sh.sePublications
Change search
Refine search result
34567 251 - 300 of 307
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Tanase Karlsson, Sandra
  Södertörn University College, School of Communication, Media and it.
  Intern kommunikation under krissituation: en kvalitativ studie av Polismyndighetens interna kommunikation under och efter terrorattentatet i december 20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To have an effective internal communication within an organization is of utmost importance. To also have a well-functioning internal communication during a crisis event is fundamental.

  Today, communities and organizations are often placed in different types of problematic and threatening situations. This is almost inevitable. However, the communication about these situations is manageable. In the winter of 2010 the communication of the Police Authority were put to the test, because of a terrorist attack that also included a suicide bomber.

  This essay aims and investigates the police's internal communication process during this event. The intention is to report on whether rhetorical strategies such as rhetorical situation, definition and approach, has been taken into consideration in the internal communication. Through the use of a qualitative case study method the internal written communication were analyzed.

  The study indicates that several elements within the internal crisis communication can be linked with various rhetorical strategies and models. However, there are parts that can be improved.

 • 252.
  Theodoridis, Fotis
  Södertörn University, School of Business Studies, Business studies.
  Αυτονομία, Ορθολογικότητα και Αριστερά: Title in Enlish: Autonomy, Rationality and the Left2010In: Καβάφεια 2007: Αφιέρωμα στον Κορνήλιο Καστοριάδη στοχαστή της αυτονομίας: 2-4 Νοεμβρίου 2007: Title in Enlish: Kavafeia 2007: homage to Cornelius Castoriadis, thinker of autonomy: 2-4 November 2007 / [ed] Συλλογικό έργο (Collective Work), Αθήνα: Σύγχρονη Δελφική Αμφικτυονία , 2010, p. 414-453Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 253. Tikka, Pia
  et al.
  Kaipainen, Mauri
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Media Technology.
  Screendance as enactment in Maya Deren’s At Land: Enactive, embodied, and neurocinematic considerations2016In: The Oxford Handbook of Screendance Studies / [ed] Rosenberg, Douglas, New York: Oxford University Press, 2016, 1, p. 303-320Chapter in book (Refereed)
 • 254.
  Toreheim, Mimmi
  Södertörn University College, School of Communication, Media and it.
  Typografins tolkning: En undersökning av typografins betydelse vid tolkning av text2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper addresses the question about what role typography plays in the interpretation of a text. From three different handbooks in typography arguments are gathered and categorized in to three categories: roman types, san serif and others. Interviews with people from the graphic design area are also a part of the paper and are accounted for in the discussion part of the paper. Areas of theory are a broad hermeneutic view based on Hans-Georg Gadamers thoughts, which have sub categories such as: Michel Foucault’s theory about discourses, John Swales genre theory and Anders Björkvall’s thoughts on typography and multi-modal texts. The result of the paper is that all typography, even the one often called the invisible typography, is interpreted by the reader who gathers it’s pre-knowledge from genre, history, culture and discourses. This means that typography plays an important role in the interpretation of a text. Key words: typography, interpretation, hermeneutic, Hans- Georg Gadamer, discourse, Michel Foucault, genre analysis, John Swales, Multi- modal, Anders Björkvall, semiotic.

 • 255.
  Tunebing, Christel
  Södertörn University College, School of Discourse Studies.
  Skoldemokratins motsättningar ur deliberativa perspektiv: en studie baserad på intervjuer av sju rektorer för gymnasieskolan2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till den här studien är dels att min tidigare studie (Tunebing, 2006) tyder på att det förekommer deliberativa brister under utövande av klassråd i gymnasiet, och dels på att styrdokumenten (Lpo- och Lpf-94) från 1990-talet och framåt till år 2007 starkare betonar vikten av den inre demokratin i skolan. Av styrdokumenten framgår det att skolan ska arbeta med att införa elevinflytande. Det gäller att fostra elever till aktiva demokratiska medborgare, men hur man praktiskt går till väga eller vad som menas med deliberativ demokrati förblir en öppen fråga. Forskning visar att många skolungdomar upplever en ökande frustration över en upplevd brist på medinflytande. Enligt SOU 2006:77:16 anser majoriteten av ungdomar att lärare inte förstår vare sig mål eller kriterier utan tolkar dem självsvådligt.

  Den här d-uppsatsen har en tvärvetenskaplig ansats som utgår från tre deliberativa teorier från olika vetenskapliga discipliner, utformade av Tomas Englund (2005) pedagogik, Jürgen Habermas (1997) politik och Lennart Hellspong (2006) retorik. De tre deliberativa teorierna går både in i varandra och skiljer sig markant på flera plan. Syftet med min studie är att med dessa modeller undersöka vilka förutsättningar deliberativ demokrati har i dagens svenska gymnasieskola utifrån intervjuer av sju rektorer. I min analys utgår jag från tre teorier om demokratisk deliberation vilka jag utifrån en retorisk topikteori kategoriserat in i sex perspektiv: makt, pedagogik, konflikt- och problem, etik, pragmatik, och individ- och kollektiv. Analyshanteringen av de tre deliberativa teorierna ger mer eller mindre företräde av olika perspektiv varvid de kompletterar varandra.

  Resultaten tyder på att deliberativ demokrati överlag har små förutsättningar i gymnasieskolan. Förutsättningarna är dock större på ledningsnivå till skillnad mot elevnivå. Skolorna uppvisar deliberativa brister på främst elevnivå i både formella och informella arbetsformer där kollektivet får stå tillbaka för individen. Styrdokumenten kan upplevas av rektorer som motstridiga i den meningen att de kan uppfattas å ena sidan verka för individuella kunskapsmål, och å andra sidan verka för kollektiva normer och värden. Det förekommer motstridiga uppfattningar mellan skolorna hur man arbetar med att införa demokratiska arbetsformer. En likhet mellan skolorna är dock att rektorer och ledning betraktar lärare som autonoma i sin yrkesutövning vilket får till följd att demokratiska arbetsformer i klassrummen kan skilja sig avsevärt eftersom det kan vara stora skillnader på lärares uppfattningar av hur demokratiska former bör genomföras i både omfattning och utförande. Överlag kan skolor sakna deliberativa arbetsformer som samtidigt ser åt det individuella och det gemensamma främst på elevnivå. Mångfalden av elevers behov av delaktighet verkar ofta inte uppfyllas i deras dagliga möten med sina lärare då de kan ha svårt med att ta demokratiskt ansvar och att gå emot traditionella normer.

  Sammanfattningsvis verkar demokratisk deliberation kunna ge utrymme för både utveckling och stagnation på ledningsnivå såväl som på elevnivå. En slutsats är att informella demokratiformer verkar ha en flexibel funktion som både kan samverka med, men också avskärma formella demokratiformer. Deliberativ demokrati har i dagens skola inte något givet handlingsprogram att följa varför en stor öppenhet finns att hantera olikheter, mångfald och motsättningar.

 • 256.
  Tunebing, Christel Titti
  Södertörn University College, School of Discourse Studies.
  ”Hon är ju din slav för tillfället”: det kommunikativa maktspelet mellan ordförande, lärare, och elever under två klassråd i årskurs 92006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I min studie ser jag på två klassråd i årskurs 9 genomförda år 2005 där samma lärare medverkat. Syftet är att undersöka det kommunikativa maktspelet mellan ordförande, lärare, och elever. Underlaget är transkriberade videoband som analyseras med metoderna samtalsanalys, retorisk analys och ledarskapsanalys.

  Klassråd är tänkt som ett forum för elevinflytande där demokratiska arbetsformer ska prioriteras (LPO -94). En sådan arbetsform är deliberativa samtal, men hur det klassificeras råder det delade meningar. Den här undersökningen innefattar ett deliberativt ideal som baseras på en retorisk förhandlingsmodell med vars hjälp ordförandens ledarstil bestäms som demokratisk, abdikerad eller auktoritär. Klassrådet ska ledas av en elev som är ordförande, övriga elever i klassen ska vara deltagare och läraren ska medverka. Detta kan skapa spänningar mellan lärarens traditionella auktoritära makt och eleverna.

  Studien driver hypoteserna: 1) Ordförandens ledarstil påverkar klassklimatet 2) Lärarens roll påverkas av ordförandens ledarstil. Analysresultaten indikerar att hypoteserna stämmer och att klassråden bedrivs ojämlikt där arbetsformerna inte är demokratiska. Lärarens kommunikativa beteende är också annorlunda och verkar forma sig efter hur ordföranden bedriver sitt ledarskap. Slutsatsen visar att klassråden inte kan betecknas som deliberativa då ena ordföranden har en abdikerad ledarstil och den andra ordföranden har en auktoritär ledarstil. Det kommunikativa maktspelet påverkas dels direkt av ordförandens ledarstil och dels av lärarens auktoritet.

 • 257.
  Turesson Blackman, Siri
  Södertörn University, Teacher Education.
  Race and whiteness: A critical discourse analysis of teachers' understanding and attitudes concerning race2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to examine secondary school teachers understanding concerning the terms race and whiteness, and how perceptions of the terms interrelates with the democratic values and duties assigned to the teachers of the Swedish educational system. Semi-structured qualitative research interviews were used to gather data and critical discourse analysis to process it. Results show that the terms race and whiteness respectively are intertwined with historical context, adding dimensions of utility and shortcomings when used. These dimensions are taking into consideration among the interviewed teachers and reflected upon. The thesis concludes that although the terms have given functions to explaining racism and structural injustice, consideration has to be made in respect to the Swedish historical context when used.  

 • 258.
  Ulenius, Jonathan
  Södertörn University College, School of Communication, Media and it.
  "Kom och hugg oss": En studie om idrottsklubben AIK:s kommunikation i samband med det uppmärksammade hockeyderbyt den 22 december 20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In December 22, 2010, the hockey clubs AIK and Djurgården played against each other in front of an audience of more than 11 000 people in Ericsson Globe Arena, Stockholm. Although it was one of the biggest games of the year, afterwards no one was talking about the actual game on the ice. The reason; several times during the game, hooligans from both sides started big quarrels and the hockey dome felt more like a war scene than a place for a hockey game. From a branding point of view, and along with similar incidents from the past, the night in December did not create a good situation for AIK and their image.  

  Therefore, in this essay I want to investigate how AIK communicated through the crisis. I also want to evaluate whether their communication was good or bad from the perspective of different crisis communication theories.

  The essay’s research questions are:

  • How did media describe the crisis and AIK´s part in it?
  • What effect did AIK´s previous history of similar problem have on the ongoing crisis?
  • How did AIK communicate through the crisis?
  • How was AIK´s image affected by the crisis?
  • What did AIK do well/what could AIK have done better?

  To be able to answer these questions, several news articles from the sports paper “Hockeyexpressen” has been analyzed as well as a text from AIK itself. The answers from the analysis has then been weighed against Hearit´s and Benoit´s theories on apologia as well as Coombs theory on the impact from previous crisis.

  An important conclusion is that AIK protects its image during the crisis by using the strategy “shifting the blame”. AIK also redefines the picture of a true supporter by questioning the acts of some of their so called “fans”. AIK´s redefinition also serve to correct the news papers misleading use of different epithets on the same category of people. However, although their image stays more or less intact AIK fail to communicate the need of a broader responsibility from the society when it comes to the problems caused by sports related hooliganism.

 • 259.
  Ullholm, Anders
  Södertörn University, School of Discourse Studies, Rhetoric.
  Unprincipled Critical Thinking2008In: Understanding argumentation: work in progress / [ed] Frans H. van Eemeren, David Cratis Williams, Igor Z. Zagar, Amsterdam: Sic Sat - Rozenberg , 2008, p. 137-144Conference paper (Other academic)
 • 260. Vigsö, Orla
  Att argumentera i besvärliga situationer2008In: Retorikmagasinet, ISSN 1403-9052, no 37, p. 29-30Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 261. Vigsö, Orla
  Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg, Praktisk argumentation: grundbok i retorisk argumentation: [Översättning och bearbetning av Orla Vigsö]2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 262. Vigsö, Orla
  För de redan frälsta: Valaffischens retorik2007In: Retorikmagasinet, ISSN 1403-9052, Vol. 35/36, p. 20-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 263.
  Vigsö, Orla
  Södertörn University College, School of Communication, Media and it, Rhetoric.
  Hadets strategi2010In: Kommunikationsforum, ISSN 1901-3035, no 1 september, p. Online-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 264. Vigsö, Orla
  Kriskommunikation - men från vem till vem?: Apologia, politik och redaktionell inramning2008In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 46, p. 75-87Article in journal (Refereed)
 • 265. Vigsö, Orla
  Parti og vaelgere: studier i svensk partipolitisk kommunikation 1991-20012002Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 266. Vigsö, Orla
  [Recension av:] Rita Therkelsen, Nina Møller Andersen & Henning Nølke (red.), Sproglig polyfoni: Tekster om Bachtin og ScaPoLine2008In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, no 18, p. 237-241Article, book review (Other academic)
 • 267. Vigsö, Orla
  Retorik som kampsport2008In: Retorikmagasinet, ISSN 1403-9052, no 38, p. 11-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 268. Vigsö, Orla
  Underförstådda argument i svenska valaffischer2005In: Svenskans beskrivning: 27, Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004 / [ed] Gunilla Byrman, Jan Einarsson, Solveig Hammarbäck, Maria Lindgren, Per Stille, Växjö: University Press , 2005, p. 390-399Conference paper (Refereed)
 • 269. Vigsö, Orla
  Vad är svenskt i svensk retorik?: [Recension av:] Kurt Johannesson: Svensk retorik. Från medeltiden till våra dagar2006In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 38, p. 59-61Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 270. Vigsö, Orla
  Valretorik i text och bild: En studie i 2002 års svenska valaffischer2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Posters have been used in political communication for more than a century, and are still an important element in the election campaigns. However, few studies have been devoted to the way in which text and image work together in order to obtain the rhetorical goal of making voters vote for a specific party.

  In this study, election posters in the 2002 general election in Sweden from all parties represented in the Swedish parliament are analysed. The context of this specific sample of political communication is described through a sociological approach inspired by Pierre Bourdieu, and through theories of political marketing. The model for analysis of the posters combine semiotics and rhetoric in order to present a model capable of analysing both text and image, and the way in which they are used in order to influence and persuade voters.

  The conclusions are that Swedish parties favour textual messages and not visual elements, and that when visual elements are used, these are mostly portraits of candidates. So apparently, the predominance of visual elements in advertising does not show in election posters. Neither can one claim that personalisation is a predominant element, as the total percentage of posters depicting candidates is quite low. The tendency towards negative campaigning seen in earlier elections is not present in the 2002 posters, and the rhetoric is mostly epideictic and thus aimed at keeping already convinced voters rather than attracting new ones. This might indicate that the posters have lost their role as means of attracting new voters and have become more of an “internal” affair, telling the party’s voters, in a way which presupposes shared points of view, that the party is there to be voted for as always. The posters thus fulfil a symbolic function of binding together adherents rather than attracting newcomers.

 • 271. Vigsö, Orla
  Vem talar valaffischerna till?2006In: Språkvård, ISSN 0038-8440, no 2, p. 6-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 272. Viljanen, Anna Maria
  et al.
  Granqvist, Kimmo
  Södertörn University, School of Culture and Education, Education. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
  Enache, Anca
  Suomalaisen romanitutkimuksen vuosisadat2015In: Finnish Review of East European Studies, ISSN 1237-6051, no 3Article in journal (Other academic)
 • 273.
  Väänänen, Essi
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  "Ett förskräckligt missbruk av yttrandefriheten": en uppsats om underförståddhet i svensk nyhetsrapportering om Lexbase2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In January of 2014 a newly founded company held a press conference in central Stockholm. The purpose of the conference was to inform about Lexbase, the largest database on the Internet with legal information about the Swedish general public. The aim of this particular paper is to use news reports about Lexbase as material to identify the theses and their types presented in Swedish newspapers, and to examine the ideology constructed and presented by the theses in the said news reports. The questions asked in the paper are 1. What the distribution of different theses looks like and is there a type of thesis that more often invokes an implicit argumentation? 2. Which ideologies are evoked, reinforced or reproduced by the news reports? The results of the thesis show that the distribution of theses was not even, and that implicit theses with values linked to them were most common. The results also show that the implicit values and that the ideologies that could be identified had to do with moral righteousness and with freedom of speech. Therefore it can be said that the news reports about Lexbase had in general a specific type of thesis which were imbedded with mostly negative values, which were projected through ideologies about morals and the controversy of freedom of speech.

 • 274.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Aestetikkens ramme: Derrida, Kant og det parergonale2009In: Passage, ISSN 0901-8883, E-ISSN 1904-7797, no 61, p. 41-54Article in journal (Refereed)
 • 275.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Architecture, Critique, Ideology2009In: SITE, ISSN 1650-7894, no 26/27, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 276. Wallenstein, Sven-Olov
  Bildstrider: föreläsningar om estetisk teori2001Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 277.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Deleuze, Bacon och måleriets hysteri2006In: Estetikk: sansing, erkjennelse och verk / [ed] Bente Larsen, Oslo: Unipub , 2006, p. 65-88Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 278.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, Institutionen för medier, konst och filosofi, Philosophy.
  Den moderna arkitekturens filosofier2004Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 279.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, Avdelning 1, Philosophy.
  Den sista bilden: det moderna måleriets kriser och förvandlingar2002Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 280.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Essays, lectures2007Book (Other academic)
 • 281.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, Avdelning 1, Philosophy.
  Freedom, Utopia, and the Sublime2003In: Happiness: a survival guide for art + life / [ed] David Elliott, Pier Luigi Tazzi, Tokyo: Mori Art Museum , 2003Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 282.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Hegel and the Grounding of Architecture2009In: Paradoxes of appearing: essays on art, architecture and philosophy / [ed] Michael Asgaard Andersen, Henrik Oxvig, Baden: Lars Müller Publ. , 2009, p. 57-77Conference paper (Other academic)
 • 283.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Image, Time, Presence2010In: SITE, ISSN 1650-7894, no 29/30, p. 6-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 284.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Making Things Public: Three Notes2010In: Making public: Master of fine arts 2010, Umeå: Umeå University , 2010, p. 117-119Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 285.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Mass and Mimesis2010In: Anna Ådahl: in dependence : crowds, gestures / [ed] Diana Kaur, Stockholm: OEI , 2010, p. 45-55Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 286.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, Institutionen för medier, konst och filosofi, Philosophy.
  Notes For a Phenomenology of Vertigo = Note per una fenomenologia della vertigine2004In: Vertigo: Villa San Michele, Anacapri, Island of Capri, Stockholm: Maria Bonnier Dahlins stiftelse , 2004Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 287.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  REVIEW The Aesthetic Relation: Morten Kyndrup: Den æstetiske relation. Copenhagen: Gyldendal, 2008.175 pages. ISBN 978-87-02-06299-12010In: Nordic Journal of Aesthetics, ISSN 2000-9607, Vol. 21, no 39, p. 113-123Article, book review (Other academic)
 • 288.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, Institutionen för medier, konst och filosofi, Philosophy.
  Sculpture, Architecture, and Time: On the Work of Wolfgang Weileder2005In: Wolfgang Weileder - House-projects / [ed] Florian Matzner, Nigel Prince, Birmingham: Ikon Gallery , 2005, p. 57-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 289.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Se tillbaka = Looking Back2010In: Joanna Rytel art video: sex, abortion, racism, Årsta: Dokument Press , 2010Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 290.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Security and freedom: reflections on Foucault2010In: Colonial modern: aesthetics of the past - rebellions for the future / [ed] Tom Avermaete, Serhat Karakayali, Marion Von Osten, London: Black Dog , 2010, p. 189-202Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 291.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Svar på frågan: Vad var det postmoderna?2009Collection (editor) (Other academic)
 • 292.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  The Footnote Condition2007In: 2 Moscow biennale of contemporary art: footnotes on geopolitics, market, and amnesia, Moscow: ArtChronika , 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 293.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Philosophy.
  The Structure of Desire: The Ideological Motives of Swedish Modernism and the Road to the "People's Home"2009In: Nortopia: modern nordic architecture and postwar Germany / [ed] Caroline Spliid Høgsbro, Antje Wischmann, Berlin: Jovis , 2009, p. 62-79Chapter in book (Other academic)
 • 294.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, Avdelning 1, Philosophy.
  Three Ways of Retrieving Heidegger: The Case of Architecture2003In: Metaphysics, Facticity, Interpretation: phenomenology in the Nordic countries / [ed] Dan Zahavi, Sara Heinämaa, Hans Ruin, Dordrecht: Kluwer Academic Pub , 2003, p. 75-90Chapter in book (Other academic)
 • 295.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Till försvar för den spekulativa estetiken = In Defense of Speculative Aesthetics2007In: SITE, ISSN 1650-7894, no 18/19, p. 15-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 296.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University, Institutionen för medier, konst och filosofi, Philosophy.
  Tradition som analogi = Tradizione come analogia2004In: Caravaggio: appendix till en vilstol = Appendice per una sedia a sdraio / [ed] Sven Lundh, Johan Linton, Värmamo: Källamo AB , 2004, p. 44-48Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 297.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Uppfinnandet av estetiken2008In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 38, no 3/4, p. 61-74Article in journal (Refereed)
 • 298.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University College, Institutionen för medier, konst och filosofi, Philosophy.
  Ytan och inskriptionen = Surface and Inscription: Mallarmé, Greenberg och mediet enhet = Mallarmé, Greenberg, and the Unity of the Medium2004In: SITE, ISSN 1650-7894, no 9/10, p. 15-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 299.
  Wallenstein, Sven-Olov
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Ytornas konst = The Art of Surfaces2009In: Clay Ketter / [ed] Magnus af Petersens, Stockholm: Moderna Museet ; Steidl Verlag , 2009, , p. 246p. 79-93Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 300.
  Wallenstein, Sven-Olov
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Philosophy.
  Mattsson, Helena
  Acceptera! Swedish Modernism at the Crossroads2007In: Modernity?, Köln: Taschen , 2007, p. 72-89Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
34567 251 - 300 of 307
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf