sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
34567 251 - 300 av 309
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Söderlind, Emilie
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Retorik.
  Toleransens Diktatur: – För att retoriken inte kan rädda oss2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sweden is often considered to be one of the world's most tolerant countries. This is often illustrated by questions surrounding religious expression, such as if it should be tolerated to have a veil on when working in healthcare or schools? At the same time, we can see current examples of decreasing tolerance in some parts of Europe and the world. The Hungarian Government has annulled gender studies on the basis that we are born either as women or men. Meanwhile we ask ourselves in Sweden whether parties that advocate a racial war will have right to demonstrate on our streets. In this way, tolerance seems to be linked to the contradiction that exists within democracy between the will of the people and the individual. Between those which may be included, and those which cannot be included at all - the excluded. Because democracy always needs to draw a line and this line is today redrawn in the name of tolerance.

  This essay aims to investigate and problematize rhetoric’s relation to politics and democracy based on tolerance as a concept. This purpose leads to three key questions: 1. What role do the Scandinavian rhetoric researchers give the rhetoric in relation to politics and democracy? 2. How can we understand tolerance and its function for and within the democracy? 3. What could be an alternative role for rhetoric beyond tolerance?

  The essay therefore contains a survey of the Scandinavian researchers in rhetoric and their views on the role of rhetoric in politics. It also contains a problematization of tolerance extracted from the work of Wendy Brown and Slavoj Žižek. The essay concludes that rhetoric research in Scandinavia is based on the intention to create more tolerance. It also comes to the conclusion that tolerance as a political discourse works depoliticizing. The essay’s contribution to rhetorical science therefore comes in the form of another perspective providing an alternative role for rhetoric in democracy. Here it is not based on morality but on what we should call the political. That is, rhetoric may act in the intersections between the dichotomies – politics / the political, democracy / dictatorship, descriptive / normative – in order to see the various symptoms and the lack that exist in society and in the system.

 • 252.
  Söderlund, Mica
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Att skriva historia: En kvantitativ studie av tidskriften Allt om Historia 2005-20102011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka innehållet i artiklarna i en historisk tidskrift med hjälp av en kvantitativ analysmetod. Den tidskrift som valts till undersökningen är den största historiska tidskriften just nu; Allt om Historia.

  Med utgångspunkt i den övergripande frågeställningen: ”Vad är innehållsmässigt de högsta kriterierna för att ett ämne ska hamna på omslag/uppslag? och finns det ett mönster i val av artiklar i tidskriften Allt om Historia och i sådant fall hur yttrar det sig?, genomförs en kvantitativ innehållsanalys utifrån 58 variabler. Totalt undersöks 496 artiklar i 62 nummer av Allt om Historia mellan åren 2005 och 2010.

  Uppsatsen utgår från teorier om historiebruk och framing framförda av bland annat historikerna Ulf Zander och Klaes-Göran Karlsson samt medieforskarna Karin Wahl-Jorgensen, Thomas Hanitzschs  och sociologen Todd Gitlins.

  Undersökningen visar att den typiska artikeln i Allt om Historia med största sannolikhet utspelar sig i Europa, vanligtvis i Sverige och att den handlar om en kunglighet, som oftast är av det manliga könet. och/eller innefattar någon form av krig som troligtvis äger rum under 1900-talet.

  En annan intressant aspekt är att resultatet för de mest omskrivna världsdelar/länder/titlar/årtal/kön och ämnen egentligen behandlar två olika typer av artiklar. En som handlar om en svensk manlig kung och en som handlar om krig i Europa under 1900-talet.

 • 253.
  Tanase Karlsson, Sandra
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Intern kommunikation under krissituation: en kvalitativ studie av Polismyndighetens interna kommunikation under och efter terrorattentatet i december 20102011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att ha en välfungerande intern kommunikation inom en organisation är av yttersta vikt. Att dessutom ha en välfungerande intern kommunikation under en krishändelse är fundamental.

  Idag hamnar samhällen och organisationer ofta i olika typer av problematiska och hotfulla situationer. Detta är nästintill oundvikligt. Det som dock är hanterbart är kommunikation kring dessa situationer. Vintern 2010 sattes Polismyndighetens kommunikation på prov i och med ett terrorattentat där en självmordsbombare sprängde sig i centrala Stockholm.

  Denna uppsats tar sikte på att studera och undersöka polisens interna kommunikation under denna händelse. Avsikten är att redogöra för huruvida retoriska strategier så som retorisk situation, definition och angreppssätt, tagits i beaktande under den interna kommunikationens skapande och förmedlande. Genom användandet av en kvalitativ fallstudie som metod analyserade den interna skriftliga kommunikationen.

  Studien visar att flera delar inom den interna kriskommunikationen kan sammankopplas med olika retoriska strategier och modeller. Dock finns det delar som kan förbättras rent retoriskt.

 • 254.
  Theodoridis, Fotis
  Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, Företagsekonomi.
  Αυτονομία, Ορθολογικότητα και Αριστερά: Title in Enlish: Autonomy, Rationality and the Left2010Ingår i: Καβάφεια 2007: Αφιέρωμα στον Κορνήλιο Καστοριάδη στοχαστή της αυτονομίας: 2-4 Νοεμβρίου 2007: Title in Enlish: Kavafeia 2007: homage to Cornelius Castoriadis, thinker of autonomy: 2-4 November 2007 / [ed] Συλλογικό έργο (Collective Work), Αθήνα: Σύγχρονη Δελφική Αμφικτυονία , 2010, s. 414-453Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 255. Tikka, Pia
  et al.
  Kaipainen, Mauri
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Screendance as enactment in Maya Deren’s At Land: Enactive, embodied, and neurocinematic considerations2016Ingår i: The Oxford Handbook of Screendance Studies / [ed] Rosenberg, Douglas, New York: Oxford University Press, 2016, 1, s. 303-320Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 256.
  Toreheim, Mimmi
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Typografins tolkning: En undersökning av typografins betydelse vid tolkning av text2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar frågan om vilken roll typografin spelar för tolkningen av en text. Från tre olika handböcker i typografi samlas argument in och kategoriseras i tre kategorier: antikva, sanserif och övriga. Även intervjuer med personer yrkesverksamma i det grafiska fältet genomförs och redovisas sedan i diskussionen. Teoretisk utgångspunkt hämtas från Hans-Georg Gadamers tankar om hermeneutik, på vilken följande underkategorier av teorier följer: Michel Foucaults diskursteori, John Swales genreteori och Anders Björkvalls tankar om typografi och multimodala texter. Resultatet pekar mot att all typografi, även den som ofta kallas för den osynliga typografin, tolkas av mottagaren som i sin tur samlat sina förkunskaper från genre, historia, kultur och diskurs. Detta innebär att typografi spelar en viktig roll i tolkningen av en text. Nyckelord: typografi, tolkning, hermeneutik, Hans-Georg Gadamer, diskurs, Michel Foucault, genreanalys, Johan Swales, multimodalitet, Anders Björkvall, semiotik.

 • 257.
  Tunebing, Christel
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Skoldemokratins motsättningar ur deliberativa perspektiv: en studie baserad på intervjuer av sju rektorer för gymnasieskolan2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till den här studien är dels att min tidigare studie (Tunebing, 2006) tyder på att det förekommer deliberativa brister under utövande av klassråd i gymnasiet, och dels på att styrdokumenten (Lpo- och Lpf-94) från 1990-talet och framåt till år 2007 starkare betonar vikten av den inre demokratin i skolan. Av styrdokumenten framgår det att skolan ska arbeta med att införa elevinflytande. Det gäller att fostra elever till aktiva demokratiska medborgare, men hur man praktiskt går till väga eller vad som menas med deliberativ demokrati förblir en öppen fråga. Forskning visar att många skolungdomar upplever en ökande frustration över en upplevd brist på medinflytande. Enligt SOU 2006:77:16 anser majoriteten av ungdomar att lärare inte förstår vare sig mål eller kriterier utan tolkar dem självsvådligt.

  Den här d-uppsatsen har en tvärvetenskaplig ansats som utgår från tre deliberativa teorier från olika vetenskapliga discipliner, utformade av Tomas Englund (2005) pedagogik, Jürgen Habermas (1997) politik och Lennart Hellspong (2006) retorik. De tre deliberativa teorierna går både in i varandra och skiljer sig markant på flera plan. Syftet med min studie är att med dessa modeller undersöka vilka förutsättningar deliberativ demokrati har i dagens svenska gymnasieskola utifrån intervjuer av sju rektorer. I min analys utgår jag från tre teorier om demokratisk deliberation vilka jag utifrån en retorisk topikteori kategoriserat in i sex perspektiv: makt, pedagogik, konflikt- och problem, etik, pragmatik, och individ- och kollektiv. Analyshanteringen av de tre deliberativa teorierna ger mer eller mindre företräde av olika perspektiv varvid de kompletterar varandra.

  Resultaten tyder på att deliberativ demokrati överlag har små förutsättningar i gymnasieskolan. Förutsättningarna är dock större på ledningsnivå till skillnad mot elevnivå. Skolorna uppvisar deliberativa brister på främst elevnivå i både formella och informella arbetsformer där kollektivet får stå tillbaka för individen. Styrdokumenten kan upplevas av rektorer som motstridiga i den meningen att de kan uppfattas å ena sidan verka för individuella kunskapsmål, och å andra sidan verka för kollektiva normer och värden. Det förekommer motstridiga uppfattningar mellan skolorna hur man arbetar med att införa demokratiska arbetsformer. En likhet mellan skolorna är dock att rektorer och ledning betraktar lärare som autonoma i sin yrkesutövning vilket får till följd att demokratiska arbetsformer i klassrummen kan skilja sig avsevärt eftersom det kan vara stora skillnader på lärares uppfattningar av hur demokratiska former bör genomföras i både omfattning och utförande. Överlag kan skolor sakna deliberativa arbetsformer som samtidigt ser åt det individuella och det gemensamma främst på elevnivå. Mångfalden av elevers behov av delaktighet verkar ofta inte uppfyllas i deras dagliga möten med sina lärare då de kan ha svårt med att ta demokratiskt ansvar och att gå emot traditionella normer.

  Sammanfattningsvis verkar demokratisk deliberation kunna ge utrymme för både utveckling och stagnation på ledningsnivå såväl som på elevnivå. En slutsats är att informella demokratiformer verkar ha en flexibel funktion som både kan samverka med, men också avskärma formella demokratiformer. Deliberativ demokrati har i dagens skola inte något givet handlingsprogram att följa varför en stor öppenhet finns att hantera olikheter, mångfald och motsättningar.

 • 258.
  Tunebing, Christel Titti
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  ”Hon är ju din slav för tillfället”: det kommunikativa maktspelet mellan ordförande, lärare, och elever under två klassråd i årskurs 92006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  I min studie ser jag på två klassråd i årskurs 9 genomförda år 2005 där samma lärare medverkat. Syftet är att undersöka det kommunikativa maktspelet mellan ordförande, lärare, och elever. Underlaget är transkriberade videoband som analyseras med metoderna samtalsanalys, retorisk analys och ledarskapsanalys.

  Klassråd är tänkt som ett forum för elevinflytande där demokratiska arbetsformer ska prioriteras (LPO -94). En sådan arbetsform är deliberativa samtal, men hur det klassificeras råder det delade meningar. Den här undersökningen innefattar ett deliberativt ideal som baseras på en retorisk förhandlingsmodell med vars hjälp ordförandens ledarstil bestäms som demokratisk, abdikerad eller auktoritär. Klassrådet ska ledas av en elev som är ordförande, övriga elever i klassen ska vara deltagare och läraren ska medverka. Detta kan skapa spänningar mellan lärarens traditionella auktoritära makt och eleverna.

  Studien driver hypoteserna: 1) Ordförandens ledarstil påverkar klassklimatet 2) Lärarens roll påverkas av ordförandens ledarstil. Analysresultaten indikerar att hypoteserna stämmer och att klassråden bedrivs ojämlikt där arbetsformerna inte är demokratiska. Lärarens kommunikativa beteende är också annorlunda och verkar forma sig efter hur ordföranden bedriver sitt ledarskap. Slutsatsen visar att klassråden inte kan betecknas som deliberativa då ena ordföranden har en abdikerad ledarstil och den andra ordföranden har en auktoritär ledarstil. Det kommunikativa maktspelet påverkas dels direkt av ordförandens ledarstil och dels av lärarens auktoritet.

 • 259.
  Turesson Blackman, Siri
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Race and whiteness: A critical discourse analysis of teachers' understanding and attitudes concerning race2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to examine secondary school teachers understanding concerning the terms race and whiteness, and how perceptions of the terms interrelates with the democratic values and duties assigned to the teachers of the Swedish educational system. Semi-structured qualitative research interviews were used to gather data and critical discourse analysis to process it. Results show that the terms race and whiteness respectively are intertwined with historical context, adding dimensions of utility and shortcomings when used. These dimensions are taking into consideration among the interviewed teachers and reflected upon. The thesis concludes that although the terms have given functions to explaining racism and structural injustice, consideration has to be made in respect to the Swedish historical context when used.  

 • 260.
  Ulenius, Jonathan
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  "Kom och hugg oss": En studie om idrottsklubben AIK:s kommunikation i samband med det uppmärksammade hockeyderbyt den 22 december 20102011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In December 22, 2010, the hockey clubs AIK and Djurgården played against each other in front of an audience of more than 11 000 people in Ericsson Globe Arena, Stockholm. Although it was one of the biggest games of the year, afterwards no one was talking about the actual game on the ice. The reason; several times during the game, hooligans from both sides started big quarrels and the hockey dome felt more like a war scene than a place for a hockey game. From a branding point of view, and along with similar incidents from the past, the night in December did not create a good situation for AIK and their image.  

  Therefore, in this essay I want to investigate how AIK communicated through the crisis. I also want to evaluate whether their communication was good or bad from the perspective of different crisis communication theories.

  The essay’s research questions are:

  • How did media describe the crisis and AIK´s part in it?
  • What effect did AIK´s previous history of similar problem have on the ongoing crisis?
  • How did AIK communicate through the crisis?
  • How was AIK´s image affected by the crisis?
  • What did AIK do well/what could AIK have done better?

  To be able to answer these questions, several news articles from the sports paper “Hockeyexpressen” has been analyzed as well as a text from AIK itself. The answers from the analysis has then been weighed against Hearit´s and Benoit´s theories on apologia as well as Coombs theory on the impact from previous crisis.

  An important conclusion is that AIK protects its image during the crisis by using the strategy “shifting the blame”. AIK also redefines the picture of a true supporter by questioning the acts of some of their so called “fans”. AIK´s redefinition also serve to correct the news papers misleading use of different epithets on the same category of people. However, although their image stays more or less intact AIK fail to communicate the need of a broader responsibility from the society when it comes to the problems caused by sports related hooliganism.

 • 261.
  Ullholm, Anders
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik, Retorik.
  Unprincipled Critical Thinking2008Ingår i: Understanding argumentation: work in progress / [ed] Frans H. van Eemeren, David Cratis Williams, Igor Z. Zagar, Amsterdam: Sic Sat - Rozenberg , 2008, s. 137-144Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 262. Vigsö, Orla
  Att argumentera i besvärliga situationer2008Ingår i: Retorikmagasinet, ISSN 1403-9052, nr 37, s. 29-30Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 263. Vigsö, Orla
  Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg, Praktisk argumentation: grundbok i retorisk argumentation: [Översättning och bearbetning av Orla Vigsö]2008Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 264. Vigsö, Orla
  För de redan frälsta: Valaffischens retorik2007Ingår i: Retorikmagasinet, ISSN 1403-9052, Vol. 35/36, s. 20-25Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 265.
  Vigsö, Orla
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it, Retorik.
  Hadets strategi2010Ingår i: Kommunikationsforum, ISSN 1901-3035, nr 1 september, s. Online-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 266. Vigsö, Orla
  Kriskommunikation - men från vem till vem?: Apologia, politik och redaktionell inramning2008Ingår i: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, nr 46, s. 75-87Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 267. Vigsö, Orla
  Parti og vaelgere: studier i svensk partipolitisk kommunikation 1991-20012002Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 268. Vigsö, Orla
  [Recension av:] Rita Therkelsen, Nina Møller Andersen & Henning Nølke (red.), Sproglig polyfoni: Tekster om Bachtin og ScaPoLine2008Ingår i: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, nr 18, s. 237-241Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 269. Vigsö, Orla
  Retorik som kampsport2008Ingår i: Retorikmagasinet, ISSN 1403-9052, nr 38, s. 11-13Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 270. Vigsö, Orla
  Underförstådda argument i svenska valaffischer2005Ingår i: Svenskans beskrivning: 27, Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004 / [ed] Gunilla Byrman, Jan Einarsson, Solveig Hammarbäck, Maria Lindgren, Per Stille, Växjö: University Press , 2005, s. 390-399Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 271. Vigsö, Orla
  Vad är svenskt i svensk retorik?: [Recension av:] Kurt Johannesson: Svensk retorik. Från medeltiden till våra dagar2006Ingår i: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, nr 38, s. 59-61Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 272. Vigsö, Orla
  Valretorik i text och bild: En studie i 2002 års svenska valaffischer2004Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Posters have been used in political communication for more than a century, and are still an important element in the election campaigns. However, few studies have been devoted to the way in which text and image work together in order to obtain the rhetorical goal of making voters vote for a specific party.

  In this study, election posters in the 2002 general election in Sweden from all parties represented in the Swedish parliament are analysed. The context of this specific sample of political communication is described through a sociological approach inspired by Pierre Bourdieu, and through theories of political marketing. The model for analysis of the posters combine semiotics and rhetoric in order to present a model capable of analysing both text and image, and the way in which they are used in order to influence and persuade voters.

  The conclusions are that Swedish parties favour textual messages and not visual elements, and that when visual elements are used, these are mostly portraits of candidates. So apparently, the predominance of visual elements in advertising does not show in election posters. Neither can one claim that personalisation is a predominant element, as the total percentage of posters depicting candidates is quite low. The tendency towards negative campaigning seen in earlier elections is not present in the 2002 posters, and the rhetoric is mostly epideictic and thus aimed at keeping already convinced voters rather than attracting new ones. This might indicate that the posters have lost their role as means of attracting new voters and have become more of an “internal” affair, telling the party’s voters, in a way which presupposes shared points of view, that the party is there to be voted for as always. The posters thus fulfil a symbolic function of binding together adherents rather than attracting newcomers.

 • 273. Vigsö, Orla
  Vem talar valaffischerna till?2006Ingår i: Språkvård, ISSN 0038-8440, nr 2, s. 6-10Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 274. Viljanen, Anna Maria
  et al.
  Granqvist, Kimmo
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Pedagogik. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Enache, Anca
  Suomalaisen romanitutkimuksen vuosisadat2015Ingår i: Finnish Review of East European Studies, ISSN 1237-6051, nr 3Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 275.
  Väänänen, Essi
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  "Ett förskräckligt missbruk av yttrandefriheten": en uppsats om underförståddhet i svensk nyhetsrapportering om Lexbase2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In January of 2014 a newly founded company held a press conference in central Stockholm. The purpose of the conference was to inform about Lexbase, the largest database on the Internet with legal information about the Swedish general public. The aim of this particular paper is to use news reports about Lexbase as material to identify the theses and their types presented in Swedish newspapers, and to examine the ideology constructed and presented by the theses in the said news reports. The questions asked in the paper are 1. What the distribution of different theses looks like and is there a type of thesis that more often invokes an implicit argumentation? 2. Which ideologies are evoked, reinforced or reproduced by the news reports? The results of the thesis show that the distribution of theses was not even, and that implicit theses with values linked to them were most common. The results also show that the implicit values and that the ideologies that could be identified had to do with moral righteousness and with freedom of speech. Therefore it can be said that the news reports about Lexbase had in general a specific type of thesis which were imbedded with mostly negative values, which were projected through ideologies about morals and the controversy of freedom of speech.

 • 276.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Aestetikkens ramme: Derrida, Kant og det parergonale2009Ingår i: Passage, ISSN 0901-8883, E-ISSN 1904-7797, nr 61, s. 41-54Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 277.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Architecture, Critique, Ideology2009Ingår i: SITE, ISSN 1650-7894, nr 26/27, s. 16-17Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 278. Wallenstein, Sven-Olov
  Bildstrider: föreläsningar om estetisk teori2001Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 279.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Deleuze, Bacon och måleriets hysteri2006Ingår i: Estetikk: sansing, erkjennelse och verk / [ed] Bente Larsen, Oslo: Unipub , 2006, s. 65-88Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 280.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för medier, konst och filosofi, Filosofi.
  Den moderna arkitekturens filosofier2004Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 281.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Avdelning 1, Filosofi.
  Den sista bilden: det moderna måleriets kriser och förvandlingar2002Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 282.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Essays, lectures2007Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 283.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Avdelning 1, Filosofi.
  Freedom, Utopia, and the Sublime2003Ingår i: Happiness: a survival guide for art + life / [ed] David Elliott, Pier Luigi Tazzi, Tokyo: Mori Art Museum , 2003Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 284.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Hegel and the Grounding of Architecture2009Ingår i: Paradoxes of appearing: essays on art, architecture and philosophy / [ed] Michael Asgaard Andersen, Henrik Oxvig, Baden: Lars Müller Publ. , 2009, s. 57-77Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 285.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Image, Time, Presence2010Ingår i: SITE, ISSN 1650-7894, nr 29/30, s. 6-10Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 286.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Making Things Public: Three Notes2010Ingår i: Making public: Master of fine arts 2010, Umeå: Umeå University , 2010, s. 117-119Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 287.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Mass and Mimesis2010Ingår i: Anna Ådahl: in dependence : crowds, gestures / [ed] Diana Kaur, Stockholm: OEI , 2010, s. 45-55Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 288.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för medier, konst och filosofi, Filosofi.
  Notes For a Phenomenology of Vertigo = Note per una fenomenologia della vertigine2004Ingår i: Vertigo: Villa San Michele, Anacapri, Island of Capri, Stockholm: Maria Bonnier Dahlins stiftelse , 2004Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 289.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  REVIEW The Aesthetic Relation: Morten Kyndrup: Den æstetiske relation. Copenhagen: Gyldendal, 2008.175 pages. ISBN 978-87-02-06299-12010Ingår i: Nordic Journal of Aesthetics, ISSN 2000-9607, Vol. 21, nr 39, s. 113-123Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 290.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för medier, konst och filosofi, Filosofi.
  Sculpture, Architecture, and Time: On the Work of Wolfgang Weileder2005Ingår i: Wolfgang Weileder - House-projects / [ed] Florian Matzner, Nigel Prince, Birmingham: Ikon Gallery , 2005, s. 57-Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 291.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Se tillbaka = Looking Back2010Ingår i: Joanna Rytel art video: sex, abortion, racism, Årsta: Dokument Press , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 292.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Security and freedom: reflections on Foucault2010Ingår i: Colonial modern: aesthetics of the past - rebellions for the future / [ed] Tom Avermaete, Serhat Karakayali, Marion Von Osten, London: Black Dog , 2010, s. 189-202Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 293.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Svar på frågan: Vad var det postmoderna?2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 294.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  The Footnote Condition2007Ingår i: 2 Moscow biennale of contemporary art: footnotes on geopolitics, market, and amnesia, Moscow: ArtChronika , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 295.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  The Structure of Desire: The Ideological Motives of Swedish Modernism and the Road to the "People's Home"2009Ingår i: Nortopia: modern nordic architecture and postwar Germany / [ed] Caroline Spliid Høgsbro, Antje Wischmann, Berlin: Jovis , 2009, s. 62-79Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 296.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Avdelning 1, Filosofi.
  Three Ways of Retrieving Heidegger: The Case of Architecture2003Ingår i: Metaphysics, Facticity, Interpretation: phenomenology in the Nordic countries / [ed] Dan Zahavi, Sara Heinämaa, Hans Ruin, Dordrecht: Kluwer Academic Pub , 2003, s. 75-90Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 297.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Till försvar för den spekulativa estetiken = In Defense of Speculative Aesthetics2007Ingår i: SITE, ISSN 1650-7894, nr 18/19, s. 15-17Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 298.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för medier, konst och filosofi, Filosofi.
  Tradition som analogi = Tradizione come analogia2004Ingår i: Caravaggio: appendix till en vilstol = Appendice per una sedia a sdraio / [ed] Sven Lundh, Johan Linton, Värmamo: Källamo AB , 2004, s. 44-48Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 299.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Filosofi.
  Uppfinnandet av estetiken2008Ingår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 38, nr 3/4, s. 61-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 300.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörns högskola, Institutionen för medier, konst och filosofi, Filosofi.
  Ytan och inskriptionen = Surface and Inscription: Mallarmé, Greenberg och mediet enhet = Mallarmé, Greenberg, and the Unity of the Medium2004Ingår i: SITE, ISSN 1650-7894, nr 9/10, s. 15-16Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
34567 251 - 300 av 309
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf