sh.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 3507
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Atallah, Carol
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  P. Munther, Victor
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Abrahams barn: En studie av religionsnyheternas förändring mellan 2002 och 2012 – med exempel från Svenska Dagbladet och Sydsvenskan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys ge svar på vilka artikeltyper och nyhetssammanhang som oftast förekommer för judendom, kristendom och islam – de tre abrahamitiska religionerna – i tidningarna Svenska Dagbladet (SvD) och Sydsvenskan (SDS) för perioderna april 2002, oktober 2002 och motsvarande för 2012.

  För att nå ökad förståelse för resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen har intervjuer genomförts med en ledarskribent från vardera tidning samt med en representant från vardera religion. De intervjuade har bland annat fått ge sin uppfattning kring hur religionsnyheter ser ut idag jämfört med tio år sedan.

  Den kvantitativa studien består av 283 analyserade artiklar, av vilka 118 behandlar islam, 109 kristendom och 56 judendom. Kristendom dominerar för inrikesnyheterna och islam för utrikesnyheterna. Inom de inrikesartiklar som berör islam dominerar sammanhanget diskriminering, medan kultur och antisemitism utmärkte kristendom respektive judendom. För samtliga religioner är de dominerande sammanhangen för utrikesartiklarna annat och krig eller konflikt. I båda kategorier dominerar islam. De största skillnaderna åren emellan är antalet artiklar om Israel-Palestina-konflikten samt förekomsten av artiklar som rör antisemitism.

  Analyserat utifrån tidigare forskning och nyhetsvärderingsteorier tyder resultatet på att religiösa händelser är svåra att göra nyheter av, varför religionerna, och då särskilt islam och judendom, ofta förekommer i konfliktcentrerade nyheter – något även många av de intervjuade håller med om.

 • 302.
  Atmane, Miriam
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Olsson, Elin
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hur bra är de svenska universiteten och högskolorna på att kommunicera till utländska studenter?: En kvalitativ studie om hur utländska studenter uppfattar svenska högskolor och universitets kommunikation inför och under utbytesstudier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: To create an understanding of how foreign students perceive the communication they receive from universities and colleges before and during exchanges with regard to cultural differences.

  Theory: The theoretical framework of this study is based on three different theories and prior research. The three theories are Shannon & Weaver’s (1963) The Linear Communication Model, Duncan & Moriarty’s (1998) The Scope of Marketing Communications and Hofstede et als (2011) cultural theories. Scientific articles on culture and communication were used to see how university communication is applied in practice.

  Method: The research has been conducted with a qualitative research with a deductive approach. Two focus groups took place in order to carry through with the research. These groups equally consisted of four participants each. The topics of the discussion amongst them were culture and communication. The participants are foreign students studying at Södertörn University College in Stockholm during the spring semester of 2016. The selection of participants was made with a convenience sample where contact was made through email invitations of participation in a focus group.

  Conclusion: The study has shown that all of the participating foreign students perceived the communication they had with the Swedish university as effective and informative. It was also clearly for them whom they could go to when help was needed in certain matters. Additionally, it was also shown that cultural differences have a moderate effect on the perception of the communication in the organizational culture of higher education.

 • 303.
  Attefjord, Julia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Lalovic, Irena
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kvinnors entreprenörskap: Politiska incitament och stödsystem för kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och omsorg2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to analyze and generate a deeper understanding of the development of the policies that affect women’s entrepreneurship within the health and social care.

  Method: In order to answer the research question and to fulfill its purpose, the study has been conducted with a qualitative approach where a qualitative text analysis has been conducted. This in order to find information as well as analyze the legislative changes and other incentives introduced to promote women’s entrepreneurship.

  Empiricism andAnalysis: The material underpinning the study consists of Government documents, documents from the State Public Investigations and documents from the Swedish Agency for Growth and other Authorities, all of which have been used and carefully studied to identify the most prominent and relevant themes based on the purpose of the study and the previously presented theoretical reference framework.

  Conclusions: The conclusion that can be drawn is that policies that have had an impact on women’s entrepreneurship have been varied, with incentive initiatives that both inhibited and motivated women’s entrepreneurship in the industry. We have identified that the policy initiatives undertaken had starting points including the promotion of regulations that govern women’s entrepreneurship. Historic law barriers still exist today, explaining the differences between men and women’s entrepreneurship, which means that it is therefore necessary to revise the regulations. In addition to revising regulatory frameworks, improved knowledge, but also efforts to break the norms and stereotypical images about women’s entrepreneurship, are required by evening segregation between women’s and men’s entrepreneurship. In order to promote women’s entrepreneurship, they need the same right to external financial assistance to start, run and develop companies like the opposite sex, that is, the man.

 • 304.
  Attling, Ida
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ingvarsson, Linda
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hållbarhetsredovisning: en studie om hur företag använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle där vi förbrukar allt mer resurser har frågorna om hur vi ska göra för att få en hållbar utveckling blivit allt viktigare. Det finns ett stort intresse för dessa frågor och många ställer krav på företagen att ta ansvar för sin påverkan på samhället och att arbeta för en hållbar utveckling. Detta har lett till att många företag idag arbetar med och även redovisar hur de arbetar med ansvars- och hållbarhetsfrågor.  Regeringen har ställt kravet att alla statliga bolag från och med räkenskapsåret 2008 ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). GRI är ett ramverk för hållbarhetsredovisning som kan användas som ett verktyg för att redovisa, utveckla och styra hålllbarhetsarbetet med. Syftet med denna studie är att undersöka om företag använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet samt hur företagen använder det. Studien genomfördes som en fallstudie där kvalitativ data samlades in genom intervjuer. Datainsamlingen bestod främst av intervjuer med de hållbarhetsansvarige på fyra företag i Stockholm.

  Genom studien kunde slutsatsen dras att de fyra undersökta företagen inte använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet i direkt mening. Däremot använder företagen GRI indirekt då ramverket behandlar områden som företagen redan har arbetat med. Hållbarhetsredovisningen används främst som ett renodlat redovisningsverktyg. En trolig förklaring till detta är att företagen redan hade väl utvecklade hållbarhetsarbeten samt att företagen såg svårigheter med att arbeta med GRI. En möjlig förklaring kunde även finnas i anledningarna till att företagen började använda GRI. Studien visade att företagen hade svårigheter med att urskilja vad som lett till en viss förändring, vilket gjorde det svårt för dem att veta om GRI var orsaken till den. En annan slutsats som kunde dras var att hållbarhetsredovisningen inte lett till många och stora konkreta förändringar i företagen. De förändringar som gick att urskilja var vissa förändringar i de interna rutinerna, ändrat fokus på hållbarhetsfrågorna och bättre struktur på hållbarhetsredovisningen. Genom studien kunde även slutsatsen dras att inget av företagen direkt använde indikatorerna som utgångspunkt för hållbarhetsarbetet. Samtliga företagen använde sig av olika styrtal och nyckeltal som de redan innan GRI tagit fram och arbetat med. En del av dessa var desamma som vissa indikatorer vilket innebar att indikatorerna indirekt blev en utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. Slutligen kunde slutsatsen drag att företagen använder hållbarhetsredovisningen i andra former än som ett verktyg för att utforma hållbarhetsarbetet,  så som att lyfta hållbarhetsfrågorna på företaget.

 • 305.
  Atto Demirdag, Maria
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Södergren Öglü, Filiz
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Aktuariella antaganden: En studie om svenska koncerners val2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to investigate whether there is a correlation between the actuarial assumptions, of listed groups in Large Cap on the Nasdaq Stockholm, equity ratio and their pensionplans funding status.

  Method: The study is based on a quantitative research method, where the analysis of annual reports takes place. The quantitative research method has enabled the paper to perform related analyzes and comparisons of means between groups, for listed companies equity ratio and pension obligation, and the relation to its actuarial assumptions. Correlation measurements are made using a non-parametric method, Spearman's rho, then further tested using one-sided hypotheses t-test.

  Theory: The backbone of the thesis is presented using two theories, earnings management and the principal-agent theory. These theories are intertwined with the previous researches, which also dealt with the essay topic of earnings management in previous years and in other countries.

  Empirical: Correlation analyzes between the studied actuarial assumptions and corporate groups solidity and pension financial status is presentedusing tables and charts. These are further analyzed using hypothesis tests and scatterplots.

  Conclusion: All tests resulted in very weak correlation between the different variables and can there for not be classified as significant. The conclusion that companies, listed in Large Cap on Nasdaq Stockholm, tend to make its actuarial assumptions in order to try to achieve a certain equity ratio, or to try to get their unfunded pension plans seem more funded than they actually are, is not possible to make.

 • 306.
  August, Fredriksson
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Law.
  Papajannou, Ninve
  Södertörn University, School of Social Sciences, Public Law.
  Abstrakt normkontroll som garant för den konstitutionella överhögheten: En komparativrättslig studie mellan Sverige och Frankrike.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Judicial preview acts as a tool to assure that no laws to be enacted conflicts with the constitution. For that reason, it is of importance that the authorities set to perform the judicial preview are independent towards the ruling power. The aim of this essay is to do a comparison between how judicial preview is done by the Council on Legislation in Sweden and by the Constitutional Council in France. The essay examines how this preview acts as a tool to guarantee the supremacy of the constitution and to insure a none confrontational legal system. This is done with the help of the method of comparative law and the legal dogmatic method. The result of the analysis shows that judicial preview plays an increasingly important role of guaranteeing the supremacy of constitutions in legal systems of increased complexity and in societies that are experiencing political tensions. The result also shows that the constitutions in both Sweden and France is increasing in importance to protect the ways of government, democracy and basic rights for the citizens. Based on the analysis the forms of judicial preview should be reviewed and stronger safeguards for the constitution may be of interest in the future.

 • 307.
  Awasthi, Mina
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Rydell, Cecilia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Kvinnor i ledande position: Stämmer perceptioner om kvinnliga ledaregenskaper överens med stereotyperna?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är dominans av män på ledande positioner i organisationer och på arbetsplatser. Det sägs bero på att de egenskaper som anses manliga enligt normen också tycks vara dem som är bättre lämpade för ledarskap. De enligt normen kvinnliga egenskaperna anses inte vara lika passande utan snarare exempel på det som inte eftertraktas hos en ledare (Powell, 2011, s. 3). Denna studie undersöker mäns perceptioner av kvinnliga ledaregenskaper. För att utföra studien och besvara syftet skapades frågeställningarna: ”Stämmer mäns, verksamma inom byggbranschen, perceptioner överens med stereotypen för kvinnliga ledaregenskaper? “ och “Skiljer sig perceptionerna beroende på ifall männen haft en kvinnlig respektive manlig ledare?” Könsstereotyper skapar psykologiska hinder för kvinnor att ta sig upp på ledande positioner. Detta leder till att kvinnor inte tror på att de kan nå dessa positioner (Wynn, 2017, s. 646; Leicht et. al., 2017). Överlag har kvinnor svårare att nå dessa positioner, detta faktum gäller även om de psykologiska hindren bortses från. Detta fenomen kallas för ”glastaket” och innebär att det finns en viss gräns gällande hur högt upp kvinnor kan klättra i hierarkin. Ett annat hinder som även kommer diskuteras är Queen-B fenomenet. Det innebär att kvinnor som lyckats komma förbi glastaket distanserar sig från och förminskar andra kvinnor för att kunna bibehålla sin position högst upp på företagsstegen. Empiriinsamlingen genomfördes med strukturerade intervjuer där respondenterna är män verksamma för kvinnliga respektive manliga ledare, samt kvinnor på ledande position på tre byggföretag belägna och verksamma inom Stockholms län. Resultatet som studien genererar är att erfarenhet grundar individers personliga perceptioner, medan ingen erfarenhet tyder på att individer förlitar sig på omgivningens uppfattningar och normer. Empirin lutar åt att män med kvinnliga ledares perceptioner om kvinnliga ledaregenskaper avviker från stereotyperna, medan män med manliga ledares perceptioner stämmer överens med dessa.

 • 308.
  Awdisho Danial, Flouna
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Nikolic Jevremovic, Ivana
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Ren eller oren revisionsberättelse?: En studie om faktorers påverkan på utfallet av en revisionsberättelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The audit market has changed during the recent period due to scandals such as the Enron scandal and the abolition of auditing obligations 2010. When fraud occurs in the company's financial reports, its auditors are usually accused of being responsible as their main task is to review the companies' financial reports. The auditor gives the firms either an unqualified or qualified auditor’s report. An unqualified auditor’s report is seen as a “quality stamp”. Previous research has shown that a variety of factors affect the outcome of an unqualifiedand qualified auditor’s report. The purpose of this study is to investigate whether the chosen factors of the study are related to an audit report, in order to understand which factors can be associated with a qualified audit report. Based on a quantitative method, empirical data has been collected from 377 micro-, small and medium sized companies' annual reports in Stockholm, and were analyzed using simple and multiple logistic regression analysis with eight different independent variables. A statistical significance on the variables; solvency and return on total assets, is found in both the simple and multiple logistic regression analysis, whereupon the zero hypothesis could be rejected for these. The lower the solvency and return on total assets, the greater the likelihood of an auditor leaving a qualified auditor’s report.

 • 309.
  Axelsson, Cecilia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Sandström, Therese
  Skattefinansierad sjukvård- är marknad och konkurrens svaret?: En analys av kostnaderna i upphandlad sjukvårdsverksamhet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the past decades, the structural reforms of the public sector has created incentives for legislation that is meant to stimulate competition between operators acting in the health care market. A raised attention to this type of market which is characterized by increased privatization has led to the study's purpose which is to investigate the correlation between the proportion of the net cost (the tax-funded health care) performed by private firms and net costs per medical visit (tax-funded activities / visits) in the two health care branches primary care and "specialized somatic care”. Further on, this study describes the impact of the increased market orientation in the public sector the past ten years. The theoretical framework deals with areas around quasi-markets, cost-benefit, the system of choice and the New Public Management. The study is based on a quantitative bivariate analysis where the variables “percentage of private providers of net cost” (independent variable) and the “net cost divided by the number of visits” (dependent variable) is investigated between 2005 and 2014. The statistics has been collected from the Municipality and county database Kolada for the total sample which consists of the 21 regions and counties in Sweden. A regression and correlation analysis was conducted in both the “specialized somatic care” and primary care to ascertain whether there is a linear numerical relationship between the two variables and to what extent the independant varible affects the dependent one. A negative correlation was found in both of the study groups for the whole period, where a strong correlaton can be proved for some of the years where net costs per visit in health care generally drops for each percentage county council purchases of private activity increases. The result also shows that there are regional differences where the share of private providers in large extent can be reflected in the population density.

 • 310.
  Axelsson, Jens
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Dahlgren, Emma
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Green Wheels: en studie om transportbranschens miljöarbete mot minskat utsläpp av växthusgaser2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då miljö är ett ämne som får större och större utrymme i politiken, medier och våra dagliga liv så blir det en viktig aspekt som företagen måste ta hänsyn till. Transporternas utsläpp av växthusgaser utgör en tydlig miljöpåverkan och regeringen har därför satt upp mål om att utsläppen ska minskas med minst 40 % fram till år 2020. Syftet med undersökningen är att undersöka hur transportföretagen arbetar med miljömål för att minska utsläppen av växthusgaser, vilka arbetssätt de använder sig av och vilka effekter de kunnat urskilja. För att kunna ta reda på hur de resonerar kring och arbetar med att minska utsläppen har vi gjort en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer hos åtta stora transportföretag som verkar inom Sverige. Vår teoretiska referensram från tidigare forskning och litteratur infattade Den logistiska målmixen, Resursflöde, Grön Marknadsföring och TQEM. Studien visade att företagen är medvetna om regeringens mål men arbetar utifrån sina egna. För att minska ner på utsläppen av växthusgaser arbetar de främst med effektivare logistik, ecodriving och till viss del alternativa drivmedel. För att möjliggöra fortsatta förbättringar så kommer det behövas ytterligare stöd i infrastrukturen.

 • 311.
  Axelsson, Sofie
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  The ethics of reporting on radical nationalist groups in Sweden2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Radical nationalist groups are growing in Sweden as well as in the rest of the world due to contemporary political, cultural and social rationale, where the internet is used as a catalyzer and tool to organize and spread their ideologies. Simultaneously, the structures and the system that hold journalism seem to be altering at a similar speed. The journalistic reporting on radical nationalist groups has, for this reason, become increasingly difficult. The alt-right, a radical nationalist group in the US expanded much because of the oxygen that American journalists added in an attempt to raise awareness of the danger or the highly problematic opinions that these groups sometimes stand for (Faris et.al 2018). A similar trend in Sweden is not yet visible but the lack of an ethical code of conduct when reporting on radical nationalist groups speaks for unpreparedness. This study aims to understand the ethical approach of Swedish journalists when reporting on radical nationalist groups through the interviews of 8 journalists. ¨´The theoretical approach is based on the structures that affect ethical decision-making along the hierarchy of influence model, by Shoemaker and Reese (1996) as well as journalists’ positioning of ideology and relativism, an ethical concept developed by Plaisance (2005). Based on the interview data collected for this study, some of the journalists in Sweden claim to be consequence neutral, thus it can be assumed that the responsibility of providing accumulated attention to radical nationalist groups which contribute to their expansion is not taken by many journalists. The focus of the interviewed Swedish journalists is rather on up front nazis than the dubious groups spreading online, with some exceptions, which could help explain the more carefree approach. However, the challenges of similar groups’ potential spreading in the near future is an important reason to address ethical approaches on how to best report on radical nationalist groups promptly.

 • 312.
  Axelsson, Tina
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hogby, Andreas
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Business Intelligence: En studie om den upplevda nyttan av att använda BI-system2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An information society under constant development enables organizations to have access to a growing supply of information. Handled in an efficient manner, information can be a valuable, competitive resource. This can be achieved by investing in a Business Intelligence system (BI system). BI system's main function is to manage large amounts of unstructured data, convert it into useful information, which in turn will be used as a basis for performance management.

  The purpose of this study is that, through qualitative, semi-structured, in-depth interviews, to examine the perceived benefit of using BI systems to support business governance. This benefit is analyzed using theories such as traditional, bounded and flexible-bounded rationality, cognitive bias and theories of man's ability to think intuitively and reflective. The benefits of BI systems will also be analyzed using the theories of the communication process, conflicts in decision making and DIKW pyramid describing the process data, information, knowledge, wisdom. It also analyzes the benefits of BI systems using agency theory.

  The results show that users of BI systems are experiencing the benefits as follow: BI systems provide increased access to information in the organization, increasing the ability to handle large amounts of information, creating more fact-based decisions, freeing up time for analysis, reducing opportunistic behavior and facilitates internal communication. This creates flexibility in the bounded rationality, a more reflective decision-making process that improves the prospects to make rational decisions. Users go higher up in DIKW pyramid. BI systems reduce the information asymmetry between principal and agent. BI systems reduce uncertainty in decision reducing the risk of conflict. Training and practice are essential for BI systems to generate benefits. Unlike previous research, this study shows that BI systems are well integrated into organizations as well as live up to expectations. A new aspect of BI systems is that they reduce the risk of opportunistic behavior.

 • 313.
  Axelsson, Tobias
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Pettersson, Kristoffer
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Omvänt Förvärv, ett fenomen på First North: en studie i skillnader mellan bolags sätt att ta sig till Nasdaqs tillväxtmarknad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  New companies go public through Nasdaqs growth market First North constantly. The reasons for going public are many, and the interest at the moment is big. There are different ways to go public, the most common being the traditional IPO. This study is about the companies that have been listed on Nasdaq First North between 2008 and 2013 through traditional IPO, or by RTO (reverse takeover).

  The differences between these two ways of going public are that the IPOs are reviewed more thoroughly by Nasdaq and the market. This makes the study interesting, as the RTOs go public in a faster way, and avoid the review from outside parties largely. In this study you will see whether there is a difference in investing in either group of companies, from a shareholders point of view.

  In the study, we establish that there is no difference in the performance between the two groups of companies. However, we do see clear differenes between the companies development, not from a share perspective, but in other interesting perspectives such as takeovers, listing changes, bankruptcy, and delistings.

 • 314.
  Ayari, Nadine
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Al Banna, Veronica
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Kvinnliga chefer i byggbranschen: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser och arbetslivserfarenheter av byggbranschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay refers to have its focus on women in male-dominated industries, especially within the construction industry to make a differentiation. We want to see what kind of experience women in a male-dominated industry have around leadership among men. Therefore, the separation existing in the work environment has brought difficulties for the women to advance to manager rolls in their work-life. Women encounter difficulties in their role as a manager also during the procedure to reach an executive position. We have the motive to clear obstacles that eventually come up for female managers in male-dominated professions due to their gender. By testing through our selected ideal point of view and term, to see if it counsels the inequality that exists between the two genders and homosociality, also when it comes to the glass ceiling. When evaluating numbers of interviews that were set up with four different people, their responses guided answers to questions regarding female managers in a male-dominated industry. 

  The results indicate that the majority of our numbers still experience more privileges and barriers than opportunities in the male-dominated industry that they occupy themselves in, because of their gender as females. However, feelings are felt that it is more equated nowadays compared to previous decades. We are able to conclude from our interviewers that the issue in our ideal point of view still exists in today's world, even in Sweden's civilized society, Through different obstacles, special treatments, and injustice between different sexes, women end up being subordinate to men.

  Key Words: Gender roles, gender system, glassceiling, glass elevator, glass cliff, female manager, man dominated, special treatment, segregated labor market, experience.

 • 315.
  Aylott, Nicholas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  A Nordic Model of Democracy?: Political Representation in Northern Europe2014In: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe : Political Institutions and Discourse / [ed] Nicholas Aylott, Farnham: Ashgate, 2014, p. 1-38Chapter in book (Refereed)
 • 316.
  Aylott, Nicholas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  A Question of Priorities: Candidate Selection in Estonian Political Parties2014In: Journal of Baltic Studies, ISSN 0162-9778, E-ISSN 1751-7877, Vol. 45, no 3, p. 321-344Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article addresses political-party organization in Estonia, especially candidate selection. Its first objective is to describe the ways in which the main parties chose their candidates before the 2011 parliamentary election. A second objective is to evaluate those procedures in light of expectations generated by established theory. The focus is on two conditions: the institutional framework, particularly the electoral system, and the relative youth of Estonian democracy. The evidence confirms these expectations only partially, which suggests that an individual party’s ideological, organizational and strategic circumstances, in addition to structural and institutional conditions, are critical to understanding why it performs this basic function as it does.

 • 317.
  Aylott, Nicholas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  Conclusions: Towards a New North European Democracy2014In: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe : Political Institutions and Discourse / [ed] Nicholas Aylott, Farnham: Ashgate, 2014, p. 219-240Chapter in book (Refereed)
 • 318.
  Aylott, Nicholas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe: Political Institutions and Discourse2014Collection (editor) (Refereed)
 • 319.
  Aylott, Nicholas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  The Party System2015In: The Oxford Handbook of Swedish Politics / [ed] Jon Pierre, Oxford: Oxford University Press, 2015, p. 152-168Chapter in book (Other academic)
 • 320.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  Blomgren, Magnus
  Umeå universitet.
  Bergman, Torbjörn
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Umeå universitet.
  Political Parties in Multi-Level Polities: The Nordic Countries Compared2013 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Political parties are essential for parliamentary democracy, the form of government that prevails in most European states. But how have parties adapted to modern society – not least a new layer of political decision-making in the EU? Should we talk of a crisis of party democracy?

  This book reports the findings of a comparative survey of parties in four Nordic countries: Denmark, Finland and Sweden, all EU member states; and Norway, which remains outside the Union. Using original data, it explores how power is exercised within party organisations and their respective parliamentary groups.

  Within an analytical framework that envisages a party as a series of delegation relationships, the book illuminates how leaders are chosen, how election candidates are selected, how manifestos are written – and how a party's various elements are co-ordinated. For all the challenges posed by multi-level governance, parties retain much of their capacity for making democracy work.

 • 321.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, School of Social Sciences, Centre for the Study of Political Organization.
  Bolin, Niklas
  Mid Sweden University.
  A party system in flux: the Swedish parliamentary election of September 20182019In: West European Politics, ISSN 0140-2382, E-ISSN 1743-9655, Vol. 42, no 7, p. 1504-1515Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Swedish parliamentary election of 7 September 2018, the biggest parties, the Social Democrats and the Moderates, both lost votes compared to their scores in the previous election, but not as many as they had feared. Commensurately, the radical-right challenger party, the Sweden Democrats (SD), which had seemed certain to profit from Sweden's dramatic experience of the European migration crisis, did well, but not as well as it had hoped. The result left the array of parliamentary forces fragmented and finely balanced. Only after months of negotiations could a government be formed. Eventually, the incumbent coalition received a renewed parliamentary mandate. At the same time, the party system was transformed.

 • 322.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Bolin, Niklas
  Mittuniversitetet.
  Managed Intra-Party Democracy: Precursory Delegation and Party Leader Selection2017In: Party Politics, ISSN 1354-0688, E-ISSN 1460-3683, Vol. 23, no 1, p. 55-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The question of how party leaders are selected has recently, and belatedly, come under systematic comparative scrutiny. If it is the location of intra-party power that interests us, however, it might be that some of the more observable indicators in such processes, such as the identity of the selectorate, are not actually the most revealing ones. Using a delegation perspective, we thus present a framework for analysing prior steps in leader selection and relate it to various ideal-typical constellations of intra-party power. The framework encompasses, first, what we call precursory delegation, with focus especially on an agent that, formally or informally, manages the selection process before it reaches the selectorate. Second, the framework takes account of the degree to which the process is managed rather than left open to free competition between leader candidates. We illustrate the framework primarily with instances of leader selection in two Swedish parties.

 • 323.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  Bolin, Niklas
  Mittuniversitetet.
  Polarising Pluralism: The Swedish Parliamentary Election of September 20142015In: West European Politics, ISSN 0140-2382, E-ISSN 1743-9655, Vol. 38, no 3, p. 730-740Article in journal (Refereed)
 • 324.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  Bolin, Niklas
  Mid Sweden University.
  The Swedish Greens: a big step forward – and several steps back2015In: Environmental Politics, ISSN 0964-4016, E-ISSN 1743-8934, Vol. 24, no 2, p. 337-341Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The parliamentary election of 14 September 2014 induced decidedly mixed feelings in the Swedish Green Party (Miljöpartiet de gröna). It led to the ejection of the centre-right government and the installation, for the first time, of Green cabinet ministers. However, the party also experienced a small but unexpected loss of votes compared to its score in the previous election. Moreover, partly because a far-right party built impressively on its breakthrough into the national parliament in 2010, the new government rests on a precariously narrow parliamentary base.

 • 325.
  Aylott, Nicholas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  Ikstens, Jānis
  University of Lativa.
  Lilliefeldt, Emelie
  Swedish Confederation of Professional Associations.
  Ever More Inclusive?: Candidate Selection in North European Democracies2014In: Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe : Political Institutions and Discourse / [ed] Nicholas Aylott, Farnham: Ashgate, 2014, p. 117-152Chapter in book (Refereed)
 • 326.
  Ayranci, Tolga
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Dasko Aziz, Dunia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Investeringsprocess: En kvalitativ fallstudie om X investeringsprocess2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Idag är det allt vanligare för företag att genomföra investeringar för att företaget ska genera vinster. X arbetar dagligen med att investera i nya projekt. Verksamheten har delat upp sina investeringar i två kategorier som benämns med små och stora projekt. Varje projekt har sitt eget tillvägagångssätt där ett antal aspekter såsom implementering och idé förekommer. Flera kända forskare har studerat kring olika kalkylmetoder samt kostnadsuppföljningar. Detta har gjorts för att resultaten ska ha resulterat i en långsiktig ekonomisk effektivisering. Forskare som Esbjörn Segelod och Professor Arjan Van Weele, är en av de forskare som förklarar vikten av en kostnadsuppföljning samt kalkylering.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka investeringsprocessen på X för att se hur investeringsplanering samt kostnadsuppföljningar pläglas för stora och små projekt i samband med att CAPEX-svaren kommer i senare skede samt för att få en förståelse av de valen som företaget gör.

  Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod i form av intervjuer gjorts kombinerat med interna dokumentationer i form av X beräkningssätt, årsredovisningar et cetera för att få en samlad bild av kalkylernas betydelse vid ett investeringsbeslut.

  Teori: Berör ämnet investeringar. De främsta teorierna som tas upp i denna studie är, investeringsklassificering, investeringsplanering, investeringsprocess samt tidigare forskning för att utöka teorierna och för att läsaren ska kunna koppla det till analysen.

  Empiri: Investeringsprocessen på X delas in i två projekt, stora och små projekt. Uppdelningen bygger på hur den X klassificerar sina investeringar utifrån kundernas och restaurangernas behov. Företaget utgör planeringar och kostnadsuppföljningar i sina stora projekt men i de små projekten uppstår varken en planering eller en kostnadsuppföljning

  Slutsats: X anser inte att kostnadsuppföljningar och planeringar är viktiga i de små projekten. Detta kan dock innebära att risker och brister uppstår på långsikt genom att man kan få ökade kostnader för små projekt.

 • 327.
  Azhibayeva, Mariam
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Rutqvist, Lisa
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå: En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Companies have many demands based on environmental aspects. Sweden is largely influenced by EU regulations and one of the areas covered by EU regulations is waste management and waste prevention. One way for companies to work with their waste management and waste prevention is by using Reverse Logistics. Reverse Logistics aims to retrieve the product after its use for recycling, reuse or waste. In addition to the Reverse Logistics activities of a company being largely controlled by regulations, it is also affected by key players in the network. The Reverse Logistics research and literature is limited in several areas. Among other areas, Reverse Logistics has not been studied to a greater extent based on Institutional Theory. This study therefore sees the opportunity to cover this gap by examine the Reverse Logistics field in a micro perspective.

  Purpose: The purpose of this study was to map and understand how institutional forces have shaped the field of Reverse Logistics and how these forces have taken shape from a micro perspective.

  Method: A comparative case study was conducted by two return systems of pallets: Svenska Retursystem (SRS) in the food industry and Retursystem Byggpall (RB) in the construction industry. The study consists of seven semistructured interviews. It also consists of literature and regulations to present the institutional forces as they have shaped the Reverse Logistics field that later created the return systems.

  Theory: The theoretical frame of reference consists of Institutional Theory and Network Theory.

  Results: The institutional powers that was examined in this study and which have influenced the field of Reverse Logistics are literature and regulations. The literature shows that Reverse Logistics mainly have been used as a way to save costs in companies, but has more and more emphasized its environmental advantage. Reverse Logistics regulations show that organizations are governed by EU directives that are translated into Swedish legislations and later on to industry-specific guidelines. The return systems and their networks are the result of these institutional forces, as shown by the requirements and practices they have. Learning and dependence were two important factors in the network relations with other key players. Finally, it has been found that sustainability is a growing trend in Reverse Logistics.

  Proposals for continued research: Examine more key players in Reverse Logistics and study them based on Stakeholder Theory.

 • 328.
  Azizi, Hazhier
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ezzat, Meadia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Aktieägare – endast drivna av avkastning?: En studie om den finansiella marknadens reaktion mot företag som missköter sitt sociala ansvar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Begreppet CSR har fått allt mer uppmärksamhet. Företagen tycks vara måna om att skydda sitt rykte och undvika händelser som kan skada deras bild som ett ”socialt ansvarsfullt företag”. Det råder i dagsläget ingen klarhet över hur pass allvarligt ett företag bestraffas av sina aktieägare när de missköter sitt sociala ansvar. 

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska finansiella marknaden reagerar på företag som missköter sitt sociala ansvar. Resultatet kan hjälpa företagen att ta ett mer välgrundad beslut kring resursfördelningen mellan vinstdrivande investeringar och CSR-drivna projekt. Resultatet kan även hjälpa investerare att på ett tydligare sätt kunna förutse vad som sker med deras aktier vid händelser som påverkar företagets CSR-image.

  Metod: En event studie kommer att utföras för att se om företagets aktie ger en abnormal avkastning. Publiceringen av noggrant utvalda händelser i någon av de tre tidningarna Expressen, Aftonbladet & Dagens Nyheter kommer att användas som händelsedatum. Ett t-test kommer att testa om den abnormala avkastningen kan bekräftas genom en dubbelsidig hypotesprövning.

  Slutsats: Nollhypotesen för de 30 utvalda händelserna kunde inte förkastas, vilket innebär att ingen signifikant abnormal avkastning uppstod vid publiceringen av nyheter som berörde företagens sociala misskötsel. Den finansiella marknaden reagerade alltså inte på sådana händelser. Slutsatsen blir därför att investerare är rationella aktörer som tycks ignorera händelser som inte berör företagets förmåga att skapa avkastning till dem. 

 • 329.
  Baars, Adája E
  et al.
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Rubio-Valverde, Jose R
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Hu, Yannan
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Bopp, Matthias
  University of Zürich, Zurich, Switzerland.
  Brønnum-Hansen, Henrik
  University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Kalediene, Ramune
  Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania.
  Leinsalu, Mall
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology. Södertörn University, School of Social Sciences, SCOHOST (Stockholm Centre for Health and Social Change). National Institute for Health Development, Tallinn, Estonia.
  Martikainen, Pekka
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Regidor, Enrique
  Universidad Complutense de Madrid, and CIBER Epidemiología y Salud Pública, Madrid, Spain.
  White, Chris
  Office for National Statistics, London, United Kingdom.
  Wojtyniak, Bogdan
  National Institute of Public Health, Warsaw, Poland.
  Mackenbach, Johan P
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Nusselder, Wilma J
  Erasmus MC, University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands.
  Fruit and vegetable consumption and its contribution to inequalities in life expectancy and disability-free life expectancy in ten European countries2019In: International Journal of Public Health, ISSN 1661-8556, E-ISSN 1661-8564, Vol. 64, no 6, p. 861-872Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To assess to what extent educational differences in total life expectancy (TLE) and disability-free life expectancy (DFLE) could be reduced by improving fruit and vegetable consumption in ten European countries.

  METHODS: Data from national census or registries with mortality follow-up, EU-SILC, and ESS were used in two scenarios to calculate the impact: the upward levelling scenario (exposure in low educated equals exposure in high educated) and the elimination scenario (no exposure in both groups). Results are estimated for men and women between ages 35 and 79 years.

  RESULTS: Varying by country, upward levelling reduced inequalities in DFLE by 0.1-1.1 years (1-10%) in males, and by 0.0-1.3 years (0-18%) in females. Eliminating exposure reduced inequalities in DFLE between 0.6 and 1.7 years for males (6-15%), and between 0.1 years and 1.8 years for females (3-20%).

  CONCLUSIONS: Upward levelling of fruit and vegetable consumption would have a small, positive effect on both TLE and DFLE, and could potentially reduce inequalities in TLE and DFLE.

 • 330.
  Babovic, Mesud
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Berglund, Alexander
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Val av avskrivningsmetod & införande av komponent-avskrivningar K3: En studie på kommunala energibolag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze how municipal energy companies reason in the choice of depreciation method and how municipal energy companies has prepared for the introduction and implementation of component depreciation.

  Theory: The theories used in this study, we find to be relevant and applicable to the specific research purpose and research questions. We have among other things, used the Burns & Scapens Framework that is part of the institutional theory, which is the theory that the study assumed.

  Method: The study is based on the qualitative approach using semi-structured interviews and document review.

  Empirics: The empirical data includes interviews with five municipal energy companies including review of relevant documentation.

  Conclusions: The study has shown that municipal energy companies are experiencing depreciation choice as a process that is difficult to estimate, and is characterized by inertia due to influencing factors and ingrained rules and routines. With the interpretation and implementation of BFNs regulation relating to component depreciation has an internal resistance due to difficult and arbitrary assessments, been built up. That has contributed to a wide range of estimations, which has demand the need for clearer recommendations and directives. Despite the halting implementation work, all respondents welcomed the introduction and can see a value in it even if it initially involves extra work. 

 • 331.
  Babovnikova, Margarita
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  The Construction of National Identity in Poland’s Newspapers: Content Analysis of Nasz Dziennik, Gazeta Wyborcza, and Rzeczpospolita2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on national identity, constructed and represented in Poland’s media, and analyzes three daily newspapers which are diverse in their orientations as follows:

  1. Catholic Nasz Dziennik,
  2. pro-establishment business-conservative Rzeczpospolita,
  3. and independent center-left Gazeta Wyborcza.

  The research questions are

  1. how Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, and Rzeczpospolita constitute national identity in content and
  2. what differences there are in identity construction in Gazeta Wyborcza, Nasz Dziennik, and Rzeczpospolita.

  The method is quantitative content analysis.

  It was found out that the Polish media employ a broad spectrum of identity construction strategies which could be defined as

  1. identification with and antagonizing from the European Union,
  2. redefining and creating new meanings of past events.

  The prevalent identity represented in the media is an identity of a civic and law-abiding democratic society. This identity is an outcome of political struggles in the country since 1989.

  The differences between three media types are minor:

  1. the media lack one established identity agenda and
  2. media content tends to depict the national identity as ambivalent.
 • 332.
  Baca, Leart
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Badumé, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  The Good, the Bad & the Profitable: En studie om kontroversiella och hållbara företags prestation på börsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kontroversiella företag är företag verksamma i branscher som anses skada samhället och individer. Det kan därför vara motsägelsefullt för dessa att vara socialt ansvarsfulla som företag och kan även påstås vara omöjligt att vara socialt hållbar. Det finns även socialt hållbara företag och studier som visar att deras socialt hållbara arbete leder till ökat företags värde, samtidigt finns det studier som visar att kontroversiella företag ger en abnormt högre avkastning.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett samband mellan högt rankade hållbara företag och högre avkastning. Detta för att ta reda på ifall hållbara företagens CSR – arbete har en påverkan på avkastningen.

  Metod: Denna studie använder sig av en kvantitativ metod där sambandet mellan avkastning och hållbarhet undersöks. Hållbarheten bestäms genom Folksams index för hållbara företag och en regressionsanalys görs över åren 2009–2013.

  Slutsats: Slutsatsen i denna studie är att kontroversiella företag presterar bättre än hållbara företag.

 • 333.
  Bach, Jakob
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Barnfamiljer eller 50 000 fascister?: En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning:

  1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader?

  2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader?

  3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell?

  Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. Resultatet av den andra delen av den kvantitativa undersökningen visade relativt stora skillnader mellan hur inrikes (polska) medier samt utrikesmedier beskriver marschen. Tydligast i detta sammanhang var att 46% av de utländska nyhetstexterna kallade marschen helt högerextrem, medan endast 7% av de polska nyhetstexterna kallade den i helhet som högerextrem. Liknande siffror kunde ses om man bytte ut begreppet ”högerextrem” mot ”nationalistisk”. I gestaltningsanalysens första del, kunde fem olika mindre ramar som beskrev marschens deltagare (”stöttade av regeringen”, ”representanter av allmän opinion”, ”vandaler/huliganer”, ”extremister” och ”harmlösa”) identifieras, och dessa bildade tillsammans en övergripande gestaltningsram. Den övergripande ramen gick att tillämpa på de flesta texter som analyserades. Resultatet av den andra delen visade att Dardis (2006) kartlagda marginaliseringsfigurer (som forskning visat frekvent använts i tidigare journalistisk forskning om demonstrationer) användes i liten utsträckning. Gestaltningsanalysen visade, tillskillnad från objektivitetsanalysen, relativt lika beskrivningar i samtliga länders medier, även om det gick att se nationella skillnader.När det gäller objektivitetsideal så indikerar resultatet generellt att journalister i Polen inom detta sammanhang förhåller sig annorlunda till västerländska objektivitetsideal, alternativt att journalister förhåller sig annorlunda till objektivitetsideal när det gäller utrikes- jämfört med inrikesrapportering.

 • 334.
  Backlund, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Isolation and Policy Co-Optation: The Path Dependency of the Swedish Cordon Sanitaire2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As populist radical right parties have become electorally successful throughout Europe, mainstream parties have been adopting more restrictive immigration policies in order to win back voters, in what has been labelled a "contagion of the right". Sweden, however, has been a deviant case both in a comparative European context and in relation to influential theories of party competition. Despite the electoral threat from a growing radical right party (the Sweden Democrats) during the last decade, no other party engaged in any significant policy co-optation prior to the 2014 elections. In this paper I consider multiple explanations for this deviance derived from empirical and theoretical literature and mapped onto an analytical framework distinguishing between the party goals policy, office, and votes. The empirical material consists of survey data, statements from party representatives, and parliamentary voting patterns. I find the goal-oriented explanations to be only partially satisfactory, and go on to explore the possibility that the deviance can be explained by the institutionalisation of the Swedish cordon sanitaire – the commitment by all other parties to politically isolate the Sweden Democrats. The path dependency of the cordon sanitaire, I argue, became a behavioural constraint that effectively hindered parties from legitimately engaging in the co-optation of SD policies, until it was removed by the external shock of the 2015 "refugee crisis".

 • 335.
  Backlund, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Placing radical right parties in political space: Four methods applied to the case of the Sweden Democrats2013Report (Refereed)
  Abstract [en]

  Within political science, there are numerous methodological approaches to estimating the policy positions of political actors. Such methods are often used to examine party systems as a whole, but little research has been done on testing them in the context of parties that deviate from the political mainstream, such as populist radical right (PRR) parties. This study evaluates four common approaches, (1) expert surveys, (2) manual content analysis, (3) dictionary-based content analysis, and (4) Wordfish, by applying them to the PRR party the Sweden Democrats. Election manifestos, being considered the most authoritative statements of official party policy, are used as the empirical basis of the content analyses. Results show an overall high degree of convergent validity along economic and socio-cultural policy dimensions, but also suggest an advantage for the more qualitative methods 1 and 2, as the frequency-based methods (3 and 4) face problems with the context-dependence of words, linguistic volatility and data scarcity on issues of low salience, difficulties that are related to the characteristics of the Sweden Democrats. Manual content analysis and expert surveys do not face these issues, but instead need to deal with reliability and bias. If the former compensates by averaging multiple codings and the latter focuses on clearly defined policy-specific dimensions, these two methods – ideally in combination – are more appropriate than frequency-based approaches in the analysis of parties similar to the Sweden Democrats.

 • 336.
  Backlund, Anders
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  The Sweden Democrats in Political Space: Estimating policy positions using election manifesto content analysis2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the Swedish general elections of 2010, the party the Sweden Democrats for the first time entered the parliament. In an election otherwise characterised by competition between two explicit political blocs, the Sweden Democrats profiled itself as a party free from ideological blinders, ready to represent the will of the people. Commonly referred to as a populist party, there is considerable disagreement about where in the Swedish political space the party actually belongs. At the same time, there exist within political science a multitude of methodological approaches aimed at answering such questions. By combining election manifesto content analysis and survey-based approaches, the study of this paper presents cross-validated estimates of where in Swedish political space the Sweden Democrats belong. The study also evaluates strengths and weaknesses of the different approaches to the estimation of policy positions in the specific context of the Sweden Democrats. The party is found to be economically centrist but highly authoritarian, making it an outlier along both a "traditional" and a Swedish left-right continuum. Some methodological difficulties that may be particularly important to consider when analyzing parties such as the Sweden Democrats, e.g. bias, dimensional salience and linguistic volatility, are suggested.

 • 337.
  Backlund, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Jungar, Ann-Cathrine
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Populist Radical Right Party-Voter Policy Representation in Western Europe2019In: Representation: Journal of Representative Democracy, ISSN 0034-4893, E-ISSN 1749-4001, Vol. 55, no 4, p. 393-413Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we assess policy representation by populist radical right (PRR) parties in ten West European countries. Going beyond aggregate left-right or socio-cultural (GAL-TAN) dimensions of political conflict, we study representation on policy issues related to the PRR parties’ core ideological features nativism, populism, and authoritarianism. Analysing data from party expert and voter surveys, we find that the PRR parties provide largely unique policy positions that are congruent with their voters’ preferences in terms of their opposition to immigration and the European Union. By contrast, the parties are less representative in terms of their value conservative and authoritarian positions on gay rights and civil liberties. The findings have relevance for our understanding of party strategy, voter behaviour, and the dimensionality of political competition.

 • 338.
  Backman, Amanda
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hansson, Filip
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Design, från idé till produkt: En kvalitativ studie om designens roll vid produktutveckling hos åtta ingenjörstekniska företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att skapa förståelse för hur ingenjörstekniska företag idag förhåller sig till design vid produktutveckling, samt redogöra för hur designens roll har utvecklats sedan Lisbeth Svengren publicerade avhandling Industriell design som strategisk resurs år 1995. Utifrån studiens frågeställning Hur förhåller sig ingenjörstekniska företag till design vid produktutveckling och hur har designens roll utvecklats sedan 1990-talet? har en datainsamling skett med kvalitativa intervjuer med åtta olika ingenjörstekniska företag med informanter som besatt ett helhetsperspektiv av produktutvecklingsprocessen. Empirin från fallen har analyserat komparativt för att urskilja och jämföra olika förhållningssätt till design vid produktutveckling. Studien visar på att designens roll har utvecklats från att mestadels omfatta formgivning till att idag ha en bredare och mer central roll i företagens produktutveckling. 

 • 339.
  Backman, Sofia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sara, Davidson
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Employer Branding - framtidens varumärke?: En studie om hur företag strategiskt arbetar med att attrahera arbetskraft via sitt arbetsgivarvarumärke2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Hur arbetar företagen i studien strategiskt med att attrahera arbetskraft via sitt arbetsgivarvarumärke – Employer Branding?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva samt undersöka hur företag arbetar strategiskt för att attrahera potentiell arbetskraft. Uppsatsen kommer även att jämföra om strategierna skiljer sig åt mellan företag som är verksamma inom olika branscher.

  Metod: För att genomföra uppsatsen används en kvalitativ undersökningsstrategi. Empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer som genomförts utifrån en semistrukturerad intervjuguide.

  Empiri: Empiri har samlats in genom intervjuer som kategoriserats under fyra olika teman internt perspektiv, extern perspektiv, kommunikation och mål. De deltagande företagen i denna studie är företag X, Hi3G Access och Systembolaget. Där intervjuer genomfördes med ansvariga för företagets employer branding arbete.

  Slutsats: Det finns likheter och skillnader i de deltagande företagens strategiska employer branding arbete gällande kommunikation, segmentering samt mål. Studien visar inga empiriska bevis för att strategierna skiljer sig åt på grund av att företagen är verksamma inom olika branscher. Skillnaderna i företagets strategier kan bero på att de befinner sig i olika stadier med sitt employer branding arbete. Oavsett vilken bransch företag är verksamma i visar studien på att företagen upplever ett ökat behov av att arbeta med employer branding.

 • 340.
  Backmark, Jonas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hartgers, Richard
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Är läraryrket en bortglömd profession?: En kvalitativ studie av styrreformernas påverkan på läraryrket2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study takes place in the capital of Sweden, Stockholm. It focuses on how the past reforms since the 90s have changed the teachers’ occupation as a profession.

  The study is partially based on analysis of prior research and documents related to the thesis. The cornerstone of it is based on four immerse interviews carried out in three different schools. Two of which were private schools and the third is a municipal school. It is therefore a qualitative study.

  The result shows that some elements concerning teachers’ profession have been weakened, this in terms of autonomy, less time than before to develop their own educational knowledge and stimulate the pupils’ development. The reason for this depends on the increased governance, administrative work and decreased authority. A possible explanation for this is because of the public school sector to imitate the private sector. Since the pupils’ definition of being just a pupil has altered into becoming a customer has induced them with rights to demand certain requests.

  This is a downward spiral where teachers’ are compelled to fulfill management directives because society no longer trusts in the teachers’ “silent knowledge”.

 • 341.
  Badar, Maher
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Berhame, Hamon
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Den otrygga förorten?: Om trygghetsarbete i Rinkeby - Kista2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På vilket sätt framställs Rinkeby – Kista som en otrygg plats av politiker och tjänstemän jämfört med de boendes? Och hur ser de boende på politikerna och tjänstemännens trygghetsplanering? Dessa är frågeställningarna som vår studie undersöker. Metoden har bestått av två delar: text- och videoanalys samt kvalitativa intervjuer av både beslutsfattare och medborgare i stadsdelen. Teorierna som har legat till grund för vår analys är Foucaults diskursteorier, Ristilamis forskning om förortsdiskursen samt Stigendals teorier om sociala levnadsförhållanden.

  Text- och videoanalyserna och de kvalitativa intervjuerna har visat oss att politikernas och tjänstemännens bild av trygghetssituationen i stadsdelen har varit annorlunda gentemot medborgarnas perspektiv. Denna skillnad ligger till stor del i deras olika tolkningar av begreppet trygghet som kortfattat kan uttryckas som att beslutsfattarna har en snävare, säkerhetsbaserad syn på trygghet medan medborgarna generellt inkluderar fler aspekter såsom den socio-ekonomiska situationen. Våra slutsatser av det framkomna materialet, kopplat till de valda teorierna, kan sammanfattas som att de två intervjuade parterna generellt har olika perspektiv på trygghetssituationen och trygghetsarbetet i Rinkeby-Kista, samt skilda upplevelser av vem av dessa aktörer som idag tar störst ansvar för att främja en önskad lokal utveckling.

 • 342.
  Baggås, Fredrik
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Bach, Sara
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Att implementera 5S: En studie om implementeringen av 5S på ett distributionsföretag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes implementeringen av verktyget 5S på ett anonymt distributionsföretag som vi valt att benämna Distrib. Syftet med studien var att undersöka hur väl implementeringen av verktyget 5S har fungerat för att förbättra ordning och reda i företagets lagerverksamhet. Den undersökningsmetod som använts bestod av semistrukturerade intervjuer av respondenter på två av verksamhetens lager samt ledningen. I dessa intervjuer har fokus legat på hur implementeringen genomförts, åsikter om genomförandet samt resultatet av denna implementering.

  De teorier studien baserats på var av relevans och kunde ställas mot den empiri som samlats genom intervjuerna. Med dessa intervjuer kan vi se att ledningen och medarbetarna haft delade åsikter och uppfattningar om genomförandet samt resultatet av implementeringen. Genom dessa åsikter och uppfattningar kunde slutsatser dras om hur väl implementeringen av verktyget 5S har fungerat på Distrib.

 • 343.
  Bagir, Christian
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Gäfvert, Oscar
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Granskningen av läkaryrket: En studie om läkarnas förändrade autonomi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom kvalitativa metoder, som innehållsanalyser av intervjuer, artiklar och debattinlägg, ämnar studien att analysera hur den kontrollregim, som sjukhusledningen opererar utefter, förändrar läkarnas arbetsregim och därigenom påverkar läkarnas professionella autonomi.

  För att förstå bakomliggande och rådande struktur som utgör sjukvården idag hänvisar vi till den samling tankar och idéer som benämns som New Public Management. Vidare för att öka förståelsen för hur den organisatoriska strukturen fungerar kommer vår teoretiska referensram innefatta teorier som Barbara Townleys Abstrakt Management, Henry Mintzbergs Mekaniska och Professionella Byråkratier och William G. Ouchis Marknader, Byråkratier och Klaner.

  Undersökningen tar del av ett flertal läkare som framför liknande åsikter, nämligen att läkaryrket urholkats i den meningen att de inte längre får gehör för sina synpunkter. Läkarna utgör fortfarande kärnan i all sjukvårdsverksamhet, dock finns det inget riktigt förtroende från landsting och ledning för deras vilja att alltid prestera utifrån deras bästa förmåga. Istället införs mätbara och ekonomiskt präglade incitament som försäkrar att läkarna uppfyller kravmallen för vad som är definierat som kvalitativ sjukvård. Läkarna är inte delaktiga i processen av att utforma de mål, ideal och etiker som läkaryrket söker att uppnå, vilket innebär att läkarna inte har behörigheten eller förmågan att ta del av utformningen av verksamhetsregimen. Resultatet av att inte kunna ta del av verksamhetsregimens utformning, innebär att läkarna även saknar möjligheten att ta del vid utarbetningen av arbetsregimen. Detta innebär att läkare, som yrkesgrupp, har förlorat förmågan att själva utforma sin profession och därigenom har de även förlorat sin professionella autonomi.

 • 344.
  Bahmanabadi, Somaye
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  A Case Study of the Impact of Leadership Styles on Bank Employees´Job Satisfaction2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Leadership always plays an important role in the growth and performance of an organization. Changes in organizational structure, vision and leadership are inevitable in any institution. Leadership style is a special characteristic that distinguishes a leader from another and this powerful force is what pushes an employee or employees to complete a task that produces maximum results; especially in the banking sector. Survey questionnaires were used in this study as a main method for data collection. The data was analyzed by using the Structural Equation Modeling (SEM) Method using Lisrel software. This research has been conducted to determine the impact of using transformational, relation-oriented and transactional leadership styles and their direct effect on job Satisfaction. A total of one hundred questionnaires were distributed among SEB and Swede bank´s employees and seventy-one fully answered questionnaires were used for statistical analysis. In other words, seventy-one percent of the questionnaires were returned. The results clearly show that leadership style (Relation-oriented, Transactional, and Transformational) have a significantly positive effect on both the employer and employee’s satisfaction with the job. The results indicate that the Transformational approach ads the most contribution toward job satisfaction compared to the Transactional and Relation-oriented styles of leadership.

 • 345.
  Bahrton, Stefan
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Dahlsten, Malin
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Signalera rätt för bäst effekt: En kvantitativ studie om returpolicyer i den digitala kläd- och skobranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Returpolicyn klassas idag som ett slagkraftigt verktyg digitala företag kan nyttja för att öka sin grad av lönsamhet. De riskreducerande tjänster returpolicyn förmedlar har visats vara av extra stor betydelse för digitala kläd- och skoföretag, detta då policyns innehåll mer eller mindre är avgörande för om konsumenten ska våga handla eller ej. För att dessa företag ska kunna påverka konsumentens köpbeteende positivt är det därför viktigt att de lyckas tillhandahålla rätt typer av returtjänster, trots detta har ytterst lite forskning ägnats åt att studera hur konsumenten faktiskt förhåller sig till de olika returtjänster som returpolicyn förmedlar.

  Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vad konsumenter värderar i en returpolicy vid handel av kläder och skor online.

  Metod: Studien bygger på en deduktiv forskningsansats och en kvantitativ forskningsstrategi. Empiriskt material har insamlats genom en webb-baserad enkätundersökning.

  Slutsats: Studiens resultat påvisar att konsumenter värderar majoriteten av returkomponenterna olika vid handel av kläder och skor online. Vissa returtjänster har således visats vara av större betydelse för konsumenterna då de handlar. Hur pass erfaren konsumenten är av att returnera har inte visats ha en inverkan på dennes attityd.

 • 346.
  Baiati, Mazjin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Melander, Oscar
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Svenska myndigheters användning av sociala medier: Vilka mål har myndigheterna med sitt användande av sociala medier samt hur mäter myndigheterna effekten av sitt arbete?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish authorities have been dealt a mission by the Swedish state, where each agency works on the basis of their assignment. Communication has become more and more important for authorities, there are several reasons for the use of communication and they may differ from authority to authority. Some authorities claim that the purpose of the communication work is to create awareness and recognition among citizens. A communication form that has become increasingly important for government agencies is social media, according to the government authorities should implement social media in their communication work because it is very important that the authorities are available where the citizens are. Previous research has focused on the risks and opportunities that the social media generates for the public sector. The authors of this study considered that there was no research that focused on what the impact of social media actually generates public authorities. For that reason the authors decided that the purpose of this paper should aim to find out what goals authorities want to achieve through social media, what strategies authorities use to achieve their goals, and how the authority measure the effects of using social media. In order to answer these three questions the authors chose to do a qualitative study in which seven Swedish authorities were selected. In order to answer the questions of this study the authors contacted the seven authorities to conduct a qualitative interview with the persons that are responsible for social media in each public authority. The results of this study showed that the authorities are capable of setting goals and strategic plans for how they want to achieve their targets, however all the authorities showed big gaps in knowledge when it came to measuring the impact that social media actually generates. The authors found that some authorities had come to the conclusion that they need to develop their measurement tools further, while others argued that developed measurement tools may be relevant in the future.

 • 347.
  Bajaj, Kiranjeet Kaur
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Madloul, Tara
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  IAS 36 - Nedskrivningsprövning av goodwill: En jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Införandet av IFRS innebar en stor förändring av redovisningsnormer för de noterade företagens koncernredovisning. Vid IASB:s publicering av redovisningsstandard, IFRS 3 Rörelseförvärv, år 2004, reviderades även standarden IAS 36 Nedskrivningar och IAS 38 Immateriella tillgångar. I samband med denna uppdatering av IAS 36 infördes en ny syn på förvärvad Goodwill.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur väl svenska och brittiska börsnoterade bolag följer upplysningskraven vid nedskrivningsprövning av goodwill samt undersöka huruvida uppfyllandet skiljer sig mellan länderna.

  Metod:Studien utförs i linje med den deduktiva forskningsansats och med en kvantitativ metod där börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen, Large Cap och London stock exchange, FTSE 100 ingår. Data har hämtats utifrån bolagens årsredovisningar som sedan har granskats och sammanställts.

  Referensram: Referensramen i studien utgörs av teorier och redovisningsstandarden som behandlar upplysningskraven.

  Empiri: De upplysningskrav som uppfylldes mest och utförligt var redovisat goodwillvärde och hur denna värde var fördelat på olika KGE samt kraven om grunden för beräkning av återvinningsvärde. I de flest fall saknades information bland de företag som fastställde sitt återvinningsvärde på nyttjandevärde. Både svenska och brittiska företag hade bristfällig information gällande upplyskraven vid nedskrivningsprövning av goodwill.

  Slutsats: Vid sammanställning av empiri framgår att båda länderna inte har angett utförliga upplysningar vid nedskrivningsprövning av goodwill. Det som kan konstateras för att jämförbarheten ska uppnås är en betydande förbättring av de facto harmonisering som innebär den faktiska tillämpningen av regelverket IFRS.

 • 348.
  Balbul, Zaid
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kassir, Sara
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kreditbedömning: Faktorer som har en inre påverkan på låntagarnas och långivarnas bedömningsprocess vid bostadslån2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ekonomiska systemet har genom åren genomlidit ett flertal kriser dessa är både finansiella och strukturella. Ökade belåningsgrad kan skapa finansiella kriser som skapar konsekvenser för både banker och individer det vill säga världsekonomin i helhet.

  Denna studie ämnar till att studera hur bankernas beslutfattare det vill säga långivare bedömer en utbetalning av bostadslån och dess påverkan på låntagaren. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som individer påverkas utav, det vill säga i detta sammanhang så kallade långivare. Även hur långivarna hantera oklarheter i en bedömning vid bostadslån samt den enskilde låntagarens synsätt av bostadslån.

  För att besvara syftet används ett antal teorier i denna studie vilka är att definiera begreppet risk, disaster myopia och agentteorin. Utöver teorier används även kvalitativa intervjuer samt två enkätundersökningar. Antalet intervjuade långivare var totalt fyra stycken, och 46 långivare som besvara enkätundersökningen. Låntagarnas enkätundersökning besvarades av totalt 126 personer. Studien kommer fram till att centrala faktorn i bedömning av bostadslån är återbetalningsförmågan för en låntagare men det finns ett antal faktorer som påverkar återbetalningsförmågan dessa diskuteras närmare i studien.

 • 349.
  Balevi, Mehtap
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  Friborg, Carin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Social Work.
  Hovrättens och tingsrättens bedömning av hedersrelaterat våld och annat våld: - En kvalitativ analys av rättsfall rörande våldsbrott2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study has been to describe and analyse in which way court make a distinction between honour related violence and violence in other cases by using an text analysis together with an content analysis. Previous research shows that honour related violence have been a controversial concept, which have made it hard for the swedish society to get a hand of the background of the phenomenon. Some researcher describe honour related violence as a cultural related lifestyle, all though some researchers does not agree with this explanation. The result have been analysed through a feministic perspective on gender, definitions of ascendancy, the normalizations process of violence and through honour and shame. To create an understanding of how the gender norms can take place in different family structures, Al-Baldawis pyramid of patriarchal family structure have been used as an illustration of the differences in authority of power. The main result shows that men's violence against women have been over represented, categorized after violence in close relationships. It also shows that the court´s assessment often is objective, based on the circumstances of the case. 

 • 350.
  Bali Swain, Ranjula
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  A Critical Analysis of the Sustainable Development Goals2018In: Handbook of Sustainability Science and Research / [ed] Leal Filho, Walter, Cham: Springer, 2018, p. 341-356Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The ambitious UN-adopted sustainable development goals (SDGs) have been criticized for being inconsistent, difficult to quantify, implement and monitor. Disparaging analysis suggests that there exists a potential inconsistency in the SDGs, particularly between the socio-economic development and the environmental sustainability goals. Critiques also raise questions on the measurability and monitoring of the broadly framed SDGs. The goals are non-binding, with each country being expected to create their own national or regional plans. Moreover, the source(s) and the extent of the financial resources and investments for the SDGs are ambiguous. This chapter quantifies and examines the inconsistencies of the SDGs. It further inspects which of the underlying social, economic or environmental pillars are that most effective for achieving sustainable development. Analyses of the data reveal that the developed countries need to remain focused on their social and environmental policies. The developing countries, on the other hand, are better off being focused on their economics and social policies in the short run, even though environmental policies remain significant for sustainable development.

45678910 301 - 350 of 3507
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf