sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 309
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Linde, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Klassrumsdialog som kunskapsförhandling2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Det här är en uppsats om dialogisk undervisning. Lennart Hellspong som är professor i retorik vid Södertörns Högskola har under ett par års tid utvecklat en dialogmodell som Kunskapsförhandling. Jag har själv undervisats i formen och tycker det är ett bra sätt att tillgodogöra sig kunskap på.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om modellen också passar för att beskriva vad som händer i ett specifikt klassrumssamtal. Vidare jämför jag modellen med två andra dialogmodeller för att sätta fingret på vad som skiljer dem åt och vad som Kunskapsförhandlingen eventuellt bidrar med på området.

  Jag har funnit att modellen passar bra för att beskriva vad som sker i klassrummet. Däremot försöker jag utifrån min analys resonera kring vad som skulle kunna utvecklas i modellen, vad som varit svårt att använda sig av i ett konkret fall. I min jämförelse har jag kommit fram till att Kunskapsförhandlingen kan bidra med en hel del. Den fyller synliga pedagogiska luckor i förhållande till de modeller jag har jämfört med, samtidigt som jag också fått syn på vissa pedagogiska brister i modellen.

 • 152.
  Lindgren, Lovisa
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Identitetens rum: En studie av relationen mellan plats och identitet i Jean Rhys Wide Sargasso Sea2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  My aim with this essay is to examine the relationship between identity positions and spatial positions in Jean Rhys novel Wide Sargasso Sea (1966). Through this I wish to show how Wide Sargasso Sea problematize the analytical cathegory "women", as well as classic western canon, and feministic eurocentric readings of the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte to which Wide Sargasso Sea correspond.

 • 153.
  Lindén, Björn
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Själviska gener och svarta hål: Metaforer, liknelser och jämförelser i Dagens Nyheters vetenskapsjournalistik2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vetenskapsjournalister fungerar som en länk mellan forskare och allmänhet. Deras verksamhet kan beskrivas som ett arbete med att översätta vetenskapliga publikationer till tidningstext. En stor del av det arbetet innebär att förenkla. Metaforer, liknelser och jämförelser är journalistens främsta verktyg i detta arbete. Metafor är en retorisk figur som betyder att ett uttryck tas från sitt naturliga sammanhang och används i ett annat. Då uppstår en meningsöverföring där en bokstavlig mening förbinds med en icke bokstavlig. Metaforer inom vetenskapsjournalistiken är både värdefulla och problematiska. Värdefulla på grund av sina förklarande förtjänster och problematiska på grund av eventuella ”felaktiga” konnotationer och missvisningar. Avsikten med den här uppsatsen är att belysa, analysera och diskutera användandet av metaforer i vetenskapsjournalistiken. Jag har gjort en kvalitativ textanalys där jag tittat närmare på metaforer, liknelser och jämförelser. I uppsatsen har jag analyserat såväl vetenskapliga, modellbyggande metaforer som allmänspråkliga metaforer och liknelser som varit relevanta i sammanhanget. Analysen bygger på material bestående av vetenskapsartiklar publicerade i Dagens Nyheter första halvåret 2005. Själva huvudfrågan eller essensen i uppsatsen kretsar kring metaforernas förklaringsvärde. Förklaringsvärdet har flera komponenter och har därför brutits ner i delfrågorna bokstavlighet, missvisning och känslomässig laddning. Jag har kunnat se samband mellan metaforerna jag hittat och valt att analysera, både tematiska, strukturella och karaktärsmässiga samband. En typologi har använts för att klassificera metaforerna i mina resultat. De grupper jag har pekat ut och diskuterat är personifierande och dramatiserande metaforer och metaforer som rör förmänskligandet av maskiner samt information, sport, mystik, samhällsfunktioner och hemmiljö.

 • 154. Lorenzoni, Patricia
  et al.
  Manns, Ulla
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Genusvetenskap.
  Inledning: Etik, politik och historikerns ansvar2016Ingår i: Historiens hemvist II: Etik, politik och historiens ansvar / [ed] Patricia Lorenzoni & Ulla Manns, Göteborg: Makadam Förlag, 2016, s. 15-24Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 155.
  Lundholm, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Retorik som verktyg vid talängslan: En presentation av Södertörns Högskolas och Uppsala Universitets arbete med talängsliga2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to perform a comparative study of first a pedagogical/rhetorical and then a therapeutic method, to help students overcome their speech anxiety. My choice stayed at focusing on the academic world and the benefits offered to mainly students. I have chosen two institutions with long experience of work with speech anxiety: Instutionen of Swedish, rhetoric and journalism at Södertörns Högskola and Student Health at Uppsala University. I want to find the advantages and disadvantages of the two universities and in no way define what is more favorable.

 • 156.
  Lönn, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Genusvetenskap.
  Överflödets gränser2015Ingår i: Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, ISSN 1100-2573, nr 4, s. 144-147Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 157.
  Löwdin Hansson, Martin
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Det är inte så enkelt: Om talarens relation till publiken2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen presenterar jag en ny syn på vad det innebär att en talare anpassa sig till sin publik, hur detta ständigt är knutet till resten av samhället och hur talaren genom att tala utövar makt.

  Genom att omformulera vad doxa – våra gemensamma försanthållanden och vår världsbild –innebär och basera det helt i handlingar som uttrycker relationer och värderingar skisserar jag en begreppsapparat för att beskriva hur olika strukturer av beteenden kan uppstå och reproduceras i samhället. Det är min mening att någonting sådant som strukturer och sociala konstruktioner inte kan existera i sig utan att de ständigt byggs och upprätthålls genom att dessa handlingar som uttrycker värderingar återupprepas av olika människor som kommer i kontakt med dem. På så vis undviker jag att åberopa någonting utanför det sociala, någonting som inte i grund och botten enbart består av människor, men bibehållit möjligheten att bruka dessa mycket användbara begrepp.

  Utifrån tankar hos Jacques Derrida, Donna Haraway och Judith Butler diskuterar jag sedan omöjligheten för talaren att på förhand inför sig själv vara säker på vilka den kommer tala inför, och i vilken kontext, samt den omöjligheten i att faktiskt rikta sin vilja mot denna ”frånvarande” publik. Att tal trots detta faktiskt kan formuleras och göras effektiva beror på att talaren i brist på ”egen” information riktar sig till gemensamma punkter i doxa, gemensamma förståelser av vem publiken är och vilken kontexten är. På samma sätt kan en vilja riktas mot publiken, om den inte är talarens helt egna utan i stället utgår ifrån en delad idé. Alltså kan talet trots att det formuleras i publikens och kontextens frånvaro riktas till en publik, med en intention som också når dem.

  Baserat på detta ser vi då hur talarens handlingar – oberoende av talarens egentliga intentioner – också bidrar till att både upprätthålla och förändra doxa. Eftersom jag förutsätter att doxa skapas genom återupprepning av olika handlingar blir talarens handlande doxa-grundande. Talet är en knutpunkt för makt, en plats där olika förhållningssätt till världen kan mötas, brytas mot varandra men framför allt spridas vidare genom att de överförs till publiken. På så sätt är alltså talet en social händelse som både kan förändra och förstärka olika strukturer i doxa.

  Detta innebär även att själva handlingen att tala är en form av makt, i det att talaren genom det jag beskriver ovan också utövar ett stort mått av påverkan på hur publiken uppfattar sig själva. Jag menar att talaren när den tilltalar en skara åhörare som en publik, en grupp människor med någon form av gemenskap, också har en möjlighet att faktiskt delvis tala om för dem vilka de är. Detta handlar både om att talaren använder gemensamma punkter i doxa för att alls kunna tilltala sin publik, och om att talet faktiskt vidaresprider värderingar – men även genom att olika intentioner också ”kräver” olika publiker. På så vis blir alltså talarens vilja, tillsammans med de begränsningar doxa lägger på den, konstitutiv för den publik talaren tilltalar, oavsett vilka personer som faktiskt utgör den publiken.

  Utifrån detta tar jag slutligen upp vissa aspekter av vad denna syn på samhälle, talare och publik gör med den position retorikern – kritikern och analytikern – har i förhållande till talet. Jag menar att den måste förändras, och att vi bör frångå alla försök att säga någonting definitivt och slutgiltigt ”objektivt” om vad ett tal betyder eller har betytt, för att i stället, i linje med tankar hos Donna Haraway och Mats Rosengren, försöka möta talet i en dialog där det får skifta betydelser och vara en aktiv part i våra försök att finna kunskap om det. Genom denna förändring i position gentemot vårt studieobjekt är det min mening att vi kan komma närmre ett bättre – förvisso mer imprecist och splittrat, men ändock ärligare – vetande om både retorik som sådan liksom de individuella artefakter vi analyserar.

 • 158.
  Löwdin Hansson, Martin
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  En sång om Trojas murar: En retorisk analys av Johannes Anyurus diktverk 2006Studentarbete andra termin, 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att genom hermeneutik och retorisk teori analysera Johannes Anyurus verk "Det är bara gudarna som är nya" och försöka utröna dess retoriska funktion, framför allt dess relation till den epideiktiska genren så som den definieras av Lawrence Rosenfield.

  Jag fann att "Det är bara gudarna som är nya" i första hand syftar till att berätta för berättandets och berättarens skull, samt att den på intressanta sätt ställer sig i en intertextuell dialog med många andra verk och olika sorters berättelser.

  Slutligen diskuterar jag lite kring verkets retoriska funktion och dess möjliga relationer till existerande teorier, samt den epideiktiska genren och dess relation till poesi som uttrycksform. Jag finner att verkets retoriska funktion med all önskvärd tydlighet är att förmedla tidigare okända sanningar om livet som författaren ser det, och att han uppnår detta förmedlande genom ett mycket kreativt användande av metaforer.

  Den generella slutsats jag når är dock att mer forskning borde göras på den epideiktiska genren – den innehåller sannolikt mer än man hittills har hittat.

 • 159.
  Majid, Prusha
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Prostitute or Artist?: Stereotype and Authenticity in Arthur Golden’s Memoirs of a Geisha2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay will explore the writer Arthur Golden’s attitude towards the figure of the geisha in the novel Memoirs of a Geisha. Does he present a positive view of a geisha or is his attitude critical? In addition, I will attempt to answer the question of whether the novel challenges or reinforces the received stereotypes about the geisha and their unique way of life. For these purposes, a comparison to John Gallagher’s research on the history of the geisha and Davidson OʼConnell’s sociological insights about prostitution and brothels. This essay will show, that Golden does not entirely follow the stereotypes the West has of this unique culture. Rather, he surprises the readers by including some accurate historical facts about the geisha and their unique lifestyle in his novel. In this sense, arguments occurs, of Golden playing around with the received stereotypes.

 • 160.
  Manns, Ulla
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Genusvetenskap.
  För framtiden?: Emancipatorisk forskning och glapp mellan text och tanke2016Ingår i: Historiens hemvist II: Etik, politik och historikerns ansvar / [ed] Patricia Lorenzoni & Ulla Manns, Göteborg: Makadam Förlag, 2016, s. 129-147Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 161.
  Manns, Ulla
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Genusvetenskap.
  Språkaktivism och re_aktioner: Review of Daniel Wojahn, Språkaktivism: Diskussioner om feministiska språkför- ändringar i Sverige från 1960-talet till 2015 (diss.) (2015).2017Ingår i: Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet, ISSN 1100-2573, Vol. 22, nr 4, s. 133-137Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 162.
  Marko Englund, Leo
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Bortsprungna katter ropar tillbaks!: Håkan Hellströms svar på ett splittrat jags sökande efter mening2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 163.
  Marko Englund, Leo
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Skådespelarens hemligheter: Om Zeamis estetik och värdet av det som inte framträder2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work examines how the aesthetics of Japanese actor and playwright Zeami Motokiyo (1346-1443) offers insight into the value of the unseen elements in art, specifically in the art of acting. What acting makes appear is likened to a vessel, which creates an empty space of what doesn’t appear. This non-appearing element is at the same time what gives the vessel its function. Nō theater is described as an art of suggesting, giving a background to Zeami’s theories. The importance of the tangible in Zeami’s aesthetics is underscored in a discussion of the technique, beauty, specificity, and variation implied by the principals of two basic arts, monomane, and hana. Then, the way the actor according to Zeami can make use of the unseen to fascinate the spectator is thoroughly investigated, relating it among other things to the question of emotion in western theory of acting, and the japanese concept of yūgen. Finally, Zeami’s concept of hana is described as relying on both what appears and what doesn’t appear, and the relevance of hana as a definition of the value of art is emphasized.

 • 164.
  Markusson, Sandra
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Försvarsministerns försvar: En studie i kriskommunikation2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A politician on the peak of his career suddenly sees himself in the middle of not one or two, but five different crisis, that demand a fitting response and a well planned crisis management strategy. While focusing on ethos and its development, the following paper analyses the communicative strategies used by Germany's ex-minister of defense, Karl-Theodor zu Guttenberg. Within his one and a half year tenure he had to handle continuing accusations against policy and character. Guttenberg, who in many eyes was seen as Germany's most popular politician and whose ethos, therefore, prior to the first crisis could be described as strong, is loosing his trustworthiness among the military and other politicians the longer each crisis continues.

  The purpose of this study is to identify the communicative pattern of Mr. Guttenberg, which in the end lead to his resignation, while his popularity continues to be strong. With theories like Benoits apologia strategies, Bitzers rhetorical situation and Ryans kategoria and apologia speechset, the analysis of articles of the German mass medium ”Bildzeitung”, clearly mirrors Guttenberg’s tendency to react offended to personal accusations. While being able to handle accusations against his policy, this continuing communicative mistake provides an opportunity for his critics.

 • 165.
  Milles, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Svenska.
  Agneta Horn: Ett liv i trettioåriga krigets skugga2015 (uppl. 1)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 166. Mral, Brigitte
  et al.
  Hellspong, Lennart
  Södertörns högskola, Avdelning 3, Retorik.
  Temaintro: Retorik och genus2003Ingår i: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, nr 27, s. 4-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 167.
  Mårsell, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Artisten i vardagsrummet: Gränsöverskridande och samförstånd i det moderna genombrottets dramatik: Leffler, Benedictsson och Stéenhoff2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Anne Charlotte Leffler, Victoria Benedictsson and Frida Stéenhoff were all part of the Modern Breakthrough in Swedish literature. By utilizing Jürgen Habermas theoretical works on communicative action, and Nancy Fraser’s supplementary reading of his theory, this essay makes clear that the authors’ struggle for an understanding and a rethinking of social norms in their plays Skådespelerskan (1873), Romeos Julia (1888) and Lejonets unge (1896) can be read as a contribution to the public debate. Dialogue has a key function for female authors during the Modern Breakthrough. Women and mens’ possibilities to take part in conversation and argument as equals, requires the professional woman’s transgression and access to the privileges of both public (State) administration – “system”, and world of everyday life – “lifeworld”. As oppositional authors, Leffler, Benedictsson and Stéenhoff took advantage of the literary public domain, in this case the theatre. The theatre as public sphere had a more effective capacity to affect its audience than fiction. The plays were written and staged in a cultural period that, compared with the present one, in a greater sense influenced public opinion. The theatre was a powerful part of the public debate, and this debate involved parties from both on-stage and off-stage positions.

  At the theatre Leffler, Benedictsson and Stéenhoff turned the private into politics. Their powerful contribution to the public debate were directed specifically towards the bourgeois audience. They carried on a controversy concerning the notion of the bourgeois family by showing scenarios that raised objection to its idealistic point of view. The bourgeois living room was exposed on stage. Conflicts related to the private sphere were brought up as a theme in a public sphere and by so means were incorporated into the public debate, which at that time was dominated by men. The plays mirrored the audience and the authors’ strategies were based upon the remodeling power inherent in conversation and argumentation. Thereby, the audience were confronted with an alternated reflection of themselves. This reflection should be read as a problematic representation of the writing of history. The alternate mirroring brought in itself forward an argument that emphasized why a new reflection was necessary.

  Skådespelerskan, Romeos Julia and Lejonets unge examine female artists in a bourgeois environment. Through the artist the structures that maintain bourgeois ideals are exposed and questioned, but first and foremost the artist show that communicative action between men and women was insufficient. The androcentric order did not acknowledge women and men as equals, in accordance with that, the possibility of conversation, in the sense of Habermas, came to nothing. Under such circumstances an understanding between men and women could not be reached. Love within the institution of marriage also suffered since it could not be founded in acknowledgement as long as the structure maintained. Saga and Adil, the main characters in Lejonets unge, personify, on the other hand, Stéenhoffs ideas of what is being needed to change the androcentric structure. They are citizens of the future.

  My focus is on human action (in an Aristotelian sense) in the plays, the way characters stage themselves and bring the plot forward, shed light upon their possibilities and limitations in proportion to each other as men and women. My analysis thereby contrasts with the greater part of earlier research. I give prominence to the connection between psychological conflict and social position/role. In Skådespelerskan, Romeos Julia and Lejonets unge all of the characters’ psychological conflicts are based in gender issues, the consequences of being a man or woman in the 18th century, rather than explicit existential matters.

 • 168. Ney, Birgitta
  Skriftställarinnor, journalister m fl.: en förteckning över kvinnor verksamma i pressen ca 1893-19242000Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 169.
  Olsson, Isak
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Metaforer: När ordet betraktas som metafor2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Metaforen har funnits ibland oss under en lång tid, men trots över 1 000 år av begrundan är det fortfarande ovisst hur man bör förstå begreppet. Själva definitionen i sig råder det inga större tvivel om, men kan vi finna en riktig distinktion mellan det metaforiska och det ickemetaforiska? I uppsatsen undersöks när en metafor är en metafor eller när det istället är ett allmänt vedertaget begrepp om hur något faktiskt förhåller sig. Tidigare forskning kring ämnet som jag valt att använda mig av har jag hämtat från Aristoteles, Friedrich Nietzsche, Paul Ricoeur och George Lakoff och Mark Johnson. Dessa personer har givit mig olika perspektiv och synsätt på metaforen – och när ett ord bör betraktas som metafor eller inte. Genom djupgående diskussion kring dessa teorier arbetar jag fram min egen uppfattning angående frågan: Det är inte orden i sig som är metaforer, det är vi, i kombination med sammanhang, diskurs och uttryckssätt som avgör metaforen och när den skall betraktas som just metafor.

 • 170.
  Pernow, Ellinor
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Prins/essa?: En text- och bildanalys om vilka egenskaper en prinsessa tillskrivs i bilderböcker2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 171.
  Persson, Emma
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Gubben i lådan. Flört eller freak?: En kvalitativ studie av Frida och Veckorevyns framställning av manliga egenskaper.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Weekly lifestyle magazines constitute an important role for many young people these days. Their purpose is to inform and entertain a broad public within subjects such as fashion, friends, relationships, men and beauty. Frida and Veckorevyn are two big magazines that have a big influence on young women. One subject that frequently occurs is articles about men, written by women. This study focus on how (with which qualities and weaknesses) these women choose to subscribe men. The purpose with the study is also to investigate if there occurs any important differences between these two magazines. The study includes analysis methods such as cluster criticism, rhetoric analysis and narrative analysis. The theory of this study is based on Kenneth Burkes vision about terministic screens, combined with a constructivism and hermeneutics point of view.

  The results of the analysis showed that there are some differences between Frida and Veckorevyn and their way of describing men. Frida describes the men in a more static way, but with a mix of positive and negative qualities. Veckorevyn uses a more detailed and analysing way to describe the men. An interesting result was that the positive descriptions represented the majority of all the words that described the men, but the negativity still shined through. In the concluding part of the study I discuss these important results.

 • 172.
  Pusztai, Istvan
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik, Retorik.
  Olika vägar mot en demokratisk medborgarroll2005Ingår i: Språk på tvärs: rapport från ASLA:s höstsymposium, Södertörn, 11-12 november 2004 / [ed] Boel De Geer, Anna Malmbjer, Uppsala: Association suédoise de linguistique appliqueé (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA) , 2005, s. 245-256Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 173.
  Reventlid, Amanda
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Gränser av hud, glänsande kroppar och längtan: En queer närspelning av Mass Effect 32013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay aims to examine how the synthetic non-human subjects, EDI and Legion, are constituted in terms of their bodies, gender, desire and emotion, in the gaming series Mass Effect. In a close-gaming method I also want to explore in which way the gamer can effect or even change the expressions of the body, gen­der, desire, and emotion made by the synthetic non-human subjects. In order to do this I use Judith Butlers and Sara Ahmeds queer theory, and Donna Haraways cyborg feminism. I concluded that EDI em­braces her embodiments and is given a highly sexualized female body, being more of a woman than a machine. While Legion is rather embracing disembodiment and is given a non sexualized, androgynous male body, be­ing more of a machine than a man. The gamer can decide whether EDI should have a romance with a human in the game or not, but the gamer cannot in the same way decide whether or not Legions and EDIs subject­ivity will be reco­gnized as human subjectivity or at least almost-human subjectivity. 

 • 174.
  Riis-Pedersen, Ulrica
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Känner jag igen mig?: Etnisk identifikation i barnböcker sett ur ett retoriskt perspektiv2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine at how to portray characters in the stories and narratives which depicts one of these children's books and if they really have something to ethnicity and its identification to be done.

  The Research questions is: What are the different identification markers given, to the reading child in the books, which might indicate that the story depicts people of different ethnicities? How are the characters portrayed in the story and which role is assigned to the main character? What story is portrayed and is it relevant to an identifier can occur?

  The conclusions of the five children's books shows that it is important with identifications markers, to show that there are different ethnicities. For example the analysis revealed the specific features of the illustrations and how the books portrayes someone with a different ethnicity and cultural background as something exotic.

  In the texts, the analysis showed how it occurred ethnic differences, by explicitly demonstrating differences between the characters. It was found that the characters were produced mostly as good, happy, curious, suspicious and unsympathetic. Common to all the main characters was that they had been placed, in one for them unusual context and that they were trying to assimilate to the new situations.

  Depictions consisted of realism and fiction. What emerged here was that most of the stories themselves were not carrying identification purposes, most of the stories needed help with the identification markers from the illustrations, so that the reading child could understand the themes it was about.

  The methods used in the studies are narratology, semiotics and critical discourse analysis. In particular, I looked at the propositions, inferences, icon, index and symbol.

 • 175.
  Rimm, Stefan
  Örebro universitet.
  Speak of the Pupil: Rhetorical Practices and Identity Formation in an Emerging School System c. 1700-18502015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 176.
  Rodell, Magnus
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Idéhistoria.
  Statyn på Paradistorget: Raserande, medier, materialitet och minne2016Ingår i: Historiens hemvist 3: Minne, medier och materialitet / [ed] Johan Hegardt & Trond Lundemo, Göteborg: Makadam Förlag, 2016, s. 329-357Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 177. Rosengren, Mats
  Angelos Mouzakitis, "Autonomins trassliga rötter"2003Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 178. Rosengren, Mats
  Chaïm Perelman, Retorikens imperium: retorik och argumentation: [inledning, översättning och kommentarer av Mats Rosengren]2004Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 179.
  Rosengren, Mats
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik, Retorik.
  En kommentar till Michael A R Biggs: Lära av erfarenhet: Sätt att närma sig erfarenhetsdelen i praktikbaserad kunskap2007Ingår i: ArtMonitor, ISSN 1653-9958, nr 1, s. 103-111Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 180. Rosengren, Mats
  Eric Vibart, "Stillahavsön – territorium utan minne"2002Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 181.
  Rosengren, Mats
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it, Retorik.
  Fotbollsblivande2009Ingår i: Glänta, ISSN 1104-5205, nr 2-3, s. 57-60Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 182. Rosengren, Mats
  Hans Joas, "Språk och artikulation"2003Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 183. Rosengren, Mats
  Jaques Derrida & Jean Birnbaum, "Jag är i krig med mig själv"2004Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 184.
  Rosengren, Mats
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it, Retorik.
  Martens som Marlow: om Renzo Martens' film Episode III2010Ingår i: Ord och bild, ISSN 0030-4492, E-ISSN 1402-2508, nr 5, s. 62-65Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 185. Rosengren, Mats
  On Being Downstream2005Ingår i: The past's presence: essays on the historicity of philosophical thinking / [ed] Marcia Sá Cavalcante Schuback, Hans Ruin, Huddinge: Södertörns högskola , 2005, s. 203-218Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 186. Rosengren, Mats
  Ovetenskapligheter och den svenska humanistiska forskningens krig: Sörlin och Jersild som delproblem2005Ingår i: Glänta, ISSN 1104-5205, nr 1-2, s. 87-91Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 187. Rosengren, Mats
  [Recension av:] Gunnar Foss och Eivind Kasa (red.), Forms of Knowledge and Sensibility: Ernst Cassirer and the Human Sciences2005Ingår i: Sats: Nordic Journal of Philosophy, ISSN 1600-1974, E-ISSN 1869-7577, Vol. 6, nr 2, s. 211-218Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 188. Rosengren, Mats
  [Recension av:] Laurent Pernot (red.), Actualité de la Rhétorique2004Ingår i: Rhetorical Review : The Electronic Review of Books on the History of Rhetoric, ISSN 1901-2640, E-ISSN 1901-2640, Vol. 2, nr 2, s. 4-6Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 189. Rosengren, Mats
  Retoriken: en kunskapsteori?2001Ingår i: Vetenskap och retorik: en gammal konst i modern belysning / [ed] Kurt Johannesson, Stockholm: Natur och kultur , 2001, s. 40-55Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 190. Rosengren, Mats
  Rhetoric - A Theory Of Knowledge?: Sketch for a doxological development of Chaïm Perelman's new rhetoric2004Ingår i: Chaïm Perelman: direito, retórica e teoria da argumentação / [ed] Eduardo Chagas Oliveira, Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana , 2004Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 191. Rosengren, Mats
  Rhetorike ≠ Retorik: [Recension av:] Edward Schiappa, The beginnings of rhetorical theory in classical Greece2001Ingår i: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, nr 14 augustiArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 192. Rosengren, Mats
  Skapelse ur intet2003Ingår i: Res publica (Goteborg), ISSN 0282-6062, nr 58, s. 67-83Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 193.
  Rosengren, Mats
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it, Retorik.
  Vikki Bell, Omvänt förbrytarporträtt2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 194.
  Rosqvist, Jenny
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Pudelns kärna: Vad det innebär att "göra en pudel" ur ett kommunikativt perspektiv2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  In this essay I want to investigate how the poodle strategy affects a person’s credibility when he or she uses it. The poodle strategy is a strategy, which someone uses when he or she is scrutinized by the media. It’s primary purpose is to suppress further media coverage but it is also a strategy for defending oneself and hence rescuing one’s reputation either as a private person or as an official.

  The essay’s research questions are:

  • How has the strategy been applied for defensive purposes and what are the results?
  • To which extent can the Stasis theory and Benoit’s theory on Apologia be connected to the strategy?
  • Does the strategy affect the user’s credibility?

  To answer these questions four cases from the political sphere in Sweden where persons have been said to have “done a poodle” have been analyzed. In order to analyze the strategy and to judge how successful it has been these cases have been connected to the Stasis theory, Benoit’s theory on apologia and theories about credibility and trust.

  Additionally this essay investigates how applicable the Stasis theory is as a model for analyses and how relevant analyses based on stasis theory are today. Furthermore it investigates wheteher a fusion of the Stasis theory and Benoit´s theory on Apologia can be profitable.

  An important conclusion is that the poodle strategy is a strategy, which is more complicated than one might first think. Whether the strategy works depends on a series of factors; for example the person’s initial credibility (or ethos) and the morality of the actions. These factors need to be assessed before the strategy is put into use.

 • 195.
  Rosqvist, Jenny
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Studieverkstan politik och praktik: Lägesrapport och probleminventering2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats redogör för regering och riksdags samt högskoleledningars uppfattning om nivån på andraspråksstudenters språkliga kompetens i det svenska språket. Uppsatsen visar hur dessa instanser anser att högskolor och universitet bör arbeta för att höja denna kompetens hos studenterna, där det behövs. I ljuset av denna politiska diskurs undersöker och beskriver uppsatsen hur skolor runtom i landet svarar på regeringens krav och hur kraven påverkar det arbete de för inom sina studentstödsverksamheter, de så kallade Studieverkstäderna. Uppsatsen är till sin karaktär dels en presentation eller ”positionsrapport” av verksamheternas arbete i nuläget och dels en inventering både av den problematik som studentstödsverksamheterna arbetar med och av de krav som de politiska instanserna ställer på andraspråkselevers språkkompetens.

  Den teoretiska grunden för uppsatsen är forskningen inom interkulturell retorik, speciellt viktig är community of practice-teorin, som innebär att miljön formar grupper som hålls samman av det de gör; exempelvis kan en gemensam språklig praktik forma en sådan sammanhållen grupp – en community of practice eller språkgemenskap. Uppsatsen tar även avstamp från ett socialt perspektiv på skrivande och lärande där begrepp som litteracitet (literacies), socialisering och praktiker är centrala.

 • 196.
  Rämä, Hanna-Mari
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  “Busted!” “...And He's Got a Helluva Explanation for Why”: The Language Use in U.S. Based Online Celebrity Journalism2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 197.
  Sahlström, Håkan
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Klara minnesbilder: Fotografi, förändring och hågkomst i det moderna Stockholms centrum vid nittonhundratalets mitt2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen utforskar några omständigheter kring vilka de omfattande förändringarna i Stockholms centrala delar vid mitten av 1900-talet dokumenterats, i första hand genom fotografiska bilder. I de "minnesböcker" där dessa bilder står i förgrunden får "Klarakvarteren" i en viss mening stå som symbol för det moderna Stockholm i och med anläggandet av den nya centralstationen på 1870-talet, samt genom att utgöra den självklara platsen för otaliga tidningsredaktioner, hotell och kaféer. Som sinnebilden för det moderna stadslivet i Stockholm är "Klarakvarteren" förbundna med en annan viktig aspekt av moderniteten: den fotografiska bilden. "Klarakvarteren" finns idag, i spåren efter den omfattande omdaningen av stadskärnan, i allt väsentligt enbart kvar som minnesbilder i form av text och fotografier. Genom att undersöka en i sammanhanget central fotografisk bok, med en längre essä av Per Wästberg tillika fotografier av Lennart af Petersens, som i många år arbetat som fotograf för Stockholms stad, hoppas föreliggande uppsats kunna väcka frågor kring hur minnen, fotografier och tillvaron i den moderna staden kan sägas gå samman i dessa "minnesböcker" som publicerats under, liksom efter, dessa storskaliga arkitektoniska förändringar.

 • 198.
  Sandberg, Katti
  Södertörns högskola, Institutionen för svenska, retorik och journalistik.
  Kriskommunikationens retorik: En studie i förtroendets uppgång och fall2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera vilka kommunikativa och retoriska strategier som används i kriskommunikation samt hur bruket av dessa strategier påverkar förtroendet för sändaren. Genom en kvalitativ analys av dåvarande utrikesminister Laila Freivalds och Fritidsresors informationschef Lottie Knutssons kommunikation i media under de första dagarna i anslutning till flodvågskatastrofen 2004, visar denna studie på vilka retoriska och kriskommunikativa strategier som byggde respektive raserade förtroendet för dem. Krisberedskapsmyndighetens omfattande undersökning angående förtroende för inblandade aktörer utgör ett unikt ”facit” gällande allmänhetens uppfattning i förtroendefrågan. De kommunikativa praktikerna från Freivalds och Knutssons sida granskas i ljuset av kriskommunikativ teori, samt retoriskt med fokus på stil och tilltalssätt samt perspektiv. Resultatet av analysen visar att Freivalds kommunicerade ur ett sändarperspektiv, med ett byråkratiskt språk som saknade pathos. Hennes insats var inte överrensstämmande med kriskommunikativ teori. Knutsson å sin sida använde sig av talspråk, berättelser och konkretion. Utgångspunkten i hennes kommunikation var mottagarbaserad. Hon praktiserade dessutom i hög grad kriskommunikativa teorier. Dessa skillnader bidrog sannolikt till att förtroendet för Freivalds minskade, samtidigt som det ökade för Knutsson.

 • 199.
  Sannasdotter, Ronja
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Den kvinnliga anatomins sociala konsekvenser: En kvalitativ studie av argumentation och doxa i förändring rörande den svenska aborträtten2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abortion remains a contentious issue, which greatly raises ethical problems. This thesis examines the leading arguments in the Swedish abortion debate around the – in terms of legislation – critical years of 1938 and 1974. With Foucault's genealogical method, Butler's theories of gender as a social construction in relation to power and doxa, the study examines what the development of the argumentation says about the views on morality, the woman's body, life, individual and state? How has the arguments pro and against abortion changed over time and what does this say about the norms that guide and orientate the arguments? The most obvious change in argumentation is seen in the shift from an absolute moral and conservative position into an increasingly relativistic and liberal position, and this study will argue that this shift has its prerequisites in the changing status of the citizen and state. Yet, despite these developments, a moral ambivalence can be discerned in the arguments advanced in favour of the right to abortion. The question of what life is grievable and when this occurs is constantly negotiated. This constant negotiation is modulated and modified by different discourses. As this study shows, the absolutistic and the relativistic discourse gives rise to radically different positions. But while the relativistic discourse once radicalized the discussion on abortion, mainly because it served to relativize an absolutist position, it serves radically other purposes today. The subjectivist stance could even be seen to threaten individual’s right to self-determination over their own bodies.

 • 200.
  Shamsparto, Alireza
  Södertörns högskola, Institutionen för kommunikation, medier och it.
  Twitter och nyhetsrapportering: En studie om Twitters roll för journalism och kommunikation2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since the emergence of social media websites as an established part of our society, the landscape ofcommunication has undergone dramatic changes. Especially in the field of journalism, the impact ofsocial media websites, such as Twitter, has been the subject of discussions about the actual partsocial media play in communication and news reporting. The general opinion has been that socialmedia has revolutionized the way we communicate and that a shift in power is taking place as themasses now engage in, and affect, our societies way of spreading information. This study is acritical discussion about whether Twitter in particular, and social media in general, has affected thejournalistic field in the extent that many claim it has. By comparing theories about traditionalmedia, such as television and newspapers, with recent studies about Twitter, we conclude that it isto early to establish the role of social media. I find that Twitter has today become an extended partof the journalistic methods and that it is merely a new tool for communication rather than a platformthat has allowed the masses to challenge the current ways of news reporting.

1234567 151 - 200 av 309
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf