sh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 21561
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 301.
  Akter, Applee
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Grönvall, Linn
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Socialt ansvar i ett svenskt företag: En studie om hur ett företag inom livsmedelsbranschen arbetar med CSR2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Numera engagerar sig allt fler företag i sociala och miljömässiga frågor då det förekommer ett krav från intressenter om att företag ska ta sådant ansvar. Fler företag involverar verksamheten i aktiviteter som berör Corporate social responsibility (CSR), för att tillfredsställa externa intressenter och uppnå en fördelaktigare position hos verksamhetens intressentgrupper.

  Problemdiskussion: Det förekommer en uppfattning om att företag enbart involverar verksamheten i frågor kring CSR i syfte att endast främja den egna verksamheten. Forskare menar att CSR aktiviteter inom ett företag kan ha en god inverkan på varumärket medan en del anser att effekten av dessa inte är uppenbara och tydliga.

  Frågeställning: Hur inkorporerat är CSR i Coops affärsidé och hur implementeras dessa hållbarhetsstrategier på butiksnivå?

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ett företag i Sverige arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR). Vidare är syftet att undersöka hur företagets strategier inom CSR stärkt varumärket samt hur har resultatet av deras hållbarhetsstrategier gjort detta.

  Metod: Denna uppsats har utgått ifrån en kvalitativ ansats för att undersöka företaget Coop, där tillvägagångssättet delvis varit intervjuer med konsumenter och butikschefer samt företagets hållbarhetschef. Vidare har studien utgått ifrån sekundärdata för att analysera verksamheten genom relevanta teorier. Den teoretiska referensramen innehåller teorier om CSR av olika forskare samt Carrolls CSR pyramid. Vidare har den insamlade datan analyseras genom teoriernaom CSR, Carrolls Pyramid, Brand Identity, Brand Equity, Corporate Identity samt kommunikation av CSR.

  Slutsats: CSR är väl interagerat i Coops affärsidé framförallt på central nivå inom organisation. Dock har deras hållbarhets strategier inte stärkt varumärket enligt den empiriska undersökningen. Coop bör bli tydligare i sin kommunikation av sina hållbarhetsaktiviteter annars kommer detta inte att vara en avgörande faktor som stärker Coops varumärke.

 • 302.
  Al Ashmawi, Fawzia
  et al.
  University of Geneva, Switzerland.
  Reiss, Wolfram
  University of Vienna, Austria.
  Dougi, Noureddine
  University of Manouba, Tunis, Tunisia.
  Riley, Michael
  Schools History Project, Leeds, United Kingdom.
  Hassani Idrissi, Mostafa
  University Mohammed V, Rabat, Morocco.
  Thurfjell, David
  Södertörn University, School of Gender, Culture and History, Study of religions.
  Guidebook for History Textbooks Authors: On a Common Path: New Approaches to Writing History Textbooks in Europe and the Arab and Islamic Worlds: The Case of the Mediterranean2012Report (Other academic)
 • 303.
  Al, Roza
  Södertörn University College, School of Life Sciences.
  Klimatneutrala företag - kan IT minska utsläppen?2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The attention on environmental issues has never been as huge as today. The climate is changing and more and more evidence suggest that the cause behind climate changes is an increase of carbondioxide into the atmosphere. The increase in turn is considerd to be an act of human activity. Therefore some companies have decided to become climate neutral and implement information technology in their business in order to reduce their emissions. This thesis has three aimes: to calculate a small company´s carbondioxide emissions, study whether or not information technology could help to reduce these emissions and furthermore find out why some companies decided to become climate neutral and describe the concept climate neutral. The results show that if information technology is used properly and effectively there are great potential to reduce the emissions, especially emissions from transportation sector. Now that the environment issues has become number one in the news and in the political agenda many companies try to cut their emissions, which is why some companies decided to take one step further and become climate neutral. Most of the companies see this action as a necessity in order to survive in a high competitive market. By doing so, they get more PR and more credit from both their investers and custumers. That is also why GreenIT´s carbondioxide emissions where calculated here. GreenIT have intentions in becoming climate neutral and in order to becoming one they have to reduce their remaining emissions by investing in projects in developing countries. As GreenIT is a small company they don´t have large emissions to reduce. This action will not cost them much but will probably give them an advantage in the market and credit from other investors and customers.

 • 304.
  Al, Roza
  et al.
  Södertörn University College, School of Discourse Studies.
  Dogan, Ceren Xezal
  Södertörn University College, School of Discourse Studies.
  Psykiskt sjukas utsatthet i medierna: En granskning av Svenska Dagbladets och Expressens rapportering om psykiskt sjuka2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie gick ut på att se om publiceringen av artiklarna som handlar om psykiskt sjuka och rättspsykiatri, ökade i omfång i Expressen och Svenska Dagbladet efter mordet på utrikesministern Anna Lindh den 10 september 2003. Vi ville även analysera några utvalda texter som tar upp psykiskt sjuka i samband med brott. Vi använde oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att få en så heltäckande studie som möjligt. Det vi kom fram till är att artikelantalet i båda tidningarna ökade efter mordet på Anna Lindh. Dessutom såg vi en tendens till att Expressens artiklar är mer dramatiserande och innehåller fler och större bilder än Svenska Dagbladets artiklar.

 • 305.
  Alacabek, Alan
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sahin, Erdal
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  "Rollen på Scenen": En studie om vakters uppfattningar av den främre och bakre regionen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to obtain a deeper understanding of how the opinions of security guards differ between their professional and the private roles that they occupy. Furthermore the purpose is to find out how violence and threats prevent the performance of a successful guard role. The method we have used was qualitative semi-structured interviews with eight security guards. The result of the study suggests that the professional life and the personal life may form two separate spheres. The presence of threats and violence shapes a professional role where the internal cooperation is the main key.

 • 306.
  Alam, Afsana
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Juth, Emma
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Motivation i läraryrket: En studie i vad som motiverar lågstadielärare och hur nya skolreformer påverkar deras motivation.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund - Enligt Statistiska centralbyrån kommer det saknas så mycket som 40 000 lärare inom de närmsta åren och det är endast fem procent av lärarna som anser att yrket är uppskattat av samhället. Med en utgångspunkt i svenska elevers försämrade resultat i internationella kunskapsmätningar och att detta i sin tur ses som ett resultat av den svenska skolans kunskaps- och disciplinproblem. Har man för att lösa dessa problem genomfört ett stort antal skolreformer och man har gjort en stor satsning på lärares professionella utveckling. Om dessa reformer påverkar lärares motivation är dock ett högst relevant men outforskat ämne.

  Syfte - Syftet med den här studien är att få djupare förståelse i vilka faktorer som motiverar lågstadielärare i sitt dagliga arbete och om dessa faktorer skiljer sig beroende på om de börjat arbeta innan eller efter implementeringen av de nya skolreformerna, samt studera hur skolreformerna, införandet av lärarlegitimation och den nya professionen förstelärare, som trätt i kraft de senaste fem åren har påverkat dem.

  Metod - Studien har en kvalitativ forskningsansats för att skapa en djupare förståelse över ett redan existerande fenomen. Som forskningsdesign används en komparativ studie tillsammans med semi-strukturerade intervjuer.

  Slutsats - Studien har visat på att det både finns skillnader och likheter mellan vad som motiverar lågstadielärare som har arbetat olika länge inom yrket. Alla som medverkade i den här studien ansåg först och främst att det var eleverna och att se dem lyckas som främst motiverade dem i deras yrke. Det som skilde grupperna åt var att de nya lärarna motiverades mer utav de yttre faktorerna, så som lön, vilket inte var lika viktigt för de gamla lärarnas motivation. Studien har även visat på att de nya skolreformerna inte påverkat lågstadielärare särskilt märkbart. Det råder dock delade meningar huruvida skolreformerna är av positiv eller negativ karaktär för lärarna.

 • 307.
  Alam, Sadaf Sakina
  Södertörn University College, School of Life Sciences.
  Determination of gp120 & Trx80 dependent production of hydrogen peroxide in cell free & cell-dependent systems2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hydrogen peroxide (H2O2), a reactive oxygen specie (ROS), is most commonly associated with oxidative stress causing cytotoxic effects on living cells. Oxidative stress has been implicated in various conditions including neurodegenerative diseases, autoimmune diseases and cancer. In addition H2O2 is produced as a defense mechanism against pathogens, as being released by activated phagocytes. In recent years, H2O2 has become established as an important regulator of signal transduction in eukaryotic cells. Hydrogen peroxide is generated both intracellularly and extracellularly in response to various stimuli including cytokines and growth factors. There are different mechanisms by which H2O2 is generated, facilitating signal transduction in cells; through NOX-system in miyochondria, via singlet oxygen, receptor/ligand interaction or by redox active metal ions. The HIV glycoprotein 120 (gp120) is associated with HIV dementia and it is known as a neurotoxin that causes neuronal damage. It has been proposed that free radicals may be involved in the pathogenesis caused by gp120. In addition the truncated form of thioredoxin (Trx80) is known to stimulate HIV replication in HIV infected cells, however, the exact mechanism is not known. A possible way both proteins may mediate their activity is by inducing H2O2 production. The aim of this study was to investigate H2O2 production induced by the proteins gp120 and Trx80. In order to detect H2O2 production an assay based on the fluorescent compound Amplex Red, was established. The assay was used to detect H2O2 released by gp120 and Trx80 in a cell-free environment, in a cell-system and in the presence of metal ions (copper ions) with a physiological reductant (ascorbate). We did not detect H2O2 production induced by gp120 and Trx80 respectively, using our assay, however, other ROS such as hydroxyl radicals may have been generated although they were not detectable with our method. Hence, further studies are needed in order to fully understand how gp120 and Trx80 mediate their activity.

 • 308.
  Alam, Saiful
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Rozario, Antonia
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Franchising: - Franchisetagarens möjligheter till förändring av varuutbudet.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Franchise is a form of cooperation between two merging parts: a franchisor and franchisee. In similarity to other businesses, it is important for a company based on franchising to adjust to the rapid market changes in order to achieve a competitive advantage of commodities. Due to the strict franchise agreement, the franchisees are restricted in adapting to the market changes. The purpose of this thesis is, therefore, to get an understanding of the franchisees perspective in their business, and also to see to what degree the commodities are affected by the control from the franchisor. We have chosen to limit the study to brand retail-stores in the fashion industry because of the rapid changes that distinguish it. Adjustment to changes in order to become more competitive is the point of weight in our thesis. We have also restricted us to Business Format Franchising. Casestudies was performed to fulfil the purpose of the thesis. The study consists of interviews with franchisees from three brand-retail stores in Stockholm. The selected brand retail-stores are part of the two corporations, namely, RNB and Bestseller. An interview with the vice president of the Swedish Franchise Association was also conducted. Based on our findings in the empirical material and analysis we have come to the conclusion that the franchise agreement is the central controlling force that allows the franchisor to control their franchisees business. There are indifferences between the two parts when it comes to the franchise agreement and when it comes to changes in the supply. It is obvious that it leads to a power struggle between those involved. The franchisee has undeniably small opportunities to effect merchandise supply, interior decorating and marketing. This is because the franchisor holds a firm hand around the basic concept which acts as an identity for the franchise line. Thus, there is a need from the franchisees to more free thinking outside the borders of the agreement, specially in the matter of adapting to customer requests. That is because they daily encounter consumer needs and has an overview of the trends on the market.

 • 309.
  Alami, Fina Saida
  Södertörn University, School of Culture and Education, Teacher Education.
  Ledarskapets inverkan på elevernas användning av IKT-verktyg på fritidsverksamhet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay deals with the influence of leadership on student use of Smart phones as an ICT tool at after school care. I use a qualitative, hermeneutical method that departs from two stories. I also use qualitative interviews with both structured and unstructured questions. My reflections and interpretations are, through the interviews, complemented by my colleagues’ views of the use of Smart phones and how that is affected by how the activities are managed. I have faced a dilemma in my stories where I have to choose between following the school’s rules or help the students that need help with the use of Smart phones.

  Reflecting on the stories leads me to view my own leadership and style of leadership in a critical light and to view myself in a wider context within a problematic organization with a hierarchical leadership. This leads to other dilemmas that occur in a school organization, where helpful factors to a change can be seen in different perspectives with the open dialogue as an advantage.

 • 310. Alanko, Anna
  et al.
  Marklund, Carl
  Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  Who Needs Mental Health Services?: Mental Health Care Planning and the Image of the Service User in Finland2013In: All Well in the Welfare State?: Welfare, Well-being and the Politics of Happiness / [ed] Marklund, Carl, Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel , 2013, p. 82-102Chapter in book (Refereed)
 • 311.
  Alarcón Alanes, Paul
  Södertörn University College, The School of Culture and Communication.
  I den monokroma gestaltens gryningsland: Representationen av icke-vita och vita i John Q2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att utröna huruvida ett specifikt samtida populärkulturellt verk – den amerikanska filmen John Q (2002) – i representationen av sina karaktärer befäster en kolonialistisk diskurs eller om dessa gestaltas på ett sätt som skiljer sig från denna diskurs representationsmönster. Med kolonialistisk diskurs avser jag här en diskurs som fundamentalt gror ur de idémönster som var verksamma under den egentliga kolonialismen. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv med teoretiska analysinstrument från diskursteori och postkolonialism analyseras kvalitativt filmens karaktärer som indelas i fyra subjektspositioner; icke-vit man/kvinna och vit man/kvinna. Dessas identiteter undersöks i analysen utifrån fem huvudsakliga aspekter; 1/ funktion/roll i narrativet, 2/ personlighet och icke-fysiska egenskaper, 3/ agerande och förehavanden, 4/ utseende och slutligen 5/ eventuellt tydligt intertextuellt förhållande till den skådespelare som representerar honom/henne.

  Analysen visar att filmen John Q i upprättandet av en gynnad dikotomi mellan människa och system konstruerar karaktärernas identiteter på ett sätt som nästintill fullständigt följer den kolonialistiska diskursens representationsmönster. Icke-vita gestaltas på för diskursen typiskt stereotypa sätt och bland filmens vita karaktärer representeras de som intar en god narrativ roll i enlighet med den kolonialistiska diskursens vita ideal. Samtidigt tillskrivs de vita karaktärer som manifesterar en ond gestalt en systemidentitet som får funktion av förklaring till deras misslyckande att fullgöra vithet. Det fåtal försök till diskursiv förändring i vissa karaktärer undergrävs effektivt genom ett framhävande av andra aspekter i karaktären ifråga som gestaltas på för diskursen typiska sätt. Endast en karaktär skiljer sig härvidlag från de övriga och upptar en paradoxal och diskursivt icke-tillsluten position.

 • 312.
  Al-badrawi, Rasha
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  Pavlovic, Anna
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  Ganeva, Kremena
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  Dagens hotellbransch: En studie som belyser hur hotell i Stockholm arbetar för att behålla sina gäster2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Because of the large supply of information is today's leisure travelers very enlightened and have firsthand knowledge of what can be demanded on a hotel stay. Along with business travelers, who are not price sensitive, they place higher demands on the standards and service they require. It has become increasingly important to attract the visitors in a unique way.

  The purpose of this study is to reveal those aspects which hotels focus on in their business in order to keep their guests, despite the strong competition and the new demands of the changing hotel industry. The study has examined more closely if the hotels have specific concepts in their approach, if their servicescapes (the environment where the service is assembled) are designed in a unique way to attract visitors and if the hotels have special relationships with their guests.

  The study is qualitative and in order to answer the purpose has observations of the selected hotels and interviews with managers and receptionists been made.

  One of the conclusions that we reached is that the most important aspect in the hotels business is their relationship to the guests. Each respective hotel strives to have a special and unique relationship with its guests conveyed by its staff. But even if the hotels have the same purpose, they use different ways to create a unique relationship to their guests. As for concept, we have concluded that none of the hotels work with thematisation, but that they instead use various concepts to make their guests' experiences more positive. The servicescapes are valued not quite high by the hotels, however, they are designed in different ways that convey certain emotions.

 • 313. Albazei, Saad A.
  Minority Concerns: Female Scholars at the Cultural Intersection2008In: Neither East Nor West: Postcolonial Essays on Literature, Culture and Religion / [ed] Kerstin W. Shands, Huddinge: Södertörns högskola , 2008, p. 163-171Chapter in book (Other academic)
 • 314.
  Albazi, Hanin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Lenhart, Nicole
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen: En studie om informationschefers varumärkestänkande i förhållande till sociala medier2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 315.
  Albernaz, Daniel
  et al.
  KTH.
  Do, Quang Minh
  KTH.
  Amberg, Gustav
  KTH.
  Multirelaxation-time lattice Boltzmann model for droplet heating and evaporation under forced convection2015In: Physical Review E. Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, ISSN 1539-3755, E-ISSN 1550-2376, Vol. 91, no 4, article id 043012Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigate the evaporation of a droplet surrounded by superheated vapor with relative motion between phases. The evaporating droplet is a challenging process, as one must take into account the transport of mass, momentum, and heat. Here a lattice Boltzmann method is employed where phase change is controlled by a nonideal equation of state. First, numerical simulations are compared to the D-2 law for a vaporizing static droplet and good agreement is observed. Results are then presented for a droplet in a Lagrangian frame under a superheated vapor flow. Evaporation is described in terms of the temperature difference between liquid-vapor and the inertial forces. The internal liquid circulation driven by surface-shear stresses due to convection enhances the evaporation rate. Numerical simulations demonstrate that for higher Reynolds numbers, the dynamics of vaporization flux can be significantly affected, which may cause an oscillatory behavior on the droplet evaporation. The droplet-wake interaction and local mass flux are discussed in detail.

 • 316.
  Albernaz, Daniel L.
  et al.
  KTH.
  Amberg, Gustav
  KTH.
  Do-Quang, Minh
  KTH.
  Simulation of a suspended droplet under evaporation with Marangoni effects2016In: International Journal of Heat and Mass Transfer, ISSN 0017-9310, E-ISSN 1879-2189, Vol. 91, p. 853-860Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigate the Marangoni effects in a hexane droplet under evaporation and close to its critical point. A lattice Boltzmann model is used to perform 3D numerical simulations. In a first case, the droplet is placed in its own vapor and a temperature gradient is imposed. The droplet locomotion through the domain is observed, where the temperature differences across the surface is proportional to the droplet velocity and the Marangoni effect is confirmed. The droplet is then set under a forced convection condition. The results show that the Marangoni stresses play a major role in maintaining the internal circulation when the superheated vapor temperature is increased. Surprisingly, surface tension variations along the interface due to temperature change may affect heat transfer and internal circulation even for low Weber number. Other results and considerations regarding the droplet surface are also discussed.

 • 317.
  Albernaz, Daniel L.
  et al.
  Royal Inst Technol, Dept Mech, Linne Flow Ctr, S-10044 Stockholm, Sweden..
  Do-Quang, M.
  Royal Inst Technol, Dept Mech, Linne Flow Ctr, S-10044 Stockholm, Sweden..
  Hermanson, J. C.
  University of Washington, Seattle, USA.
  Amberg, Gustav
  KTH.
  Droplet deformation and heat transfer in isotropic turbulence2017In: Journal of Fluid Mechanics, ISSN 0022-1120, E-ISSN 1469-7645, Vol. 820, p. 61-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The heat and mass transfer of deformable droplets in turbulent flows is crucial. to a wide range of applications, such as cloud dynamics and internal combustion engines. This study investigates a single droplet undergoing phase change in isotropic turbulence using numerical simulations with a hybrid lattice Boltzmann scheme. Phase separation is controlled by a non-ideal equation of state and density contrast is taken into consideration. Droplet deformation is caused by pressure and shear stress at the droplet interface. The statistics of thermodynamic variables are quantified and averaged over both the liquid and vapour phases. The occurrence of evaporation and condensation is correlated to temperature fluctuations, surface tension variation and turbulence intensity. The temporal spectra of droplet deformations are analysed and related to the droplet surface area. Different modes of oscillation are clearly identified from the deformation power spectrum for low Taylor Reynolds number Re, whereas nonlinearities are produced with the increase of Re A, as intermediate frequencies are seen to overlap. As an outcome, a continuous spectrum is observed, which shows a decrease in the power spectrum that scales as similar to f(-3) Correlations between the droplet Weber number, deformation parameter, fluctuations of the droplet volume and thermodynamic variables are also developed.

 • 318.
  Albernaz, Daniel L.
  et al.
  KTH.
  Do-Quang, Minh
  KTH.
  Amberg, Gustav
  KTH.
  Lattice Boltzmann Method for the evaporation of a suspended droplet2013In: Interfacial phenomena and heat transfer, ISSN 2167-857X, Vol. 1, no 3, p. 245-258Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we consider a thermal multiphase lattice Boltzmann method (LBM) to investigate the heating and vaporization of a suspended droplet. An important benefit from the LBM is that phase separation is generated spontaneously and jump conditions for heat and mass transfer are not imposed. We use double distribution functions in order to solve for momentum and energy equations. The force is incorporated via the exact difference method (EDM) scheme where different equations of state (EOS) are used, including the Peng-Robinson EOS. The equilibrium and boundary conditions are carefully studied. Results are presented for a hexane droplet set to evaporate in a superheated gas, for static condition and under gravitational effects. For the static droplet, the numerical simulations show that capillary pressure and the cooling effect at the interface play a major role. When the droplet is convected due to the gravitational field, the relative motion between the droplet and surrounding gas enhances the heat transfer. Evolution of density and temperature fields are illustrated in details.

 • 319.
  Albernaz, Daniel L.
  et al.
  KTH.
  Do-Quang, Minh
  KTH.
  Hermanson, James C.
  University of Washington, Seattle, USA.
  Amberg, Gustav
  KTH.
  Thermodynamics of a real fluid near the critical point in numerical simulations of isotropic turbulence2016In: Physics of fluids, ISSN 1070-6631, E-ISSN 1089-7666, Vol. 28, no 12, article id 125105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigate the behavior of a fluid near the critical point by using numerical simulations of weakly compressible three-dimensional isotropic turbulence. Much has been done for a turbulent flow with an ideal gas. The primary focus of this work is to analyze fluctuations of thermodynamic variables (pressure, density, and temperature) when a non-ideal Equation Of State (EOS) is considered. In order to do so, a hybrid lattice Boltzmann scheme is applied to solve the momentum and energy equations. Previously unreported phenomena are revealed as the temperature approaches the critical point. Fluctuations in pressure, density, and temperature increase, followed by changes in their respective probability density functions. Due to the non-linearity of the EOS, it is seen that variances of density and temperature and their respective covariance are equally important close to the critical point. Unlike the ideal EOS case, significant differences in the thermodynamic properties are also observed when the Reynolds number is increased. We also address issues related to the spectral behavior and scaling of density, pressure, temperature, and kinetic energy.

 • 320.
  Albornoz, Sara
  Södertörn University College, School of Gender, Culture and History.
  Socialdemokratiska kvinnor: Ledande pionjärkvinnor inom den socialdemokratiska kvinnorörelsen och den socialdemokratiska kvinnorörelsens syn på samhället mellan åren 1900-19092009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 321.
  Albornoz, Sara
  et al.
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  Hellman, Therese
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  Eugeniahemmet: Synen på barnen i Eugeniahemmet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to examine the view on children with disability´s in the end of the 19 Th to the beginning of the 20 Th. We will examine the children that lived in Eugeniahememt but we will also examnie the view the society had on the children who lived on Egueniahemmet. In our essay there are four questions that we are going to answer.

  - Who took the initive to start Eugeniahemmet and how did it affect the activity?

  - Which view had the society on the children who lived on Eugeniahemmet?

  - How did the work with the children look like?

  - Which view had the staff, in Eugeniahemmet, on the children?

  The method that is being used in this essay is trying to analyses what the material tells us about the view on the children and how the work with the children lookt liked in Eugeniahemmet.

  The theory that we use is about Michel Focaults look on madness. Focault says that a person who is mad dosen’t have a connection between body and soul and that creates hallucinations witch leeds to madness. We also use a gender theory by Yvonne Hirdman who explains that women and men have diffrent roles in the society. Womens role is to be responsible for their home and the mens role is to be responsible for the public business.

  The main conclusion is that the view on children with disability in the society made it hard for Eugeniahememt staff to work whit the home´s activity. The view of the children in the society was that they were more a burden on the society than good citizen. These children was learned fast, but if the children who did´t learned fast were called idiot´s. Another coclusion is that in the beginning of Eugeniahemmet activity they accepted everyone even the children who consider be impossible to be educate. But in the beginning of the 20 Th they started to exlude the children who were impossible to educate, because they were idiot´s.

  Title: "The home of Eugenia, The view on the children in Eugenia" qreaters Sara Albornoz and Therese Hellman. Keywords: disabled, protége, free intelligence, institution, idiot.

 • 322.
  Albornoz, Sara
  et al.
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  Koy, Didan
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  Synen på det svenska samhället utifrån skribenter i Röda röster mellan åren 1919-19212007Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 323.
  Albort-Morant, Gema
  et al.
  University of Valencia, Spain.
  Oghazi, Pejvak
  Linnéuniversitetet.
  How useful are incubators for new entrepreneurs?2016In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 69, no 6, p. 2125-2129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines profiles of incubator tenants who provide the most positive evaluations of the use of advisory services and support from incubators. The study presents an application of qualitative comparative analysis (QCA) to a sample of 54 incubator tenants in Valencia, Spain. The study examines how entrepreneurs' age, gender, education and training, work experience, and family background affect the utility of advice and support from experts at the incubator. The results of the research inform that the incubator tenants who find the services of incubators most useful are young, have good studies, have professional experience, and have family experience.

 • 324.
  Albrecht, William
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  ”Vi låter oss inte stoppas av andras kamp mot grundläggande demokratiska värden”: En narrativ analys av Sverigedemokraternas kriskommunikation efter Utöya2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the communicative crisis defense of the Sweden democrats after the criticism that appeared after the mass murder by the right-wing extremist Anders Behring Breivik at Utöya in 2011. In this analysis a narrative examination is made of the party leader Åkessons explanation to why the crisis emerged and how his apology interacts with the party’s internal story. The first part of the results shows that Åkesson structures a narrative where the society’s witch hunt on the party stands as an explanation to why the crisis has emerged. The second part of the analysis shows that Åkesson uses the crisis to strengthen the role of the Sweden democrats as an anti-establishment party by using dichotomies. In his crisis narrative he attributes similar characteristics to his critics and Breivik. The consequence of this is that the two actors stand as a collective villain in the narrative. To the contrary, the Sweden democrats became a hero in the narrative - the protector of democracy in Sweden.

 • 325. Albæk, Karsten
  et al.
  Asplund, Rita
  Barth, Erling
  ISF, Oslo universitet.
  Blomskog, Stig
  Södertörn University, Avdelning 4, Economics.
  Gudmundsson, Björn Rúnar
  Karlsson, Vifill
  Strøjer Madsen, Erik
  The Wage-Unemployment Relationship in the Nordic Countries: Wage flexibility without wage curves2000In: Research in Labor Economics, ISSN 0147-9121, Vol. 19, p. 345-381Article in journal (Refereed)
 • 326. Albæk, Karsten
  et al.
  Blomskog, Stig
  Södertörn University, Avdelning 4, Economics.
  Barth, Erling
  ISF, Oslo universitet.
  Asplund, Rita
  Gudmundsson, Björn Rúnar
  Karlsson, Vifill
  Strøjer Madsen, Erik
  The Wage Curve in the Nordic Countries1999Report (Refereed)
 • 327.
  Alce, Özgul
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  Utan den andres bekräftelse är jag ingenting: En studie om kvinnan i kärleksrelationer och relationer2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  The aim of this essay is to analyse young peoples view and thoughts about women. I have studied how young people “create women” in an opinion poll about love relations and relationships.

  The survey has been answered by high school student in a suburb in Stockholm. My main question is: What conceptions of the women are presented in love relationships and relationships in general?

  To analyse the data, I have used a qualitative method which means that I have tried to understand and interpret their answers. The study consists of two surveys, one about love relationships and the other about empathy. The outcome of the study is presented as different women characters such as the shy women, the affectionate and the rescuing women, the bimbo and the object. The study shows that women and men are indeed a part of the construction of women.

  The study shows a pattern of words and actions that the young people connect to the female. It also shows that it is more accepted and expected for girls to write about feelings and pain. Young people seem to define themselves in a connection to the opposite by comparing

  themselves to the opposite sex. For example a woman who shows her feelings serves a purpose, the action is done in a way to be confirmed of the people around her, that she is a woman. Both boys and girls are a part of constructing women. They perform a pattern of

  actions that clearly shows the existents of norms; the effect of repeated actions is gender. It means that young people ‘look for’ actions that confirms there gender.

  The keywords in this study are young people, women, gender, love relationships/relationships.

  Finally I would like to thank my tutor Ana Graviz and the research group who has given support and help during the study and at the time of writing. And a big thanks to those who made this study possible, the class that participated in the study and their teacher.

 • 328.
  Alci, Gül
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Saliba, Gabriella
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Anställningsform och stress: Hur upplever polisaspiranter sin anställningsform i relation till stress?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper discusses and aims to give the reader a greater understanding of how police cadets experiencing stress in relation to their employment status and a gender perspective on male and female cadets experience different demands and expectations. As scientists, we will also study how aspirants handle stress and how they experience the benefit of the work. This is because the one who is rejected by the aspirant will lose all possibilities of becoming a police officer. The essay will primarily highlight the impact of employment status have on stress according to police cadets and how gender can affect the stress.

  During the research process, the researcher will have worked through qualitative semi-structured interviews with six respondents who work as police cadets. We have analyzed our material by Karasek and Theorell of requirements, control and support model that is about the extent of demand and control individuals have the work-related aspects. We also give examples of how the requirements and control support model works for police cadets in the field with the help of research addressing the topic. The other theoretical starting point is an occupational stress research of Kelloway, Hurrel & Days (2008). Data collection shows, and supported by our theory that the form of employment is creating concerns over future work, and that perceived stress is equal for both men and women.

 • 329.
  Al-Dabbagh, Farah
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  ”Det är egentligen ännu bättre om de har sitt första språk ordentligt.”: Undersökning med elev- och lärarperspektiv om sambandet mellan flerspråkiga barns modersmål och deras inlärning av andra språk2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate, illuminate and discuss teacher’s and multilingual student’s view on the connection between their mother tongue and their learning of other languages. This qualitative study is based on interviews with eight students in the 8th grade and two language-teachers from the same school, as well as ethnographic observations during English and Swedish lessons. With the help of some relevant theories, the empirical study is compared, analyzed and interpreted. The results show that the theories and informant’s view on the connection between the mother tongue and other languages are similar, which is that the mother tongue must be fully established before a new language can be taken in.

 • 330.
  Aldaeus, Fredrik
  et al.
  KTH.
  Lin, Yuan
  KTH.
  Amberg, Gustav
  KTH.
  Roeraade, Johan
  KTH.
  Multi-step dielectrophoresis for separation of particles2006In: Journal of Chromatography A, ISSN 0021-9673, E-ISSN 1873-3778, Vol. 1131, no 1-2, p. 261-266Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new concept for separation of particles based on repetitive dielectrophoretic trapping and release in a flow system is proposed. Calculations using the finite element method have been performed to envision the particle behavior and the separation effectiveness of the proposed method. As a model system, polystyrene beads in deionized water and a micro-flow channel with arrays of interdigited electrodes have been used. Results show that the resolution increases as a direct function of the number of trap-and-release steps, and that a difference in size will have a larger influence on the separation than a difference in other dielectrophoretic properties. About 200 trap-and-release steps would be required to separate particles with a size difference of 0.2%. The enhanced separation power of dielectrophoresis with multiple steps could be of great importance, not only for fractionation of particles with small differences in size, but also for measuring changes in surface conductivity, or for separations based on combinations of difference in size and dielectric properties.

 • 331.
  Aldaeus, Fredrik
  et al.
  KTH.
  Lin, Yuan
  KTH.
  Roeraade, Johan
  KTH.
  Amberg, Gustav
  KTH.
  Superpositioned dielectrophoresis for enhanced trapping efficiency2005In: Electrophoresis, ISSN 0173-0835, E-ISSN 1522-2683, Vol. 26, no 22, p. 4252-4259Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the major applications for dielectrophoresis is selective trapping and fractionation of particles. If the surrounding medium is of low conductivity, the trapping force is high, but if the conductivity increases, the attraction decreases and may even become negative. However, high-conductivity media are essential when working with biological material such as living cells. In this paper, some basic calculations have been performed, and a model has been developed which employs both positive and negative dielectrophoresis in a channel with interdigitated electrodes. The finite element method was utilized to predict the trajectories of Escherichia coli bacteria in the superpositioned electrical fields. It is shown that a drastic improvement of trapping efficiency can be obtained in this way, when a high conductivity medium is employed.

 • 332.
  Aldenhed, Linnea
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Nester, Li
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Är sportjournalistiken offside?: En studie om framställningen av manliga och kvinnliga fotbollsspelare inom den svenska sportjournalistiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här kandidatuppsatsen granskar fördelningen av utrymmet på sportsidorna utifrån könstillhörighet. Vi undersöker hur mycket utrymme som tilldelas herrarnas respektive damernas slutspelsperioder under Europamästerskapen i fotboll år 2012, 2013, 2016 samt 2017 i Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Vidare undersöker vi om det förekommer skillnader i rapporteringen om manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare i Dagens Nyheter och Expressen år 2016 och 2017. Slutligen diskuterar vi frågan gällande på vilket sätt Dagens Nyheters och Expressens rapportering under slutspelen i fotbolls-EM år 2016 och 2017 bidrar till att upprätthålla de etablerade könsrollsuppfattningarna.

  Uppsatsen utgår från ett genusperspektiv och redogör för en del av den tidigare forskning som finns inom området genus. För att besvara frågeställningarna används kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ diskursanalys. Resultatet av vår kvantitativa analys är att herrarnas mästerskap värderades högre ur ett nyhetsvärderingsperspektiv och tilldelades mer utrymme än damernas mästerskap. Den kvalitativa diskursanalysen visar att det under herrarnas mästerskapsår rapporteras om enbart män, medan det under damernas år rapporteras om båda könen. Den kvalitativa analysen visar därmed att männen tilldelas mer plats i medierna än kvinnorna. Detta överensstämmer med resultatet av vår kvantitativa analys, samt den tidigare forskning som lyfts fram i vår studie. Slutsatsen är att herrarna är överrepresenterade på sportsidorna samt att medierna upprätthåller de etablerade könsrollsuppfattningarna. 

 • 333.
  Aldén, Nina
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  Is A Holistic Approach Relevant for Non-Governmental Organizations’ Agricultural Extension Strategies?: Case Studies from Tanzania2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Agricultural extension can play a major part in the development and adoption of sustainable agriculture practices. Local NGOs have a unique opportunity to serve as extension agents due to their acceptance and close relationship in communities. The paper argues that agricultural extension needs to adopt a holistic approach to the communities’ development to achieve a lasting and sustainable agriculture. This study examines four NGOs in Tanzania to see 1) how they provide extension services; 2) if they have a holistic approach; and 3) if the holistic approach is a conscious strategy. The findings show that a mixture of extension methods is commonly used by all four of the NGOs. More over the NGOs offer a wide variety of projects, which focus on different issues. This results in a holistic approach, even though this probably is rather a result of funding practices than a conscious extension strategy.

 • 334.
  Alemayehu, Hanna
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hultgren, Viktoria
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Facebook: En intervjustudie om utformandet av Narcissismens kultur på nätverk2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal with this paper is to examine and analyze the way that the youth look at their use of Facebook. A survey was conducted on 10 high school students in Stockholm to review if Facebook reveal narcissistic behavior. To explain this, we gathered information about narcissistic culture, weak band strength, symbolic interactionism and the dramaturgical perspective. To our conclusion, the narcissism dominates on the social network level, as result of their attitudes and view of other members.   

 • 335.
  Alengård, Frej
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  Passa pucken eller inte?: En kvalitativ studie om maktrelationen mellan hockeyjournalister och citizen journalists2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur makt konstrueras inom hockeyinformationsflödet på Twitter. Genom att ta utgångspunkt i hockeyjournalisters utsagor är målet med uppsatsen att belysa rådande maktstrukturer mellan journalister och citizen journalists på Twitter. Jag vill även undersöka hur nya informationsteknologier har förändrat journalisternas yrkesroll och yrkespraktik, med ett stort fokus på den förändrade interaktionen med de olika typerna av användare (journalister, citizen journalists och ”vanliga” medieanvändare). För att ta reda på detta har uppsatsen analyserat relationen mellan citizen journalists och journalister ur ett maktperspektiv. För att undersöka hur makt konstrueras inom Twitter har jag utgått ifrån Manuel Castells diskussion kring makt och värdeskapande i nätverkssamhället. Jag har även valt att använda journalistikens ideologi och praktik i förändring samt citizen journalists och dess förhållande med journalister som teoretiska utgångspunkter för att undersöka hur nya informationsteknologier och den förändrade interaktionen med användarna har påverkat journalisternas yrkesroll och yrkespraktik. Genom kvalitativa forskningsintervjuer med fem hockeyjournalister på rikstäckande mediebolag visar de resultat jag fått fram att det har skett en maktförskjutning mellan citizen journalists och hockeyjournalisterna. Relationen verkar utåt sätt präglas av en demokratisk dialog och större informationsutväxling de två emellan, men hockeyjournalisterna verkar fortfarande befästa makt kring nyhetsprocessen genom att referera till den journalistiska ideologin. Detta gör att det fortfarande finns en tydlig hierarkisk ställning inom hockeyinformationsflödet. Resultatet visade även att hockeyjournalisternas yrkespraktik präglas av en mycket högre hastighet än tidigare vilket har förändrat journalisternas sociala praktik, där det stora informationsflödet har omvandlat deras tillvägagångssätt att hämta och distribuera nyheter och information. Till skillnad från vad andra studier visat så pekar min studie på att hockeyjournalisternas yrkesroll blivit mer individualiserad, med högre krav på tekniskt kunnande och kunskaper inom flera olika medieområden till följd av en mer krävande och kunnig publik. 

 • 336.
  Alenius, Maja
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Jönsson, Josefine
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  En studie om användandet av årsredovisningen vid bostadsrättsköp2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: Find out how and in what way buyers of housing co-operatives use the association ́s annual report in their purchase decision and investigate whether they understand it or not.

  Method: The study is conducted using a qualitative method in the form of interviews. The Authors stood outside viewings and interviewed presumptive buyers of housing co-operatives in Stockholm.

  Empiricism: The study was conducted on 22 respondents, all interviewed outside a total of six different viewings around Stockholm. It turned out that the majority of respondents did not fully understood annual reports and most of them asked for help. The majority of those who felt they understood the annual report also asked someone in their surroundings to help them determine the stability of the housing association's economy. The result showed that homeowners usually use the annual report to see "warning signs" that indicate that a association will raise its fees. To evaluate the association ́s economy, most of the respondents used indebtness.

  Analysis: The study points out that since many homeowners did not fully understood the annual report, it could be difficult for them to make decisions based on it. This has been linked to previous research that highlighted similar problems. There are similarities between the improvement and change proposals developed by FAR together with other organizations and the results the study has shown.

  Conclusion: Presumptive buyers of housing-cooperatives generally do not understand annual reports so well that they can make a financial decision based on it. At the same time, the study has shown that even those homeowners who felt they understood asked for further help and advice from their surroundings. The study's conclusions are that there is a great deal of room for changing the accounting for housing co-opratives associations to make them more

  transparent and understandable to it ́s users. Furthermore, it was concluded that regardless of the individual's understanding of an annual report, he largely takes advantage of his surroundings as it is a major and comprehensive decision. 

 • 337.
  Alerius, Markus
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Järlefelt, Daniel
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång: Råder förutsägbarhet på Stockholmsbörsen?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has been conducted in order to determine the existence of predictability for the Stockholm stock exchange. With this purpose the random walk theory has been raised against the theory of mean reversion in order to determine which theory is the most substantial. Data has been collected from Nasdaq OMX Nordic and furtherly been processed using the statistical software EViews. Swedish listed companies’ daily share values between 2000-2014 have been analyzed using two tests; an Augmented Dickey Fuller test and a Variance Ratio test. The results show generally that the null hypothesis - and thus the random walk - is rejected in the short term. This means that both on an aggregated level and on an individual level, the Stockholm stock exchange is predictable in the short term - in the form of mean reversion - and that it is most evident in small cap firms.

 • 338.
  Alersjö, Anneli
  Södertörn University College, School of Life Sciences.
  Myndigheter för hållbar utveckling: En studie av myndigheters miljölednignssystem 20052006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Agencies towards Sustainable Development – A Study of Environmental Management Systems in Governmental Agencies 2005

  A vision of the Swedish government is to build an ecologically sustainable society. A tool in this effort is to implement environmental management systems (EMS). The aim of the thesis is to present in which phase of the implementation of EMS Swedish governmental agencies are. This will be done by compilation and evaluation of agencies’ yearly environmental reports.

  The thesis is written in co-operation with the Swedish Environmental Protection Agency (Swedish EPA). Swedish EPA has the responsibility to coordinate and drive forward the development of environmental management systems. The thesis is therefore a scientific tool to evaluate how the government’s decision, that governmental agencies have to implement an EMS, is fulfilled.

  Keywords: Sustainable development, environmental management systems, governmental agencies, environmental report.

 • 339. Alestalo, Matti
  et al.
  Hort, Sven E. O.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Kuhlne, Stein
  The Nordic Model: Conditions, Origins, Outcomes, Lessons2009Report (Other academic)
 • 340.
  Alesund, Isabelle
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  Digital elevdokumentation: från implementation till praktiskt arbete2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is statutory that teachers shall document their student's development of knowledge in different subjects. The teachers employed by Sundbybergs municipality have been commissioned to do the documentation in the web-based electronic system Projekt- och Omdömesdatabasen, P.O.D.B. The purpose of this study was to investigate witch effect the IT-solution P.O.D.B has brought for the teachers in their task of student documentation. By conducting interviews and questionnaire studies I have been looking for answers to if the target achievements have increased by using the IT-solution, and if the teachers are aware of what they may or may not write about their students in the system. The conclusions I have been able to draw through my studies are that the teachers have accepted the commission to use P.O.D.B. But they didn't feel assessorial in the decision of beginning to use computers for the task of documentation. Their work has because of this become more time extensive, and there is some insecurity about the formality of the system. The effect of the decision has resulted in that the targets have been made more visible and the target achievements have increased, and the storage options have made the student information more readily accessible.  

 • 341.
  Alexander, Kasjanov
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Rebecka, Schyl
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Effekter av förvärv: Hur påverkas förvärvarens ekonomiska ställning vid förvärv?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att se möjliga effekter av ett förvärv på företagets ekonomiska ställning. Denna studie är en kvantitativ studie med deduktiv ansats, vi har använt oss av sekundär data och med en metod som heter nya RIV metoden. Med hjälp av RIV metoden har vi med flera olika formler och beräkningar nått vårt resultat som säger att företag fått negativ ekonomisk ställning vid förvärv.

 • 342.
  Alexandersson, Gabriella
  Södertörn University College, Lärarutbildningen.
  Kärlekens makt: En studie om hur kärleksförhållanden påverkar studiemotiverade tjejers identitet och attityd till skolan2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explore how love relationship affects the identity and attitude towards school of study motivated girls in 17-18 years of age with the subsidiary purpose to get anidea of how the gender order is maintained in the relationship.

  The study is based on theories of gender theory and identity theory, which concerns gender as aresult of actions and how the gender order is maintained. The identity theory is based as a choice toconvey different roles.

  The study is founded on qualitative research interviews with six different girls, where the focus wasto learn about their own experiences of how the love relationship affects them.

  The results were interpreted through a hermeneutic analysis.The results show that the love relationship affect informants' identity on self-perception, what roles they convey and the attitude towards school. It turned out that the informants' attitude towards school was dependent on their boyfriend´s attitude towards school.

  The results also show that girls are highly involved in the process of maintaining the gender order in which they choose to manage their time according to their boyfriend's time, and has the role of the engaging and emotional in the relationship.

 • 343.
  Alexandersson, Tomas
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  En studie i historiebruk: Analys av reseguider från Estniska SSR2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of history is the concept of people using and analyzing history in the society for various purposes. Study in this area has largely emerged because there are many different reasons for people and societies to be interested in history. To investigate the use of history, a historical material needs to be present in some form. With this study, I intend to show how older tourist guidebooks can provide such materials of study and therefore I use travel guidebooks about Tallinn released under the USSR (Estonian SSR) between the years 1960 to 1990. The analysis is based on Klas-Göran Karlsson's (Professor of History) typology of seven different uses of history: scientific, existential, moral, ideological, political, educational, non-use of history and a commercial use of history. This paper has highlighted several different historical dimensions in travel guides and reasons why they can be analyzed. Results of this study show that the travel guides can act as a medium for existential orientation and that they can function as a communicational, educational and an interest raising tools. They can also develop a critical approach towards historical events and help to "sell" history through various commercial products. Thus, tourist guidebooks can be used and analyzed more systematically by professionals, interested individuals or a group who feel the need, desire or interest in the way history can be used in their practices. 

 • 344.
  Alexandersson, Viktor
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  Faber, Adrian
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  Kritisk design i en digital videoproduktion: En explorativ studie i praktisk tillämpning av kritisk design2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Critical design is a research- and innovationarea under development. The critical design theory has been used in many design-related areas and intends to get consumers to become more critical when it comes to how their everyday lives are controlled by different beliefs, values, ideologies and behavioral patterns that are incorporated into design (Dunne & Raby, 2001). Since critical design is a theory that seeks to transform in practice the challenge today lies in creating practical examples that show how it can be done, which is a necessity for the theory to develop (Bardzell et al., 2012). This study intends to be method developing by creating a set of tools based on selected parts (theoretical methods and perspectives) from critical design. The goal of these tools are to function as an instrument enabling practical implementation of critical design in a design/production process. In this study we have tested our tools in a specific productionprocess of a music video to explore how to apply critical design practically. In doing so we used design-oriented research methods, in particular Daniel Fällmans triangelmodel for interactiondesign and design research (2008). By bringing together critical design perspectives and video production purposes, this study hopes to make a contribution to the method fulfilling work of bridging the existing gap between theory and practice in critical design. 

 • 345.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Castillo, Daniel
  Stockholms universitet, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Rosenström, Martin
  Stockholms universitet, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Contestation in transition: value configurations and market reform in the markets for gambling, coal and alcohol2014In: Configuring Value Conflicts in Markets / [ed] Susanna Alexius, Kristina Tamm Hallström, Padstow: Edward Elgar Publishing, 2014, p. 178-204Chapter in book (Other academic)
 • 346.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Castillo, Daniel
  Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Rosenström, Martin
  Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Contestation in transition: Value-conflicts and the organization of markets. The cases of alcohol, gambling and coal2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper an historical comparative approach is applied to analyze how value conflict discourse and organization have evolved from the 1800s onward in three contested commodity markets – the alcohol, gambling and coal market. Situated mainly in the Swedish context, the three case studies demonstrate that the values at stake as well as the organizational arrangements brought forth in response to underlying value conflicts have changed significantly over time in all three markets. The commodities have stayed contested but for more or different reasons. Analyzing a dozen transformative moments in total we conclude that it matters to the organization of a market if there is an underlying value conflict and how this value conflict is configured. The comparative analysis sheds light on four processes in which value-conflict underpinnings of contested commodity markets may be shaped and altered: value addition, value expansion, value accumulation and value relocation.

 • 347.
  Alfaro, Walter
  Södertörn University, School of Culture and Education, Teacher Education.
  Att sudda bort skillnaden mellan arbete och nöje: Om ämnesinteggrerad undervisning i praktiken i grundskolan2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Regarding school-teaching most people have had the traditional idea that the teacher is the owner of all knowledge and the student is the receiver of that knowledge. Tradition tells us that the way the student receives the knowledge has been by listening, repeating, reading and memorizing what the teacher has taught. Research about teaching from the last decades show that there are other strategies, ways, and qualitys for helping students in learning. One of those ways is by integration of different school subjects.

  According to research every human being creates her own knowledge based on personal experiences. Johan Krantz and Pelle Persson (2001) wrote that learning is a process with experiences, ideas and opinions. Krantz & Persson said that these experiences, ideas and opinions are necessary for getting new knowledge. The purpose of teaching by integration of different school subjects is to help students to make the learning more effective and easier. At the same time, teachers can get the help they need for making teaching more effective. I have met five teachers who work at three different schools in Stockholm. I have asked them about the possibility to apply integrated teaching of different school subjects and they spoke out what they thought about it. In answering my question one of them said that for her teaching with integration of different school subjects was "like erasing the difference between work and enjoyment". Even though most of the teachers I met thought that an integration of different school subjects in teaching is a good strategy, all of them still were teaching in a traditional way. These teachers thought that it can be hard to change old traditions that have existed through years in the school world.

 • 348.
  Alfredsson, Jo
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  Instagram, det nya galleriet: En undersökning av konstbetraktande i sociala medier, med utgångspunkt i Jesper Walderstens Instagramkonto2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my paper I adress the question of what happens in the relationship between the beholder, the artwork and the artist when they meet in the era of Web 2.0. The new smartphone based medium that I write about is Instagram. The artist i write about is the Swedish illustrator Jesper Waldersten. My purpose with this paper was to explore how the the beholder, pictures and artist relate to one another i relation to Instagram and how the interface of the smartphone and the app affect the beholder in these relationships. I also seek out to understand the difference between how Instagrams interface affect the beholder in comparison to the interface of the artists web page and his book. I use the method of qualitative empiricism to study Walderstens account. I do this study by counting number of pictures, comments, changes, descriptions and overall alterations over a set period of time. What I found out is that Instagram without a doubt is an important cornerstone of our Web 2.0 participatory-culture and that it have created a space in which we can behold art in a new kind of way. This is partly thanks to how the interface affects the picture and the beholder, but most of all because of how the different Instagram users affect each other.

 • 349.
  Algemo Bergfeldt, Hanna
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Sundling Ahlin, Josefin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Livsplanering i en kortsiktig värld: En kvalitativ studie om tidsbegränsat anställdas möjligheter att planera.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper concerns the subject of temporary employments and how the employment status affects the personal life of the employee. The aspects of the personal life which are being investigated is the employees possibilities to plan their long term future as well as their short term future. Furthermore, the employees social relations and spare time are being investigated. The paper is qualitative and is based on semi-structured interviews with four people between the age of 25 and 35 who are experienced with temporary employment. The results of the interviews are analyzed in light of Richard Sennetts theory about ”The corrosion of character”, which shows upon a contradiction between the character-building and today's job market. The conclusions are that the employees possibilities concerning long term planning, as well as short term planning, is aggravated by their temporary employment status. Their spare time seems to become less extensive and the time devoted to the social relationships decreases. However, we can not draw any conclusions on the social relations patterns affected at a deeper level. 

 • 350.
  Alhabboby, Hany
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Media Technology.
  Hussain, Faiyaz
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Media Technology.
  Hallå främling, låt oss samarbeta: En kvalitativ studie av hur anonyma spelare bemöter varandra på Counter Strike2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how anonymous online players treat each other in the game environment in Counter Strike (CS GO), where the way they communicate can affect other people's gaming experience through cheating or "griefing". We have also sought to examine how issues of anonymity affected player's experiences. Data was collected through the use of qualitative methods, such as semi-structured interviews and non-participant observations. Ten respondents participated in the interviews, five women and five men who had played Counter Strike for at least two years. The questions which they were asked related to attitudes, communication, gaming experience, trust, behavior, cheaters and griefers inCounter Strike.

  The results were analyzed with the help of previous research and theory related to the problem of our study. The results showed that the anonymous players responded to each other positively or negatively depending on various factors such as performance, gender, experience, communication and trust. Positive attitudes gave a positive gaming experience that increased the teamwork and changed the anonymity to friendship, while negative attitudes gave negative gameplay experience that made players lose the desire to play for awhile, because they had high expectations of others.

  In order to improve Counter Strike for anonymous players, we recommend that the game company improves its security, by blocking cheaters and griefers faster than they do at present, by changing blocking of a cheater from only a blocked account to a whole computersystem, and by making the game more expensive. We also recommend applying region or country functions when they people play anonymously to avoid linguistic misunderstandings and to ease communication by ensuring that players from the same country play with eachother and speak a common language.

45678910 301 - 350 of 21561
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf