sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 151 - 200 av 209
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Petrous, Katrine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Naoum, Violina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Anorexia Nervosa: Elevhälsovårdens erfarenheter och tankar2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att studera elevhälsovårdens erfarenheter och tankar kring ätstörningen Anorexia Nervosa, bland ungdomar mellan åldern 15-17 år. För att uppnå syftet ställs en frågeställning: Vilka erfarenheter och tankar finns om Anorexia Nervosa bland kuratorer och sköterskor som arbetar inom elevhälsovården i högstadieskolor i Stockholm? För att besvara detta utfördes åtta intervjuer med kuratorer och sköterskor på högstadieskolor i Stockholm. Intervjumaterialet analyseras genom teorier om hur identiteten utvecklas i samspel med den sociala omgivningen. Studien påvisar att elevhälsovården har erfarenheter gällande symptom vid Anorexia Nervosa och tankar kring orsaker till insjuknande. Ett gott bemötande i form av respekt och tålamod är betydelsefullt i möte med individer som utvecklar/utvecklat sjukdomen för att skapa en pålitlig relation. Även det hälsofrämjande arbetet tas i beaktning.

 • 152.
  Pogosian, Jessica
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Kebede, Lydia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  ”De tror vi duckar kulor varje gång man går till bussen”: En kvalitativ studie av hur unga vuxna i Hallunda – Norsborg resonerar kring polisens definition av ett ”särskilt utsatt område”2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to understand how young-adults, residents Hallunda-Norsborg, relate to the police’s definition of their residential area as “particularly vulnerable”. Do the young adultsagree with the term or is there any tension between their descriptionand the police’s definition? In previous research, it appears that residents of an area referred to as “particularly vulnerable” are described as cut off and isolated from the remaining majority society. We consider it relevant to gain an understanding ofthe residents' view of their residential area in comparison with the police authority's term. The study is based on qualitative semi-structured interviews with three young men and women aged 20-25. The study uses stigmatization and critical-urban theory, as well as social exclusion as theoretical starting points. The result shows that the residents experience a stigma towards Hallunda-Norsborg through the media's presentation, the treatment from others and within the labor market. They are partly in line with the police's definition of a "particularly vulnerable area" and that it corresponds to Hallunda-Norsborg. However, the definition is considered to be negatively emphasized as it creates a stamp of “vulnerability”that affects the majority society’s view of Hallunda-Norsborg. The conclusion is that young-adults in Hallunda-Norsborg relate in part to the police’s term but that they can also relate their experiences to it. The experiences that are highlighted is that the term isnegative creates a feeling of “exclusion” that affects the young-adultsrelationship with majority society.

 • 153.
  Pousette Liljefors, Sandra
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Ringius, Christina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  ”Det är ju deras föräldrar, det är de enda föräldrar de har”: En kvalitativ studie om familjehemsplacerade barns umgänge med sina biologiska föräldrar2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar ämnet familjehemsplacerade barn och syftet är att öka kunskapen kring familjehemsplacerade barns umgänge med sina biologiska föräldrar. För att uppnå detta syfte har vi genomfört sex semistrukturerade intervjuer med två kommunalpolitiker från socialnämnden, två familjehemssekreterare och två familjehemsföräldrar. Tidigare forskning påvisar att familjehemsvården är indelad i två huvudinriktningar; den behovsorienterade inriktningen och den relationsorienterade inriktningen. Svensk lag och därmed även socialarbetares grundinställning inför umgänget har till stor del anammat den relationsorienterade inriktningen som förespråkar tätt umgänge mellan det placerade barnet och dess biologiska föräldrar, med målet att främja en återförening. De teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien är anknytningsteorin och utvecklingspsykopatologin, dessa teorier tillsammans med den tidigare forskningen använder vi för att analysera vårt material. Vårt resultat visar att socialarbetare lägger stor vikt vid att det är barnets behov som ska ligga till grund för umgängets utformning. Vidare så pekar vårt resultat på att det råder uppdelade åsikter om hur långt man ska gå för att vidhålla en problematisk kontakt. I resultatet framkommer även hur svårt det är att arbeta med dysfunktionella umgängen men likväl hur bekymmersamt det är att kapa det biologiska bandet till de biologiska föräldrarna för att främja barnets anknytning till familjehemsföräldrarna.

 • 154.
  Rolandsdotter, Sofia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Stern, Josefin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  "Det ska mötas med kvinnor": Om arbete med kvinnors deltagande i offentliga rum i Vårberg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka platsens betydelse för arbete med kvinnors deltagande i offentliga rum i stadsdelen Vårberg; vilka strategier som studiens urval av verksamheter använ-der samt vilka värden som verksamheterna arbetar utifrån. Urvalet består av totalt åtta stycken respondenter: en privatperson samt sju stycken representerar från sex stycken olika verksam-heter. Studien har en kvalitativ ansats med fallstudie som forskningsmetod. Empirin har samlats in genom semistrukturerade enskilda intervjuer och analyserats med hjälp av tematisk analys.Studiens resultat har analyserats genom tidigare forskning kring trygghetsskapande arbete istorstäder, samt genom teorier om social exkludering, intersektionalitet samt förtroende ochtillit. Resultatet visar att fördomar om platsen bidrar till social exkludering, samt att kvinnor haren särskilt utsatt position i Vårberg. Kvinnor är både en målgrupp och verktyg för såväl socialinkludering som trygghetsskapande arbete i stadsdelen. Den sociala inkluderingen syftar delstill kvinnors deltagande i offentliga rum, dels till kunskapshöjande och sociala aktiviteter fördeltagande i en mer abstrakt samhällsgemenskap, exempelvis arbetsliv och sociala nätverk.

 • 155.
  Roos, Amanda
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Det svenska abortmotståndet: en analys av den samtida abortkritiska diskursen i Sverige2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att generera kunskap om det samtida abortmotståndet i Sverige genom att undersöka samtida och svensk abortkritisk diskurs, samt hur diskursen framställer abort som fenomen. Empirin har bestått utav texter från två abortkritiska organisationer: ”Ja till livet” och ”Människorätt för ofödda”. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit en Foucault-inspirerad diskursteori, och empirin har analyserats med hjälp av en diskursanalys. Resultaten visar att den samtida abortkritiska diskursen i Sverige innefattar ett centralt element inom vilket fostret definieras som ett ofött barn, och därigenom konstrueras fostret som en egen individ med ett essentiellt människovärde. Vidare framställs abort som mord, likväl som en oansvarig och moraliskt felaktig handling. Däremot framställs fullföljandet av en graviditet och sedermera att axla föräldraskapet som det främsta sättet att ta ansvar. Ytterligare resultat identifierar ett element där abortkritik definieras i termer av kvinnans bästa; ett element inom vilket abort konstrueras som skadligt för kvinnor, och kvinnor konstrueras som offer inför abort och aborttvång. Slutligen hävdar diskursen sanningsanspråk genom hänvisningar till vetenskaplig kunskap och moraliska övertygelser; och genom att framställa diskursens världsbild som objektiv sanning så utmanas den allmänna svenska diskursen.   

 • 156.
  Roos, Max
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Biståndshandläggarens frihet och begränsningar: En kvalitativ studie om handlingsfrihet inom socialpsykiatrin i Stockholm stad2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka biståndshandläggares handlingsutrymme i handläggningen av insatsen försöks- och träningslägenhet. Studien utgår från följande frågeställningar:

  Hur upplever biståndshandläggaren graden av frihet i sitt handlingsutrymme i bedömning av försöks- och träningslägenhet? Hur tillgodogör biståndshandläggaren klientens medverkan och önskemål i handläggningen av försöks- och träningslägenhet?

  Studien baseras på enskilda intervjuer som utgick ifrån en halvstrukturerad intervjuguide med sex stycken biståndshandläggare som arbetar inom socialpsykiatrins myndighetsutövandeverksamhet i Stockholms stad. Studiens resultat visade på att det inte finns någon motsättning mellan riktlinjerna och den individuella bedömning som alla klienter har rätt till, utan att handlingsutrymmet fyller ut riktlinjernas funktion. I alla fall när det gäller insatsen försöks- och träningslägenhet inom socialpsykiatrin i Stockholms stad. Studien kom också fram till att klientens kognitiva förmåga avgör hur mycket klienten medverkar i utredningen. Det outnyttjade handlingsutrymme hamnar hos biståndshandläggaren, som då får ett utökat handlingsutrymme. 

 • 157.
  Rosander, Therese
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Graham, Jennifer
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Barn och ungdomars delaktighet i Barns Behov I Centrum (BBIC)-utredningar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barns Behov I Centrum (BBIC) är ett dokumentationssystem som används inom barnavårdsutredningar för att utreda, planera och följa upp insatser. Denna C-uppsats är en kvalitativ studie där syftet är att undersöka hur barns delaktighet kan se ut enligt socialsekreterare i barnavårdsutredningar efter implementeringen av BBIC, inom socialtjänsten. Våra frågeställningar lyder: Hur arbetar socialsekreterare för att göra barn mer delaktiga? Anser socialsekreterarna att BBIC:s mål med att göra barn delaktiga i utredningar uppnås? Vilka problem kan socialsekreteraren stöta på i arbetet med att göra barn mer delaktiga? Vi har gjort sex stycken intervjuer med olika socialsekreterare från olika kommuner i Stockholmsområdet. Vi har använt oss av Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt Harry Shiers delaktighetsmodell.

  I studien framkommer det att socialsekreterarna har det yttersta ansvaret för att främja barns delaktighet i utredningarna. Sedan implementeringen av BBIC har det blivit ett krav att barns egna åsikter ska dokumenteras i utredningarna. Socialsekreterarna menar att problem som kan uppstå i arbetet med att göra barn delaktiga är att det finns motsättning mellan vad som kan anses vara det bästa för barnet kontra barnets delaktighet i utredningen.

 • 158.
  Rosén, Jimmy
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Herranen, Martin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Vad innebär värdegrund för äldreomsorgen?: En studie om personalens syn på tillämpning av värdegrund i kommunal äldreomsorg2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien har varit att skildra hur personal på fyra kommunala äldreboenden definierat begreppet värdegrund samt hur de tillämpat den i det praktiska arbetet med de äldre. I studien har begreppen KASAM, Empowerment samt en problematisering av värdegrundskomponenterna använts för att analysera resultaten av interjuverna. Resultat av studien visade på att det finns en enighet bland personalen i hur man definierar värdegrundskomponenter. De gav dock samtidigt uttryck för komplexiteten i att komponenterna kan ha flera betydelser, vara nära besläktade och i vissa fall motsägelsefulla. Personalen såg på begreppen som mål för sitt arbete och menade på att uppfyllelse av målen genererar en bättre hälsa och välbefinnande för den äldre. I tillämpning av värdegrundskomponenterna talade personalen om främst två sätt de arbetade utifrån, motivering och aktivering. Motivering innebar att utifrån de boendes eget självbestämmande ska personalen uppmuntra dem till självständighet. Aktivering i sin tur hängde i hop med motivering och innebar att den boende har kontakt med sina anhöriga och sin omgivning likväl som ett deltagande i aktiviteter som personalen försåg de boende med efter deras önskemål.

 • 159.
  Sallah, Sebastian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Problemet med att upptäcka unga kvinnor som brukar narkotika: En studie om hur könsstereotyper kan ha snedvridande effekter på polisers och socialarbetares vardagliga arbete2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att fokusera på hur könsstereotyper inverkar på poliser och socialarbetare i deras vardagliga arbete, och som i värsta fall gör att de missar unga kvinnor som befinner sig i riskzonen för narkotikamissbruk. Utöver det har vi försökt undersöka om det finns särskilda faktorer som kan påverka myndigheters arbete med missbrukare, utifrån vad missbrukaren i fråga har för kön. För att besvara studiens frågeställningar och få en djupare inblick i området har vi därav intervjuat personal på socialtjänsten och polisen i en kommun i Stockholm. För att analysera våra resultat har vi använt oss av Hirdmans definition av genussystemets teori samt Michael Polanyis teori om The Tacit Dimension och teorin om haloeffekt av Tversky & Kahneman.

  Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att det existerar flera brister i arbetet med att upptäcka och hjälpa unga kvinnor som missbrukar narkotika. Utifrån respondenternas uttalanden kan vi fastställa att en del av dessa brister delvis beror på polisernas förhållningssätt i arbetet men att det även beror på samarbetet mellan olika verksamheter och aktörer.

 • 160.
  Scott, Agnes
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Benali, Karima
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Världens bästa välfärd?: En studie om välfärdsstaten som skapare av urban ojämlikhet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka livsvillkoren bland marginaliserade förortsbor i den svenska välfärdsstaten. För att uppnå en förståelse av denna komplexitet, fokuserar arbetet på Stockholmsförorten Husby i en kontext av de upplopp som ägde rum i maj 2013.

  Undersökningsmetoden är kvalitativa intervjuer med sju informanter. Samtliga har en koppling till Husbyområdet.

  Teorierna som appliceras på det empiriska materialet är Gösta Esping-Andersens teori om välfärdsstatsregimer samt Loïc Wacquants teori om avancerad marginalisering, även kallad ”Den nya urbana fattigdomen”.

  Analysen visar att den svenska välfärden genomgår en förändring. Denna förändring innebär en transformering från en socialdemokratisk modell mot en liberal regim, med en ökad privatisering av allmän välfärd samt ett fokus på individens eget ansvar i fråga om dess levnadsstandard. Husbyområdet präglas av en låg socioekonomisk status, en hög nivå av arbetslöshet samt dåliga skolresultat. Den växande marknaden har exkluderat stora grupper av ekonomiskt utsatta invånare i Husby. Välfärdsstaten har därmed minskat sitt tidigare omhändertagande av medborgarna, och denna förändring har skapat och format en marginalisering i urbana områden.

 • 161.
  Shabo, Helen
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Unga kvinnors upplevelser av hedersrelaterat våld2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a study of five young women’ experiences of honor-related violence. The purpose of this study is: What experiences does the women show of an honor-related violent relationship? A qualitative method was applied and interviews were done with a total of five young women. To get a better understanding of the subject I have defined the four central concepts that this study is based on: honor, culture, ethnicity and gender. These subjects together describe honor and what it means to live under those circumstances. It also gives an idea of how it can be and reasons why honor-related violence occur.

  The five women of the study are slightly described to give an idea of how they are and what experiences they have in the matter. From the collected data I could analyze the results and code four themes: fear, guilt and shame of a controlled life, low self-esteem and also strategies for how to survive in an honor-related relationship.

  The result showed two types of groups where a victim can suffer from honor-related violence. The first group is of the children that are brought up with a relative, usually the father in the family, that is the perpetrator. The second group is the woman who gets in to a relationship with a man that uses honor as a reason to be violent. In conclusion I found that the perpetrator sees the victim as something he owns and control them as if they where his. This honorcode is based on what the surrounding defines as right and wrong towards the honorculture. The violence and the measure of it is based on what the culture defines as right and wrong.

 • 162.
  Sharif, Hassan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Migration, nation och etnicitet - nyanlända ungdomars beskrivning av migrationsprocessen från Irak till Södertälje2019Ingår i: Socialt arbete i storstaden: Villkor och praktik / [ed] Alinia Minoo & Songur Welat, Stockholm: Liber, 2019, 1, s. 78-93Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 163.
  Siljebrand, Cecilia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Göransson, Ylva
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  "För mig räcker det inte med bra nog": En kvalitativ studie om prestationsångestens orsaker och konsekvenser i det sociala arbetet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att ge ökad förståelse för prestationsångest hos socialarbetare. Studien bygger på empiriskt material i form av kvalitativa intervjuer med socialarbetare som har prestationsångest. Den utgår från en teoretisk ram som handlar om prestation, socialarbetarens identitet och gräsrotsbyråkrati, krav, kontroll och stöd samt New Public Management och styrning. I resultatet av studien framgick att socialarbetarna drivs av att göra gott för sina klienter samtidigt som det råder ständig brist på tid och resurser. Denna krock skapar en känsla av otillräcklighet och i denna uppsats är detta definitionen av prestationsångest. Resultatet visar att denna krock upplevdes tydligast när de kom som nyexaminerade och när de var nya på en arbetsplats. Hur de upplever sin prestationsångest påverkas mycket av stöd från chefer och kollegor. Socialarbetarna hade högre krav på sig själva än vad cheferna hade på dem. Prestationsångesten kunde vara en källa till kreativitet men den kunde också leda till en känsla av förlamning.

 • 164.
  Singman, Ulrika
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Maskuliniteter: Genusnormernas inverkan på individers sociala förutsättningar2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen Maskuliniteter - Genusnormernas inverkan på individers sociala förutsättningar är att kritiskt granska genusnormers inverkan på individers sociala förutsättningar. Detta har gjorts genom att problematisera och försöka besvara frågeställningen om hur den hegemoniska maskuliniteten kan begreppsliggöras som en diskurs och hur dess ramar för sociala praktiker inverkar på maskuliniteters sociala förutsättningar.

  Frågeställning bröts ned till de analytiska temana: diskursens gränser, diskursens institutionalisering, diskursens drivkraft och diskursens aktörer. Den teoretiska ramen bygger på Michel Foucaults diskursteori, R.W. Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten och Judith Butlers subversiva identitetsteori. Metodologin bygger på diskursteoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes abstrakta och dekonstruktivistiska diskursanalys med vilken den hegemoniska maskuliniteten har granskats kritiskt utifrån olika teoretiska perspektiv. Dessa perspektiv valdes ut efter kompatibilitet med det socialkonstruktivistiska perspektivet och relevans för individers sociala integration.

  Slutsatsen drogs att den hegemoniska maskuliniteten kan begreppsliggöras som social struktur och som en diskurs, med såväl inre som yttre gränsdragningar, manifesterade i diskursiva utestängningsprocedurer. De institutionaliserade aspekterna av den hegemoniska maskulinitetsdiskursen identifierades som: samhällsgrupperingar, våldsyttringar, den heterosexuella matrisen, sökandet efter sanningar och strävan efter en könsidentitet. Könsidentiteten problematiserades som en grundläggande drivkraft bakom konstruerandet av maskuliniteter på grund av identitetsbegreppets institutionalisering och koppling till individers sociala integration. Slutligen ifrågasattes den hegemoniska maskulinitetens strukturella stabilitet och determinering för individers sociala förutsättningar, då dess existens visade sig vara beroende av socialt konstruerade samhällsgrupperingar och individers delvis fria agerande.

 • 165.
  Sjöberg, Karin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Sundberg, Ida
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Visst gör det ont när möten brister: En kvalitativ uppsats om fyra före detta klienters upplevelse av mötet med myndighetsutövare och institutionalisering som behandlingsmetod2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with the essay is to illuminate four former clients’ personal stories about the meeting with the authority in the Swedish welfare system and the institutionalization theywent through. The questions being asked in the essay focus on communication, the relationship concerning power and the former clients attitude towards the institutionalization as a treatment. Four interviews were held with former clients who were institutionalized sometime between the ages of 15-25. The results were then analyzed by theories focusing on communication as a way to gain power and how social interaction may influence the individual attitudes towards authorities. Out of the empiric three themes occurred and they are: communication, the exercise of power/communicative power and acknowledgment/attitude.

  The results show that there is a connection between communicative power and attitude towards authority after the institutionalization. The lack of communication, as the interviews shown, between the client and the person working for the institution, has in three out of four cases led to a negative attitude towards the authorities. The fourth former client had a more positive experience and that resulted in a more positive attitude.

 • 166.
  Songur, Welat
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Migration, kön och äldreboende i tre storstadsområden2019Ingår i: Socialt arbete i storstaden: Villkor och praktik / [ed] Alinia Minoo & Songur Welat, Stockholm: Liber, 2019, 1, s. 112-129Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 167.
  Songur, Welat
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Older migrants’ use of elderly care in Sweden: family affects choice between home help services and special housing2019Ingår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Den svenska äldreomsorgen består huvudsakligen av omsorgsformerna hemtjänst och äldreboende. Syftet med denna artikel är att undersöka och analysera i vilken grad äldre migranter nyttjar de olika omsorgsformerna. Vidare är syftet att förklara om och i så fall varför de använder omsorgsformerna på olika sätt. Artikeln kombinerar kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och omfattar samtliga äldre som har hemtjänst och äldreboende i Sverige samt 10 telefonintervjuer med biståndsbedömare och socialsekreterare. Resultatet visar att nordiska migranter nyttjar hemtjänst och äldreboenden lika mycket som svenskar. Däremot skiljer sig äldre migranter från Mellanöstern och Afrika från svenskar. De nyttjar lika mycket hemtjänst som svenskar, men avstår från att nyttja äldreboende tack vare tillgången till hemtjänst och hjälp från familj och släktingar. Förklaringen finns i filial fromhet och familjens skyldighet att ta hand om sina äldre familjemedlemmar. Familjen påverkar genom att se till att de äldre får hemtjänst och hjälper de äldre, något passar deras preferenser och normer. De kan nyttja hemtjänsten samtidigt som de lever upp till föreställningen om filial fromhet och skyldigheten att ta hand om äldre familjemedlemmar.

 • 168.
  Stanimirovic, Ana
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Attityder till design: samt studie- och yrkesvägledare2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The background to this study is the government’s investment in design and the increase of design education around the country. As a future design teacher (industrialdesign) at high school/college, it is of great interest for me to look closer at student’s attitude towards design and design educations at high school.

  Questions that have been investigated are student´s attitude towards design; design as a concept but also as a phenomenon. How does the student counselor inform the students of the different

  choices before choosing high school?

  Does the students view on design correspond to what the student counselor say?

  What opinion does the student counselor have to the concept design as well as design in high

  school? Is design just a craze or here to stay?

  To get answers I have made interviews with student counselors at two different schools, I have also been in contact with a student counselor on the internet. Their thoughts will clarify the

  situation that the students might be in. I have also made questionnaires at two different schools,

  three classes per school. The students are ninth graders and their answers underlie this study.

  Besides that, relevant literature and reports have been used.

  The result shows that students attitude towards design are divided. Some thinks design is here to stay and can develop, while others thinks that there are more important things in life, for instance

  a medical education. This shows that students give different knowledge different value. I have also seen that students are unsure concerning the word design, at the same time a majority says that it is a common word. The study shows that a majority of the students associates the word design with fashion design, creation of clothes.

 • 169.
  Stenskog, Karl
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Nygård Sundman, Pernilla
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Anmälningsplikten, ett sätt att se barn som far illa: En kvalitativ studie om hur förskolepersonal ser på sin anmälningsplikt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how kindergarten teachers look at their obligation to report and the possibilities and obstacles they see in reporting a child they think might be a victim of maltreatment. This study has a qualitative approach and six interviews were conducted with the help of both managers of kindergartens and kindergarten teachers. To analyse the empirical data that revealed itself during the interviews we used Johanssons (2007) and Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) definition of discretion and the concept of “street level-bureaucrats”. The result showed that our informants experienced the meeting with children who they suspect is being maltreated is important and emotional and they thought that they had a moral responsibility towards these children. It also showed that the relationship the teachers had with the children's parents made a difference in how to act about reporting or not. Its also showed that the workplace itself and the knowledge and experience you have could interfere with reporting. In conclusion we think that more studies should be done in this area and that more knowledge about this should be included in education, which our informants also agreed on.

 • 170.
  Stenskog, Maja
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Glöm inte samverkan: En kvalitativ studie om samverkan mellan kommun, landsting och intresseorganisationer när det kommer till individer med demens och deras anhöriga2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna uppsats är att lyfta fram hur professionella inom demensvård upplever samverkan mellan kommun, landsting och intresseorganisationer. Fokus har varit att undersöka de teman som uppdagas när man talar om samverkan och implikationer som detta innebär i det dagliga arbetet. Vidare har syftet varit att undersöka intervjupersonernas upplevda möjlighet till kompetensutveckling inom demens samt deras eget handlingsutrymme.

  Undersökningen bygger på fem intervjuer och utfördes i en större stad i Sverige. Två intervjupersoner representerar landstinget, två intervjupersoner representerar en kommun och slutligen representerar en intervjuperson en intresseorganisation.

  Resultatet visar att intervjupersonerna ser brister i samverkan och att detta bland annat kan bero på förlegade normer samt det faktum att kommun och landsting arbetar inom olika lagrum som begränsar ett tillfredställande samarbete. Vidare pekar resultatet på att individinsatser är det som får samverkan att fungera vilket kan leda till en problematisk situation, både för de professionella samt brukare och deras anhöriga.

 • 171.
  Stickley, Andrew
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, SCOHOST (Stockholm Centre on Health of Societies in Transition).
  Kislitsyna, Olga
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, SCOHOST (Stockholm Centre on Health of Societies in Transition).
  Timofeeva, Irina
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Vågerö, Denny
  Attitudes Toward Intimate Partner Violence Against Women in Moscow2008Ingår i: Journal of family Violence, ISSN 0885-7482, E-ISSN 1573-2851, Vol. 23, s. 447-456Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines attitudes towards violenceagainst women among the populace in Moscow, Russiausing data drawn from the Moscow Health Survey.Information was obtained from 1,190 subjects (510 menand 680 women) about their perceptions of whetherviolence against women was a serious problem in contemporaryRussia, and under what circumstances they thoughtit was justifiable for a husband to hit his wife. Less thanhalf the respondents thought violence was a seriousproblem, while for a small number of interviewees therewere several scenarios where violence was regarded asbeing permissible against a wife. Being young, divorced orwidowed, having financial difficulties, and regularly consumingalcohol were associated with attitudes moresupportive of violence amongst men; having a loweducational level underpinned supportive attitudes amongboth men and women. Results are discussed in terms of the public reemergence of patriarchal attitudes in Russia in thepost-Soviet period.

 • 172.
  Sundman, Peter
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Gunnarskog, Jonas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Människa och organisation: En fallstudie om socialsekreterares arbetssituation2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialsekreterare tillhör en yrkeskategori i den offentliga sektorn där mötet med klienterna präglas av en konflikt mellan socialsekreterarens personliga visioner och den byråkratiska organisationens begränsade förutsättningar. Människa och organisation är en kvalitativ fallstudie av en försörjningsstödsenhet i Stockholms stad som undersöker hur socialtjänstens organisatoriska förutsättningar påverkar socialsekreterarnas arbetssituation. Utifrån ett organisationsteoretiskt ramverk som operationaliseras genom teorin känsla av sammanhang och dess tre delkomponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, syftar studien till att öka förståelsen för socialsekreterarnas arbetssituation. Resultatet tyder på att socialsekreterare upplever en spänning mellan att å ena sidan vara representanter av en byråkratisk organisation och å andra sidan vara medmänniskor med viljan att hjälpa klienter till självförsörjning. Studiens resultat visar även att de informanter som accepterar organisationens begränsade förutsättningar och därav har avgränsat arbetet från att förändra till att enbart hjälpa människor i nöd, tenderar att uppleva en mindre spänning mellan organisation och person. Resultatet visar även hur avkall på de administrativa delarna i arbetet är en fungerande strategi för att kunna leva upp till höga organisatoriska krav och samtidigt få tillräckligt med tid för klienterna.

 • 173.
  Svallfors, Stefan
  Umeå universitet / Institute for Futures Studies.
  The withering of the Welfare State: Regression2013Ingår i: Journal of Social Policy, ISSN 0047-2794, E-ISSN 1469-7823, Vol. 42, s. 424-425Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 174.
  Sánchez Fabbri, Gabriela
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hayward, Maja
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Den sin frihet missbrukar är henne värd att mista?: En kvalitativ studie som undersöker om frihetsberövning som brottspåföljd verkar förebyggande hos lagöverträdare eller ej2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka om fängelse som påföljd, gällande straff kortare än ett år, är ändamålsenligt utifrån ett individualpreventivt perspektiv. Detta uppnås genom tre kvalitativa intervjuer med en kriminolog, en kammaråklagare och en anstaltschef som utifrån deras olika yrkesroller bidrar med expertis inom det valda området. Empirin tolkas sedan utifrån delar av teorin om den frihetsberövande sanktionen av Michel Foucault som tittar närmare på fängelset som institution; teorin om prisonisering av Donald Clemmer, som tar fakta på den socialiseringsprocess som sker med individen när denne hamnat i fängelse och anammat en del av fängelsets subkultur, samt utifrån moralsociologin av Émile Durkheim som beskriver vad som utmärker ett samhälle, vad som är grunderna för ett moraliskt handlande och hur dessa två samspelar med varandra. Resultatet visade att fängelsestraff kortare än ett år ur ett individualpreventivt perspektiv inte är ändamålsenligt. Däremot kan det ur ett allmänpreventivt syfte verka avskräckande för samhällets övriga medborgare. 

 • 175.
  Sögüt, Betina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Ylikangas, Nellie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Nu jagar de papperslösa: En kvalitativ diskursanalys om massmedias framställning av Reva-projektet och polisens arbete2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay, “Now they are chasing paper-less - A qualitative discourse analysis of mass medias depiction of the Reva-project and the work of the police”, is to analyze how mass media portrays the Reva-project and polices work with the project. The basis for the essay will be eight selected newspapers. The Reva-project implies collaboration between the Police, the Swedish Migration board and the Swedish Prison and Probation Service within the border police. The aim of the project is to enhance the efficiency and the execution of the border police work, in accordance with the government’s target. Furthermore, we want to understand and describe how the discourse around the Reva-project is portrayed in a mass media context, how the articles describe the Reva-project, the police work with the project and also what consequences has emerged from the project. In addition to the discourse analysis a supplementary interview with a police officer has been conducted. In this essay we want to relate to previous research that addresses how news are produced and manufactured and how the police are described in the mass media by examining relevant material from 2008 and onwards. We have been inspired by Michel Foucaults archaeological approach and Norman Faircloughs three dimensional model, which we have used to analyze our data. The portrayal that mass media does of the Reva-project and the police work with the project is negatively emphasized in the articles as they use words like “disgusting”, “a death machine” and “unacceptable” when they describe the project or the police work with the project. However we can recognize a discrepancy between the mass media and police statements in mass media as well as the complementary interview we conducted with the police officer.

 • 176. Tigervall, Carina
  et al.
  Hübinette, Tobias
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och kommunikation, Pedagogik.
  Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity2010Ingår i: International Social Work, ISSN 0020-8728, E-ISSN 1461-7234, Vol. 53, nr 4, s. 489-509Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study is based on qualitative interviews with 20 adult international adoptees of colour and eight adoptive parents with internationally adopted children in Sweden regarding their experiences of racialization, ethnic identifications and coping strategies. The findings suggest that the non-white bodies of the adoptees are constantly made significant in their everyday lives in interactions with the white Swedish majority population, whether expressed as 'curious questions' concerning the ethnic origin of the adoptees or as outright aggressive racialization. The study argues that race has to be taken into consideration by Swedish adoption research and the Swedish adoption community, to be able to fully grasp the high preponderance of psychic ill health among adult adoptees as found by quantitative adoption research.

 • 177.
  Tihanyi, Petra
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Internet och sociala mediers användning i socialt arbete: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av digitala verktyg i arbetet gentemot samhällets medborgare2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 178.
  Trygg Monvall, Carin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Vem har rätt till personlig assisans?: En diskursanalys av en proposition och nio domar rörande personlig assistans enligt LSS2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Författaren uppmärksammande under hösten 2016 att personer med funktionsnedsättningars

  personliga assistanstimmar minskade helt eller delvis. Studien ämnar därför undersöka hur det

  har skett en diskursiv förskjutning av begreppet personer med funktionsnedsättningar sedan

  LSS blev lag tills idag. Detta görs genom en diskursanalys av LSS propositionen och domar

  från varje årtionde, det vill säga 90-tal, 00-tal och 10-tal som förflutit sedan lagen togs i kraft.

  Resultaten av analysen visar att det skett två diskursiva förskjutningar under de år som LSS

  har funnits, den första angående de grundläggande behoven redan ett par år efter att LSS hade

  trätt i kraft. Den andra stod att hitta i regeringsrättens dom från 2009 där de grundläggande

  behoven drogs till sin spets för att endast gälla krävande och privata behov för personer med

  funktionsnedsättning.

 • 179.
  Varli, Daniella
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Basmaci, Adessa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Professionella samtal med barn i utsatta situationer: En kvalitativ studie om barnsamtal uitfrån socialsekreterarens perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to study social workers' experiences of communicating with children within the frame of child protection work. This includes the key factors that social workers experience in professional communication with children, how the conversations are designed and implemented, as well as the obstacles and opportunities that may arise in communication with children. The study is based on a qualitative approach, as the purpose of the study is to investigate the social worker's own experience and experiences of communication with children ´s. The empirical material of the study has been acquired through six semi structured interviews with qualified social worker in a children and family. The result shows that there are key aspects that play an important role in professional communication with children, one aspect was the importance of the circumstances and the environment of the conversation. The study shows that the social secretary uses different methods and tools in the implementation of child talks. The result identifies obstacles and opportunities in communication with children, an obstacle raised by social workers was situations where the child did not want to participate and an opportunity is a good conversation environment. Furthermore, the results of the study are discussed based on previous research and theoretical reference framework, which largely confirms what the social worker emphasized for the outcome of the study. 

 • 180.
  Villafuerte, Alexander
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Spik, Jenny
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  “Det är dålig uppfostran”: En stuide om föräldrarnas upplevelse av ADHD hos sina barn2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  “Det är dålig uppfostran” är ett examensarbete skrivet av Jenny Spik och Alexander Villafuerte. Studien undersöker utifrån ett föräldraperspektiv hur föräldrarnas tillvaro påverkats utav en ADHD-diagnos på deras barn. Syftet med studien är att försöka hitta en förståelse kring hur detta påverkar familjelivet men framförallt föräldrarna. Med teorier om stigmatisering, avvikande och normaliseringsprinciper som verktyg har författarna till studien försökt att analysera data.

  Semistrukturerade intervjuer har använts vid insamling av data för denna studie. Sex föräldrar har intervjuas med avsikt att fånga upp deras upplevelser. Resultatet redovisas med hjälp av kategorier och varje kategori analyseras enskilt. Resultatet av studien visar att hur föräldrarna mår påverkas till mycket stor del av hur barnen blir behandlade främst av skolan, men även av både barn och andra vuxna i barnets omgivning. 

 • 181.
  Wanngård, Matilda
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  "En klients önkemål kan vara ett hinder i arbetet": en studie om individuella bedömningar inom socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats är en kollegiegranskning och handlar om socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av att göra individuella bedömningar av sina arbetslösa klienter i arbetet mot självförsörjning och eventuella hinder för dessa. Uppsatsen beskriver även om hur socialsekreterare prioriterar sina arbetsuppgifter. Studien har genomförts genom intervjuer med 5 socialsekreterare på en arbetsplats. Resultatet har analyserats utifrån teorier om handlingsutrymme, frontlinjebyråkrater och klientdimensioner inom en frontlinjebyråkrati. Resultatet visar att tidsbrist och begränsningar i handlingsutrymmet båda är faktorer som har en negativ påverkan på en socialsekreterares förutsättningar att göra individuella bedömningar. Resultatet visar även att individuella bedömningar främst görs när en klient misskött sin planering och riskerar avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Vidare visar resultatet att handläggning av ansökningar om och utbetalning av ekonomiskt bistånd är en prioriterad arbetsuppgift då den anses vara viktigast för klienterna samt resulterar i störst konsekvenser för både socialsekreterare och klienter om den inte utförs.

 • 182. Widholm, Christian
  A new national language: sports journalism sets boundaries at the Stockholm Olympics of 19122006Ingår i: Borderland identities: territory and belonging in Central, North and East Europe / [ed] Madeleine Hurd, Eslöv: Gondolin , 2006, s. 421-444Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 183. Widholm, Christian
  Encountering masculinities: the display of self and others at Chicago's 1893 World Fair2003Ingår i: Encounters: representations of the Others in modern European history / [ed] Madeleine Hurd, Huddinge: Södertörns högskola , 2003, s. 53-89Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 184. Widholm, Christian
  Ett massmedierat kollektiviseringskalas: sportjournalistiken och nationen vid OS 19122006Ingår i: Historieforskning på nya vägar / [ed] Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros, Ulf Zander, Lund: Nordic Academic Press , 2006, s. 227-241Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 185.
  Widholm, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Historia.
  Idrott är idrott, turism är turism - vad är idrottsturism?: [Recension av:] Mike Weed (red.), Sport & Tourism: A reader2009Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, nr 6 juni, s. Online-Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 186.
  Widholm, Christian
  Lunds universitet.
  Iscensättandet av Solskensolympiaden: dagspressens konstruktion av föreställda gemenskaper vid Stockholmsolympiaden 19122008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 187.
  Widholm, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, Turismvetenskap.
  Kamp mot rasism inom idrotten: [Recension av:] Jonathan Long & Karl Spracklen, Sport and Challanges to Racism2011Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, nr 23 novArtikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 188. Widholm, Christian
  Släggkastaren, trestegshopparen och japanen: Meningsfixeringar av maskuliniteter sammanflätade med etnicitet i dagspressen vid Stockholmsolympiaden 19122004Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, nr 9 mars, s. Online-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 189.
  Widholm, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Historia.
  Spaltcentimeter räknade och analyserade: Toni Bruce, Jorid Hovden & Pirkko Markula (red.), Sportswomen at the Olympics: A Global Content Analysis of Newspaper Coverage2011Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, nr 11 maj, s. Online-Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 190. Widholm, Christian
  Sportjournalistiken som medskapare av nationell gemenskap vid Olympiaden 19122005Ingår i: Idrott, historia och samhälle, ISSN 0280-2775, s. 9-20Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 191.
  Widholm, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Historia.
  Sportturism i gobaliseringen spår: [Recension av:] James Higham & Tom Hinch, Sport and Tourism: Globalization, Mobility and Identity2010Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, nr 27 januari, s. Online-Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 192.
  Widholm, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Historia.
  Väl genomförd metodbok: [Recension av:] Allan Edwards & James Skinner, Qualitative Research in Sport Management2011Ingår i: Idrottsforum.org, ISSN 1652-7224, nr 26 januari, s. Online-Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 193.
  Wijk, Dennis
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kärnfamiljens status: En studie om kärnfamiljens status som ideal och norm i familjerättssekreterares arbete med familjer2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I kärnfamiljens status undersöker Dennis Wijk om och hur kärnfamiljen som ideal och norm genomsyrar familjerättssekreterares arbete med familjer. Syftet med studien är att undersöka vad kärnfamiljen har för status som ideal och norm i familjerättssekreterarnas praktik. För att uppnå syftet utfördes fyra intervjuer med familjerättssekreterare inom Stockholm stad. Intervjuerna har varit den huvudsakliga datainsamlingen. Teoretiska begrepp som är centrala i studien är kärnfamiljen, institution, ideal, normer samt etablerade och outsiders. Av studiens resultat visas att familjerättssekreterarna inte möter kärnfamiljen i sin praktik och det upptäcks heller inga direkta strävanden efter att arbeta för ett sådant ideal. Kärnfamiljens status som ideal och norm visar sig vara låg i tre teman av fyra, där det fjärde visar på en hög status. I det fjärde temat lyfts det fram att det är först i familjerättssekreterarnas egna utgångspunkter som kärnfamiljer blir ett faktum och genererar en högre status som ideal och norm.

 • 194.
  Wiklund, Sofia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Frykstrand, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hur kan ungdomar tycka att cannabis är farligt?: En studie om vad som påverkar ungdomars riskperception avseende cannabisbruk2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Andelen ungdomar som inte uppfattar några större risker med cannabisbruk har ökat de senaste åren. Ungdomarnas uppfattning av riskerna med cannabisbruk påverkar huruvida de kommer att välja att avstå från eller bruka drogen. Syftet med denna uppsats har varit att se vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar ungdomars riskperception avseende cannabisbruk. Frågeställningarna har varit hur föräldrarna, skolan och vännerna påverkar riskperceptionen. Uppsatsen utgår från en subjektiv syn på riskperception som innebär att inte en faktor ensamt kan förklara om ungdomarna har en låg eller hög riskperception. För att analysera resultatet i uppsatsen har risk- och skyddsfaktorer, som har setts minska eller öka sannolikheten för ett cannabisbruk, använts. Det material som ligger till grund för uppsatsens undersökning är Centralförbundet för alkohol och narkotikas drogvaneundersökning från år 2010. Resultatet har tagits fram med hjälp av logistiska regressionsanalyser vilka visar hur starkt olika faktorer relateras till en låg riskperception även när hänsyn tas till andra faktorer. Flera faktorer kopplade till vännerna och föräldrarna har i resultatet visat sig ha ett statistiskt samband med ungdomarnas riskperception avseende cannabisbruk. Samtidigt fanns inget samband mellan skolan och riskperceptionen när föräldrarna och vänner togs med i beaktande.

 • 195.
  Winberg, Fredrik
  KTH.
  Auditory direct manipulation for blind computer users2001Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 196.
  Winberg, Fredrik
  KTH.
  Contextualizing Accessibility: Interaction for Blind Computer Users2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Computer usage today is predominantly based on graphical interaction, where the visual presentation of information is essential both for input (hand-eye coordination when using a computer mouse), and output (seeing the information on a computer screen). This can create difficulties for blind computer users, both at an individual level when interacting with a computer, and also when collaborating with other computer users.

  The work presented in this thesis has investigated interaction for blind computer users in three stages. First investigating access to information by making studies on an interactive audio-only game, drawing conclusions about auditory direct manipulation and auditory interface design. Second studying collaboration between blind and sighted computer users in two different contexts, leading to questioning of commonly expressed design principles regarding access to collaboration. Finally studying accessibility in a working environment, finding out how technology, the assistive device used by the blind person, communication with others and professional knowledge interplayed to create an accessible work environment.

  Based on these empirical studies, the main conclusion from this work is a proposal of a research perspective, Assistive interfaces as cooperative interfaces. Here, the context where the interface is going to be used is in focus, and cooperative and social dimensions of interaction are acknowledged and highlighted. The design and analysis of assistive devices should be highly sensitive to the socio-interactional environment, and not just focusing on the single individual using an assistive device.

 • 197. Winberg, Fredrik
  Supporting Cross-Modal Collaboration: Adding a Social Dimension to Accessibility2006Ingår i: Haptic and Audio Interaction Design: First International Workshop, HAID 2006, Glasgow, UK, August 31 - September 1, 2006. Proceedings / [ed] David McGookin, Stephen Brewster, Berlin: Springer , 2006, Vol. 4129, s. 102-110Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of cross-modal collaboration, where blind and sighted persons collaboratively solve two different tasks using a prototype that has one auditory and one graphical interface. The results shows the importance of context and the design of tasks for the accessibility of cross-modal collaborative settings, as well as the importance of supporting the participation in a working division of labour.

 • 198. Winberg, Fredrik
  et al.
  Bowers, John
  Assembling the Senses: Towards the Design of Cooperative Interfaces for Visually Impaired Users2004Ingår i: Proceedings of the 2004 ACM conference on Computer supported cooperative work (CSCW 2004), New York: ACM Press , 2004, s. 332-341Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The needs of blind and visually impaired users are seriously under-investigated in CSCW. We review work on assistive interfaces especially concerning how collaboration between sighted and blind users across different modalities might be supported. To examine commonly expressed design principles, we present a study where blind and sighted persons play a game to which the former has an auditory interface, the latter a visual one. Interaction analyses are presented highlighting features of interface design, talk and gesture which are important to the participants’ abilities to collaborate. Informed by these analyses, we reconsider design principles for cooperative interfaces for the blind.

 • 199. Winberg, Fredrik
  et al.
  Hellström, Sten-Olof
  Qualitative Aspects of Auditory Direct Manipulation: A Case Study of the Towers of Hanoi2001Ingår i: Proceedings of the 7th International Conference on Auditory Display (ICAD 2001) / [ed] Jarmo Hiipakka, Helsinki: Helsinki Univ. , 2001, s. 16-20Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the results from a qualitative case study of an auditory version of the game Towers of Hanoi. The goal of this study was to explore qualitative aspects of auditory direct manipulation and the subjective experience from playing the game. The results show that it is important to provide a way of focusing in the auditory space. Articulatory directness was also an important issue and feedback should support the movement of the objects in the auditory space.

 • 200. Winberg, Fredrik
  et al.
  Hellström, Sten-Olof
  The quest for auditory direct manipulation: the sonified Towers of Hanoi2000Ingår i: Proceedings of the 3rd International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies (ICDVRAT 2000) / [ed] P. Sharkey, A. Cesarani, L. Pugnetti, & A. Rizzo, 2000, s. 75-81Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of an auditory version of the game Towers of Hanoi. The goal of this study was to investigate the nature of continuos presentation and what this could mean when implementing auditory direct manipulation. We also wanted to find out if it was possible to make an auditory interface that met the requirements of a direct manipulation interface. The results showed that it was indeed possible to implement auditory direct manipulation, but using Towers of Hanoi as the underlying model restricted the possibilities of scaling the auditory space. The results also showed that having a limited set of objects, the nature of continuos presentation was not as important as how to interact with the auditory space.

12345 151 - 200 av 209
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf