sh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 478
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Blomstedt, Siri
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ekdahl, Christian
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Konsumtionsreducering av sockerrika varor i Sverige: En nationalekonomisk studie om skatter och dess inverkan på konsumtion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) bör det dagliga sockerintaget reduceras till ungefär 45 gram per person. I dag förbrukar den genomsnittliga svensken 109 gram socker dagligen vilket kräver en reducering på 59 procent. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av nationalekonomisk teori undersöka och analysera om staten kan förbättra folkhälsan genom införande av en sockerskatt. Konsumtion av drycker med tillsatt socker, glass samt konfektyr analyseras med hjälp av uppskattade priselasticiteter från studien av Gustavsen & Rickertsen (2013). Studiens samtliga priselasticiteter är negativa, vilket medför att en prisökning leder till reducerad efterfrågan.

  För att möjliggöra en reducering av konsumtionen med 59 procent beräknas nio skattesatser fram utifrån den svenska årliga konsumtionen av berörda produkter samt efterfrågans priselasticitet. Först redovisas en individuell skatt per varugrupp, vilket grupperas efter mängden det individuella hushållet konsumerar. Därefter beräknas produkternas viktade värde för att finna den procentuella andelen socker varje varugrupp innehar av den totala “sockervarukorgen”. Vidare redovisas en gemensam skattesats som fordras för den givna konsumtionsförändringen.

 • 152.
  Bodin, Saskia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Arbetslöshet bland utrikes födda: En studie ur ett kommunalt perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetslöshet bland utrikes födda är en omdiskuterad och aktuell fråga i Sverige. Skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är betydande och en stor variation i arbetslöshet bland invandrare kan observeras mellan Sveriges kommuner. En hög arbetslöshet bland utrikes födda är samhällsekonomiskt kostsamt och påverkar Sveriges tillväxt på sikt. Detta är särskilt problematiskt med tanke på de demografiska utmaningar som väntar Sverige, då ett mindre antal personer ska försörja allt fler. För att möta dessa utmaningar krävs en effektiv integrationspolitik som fokuserar på orsakerna till arbetslösheten bland utrikes födda. Utifrån detta syftar studien till att undersöka om kommunala egenskaper påverkar arbetslösheten bland utrikes födda och om orsakerna till denna på så vis kan indikeras.

  Dominerande teorier och tidigare studier inom ämnet presenteras, där orsaker till arbetslöshet bland utrikes födda söks i arbetskraftens utbud, arbetsmarknadens efterfrågan, matchning på arbetsmarknaden och förekomsten av diskriminering.

  Studien genomförs med hjälp av en linjär regressionsanalys. Data från Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) används för att undersöka kommunala egenskapers påverkan på arbetslösheten bland utrikes födda.

  Uppsatsens resultat visar en lägre arbetslöshet bland utrikes födda i de fall då en stor andel av befolkningen i kommunen kommer från nordiska länder. Därtill visar resultatet att arbetslösheten bland utrikes födda ökar mer än den generella arbetslösheten, vid en ökning av arbetslösheten i kommunen. Utbildningsnivån och kunskaper i svenska i kommunen visar ingen påverkan. Effekten av kommunens arbetsmarknadsstruktur och andelen utrikes födda från utomnordiska länder är utifrån studiens resultat svår att tyda och en mer omfattande studie är i dessa avseenden nödvändig.

  Uppsatsens resultat är i linje med tidigare studier och indikerar att arbetslösheten är lägre bland utrikes födda från norden. Vidare visar de variabler som inkluderats för att mäta påverkan av utrikes föddas produktivitetsrelaterade egenskaper inget statistiskt samband med arbetslösheten bland utrikes födda. Resultaten är tvetydiga och brister i data leder till att säkra slutsatser inte kan dras. Således är en mer omfattande studie nödvändig för att finna orsakerna till arbetslöshet bland utrikes födda.

 • 153.
  Bodin, Saskia
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  WTO Membership and Trade: A Study of the Effect of China's WTO Accession on Chinese Trade2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The remarkable development of China’s economy is often attributed to China’s accession to the WTO and the volume and value of world trade has increased dramatically since the creation of the GATT/WTO. Yet, the efficiency and relevance of the organization in increasing trade are questioned. This study provides an empirical examination of the impact of China’s WTO accession on the Chinese trade, based on country-level trade data during the period 1962-2014. Using the gravity model of trade and several estimation methods the results of this study suggest that China’s accession to the WTO has increased the Chinese trade with the member countries substantially. The findings are in line with theory and consistent with previous literature on the trade effect of China’s WTO accession. The study contributes to advance the knowledge of the WTO’s impact on trade flows in general and to the limited econometric literature on the effect of China’s WTO accession on Chinese trade in particular.

 • 154.
  Borg, Erik A.
  Södertörn University, School of Business Studies, Business studies.
  Globalisation, nations and markets: challenging issues in current research on globalisation2004Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book has been inspired by a desire to illustrate issues that have been overshadowed by the dynamics of the new economy and global enterprise. The shortcomings of nation states on the global arena have increased the need for an institutional framework for the world economy. The different chapters illustrate the range of the issues that need to be addressed in the new debate on globalisation.

 • 155.
  Borg, Erik A
  Södertörn University, School of Business Studies, Business studies.
  Market-driven globalisation2004In: Globalisation, nations and markets: challenging issues in current research on globalisation / [ed] Erik A. Borg, Huddinge: Södertörns högskola , 2004, p. 13-29Chapter in book (Other academic)
 • 156.
  Borg, Erik A
  Södertörn University, School of Business Studies, Business studies.
  The social construction of a global market: paradoxes surrounding a transitional economy2004In: Globalisation, nations and markets: challenging issues in current research on globalisation / [ed] Erik A. Borg, Huddinge: Södertörns högskola , 2004, p. 145-161Chapter in book (Other academic)
 • 157.
  Bornesten, Sanne
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Chau, Emmie
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Via upphandling eller i egen regi?: Tillhandahållande av tjänster i Sveriges kommuner2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur tillhandahållandet av tjänster i kommuner - via upphandling eller i egen regi - påverkas av vissa faktorer. De faktorer som undersöks är kommunstorlek (befolkningsmängd), kommunens intäkter, upplevd svårighet att kontraktera leverans av tjänst samt allmänhetens känslighet för eventuella problem som kan uppstå gällande tillhandahållandet av tjänsten. För att förstå hur kommunen tar dessa beslut analyseras faktorerna med teori om transaktionsspecificitet och transaktionskostnad. Studien utgår även från principal–agentproblemet, public choice och konkurrensteori.

  Studien baseras på empirisk data insamlad via en enkät om kommuners uppfattning av vissa tjänsters egenskaper samt statistik från Statistiska centralbyrån. 

  Resultaten visar att kommunens befolkningsmängd har ett positivt samband med sannolikheten för upphandling och att graden av kontraktssvårighet har ett negativt samband med sannolikheten för upphandling, i enlighet med ovan-nämnda teorier. Graden av känslighet har ett positivt samband med sannolikheten för upphandling, vilket inte stöds av teorin. Detta kan bero på att det finns ett omvänt samband, där allmänhetens känslighet ökat för de tjänster som historiskt har upphandlats. Kommuners intäkter uppvisar inga signifikanta värden, vilket möjligen kan bero på att typ av driftform inte har en direkt koppling till kommunens intäkter, utan i första hand beror på andra faktorer kommunen ser till vid övervägandet av kontraktsskrivning. 

 • 158.
  Box, Marcus
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies. Södertörn University, School of Social Sciences, ENTER forum.
  Gratzer, Karl
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies. Södertörn University, School of Social Sciences, ENTER forum.
  Lin, Xiang
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics. Södertörn University, School of Social Sciences, ENTER forum.
  Konkurs och konjunktur i Sverige 1830-20102016In: Insolvensrättslig Tidskrift, ISSN 2002-6315, no 1, p. 20-36Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ekonomer betraktar vanligtvis konkursutvecklingen som en konjunkturindikator och därmed beroende av förändringar på ekonomins efterfrågesida: konkurserna förväntas öka i tider av ekonomisk nedgång och minska under högkonjunkturer. Flertalet analyser är emellertid kortsiktiga. I denna uppsats presenterar vi ny och unik empiri där vi ana­lyserar det långsiktiga sambandet mellan konjunkturväxlingar och konkurser i Sverige mellan år 1830 och år 2010. I uppsatsen diskuteras också problem som kan uppstå i tolk­ningen av konkursstatistiken, både historiskt och i vår samtid. Den statistiska analysen visar att det delvis går att fastställa ett samband mellan makroekonomiska svängningar och förändringar i konkursmängden.

 • 159.
  Box, Marcus
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies. Södertörn University, School of Social Sciences, ENTER forum.
  Lin, Xiang
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Gratzer, Karl
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies. Södertörn University, School of Social Sciences, ENTER forum.
  Linking Entrepreneurship and Economic Growth in Sweden, 1850–20002016In: Contemporary Entrepreneurship: Multidisciplinary Perspectives on Innovation and Growth / [ed] Dieter Bögenhold, Jean Bonnet, Marcus Dejardin, Domingo Garcia Pérez de Lema, Cham: Springer, 2016, 1, p. 31-49Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent developments in entrepreneurship suggest a causal link between entrepreneurial activity and economic growth: entrepreneurship precedes economic growth. A positive effect from entrepreneurship on economic development in advanced, innovation-driven economies in the most recent decades is often maintained. Self-employment is one of the most common indicators of entrepreneurship. The present study uses very long series of non-interrupted data on self-employment in Sweden (1850–2000). It analyzes the relationship between variations in self-employment and economic growth. For the entire period, variations in self-employment had a significant, instantaneous positive correlation with GDP growth. However, no causal relationship could be discovered: variations in self-employment did not (Granger) cause GDP growth. We discovered a structural break in GDP growth as early as in the year of 1948. Up until 1948, (Granger) causality between self-employment and GDP could not be established for any direction. For the other segment (1949–2000), GDP growth (Granger) caused self-employment growth, but not the other way around. For the period 1949–2000, but not for the previous period, selfemployment lagged with respect to GDP growth.  Consequently, GDP growth preceded self-employment growth, but self-employment growth did not precede GDP growth. Given that self-employment is a suitable indicator, the empirical results in this study are, in several respects, in disagreement with dominating assumptions in mainstream research.

 • 160.
  Brandsma, Nils
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Krönby, Olle
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Economic Inequality and Voting Participation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following paper assesses a statistical relationship between Economic Inequality and

  Voting Participation among a sizable amount of nations across the world representing all

  continents. With an deductive approach, three theoretical standpoints of interest are

  presented: one that describes a negative, another inconclusive, and one with a positive

  relationship between the variables of interest. Through panel data analysis the study finds

  support in favour of a negative relationship in that as economic inequality rises, voting

  participation in parliamentary elections decreases.

 • 161.
  Calson-Öhman, Frida
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  The effect of increased e-commerce on inflation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to answer the following questions: Has the increased e-commerce had a negative impact on the inflation, and is the effect decreasing? and: Is there a long term and/or short term effect by the increased e-commerce on the inflation? To answer the first question a fixed effects regression model is applied, based on panel data for 28 European countries for the time period 2006-2017. The regression obtains results that support the hypothesis that the increased e-commerce has had a negative effect on inflation. Furthermore, the result indicates that the effect is decreasing. The second question is answered with the help of an Error Correction Model and time series data for Sweden during the period 2006-2017. The result shows that there is an error correction towards a long run equilibrium and the short term estimates indicate that there is a negative short term effect of the increased e-commerce on inflation. These results are in line with the hypothesis of this essay as well as previous studies that have examined similar questions.

 • 162.
  Cavalli, Fanny
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Har grad av förtroende för medmänniskor som del av institutionell kontext påverkan på länders möjlighet till ekonomisk utveckling?: En empirisk analys av sambandet mellan förtroende, institutioner och ekonomisk utveckling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sättet på vilket individer interagerar på marknader det vill säga hur utbyte går till möjliggör för typ av ekonomisk utveckling. Hög förtroendegrad mellan människor underlättar för samarbete och beror dels på hur människor upplever den samhälleliga kontexten. Kontexten består av institutioner, varför denna uppsats undersöker hur förtroendegrad och typer av policys i form av hur staten och marknaden organiseras samverkar med ekonomisk utveckling.

  Österrikisk ekonomisk teori beskriver hur värderingar ligger till grund för vilka typer av institutioner som formas i ett samhälle. Olika typer av samhällsorganisering, som öppna fria marknader, eller reglerade och stängda, får effekt för hur människor upplever sin omgivning och handlar därefter. Fritt samarbete gör människor benägna att bete sig på ett relationsmässigt bra sätt vilket skapar förtroende, då relationsnätverk blir centralt för individer på marknader. Utan fri handel hindras förtroende att spridas då detta representerar värderingar om att alla inte är fria att välja, att det inte är relationsmässigt bra beteende som ligger till grund för handlingar på marknaden, eller att förtroende inte finns för vissa typer av människor. Detta ger normer om relationsmässigt dåligt beteende som korruption och räntesökande vilket inte är förenligt med ekonomisk utveckling.

  Genom att använda sekundärdata konstrueras en empirisk analys där möjliga faktorer som påverkar olika länders HDI-index undersöks. Variabler som inkluderas är förtroende, korruption, statliga utgifter, statliga bidrag och transfereringar, statliga företag och investeringar, rättssäkerhet och stabil äganderätt, stabilt penningvärde, frihet att handla internationellt samt reglering av marknad. Det empiriska resultatet visar i enhet med tidigare forskning att förtroende har en signifikant effekt på ekonomisk utveckling där länder som samtidigt har högt förtroendeklimat, fria marknader och stora statliga välfärdssystem tycks vara ekonomiskt utvecklade. Detta resultat tyder på att förtroendeklimat kommer utifrån individers upplevda möjligheter till att uppnå egna individuella syften.

 • 163.
  Cederborg, Jenny
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Snöbohm, Sara
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Is there a relationship between economic growth and carbon dioxide emissions?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 164.
  Cederholm, Carolina
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Inkomstojämlikhet - en tillväxthämmare?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utreder för ett urval av 80 länder hypotesen att inkomstojämlikhet mätt i ginikoefficienten har en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt mätt i BNP/capita. Utgångspunkten är att finna stöd för tidigare forskning på inkomstojämlikhetens påverkan på tillväxten. Den empiriska undersökningen görs med linjär regressionsanalys i fyra modeller där tillväxt är den beroende variabeln, ginikoefficienten den oberoende samt ett antal kontrollvariabler för initial BNP-nivå, demokrati, utbildning, handel, livslängd, rättssäkerhet och korruptionskontroll. Resultaten visar ett signifikant, men svagt, negativt samband mellan tillväxt och ojämlikhet. Dock lider modellerna av möjliga problem med endogenitet samt multikollinearitet. Sammanfattningsvis kan alltså inte inkomstojämlikhet ses som en stark påverkansfaktor på ekonomisk tillväxt i modellerna och därmed stöder studien tidigare empiri. I framtiden kan andra mått för inkomstojämlikhet vara aktuella i analysen.

 • 165.
  Ceylan, Elif
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Befann sig Stockholm i en bostadsbubbla år 2017?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 166.
  Chen, Taotao
  et al.
  Tsinghua University.
  Kokko, Ari
  Copenhagen Business School.
  Gustavsson Tingvall, Patrik
  Stockholm School of Economics.
  FDI and Spillovers in China: Non-linearity and technological absorptive capacity2011In: Journal of Chinese Economic and Business Studies, ISSN 1476-5284, E-ISSN 1476-5292, Vol. 9, no 1, p. 1-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using a fixed effect variance decomposition model we estimate SUR models to analyse FDI spillovers from contagion and spillovers from competition on local firms in China. While the former type of spillover mainly depends on the degree of foreign presence, the latter kind is related to how foreign and local firms interact. The main conclusion is that FDI has been beneficial for the Chinese economy but that spillovers are not evenly distributed across firms and industries. Spillovers from contagion tend to exhibit an inverse U-shaped pattern with respect to the degree of foreign presence at the industry level, whereas spillovers from competition are more linear. Industries with high absorptive capacity and/or high efficiency are the ones best equipped to take advantage of spillovers from foreign-owned firms

 • 167.
  Choe, Yonhyok
  Södertörn University College, School of Social Sciences, Political science.
  Quality of Life and Subjective Well-being: A comparison of Korea and five western European countries (France, Germany, Italy, Sweden,103 the United Kingdom)2010In: Contemporary South Korean capitalism: its workings and challenges / [ed] Tikhonov, Vladimir, [Oslo]: Unipub , 2010, p. 103-119Chapter in book (Other academic)
 • 168.
  Corlu, Anil
  Södertörn University College, School of Social Sciences.
  Income Inequality and Trade Flows: A Country Study for 20012011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper tests the relationship between income inequality and trade flows. The model is based upon Helena Bohman and Désirée Nilsson (2007) and Mitra Trindade and Dalgin (2008). This paper will set up gravity model for 50 countries which includes, income distribution, population, average individual income level and GINI variable as distribution of disposable income as an explanatory variables. Results confirm that when income inequality increases in the exporting country, export of necessities increase and export of luxuries decrease. Income distribution also shows expected effect on trade flows in the importing country. When income inequality increases in the importing country, import of necessities decrease and import of luxuries increase.

 • 169.
  Dahlquist, Matilda
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Does Economic Growth reduce Poverty?: An Empirical Analysis of the Relationship between Poverty and Economic Growth across Low- and Middle-income Countries, illustrated by the Case of Brazil2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Extreme poverty is a reality facing over a billion people, and a striking contradiction is that huge disparities coexist with a relatively rapid economic growth. This thesis investigates whether economic growth reduces poverty. Through an empirical cross-sectional regression, it analyses what impact economic growth has on poverty, and what structures that possibly preserve these phenomena. The theories of Dual Economy and Human Capital are used to explain such structures that cause poverty to coexist with growth. Brazil is an example of a dual economy whose recent history is characterised by successful economic and public policies that have managed to reduce the level of extreme poverty. Structures of dualistic labour markets contribute to the preservation of the extreme poverty, thus they do have some explanatory power of the coexistence of poverty and growth. The main conclusion from the empirical results is that economic growth does indeed reduce poverty. Also the level of poverty is strongly related to decrease of poverty, in such a way that a high level of poverty is associated to a slow decrease of poverty. However, economic growth does not appear to be sufficient a tool when the level of extreme poverty is high, suggesting that well-designed policies and investments in education are needed to obtain an inclusive, pro-poor growth and thus reduce the level of extreme poverty.

 • 170.
  Dahlén, Anton
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  The Performance of the ’Interest Rate-Weapon’: A Study on the Long-Run Relationship between STIBOR T/N and the Inflation in Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study uses an ARDL(p, q)-model to express a long-run relationship between ‘Stockholm Interbank Offered Rate Tomorrow/Next’ and the inflation in Sweden between 2007 and 2016 to see how efficient the ‘interest rate-weapon’ as a monetary policy-tool have been in affecting the inflation. The study shows that no such relationship can be expressed – hence the conclusion that the expectations of inflation are the most important variable affecting the inflation, and that the agents in the Swedish economy have rational expectations and a trust in the central bank of Sweden to reach its target of a 2 percent inflation rate.

 • 171.
  Danielsson, Asako
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Does an FTA have an impact on trade flows?: An empirical analysis of the FTA between the EU and South Korea2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis examines if a Free Trade Agreement (FTA hereafter) has a positive effect or not on trade flows. There are many FTAs in the world beside World Trade Organization (WTO hereafter) membership. Many empirical studies have been performed by different methods and most of them show a significant influence on trade flows. In this thesis the impact on the FTA between the European Union (EU hereafter) and South Korea is studied by using the Gravity Model in period between 2007 and 2016. Dummy variables which capture the impact on the implementation of the FTA since 2011 are constructed into the standard trade Gravity equation. In addition, several dummy variables, such as the distance between countries and culture characteristic variables are utilized.

  The results of two different regression models show that both a positive and a negative impact on the EU’s import from South Korea and a negative impact on South Korea’s import from the EU. Overall, all estimated coefficients used in the models show a significant effect on import trade flows between countries.

 • 172.
  Daunfeldt, Sven-Olof
  et al.
  Högskolan Dalarna / Handelns Utredningsinstitut.
  Gustavsson Tingvall, Patrik
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics. Ratio.
  Halvarsson, Daniel
  Ratio.
  Statliga innovationsstöd till små och medelstora företag: har de någon effekt?2016In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 44, no 1, p. 6-19Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi har under de senaste åren sett ett allt större intresse för innovationsdriven tillväxt. Några exempel på denna trend utgörs av EU:s tillväxtstrategi för perioden 2012-2020 (the Europe 2020 Strategy) där innovationer identifieras som nyckeln till framtida hållbar tillväxt. Ökade insatser på FoU förväntas leda till fler innovationer, stärkt konkurrenskraft, grönare tillväxt och även stärkt tålighet mot problemen som orsakats av finanskrisen (European Commission, 2013).

   Tanken på innovationsdriven tillväxt finns även i Sverige och det blir alltmer vanligt att beslutsfattare och forskare föreslår en mer aktiv roll för staten när det gäller att stimulera innovationer och företagstillväxt och ett vanligt förekoomande instrument är olika typer av direkt stöd riktat mot innovativ verksamhet.

  I syfte att studera om denna inriktning har ett empiriskt stöd analyserar vi effekterna av två selektiva företagsstöd, VINN NU och Forska & Väx, som båda riktas mot innovativa små och medelstora företag i Sverige. Den kontrafaktiska effektutvärderingen är möjlig genom tillgång till en unik mikrodatabas över utbetalda företagsstöd. Resultaten indikerar inga statistiskt säkerställda effekter av stöden på antal anställda, arbetskraftsproduktiviteten, omsättningstillväxten, andelen högutbildade arbetstagare eller andelen forskare efter det att stödperioden upphört. Vi finner således inget stöd för att riktade stöd till innovationsbenägna små – och mellanstora företag är en effektiv politik för att få fler växande företag.

 • 173.
  David, Åsa
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  En stresstestmodell för svenska bankers provisionsnetton2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare finanskriser har visat att ett banksystem med bristande motståndskraft är kostsamt för samhället, både i termer av direkta statliga stödåtgärder och i förlorad BNP. För att bedöma motståndskraften i banksystemet genomför därför både banker och myndigheter stresstester av bankernas soliditet och likviditet. Bankernas lönsamhet är central för motståndskraften i banksektorn, och det är därför viktigt att förstå hur lönsamheten påverkas av hur besvärliga makroekonomiska och finansiella förhållanden. En viktig del av bankernas intjäning – och därmed deras lönsamhet – är provisionsnettot. Provisionsnettot genereras främst av avgifter och provisioner från kapitalmarknadsrelaterade tjänster, som värdepappershandel och fondförvaltning, och olika typer av betalningstjänster.

  Jag har tagit fram en modell för hur finansiella och makroekonomiska variabler påverkar de fyra svenska storbankernas intjäning på provisionsnettot. Denna intjäning utgör i genomsnitt 30 procent av storbankernas totala rörelseintäkter, och en sådan modell kan därmed bidra till en bättre förståelse för hur bankerna kan påverkas i en framtida kris. Mer specifikt ska modellen kunna användas som en del i makroekonomiska stresstester av soliditeten i det svenska banksystemet. Modellen utgör därmed ett komplement till stresstestmodeller av övriga delar av bankernas resultat- och balansräkningar. Modellen skattas på en obalanserad panel med 29 banker från 10 europeiska länder, baserat på årlig data från 2005–2018. Resultaten visar att bankernas provisionsnetton främst drivs av börsutvecklingen och real BNP-tillväxt.

  I ett sista steg gör jag en scenarioanalys för att studera hur provisionsnettot påverkas av finansiella och makroekonomiska variabler utifrån den skattade modellen. Scenarioanalysen utgår från den Europeiska Systemrisknämndens stresscenario från 2018 och visar att de förluster i provisionsnettointäkter som kan uppstå vid en svår ekonomisk nedgång är betydande. De fyra storbankerna förlorar mellan 500 och 1 400 miljoner EUR per bank under scenarioperioden, vilket motsvarar 11–16 procent av bankernas totala rörelseintäkter. Denna studie visar därmed att de stresstestramverk som myndigheter använder för att bedöma motståndskraften i svenska banker bör innefatta särskilda modeller för denna typ av intäkter, som fångar sambanden med relevanta finansiella och makroekonomiska variabler.

 • 174.
  Demissie, Meskerem
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  FDI, Human Capital and Economic Growth: A panel data analysis of developing countries2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  FDI inflow to developing countries has shown a drastic increase in the past few decades. Accordingly, many policy makers and academics are concerned about policies that attract FDI inflows to enhance economic growth from the positive spillover effects of FDI. Hence this study examines the general impact of FDI on the economic growth of 56 developing countries for the period 1985-2014. In order to analyze the growth effect of FDI into different macroeconomic situations, the sample countries are grouped into 24 low-income developing countries and 32 upper middle-income countries. The overall panel data analysis based on endogenous growth theory supported the positive growth effect of FDI for the pooled 56 countries and upper middle- income countries. However the growth effect of FDI for low-income countries tend to be statistically significant but negative. Moreover, to investigate the absorptive capacity of the host country an interactive term of FDI and human capital is included to estimate the general model. The regression results from the interactive term denote that the growth effect of FDI is dependent on the level of human capital in the host country. Hence a minimum level of human capital is essential in order to maximize and absorb the positive growth effect of FDI. 

 • 175. Di Martino, Paolo
  The Historical Evolution of Bankruptcy Law in England, the US and Italy up to 1939: Determinants of Institutional Change and Structural Differences2008In: History of Insolvency and Bankruptcy: from an International Perspective / [ed] Karl Gratzer, Dieter Stiefel, Huddinge: Södertörns högskola , 2008, p. 263-279Chapter in book (Other academic)
 • 176.
  Difs, Erik
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  How does a financial crash affect the Phillips curve?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates if there is a significant Phillips curve correlation and if the tradeoff changed during the financial crisis of 2008 in countries such as Sweden, Austria and Belgium. It tries to find the evidence for a change in the tradeoff using a time series regression model. The study will first go through the different modifications that has been done to the Phillips curve and how the theory has evolved since it was originally theorized. After that the data that was used in the regression is examined and evaluated.

  The regression on the Phillips curve that follows is done in two ways, first on a Phillips curve with backward-looking inflation expectations and then a regression with anchored inflation expectations. The results are ambiguous since the regression only found significance for a tradeoff in the Phillips curve with the anchored inflation expectations and not for the backward-looking inflation expectations model which is the more conventional model to use. If we follow the model with the anchored expectations we can see that the tradeoff does exist and that it was strengthened by the financial crash of 2008 in Belgium and Austria. In Sweden however, the only results the regression provided is that a significant Phillips curve correlation is present in the economy.

 • 177.
  Dovrin, Therese
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Bistånd och dess effekt på den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer: En empirisk analys av sambandet mellan bistånd och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 178.
  Edvinsson, Rebecca
  et al.
  Södertörn University College, School of Social Sciences.
  Severin, Hanna
  Södertörn University College, School of Social Sciences.
  Vad påverkade den kommunala nettoutflyttningen år 1998 och 2003?: En empirisk studie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rörlighet mellan regioner har sedan länge ansetts vara en bidragande faktor till tillväxten i Sverige. På 1960- och 70-talen minskade rörligheten i Sverige. På 1980-talet ökade rörligheten i samband med den rådande högkonjunkturen. Den ökade rörlighetstrenden fortsatte en bit in på 1990-talet. Det finns delade meningar om vad det är som påverkar rörligheten mellan regioner. Genom att göra en regressionsanalys vill vi undersöka vilka variabler som påverkade rörligheten i Sveriges kommuner år 1998 och år 2003. Vi vill även ta reda på vad dessa skillnader beror på. Resultaten analyseras utifrån tre olika teorier. Vi analyserar även resultaten utifrån tidigare forskning. Vårt resultat visade en viss skillnad mellan våra undersökningsår, skillnaden var dock mycket liten. Arbetslöshet var den enda variabeln som var signifikant på fem procents nivån för båda åren. År 2003 var även andel kvinnor en signifikant variabel. År 1998 var kommuner med färre än 25 000 invånare och varuproducerande kommuner signifikanta variabler på fem procents nivån. Vår slutsats är att de flesta variabler som vi undersökte i vår regressionsanalys inte hade någon signifikant påverkan på den kommunala nettoutflyttningen. Vi tror att den största påverkan på nettoutflyttningarna kommer från de icke-monetära förklaringsfaktorerna.

 • 179.
  Ejigayehu, Dereje Abere
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  The effect of external debt on Economic Growth: A panel data analysis on the relationship between external debt and economic growth2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The impact of external debt on economic growth is a debatable issue between scholars since the onset of the debt crisis in 1980’s. This thesis examines whether external debt affects the economic growth of selected heavily indebted poor African countries through the debt overhang and debt crowding out effect. This is carried out by using data for eight heavily indebted poor African countries between 1991 to 2010.The result from estimation shows that external debt affects economic growth by the debt crowding out effect rather than debt overhang. Moreover, in an attempt to mark out debt servicing history, the thesis found the selected countries are not paying (servicing) more than 95% of their accumulated debt.

 • 180.
  Ekdahl, Lars
  Södertörn University, Avdelning 3, Institute of Contemporary History.
  Löntagarfonderna: En missad möjlighet?2002Collection (editor) (Other academic)
 • 181.
  Eklund, Christoffer
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Kvalitet och konkurrens: En studie av konkurrensens effekter på den upplevda kvaliteten inom hemtjänsten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan riksdagen beslut om Lag om valfrihetssystem även kallat LOV har hemtjänsten varit ett omstritt ämne i samhällsdebatten. Lagen om valfrihetssystem togs i bruk första januari 2009 med syftet att genom en fungerande konkurrenssituation så kan kvalitet och effektivitet öka samt möjliggöra nytänkande och mångfald. Enligt en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänsten genomförd av Socialstyrelsen 2015 är bilden av äldreomsorgen generellt positiv i Sverige. Resultaten varier dock mellan olika kommuner och verksamheter. I en del kommuner och verksamheter är fler än tio procent ganska eller mycket missnöjda.

  Syftet med den här studien var att svara på frågan: Ger ett högre konkurrenstryck en bättre upplevd kvalitet för brukare av hemtjänst i Sveriges kommuner?  Data och variabler som använts är ett kvalitetsmått som beroende variabel i form av upplevd kvalitet som är framtaget baserat på brukarundersökning inom hemtjänsten. Oberoende variabeln är konkurrenstrycket i varje kommun. Undersökningen genomfördes i två olika multipla regressionsmodeller. Först en modell för att undersöka skillnaden i effekten av egenskaperna lågt och högt konkurrenstryck mot referensgruppen inget konkurrenstryck. Det vill säga om den upplevda kvaliteten är högre i de kommuner som infört LOV och konkurrensutsatt sin hemtjänst än de som inte. Inget statistiskt signifikant resultat påvisades i regressionen. För att undersöka effekterna av konkurrenstryck, skillnaden mellan lågt och högt konkurrenstryck och vilka andra faktorer som påverkar den upplevda kvaliteten användes även en andra regressionsmodell för analys endast av de kommuner som infört LOV. Även i den analysen kunde inget statistiskt signifikant resultat påvisas att konkurrenstryck har någon signifikant effekt på den upplevda kvaliteten. Istället är det andra faktorer enligt den här studien som påverkar den upplevda kvaliteten. Av de övriga variablerna Personalomsättning, Genomförandeplan, Tätortsgrad, Medianinkomst hos 65+ befolkningen och ersättningsnivåerna för service, omvårdnad och landsbygdsersättning visar resultatet på att en högre andel genomförandeplaner, tätortsgrad och medianinkomst i kommunerna påverkar den upplevda kvaliteten negativt. Ersättningsnivån för omvårdnad har däremot en positiv effekt på den upplevda kvaliteten. För övriga variabler påvisade regressionen ingen signifikant effekt på den upplevda kvaliteten. Avslutningsvis kan inte resultaten i den här studien påvisa att ett högre konkurrenstryck leder till en högre upplevd kvalitet som ett av syftena med Lagen om valfrihet är.

 • 182.
  Ekvall, Martin
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Vem väljer el märk som Bra miljöval?: En studie i hur ekonomiska och socioekonomiska faktorer påverkar svenska elkonsumenters val av el märkt som Bra miljöval2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie varatt genom en ekonometrisk analys av signifikanta variabler undersöka vem som väljer el märkt som Bra miljöval. Det empiriska underlaget utgjordes av data från ett svenskt elhandelsbolag år 2013. Datananalyserades med hjälp av en logistiskregressionsanalys i SPSS och resulterade i att en mycket liten andel, bara 5,45 promille, av det totala urvalet om 8000 0svenska elkonsumenter valde el märkt som Bra miljöval. Denna andelvar oväntat låg och antas delvis kunna spegla att elhandelsbolaget i denna studie kanske inte har en särskilt stark miljöprofil. Alternativt att Svenska elkonsumenter idag generellt är mycket miljöomedvetna. Studien visade vidare att variablerna inkomst, förbrukning och livsfas variabeln pre-etablerad visade signifikant förklaringsvärde för vem somväljer el märkt som Bra miljöval. Därmed tycks dessa ha högre inkomst, lägre förbrukning samt tillhörde den en yngre åldersgrupp. Studien ställer sig avslutningsvis frågande till hur effektiv konsumentmakt egentligen är som metod för att påverka samhället till att bli mer miljömedvetet och därmed vilja ta ansvar för de negativa externaliteter som dagens produktion och konsumtion många gånger ger upphov till.

 • 183.
  Eliasson, Anna
  et al.
  Södertörn University College, School of Social Sciences.
  Goudas, Silvia
  Södertörn University College, School of Social Sciences.
  Vilka kommunala verksamheter inom den offentliga sektorn i Sverige bör konkurrensutsättas?: -en principiell diskussion2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka vilka kommunala verksamheter inom den offentliga sektorn i Sverige som bör konkurrensutsättas utifrån Andrei Shleifers teori om privat kontra offentligt ägande. Den offentliga sektorn i Sverige utgörs av kommunerna, landstingen samt staten.

  Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den inbyggda konflikten mellan hög kvalitet och låga kostnader och fortsätter att utreda vilka förväntade effekter som ökad konkurrens kan resultera i, samt varifrån dessa härstammar. Som en avslutning av den teorietiska genomgången kommer en redogörelse ske kring kompletta respektive inkompletta kontrakt, då kontraktering är en av förutsättningarna för en lyckad konkurrensutsättning.

  Resultaten indikerar att en större del av de olika kommunala verksamheterna inom den offentliga sektorn bör kunna konkurrensutsättas, utöver vad som redan är gjort idag. Det är

  främst inom de "mjuka" verksamheterna, såsom inom barnomsorgen, utbildningsväsendet och vården, där konkurrensutsättningspotentialen bedöms vara som störst.

 • 184.
  Elmblad, Daniel
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Gold - A Safe Haven: A quantitative research of gold and its role as a safe haven in Sweden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During stormy weathers ships searched for safe havens to stay until the storm had subsided. In much similarity to these ships, investors on the financial markets search for safe assets when the markets start to shake. What could be considered a safe asset seems to be a never-ending discussion but many points out gold as one. However, no further observations of gold as a safe haven on the Swedish financial market has been made. The purpose of this research is to examine if gold could act as a safe haven in Sweden. The data used in this research is daily returns from OMXS30 and the 10-year Swedish government bond, where all returns also has been denominated in U.S. dollar. Further, statistical model has been used.

  The result show that gold potentially could act as a ‘safe haven’ for denominated stock returns but not for bond returns. Further, the result show that gold could act as a hedge for stock and bond return (non-denominated). The study concludes that gold does not act as a safe haven for stocks or bonds in Sweden. However, gold show weak safe haven attributes for denominated stock return.

 • 185.
  Elmström, Daniel
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Zamayeri, Pierre
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Är Inflationens påverkan på BNP/Capita tillväxt positivt eller negativt?: En paneldata analys av OECD länderna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates the relationship between inflation and long term GDP/capita growth on the OECD countries from 1970–2014. Data is secondary collected from acknowledged organizations and institutes and consist of a paneldataframework. The study is conducted with a Log-Semilog-regression model analysis and the dependent variable in question isGDP/capita growth. The main focus of the study is the effects of the independent variable inflation on growth. Several independent explanatory variables are included to avoid bias and help determine the impact of inflation on growth. The empirical resultssuggest a positive effect of inflation on gdp/capita growthin most models. The findings are not in line with estimations of this study in regards to theory. The results could however be explained by otherwork on the subject and give rise to curiosity for further studies.

 • 186.
  Elofsson, Katarina
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Climate change and regulation of nitrogen loads under moral hazard2014In: European Review of Agricultural Economics, ISSN 0165-1587, E-ISSN 1464-3618, Vol. 41, no 2, p. 327-351Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Within the European Union, it is agreed that watershed-based management of water quality problems is more efficient than centralised arrangements. In this study, a mechanism for allocating international funds to watershed authorities for nitrogen abatement in the presence of moral hazard is investigated. The results show that when there is a risk of climate change, the cost of moral hazard to the international funding agency can be high if there is a moderate likelihood of climate change and the watershed authority is guaranteed a high minimum compensation.

 • 187.
  Elofsson, Katarina
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Optimal strategies for inland and coastal water monitoring2017In: Environmental Challenges in the Baltic Region: A Perspective from Economics / [ed] Bali Swain, Ranjula, Cham: Palgrave Macmillan, 2017, p. 77-104Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Despite the recognition of the eutrophication problem, Baltic-wide environmental targets for nutrient pollution reductions have not been met. Possible factors include inefficiency of environmental policy, and a lack of coordination between environmental policy and policies in other fields like agriculture and energy. The former requires improvements in the design of environmental policy while the latter calls for better coordination of different policies. This chapter reviews studies evaluating nutrient policies in the region, with a focus on economic and cross-disciplinary studies that carry out ex post evaluations of policy instruments. It also investigates optimal monitoring and abatement strategies where both upstream and downstream water quality pose a potential problem, looking at how monitoring and abatement costs, and the regulators’ degree of risk aversion, affect the choice of monitoring strategy.

 • 188.
  Elofsson, Katarina
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Shoot, fence or feed? Managing agricultural crop damages by twoecologically interdependent deer species2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Wildlife such as large grazers are associated with positive hunting values, but also with negative effects in terms of browsing damage to agricultural and forest crops. Hunters’ and land owners’ decisions on wildlife management and land use therefore affects the total gains from the management of the resources. Several tools are available to these decision-makers, such as population control, crop choice, diversion feeding and fencing. The issue is further complicated by the presence of multiple deer species that differ with respect to hunting values and crop damages, while also being ecologically interdependent, i.e. through interspecific competition for food. The purpose of this paper is to analyze the economically optimal management of land use and wildlife, in a situation with two ecologically interdependent deer species causing browsing damage to agricultural crops. Using a numerical optimization model, the Nash equilibrium for two separate agents is compared with the socially optimal outcome. Conditions are identified for diversion feeding and fencing being included in the solutions. Results suggest that fencing is included in the socially optimal solution for fencing investment costs being up to 3.5 times reference values obtained from business calculations. For diversion feeding to be included, the diversion effect needs to be 500 to 600 times the reference value, which was calculated based on species energy intake. The Nash equilibrium implies minor deviations from the socially optimal solution as long as fencing is reasonably cheap. If fencing is expensive, and therefore not applicable, the Nash equilibrium scenario implies an 8 percent reduction in the joint net present value, together with a 38 percent reduction in yield, and a doubling of fallow deer harvests and population.

 • 189.
  Elofsson, Katarina
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Häggmark Svensson, Tobias
  Swedish University of Agricultural Sciences .
  The impact of lynx and wolf on roe deer huntingvalue in Sweden 2002-20122019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Large carnivores provide ecosystem and cultural benefits but also impose costs on livestock owners, due to predation, and on hunters, due to the competition for game. The benefits as well as the costs that accrue to livestock owners have been studied, but this is not the case for the costs that accrue to hunters. The aim of this paper was to identify the impact of lynx (Lynx lynx) and wolf (Canis lupus) on roe deer (Capreolus capreolus) hunting value. We applied a production function approach, using a bioeconomic model where the number of roe deer harvested was assumed to be jointly determined by hunting effort, abundance of predators, availability of other game, and climatic conditions. The impact of the predators on the roe deer harvests was estimated econometrically, and carnivore impacts for a constant and adjusted, steady state hunting effort were derived. The results showed that the marginal cost in terms of hunting values foregone varied between the counties and ranged between 18,000 and 58,000 EUR for lynx and 79,000 and 336,000 EUR for wolf. Larger costs were found in counties where the hunting effort was high, mainly located in south Sweden. The regional variation in costs has implications for decisions on policies affecting the regional distribution of wolf and lynx.

 • 190.
  Elofsson, Katarina
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  von Brömssen, Claudia
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  The revealed preferences of Baltic Sea governments: Goals, policy instruments, and implementation of nutrient abatement measures2017In: Marine Pollution Bulletin, ISSN 0025-326X, E-ISSN 1879-3363, Vol. 118, no 1-2, p. 188-196Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nitrogen and phosphorus loads are considered a major reason for the eutrophication of the Baltic Sea. Until now, most of the abatement has been made at point sources while the implementation of policies for nonpoint sources has not led to equally large reductions in emissions. The purpose of this study is to investigate the determinants of how nutrient abatement measures are implemented by countries in the agricultural sector of the Baltic Sea region. We investigate how goal setting, policy instrument choice, and the level of implementation is determined by characteristics of the abatement measure as well as socio-economic characteristics of the country where it is implemented. Econometric analysis of a cross-sectional data set suggests that income, institutional capacity, and economies of scope in abatement and enforcement are important determinants of policies developed and their implementation. (C) 2017 The Authors.

 • 191.
  Engberg, E.
  et al.
  Ratio Institute.
  Gustavsson Tingvall, Patrik
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics. Swedish Agency for Growth Policy Analysis.
  Halvarsson, D.
  Ratio Institute.
  Direct and indirect effects of private- and government-sponsored venture capital2019In: Empirical Economics, ISSN 0377-7332, E-ISSN 1435-8921Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Starting from the discourse on the impact of private and governmental venture capital investments, we examine the effects of different types of venture capital on firms’ sales, employment and investment. Our results show that both private and governmental venture capital investments boost firm sales with a delay of 2–3 years. The results suggest that VC impacts sales primarily through efficiency gains and to some extent, investments in physical capital investments, whereas no employment effects can be traced. Finally, we find indications of governmental VC investors being more prone to make follow-up investments in stagnating, non-growing firms than private investors. 

 • 192.
  Engberg, Sara
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Skånberg, Samuel
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hushållsskuldsättningens inverkan på konsumtionen: En tidsserieanalys över skuldackumulation och dess inverkan på konsumtionen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: As a result of financial liberalization and innovations, households now have access to cheap (mortgage) credit and are able to spend money, to pay it back later in life. With the low interest levels, debt level of households are rising to an alarming rate. In Sweden the debt to income ratio has risen from 90% in the beginning of the 1990s to 170% in 2010. There is a growing concern from several financial institutions regarding the debt level. The concern stems from the latest research on its effects on the general economy. The studies on the subject concludes that a high debt level can be an ignition of financial crises. The debts effect on consumption however, is ambiguous. Studies presents that high debt level can raise the consumption, but the relationship depends on whether the house prices rise, i.e. the consumption growth depends on a wealth effect. When the prospects of the general economy fails to remain positive the growth in consumption stagnates and during recessions consumption levels drops dramatically, which in turn deepens and prolongs the crisis.

  Purpose: The scope of the study is to examine the accumulation of debt and its effects on consumption. In light of the debt growth among Swedish households, and the rising prices of houses it is of importance to clarify in how debt growth affects the consumption.

  Method: To examine the growth in consumption and debt, a time-series analysis is applied. The period consists of quarterly observations between 1995 and 2013. Before being able to run the OLS, tests for stationarity and cointegration is required. The tests shows that stationarity is found at the first difference, and a cointegration between the variables at the original form of the data. As lagged variables is used, an autocorrelation test is needed. Positive autocorrelation is found in model four and five. The result of the test on the other models are either inconclusive or free from autocorrelation.

  Conclusion: A positive relation between debt and consumption can be found, however when a delay of the debt variable is included a somewhat negative relation appears. Thus, the results of the previous studies in the can be confirmed. The study, however shows that the negative impact of debt reveals itself earlier than what the previous studies found. 

 • 193.
  Envall, Nicklas
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Ekonomisk tillväxt och miljön: En undersökning av miljökuznetskurvan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De tidigare studierna som undersökt miljökuznetskurvan (EKC) för koldioxid-utsläpp, där de flesta urval baserats på OECD medlemsländer, har fått varierande resultat. Den här studien använder sig av både OECD medlemsländer och länder som inte är medlemmar i OECD. Urvalets data baseras på åren 1971-2010 för totalt 57 länder från runt om i världen. Resultaten visar tecken på ett inverterat U-format förhållande mellan koldioxidutsläpp och inkomstnivå, men att ett monotont stigande förhållande inte kan avfärdas. Enligt de uppskattade ekvationerna är inkomstnivån där utsläppen tenderar att minska lägre för hela urvalet än för både OECD-medlemsländerna och länderna som inte är medlemmar i OECD. Tar man hänsyn till den tidigare forskningen på ämnet så skapas inte den inverterade U-formade relationen av sig själv. Förhållandet beror snarare på bakomliggande faktorer som miljöregler och resurser lagda på forskning och utveckling av renare tillverkningsprocesser.

 • 194.
  Erdal, Hamit
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Nyström, Erik
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Foreign Direct Investment – Effekten av utländsk direktinvestering på ekonomisk tillväxt: En tidsserieanalys av utvecklingsländers tillväxtmöjligheter med FDI2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien koncenterar sig på att FDI som betyder utländska direktinvesteringar har en positiv påverkan på utvecklingsländers BNP. De valda utvecklingsländerna är uppdelade och ingår i gruppen Öst Asien och Stilla Havet och Sub -Sahara Afrika. Vilket ska kontrolleras mot beroende variabeln BNP där de valda oberoende variablerna är FDI, export, import, population och internet användare. Teorin om långsiktig ekonomisk tillväxt byggs upp utav fysiskt kapital och human kapital. Där Solow och Swan bygger sin ekonomiska modell utav det fysiska kapitalet vilket senare utvecklas sig till steady state det vill säga en jämviktsnivå, där investeringarna slås ut utav deprecieringar. Human kapitalet är antalet forskare respektive vanliga arbetare, forskarna är de som utvecklar Romer’s ideer vilket är kärnan för ekonomisk tillväxt. Detta därefter är det som skapar en konstant tillväxt. Man har flera gånger observerat i ett antal tidigare studier att utländsk direktinvestering är en av de avgörande faktorerna när det gäller ekonomisk tillväxt såväl som i utvecklingsländer som utvecklade länder. Det har dock funnits ett fåtal studier som visat det motsatta inom ämnet. Det har också blivit fastställt att företagande och investeringar är ledande faktorer för långsiktig ekonomisk tillväxt i de flesta länder. Genom en tidsserie regression utförd med OLS är ändamålet att leta efter effekten mellan utländsk direktinvestering och ekonomisk tillväxt. Den empiriska analysen visar ett positivt signifikant resultat mellan utländsk direktinvestering och tillväxt i Öst Asien och Stilla Havet men dessvärre negativt i Sub –Sahara Afrika något som ger ett osammanhängande intryck mellan relationen för FDI och ekonomisk tillväxt i de undersökta utvecklingsländerna. 

 • 195.
  Erikson, Gustaf
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Contract farming and organic rice production in Laos: a transformation analysis2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As in many least developed countries the farmers in Laos are heavily dependent on subsistence based agriculture production for their livelihood. A key for increased welfare for the rural population inLaosis to increase their profits of small scale farmers and generate a higher income per capita. One possible way to increase the profits and income for smallholder farmers may be to convert in to organic rice production for the export market, since the international market for organic rice is growing, consumers are prepared to pay a premium prise for organic products and conditions for organic rice production are favourable in Laos.

  Organic rice farming has grown in Laos during the last decade as greater volumes of organic rice are produced and exported. Organic rice is mainly produced by smallholders in donor projects or by contract farmers supplying contract farming companies.

  In this thesis I try to determine the causes behind this structural transformation by incorporating evolutionary economic theory (Schumpeter, 1911; Dahmén, 1950 and Marmefelt, 1998) which focuses on entrepreneurial innovations and creditors as the basis for changes in the economy. By performing a Dahménian transformation analysis of the transition from conventional- to organic rice production within the development block around rice production in Laos, I try to determine the transformation pressure causing the transformation to take place. Emphasis is in particular given to the role of contract farming in this process. I investigate to what extent the contract farming firm can be regarded as a Schumpeterian banker, a concept introduced by Marmefelt (1998), that can coordinate the development block around rice production by providing credits to the entrepreneurs within the development block.

  The analysis shows that two types of transformation pressures are likely to have caused the farmers to convert to organic rice production. First of all it is likely that the relatively higher price paid for organic rice (42 percent higher than conventional rice) has convinced farmers to make the transition. This type of transformation pressure can be seen as a market pull type, as it originates from an increased demand in the international market, which in turn increases the relative price for the product. The analysis further shows that a production method innovation had taken place by the introduction of new inputs, made available by the contract farming firm. This has led to an increased productivity which, combined with the premium price, generated higher profits for the organic contract farmers. The production method innovation can be seen as a market push type of transformation pressure originating from the supply side.

  In this thesis I argue that it is unlikely that the transformation would have occurred without the involvement of the contract farming firm. On their own, farmers did neither have the means to grow the organic rice, nor the proper market channels to process and sell the organic rice on the international market. I argue that the contract farming firm’s ability to facilitate price signal information from the international market to farmers, provide access to the new market thru market links, and provide credits for new inputs as well as technical assistance essentially made the transition to organic rice possible.

  However the analysis also shows that the contract farming firm had a limited ability to fulfil its role as a coordinator in the evolvement of the organic rice production, in terms of a Schumpeterian banker, because of limited abilities to solve bottlenecks in the value chain. The reason for this is mainly limited financial resources to finance complementary investments in other parts of the development block.

 • 196.
  Erikson, Gustaf
  et al.
  Södertörn University College, School of Social Sciences.
  Raapke-Eckert, Cornelius
  Södertörn University College, School of Social Sciences.
  Inkomstfördelning och ekonomisk utveckling -en studie av forna sovjetstater2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The economic development and industrialization that has taken place in many parts of the world during the past century has brought about a huge increase in economic welfare. During this process, it has repeatedly been debated whether the gains from economic development are shared by everyone or just a few. In the field of economics, vast research has been conducted on this particular subject ever since the 1950’s. The most famous contribution might be said to be Simon Kuznets article, Growth and Income Inequality from 1955 and the ”inverted U”-hypothesis that was formulated on the basis of that article. The essence of the hypothesis is that a country, during its development, moves from agricultural to industrial production. At first, income inequality increases and then, at the end of the process, decreases.

  The aim of this paper has been to investigate the relationship between income distribution and economic development in a particular region, namely the countries of the former Soviet Union, during 1992-2003. Also, we have tested whether Kuznets theory and the “inverted U”-hypothesis hold true for our sample. The investigations method is a survey, which uses secondary data collected from the World Bank’s database of World Development Indicators. Regression-analysis has been employed to conduct cross-sections between 20 countries over 4 periods in Eastern Europe and Central Asia. The number of observations equals to 62. The variables that we use are: the Gini index, GDP per capita and the agricultural sector’s share of GDP.

  The results of the regression do not indicate any resemblance to the pattern of the “inverted U”-hypothesis. The curve we get is that of a “positive U”. Countries with high GDP per capita as well as countries with low GDP per capita have high income inequality. Countries with mediate GDP per capita levels have low income inequality. Our analysis concludes that the countries in our sample might have had a very unique economic development following the fall of the Soviet Union. Only 7 countries partly follow the Kuznets theory if tested individually. Since these seven countries seem to have a reversed development with increasing agricultural sector and the remainder of the countries show increasing income inequality, we reject the “inverted U”-hypothesis and question the ability of Kuznets’ theory to explain income distribution for our sample.

 • 197.
  Eriksson, Julia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Jordeby, Julia
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  Today's Credit Market - How to Avoid a House of Cards?: Austrian Full Reserves and the Chicago Plan as Alternatives to the Current Fractional Reserves2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today’s household debt consists for the most part of credit money, and this general phenomenon does not only occur in Sweden. Money in the economy is mostly created by private banks, as much as 97 percent of the money in the United States, while central banks only create a very small share of all money. This is the reason for the oppressed household debt. During this period of high debt in Sweden, the household consumption has also increased in comparison to earlier years. The aim is to study and compare how the money supply in two different full-reserve systems, the Austrian through convertibility and the Chicago plan through quantity control, would reduce the household debt in relation to today’s fractional system.

  The method used in this study is a time series analysis where data of Sweden’s household debt, savings, money supply; M1 and M3, GDP, assets, currency reserves, gold reserves and interest rates has been collected for the years 2005-2013. These are further examined in three different equations. The data for all the variables was collected from SCB, IMF, Ekonomifakta and the World Data Bank. The first theory that is used in this study is Wicksell’s cumulative process which will explain how the money supply M3 affects household debt in today's fractional reserve system. The second theory is the Austrian Business Cycle Theory which will examine the money supply M1 effect on household debt through full reserves by convertibility control. The third theory is the Friedman rule, where the effect of household debt by money supply M1 will be examined. This rule explains how the Chicago Plan is affecting household debt through a full reserve system by quantity control.

  In the both systems, fractional reserves and full reserves, the debt will increase in this study. The result shows that with full reserves, the household debt would be backed by savings in comparison to fractional reserves, where household debt would be backed by credit money. Therefore, full reserves would contribute to a healthier economy in contrast to today’s fractional system. Since it would involve a large cost for Sweden to transcend to an Austrian system through convertibility, where price inertia would occur as well, the conclusion of this study is that the Chicago Plan, based on the quantity principle, is to prefer.

 • 198.
  Ernberg, Louise
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Beckman, Sofia
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Aktiemarknaden och makroekonomiska variabler: en studie på den svenska aktiemarknaden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktiekursen påverkas av en rad olika faktorer, allt från spekulationer- till nationella och internationella händelser. Många tidigare studier har genomförts för att undersöka i vilken utsträckning olika centrala makroekonomiska variabler påverkar aktiekursen, de flesta i USA och Asien. Studier på den svenska marknaden har i stort sett lyst med sin frånvaro. Syftet med studien är att undersöka om det finns något samband mellan olika aktieindex och makroekonomiska variabler genom att studera fyra olika branschindex; finans, fastighet, teknologi och industri. Syftet är att lyfta fram eventuella skillnader mellan branschindexen. Makroekonomiska variabler som kommer att undersökas är industriell produktion, växelkurs, inflation (mätt i konsumentprisindex), ränta och penningmängd. Dessa fem makroekonomiska variabler är centrala för den svenska ekonomin. Studiens resultat visar på ett klart och signifikant samband mellan växelkursen och aktieindex: fastighet, finans och industri. Inflation hade även ett signifikant samband med fastighetsindexet. Dock kunde inte studien påvisa något samband mellan någon av de makroekonomiska variablerna och teknologiindexet.

 • 199. Ernkvist, Mirko
  Down Many Times, but Still Playing the Game: Creative Destruction and Industry Crashes in the Early Video Game Industry 1971-19862008In: History of Insolvency and Bankruptcy: from an International Perspective / [ed] Karl Gratzer, Dieter Stiefel, Huddinge: Södertörns högskola , 2008, p. 161-191Chapter in book (Other academic)
 • 200.
  Exner, Andreas
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  The Swedish Grades through Modern Time: An Empirical Investigation on the Secondary Upper High School in Sweden2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies reveal a variation in the effects on education outcome from various social, political, and economical factors. The constant change makes it challenging to collect relevant data, and yet estimate a precise model which would still be applicable after a period of time. The PISA report of 2012 revealed that the Swedish students’ knowledge had dropped for the first time below the average for the OECD countries, starting a large debate regarding the explanations of the result. This paper empirically investigates, with the use of two-way fixed effects, the impact on the outcome variable average grade by the continuous variables per-pupil spending, educated teachers, amount of students per teacher, foreign students, and educated parents over the years from 2002 to 2013. The data used showed a presence of multicollinearity and heteroscedasticity, and robust standard errors were produced. The results show a negative coefficient effect on the education outcome by the per-pupil spending -0.00269 (0.001), and a positive coefficient effect by educated teachers 0.00066 (0.012) and educated parents 3.16903 (0.423). The continuous variables amount of students per teacher and foreign students were statistically insignificant. A yearly effect was present where the statistically significant values ranged from 0.11699:0.27475.

  A large share of the outcome proved to follow previous studies, whereas the deviants could partly be explained by structural changes in the Swedish schools, and grade inflation. The subjective nature of the outcome variable was however questioned as the schools’ themselves graded and reported the results. The paper provides a modern analysis of patterns for the Swedish students, municipalities, and interested to further investigate the underlying structure and problems.

1234567 151 - 200 of 478
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf