sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 966
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Ekberg, Cecilia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Öppna boken och läs högt för eleverna: En studie om högläsning i undervisningen inom årskurs 1-32015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1 respektive 3 beskriver och motiverar sitt arbete med språkutveckling och läsförståelse tillsammans med högläsning. Studien utgår från följande frågeställningar:

  • Hur beskriver och motiverar lärare sitt arbete med högläsning?

  • Vilka arbetssätt används för att förstärka högläsningens effekt på elevernas språkutveckling?

  • Hur arbetar lärare så att elevernas läsförståelse gynnas tillsammans med högläsningen?

  • Skiljer sig det aktiva arbetet med högläsning åt mellan årskurs 1 och årskurs 3 i just de här skolorna? I så fall hur?

  Studien gjordes med hjälp av en enkät som har besvarats av 50 lärare och intervjuer med fem lärare som arbetar i årskurs 1 och årskurs 3. Studien utgår fyra teorianknytningar och dessa är Lev Vygotskijs teori om sociokulturellt perspektiv, Vygotskijs teori "Zone of proximal development", Aidan Chambers teori om boksamtal och Barbro Westlunds teori om lässtrategier. Resultatet av studien visar att lärarna beskriver högläsning som ett positiv arbetssätt som utvecklar elevernas språkkunskaper och läsförståelse. De tre vanligaste sätten att arbeta för att förstärka högläsningens effekt på elevernas språkutveckling är lässtrategier, boksamtal och "En läsande klass". Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika årskurserna är den faktiska tid som ägnas åt högläsning. I genomsnitt läser lärare högt för sina elever varje vecka 1 timme och 59 minuter i årskurs 1 respektive 1 timme och 22 minuter i årskurs 3.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Öppna boken och läs högt för eleverna
 • 252.
  Eklund, Caroline
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "En modern pedagog lägger inte svaren i munnen på barnen": En studie om den medforskande pedagogen i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate two Reggio Emilia-inspired preschools. The study intends to investigate how a pronounced co-researching pedagogue role affects preschool teachers’ didactic approach, planning and implementation. Three preschool teachers were interviewed in order to make visible their way of perceiving and defining the co-researching pedagogue role. Activities within the field of science were also  observed in order to examine the practical application of this teacher role. Science as a subject has been chosen based on previous research and to create a mutual and solid base for the study. The research questions are formulated as:

  • What defines a co-researching pedagogue according to the preschool teachers?
  • How do preschool teachers describe their co-researching attitude in relation to children’s learning in science activities?
  • How do preschool teachers interact with children, materials and the environment during the implementation of these activities?

  The essay uses a triangulation of two qualitative methods – interviews and observations. The results, which derives from a phenomenographical analysis as well as an analysis on concepts of developing pedagogy, shows that children’s interests plays an important part in teachers planning and implementation. The results also show that this specific teacher role is based on a pluralistic view on knowledge. One of the conclusions is that the teachers' attitudes create favourable conditions for children's learning in general, even though the opportunities to teach children subject-specific knowledge are not always administered.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Ekstrand, Martina
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Representationer i den sörmländska utställningen ”Historien i Sörmland”: En undersökning av kvinnor och mäns representation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Museums have a task to present history in a way that's meaningful for the visitors. Museums also have a responsibility to represent everyone in the society, not exclude groups and at the same time make other groups more highlighted. This paper is about how the exhibition ”Historien i Sörmland” represents gender differences and how women and men are portrayed in different ways. Women are often under-represented in exhibitions around the world, leaving the men as a benchmark. The results show that women are under-represented in the exhibition ”Historien i Sörmland” and that the men and women who are portrayed contribute to the stereotype images of masculinity and femininity.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Elamrani, Amal
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Dubbla yrkesroller: vara lojal eller ifrågasätta?2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • 255.
  Elander, Viktor
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Vit är människa, svart är svart: En postkolonial analys av synen på ”den andre” i Joseph Conrads Mörkrets hjärta2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper was to examine how ”the other” is portrayed in Joseph Conrad’s novel Heart of darkness from a postcolonial perspective. Thru this analysis determine if and in what way the novel may be beneficial to education surrounding postcolonial perspectives in the subject Swedish at upper secondary school. Thru close reading of the text focusing on the novels portrayal of “the other”, the analysis concludes that the novel gives a stereotypical and dichotomous picture rooted in the novels contemporary science and culture of the western world. The way “the other” is portrayed in Joseph Conrad´s Heart of darkness does not consist with the fundamental values of the Swedish upper secondary school. The analysis has concluded that the novels potential as an educational tool in the education surrounding postcolonial perspectives is limited due to it´s lack of non-European perspectives.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Ellerstad, Ellerstad
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Barns leksvårigheter: En essä om barns lek, samspel och om reflektionens möjligheter2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om barns lek och samspel, samt pedagogernas roll i barns lekutveckling. Den handlar även om reflektionens betydelse på förskolan. Syftet med den här erfarenhetsbaserade essän är att skapa en förståelse för barn som har svårt med att leka med andra barn. Jag vill ta reda på hur jag, som förskolepedagog, ska förhålla mig till barn som har svårt med samspel. Syftet är även att få en fördjupad förståelse för vad reflektion innebär, samt vad det kan tillföra verksamheten för både barn och vuxna.

  I den här essän diskuteras litteratur som kopplas till berättelsen för att få en ökad förståelse för mitt dilemma. Jag reflekterar kring om det är viktigt för barn att leka, samt vilka kunskaper ett barn måste ha för att uppnå ett bra samspel i leken. I reflektionen har jag använt mig av bland annat lekforskarna Knutsdotter Olofsson och Lillemyr. När det kommer till pedagogens roll för barnens sampel reflekterar jag kring bland andra Papes, Vedelers, samt Folkmans och Svedins tankar. Deweys och Vygotskijs tankar om vad reflektion innebär har jag använt mig av i mina diskussioner om reflektionens betydelse för pedagogerna och verksamheten.

  Essän börjar med ett dilemma där jag beskriver en självupplevd situation på förskolan. I situationen är det barn som har svårt att samspela med varandra, speciellt ett barn som jag uppmärksammar. Jag ställs inför olika utmaningar där jag som pedagog inte vet hur jag ska agera. Finns det sätt att stötta och hjälpa barn som har svårt att leka med andra barn? I min text funderar jag över vad barnen behöver lära sig för att ha ett bra samspel. Många barn behöver stöd av oss vuxna för att lära sig leka med andra. Det innebär att vi ibland måste lära barnen grunderna till lek. För att vi pedagoger ska kunna ta bra beslut behöver vi reflektera med varandra. Därför funderar jag över hur pedagoger kan använda reflektionen på bästa sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Embler, Ylva
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Det får inte bli skola!: En kvalitativ studie om begreppet undervisning i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här kvalitativa studien undersöks hur åtta förskollärare på fyra förskolor i fyra olika kommuner förhåller sig till och använder sig av begreppet undervisning i sitt arbete. Den svenska förskolan har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Från att historiskt ha varit en verksamhet som fokuserat på omsorg är den nu den första delen av skolväsendet och det livslånga lärandet. Förskolans läroplan reviderades 2010, vilket innebar att förskol-lärarens ansvar för undervisningen blev specifikt framskrivet. Strävansmålen för matematik, naturvetenskap och teknik samt språk och kommunikation är nu tydligt specificerade. Samtidigt ska educare-modellen, dvs. ömsesidigheten mellan omsorg och pedagogik som den svensk förskola är känd för, bevaras. Studien försöker därför ta reda på hur förskollärare förhåller sig till omsorg, fostran och lärande i relation till undervisningsbegreppet. Arbetet i den svenska förskolan har länge varit demokratiskt organiserat i arbetslag, vilket inneburit att förskollärare och barnskötare fördelat arbetsuppgifterna mellan sig utifrån ett rättvise-perspektiv snarare än utifrån kunskap och kompetens. Därför undersöks även om de organisatoriska förändringarna också medfört förändringar i arbetsuppgifter mellan de olika yrkeskategorierna. 

  I resultatet framkom att motståndet mot begreppet undervisning liksom skillnaden i skolans och förskolans olika traditioner lever kvar. Förskollärarna kopplar därför inte ordet under-visning, som i gällande lagstiftning beskriver deras arbete, till sitt arbete med barnens lärande. Det innebär att de inte ser läroplanen och skollagen som en helhet i förskolans praktik även fast de använder sig av läroplanen i det dagliga arbetet. De talar inte heller om förskolan som en skolform, vilket medför att synen på förskolan som en del av skolväsendet går förlorad. Studien pekar även på att de gamla organisatoriska arbetsstrukturerna lever kvar. Samtidigt som förskollärarna är medvetna om det utökade ansvar som den reviderade läroplanen fört med sig och deras arbetsbörda väsentligen ökat, kvarstår den traditionella arbetsfördelningen mellan barnskötare och förskollärare. Resultatet visar därför på att förskollärarnas kunskap och kompetens riskerar att urholkas, vilket kan få negativa följder för kvaliteten.    

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Eng, Daniel
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Isil, Sabina
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "När det innehållet når alla eleverna på fritidshemmet är det kvalitet.": En undersökning av fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig på tidigare kvalitetsgranskningar av fritidshemmet och tidigare forskning som pekar på en problematik i verksamheterna. Problematiken utgörs av brister i att planera, utveckla och utvärdera fritidshemmets verksamhet, vilket betyder systematiskt kvalitetsarbete. I en pågående statlig utredning beskrivs fortsatta problem med kvalitetsarbetet i fritidshem. Syftet med denna studie är därför att undersöka omfattningen av det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet och förutsättningarna för arbetet, vilket ska genomföras enligt skollagen. För att får svar på våra frågor har vi utgått från John Deweys teori om utbildning och demokrati och intervjuat två forskare med erfarenhet av ämnet samt en före detta rektor i en grundskola för att få evidens för det systematiska kvalitetsarbetet. Därtill har rapporter av systematiskt kvalitetsarbete i olika kommuner i Sverige analyserats. Resultatet i vår undersökning visar att det ofta saknas förutsättningar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Rektorer har en huvudsaklig roll för att ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna bedrivas, men samtidigt tycks det finnas ett behov av kompetensutveckling för rektorer gällande systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. Därtill behövs det i högre grad behörig och legitimerad personal för att verksamheten ska uppnå de mål och krav som läroplanen föreskriver och då behövs även stödjande rektorer som är förtrogna med fritidshemmets uppdrag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Engelstoft, Elinor
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Condori, Therese
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Lustfyllda vägar till skriftspråket: En kvalitativ studie om arbetet med skriftspråk utifrån barnens intresse i förskolan: En jämförelse mellan sex förskollärares erfarenheter av arbete med skriftspråk baserad på tre olika pedagogiska inriktningar.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how teachers in Waldorf, Reggio Emilia and traditional pedagogy work with literacy in preschools in Sweden. We also wanted to see the similarities and differences between the pedagogical approaches in the work regarding literacy and what the teachers think about the age of children when they learn to read and write. To get answers to our questions, we used a qualitative method where we interviewed six preschool teachers in six different preschools in Stockholm County with the 3 different pedagogies. Our theory is connected to Vygotski´s four processes that are important for children in learning, which is the socio-cultural, the mediated, the situated and the creative. We have also used John Dewey´s theory, who also speaks of children's learning with respect to social relations and artistic processes. The result of the interviews showed that it is very individual when children begin to learn literacy and the teachers say that we should not stop them if they have the interest but it must come from the children's own initiative and be based on their own interests. The environment was also something that was important to the child's learning of literacy and that the teachers used activities where the children could use all their senses in various esthetics expressions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Engman, Åsa
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Hur undervisningen i matematik avspeglas i elevers förståelse av subtraktionsbegreppet2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how the teaching of mathematics is reflected in the students' understanding of the concept of the subtraction. The empirical data is based on observations in the classroom and student interviews. The understanding of the concept of the subtraction is shown through vocabulary and choice of examples and representations. The study used both qualitative methods and quantitative reports. The data is represented by one school and one classroom in grade three.  The theoretical framework is based on Liping Mas Subject Matter Knowledge and the variation theory of Marton and Booth and the relationship between these frameworks and concepts of variation, concretization, aids, subtraction and types of subtraction.  The results show that the impact of education is that subtraction is understood as the invers of addition. Complement and add to, is the type of strategy most frequently used, followed closely by the strategy remove and count down. The strategy compare is the least used. The observations in the classrooms shows several aspects and variations of the concept of the subtraction. Although the number line, and various forms of representation used in teaching has shown small effects of these aids in the students' own counting. The conclusions that can be drawn is that more and other metaphors and tools are needed in education to deepen students' understanding of the concept of the subtraction. They also need to be connected in the teaching. The language and the mathematical ideas discussed plays a critical role in the pupils’ acquisition of understanding.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Engstrand, Christine
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Har ni löst det?: En uppsats om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barnen och förskolans verksamhet. Genom att använda mig utav en hermeneutisk forskningsansats har jag försökt få en ny förståelse utifrån den förförståelse jag redan har. Framförallt har jag använt mig utav Hans- Georg Gadamers hermeneutik. Syftet med uppsatsen är att visa på hurpedagogers stress påverkar barnen på förskolan och verksamheten. Genom att visa hurskapas en förståelse över hur man kan arbeta annorlunda. Vad behöver man som pedagog bära med sig in i verksamheten? 

  Min berättelse handlar om tre olika situationer där kortsiktiga lösningar och stress är en faktor. Den ena situationen är ett möte, den andra en vanlig dag på förskolan och den tredje handlar om kommunikation mellan kollegor och kommunikation mellan medarbetare och chef.

  Mina frågeställningar är: 

  • Hur påverkar pedagogers stress och kortsiktiga lösningar förskolans verksamhet?
  • På vilket sätt påverkas barnen i förskolan utav pedagogers stress och kortsiktiga lösningar?

  Då människor reagerar olika på stress och olika stressorer så finns det inget mirakelmedel för att ”bota” situationerna. Jag har därför i min uppsats visat på vilka rättigheter man har som medarbetare och vilka skyldigheter arbetsgivaren har. 

  Det jag kommit fram till är att pedagogers stress och kortsiktiga lösningar påverkar barn och verksamheten indirekt. Genom att andra faktorer såsom möten och personalbrist hindrar verksamheten så påverkas barnen indirekt. Detta genom att pedagogen är mindre närvarande och mer lättirriterad på grund av sociala och organisatoriska faktorer. Detta i sin tur påverkar barnen indirekt genom att pedagogen hindras från att göra ett tillfredsställande arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Engström, Malin
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Larsson, Anton
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Positionering bland pedagoger och barn: En fallstudie om makt och relationer på fritidshemmet2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att belysa och analysera interaktion mellan pedagoger och barn på en fritidshemsavdelning med fokus på maktförhållanden. Som empirisk grund för arbetet ligger de observationer vi har gjort på ett fritidshem. För att analysera våra observationer har vi använt oss av positioneringsteori och intersektionell teori.En av studiens slutsatser är att olika pedagoger positionerar sig själv och barnen på olika sätt. Vi lyfter fram exempel på fyra olika pedagogpositioner. Dessa kallar vi en auktoritär, en kommunikativ, en närhetsskapande och en fostrande pedagogposition. Studien visar vidare att pedagogerna återkommande utmanar överordnade, underordnade och likvärdiga positioneringar bland barnen. Vi kallar detta för pedagogiska repositioneringar, och vi tolkar det som ett sätt att försöka utjämna ojämlika förhållanden i barngruppen. Olika kategoriseringar som kön, ålder och etnicitet verkar spela roll för vilka positioner som finns tillgängliga både för barn och pedagoger. Ytterligare ett resultat av studien är att kulturella berättelser, så kallade storylines, ofta verkar utgöra ramar för vilka handlingar och tolkningar som är tillgängliga för de inblandade. Dessa kan verka begränsande och befästande av positioner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Engström, Pauline
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Toddlare och demokratiarbete: om inflytande och delaktighet hos förskolans yngsta2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to find out how young children are allowed to influence and affect their daily lives in preschools, as well as teachers’ views on the latter. My interest in this topic is born out of my experience of working with both younger and older preschool children. My view is that democratic work with older children is largely based on direct verbal communication while with toddlers it is based on an adult’s interpretation of a child’s often non-verbal expressions. Thus, I believe that young children’s opportunities to influence to a greater extent than older children are dependent on having teachers with a conscious child’s perspective. Based on the above-stated purpose I have found it particularly interesting to explore a specific teachers’ approach, that takes advantage of the youngest children’s competencies, but also to identify dilemmas related to this. For that reason, the research questions have partially been formulated in order to discover whether conflicts exist between a young child’s right to influence and their need for care.

  The study begins with a general historical survey followed by presentations of curriculum history with a focus on children's influence, selected developmental theories and definitions of concepts essential for this study. Developmental theories have been selected for their relevance to the study and focus on Daniel Stern's intersubjectivity theory, its conceptual determination and usefulness in studies such as this. Furthermore, the results of the survey’s qualitative empirical observational studies and interviews based on phenomenological grounds are presented.

  Its main results argue that young children have the opportunity to influence when teachers allow the child´s perspective to dominate over the adult perspective. In doing this, teachers often show an intuitive awareness of young children's competencies and therefore take a flexible and playful approach in their work. Conflicts between younger children's right to influence and their need for care can be largely avoided using this outlook on democratic work in preschool. Moreover, cultural differences between a teacher´s and toddler’s expressions can be overcome by an intercultural approach where both parties are seen as equal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Erdal, Sumeyra
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Skönlitterära texters påverkan på andraspråkselevers ordförståelse: En kvalitativ studie om svensklärarnas resonemang och arbete med skönlitterära texter i en flerspråklig klass2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate the working methods and teaching methods used by Swedish teachers in grade 5 at two different schools in Västerort, and how these six swedish teachers argue about fiction and their influence on the development of word understanding by second language speakers. During this study, qualitative methods are used, in the form of observations and interviews.

   To fulfill the purpose of my survey, I have formulated the following two questions:

  1.      How do the six different Swedish teachers work in the classroom to promote the wording of second language speakers in reading fictional texts?

  2.      How do the six Swedish teachers reason about their work on the understanding of words and fiction, as well as the connection between them?

  The result of the study shows that the six participating Swedish teachers in two different schools mention and use different successful teaching methods and practices that promote the development of word understanding by second language speakers. The survey also shows that fictional texts are used with the purpose of developing the vocabulary of second language speakers, word learning and word understanding. The study shows that all participating Swedish teachers argue, and work based on a multimodal approach, where images, own experiences, student prerequisites and illustrations are used as teaching methods. Furthermore, the study shows that all teachers agree on what they regard as successful working methods. Explicit and implicit teaching, reading, discussion, conversation, full-class work, small groups and in pairs are what the teachers mention and choose to work with in conjunction with fictional texts. Conversation and discussion about the reading fiction and the unknown word together make it possible for interaction and support.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Erdal, Sumeyra
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Språkutvecklande samhällskunskapsundervisning: En studie om hur lärarna i årskurs 4 arbetar i sin samhällskunskapsundervisning för att det ska bli språkutvecklande2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate what adaptations grade 4 teachers four make to language-develop in the social science classroom. This includes the challenges that may arise and support teachers they need in order to achieve anguage development goals. Using qualitative methods, in the form on interview and observation. Questions that will try to be answered are;

  1. How the teachers take into account students language development in the teaching of fourth grade social sciences?

  2. What are the difficulties with developing language in social science?

  3.What support does the teachers consider necessary for conducting a language-developing social science education?

  Research has shown that language development education is contextual and is rich with opportunities for interaction. The teacher plays an important role in creatinga context that benefits students, knowledge, linguistic and personal development. However, research has also shown that many teachers lack the skills necessaryto work with language and knowledge developmentin their lessons. In this study, teachers take into account the parents' pre-knowledge and linguistic background while working with different methods based on interaction to develop the student's subject and language ability. The adaptation of different abilities was the biggest difficulty reported by most teachers. Interviewed teachers have also recognized the difficulty of developing students' school languages. According to teachers, collegial learning, language teaching and language development tools, the best basis for language education is education.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Ericsson, Lina
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  En studie av barns lekval på förskolegården som kultursociologisk arena: Med utgångspunkt i Bordieus teorier om Habitus, Kapital och Fält2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie fokuseras vad barnen väljer att leka ute på förskolans gård när de leker utan vuxnas aktiva inblandning. Med Bourdieus begrepp om habitus, kapital och fält som teoretiskt ramverk undersöks frågorna: Hur avspeglar sig habitus, de omedvetna mönster människan bär med sig, i barns lekval?

  Hur kan barns lekval förstås utifrån förskolans kultur? Det empiriska materialet består av observationer av barnens lek, materialet de använder, platsen de väljer att leka på och pedagogernas placering samt vilket utbud av material barnen erbjuds på förskolans gård.

  Studien argumenterar för att lekvalen påverkas av den kultur som råder inom förskolan. Detta stärks utifrån resultaten från observationerna av barns lekval på två olika förskolor med olika kultur. Genom att upptäcka mönster i barnens lekval och jämföra resultaten med varandra blir det möjligt att analysera hur skillnader och likheter kan kopplas till habitus, kapital och fält.

  Studien visar att det finns skillnader i barns lekval, hur många de leker tillsammans och i vilken grad de pratar och rör sig i leken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  En studie av barns lekval på förskolegården som kultursociologisk arena: Med utgångspunkt i Bordieus teorier om Habitus, Kapital och Fält
 • 267.
  Ericsson, Oscar
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Känslan av att ha en bra fritidspedagogisk arbetssituation: En kvalitativ studie om vilka faktorer som bidrar till en upplevd bra arbetssituation i fritidshem idag2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Employee surveys in Stockholm indicate that educators at the schools are not satisfied with their work situation. In society, voices are being raised against cuts in the school as well as in the leisure centers. Research over the last decade indicates that there is an imbalance in the status relationship between school and leisure centers, and many newly trained teachers at leisure centers feel doubtful about a professional role with excessive demands. With interviews of school leaders and educators at leisure centers, I have found in this qualitative study that the sense of context (KASAM) in the professional role is influenced by how meaningful the educators perceive their role. A meaningfulness that is based on what resources school leaders can provide to understand and manage the demands that leisure educators face every day.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Känslan av att ha en bra fritidspedagogisk arbetssituation.pdf
 • 268.
  Eriksson, Carola
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Lärande enligt Montessori och Reggio Emilia: "Skillnader och likheter i syn på lärandet"2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this graduate essay is to elucidate and compare the approach to learning that emerges in texts about the two educational practices Montessori and Reggio Emilia.

  • The guiding research questions in this study are:
  • What do Montessori and Reggio Emilia that learning is about?
  • The mean Montessori and Reggio Emilia that learning goes to?
  • How do you describe the Montessori and Reggio Emilia justification why it is important to learn?

   Through a poststructural theoretical framework and text analysis the study focused on what has been written about learning in the traditions of Montessori and Reggio Emilia.

  The results of the study indicate that both Montessori and Reggio Emilia look at the child in a similar way in which the child have the desire to explore and learn. Both pedagogy traditions think that the child will develop into independent people who can change society in the future for the better and with a democratic basis.

  The study also reveals how the Swedish curriculum (Skolverket, 98/10) is inspired both by the Reggio Emilia and Montessori traditions through describing how preschool should stimulate and challenge the child's development and learning, utilize and strengthen the interests of children to learn to conquer new experiences, knowledge and skills.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Eriksson, Damaris
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  En kvalitativ studie av fysisk beröring och dess betydelse för pedagoger och barn på förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate physical touch and how it effects educators and children at preschool. This is done by answering the questions, “How does educators in preschool use physical touch?” and “What are the educators purpose regarding physical touch? “

  The empirical material is collected through qualitative interviews with five different educators. 

  The empirical evidence showed that the educators see physical touch as an important part of their and the children's everyday at preschool. Touch is used by the educators with the purpose to among others create safety, calm, better relationships and confirm the children. The touch used depends on the situation and is given on the children's terms. The result also shows that many of the educators who have worked with planned contact, such as massage, does not do it at all or to a very small extent at the present time. In the analysis, I have chosen to look at the material from an intercultural and socio-cultural perspective.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Eriksson, Dennis
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap. Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  70 år av judefientlighet i Palestina: En studie av antisemitismen i Hamas politik och ideologi i Israel- Palestinakonflikten2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konflikten mellan Israel och Palestina har funnits närvarande sedan en lång tid tillbaka i vår historia, närmare bestämt från 1920-talet fram till idag. 1948 utropades den judiska staten Israel vilket utlöste en rad våldsamma konflikter med andra länder i Mellanösternregionen, det har också utlöst en antisemitism som fått fäste hos extremistgrupper. En sådan grupp är den islamitiska gruppen Hamas som bildades 1987 som ett resultat av de aktioner som Israel gjort kring Gaza och Västbanken, och har gjort väpnat motstånd emot Israel med sin underjordiska armé av islamister. 

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur antisemitismen framträder i gruppen Hamas stadgar, som är en form av politiskt och ideologiskt manifest, samt hur gruppen legitimerar sin antisemitism gentemot både judar som folkgrupp men också sin politik gentemot staten Israel.

  Källmaterialet som jag har valt att utgå ifrån är Hamas politiska och ideologiska manifest kallat Hamas stadgar som utkom 1988. Stadgarna innehåller Hamas ideologiska och politiska ståndpunkter. Genom att använda mig av både en innehållsanalys och diskursanalys i undersökandet och granskandet av Hamas stadgar hoppas jag kunna se hur och på vilket sätt antisemitismen framträder hos Hamas samt hur de legitimerar sin antisemitism mot judar och Israel.

  De resultat som har erhållits påvisar flera olika aspekter som först påvisar hur antisemitismen framträder i Hamas stadgar samt hur de sedan väljer att legitimera sin antisemitism gentemot judar och Israel utefter ett flertal anledningar och aspekter som kommer att delges i senare delar av uppsatsen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  70 år av judefientlighet i Palestina
 • 271.
  Eriksson, Fabian
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Ecklesiastiska klavertramp och höglönepropaganda: Lärarnas Riksförbunds fackliga strategier under avtalsrörelsen och lärarstrejken 1966 ur ett professionaliseringsperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay intends to focus on how the teachers in Sweden answers to a change in the laws regarding their right to use the strike weapon in negotiations with their employer. Before 1966 state-employed professions were not allowed to negotiate and take conflict action. In 1966 however a new law, giving the state-employed the right to negotiate with all that it entails, was passed. In the following negotiation the teacher called for strike action. My main material is the teacher union Lärararnas Riksförbunds’ own news paper Skolvärlden, which I have analysed with a qualitative text analysis. My theoretical perspective stems from how certain trade unions have worked with professional strategies in order to reach a ”professional status” for their profession. The results from my analysis show that the teachers used both professional methods as ”social closure”-techniques and the emphasis on the own professions autonomy and distinctive features, as well as more common union techniques as the strike weapon and the will to open up their union to some of the groups below. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Eriksson, Fabian
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Individualisering för professionalisering: En idéanalys av den inomfackliga diskussionen kring lärarlegitimation, karriärtjänster och lönesättning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay aims to research how the discussion within the two big teacher unions in Sweden has looked in three different issues. The researched issues are the question of individual and differentiated wages, the question of teacher certification and the question of career opportunities for teachers. Previous research has shown that the teacher profession has been individualized in some aspects, and through an idea analysis I investigate how this is shown in the discussion within the unions. From my material – protocols from four different congresses – I draw the conclusion that the idea of individualisation is strong from the union boards and more mixed from the members. The question of individual and differentiated wages is the issue with the biggest spread of ideas and opinions in the union discussion, while the question of teacher certification is the closest to consensus.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Eriksson Good, Jenny
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Åkesson, Cornelia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Att ha sin egen vilja, sina egna tankar om sin kropp, det man vill, det man inte vill och att det respekteras av alla runt omkrin": En studie om förskollärares tankar och förhållningssätt till barns integritet under sovvilan på förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This year, 2019 a new curriculum will be implemented in Swedish preschools. One of the most important changes is that the UN Convention on the Rights of the Child has been given a much larger part in the preschool curriculum. In response to this our study deals with children’s right to integrity during naptime in preschools. The purpose of this study is to contribute to the knowledge about preschool teachers’ approach to children’s physical and personal integrity. The aim is to research and analyse the preschool teachers’ descriptions of their understanding and methods that they use during naptime to acknowledge the children’s right to physical and personal integrity.

  This study has been conducted with a qualitative research approach method where six interviews with preschool teachers have been analysed. The result has been analysed based upon selected parts through Michel Foucault’s theory about power knowledge, and the John Bowlby and Mary Ainsworth attachment theory. Our results indicate that there are both similarities and differences in the interviewed teachers’ approaches and methods in considering the children’s right to integrity during naptime. One interesting conclusion that was noted based on our interviews, was that the interviewed preschool teachers had difficulty expressing their understanding of the concept of the children’s right to integrity during naptime. However, when they described their methods and procedures they used during naptime, to get the children to fall asleep, we observed that in their descriptions they did in fact consider the children’s right to physical and personal integrity during their routines, for example, listening to the individual child’s wants and needs. These descriptions have similarities with Johnsson (2005, s. 4) definition of integrity and identity as a socially and culturally defined phenomenon. "Integrity, like identity, is experienced, emerges and is negotiated in interaction with others." (Johnsson, 2005, s. 4).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Eriksson, Linnea
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Leiva, Betzabel
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  ”Det är ju jätteviktigt att jag också tycker det är roligt, så att det smittar av sig!”: Hur skolbibliotekarier kan bidra till elevers läsmotivation och läsförståelse2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how school librarians describe that they can help students with their reading and linguistic development within the school subject Swedish by motivating them to read. We also intend to study if they take on a more didactic teaching role when it comes to the students’ linguistic development by utilising and reading comprehension strategies in their work with the students. The theories applied encompass different reading comprehension strategies, motivation for reading and theories of preunderstanding together with Lev Vygotskijs theories about the socio-cultural perspectives. The empiric material have been collected through interviews with four school librarians and observations of three. The material have been analysed and interpreted through theories and earlier research.

  The major findings are that the school librarians can affect the students’ motivation for reading by presenting new books, by allowing the students to choose their own books and by providing a broad variety of book to choose from. Furthermore we found that the librarians use severar methods for reading comprehension in their work, for example Concept Oriented Reading Instruction and Reciprocal Teaching. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Eriksson, Linnéa
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Skönt med en så fri uppsats" eller?: En studie om musikens mångtydiga plats i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how the music as a discipline has been given a certain role in the preschool setting both from the curriculum, but also when it comes to how the preschool teachers, with different musical background, reflects upon and practice their knowledge or non-knowledge of popular music in preschool.

  Through case study with observations and interviews, four themes have been explored from Foucault’s theory of discourse, discipline, knowledge and non-knowledge, 1. The curriculum’s contribution of shaping music as a discipline. 2. The instrumental use of music and it’s unspecific place 3. Music as knowledge and non-knowledge, and 4. Inadequacy and free interpretation of the curriculum. The result of this study showed that the curriculum contributes to make music as a discipline ambiguous through how the music is portrayed in relation to other subjects as mathematics. The pedagogue’s different practices and reflections about the music shows on widely different pictures of what working with music involves and all of this makes the music's status unclear and therefore takes many different shapes and definitions with the work of music where the perception of musical work can change a lot from pre-school to pre-school.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Eriksson, Miriam
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Bryt den hungriga ditt bröd: En diskursanalys av förskolans värdegrund i nutida och historiska läroplanstexter2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay is a study of the core values of the Swedish preschool curriculum. The national preschool curriculum begins by outlining the foundation of core values which the preschool education rests on. In the new national preschool curriculum Lpfö18, which takes effect in the summer of 2019, the core values have been changed to some extent. This raises the questions: where do these core values come from and how different are they from previous core values? Therefore, the main research questions of this study are: what core values discourse is created in Lpfö18 and how does it compare to core values discourses from previous preschool curricula?

  The empirical data used for this study consists of extracts from different national preschool curricula and similar pedagogical texts in which core values are presented. To process the empirical data, the study used discourse analysis. In particular, the study used the terms “nodal points” and “floating signifiers” from theorists Laclau & Mouffe (2008) and was also inspired by the practices of text analysis outlined by Fairclough (2013). Through the use of discourse analysis, it has been possible to study continuity and change in the core value discourses as expressed in preschool curricular texts. The results show that the values most central to the core value discourse in the new national curriculum, such as democracy and human rights, can be traced back to the core value discourses in previous curricula and also to an international children’s rights discourse. The study also found that some core values from earlier curricula were still left as traces in the new text. Core values related to human rights in particular were found to be important in every version of core values discourse studied. However, there were also values which had been included in the discourse more recently or which had been excluded, which shows that there is both continuity and change in the preschool core values discourse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Erling, Daniéla
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Pedagogers förhållningssätt till begreppet blyghet och blyga barn2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Pedagogue’s approach to the definition of shyness and shy children

  The aim of the study is to investigate the pedagogue’s approach and the definition of shyness and shy children, how their approach could affect the children’s learning and development. The study analyzes how the pedagogue’s meets the children and how they are applied to improve the children’s learning and development.

  The theoretical perspective of the study is based on Daniel Stern’s Developmental psychology. The methods used in the study was observing children in group and qualitative methods with interviews of the pedagogues.

  The result indicates that the pedagogues has some awareness about the definition of shyness and the shy children. It has to be a bigger awareness about what signals you tend to give the children even though you do not have that in mind. 

  The pedagogue’s had good working strategies and approached the work the same way. They also insisted about working with children in smaller groups and worked on trying to prevent children from having low self-esteem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Ernsth, Elin
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Bunge, Kirsten
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Det är fröken som bestämmer": En kvalitativ studie av pedagogers och barns uppfattningar av vilan i förskolan och barns möjlighet till delaktighet och inflytande2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det är fröken som bestämmer
 • 279.
  Ertis, Irina
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Förskolebarns meningsskapande kring skriftspråket: En jämförande studie om två förskolebarngruppers förståelse och användning av skriftspråket2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Children`s meaning making practices may be difficult to understand, but we need to take account of these in order to understand their learning process. Examples of children's beliefs about written language and children`s practices of their name writings were investigated in this study. This was done with special regard to printed media (newspapers and letters) and children`s practices on letter writing, with a focus on children`s name writing. Emphasis was placed on children`s perspectives. The empirical material has been collected through qualitative interviews with two different groups of children at two preschools. Furthermore, observations have been made with special regards to children`s use of name pictures and digital or handwriting tolls in their name writing.

  Piaget`s stage theory of cognitive growth and also his structuralism contribute to the present study`s theoretical frame. In Piaget`s terms, knowledge is developed by restoring imbalances and adaptive responses to the environment. Children`s thinking and abstract explanations about written language are explained in Piaget`s terms of visual perspective-taking, egocentric holdings on visual perceptions and unrealistic or plausible explanations of reality. All Piaget`s assumptions appear to be reflected in young children`s beliefs, but my study shows that children seem to be not so dependent on visual experience as Piaget believed them to be and that children are able to explain the function of written language and printed media in an abstract way.

  Two preschool groups` name writing was compared and the study`s findings suggest that there are significant differences in children`s name writing representations. Name pictures may contribute to a great extent to the children`s name writing learning processes and support their initial writing of their own names. Children can also write their names by copying.  The current study`s findings suggest that children`s awareness of the written language seem to develop best in the action of writing that is dealing with letter writing, digital tools and name pictures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Escobar, Victoria
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Maxamed, Said
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Konflikterna här och där: En studie om konflikter och konflikthantering på fritidshemmet2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate whether children's conflicts differs at different afterschool centers and how teachers handle and prevent conflicts. To answer our research questions, we have selected two schools to investigate, since we have used a qualitative method. We have interviewed leisure staff and observed the students and teachers during class and after-school activity. Afterwards the empirical material has been analyzed by using previous research and theoretical perspectives. We have concluded that the source of the conflict is often the common denominator for those two schools, but it differs in how the conflict then turn out and how it is managed

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Konflikterna här och där
 • 281.
  Esso, Sleyman
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Ipad ─ möjlighet eller hinder?: Möjligheter och hinder med digitala läs- och skrivhjälpmedel för elever som kämpar med läsande och skrivande i årskurs 22016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years a comprehensive digitization has been implemented in Swedish schools, and Sweden, according to the National Agency for Education (2015), is actually one of the countries participating in the PISA (Programme for International Student Assessment) that has the most access to digital tools such as computers, tablets, interactive whiteboards etc in school.How this affects school activities is a question that many ask, and some researchers believe that digital technology can thoroughly transform learning and teaching. Can these tools perhaps help students who are struggling with reading and writing?

  In this study I will examine how some students, whom teachers think are struggling with their reading and writing, use digital literacy aids in the subject of Swedish. I will also examine how teachers perceive their opportunities and obstacles regarding the use of digital tools in teaching children who are struggling with reading and writing. To answer this I prepared the following questions:

  1. What are the opportunities and obstacles experienced by teachers in the use of digital tools for teaching students who are struggling with reading and writing?
  2. How can a struggling student make use of the support/scaffolding that a high performing classmate and the iPad gives?

  The study is based on a qualitative method with six interviews with teachers and two observations of students writing a detective story on the iPad. The theories this study is based on are emergent literacy, zone of proximal development and scaffolding.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ipad- möjlighet eller hinder?
 • 282.
  Esso, Sleyman
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Kemendi, Behram
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Problemlösning i matematik i en- och flerspråkiga klassrum2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  English title: Problem-solving in mathematics in unilingual and multi-lingual classrooms Term: Autumn, 2016 Author: Sleyman Esso & Behram Kelmendi Supervisor: Natalia Karlsson

  Several studies have shown that students’ difficulties with problem solving in math mostly depend on their lack of language skills and not their numeracy (mathematical abilities). It is very important that educators have a didactic perspective on education where they take into account which kind of students they have, what and why they should learn this and how to organize the work so that all students have the same opportunities to develop.

  The overall aim of this study is to evaluate which conditions students in unilingual and multi-lingual classrooms get to develop their understanding of problem solving in mathematics in grade 3. The aim is to examine how teachers teach problem solving in grade 3 in unilingual and multi-lingual classrooms, and to investigate how students perceive and understand this teaching.

  The aim is concretized in the following questions: How problem-solving introduces and how does the teaching look like? What problem-solving tasks are used and how are they solved? How do students reason and discuss about the lessons and the problem solving tasks?

  We have chosen to do a qualitative study and the methods we use are 8 student group interviews and 4 observations. The theories this study is based on are Pólyas four phases in problem-solving, zone of proximal development and scaffolding.

  On the basis of our results we came to the conclusion that three out of four teachers don’t work with problem-solving in mathematics often enough and that the tasks their students were given were not at their potential level of development, since they were not accustomed to encountering too much of a challenge. We have furthermore come to the conclusion that teachers who have a majority of pupils with Swedish as a second language seem to avoid the work with problem solving in mathematics.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Essving, Linn
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Tense and aspect errors in junior high school students’ writing: A study of risk taking2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  English is taught in Swedish schools as a foreign language. The students are at different levels, and most of them try to achieve a higher proficiency level. While the extent to which students are successful at learning a language depends on many different factors. Previous studies have shown that students who are open to taking risks in their production are at an advantage.

  The present study investigated 80 texts written by students in the seventh and the ninth grade. The main aim was to investigate to what extent errors and complexity levels can be explained in relation to risk taking. In more detail, the study examined differences between the grades in terms of degree of syntactic complexity and what kinds of aspect and tense errors were made. To be able to investigate the errors an approach called Error Analysis was used.

  The results showed that for both grades, substitution errors were the most common error and there was a significant difference between the grades (p<0.001); however, the other errors showed no significant differences. Regarding the complexity levels, there was a highly significant difference (significance level p<0.001) for the least complex sentences, but there were no significant differences between the grades for the highest and second highest levels of complexity.

  The results furthermore suggest that there is a correlation between risk taking and a higher likelihood of making errors, as a large proportion of the erroneous sentences written by students from the ninth grade were found in syntactically complex sentences. Most of the errors made by students in the seventh grade were found in less syntactically complex sentences however.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Evensen, Per-David
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Barns tankar om konflikter på fritidshemmet med fokus på genus och normer2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines, through 13 interviews with children in grades 1 to 3, children’s views on conflicts and friendship. This work has been conducted to capture the view of the child with the specific aim to also discover underlying norms and gender values. The curriculum of the Swedish primary school prescribes an approach that is equal to every child and educationalists generally wish to treat children equally. Despite this, the reality described by current research do not see this equality materialize.

   

  In the material of the study a clear difference can be found in how boys and girls respond. Girls can to a significantly greater extent reason and express themselves around the subject of conflicts than boys. In addition girls tend to have a greater capacity to resolve conflicts themselves than boys, who generally are more dependent on assistance from a teacher in conflict resolution. This pattern is consistent with the differences in expectations between boys and girls that research often see adults expressing. Furthermore these children express a view of the educationalist as a problem solver who is expected to provide a ready answer.

   

  Overall the children seek friends who are kind and who are there in times of need. The children define friendship as positive and approach based while the impression is that the adult world rather rely on rules.

   

  Keywords: child perspective, conflict, gender, norms, friendship

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Fagerhov, Jennie
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Soini, Linda
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Alla barns rätt till musik": En empirisk undersökning om musik ur förskollärarens perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how much music that appeared for kids in preschool and how music was used.

  We wanted to find the determining factors how much music is offered in preschool, and we also wanted to see if we could find an essence in it. 

  We chose to have a theoretical perspective with a phenomenological basis in our study, where we wanted to look at preschool teachers´ experience of music in their lives and their experience of music in preschool. 

  In our study we have interviewed six preschool teachers. The result of our study shows that music has a place in preschool, but it varies between different preschools. They use music but primarily as a method to learn other subjects than music.

  In our study we can find that education, environment and management are facts that affect the importance of music in preschool. If you are not interested in teaching music in preschool then you will not be comfortable with it either. The most important factors are: the teacher´s own interest, self-confidence and competence.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Falkenström Karlsson, Sara
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Miljöarbete i förskolan: Fyra pedagogers olika uppfattningar av begreppet hållbar utveckling.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this survey is to find out how the field of sustainable development is understood in the pre-school activities and how children are involved in that work. The study has a phenomenographical approach and I have therefore used qualitative interviews. During the course of my work, I have learned from four educators different perceptions of the concept of sustainable development, their interpretation of the goals in the pre-school curriculum and their views on children's participation. Four description categories were crystallized during the analysis of the material, it was environment, society / future, knowledge and participation.

  The result shows that the educators had difficulty defining the concept of sustainable development. They also had difficulty explaining how they worked with sustainable development based on the curriculum. When it comes to children's participation, the children participated primarily in adult-oriented activities.

  Sustainable development is a concept that you need to problematize more precisely in preschool.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 287.
  Fayez, Ninwa
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  André, Dikizeko Abel
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Konflikthantering på fritidshem: En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete kring konflikter på fritidshemmet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to gain an insight into what the most common conflicts are between pupils in the leisure-time center according to leisure-time teachers, how the leisuretime teachers handle these and how the leisure-time teachers prevent conflicts. The previous research done in our study is based on previous thesis and research on conflicts and conflict management. The theoretical perspectives of the study are based on Johan Galtung's ABC model, Cohen's conflict pyramid and Arne Maltén's conflict strategies. The empirical evidence was collected through a qualitative method with interviews of four leisure time educators and an assistant principal. In addition, two observations were made on two different occasions in a school located in the Stockholm area. We analyzed our empirical evidence with help of Andrzej Szklarski's four categories for various reasons for the emergence of conflicts, Johan Galtung's ABC model, Cohen's conflict pyramid and Arne Maltén's conflict strategies. In our study we have found that the reason why conflicts arise between pupils can, for example, be due to a lack of occupation among pupils, envy in friends' relationships but also in disagreement on game and play rules. Another reason may be verbal comments where students disturb the play of other students but also conflicts that occur through social media where the students take the conflicts from home when they come to school. Based on interviews and observation we have seen that the leisure-time teachers usually handle conflicts by letting the ones involved in the conflict tell their experience of the conflict situation without being interrupted to then resolve the conflict together. It also emerged in our empirical evidence report that in conflict situations where the parties do not find a solution to a conflict it is possible that the leisure-time teachers may make a decision, especially if the conflicts have been going on for a long time between the parties. Good leadership and competent, present and educated staff are of great importance in order to prevent conflicts in the leisure-time center.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  examensarbete
 • 288.
  Fernando, Evangalin
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  ”Maybe the British didn’t really leave”: En undersökning om hur sex kvinnor upplever vithet på Sri Lanka2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe the perception of whiteness among Sri Lankan women. An article published by the Sunday Leader show that there is a long tradition among women in Sri Lanka to use beauty products, such as bleaching creams to enhance facial lightening. Over 33 000 bleaching products are sold per year in Sri Lanka.  Parameswaran and Cardoza conclude that Sri Lankan women with lighter skin tone are regarded as more beautiful and attractive than those with dark skin. Furthermore, fair skin is associated with power, authority and high privilege.

   

  This study is based on individual; face-to-face interviews with six women between ages 19-30 living in Sri Lanka. The results from the interview have been compared with Dyer’s theory of whiteness and Ahmed’s theory about lived experience of whiteness. The results of this study showed that the interviewed women have been introduced to the whiteness norm during childhood by their parents and relatives. Today, these women are still affected by the whiteness norm and it has shown to be unavoidable to live in the Sri Lankan society without relating to it.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Maybe the British didn't really leave"
 • 289.
  Fernando, Nihari
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Hur görs kön av elever på fritidshemmet: En kvalitativ studie om pojkars och flickors görande av kön i sin fria lek på fritidshemmet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how girls and boys in grade three perform gender in their free play in a leisure center. The result of the study shows that both girls and boys choose to relate to gendernorms in their free play in various ways. While some students chose to adopt to gendernorms in thier free play some others chose to take part in the free play by braking the norms. This gender doing was done by students with the help of  the sex-encoded toys offered by the recreation center, the social interaktion, peer relations, language used by students were possible reasons för students gender doing. Thus, the gender and the language as two diffrent sociaal power axes contributed in some case to excluding certain pupils and including others, ehich means the power dominans of gender prevented some students to participate in the free play. Thus, I came to the conclusion that the power dominance of gender is not only an obstacle for students participation in play, but also limits thier possibilitis för action. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Finholm, Cecilia
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Shahin, Jennifer
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Vad är rekreation?: En kvalitativ studie om barns möjligheter till rekreation på fritidshemmet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läroplanens syfte gällande rekreation och vila på fritidshemmet ansåg vi vara oklar och öppen för olika motstridiga tolkningar. Det mångtydiga och något diffusa begreppet rekreation var därmed det centrala begreppet i vår studie. Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger på fritidshemmet tolkar begreppet rekreation och hur de arbetar med rekreation i sin undervisning. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som metod och totalt fem pedagoger deltog i studien. Resultatet visade att faktorer så som miljö och förutsättningar till lokaler var betydande för möjlighet till rekreation. Resultatet stämde överens med tidigare forskning, som visade att miljö och rekreerande aktiviteter var nära sammankopplade med hälsa och välbefinnande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Fjällberg, Amanda
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Sandell, Johanna
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Alla stökiga ungar kan ju inte ha AD/HD": En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av diagnosen AD/HD2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay presents a case study regarding how some preschool teachers describe the diagnosis of AD/HD, and how they express their perception of children who show the symptoms associated with that diagnosis. We also wanted to study how the preschool teachers described their work with these children, and how the teachers responded to the children’s specific needs.

  The study draws on a qualitative study based on interviews with six preschool teachers in two municipalities in the Southern Stockholm region. All of the teachers had experience of children with an AD/HD diagnosis. Interviews were recorded and transcribed before analysis. The theoretical framework chosen for this essay is discourse analysis. We applied different parts of Fairclough’s and Foucault's methods of discourse analysis to clarify how language was used to describe children with AD/HD. The framework also allowed us to analyse how language may contribute to construct and maintain discourses about children with that diagnosis.

   We could discern from the interviews with the preschool teachers that children with AD/HD were mainly described as problematic. Another conclusion is that although the teachers showed an awareness of gender issues when speaking of children generally, their choice of words when talking about children with AD/HD implied old stereotypical gender-based expectations. Finally, the preschool teachers described both advantages and disadvantages of diagnosing children, however, most of them emphasised a need for a diagnostic categorization to facilitate their work with these children.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Fleming Jeppesen, Annica
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Visa mig vägen: Kommunikation, reflektion och processer som metod i arbetet på förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Min essä beskriver några händelser en typisk dag på förskolan som vikarie och om hur arbetet ofta bedrivs i tysthet, genom praktik och erfarenhet. Jag visar hur det kan vara att arbeta utan att ha bestämda metoder och riktlinjer. Jag berättar om hur otrygg och osäker jag som pedagog blir av att vi inte har kommunicerat fram ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt, där regler och riktlinjer gjorts synliga för alla. Essän handlar om mina erfarenheter av tyst kunskap, dels som kunskap men också som den farliga tystnad jag upplever i arbetet på förskolan.

  Jag vill undersöka om kommunikation och reflektion kan leda till kunskap och trygghet i arbetet och om de riktlinjer och metoder vi har fungerar och hur vi följer dem i förskolan.

  Min metod har varit att med analogiskt tänkande undersöka förskolan genom jämförelser med näringslivet, vård och omsorg, skolan och med ridkonsten. Jag har också undersökt förskolans styrmedel och vissa tillägg. Jag har kommit fram till att mycket skulle kunna förbättras genom kommunikation och reflektion där riktlinjer och metoder arbetas fram ur läroplanens mål i processinriktat arbete. Den tysta kunskapen skulle göras mer medveten och arbetet kan på så sätt bli säkrare, tryggare och roligare när vi vet vad vi ska göra och hur vi ska utföra det. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Flyxe, Johanna
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Att samtala om ett barn: en vetenskaplig essä om utvecklingssamtalet i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna vetenskapliga essä handlar om ett, från pedagogens perspektiv, egenupplevt utvecklingssamtal och de bedömningar av barnet som sker inom ramen för detta samt de olika ageranden såväl som alternativa ageranden vilka är och kunde ha blivit möjliga under detta samtal. Utvecklingssamtalet på förskolan är ett institutionellt samtal med ett specifikt syfte att avhandla barnet och ska även resultera i en vidare utveckling för barnet. Bedömning (utvärdering, granskning, utveckling) på förskolan ska i enlighet med de senaste läroplanerna göras på själva verksamheten samt pedagoger och miljö, inte på barnen. Trots detta, menar denna essä, görs bedömning av barnen. Utifrån diskursteori samt hermeneutik reflekterar denna essä kring frågan hur barnens bedöms inom ramen för utvecklingssamtalet, hur olika tolkningar av utvecklingssamtalet påverkar samt vad ett bra utvecklingssamtal kan vara. Å ena sidan finns en nedskriven diskurs inom vilken verksamheten bedöms och godkänns. Å andra sidan finns en muntlig version där barnet bedöms och där man på detta sätt anpassar sig efter en normalitet. Utvecklingssamtalet och pedagogen styrs av flera olika diskurser och åligganden. Då den nedskrivna officiella pappersversionen i denna essä inte räcker till för att svara på vårdnadshavarnas fråga om barnets normalitet frångås mallen vilket skapar en osäkerhet men också ger möjlighet till en annan dynamik i samtalet såväl som nya möjligheter för hur utvecklingssamtalet kan gå vidare. Hermeneutiken och filosofen Bornemark ger eventuella svar på hur dessa två världar kan närma sig varandra mot en mer öppen och unik väg framåt med hjälp av samtalet, fråga – svar samt den egna subjektiviteten i den professionella rollen på förskolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Fohlin, Lisa
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Värdegrund i förskolan: Lika självklart som att andas?2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how eight pre-school teachers conceptualise and talk about the concept "Fundamental values" that has been presented by the Swedish National Agency for Education. To examine this, eight preschool teachers were interviewed using five open-ended questions related to how they view the use of the concept "Fundamental values" in the preschool, where they get theoretical input for their work with these values, how they work with fundamental social values at their preschool and how they view their strengths, weaknesses and opportunities for improvements within that framework.

  The study uses the social construction perspective to examine how the preschool teachers talk about the fundamental social values and their work at their pre-schools. The perspective is used to highlight how the concept "Fundamental values" is conceptualised by these eight preschool teachers compared to how it is conceptualised by the Swedish National Agency of Education, what values they express in regards to the concept and how they gain knowledge to further improve their work on "Fundamental values".

  The results show how the pre-school teachers have conceptualised "Fundamental values" in accordance with the Swedish National Agency of Education and previous research in the area. The teachers stated that the "Fundamental values" permeate the preschool. The pre-school teachers are role model for these value and some values are discussed and showcased in a way easily understood by the children. The teachers studied little or no research to improve their work with "Fundamental values". Colleagues were the main source used to gain further knowledge and inspiration in their work with "Fundamental values" which shows that it is a socially constructed concept that needs to be understood in its cultural context.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Forninge, Lill
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Hur många barn kan delta för att det ska kännas kvalitativt": är integreringen av ipad på läsvilan ett verktyg för läsutvecklingen hos 4-5 åringar?2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate if the integration of ipad as a tool can promote children´s reading development with focus on whether the ipad as a tool for reading aloud to 4-5 yers old can serve the cause. Iused a case study with semi structured interviews and observations.But in order to avoid a staged situation during observation i chose to look at reading aloud at naptome as it is a situation that happen daily.

  The result of this study points out that the ipad can be a tool for reading development when reading aloud as interaction between children-children and educator-children occurs. All education in the study seemed to have the purpose of using the ipads at naptime but nobody seemed to have really reflected on their purpose since the old tradition of resting at naptime was lingering. They are heading into a world of change.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Forsberg, Håkan
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia. Södertörns högskola, Lärarutbildningen. Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kampen om eleverna: Gymnasiefältet och skolmarknadens framväxt i Stockholm, 1987–20112015Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Swedish educational reforms in the beginning of the 1990s, introducing a public-funded voucher system, free school choice and the right to run schools as commercial enterprises, had an important impact on upper secondary education. The Stockholm region, the most populous in Sweden, offered favourable conditions for the growth of a previously non-existent educational market. A massive expansion of independent schools took place, managed primarily by larger companies, along with the extensive marketing of profiled study programmes and the import of management models from the private sector. In 2011 alone, schools competed for 75 000 pupils representing an annual economic value of approximately 8.5 billion SEK.

  Covering the period 1988 to 2011, this thesis analyses the relationship between the educational market and upper secondary education as a social field structured by the educational strategies of social groups. Building on Bourdieu’s relational sociology, the study combines quantitative and qualitative methods, using correspondence analysis as a major analytical tool.

  While free school choice and the voucher system established a supply-demand relationship between schools and families and pupils, the analysis shows that the market has submitted to the same forces that structure the field of upper secondary education within which it unfolds, primarily the volume and composition of symbolic and other assets that students, families and schools possess. In fact, the social structure of the field of upper secondary education in Stockholm remains remarkably stable over time, opposing on the one hand female and male dominated education and on the other hand education with high social and scholarly recruitment to that with low. Euclidean clustering analysis unveils a complex social structure reflecting how the increasingly differentiated educational supply has adapted to the needs of various social groups. Elite schools, market-oriented schools and market-exposed schools develop different strategies in the battle over pupils. Competing amongst themselves for pupils rich in inherited and acquired capital, the elite schools withdraw from the openly market-oriented approach that characterises the other type of schools and instead opt for more subtle, long-term strategies for building up trust from their audience, involving investments in staff and other institutional assets.

 • 297.
  Forsman, Michael
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap. Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Skolans fostran av mediemedborgaren i det 21:a århundradet: läroplaner, läromedel, lärarutbildning2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 298.
  Fredeberg, Cecilia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Diskursers sammandrabbning: Barn och vuxnas gestaltning utifrån fem bilderböckers ikonotext2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to distinguish power-relations between children and adult characters in five different pictures books. The main part of the books has been selected from the Stockholm’s stadsbibliotek list over the most frequently checked out pictures books during the years 2014- 2016. The pictures books have a range between the years 1910 to 2011, and they have all been read on their original language - Swedish. All books except for one has been written and illustrated by the same person – to use consistency in the analysis. Foucault’s discourse theory has been used to search for prominent power-discourse within the picture books iconotext.

  The results and analyse of this study are presented in themes: “Children reproducing”, “Adults give lecture” and “Children’s fantasies”. These themes are produced to give answers to this essays purpose and research questions. When it comes to study power-relations, the results show certain recurrent consistency within the main parts of the pictures books. The adult figuration in the pictures books, shows significance to the story’s plot, as well as the character development of the fictive children.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Friberg, Pernilla
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Demokrati i förskolan: en studie kring synen på demokrati i förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine the attitudes towards the democracy-task among preschool teachers. The questions addressed are: The preschool view of basic democratic values. The preschool teachers’ view of children´s understanding of democracy and the possibilities and limitations these teachers see. I have also examined the preschool teachers’ view of the child as a citizen from birth or citizen through education. How does our own understanding of democracy influence our view of the child in this context?

  By using the method of discourse analysis I have analyzed the opinions among the preschool teachers and the intentions expressed in the curriculum to see if I could find different ways to describe democracy in the preschool education. I found that the preschool teachers and the curriculum shared the same view. The opinion among the preschool teachers is that democracy in the preschool goes without saying; with regard to conveying and establishing equal rights as well as responsibilities and possibilities. Nobody questions the principles of democracy in theory, and that I regard as a complexity when it comes to their daily work, because the theory and the practical every day work does not always go hand in hand.

  My ambition is to present an idea establishing the child as playing an active part in a democratic process here and now, instead of seeing the child in a passive role given democratic tools to be used in a future role as citizen. My opinion is that the child is an adequate citizen from birth.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Friman, Katja
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Kommunikation i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
3456789 251 - 300 av 966
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf