sh.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 2649
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Arqueros, Jeshael
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Kjellberg, Matilda
  Södertörn University, School of Business Studies.
  What´s in it for me?: Flödet av nya idéer inom IT-projekt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen omfattar en undersökande studie för att beskriva projektledares åsikter. Detta avseende det ständiga flödet av nya idéer som ständigt tillkommer i dagens samhälle om hur ett IT-projekt bör genomföras samt ledas för att nå framgång.

  Tio projektledare har intervjuats med semistrukturerade frågor i syfte att skapa en öppen diskussion för att ha en möjlighet att ta del av respondenternas egna känslor samt åsikter i ämnet. Urvalet har genomförts genom ett subjektivt sådant, på två olika sätt. Sex av respondenterna är anställda på konsultföretag som placerat sig på listan som Sveriges bästa arbetsplats 2012, på placering från ett till tio. De övriga fyra är anställda på mindre konsultföretag, vilka har handplockats. Detta för att få stor bredd på svaren, för att bidra till ett bättre resultat.

  Slutsatsen visar att flödet av ständigt nya idéer som publiceras på olika sätt i dagens samhälle bidrar till olika åsikter och påverkar respondenterna olika. Detta på grund av vissa omständigheter, bland annat avseende mängden erfarenhet eller om de arbetar på ett större eller mindre företag. Samtliga av dessa parametrar är av betydelse i deras åsikter avseende idéernas påverkan på respondenternas arbetssätt.

  Majoriteten av samtliga respondenter är positiva till den ständiga utvecklingen av idéer. Dock var respondenterna skeptiska till innehållet av dessa idéer då de uttryckte att stora delar av de nya idéerna var upprepning av tidigare.

  Vidare uttryckte respondenterna avseende hur de tog del av idéer samt tillvägagångssätt vid införande, att värdet av idén var av större vikt än legitimitet av den.

 • 202.
  Arvidsson, Elin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Spreitz Elings, Helena
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  "Buy less, choose well": En studie om Slow Fashion och ökad försäljning hos svenska modeföretag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Kate Fletcher coined the concept of Slow Fashion in 2007, as a reaction to the throwaway society, called Fast Fashion. Fast Fashion is all about companies who choose to work in a quick and cheap way, while Slow Fashion is all about designing, producing and living in a better way for the environment and social sustainability.

  Purpose: The purpose of the study is to explore if, and in that case how, fashion firms can combine encouragement to Slow Fashion by their marketing and at the same time be able to increase sales in their business, or if it is even possible to combine.

  Theories: The PESTLE-model by Baines (2011), Sustainability model by Söderqvist et al. (2014), Seven forms of sustainable fashion by Green Strategy (2014), Slow Fashion Process by Pookulangara & Shepard (2013) and Marketing Mix by Baines (2011).

  Method: A qualitative method has been applied to the study, where four semi-structured interviews from selected Slow Fashion firms have been made, also homepage inspections and facts about the firms has been collected as secondary data.

  Conclusion: The conclusion of the study is that it is possible for fashion firms to combine encouragement to Slow Fashion and at the same time be able to increase their sales. This is possible through widening their range of products or stealing costumers from the Fast Fashion industry.

 • 203.
  Arvidsson, Ingela
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Blomstedt, Linnea
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Företagsrelationer ur individens perspektiv: En kvalitativ branschstudie om relationer i försörjningskedjor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Relationer i leverantörskedjor, långsiktiga företagsrelationer och samarbete mellan företag är områden som ges alltmer fokus från såväl företagsvärlden som vetenskapen. Forskningen visar att relationerna mellan företagen har blivit djupare och att man samarbetar i större utsträckning med såväl leverantörer som kunder. Det är inte längre enskilda företag som står i fokus, utan hela kedjor av leverantörer samarbetar för att skapa en produkt till slutkunden.

  Studier om leverantörskedjor och företagsrelationer har dock i stor utsträckning varit kvantitativa och personperspektiv saknas. Utifrån detta är syftet med denna studie att undersöka hur individer som arbetar med företagsrelationer upplever dessa relationer och att relatera till teorier om relationer i leverantörskedjor och företagsrelationer kopplat till främst det logistiska fältet.

  I denna studie har tre kvalitativa intervjuer genomförts och empirin från dessa har sedan jämförts med teorier om formalisering, interpersonella relationer, relationer i leverantörskedjor och relationsskapande.

  Intervjupersonerna och forskarna har stora likheter i tankarna kring till exempel hur relationer och samarbete definieras, vikten av tillit och ärlighet, samt individens roll i företagsrelationen. Frågetecken väcks dock om hur teorin kontra empirin beskriver inledningen av samarbetet, samt till viss del vad långsiktiga relationer innebär.

 • 204.
  Arvidsson, Isabell
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Dong, Andi
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Värdeskapande för företag: En kvalitativ studie om hur företag kan arbeta med värdeskapande innehåll i en digitaliserad och konkurrerande miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: Marketing has undergone several eras due to radical conversions. It has come to an increasingly digitized environment with people constantly connected to the Internet and companies that are increasingly visible on digital platforms. In marketing, this digitization has meant fundamental changes and conditions that extend beyond the physical scope of the company. Consumers' increased power and impact in combination with the changing conditions of digitization imposes higher demands on companies that need to find new strategies with content that generate added value to compete in the market. Companies unable to turn to the changed reality are at risk of bankruptcy.

  The purpose of this study is to chart how companies can apply value-creating content to adapt to digitization in a competitive environment. In order to investigate the problem, a qualitative approach has been used in which interviews have been conducted with five companies that are involved in value-creating content and marketing strategies. The theory of the study has been gathered from previous research and includes value-creating content, digital strategies, competition strategies, differentiation and positioning.

  The conclusion is that the factors that are important when businesses are to use value-creating content, is that they should have an in-depth perspective with the customer in focus. Companies that work with value-creating content should have a creative approach and be honest in their storytelling. They also need to work with a long-term strategy that repeatedly need to be evaluated time after time because value-creating marketing is not just a tool, it's more an approach.

 • 205.
  Aschberg, Lia
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Wernberg, Madeleine
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Marknadskommunikation i offentlig sektor: En studie i kommunalt marknadsföringsarbete2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: På 1990-talet började man att använda nya sätt att organisera och styra kommunala verksamheter på. Dessa nya lösningar bygger på marknadsidéer och förebilderna är hämtade från den privata företagsvärlden. Det är idéer som ska generera produktivitet, effektivitet och kreativa organisationer. Det centrala begreppet är företagisering. Konkurrens och kunder har därmed blivit nya ord för kommunenheterna.

  I dagens marknadssamhälle har marknadsföring en nyckelroll. Marknadsföring har tidigare främst varit ett verktyg för företagssektorn, där företagen anstränger sig för att synas då de vet att det är av avgörande betydelse för deras konkurrenskraft och lönsamhet. I och med att kommunal verksamhet inte har som mål att vare sig öka försäljning eller ens gå med vinst får marknadsföringen därför här ett något annorlunda syfte.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att försöka nå insikt i hur kommunalt marknadsföringsarbete fungerar. Förutom detta ämnar vi även ta reda på huruvida den nya relationsmarknadsföringens grundläggande egenskaper och metoder är anammade i detta arbete och i så fall med vilket syfte samt vad de anser att detta arbete genererar för den kommunala sektorn.

  Metod: Denna uppsats är en fallstudie baserad på ett material innehållande primär information i form av intervjuer samt sekundär information i form av forskningsrapporter, litteratur och artiklar.

  Teori: Det teoretiska resonemanget utvecklas med avstamp utifrån relationsmarknadsföringen vilket är ett relativ nytt begrepp inom marknadsföringens sfär. Detta i sin tur leder vidare till marknadsföringsverktyget sponsring och vad dess användande kan leda till.

  Slutsats: Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att syftet med kommunalt marknadsföringsarbete främst handlar om att öka intäkterna och minska utgifterna. Anledningen till att kommunal sektor arbetar med relationsmarknadsföring är främst för att trygga den kommunala arbetskraftsförsörjningen i framtiden samt att frambringa fler arbetstillfällen.

 • 206.
  Asfar, Mattias
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Kaspo, Norman
  Kreditbedömnings- och kreditbeviljningsprocessen efter avskaffandet av revisionsplikten: Utifrån bank perspektiv gällande mindre bolag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den 1 november 2010 beslutade den svenska regeringen att avskaffa den obligatoriska revisionen för småföretag. Effekten av det effektiva ändringsförslaget framkallade några problematiska faktorer. I samband med avskaffandet av revisionsplikten har de mindre bolagen varit tvungna att strukturera om de finansiella underlagen för att optimera sina chanser till beviljad kredit. Betydelsen av förtroende mellan banken och företagen har visat sig vara viktig del vid ansökan av finansiella medel. Processen omfattar flera steg inklusive korrelationen mellan risk och förtroende.

  Syfte: Undersökningen granskar bankernas kreditbedömnings-och kreditbeviljningsprocess och hur dessa processer har påverkats efter avskaffandet av revisionsplikten, samt studera hur betydelsefull en auktoriserad revisor är för de mindre aktiebolagen.

  Metod: I syfte att besvara undersökningens frågeställning har studien använt sig utav ett kvalitativt tillvägagångssätt i form av semistrukturerade intervjuer med en deduktiv ansats. Undersökningen har genomförts genom att intervjua tre olika kontorschefer hos storbankerna samt utgått från vetenskapligt ramverk för att tolka den insamlade empirin.

  Slutsats: Ett transparent och seriöst företag kan dra nyttan av att bibehålla trovärdigheten för det redovisade resultatet i kombination med ett starkt förtroende mellan parterna. En objektiv värdering av affärsrelationen är således ett viktigt steg i kreditbeviljningsprocessen. Banken måste garantera att företagets finansiella uppgifter är korrekta. Resultaten tyder på att en väsentlig och tillförlitlig affärsrelation ger en betydande trygghet för banken, där revisorns betydelse är tongivande men inte den viktigaste beståndsdelen i alla situationer.

 • 207.
  Ask, Marie-Michélle
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Robertson, Frida
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Co-branding och dess effekter på Brand Equity: En fallstudie på samarbetet mellan Prada och LG2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This dissertation is a case study on the Co-branding between Prada and LG, ”The Prada phone by LG”. The purpose of the study is to broaden the understanding of Co-branding and the effects this type of collaboration can have on a company’s brand. The research questions are: “What effects can a Co-branding have on a company’s Brand Equity?” and “How can these effects be measured?”. The study has been made using questioners, which have been exposed in diagrams. The sampling frame used is the target group for “The Prada phone by LG”. We decided to construct the questioners by using the four parts of Aakers theory of how to measure Brand Equity. The parts that were relevant for the study were brand loyalty, brand knowledge, perceived quality and brand associations. Through this study we have developed a tool to measure Brand Equity and we have established a, for this study, relevant way to measure the effects of a Co-branding. The result of the study showed that the Co-branding ”The Prada phone by LG” has given positive effects on all four parts of Brand Equity on LG: s brand.

 • 208.
  Askery, Johannes
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Niemi, Jaana
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Finanskrisens påverkan på Stockholmsbörsens volatilitet: En jämförande studie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 209.
  Asklöf, Anders
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Arbinge, Jonas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Hållbarhet, lönsamhet och det eventuella sambandet däremellan: En kvantitativ studie om hållbarhetsredovisningens effekt på lönsamhet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose was to examine the correlation between public companies registered CSP and CFP. This was examined through the use of a Correlation matrix and the use of multiple regression analysis. These were then used to answer the studies specific subquestions which in combination with one another related to the main topic which is correlation between CSP and CFP. The data was provided by Folksam from their sustainability index from 2013. 

  The study’s results are discussed from the theoretical framework, consisted of stakeholder theory, agency theory and legitimacy theory. The data was ambiguous and therefore no conclusion can be drawn as to whether these factors correlating to one another. 

 • 210.
  Aslamy, Sonia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Purkovic, Samira
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Arbetsinnehåll och yrkesroller inom apoteksmarknaden efter omreglering2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  July 1, 2009 saw a government deregulation of pharmacies in Sweden, which meant that private operators were given access to this market. The pharmacy market had previously been entirely controlled by a state monopoly. The purpose of this report is to study how the running and governance of pharmacies has changed since this deregulation, both within the state’s own corporation and the privately owned pharmacies. Furthermore, we examine how this has influenced the roles of the different professional groups and their working conditions as compared to during the monopoly period. The study was conducted by using a qualitative method together with an abductive approach. The sample for the study included staff from twelve pharmacies in southern Stockholm in both state-owned and private pharmacies. The 16 participants in the interviews were presented with semi-structured questions. In order to arrive at relevant results, we have focused on theories such as New Public Management, Total Quality Management and Profession Theory, along with Bourdieu's theory and its key concepts. The results of the interviews were then analyzed on the basis of these theories, and the study shows that the deregulation of the pharmacy market has affected the content of the staff’s jobs, whether they work for the state corporation Apoteket AB, or for the privately owned pharmacies. The market today has become more competitive, which means that each pharmacy must work with continuous improvements in their service. Organization has undergone changes especially as concerns staffing levels, and the number of employees has decreased. Fewer people are working but they each have more responsibility, new tasks and a higher level of work-related stress. Some things that the pharmacy employees say in the study suggest that their work has become more statistically controlled, that they are obliged to follow profitability goals set by management and that new techniques of quality management in most organizations have consequences for the professional groups impacting upon their self-esteem and sense of professional identity.

   

  Keywords: Pharmacy market, Deregulation, Apoteket AB, Privately owned pharmacies

   

 • 211.
  Asplin, Amanda
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Schou, Anna
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Influencers trovärdighet vid samarbeten: En kvalitativ studie om följares förtroende gentemot influencers2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Before digitization, it was increasingly difficult to reach new target groups. However, during the early 2000s, this changed when the web 2.0 emerged with the "dot-com" bubble. This paved the way for a new phenomenon, social media that is a way for users to share their views and thoughts. Using social media as a marketing strategy has contributed to an increasing number of companies being able to reach a wider audience. This has led to a new concept which is influencers, where they can influence their followers via their social media, which companies have started to use. By implementing this in their marketing strategies, it allows them to reach new target groups and markets. However, it can be difficult for the followers to decide what is genuine or not when marketing is via influencers.

  Purpose: The purpose of this study is to investigate how the relationship of the followers to influencers is affected by different collaborations between companies and influencers.

  Method: This study implements a qualitative research strategy where semi-structured interviews and observations have been applied to collect the empirical material. To get a variation in the result, 12 respondents of different ages and genders have been interviewed.

  Conclusion: Based on the results of the study, it has proved important that an influencer shows authenticity, in order for the followers to trust them and that values should be consistent with the image they want to convey. The conclusions also show that previous relationships to an influencer and how often they make a collaboration can play a crucial role in how the followers receive it.

 • 212.
  Asplin, Andrea
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  von Sterneck, Louise
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Värdeskapande aktiviteter online: En kvalitativ studie om kunders upplevelse på e-handelsplattformar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Even though the fashion industry has grown to become one of the most digitized and consumed industries in the world, it seems to be an issue for physical fashion companies to break through within ecommerce. This is due to the lack of ability for physical companies to adapt to the digital development and the changing customer behavior prevailing on the internet. E-commerce has gone from selling goods and comparing prices online, to provide valuecreating experiences for customers. As a result, the competition has drastically increased, which makes the customer able to easily move and choose between a variety of e-commerce platforms. As an increased understanding of customer experience in e-commerce can provide profit-sharing competitive advantages, it is important for physical fashion companies to take customer preferences into account.

  Purpose: The aim of this study is to generate an understanding of valuecreating activities in e-commerce and what customers value on ecommerce platforms.

  Methodology: This thesis is based on a qualitative research strategy with an abductive research approach. The empirical material has been collected by means of semi-structured interviews and observations with seven respondents in the ages between 19 and 40 years.

  Conclusion: Based on the results of the study, it is necessary for fashion companies to maintain an utilitarian and hedonic approach to generate value-creating activities. The conclusions indicate that the utilitarian activities should be designed in a standardized manner, while the hedonic activities rather should keep an unique and distinctive approach.

 • 213.
  Asplund Klingstedt, Madeleine
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Carlsson, Kajsa
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  En studie av individers interaktion med företag på Instagram2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social media is today a large and important part of most people's everyday lives. The combination of the high user frequency, ready availability and cost efficiency makes social media an attractive marketing channel. Instagram is one of the largest players on the Swedish market and it is based on visual content. Because of the focus on visual content, Instagram is a more complex service to analyze and therefore research on this service is still limited.

  We have chosen to examine the service Instagram from a marketing perspective in order to identify which factors make individuals choose to follow and interact with companies on Instagram. This was done through a combination of quantitative- and qualitative data in the form of a questionnaire and semi-structured interviews. The study showed that it is common that individuals follow companies on Instagram but that they are selective regarding which companies they choose to follow. They need to gain some sort of value from the account in order to continue to follow and interact with the company on Instagram. For a company to be interesting to follow and interact with on Instagram it is required that the company meet a number of parameters which are presented in the study. Most common was a continually updated stream of visually appealing and inspiring images and videos. The study also shows that there is a majority who feel they have a better relationship with companies they follow on Instagram compared to the companies that they don’t follow on Instagram but do follow on other social media.

  Based on the conclusions of this study companies that are active on Instagram and therefore communicate mainly through visual content have a lot to gain. By using this study companies can develop a strategy to optimize their presence on the Instagram in order to get people to interact with them, to expand the knowledge of the company on the market, strengthen relationships and to increase the company's sales.

 • 214.
  Asry, Imane
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Azad Khan, Kamran
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Normbrytande reklam idag: Ett branschperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att identifiera hur normbrytande reklam används som verktyg i företags marknadskommunikation. Som en del i syftet undersöks även vilka konsekvenser detta får för företag och dess kunder.

  Metod: För att uppfylla syftet genomfördes studien med en kvalitativ forskningsstrategi där fenomenologi tillämpades. Sju yrkesverksamma intervjupersoner inom reklambranschen valdes ut och intervjuades för att få en förståelse kring fenomenet normbrytning. Adaptiv metod och följande teorier: Konvergent marknadsföring, Linear model of communication , relationsmarknadsföring, multikulturell marknadsföring, marketing communication mix och kundbaserat varumärkesvärde.

  Slutsatser: Studiens slutsatser mynnade ut i att företag ser lönsamhet i form av försäljning, innovativa konkurrensfördelar och en förändring av normer i reklamvärlden och samhället. Företag når även en bredare målgrupp genom syftesdriven kommunikation som får mottagare att sprida kampanjer som berör de vidare. Vi kan också konstatera att normbrytande reklam idag används som ett verktyg för att komma närmare kunden och det som kommuniceras ut mot kunden ligger i grund i ett relationsskapande.

 • 215.
  Ates, Ishak
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Sahel, Lina
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Ledarskap är kommunikation, kommunikation är ledarskap: en kvalitativ studie på den svenska dagligvaruhandeln2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of the study is to create a deeper understanding of how the internal communication in the Swedish daily trade is affected by the leadership. The study also aims to investigate employees' experiences of the leadership's communication.

  Research questions: - What impact does leadership have on internal communication in the Swedish daily trade? - How is the manager's communication experienced by employees?

  Theoretical frame of reference: The frame of reference starts with central concepts that include leadership, leadership style, communication, internal communication and communication channels. Then two communication models are applied: Shannon and Weaver's communication model and Schramm's communication model

  Method: A qualitative study with an abductive approach. The respondents were selected through a convenience selection and then semi-structured interviews were conducted.

  Results: The study's results show that leadership has an impact on communication internally in the Swedish daily trade. Internal communication is influenced by the type of leader and the leader's choice of communication channels. The study also shows that there are weaknesses in leadership that make information dissemination to employees difficult.

 • 216.
  Atmane, Miriam
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Olsson, Elin
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hur bra är de svenska universiteten och högskolorna på att kommunicera till utländska studenter?: En kvalitativ studie om hur utländska studenter uppfattar svenska högskolor och universitets kommunikation inför och under utbytesstudier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: To create an understanding of how foreign students perceive the communication they receive from universities and colleges before and during exchanges with regard to cultural differences.

  Theory: The theoretical framework of this study is based on three different theories and prior research. The three theories are Shannon & Weaver’s (1963) The Linear Communication Model, Duncan & Moriarty’s (1998) The Scope of Marketing Communications and Hofstede et als (2011) cultural theories. Scientific articles on culture and communication were used to see how university communication is applied in practice.

  Method: The research has been conducted with a qualitative research with a deductive approach. Two focus groups took place in order to carry through with the research. These groups equally consisted of four participants each. The topics of the discussion amongst them were culture and communication. The participants are foreign students studying at Södertörn University College in Stockholm during the spring semester of 2016. The selection of participants was made with a convenience sample where contact was made through email invitations of participation in a focus group.

  Conclusion: The study has shown that all of the participating foreign students perceived the communication they had with the Swedish university as effective and informative. It was also clearly for them whom they could go to when help was needed in certain matters. Additionally, it was also shown that cultural differences have a moderate effect on the perception of the communication in the organizational culture of higher education.

 • 217.
  Attefjord, Julia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Lalovic, Irena
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kvinnors entreprenörskap: Politiska incitament och stödsystem för kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och omsorg2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to analyze and generate a deeper understanding of the development of the policies that affect women’s entrepreneurship within the health and social care.

  Method: In order to answer the research question and to fulfill its purpose, the study has been conducted with a qualitative approach where a qualitative text analysis has been conducted. This in order to find information as well as analyze the legislative changes and other incentives introduced to promote women’s entrepreneurship.

  Empiricism andAnalysis: The material underpinning the study consists of Government documents, documents from the State Public Investigations and documents from the Swedish Agency for Growth and other Authorities, all of which have been used and carefully studied to identify the most prominent and relevant themes based on the purpose of the study and the previously presented theoretical reference framework.

  Conclusions: The conclusion that can be drawn is that policies that have had an impact on women’s entrepreneurship have been varied, with incentive initiatives that both inhibited and motivated women’s entrepreneurship in the industry. We have identified that the policy initiatives undertaken had starting points including the promotion of regulations that govern women’s entrepreneurship. Historic law barriers still exist today, explaining the differences between men and women’s entrepreneurship, which means that it is therefore necessary to revise the regulations. In addition to revising regulatory frameworks, improved knowledge, but also efforts to break the norms and stereotypical images about women’s entrepreneurship, are required by evening segregation between women’s and men’s entrepreneurship. In order to promote women’s entrepreneurship, they need the same right to external financial assistance to start, run and develop companies like the opposite sex, that is, the man.

 • 218.
  Attersand, Johan
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Svensson, Jesper
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Ideella föreningars nyckeltal: Studie av 2006 års årsredovisningar i ideella föreningar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
 • 219.
  Attling, Ida
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ingvarsson, Linda
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hållbarhetsredovisning: en studie om hur företag använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle där vi förbrukar allt mer resurser har frågorna om hur vi ska göra för att få en hållbar utveckling blivit allt viktigare. Det finns ett stort intresse för dessa frågor och många ställer krav på företagen att ta ansvar för sin påverkan på samhället och att arbeta för en hållbar utveckling. Detta har lett till att många företag idag arbetar med och även redovisar hur de arbetar med ansvars- och hållbarhetsfrågor.  Regeringen har ställt kravet att alla statliga bolag från och med räkenskapsåret 2008 ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI). GRI är ett ramverk för hållbarhetsredovisning som kan användas som ett verktyg för att redovisa, utveckla och styra hålllbarhetsarbetet med. Syftet med denna studie är att undersöka om företag använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet samt hur företagen använder det. Studien genomfördes som en fallstudie där kvalitativ data samlades in genom intervjuer. Datainsamlingen bestod främst av intervjuer med de hållbarhetsansvarige på fyra företag i Stockholm.

  Genom studien kunde slutsatsen dras att de fyra undersökta företagen inte använder GRI som ett verktyg för att förbättra hållbarhetsarbetet i direkt mening. Däremot använder företagen GRI indirekt då ramverket behandlar områden som företagen redan har arbetat med. Hållbarhetsredovisningen används främst som ett renodlat redovisningsverktyg. En trolig förklaring till detta är att företagen redan hade väl utvecklade hållbarhetsarbeten samt att företagen såg svårigheter med att arbeta med GRI. En möjlig förklaring kunde även finnas i anledningarna till att företagen började använda GRI. Studien visade att företagen hade svårigheter med att urskilja vad som lett till en viss förändring, vilket gjorde det svårt för dem att veta om GRI var orsaken till den. En annan slutsats som kunde dras var att hållbarhetsredovisningen inte lett till många och stora konkreta förändringar i företagen. De förändringar som gick att urskilja var vissa förändringar i de interna rutinerna, ändrat fokus på hållbarhetsfrågorna och bättre struktur på hållbarhetsredovisningen. Genom studien kunde även slutsatsen dras att inget av företagen direkt använde indikatorerna som utgångspunkt för hållbarhetsarbetet. Samtliga företagen använde sig av olika styrtal och nyckeltal som de redan innan GRI tagit fram och arbetat med. En del av dessa var desamma som vissa indikatorer vilket innebar att indikatorerna indirekt blev en utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. Slutligen kunde slutsatsen drag att företagen använder hållbarhetsredovisningen i andra former än som ett verktyg för att utforma hållbarhetsarbetet,  så som att lyfta hållbarhetsfrågorna på företaget.

 • 220.
  Atto Demirdag, Maria
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Södergren Öglü, Filiz
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Aktuariella antaganden: En studie om svenska koncerners val2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to investigate whether there is a correlation between the actuarial assumptions, of listed groups in Large Cap on the Nasdaq Stockholm, equity ratio and their pensionplans funding status.

  Method: The study is based on a quantitative research method, where the analysis of annual reports takes place. The quantitative research method has enabled the paper to perform related analyzes and comparisons of means between groups, for listed companies equity ratio and pension obligation, and the relation to its actuarial assumptions. Correlation measurements are made using a non-parametric method, Spearman's rho, then further tested using one-sided hypotheses t-test.

  Theory: The backbone of the thesis is presented using two theories, earnings management and the principal-agent theory. These theories are intertwined with the previous researches, which also dealt with the essay topic of earnings management in previous years and in other countries.

  Empirical: Correlation analyzes between the studied actuarial assumptions and corporate groups solidity and pension financial status is presentedusing tables and charts. These are further analyzed using hypothesis tests and scatterplots.

  Conclusion: All tests resulted in very weak correlation between the different variables and can there for not be classified as significant. The conclusion that companies, listed in Large Cap on Nasdaq Stockholm, tend to make its actuarial assumptions in order to try to achieve a certain equity ratio, or to try to get their unfunded pension plans seem more funded than they actually are, is not possible to make.

 • 221.
  Aulin, Max
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Utoslahti, Sebastian
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Revisionspliktens avskaffande: Komplikationer som kan uppstå i Byggbranschen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om hur revisionspliktens avskaffande kommer att påverka byggbranschen. Det är de kontrollmetoder som överentreprenörer samt skatteverket och ekobrottsmyndigheten har som står som fokus i undersökningen. Byggbranschen har länge haft problem med ekonomiskbrottslighet, i och med att revisionsplikten avskaffas så ser antagligen många underentreprenörer en möjlighet att friare kunna bedriva oseriös verksamhet.

  Det är inte enbart de oseriösa underentreprenörerna som kommer att drabbas utav dessa förändringar utan samtliga aktörer som ingår i denna undersökning. Men syftet med denna undersökning är att skapa en bild av möjliga förändringar för underentreprenörer, dvs. för små byggföretag som kan uppstå efter avskaffandet av revisionsplikten på grund av ändrade kontrollmetoder.

  Viktigaste resultaten som undersökningen kom fram till var att revisionspliktens avskaffande i överlag inte kommer att påverka utformningen av framtida metoder och verktyg för kontroll. Samtidigt finns det misstankar om att brottsligheten kommer att öka i branschen. Förändringar i rutiner för kontroll kommer att ske men det är inte enbart en påverkande faktor det att revisionsplikten avskaffas, utan man tror i det stora hela att förändringarna hur som helst skulle ske. Kontrollmetoderna väntas bli hårdare.

  Undersökningen gick tillväga genom e-post - och telefonintervjuer med representanter från NCC, Skanska, JMW Bygg AB och Metrolit Byggnads AB som representerade överentreprenörerna. Intervjuer genomfördes även med en representant från vardera Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten på deras arbetsplatser. Respondenternas svar låg sedan till grund för de slutsatser som drogs.

 • 222.
  Avdic, Indira
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Carlsson, Peter
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Chamoun, Beky
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Zakardissnehf, Katarina
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Svartarbete bland frisörer2005Student paper second term, 5 points / 7,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Storleken på den svarta sektorn av Sveriges ekonomi är betydande, och bland frisörer är skattefusket utbrett. En del av problemet är att somliga människor väljer att klippa sig svart utanför salonger, ofta hemma hos någon. Uppsatsen behandlar hur frisörbranschen påverkas konkurrensmässigt av detta. Fokus ligger på hur ägare till frisörsalonger påverkas.

  Två undersökningar har utförts för att utreda problemet. Den första är en kvantitativ ansats, där resultatet från en enkätundersökning visar hur omfattande problemet att klippa sig svart är. Denna har följts med en kvalitativ ansats, bestående av intervjuer med åtta ägare till frisörsalonger, för att få deras syn på problemet.

  Resultatet från enkäten är att 45 % av de tillfrågade uppgav att de klippt sig svart hemma hos någon, och betalat för detta. Bland kvinnorna svarade 24 % att detta sker regelbundet. Pris anges som vanligaste orsak.

  Hälften av de tillfrågade frisörerna anger att de inte påverkas konkurrensmässigt av denna typ av klippning, då de nischat sin verksamhet till att erbjuda en hög servicenivå (till ett högt pris). Den andra hälften, som framförallt var frisörer med priser mellan 120 och 220 kronor, menar att de påverkas som en del av konkurrensen inom frisörbranschen. För att kunna behålla sin kundkrets måste de hålla så låga priser att kunderna stannar kvar, men inte så låga att de inte kan täcka sina omkostnader.

 • 223.
  Averstad, Markus
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Eriksson, Markus
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  CSR och B2B, olja och vatten?: En undersökning av CSR som konkurrensfördel inom Business-to-Businessmarknaden2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 224.
  Awdisho Danial, Flouna
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Nikolic Jevremovic, Ivana
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Ren eller oren revisionsberättelse?: En studie om faktorers påverkan på utfallet av en revisionsberättelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The audit market has changed during the recent period due to scandals such as the Enron scandal and the abolition of auditing obligations 2010. When fraud occurs in the company's financial reports, its auditors are usually accused of being responsible as their main task is to review the companies' financial reports. The auditor gives the firms either an unqualified or qualified auditor’s report. An unqualified auditor’s report is seen as a “quality stamp”. Previous research has shown that a variety of factors affect the outcome of an unqualifiedand qualified auditor’s report. The purpose of this study is to investigate whether the chosen factors of the study are related to an audit report, in order to understand which factors can be associated with a qualified audit report. Based on a quantitative method, empirical data has been collected from 377 micro-, small and medium sized companies' annual reports in Stockholm, and were analyzed using simple and multiple logistic regression analysis with eight different independent variables. A statistical significance on the variables; solvency and return on total assets, is found in both the simple and multiple logistic regression analysis, whereupon the zero hypothesis could be rejected for these. The lower the solvency and return on total assets, the greater the likelihood of an auditor leaving a qualified auditor’s report.

 • 225.
  Axelsson, Andréa
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Samulesson, Hanna
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Att marknadsföra kunskap: En studie av utbildningssektorn ur ett kommunikationsperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marketing of education is a phenomenon which has been developed throughout the increasing competition within the educational sector. The focus of this paper is the marketing made by upper secondary schools (grade 10-12) in Stockholm. The competition in this area is increasing partly due to the growing number of private schools. However, this is a phenomenon seen only in larger cities with several schools available. There are over 170 upper secondary schools in Stockholm and the students freely can choose among these. This fact is another contribution to the highly competitive market where the schools act.

  The purpose of this paper is to study in which way schools in the educational sector use communication strategies to communicate a message to their target audience. The study highlights the communication between the school and the student. The method for the research is both qualitative and quantitative. Data has been collected from interviews with marketing managers at the schools and from surveys with students. A group- interview has also been made with students in secondary schools (grade 9) just before their upper secondaryschool choice.

  The conclusions of the research are that all of the schools in the study actively work with marketing and are aware of the importance of marketing for their organisation. The schools examined in the study have all different communication processes, mainly because of thedifferent assets in terms of competence and marketing budget. The student’s attitudes towards the schools do most often correspond to the message the schools want to communicate. The paper shows that none personal communications, like advertising, direct commercials and radio commercials do not affect the student’s choice of school to any high extent. The factorsthat do affect the student’s choice are their plans for future profession, available programs on the school, geographical location and reputation.

 • 226.
  Axelsson, Cecilia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Sandström, Therese
  Skattefinansierad sjukvård- är marknad och konkurrens svaret?: En analys av kostnaderna i upphandlad sjukvårdsverksamhet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the past decades, the structural reforms of the public sector has created incentives for legislation that is meant to stimulate competition between operators acting in the health care market. A raised attention to this type of market which is characterized by increased privatization has led to the study's purpose which is to investigate the correlation between the proportion of the net cost (the tax-funded health care) performed by private firms and net costs per medical visit (tax-funded activities / visits) in the two health care branches primary care and "specialized somatic care”. Further on, this study describes the impact of the increased market orientation in the public sector the past ten years. The theoretical framework deals with areas around quasi-markets, cost-benefit, the system of choice and the New Public Management. The study is based on a quantitative bivariate analysis where the variables “percentage of private providers of net cost” (independent variable) and the “net cost divided by the number of visits” (dependent variable) is investigated between 2005 and 2014. The statistics has been collected from the Municipality and county database Kolada for the total sample which consists of the 21 regions and counties in Sweden. A regression and correlation analysis was conducted in both the “specialized somatic care” and primary care to ascertain whether there is a linear numerical relationship between the two variables and to what extent the independant varible affects the dependent one. A negative correlation was found in both of the study groups for the whole period, where a strong correlaton can be proved for some of the years where net costs per visit in health care generally drops for each percentage county council purchases of private activity increases. The result also shows that there are regional differences where the share of private providers in large extent can be reflected in the population density.

 • 227.
  Axelsson, Hanna
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Olsén, Therese
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Sinnesstimulering: En deskriptiv och explorativ studie om hur stimulans av de mänskliga sinnena kan användas för att påverka och skapa en upplevelse för kunden2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Marketing gives no distinctive effect today and consumers become visually over-stimulated by all the different advertising messages. Due to this, companies must create a deeper and more personal connection to reach their customers. By making use of the emotional elements of a product it makes the customer perceive the product more as an experience instead of just its functioning. Putting the five human senses in focus makes the creation of an experience. By using more than one sense an added value can be created, which means that companies cannot only focus on the core product. The previous research on this subject is rather thin; therefore the authors found it interesting to investigate this phenomenon.

  The purpose of this study, which is based on a sender perspective, is to in a descriptive and exploratory study investigate how a number of selected participants are working strategically and tactically with stimulation through the five human senses in environments and products.

  The study consists of a combination of a qualitative and a quantitative approach. Foremost a qualitative method has been used, six personal interviews with informants from two museums, two stores and two products has been conducted. The authors found it interesting to combine the experience of visiting a museum with stores and products, where it is less obvious to naturally stimulate the senses. Previous research has been collected as a basis for interpreting and analyzing the results out of the collected empirical data.

  The conclusion of this study is that by involving the senses an experience is created for the customer, which leads to an added value. The participants in this study have managed to stimulate several senses and through that their message has become stronger.

 • 228.
  Axelsson, Jens
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Dahlgren, Emma
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Green Wheels: en studie om transportbranschens miljöarbete mot minskat utsläpp av växthusgaser2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då miljö är ett ämne som får större och större utrymme i politiken, medier och våra dagliga liv så blir det en viktig aspekt som företagen måste ta hänsyn till. Transporternas utsläpp av växthusgaser utgör en tydlig miljöpåverkan och regeringen har därför satt upp mål om att utsläppen ska minskas med minst 40 % fram till år 2020. Syftet med undersökningen är att undersöka hur transportföretagen arbetar med miljömål för att minska utsläppen av växthusgaser, vilka arbetssätt de använder sig av och vilka effekter de kunnat urskilja. För att kunna ta reda på hur de resonerar kring och arbetar med att minska utsläppen har vi gjort en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer hos åtta stora transportföretag som verkar inom Sverige. Vår teoretiska referensram från tidigare forskning och litteratur infattade Den logistiska målmixen, Resursflöde, Grön Marknadsföring och TQEM. Studien visade att företagen är medvetna om regeringens mål men arbetar utifrån sina egna. För att minska ner på utsläppen av växthusgaser arbetar de främst med effektivare logistik, ecodriving och till viss del alternativa drivmedel. För att möjliggöra fortsatta förbättringar så kommer det behövas ytterligare stöd i infrastrukturen.

 • 229.
  Axelsson, Tina
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hogby, Andreas
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Business Intelligence: En studie om den upplevda nyttan av att använda BI-system2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An information society under constant development enables organizations to have access to a growing supply of information. Handled in an efficient manner, information can be a valuable, competitive resource. This can be achieved by investing in a Business Intelligence system (BI system). BI system's main function is to manage large amounts of unstructured data, convert it into useful information, which in turn will be used as a basis for performance management.

  The purpose of this study is that, through qualitative, semi-structured, in-depth interviews, to examine the perceived benefit of using BI systems to support business governance. This benefit is analyzed using theories such as traditional, bounded and flexible-bounded rationality, cognitive bias and theories of man's ability to think intuitively and reflective. The benefits of BI systems will also be analyzed using the theories of the communication process, conflicts in decision making and DIKW pyramid describing the process data, information, knowledge, wisdom. It also analyzes the benefits of BI systems using agency theory.

  The results show that users of BI systems are experiencing the benefits as follow: BI systems provide increased access to information in the organization, increasing the ability to handle large amounts of information, creating more fact-based decisions, freeing up time for analysis, reducing opportunistic behavior and facilitates internal communication. This creates flexibility in the bounded rationality, a more reflective decision-making process that improves the prospects to make rational decisions. Users go higher up in DIKW pyramid. BI systems reduce the information asymmetry between principal and agent. BI systems reduce uncertainty in decision reducing the risk of conflict. Training and practice are essential for BI systems to generate benefits. Unlike previous research, this study shows that BI systems are well integrated into organizations as well as live up to expectations. A new aspect of BI systems is that they reduce the risk of opportunistic behavior.

 • 230.
  Axling, Louise
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Lindh, Pernilla
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Ledarskap i medicinteknikbranschen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medicinteknikbranschen är en högteknologisk och innovativ bransch som karaktäriseras av snabba förändringar och dynamik, enligt branschorganisationen Swedish Medtech. Det är även den bransch i Sverige som har störst andel kvinnor i företagsledningarna. I en föränderlig miljö anses den organiska organisationsstrukturen vara mest lämplig och den ledarstil som anses mer kompatibel med organiska organisationsstrukturer är den så kallade "feminina" ledarstilen. Syftet med denna uppsats är att se hur ledarskapet ser ut i den medicintekniska branschen, och om det finns en typisk ledarstil oavsett kön.

  Studien har genomförts som en kvalitativ studie för att få en bred och omfattande överblicksbild av hur ledarskapet sker i praktiken. Flera teorier har använts, men fokus har legat på kontingensteorierna path-goal samt situationsanpassat ledarskap.

  Ledarskapet inom de undersökta företagen överensstämmer i stora drag med varandra och det har inte gått att utläsa en distinkt skillnad mellan hur männen och kvinnorna leder. De har alla framhävt vikten av att ha en nära relation till sina underställda, och att ge både känslomässigt och arbetsrelaterat stöd. Att involvera de underställda i beslut som påverkar dem är också ett gemensamt beteende, vilket är en möjlighet de har då deras underställda i hög utsträckning är välutbildade och arbetet sker intimt i små grupper.

  Utifrån analysen av det insamlade materialet har författarna dragit slutsatsen att det finns en typisk ledarstil inom de studerade företagen och att denna går att överföra till branschen som helhet.

 • 231.
  Axman, Oscar
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Nordling, Anders
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Från loj till lojal: En fallstudie avseende företag inom telekombranschen & deras förmåga till värdeskapande processer.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om att finna de faktorer som är viktiga för att företag inom telekommunikationsbranschen skall kunna behålla sina kunder då kärnprodukten inte längre räcker till som konkurrensmedel.

  Orsaker som ligger till grund för dagens situation är juridiska förändringar, globala förutsättningar samt den tekniska utvecklingen. Mot bakgrund av detta har det blivit nödvändigt att skapa värden som sträcker sig utöver kärnprodukten och därigenom tillgodoser befintliga kunders behov. De aktörer som inte klarar av detta menar vi kommer att tappa marknadsandelar och tids nog försvinna från marknaden.

  De fenomen som vi valt att peka på i uppsatsen är konkurrens, globalisering samt vikten av att skapa värden. För att belysa dessa har följande teorier valts; Värdekedja/ Värdestjärna, Målstyrning/ Processtyrning, Värdeskapande genom induktion, Involvement Theory, Affärsidé samt Service Management (Tjänstevision/ Tjänstekoncept). Ur dessa teorier har sedan följande syntes mynnat ut;

  Företaget bör:

  – genom interaktion med kunden upptäcka vad denne önskar sig av produkten/tjänsten och vad som får honom/henne involverad.

  – utforma kunderbjudandet efter de kriterier som framkommit genom interaktion, samt i enighet med företagets struktur

  – implementera den information som skapat företagets struktur, detta för att kundens önskemål skall formas till konkreta erbjudanden.

  Empirin är hämtad genom både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Två intervjuer genomfördes på mobiloperatörerna 3 samt Telenor. Den kvantitativa undersökningen gjordes på 25 privat abonnenter i Stockholm.

  Resultatet på undersökningen tyder på att de respondenter som har en hög tillfredställelse, i kombination med hög upplevd kvalité vid kontakt med företaget och framförallt med butik, också i högre grad är lojala.

  Som slutsats kan konstateras att kontakten med kunder är av stor betydelse när det kommer till att skapa fortsatt förtroende och därmed lojalitet. Detta värde, dialogen mellan företag och kund, värdesätts väldigt högt av båda parter och genererar även positiva effekter när det kommer till ytterligare kringvärden.

 • 232.
  Ayari, Jasmin
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Bouchta, Sahila
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Varumärkesbyggande: En studie om hur Telge Energi byggt upp ett grönt varumärke på den svenska marknaden2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag är samhället väldigt miljöinriktat och allt fler människor uppskattar ett utbud av hållbara resurser för en hållbar utveckling. Många företag tillämpar detta i sitt varumärkesbyggande jämsides med andra strategier och faktorer för att uppnå ett starkare varumärke.

  Vi har valt att avgränsa oss till elbolaget Telge Energi som befinner sig konkurrenspräglad bransch för att undersöka hur de byggt upp sitt varumärke. Ett av till att vi valt Telge Energi är på grund av att företaget gått ut med att de har blivit utsedda Sveriges grönaste elbolag.1Förutom att vi har god access till företaget är ytterligare ett att de även säger sig erbjuda förnyelsebar el och utmanar därmed de större konkurrenterna inom den svenska elbranschen.

  Med utgångspunkt i att få ökad förståelse för Telge Energis varumärkesbyggande har som mål att belysa viktiga faktorer och strategier som företaget tillämpat och som företag kan inspireras av. Dessa faktorer och strategier som vi har fastställt ur studien även försökt illustrera i en egen modell. Dessutom har vi även tagit fasta på brister i Energis varumärkesbyggande i relation till vår valda teoretiska referensram, som kan vara hjälp och användning för företaget i framtiden.

  Den teoretiska referensramen är främst baserad på David A. Aaker, men även Mats tidskriften Strategic decision, Bhimrao M. Ghodeswar och Elisabet Garriga och Domènec. Deras teorier har varit relevanta för denna uppsats och behandlar brand equity, framgångsrikt varumärkesbyggande, varumärkesidentitet, varumärkesledarskap, varumärkesorientering CSR (Corporate Social Responsibility). Dessa olika områden som författarna berör har oss att öka förståelsen för varumärkesbyggande samt besvara studiens syfte.

  Genomförandet av uppsatsen har bedrivits med hjälp av en kvalitativ ansats för att besvara syftet. Primärdatat består av djupintervjuer med Telge Energis ledning och sekundärdatat används främst i problembakgrunden för uppsatsen.

  I analysen har vi jämfört den teoretiska referensramen med empirin, som erhållits från djupintervjuerna för att i synnerhet uppnå en ökad förståelse för Telge Energis varumärkesbyggande samt belysa viktiga faktorer i företagets varumärkesbyggande. Resultatet från analysen visar att de faktorer och strategier som har varit till fördel för Telge Energi vid uppbyggnaden av det egna varumärket är varumärkesdifferentiering, att ha en lojal kundbas, att utnyttja ett flertal kommunikationskanaler, att skapa en bra bild av företaget med hjälp av CSR samt med hjälp av kärnvärden införliva valda tekniker och strategier för varumärkesbyggande i företagets alla funktioner och verksamheter.

 • 233.
  Aydin, Rojin
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Refai, Sofia
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Svensk Form: En studie om hur föreningen Svensk Form styrs i bakgrund av regeringens uppdrag och föreningens mål2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish design is known all over the world and is seen in national as well as in international arenas. There is only one design organization in Sweden that has the task to represent Swedish design in public. The organization is Swedish Form and it is the oldest design organization in the world. It has a huge influence in our society, within design and form. In the end of 1990 the association received its first government assignment, which still continues. A large part of this assignment involves being a venue to form and design in addition to distributing knowledge about these to the public. How is an association like this, that has a government assignment and has to follow the association prescription with a responsibility to its members, being ruled? Swedish Form is an association with thousands of members that are an important part of the association’s activity. The members and the government are two considerable parts of Swedish Form that in various ways controls and gives directives to the association. How much space is given to Swedish Form by the government to control the activity by itself, and which directives do they have to follow? These are questions that will be clarified in this study, which is about how Swedish Form is ruled by the government’s demand and the association’s aim.

 • 234.
  Ayranci, Tolga
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Dasko Aziz, Dunia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Investeringsprocess: En kvalitativ fallstudie om X investeringsprocess2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Idag är det allt vanligare för företag att genomföra investeringar för att företaget ska genera vinster. X arbetar dagligen med att investera i nya projekt. Verksamheten har delat upp sina investeringar i två kategorier som benämns med små och stora projekt. Varje projekt har sitt eget tillvägagångssätt där ett antal aspekter såsom implementering och idé förekommer. Flera kända forskare har studerat kring olika kalkylmetoder samt kostnadsuppföljningar. Detta har gjorts för att resultaten ska ha resulterat i en långsiktig ekonomisk effektivisering. Forskare som Esbjörn Segelod och Professor Arjan Van Weele, är en av de forskare som förklarar vikten av en kostnadsuppföljning samt kalkylering.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka investeringsprocessen på X för att se hur investeringsplanering samt kostnadsuppföljningar pläglas för stora och små projekt i samband med att CAPEX-svaren kommer i senare skede samt för att få en förståelse av de valen som företaget gör.

  Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod i form av intervjuer gjorts kombinerat med interna dokumentationer i form av X beräkningssätt, årsredovisningar et cetera för att få en samlad bild av kalkylernas betydelse vid ett investeringsbeslut.

  Teori: Berör ämnet investeringar. De främsta teorierna som tas upp i denna studie är, investeringsklassificering, investeringsplanering, investeringsprocess samt tidigare forskning för att utöka teorierna och för att läsaren ska kunna koppla det till analysen.

  Empiri: Investeringsprocessen på X delas in i två projekt, stora och små projekt. Uppdelningen bygger på hur den X klassificerar sina investeringar utifrån kundernas och restaurangernas behov. Företaget utgör planeringar och kostnadsuppföljningar i sina stora projekt men i de små projekten uppstår varken en planering eller en kostnadsuppföljning

  Slutsats: X anser inte att kostnadsuppföljningar och planeringar är viktiga i de små projekten. Detta kan dock innebära att risker och brister uppstår på långsikt genom att man kan få ökade kostnader för små projekt.

 • 235.
  Azhibayeva, Mariam
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Rutqvist, Lisa
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kartläggning av omvänd logistiks institutionella krafter på mikronivå: En komparativ fallstudie av två retursystem i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Companies have many demands based on environmental aspects. Sweden is largely influenced by EU regulations and one of the areas covered by EU regulations is waste management and waste prevention. One way for companies to work with their waste management and waste prevention is by using Reverse Logistics. Reverse Logistics aims to retrieve the product after its use for recycling, reuse or waste. In addition to the Reverse Logistics activities of a company being largely controlled by regulations, it is also affected by key players in the network. The Reverse Logistics research and literature is limited in several areas. Among other areas, Reverse Logistics has not been studied to a greater extent based on Institutional Theory. This study therefore sees the opportunity to cover this gap by examine the Reverse Logistics field in a micro perspective.

  Purpose: The purpose of this study was to map and understand how institutional forces have shaped the field of Reverse Logistics and how these forces have taken shape from a micro perspective.

  Method: A comparative case study was conducted by two return systems of pallets: Svenska Retursystem (SRS) in the food industry and Retursystem Byggpall (RB) in the construction industry. The study consists of seven semistructured interviews. It also consists of literature and regulations to present the institutional forces as they have shaped the Reverse Logistics field that later created the return systems.

  Theory: The theoretical frame of reference consists of Institutional Theory and Network Theory.

  Results: The institutional powers that was examined in this study and which have influenced the field of Reverse Logistics are literature and regulations. The literature shows that Reverse Logistics mainly have been used as a way to save costs in companies, but has more and more emphasized its environmental advantage. Reverse Logistics regulations show that organizations are governed by EU directives that are translated into Swedish legislations and later on to industry-specific guidelines. The return systems and their networks are the result of these institutional forces, as shown by the requirements and practices they have. Learning and dependence were two important factors in the network relations with other key players. Finally, it has been found that sustainability is a growing trend in Reverse Logistics.

  Proposals for continued research: Examine more key players in Reverse Logistics and study them based on Stakeholder Theory.

 • 236.
  Azizi, Hazhier
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ezzat, Meadia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Aktieägare – endast drivna av avkastning?: En studie om den finansiella marknadens reaktion mot företag som missköter sitt sociala ansvar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Begreppet CSR har fått allt mer uppmärksamhet. Företagen tycks vara måna om att skydda sitt rykte och undvika händelser som kan skada deras bild som ett ”socialt ansvarsfullt företag”. Det råder i dagsläget ingen klarhet över hur pass allvarligt ett företag bestraffas av sina aktieägare när de missköter sitt sociala ansvar. 

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att se hur den svenska finansiella marknaden reagerar på företag som missköter sitt sociala ansvar. Resultatet kan hjälpa företagen att ta ett mer välgrundad beslut kring resursfördelningen mellan vinstdrivande investeringar och CSR-drivna projekt. Resultatet kan även hjälpa investerare att på ett tydligare sätt kunna förutse vad som sker med deras aktier vid händelser som påverkar företagets CSR-image.

  Metod: En event studie kommer att utföras för att se om företagets aktie ger en abnormal avkastning. Publiceringen av noggrant utvalda händelser i någon av de tre tidningarna Expressen, Aftonbladet & Dagens Nyheter kommer att användas som händelsedatum. Ett t-test kommer att testa om den abnormala avkastningen kan bekräftas genom en dubbelsidig hypotesprövning.

  Slutsats: Nollhypotesen för de 30 utvalda händelserna kunde inte förkastas, vilket innebär att ingen signifikant abnormal avkastning uppstod vid publiceringen av nyheter som berörde företagens sociala misskötsel. Den finansiella marknaden reagerade alltså inte på sådana händelser. Slutsatsen blir därför att investerare är rationella aktörer som tycks ignorera händelser som inte berör företagets förmåga att skapa avkastning till dem. 

 • 237.
  Babayev, Alexander
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Karaca, Gökhan
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Aktievärderingsmodeller : Vågar man lita på dem?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this essay is to apply "Discount Dividend model" and "Discounted Cash Flow model" in reality during periods of economic boom alternatively recession.

  Method: A quantitative research method as well as secondary data and data collection method is used. This data consists of the company’s annual reports. Totally, 20 companies of different sizes under diverse economic conditions are involved in this data.

  Conclusion: After reviewing the companies’ calculations, it is noted that the both models that are used reflect better stock-exchange rate during an economic recession.

 • 238.
  Babovic, Mesud
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Berglund, Alexander
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Val av avskrivningsmetod & införande av komponent-avskrivningar K3: En studie på kommunala energibolag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze how municipal energy companies reason in the choice of depreciation method and how municipal energy companies has prepared for the introduction and implementation of component depreciation.

  Theory: The theories used in this study, we find to be relevant and applicable to the specific research purpose and research questions. We have among other things, used the Burns & Scapens Framework that is part of the institutional theory, which is the theory that the study assumed.

  Method: The study is based on the qualitative approach using semi-structured interviews and document review.

  Empirics: The empirical data includes interviews with five municipal energy companies including review of relevant documentation.

  Conclusions: The study has shown that municipal energy companies are experiencing depreciation choice as a process that is difficult to estimate, and is characterized by inertia due to influencing factors and ingrained rules and routines. With the interpretation and implementation of BFNs regulation relating to component depreciation has an internal resistance due to difficult and arbitrary assessments, been built up. That has contributed to a wide range of estimations, which has demand the need for clearer recommendations and directives. Despite the halting implementation work, all respondents welcomed the introduction and can see a value in it even if it initially involves extra work. 

 • 239.
  Baca, Leart
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Badumé, Ali
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  The Good, the Bad & the Profitable: En studie om kontroversiella och hållbara företags prestation på börsen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kontroversiella företag är företag verksamma i branscher som anses skada samhället och individer. Det kan därför vara motsägelsefullt för dessa att vara socialt ansvarsfulla som företag och kan även påstås vara omöjligt att vara socialt hållbar. Det finns även socialt hållbara företag och studier som visar att deras socialt hållbara arbete leder till ökat företags värde, samtidigt finns det studier som visar att kontroversiella företag ger en abnormt högre avkastning.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett samband mellan högt rankade hållbara företag och högre avkastning. Detta för att ta reda på ifall hållbara företagens CSR – arbete har en påverkan på avkastningen.

  Metod: Denna studie använder sig av en kvantitativ metod där sambandet mellan avkastning och hållbarhet undersöks. Hållbarheten bestäms genom Folksams index för hållbara företag och en regressionsanalys görs över åren 2009–2013.

  Slutsats: Slutsatsen i denna studie är att kontroversiella företag presterar bättre än hållbara företag.

 • 240.
  Backman, Amanda
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hansson, Filip
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Design, från idé till produkt: En kvalitativ studie om designens roll vid produktutveckling hos åtta ingenjörstekniska företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie med syfte att skapa förståelse för hur ingenjörstekniska företag idag förhåller sig till design vid produktutveckling, samt redogöra för hur designens roll har utvecklats sedan Lisbeth Svengren publicerade avhandling Industriell design som strategisk resurs år 1995. Utifrån studiens frågeställning Hur förhåller sig ingenjörstekniska företag till design vid produktutveckling och hur har designens roll utvecklats sedan 1990-talet? har en datainsamling skett med kvalitativa intervjuer med åtta olika ingenjörstekniska företag med informanter som besatt ett helhetsperspektiv av produktutvecklingsprocessen. Empirin från fallen har analyserat komparativt för att urskilja och jämföra olika förhållningssätt till design vid produktutveckling. Studien visar på att designens roll har utvecklats från att mestadels omfatta formgivning till att idag ha en bredare och mer central roll i företagens produktutveckling. 

 • 241.
  Backman, Sofia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sara, Davidson
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Employer Branding - framtidens varumärke?: En studie om hur företag strategiskt arbetar med att attrahera arbetskraft via sitt arbetsgivarvarumärke2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Hur arbetar företagen i studien strategiskt med att attrahera arbetskraft via sitt arbetsgivarvarumärke – Employer Branding?

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva samt undersöka hur företag arbetar strategiskt för att attrahera potentiell arbetskraft. Uppsatsen kommer även att jämföra om strategierna skiljer sig åt mellan företag som är verksamma inom olika branscher.

  Metod: För att genomföra uppsatsen används en kvalitativ undersökningsstrategi. Empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer som genomförts utifrån en semistrukturerad intervjuguide.

  Empiri: Empiri har samlats in genom intervjuer som kategoriserats under fyra olika teman internt perspektiv, extern perspektiv, kommunikation och mål. De deltagande företagen i denna studie är företag X, Hi3G Access och Systembolaget. Där intervjuer genomfördes med ansvariga för företagets employer branding arbete.

  Slutsats: Det finns likheter och skillnader i de deltagande företagens strategiska employer branding arbete gällande kommunikation, segmentering samt mål. Studien visar inga empiriska bevis för att strategierna skiljer sig åt på grund av att företagen är verksamma inom olika branscher. Skillnaderna i företagets strategier kan bero på att de befinner sig i olika stadier med sitt employer branding arbete. Oavsett vilken bransch företag är verksamma i visar studien på att företagen upplever ett ökat behov av att arbeta med employer branding.

 • 242.
  Backmark, Jonas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hartgers, Richard
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Är läraryrket en bortglömd profession?: En kvalitativ studie av styrreformernas påverkan på läraryrket2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study takes place in the capital of Sweden, Stockholm. It focuses on how the past reforms since the 90s have changed the teachers’ occupation as a profession.

  The study is partially based on analysis of prior research and documents related to the thesis. The cornerstone of it is based on four immerse interviews carried out in three different schools. Two of which were private schools and the third is a municipal school. It is therefore a qualitative study.

  The result shows that some elements concerning teachers’ profession have been weakened, this in terms of autonomy, less time than before to develop their own educational knowledge and stimulate the pupils’ development. The reason for this depends on the increased governance, administrative work and decreased authority. A possible explanation for this is because of the public school sector to imitate the private sector. Since the pupils’ definition of being just a pupil has altered into becoming a customer has induced them with rights to demand certain requests.

  This is a downward spiral where teachers’ are compelled to fulfill management directives because society no longer trusts in the teachers’ “silent knowledge”.

 • 243.
  Backne, Maria
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Wetterberg, Maja
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Att skapa framgångsrika produkter: När företag anlitar designbyråer i sin produktutveckling2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 244.
  Badr, Marwa
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Candemir, Deklath
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Ledarskap: Dag & Kväll2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 245.
  Baggås, Fredrik
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Bach, Sara
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Att implementera 5S: En studie om implementeringen av 5S på ett distributionsföretag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes implementeringen av verktyget 5S på ett anonymt distributionsföretag som vi valt att benämna Distrib. Syftet med studien var att undersöka hur väl implementeringen av verktyget 5S har fungerat för att förbättra ordning och reda i företagets lagerverksamhet. Den undersökningsmetod som använts bestod av semistrukturerade intervjuer av respondenter på två av verksamhetens lager samt ledningen. I dessa intervjuer har fokus legat på hur implementeringen genomförts, åsikter om genomförandet samt resultatet av denna implementering.

  De teorier studien baserats på var av relevans och kunde ställas mot den empiri som samlats genom intervjuerna. Med dessa intervjuer kan vi se att ledningen och medarbetarna haft delade åsikter och uppfattningar om genomförandet samt resultatet av implementeringen. Genom dessa åsikter och uppfattningar kunde slutsatser dras om hur väl implementeringen av verktyget 5S har fungerat på Distrib.

 • 246.
  Baghdo, Alexandra
  et al.
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Ansari, Amna
  Södertörn University, School of Business Studies.
  CSR: En granskning av KappAhls sociala ansvarstagande2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för de generella tankarna kring ISO 26 000, analysera KappAhls CSR policy genom att koppla policyn till ISO 26 000 samt redogöra för hur KappAhl konkret arbetar med CSR.

  Teori: Teorier som används i uppsatsen är institutionell teori, intressentteori men även Carrolls CSR Pyramidmodell. Tanken är att med hjälp av dessa teorier kunna analysera innehållet av standarderna, KappAhls CSR-policy och hur de konkret arbetar med dessa standarder och riktlinjer.

  Empiri: Empirin består av tre delar där den första och andra delen utgörs av innehållsanalys av standarden ISO 26 000 och KappAhls CSR policy med fokus på uppförandekoden för deras leverantörer. Den sista delen beskriver hur KappAhl allmänt jobbar med CSR i vardagen.

  Slutsats: Uppsatsen avslutas med en diskussion om KappAhls tillämpning av ISO 26 000 och deras egna CSR policy. Dessa standarder och riktlinjer finns för att bidra med ett etiskt ansvar men också får att det ligger i deras intresse att följa dessa. Genom att följa standarderna förstärks varumärket och överlevnadsförmågan ökar.

 • 247.
  Bagir, Christian
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Gäfvert, Oscar
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Granskningen av läkaryrket: En studie om läkarnas förändrade autonomi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom kvalitativa metoder, som innehållsanalyser av intervjuer, artiklar och debattinlägg, ämnar studien att analysera hur den kontrollregim, som sjukhusledningen opererar utefter, förändrar läkarnas arbetsregim och därigenom påverkar läkarnas professionella autonomi.

  För att förstå bakomliggande och rådande struktur som utgör sjukvården idag hänvisar vi till den samling tankar och idéer som benämns som New Public Management. Vidare för att öka förståelsen för hur den organisatoriska strukturen fungerar kommer vår teoretiska referensram innefatta teorier som Barbara Townleys Abstrakt Management, Henry Mintzbergs Mekaniska och Professionella Byråkratier och William G. Ouchis Marknader, Byråkratier och Klaner.

  Undersökningen tar del av ett flertal läkare som framför liknande åsikter, nämligen att läkaryrket urholkats i den meningen att de inte längre får gehör för sina synpunkter. Läkarna utgör fortfarande kärnan i all sjukvårdsverksamhet, dock finns det inget riktigt förtroende från landsting och ledning för deras vilja att alltid prestera utifrån deras bästa förmåga. Istället införs mätbara och ekonomiskt präglade incitament som försäkrar att läkarna uppfyller kravmallen för vad som är definierat som kvalitativ sjukvård. Läkarna är inte delaktiga i processen av att utforma de mål, ideal och etiker som läkaryrket söker att uppnå, vilket innebär att läkarna inte har behörigheten eller förmågan att ta del av utformningen av verksamhetsregimen. Resultatet av att inte kunna ta del av verksamhetsregimens utformning, innebär att läkarna även saknar möjligheten att ta del vid utarbetningen av arbetsregimen. Detta innebär att läkare, som yrkesgrupp, har förlorat förmågan att själva utforma sin profession och därigenom har de även förlorat sin professionella autonomi.

 • 248.
  Bah, Tally
  Södertörn University, School of Business Studies.
  Finansiella värderingsmodeller: En empirisk studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study tests two financial valuation models empirically by valuing three stocks from three industries, with the purpose of studying how well valuation models work empirically and to make a forecast. The models which will be tested are residual income valuation and discounted cash flow. Nine stocks will be picked strategically from the Swedish stock market and additional analysis will follow in the analysis chapter.

  Based on analysis and valuation, the commodities industry has decent valuation as the healthcare industry is undervalued thanks to the high valuation of AZN. The energy industry has low value due to the capital intensive nature of the industry. When it comes to the models and their practical implementation, DCF has been the most problematic to apply empirically whereas RIV was better but it still shows extreme values, which teaches the student the clear difference between theory and empiri.

 • 249.
  Baheru, Nebebyu
  et al.
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Malakuti Tehrani, Alireza
  Södertörn University College, School of Business Studies.
  Telemedicin som stödtjänst: Vårdprocessen ÖAK-2004, för övre abdominell kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden’s health care is continuously subjected to economical cutbacks, which results in enormous workloads. To prevent problems that arise in these situations, it is of great importance to take measures to increase the efficiency of the working process. This goal can be obtained by increasing our knowledge of the body, under both normal and sickly conditions. That is, by sharing knowledge of the various medical service units within Stockholm’s county council and thus elaborates diagnostics. Both clinical and scientific competence must be at hand within several medical fields, whereas the width is a condition for specialized surgery and education within different categories.

  The purpose of this essay is to describe the profits/advantages by using telemedicine at Karolinska university hospital in Huddinge as support service for the structural changes made by Stockholm’s county council, this from county council economics perspectives.

  The decision that all abdominal surgery was to be performed at Karolinska was based on the knowledge and experience that by concentrating a certain type of special care to a single location, that knowledge will be maximized (the more patients, the more practice), which will ease the prospects of high-quality health care, education as well as research.

  Telemedicine as a support service means specialist availability through telemedicine information technique and healthcare time efficiency. This in the form of traveling hours, new evaluation of already remitted patients and time consumption due to inferior examination. The increase in efficiency will result in cost-benefits for Stockholm’s county council and entirely new grounds fore coworkers and patients.

  The new system will lead to that the most highly qualified within a certain area of expertise are available through exchange of knowledge, going from specialist to doctor. As a result, the patients will faster receive the proper care.

 • 250.
  Bahmanabadi, Somaye
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  A Case Study of the Impact of Leadership Styles on Bank Employees´Job Satisfaction2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Leadership always plays an important role in the growth and performance of an organization. Changes in organizational structure, vision and leadership are inevitable in any institution. Leadership style is a special characteristic that distinguishes a leader from another and this powerful force is what pushes an employee or employees to complete a task that produces maximum results; especially in the banking sector. Survey questionnaires were used in this study as a main method for data collection. The data was analyzed by using the Structural Equation Modeling (SEM) Method using Lisrel software. This research has been conducted to determine the impact of using transformational, relation-oriented and transactional leadership styles and their direct effect on job Satisfaction. A total of one hundred questionnaires were distributed among SEB and Swede bank´s employees and seventy-one fully answered questionnaires were used for statistical analysis. In other words, seventy-one percent of the questionnaires were returned. The results clearly show that leadership style (Relation-oriented, Transactional, and Transformational) have a significantly positive effect on both the employer and employee’s satisfaction with the job. The results indicate that the Transformational approach ads the most contribution toward job satisfaction compared to the Transactional and Relation-oriented styles of leadership.

2345678 201 - 250 of 2649
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf