sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 3606
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Allard, Marcus
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Wetterström, Alexander
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Livsmedelsdistributörer och Sociala Medier: Hur livsmedelsdistributörer i Sverige använder, utvärderar och legitimerar sitt användande av sociala medier som marknadsföringskanal2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Användandet av sociala medier har ökat stadigt i Sverige de senaste åren. Dessa kommunikationskanaler har förändrat kommunikationen mellan kund och företag från att ha varit en passiv monolog från företagets sida, till att vara dialog där kunderna engageras för att skapa och upprätthålla relationer vilket i förlängningen skapar långsiktig lönsamhet. Detta fenomen är dock inte exklusivt inom B2C utan tycks sträcka sig även till B2B.

  Syfte: Denna undersökning ämnar att skapa djupare förståelse kring sociala medier som marknadsföringskanal för livmedelsdistributörer i Sverige. Av denna anledning ämnar undersökningen också att utreda hur företagen använder, utvärderar och legitimerar denna typ av marknadsföring.

  Metod: Denna undersökning bygger på fem kvalitativa intervjuer med tre B2C-företag och två B2B-företag inom livsmedelsdistribution i Sverige.

  Resultat & Analys: Resultatet från de genomförda intervjuerna visar att företagen vill befinna sig där kunderna är. De mest använda medierna visade sig vara Facebook och Instagram och de främsta värdena med att marknadsföra sig på sociala medier uppgavs vara att få spridning på digitalt material, bygga varumärke, skapa nya och vårda befintliga relationer samt att styra trafik mot den egna hemsidan. I denna undersökning upplevdes likheterna överstiga olikheterna mellan B2B-företag och B2C-företag. De skillnader som dock belystes var att B2B gynnas av en mer allvarsam tonalitet och att mottagarna inom B2B inte är lika benägna att sprida material vidare samt att de inte förflyttar sig lika “spretigt” mellan olika kommunikationskanaler som inom konsumentmarknaden.

 • 102.
  Allinger, Natalia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Bergström, Venus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Barnets bästa - en subjektiv bedömning utifrån olika tolkningsramar.: En kritisk diskursanalys av vårdnadstvister där barnets pappa antas ha utövat våld mot barnets mamma2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån kritisk diskursanalys undersöka hur våld i nära relation tas i beaktande vid domstolens beslut och socialtjänstens bedömningar i vårdnadstvister. Studiens empiri består av sex tingsrättsdomar från en tingsrätt i Stockholms län samt tillhörande vårdnads-, boende- och umgängesutredningar från socialtjänsten, där det förekommer uppgifter om att barnets pappa utövat våld mot barnets mamma. Studien utgår från Faircloughs kritiska diskursanalys som teori och metod samt ett genusperspektiv med utgångspunkt i normer om kön och föräldraskap. I studien analyseras även organisatorisk makt utifrån begreppet handlingsutrymme. 

  Studiens huvudsakliga slutsatser är att tingsrätten motiverar sina beslut utifrån två olika diskurser. I “kärnfamiljsdiskursen” betonas vikten av en god och nära relation till båda föräldrarna. Här marginaliseras våldet och tingsrättens beslut fattas oaktat socialtjänstens bedömningar. I de fall där en god och nära relation mellan barn och pappa inte kan kombineras med behovet av skydd utgår domstolen i sitt beslut från “kvinnomisshandelsdiskursen”. Där baserar domstolen sin argumentation i hög grad på socialtjänstens riskbedömning och våldet görs till en central fråga. Oavsett diskurs har tingsrätten tolkningsföreträde då de kan välja om de vill följa socialtjänstens rekommendation eller inte.

 • 103.
  Almqvist, Johan
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Holmgren, Martin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Inget förtroende, Inget köp: En studie hur förtroendet för influencers påverkar konsumtionsvanor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har sociala medier växt fram och blivit allt vanligare. Hela 83% av internetanvändarna i Sverige använder sig av sociala medier (Karlsson 2018). En roll som har uppmärksammats på sociala medier är begreppet influencer. En influencer är en person som via sina sociala medier kan påverka och inspirera andra människor. Varav denna studie fokuserar på sociala medie-plattformen Instagram. Begreppet influencer är dock något som en stor mängd människor inte vet om vad det betyder (Kádekova & Holienčinová 2018). Detta är ett problem för framförallt företag som vill använda sig av influencer marketing. Problemet ligger i att det är svårt att veta vilken genomslagskraft en influencer har på konsumenterna. Denna studie ämnar därför att undersöka om en konsument känner förtroende för influencers samt om de påverkar en individs konsumtionsvanor.

  Denna studie är av den kvalitativa forskningsansatsen eftersom det är känslor och upplevelser som studerats. Därav valdes det att utföra semistrukturerade intervjuer för att få djupgående svar från respondenterna. Intervjuerna utfördes på 12 stycken respondenter som alla är mellan åldrarna 18–25 år. Åldersspannet är en medveten avgränsning då tidigare forskning visar på att influencers har mest påverkan på dessa åldrar. Svaren från intervjuerna är den data som används i undersökningen, det vill säga ingen sekundärdata har tagits i beaktning vid resultatet.

  Resultatet inom studien visade att konsumenter känner förtroende för influencers och studien har kommit fram till ett antal faktorer som bidrar till förtroende. Bland annat att en influencer visar genuinitet eller att en konsument känner en personlig anknytning till influencern. Det förtroende en konsument har för en influencer visade sig ha en direkt påverkan på en individs konsumtionsvanor.

 • 104.
  Almqvist, Viktor
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Brottslighet i djurens namn2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När militanta djurrättsaktivister slår till sprider de skräck och förödelse. Genom åren har också en del fredliga djurrättsorganisationer gjort sig kända för kontroversiella och olagliga aktioner. För dem kräver arbetet med djurs rättigheter mer än bara ord.

 • 105.
  Almrin, Josefine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hampshire, Heather
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Motivation i en arbetsmiljö präglad av säkerhet: En kvalitativ studie om varför kriminalvårdare väljer att arbeta innanför murarna2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att kartlägga motivationsfaktorer bland anställda inom Kriminalvårdens anstaltsverksamhet. För att undersöka detta utformades en huvudfrågeställning som besvarades med hjälp av tre delfrågor om vad som motiverar individer att ta anställning hos Kriminalvården, om denna motivation förändras över tid samt hur kriminalvårdarna reflekterar kring arbetsmiljön utifrån ett motivationsperspektiv. För att samla in det empiriska materialet genomfördes sex stycken semi-strukturerade intervjuer med kriminalvårdare på anstalter med säkerhetsklass ett. Det resultatet genererade var att motivationen förändras över tid. Vid början av anställningen är det faktorer som inkomst och framtida karriärmöjligheter samt viljan att testa något nytt som motiverade. Efter en tid inom yrket hade motivationen skiftat till att klienterna och sina arbetslaget som utgör den främsta motivationsfaktorn, arbetsmiljön väger in på så vis att kriminalvårdarna behöver utföra sitt arbete på ett säkert sätt då detta skapar en god sammanhållning. I slutsatsen framkommer även att en motivation till att ta anställning som kriminalvårdare är att det kan vara en språngbräda för framtida yrken. Arbetsmotivation grundar sig i en avvägning och kombination av flera olika faktorer.

 • 106.
  Al-Nahab, Roua
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kojhasarli, Marie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Konkursprognostisering: En tillämpning av fyra konkursmodeller2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många företag går i konkurs varje år vilket leder till att olika intressenter drabbas hårt till följd av konkursen. Därmed har konkursprognostiseringsmodeller utvecklats för att ge en tidig varning till intressenterna om företags framtida finansiella kris.  I Sverige använder kreditinstituten sig av sina egna modeller för att förutspå konkurser, dessa modeller är inte publicerade för allmänheten. I och med detta är vi intresserade att tillämpa utländska modeller på den svenska marknaden.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra internationella prognostiseringsmodeller för att analysera hur tillämpbara de är på den svenska marknaden.

  Metod: Undersökningen har baserats på en kvantitativ forskningsstrategi och en deduktiv forskningsansats. Urvalet grundades på de företag som inlett konkurs år 2012 samt en kontrollgrupp bestående av friska företag. Slutligen bestod det slumpmässiga urvalet av 31 konkursföretag och 31 friska företag som tillhör tillverknings- och industribranschen.

  Teori: Under teoriavsnittet beskrivs de modeller som används i denna studieforskning. Vidare redogörs för nyckeltalens betydelse vid bedömning av företags finansiella förhållanden. Slutligen beskrivs tidigare forskning inom konkursprognostisering.

  Resultat och slutsats: Modellerna är inte tillämpbara på den svenska tillverknings- och industribranschen då dessa inte har presenterat tillförlitliga resultat på vår studie. Vi anser att en vidare revidering av dessa modeller behövs för att dessa ska kunna tillämpas på den svenska marknaden.

 • 107.
  Alponce, Arjana
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. arjana.alponce@hotmail.com.
  Rydqvist, Robin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Leasingavtal enligt IFRS 16: Effekter av införandet av IFRS 16 i statligt ägda bolag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problematisering: Enligt IAS 17 skall leasingavtal redovisas som ett finansiellt leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal, men med IFRS 16 kommer alla leasingavtal att redovisas som ett finansiellt leasingavtal. Problemet med IAS 17 är att operationella leasingavtal gör att risker i den finansiella rapporten ej synliggörs, då det inte redovisas som en skuld vilket är ett undantag från IASB:s definition av skuld. Detta innebär att det inte redovisas på balansräkningen och leder till förbättrade nyckeltal. I de statliga bolagen eftersträvas det att den finansiella informationen uppvisar en lika god transparens som börsnoterade bolag, men att transparensen skulle förbättras med IFRS 16.

  Syfte: Syftet med denna undersökning är att visa en mer rättvis bild av de statliga bolagens finansiella ställning och resultat genom att kapitalisera operationella leasingavtal. Då operationella leasingavtal undanhåller tillgångar och skulder från balansräkningen vill vi undersöka vilka effekter som uppstår för statliga bolags finansiella ställning och resultat i och med införandet av IFRS 16. 

  Frågeställning: Vad blir effekterna i den finansiella ställningen och resultatet vid en kapitalisering av operationella leasingavtal i statligt ägda bolag?

  Metod: För denna undersökning har en kapitaliseringsmodell utvecklad av Imhoff, Lipe, och Wright (1991, 1997) och Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) tillämpats. Med kapitaliseringsmodellen undersöktes påverkan i resultaträkningen, balansräkningen och nyckeltalen vid en kapitalisering av operationella leasingavtal i statligt ägda bolag.  Därefter jämfördes förändringarna med tidigare forskning.

  Empiri och analys: Efter en kapitalisering av operationella leasingavtal ökade tillgångarna och skulderna i alla bolag. Rörelseresultatet fick en positiv effekt, medan årets resultat blev både negativt och positivt påverkad. För de nyckeltal som undersöktes uppstod både mindre märkbara förändringar och väldigt stora förändringar. I analysen fann vi att resultaten i vår undersökning i vissa fall både överensstämde och avvek jämfört med tidigare forskning. Avvikelserna berodde på vårt urval och andra faktorer som påverkar förändringarna vid en kapitalisering av operationella leasingavtal.

  Slutsats: Med denna undersökning har vi dragit slutsatsen att en tillämpning av IFRS 16 är anpassat efter IASB:s definition av skuld och att det därmed inte kan förekomma dolda skulder avseende leasing i den finansiella rapporten. Därmed visar IFRS 16 en mer rättvis bild då det synliggör de risker som inte tas med i den finansiella rapporten när IAS 17 tillämpas. Vi har konstaterat att de svenska statligt ägda bolagen står inför liknande effekter vid en kapitalisering av operationella leasingavtal som har framhållits i tidigare forskning. 

 • 108.
  Al-Saad, Hussein
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Tostemar, Patrik
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  eWOM: Kundrecensioners påverkan på konsumenter utifrån Regulatory Focus-teorin2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines the eWOM effect, more specifically: how customer reviews effects consumers. The study is based on a modified version of the Regulatory Focus Theory which describes consumer behavior using consumer consumption goals. The purpose of this study was to examine how positive and negative customer review's influence consumers when analyzing products that are equally characterized by two consumption goals: promotion and prevention goals. The authors combined quantitative (questionnaire) and qualitative (focus groups) research methods with the sample selection for both research methods being based on students of Södertörns University. Results indicate that negative customer reviews have a stronger influence on consumers than positive customer reviews when analyzing products that are equally characterized by the promotion goals and prevention goals. The results contradict the authors hypothesis which predicted an equally strong influence from positive and negative customer reviews.

 • 109.
  Al-saqaf, Walid
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  A blockchain-based fact-checking registry: Enhancing trust in the fact-checkers2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper introduces a project to build a blockchain-based registry for fact checks. It describes why the project was initiated and briefly argues for the use of blockchain to store fact checks compared to traditional storage methods. The project uses the Fact Check Assistant web application that was developed to streamline fact checking processes for individual fact checkers whether they work independently or as part of an institution or project.

  The paper is a mere introduction with in-depth research expected to follow so as to assess the project and identify what worked and what didn’t after the implementation of the project.

  The project is essentially an experiment to see if blockchain technology can help make fact checking processes more reliable and effective.

 • 110.
  Al-saqaf, Walid
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Berglez, Peter
  Jönköping University.
  How Do Social Media Users Link Different Types of Extreme Events to Climate Change?: A Study of Twitter During 2008–20172019Ingår i: Journal of Extreme Events, ISSN 2345-7376, Vol. 06, nr 02, artikel-id 1950002Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines how three types of extreme events (heat waves, droughts, floods) are mentioned together with climate change on social media. English-language Twitter use during 2008–2017 is analyzed, based on 1,127,996 tweets (including retweets). Frequencies and spikes of activity are compared and theoretically interpreted as reflecting complex relations between the extreme event factor (the occurrence of an extreme event); the media ecology factor (climate-change oriented statements/actions in the overall media landscape) and the digital action factor (activities on Twitter). Flooding was found to be by far the most tweeted of the three in connection to climate change, followed by droughts and heat waves. It also led when comparing spikes of activity. The dominance of floods is highly prevalent from 2014 onwards, triggered by flooding events (extreme event factor), the climate science controversy in US politics (media ecology factor) and the viral power of celebrities’ tweets (digital action factor).

 • 111.
  Al-saqaf, Walid
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Christian, Christensen
  Stockholm University.
  Tweeting in Precarious Times: Comparing Twitter Use During the 2013 General Election in Kenya and the 2012 Presidential Election in Egypt2019Ingår i: Media, Communication and the Struggle for Democratic Change: Case Studies on Contested Transitions / [ed] Katrin Voltmer, Christian Christensen, Nicole Stremlau, Irene Neverla, Barbara Thomass, Nebojša Vladisavljević, Herman Wasserman, Cham: Springer Publishing Company, 2019, s. 133-157Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Despite the emergence of several studies on Twitter's network effect during election processes, very few took a comparative approach to examine the social media platform's use in emerging democracies with high levels of political parallelism. This study helps bridge this gap through a thorough Twitter network analysis regarding two different presidential elections: the 2012 presidential election in Egypt and the 2013 Kenyan presidential election. While the two case studies had intense activity levels, there were clear distinctions. In Egypt, the pan-Arab mainstream media helped drive much of the interaction affirming their dominant traditional gatekeeper role. Kenya's case however showed greater levels of citizenry participation, stronger networks, and less reliance on mainstream media, which show signs of 'disintermediation'.

 • 112.
  Al-saqaf, Walid
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Picha Edwardsson, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Could blockchain save journalism? : An explorative study of blockchain’s potential to make journalism a more sustainable business2019Ingår i: Blockchain and Web 3.0: Social, Economic, and Technological Challenges / [ed] Massimo Ragnedda & Giuseppe Destefanis, London: Routledge, 2019, 1, s. 97-113Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ever since the Bitcoin phenomenon gained momentum in recent years, much has been written about blockchain applications and prospects in the FinTech industry, business and healthcare. Yet, very little if any scholarly work has been done to study how the peer-to-peer, decentralized and highly disruptive blockchain technology may impact or be used by news media and journalists. This article is an effort to contribute to the body of scholarship on journalism as well as distributed ledger technologies (DLTs) by exploring blockchain’s potential applications and challenges when dealing with journalism's most fundamental pillars such as fact checking, data gathering and analysis.

  The study explores two case studies demonstrating distinct uses of permissionless blockchains. The first revolves around blockchains as a source of information that could be used by data journalists to extract valuable insights regarding payment transactions and network formation as illustrated by the investigative reporting done on the 2017 WannaCry ransomware attack.

  The second case study is around the use of the technology as a basis for revolutionizing journalism as an industry by leveraging the technology’s core characteristics, namely decentralisation, immutability and transparency. The latter case study will look into two ongoing journalistic projects namely the Distributed News Network and Civil, which promise allowing the creation and management of content without centralized control or even a centralized newsroom in ways that could effectively limit the spread of fake news and propaganda.

  The paper analyses the objectives, methods and limitations of the case studies and uses interviews and content analysis of empirical data obtained from primary sources. By reflecting on Rogers’ theory of the diffusion of innovation, the study assesses the impact of blockchains in comparison to other earlier technologies such as the diffusion of the Internet.

  It is hoped that the conclusions drawn from this study could help inform journalists and media about the potential uses and limitations of blockchain technology in journalism as well as initiate a scholarly curiosity with a futuristic outlook to understanding the role of cutting edge and disruptive technologies on society.

 • 113.
  Al-saqaf, Walid
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Seidler, Nicolas
  Internet Society International, Geneva, Switzerland.
  Blockchain technology for social impact: opportunities and challenges ahead2017Ingår i: Journal of Cyber Policy, ISSN 2373-8871, Vol. 2, nr 3, s. 338-354Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While much has already been written about blockchain applications and prospects in the FinTech industry, little research has been done to explore blockchain technology’s user-centric paradigm in enabling various applications beyond banking. This article is an effort to contribute to that body of scholarship by exploring blockchain technology’s potential applications, and their limits, in areas that intersect with social impact, including human rights. This article explores whether blockchain technology and its core operational principles – such as decentralisation, transparency, equality and accountability – could play a role in limiting undue online surveillance, censorship and human rights abuses that are facilitated by the increasing reliance on a few entities that control access to information online. By doing so, this article aims at initiating a scholarly curiosity to understand what is possible and what is to be concerned about when it comes to the potential impact of blockchain technology on society.

 • 114.
  Al-Shakarji, Hassan
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Loay Razoki, Zinelabidin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Ädelmetall i portföljen: En jämförande studie om ädelmetallers diversifieringsegenskaper2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En komparativ studie som undersöker ädelmetallers inverkan på portföljen under en längre tidsperiod, från den 1 oktober 1986 fram till den 28 september 2012. Fem olika portföljer jämförs, tre av portföljerna är kompletterade med en av följande ädelmetaller, silver, guld eller platina, den fjärde portföljen innehåller samtliga ädelmetaller och aktier, och en femte portfölj kommer att innehålla endast aktie vilket representeras av OMXS30. Detta görs för att fastställa den portfölj som genererar mest avkastning i förhållande till minst risk med hjälp av historisk data. Sharpekvoten användes för att mäta lönsamheten av ädelmetaller genom att mäta avkastningens storlek i förhållande till den totala risken. Studien mäter också ädelmetallers korrelation med aktier.

 • 115.
  Alsén, Amalia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Engström, Sofia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Ut med det gamla, in med det nya!: En omprofilerings framgångsfaktorer vid ett samarbete mellan företag och byrå2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  More intense competition has meant that companies have to take new measures to cope on the modern market. Therefore, many companies choose to change their brand in some way. This is called rebranding and is however a risky process. To reduce the risk companies can hire external parties in form of design agencies. The purpose of this study is to investigate which factors that are required to achieve a successful rebranding, when carried out in collaboration with an external agency. The study will do so by asking the question "What are the success factors of a rebranding when carried out in collaboration with an external agency?". To do so the researchers assumed a qualitative case study where semi-­structured interviews have been implemented. The empirical data gathered was then analyzed using theories covering the areas of rebranding, internal marketing, and previous research on the cooperation between agency and company.

  The conclusions of this study shows that one success factor is found in the fact that agencies has greater experience of rebranding, compared to most companies. Another success factor is the outside perspective agencies add, which enables the companies to see new aspects of their brand. Companies should involve employees in the process to the point of collecting their opinions before the work begins, but the study shows that there should only be a few people involved in the actual rebranding process to achieve good results. The best result is  achieved when all final decisions are made by the company, the agency should only come up with guidelines and suggestions.

 • 116.
  Alsén, Carl-Oscar
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kosari, Nina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Attentatet mot Charlie Hebdo i Paris: En jämförelsestudie av två danska och två svenska tidningars rapportering och diskussion kring yttrandefrihet och extremistisk islamism2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att undersöka hur de danska tidningarna Berlingske och Ekstra Bladet samt de svenska Expressen och Svenska Dagbladet rapporterade och diskuterade om attentatet mot Charlie Hebdo i Paris den 7 januari 2015 veckan efter händelsen. Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar: Hur skiljer sig de fyra tidningarna åt i hur de valt att publicera bilder på och ur Charlie Hebdo? Hur ser förekomsten av värdeord ut i de fyra tidningarna kring yttrandefrihet, pressfrihet och extremistisk islamism, i samband med attentatet? På vilket sätt diskuteras yttrandefrihet kontra extremistisk islamism i nyhets- respektive opinionstexter? Vad finns det för tankar bakom publicistiska val och pressetik i samband med Charlie Hebdo-rapporteringen?

  Resultaten visar att de danska tidningarna använder värderande ord i större utsträckning än de svenska. Det gäller både om orden används i positiv eller negativ kontext.  De visar också att tidningarna gjort olika värderingar när det gäller publicering av omslag samt karikatyrer kopplade till Charlie Hebdo. För publicisterna har yttrande- och pressfriheten överlag vägt tyngre än rädslan för vedergällning från extremistiska islamister. Detta har visat sig både i opinionstexter och under våra intervjuer med chefredaktörerna Thomas Mattsson (Expressen) och Poul Madsen (Ekstra Bladet). För att komma fram till dessa resultat har vi använt oss av tre metoder: kvantitativ innehållsanalys där vi räknar nyckelord och förekomst av bilder, kvalitativa studier där vi närstuderar artiklar och intervjuer med chefredaktörer.

 • 117.
  Altemyr, Emmy
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Forsberg, Paulina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Medierna och #Metoo: En kvantitativ innehållsanalys om rapportering kring sexualbrott och sexuella trakasserier före och efter #Metoo i två morgontidningar och två kvällstidningar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den femte oktober 2017 gick flera kvinnor i USA ut med anklagelser om sexuella övergrepp och våldtäkter mot filmproducenten Harvey Weinstein. Kort därefter startade skådespelerskan Alyssa Milano hashtaggen #Metoo där hon uppmanade kvinnor att vittna om sexuella övergrepp. Kampanjen #Metoo tog över sociala medier och kvinnor i stora delar av världen började dela med sig av egna berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp.

  Syftet med vår studie är därför att undersöka huruvida mediernas rapportering kring sexualbrott och sexuella trakasserier har förändrats efter #Metoo-kampanjens stora genomslag. Genom en kvantitativ innehållsanalys av 80 stycken publicerade artiklar om bland annat hur offer och förövare porträtterats, om namnpublicering har skett samt vilka som har fått komma till tals i artikeln, studerats.

  Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att mediernas rapportering om sexualbrott och sexuella trakasserier skiljer sig inom vissa områden. Inom kategorierna juridisk process, former av sexualbrott och namnpublicering av offer och förövare kan fler skillnader ses än i övriga kategorier. En tydlig skillnad är att innan #Metoo-kampanjen hade den rapporterade händelsen följden av en juridisk process medan efter kampanjen kunde det räcka med en internutredning eller en anklagelse för att medierna skulle rapportera och namnpublicera personerna i artiklarna.

 • 118.
  Althén, Kajsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Lokal journalistik och demokratifrågan: tidningar och sjukvårdsuppror i Västerbotten februari/mars 20122016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 119.
  Altinisik, Celina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Gargovic, Kerim
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning: En studie om hur övergången till G4 har påverkat hållbarhetsrapporter i bygg- och fordonsbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background and problem: Global Reporting Initiative has come up with new guidelines for how companies should report sustainability. GRI is at the front regarding sustainability reports. The new G4 standard has meant that companies should only report what is considered essential to their business. The problem in the study is that it is criticized for GRI, as it is based on the triple bottom line, which is considered a misunderstood concept. Some research even shows problems with the indicators that GRI use. Furthermore, there is research showing that the automotive and construction industry is among the largest environmentalists in the world, while various scandals characterized the automotive industry.

  Purpose: The purpose of this study is to highlight what construction and vehicle companies consider to be important in their sustainability reports according to GRI's latest guideline G4.

  Method: This study has used a quantitative method. A content analysis has been the basis for the study where the sustainability reports have been in focus. Furthermore, the data collected has been transferred to a coding schedule and a coding manual. This has since been derived from an analysis of the collected data.

  Conclusion: The transition from G3 to G4 has led companies to take into account the essentiality requirement, which means that we see major differences between the different regulatory frameworks. Even though research shows that building and automotive industries pose a threat to the environment, our study shows that these companies still choose to take into account their stakeholders' views primarily. The stakeholders' demands via the materiality analyzes diverge any studies that criticize the construction and automotive industry regarding environmental aspects.

 • 120.
  Altun, Sami
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ouangar, Yasin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Redovisning av spelarförvärv i Herrallsvenskan: En kvalitativ studie om varför fotbollsklubbarna tillåts redovisa spelarförvärv på två olika sätt 2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion: Allsvenska fotbollsklubbar har idag möjlighet att redovisa förvärvade spelarkontrakt på två olika sätt, antingen som en immateriell tillgång i balansräkningen eller som en kostnad i resultaträkningen. Då det finns två olika redovisningsmetoder kan det ge ekonomiska konsekvenser. Även nedskrivningar av spelarkontrakt kan bli problematiskt då klubbar skriver ned dessa på olika sätt.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa hur fotbollsklubbarna i Herrallsvenskan redovisar sina spelarförvärv samt undersöka varför klubbarna tillåtits redovisa sina spelarförvärv på två olika sätt. Det ska även undersökas hur fotbollsklubbarna hanterar nedskrivningar av deras spelarkontrakt.

  Metod: Studien har utgått från ett kvalitativt tillvägagångssätt där vi samlat in empiriska data utifrån intervjuer med Svenska Fotbollsförbundet samt nio av de totalt 16 herr allsvenska klubbarna. Den sekundärdata vi använt är samtliga klubbars årsredovisningar.

  Resultat: Samtliga klubbar följer SvFF:s elitlicenskriterier. Av samtliga deltagande herr allsvenska klubbar för säsongen 2015 är det endast BK Häcken som kostnadsför sina spelarförvärv i resultaträkningen. Resterande klubbar aktiverade spelarkontrakten som immateriella tillgångar i balansräkningen. SvFF har tagit fram två sätt att redovisa spelarförvärv. Orsaken till detta berodde främst på klubbarnas önskemål. Flertalet klubbar som aktiverar spelarförvärven i balansräkningen vill vara försiktiga med att direkt kostnadsföra spelarkontraktet i resultaträkningen medan andra klubbar vill fördela kostnaden över spelarens kontraktstid.

 • 121.
  Alvarsson, Jesper
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Psykologi. KTH.
  Imamovic, Amra
  KTH.
  Bolin, Karl
  KTH.
  Buller i Silverdal 20162016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskning visar att buller orsakar ohälsa för många medborgare både i Europa generellt, och i Sverige. De två viktigaste negativa hälsoeffekterna av buller är försämrad sömn och bullerstörning. Trafikbuller är den främsta orsaken till dessa effekter.

  I denna studie användes enkäter samt data från bullerkartor för att undersöka bullerstörning från trafik. Av de 1168 personerna i urvalet deltog 678 personer. Deltagarna svarade på 39 frågor rörande: buller, hälsa, rekreationsbeteende, luftkvalitéupplevelse samt demografi.

  Studiens första syfte var att undersöka bullerstörning från vägtrafik och spårtrafik, hos boende i Silverdal. Resultatet visade att de boende i Silverdal är mer störda av buller än genomsnittet i Sverige, men även jämfört med de beräknade störningsnivåerna från bullerkartorna. Faktorerna som starkast påverkade störning från vägtrafik var: upplevda vibrationer, den upplevda luftkvalitén hemma, utbildningsnivå, om sovrumsfönstret vette mot en lokalgata samt attityd till vägtrafik. Motsvarande faktorer för spårtrafik var: upplevda vibrationer, sovrumsfönster mot spår samt utbildningsnivå.

  Studiens andra syfte undersökte upplevelse av rekreationsmöjligheter och rekreationsbeteende. Resultatet visade att majoriteten av deltagarna upplever mycket bra möjligheter till rekreation. Områden, nära hemmet, med natur samt med lägre nivåer av bullernivåer, var mest besökta.

  Studiens tredje syfte var att undersöka hur boende i Silverdal upplevde luftkvalitén. Resultatet visar att utomhusluften är det som upplevs mest problematiskt, medan färre upplever inomhusluften som dålig.

  Studien visar att många boende i Silverdal är störda av buller, både jämfört med nationella undersökningar, men även i relation till den beräknade bullerstörningsnivån från bullerkartor. Rekreationsmiljön i området upplevs som relativt god och lufkvalitén upplevs som ett relativt mindre problem jämfört med bullret. Utomhusmiljön är den miljö som upplevs som är mest problematiskt för boende. Bulleråtgärder utomhus längs bullerkällornas sträckning rekommenderas, dels eftersom de efterfrågas av de boende, del för att de  minskar bullret både utomhus och inomhus.

 • 122.
  Alvarsson, Mattias
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Mattias Alvarsson.
  Swedish Iron Law of Oligarchy: Swedish social networks and strategical positions in Russia, the transitional period of 1991-19942019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker konfigurationerna av maktpositioner, i perspektivet sociala nätverk, i kontexten av Sverige och Svenska aktörer omkring privatiseringen i Ryssland som inleddes från 1991 till 1994. Studien syftar till att öka kunskapen för ämnet makt och sociala nätverk genom en kombination av teoretiska koncept, med avstamp i Janine Wedels flex net. Via begreppet power position, härlett från C. Wright Mills command post och Janine Wedels definition av flexian-typisk aktör, ställer studien frågor gällande de som besitter dessa maktpositioner; konfigurationen, såväl som uppkomsten, återskapandet och implikationerna av dessa maktpositioner. Studien använder en kvalitativ mixed method inspirerad av Nick Crossley, för att samla in data via primär-, sekundär- och arkivforskning, samtidigt som datan sparas och struktureras enligt en nätverksanalys, vilket tillåter en mer överskådlig visualisering av relationerna mellan aktörerna. Datan består av publicerade källor i form av böcker författade av aktörerna, nyhetsartiklar, intervjuer tidigare gjorda av journalister, samt dokument, förteckningar och protokoll från riksdag, myndigheter och företag. Studien finner indikationer på möjliga flex net-aktiga sociala nätverk där aktörer mellan den svenska politiska, näringslivets och militära underrättelsetjänstens domäner samarbetar för att uppnå både ideologiska och materiella mål. Det finns en återkommande bakgrund inom eller en nära relation till den svenska underrättelsetjänsten, i synnerhet dess samarbete med det svenska näringslivets representanter. Studien ämnar däremot inte att argumentera vare sig korruption eller nepotism i traditionell mening, utan snarare att reproduktionen av maktpositioner kan vara ett resultat av en rational i linje med Robert Michels koncept oligarkins järnlag - en potenslag - med andra ord, föregående maktpositioner kvalificerar aktörer för framtida maktpositioner. Studien erkänner sina metodologiska begränsningar, och understryker att aktörerna och de sociala nätverken som undersöks här sannolikt inte på något sätt är unika i någon mening. Det är värt att notera att denna studien är del i ett större forskningsprojekt som inkluderar andra metodologiska angreppssätt, som exempelvis intervjuer.

 • 123.
  Alvarsson, Mattias
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Ramos Serrano, Robin Alarik
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Frihet, forskning och ideologi: Diskurs- och ideologianalys av de senaste årensforskning kring choice overload2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka och observera diskursen kring valfrihet inom akademia,specifikt inom forskning kring fenomenet choice overload. Denna studie är kvalitativ till sinnatur och kan bäst beskrivas som en diskurs,- och ideologianalys. Studien observerardiskursen kring choice overload och hur fenomenet presenteras och problematiseras. Vidareämnar denna studie att examinera om det förekommer ideologiska strömningar inomforskningsfältet. De studier som analyseras är baserade kring nyckelordet choice overloadoch är publicerade mellan 2016 och första halvan av 2018. Resultaten av denna studie visaratt nylig forskning kring choice overload är dominerad av marknadsföring och därefterpresenterad ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. Studien finner även att det tycks existeraen indikation av två olika “perspektiv” när det kommer till hur forskare ser på choiceoverload. I denna studie kategoriseras dessa perspektiv av att ena har en mer pragmatisk ochlösningsorienterad inställning gentemot fenomenet, medan det andra förhåller sig merskeptiska till fenomenets existens. Resultatet av studien är blandat, då fastän studien visar attdet finns tydliga tendenser att problematisera och presentera choice overload ur ettvinst-sökande perspektiv i motsats till ett folkhälso,- och samhällsperspektiv, så förhindrasstudien från att finna konkreta resultat på grund av det kontrollerade språket inom akademiskforskning och problematiken med allmän generalisering. Studien avslutas med förslag förvidare forskning för att bidra till kunskap kring ideologi inom akademia.

 • 124.
  Al-Zubaidi, Ali
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Langhammer, Elin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Effekter och förändring efter införandet av en ny kostnadsfördelningsmodell vid svenska universitet och högskolor: En studie av Södertörns högskola2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom universitet och högskolor har debatten om hur fördelningen av indirekta kostnader ska ske pågått under en längre tid. Som svar på den kritik som riktats mot universitetens och högskolornas redovisning av indirekta kostnader beslöt Sveriges Universitets- och högskoleförbund (SUHF) 2007 att rekommendera sina medlemmar att införa en ny kostnadsfördelningsmodell för indirekta kostnader. Studiens syfte är att undersöka vilka effekter och förändringar införandet av SUHF:s nya kostnadsfördelningsmodell medfört. Uppsatsens teoretiska referensram behandlar bland annat de vanligaste fördelningsmetoderna, institutionell teori och implementeringslitteratur. En fallstudie har genomförts med Södertörns högskola som studieobjekt där metoden är kvalitativ intervju samt analys av projektkalkyler. Resultatet visar att effekter av införandet av SUHF- modellen på Södertörns högskola är vissa kostnader ökade i form av merarbete samt ett högre procentpålägg för de indirekta kostnaderna vid kostnadsberäkning av forskningsprojekt till följd av ett tydliggörande av dessa kostnader. Ett problem föreligger fortfarande avseende förståelsen och acceptansen av SUHF-modellen på Södertörns högskola.

 • 125.
  Aman, Fuad
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Mankowski, Adam
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Uppnotering av kinesiska bolag: En studie i kinesisk bolagsvärdering efter en upplistning från OTC-listan till Nasdaq OMX huvudlista2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kinesiska bolag på den amerikanska OTC-listan är idag ofta associerade med bluffar och dålig kommunikation gentemot aktieägarna. Detta gör att den amerikanska marknaden inte har ett förtroende för dessa bolag. Denna opålitlighet från marknadens sida har resulterat i att många av de kinesiska bolagen blivit felvärderade. För de legitima bolagen leder det till att de blir undervärderade. Frågan som uppstår här är: Kan ett bolag få en mer rättvis värdering genom att noteras på en marknadsplats utanför USA exempelvis i Sverige?

  Syfte: Denna studie har till syfte att undersöka hur en övergång för ett kinesiskt bolag från en OTC-lista i USA till en senior lista på den reglerade börsmarknaden i Sverige påverkar värderingen av bolaget.

  Genomförande: Studien är utformad till en kvantitativ undersökning. Uträkningar görs i Excel utifrån den insamlade datan. De uträkningarna som görs är främst matematiska och statistiska tester/metoder där de uträknade resultaten ska ligga till grund för analyserna som ska göras utifrån de finansiella teorierna; behavioural finance och effektiva marknadshypotesen.

  Slutsats: Studien visar att det finns fördelar för de kinesiska bolagen med att noteras på den svenska marknaden då den inte har samma erfarenheter som den amerikanska marknaden, dock kommer det att kräva en förbättrad kommunikation och en högre kontroll av de kinesiska bolagen. Denna anpassning kan bli ett problem för bolagen då det skulle kräva ett helt nytt arbetssätt som de inte är vana vid. Om bolagen tar sig ann utmaningen så kan det leda till en positiv tillväxt samt flera investerare och en mer rättvis värdering.

 • 126.
  Aman, Redwan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Följdeffekter utav förbudet mot progressiva avskrivningar2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bokföringsnämnden har nyligen förbjudit progressiv avskrivningsmetod som tillämpning för bostadsrättsföreningar. Det innebär att en byggnad inte får avskrivas progressivt från och med 28 april 2014. Progressiv avskrivning har tillämpats sen millenniumskiftet av framförallt nyproduktioner och hyresrättsombildningar till bostadsrätter. Den progressiva effekten gör att avskrivningarna är låga i början men därefter accelererar. Ett byte till en linjär eller en degressiv metod kommer att krävas. Vilka konsekvenser kommer förbudet mot progressiv avskrivning ge bostadsrättsföreningar i Stockholm?

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera bostadsrättsföreningarnas avskrivningsmetoder på deras byggnader. Jag ska granska deras nuvarande avskrivningsmetoder, samt hur föreningarna kommer påverkas ekonomiskt utav Bokföringsnämndens förbud mot en progressiv avskrivningsmetod.

  Metod: Studien kommer använda sig utav en kvantitativ forskningsmetod där den finansiella rapportens siffror kommer användas som underlag. Datan har tagits fram från de valda föreningarnas hemsidor.

  Teori: Undersökningen har sin grund i teorier kring bostadsrättsföreningars val av linjära och progressiva avskrivningar, samt avskrivningstider utifrån svenska lagar och normer.

  Slutsats: Studiens resultat stärker uppfattningen om att byggnader som är gjorda efter millenniumskiftet avskrivs progressivt alternativt har en väldigt låg linjär avskrivning. De äldre byggnaderna från Norsborg och Haninge gör högre avskrivningar. De kommer inte påverkas lika starkt som bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad utav bokföringsnämndens beslut att förbjuda progressiv avskrivning.

 • 127.
  Amanda, Petrén
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Linda, Gustafson
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Corporate Storytelling: En kvalitativ studie om Corporate Storytelling som kommunikationsverktyg för förmedlandet av intern kultur till nya medarbetare i designbyråer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to examine how and if an organization is using the phenomenon Corporate Storytelling as a toll for communication to spread internal culture to new employees.

  Method: This paper is based on a qualitative approach where semi structured interviews together with computer-aided interviews are used for data collection. We applied theories from scholars and scientific research to form a theoretical framework, which we analysed together with the empirical data that been gathered.

  Conclusion: Through our analysis we have come to the conclusion that Corporate Storytelling is a complex concept that is not used with awareness of the organization leader when the internal communication concept is designed. According to one of the results from the essay we have been able to identify the need a formal use of Corporate Storytelling as a communication tool and that the need is increased with the amount of employees in an organisation and according how long the organization has been existing. The stories need to be true and reliable to create the right message and for the employees to be able to establish in the reality of the organization. Another conclusion that is made out of this paper is that during the recruitment process the use of Corporate Storytelling can contribute to a faster and more effective process to be implemented in the organization culture. The benefit of a shared culture increased the value of well-being and leads to a longer employment and reduces the risk to recruit the wrong person.

 • 128.
  Amini, Shayan
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Rex, Thomas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Informationsbrist…javisst!: Börsnoteringars (IPO) efterföljande prestation och prospektets betydelse2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En börsintroduktion eller "Initial Public Offering" innebär att ett företag övergår från att vara onoterad till att handlas på en aktiebörs. I samband med att ett företag börsnoteras behöver företaget upprätta ett prospekt. Detta dokument ska ge potentiella investerare information om verksamheten av både beskrivande kvalitet och historiska finansiella data som kan kvantifieras av investeraren. Ett prospekt bör således innehålla all nödvändig information för att göra en välgrundad bedömning. Vidare har börsintroduktioner historiskt visat att dessa tenderar att överprestera på kort sikt och underpresterar på lång sikt jämfört med redan börsnoterade företag.

  Syfte: Syftet med studien var att identifiera generella avkastningsmönster för börsintroduktioner på kort- och lång sikt i Sverige. Studien ämnar även att undersöka om företagets prospekt som publiceras i samband med börsintroduktionen kan förklara dessa avkastningsmönster.

  Metod: De generella avkastningsmönstrena har beräknats med hjälp av metoden Buy and Hold Abnormal Return (BHAR) och Cumulative Abnormal Return (CAR). Avkastningen som börsintroduktionerna uppvisar har justerats till valt referensindex för att avgöra huruvida en över- eller underprestation har skett. Vidare har flertal multipla regressioner genomförts för att fastställa om utvalda variabler kan förklara den abnormala avkastningen som börsintroduktioner uppvisar.

  Slutsats: Studiens resultat visar att den initiala avkastningen första dagen under perioden 2007–2014 var i genomsnitt 2,82% för studiens urval på 45 stycken börsintroduktioner på Stockholmsbörsen och First North. Börsintroduktionerna visade på en negativ trend med en underprestation de första tre månaderna. Resultatet för kort sikt överensstämmer således inte med tidigare forskning inom börsintroduktioner. På lång sikt däremot uppvisar studiens urval en underavkastning på -12,85% mätt med BHAR och -24,13% med CAR. Detta resultat överensstämmer med tidigare studier på andra marknader. Vidare kunde endast en av de utvalda variablerna, den initiala avkastningen, till en viss grad (16,8%) förklara den abnormala avkastningen på en månad. De andra variablerna var inte statistiskt signifikanta i någon av undersökningsperioderna.

 • 129.
  Amiri, Elnaz
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Zeru, Milen
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Mångfald i reklam: En studie kring kosmetikaföretag i Sverige2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fördelningen av olika hudfärger ser ut i reklam och vilka möjliga bakomliggande faktorer som finns till detta. Detta har gjorts utifrån ett företags- och konsumentperspektiv. För att undersöka detta har en innehållsanalys tillämpats och detta har kompletterats med kvalitativa intervjuer. Hemsidor till sminkföretag som har ett sortiment för mörkhyade har analyserats. Modeller på dessa hemsidor har kategoriserats som antingen mörk- eller ljushyade med utgångspunkt i en färgskala som författarna med sin personliga uppfattning bestämt gränsen mellan. Konsumenter har fått besvara en kvalitativ frågeställning i en Facebook grupp som heter Black Vogue och som endast har mörkhyade medlemmar. Teorier inkluderar tidigare forskning som gjorts kring marknadsföringsstrategier och representation av olika hudfärger i reklam. Resultatet av denna undersökning visar att 10 av 21 företag inte har någon representation av mörkhyade. 

 • 130.
  Amiri, Marzieh
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  Säkerhetisering av migration Från en human till en mer restriktiv migrationspolitik: En fallstudie av Sveriges migrationspolitik under åren 2015–2016.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Elisabeth Abiri claimed that the political question regarding immigration to Sweden had been securitized during the 1990s and that national security, therefore, had been prioritized on the expense of human security and human rights. This thesis will examine whether or not her perspective is valid as an explanatory tool in the context of Swedish migration politics during the “migrant crisis” 2015-2016. Her perspective will be examined by cross-referencing it to the theory of political securitization by examining the propositions, proposed laws and measures, speeches and claims by members of the Swedish Government regarding this topic. I will also define national security so that this term may be applied as a tool for analysing the validity of Abiri’s claim in the aforementioned context. The perspectives of human security and human rights and human rights and migration will also be applied in order to test Abiri’s perspective’s validity. The results show that migration politics in Sweden has indeed been securitized and that this, in turn, has been the factor which allowed the Swedish government to, not only propose, but also adopt new laws and extraordinary measures that have turned the priority from migrant rights and security to national security.

  Keyword: Securitization, Migration, Migration Politics, Human Rights, Sweden Antal ord: 10623 

 • 131.
  Amirians, Nanor
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hur gör småföretagen?: HVB-hem för ensamkommande barn2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HVB-hem för ensamkommande barn erbjuder boende och vård för barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Det är ett område som upplever en snabb tillväxt på grund av det ökande antal ensamkommande barn. Kommuner är köpare av HVB-platser och inköp av dessa görs vanligtvis genom offentliga upphandlingar. Det finns dock många småföretag på marknaden som inte deltar i upphandlingar. Bara 7% av småföretag deltar i upphandlingar inom vård och omsorgsbranschen. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka alternativa strategier småföretag tillgriper för att få placeringar.

  Ett urval av sex HVB-företag verksamma i Stockholm gjordes genom att utesluta större företag baserat på definitionen av företagens storleksklasser. Sex semi-strukturerade intervjuer genomfördes med dessa företag. Förutom sex HVB-företag har en HVB konsult kontaktats för att få en helhetsbild om hur det är för småföretag på marknaden.

  Den teoretiska ramen som används för att bättre förstå upphandlingar är New Public Management som förklarar att den offentliga sektorn har adopterat element ifrån den privata sektorn och som följd har modeller av ut-kontraktering utvecklats. Teoriramen omfattar också marknadsföring och företagens strategiska val.

  Undersökningen visar att en tuff marknadsföring och ett gott rykte genom goda resultat kan vara nyckelelementen i verksamheten av småföretag i den undersökta branschen. Kontaktnät, gott resultat och goda relationer med socialtjänstens handläggare tycks vara avgörande för överlevnaden hos småföretag. Det visar sig också att småföretag upplever att de har en familjeliknande verksamhet som gör de unika och marknadsförbara. 

 • 132.
  Amnå, Erik
  et al.
  Örebro universitet.
  Ekman, Joakim
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Standby Citizens: Diverse Faces of Political Passivity2014Ingår i: European Political Science Review, ISSN 1755-7739, E-ISSN 1755-7747, Vol. 6, nr 2, s. 261-281Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 133.
  Amnå, Erik
  et al.
  Örebro universitet.
  Ekman, Joakim
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Standby Citizens: Understanding Non-Participation in Contemporary Democracies2015Ingår i: Political and Civic Engagement: Multidisciplinary Perspectives / [ed] Martyn D. Barret & Bruna Zani, London & New York: Routledge, 2015, 1, s. 96-108Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 134.
  Amoor Pour, Parisa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Zarina, Aminyar
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kvotering: En kvalitativ studie om tre kvinnors historia2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att se hur individer som har kvoterats in i ett företag upplever sin situation. Ojämlikheter mellan könen på arbetsmarknaden existerar än idag. Kvotering är ett verktyg som diskuteras och har blivit en konsekvens av ojämlikheten mellan könen på arbetsmarknaden. Vår undersökning är kvalitativ där vi har använt oss av intervjuer som vår huvudmetod. De teorier vi har valt att ha som utgångspunkter är Erving Goffmans teorier om Jaget och maskerna samt Stigma. För att belysa könsapekten utgick vi även från Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomssons teori Att göra kön. Det vi kom fram till i vårt resultat var att våra intervjupersoner var medvetna om att de fått sina tjänster på grund av deras kön. Vi kom även fram till att upplevelsen kring kvotering såg olika ut beroende på hur de hanterade de externa strukturerna. Men vi hittade även gemensamma nämnare, nämligen att det existerade specifika förväntingar på den kvoterade anställda och konsekvenserna av dessa förväntningar leder till att personen i fråga kände sig tvingad att spela en roll. Det gjorde de genom olika anpassningsstrategier.

 • 135.
  Amsih, Sandra
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Juurikka Montonen, Jasmine
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  "Dom tror alla i förorten är kriminella": En kvalitativ studie om relationen mellan ungdomar och polis i Flemingsberg2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte undersöka hur relationen mellan ungdomar och polis ser ut i Flemingsberg, genom att studera hur parterna upplever att de bemöts av varandra. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre ungdomar som bor i Flemingsberg och tre poliser som arbetar på fältet i Flemingsberg. Studiens teoretiska utgångspunkter bygger på Goffmans teori om stigma, Bauman och Mays teori om “vi” och “dem”, samt Webers teori om auktoritet. Vidare presenteras även studiens begreppsliga utgångspunkt där begreppen segregation och förort redogörs.

  Studiens resultat visar en bristfällig relation mellan ungdomar och polis som delvis grundar sig på en undermålig förståelse och kommunikation mellan dem. Intervjuerna har även visat på olika uppfattningar då polisen vill finnas på plats för att skapa goda relationer med ungdomarna, men ungdomarna upplever att de inte lever upp till detta då de enbart syns i området när problem uppstår. Ungdomarna upplever även att de blir diskriminerade i möte med polisen på grund av deras etniska bakgrund och att polisen missbrukar sin auktoritet. Polisen upplever att de blir bemötta med fientlighet i möte med ungdomar i Flemingsberg, framförallt när ungdomarna är i grupp. Detta har i sin tur lett till skapandet av två skilda grupper. Studiens slutsats visar på att både ungdomarna och polisen anser att relationen mellan dem skulle kunna bli bättre, dock anser ungdomarna att det är för sent att bygga en relation och poliserna upplever hinder att skapa en bättre relation på grund av låg polistäthet.

 • 136.
  Anderberg, Emelie
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hellmark, Ellen
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Vinster i välfärden: En studie av Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets framställning av frågan inför valet 2014 och den eventuella påverkan på väljaren2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter att Caremaskandalen uppdagades hösten 2011 brusade en häftig samhällsdebatt upp om huruvida vinster i välfärden skulle vara tillåtet eller inte. Flera undersökningar visade att majoriteten av svenskarna var emot vinstintresset, och Vänsterpartiet profilerade sig i frågan. Uppsatsen syftar till att undersöka hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har framställt frågan om vinster i välfärden året innan riksdagsvalet 2014, samt om det finns några åsiktsmässiga skillnader mellan prenumeranter och icke prenumeranter. Syftet är även att undersöka överensstämmelsen mellan väljarens åsikt, tidningens journalistik och partiernas ståndpunkt i just frågan om vinster i välfärden.

  Den teoretiska referensramen har utgått från tidigare teorier kring hur väljare kan påverkas av medier. Teorier kring dagordning har legat till grund för denna uppsats utgångspunkt. De tre metoder som använts för att samla in det empiriska materialet är surveyundersökning, kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ textanalys.

  De slutsatser som går att dra av resultatet är att frågan om vinster i välfärden var av betydelse för majoriteten av väljarna i det undersökta valdistriktet. Frågan värderades högst av de som i distriktet röstade på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. En annan slutsats som kan dras är att det finns ytterst små skillnader i hur frågan värderas av prenumeranter och icke prenumeranter. Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ökade sin rapportering gällande vinster i välfärden efter uppdagandet av Caremaskandalen, Dagens Nyheter gjorde dessutom flera stora avslöjanden. Det är i störst utsträckning Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Jonas Sjöstedt som agerat huvudaktör i de undersökta artiklarna.

 • 137.
  Anderberg, Emil
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Jansson, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Medarbetarskap i ett individualiserat samhälle: demokratur, chimär eller delaktighet?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka hur medarbetare ser på begreppet medarbetarskap. Undersökningen syftar också till att undersöka hur personer inom organisationer förhåller sig till individualister och karriärister och tror medarbetarna att organisationerna kan upprätthålla en tydlig organisationskultur och främja ett starkt medarbetarskap med en självförverkligande arbetsstab?

  Metod: Data till studien är insamlad med hjälp av en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har legat till grund för majoriteten av insamlingen

  Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen för denna studie består av teorier som behandlar medarbetarskap, empowerment, individualism, byråkrati och nyinstitutionell teori.

  Empiri: Empirin till studien har insamlats genom nio intervjuer med personer med olika befattningar i fem olika organisationer. Intervjupersonerna skiljer sig i ålder och utbildning.

  Slutsats: Synen på medarbetarskap är att det är en ledningsfråga och innebär att de anställda blir mer delaktiga i utformandet av arbetsuppgifterna. Synen är också att det är en social delaktighet på och utanför arbetsplatsen. En viss skepsis mot att medarbetarskap verkligen existerar finns och det liknas vid demokratur, en blandning av demokrati och diktatur. Synen på individualism är överhängande negativ och inget samband mellan individualister och karriärister står att finna.

 • 138.
  Andersdotter Fabre, Elin
  et al.
  Global Utmaning.
  Anneroth, Emelie
  Behtoui, Alireza
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent.
  Borgström, Sara
  KTH.
  Ejigu, Alazar
  Tyréns AB.
  Escobar, Victoria
  Changers Hub.
  Ferlander, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent.
  Jukkala, Tanya
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent.
  León Rosales, René
  Mångkulturellt centrum.
  Wrangsten, Caroline
  Mötesplatser för unga läggs ner. Är det hållbart?2019Ingår i: Samhällsbyggaren, ISSN 2002-956X, Vol. 2, s. 26-28Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Stockholmsregionen växer och utvecklas. Regionen förväntas växa med ytterligare cirka en miljon invånare fram till år 2050. Fler människor måste dela på stadens utrymmen och resurser. Stockholms ytterområden – där de flesta bor och kommer att bo – förtätas och rustas upp. Hur bygger vi då ett hållbart Stockholm, ett samhälle där alla kan få plats, delta, trivas och må bra?

 • 139.
  Andersen, Veronika
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Matsson, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Måste en relation vara på bekostnad av en annan?: En sociologisk studie av polyamorösa relationer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to explore and highlight alternative relationships in relation to the norm of monogamy. The perspective we have had with this study, is of a qualitative and investigative character. We have deeply interviewed four participants who are, or have been, in a polyamorous relationship. We have studied how the respondents see and handle their choices of life. We also wanted to know what kind of reactions they have faced from society. Another issue we have studied deeper is how the participants define jealousy and infidelity. We have anchored the discussion in different relation- and family-related theories to understand and problematize the norm of monogamy. What we come to understand is that the participants found different ways, to satisfy their desires and to fulfill their romantic needs. There have been differences in their desires and needs met in the relationship and we wanted to study how their delimitations seems to vary. Two of our participants have embraced both their romantic and lustful feelings for others and has had a very liberal approach to relationships. The other two participants has only accepted sexual contacts with other people, no feelings involved, and they needed to have an arrangement about this with their partner. Our participants have not experienced any major reactions from the society. However, we have been able to see that they have used various strategies to avoid stigmatization. We could also see that jealousy is often associated with a feeling of ownership.

 • 140.
  Andersson, Alexander
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Zakrisson, Josefin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Surebets - En riskfri investering?: En studie om riskbeteende och arbitrageutnyttjande på oddsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka individers riskbeteende vid investeringar samt få en djupare förståelse för arbitrage och den osystematiska risken som är involverad när en individ utnyttjar arbitragemöjligheter. För att undersöka detta har en avgränsning gjorts till oddsmarknaden och riskfritt arbitrageutnyttjande i form av Surebets. Detta har undersökts med hjälp av kvalitativ- och kvantitativ metod i form av en triangulering. Genom en enkätundersökning och intervjuer kunde ett kausalt samband identifiera beteendesvängningar hos individer när det kommer till vinst och förlust. Ett Eta2-test genomfördes och påvisade ett samband mellan individers riskbenägenhet och kunskapen om Surebets. Studien fann flera osystematiska risker för användarna kopplat till Surebets varav den största är spelbolagen och dess användaravtal. Avslutningsvis kan nollhypotesen förkastas med hjälp av Eta2-testet samt ett kausalt samband, vilket bevisar ett högre risktagande bland individer som utnyttjar arbitrage på oddsmarknaden.

 • 141.
  Andersson, Anna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Höög, Sanne
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Redovisningskonsulten och den pågående digitaliseringen: En kvalitativ studie om redovisningskonsultens upplevelse av de förändringar digitaliseringen medför2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitalisering menas vara en av de mest grundläggande drivkrafterna för långsiktig förändring inom redovisningsbranschen. Redovisningskonsultens arbete är brett och detta digitala skifte påverkar yrkesrollen inom många aspekter. Att skapa förståelse kring en förändring likt digitalisering menas kräva en analys av den externa miljön tillsammans med individens upplevelse av denna där tidigare studier ofta menas framställa digitaliseringens influenser som skev. Detta leder fram till studiens syfte att genom ett institutionellt perspektiv skapa förståelse för redovisningskonsultens upplevelse av förändringen, möjligheterna och utmaningarna som digitaliseringen medför till yrkesrollen. För att uppnå syftet har en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomförts. Studiens resultat visade att den pågående digitaliseringen innebär en förändring för redovisningskonsultens yrkesroll i form av ett institutionellt strukturellt skifte på samtliga nivåer vilket inte går att undvika.

 • 142.
  Andersson, Carolina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Andersson, Johanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Effekten av K3: En studie om hur införandet av K3 har påverkat fastighetsbolagens resultat och finansiella ställning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The implementation of a new framework can have a large impact on the companies due to the effects on the financial ratios. This despite the fact that the change in the accounting framework doesn't always result in any significant changes in the company's financial position. Since financial ratios are one of the primary ways to evaluate a company this becomes slightly problematic.

  Since 2014-01-01 the regulatory framework "K3" has been mandatory for larger companies in Sweden. The implementation of K3 has resulted in some essential differences in the depreciation of fixed assets, which could affect real estate companies extensively.

  The purpose of this study is to find out how the implementation of K3 has affected the result and the financial position in real estate companies.

  Some of the conclusions this study was able to draw is that K3 has had both positive, zero and negative effect on the real estate companies included in the selection. Many of the effects are directly related to the different way of dealing with the depreciation of fixed assets.

 • 143.
  Andersson, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Afrikanska migranter riskerar allt för drömmen om en europeisk lön: [Recension av Fabrizio Gattis "Bilal - slavrutten till Europa" (Celanders förlag)]2013Ingår i: politiken.se, ISSN 1651-0879, nr 31; 15 augustiArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 144.
  Andersson, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Bilden av "det nya Afrika" gäckar läsaren: Recension av Erika Bjerstöms "Det nya Afrika" (Weylers förlag)2013Ingår i: politiken.se, ISSN 1651-0879, nr 48Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 145.
  Andersson, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  En balanserad Afrikabild: [Anmälan av Sten Rylanders "Afrika vänder - en kontinent ni förändring", Historiska Media, Stockholm, 2014]2014Ingår i: politiken.se, ISSN 1651-0879, nr 14; 3 aprilArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 146.
  Andersson, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  EU-parlamentariker röstar hipp som happ: Anmälan av Simon Hix "Why the 2014 European Elections Matter: Ten Key Votes in the 2009-2013 European Parliament" (Sieps)2013Ingår i: politiken.se, ISSN 1651-0879, nr 47Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 147.
  Andersson, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Europeisk höst: vad är myt och vad är verklighet?2013Ingår i: På cykeltur genom livet / [ed] Sven E. O. Hort, Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2013, s. 292-307Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 148.
  Andersson, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Kairo, Aleppo...: Recension av Staffan Lindbergs bok "Blod är ett billigt pris för frihet. Rapporter från Kairo och Aleppo" (Atlas förlag)2013Ingår i: politiken.se, ISSN 1651-0879, nr 35Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 149.
  Andersson, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Korstrycket i EU bäddar för politisk akrobatik: [Anmälan av Sigfrid Leijonhufvuds "Vad har de i EU att göra", Forum för EU-debatt, 2014.]2014Ingår i: politiken.se, ISSN 1651-0879, nr 19; 6 majArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 150.
  Andersson, Christian
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Populism eller EU-skepticism?: [Anmälan av Timbro-rapporten "Vinner populisterna Europaparlamentsvalet?", Stockholm, 2014]2014Ingår i: politiken.se, ISSN 1651-0879, nr 12; 19 marsArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
1234567 101 - 150 av 3606
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf