sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 965
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Backlund, Niclas
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Varför kom vi olika yrkesgrupper inte så nära varandra som jag hade tänkt mig?": En vetenskaplig essä om fritidslärarens yrkesroll, med fokus på makt, etik och kommunikation.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har i min essä reflekterat och sökt efter vad min yrkesroll som blivande lärare mot fritidshem ska vara och innebära. I samband med detta har jag också funderat över vad min plikt är i en dilemma situation där mitt yrkesuppdrag som fritidslärare ställs mot ett annat delegerat uppdrag i form av resurs till en elev under hela skoldagen. Jag har undersökt problematiken med hjälp av tre olika teoretiska perspektiv: den första är Michels Foucaults teori om makt, det andre är Ronald A Rothams teori om status och den tredje är Immanuel Kants teori om pliktetik.

  I den första delen har jag kommit fram till att skolan är en arena för olika maktstrukturer där resurser fördelas till olika verksamheter där bland annat skolan och fritidshemmet ingår. Jag har också kommit fram till att makten finns i alla relationer på vår arbetsplats och det som har betydelse i hur makten används i relationerna kan vara utbildning och yrkeserfarenhet bland annat. Makten behöver inte heller vara negativ utan kan användas som en produktiv kraft i att skapa kunskap och att skapa motstånd. Med hjälp av Ronald Rothmans teori om status har jag kommit fram till att den tillskrivna statusen, som vilar på en yrkesgrupps föreställningar om en annan, gör gällande att vi fritidspedagoger/fritidslärare ser lärarna som att inte ha någon förståelse för vår verksamhet och att lärarna ser oss fritidspedagoger/fritidslärare som ska hjälpa till klassrummet som en extra resurs. Vad gäller den förvärvade statusen, förutsättningar för arbetet, så menar jag att lärarna har en högre förvärvad status än oss fritidspedagoger/fritidslärare genom att de har legitimation, en högre lön och en längre utbildning exempelvis.  

  I min tredje reflekterande teoretiska del resonerar jag hur Immanuels Kant teori om pliktetik kan hjälpa mig till att förstå vad som är min plikt i mitt dilemma. Jag kommer här fram till att plikten alltid finns där och den förhåller sig till det som är det rätta, och inte alltid det som andra kräver av mig. För mig som yrkesutövande fritidslärare konstaterar jag att detta innebär att jag måste göra min plikt gentemot mitt yrkesuppdrag då det båda gynnar elevernas bästa och verksamhetens bästa. I den sista delen skriver jag en fiktiv berättelse där jag återigen möter läraren Kristina och försöker med språkets hjälp förklara min yrkesroll tydligare nu med en större insikt om den ska innebära.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Bahou, Rania
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Holm, Heleri
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  ”Kossan är för tjock för att stå under stolen”: En observationsstudie om hur pedagoger och barn kommunicerar om matematik.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Bakken, Michael
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Lättläst mellan raderna: En jämförande transitivitetsanalys mellan skönlitterär text och dess lättlästa version utifrån ett läsförståelseperspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to analyze, investigate and compare the eventual differences within the aspects of the ideational metafunction, of the systemic functional linguistics, between two fictional novels and their respective easy-Swedish versions, looking at chosen variables within the theory. The study also investigates how the eventual differences, effects the potential reader by setting the results of the analysis against contemporary research in reading comprehension. The method of use is transitvity analysis based within the ideational metafunction and its variables: processes, participants, circumstances, grammatical metaphors and register. The material that has been analyzed is Sodomsäpplet (Martin, 2016) and Mina drömmars stad (Fogelström, 2009) and their respective easy-Swedish versions.

  The result of the analysis proved that a lot of the material processes had been replaced by relational processes. This contributed to making the easy-Swedish versions more concrete but also static and impersonal, which effected the voice of the author as well as the register and the perspective of telling. The result is discussed with a reading comprehension perspective telling that the easy-Swedish versions not in every way is particularly easy as they displace the register and the authors voice. They also limit the abilities of interpretation for a potential reader.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lättläst mellan raderna 201805
 • 104.
  Barashi, Susan
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Kroik, Patricia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Den som ger sig in i leken får leken tåla!: En studie om barns maktlekar2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barns maktutövningar över varandra har det inte talats om särskilt mycket i skolan. Däremot har det talats om maktlekar i media, vilket vi tyckte var intressant. Vi har tittat närmare på hur barn i förskolan upp till årskurs 5 använder sig utav makthandlingar respektive maktlekar i fritidshem och på rasterna. Under fyra dagar besökte vi två olika skolors fritidshem och genomförde observationer av eleverna under samtliga raster under skoldagen samt senare inne på fritidshemmen under fritidsverksamheten. För att kunna analysera vårt empiriska underlag i relation till makt så har vi använt Magnus Hörnqvist (2012) tolkning av Michel Foucaults maktteori - En annan Foucault. Vi har även använt oss av Åsa Bartholdsson (2008) avhandling om Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan.

  Det vi kunde utläsa av elevernas samspel med varandra var att det i allra högsta grad utspelas olika maktförhandlingar i samtliga av skolbarnens lekar. Makten på skolgården är integrerad som relationell aktivitet. Den pågår i rörliga relationer med handlingar som är organiserade kring inflytande, vilket innefattar att maktutövningen leder till att återskapa normer. Resultatet blir att handlingarna konstruerar styrkeförhållanden där skillnaderna i individernas beteende omvandlas till privilegier och positioner i en hierarkisk ordning på skolgården. I det stora hela kan man säga att olika skolbarn har olika roller.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Barbus, Anna
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Allas lika rätt att gå i skolan: En essä om inkluderingsprocesser i praktiken2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med min vetenskapliga essä är att undersöka hur elever med särskilda behov ska inkluderas i skolan och på fritidshemmet. Samt vilka förutsättningar har jag som blivande fritidshemslärare i mitt arbete med detta? Under min skrivprocess har jag synliggjort mina egna tankar och min erfarenhet genom att reflektera över dem samt ställt dem mot andra pedagoger, samtalat med studiekamrater och gått tillbaka till mina yrkeserfarenheter.

  Dilemmat jag beskriver är ett alltför vanligt exempel i verksamheten. Det har varit intressant att utforska vad som sägs i litteraturen, vad studiekamrater samt vad kollegor haft för upplevelser om inkludering. Genom skrivprocessens gång har jag undersökt begreppet inkludering och då speciellt inkludering av elev i behov av särskilt stöd. Beteendeproblem hos eleven påverkar klasskamrater samt påverkar mig som fritidshemslärare.

  I min yrkesroll i skolan och på fritidshemmet står jag inför inkluderingsprocesser med barn i behov av särskilt stöd där mina strategier inte fungerar och mitt bemötande inte har någon effekt. I arbetet med inkludering på en skola, krävs det många olika kunskaper, egenskaper och förutsättningar hos pedagogerna för att få till en bra vistelsetid för eleverna och det måste skolans ledning se till att ge. Jag har kommit fram till att det finns inte enbart finns ett sätt att bemöta människor, bemötandet behöver utformas för varje elev. Då och då möter jag en elev där vägen mot målet inte är så enkel att gå. Men samarbetet och förutsättningarna i arbetslaget är kärnan för att försöka nå målet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Barkhem, Josefin
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Vilka länder får synas i engelskböckerna?: En undersökning hur engelskspråkiga länder framställs i läroböcker för årskurs tre2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates whether students of year three get the chance to learn about cultures in places and contexts where English is used, through textbooks. The focus is whether the diversity of the English speaking cultures is shown or if a western centered image dominates. Postcolonial theory is the base of the investigation. As an analysis method, content analysis has mostly been used but also critical discourse analysis. The results show that Great Britain is the country that is most frequently represented in all books, but also that in general few cultures are brought up or explained. The purpose of this study is to investigate how English speaking parts of the world and contexts are represented in English books for year three.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Barkåker, Cicci
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Sommarhögskolans verksamhet: Ur ett learning-by-doing och elevperspektiv2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper is written to take a close look at teaching methods used at the Summer Academy (SHS), which is held at Södertörns Högskola in Stockholm. SHS is a subdivision of the institution of teaching education, which annually, during summertime, offers an eight-day program for pupils between 13-15 years of age, from different schools located in socio-economically disadvantaged suburbs of Stockholm. The intention of SHS is to give the participating pupils an insight into higher education, especially that of university. The purpose of the activities, such as field trips, guided tours and corporate visits, is to make pupils aware of their own responsibility for their educational situation through different methods of knowledge transfer, to diversify the means of the education, and to bring awareness to the array of possibilities which they have access to within the Swedish system of tertiary education.

  The study is based on six deep-interviews, three with pupils and three with student mentors. Together with 131 surveys from the course given during the summer of 2014, and theories of John Dewey on “Learning-by-doing”, the results show that pupils participation in SHS give them a better understanding for, and knowledge about their own educational responsibility.

  Another question this paper seeks to address is how significantly the SHS program is changing the pupil’s experience of education in general and their view upon higher education specifically. Throughout this process, the aim is that the pupils will have gained a deeper understanding for the differences in educational form, the pupils own responsibility for shaping their future and how they themselves can take charge of their educational choices. After having participated in the SHS program, the pupils have made mature and insightful choices for their future education, where an academic choice is closer to hand than prior to the program.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Bartfai, Sara
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Algoritmen som kulturellt redskap: Fyra elevers förståelse av additionsalgoritmen2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this investigation has been to examine four students, in a second grade class in Stockholm, understanding of the addition algorithm. A small field study has been carried out including both interviews and classroom studies.

  Vygotsky’s socio-cultural theory and more specifically the concepts of mediation and cultural tools have been applied. Vygotsky asserts that our contact with the world is mediated by cultural tools. The addition algorithm is in this thesis seen as a cultural tool that the students are to appropriate.

  The results show a variation of the student’s understanding of the addition algorithm. Most importantly it shows that it is possible for students to “say more than they know” with the use of the algorithm. It is difficult to see how much a student really understand of a mathematical concept and easier to see if they do not understand it or are using it in an inappropriate way. Therefore it is necessary for teachers to form a dialogue with the students and ask them why they do as they do while using different mathematical concepts, such as addition algorithms, to acquire a perception of their mathematical understanding.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Bartfai, Sara
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Lööw, Torulf
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Att förstå vad man läser2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to describe and analyze what modes of discourse for reading comprehension were prominent among six teachers in two different schools in Stockholm, Sweden. Based on a teacher perspective on how to describe, teach and assess reading comprehension, the investigation concentrated on teacher discourses and their alignment with influential theories of reading. The study was based on transcriptions of six tape-recorded teacher interviews and classroom observations. The method for analyzing the material was a discourse analysis based on Rosalind Ivanic’s (2004) six writing discourses that were adapted to the context of reading comprehension. The results show that teachers in both schools tended to utilise several modes of discourse at the same time. There was overall a significant difference between the discourse styles that were used when the teachers were defining the purpose of reading comprehension and the styles used when the teachers were assessing reading comprehension. The teachers mainly used a creativity discourse and a social-practice discourse when explaining the purpose of reading comprehension. In describing assessment of reading comprehension however a skills discourse was more prominent among the teachers. Hence a discrepancy could be seen between how the teachers view the purpose of reading comprehension and how they assess it.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att förstå vad man läser
 • 110.
  Basa, Maral
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Kerstof, Emilie
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Trygghet är att vara säker och inte känna sig rädd": En hermeneutisk studie om trygghet i förskolan ur barns perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to reach an understanding of some children´s experience of safety in preschool and important factors for their experience of safety. Our study is a qualitative study with a hermeneutic approach. We chose to perform semi-structured group- and couple interviews with children in order to hear their thoughts about safety as well as their experiences of it. In the analysis of our material, we have used the hermeneutical circel and the RUS-model. We have done so in order to interpret the children´s experiences and thoughts about safety in preschool within certain limited areas. The results show us that good peer relations and meaningful activities had significant roles for the children´s experience of security. Indirect factors that we interpreted were important for the children´s experiences of security were the educators, the physical environment and functioning routines. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Baum, Linn
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Min pappa är en ängel: På vilket sätt kan förskolan hantera barn och vårdnadshavare i kris?2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna essä har jag utgått ifrån ett eget upplevt dilemma och reflekterar över hur jag agerade i en krissituation och om jag hade kunnat agera på något annat sätt. Jag ställer mig frågor om hur förskolan kan hantera barn och vårdnadshavare i krissituationer samt vilken betydelse pedagogers utbildningsbakgrund och erfarenhet har när de hanterar kriser. Det teoretiska ramverket utgörs av ett sociokulturellt perspektiv tillsammans med litteratur om relationskompetens, utvecklingspsykologi, existentialism och tyst kunskap. Jag kommer att reflektera kring detta och diskutera hur teorierna kan tillämpas i praktiken. Metoderna för undersökningen har varit att skriva i vetenskaplig essäform och att använda kvalitativa telefonintervjuer med fyra pedagoger. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Baybek Mehlich, Arzu
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Berezak, Marta
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Världen är en saga! Sagan är en värld! Ja, vännen, det har du rätt i! Men varje saga har en moralisk mening och budskap” (Adam Mickiewicz): En uppsats om genus och jämställdhet i barnlitteraturen i Sverige, Polen och Turkiet2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this research is to study how gender is constructed and represented in children's literature through image and text analysis of the four selected children's books from respectively Sweden, Poland, and Turkey. Through our analysis we want to demonstrate the prevailing gender discourses expressed in children's books through text and image. From this we want to create an understanding of the importance of the selection of children's books and the role of adults in com­municating and discussing the content. The study has feminist poststructuralism as theory which is part of social constructivism. To achieve the in-depth analysis, we used semiotic text and image analysis as well as multimodality and critical discourse analysis. The study's findings show that, based on semiotic image and text analysis, most analyzed books convey and portray a con­ventional and traditional image of femininity and masculinity. There are some break­through chal­lenges in the selected children's books that adults need to attend to in social practice with the chil­dren. The result we have reached is only partly in line with the curriculum for preschool gender equality. Some messages are also in conflict with them.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Bazgyr, Zine
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Är förskolan för alla?: En studie om pedagogernas inställning gentemot barn med fuktionsnedsättning/barn i behov av särskilt stöd i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskolan är en verksamhet som ska sträva efter att inkludera och anpassa sig efter varje barns olika behov samt förutsättningar och förmågor. Den politiska visionen en “förskola för alla” innebär att verksamheten ska vara anpassad efter varje barns behov, men trots detta finns det än idag särlösningar i förskolan.  

  Studien syftar till att få en bredare förståelse kring hur pedagogernas inställning är gentemot barn som är i behov av särskilt stöd eller har en funktionsnedsättning i förskolan. Undersökningen utgår från pedagogens synvinkel där vi tar reda hur pedagoger upplever sin kompetens och vilka möjligheter som finns med att kunna tillgodose barns olika behov. I arbetet kommer vi att undersöka hur pedagoger resonerar kring sitt arbetssätt kring inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd. 

  Vår studie vilar på en kvalitativ metod. Vi intresserade oss av att se hur arbetet, kompetens och bemötande kunde skilja sig från en allmänpedagogisk förskola och en förskola med special inriktning med funktionsnedsättning. Med den anledningen genomfördes sex individuella semistrukturerade intervjuer med sex olika personer. Tre av dem var specialpedagoger och arbetade på en specialinriktad förskola mot funktionsnedsättning och tre stycken var förskollärare och arbetade på allmänpedagogisk förskola. 

  Studien visar att det finns skillnad i arbetet mellan dessa två upplägg av förskolor.  Stora barngrupper och liten personaltäthet är bland annat något som gör att arbetet försämras med barn som har en funktionsnedsättning eller är i behov av särskilt stöd. Vi har även kommit fram till att en förskola för alla inte handlar om att få vara med fysiskt utan handlar om att få sina behov tillgodosedda och bli inkluderad i verksamheten. Slutligen kan vi även se i vår studie att kompetensen finns för att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning eller är i behov av särskilt stöd men att det finns bristande resurser för att tillgodose barns olika behov.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Beata, Kudela
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Kourosh, Safinia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Dilemman kring fritidslärarens uppdrag i skolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Our aim with this essay is to examine the challenges that recreation teachers faces at their workplaces. We especially focus which cause difficulties for the implementation of recreation teacher’s assignments. We hope to highlight the difficulties and factors which act as a barrier to recreation teachers. The questions that we are trying to answer are: what perceptions in their daily work recreation teachers shave of their mission? What challenges do recreation teachers experience in the implementation of their mission? What solutions and aids do recreation teachers use to meet these challenges?

  We will use a qualitative method in our essay. Data collection includes interviews with four recreation teachers in three different schools. The empirical material will be analyzed and interpreted from a socio- cultural perspective and by means of other research in this area. The result shows that recreation teachers are experiencing challenges but are trying to carry out their mission through a variety of methods in order to provide children with basic care.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Becirovic, Amanda
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Jegenstam Ott, Lina
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  I toppen av hierarkin: En studie om hur pedagoger förhåller sig till genus på fritidshemmet2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att belysa hur pedagoger tänker kring och arbetar med genus på fritidshemmet. Frågeställningarna behandlar även hur genusordningen på skolan och skolkulturen påverkar verksamheten ur ett genusperspektiv. Som empirisk grund för arbetet har vi gjort fyra kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar på fritidshemmet på två mångkulturella skolor i Stockholm samt på en svensk skola i ett spansktalande land. Med hjälp av genusteoretiska perspektiv visar resultatet av studien att pedagoger på fritidshemmet tänker och arbetar olika med genus i verksamheten. Vi har sett exempel på att pedagoger bidrar till upprätthållandet av stereotypa könsdefinitioner genom att till exempel tala om flickor och pojkar som två olika enhetliga grupper. I resultatet har vi även sett hur pedagoger kan möjliggöra elevers identitetsskapande genom att inte göra skillnad på elever grundat på föreställningar om kön. Det har också framgått att det råder olika kulturer på varje skola och gemensamt för alla tre skolor i undersökningen är att skolkulturen påverkar hur pedagoger tänker kring och arbetar med genus i verksamheten. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Behram, Kelmendi
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Skönlitteratur som läromedel i svenska som andraspråksundervisning2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  For several years has the subject Swedish as a second language been an undergraduate subject in Swedish universities and colleges. The lessons in the Swedish primary schools in this particular subject is still handled by teachers who have no education in the subject. The purpose of this study has been to compare how three teachers with education in Swedish as a second language and three teachers who lack education in Swedish as a second language reasons about their use and choices of fiction. To answer this I prepared the following questions:

  • How do six teacher reason about the use of fiction in teaching? Is there any difference between teachers with or without Swedish as a second language education, in how they describe the use of fiction?
  • What are the opportunities and obstacles they consider there is with the use of fiction? Is there any difference in their reasoning based on their education?
  • How do they reason about their choices of fiction? Is there any difference in the reasoning between the teachers with or without Swedish as a second language education?

  The study is based on a qualitative method with six interviews. The theoretical basis this study is based on is theories about the connection between the reader and the text, especially Louise M Rosenblatts transactional theory and Kathleen McCromicks repertoarers. Based on what research and theory suggests, the results show that, teachers with an Swedish as a second language education have a greater knowledge of how fiction should be used in teaching. It also shows that teachers with an education sees a little less obstacles on the use of fiction. They also have a greater understanding of how the choices of books should be made when it comes to using fiction with pupils with swedish as a second language.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Skönlitteratur som läromedel i svenska som andraspråksundervisning
 • 117.
  Bellos, Dina
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Rebecchi, Angelica
  "Alla kan bara man vill!": En kvalitativ undersökning av barns erfarenheter och föreställningar om olika yrken ur ett genusperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this essay is to examine if children’s, in this case girls and boys between four and six year old, experiences and perceptions of various occupations follow a gender stereotypical pattern that is distinguishable in the society and that is evidenced by a gender distributed list presented by the Central Bureau of Statistics (SCB 2016).

  These children’s experiences and perceptions are examined in relation to family and surroundings. The central question is how they describe occupations and occupational-related activities offered in a school and preschool environment from a gender perspective. These children’s experiences and perceptions are also examined in relation to how they describe their career-related aspirations.

  Our study is theoretically based upon two different alignments of the gender theory that describe the social construction of gender.

  The data collection is based on 7 group interviews with 31 children from one preschool class and two different preschools.

  The results of our study indicate that the children have occupational experience that they relate to family members and/or to their immediate surroundings. The majority of the children’s experiences show that chores are distributed equally within the family and are therefore described as genus neutral. However, the majority of the children's occupational experience is gender-influenced, thus following the gender segregated labor market outlined by Central Bureau of Statistics (2016) list. Their own occupational aspirations also show that they follow this gender stereotypical pattern. The study emphasizes that the children are active agents in their development of gender identity and that their gender identity appears more clearly in specific contexts. On the other hand, we see that girls are more eager to extend the limits of the female arena. Another important aspect that the study shows is that the occupational activities offered in the school and preschool activities have a positive impact on how children distinguish their own ability. This can increase their ability to feel that they can do it if they really want to!

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Bengtsson, Ema
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Misslyckandets styrka: En essä om att utvecklas genom misslyckande som fritidslärare.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  My scientific essay is about how I as a recreational activities teacher deals with failure in my profession and how that approach affects the students. I takes its starting point in a self-perceived tale where I act as recess monitor. Suddenly I realize that a colleague and I are the only ones outside during recess with hundreds of students. The students will meet an educator who is unconcerned, stressed and irritable instead of the engaged recess monitor they are used to. I feel like a failure in my mission as a recess monitor and begins to question my professional identity. I try to find someone to blame but realize that the feeling of failure also depends on that I have a hard time accepting my own lack of skills. My questions at issue are, how can a recreational teacher relate to failure in the profession? And, how are the students affected by the pedagogue’s approach to failure?

  The method I have used is scientific essay form which has given me the opportunity to deepen my reflections connected to literature by philosophers and scientists within the educational area. I also use the governing documents which decides how I should exercise my profession. These are Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre 2011, The General advice for the recreation center and The Education Act. I have based on the reflections investigated how I could have behaved different, how my behavior affected the students and how the recreational teacher is able to develop through failure. I have examined my question at issue in dialogue with theories and reached a conclusion how to work with failure can proceed from the maturity theory, symbolic interactionism, differentiation of self and deontological ethics.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Bengtsson, Emelie
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Ryttersson, Cornelia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Tecken som alternativ och kompletterande stöd: En studie om hur förskollärare använder TAKK2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta reda på förskollärares syn på TAKK, som är en förkortning på teckensom alternativ och kompletterande kommunikation, och hur de använder det i förskolansverksamhet. För att ta reda på det har vi gjort en enkätundersökning samt intervjuat sjuförskollärare. Utifrån empirin fick vi fram fyra underrubriker som på olika sätt indikerar hurförskollärare använder TAKK i förskolans verksamhet men också deras tankar och erfarenhetkring det. Vi har använt oss av det sociokulturella perspektivet och Vygotskij, Dewey ochPiaget som våra teoretiska utgångspunkter. Studiens resultat har visat att TAKK är ett komplement till det verbala språket och att barn lärsig i det sociala samspelet, det underlättar när det är fler som kan och hjälps åt att påminnavarandra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
 • 120.
  Benouaden, Hanane
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Bildik, Zeynep
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Lekbaserat lärande i förskolan: En kvalitativ studie om lek som pedagogiskt verktyg för att främja lärande2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Bentahar, Sofia
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Paschalidou, Maria
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Flerspråkighet som norm: En studie om pedagogers synsätt på flerspråkighet i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of our study is to examine preschool teachers' attitudes to multilingualism in preschool, especially in relation to the preschool's internal environment. Our study is based on the socio-cultural perspective and consists of six interviews with pedagogues and observations at two preschools in different parts of Stockholm. We are certain of that our study is important for pedagogues, since a high proportion of children in Swedish preschools are multilingual. A high level of awareness and recurrent work to promote children’s multilingualism has tremendous importance for children's language development.

  The result of our study demonstrates that multilingualism is the norm in the preschools. Based on the interviews, we have seen that pedagogues are aware of the fact that both the children's home language and the Swedish language are equally important for children's language development. For children to develop good language skills in the Swedish language, it is important that the mother language is promoted and is a point of departure in preschool activities.

  Pedagogues, who constantly communicate with children, contribute to children's language development. Children must be offered ample opportunity for language use and interaction in different contexts. The study demonstrates that pedagogues consciously work with multilingualism, aiming for creating a language stimulating internal environment that encourages kids to play, learn and develop their language skills. Similar to a majority of pedagogues, we are certain that play has an important role for children's language development; because play is something pleasurable that often comes naturally and it is very important for children.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Bergfors, Mikael
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Visuell kommunikation: meningsskapande bilder och modaliteters samspel2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Bergfors, Mikael
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Odell, Jon
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Problemlösningsmodell och matematiska uttrycksformer: En observation- och intervjustudie av elever i årskurs 62016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 124.
  Berggren, My
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Det kreativa matematiska resonemanget i dagens klassrum: Undersökning om möjligheter till att utveckla ett kreativt matematiskt resonemang i undervisning på mellanstadiet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to try to gain a deeper understanding of teachers' views on how teaching should be designed to promote creative mathematical reasoning in problem-solving. This will be examined on the basis of the following two questions: What opportunities in problem solving teaching can students use conceptual as well as procedural knowledge in order to develop a creative reasoning? And what opportunities for developing a creative reasoning are there in problem solving teaching? The teachers´ lessons were observed to answer the questions. Interviews of the teachers were conducted to supplement the observations and get a picture of their knowledge of the creative reasoning.

  Previous studies show that students rarely use a creative reasoning because teaching materials and examinations do not give students the opportunity to do so. Instead the students tend to use more imitative reasoning which is not built on deeper knowledge but is based on memorizing information. Therefore, it becomes relevant to investigate what opportunities classroom activities give students to make use of a creative mathematical reasoning. This study concludes that students are given a limited opportunity to use creative mathematical reasoning. Students can use both conceptual and procedural knowledge during the teacher-led teaching. The type of teaching that requires students to use creative reasoning is lacking. From interviews of the teachers, it emerges that the teachers do not know about the different types of mathematical reasoning. This may explain why students rarely need to use a creative reasoning that is based on a deeper understanding of the lessons learned on problem solving.

 • 125.
  Berglund, Sara
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Vetenskaplig grund och forskning: En enkätstudie om vetenskaplig grund i förskolan2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose and questions: The Swedish School Law states that education in preschools and schools shall rest on a scientific base. The aim of this study is to examine to what extent and in what ways that preschool teachers are acquiring and getting information about research. It also aims to investigate the possibilities and the problems that may arise due to the requirement that education in preschools should have a scientific base.

  • In what extent does preschool teachers believe that scientific basis and new research has significance for their work?
  • How does preschool teachers get information about research and in what extent?
  • What are the opportunities and problems that preschool teacher faces when it comes to new research?

  Theory: The theory that are used is Illeris learning theory. Also the postmodern view of the world, with its perspective on knowledge and the reflexive term is used.

  Method: The research is done with a quantitative method, web survey. The analysis is done with more of a mix between quantitative and qualitative analysis method. The response rate is 30,5 % for the survey, which is 25 preschool teachers.

  Conclusion: The preschool teachers in this study states that they comes in contact with research mainly by seeking it out themselves. They overall states that it's interesting to read these texts and they understand them. Furthermore the majority of the teachers states that research has relevance to their professional practice and that the research they have read has changed their preschool. The majority of the teachers also states that it's important that the preschool education is resting on a scientific base. Generally the preschool teachers in this study have the skills and motivation they need to read, get information and knowledge through research and to use the acquired knowledge in their preschools. The biggest problem for them to use more research is lack of time.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vetenskaplig grund och forskning – En enkätstudie om vetenskaplig grund i förskolan
 • 126.
  Bergman, Johanna
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Laborativt material som konkretiseringsverktyg: Lärares kunskaper om och erfarenheter av laborativt material som arbetssätt2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out teachers view on manipulatives as a way to concretize a certain mathematical content and to highlight knowledge and experiences within the range of using manipulatives to concretize. By answering the questions below different approaches a teacher may have towards the manipulatives and how that may impact on student’s learning will also be discussed in comparison to mainly traditional and socially constructive theories of learning.

  1. What is the teachers view on manipulatives as a way to concretize?
  2. What purpose do they have when using manipulatives?
  3. According to the teachers, what does it mean to concretize a certain mathematical content?
  4. According to the teachers, what connection is there between manipulatives and concretizing?

  Through interviews and observations conclusions can be made that the teachers are in general positive towards using manipulatives as a way to concretize a certain mathematical content although the definition of what a manipulative is differ somewhat between the teachers. The teachers working with manipulatives do it in a well thought out fashion but more research is needed to furthermore define the purpose of using manipulatives. Few countries spend so much time concretizing and working with manipulatives as Sweden do, but still Sweden score below the OECD-average on the mathematical PISA-tests. You make ask yourself if this then is the right way to go to enhance student’s mathematical knowledge.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Bergman, Johanna
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Sätt ord på det!: Ämnesspecifikt språkande hos andraspråkselever i årskurs 1-32015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine second language learner’s possibilities to use a subject specific language in class. The literacy perspective is constant throughout the study as well as theories on second language learning and theories on conversations about texts. By answering the questions below good examples and possible difficulties with second language learning was also exemplified.

  • In which situations where the students offered to speak subject specifically and how does the teachers motivate the ongoing conversations?
  • In what way is conversations about texts being used as a tool for further comprehension?
  • In what way does the second language learners benefit from the conversations?

  Through interviews and observations following conclusions can be made. Students are relatively often offered to use a subject specific language during class but more can be done since subject specific conversations almost never take place in the first grade. More conversations about texts from early ages is being presented as a possible solution to this issue.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Bergnor, Emma
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Trösta eller tysta?: En essä om barns rätt till sina känslor2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här essän är baserad på två självupplevda situationer. Jag undersöker min roll som förskolepedagog i situationer där barn hindras från att uttrycka sina känslor fritt. Essän inleds med en beskrivning av ett mellanmål och den andra berättelsen handlar om hur en flicka inte tillåts avgöra själv när hennes ledsenhet är slut. Syftet med min undersökning är att problematisera och reflektera kring pedagogernas och mitt eget bemötande av barnen i mina berättelser. Vad innebär det att vara en god pedagog i mötet med barn som uttrycker starka känslor? Vilka normer skapas i barngruppen när individerna konsekvent möts av ett tystande beteende då de är i behov av tröst? Situationerna är i sig inte unika, utan de förekommer i olika former relativt ofta. Jag kommer också reflektera över min egen praktiska kunskap i förhållande till berättelserna samt så ställer jag min reflektion mot min tolkning av styrdokumentens krav gällande den svenska förskolan. Jag använder mig av teorier som relationskompetens, barns känslomässiga utveckling och teori om skam och normer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Bergqvist, Emelie
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  NU vill jag att du slutar upp och sätter dig på mattan!: En studie kring hur pedagoger bemöter barn som gör motstånd i förskolans rutinmässiga situationer2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate how preschool teachers structure different routine situations in the preschool activities and how the preschool teachers in turn respond to children who in different ways resist these structures and situations.

   

  The study has been conducted based on an ethnological research method. Through observations and open interview questions, preschool teachers and children have given examples of how these phenomena can be seen in daily structured pre-school activities.

   

  The analysis, based on a relational perspective and Foucault’s theory on power, shows that preschool teachers often looks at the children's resistance as a problem and issue anchored to the child in question and not as a response to the teacher’s actions of power and other factors, which opened for further questions about children's ability to influence in preschool.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Bergqvist, Frida
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Samarbete och dess kännetecken: En studie utifrån fem avdelningsansvariga förskollärares upplevelser om samarbetet i arbetslaget2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how preschool teachers who are departmental managers perceive cooperation in the work in a kindergarten. Five preschool teachers have participated in the interviews and have answered questions concerning the cooperation in their team. On the grounds that departmentalmanagers cooperate in a broader perspective and has full responsibility, I found the selection of interview subjects interesting to study. I was using a phenomenological research approach in the analysis of the interview material.

  I raise the following questions in my study: what skills and qualities are the respondents experiencing to be important to be able to work in a team? What common experiences share these respondents on the phenomenon of cooperation? The interview method was qualitative and the respondents have described various aspects of cooperation. The results of the studyshow that the essence of the phenomenon cooperation consistsof five key ingredients thatis relevant to the professional role: to plan together, to have fun together, to work professionally for the preschool curriculum, to have a common child perspective and to be able to see the big picture.The idea of the study was to highlight the characteristics of a good partnership. I noticed that the majority of the respondents shared many common views and experiences. They strove to have empowered and motivated colleagues. They stressed that it was important to have fun together and to give feedback when needed. The respondents describe the tasks they have and it's all about planning, communicating with the parents, the boss, colleagues and children, and making the decisions concerning the department. They also worked to ensure the quality of the preschool. The results indicate that a good cooperation is required to be able to get things done successfully.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Bergsmo, Veronica
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Det ska vara på riktigt!: Dramatisering som metod för konflikthantering i förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In my essay I illustrate some of the different methods and theories that can be applied when children in preschool exhibit a disruptive behavior. I reflect on the story based on concepts such as shame, guilt, emotional state, competens to play, solution-oriented pedagogy and forum theater.

  The story takes place in a kindergarten yard. There are five children at the age of five playing a game that is inspired by a program that two of the children have seen on TV, and it must be real. The game goes astray and the children who had seen the program fall into physical conflict with each other. One child pushes his mate up against a wall with the aid of a stick. My reflektions of the text assumes questions on how I can resolv the conflict in a good way, what is the role of emotions in interaction with others? I investigate whether a form of forum theater could be a way to bring in more of the theories in efforts to help children with externalizing behavior to find strategies in every day life. I also reflect whether observations, dramatizations, environment and attitude can make a difference in how children handle their capacity for constructive play and their interaction with other children? In my conclusions, I see that there is not one way to go but many. Everything depends on the situation, the children and the educators that are involved.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Bergström, Emma
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Söderqvist, Elin
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Att arbeta i den mångkulturella förskolan: En kvalitativ undersökning om pedagogers förhållningssätt2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We have seen through our own experience that it is of most value to embrace other cultures in preschool to create respect and understanding for one another. We think it ́s important for children to take part of other cultures as young because we live in a multicultural country.The purpose of this essay is to analyze how educators reasons and work with multiculture in preschool. Our main questions in our study are:-How do teachers relate in the preschool Regnbågen to children’s different cultures in food situations and song gatherings? -How do teachers use language as a tool in preschool Regnbågen in meetings of children different cultures? This is a qualitative study where we interviewed three preschool teachers and observed teachers in three different observations. In order to obtain a result to analyze, we linked the interviews and observations to our theoretical concept and previous research. Our theoretical inspiration is the socio-cultural perspective where the language is in focus of understanding and learning. The reason for this interest lies in the fact we have come to face in our practice at the different preschools we have been to under our education. We have seen that preschool teachers stand infront of a difficult task, to exlude and include childrens different cultures in preschool. It is a struggle for teachers between the everyday musts and the work with the teaching plan for preschool. At the same time, the teachers have to try to detain preschool standards and values. This is something we have come to realize under our interviews and observations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Berntsdotter, Matilda
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Sundqvist, Linn
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Förskollärarens syn på sin kompetens inom bild och bildskapande.: En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the preschool teachers' view of their competence in art and art creation, as well as the competence they consider that a preschool teacher should have and how competence can develop. In this study, we define competence as something you own in the practice of preschool education and that preschool teachers can meet the challenges that the profession requires. Competence is about being able to carry out an action in practice, and in this study, the expression summarizes what a person can in the field of art and art creation. Our study addresses the following questions; how do preschool teachers perceive their competence in art and art creation? What do the preschool teachers think they need in competence in art and art creation? What role do preschool teachers play in promoting their own and children's competence development in art and art creation? Four preschool teachers and a teacher for elementary school's older years who worked in preschool since her education was interviewed with a qualitative interviewing method from a sociocultural perspective. The results show that the competencies that preschoolers apprehend is competence that includes material knowledge, the ability to link activities with curriculum and theories, and to make it a fun-filled activity for the children. In order to develop their competence, the result shows that they use continuous education and collegial learning and in interaction with children.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förskollärarens syn på sin kompetens inom bild och bildskapande
 • 134.
  Biberg, Madeleine
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen. 840602.
  Hashimoto, Sophie
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen. 751031.
  ”Djungelns lag i stora barngrupper”: En kvalitativ studie om anknytningens betydelse för de yngre barnens trygghet på förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Studiens syfte har varit att ta reda på pedagogers tankar om och erfarenheter av begreppet anknytning. Vi ville även ta reda på vilka strategier pedagogerna använder sig av för att skapa trygga relationer för de yngre barnen i stora barngrupper. Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar:

  • Vilka erfarenheter har pedagogerna av att arbeta med stora barngrupper?
  • Hur uppfattar pedagogerna begreppet anknytning i förhållande till de yngre barnen i förskolan?
  • Vilka uttalade strategier säger pedagogerna att de använder sig av för att skapa trygghet till de yngre barnen i stora barngrupper?

  Metod

  Vi har med en kvalitativ metod intervjuat sex pedagoger på tre förskolor i olika kommuner. Vi har även observerat på två av förskolorna som ett komplement till vårt intervjumaterial. Det är empirin från intervjuerna som vi har lagt störst fokus och vikt på.

  Teori

  Vi har tagit stöd av Bowlbys anknytningsteori som belyser vikten av nära känslomässiga relationer i vår studie samt använt oss av aktuell forskning. Vi har endast valt att utgå från denna teori då vi anser att den motsvarar studiens huvudsyfte det vill säga barns trygga anknytningar.

  Resultat

  Ett av våra resultat påvisar att stora barngrupper försvårar pedagogers möjligheter att dagligen tillgodose det enskilda barnets behov, sett utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv som betonar vikten av nära och känslomässiga relationer för det enskilda barnets utveckling och trygghet. I intervjumaterialet framkom det att alla pedagoger är överens om vikten med att vara en lugn och närvarande pedagog i anknytningsarbetet med yngre barn. Vårt resultat påvisar att strategier som gruppindelning samt ett strukturerat arbetslag är betydelsefulla faktorer i arbetet med stora barngrupper. Flertalet pedagoger betonar att en inspirerande miljö bidrar till att väcka barns nyfikenhet och utforskande, vilket främjar barnets trygghet på förskolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Bjuvgård, Amanda
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Huru Sverige danats": En analys av bilder av djur, naturlandskap och mannen/kvinnan i landskapsbilden i Läsebok för folkskolan från åren 1868, 1899 samt 19222018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to look at and compare the imagery in three editions of the Läsebok för folkskolans second department from the years 1868, 1899 and 1922 with a special focus on images of animals, nature scenery and the man / woman in the landscape image to see if and in that case how the images communicate a special kind of citizen image / patriot image in collaboration with the texts. It also aims to investigate whether there was any educational reason for using images in the Läsebok för folkskolan.

  In order to answer the essays aim a theoretical point of departure has been Benedict Anderson's theory about imagined community, but also Eric Kaufmann & Oliver Zimmer's theory of nationalization of nature versus naturalization of the nation. The method used is an image analysis attempting to understand what the image expresses by looking at the different meaning levels of the image along with the text to which the images belongs.

  The results show that you can see a shift in the images themes, from tradition 1868 to a romanticization of the same themes 1899 until it in 1922 became more important for the authors and the image setters to give the students a picture of a modern Sweden. Furthermore the results show that you can categorize the images in different kinds of Swedishness. This has been illustrated as a circle with a center, outer edge and periphery which contains different kinds of Swedishness. Together these images gives a picture of an imagined community of what Swedishness means. It has also been possible to see a clear nationalization of nature in the images of animals and nature scenery that occur in the second department. Finally it is hard to say how big the role the image had as an educational tool but it is still possible to say that the pictures must have had a certain influence on how the image of Sweden was produced to the students.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Bjuvgård, Amanda
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Vad är etisk kompetens?: En undersökning om fenomenet etisk kompetens och skönlitteraturens roll i etikundervisningen.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate what the phenomenon of ethical competence can mean and what function reading of fiction might mean for the development of ethical competence. Furthermore, it has also discussed what conclusions one can draw from this for ethics education in the religious studies subject.

  In order to answer the essays aim, the aim has been divided into two main questions and a discussion question. The main questions were: what is ethical competence? What does the reading of fiction mean for the development of ethical competence? The discussion question was: what conclusions can be drawn from the answers from question 1 and 2 in relation to ethics education in religious studies? The basic data to answer the essay questions consists of two theories on reading and which importance fiction has. The material was then examined and analyzed with a sort of qualitative text analysis.

  The results of the study show two different theories about what ethical competence can mean. The theories show different, but similar, conclusions on how the reading of fiction can be seen as a source if a person wants to develop its own ethical competence. It was also discussed whether ethical competence should be seen as part of the ethics education or not. The results of this discussion was that it’s possible to argue that the development of ethical competence of students should be seen as an integral part of ethics education as ethical competence contains elements that should be seen as part of the general education mission (fostransuppdrag) that the school in Sweden has.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Bjuvgård, Matilda
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Landin, Anna
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Hur ser en skoldag ut för dig?": En kvalitativ intervjustudie kring fritidslärarens samverkansuppdrag2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetets bakgrund samt den tidigare forskningen kring vårt ämne synliggjorde fritidslärarens samverkansuppdrag som otydligt. Detta överensstämmer med våra tidigare erfarenheter från VFU:er samt arbetsplatser. Syftet med undersökningen var därför att undersöka vilket uppdrag i form av ledarroll, arbetsuppgifter och kompetensanvändning som fritidslärare beskriver att de har under skoldagen.

  Vi undersökte även vilka faktorer som påverkade deras arbete under skoldagen. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med sex stycken informanter. Alla informanter hade en grundlärarutbildning mot fritidshem. Den teoretiska utgångspunkten var social identitetsteori som belyser identitetsskapande utifrån gruppmedlemskap. Detta för att den hjälpte oss att lyfta fram de bitar av fritidslärarens yrkesidentitet som vi ämnade undersöka.

  Resultatet visade att fritidslärarna beskrev sitt arbete under skoldagen i relation till klasslärarens uppdragsbeskrivning. Bidragande faktorer var exempelvis värdesättning av kompetens, otydliga arbetsbeskrivningar och resursbrist vilka alla påverkade deras arbete under skoldagen. Utifrån det här såg vi i diskussionen samband mellan vårt resultat och den tidigare forskningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Hur ser en skoldag ut för dig?"
 • 138.
  Björck, Emelie
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "...där Adam betyder människa och Eva livgivande eller kvinna": En genus- och jämställdhetsanalys om hur kvinnor och män framställs i religionerna judendom och islam i religionskunskapsböcker för mellanstadiet2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to with a gender perspective examine how often men and women are mentioned and how they are being portrayed in the religions Islam and Judaism in textbooks made for religious studies. To examine this a quantitative and a qualitative content analysis on three textbooks have been made and the following questions have been answered. How often are men and women being mentioned in the chapters about Islam and Judaism? Can the distribution be seen as even/equal between the genders? And how are women and men being portrayed in the chapters? Are they being portrayed and talked about in an equal way?

  Earlier studies have shown that it’s mostly men that are being mentioned and written about in both religious history and in textbooks made for religious studies. The religious texts are being interpreted by men and also written by and for men. This makes the man a kind of prototype for the religious person while the women have been and partly still is invisible in these contexts.

  The study concludes that men are being mentioned more often than women in the textbooks, which doesn’t compare with the goals set for a quantitative gender equality. It also concludes that the men are being portrayed as the active religious man while the women is being positioned beside the men, which makes the female religious practice partly invisible. To position the women beside the men is also to give them a subordinate and an outmoded role. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Björck, Emelie
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Läs texten och svara sedan på frågorna: en innhållsanalys av läsförståelseböcker och tillhörande uppgifter för årskurs 42018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Reading is not just about decoding letters correctly but also to understand what you are reading. With a broadened view on the reading and writing development which includes the four literacy practices: the reader as a code breaker, text participant, text user and text analyst, this study’s purpose is to examine how educational books made for reading comprehension are designed, and which of the four literacy practices named above are represented in the books. To examine this a quantitative and qualitative content analysis on three textbooks and associated assignments have been made, and the following questions answered. How are the books designed and which kind of assignments are in them? Which literacy practices can be found in the books and which of these are given most room? Can the four practices be said to interact?

   

  Earlier studies have shown that educational textbooks often direct the content of the teaching and are often seen as a guarantee that the content in the curriculum is brought up. Other studies have shown the importance of different components and literacy practices presence when teaching in reading comprehension. The study concludes that all of the analysed books are designed in similar ways with a design consisting of tasks to be done before reading the text and tasks and questions to be answered after reading. The study also concludes that the literacy practice which is given most room in the books are the practice called text participant and primarily in the form of tasks that consist of questions about the text for the pupils to answer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Björck Meltzer, Eva
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen. 2003.
  Karlsson, Linda
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Böcker som en del av ett förbrukningsmaterial: Förutsättningar för de yngsta barnens litteracitet i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  From the point of departure of a literacy perspective the aim of this study is to, examine how preschool teachers form and stage a learning environment that facilitates the language development of preschool children. The focus of our study is to explore how preschool teachers stress the importance of the learning environment when it comes to furthering language development and to examine the literacy events staged by preschool teachers. Our study is based on qualitative interviews with four preschool teachers working in different areas of Stockholm. One of the preschools participate in a language project. The other preschools are without alignment. We have also carried out observations in preschool environments, in order to examine the possibilities for preschool children to develop their language skills. To analyse our results we have used a literacy perspective where literacyevent is a central concept. The result of our study demonstrates that preschool teachers create possibilities for preschool children to become familiar with language in many different ways. Specifically prominent is bookreading, narrative, signs and symbols. The preschool which took part in a language projekt differed from the other as this preschool worked more consciously with books and narrative to support childrens literacy competense. The environment of this preschool also stands out from the other preschools whereby the promotion of language can be observed in all parts of the environment. It was shown both in the placement of the books and in how the preschool teachers talked about the importance of the books. The result of our study shows that all preschool teachers are very conscious of how childrens language can be promoted. However, the results also brings to light that not all teachers are as conscious of this when it comes to how to promote writing in the youngest children in the preschool. The results of our interviews reveal that preschool teachers consciously work in many different ways to promote language development for preschoolers from a literacy perspective. They are, however, not aware of the term literacy in relation to written language.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Björk, Harald
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Musik som uttrycksform och kommunikationsmedel i institutionen grundskola: En analys av lärare och elevers tal om musikundervisning för årskurs 4-62016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  The purpose of the bachelor thesis Music as a form of expression and communication in the Department of Primary School - an analysis of teachers and students talk about music education for grades 4-6, is to examine how the aim “to provide students with opportunities to acquire music as a form of expression and means of communication” written in the curriculum for the compulsory school is expressed in the actual the actual music education for grades 4-6.

  The result of the survey is that the actual teaching focuses on preparing artisanal skills such as play technical qualities, music theory and history. The curriculum core content for different grades have a dominant influence in linguistically pronounced distinctions of what music education is, and should be which control the actual music teaching content. The core content for grades 4-6 does not include practical creativity and expression but focus on the defined preparatory artisanal skills.

  I have in my collection of empirical data used literature studies, qualitative semi-structured interviews and focus group discussions. I have structured my material on the basis of a methodology taken in theory of critical discourse and cultural psychology and analyzed this from a sociocultural perspective. Theoretical approaches have also been theory of power in the relationship, children and adults as well as theory in the roots of the philosophy of art.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Björkhage, Johanna
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Forsed Thorsén, Emma
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Stora barngrupper = stora problem?: En undersökning om förskollärares positiva och negativa uppfattningar om stora barngrupper2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate whether large groups of preschool children means lower quality of child development and learning. From six preschool teachers perspective we also wanted to find out the large groups of children positive and negative sides. The reason behind our choice of purposes is both our own experiences of mostly negative opinions of large groups of children among preschool teachers, as well as the news reports about the negative consequences that large groups of preschoolers may cause. The study draws on a approach of the term constructionism in the understanding of the teachers’ perceptions of larger groups of preschoolers. We applied a qualitative method based on interviews with six preschool teachers working on two different preschools.

  The result of our study shows that the interviewed preschool teachers sees mostly advantages rather than disadvantages with large groups of preschoolers. The preschool teachers describe that to be able to work with large groups of preschoolers there has to be a good structure and organization guaranteeing that the pedagogues have the right competence and that the preschools environment is well designed. The conclusion we have been able to draw is that the preschool teachers in our study is not sharing the same negative view that previous research and media reports have shown. Instead the preschool teachers in our study sees more positive than negative aspects of large groups of preschoolers, as long as there is a good structure and organization.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Björk-Lindberg, Nicolas
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Kalla vindar: En vetenskaplig essä berörande demokrati, etik och ledarskap i skolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Björklund, Maria
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Undervisning med hjälp av IKT i fritidshemsverksamheten: En kvalitativ studie som undersöker hur IKT används på fritidshemmet och vad elevrna lär sig2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Björklund, Sandra
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Så länge någon kan minnas: Historiebruk i samisk identitetsbildning 1969-20182019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper deals with how different operators use Sami history, what kind of use of history they apply. The material I have analysed are lesson plans from Samiskt informationscentrum, The Sami – an Indigenous People in Sweden by Sametinget and the government, brochures by Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum and the journal Samefolket the years 1969-2018. The study answers two main questions:

  - Which use of history is made by the actors claiming Sami history? How do they use Sami history?

  - In what way are global historical references used in the writing of history?

  I have used a hermeneutic method as a tool in my analysis to try to understand in what aim the use of Sami history is made. My main conclusions are that there often are deep historical arguments that are used, where the authors in my material are trying to legitimize the presence of the Sami people as far back in time as possible. A genealogical perspective is used in all the material, where the history that is important for them is shown, as well as that the actions of the Sami peoples ancestor is often raised. This is connected with an ideological use of history, because arguments like “the Sami have been here as long as anyone can remember” are used. This is linked with the existential use of history where I see it as an aim to legitimize the rights of land, fishing, hunting and reindeer husbandry. There is also a moral use of history that are shown in connection with an existential use of history, where I see it as strive for remembering the history of the Sami, but also a reconciliation and restoration with the past. Often the moral, ideological and existential use of history is used together to achieve the same thing – more rights for the Sami’s. There is a political dimension of history culture that I see in my material where the history is used to legitimize, in this case, the rights of the Sami people. The use of global historical references is partly showed in Samefolket, some of the brochures and in one of the lesson plans about colonialism; where there are comparisons with how the Jews, the indigenous Americans and aborigines were treated.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Björkman, Dawid Leonard
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  ”Clint Eastwood med disktrasa”: En narrativ innehållsanalys av läromedel utifrån ett genusperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how the male characters are portrayed in the television series »Livet i bokstavslandet« based on Connels (1995) theory hegemonic »masculinity« and Butlers theory »gender performativity« and examine if the male characters challenge or maintain gender.

  The study proceed from the following questions:

  • Does the male characters in »Livet i bokstavslandet« challenge or reproduce traditional gender roles?
  • Are the male characters »participant«, »subordinated« or »marginalized« based on Connells hegemonic masculinity theory?

  A narrative content analysis has been conducted. The theoretical framework of the examination is based on men and masculinities studies, from a post-modern influenced perspective. Butler's concepts of performativity are of importance in this study. The results of shows, in conclusion, that »Livet i bokstavslandet« does neither challenge nor negotiate new gender roles. From a performativity point of view, the conclusion is that the series maintains prevailing gender roles.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Björkman, Teresia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  ”Ett enormt resursslöseri”: En innehållslig idéanalys av debatten om förslaget att införa betyg från årskurs fyra2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the school political debate that is conducted in Sweden the question of grading is an ongoing topic of discussion. During the past year there has been a lively discussion about introducing grade from year four as suggested by the right wing parties. The purpose of this study is to set the teaching faculties’ view and arguments in relation to the politicians' opinion in the ongoing debate about the proposal of introducing grades from year four. Furthermore, the aim is to investigate how central the didactic arguments are in relation to other arguments in the current debate. To achieve the purpose of this study, the following questions was created:

  • How do the teaching faculty and the politicians argue around the proposal of introducing grades from year four?
  • Which beliefs about the functions of grades exist among these actors?
  • Which learning models and didactic perspectives exist in the debate and how does these relate to the beliefs about the functions of grades?

  This study is based on a qualitative method in terms of a contextual idea analysis. The theoretical basis is composed of theories about the different functions of grades, didactic perspective and learning models. The focus consist of investigating how the teaching faculty and politicians discuss the proposal in different articles. The reason for choosing this focus is to highlight the teaching faculties’ point of view in the debate which commonly is overshadowed by the politicians. The results show that the teaching faculty is critical of the proposal of introducing grades from year four, whereas the opinions among the politicians varies. The main criticism is that the proposal would involve a further waste of the school's already inadequate resources. Further criticism is that grades from year four would not work beneficial to the pupils due to different reasons.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Björkman, Teresia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Övas det som prövas?: En textanalys av samstämmigheten mellan två läsförståelseläromedel och PIRLS läsprov2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the light of Swedish pupils' declining understanding of non-fiction, as well as the abolition of textbook examination, the idea for this study was born. The purpose was to explore two reading comprehension textbooks in the subject of Swedish and compare them to PIRLS reading test from 2011. Furthermore, the overall aim has been to analyze the coherence between them (alignment). The study was focused on highlighting the similarities and differences among the texts and tasks provided in the materials. With particular focus on the text's prose, genre and format, as well as on the reading comprehension strategies that were practiced and tested in the tasks. Through text analysis, theories of alignment (Biggs, 2003) and reading comprehension strategies (Andreassen 2008; Reichenberg 2014; Westlund 2015) the following questions were answered:

  • Which similarities and differences regarding the text's prose form, genre and design can be discerned in the two textbooks compared to PIRLS reading test?
  •  Which similarities and differences exist between the reading comprehension strategies that are practiced in the textbooks' tasks compared to those tested in PIRLS reading test?
  •  Which preconditions are given the pupils to perform at PIRLS through the work of these two reading comprehension textbooks?

  The results showed both similarities and differences among all of the materials. The distribution of the text's prose form differed. In one textbook the most common form was fictional prose, whereas in the other book non-fiction occurred more. However the distribution was even in PIRLS reading test. Results also revealed that the extent of the texts was significantly longer in the reading test than in either one of the textbooks. Additionally the results indicated that the tasks, in PIRLS and in the textbooks, require a use of different reading comprehension strategies. In the textbooks multiple strategies were needed to solve the tasks, in contrast to PIRLS, where there were no use of several of them. These findings suggest a lack of alignment between the analyzed materials. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Björkquist, Jonas
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Pedagogers samarbete i affektsituationer2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa pedagogers samarbete i affektsituationer samt hur de ser på detta samarbete, affektsituationer och sin uppgift i dessa och vad som krävs för att denna uppgift ska kunna genomföras. Studien är en kvalitativ sådan och för att besvara dess frågeställningar har fyra pedagoger intervjuats. Intervjuerna har genomförts på två skolor i en kommun i Stockholm varpå de sedan transkriberats och analyserats systematiskt.

  Resultaten visar att pedagogernas samarbete kring affektsituationer strävar mot en lösning för barnets bästa. Barns behov och barns perspektiv är i pedagogernas samarbete en viktig del för att finna en lösning på affektsituationer. För att nå detta mål delas ansvaret på ett sådant vis att pedagoger som inte är direkt involverade i situationen bidrar i andra aspekter av arbetet som att ta hand om övriga barn. Detta för att skapa förutsättningar för eleven i affekt samt för kollegor för att situationen ska lösas på ett bra vis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Björkqvist, Emma
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Utan sitt modersmål blir man fattig i sig själv": En kvalitativ studie om att stödja flerspråkiga barn i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study is to find out how preschool teachers interpret their role in supporting speech development for children with Swedish as their second language. The curriculum indicates that the preschool should support children who speaks other languages than Swedish to develop both Swedish and their mother tongue. This can become difficult since it means that a teacher often is commissioned to support a language that he or she does not speak.

  The objective of this study is to find out how preschool teachers interpret and describe their role when they don ́t speak the languages that is represented in the class. The purpose is to find out how the environment can be meaningful without verbal understanding between the child and teacher, as well as between the children.

  The data is collected with qualitative interviews that has been analysed with a social- constructionist perspective and theories of multilingual development for young children. The results show that the preschool teachers prioritize the support of the Swedish language to achieve multilingualism. They want the children to develop their mother tongue as well, but for this they often rely on parents. The teachers describe that a meaningful environment can be created by letting the children show what subjects is the most interesting, and plan for the basis of playfulness. The mother tongue is considered as meaningful to the child ́s identity and it is important that the child is permitted to be proud of his or hers language. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 101 - 150 av 965
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf