sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 651
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Hassel, Jakob
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Risberg, Andreas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ljudidentitet: Är även ett ljud värt tusen ord?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study brings forward the field of non-musical sound branding, concerning the use of sound in practical marketing and brand development. This interpretive, qualitative study has been conducted with the purpose of examining and explaining what aspects within non-musical sound branding that advocates and inhibits its use, ase well as exhibit how it can be created and developed. Interview data from advertising agencies and sound producers with extensive experience and knowledge in the field, is interpreted and analysed through theories within the fields of sensory marketing, brand theory, sound theory and non-musical sound branding. The results confirm that the intimate, subliminal qualities of sound, as well as the context in which it is mediated, are fundamental parameters for its reception and interpretation. The results also show that non-musical sound branding possess a number of aspects that both advocates and inhibits its use. The study also exhibit how it can be created and developed in regard to a number of fundamental and contributing perspectives.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Hassel, Jakob
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Zetterman, David
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Revision inför företagskonkurser: En undersökning om förändringen i revisionsberättelsens anmärkningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kunna förklara hur en oren revisionsberättelse ser ut och förändras inför en företagskonkurs.

  I teorin redogörs det för olika teoretiska begrepp som studien utgår från, vilka är: konkurs, revisionsberättelse, oren revisionsberättelse, Big 4 och byte av revisor. Teorier som studien grundar sig i presenteras i den teoretiska referensramen och de är: Försäkran, Förbättring, Försäkring samt Förväntningsgap.

  Studien utgår från ett kvantitativt angreppssätt. En innehållsanalys genomförs där anmärkningar i revisionsberättelser samlas in och granskas. Studien samlar in data genom en longitudinell undersökningsdesign.

  555 företag ingår i empirin där totalt 3037 anmärkningar har observerats i revisionsberättelserna.

  Författarna har i studien kunnat fastställa att det föreligger en generell ökning av anmärkningar inför inledd konkurs. Det kan konstateras att ökningen inte enbart sker för antalet anmärkta företag utan författarna har även kommit fram till att antalet anmärkningar per företag ökar. Studien visar även att ökningen sker successivt inför varje revisionsberättelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Hatami, Arina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Chowdhury, Sofia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Handlingar talar starkare än ord: En kvalitativ undersökning om konsumenters attityd och beteende inom Fast Fashion2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse för Gen-Z konsumenters lojalitet i form av hur deras attityder och beteende skiljer sig mot Fast Fashion handel och hur sambandet mellan dem kan se ut. Vidare syftar denna studie att identifiera konsekvenserna av de olika uppfattningarna i form Word of Mouth.

  Forskningsfrågor:

  • Hur ser konsumenternas bild ut av ett varumärke inom Fast Fashion och vad beror detta på?
  • Hur ser skillnaden ut mellan konsumenters attityd och beteende gentemot ett Fast Fashion varumärke?
  • Hur ser konsumenters lojalitet ut i helhet till ett Fast Fashion varumärke baserat på attitydmässiga samt beteendemässiga faktorer?

  Metod: Studien är av kvalitativ ansats och datan har samlats in med hjälp av fokusgrupper samt djupintervjuer i form av semistrukturerade intervjuer.

  Teoretisk referensram: De teorier som används i denna studie är Varumärkesbild, Varumärkesattityd, Varumärkeslojalitet, Lojalitetsmodell samt Lojalitetsindelning av Dick och Basu (1994), Lojalitetspyramiden av Aaker (1991) och slutligen Word of Mouth.

  Slutsatser: Slutsatserna är att respondenterna har en negativ varumärkesbild av H&M som varumärke. Det identifierades även en motsägelse mellan respondenters attityder och beteenden då de skilde sig åt markant. Respondenternas lojalitet till varumärket visade sig vara väldigt svag. De negativa attityderna visade sig även ha stor påverkan på Word of Mouth som sprids konsumenter emellan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala University.
  Karlsson, Lars
  Uppsala University.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Swedish Insurance, Legislation and Efficiency2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 255.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Karlsson, Lars
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. BI Norwegian Business School, Department of Innovation and Economic Organisation, Centre for Business History.
  The impact of market regulation on the Swedish insurance industry, 1930- 19802015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 256.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala Universitet, Ekonomisk-historiska instituitonen.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Ett liv som handledare2018Ingår i: Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år / [ed] Peter Hedberg och Mikael Lönnborg, Uppsala: Uppsala universitet, 2018, s. 5-16Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 257.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Lönnborg, MikaelSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år2018Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 258.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala Universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Karlsson, Lars
  Uppsala Universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Regulatory change and market efficiency in the Swedish Insurance Industry during a half century2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 259.
  Heinonen, Tobias
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Clavijo-Retamales, Isaak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Svenska bolagsstyrelsers jämställdhet och Corporate Social Responsibility: Ett genusperspektiv2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida antalet och andelen kvinnor i styrelsen påverkar företags CSR-prestation och -diversifiering. Studien har även ett explorativt syfte genom att uppsatsskribenterna redogör för och utforskar en egenskapad metod som kan bidra med en alternativ operationalisering av CSR-diversifiering.

  Metod: Uppsatsen utgår från ett positivistiskt förhållningssätt och deduktiv angreppssätt. En kvantitativ strategi tillämpas för insamling av data. Studiens population består av svenska large cap företag på stockholmsbörsen. Totalt observeras 69 företag. Styrelsens sammansättning i avseende till kön utgör primärdatan och erhålls från respektive företags årsredovisningar för året 2015. Sekundärdatan består av företagens CSR-prestation och -diversifiering för året 2016 och inhämtas från CSRHubs databas. Vidare genomförs en multipel regressionsanalys för att undersöka samband mellan variablerna kön och CSR i samband med olika kontrollvariabler.

  Resultat: Regressionsresultatet visar inga signifikanta bevis för att CSR-prestationen/ -diversifieringen och antalet och/eller andelen kvinnor i styrelsen har något samband. Vidare visar resultatet att storleken på styrelsen har betydelse för CSR-prestationen men inte för dess diversifiering och att det råder skillnader mellan branscherna. Resultatet visar att svenska large cap företag har en högre CSR-poäng än genomsnittet på CSRHub. Kvinnor utgör 33% av styrelseledamöterna. Alla styrelser har minst en kvinnlig ledamot och består i snitt av tre kvinnor. 43 av de observerade företagen har tre eller fler kvinnor i sina styrelser.

  Slutsats: Det är svårt att bevisa ett kausalt samband mellan antalet och/eller andelen kvinnor i styrelsen och företagets CSR-prestation och diversifiering. Styrelsens storlek verkar vara mer avgörande (för CSR-prestationen). Det antas att andra faktorer än de som använts i studien kan ha större påverkan än antalet och andelen kvinnor. Metoden som använts för mätning av CSR-diversifieringen är ej fullständig och behöver utvecklas ytterligare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Helander, Agnes
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Selin, Elin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Redovisningens värderelevans innan och efter införandet av IFRS 13: En kvantitativ undersökning inom skogsindustrin2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Värdering till verkligt värde har varit omdiskuterat sedan det infördes år 2005. Redovisningsstandarden IAS 41 tvingade jordbruksföretag, såsom företag inom skogsindustrin, att värdera deras biologiska tillgångar till verkligt värde. Tidigare studier har visat att detta i sin tur gav effekt på redovisningens värderelevans. För att informationen ska vara värderelevant ska ett samband finnas mellan aktiepris och det redovisade värdet. IFRS 13 infördes för att komplettera IAS 41 och ge en mer enhetlig syn om vad verkligt värde är, hur värderingen ska göras samt utökade upplysningskraven. Skulle denna kompletterande standard IFRS 13 öka redovisningens värderelevans för skogsindustrin? Detta undersöktes genom en totalundersökning på svenska och finska börsnoterade bolag inom skogsindustrin. Sambandet studerades genom korrelation- och regressionsanalyser. Variablerna som undersöktes var aktiepris, eget kapital per aktie och resultat per aktie. Förklaringsgraden visade att eget kapital per aktie och resultat per aktie inte kan förklara variansen i aktiepriset mer efter införandet; IFRS 13 gav inte någon ökad värderelevans för variablerna tillsammans. Däremot visade det sig att variabeln resultat per aktie enskilt gav en ökad värderelevans vilket tyder på att investerare bryr sig mer om resultaträkningen än balansräkningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Henricson, Elin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mertsalmi, Veera
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  I en digitaliserad kapitalmarknad: En studie om finansiella behov och relationer inom andelsbaserad crowdfunding2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Equity crowdfunding, which has primarily been developed by private operators, is considered as an alternative financing form where capital is raised from a group of individuals through digital platforms. In the absence of formal regulations and existing high information asymmetries between businesses and crowd-investors, businesses need to build up legitimacy and trust through social actions. In this way, knowing the main participants and developing good relationships with them, become key factors for crowdfunding success.

  The purpose of this thesis is to examine equity crowdfunding and its context by identifying and describing stakeholders that interact there. In particular, this thesis aims to describe relationships that are being developed between businesses and their crowd-investors. The data has been collected through interviews with both businesses and investors that have experience in using equity crowdfunding in a Swedish context. The interview data have been analysed by using the stakeholder theory. This has helped us to identify and characterise several stakeholders that exist in the context of equity crowdfunding. Especially, two stakeholder management approaches – arm length- and fairness approach - have been chosen as the analytical tools for this thesis. These categories have primarily been used to analyse relationships that are being developed between businesses and crowd-investors.

  Our discussion highlights equity crowdfunding as a new and alternative type of capital market, where participants act more cooperatively and have versatile roles. As a financial tool, equity crowdfunding opens up possibilities for closer interaction between businesses and investors. As a consequence of high information asymmetries, developing relationships and creating a transparent environment through active communication, become particularly important for businesses. However, our data has shown us that in reality the collaborative relationship depends on how much businesses allow to be influenced by investors as well as how much the investors request participation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Heshmati, Almas
  et al.
  School of Economics, Sogang University, Seoul, Korea.
  Karlson, Nils
  The RATIO Institute, Sweden.
  Box, Marcus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Generality, State Neutrality and Unemployment in the OECD2013Ingår i: Global Economy Journal, ISSN 1524-5861, Vol. 13, nr 3, s. 333-358Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  According to Buchanan and Congleton (1998. Politics by Principle, Not Interest: Towards Nondiscriminatory Democracy. Cambridge: Cambridge University Press), the generality principle in politics blocks special interests. Consequently, the generality principle should thereby promote economic efficiency. This study tests this hypothesis on wage formation and labor markets, by investigating whether generality defined as state neutrality could explain employment performance among OECD countries during 1970–2003. We identify three types of non-neutrality concerning unemployment. These include the level or degree of government interference in the wage bargaining process over and above legislation which facilitates mutually beneficial wage agreements, the constrained bargaining range (meaning the extent to which the state favors or blocks certain outcomes of the bargaining process), and the cost shifting (which relates to state interference shifting the direct or indirect burden of costs facing the parties on the labor market). Our overall hypothesis is that non-neutrality or non-generality increases unemployment rates. The empirical results from the general conditional model suggest that government intervention and a constrained bargaining range clearly increase unemployment, while a few of the cost shifting variables have unexpected effects. The findings thus give some, but definitely not unreserved, support for the generality principle as a method to promote economic efficiency. One implication may be that the principle should be amended by other requirements if the political process shall indeed be able to promote economic efficiency.

 • 263.
  Hillenfjärd, Oskar
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kaiser, Heidi
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning: En kvantitativ studie på företagsfaktorer som påverkarmängden CSR-upplysningar i svenska företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag förekommer det ett ökat tryck på företag att ta ett socialt ansvar, Corporate social responsibility (CSR). För att företag ska uppfattas som legitima måste de överensstämma med samhällets sociala normer, värderingar och förväntningar, vilket enligt legitimitetsteorin tros vara en stark drivkraft till att företag ökar sin omfattning kring frivilliga CSR-upplysningar. Begreppet CSR är nära relaterat till företagens ansvar i samhället som kan delas in i tre områden ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) är några av många forskare som har studera varför tyska företag frivilligt ökar omfattningen på hållbarhetsredovisning i sina offentliga rapporter. Genom en kvantitativ undersökning på svenska börsnoterade företag är syftet att undersöka huruvida olika företagsfaktorer påverkar mängden CSR-upplysningar. För att beräkna mängden CSR-upplysningar har antalet nyckelord i företagens hållbarhetsrapportera räknats. Sambandet för den insamlade datan analyserades med en korrelationsanalys och en multipel regressionsanalys. De oberoende variablerna som undersöktes var lönsamhet, synlighet, ägarstruktur samt kontrollvariablerna storlek och branschtillhörighet. I den multipla regressionsanalysen finner vi ett signifikant positivt samband mellan mängden CSR-upplysningar och företagets synlighet samt ägarstrukturen. Denna studie kan inte tillstyrka att lönsamhet har något samband med mängden CSR-upplysningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Hjertström Lappalainen, Jonna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Centrum för praktisk kunskap.
  Köping Olsson, Ann-SofieSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.Larsson Segerlind, TommySödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Att lära en företagsekonom att tänka2014Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Här beskriver åtta högskolelärare i företagsekonomi egenupplevda undervisningssituationer utifrån vilka de, med hjälp av pedagogiska och filosofiska teorier, undersöker och reflekterar över sin praktiska kunskap.

  Vad kan dessa lärares redogörelser och reflektioner säga oss om universitetslärarens arbetssituation? Hur gör de för att lösa de problematiska situationer som uppstår? Hur kommer det sig att de lyckas få studenter med vitt skilda förväntningar, varierande bakgrunder och förutsättningar och med olika grader av motivation, att lära sig nya sätt att tänka och att med tiden utvecklas till självständiga yrkesutövare?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att lära en företagsekonom att tänka
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 265.
  Hjort, K.
  et al.
  Lund University.
  Hellström, D.
  Lund University.
  Karlsson, S.
  Lund University.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Typology of practices for managing consumer returns in internet retailing2019Ingår i: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, ISSN 0960-0035, E-ISSN 1758-664X, Vol. 49, nr 7, s. 767-790Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to explore, describe and categorise practices of managing product returns empirically in internet retailing. Design/methodology/approach: A multiple case study was conducted involving 12 e-commerce firms and 4 logistics service providers. An integrative data collection approach of semi-structured interviews, documentation and observations was used to gain comprehensive managerial and operational descriptions of returns management (RM) processes. Findings: The findings show inconsistent RM processes, with a plethora of practices implemented and organised differently across firms. RM processes are ambiguous; their design is a result of incremental changes over time, lacking strategy and goals. There is a mismatch between how they are described and understood in the literature and how they are actually used. Practices in gatekeeping, avoidance and reverse logistics are defined and categorised. These serve as a typology of practices for managers to (re)consider, along with 15 propositions on how RM is practised. Research limitations/implications: The range of RM practices and the processes reflect a lack of scholarly attention and strategic view. Research is needed to develop clear goals on how the RM process can be better aligned with business strategies. Practical implications: The typology of practices is a benchmark for internet retailers in their design of efficient RM processes. Originality/value: Systematic and empirical research on RM is scarce compared to forward management. The study bridges this gap as one of the first to describe RM practices in depth, define service as a key activity, and identify a mismatch between theory and practice.

 • 266.
  Hjälmeby, Hanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sundström, Isabella
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Arbetar utvalda e-företag med leveransservice som konkurrensmedel: En kvalitativ studie ur ett företagsperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Handeln på internet har visat en stadig ökning de senaste åren och utsätter därför den traditionella detaljhandeln för konkurrens. Det blir därför viktigt för e-företag att ha en trogen kundkrets och att bygga upp sina kundrelationer. Via leveransservieelementen, leveranstid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och lagertillgänglighet, kan företagen vinna konkurrensfördelar genom att erbjuda den bästa leveransservicen.

  Tio företag har intervjuats för att få en tydlig bild av hur de kan arbeta med leveransservice som konkurrensmedel. Vidare har skillnader och likheter mellan de tio företagen analyserats och diskuterats.

  Mönster som hittats mellan de olika företagen gällande leveransservicen är hur de arbetar med leveranssäkerhet och leveranspålitlighet. De går också att se likheter mellan företagen som arbetar inom samma bransch, både när det gäller modebranschen och matbranschen. Företagen måste bevaka sina konkurrenter för att kunna behålla sin position på marknaden.

  De största skillnaderna är leveranstider och lagertillgänglighet, två serviceelement som hänger ihop med varandra. Företagen som intervjuats arbetar på väldigt olika sätt när det gäller dessa två element, allt från en dags leveranstid upp till ett år. När det gäller lagertillgänglighetr esonerar företagen väldigt olika angående hur och vilka produkter de väljer att lagerhålla.

  Det skribenterna kommit fram till i studien är att alla företag kan använda sig av leveransservice som ett konkurrensmedel. Företagen som intervjuats menar att leveransservice är något självklart som man måste arbeta med för att kunna vara med och konkurrera på marknaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Hoang, Dennis
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Schnelzer, Jonathan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Crowdfunding equity i Sverige.: Hur investerare överkommer informationsgapet inför en investering via rationella och emotionella beslutsunderlag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersöka vad som påverkar privata investerare inom crowdfunding equity i Sverige i deras investeringsbeslut och hur informationsgapet hanteras.

  Teori: Informationsgap inkluderar, pecking order, asymmetrisk information, negativt urval och moraliskt dilemma som kommer att hanteras tillsammans med beteendekonomi inkluderar flockbeteende, “Word of mouth”, nätverk och legitimitet. Tillsammans med tidigare forskning om crowdfunding equity och finansiella gap.

  Metod: Explorativ studie med 10 kvalitativa intervjuer med privatinvesterare inom crowdfunding equity.

  Slutsats: Resultatet visar att investerare använder emotionella grunder för sina investeringar på då företag inom crowdfunding equity tenderar att ha kortare historik som omöjliggör fullt rationella investeringsbeslut. Empirin tyder på att investerare köper andelar i företag för egen vinning men även på grund av sociala aspekter som ger dem en känsla av att delta. Informationsgapet bryggas genom att investerare tenderar att använda flockbeteende och tredje-parts information för att skapa sin uppfattning om företaget inför en investering. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 268.
  Homanen, Malin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Karlsson, Therese
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kunskapsskillnaderna mellan IT och Redovisning och dess påverkan på redovisningsdatakvalitet: en kvalitativ studie på ett av de största bemanningsföretagen i Sverige och i världen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det oundvikliga beroendet av digitalisering och IT-system i dagens verksamheter och organisationer ställer krav på dagens arbetskraft att öka sina IT-kunskaper för att kunna integrera och kommunicera med nya datasystem för en mer effektiv verksamhet. Inte minst lika viktigt blir det för redovisningsekonomer som sköter verksamhetens finansiella redovisning då de måste kunna säkerställa att den redovisningsdata som framställs och levereras med hjälp av IT är felfri och uppnår kvalitet. Bristen på kunskap inom IT kan riskera att fel i redovisningsdata inte upptäcks och därmed påverkar redovisningsdatakvalitet. Detta i sin tur riskerar påverka redovisningskvalitet i den slutliga finansiella rapporteringen. Kommunikationen mellan avdelningarna riskerar också bli lidande då de med olika kunskaper har svårt att förstå varandra.Studiens syfte är att försöka bidra med kunskap om hur kunskapsskillnader i digital gundkunskap kan påverka säkerställandet av redovisningsdatakvalitet samt ge insyn i hur arbetet med detta kan gå till i praktiken. Med hjälp av tidigare forskning togs en analysmodell fram som illustrerar identifierade faktorers påverkansordning av redovisningsdatakvalitet; kunskapsskillnader → intern kontroll → redovisningsdatakvalitet.Studien tillämpar en instrumentell fallstudiedesign med en kvalitativ forskningsansats för att besvara frågeställningen. Två fokusgruppsintervjuer utfördes vid två olika tillfällen med respondenter från redovisningsavdelningen och IT-avdelningen från samma företag. Data transkriberades och kodades med hjälp av färgkodning för att tydliggöra de faktorer som utgör utgångspunkten i analysmodellen. En enkätundersökning genomfördes på resterande anställda på respektive avdelning för att komplettera resultaten från intervjuerna.Resultatet av studien visade att kunskapsskillnaderna har liten eller ingen alls direkt påverkan på redovisningsdatakvalitet utan snarare påverkar den interna kontrollen desto mer utifrån externa faktorer som tillkom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Hultman, Magnus
  et al.
  University of Leeds, Leeds, England.
  Strandberg, Carola
  Luleå tekniska högskola.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mostaghel, Rana
  Linneuniversitetet.
  The role of destination personality fit in destination branding: Antecedents and outcomes2017Ingår i: Psychology & Marketing, ISSN 0742-6046, E-ISSN 1520-6793, Vol. 34, nr 12, s. 1073-1083Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing from fit research in strategic management, this study develops and investigates a model predicting destination attitude and (re)visit intention. The study introduces the concept of destination personality fit on the basis of how well consumer perceptions of a tourist destination's brand personality fits that of what the destination brand manager wishes to convey. A model incorporating destination advertising awareness as an antecedent of destination personality and consumer-manager destination personality fit is tested on international consumers with the destination personality of Switzerland as the study setting. Structural equation modeling results reveal that destination advertising awareness does indeed relate positively to both stronger perceived destination personality and destination personality fit in consumers' minds. Interestingly, the subsequent destination personality-destination attitude relationship is moderated by consumer-manager destination personality fit in such a way that the link grows stronger in cases where fit is high. The results have important implications for destination brand managers in that they reinforce the importance of strong and distinct destination personalities. The findings also show the importance of actively communicating the destination brand to consumers since the positive outcomes of a strong destination personality increase in magnitude when successfully communicated, and the vision of the destination brand manager has been adopted by the consumer.

 • 270.
  Hultman, Magnus
  et al.
  University of Leeds, Leeds, UK.
  Ulusoy, Sera
  Dyson Ltd, Malmesbury, Wilts, England.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Drivers and outcomes of political candidate image creation: The role of social media marketing2019Ingår i: Psychology & Marketing, ISSN 0742-6046, E-ISSN 1520-6793, Vol. 36, nr 12, s. 1226-1236Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study examines the role of social media marketing (SMM) activities and the influence of perceived candidate image in building voter-candidate relationship equity within the context of United Kingdom (UK) politics. Drawing from branding literature and social identity theory the article further investigates the role of candidate image as a mediator between SMM and voter-candidate relationship equity, whilst also testing the moderating effect of political ideologies. Survey results from 235 young UK voters indicate that while all SMM activities appears to positively influence the perceived candidate image, not all SMM variables directly relate to relationship equity. The relationship rather appears to be an indirect one, mediated through the political candidate's image. Surprisingly, political ideology also does not appear to moderate the connection between candidate image and voter-candidate relationship equity. The study findings highlight the growing importance of SMM activities and candidate image in political contexts, providing insights for political campaigners.

 • 271.
  Hyder, Akmal S
  et al.
  University of Gävle.
  Rydback, Michelle
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. University of Gävle.
  Borg, Erik A.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Osarenkhoe, Aihie
  University of Gävle.
  Medical tourism in emerging markets: The role of trust, networks, and word-of-mouth2019Ingår i: Health Marketing Quarterly, ISSN 0735-9683, E-ISSN 1545-0864, Vol. 36, nr 3, s. 203-219Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite the growing popularity of medical tourism (MT) in emerging markets (EMs), little is known about how healthcare providers operationalize. This article analyzes how healthcare providers meet different challenges to market MT in an EM setting. A qualitative method was used for data collection and conducting case studies on healthcare services in the Philippines. The results show that trust and network building are necessary for mitigating the unfavorable characteristics, instability and lack of legitimacy caused by institutional constraints in EM. Word-of-mouth is found to be important to attract new customers and disseminate information about MT services.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Hägerstrand, John
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Olsson, Filip
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Full Fart Framåt, Håll Tätt Bakåt?!: En studie om ekonomi och sportsliga resultats inverkan på allsvenska fotbollsklubbar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The economics of football during the last decades has gone through a dramatic transformation. The most considerable change for both European and Swedish football clubs, is the ongoing increase of total revenues. Despite increasing revenues, several clubs experience financial problems and difficulties. This has led to a point where clubs require a proper business strategy with economics playing a big part. The previous research on the field has been dedicated to the link between sport performance and economics, but above all on English and Spanish football clubs. The purpose of this study is to examine and analyze the impact of a potential correlation between sport performance and club economy. Different economic variables were examined during the period of 2010-2016 in Swedish elite league for men, Allsvenskan. In the study, the results show a link between club economy and sport performances, which previous studies have already proved. Player salaries measured highest among the examined variables, although none showed a strong correlation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Häggblom, Kristoffer
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Wallin, Amanda
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Marknadens reaktion på omvända vinstvarningar: En eventstudie om hur tillkännagivandet omvända vinstvarningar påverkar aktiekursen hos svenska börsnoterade bolag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En vinstvarning är när ett företag går ut med information till allmänheten om att resultatet kommer att bli väsentligt lägre än förväntat. Denna studie undersöker marknadens reaktion vid omvända vinstvarningar, som är precis vad namnet antyder, när företag går ut med information om att resultatet kommer bli väsentligt högre än förväntat. Marknadens reaktion vid vinstvarningar tenderar att vara mer negativ då företag väljer att inte dela med sig av detaljerad information och mindre negativ då företaget väljer att vara mer transparenta och dela med sig av detaljerad information (Bulkley & Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010). Tidigare studier har också visat att reaktionen vid vinstvarningar är mer negativa hos små företag än stora (Jackson & Madura, 2003; Bulkley & Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010). Om resultat från tidigare studier som har studerat negativa vinstvarningar skulle stämma överens även vid omvända vinstvarningar betyder det att aktiekursen stiger mer hos små företag än hos stora företag vid tidpunkten för tillkännagivandet och att minskad transparens har en positiv effekt. Studien försöker därför svara på frågeställningen; Hur reagerar den svenska marknaden när företag tillkännager omvända vinstvarningar?

  Undersökningen genomförs med hjälp av en eventstudie med kvantitativ ansats. Urvalet av omvända vinstvarningar är de som har hittats med hjälp av databasen Retriever Media Archive under åren 2004 – 2019. Resultaten visar att företagens storlek och vilken typ av information som finns i de omvända vinstvarningarna har betydelse för hur stark marknadsreaktionen blir. Studien undersöker även om det förekommer abnormal avkastning redan tiden innan dagen för tillkännagivandet, vilket kan tyda på informationsläckage, men detta kan inte påvisas med statistisk signifikans. Då regelverken kring huruvida företag måste vinstvarna är diffusa och öppna för tolkning kan det också diskuteras kring vilka konsekvenser det får för företagen att vara så transparenta som möjligt.

  Resultaten tyder på att den positiva kumulativa abnormala avkastningen är signifikant avvikande vid tillkännagivandet av omvända vinstvarningar från svenska börsnoterade bolag. Även fast så hög transparens som möjligt bör eftersträvas ur ett moraliskt perspektiv, så kan resultaten från denna studie användas till att förstå hur marknaden tar emot informationen vid tillkännagivandet av omvända vinstvarningar och därmed ge inblick i hur olika utformningar av denna information kan leda till olika marknadsreaktioner. Om en stark positiv reaktion eftersträvas så visar studiens resultat att det ger en starkare marknadsreaktion att inkludera mer detaljerad information. Små företag har också större chans att få aktiekursen att stiga vid en omvänd vinstvarning än vad stora företag har (Jackson & Madura, 2003; Bulkley & Herrerias, 2005; Church & Donker, 2010).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Höglund, David
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Abdulmasih, Tommy
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  CSR: Frivilligt eller påtvingat?: Ett strategiskt perspektiv på IKEAs hållbarhetsarbete2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur strategiskt IKEA arbetar med CSR, genom att studera hur de hanterar samhällets förväntade krav för att uppnå legitimitet.

  Metoden var kvalitativ och genomfördes som en innehållsanalys, baserad på sekundärdata. Denna bestod av sammanlagt sex rapporter, varav tre av dessa var IKEAs hållbarhetsrapporter från 2010, 2013 och 2016. De tre resterande var granskande rapporter från EU-parlamentet, SVTs Uppdrag Granskning och Svenska Dagbladet. Studien utgick från Porter och Kramers teori om strategisk CSR, Carrolls CSR-pyramid och nyinstitutionell teori.

  Resultatet av den insamlade datan visade att IKEA arbetar med CSR genom egna, konkretiserade mål som är kärnan i hållbarhetsarbetet och att de förhåller sig till ett flertal organisationers riktlinjer för hur CSR ska tillämpas. En viktig komponent i hållbarhetsrapporterna är IWAY, IKEAs uppförandekod för samarbetet med leverantörer. Vidare visade analysen att företaget har identifierat de områden väl där de har en störst påverkan på samhället och att CSR arbetet är bra integrerat i verksamheten. De har i viss mån uppnått ett strategiskt CSR arbete, främst gällande bomullsutvinningen och IWAY. Ett område IKEA kan utvecklas inom är att se vilka möjligheter det finns i den omgivande miljöns påverkan på företaget. I syfte att uppnå legitimitet måste IKEA förhålla sig till samhällets normer, som ställer högre krav än det som förväntas i ren legal och ekonomisk mening, Detta innebär att företaget har blivit tvunget att agera responsivt eller löskoppla.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Höglund, Fanny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Karkulahti, Emilia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Public Relations på sociala medier: En kvalitativ studie om PR-byråers effektiva kommunikationsprocess2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: The technological development has made it possible for organizations and companies to communicate directly to the target group without any restrictions in time and place. Through social media, a new communication process has been developed and it is now possible to communicate directly with society through their own media. The PR industry has become increasingly digitalized and the traditional one-way communication has evolved into communication between two parties, furthermore, this has contributed to the fact that people can engage in a completely different way today.

  Purpose: The aim of this study is to generate an understanding of PR agencies communication process on social media and how they determine the extent of their effectiveness.

  Methodology: The study is of qualitative research strategy with a deductive research approach. To answer the questions, the empirical material has been collected through semi-structured interviews with seven selected PR agencies in Stockholm.

  Conclusions: The results of the study show that all PR agencies work with the communication model where two-way communication is a central part. How they work with the communication process differs depending on the size of the agency. The results also show that the larger PR agencies apply the measurement tools to determine the extent of effectiveness, while the smaller PR agencies apply lesser reports, analyzes variables, and through feedback.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 276.
  Höök, Jennifer
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Issak, Merna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning: En kvalitativ studie om begriplighet, användbarhet och relevans av en hållbarhetsrapport ur ett medarbetarperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: Sustainability accounting - A qualitative study about the understanding, usefulness and

  relevance of sustainability reporting based on an employee perspective.

  Problematization: There has been previous research about sustainability reporting through

  an external point of view. There is however a gap in research about sustainability reporting

  from an employee perspective.

  Purpose: The purpose of this study is to develop a better comprehension of how employees

  perceive the information presented in sustainability report and if they feel that the report is

  aimed for them or external stakeholders.

  Frame of reference: This episode began with previous research about the three qualitative

  characteristics that are used when creating a financial report. The framework of GRI is also

  presented. Lastly the stakeholder theory and stakeholder dialogue are introduced.

  Method: This study has a qualitative approach where 10 semi-structured interviews have

  been held to collect data.

  Research: The employees have a better understanding of the information related to the social

  and environmental issues. Furthermore they only consider the information regarding the

  environment to be useful in their daily work. The employees believe that the environmental

  and social part of the report is relevant while the economic could not be assessed by the

  employees.

  Conclusions: Diagrams, thorough explanations and knowledge of the subject increased the

  understanding of the report. The economical part can be further understood if there is more

  extensive content. The information becomes useful when they can directly use it in their daily

  work and when they feel that the information is aimed for them. They need to receive the

  information through meetings for it to be useful for them. They had little previous knowledge

  of the economical part and were there for not able to assess the relevance of the report's

  content while the environmental and the social area were relevant because the content has

  currently been highlighted in newspapers and debates.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Ilic, Mattea
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Moberg, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vikten av att vara motiverad: En kvantitativ fallstudie om motivation på en av Skandinaviens största koncerner inom detaljhandeln2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersöka vilka skillnader och likheter i motivationsfaktorer som går att upptäcka mellan chefer och anställda på detaljhandelskoncernen Nilson Group. Fokus har legat på att undersöka vilka av de inre och yttre motivationsfaktorerna som väger tyngst hos respektive yrkesgrupp och att utreda vilka eventuella samband som finns mellan dem. Metod: För att besvara frågeställningen har en kvantitativ fallstudie gjorts på en koncern och dess företag inom detaljhandelsbranschen. Data har samlats in i form av enkäter. Slutsatser: Det går att se ett tydligt mönster av att det är de inre motivationsfaktorerna som har störst betydelse för både chefer och butiksanställda. 29 av 30 chefer i undersökningen, motsvarande 97 procent, motiveras främst av inre motivationsfaktorer. 26 av 30 anställda i undersökningen, motsvarande 87 procent, motiveras främst av inre motivation. Det var ingen som enbart motiverades av den inre eller yttre faktorn utan för samtliga respondenter fanns det influenser av båda faktorerna. Det gick att fastslå en signifikans skillnad mellan yrkesgrupperna i ett påstående tillhörande varje teori. Det gick också att se tydliga likheter i två påståenden. I de övriga kunde en del samband och olikheter upptäckas men det gick inte att signifikant fastslå. Det går att statistiskt säkerställa att de enskilda medelvärdena för respondenternas svar är representativt för populationen på en 95 procent signifikansnivå. Det betyder att det går att fastställa att det är de inre faktorerna som betyder mest.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vikten av att vara motiverad
 • 278.
  Ilvonen, Rebecka
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ylönen, Mikaela
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ledarskapets roll i strategiska allianser: En kvalitativ branschöverskridande studie på sex företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In order for companies to be able to reach the global market more easily and to meet customers’ expectations, strategic alliances have increased. Strategic alliances form when two or more companies decide to cooperate to reach a higher strategic purpose, which they cannot do individually. Many alliances do not succeed and strategic alliances are often very difficult to manage and requires a competent management and leadership. Previous research claims that leadership plays a major role in the success of strategic alliances.

  The aim of the study was to contribute to better understanding of what impact leadership have in strategic alliance. The method used was based on a qualitative research design with semi structured interviews from six companies in different sectors.

  The results of the study indicate that leadership has an important impact in a strategic alliance. The results also indicate that the four success factors; trust, interdependence, communication and conflict management, are important to succeed with the alliance. Leaders strives to create trust by building good relationships internally and externally within the alliance. The leaders of the companies experienced interdependence which was considered positive. All leaders put a lot of effort to ensure good communication, which is done by being transparent, straightforward, open and honest in his communication. The few conflicts that arose in the alliances were resolved at one time by being diplomatic and creative.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Ivanioukhine, Alexander
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Wahlmark, Filip
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Guld - en safe haven mot volatilitet?: Undersökning av förhållandet mellan guld och volatilitetsindex2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks guld som safe haven-tillgång och om den erbjuder tillflykt mot volatilitet, vilket är studiens huvudsakliga syfte. För att åstadkomma detta används data från VIX- och GVZ-indexet samt priset på guld under perioden 1994–2018. Guldets egenskaper testas mot safe haven-teorin via ett kvantitativt angreppsätt där korrelation, avkastning och standardavvikelse är ämne för undersökning i utvalda perioder. Guld visar sig bevara sitt värde under oroligheter – vilket syns genom att den genomsnittliga avkastningen för guld är högre när VIX befinner sig på höga nivåer. Dock misslyckas tillgången att förbli lågvolatil då guldets volatilitet stiger i takt med den förväntade volatiliteten på aktiemarknaden. Den förväntade volatiliteten i guldpriset, uttryckt genom GVZ, korrelerar dessutom med den förväntade volatiliteten på aktiemarknaden mätt av VIX-indexet. Däremot upptäcks knappt någon korrelation mellan guldets pris och förändringar i VIX-indexets värde.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Ivarsson, Sandra
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lindgren, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  ”Betalt samarbete med…”: En studie om attityder och åsikter till Instagrams annonseringspolicy och ekonomiskt kompenserade inlägg publicerade av influencers2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Influencer marketing is an effective method, rather than traditional advertising strategy, due to that the method is perceived more authentic and trustworthy. During autumn 2017 the social media platform Instagram introduced an advertising policy to distinguish personal opinions and advertising – due to this advertising is more visible than ever before on the social media platform. Further, the general advertising resistance is enhancing in Sweden, and the commercial use of influencer has increased. There’s an interesting situation in a constantly evolving marketing environment, which is relevant and valuable to investigate.

  The purpose of the study is to investigate attitudes and opinions regarding Instagram's new advertising policy and economically compensated posts labeled "Paid partnership with...". Based on the purpose, the following research question has been established:

  • What opinions and attitudes exist towards Instagram advertising policy and economically compensated posts published by influencers on Instagram with the label "Paid partnership with...”?

  The essay is based on a qualitative and quantitative research methodology, also known as mixed methods research. The empirical data was based on three semi structured interviews with key persons whom represents companies, influencers and they all are working with Influencer marketing. In addition, an online survey was implemented with 140 respondents whom use Instagram.

  Based on the results of the study, several conclusions have been identified. The match between influencers and companies has proved to be one of the primary prerequisites for economically compensated collaborations to be considered credible. Companies generally has a positive attitude towards Instagram's advertising policy, considering that it helps to label economically compensated posts as advertisements. Additionally, the policy is appreciated by the Instagram users as it helps to increase transparency for economically compensated posts, as it’s very important that such posts be advertised, by both perspectives. Continuingly, the study shows that both parts generally have a positive attitude towards posts published by influencers on Instagram with the label "Paid partnership with...". In conclusion, the design of such posts has proved to be crucial for the Instagram users attitude.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  ”Betalt samarbete med…”
 • 281.
  Ivarsson Westerberg, Anders
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Jacobsson, BengtSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Staten och granskningssamhället2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Granskningar har blivit både vanligare och alltmer omdiskuterade. Många har börjat tala om förekomsten av ett granskningssamhälle. Granskningar – vare sig de kallas revision, tillsyn, kontroll, kvalitetssäkring, inspektion, utvärdering eller certifiering – har idag många förespråkare, men börjar också få sina kritiker.

  Den 15 februari 2013 hölls ett vittnesseminarium med rubriken ”Staten och granskningssamhället” vid Södertörns högskola. Där fördes en livlig diskussion såväl om granskandets välsignelser som om dess avigsidor. Tre frågor stod i fokus: varför granskas det så mycket? Vad händer när man granskar? Vilka konsekvenser får det myckna granskandet?

  I denna skrift publiceras utskriften av vittnesseminariet tillsammans med en inledande artikel av Bengt Jacobsson och Anders Ivarsson Westerberg som ställer frågan om det finns någon väg ut ur granskningssamhället?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Staten och granskningssamhället
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 282. Izak, Michał
  et al.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Kraków, Poland.
  There is hope in organizing: Dialogic imagination against linearity2019Ingår i: Organizing Hope: Narratives for a better future / [ed] Daniel Ericsson & Monika Kostera, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, s. 176-187Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 283.
  Jacobsson, Bengt
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Den moderna myndigheten2017Ingår i: En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos / [ed] Bengt Jacobsson; Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, s. 173-194Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 284.
  Jacobsson, Bengt
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Den svåra samordningen: Regeringen och Agenda 20302019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten handlar om Regeringskansliet och dess förmåga att hantera de krav på långsiktigt, samordnat handlande som aktualiseras av den FN-policy som går under namnet Agenda 2030.

  Intresset riktas mot Regeringskansliet och dess förutsättningar att bli organiserat på ett sätt som gör att den samlade expertis som finns i staten kan komma till nytta. Ambitionerna med Agenda 2030 är högt ställda, och implementeringen innebär onekligen utmaningar för den svenska staten. Genomförandet tycks förutsätta en betydande kapacitet för styrning och samordning.

  Finns det några särskilda egenskaper hos det svenska Regeringskansliet som är viktiga att ha i åtanke när man diskuterar förverkligandet av Agenda 2030? Eftersträvas det en kapacitet som förmår att initiera förändring, eller en som förmår att visa att förändring redan är på gång?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den svåra samordningen: Regeringen och Agenda 2030
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 285.
  Jacobsson, Bengt
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Fotnoter till förvaltningspolitiken: Lärande, styrning and all that jazz...2015 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  "Det systematiska lärandet har aldrig riktigt fått fotfäste i staten. Politiska logiker är mestadels framåtblickande, och inriktade mot hur man genom reformer och andra åtgärder ska kunna uppnå önskvärda framtider. Trots expansionen av granskning under senare år är reflektioner kring den existerande organiseringens ändamålsenlighet en bristvara."

  Bengt Jacobsson diskuterar i denna essä hur man kan förstå den styrning som förekommer i staten, hur styrningen i dagens statsförvaltning har utvecklats över tiden och hur mål och resultatstyrningen kommit att dominera i svensk statsförvaltning. Avslutningsvis ger han förslag på hur regeringen både skulle kunna stimulera myndigheternas men också sin egen förmåga att på ett systematiskt sätt lära av erfarenheter.

  Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

  Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fotnoter till förvaltningspolitiken: Lärande, styrning and all that jazz...
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 286.
  Jacobsson, Bengt
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Granskning och styrning2019Ingår i: Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, s. 261-268Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 287.
  Jacobsson, Bengt
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Jämförelser mellan politikområden2019Ingår i: Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, s. 209-223Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 288.
  Jacobsson, Bengt
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kulturpolitik: Styrning på avstånd2014Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 289.
  Jacobsson, Bengt
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lita mer till det professionella2014Ingår i: Axess, ISSN 1651-0941, nr 2, s. 45-49Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 290.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Mujkic, Leonora
  Historien bakom Trafikverket2017Ingår i: En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos / [ed] Bengt Jacobsson; Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, s. 31-56Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 291.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Pierre, Jon
  Göteborgs universitet.
  Sundström, Göran
  Stockholms universitet.
  Den offentliga granskningen2019Ingår i: Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, s. 11-27Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 292.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Pierre, Jon
  Göteborgs universitet.
  Sundström, Göran
  Stockholms universitet.
  Governing the Embedded State: The Organizational Dimension of Governance2015 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
 • 293.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Pierre, JonGöteborgs universitet.Sundström, GöranStockholms universitet.
  Granskningssamhället: offentlig verksamhet under lupp2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 294.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sundström, Göran
  Stockholms Universitet.
  Demokrati och förvaltning: En festskrift till Rune Premfors2014Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 295.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Sundström, GöranStockholms universitet.
  En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos2017Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 296.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Sundström, Göran
  Stockholms universitet.
  Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos2017Ingår i: En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos / [ed] Bengt Jacobsson; Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, s. 15-30Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 297.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sundström, Göran
  Stockholm University.
  Governing the State2016Ingår i: The Oxford Handbook of Swedish Politics / [ed] Jon Pierre, Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 347-361Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 298.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sundström, Göran
  Stockholms universitet.
  Mönster i granskningssamhället2019Ingår i: Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, s. 247-260Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 299.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sundström, Göran
  Stockholm University.
  The Europeanization of the Swedish State2016Ingår i: The Oxford Handbook of Swedish Politics / [ed] Jon Pierre, Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 515-528Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 300.
  Jacobsson, Bengt
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sundström, Göran
  Stockholms universitet.
  Variation och likformighet i granskningen2019Ingår i: Granskningssamhället: offentliga verksamheter under lupp / [ed] Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, s. 225-245Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
3456789 251 - 300 av 651
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf