer i form av X beräkningssätt, årsredovisningar et cetera för att få en samlad bild av kalkylernas betydelse vid ett investeringsbeslut.

  Teori: Berör ämnet investeringar. De främsta teorierna som tas upp i denna studie är, investeringsklassificering, investeringsplanering, investeringsprocess samt tidigare forskning för att utöka teorierna och för att läsaren ska kunna koppla det till analysen.

  Empiri: Investeringsprocessen på X delas in i två projekt, stora och små projekt. Uppdelningen bygger på hur den X klassificerar sina investeringar utifrån kundernas och restaurangernas behov. Företaget utgör planeringar och kostnadsuppföljningar i sina stora projekt men i de små projekten uppstår varken en planering eller en kostnadsuppföljning

  Slutsats: X anser inte att kostnadsuppföljningar och planeringar är viktiga i de små projekten. Detta kan dock innebära att risker och brister uppstår på långsikt genom att man kan få ökade kostnader för små projekt.

 • 303.
  Azhibayeva, Mariam
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Rutqvist, Lisa
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå: En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Companies have many demands based on environmental aspects. Sweden is largely influenced by EU regulations and one of the areas covered by EU regulations is waste management and waste prevention. One way for companies to work with their waste management and waste prevention is by using Reverse Logistics. Reverse Logistics aims to retrieve the product after its use for recycling, reuse or waste. In addition to the Reverse Logistics activities of a company being largely controlled by regulations, it is also affected by key players in the network. The Reverse Logistics research and literature is limited in several areas. Among other areas, Reverse Logistics has not been studied to a greater extent based on Institutional Theory. This study therefore sees the opportunity to cover this gap by examine the Reverse Logistics field in a micro perspective.

  Purpose: The purpose of this study was to map and understand how institutional forces have shaped the field of Reverse Logistics and how these forces have taken shape from a micro perspective.

  Method: A comparative case study was conducted by two return systems of pallets: Svenska Retursystem (SRS) in the food industry and Retursystem Byggpall (RB) in the construction industry. The study consists of seven semistructured interviews. It also consists of literature and regulations to present the institutional forces as they have shaped the Reverse Logistics field that later created the return systems.

  Theory: The theoretical frame of reference consists of Institutional Theory and Network Theory.

  Results: The institutional powers that was examined in this study and which have influenced the field of Reverse Logistics are literature and regulations. The literature shows that Reverse Logistics mainly have been used as a way to save costs in companies, but has more and more emphasized its environmental advantage. Reverse Logistics regulations show that organizations are governed by EU directives that are translated into Swedish legislations and later on to industry-specific guidelines. The return systems and their networks are the result of these institutional forces, as shown by the requirements and practices they have. Learning and dependence were two important factors in the network relations with other key players. Finally, it has been found that sustainability is a growing trend in Reverse Logistics.

  Proposals for continued research: Examine more key players in Reverse Logistics and study them based on Stakeholder Theory.

 • 304.
  Azizi, Hazhier
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ezzat, Meadia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Aktieägare – endast drivna av avkastning?: En studie om den finansiella marknadens reaktion mot företag som missköter sitt sociala ansvar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Begreppet CSR har fått allt mer uppmärksamhet. Företagen tycks vara måna om att skydda sitt rykte och undvika händelser som kan skada deras bild som ett ”socialt ansvarsfullt företag”. Det råder i dagsläget ingen klarhet över hur pass allvarligt ett företag bestraffas av sina aktieägare när de missköter sitt sociala ansvar. 

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska finansiella marknaden reagerar på företag som missköter sitt sociala ansvar. Resultatet kan hjälpa företagen att ta ett mer välgrundad beslut kring resursfördelningen mellan vinstdrivande investeringar och CSR-drivna projekt. Resultatet kan även hjälpa investerare att på ett tydligare sätt kunna förutse vad som sker med deras aktier vid händelser som påverkar företagets CSR-image.

  Metod: En event studie kommer att utföras för att se om företagets aktie ger en abnormal avkastning. Publiceringen av noggrant utvalda händelser i någon av de tre tidningarna Expressen, Aftonbladet & Dagens Nyheter kommer att användas som händelsedatum. Ett t-test kommer att testa om den abnormala avkastningen kan bekräftas genom en dubbelsidig hypotesprövning.

  Slutsats: Nollhypotesen för de 30 utvalda händelserna kunde inte förkastas, vilket innebär att ingen signifikant abnormal avkastning uppstod vid publiceringen av nyheter som berörde företagens sociala misskötsel. Den finansiella marknaden reagerade alltså inte på sådana händelser. Slutsatsen blir därför att investerare är rationella aktörer som tycks ignorera händelser som inte berör företagets förmåga att skapa avkastning till dem. 

 • 305.
  Baafi Antwi, Joseph
  Södertörn University College, School of Social Sciences.
  Ghana's Economic Growth in Perspective: A time series approach to Convergence and Determinants2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Economic growth around the world has not been equal for a long time. Some economics grow faster while others grow slower. But economists have predicted that the slower growing economics will eventually converge with the faster growing economy as some point in the future. This is known as the convergence hypothesis. In this study, we test this hypothesis for Ghana and the Western Europeans countries with UK been a proxy for these countries, using time series data to determine whether or not it holds. We determine how fast or slow this convergence process is by using the returns to scale concept on Ghana’s economy and latter account for factor that determines economic growth in sectors. The study supported the null hypothesis of convergence i.e. Ghana is catching up with the Western European countries. The study also shown that Ghana growth accounting exhibit decreasing returns meaning convergence is relatively slow and also signifies that Ghana is not on a balanced growth path (this refers to the simultaneous, coordinated expansion of several sectors of the economy). The study showed a negative relationship between GDP and labour both in the long run and short run relationship. Again the study showed a positive relationship between GDP and capital, Agric and Industrial sector. Lastly, the study showed a negative relationship between GDP and AID and Service in the long run and positive relationship in the short run.

 • 306.
  Babayev, Alexander
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Karaca, Gökhan
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Aktievärderingsmodeller : Vågar man lita på dem?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this essay is to apply "Discount Dividend model" and "Discounted Cash Flow model" in reality during periods of economic boom alternatively recession.

  Method: A quantitative research method as well as secondary data and data collection method is used. This data consists of the company’s annual reports. Totally, 20 companies of different sizes under diverse economic conditions are involved in this data.

  Conclusion: After reviewing the companies’ calculations, it is noted that the both models that are used reflect better stock-exchange rate during an economic recession.

 • 307.
  Babovic, Mesud
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Berglund, Alexander
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Val av avskrivningsmetod & införande av komponent-avskrivningar K3: En studie på kommunala energibolag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze how municipal energy companies reason in the choice of depreciation method and how municipal energy companies has prepared for the introduction and implementation of component depreciation.

  Theory: The theories used in this study, we find to be relevant and applicable to the specific research purpose and research questions. We have among other things, used the Burns & Scapens Framework that is part of the institutional theory, which is the theory that the study assumed.

  Method: The study is based on the qualitative approach using semi-structured interviews and document review.

  Empirics: The empirical data includes interviews with five municipal energy companies including review of relevant documentation.

  Conclusions: The study has shown that municipal energy companies are experiencing depreciation choice as a process that is difficult to estimate, and is characterized by inertia due to influencing factors and ingrained rules and routines. With the interpretation and implementation of BFNs regulation relating to component depreciation has an internal resistance due to difficult and arbitrary assessments, been built up. That has contributed to a wide range of estimations, which has demand the need for clearer recommendations and directives. Despite the halting implementation work, all respondents welcomed the introduction and can see a value in it even if it initially involves extra work. 

 • 308.
  Baca, Leart
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Badumé, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  The Good, the Bad & the Profitable: En studie om kontroversiella och hållbara företags prestation på börsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kontroversiella företag är företag verksamma i branscher som anses skada samhället och individer. Det kan därför vara motsägelsefullt för dessa att vara socialt ansvarsfulla som företag och kan även påstås vara omöjligt att vara socialt hållbar. Det finns även socialt hållbara företag och studier som visar att deras socialt hållbara arbete leder till ökat företags värde, samtidigt finns det studier som visar att kontroversiella företag ger en abnormt högre avkastning.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett samband mellan högt rankade hållbara företag och högre avkastning. Detta för att ta reda på ifall hållbara företagens CSR – arbete har en påverkan på avkastningen.

  Metod: Denna studie använder sig av en kvantitativ metod där sambandet mellan avkastning och hållbarhet undersöks. Hållbarheten bestäms genom Folksams index för hållbara företag och en regressionsanalys görs över åren 2009–2013.

  Slutsats: Slutsatsen i denna studie är att kontroversiella företag presterar bättre än hållbara företag.

 • 309.
  Backenhall, Niklas
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Positionering och varumärkesidentitet: En framgångsrik kombination i syfte att utöka en väldefinierad kundgrupp2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 310.
  Backman, Amanda
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hansson, Filip
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Design, från idé till produkt: En kvalitativ studie om designens roll vid produktutveckling hos åtta ingenjörstekniska företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att skapa förståelse för hur ingenjörstekniska företag idag förhåller sig till design vid produktutveckling, samt redogöra för hur designens roll har utvecklats sedan Lisbeth Svengren publicerade avhandling Industriell design som strategisk resurs år 1995. Utifrån studiens frågeställning Hur förhåller sig ingenjörstekniska företag till design vid produktutveckling och hur har designens roll utvecklats sedan 1990-talet? har en datainsamling skett med kvalitativa intervjuer med åtta olika ingenjörstekniska företag med informanter som besatt ett helhetsperspektiv av produktutvecklingsprocessen. Empirin från fallen har analyserat komparativt för att urskilja och jämföra olika förhållningssätt till design vid produktutveckling. Studien visar på att designens roll har utvecklats från att mestadels omfatta formgivning till att idag ha en bredare och mer central roll i företagens produktutveckling. 

 • 311.
  Backman, Sally
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Holgersson, Moa
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Små företags sätt att synas2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The most dominating type of company in Sweden is the small-sized business and it usually lacks its own marketing department. The purpose of this paper was to analyze several small Swedish businesses which are specialized in different sectors of the Mechanic/Technology industry but they are similar in terms of having niched products and they are leading companies in the world. The objective was to do research about how small businesses work with marketing despite its lack of resources and capital.

  This survey has shown that customer contacts, customer relationships and especially for those investigated companies, it was very important to focus on globalization and product development in order to build a Point of Difference.

 • 312.
  Backman, Sofia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sara, Davidson
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Employer Branding - framtidens varumärke?: En studie om hur företag strategiskt arbetar med att attrahera arbetskraft via sitt arbetsgivarvarumärke2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Hur arbetar företagen i studien strategiskt med att attrahera arbetskraft via sitt arbetsgivarvarumärke – Employer Branding?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva samt undersöka hur företag arbetar strategiskt för att attrahera potentiell arbetskraft. Uppsatsen kommer även att jämföra om strategierna skiljer sig åt mellan företag som är verksamma inom olika branscher.

  Metod: För att genomföra uppsatsen används en kvalitativ undersökningsstrategi. Empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer som genomförts utifrån en semistrukturerad intervjuguide.

  Empiri: Empiri har samlats in genom intervjuer som kategoriserats under fyra olika teman internt perspektiv, extern perspektiv, kommunikation och mål. De deltagande företagen i denna studie är företag X, Hi3G Access och Systembolaget. Där intervjuer genomfördes med ansvariga för företagets employer branding arbete.

  Slutsats: Det finns likheter och skillnader i de deltagande företagens strategiska employer branding arbete gällande kommunikation, segmentering samt mål. Studien visar inga empiriska bevis för att strategierna skiljer sig åt på grund av att företagen är verksamma inom olika branscher. Skillnaderna i företagets strategier kan bero på att de befinner sig i olika stadier med sitt employer branding arbete. Oavsett vilken bransch företag är verksamma i visar studien på att företagen upplever ett ökat behov av att arbeta med employer branding.

 • 313.
  Backmark, Jonas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hartgers, Richard
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Är läraryrket en bortglömd profession?: En kvalitativ studie av styrreformernas påverkan på läraryrket2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study takes place in the capital of Sweden, Stockholm. It focuses on how the past reforms since the 90s have changed the teachers’ occupation as a profession.

  The study is partially based on analysis of prior research and documents related to the thesis. The cornerstone of it is based on four immerse interviews carried out in three different schools. Two of which were private schools and the third is a municipal school. It is therefore a qualitative study.

  The result shows that some elements concerning teachers’ profession have been weakened, this in terms of autonomy, less time than before to develop their own educational knowledge and stimulate the pupils’ development. The reason for this depends on the increased governance, administrative work and decreased authority. A possible explanation for this is because of the public school sector to imitate the private sector. Since the pupils’ definition of being just a pupil has altered into becoming a customer has induced them with rights to demand certain requests.

  This is a downward spiral where teachers’ are compelled to fulfill management directives because society no longer trusts in the teachers’ “silent knowledge”.

 • 314.
  Backne, Maria
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Wetterberg, Maja
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Att skapa framgångsrika produkter: När företag anlitar designbyråer i sin produktutveckling2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 315.
  Badr, Marwa
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Candemir, Deklath
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Ledarskap: Dag & Kväll2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 316.
  Baggås, Fredrik
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Bach, Sara
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Att implementera 5S: En studie om implementeringen av 5S på ett distributionsföretag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes implementeringen av verktyget 5S på ett anonymt distributionsföretag som vi valt att benämna Distrib. Syftet med studien var att undersöka hur väl implementeringen av verktyget 5S har fungerat för att förbättra ordning och reda i företagets lagerverksamhet. Den undersökningsmetod som använts bestod av semistrukturerade intervjuer av respondenter på två av verksamhetens lager samt ledningen. I dessa intervjuer har fokus legat på hur implementeringen genomförts, åsikter om genomförandet samt resultatet av denna implementering.

  De teorier studien baserats på var av relevans och kunde ställas mot den empiri som samlats genom intervjuerna. Med dessa intervjuer kan vi se att ledningen och medarbetarna haft delade åsikter och uppfattningar om genomförandet samt resultatet av implementeringen. Genom dessa åsikter och uppfattningar kunde slutsatser dras om hur väl implementeringen av verktyget 5S har fungerat på Distrib.

 • 317.
  Baghdo, Alexandra
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Ansari, Amna
  Södertörn University, School of Business Studies.
  CSR: En granskning av KappAhls sociala ansvarstagande2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för de generella tankarna kring ISO 26 000, analysera KappAhls CSR policy genom att koppla policyn till ISO 26 000 samt redogöra för hur KappAhl konkret arbetar med CSR.

  Teori: Teorier som används i uppsatsen är institutionell teori, intressentteori men även Carrolls CSR Pyramidmodell. Tanken är att med hjälp av dessa teorier kunna analysera innehållet av standarderna, KappAhls CSR-policy och hur de konkret arbetar med dessa standarder och riktlinjer.

  Empiri: Empirin består av tre delar där den första och andra delen utgörs av innehållsanalys av standarden ISO 26 000 och KappAhls CSR policy med fokus på uppförandekoden för deras leverantörer. Den sista delen beskriver hur KappAhl allmänt jobbar med CSR i vardagen.

  Slutsats: Uppsatsen avslutas med en diskussion om KappAhls tillämpning av ISO 26 000 och deras egna CSR policy. Dessa standarder och riktlinjer finns för att bidra med ett etiskt ansvar men också får att det ligger i deras intresse att följa dessa. Genom att följa standarderna förstärks varumärket och överlevnadsförmågan ökar.

 • 318.
  Bagir, Christian
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Gäfvert, Oscar
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Granskningen av läkaryrket: En studie om läkarnas förändrade autonomi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom kvalitativa metoder, som innehållsanalyser av intervjuer, artiklar och debattinlägg, ämnar studien att analysera hur den kontrollregim, som sjukhusledningen opererar utefter, förändrar läkarnas arbetsregim och därigenom påverkar läkarnas professionella autonomi.

  För att förstå bakomliggande och rådande struktur som utgör sjukvården idag hänvisar vi till den samling tankar och idéer som benämns som New Public Management. Vidare för att öka förståelsen för hur den organisatoriska strukturen fungerar kommer vår teoretiska referensram innefatta teorier som Barbara Townleys Abstrakt Management, Henry Mintzbergs Mekaniska och Professionella Byråkratier och William G. Ouchis Marknader, Byråkratier och Klaner.

  Undersökningen tar del av ett flertal läkare som framför liknande åsikter, nämligen att läkaryrket urholkats i den meningen att de inte längre får gehör för sina synpunkter. Läkarna utgör fortfarande kärnan i all sjukvårdsverksamhet, dock finns det inget riktigt förtroende från landsting och ledning för deras vilja att alltid prestera utifrån deras bästa förmåga. Istället införs mätbara och ekonomiskt präglade incitament som försäkrar att läkarna uppfyller kravmallen för vad som är definierat som kvalitativ sjukvård. Läkarna är inte delaktiga i processen av att utforma de mål, ideal och etiker som läkaryrket söker att uppnå, vilket innebär att läkarna inte har behörigheten eller förmågan att ta del av utformningen av verksamhetsregimen. Resultatet av att inte kunna ta del av verksamhetsregimens utformning, innebär att läkarna även saknar möjligheten att ta del vid utarbetningen av arbetsregimen. Detta innebär att läkare, som yrkesgrupp, har förlorat förmågan att själva utforma sin profession och därigenom har de även förlorat sin professionella autonomi.

 • 319.
  Bah, Tally
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Finansiella värderingsmodeller: En empirisk studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study tests two financial valuation models empirically by valuing three stocks from three industries, with the purpose of studying how well valuation models work empirically and to make a forecast. The models which will be tested are residual income valuation and discounted cash flow. Nine stocks will be picked strategically from the Swedish stock market and additional analysis will follow in the analysis chapter.

  Based on analysis and valuation, the commodities industry has decent valuation as the healthcare industry is undervalued thanks to the high valuation of AZN. The energy industry has low value due to the capital intensive nature of the industry. When it comes to the models and their practical implementation, DCF has been the most problematic to apply empirically whereas RIV was better but it still shows extreme values, which teaches the student the clear difference between theory and empiri.

 • 320.
  Baheru, Nebebyu
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Malakuti Tehrani, Alireza
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Telemedicin som stödtjänst: Vårdprocessen ÖAK-2004, för övre abdominell kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden’s health care is continuously subjected to economical cutbacks, which results in enormous workloads. To prevent problems that arise in these situations, it is of great importance to take measures to increase the efficiency of the working process. This goal can be obtained by increasing our knowledge of the body, under both normal and sickly conditions. That is, by sharing knowledge of the various medical service units within Stockholm’s county council and thus elaborates diagnostics. Both clinical and scientific competence must be at hand within several medical fields, whereas the width is a condition for specialized surgery and education within different categories.

  The purpose of this essay is to describe the profits/advantages by using telemedicine at Karolinska university hospital in Huddinge as support service for the structural changes made by Stockholm’s county council, this from county council economics perspectives.

  The decision that all abdominal surgery was to be performed at Karolinska was based on the knowledge and experience that by concentrating a certain type of special care to a single location, that knowledge will be maximized (the more patients, the more practice), which will ease the prospects of high-quality health care, education as well as research.

  Telemedicine as a support service means specialist availability through telemedicine information technique and healthcare time efficiency. This in the form of traveling hours, new evaluation of already remitted patients and time consumption due to inferior examination. The increase in efficiency will result in cost-benefits for Stockholm’s county council and entirely new grounds fore coworkers and patients.

  The new system will lead to that the most highly qualified within a certain area of expertise are available through exchange of knowledge, going from specialist to doctor. As a result, the patients will faster receive the proper care.

 • 321.
  Bahmanabadi, Somaye
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  A Case Study of the Impact of Leadership Styles on Bank Employees´Job Satisfaction2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Leadership always plays an important role in the growth and performance of an organization. Changes in organizational structure, vision and leadership are inevitable in any institution. Leadership style is a special characteristic that distinguishes a leader from another and this powerful force is what pushes an employee or employees to complete a task that produces maximum results; especially in the banking sector. Survey questionnaires were used in this study as a main method for data collection. The data was analyzed by using the Structural Equation Modeling (SEM) Method using Lisrel software. This research has been conducted to determine the impact of using transformational, relation-oriented and transactional leadership styles and their direct effect on job Satisfaction. A total of one hundred questionnaires were distributed among SEB and Swede bank´s employees and seventy-one fully answered questionnaires were used for statistical analysis. In other words, seventy-one percent of the questionnaires were returned. The results clearly show that leadership style (Relation-oriented, Transactional, and Transformational) have a significantly positive effect on both the employer and employee’s satisfaction with the job. The results indicate that the Transformational approach ads the most contribution toward job satisfaction compared to the Transactional and Relation-oriented styles of leadership.

 • 322.
  Bahram, Diana
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Serevetnyk, Natalya
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Hållbarhetsredovisning i svenska statliga och icke-statliga företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study deals with sustainability reporting in three governmental and three non-governmental Swedish companies in different industries. With increasing demands from the society regarding company’s CSR - Corporate social responsibility, the perspective of accounting gets broader and covers even non-financial information to meet not only the owners’ demands but also others stakeholders' requirements. Sustainability has become an important tool for creating company’s business value and a positive sustainable external image. Different requirements in the field of such accounting for state and non-state enterprises make the phenomenon interesting to study. The purpose of this study was to find out how the sustainability reporting differs between governmental and non-governmental Swedish companies and how it is influenced by the legitimacy and stakeholders’ perspective.

  The six companies included in the case study were state-owned SAS, Vattenfall and TeliaSonera and non-governmental Peab, Alfa-Laval and RNB Retail and Brands. To understand the phenomenon and explain the empirical data the using of legitimacy and stakeholder theories were helpful. Furthermore, mandatory and optional regulations in the area were presented, as well as the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines, which are becoming more recognized as a standard for sustainability reporting. The Empirical data was taken from interviewing the qualified people from the respective companies, corporate sustainability reports and other sustainability-related information. After the completed research it revealed that sustainability reporting is different depending on the type of company, its business and its stakeholders. The non-mandatory regulation in the area creates flexibility for the company, which gives companies greater capacity and opportunity for self-regulation within the CSR field.

 • 323.
  Bahrton, Stefan
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Dahlsten, Malin
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Signalera rätt för bäst effekt: En kvantitativ studie om returpolicyer i den digitala kläd- och skobranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Returpolicyn klassas idag som ett slagkraftigt verktyg digitala företag kan nyttja för att öka sin grad av lönsamhet. De riskreducerande tjänster returpolicyn förmedlar har visats vara av extra stor betydelse för digitala kläd- och skoföretag, detta då policyns innehåll mer eller mindre är avgörande för om konsumenten ska våga handla eller ej. För att dessa företag ska kunna påverka konsumentens köpbeteende positivt är det därför viktigt att de lyckas tillhandahålla rätt typer av returtjänster, trots detta har ytterst lite forskning ägnats åt att studera hur konsumenten faktiskt förhåller sig till de olika returtjänster som returpolicyn förmedlar.

  Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vad konsumenter värderar i en returpolicy vid handel av kläder och skor online.

  Metod: Studien bygger på en deduktiv forskningsansats och en kvantitativ forskningsstrategi. Empiriskt material har insamlats genom en webb-baserad enkätundersökning.

  Slutsats: Studiens resultat påvisar att konsumenter värderar majoriteten av returkomponenterna olika vid handel av kläder och skor online. Vissa returtjänster har således visats vara av större betydelse för konsumenterna då de handlar. Hur pass erfaren konsumenten är av att returnera har inte visats ha en inverkan på dennes attityd.

 • 324.
  Baiati, Mazjin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Melander, Oscar
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Svenska myndigheters användning av sociala medier: Vilka mål har myndigheterna med sitt användande av sociala medier samt hur mäter myndigheterna effekten av sitt arbete?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish authorities have been dealt a mission by the Swedish state, where each agency works on the basis of their assignment. Communication has become more and more important for authorities, there are several reasons for the use of communication and they may differ from authority to authority. Some authorities claim that the purpose of the communication work is to create awareness and recognition among citizens. A communication form that has become increasingly important for government agencies is social media, according to the government authorities should implement social media in their communication work because it is very important that the authorities are available where the citizens are. Previous research has focused on the risks and opportunities that the social media generates for the public sector. The authors of this study considered that there was no research that focused on what the impact of social media actually generates public authorities. For that reason the authors decided that the purpose of this paper should aim to find out what goals authorities want to achieve through social media, what strategies authorities use to achieve their goals, and how the authority measure the effects of using social media. In order to answer these three questions the authors chose to do a qualitative study in which seven Swedish authorities were selected. In order to answer the questions of this study the authors contacted the seven authorities to conduct a qualitative interview with the persons that are responsible for social media in each public authority. The results of this study showed that the authorities are capable of setting goals and strategic plans for how they want to achieve their targets, however all the authorities showed big gaps in knowledge when it came to measuring the impact that social media actually generates. The authors found that some authorities had come to the conclusion that they need to develop their measurement tools further, while others argued that developed measurement tools may be relevant in the future.

 • 325.
  Balassa, Andrea
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Johansson, Marika
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Kultur & Näringsliv: Samarbeten mellan fälten2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker de spänningar - i språk, förståelse och kultur - som uppstår mellan de ekonomiska och kulturella fälten för kulturaktören i ett sponsorsamarbete, med fokus på finansiering, genomförande och resultat. Flerfallsstudien baseras på djupintervjuer med sex kulturaktörer i Stockholm, vars inställning till och erfarenheter av näringslivssamarbeten skiljer sig åt. Empirin analyseras utifrån Pierre Bourdieus teorier om fält, kapital och habitus. Philip Kotler och Kevin Lane Kellers teorier om sponsring används för att förstå näringslivets incitament. Analysen är gjord utifrån ett institutionellt perspektiv och visar att en medvetenhet om ekonomiseringen i samhället i stort påverkar utfallet av kulturaktörens näringslivssamarbeten. Spänningar kan undvikas om kulturaktören känner till och värnar om sitt kapital, detta resulterar i bättre samarbeten för både näringslivet och kulturaktören.

 • 326.
  Balazs, Patricia
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Källbäck, Camilla
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Brus i kommunikationen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  En av grundstenarna för en framgångsrik omorganisation är en väl fungerande kommunikation. För en effektiv förankring av en förändring hos medarbetarna bör kommunikationsprocessen innehålla så lite brus som möjligt. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur brus i kommunikationsprocessen kan försvåra implementeringen av en omorganisation. Fallstudien har genomförts på en del av en inköpsavdelning på Scania i Södertälje.

  Vi har kommit fram till i huvudsak tre brus i kommunikationen som har försvårat implementeringen och gjort att omorganisationen på Scanias inköpsavdelning tagit längre tid än beräknat. Det första bruset var att det engelska språket användes vid informerandet av omorganisationen. Detta kan ha medfört att en del av budskapet inte nådde fram till alla medarbetare. Det andra bruset uppstod av att meddelandet som gavs var otydligt och kunde tolkas på flera olika sätt. Det tredje bruset uppkom när gruppcheferna kommunicerade ut olika direktiv och riktlinjer till sina medarbetare för hur arbetet skulle fortlöpa i och med omorganisationen. Våra resultat visar även på vikten av att använda rätt kanaler och ge medarbetarna möjligheten till att ge feedback.

 • 327.
  Balbul, Zaid
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kassir, Sara
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kreditbedömning: Faktorer som har en inre påverkan på låntagarnas och långivarnas bedömningsprocess vid bostadslån2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ekonomiska systemet har genom åren genomlidit ett flertal kriser dessa är både finansiella och strukturella. Ökade belåningsgrad kan skapa finansiella kriser som skapar konsekvenser för både banker och individer det vill säga världsekonomin i helhet.

  Denna studie ämnar till att studera hur bankernas beslutfattare det vill säga långivare bedömer en utbetalning av bostadslån och dess påverkan på låntagaren. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som individer påverkas utav, det vill säga i detta sammanhang så kallade långivare. Även hur långivarna hantera oklarheter i en bedömning vid bostadslån samt den enskilde låntagarens synsätt av bostadslån.

  För att besvara syftet används ett antal teorier i denna studie vilka är att definiera begreppet risk, disaster myopia och agentteorin. Utöver teorier används även kvalitativa intervjuer samt två enkätundersökningar. Antalet intervjuade långivare var totalt fyra stycken, och 46 långivare som besvara enkätundersökningen. Låntagarnas enkätundersökning besvarades av totalt 126 personer. Studien kommer fram till att centrala faktorn i bedömning av bostadslån är återbetalningsförmågan för en låntagare men det finns ett antal faktorer som påverkar återbetalningsförmågan dessa diskuteras närmare i studien.

 • 328.
  Baldeh, Ebrima
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Ayed, Manoubia
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Hållbarhetsredovisning inom de statligt ägda bolagen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years there have been many corporate scandals from environmental and social aspects. Corporate irresponsible behavior has led to major public discussions on responsibility and these pressures made that many companies wanting to show that they are working for a sustainable development by voluntarily reporting economic, environmental and social and social issues in the financial statement. They hope this will create credibility for the companies. In the current situation, there are a number of guidelines that companies can use to report sustainability. One of these is the GRI guidelines which is an international framework that covers many accounting areas and allows companies to compare their sustainability reports with other companies.

  The purpose of this study is to determine if all state-owned companies follows the government’s requirement that these companies must form a sustainability report under the GRI guidelines, and the sustainability report must be audited and certified by an outside party. To answer the purpose of our study, we have chosen to investigate all these companies’ sustainability reports which are available in the corporate website for the year 2009 but also 2008 to see if there is any development between these periods. The sustainability reports were examined in three categories that would give the answer to our question and this was shown in a table. The theories that we have used is the intuitional theory and legitimacy theory at finding out if they can explain the empirical results. In our conclusion, it appeared that not all the companies had acted in accordance with the requirement applicable to the three aspects that were investigated in 2008; none of these issues had been fully recognized by the companies. For 2009, it emerged that the companies had become much better at reporting under the guidelines. All companies reported fully under the requirement in two of the three categories.

 • 329.
  Bali Swain, Ranjula
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  A Critical Analysis of the Sustainable Development Goals2018In: Handbook of Sustainability Science and Research / [ed] Leal Filho, Walter, Cham: Springer, 2018, p. 341-356Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The ambitious UN-adopted sustainable development goals (SDGs) have been criticized for being inconsistent, difficult to quantify, implement and monitor. Disparaging analysis suggests that there exists a potential inconsistency in the SDGs, particularly between the socio-economic development and the environmental sustainability goals. Critiques also raise questions on the measurability and monitoring of the broadly framed SDGs. The goals are non-binding, with each country being expected to create their own national or regional plans. Moreover, the source(s) and the extent of the financial resources and investments for the SDGs are ambiguous. This chapter quantifies and examines the inconsistencies of the SDGs. It further inspects which of the underlying social, economic or environmental pillars are that most effective for achieving sustainable development. Analyses of the data reveal that the developed countries need to remain focused on their social and environmental policies. The developing countries, on the other hand, are better off being focused on their economics and social policies in the short run, even though environmental policies remain significant for sustainable development.

 • 330.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  A Critical Report on the Econometric Analysis of the Prices of Food Grains in India1997In: Economic Development And Agricultural Productivity / [ed] Amit Bhaduri, Rune Skarstein, Cheltenham: Edward Elgar , 1997Chapter in book (Other academic)
 • 331.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Can Microfinance Empower Women?: Self-Help Groups in India2007In: Dialogue, ISSN 1990-9357, Vol. 37, no May, p. 61-82Article in journal (Other academic)
 • 332.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Contemporary Macroeconomic Issues in Developing Economies2004In: Contemporary Issues in Macroeconomic Management / [ed] B.N. Ghosh, Leeds, England: Wisdom House , 2004, p. 45-68Chapter in book (Other academic)
 • 333.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Credit programs in Eritrea1998In: Afraca NewsletterArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 334.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Credit Rationing in Rural India2002In: Journal of Economic Development, ISSN 0254-8372, Vol. 27, no 2, p. 1-20Article in journal (Other academic)
 • 335.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen.
  Demand, segmentation and rationing in the rural credit markets of Puri2001Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis consists of five chapters.

  Chapter 1 and 2 The first chapter presents the introduction and the summary and the second chapter provides details on the survey and the data collection.

  Chapter 3 The demand and supply of credit in the rural finance markets are investigated in this paper using data on 989 households, in Orissa, India. The aim is to study the effects of household, farm productive characteristics and the policy variables on the demand and supply of credit. A type 3 Tobit model is estimated which corrects for sample selection and endogeniety bias. In addition, a generalised Double Hurdle model is estimated where the household's access to credit is treated distinctly from decisions about the interest rate charged. The results from the type 3 tobit model suggest that the size of the operational holdings, net-wealth, the dependency ratio, educational level of the household and the wages and output prices are important determinants of the demand and supply of credit. The Double Hurdle model suggests the important result that the size of land owned plays a crucial role in whether the household obtains a loan or not.

  Chapter 4 Based on the 'Rural Credit Market Survey of the Puri district in India', this paper investigates evidence on segmentation in the rural credit markets of Puri district. It further investigates the presence of any systematic association between the type of collateral offered by the household and the rate of interest at which it borrows. The data shows differences in the loan characteristics between the households borrowing from the formal and the informal sector. The empirical results confirm the presence of segmentation in the Puri credit market. For the households borrowing from the informal sector and the moneylenders, evidence also shows that the marketability of the collateral is inversely related to the interest rate. However, no such clear relationship is found for households borrowing from the formal sector.

  Chapter 5 In the theoretical and the empirical literature on rural credit markets it is widely assumed that the households are credit rationed in the formal sector, which offers subsidised credit. This view rests on the assumptions that all households have a positive demand for formal credit and that it is the cheaper source of credit. Three different models of formal credit rationing are estimated in this paper. The first model is a conventional credit-rationing model. The second model assumes that the probability to borrow from the formal sector is jointly determined by the demand for credit and the decision of the bank on access. Finally, the third model relaxes both these assumptions and the household chooses between borrowing from the formal or the informal sector. The results confirm that the access to the formal sector in the Puri rural credit markets is limited and that there exists a high demand for credit. This suggests a high degree of effective credit rationing by the formal sector in Puri.

 • 336.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Differential impact of microfinance delivery mechanism on vulnerability2012In: Applied Economics Letters, ISSN 1350-4851, E-ISSN 1466-4291, Vol. 19, no 8, p. 721-724Article in journal (Refereed)
 • 337.
  Bali Swain, Ranjula
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Environmental Challenges in the Baltic Region: A Perspective from Economics2017Collection (editor) (Refereed)
 • 338.
  Bali Swain, Ranjula
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics. Stockholm School of Economics / Uppala University / Solvay Brussels School of Economics and Management.
  Environmental Challenges in the Baltic Region: An Introduction2017In: Environmental Challenges in the Baltic Region: A Perspective from Economics / [ed] Bali Swain, Ranjula, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, p. 1-3Chapter in book (Refereed)
 • 339.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Evidence from Impact Assessment: Is Microfinance a Good Poverty Alleviation Strategy?2004Report (Other academic)
 • 340.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Financial Services for low-income households2010In: Handbook of human development and management / [ed] Ashutosh Priya, New Delhi, India: Serials Publications , 2010, Vol. 1, p. 173-205Chapter in book (Other academic)
 • 341.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Impacting Women Through Financial Services: The Self Help Group Bank Linkage Programme in India and its Effects on Women’s Empowerment2010In: International Handbook of Gender and Poverty: concepts, research, policy / [ed] S. Chant, Northampton, MA: Edward Elgar , 2010, p. 594-598Chapter in book (Other academic)
 • 342.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala universitet.
  Microfinance - ineffektivt botemedel eller universalmedicin?2010In: Framtider, ISSN 0281-0492, no 1, p. 9-11Article in journal (Other academic)
 • 343.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Microfinance: a Catalyst for Development at Macroeconomic Level?2006In: Finance & the Common Good/Bien Commun, ISSN 1422-4658, no 25, p. 83-87Article, review/survey (Other academic)
 • 344.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Microfinance and Women empowerment2007In: Microfinance: Impacts and Insights / [ed] S. Rajagopalan, Nirali Parikh, Hyderabad, India: ICFAI University Press , 2007, 1Chapter in book (Other academic)
 • 345.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Microfinance and Women’s empowerment: evidence from the self help group bank linkage programme in India2006Report (Other academic)
 • 346.
  Bali Swain, Ranjula
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Microfinance in the Global South: Examining Evidence on Social Efficacy2020In: Handbook of Feminist Economics / [ed] G. Berik and E. Kongar, Routledge, 2020Chapter in book (Refereed)
 • 347.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala universitet.
  Money With a Mission, Volume 1: Microfinance and Poverty Reduction, by James Copestake, Martin Greely, Susan Johnson, Naila Kabeer, and Anton Simanowitz. Warwickshire, UK: Practical Action, 2006. 272 pp. ISBN-13: 978-1853396144 (pbk).2009In: Feminist Economics, ISSN 1354-5701, E-ISSN 1466-4372, Vol. 15, no 2, p. 103-106Article, book review (Other academic)
 • 348.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  Participation: Challenges for Policy and Practice in Approaches to Poverty Reduction and Democratisation2004In: Developing Participation: Challenges for Policy and Practice in Approaches to Poverty Reduction and Democratisation, Uppsala: 2004 , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 349.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  The Demand and Supply of Credit for households2007In: Applied Economics, ISSN 0003-6846, E-ISSN 1466-4283, Vol. 39, no 21, p. 2681-2692Article in journal (Refereed)
 • 350.
  Bali Swain, Ranjula
  Uppsala University.
  The Microfinance Impact2012Book (Other academic)
45678910 301 - 350 of 3760
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf