sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 581
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Gratzer, Karl
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Verwegenes Unternehmertum: Die Einführung und Verbreitung von Gesundheitsresorts, Bäderkurorten und Medizintourismus im frühen modernen Schweden2017Ingår i: Medizintourismus: Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbransche / [ed] Frank-Michael Kirsch, Jens Juszczak, Paderborn: IFB Verlag Deutsche Sprache , 2017, s. 132-212Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 202.
  Gratzer, Karl
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Olsson, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  State Ownership and Privatization in Sweden2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 203.
  Graveleij, Philip
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Halabi, Malcolm
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Dolda kostnader vid implementering av ERP-system: En studie på svenska små- och medelstora företag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In an increasingly transparent and rapidly changing market customer demands needs to be satisfied in a more customized approach, while the rate of change in the business sector continues to increase. The relationship between technology and competition has been strengthened where technology represents great opportunities to achieve and maintain competitive advantages. Correct investment calculations can be crucial for enterprises, where unsuccessful investments within internal elements can lead to critical consequences. Despite the large investment required to implement an ERP system and the long implementation time, few enterprises remain within the budget and time frame. SME are exposed to greater financial risks where access to knowledge and resources are limited. The study aims to investigate the hidden costs that may exist when implementing an ERP system, which has been achieved using a qualitative method. Through interviews with enterprises and system suppliers, primary data has been collected and analyzed based upon the theoretical framework. The study results in the factors of precision, education and external integration as important aspects to consider when implementing ERP system.

 • 204.
  Gren, Agnes
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nydeström, Natalie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mat med ett klick: En kvalitativ studie om konsumentbeteende och inköp av livsmedel online2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den teknologiska utvecklingen har lett till en strukturomvandling i dagens samhälle, vilket har resulterat i nya vanor och ett förändrat konsumentbeteende då allt fler börjar handla online. Företag har svårt att hänga med i denna utveckling och det har blivit en allt större utmaning för dem att lyckas möta kundernas behov. Att handla livsmedel är en aktivitet som tar upp en stor del av vardagssysslorna och innebär ett invant och traditionellt beteendemönster hos konsumenterna. I den digitala övergången till att köpa livsmedel online är det svårt att avgöra vad konsumenterna har för förväntningar och preferenser. Utifrån en kvalitativ ansats har 12 stycken semi-strukturerade intervjuer genomförts för att erhålla en djupare förståelse för hur konsumenter förhåller sig till köp av livsmedel online. Dessutom har faktorer utifrån tidigare forskning setts över, för att ta reda på vad som påverkar de faktiska köpbesluten. Resultatet visar att konsumenter väljer att köpa livsmedel online främst på grund av den bekvämlighet det erbjuder. Att konsumenter inte väljer att handla online beror på att de förlorar kontrollen och den sociala kontexten av livsmedelsinköp. Priset visade sig inte ha stor betydelse vid köpen och produktinnehållet var det viktigaste vid val av produkter.

 • 205.
  Grönlund, David
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hirsch Rabe, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  CSR inom mejeri- och klädbranschen: En kvantitativ studie om konsumenters åsikter kring CSR inom två olika branscher2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Implementation av ett CSR-engagemang innebär stora ekonomiska påfrestelser på ett företag vilket kan visa sig vara problematiskt för företag då konsumenterna uppger att de är villiga att överväga CSR men när det gäller verklig konsumtion är det få konsumenter som tar hänsyn till CSR. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga åsikterna om företags CSR inom mejeribranschen och klädbranschen hos konsumenter i Stockholm län. Frågeställningarna för denna uppsats är “anser svenska konsumenter att det är viktigt med CSR inom mejeribranschen respektive klädbranschen??” samt “vilka CSR-faktorer anser svenska konsumenter påverkar deras köp mest inom mejeribranschen respektive klädbranschen?”. Arbetet i studien är grundat i en kvantitativ undersökning där 307 respondenter deltog i en enkätundersökning. För att studera resultatet av enkätundersökningen har arbetet utgått ifrån teorier inom CSR och konsumentbeteende. Utifrån resultatet kan man konstatera att respondenterna anser att det är viktigare med CSR inom mejeribranschen än inom klädbranschen samt att de faktorer som respondenterna anser påverkar deras köp mest är smak eller utseende, beroende på branschen. En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att CSR är viktigare för kvinnor än för män inom respektive bransch, samt att konsumenterna inte anser att CSR faktorer är det som har störst påverkan på deras köp inom respektive bransch. Slutligen kan slutsatsen om att respondenterna anser att CSR faktorer har större påverkan på deras köp inom mejeribranschen än i klädbranschen, bortsett från arbetsförhållanden som anses påverka mer inom klädbranschen.

 • 206.
  Grönlund, Felicia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Loheim Hammarberg, Li
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Att designa ett slutet kretslopp: En kvalitativ studie kring hur design kan underlätta implementeringen av en cirkulär affärsmodell i detaljhandeln2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens ekonomiska system bygger på en linjär modell där varor produceras, används och sedan slängs. Den linjära modellen tillsammans med en ökad befolkningsmängd som överkonsumerar planetens begränsade resurser, har bidragit till att mängden avfall och miljöproblem ständigt ökar. En cirkulär ekonomi presenteras i forskningen som ett avgörande steg mot ett mer hållbart samhälle. I en cirkulär ekonomi tillvaratas material och resurser i förlängda livscykler, vilket kan liknas vid ett slutet kretslopp.

  Uppsatsen är en kvalitativ studie med syfte att skapa en förståelse för vad sex företag i detaljhandeln har för uppfattning kring cirkulära affärsmodeller samt redogöra för hur väl anpassade deras affärsmodeller är till en cirkulär ekonomi. Studien ämnar även undersöka på vilket sätt design kan bidra till en mer cirkulär affärsmodell. Datainsamlingen har genomförts via semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, varav sex stycken var med grundare eller medgrundare av företag i detaljhandeln som arbetar med cirkulära arbetsmetoder. Empirin har analyserats utifrån den teoretiska referensramen, som bygger på tidigare forskning kring cirkulär ekonomi, cirkulära affärsmodeller, designtänkande och ekodesign. Studien visar att kunskapen kring begreppet cirkulär ekonomi är relativt låg, att de studerade företagen har delvis cirkulära affärsmodeller, men att det finns många utvecklingsområden för att uppnå ett helt cirkulärt flöde. Studiens resultat pekar på att design kan bidra med verktyg för att utforma mer hållbara strategier och lösningar på de hinder som finns i implementeringsprocessen av en cirkulär affärsmodell.

 • 207.
  Grönlund, Viivi
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sasi, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vikten av visuell identitet hos varumärken: En studie om hur den visuella identiteten formar konsumentens varumärkesuppfattning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett samhälle som fokuserar alltmer på det visuella. Visuella identiteten är den mest synliga delen av ett företags kommunikation med omvärlden, ändå är den relativt ouppmärksammad i den akademiska litteraturen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konsumenter uppfattar varumärken utifrån dess visuella identitet. Uppsatsen kommer inneha en kvalitativ metod, bestående av en semiotisk bildanalys samt fokusgruppsintervjuer. Resultaten visar att uppfattningen av varumärket utifrån den visuella identiteten beror på vilka förväntningar konsumenten har på den branschen. Den visuella identiteten hos de valda företagen uppfattades som uppfriskande, spännande och lekfullt, vilket attraherade konsumenterna. Men ju mera konsumenterna tog del av deras visuella identitet, desto mera skeptiska blev de.

 • 208.
  Grönquist, Simon
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Eklund, Martin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Just how “blind” are we to advertising on Instagram?: En kvalitativ studie om hur människor uppfattar och tolkar betalade företagsinlägg som sker via Instagram.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the beginning of 1944, the world could see a spread in the use of banners, a new digital way to market through. This quickly became a popular way to market. But this also led to discussions in regard to how effective these banners were. These discussions have since then grown and today there are constantly new studies about how effective the different ways to market yourself are. One phenomenon that many of these studies has observed is “Banner blindness”, which is a self-introduced blindness that makes it possible for users to filter out the advertising. This phenomenon has, despite its name also appeared outside of banners and amongst other places on Facebook. Despite all the studies about the phenomenon, studies in regard to its limitations, as well as if the phenomenon can be observed on the social media platform Instagram are still missing.

  This study therefore strives to examine if the phenomenon “Banner blindness” can be observed on the paid corporate posts on Instagram. Observations and interviews were made in order to examine this. The interviews showed that the phenomenon can be observed on Instagram, but also that there are some factors that affects it. Amongst these factors the persons brand attitude was one of the most important ones. The study also shows that a good personalized ad, really can affect how it is perceived.

 • 209.
  Guaman, Guissela
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Stamos, Elefteria
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Styrformer genomsyrar allt?: En komparativ undersökning av Design Management och Kvalitetsstyrning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att Design Management bidrar till implementeringen av Total Quality Management (som i denna studie tillsammans med New Public Management framförs som Kvalitetsstyrning). Syftet med denna studie är att tillföra en utökad vetenskaplig kunskap om styrformerna Design Management och Kvalitetsstyrning samt deras likheter. Genom att informanter som har erfarenheter av dessa styrformer har delat med sig av sina perspektiv har styrformernas centrala delar sållats ut och jämförts med teori och tidigare forskning. En kvalitativ metod valdes i denna studie för att kunna skapa en förståelse och en tolkning av informanternas erfarenheter av fenomenen som avsågs undersökas. Totalt genomfördes åtta intervjuer med informanter som antingen forskar, arbetar eller undervisar om Kvalitetsstyrning/Design Management. Resultatet i denna studie visade att Design Management och Kvalitetsstyrning har många centrala delar gemensamt förutom mått, som endast är en central del i Kvalitetsstyrning. Centrala delar som är gemensamma för båda styrformerna är: värderingar, ledning, kultur, kompetens/medarbetare, innovation, kunder/användare, kvalitet och effektivitet. Analysen visade att det mest centrala för både Design Management och Kvalitetsstyrning är att de måste genomsyra hela organisationen på alla nivåer. Kulturen och värderingarna som styrformerna innehar måste anammas av alla medarbetarna för att styrformerna ska kunna implementeras. Författarna önskar att denna studie kan öka förståelsen för individer och organisationer som vill arbeta med Kvalitetsstyrning eller Design Management och för de som vill tillägna sig mer kunskap om styrformerna.

 • 210.
  Gullberg, Cecilia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Bokslut utan slut?2019Ingår i: Trendrapport 2020: 10 spaningar för betydelse för insamling och givande / [ed] Josefiina Ben Azzouz, Stockholm: Giva Sverige , 2019, s. 20-21Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 211.
  Gullberg, Cecilia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lindvall, Jan
  Att agera controller2016Ingår i: Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus / [ed] Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, s. 177-202Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 212.
  Gullberg, Cecilia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Weinryb, Noomi
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Pleasing the crowd: On upward accountability in a digital grassroots initiative2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 213.
  Gustafsson, Fredrik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Johansson, Niklas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Rätt plåster i rätt tid: En fallstudie av ICAs krishantering2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur dagligvaruaktören ICA sköter sin kommunikation i butik under en krissituation och hur de på ett effektivt sätt hanterar dessa händelser. Med hjälp av existerande teorier och modeller inom krishantering undersöks här om dessa implementeras i praktiken. Genom en fallstudie av fyra ICA-butiker i Stockholmsområdet har den här studien på ett kvalitativt sätt via semistrukturerade intervjuer studerat hur denna kommunikation ser ut. De intervjuade är två stycken handlare, en butikschef och en controller där samtliga har en ledande roll inom vardera ICA-butik. Resultaten visar att de intervjuade tycker att kommunikationen under en kris är av yttersta vikt och att vara öppen och transparent anses som fundamentalt. Slutsatsen är att butikerna använder sig av flera olika kanaler för att kommunicera i butik, skyltning, informera de anställda, skicka ut reklamblad samt att använda sig av sociala medier. En kombination av dessa kanaler visar sig vara ett effektivt sätt att hantera en kris och att vara aktiv på sociala medier tror den här studien kommer vara ett viktigt verktyg i framtiden. 

 • 214.
  Gustafsson, Nils
  et al.
  Lund universitet.
  Weinryb, Noomi
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin.
  Gullberg, Cecilia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Social media and civil society organizations: Exploring the institutionalization of positive emotional vocabulary2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper explores how positive emotional vocabulary used on social media potentially alters rationalized and institutionalized ways to manage and account for civil society organizations. Based on a study of Swedish civil society, our initial findings indicate that these changes entail: 1) a replacement of previous forms of engagement based on shared negative experiences or contentious politics by strong positive emotional content, both in terms of management and accounting 2) the increasing importance of emotional language competence in terms of the usage of positive emotional vocabulary to manage both staff, board members, and volunteers 3) the increased possibility to express and be open about emotional states in the workplace, which is perceived as both enabling and challenging for managers. In sum, the paper points to an inflation in the usage of positive emotional vocabulary in established civil society organizations, indicating an emerging institutionalization process of positive emotional vocabulary as a means to organize civil society.

 • 215.
  Gustavsson, Christoffer
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Alaniva, Jussi
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Segmentering och målgrupper inom gymbranschen: En kvalitativ studie kring gymmens kundlojalitet samt åtgärder för gymkedjor för ökad kundlojalitet i strävan mot lönsamma kundrelationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The current health trend in Sweden has created a gym industry where the competition hardens for each day. Dominant actors fight for customers and the customers are many. The basic need of being psychically active is with each individual and therefore everyone, in theory becomes potential customers for the gyms. The gyms targets the widest of target groups and invite with slogans like workout for everyone. However, there are problem with maintaining customers who refrain from training or completely leaving the membership. The purpose of this study is to investigate how gyms present segmentation strategy creates disloyal customers who abandon the gym despite their individual needs and how gym can through segmentation measures create more profitable relationships with more loyal customers.The method used for this was based on interviews with two groups, the non-loyal customers and the gyms as well as an content analysis of the gyms own communication. The result from the study shows a number of gaps when it comes to the communicated target groups versus which resources are put on the operational work from gym. The study's conclusion is that the current segmentation strategy does not justify the stated target group, but instead shows obvious deficiencies which lead to non loyal customers to an excessive extent. Instead a number of measures with a focus on inclusion and focus are presented

 • 216.
  Gustavsson, Elin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mahdy, Mady
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Basket som integrationsverktyg i socioekonomiskt utsatta områden: En kvalitativ undersökning om ideella organisationers arbete för att främja integration2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent times, sport's responsibility has grown beyond being only Sweden's largest people movement and activating people. Now sport is also expected to contribute to crime prevention and prevent other social problems. Using sport as a method and a kind of gear has in turn given sport other challenges. By using institutional theory, the study wants to highlight the working practices in which nonprofit organizations use in their own associations as well as with other organizations, to promote integration. The study is aimed at basketball associations in socio- economically vulnerable areas. To investigate this, a main issue was formulated and to answer it, two questions were formulated as an aid. An unstructured group interview was conducted consisting of four (4) respondents with different positions and active in sports in the socio- economically vulnerable areas. Four (4) semistructured interviews were also conducted with sports leaders in the basketball associations in the same areas. The results showed that cooperation between the association, school, the Swedish Basketball Federation, the municipality and the district is of utmost importance in the work of integration and other social problems. Different types of projects are also a common practice. The basketball associations generally have the same working practices with the organizations in the surrounding area with certain exceptions that occur within their own associations.

 • 217.
  Gustavsson, Fanny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Pettersson, Ellen
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Finansiella och icke-finansiella målsättningar: En kvantitativ studie av börsnoterade företags målsättningar i årsredovisningar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I årsredovisningar kan företag frivilligt ge ut information utöver det som krävs av regler, principer och praxis. En vanlig typ av sådan frivillig information är målsättningar av olika slag. Men varför olika företag väljer att presentera olika antal målsättningar finns det dock inget tydligt svar på. I tidigare forskning har främst finansiella mål studerats, men då dagens informationssamhälle inte bara fokuserar på finansiella resultat finns en stor del övriga mål som företags intressenter kan komma att efterfråga. Syftet med denna studie är att förklara hur många och vilka målsättningar som börsnoterade företag väljer att redovisa samt förklara vilka samband som föreligger mellan antal målsättningar och variablerna: företagsstorlek, lönsamhet, skuldsättningsgrad, Tobins q och bransch.

  Denna studie är utförd genom en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Data samlades in från årsredovisningar genom en kvantitativ innehållsanalys. För att mäta sambanden mellan studiens beroende och oberoende variabler utfördes regressions- och korrelationsanalyser. Resultatet visade att 94 % av företagen redovisade någon målsättning, 88 % redovisade finansiella mål och 66 % icke-finansiella mål. Medelantalet för finansiella mål respektive icke-finansiella var 3 per företag. Antal totala målsättningar uppvisade ett positivt samband med företagsstorlek och lönsamhet. För finansiella målsättningar fanns ett positivt samband med skuldsättningsgrad medan icke-finansiella målsättningar inte uppvisade något signifikant samband med någon av variablerna. Även skillnader mellan olika branscher uppvisades, där konsumentvaror hade högst medelvärden, medan energi hade lägst. Dessa förhållanden gällde för målsättningar totalt samt uppdelat på finansiella och icke-finansiella.

 • 218.
  Gylner, Frida
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mourad, Nicole
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vad motiverar medarbetare inom detaljhandeln?: Kan CSR ha en inverkan på arbetsmotivationen?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar undersöka arbetsmotivation inom detaljhandeln. Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som kan tänkas ha en upplevd påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation. Vidare är studiens syfte att undersöka om de valda företagens CSR-aktiviteter kan upplevas påverka medarbetarnas arbetsmotivation. Studien är av kvalitativ karaktär och intar ett hermeneutiskt perspektiv. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med sex medarbetare inom detaljhandeln varav tre arbetar på H&M och tre på The Body Shop.

  Teoriavsnittet belyser Herzbergs tvåfaktorsteori samt Self-Determination Theory. Teorierna ligger till grund för insamlingen av empiri samt för tolkningen av resultatet och den efterföljande analysen. Resultatet av studien visar att medarbetarna till stor del motiveras av samma faktorer såsom erkännande, personlig utveckling och avancemang, återkoppling samt samhörighet. Trots detta så kom man fram till att faktorer såsom lön och arbetsmiljö också är viktigt för medarbetarna men att det råder tvivel kring huruvida dessa kan anses som motivationsskapande ur ett långsiktigt perspektiv eller endast verkar som tillfredsställande under en kortare period.

  Slutsatsen man kan dra av studiens resultat är att vad som motiverar butiksmedarbetare i stor utsträckning stämmer överens med Herzbergs tvåfaktorsteori samt Self-Determination Theory. Även om det råder viss grad av ifrågasättande gällande Herzbergs uppdelning av hygien-respektive motivationsfaktorerna så kan en sammantagen slutsats dras gällande att det är de interna faktorerna som i huvudsak verkar som motiverande för samtliga medarbetare. En ytterligare slutsats som studien frambringat är att ett företags CSR-aktiviteter i liten utsträckning verkar som motiverande för medarbetarna.

 • 219.
  Göransson, Felix
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Olofsson, Patric
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  ’Pengar på bordet’ – svenska börsnoteringar inom hälsovård och teknologi: En kvantitativ studie av underprissättningen vid noteringar på den moderna svenska aktiemarknaden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När aktier noteras, i.e. för första gången tas upp för publik handel, är stängningskursen ofta högre än den värdering aktien åsatts innan noteringen. Detta innebär att IPOs genererar en "första-dags-avkastning" som systematiskt överstiger marknadens genomsnittliga dagsavkastning; fenomenet kallas underprissättning

  Denna studie syftar till att undersöka om underprissättning förekommer på den moderna svenska IPO-marknaden och på vilket sätt bolag inom branscherna health care och technology (HCT-bolag) skiljer sig från icke-HCT-bolag (IHCT) i detta hänseende. Studien operationaliseras huvudsakligen med regressionsanalyser med vilka sambanden mellan bolagsspecifika variabler och underprissättningen utvärderas. Empirin utgörs av IPOs mellan åren 2016 och 2018.

  Resultaten tyder på att HCT-bolag under urvalsperiden – som aritmetiskt medelvärde – har underprissatts i högre utsträckning än andra bolag. Vidare är också spridningen av HCT- bolagens underprissättning större än ditot för andra bolag. Sambandsanalyserna tyder på att vinstgenererande IHCT-bolag underprissatts i högre utsträckning än förlustgenererande IHCT- bolag. För HCT-bolag föreligger däremot inget sådant samband.

 • 220.
  Haager, Johan
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Suen, Wan-Long
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning i börsnoterade casino- och nätspelföretag: en komparativ studie om företags ansvarsföretagande för att stävja spelberoende2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion: Den ökade tillgängligheten av casino- och sportspel på nätet står i en komplicerad relation till spelproblem eftersom det numera är tillgängligt på flera olika plattformar. Företag i EU-länder med över 500 medarbetare i genomsnitt måste från räkenskapsåret 2017 upprätta hållbarhetsredovisning, i dessa förväntas företag med casino- och nätspelsverksamhet redovisa hur de arbetar mot att stävja spelproblem. Detta har företag tidigare frivilligt upprättat i sin hållbarhetsredovisning, något som gjort att jämförbarheten mellan företag ansetts vara problematisk.

  Syfte: Undersökningen syftar till att, mellan företag, jämföra det redovisade sociala ansvarstagandet över tid för att uppfatta effekter av globala ramverk och direktiv inom hållbarhetsredovisning.

  Teoretisk referensram: Tidigare studier om hållbarhetsredovisning inom casino- och nätspelsföretag har tillsammans med legitimitet- samt institutionella teorin tillämpats för att analysera det empiriska materialet.

  Metod: Studien har utgått från ett kvantitativt tillvägagångssätt och empiriska data är inhämtad från sex börsnoterade företags hållbarhetsredovisningar från åren 2013–2017. Meningarna har kvantifierats, poängfördelats och tolkats utifrån en kodningsmanual.

  Resultat: Majoriteten av företagen i studien har förändrat sin redovisning om socialt ansvarstagande under årens gång. Alla företag ter sig ur ett positivt perspektiv redovisa de negativa aspekterna i anknytning till spelproblem. Resultatet visar även att det är svårt att jämföra olika företags hållbarhetsredovisningar eftersom innehållet skiljer sig, något som även tidigare studier om hållbarhetsredovisningar påpekar.

 • 221.
  Haavisto, Louise
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hamidi, Jasmine
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Användning av leasing som finansieringsmetod: En empirisk studie på kapitalintensiva branscher2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to examine the relationship between leasing and debt and how it functions in different corporations.

  Theoretical frame of reference: The theoretical frame of reference that we used for this paper are all theories that refers to leasing as a financial method.

  Methodology: The method used is a quantitative method based on the survey performed. The survey is based on a equation from the earlier study “The leasing puzzle”.

  Empirical foundation: We use financial statements from different companies to get the right numbers for the equation. The respondents in the survey is airplane and car companies in Europe.

  Conclusions: The results shows that leasing can both function as a substitute and as a complement to the companies, where it functions as a substitute the majority of the time. How leasing behaves depends on the company’s debt ratio that do lease and the company’s debt ratio that do not lease. Other factors that can affect the behaviour of leasing can be the company’s size, expected growth and liquidity.

 • 222.
  Hallin, Anette
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Dobers, Peter
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  The mutual constituting of organizations – the case of NK department store and Stockholm2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 223.
  Hamed, Faiz
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Jutila, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Förändringen inom revisionsbyråer efter avskaffandet av revisionsplikten: En kvantitativ undersökning av revisionsbyråers förändringar i Stockholm, Småland och Norrland2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2006 tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att föreslå de ändringar som år 2010 innebar att revisionsplikten för små företag avskaffades. När lagstiftningen trädde i kraft 1 november 2010, fick ca 72 % av de små företagen friheten att välja revision eller inte.

  Avskaffandet av revisionsplikten skulle enligt experter ge en negativ inverkan i revisionsbyråer, framförallt av tappade revisionsuppdrag vilket skulle medföra till en minskad omsättning. Det konstateras även att små revisionsbyråer som befinner sig i glesbygda områden kommer att vara de mest sårbara i förändringen. Svanström påpekar att de stora byråerna kommer att påverkas mindre då företag som anlitar de större bolagen indikerar ett seriöst tillvägagångssätt.

  Syftet med studien är att undersöka huruvida revisionsbyråer har förändrats sedan avskaffandet i olika områden för att upptäcka om de geografiska positionerna resulterar till någon skillnad. Vidare syftades studien att jämföra små och stora revisionsbyråer från de utvalda områdena.

   

  Studien har genomförts genom en univariat analys av tre variabler från totalt 503 revisionsbyråer från Stockholm, Småland och Norrland. Författarna studerade och bearbetade variablerna enskilt för att sedan jämföra variablerna mellan de utsatta åren 2010, 2011, 2012 och 2015.

   

  Referensramen har utgått ifrån kontingensteorin, teori om osäkerhet, finanskrisen samt tidigare forskningar i syfte att kunna analysera empirin samt besvara studiens frågeställningar.

  Undersökningen visar på att den geografiska positionen har små fördelaktiga skillnader med hänsyn till variablerna bland de studerade revisionsbyråerna. I Norrland har små revisionsbyråer har visat på mest fördelaktiga skillnader. I jämförelse mellan stora och små revisionsbyråer har små revisionsbyråer tenderat på bättre resultat sedan avskaffandet.

 • 224.
  Hamilton, Sofie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Wikman, Josefin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Projektledning inom banksektorn och IT-konsultbolag: En jämförande kvalitativ fallstudie av interna och externa projekt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ökade digitaliseringen och den ständiga utvecklingen i omvärlden idag har bidragit till att företag och organisationer måste tillämpa passande organisationsformer för att förmå möta denna utveckling. Då projekt som arbetsform har som syfte att genomföra förändring eller förnyelse, har projekt blivit en allt vanligare tillämpad arbetsform. Den forskning som finns i dagsläget om projektledning är relativt övergripande och "allmän", och tar ingen direkt hänsyn till i vilken bransch projektet verkar i eller om projektet är internt eller externt. Denna studie, som är av kvalitativt slag, har således till avsikt att utforska framgångsfaktorer och utmaningar projektledare står inför inom två mer specifika branscher; banksektorn och IT-konsultbolag.

  Studiens syfte är att genomföra en jämförande fallstudie om en bankorganisation som arbetar i interna projekt och ett IT-konsultbolag som arbetar i externa projekt, där dessa framgångsfaktorer och utmaningar har utforskats och jämförts mot varandra, liksom mot redan befintlig teori. Det empiriska materialet har samlats in genom delvis strukturerade djupintervjuer med totalt sex projektledare, tre från respektive organisation. Resultatet har sedan analyserats och jämförts mot varandra, samt mot teori som har försökt bistå en förklaring till och förståelse för olika mönster i det empiriska materialet. Studiens resultat pekar på att det finns vissa skillnader, men även likheter,om utmaningar och framgångsfaktorer inom ramen för projektledning i de två valda branschernas natur, även i fråga om interna och externa projekt. Regelbunden och tydlig kommunikation alla parter emellan i ett projekt ses som en grundpelare för framgångsrik projektledning utifrån studiens resultat, och på samma sätt påvisades en framträdande utmaning om att få deltagarna att arbeta mot samma mål. En viktig skillnad om projektledning i interna och externa projekt som påvisats utifrån studiens resultat är att projektledaren har friare tyglar i interna projekt, där faktorer som tid och budget inte är lika strikta eller viktiga att förhålla sig till, utan kundens efterfråga är viktigare.

 • 225.
  Hamlin, Jenny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Wall, Emelie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Revision & Risk: I och med automatiserade och robotiserade redovisningssystem2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Automatiserad och robotiserad redovisning har utvecklats och omfattar flera områden än någonsin. Men automatiseringen har inneburit risker inom andra branscher. Syftet med denna forskning har därför varit att undersöka vilka risker som uppstått till följd av automatisering och robotisering av redovisningen och huruvida revisionsrisken påverkats samt hur revisionsprocessen påverkats och om den har den blivit mer automatiserad. Forskningsfrågorna har besvarats genom en kvalitativ metod, där nio intervjuer med auktoriserade revisorer genomförts. Resultatet har sedan analyserats främst i förhållande till revisionsriskmodellen, ARM. Slutsatserna är att riskerna som uppstått till följd av automatiserade system är bristande kunskap om systemen, interaktion mellan systemen som leder till att informationen inte varit fullständighet samt mer lättillgänglig information som cyberhackare kommer åt. Revisionsprocessen fokuserar mer på intern kontroll, dataanalyser och manuella transaktioner som är mer riskfyllda. Detta leder till en lägre revisionsrisk där automatiseringen lett till att revisorn med större säkerhet kan uttala sig om att företagens påståenden inte innehåller väsentliga felaktigheter. Inneboende risken, kontrollrisk och upptäcktsrisken är lägre. Revisionsprocessen har inte blivit mer automatiserad då det finns teknologiska hinder där det är för hög kostnad för revisionsbyråerna att anpassa en automatisk revision efter de olika kunderna. Revisionsstandarden är inte anpassad för dataanalys och en mer automatisk revision, vilket påverkar utvecklingen av en automatisk revisionsprocess.

 • 226.
  Happe Linde, Hanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  From Corporate Social Responsibility to Social Intrapreneurship: An explorative study of consultants2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Corporations unceasing exploitation of our planet and its people have resulted in the implementation of several laws, regulations and standardisations. To please their stakeholders, corporations engage in Corporate Social Responsibility, nonetheless, few succeed in operating responsible. Social Intrapreneurship is a relatively new concept, aimed at creating long-lasting social and environmental impact, while aiding the company in its mission. Given that Corporate Social Responsibility has failed to bring sufficient social change, social intrapreneurs can be the new solution to many of the great social problems of today. The aim of this study was to examine what enables employees to engage in social intrapreneurial behaviours. Six semi-structured interviews were conducted with consultants located in Stockholm. 24 interview questions about the respondents’ corporate climate and culture, Corporate Social Responsibility work and possibilities for social innovation, were asked. The empirical findings showed that, to enable employees’ intrapreneurial behaviours, they required encouragement, clear communication, time and a network. These findings were in line with prior studies conducted in the field of intrapreneurship and social intrapreneurship.

 • 227.
  Hartsö, Josephine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lervik, Nathalie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kommunal revision: En studie om de förtroendevalda revisorernas oberoende2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Oberoendet inom kommunal revision är ett ämne som debatterats mycket under de senaste åren. Kritiken har kommit från flera håll men framförallt från media. Journalisterna menar att det inte är möjligt att med ett objektivt och opartiskt sätt granska egna partikamrater.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka de förtroendevalda revisorernas oberoende i samband med Uppdrag gransknings uppmärksammade fall om Sveriges kommuner.

  Metod: Valet av metod har både en kvantitativ ansats och en kvalitativ. Kvantitativ i form av insamlade revisionsberättelser där vi har granskat och analyserat innehållet. Den kvalitativa delen innefattar intervjuer med förtroendevalda revisorer, sakkunniga revisorer samt kommunfullmäktige.

  Referensram: Referensramen utgörs av teorier som återfinns i revisionsforskningen, grundläggande begrepp samt tidigare forskning.

  Empiri: Av samtliga granskade revisionsberättelser framkom endast en anmärkning som kunde kopplas till de fall Uppdrag granskning uppmärksammat. Genom intervjuerna fick vi en djupare förståelse om begreppet oberoende samt de tillfrågades syn på oberoende.

  Slutsats: Av de granskade revisionsberättelserna kunde en anmärkning kopplas till Uppdrag gransknings uppmärksammade fall. Detta innebär att det i studiens fall är 10% av händelserna som uppmärksammats av revisorerna. De intervjuer som ägt rum har givit oss en djupare förståelse kring begreppet oberoende, respondenternas syn på oberoende samt den kritik som ställts mot oberoende granskning. 

 • 228.
  Hasan Ibrahim, Erlina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Majooda, Sinan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kinesiska turisters inflytande på detaljhandeln: En studie kring marknadsföringsstrategier för en av världens köpstarkaste turister2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka marknadsföringsåtgärder butiker genomför för att attrahera och förenkla kinesernas köp

  Genomförande: En kvalitativ studie har genomförts med fokus på hur den kinesiska turismen har påverkat den svenska detaljhandeln. Studien baseras på totalt tolv olika respondenter som befinner sig i Stockholmsområdet. Nio av dessa består av butiker inom retail branschen, resterande består av ett marknadsföringsföretag som fokuserar på denna marknad, en kinesisk tidning oberoende av Kina samt ett kommunikationsföretag för svensk turistnäring. Det utfördes en systematisk tematisering av det insamlande materialet.

  Slutsats: Denna studie fann att bland de intervjuade butikerna var det endast 3 butiker idag som har antagit de kinesiskabetalningsmetoderna och att en använder sig av Kinas sociala medieapp, WeChat. Resterande respondenter meddelade att det finns funderingar på att införa dessa i framtiden då det observerat en stor ökning av kinesiska kunder under de senaste åren samt att denna grupp enligt Global Blue står för 45% av Sveriges totala tax free handel. 

   

 • 229.
  Hasan, Saad
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hasan Ibrahim, Rosnani
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Equity-based crowdfunding och dess effekter: En studie kring effekterna av en equity-based crowdfundingkampanj2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte              Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv motiven bakom företagens beslut att använda sig av equity-based crowdfunding som ett sätt att finansiera sin verksamhet. Utöver detta ämnar denna studie även till att undersöka vilka olika effekterna utöver det insamlande kapitalet som equity-based crowdfunding har.

  Teori                                   Pecking-order teorin samt tidigare studier kring crowdfunding och affärsänglar med fokus på motiv och effekter inkluderades.

  Metod                               Kvantitativ enkätundersökning samt kvalitativa semi-strukturerade intervjuer.

  Slutsats                              Resultatet från studien visade att motiven som respondenterna uppgav utöver den ekonomiska faktorn var tidigare erfarenheter med privata och professionella investerare men även förväntan. Effekterna som det empiriska resultatet visade var utöver det ekonomiska även i form av kontakter, kunskap och marknadsföring.

 • 230.
  Hassel, Jakob
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Risberg, Andreas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ljudidentitet: Är även ett ljud värt tusen ord?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study brings forward the field of non-musical sound branding, concerning the use of sound in practical marketing and brand development. This interpretive, qualitative study has been conducted with the purpose of examining and explaining what aspects within non-musical sound branding that advocates and inhibits its use, ase well as exhibit how it can be created and developed. Interview data from advertising agencies and sound producers with extensive experience and knowledge in the field, is interpreted and analysed through theories within the fields of sensory marketing, brand theory, sound theory and non-musical sound branding. The results confirm that the intimate, subliminal qualities of sound, as well as the context in which it is mediated, are fundamental parameters for its reception and interpretation. The results also show that non-musical sound branding possess a number of aspects that both advocates and inhibits its use. The study also exhibit how it can be created and developed in regard to a number of fundamental and contributing perspectives.

 • 231.
  Hassel, Jakob
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Zetterman, David
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Revision inför företagskonkurser: En undersökning om förändringen i revisionsberättelsens anmärkningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kunna förklara hur en oren revisionsberättelse ser ut och förändras inför en företagskonkurs.

  I teorin redogörs det för olika teoretiska begrepp som studien utgår från, vilka är: konkurs, revisionsberättelse, oren revisionsberättelse, Big 4 och byte av revisor. Teorier som studien grundar sig i presenteras i den teoretiska referensramen och de är: Försäkran, Förbättring, Försäkring samt Förväntningsgap.

  Studien utgår från ett kvantitativt angreppssätt. En innehållsanalys genomförs där anmärkningar i revisionsberättelser samlas in och granskas. Studien samlar in data genom en longitudinell undersökningsdesign.

  555 företag ingår i empirin där totalt 3037 anmärkningar har observerats i revisionsberättelserna.

  Författarna har i studien kunnat fastställa att det föreligger en generell ökning av anmärkningar inför inledd konkurs. Det kan konstateras att ökningen inte enbart sker för antalet anmärkta företag utan författarna har även kommit fram till att antalet anmärkningar per företag ökar. Studien visar även att ökningen sker successivt inför varje revisionsberättelse.

 • 232.
  Hatami, Arina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Chowdhury, Sofia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Handlingar talar starkare än ord: En kvalitativ undersökning om konsumenters attityd och beteende inom Fast Fashion2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse för Gen-Z konsumenters lojalitet i form av hur deras attityder och beteende skiljer sig mot Fast Fashion handel och hur sambandet mellan dem kan se ut. Vidare syftar denna studie att identifiera konsekvenserna av de olika uppfattningarna i form Word of Mouth.

  Forskningsfrågor:

  • Hur ser konsumenternas bild ut av ett varumärke inom Fast Fashion och vad beror detta på?
  • Hur ser skillnaden ut mellan konsumenters attityd och beteende gentemot ett Fast Fashion varumärke?
  • Hur ser konsumenters lojalitet ut i helhet till ett Fast Fashion varumärke baserat på attitydmässiga samt beteendemässiga faktorer?

  Metod: Studien är av kvalitativ ansats och datan har samlats in med hjälp av fokusgrupper samt djupintervjuer i form av semistrukturerade intervjuer.

  Teoretisk referensram: De teorier som används i denna studie är Varumärkesbild, Varumärkesattityd, Varumärkeslojalitet, Lojalitetsmodell samt Lojalitetsindelning av Dick och Basu (1994), Lojalitetspyramiden av Aaker (1991) och slutligen Word of Mouth.

  Slutsatser: Slutsatserna är att respondenterna har en negativ varumärkesbild av H&M som varumärke. Det identifierades även en motsägelse mellan respondenters attityder och beteenden då de skilde sig åt markant. Respondenternas lojalitet till varumärket visade sig vara väldigt svag. De negativa attityderna visade sig även ha stor påverkan på Word of Mouth som sprids konsumenter emellan.

 • 233.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala University.
  Karlsson, Lars
  Uppsala University.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Swedish Insurance, Legislation and Efficiency2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 234.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Karlsson, Lars
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. BI Norwegian Business School, Department of Innovation and Economic Organisation, Centre for Business History.
  The impact of market regulation on the Swedish insurance industry, 1930- 19802015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 235.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala Universitet, Ekonomisk-historiska instituitonen.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Ett liv som handledare2018Ingår i: Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år / [ed] Peter Hedberg och Mikael Lönnborg, Uppsala: Uppsala universitet, 2018, s. 5-16Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 236.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Lönnborg, MikaelSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år2018Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 237.
  Hedberg, Peter
  et al.
  Uppsala Universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Karlsson, Lars
  Uppsala Universitet, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Regulatory change and market efficiency in the Swedish Insurance Industry during a half century2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 238.
  Heinonen, Tobias
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Clavijo-Retamales, Isaak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Svenska bolagsstyrelsers jämställdhet och Corporate Social Responsibility: Ett genusperspektiv2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida antalet och andelen kvinnor i styrelsen påverkar företags CSR-prestation och -diversifiering. Studien har även ett explorativt syfte genom att uppsatsskribenterna redogör för och utforskar en egenskapad metod som kan bidra med en alternativ operationalisering av CSR-diversifiering.

  Metod: Uppsatsen utgår från ett positivistiskt förhållningssätt och deduktiv angreppssätt. En kvantitativ strategi tillämpas för insamling av data. Studiens population består av svenska large cap företag på stockholmsbörsen. Totalt observeras 69 företag. Styrelsens sammansättning i avseende till kön utgör primärdatan och erhålls från respektive företags årsredovisningar för året 2015. Sekundärdatan består av företagens CSR-prestation och -diversifiering för året 2016 och inhämtas från CSRHubs databas. Vidare genomförs en multipel regressionsanalys för att undersöka samband mellan variablerna kön och CSR i samband med olika kontrollvariabler.

  Resultat: Regressionsresultatet visar inga signifikanta bevis för att CSR-prestationen/ -diversifieringen och antalet och/eller andelen kvinnor i styrelsen har något samband. Vidare visar resultatet att storleken på styrelsen har betydelse för CSR-prestationen men inte för dess diversifiering och att det råder skillnader mellan branscherna. Resultatet visar att svenska large cap företag har en högre CSR-poäng än genomsnittet på CSRHub. Kvinnor utgör 33% av styrelseledamöterna. Alla styrelser har minst en kvinnlig ledamot och består i snitt av tre kvinnor. 43 av de observerade företagen har tre eller fler kvinnor i sina styrelser.

  Slutsats: Det är svårt att bevisa ett kausalt samband mellan antalet och/eller andelen kvinnor i styrelsen och företagets CSR-prestation och diversifiering. Styrelsens storlek verkar vara mer avgörande (för CSR-prestationen). Det antas att andra faktorer än de som använts i studien kan ha större påverkan än antalet och andelen kvinnor. Metoden som använts för mätning av CSR-diversifieringen är ej fullständig och behöver utvecklas ytterligare.

 • 239.
  Helander, Agnes
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Selin, Elin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Redovisningens värderelevans innan och efter införandet av IFRS 13: En kvantitativ undersökning inom skogsindustrin2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Värdering till verkligt värde har varit omdiskuterat sedan det infördes år 2005. Redovisningsstandarden IAS 41 tvingade jordbruksföretag, såsom företag inom skogsindustrin, att värdera deras biologiska tillgångar till verkligt värde. Tidigare studier har visat att detta i sin tur gav effekt på redovisningens värderelevans. För att informationen ska vara värderelevant ska ett samband finnas mellan aktiepris och det redovisade värdet. IFRS 13 infördes för att komplettera IAS 41 och ge en mer enhetlig syn om vad verkligt värde är, hur värderingen ska göras samt utökade upplysningskraven. Skulle denna kompletterande standard IFRS 13 öka redovisningens värderelevans för skogsindustrin? Detta undersöktes genom en totalundersökning på svenska och finska börsnoterade bolag inom skogsindustrin. Sambandet studerades genom korrelation- och regressionsanalyser. Variablerna som undersöktes var aktiepris, eget kapital per aktie och resultat per aktie. Förklaringsgraden visade att eget kapital per aktie och resultat per aktie inte kan förklara variansen i aktiepriset mer efter införandet; IFRS 13 gav inte någon ökad värderelevans för variablerna tillsammans. Däremot visade det sig att variabeln resultat per aktie enskilt gav en ökad värderelevans vilket tyder på att investerare bryr sig mer om resultaträkningen än balansräkningen.

 • 240.
  Henricson, Elin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mertsalmi, Veera
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  I en digitaliserad kapitalmarknad: En studie om finansiella behov och relationer inom andelsbaserad crowdfunding2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Equity crowdfunding, which has primarily been developed by private operators, is considered as an alternative financing form where capital is raised from a group of individuals through digital platforms. In the absence of formal regulations and existing high information asymmetries between businesses and crowd-investors, businesses need to build up legitimacy and trust through social actions. In this way, knowing the main participants and developing good relationships with them, become key factors for crowdfunding success.

  The purpose of this thesis is to examine equity crowdfunding and its context by identifying and describing stakeholders that interact there. In particular, this thesis aims to describe relationships that are being developed between businesses and their crowd-investors. The data has been collected through interviews with both businesses and investors that have experience in using equity crowdfunding in a Swedish context. The interview data have been analysed by using the stakeholder theory. This has helped us to identify and characterise several stakeholders that exist in the context of equity crowdfunding. Especially, two stakeholder management approaches – arm length- and fairness approach - have been chosen as the analytical tools for this thesis. These categories have primarily been used to analyse relationships that are being developed between businesses and crowd-investors.

  Our discussion highlights equity crowdfunding as a new and alternative type of capital market, where participants act more cooperatively and have versatile roles. As a financial tool, equity crowdfunding opens up possibilities for closer interaction between businesses and investors. As a consequence of high information asymmetries, developing relationships and creating a transparent environment through active communication, become particularly important for businesses. However, our data has shown us that in reality the collaborative relationship depends on how much businesses allow to be influenced by investors as well as how much the investors request participation.

 • 241.
  Heshmati, Almas
  et al.
  School of Economics, Sogang University, Seoul, Korea.
  Karlson, Nils
  The RATIO Institute, Sweden.
  Box, Marcus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Generality, State Neutrality and Unemployment in the OECD2013Ingår i: Global Economy Journal, ISSN 1524-5861, Vol. 13, nr 3, s. 333-358Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  According to Buchanan and Congleton (1998. Politics by Principle, Not Interest: Towards Nondiscriminatory Democracy. Cambridge: Cambridge University Press), the generality principle in politics blocks special interests. Consequently, the generality principle should thereby promote economic efficiency. This study tests this hypothesis on wage formation and labor markets, by investigating whether generality defined as state neutrality could explain employment performance among OECD countries during 1970–2003. We identify three types of non-neutrality concerning unemployment. These include the level or degree of government interference in the wage bargaining process over and above legislation which facilitates mutually beneficial wage agreements, the constrained bargaining range (meaning the extent to which the state favors or blocks certain outcomes of the bargaining process), and the cost shifting (which relates to state interference shifting the direct or indirect burden of costs facing the parties on the labor market). Our overall hypothesis is that non-neutrality or non-generality increases unemployment rates. The empirical results from the general conditional model suggest that government intervention and a constrained bargaining range clearly increase unemployment, while a few of the cost shifting variables have unexpected effects. The findings thus give some, but definitely not unreserved, support for the generality principle as a method to promote economic efficiency. One implication may be that the principle should be amended by other requirements if the political process shall indeed be able to promote economic efficiency.

 • 242.
  Hillenfjärd, Oskar
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kaiser, Heidi
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning: En kvantitativ studie på företagsfaktorer som påverkarmängden CSR-upplysningar i svenska företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag förekommer det ett ökat tryck på företag att ta ett socialt ansvar, Corporate social responsibility (CSR). För att företag ska uppfattas som legitima måste de överensstämma med samhällets sociala normer, värderingar och förväntningar, vilket enligt legitimitetsteorin tros vara en stark drivkraft till att företag ökar sin omfattning kring frivilliga CSR-upplysningar. Begreppet CSR är nära relaterat till företagens ansvar i samhället som kan delas in i tre områden ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) är några av många forskare som har studera varför tyska företag frivilligt ökar omfattningen på hållbarhetsredovisning i sina offentliga rapporter. Genom en kvantitativ undersökning på svenska börsnoterade företag är syftet att undersöka huruvida olika företagsfaktorer påverkar mängden CSR-upplysningar. För att beräkna mängden CSR-upplysningar har antalet nyckelord i företagens hållbarhetsrapportera räknats. Sambandet för den insamlade datan analyserades med en korrelationsanalys och en multipel regressionsanalys. De oberoende variablerna som undersöktes var lönsamhet, synlighet, ägarstruktur samt kontrollvariablerna storlek och branschtillhörighet. I den multipla regressionsanalysen finner vi ett signifikant positivt samband mellan mängden CSR-upplysningar och företagets synlighet samt ägarstrukturen. Denna studie kan inte tillstyrka att lönsamhet har något samband med mängden CSR-upplysningar.

 • 243.
  Hjertström Lappalainen, Jonna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Centrum för praktisk kunskap.
  Köping Olsson, Ann-SofieSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.Larsson Segerlind, TommySödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Att lära en företagsekonom att tänka2014Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Här beskriver åtta högskolelärare i företagsekonomi egenupplevda undervisningssituationer utifrån vilka de, med hjälp av pedagogiska och filosofiska teorier, undersöker och reflekterar över sin praktiska kunskap.

  Vad kan dessa lärares redogörelser och reflektioner säga oss om universitetslärarens arbetssituation? Hur gör de för att lösa de problematiska situationer som uppstår? Hur kommer det sig att de lyckas få studenter med vitt skilda förväntningar, varierande bakgrunder och förutsättningar och med olika grader av motivation, att lära sig nya sätt att tänka och att med tiden utvecklas till självständiga yrkesutövare?

 • 244.
  Hjort, K.
  et al.
  Lund University.
  Hellström, D.
  Lund University.
  Karlsson, S.
  Lund University.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Typology of practices for managing consumer returns in internet retailing2019Ingår i: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, ISSN 0960-0035, E-ISSN 1758-664X, Vol. 49, nr 7, s. 767-790Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to explore, describe and categorise practices of managing product returns empirically in internet retailing. Design/methodology/approach: A multiple case study was conducted involving 12 e-commerce firms and 4 logistics service providers. An integrative data collection approach of semi-structured interviews, documentation and observations was used to gain comprehensive managerial and operational descriptions of returns management (RM) processes. Findings: The findings show inconsistent RM processes, with a plethora of practices implemented and organised differently across firms. RM processes are ambiguous; their design is a result of incremental changes over time, lacking strategy and goals. There is a mismatch between how they are described and understood in the literature and how they are actually used. Practices in gatekeeping, avoidance and reverse logistics are defined and categorised. These serve as a typology of practices for managers to (re)consider, along with 15 propositions on how RM is practised. Research limitations/implications: The range of RM practices and the processes reflect a lack of scholarly attention and strategic view. Research is needed to develop clear goals on how the RM process can be better aligned with business strategies. Practical implications: The typology of practices is a benchmark for internet retailers in their design of efficient RM processes. Originality/value: Systematic and empirical research on RM is scarce compared to forward management. The study bridges this gap as one of the first to describe RM practices in depth, define service as a key activity, and identify a mismatch between theory and practice.

 • 245.
  Hjälmeby, Hanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sundström, Isabella
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Arbetar utvalda e-företag med leveransservice som konkurrensmedel: En kvalitativ studie ur ett företagsperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Handeln på internet har visat en stadig ökning de senaste åren och utsätter därför den traditionella detaljhandeln för konkurrens. Det blir därför viktigt för e-företag att ha en trogen kundkrets och att bygga upp sina kundrelationer. Via leveransservieelementen, leveranstid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet och lagertillgänglighet, kan företagen vinna konkurrensfördelar genom att erbjuda den bästa leveransservicen.

  Tio företag har intervjuats för att få en tydlig bild av hur de kan arbeta med leveransservice som konkurrensmedel. Vidare har skillnader och likheter mellan de tio företagen analyserats och diskuterats.

  Mönster som hittats mellan de olika företagen gällande leveransservicen är hur de arbetar med leveranssäkerhet och leveranspålitlighet. De går också att se likheter mellan företagen som arbetar inom samma bransch, både när det gäller modebranschen och matbranschen. Företagen måste bevaka sina konkurrenter för att kunna behålla sin position på marknaden.

  De största skillnaderna är leveranstider och lagertillgänglighet, två serviceelement som hänger ihop med varandra. Företagen som intervjuats arbetar på väldigt olika sätt när det gäller dessa två element, allt från en dags leveranstid upp till ett år. När det gäller lagertillgänglighetr esonerar företagen väldigt olika angående hur och vilka produkter de väljer att lagerhålla.

  Det skribenterna kommit fram till i studien är att alla företag kan använda sig av leveransservice som ett konkurrensmedel. Företagen som intervjuats menar att leveransservice är något självklart som man måste arbeta med för att kunna vara med och konkurrera på marknaden.

 • 246.
  Hoang, Dennis
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Schnelzer, Jonathan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Crowdfunding equity i Sverige.: Hur investerare överkommer informationsgapet inför en investering via rationella och emotionella beslutsunderlag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersöka vad som påverkar privata investerare inom crowdfunding equity i Sverige i deras investeringsbeslut och hur informationsgapet hanteras.

  Teori: Informationsgap inkluderar, pecking order, asymmetrisk information, negativt urval och moraliskt dilemma som kommer att hanteras tillsammans med beteendekonomi inkluderar flockbeteende, “Word of mouth”, nätverk och legitimitet. Tillsammans med tidigare forskning om crowdfunding equity och finansiella gap.

  Metod: Explorativ studie med 10 kvalitativa intervjuer med privatinvesterare inom crowdfunding equity.

  Slutsats: Resultatet visar att investerare använder emotionella grunder för sina investeringar på då företag inom crowdfunding equity tenderar att ha kortare historik som omöjliggör fullt rationella investeringsbeslut. Empirin tyder på att investerare köper andelar i företag för egen vinning men även på grund av sociala aspekter som ger dem en känsla av att delta. Informationsgapet bryggas genom att investerare tenderar att använda flockbeteende och tredje-parts information för att skapa sin uppfattning om företaget inför en investering. 

 • 247.
  Homanen, Malin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Karlsson, Therese
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kunskapsskillnaderna mellan IT och Redovisning och dess påverkan på redovisningsdatakvalitet: en kvalitativ studie på ett av de största bemanningsföretagen i Sverige och i världen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det oundvikliga beroendet av digitalisering och IT-system i dagens verksamheter och organisationer ställer krav på dagens arbetskraft att öka sina IT-kunskaper för att kunna integrera och kommunicera med nya datasystem för en mer effektiv verksamhet. Inte minst lika viktigt blir det för redovisningsekonomer som sköter verksamhetens finansiella redovisning då de måste kunna säkerställa att den redovisningsdata som framställs och levereras med hjälp av IT är felfri och uppnår kvalitet. Bristen på kunskap inom IT kan riskera att fel i redovisningsdata inte upptäcks och därmed påverkar redovisningsdatakvalitet. Detta i sin tur riskerar påverka redovisningskvalitet i den slutliga finansiella rapporteringen. Kommunikationen mellan avdelningarna riskerar också bli lidande då de med olika kunskaper har svårt att förstå varandra.Studiens syfte är att försöka bidra med kunskap om hur kunskapsskillnader i digital gundkunskap kan påverka säkerställandet av redovisningsdatakvalitet samt ge insyn i hur arbetet med detta kan gå till i praktiken. Med hjälp av tidigare forskning togs en analysmodell fram som illustrerar identifierade faktorers påverkansordning av redovisningsdatakvalitet; kunskapsskillnader → intern kontroll → redovisningsdatakvalitet.Studien tillämpar en instrumentell fallstudiedesign med en kvalitativ forskningsansats för att besvara frågeställningen. Två fokusgruppsintervjuer utfördes vid två olika tillfällen med respondenter från redovisningsavdelningen och IT-avdelningen från samma företag. Data transkriberades och kodades med hjälp av färgkodning för att tydliggöra de faktorer som utgör utgångspunkten i analysmodellen. En enkätundersökning genomfördes på resterande anställda på respektive avdelning för att komplettera resultaten från intervjuerna.Resultatet av studien visade att kunskapsskillnaderna har liten eller ingen alls direkt påverkan på redovisningsdatakvalitet utan snarare påverkar den interna kontrollen desto mer utifrån externa faktorer som tillkom.

 • 248.
  Hultman, Magnus
  et al.
  University of Leeds, Leeds, England.
  Strandberg, Carola
  Luleå tekniska högskola.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mostaghel, Rana
  Linneuniversitetet.
  The role of destination personality fit in destination branding: Antecedents and outcomes2017Ingår i: Psychology & Marketing, ISSN 0742-6046, E-ISSN 1520-6793, Vol. 34, nr 12, s. 1073-1083Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing from fit research in strategic management, this study develops and investigates a model predicting destination attitude and (re)visit intention. The study introduces the concept of destination personality fit on the basis of how well consumer perceptions of a tourist destination's brand personality fits that of what the destination brand manager wishes to convey. A model incorporating destination advertising awareness as an antecedent of destination personality and consumer-manager destination personality fit is tested on international consumers with the destination personality of Switzerland as the study setting. Structural equation modeling results reveal that destination advertising awareness does indeed relate positively to both stronger perceived destination personality and destination personality fit in consumers' minds. Interestingly, the subsequent destination personality-destination attitude relationship is moderated by consumer-manager destination personality fit in such a way that the link grows stronger in cases where fit is high. The results have important implications for destination brand managers in that they reinforce the importance of strong and distinct destination personalities. The findings also show the importance of actively communicating the destination brand to consumers since the positive outcomes of a strong destination personality increase in magnitude when successfully communicated, and the vision of the destination brand manager has been adopted by the consumer.

 • 249.
  Hultman, Magnus
  et al.
  University of Leeds, Leeds, UK.
  Ulusoy, Sera
  Dyson Ltd, Malmesbury, Wilts, England.
  Oghazi, Pejvak
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Drivers and outcomes of political candidate image creation: The role of social media marketing2019Ingår i: Psychology & Marketing, ISSN 0742-6046, E-ISSN 1520-6793, Vol. 36, nr 12, s. 1226-1236Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study examines the role of social media marketing (SMM) activities and the influence of perceived candidate image in building voter-candidate relationship equity within the context of United Kingdom (UK) politics. Drawing from branding literature and social identity theory the article further investigates the role of candidate image as a mediator between SMM and voter-candidate relationship equity, whilst also testing the moderating effect of political ideologies. Survey results from 235 young UK voters indicate that while all SMM activities appears to positively influence the perceived candidate image, not all SMM variables directly relate to relationship equity. The relationship rather appears to be an indirect one, mediated through the political candidate's image. Surprisingly, political ideology also does not appear to moderate the connection between candidate image and voter-candidate relationship equity. The study findings highlight the growing importance of SMM activities and candidate image in political contexts, providing insights for political campaigners.

 • 250.
  Hyder, Akmal S
  et al.
  University of Gävle.
  Rydback, Michelle
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. University of Gävle.
  Borg, Erik A.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Osarenkhoe, Aihie
  University of Gävle.
  Medical tourism in emerging markets: The role of trust, networks, and word-of-mouth2019Ingår i: Health Marketing Quarterly, ISSN 0735-9683, E-ISSN 1545-0864, Vol. 36, nr 3, s. 203-219Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite the growing popularity of medical tourism (MT) in emerging markets (EMs), little is known about how healthcare providers operationalize. This article analyzes how healthcare providers meet different challenges to market MT in an EM setting. A qualitative method was used for data collection and conducting case studies on healthcare services in the Philippines. The results show that trust and network building are necessary for mitigating the unfavorable characteristics, instability and lack of legitimacy caused by institutional constraints in EM. Word-of-mouth is found to be important to attract new customers and disseminate information about MT services.

2345678 201 - 250 av 581
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf