sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 649
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Dilani, Marco
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Strimer, Kevin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Gemensam organisationskultur – existerar den?: En studie om organisationskulturen på ett svenskt IT-konsultföretag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationskultur är ett brett begrepp som genom åren har definierats på flera olika sätt. En definition på organisationskultur är att det beskrivs som en uppsättning av normer och värderingar som har en påverkan på hur människor tänker, agerar och beter sig. Begreppet fick sin framfart under 1980-talet och har utvecklats sedan dess och ses idag som en viktig del av en organisation. Studiens teoretiska referensram grundar sig i Johnson, Scholes och Whittingtons (2008) modell “The Cultural Web” som beskriver organisationskulturen utifrån sex beståndsdelar.

  Studien har som syfte att undersöka om det existerar en gemensam organisationskultur på Xlent Consulting Group AB, som har flertalet dotterbolag utspridda på olika orter runt om i Sverige, där fyra av dem ingår i denna studie. För att få ledarnas syn på organisationskulturen har fem semistrukturerade intervjuer genomförts med ledare som ansvarar för de fyra dotterbolagen. För att få medarbetarnas syn på organisationskulturen har en webbaserad enkätundersökning genomförts med medarbetare på dessa fyra dotterbolag. Studien bygger därav på en forskningsstrategi innehållandes både en kvalitativ och en kvantitativ forskningsmetod.

  Resultatet från studien har påvisat att det existerar en gemensam organisationskultur mellan dotterbolagen och att en majoritet av ledarna och medarbetarna delar samma positiva syn på organisationskulturen. Däremot finns det en minoritet bland medarbetarna som i olika frågor inte delar samma syn som ledarna och övriga medarbetare. Trots denna minoritet, har dotterbolagen ett lättsamt, kamratligt och prestigelöst klimat där det är högt i tak. Vidare arbetar dotterbolagen med att tona ner hierarkierna genom att bland annat benämna alla ledare och medarbetare som konsulter vilket gör att ledarna ser sig vara på samma nivå som medarbetarna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Djillali-Merzoug, Malika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Förändringar i svenska företags hållbarhetsrapportering under det senaste decenniet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att företag hållbarhetsredovisar har under 2000-talet ökat avsevärt och i takt med ökningen av företag som arbetar med hållbarhetsfrågor, så ökar också antalet företag som väljer att rapportera sitt hållbarhetsarbete. Lagändringar, FN-initiativ, viljan att uppnå och behålla legitimitet samt att tillfredsställa organisationens intressenter har i en större eller mindre utsträckning kommit att påverka företagen och deras rapportering kring hållbarhet.

  Det har under alla tider förekommit diskussioner kring företagens roll och ansvar i samhället. Företag hålls även alltmer ansvariga för hur de påverkar samhället, och hur de tolkar CSR (Corporate Social Responsibility), skiljer sig från företag till företag.

  Denna studies syfte är att undersöka vilka förändringar som har skett i hållbarhetsrapporteringen under det senaste decenniet hos svenska företag. Studien ämnar även söka förståelse kring vilka faktorer som kan ha kommit att påverka eventuella förändringar. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ innehållsanalys med både en induktiv och deduktiv ansats tillämpats. Studien visar att de förändringar som skett i företagens hållbarhetsrapportering snarare är relaterade till omfattning än innehåll och att företag följer de lagar och globala initiativ som finns.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 153.
  Duvdahl, Jenny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Willebrand Vinnberg, Linnea
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Konsten att motiveras: En kvalitativ studie om vad säljare anser vara viktigt för deras motivation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för vad som motiverar säljare, studien ämnar undersöka hur säljares motivation påverkas av belöningssystem och det sociala samspelet i form av; tävlingar, interaktion med kollegorna och utvecklingsmöjligheter.

  Metod: För att samla in material till studien har semi-strukturerade intervjuer används. I studien har åtta säljare intervjuats.

  Slutsatser: Studien har visat att kollegor och feedback är viktigt för våra respondenters motivation på arbetsplatsen. Viljan att gå till arbetet påverkas av relationerna till kollegorna. Feedback är viktigt för motivationen till arbetet. Kollegornas feedback värmer medan chefens feedback fungerar mer som en sporre till att arbeta hårdare. Provision, tävlingar och utvecklingsmöjligheter är något som motiverar flertalet av våra respondenter. Provisionen är en morot för de flesta och tävlingar gör det lite roligare för de anställda. Utvecklingsmöjligheter är viktigt för majoriteten av studiens respondenter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 154.
  Efraimsson, Jenny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Karlqvist, Ebba
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Digitaliseringens påverkan på effektivitet och teknologiska risker inom revisionsbranschen: En kvalitativ studie om effektivitet och digitala risker ur ett revisionsperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa att digitalisering inte bara medför effektivare arbete, utan även att risker inom teknologi och informationssäkerhet uppkommit i revisionsbranschen till följd av en allt mer digitaliserad arbetsprocess. Studiens forskningsfråga lyder “Hur påverkas effektiviteten och vilka teknologiska risker har uppstått inom revisionsbranschen till följd av en allt mer digitaliserad arbetsprocess?”. Underlaget består av en omfattande litteraturstudie och intervjuer med yrkesverksamma revisorer på de fyra största revisionsbyråerna. Studien visar att effektiviteten i arbetet påverkats positivt av digitaliseringen, men att det även finns en ökad risk för att konfidentiell information ska läcka ut samt en ökad sårbarhet i arbetsprocessen på grund av tekniska komplikationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Eiron, Pernilla
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Stenberg, Josefin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisningen: Efter uppmärksammade skandaler av “Uppdrag Granskning” eller “Kalla Fakta”2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 156.
  Ek Österberg, Emma
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Jacobsson, Bengt
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Att verkställa marknaden2019Ingår i: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, nr 1, s. 28-33Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 157.
  Ekberg, Espen
  et al.
  BI Norwegian Business School.
  Lönnborg, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. BI Norwegian Business School.
  Myrvang, Christine
  BI Norwegian Business School.
  Innledning: Mellom næaringsliv og historie2014Ingår i: Næringsliv og historia / [ed] Espen Ekberg, Mikael Lönnborg & Christine Myrvang, Oslo: Pax Forlag, 2014, 1, s. 7-33Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 158.
  Ekberg, Espen
  et al.
  BI Norwegian Business School.
  Lönnborg, MikaelSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. BI Norwegian Business School.Myrvang, ChristineBI Norwegian Business School.
  Næringsliv og historie2014Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 159.
  Ekman, Dionne
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hertzberg, Nadja
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhet och kreditvärdering: En studie om ESG-betygens inverkan på nordiska bolags kreditbetyg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka eventuella samband mellan ESG-betyg och kreditbetyg för börsnoterade bolag på Nasdaq Nordic Large Cap för tidsperioden 2009–2017. Vidare eftersöks djupare förståelse för hur svenska banker integrerar hållbarhet i kreditbedömningsprocessen för företag. Med studiens syfte i beaktande föll metodvalet på triangulering då angreppssättet innefattar en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats. Med inspiration från tidigare forskning analyserades variablerna ESG-betyg och kreditbetyg med hjälp av linjära- och logistiska regressioner. I förhållande till omfattande tidigare forskning belysande hållbarhets positiva inverkan på finansiell prestation och reducering av risk förefaller studiens resultat förvånande. Ett positivt samband mellan ESG- betyg och kreditbetyg kan bara bekräftas för två av de undersökta åren. Ett positivt samband mellan ett högt ESG-betyg och ett högt kreditbetyg kan bekräftas för fyra år. Det råder även skillnader i korrelationens styrka beroende på bransch och land. Resultatet från den kvalitativa delen bekräftar att samtliga banker genomför en intern hållbarhetsanalys för företag i kreditbedömningen. Utfallet av studien går både i linje med och emot tidigare forskning vilket skapar intressanta möjligheter för vidare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hållbarhet och kreditvärdering
 • 160.
  Ekman, Olof
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Noya, Ziyad
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Artificiell intelligens i den svenska banksektorn: En studie om digitalisering och artificiell intelligens betydelse för den svenska banksektorn samt dess påverkan på risker och kundnöjdhet utifrån ett lönsamhetsperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to look closely at digitalization and the phenomenon of artificial intelligence and how it was implemented into the Swedish banking sector. The focus was on what constitutes digitalization and artificial intelligence and what impact it has had on risks and customer satisfaction among Sweden's four largest banks. The authors chose a triangular research method in order to answer the three main issues that the study intended to investigate. In order to conduct interviews, contact with potential interview objects was taken as a first step in order to then prioritize the interviewees who had a higher level of expertise and knowledge of the study's research subject. This instead of the quantity in the number of interview objects. This is to collect a more credible and relevant data for the empirical part of the thesis. The study showed that the consensus of the respondents at an early stage agreed that the implementation of AI was based on a curiosity to explore this new technology. Furthermore, it also showed that this process went from being quite standardized to a more non-linear process where each individual bank formed it’s own system best suited to their needs and customers. In order to prove the qualitative study, the authors have, through a quantitative part, tried to examine the variables of profitability, customer satisfaction and risk since the implementation of the AI/digitization took place to see if there was any form of connection. The results of the study show strong links wit how the profitability, customer satisfaction, risks and artificial intelligence/digitalisation belong in the banking sector. Furthermore, the research found that the implementation of AI has been a necessity for the banks' continued development and survival.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Eliesson, Oscar
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Halén, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Motiverad i mitten: En studie om mellanchefers motivation2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker motivation hos mellanchefer då deras inverkan på personal längre ner i organisationen har visat sig ha stor betydelse på deras prestationsförmåga. Att rikta motivationsinsatser mot mellanchefer verkar vara ett effektivt verktyg för att stimulera motivation hos personal på lägre nivåer då mellanchefers motivation har visat sig kunna sprida sig ner genom organisationen. Att förstå vad som motiverar anställda har också visat sig vara viktigt för att nå högre effektivitet och har i sin tur inverkan på företagets framgång. Motivation har genom historien undersökts och en mängd teorier om vad som motiverar har presenterats. Ämnet har studerats av bland andra Taylor, Maslow, Herzberg och senare Hackman och Oldham vilka har presenterat olika teorier om vad som motiverar människor.

  Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för vad som motiverar mellanchefer. För att uppnå detta har frågeställningen “Vad upplever mellanchefer som motiverande i sitt arbete?” utarbetats och besvarats. För att kunna uppfylla syftet och besvara frågeställningen har 10 intervjuer med mellanchefer på Compass Group AB genomförts. Den insamlade empirin har sedan analyserats med hjälp av teorier från motivationsforskningen.

  Det resultat och de slutsatser som framkom genom insamlad empiri från de intervjuade mellancheferna var att de i mångt och mycket motiverades av samma saker. Varierande och utmanande arbetsuppgifter, utveckling, att se resultatet av arbetet, att arbetet påverkar andra, autonomi och ansvar, återkoppling samt relationen med människor och samhörighet uttryckte samtliga mellanchefer vara motiverande. Vidare uttryckte de flesta mellanchefer även att avancemang, att få fullfölja ett helt arbete samt lön är något som motiverar dem. Ett fåtal mellanchefer beskrev att arbetsförhållanden motiverar dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Elman, Beatrice
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  The Coordination Mechanisms of Self-Managing Organizations: An Explorative Case-Study of Three Pioneers2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  After many years of limited activity in the field of coordination research, new organizing forms with the aim to abandon managerial hierarchies have caused a renaissance in the research of new solutions to this universal organizing problem. An emerging stream of research about Self-Managing Organizations (SMOs) which eliminates formal hierarchies and managers completely, have left researchers wondering about SMOs new coordination solution as antecedent organizing forms have their coordination solution strongly dependent on managers. The aim of this thesis was to explore and identify the mechanisms that SMOs utilize to coordinate work output, how these mechanisms are configured and how they correspond to the settings of SMOs. Due to the nascent state of knowledge development within this field, the aim was operationalized with the help of coordination conceptualizations and theory from nearby fields. A multiple case-study was conducted, using deep, semi structured interviews, triangulated with internal documentation, external documentation and archival records. The study identified the mechanisms Planning based on ‘sense and respond’, Competence driven and partially fluent roles, the merged category of Familiarity peer-trust and transparency, Digital infrastructure, Cultural content and finally, Content of repeated procedures. Through a self-composed analytical approach, the study revealed that traditionally mechanistic coordination mechanisms were of less importance to SMOs and had an added organic and group-dependent dimension to their configurations, compared to similar mechanisms in hierarchies. Furthermore, the findings suggested that Digital infrastructure, Cultural content and Content of repeated procedures were configured in a way, particularly useful and important to SMOs. The reason was that the three mechanisms constituted a mechanistic but editable framing, which both aligned and encouraged organic efforts in a certain direction. They also corresponded well to SMOs settings as they could be exercised and edited by anyone, they facilitated coordination cross-teams without managers and they were scalable in theory. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Coordination Mechanisms of Self-Managing Organizations: An Explorative Case-Study of Three Pioneers. By: Beatrice Elman
 • 163.
  Elmblad, Daniel
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lindgren, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hanterar du risken eller hanterar risken dig?: En studie ur ett genusperspektiv om småsparares känslomässiga påverkan bakom investeringsbeslut2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar på att risk har en stor betydelse vid investeringsbeslut. Vissa studier menar även på att det föreligger en skillnad i kvinnor och mäns riskbenägenhet, där kvinnor anses vara mer riskaverta än män. Syftet med denna studie är att undersöka hur småsparare fattar sina investeringsbeslut under risk. Med hänsyn till tidigare studier har författarna även ett delsyfte att undersöka om och hur riskbenägenheten skiljer sig mellan kön. Studien har använt enkätundersökning samt intervjuer för att både ha tillgång till stora mängder data, men även för att fördjupa sig i det som enkäten inte kan besvara. Resultatet från enkätundersökningen visar att ålder och inkomst inte påverkar investeringsbeslut, samtidigt som intervjuerna säger det motsatta. Respondenternas självuppskattade riskbenägenhet och ansedda kunskap har heller ingen påverkan på deras investeringsbeslut. Kvinnorna i studien anger en lägre uppskattad riskbenägenhet än män samtidigt som de, i motsats till tidigare studier, agerar mer risksökande. Därmed föreligger det s

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hanterar du risken eller hanterar risken dig?
 • 164.
  Elofsson Bjesse, Mimmi
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Eriksson, Emma
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Algoritmisk handel - en kartläggning av risk, volatilitet, likviditet och övervakning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As technological changes have revolutionized the way financials assets are traded today, algorithmic trading has grown to become a major part of the world's stock markets. This study aims to explore algorithmic trading through the eyes of different market operators. The market operators have, partly based on the stakeholder theory, been categorized into six categories, namely private investors, day traders, banks, the stock market, algorithmic developers and regulators. In this study we used a qualitative research design and 11 semistructured interviews have been conducted with the market operators about the main categories risks, volatility, liquidity and monitoring. The results contributed a broader view of algorithmic trading. Respondents saw a lot of risks with the business, but the majority did not express any serious concerns about this. Volatility and liquidity were considered to be affected in both directions, depending on context. Regarding monitoring of algorithmic trading, respondents considered it necessary, but the answers differ if the current monitoringis sufficient or not. The empirical results are partly in line with previous research.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 165.
  England, David
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mikaelsson, Elin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Effects of inflation adjustments on IFRS Financial Reporting in Brazil: -A comparative study of nine companies for the accounting years of 2015 and 20162018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internationella redovisningsprinciper bygger i huvudsak på anskaffningsvärdemetoden vilken enligt till exempel Munteanu och Zuca, är bäst lämpad på grund av dess bekräftade karaktär, klarhet och trovärdighet. Stora relativa prisförändringar och hög inflation leder till att anskaffningsvärdemetoden blir mindre relevant och jämförbar då pengar snabbt förlorar sin köpkraft, och IASB har därför utfärdat IAS 29 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies för att hantera problemen i redovisningen som uppkommer med hög inflation. IAS 29 anger att ett företags finansiella rapporter skall uttryckas in den gällande värdeenheten i slutet av rapporteringsperioden. Kritiken mot anskaffningsvärdemetoden är bland annat att hänsyn inte tas till att köpkraften i ett land minskar vid hög inflation och att anskaffningsvärdemetoden vid hög inflation innebär att företagen övervärderar sina vinster och därför delar ut för mycket av eget kapital vilket urholkar företagens operativa kapacitet. Kritikerna menar att detta är negativt utifrån ett kapitaltäcknings-perspektiv och att utdelning inte bör ske med mer än att bolagets köpkraft bibehålls.

  Många studier har gjorts i bland annat USA, Israel och Zimbabwe för att belysa problemen som uppkommer med anskaffningsvärdemetoden. En studie gjord av Parker i USA 1977 visar på en markant skillnad efter prisjusteringar och menar att även en genomsnittlig inflation på 11,8% måste beaktas. Inga studier har, till författarnas vetskap, gjorts på Brasilien som under åren 2015 och 2016 haft en inflationsnivå på mellan 6,2% och 10,7% och som under åren 1980-1996 dessutom hade hyperinflation. I studien undersöktes hur nio Brasilianska företags resultaträkning och delar av balansräkning, upprättade enligt IFRS och anskaffningsmetoden, påverkas av prisjusterad redovisning. Resultaten i studien bekräftar precis som studien gjord av Parker, att skillnaderna för olika finansiella mått och nyckeltal är små på aggregerad nivå för samtliga företag men att större skillnader framstår mellan individuella bolag. De stora individuella skillnaderna förklaras framförallt av 1) inflationens effekt på intäkter och kostnader samt av 2) inflationens effekt på anläggningstillgångar och skillnader i avskrivningar och i viss utsträckning, 3) inflationens effekt av justerade varulager.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Slutversion C-uppsats. David och Elin
 • 166.
  Engvall, Therese
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Snees, Johanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Revisionspliktens avskaffande: En studie om hur revisorns roll har förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate how the audit profession has changed since the abolition of audit obligation and how the auditors have adapted to the change. Through qualitative interviews with auditors, the auditor's role and duties has been analyzed since the abolition of audit obligation and the reduced demand for auditing. This in order to determine whether the abolition of the audit obligation has resulted in a change in the auditor's offer of services and if this has affected independence. Continuingly, the role of the auditor has been analyzed by the importance of the relationship with the customer as well as the expectation gap that exists. The collected material will be explained by an objective approach.

  The empirical evidence shows that there is a difference for the auditor's role as well as duties following the abolition of audit obligation where the service offer has been expanded while there is a reduced demand for auditing, which has been replaced by other services.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 167.
  Enman, Fredrik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Pers, Sebastian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Varför producera ett annat företags varumärke?: En studie om leverantörsorganisationer i konkurrenssituation gentemot sin distributionskanal2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: En distributionskedja fungerar genom att förädla en råvara till färdig produkt genom råvaruleverantörer, producenter, leverantörer, återförsäljare och konsumenter. I den klassiska distributionskedjan är det i regel leverantörerna som hanterar den slutgiltliga förpackningen och står för det varumärke konsumenten ser i butik. Denna marknad har under senare tid upplevt en stor förändring i form av återförsäljarnas egna märkesvaror (EMV). Dessa varor är tillverkade för att vara så lika marknadsledaren som möjligt och står ofta dessutom direkt bredvid dem i butikshyllan. I regel kostar de lite mindre men upplevs ha liknande värde och kvalitet. Marknadsandelarna för dessa egna märkesvaror har de senaste åren ökat stort och förväntas öka ännu mer. Återförsäljarna tillverkar inte dessa egna märkesvaror själva - de produceras av leverantörerna. Då denna marknad är mättad förlorar leverantörerna marknadsandelar då dessa produkter tar plats på marknaden. Denna studie vill gå till botten med hur leverantörerna hanterar denna trend för att fortsätta vara lönsamma och vara en del av distributionskedjan.

  Syfte: Studien syftar till att utforska leverantörers möjligheter, risker och strategiska beslut i hänseende till en organisations plats och styrka i distributionskedjan.

  Metod: Detta är en kvalitativ studie som utgår från leverantörens perspektiv. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner hos leverantörsorganisationer som är engagerade i EMV-produktion.

  Slutsats: EMV erbjuder leverantörerna många möjligheter till tillväxt och utökad konkurrensstyrka, men till en sämre marginal och kostnadsstruktur vilket kan ha förödande konsekvenser. EMV utmanar den klassiska synen på distributionskedjan och konkurrensstrategier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 168.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Kraków, Poland.
  Organizing hope: Inspirations for a better future2019Ingår i: Organizing hope: Narratives for a better future / [ed] Daniel Ericsson & Monika Kostera, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, s. 1-13Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 169.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Kostera, MonikaSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Kraków, Poland.
  Organizing Hope: Narratives for a better future2019Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Crumbling social institutions, disintegrating structures, and a profound sense of uncertainty are the signs of our time, stemming from a situation in which traditional systems are dying but the new cannot yet be born. In this timely book, this contemporary crisis is explored and illuminated, providing narratives that suggest how the notion of hope can be leveraged to create powerful methods of organizing for the future, in communities, workplaces and businesses.

  In response to the increasing attention being paid to the shocking seriousness of the current state of the world, this innovative book offers a variety of ways of bringing hope into a situation otherwise defined by hopelessness, following a tradition of radical dissent by public intellectuals such as Zygmunt Bauman and Vaclav Havel. Chapters first consider theoretical and philosophical perspectives on hopeful organizing, followed by both empirical discussions about achieving change and more imaginative narratives of alternative and utopian futures, including an exploration of the differing roles of work, creativity, idealism, inclusivity and activism.

  Organizing Hope will be a critical and thought-provoking read for researchers and students of organization theory and sociology, as well as other social sciences. Politicians, policy makers and other decision makers in government will also find the book insightful and useful.

 • 170.
  Ericsson, Daniel
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Jagiellonian University, Krakow, Poland.
  Strategier för hopp i brytningstid2020Ingår i: Dagens ETC, ISSN 1652-8980, nr Januari 5Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 171.
  Eriksson, Albin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Åkerström, Björn
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nynotering: Private Equity eller icke, det är frågan: En kvantitativ studie av nynoteringars prestation på Stockholmsbörsen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien avsåg studera Private Equity-ägda och icke Private Equity-ägda nynoteringars långsiktiga avkastning. Med hjälp av bakomliggande faktorer så som ägarstruktur, underprissättning, marknadsvärde, storlek på nynotering, ålder, bransch samt heta och kalla marknader, identifierades om det fanns skillnader och vad de i så fall kunde bero på. Vidare undersöktes om nynoteringarna var underprissatta och om underprissättningen i så fall skiljde sig mellan de två ägarstrukturerna. I denna studie tillämpades ett kvantitativt tillvägagångssätt med en deduktiv ansats för att analysera sekundärdatan som samlades in. Urvalet bestod av 43 bolag varav 25 var PE-ägda och 18 var icke PE-ägda. Sekundärdata samlades in från ett flertal olika källor däribland Nasdaq, Skatteverket, Zephyr och Finansinspektionen. PE-ägda nynoteringar presterade bättre än icke PE-ägda på lång sikt, både för Buy-and-hold abnormal return (BHAR) 1 och 3 år. Samtliga nynoteringar var i genomsnitt underprissatta där PE-ägda uppvisade en högre underprissättning. Utöver resultatet att samtliga nynoteringar i genomsnitt var underprissatta, vilket var signifikant på en 0,1 procentsnivå, var ingen av skillnaderna signifikant. Slutligen uppvisade underprissättning som enda variabel en signifikant positiv påverkan på både BHAR 1 och 3 år. För BHAR 1 år visade dessutom storleken på nynoteringen och en av de fyra åldersgrupperna tio-nitton, i jämförelse med referensgruppen, en positiv signifikant påverkan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 172.
  Eriksson, Angelica
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Östman, Nathalie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Redovisningskvalitet genom Modifierad Jonesmodell: En studie av skillnader i mindre bolag som omfattas av frivillig revision2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ursprungliga idén till studien återfinns i Tobias Svanströms avhandling från 2008. Svanström la fram ett förslag att undersöka redovisningskvalitén efter avskaffandet av revisionsplikten 2010. Förslaget väckte intresse hos författarna och studien tog form. Ambitionen var från början att replikera och genomföra en komparativ studie med Svanströms avhandling, men detta var inte genomförbart då bland annat lagändringar gjort det omöjligt att få tillgång till viss information som han använt. Studien har därför i största möjliga utsträckning genomförts i enlighet med Svanströms avhandling med en del justeringar för att göra studien genomförbar.

  Syftet med denna studie var att undersöka hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat redovisningskvalitén hos svenska aktiebolag som omfattas av frivillig revision. Frågan var därmed huruvida det föreligger samband mellan oväntade periodiseringar och användande av Revisor eller ytterligare oberoende variabler. För att uppnå syftet och besvara frågan användes tre huvudsakliga teorier: Modifierad Jonesmodell, Designad redovisning och Revisorns nytta.

  Den Modifierade Jonesmodellen är en modell som upptäcker vinstmanipulering via uppkomsten av oväntade periodiseringar. Modellen har av flera forskare använts för att mäta redovisningskvalitet då uppkomsten av vinstmanipulering eller annan form av manipulering generellt indikerar en lägre redovisningskvalitet. Designad redovisning beskriver olika typer av manipulering. Hypotesen och antagandet att revisorn medför en högre redovisningskvalitet grundes i de teorier som presenterats om dess nytta.

  Studien avgränsades till att undersöka 1 363 bolag inom två branscher och två regioner under 2014 och 2015: "Detaljhandel", "Tillverkning och industri", "Stockholms län" samt "Västra Götalands län". Undersökningen av problemet genomfördes med hjälp av sekundärdata. Data som samlades in var information om resultat- och balansräkningstal från bolagens årsredovisningar. Data har sammanställts och analyserats med hjälp av t-test och regressionsanalyser.

  Slutsatsen är att studien inte kan påvisa om redovisningskvalitén har påverkats sedan revisionspliktens avskaffande. Bolag som använder Revisor visar ingen skillnad i redovisningskvalitet jämfört med bolag som inte använder Revisor. Av de studerade oberoende variablerna kunde enbart Soliditet uppvisa ett positivt signifikant samband med redovisningskvalitet. Studien kan inte påvisa några signifikanta invändningar mot att den frivilliga revisionen utökas ytterligare. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 173.
  Eriksson, Filip
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Henriksson, Frans
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Spelar andelen roll?: En kvantitativ studie om kvinnlig styrelserepresentation och aktieavkastning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jämställdhetsfrågan har varit aktuell i många decennier men trots det råder det i bolagsstyrelserna en kraftig ojämställdhet i många av Europas länder. I Sverige har andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 6,1 procent år 2002 till 33,9 procent år 2018, vilket är en ökning med 27,8 procentenheter. Trots att Sverige är mer jämställt än många andra länder är det en bit kvar innan styrelserummen kan anses vara jämställda. Huruvida jämställdhet är eftersträvansvärt går att argumentera för utifrån flera olika synvinklar. Forskare inom ämnet brukar dela upp frågan i vad som är moraliskt korrekt och vad som är ekonomiskt mest gynnsamt. Denna studie utforskar frågan utifrån ett ekonomiskt perspektiv och har därför tagit del av liknande tidigare forskning. Befintlig forskning lyckas inte visa på ett entydigt resultat huruvida ökad kvinnlig representation i bolagsstyrelser leder till ökad ekonomisk vinning eller ej. Vi har valt att angripa detta problem ur ett investerarperspektiv genom att utforma fyra olika aktieportföljer baserade på Kanters (1977) teori om den kritiska massan. Studien baseras på företag på OMX Stockholm Large Cap under perioden 2010-2017 där vi jämför företagens totala aktieavkastning med ett jämförbart aktieindex. Företagen har delats upp i olika portföljer beroende på dess styrelses könssammansättning. En hypotes har sedan ställts upp för varje portfölj där vi testar på en 5 procentig signifikansnivå ifall det går att fastställa portföljens avkastning jämfört med marknadens. Den mest respektive minst jämställda portföljen överskrider den 5 procentiga signifikansnivån vilket innebär att portföljernas resultat inte är statistiskt säkerställda. Dock visar resultatet att ju högre andel kvinnor som finns representerade i bolagsstyrelserna desto lägre genomsnittlig avkastning har de olika portföljerna genererat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 174.
  Eriksson, Simon
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Fagerlund, Julia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Institutionell Teori och Design Management i samklang: En kvantitativ studie om IT-bolags val av K- regelverk2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med stöd från Institutionell teori och Design Management har denna studie undersökt hur IT- företag i Stockholm organiserar sig, med avseende på vilka redovisningsbeslut de fattar. Studien har formulerat fyra hypoteser om vilket K-regelverk, det vill säga redovisningsregelverk, små IT-företag väljer utifrån tre olika faktorer och testat dessa genom en kvantitativ analys av företagens årsredovisning. Val av K-regelverk har jämförts med storleken på företagen, vilken delbransch de befinner sig i samt vilket revisionsbolag de anlitar. Utöver detta har studien även undersökt om det finns någon korrelation mellan användandet av Design Management och val av K-regelverk. Studien finner ett visst stöd för tre av de hypoteser som formulerats, men ser inget samband mellan Design Management och val av K-regelverk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Falkenros, Helena
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Salih, Melissa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning: En studie om huruvida hållbarhetsredovisningar inom samma bransch är jämförbara2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Idag anses det vara problematiskt att identifiera och jämföra företagsprestationer av deras hållbarhetsarbete och inte minst ur ett intressentperspektiv då svårigheter uppkommer gällande jämförbarhet av prestationer mellan företag, liksom över tid i ett och samma företag.

  Syfte: Extern redovisning är framförallt till för användarna, det vill säga företags intressenter, som ska kunna ta välgrundade beslut genom att jämföra olika företag med varandra. Studien syftar därför till att studera jämförbarheten mellan företags hållbarhetsredovisningar, inom samma bransch men även över tid inom ett och samma företag. Detta för att skapa förståelse för om det är möjligt att jämföra hållbarhetsredovisningar ur ett användarperspektiv.

  Metod: Studien har genomförts genom att både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys med en abduktiv ansats. Undersökningen har utförts genom att hållbarhetsrapporter inom den valda branschen har granskats, där meningar har tolkats och där val av nyckeltal har undersökts.

  Slutsatser: Likheterna är större än skillnaderna i vad företagen väljer att ta upp i sina hållbarhetsredovisningar. Informationen finns oftast där, men redovisas på olika sätt och i varierande omfattning.

  Kunskapsbidrag: Bolagen har uppvisat snarlika ämnen i hållbarhetsredovisningarna, trots att någon reglering inte funnits vid upprättandet. Detta visar på att företagen inom branschen efterliknar varandra. Studien har belyst likheter och skillnader i hållbarhetsredovisningar för företag som verkar inom samma bransch.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 176.
  Farahzadi, Nicki
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  CSR inom banksektorn: En studie om konsumenternas uppfattning kring bankernas CSR-arbete2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att, genom ett konsumentperspektiv, undersöka värderingar och åsikter rörande etiska och miljömässiga aspekter inom bankernas CSR-arbete. 

  Forskningsfråga: Vilken betydelse har bankernas CSR-arbete för kunderna? 

  Delfrågor: Hur väsentligt för bankkunder är etiska aspekter inom fondinvestering? 

  Hur avgörande för bankkunder är miljömässiga aspekter inom fondinvestering? 

  Teori: Följande teorier behandlar och relaterar till CSR, CSR-definition, Legitimitetsteori, Intressentteori, Teori om Planerad Beteende och Behavioural Finance 

  Metod: En kombination av kvantitativ och kvalitativa metod tillämpas för denna studie. Studiens metod är baserad på den kvalitativa forskningsmetoden med en fenomenografisk forskningsansats i form av semistrukturerad gruppintervju. Studien kompletteras även med en kvantitativ metod i form av enkätundersökning. 

  Slutsats: Studiens resultat visar att CSR-arbeten värderas som mer betydelsefullt och väsentligt för kunderna, dock existerar en kommunikationsbrist mellan bankerna och deras kunder. Etiska aspekter är uppenbarligen en faktor som kunden värdesätter högt och på en personlig nivå. Studiens resultat visar att etiska aspekter har en avgörande roll vid val av investering i fond. I studiens resultat framgår det tydligt att miljömässiga aspekter värderas till viss del när kunder utser val av fond. Utifrån enkätundersökningen och studiens intervju visas en skillnad i värdesättning mellan etiska och miljömässiga aspekter, där etiska aspekter värdesätts mer än de miljömässiga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  CSR inom banksektorn
 • 177.
  Flink, Josefin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kossmann Lindström, Linnea
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  "Alla vinner på en inkluderande arbetsplats": En kvalitativ studie om kvinnan i den mansdominerade byggbranschen ur ett bransch- och medarbetarperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie var att analysera och skapa en djupare förståelse för hur byggbranschen analyserar och beskriver frågan om genusarbetsdelning inom byggbranschen.

  Metod: För att besvara studiens frågeställningar användes två kvalitativa metodansatser. Den första var en kvalitativ textanalys och användes för att finna information och analysera vad mansdominansen innebär för byggbranschen, vad fler kvinnor i branschen kan innebära samt varför företagen vill få in fler kvinnor i branschen. Den andra metodansatsen var fenomenografi och användes i form av semistrukturerade intervjuer för att ur ett medarbetarperspektiv skapa förståelse för vad som motiverar kvinnor i byggbranschen att arbeta där.

  Empiri och analys: Det underlag som använts till studiens textanalys är 25 stycken branschrelaterade texter från olika företag och organisationer inom byggbranschen. Utöver dessa har fem stycken semistrukturerade intervjuer med kvinnliga hantverkare i byggbranschen genomförts och använts som kompletterande underlag till textanalysen.

  Slutsatser: De slutsatser som kunde dras är att mansdominansen i byggbranschen bidrar med en machokultur på arbetsplatserna. Denna ses oftast som något negativt men inte alltid. Fler kvinnor till byggbranschen har bidragit till en bättre balans och stämning på arbetsplatserna. Om kvinnor tidigt uppmuntras att börja på byggrelaterade utbildningar eller att börja arbeta i byggbranschen, kommer normen om det “manliga” yrket att börja försvinna. De befintliga kvinnorna i branschen motiveras bland annat av varierande och utmanande arbetsuppgifter, bra kollegor och tryggheten med att ha en fast inkomst.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 178.
  Folos, Felicia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lalovic, Irena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsrapportering: Företagens sätt att använda de icke-finansiella rapporterna som ett kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka om hållbarhetsrapporter används som ett kommunikationsverktyg i lika stor utsträckning vid mediala företagsskandaler som det görs i allmänhet genom att kommunicera ut såväl positiv som negativ information till företagets intressenter. Metod: Undersökningen har genomförts med en kvalitativ forskningsansats där en kvalitativ innehållsanalys har genomförts på insamlad sekundärdata i form av hållbarhetsrapporter från fyra företag. Empiri: Av empirin framgår en presentation av de fyra granskade bolagen. Där redogörs en djupgående och detaljerad beskrivning av företagens åtaganden och strategier innan och efter skandalen uppmärksammats i media samt en presentation av varje enskild skandal.Slutsats: Majoriteten av de granskade företagen använder sina icke-finansiella rapporter som ett kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler för att kunna bemöta de anklagelser som riktats mot dem genom att presentera vidtagna handlingar efter inträffad medial skandal för att på så vis informera sina intressenter och genom detta bevisa sin legitimitet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hållbarhetsrapportering
 • 179.
  Fonseka, Christopher
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Från en ansvarsfull idé till en ansvarsfull verklighet: - En studie om hur företag inom detaljhandeln integrerar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka övergripande metoder företag använder för att komma fram till en hållbarhetsstrategi samt hur företag styr sina leverantörer för att integrera hållbarhetsaspekter i verksamheten. Vidare syftar studien till att undersöka hur påverkansfaktorerna kommunikation, organisationsstruktur och organisationskultur påverkar ett företags hållbarhetsstrategi. Studien är baserad på tidigare studier och teorier. Författaren har utifrån ett urval på över 60 000 företag valt ut fyra stycken företag inom detaljhandeln. Författaren samlade in data genom semi-strukturerade intervjuer och data från företagens års- och hållbarhetsredovisningar. Författaren analyserade genom att använda den teoretiska referensramen och följde samma struktur som den teoretiska referensramen. Studiens empiriska data visar att företag använder sig av en väsentlighetsanalys för att skapa underlag för en hållbarhetsstrategi. Genom dialoger med företagets kunder, medarbetare och leverantörerna skapar företag förståelse för vilken social och miljömässig påverkan de har, samt vilka hållbarhetsfrågor de bör prioritera framöver. En hållbarhetsstrategi skapas på ledningsnivå utifrån väsentlighetsanalysen som underlag och genom interaktioner mellan ledningsgruppen och hållbarhetsansvariga. Av studiens empiri framgår det att företag styr sina leverantörer främst genom en uppförandekod. Uppförandekoden ställer utöver sina kvalitetskrav även miljömässiga och sociala krav på leverantörerna. Företagen genomför regelbundna inspektioner för att undvika avvikelser av uppförandekoden. Vidare visar studiens empiriska data att företag försöker effektivt kommunicera ut hållbarhetsstrategin till sina anställda. Med en decentraliserad struktur på hållbarhetsarbetet fördelas ansvaret av hållbarhetsstrategin till avdelningschefer. Ett företag med en hållbarhetscentrerad organisationskultur integrerar ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i sin huvudsakliga vision och strategi och arbetar med hållbarheten redan från start.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Magisteruppsats Christopher Fonseka
 • 180.
  Forsell, Ida
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lundkvist, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Rutter och relationer - en fallstudie om ruttoptimering och dess påverkan på företagsrelationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today, companies are almost without exceptions connected to other actors, customers and suppliers in a network-like configuration. How well a company can meet customer expectations depends on the cooperation and relationship to the external actors hired. Route planning can be seen as one of the main problems to solve in a supply chain since routing problems consists of multiple components and affects more than the own company. What the own company does and how it cooperates with other companies will always influence the other actors in the network. Soft values, as relationships to customers and knowledge shared with other actors, have an effect on the network but are values that cannot be incorporated into a mathematical model. The aim of the study is to solve a route planning problem with a mathematical model and then examine the soft values in the network affected by the solution to the problem. The theories used as a foundation for the study are total cost analysis, route planning, degree of filling and the network model.

  The study is conducted at a company here called Skalet by reasons of anonymity. It is an international company dealing with different products sold in bulk, and the study is only examining the distribution for one of the company’s products. To examine this a combination of methods have been used. First, Skalet’s distribution problem is investigated and analyzed through a total cost analysis where the study uses quantitative calculations, interpreted in a qualitative way, to find the solution with best outcome on the chosen key performance indexes degree of filling and number of routes. Then the solution to the problem is analyzed qualitative with the network model to identify the effects the solution will have on the soft values in the company and the network. The soft values investigated are for example adaptions between companies, knowledge and connections between persons and Skalets’s position of power in the network.

  Any economic advantages to the solution can’t be presented through the study. However soft values as knowledge about customers, relations between Skalet and its customers and a better structure and position of power can be shown to be positively affected by the solution.

 • 181.
  Forsén, Linnéa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Garpenhag, Jesper
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Företagsexpansion på världsmarknaden: En kvalitativ studie om hur Born Globals anskaffar kunskap inför internationaliseringsprocessen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en djupare insikt om Born Globals-företags kunskapsanskaffning inför en snabb internationalisering. Studien avser även att undersöka hur internationaliseringen skiljer sig från tidigare modeller. För att nå syftet med studien har en huvudfråga formulerats med utredande delfrågor, huvudfrågan lyder; hur införskaffar Born Globals-företag kunskap inför deras internationaliseringsprocess?

  För att kunna besvara vår forskningsfråga och uppfylla syftet med undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vi har intervjuat tre nyckelpersoner i tre Born Globals-företag om anskaffningen av kunskap inför internationaliseringen.

  Resultatet som framkommit av intervjuerna visar att de olika kunskapskällorna samt kunskapsinnehållet har varit av varierande betydelse för företagens internationella expansion, där den direkta erfarenheten huvudsakligen erhållen av grundarna uppmärksammas. Även grundarnas nätverk och färdigheter visar sig vara betydande inför internationaliseringen. Vidare visar även resultatet att internationaliseringsprocessen i Born Globals är mer individfokuserad, det är grundarnas och andra individers erfarenheter, färdigheter, kunnande och nätverk som ligger till grund för internationaliseringen. Medan processen i Uppsalamodellen är mer organisatoriskt förankrad och tidskrävande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Företagsexpansion på världsmarknaden
 • 182.
  Francuzovs, Eduards
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mehamed Burhan, Jakob
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Bostadsbubbla i Sverige: myt eller sanningen?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet uppfattar en bostadsbubbla som en dramatisk prisökning som inte stöds av fundamentala faktorer och som följs av ett dramatiskt prisfall.

  Undersökningen syftar sig på att undersöka om de fundamentala faktorerna stödjer dagens bostadspriser och om bostadspriserna är hållbara, det vill säga om bostadsmarknaden är övervärderad eller inte. Detta syfte uppnås med hjälp av Sekundäranalys som tillämpas på data tagna från nationella statistiska byråer.

  Undersökningen kommer till en slutsats att det inte finns någon bubbla på den svenska bostadsmarknaden. Prisökningen på bostäder har orsakats av den låga räntan och att utbudet inte möter den ökade efterfrågan som uppstår på bostadsmarknaden, det vill säga att prisökningen stöds av de fundamentala faktorerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 183.
  Fransson, Josefine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Moberg, Wenke
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Dags att ta kontroll?: Work-life balance hos egenföretagare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens utgångspunkt var ett intresse för work-life balance (WLB) och vilka förutsättningar behövs för att nå en balans mellan privat- och arbetsliv. Enligt forskning har antal arbetstimmar en direkt inverkan på individens WLB. Egenföretagare arbetar i genomsnitt fler timmar per vecka än anställda men studier visar att de paradoxalt har högre arbetstillfredsställelse än anställda. Denna studie utgår ifrån tidigare forskning gällande WLB hos egenföretagare. Tidigare forskning beskriver att några av de viktigaste faktorerna för att kunna uppnå WLB är att kontrollera upplägget av sin tid, att vara flexibel i sitt arbete, att själv ha kontrollen samt att nå en jämn fördelning av tiden mellan privat- och arbetsliv. Krav som studien ställde på respondenterna var att de aktivt har valt eget företag som organisationsform efter att tidigare varit heltidsanställda i minst tre år, ha detta som primära inkomstkälla samt inga anställda i företaget. Intresset för studien lades på vilka WLB-faktorer som motiverar till att starta eget samt vilka WLB-faktorer egenföretagare når. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod med en fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att WLB-faktorerna som motiverar individer till att starta eget företag är att få kontroll över sin framtid, beslutsfattande, sina arbetsvillkor och sin tid samt flexibilitet, personlig och karriärmässig utveckling, potential till att tjäna mer pengar och att ett tillfälle gavs. Resultatet visar vidare att den enda WLB-faktorn egenföretagare når är kontroll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats_Fransson_Moberg
 • 184.
  Franzén, Djuna
  et al.
  Södertörns högskola, Södertörns högskolebibliotek.
  Schultz Nybacka, Pamela
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Grönvall, Karin
  Södertörns högskola, Södertörns högskolebibliotek.
  Wennbrink, Ann-Sofie
  Södertörns högskola, Södertörns högskolebibliotek.
  Biblioteksbesökets värde: En studie av besökarna vid Södertörns högskolebibliotek, Huddinges huvudbibliotek och Flemingsbergs områdesbibliotek2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 185.
  Fredriksson, Andreas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Jemal, Elias
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hur irrationellt agerar investerarna egentligen på Stockholmsbörsen?: En studie om aktörernas beteende på den svenska aktiemarknaden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In conjunction with last year's major elections and polls, several economic analysts published forecasts of economic cave-ins, falling stock markets and long time for economic recovery. What can be found afterwards is that these analyzes were not always correct. Certainly, the stock market often reacted negatively initially, but it recovered rapidly.

  How come these analysts predicted wrongly? Were the analysts, market actors or the market in their own right wrong? The purpose of the study is to investigate whether the answers to these questions lies in the behavior of different investor categories in the stock market.

  An unusually volatile stock market was in place during the periods surrounding these polls and large movements have been observed several times in the past, not least during the major crises that the stock market has suffered over the past 20 years. Therefore, the study focuses on these crises.

  Through quantitative observations at aggregated level, movements in shareholdings between the players were studied. Which showed a distinctly negative link between sophisticated and less sophisticated groups of players in the stock market.

  These observations were then combined with an individual-oriented perspective in the form of semi-structured interviews. In these interviews, deviations were sought in the return requirements between the groups, as well as possible reasons for these deviations. It was established that the less sophisticated group generally had a lower rate of return than the sophisticated group, which was interpreted as an effect of the difference in experience and knowledge between groups, however, no signs of irrational strategies in the stock market could be observed.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 186.
  Frykbo, Lucas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Thenstedt, Michaela
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Företagens finansiella rapporter efter införandet av IFRS 16: En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag efter den nya leasingstandarden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: I januari 2019 infördes den nya redovisningsstandarden för leasingavtal, IFRS 16. Standarden ersätter den tidigare standarden IAS 17 och innebär att leasingavtal vilka redovisats som operationella numera redovisas som finansiella, förutsatt att avtalen är längre än ett år och inte av ringa värde. Leasingstandarden förväntas nu påverka företagens balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys.

  Forskningsfråga: I vilken utsträckning påverkas börsnoterade företags finansiella rapporter till följd av IFRS 16?

  Denna frågeställning kommer att besvaras med följande underfrågor:

  • Hur påverkas nyckeltalen skuldsättningsgrad, ROA, EBIT och EBITDA?
  • Hur skiljer sig påverkan åt mellan olika branscher?

  Syfte: Syftet med denna undersökning är att bidra med en förståelse för hur företagens finansiella rapporter har påverkats till följd av IFRS 16. Undersökningen syftar vidare till att skildra huruvida leasingstandarden har påverkat respektive bransch på Nasdaq Stockholm.

  Forskningsmetod: Uppsatsens består av en kvantitativ forskningsstrategi där en innehållsanalys av andrahandsdata har tillämpats för att kunna besvara studiens forskningsfråga. Kvartalsrapporter har studerats med syftet att samla in relevant information vilken kan hänföras till studiens valda nyckeltal. Avgränsningar har gjorts till att studera förändringar i finansiella nyckeltal hos företag noterade på Nasdaq Stockholms Large Cap. Studiens valda nyckeltal lyder skuldsättningsgrad, ROA, EBIT och EBITDA. Totalt antal undersökta företag i studien är 100, inklusive undersökningens bortfall.

  Resultat och slutsats: Förändringar i företagens finansiella rapporter har skett till följd av IFRS 16. Återkommande påtagliga effekter av standarden återfinns inom Consumer services, Telecom och Technology medan de minst påverkade branscherna är Financials och Basic material. Resultat för de resterande tre branscherna Industrials, Consumer goods och Health care utgör studiens mellanskikt med varken lägst eller högst påverkan. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Företagens finansiella rapporter efter införandet av IFRS 16
 • 187.
  Fryxell, Ellinor
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sundell, Magdalena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Design som förmedlare av varumärkesidentitet: en deskriptiv studie om kommunikationsbyråers varumärkesidentitet och design som differenteringsverktyg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med att konkurrensen inom kommunikationsbranschen blir hårdare blir det viktigare för kommunikationsbyråer att tydligt visa vad som skiljer dem från deras konkurrenter och tydligt positionera på marknaden. När tjänsteerbjudandet blir mer homogent blir marknadsföring och design allt viktigare verktyg för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Kommunikationsbyråers roll är att agera experter på marknadsföring och hjälpa andra företag med att skapa en sammanhållen kommunikation med design som verktyg. För att inge förtroende hos kunderna är det därför viktigt att kommunikationsbyråer förmedlar sin designkompetens genom sin egen marknadsföring. Genom att tydligt förmedla sin varumärkesidentitet genom design talar teorierna om customer-based brand equity, brand credibility och integrated marketing communications för att byråer kan öka sin upplevda expertis, kundlojalitet och därmed även konkurrenskraft.

  Denna studie ämnar undersöka hur svenska kommunikationsbyråer arbetar för att förmedla sin egen varumärkesidentitet genom design. Förhoppningen är att bidra med ökad förståelse för hur kommunikationsbyråer ser på sin egen varumärkesidentitet och hur de arbetar för att förmedla den genom sin marknadsföring med design som verktyg. För att besvara frågeställningen har studien utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer genomförts med respondenter från fem utvalda kommunikationsbyråer som alla erbjuder någon form av designtjänst. Dessa intervjuer har kompletterats med semiotiska analyser där de utvalda byråernas hemsidor och interiör i entréer analyserats utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv.

  Studiens resultat visar att svenska kommunikationsbyråers inställning till sin egen varumärkesidentitet varierar. Resultatet visar även att de undersökta kommunikationsbyråerna inte lyckas med att skapa ett sammanhängande budskap i sin design av hemsida och interiör. Istället ses referenser i form av bilder på tidigare arbeten som det viktigaste verktyget för att förmedla byråernas identitet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 188.
  Färdigs, Johanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lignell, Ingrid
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Påverkar företagens storlek upplysningsgraden av marknadsrisker: En studie om IFRS 72012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företagen riskerar att utsättas för förlustbringande värdeförändringar i tillgångar och skulder, eftersom de exponeras för olika marknadsrisker som fluktuationer i räntor, växelkurser, råvaru- och aktiepriser. För att skydda sig mot dessa fluktuationer och för att minimera exponeringen av marknadsriskerna, använder företag sig av olika typer av finansiella instrument. IFRS 7 är den standard som behandlar finansiella instrument och riskupplysningar. Standarden infördes år 2007, med avsikten att intressenten ska kunna tillgodoses relevant information om företagets hantering och exponering av finansiella risker.

  Syftet är att genomföra en studie på finansiella företag inom segmenten Large- och Small Cap och undersöka till vilken grad de efterföljer upplysningskraven beträffande marknadsrisker enligt IFRS 7, samt huruvida det förekommer något samband i upplysningsgrad och Cap-tillhörighet.

  Studien behandlar samtliga finansiella företag inom Large- och Small Cap-segmenten. Punkter i IFRS 7 som berör marknadsrisker har valts ut och företagens årsredovisningar har granskats för att undersöka upplysningsgraden och om det finns ett samband mellan upplysningsgrad och Cap-tillhörighet. 

  Resultatet visar att företagen inom Large Cap-segmentet upplyste helt enligt kriterierna i 36 fall av 64 och företagen inom Small Cap upplyste helt enligt kriterierna i 9 fall av 32. Resultatet indikerade således att det fanns ett samband mellan upplysningsgrad och Cap-tillhörighet, de större företagen efterföljde standarden till en högre grad än vad de mindre företagen gjorde. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  marknadsrisker, en studie om IFRS 7
 • 189.
  Färm Grufman, Nici
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Roth de Albuquerque, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  The Activity-based Workspace Effect on Organisational Behaviour: A Case Study of Kognity2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning, som berör vilka konsekvenser implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor har på de anställda samt hur det påverkar organisatoriskt beteende, har visat sig vara motsägelsefull. För att bidra till ökad kunskap, applicerar den här studien modellen The Activity-based Flexible Office Model på ett företag vid namn Kognity. Kognity har nyligen implementerat ett aktivitetsbaserat kontor. Semi-strukturerade intervjuer och observationer utfördes på Kognity. Studien använde sig även av sekundärdata i form av resultat från enkäter som Kognity utför själva. Den teoretiska referensramen som applicerades på den här studien var The Activity-based Flexible Office Model samt Maslows behovsteori. Studiens slutsatser är att organisatoriskt beteende påverkas av implementerandet av ett aktivitetsbaserat kontor. Genom att applicera The Activity-based Flexible Office Model ges bidrag till ökad förståelse för konsekvenserna av implementerandet av ett aktivitetsbaserat kontor. Modellen är ett användbart verktyg för att undersöka vilka faktorer som påverkar och vilka omständigheter som kan påverka ytterligare. Vidare visar applicerandet av Maslows behovsteori att ett aktivitetsbaserat kontor skulle kunna möta de högre behoven i teorin tack vare anställdas frihet att välja sin arbetsplats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Gabriel, Robert
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kellgren, Pierre
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Storbritannien vs. USA: Hur påverkas dessa marknader av rykten om företagsförvärv?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Företagsförvärv har länge varit en metod som företag tillämpar i syfte att skapa tillväxt. Samtidigt har investerare som mål att skapa sig en så stor avkastning på investerat kapital som möjligt vilket innebär att det gäller att vara snabb med att identifiera vilka företag som har potentialen att öka i värde. När ett rykte om ett företagsförvärv når investerare kan det leda till att ett intresse väcks samt lockar till investering i något av de aktuella företagen. Detta kan i sin tur generera hög avkastning för investerare utan att ryktet har bekräftats. 

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida rykten om företagsförvärv påverkar aktiemarknadens syn på dess värdering. Vidare syftar denna studie till att undersöka om det föreligger några skillnader på ryktets påverkan mellan olika marknader. 

  Metod: Studien angriper ämnet genom ett kvantitativt förhållningssätt. Studien behandlar insamlade sekundärdata via databasen ORBIS samt Google Finance. MacKinlays modell för eventstudier har implementerats för att mäta den abnormala avkastningen och en regressionsanalys tillämpats med hjälp av modellerna EGARCH samt Ordinary Least Squares (OLS).

  Slutsats: Amerikanska och brittiska marknaden påvisar abnormal avkastning i koppling till rykten om företagsförvärv. Den abnormala avkastningen skiljer sig mellan marknaderna vilket visar på en skillnad i reaktionen på respektive marknad där amerikanska marknaden uppmäter en negativ abnormal avkastning till skillnad från brittiska marknaden där en positiv abnormal avkastning uppmätts.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Uppsats Storbritannien vs. USA
 • 191.
  Gabrielsson, Tommy
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ney, Kristina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vad hände med musikbranschen?: En studie om musikbranschens utveckling i och med digitaliseringen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under början av 2000-talet stod musikbranschen inför några svåra år när fildelning blev allt vanligare och försäljningen av CD-skivor sjönk kraftigt. Denna uppsats undersöker vad som hände med musikbranschen efter denna kris och hur musikbranschen som fält ser ut idag. Detta undersöks utifrån Pierre Bourdieus teorier om det kulturella fältet och olika former av kapital samt Emma Stenströms teori om att vi rör oss i en ny kulturekonomi. Genom att lyssna på podcastserier från Sveriges Radio och DMG Education med fokus på musikbranschen utfördes en innehållsanalys som genererade fyra teman; krisen, musikbranschens demokratisering, image och pengar. Krisen uppkom som en konsekvens av digitaliseringen av musikindustrin. Denna digitalisering har ändrat förutsättningarna och strukturen för musikbranschen som fält. Skivbolagens maktposition är inte längre lika stor och streamingföretaget Spotify har snabbt stigit till att bli en av de dominerande aktörerna inom fältet. Artistens maktposition har även förstärkts, något som inom fältet beskrivs som demokratiseringen av musikbranschen. Krisen har även lett till att det blivit allt mer accepterat för artisterna att tjäna pengar och samarbeta med den kommersiella sektorn vilket tidigare inte vara lika accepterat. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 192.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Arbetsintegrering i sociala företag och frivilligorganisationer2018Ingår i: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, nr 1, s. 50-55Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 193.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Illusionen om det goda civilsamhället2016Ingår i: Kurage: Idétidskrift för det civila samhället, ISSN 2001-175X, nr 20, s. 20-22Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 194.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Social enterprises and their ecosystems in Europe: Country report Sweden2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The interest in social enterprises has increased rapidly during the last decades in Sweden as in many other countries. The use of the concept continues evolving and a commonly agreed definition has yet to emerge— ‘different versions’ provide points of reference for different groups in society as well as in policy initiatives. Even if the concept of social enterprise remains relatively new in the Swedish context, the phenomena referred to as such today have a long history and must be understood in relation to the development and strong position of public welfare structures as well as theircurrent transformation. During the pre-welfare state phase in history, social initiatives predominantly focused on those who experienced social disadvantages in a rather poor society. These types of charity initiatives during late 19th century combined with strong social movements such as the labour movement and democracy movement, highlighting equality and democracy which later characterised the Swedish welfare state. Since late 20th century, services provided by the public sector have increasingly been subject to competition, thus growing the market for private welfare services– including those sold by social enterprises. Policies, procurements and different client choice models have not been limited to certain types of private initiatives. Social enterprises do therefore compete on the same market as non-profit organisations (NPOs) and conventional enterprises.

 • 195.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Social Enterprises in Sweden: Intertextual Consensus and Hidden Paradoxes2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 196.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Social Entrepreneurship and Social Enterprises: Chameleons Through Times and Values2016Ingår i: Social Entrepreneurship and Social Enterprises: Nordic Perspectives / [ed] Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell, Roger Spear, New York and London: Routledge, 2016, s. 41-57Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 197.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Socialt entreprenörskap för kvinnors rättigheter2017Ingår i: YMER, ISSN 0044-0477, Vol. 136, nr 2016, s. 129-144Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 198.
  Gawell, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Sweden: Tracing Social Enterprise Across Different (Social) Spheres: The Dynamic Interplay Among Institutions, Values, and Individual Engagement2017Ingår i: Shaping Social Enterprise: Understanding Institutional Context and Influence / [ed] Janelle Kerlin, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2017, s. 199-216Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 199.
  Gawell, Malin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum.
  Kostera, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Köping, Ann-Sofie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Företagsekonomins sökande efter lösningar2019Ingår i: FEKIS, Gävle: FEKIS , 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är viktigt att företagsekonomin inte sätter på sig skygglappar och har modet att ha en bred, systemisk syn på hållbarhet. Vi föreslår att företagsekonomin ger mera utrymme åt att söka och finna fungerande alternativ, inte genom att bara tänka ut nyheter hela tiden vilket inte är hållbart i längden, utan även genom att presentera organisationer som redan är i gång och kan inspirera till hållbart organiserande i större skala – en slags systemisk surdeg för hållbarhet. Vi illustrerar vår reflektion med berättelser från fältet. I en handlar det om sökandet efter en förståelse av det (alternativa) sociala företagandet och företagsamheten i det civila samhället. I den andra handlar det om små entreprenöriella organisationer som beskriver sig självasom fungerande utanför kapitalismen. I den tredje presenterar vi idéer kring hur organisering av konst/kultur i sin tur kan vara kopplade till hållbarhet.

 • 200.
  Gawell, Malin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, ENTER forum. Mittuniversitetet.
  Pierre, Anne
  Mittuniversitetet.
  von Friedrichs, Yvonne
  Mittuniversitetet.
  Societal Entrepreneurship: A Cross-Boundary Force for Regional and Local Development Cherished for Multiple Reasons.2014Ingår i: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 18, nr 4, s. 109-130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
1234567 151 - 200 av 649
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf