sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 57
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adler, Pernilla
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Jilg, Joanna
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Den vuxna i rummet styr barnens välbefinnande: En kvalitativ studie om hur relationer mellan fritidshemslärare och elever påverkar elevernas välbefinnande2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie är inom det fritidspedagogiska området och syftet är att undersöka fritidshemslärares syn på om det finns ett samband mellan sina relationer till eleverna och deras välbefinnande. Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan goda relationer och elevernas välbefinnande. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat sex behöriga lärare i fritidshem från tre olika skolor i Stockholmsområdet för att ta reda på hur de konkret arbetar med elevernas välbefinnande och deras syn på relationer. Intervjuerna har varit kvalitativa med hög grad av strukturering. Undersökningen visade att fritidshemslärarna ser ett samband mellan det relationsskapande arbetet och elevernas välbefinnande men att de upplever elevgruppernas storlek som en utmaning, som påverkar arbetet med relationerna. Därefter har resultatet analyserats utifrån Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang, som innehåller tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Avslutningsvis diskuteras studien i förhållande till tidigare forskning, vald metod, förslag till fortsatt forskning samt hur studien kan bidra till professionsutvecklingen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahmad, Bawan
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Hermez, Roni
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Kritiskt tänkande hos elevers användning av sociala medier och hur det påverkar deras ideal och normer: En kvalitativ studie av hur fritidshemslärare arbetar med elevers kritiska tänkande om sociala medier2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utforska hur anställda inom fritidshem arbetar med elevers kritiska tänkande kring ideal och normer som synliggörs via sociala medier och hur de resonerar sinsemellan samt med eleverna kring detta fenomen. Vi riktar in oss speciellt mot sociala medier, hur det används av elever, vilka för och nackdelar det kan bringa, hur fritidshemmet arbetar med det, hur ideal och normer framhävs av unga användare av sociala medier samt hur det kritiska tänkandet används. Vi använder oss av en kvalitativ metod där vi besöker tre skolor för att inhämta vår empiri. Empirin består av fyra lärarintervjuer och nio elevintervjuer där endast sex av elevintervjuerna används i undersökningen. Forskning och resultat visar skillnader på exempelvis hur tjejer och killar använder sociala medier, hur fritidshemmet arbetar med att hitta strategier och förhållningssätt för användningen av sociala medier samt vilka för- och nackdelar sociala medier kan innebära för unga användare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  alsharfani, amal
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Politisk inverkan och historieämnets skildringar från 1970–19942023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur politiska dokument, betänkanden samt utlåtanden har påverkat läroplanen för gymnasieskolan från 1970–1994 och förändringen av historieämnet på gymnasieskolan från 1970–1994. Båda frågeställningar är förknippade med varandra för att komma till ett konkret resultat. I denna studie genomförs både granskning och tolkning av politiska dokument, dessutom en jämförelse av gymnasieskolans läroplan 1970 och 1994. Uppsatsens frågeställningar är: ”Hur har politiska beslut påverkat läroplanen för gymnasieskolan från 1970–1994?” Och ”Hur har historieämnet förändrats utifrån 1970 läroplan och 1994 läroplan i inriktning mot gymnasieskolan?” Uppsatsen är baserad på kvalitativa undersökningar utifrån politiska dokument och två läroplaner för gymnasieskolan, lgy70 och lpf94. Kvalitativ innehållsanalys används som metod där samling av data har utförts och analyserats, vilket leder till viktiga samband med relevant svar om politisk inverkan på läroplaner och historieämnets förändring.       För att uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna används läroplansteori och tidigare forskning. Studiens tidigare forskning har visat att fram till 1960-talet dominerades historieundervisningen av politisk historia. Under senare 1900-talet gick historiesynen från positivistisk syn till relativistisk syn. Under 1970 expanderades historievetenskapen och utvecklades utifrån flera discipliner så som bland annat ekonomisk historia, idéhistoria och demografisk historia. Historieämnet förändrats genom tiden och på detta sätt har även läroplaner blivit diskuterande.          Denna uppsats får liknande resultat som tidigare forskning av Hans Albin Larsson och Heléne Persson men den pekar även mot att både historieämnet och läroplaner har varit i konstant förändring och lgy70 och lpf94 kompletterar varandra. 

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Politisk inverkan och skildringar inom historieämnet
 • 4.
  Billsdotter Jonsson, Cecilia
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Idéhistoria.
  Kritisk broderikonst - nyhetsskildring och minnesarbete: Rufina Bazlovas politiska motnarrativ och omförhandlande av traditionella belarusiska textila symboler2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this MA thesis I want to examine if it is possible to be writing a historical narrative with other tools than words. Rufina Bazlova is a Belarusian textile artist, currently based in Prague, who is telling us her narrative about the falsified elections in Belarus held in August 2020. She does it using embroidery, strongly connected with traditional Belarusian symbols used in the crafts that has been an important source of belief in everyday life for women in Belarus since the early 11th century. What kind of narrative is the artist telling us? In what way can her embroidery be seen as cultural memories? I am using the methods formal analysis by Heinrich Wölfflin and iconography and iconology by Erwin Panofsky to explore the hidden meanings in five of Bazlovas embroidery pieces, Female solidarity, Parliament House, Streets of Belarus, Solidarity with Soligorsk and Run from a gun. They are all a part of the work of art named Belarusian Vyzyvanka. I am placing Bazlovas embroidery in the context of cultural memories by looking at them with the eyes of different researchers in the field of cultural memory studies. The thesis has a range from descripting the meaning of traditional textile symbols to implementing the methods of art history. I am continuing with placing the embroidery into the field of cultural memory studies and asking questions about freedom of speach and the political situation in Belarus today. I am looking back in the Belarusian history to find some of my answers and I am adding a transnational perspective to my examination.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Bogumił, Zuzanna
  et al.
  Polish Academy of Sciences, Poland.
  Yurchuk, YuliyaSödertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia. Umeå University, Sweden.
  Memory and Religion from a Postsecular Perspective2022Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The book argues that religion is a system of significant meanings that have an impact on other systems and spheres of social life, including cultural memory.

  The editors call for a postsecular turn in memory studies which would provide a more reflective and meaningful approach to the constant interplay between the religious and the secular. This opens up new perspectives on the intersection of memory and religion and helps memory scholars become more aware of the religious roots of the language they are using in their studies of memory. By drawing on examples from different parts of the world, the contributors to this volume explain how the interactions between the religious and the secular produce new memory forms and content in the heterogenous societies of the present-day world. These analyzed cases demonstrate that religion has a significant impact on cultural memory, family memory and the contemporary politics of history in secularized societies. At the same time, politics, grassroots movements and different secular agents and processes have so much influence on the formation of memory by religious actors that even religious, ecclesiastic and confessional memories are affected by the secular.

 • 6. Boström, Hanna
  #Historia: Metadata som resurs i historieforskning2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under 2000-talet har det producerats och spridits mängder av betydande forskning som publicerats via databaser. En betydelsefull länk i kunskapsspridningen utgörs av akademin som i dag står för den största andelen av vetenskapliga publikationer. I denna historiografiskt inriktade undersökning kartläggs och undersöks en del av svensk historieforskning och historieskrivning som ägt rum under 2000-talet. Den vetenskapliga disciplin som undersöks inom det humanistiska fältet är historievetenskapen, avgränsat till de resultat av forskning som studenter gjort runtom på de svenska universiteten och högskolorna, i ämnet historia. Källmaterialet består av studentuppsatser som publicerats i databasen Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA vilket i dag ses som det nationellt mest använda systemet för publikationsdata, med över 400 tusen publicerade fulltexter varav antal nedladdade uppgår över 53 miljoner gånger.

  Genom empiriska och teoretiska studier och bruket av både kvantitativa och kvalitativa metoder analyseras metadata, för att ge svar och resultat över frågan om vad studenter i det svenska utbildningssystemet, på universitet och högskolor skriver historia om under 2000-talet. För att få fram svar fungerade bibliometri som kunskapsområde och frågan om vilka nyckelord som dominerar och var de mest frekvent använda i taggningen (definitionerna) av forskningsresultaten ställdes. Delfrågan om hur bruket av nyckelord ser ut över tid användes för att få fram och se trend över resultat. Teoretiskt ramverk i undersökningen och läsning av de kvantitativa resultaten utgick från Kuhns teori om paradigm.

  Resultat visar att Genus, Historiebruk, Arkeologi, Historiemedvetande, Historiedidaktik, Identitet, Osteologi, Andra världskriget, Diskursanalys, Kalla kriget, Samer, Laborativ arkeologi och Utbildningshistoria utgör några ledande sakområden som studenterna skrivit historia om under 2000-talet. Resultat visar också att det nationella paradigmet är ledande för studenternas historieforskning, även om USA, Sovjetunionen, Jugoslavien, Japan, Finland, Sápmi och Israel förekommer frekvent. Avslutningsvis visade föreliggande undersökning att metadata kan användas som resurs i historieforskning samtidigt som det historiska perspektivet vidgas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Calvo, Ruben
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Kapitalisterna från Sovjetunionen: Svenska dagstidningars behandling av inflytesrika män från före detta Sovjetunionen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The usage of the word oligarch has been growing rapidly in Swedish newspapers since the fall of the Soviet Union. In this study, I will examine the way Swedish newspapers have been using the word, in what I asses as a biased way. 

     Previous research has shown that the word is applicable in a much wider space, and that other countries or parts of the world contains cases of oligarchs. The word oligarch is actually old, it comes from ancient Greece and its renowned philosophers, originally made up to describe when the power of a democracy lies in the hands of only a few. Today, it seems that the word has been heavily associated (almost exclusively), with Russian businessmen. Many whom made their fortune during the turmoil between the collapse of the Soviet Union and the republic of Russia switching from a communist economy to a capitalistic state.

     There lies certain power in actions, as so in words. To misinterpret, applicate or to use words and situations with the intention of self-advocacy could be dangerous, especially when done so by a force capable of influencing the minds of the masses. The words we use affect our way of interpreting things, in turn, how people interpret, think and conversate about topics and such are called discourse. Critical discourse analysis works as a theory, or method to critically examine the ways that we discuss about these so-called discourses, and how the debate about the topics develop in our society.

     Ultimately, by looking into the way three big and influential Swedish newspapers reported on the topic of oligarchs for almost thirty years, we will see how the discourse of the oligarchs develop. This study will work as an insight into the actual discourse and shed light on how institutions such as our news reporting need to be consistently checked in order to be held accountable before their presentation. It is important as it affects the way that we think and interact with each other. Ultimately, from a historical perspective, active discourses like these are things that can put dirty stains on our history. Instead of keeping them alive, we should remind ourselves of our preconceptions, to avoid further alienation amongst people.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Horbyk, Roman
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap. Umeå universitet.
  Prymachenko, Yana
  Institute of history of Ukraine, National Academy of Science of Ukraine.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Shared history in shattered spaces: Mediatisation of historical scholarship in Ukraine and broader Eastern Europe2019Ingår i: Ideologies and Politics, ISSN 2227-6068, Vol. 3, nr 14, s. 129-146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article focuses on the increasing adoption of media logic and the corresponding change of habitus in the field of academic history in Eastern Europe, with a particular focus on Ukraine. Departing from both mediatisation theory and memory studies, authors consider a range of relevant phenomena from across the region, before considering in more depth the case of LikBez, a grassroot initiative of Ukrainian historians, aimed at debunking historical myths spread both inside and outside Ukraine. The amalgamation of historical knowledge and multiple media platforms to convey it, it is argued, ushers in the era of mediatisation of history. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Kas Touma, Lukas
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Sauma, Lilliana
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Inkludering av elever med ADHD på fritidshemmen: Hur fritidshemslärarna arbetar med inkludering och vilka utmaningar fritidshemslärarna upplever i sitt dagliga arbete2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på elever med ADHD på fritidshemmen. Syftet med studien är att undersöka hur fritidshemslärarna arbetar för att inkludera elever med ADHD på fritidshemmen och vilka utmaningar som fritidshemslärare upplever i sitt dagliga arbete. För att samla in data valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi utförde intervjuerna på två skolor i olika kommuner inom Stockholmsområdet där vi intervjuade tre fritidshemslärare från varsin skola. Vi valde två olika kommuner för att få en inblick i vilka likheter och skillnader som finns i arbetet med att inkludera elever med ADHD i undervisningen på fritidshemmet. Vid analysen av empirin vi gjort utgick vi från Vygotskijs teori samt de relationella och kategoriska perspektiven inom specialpedagogiken. Resultatet av studien visar att de olika kommunerna använder sig av liknande strategier för att inkludera elever med ADHD på fritidshemmet. De strategier de använder sig av är förberedelser, enskild introduktion, ge eleven en roll i undervisningen och inkludera eleven i planeringen av aktiviteten. Det som skiljer kommunerna åt är att den ena skolan arbetade med laminerat schema med hjälp av bildstöd samt stöd av fritidshemslärarens kroppsspråk. Resultatet av studien visar även på att de intervjuade fritidshemslärarna använder liknande strategier när de stöter på utmaningar med elever med ADHD. De förklarade vikten av att bemöta eleverna lågaffektivt och att låta eleven återhämta sig innan man kan prata om en konflikt som uppstått.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10. Kuzey, Mustafa
  et al.
  Yahia, Mattias
  Fritidshemslärarens syn på, roll i och arbetssätt för att motverka socialt utanförskap: En kvalitativ studie baserat på fritidshemslärarnas erfarenheter och perspektiv av socialt utanförskap inom fritidshemmet2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Socialt utanförskap är ett stort problem som förekommer inom fritidsverksamheten där tidigare forskning betonar vikten av sociala relationer, grupporienterade aktiviteter och samspel mellan eleverna. Fritidshemsläraren bör vara lyhörd och finnas till stöd för eleverna. Syftet grundar sig i fritidshemslärarnas syn, roll och åtgärder i förhållande till socialt utanförskap. Den teoretiska utgångspunkten är relationell pedagogik. Studien är kvalitativ och utgår ifrån kvalitativa intervjuer och semi-strukturerade observationer. Resultatet presenteras genom tre olika huvudteman kopplat till de teoretiska begreppen där det empiriska materialet visar på olika synsätt och åtgärder som tas för att motverka socialt utanförskap. Diskussionen visar samband mellan resultaten från det insamlade materialet med tidigare forskning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Malitska, Julia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Podolian, Olena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Revolutions and their aftermath: A year after Euromaidan2015Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. 8, nr 1-2, s. 34-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 12.
  Malmstedt, Marcus
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia. Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Den koloniala erfarenheten i svenska och danska läroböcker: Tysthet eller imperium, rasism eller vänner: En kvalitativ läromedelsanalys med utgångspunkt i hermeneutiken och den komparativa metoden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose ofthis study is to examine how Sweden and Denmark explain their colonial experience in textbooks. A comparison will be made between Sweden’s colonization of Sápmi and treatment of Samer, and Denmark’s colonization of Greenland and treatment of Innuits. To conduct this study a comparative method was utilized, as well as hermeneutic theory which was used to try to understand how the countries explain their colonial experience. The theory applied for this topic was selective traditions in a textbook perspective. The results show that Sweden tones down their colonial experience, and the textbooks differ a lot in (if) and (how) they mention Sweden’s experience. The colonization of Sápmi is toned down as well as the treatment of Samer in books written before the new curriculum. The textbooks written after the new curriculum present a less toned down version of Sweden ́s treatment of Samer. This change is due to changes in society, as Samer have gained a lot more rights in Swedish society, which can be seen in Swedish textbooks. Denmark does not hide their colonial experiences, and the books also have more consensus in their description of Denmark’s colonial experience. The books before the new curriculum describe Denmark’s colonial experience as proof of the greatness of Denmark’s past. The books after the new curriculum describe Denmark’s colonial experience in the perspective of slave trade. Slave trade was one of the 29 canon points that entered the Danish curriculum, which could have influenced the Danish textbooks. Denmark’s textbooks often describe Denmark as a “good” colonial country, and the textbooks do not describe the treatment of Innuits, which could be explained by that, Denmark’s treatment of Innuits does not match with Denmark’s national image.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Marklund, Jakob
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Saygin, Kaan
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Skolans basämnen inom fritidshemmet: Vad säger lärarna?2023Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study focuses on how different after-school centers in Stockholm work with the school's basic subjects, Swedish, mathematics and English, within their activities, as well as how the after-school teachers view it. The study was done using a qualitative method and semistructured interviews with four different after-school teachers from four different schools. The schools are strategically selected using statistics from the Swedish National Agency for Education based on students in year 3 and their results in the national exams from the school year 2022. The purpose of the study was to check how different after-school teachers view working with the school's basic subjects in the after-school center and how they do it. The study's previous research highlights relevant phenomena that can be linked to the study. Among other things, the previous research deals with how collaboration takes place on the class teacher's terms, how the after-school environment can affect students, and how after- school teachers today can be considered difficult. The results from the interviews showed that all four teachers value the work highly, but they have different approaches that are both similar and different from each other. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Minchenia, Alena
  et al.
  Lund University.
  Törnquist Plewa, Barbara
  Lund University.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Humour as a Mode of Hegemonic Control: Comic Representations of Belarusian and Ukrainian Leaders in Official Russian Media2018Ingår i: Cultural and Political Imaginaries in Putin’s Russia / [ed] Niklas Bernsand and Barbara Törnquist-Plewa, Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, 2018, s. 211-231Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Nummelin Carlberg, Karl Stellan
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Idéhistoria.
  Baltutlämningen och Suveränitet: Maktkampen mellan Regeringen, Riksdagen och Pressen om de Internerade Balterna 1945-19462023Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper explores the Swedish extradition of Balts who fought for the Axis powers in the Baltic eastern front during World War II. While previous research has focused on the fate of the detained, this study examines the political crisis that ensued from the extradition process. By employing a perspective of sovereignty, the study investigates the power struggle between the government, the Swedish press, and the parliament.

   

  The theoretical framework of domestic sovereignty is utilised to analyse the power dynamics involved in the extradition. Drawing upon classical political thinkers, this study defines domestic sovereignty as the exclusive concentration of power within a central authority, without power-sharing among various entities. This concept differs from Westphalian sovereignty, where a central authority is independent from other sovereign states within its territory.

   

  Through the lens of domestic sovereignty, this paper addresses two key questions. Firstly, it demonstrates that the prolonged and intensified extradition process resulted from the government's diminished ability to uphold domestic sovereignty. The press exerted influence over both the government and parliament, thereby creating a shared power structure. Secondly, the investigation suggests that the government proceeded with the extradition when it successfully reclaimed domestic sovereignty and reasserted itself as the sole authority.

   

  To enhance the analysis, a critical discourse analysis is employed. This approach identifies the press as an influential agent capable of shaping public opinion and constituting discourse, rather than merely reflecting it. In this case, the press is recognised as a powerful actor engaged in a struggle for influence. The analysis incorporates text materials from four sources: newspaper articles covering the extradition, An interpellation in the Swedish parliament, documents from the foreign affairs committee of the parliament and government, and the diaries and notes of Swedish foreign minister Östen Undén.

   

  Furthermore, the study investigates the parallels between domestic sovereignty and Westphalian sovereignty. As the government faced pressure from the Soviet Union, its Westphalian sovereignty was challenged, leading to it reclaiming its domestic sovereignty. This finding highlights the interconnectedness between these two forms of sovereignty in the context of the Swedish extradition of Balts during World War II.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Stolt, Erik
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Vad betyder källkritik i ett skolsammanhang?: En diskursanalys av nyhetsmediers framställning av källkritik inom skolan och historieämnets roll inom detta2022Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom tillämpandet av en kvalitativ diskursanalys och ett medieteoretiskt perspektiv förstå historieämnets plats i den allmänna mediediskursen om källkritik. Studiens material består av tidningsartiklar från svenska dagstidningar publicerade mellan 2010–2022 som berör ämnet källkritik i samband med skola. Dessa artiklar presenteras sedan tematiskt utefter de teman som är framträdande i artiklarna. Studiens huvudsakliga resultat visar att nyhetsmediernas bild av källkritik främst är kopplat mot samhällets digitalisering och att historieämnets roll hamnar i skymundan vid kunskapsförmedling kring källkritik. Historieämnets nämns ett antal gånger men fungerar då snarare som en bisats till digitaliseringen. Resultatet går således delvis i linje med skolans styrdokument där källkritiken ofta kopplas mot just digitaliseringen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Taha, Hena
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  HBTQ+ i historieundervisningen: En kvalitativ intervjustudie om hur historielärare på gymnasiet inkluderar hbtq+ och dess historia i deras historieundervisning2022Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It is certainly important for the Swedish school to prepare students for the adult world. It iscertainty a priority according to our curriculum, once students graduate, they should behaving democratic principles which includes an understanding and respecting all humankind, regardless of ethnicity, religion, and sexuality. For this to be achieved, the Swedish teachingin schools must incorporate teaching contents which allows students to understand socialstructures and norms that underlies in society that causes inequality. Such contents should bemore about racism, sexism and for this research primarily focus, homophobia. Often within subjects, LGBT+ has been invisible in Swedish teaching which causes students to be rather ignorant to their surroundings. Therefore, it is crucial and necessary to teach especially in the subject history for upper secondary schools. Hence, the fact that history contributes to shaping students’ identity. Thus, this research investigates how history teachers includes the LGBTQ+ in their history teaching. It is also in this study’s interest to analyze how heteronormativity underlies in teachers teaching ability in relation to history teaching. To research this matter, the method for this study is a qualitive method which has collected data in form of interviews from seven different teachers and different schools. The chosen theory was queer theory as the study primarily focuses on how sexuality is conceptualized and understood by teachers aswell as their reflection on heteronormativity. The result of the findings was that none of the teachers had taught about LGBTQ+ in history but simultaneously showed a great amount of interest in doing so near the future. However, the teachers expressed some uncertainty in how LGBTQ+ could be taught in a more practical sense. According to the teachers, this uncertainty that was an obstacle they needed to overcome, had many factors. Among the factors were that the teachers were uneducated in the history of LGBTQ+, time seemed to be against them and there are no proper teaching materials which the teachers can confine in. This gap has also caused teachers to be unprepared for conflicts in the classroom related toLGBTIQ+-questions. This finding shows that both the academic world along with the teaching programs must educate teacher students about such important matters for them to be prepared once their careers begin.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Törnquist-Plewa, Barbara
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Memory politics in contemporary Ukraine: Reflections from the postcolonial perspective2019Ingår i: Memory Studies, ISSN 1750-6980, E-ISSN 1750-6999, Vol. 12, nr 6, s. 699-720Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Reporting from the events of the so-called ‘Euro-revolution’ in Ukraine 2013–2014, the Western media were prompt to point out the excessive use of national symbols, including those connected with the memory of the Ukrainian nationalist organizations ‘OUN’ and ‘UPA’, which for some periods of time had cooperated with Nazi Germany and were involved in the killing of civilians. By using a postcolonial perspective, the article aims to explain this phenomenon, as well as a number of other elements of the politics of memory in contemporary Ukraine, such as the so-called ‘Decommunization Laws’ adopted in 2015. Special attention is paid to Frantz Fanon’s idea of ‘anticolonial nationalism’ and Homi Bhabha’s idea of hybridity and their realization in Ukraine.

 • 19.
  Umland, Andreas
  et al.
  Institute for Euro‐Atlantic Cooperation, Kyiv, Ukraine.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Introduction: The Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) in Post‐Soviet Ukrainian Memory Politics, Public Debates, and Foreign Affairs2017Ingår i: Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, ISSN 2364-5334, Vol. 3, nr 2, s. 115-128Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 20.
  Voronova, Liudmila
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Challenges of ongoing conflict research: Transdisciplinary ethnography in post-2014 Ukraine2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The transdisciplinary collaborative project “Propaganda and management of information in the Ukraine-Russia conflict” that the authors are a part of, focuses on the Ukrainian media and uses ethnography as its primary methodology. We have been interviewing various actors involved in production of information flows in the post-2014 Ukraine: journalists, media and security experts, historians, PR-managers etc. What most of the informants pointed to was the recent shift in their perception of their role in the changes that the country is going through: they highlight their roles as activists and change agents in the society. Coming from different research fields (history and media and communication studies), we have been reflecting upon the tension between our striving at academic neutrality and the different disciplinary approaches, as well as unavoidable emotional involvement in the subject we scrutinize. 

  The paper is based on auto-ethnography wherein we reflect on the challenges the researchers face when conducting ethnographic research on activists and dealing with such sensitive issues as information warfare and armed conflict. This becomes especially problematic when scholars come from the countries involved in the conflict, Ukraine and Russia. How do our feelings of guilt, shame, anger, affection, attachment, love, interact with our professional goals and with our dealing with the material? How do they influence our interaction with the informants and each other? And how can we empower our informants, while remaining in the framework of academic research?

  This analysis contributes to the ethnographic studies on crisis and post-crisis societies. It continues the discussion about the role of emotions in ethnographic research, where we compare our experiences of ethical dilemmas, inspired by, e.g., Hoffmann (2007). Although this issue, in the context of Ukraine, has been partly addressed (e.g., Malyutina 2017),such an auto-ethnographic, self-reflexive work is rare in the Western scholarship that largely applies quantitative methods and focuses on the content, not people’s experiences.

 • 21.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  A symphony of voices on Euromaidan: Ukraine as a subject of history2015Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. VIII, nr 3-4, s. 123-124Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia. Umeå University, Sweden.
  Building a patrimonial Church: How the Orthodox Churches in Ukraine use the past2022Ingår i: Memory and Religion from a Postsecular Perspective / [ed] Zuzanna Bogumił; Yuliya Yurchuk, London: Routledge, 2022Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Centenary (Ukraine)2020Ingår i: 1914-1918-online: International Encyclopedia of the First World War / [ed] Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer & Bill Nasson, Berlin: Freie Universität Berlin , 2020Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Ukraine, commemorations of the centennial of the First World War were sporadic and mainly had a grassroots character. There were no large-scale state-organized events and regional authorities were not interested in or had no resources for implementing the state’s recommendation to organize commemorations. The main remembrance of the First World War was undertaken by academic historians.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  De-canonization of the Soviet past: Abject, kitsch, and memory2023Ingår i: De-Commemoration: Removing Statues and Renaming Places / [ed] Sarah Gensburger; Jenny Wüstenberg, Berghahn Books, 2023, s. 106-113Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  From Subversive Memory to the Cult of Heroes: The Memory of the OUN and UPA in the Case of Hurby Battle Commemoration2021Ingår i: The Political Cult of the Dead in Ukraine: Traditions and Dimensions from the First World War to Today / [ed] Guido Hausmann; Iryna Sklokina, Göttingen: V&R Unipress, 2021, s. 155-174Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Gender and Patriotic Education: Populist Discourses and the Post-Colonial Condition in School Media2021Ingår i: The Politics of Authenticity and Populist Discourses: Media and Education in Brazil, India and Ukraine / [ed] Christoph Kohl; Barbara Christophe; Heike Liebau; Achim Saupe, Cham: Palgrave Macmillan, 2021, s. 219-240Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 27.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES). Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Global Symbols and Local Meanings: The “Day of Victory” after Euromaidan2017Ingår i: Transnational Ukraine?: Networks and Ties that Influence(d) contemporary Ukraine / [ed] Timm Beichelt and Susann Worschech, Ibidem-Verlag, 2017, s. 89-114Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 28.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Historians as Activists: History Writing in Times of War. The Case of Ukraine in 2014–20182021Ingår i: Nationalities Papers, ISSN 0090-5992, E-ISSN 1465-3923, Vol. 49, nr 4, s. 691-709Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article elucidates the role of historians in times of war and the peculiarities of popular history narratives written by historians who became activists. The article focuses on historians who call themselves “Likbez. Historical Front.” This cohort gave rise to a new professional species—activist historians—who are different from so called memorians or propagandists, who work in service of authorities. Likbez historians tried to use their power to influence and promote their activist agenda not only in the realm of memory and history but also in reformation of state institutions. I argue that for Likbez historians, securitization of the past is the main strategy employed for producing historical knowledge. Historians’ work is a part of postcolonizing process observed in Ukrainian society since the Maidan protests. As the analysis shows, popular history narratives written with an open activist agenda are a result of many compromises made by scholars in the intersection of several factors: professional ambitions, political and civic aims, social and political context, popular expectations, and market environment. In line with the increased attention to agency in memory studies, this article demonstrates that historians have a much more nuanced relation to power than straightforward opposition or co-option.

 • 29.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Introduction. Religion in Ukraine: political and historical entanglements2020Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. XIII, nr 2-3, s. 69-73Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Memories of the War-Time Nationalist Movement during the Orange Revolution (2004) and the Euromaidan (2014): Similarities, Differences, and Purposes of the Use of the Past in the Turbulent Times of the Present2019Ingår i: World War II Re-explored Some New Millennium Studies in the History of the Global Conflict / [ed] Jarosław Suchoples, Stephanie James and Barbara Törnquist-Plewa, Berlin: Peter Lang Publishing Group, 2019, s. 411-430Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter analyses how the memory of the war-time nationalist movement represented by the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and its military arm the Ukrainian Insurgent Army (UPA) was used in the Ukraine during the most turbulent moments of its recent history, the Orange Revolution in 2004 and the Euromaidan in 2013/2014. It shows how in 2004 the memory of the OUN and UPA was used with propaganda intent in the election campaign which resulted in fraud, and consequently led to mass protests. During the Euromaidan, the memory of these organizations was used primarily as a symbol of radicalism and revolution. Furthermore, it is argued that constant insecurity about the end of the ‘struggle for independence,’ i.e. fear that independence can be lost again, strengthened adherence to the heroic memory of OUN and UPA for both the political right and the political center. In this way, the heroic memory of the OUN and UPA presented a means to existential security. In this usage, this memory is full of ‘factual’ drawbacks as it neglects, ignores, and circumvents historical evidence about the atrocities committed by the OUN and UPA.

 • 31.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Memory and history in Ukraine after the Euromaidan2018Ingår i: ZOiS Spotlight, artikel-id 24Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  After the Euromaidan, some of the most visible changes in Ukraine took place in the areas of history and memory politics. As result of decommunisation laws, over 50,000 places have been renamed. This exemplifies the continued tendency in Ukraine to treat the past as a matter of national security.

 • 32.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS). Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Historia.
  Memory of the Past and Memory for the Future: History on the Crossroads of Nation-building2011Ingår i: Current Issues in European Cultural Studies, June 15–17, Norrköping, Sweden 2011, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2011, s. 133-145Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The paper focuses on the nationalisation of history and changes in memory politics of Ukraine after the dissolution of the Soviet Union. The questions of history re-writing and re-evaluating is endemic to transitional societies. The very possibility to approach certain events is a direct consequence of freedom of speech that followed the disintegration of the socialist bloc. As a case study the paper scrutinizes new conceptualisations and interpretations of history of the WWII with a special focus on Ukrainian nationalist movements that acted in Western Ukraine in 1929-1956: the Organization of Ukrainian Nationalists and Ukrainian Insurgent Army. There have been constant attempts to place the heroic narrative about these movements into the core of a national history, yet this narrative failed to cross the invisible walls within Ukraine and the narrative purposed for the whole nation remains regional in its significance. The paper is to fill the gap in an existing debate and to show how complex the memory work is in the modern world. A lot of interferences on international, regional, and local levels make the representational take-over of a state-sanctioned view on history more difficult and complex. While the facts about the above-mentioned movements and their leaders were silenced and misrepresented under the Soviet rule, there are traces of new mythologization of these movements nowadays. This study analyzes politics of history in the post-soviet Ukraine as it is realized through erection of new monuments.

 • 33.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Monuments as Reminders and Triggers: A contemporary comparison between memory work in Ukraine and US2017Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. X, nr 3, s. 12-17Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There are parallels in discussions about monuments in Ukraine and the USA. The reminder of the Soviet past (or in the American context, of the Confederacy) is an abject that is difficult to assimilate. On the one hand, the abject is our unwillingness to see the past and accept it; on the other hand, for those who associate themselves with this past, this is the threat of castration because through the negation of a given past a certain group is cast out from the space of representation. That is why it is questionable whether a monument can be inclusive at all. Which memory does the monument recall? Which past is castrated when a new monument is built? Which groups are fighting for recognition and representation? Which groups lose this right? These questions confront researchers and memory workers and are discussed in this essay.

 • 34.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Monuments, Collective Memory and Nation-Building2016Ingår i: Baltic Worlds In-house edition, s. 45-46Artikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Movers and Shakers of Soviet Ukrainian culture in the 1920s–1930s, “Beau Monde on Empire’s Edge. State and Stage in Soviet Ukraine”, Mayhill C. Fowler, University of Toronto Press, 20172018Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. 2-3, s. 118-119Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia, Historia. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Nexus Between Cultural Trauma, Collected Memories and Social Trust: a Glass Half-Full, Half-Empty or Shattered. A case of the post-1991 Ukraine.2012Ingår i: Painful Pasts and Useful Memories, Remembering and forgetting in Europe / [ed] Barbara Törnquist-Plewa and Niklas Bernsand, Lund: Centre for European studies (CFE) at Lund university , 2012, s. 73-89Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 37.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Proshloe pod pritselom amnesii: pamiat ob OUN i UPA v Volynskom regione na primere pamiatnika Klymu Savuru2016Ingår i: Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры, Vol. 14, nr 2, s. 87-101Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [ru]

  В этой статье я подхожу к вопросу памяти об Организации Украинских Нацио- налистов и Украинской Повстанческой Армии (ОУН и УПА соответственно) в региональной перспективе. На примере одного конкретного случая построения памятника одному из командиров УПА – Климу Савуру – прослеживается, как героическая память об ОУН и УПА устанавливалась в Ровенской области. Эта область входит в один исторический регион – Волынь. Именно здесь сформиро- вались первые группы УПА в 1942 году, а также именно на Волыни произошли самые трагические события в истории УПА – убийства польского населения в 1943 году, которые потом перенеслись на Галичину. Я не рассматриваю историю самого украинско-польского конфликта (заинтересованный читатель может обра- титься к цитированной ниже литературе), а то, как история ОУН и УПА входила в культуру памяти региона, начиная с 1991 года. Памятник Климу Савуру – пример того, как место и форма памяти могут быть основаны больше на амнезии, чем на воспоминании. Как мы увидим, через про- цесс мифологизации его биографии почти все исторические факты о личности командира УПА исчезли. Единственная характеристика, на которой основывает- ся коммеморация – это архетип, который выражает ценности и интересы деяте- лей, которые занимались строительством памятника и продвижением героиче- ской формы памяти об ОУН и УПА. Такая мифологизация позволила проводить политику памяти через призывы к исторической справедливости, забывая при этом о тех несправедливостях, которые произошли под командованием этой исторической личности.

  Ladda ner (pdf)
  bilaga
 • 38.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Reclaiming the Past, Confronting the Past: OUN-UPA Memory Politics and Nation-Building in Ukraine (1991-2016)2017Ingår i: War and Memory in Russia, Ukraine, and Belarus / [ed] Julie Fedor, Markku Kangaspuro, Jussi Lassila, Tatiana Zhurzhenko,, Cham: Palgrave Macmillan, 2017, s. 107-137Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 39.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Red Carnations on Victory Day and Military Marches on UPA Day?: Remembered History of WWII in Ukraine2016Ingår i: Disputed Memory: Emotions and Memory Politics in Central, Eastern and South-Eastern Europe / [ed] Sindbæk Andersen, Tea & Törnquist-Plewa, Barbara, Boston: Walter de Gruyter, 2016, s. 227-246Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 40.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Religion and Memory Entwined: The Role of Religious Groups in Holocaust Remembering. The Case of Ukraine2019Ingår i: Memory Studies Association, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In religious studies there is a rich discussion on how social memory can be used for understanding social dimension of religion, how religious communities are constructed through memory, how religions remember, so to say (Hervieu-Leger 2000; Assmann 2006). In my presentation, I want to discuss how religion can be used for better understanding of how social remembrance functions.

  Based on the analysis of interviews, participant observations, and published sources I want to see how different religious groups – Jewish, Christian (Orthodox and Catholic), Protestant – work for establishing the remembrance of the Holocaust in Ukraine. I want to see what it means for each of the group to engage in the memory work, what this participation brings for shaping the memory as well as for self-understanding and functioning of the group. My empirical material shows that religion opens the ways for building trans- and inter-national memory networks. These networks actively engage in local contexts and through a process of negotiations and adjustments create memory projects that reflect both global and local features. More concretely, I was tracing the work of Jewish memory actors from the USA and Protestant memory actors from Germany who worked on the projects of Holocaust remembrance in Ukraine. In these concrete cases, I was also looking into how local Jewish, Christian and Protestant communities were engaged in this work.

   

 • 41.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Religion, Expression, and Patriotism in Russia: Essays on Post-Soviet Society and the State2020Ingår i: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 34, s. 83-85Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Många forskare skriver om en »conservative turn» – ett konservativt skifte – som den viktigaste förändringen i Rysslands inrikes- och utrikespolitik sedan 2000. Detta skifte karakteriseras av en negativ inställning mot utländskt inflytande och en strategi inriktad på att bevara den egna identiteten som betraktas som en motsats till andra länder, särskilt i västvärlden. En av de främsta aktörerna i detta konservativa skifte är den ryska ortodoxa kyrkan, som inte bara försöker öka den ortodoxa kyrkans ställning som en viktig del av den »ryska» identiteten i Ryssland utan också sprider sina konservativa värderingar under benämningen »ryska värderingar» utanför Ryssland, särskilt i de länder där den ortodoxa tron är starkast. I detta sammanhang är den kristna ortodoxa tron en viktig del som skiljer de ryska värderingar man propagerar för från övriga värderingar. Konservativa värderingar som sprids av den ryska ortodoxa kyrkan påverkar för övrigt lagstiftningen vad beträffar handlingar som kan kränka »troendes känslor». Till följd av det formas dagens ryska kulturpolitik i stor utsträckning av inflytandet från de konservativa värderingar som stöds av både kyrkan och staten

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS). Stockholms universitet.
  Reordering of Meaningful Worlds: Memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Post-Soviet Ukraine2014Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  After the collapse of the Soviet Union, Ukrainian society faced a new reality. The new reality involved consolidation and transformation of collective identities. The reinvigoration of national identity led to a change in the emphasis on how the past was dealt with – many things which were regarded as negative by the Soviet regime became presented as positive in independent Ukraine. The war-time nationalist movement, represented by the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and the Ukrainian Insurgent Army (UPA), became one of the re-configured themes of history.

  While most of the studies of memory of the OUN and UPA concentrated on the use of the history of the OUN and UPA by nationalist parties, this study goes beyond the analysis of such use of history and scrutinizes the meaning of this history in nation- and state-building processes in relation to memory work realized on the small-scale regional and local levels with the main focus on Rivne and Rivne oblast’. Moreover, this book focusses not only on the “producers” of memory, but also on the “consumers” of memory, the area which is largely understudied in the field of memory studies. In the book the main emphasis is put on monuments which are regarded as catalysts and symptoms of memory.

  The present study showed that the OUN and UPA are used more as the metaphors of the anti-Soviet and anti-communist struggle for independence than as historical entities. This past is largely mythologized. Functioning as a myth the memory of the OUN and UPA obliterates difficult knowledge that the historical research reveals on the questionable activities and ideology of those organizations. As a result, the past of the OUN and UPA is re-imagined, re-filled with new meanings so that it is used along even with the democratic and pro-European claims in the present. It was especially well-observed during the Orange Revolution in 2004 and during the Euromaidan in 2013-2014, when the European Union’s flags were seen next to the OUN’s red-and-black flags or when the pro-European slogans were proclaimed alongside the OUN and UPA slogans.

  At the same time, the results demonstrated an intricate complexity of memory work shaped by intensive dynamics of private and public, grassroots and official, local and national encounters. Although there have been attempts made by political actors to draw a direct link between the national identity, political allegiances and proposed heroic version of memory, the study showed, that such attempts did not really work. In the pluralistic context the meanings are too fluid and adherence to one version of history does not preclude adherences to other versions of history which are presented as diametrically opposite in the political sphere. As result, on the recipients’ grassroots level, the memory reveals its amalgamated characteristics.

  Drawing on studies about post-colonial subjectivities and theories of remediation developed in memory studies, this book explores the changes in memory culture of contemporary Ukraine and examines the role of memory in producing new meanings under the rapidly changing conditions after the collapse of the Soviet Union up to 2014.

  The book contributes to the studies of memory culture in post-Communist countries as well as to the studies of society in contemporary Ukraine.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 43.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Review of the book: Andrew Wilson “Ukraine Crisis: What it Means for the West”, New Haven: Yale University Press, 2014, pp. 2362015Ingår i: Ukraina Moderna, ISSN 2078-659X, nr 22, s. 233-236Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Review of the book Böhler, Jochen. Civil War in Central Europe, 1918–1921: The Reconstruction of Poland. Oxford: Oxford University Press, 2018.2020Ingår i: Ukraina Moderna, ISSN 2078-659X, Vol. 29, s. 438-442Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  Review of the book: Serhy Yekelchyk. The Conflict in Ukraine. What Everyone Needs to Know (Oxford University Press, 2015)2017Ingår i: Ukraina Moderna, Vol. 24Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Review of the Book “Ukrainian Intelligentsia in Post-Soviet L'viv. Narratives, Identity, and Power” by Eleonora Narvselius2014Ingår i: Europe-Asia Studies, ISSN 0966-8136, E-ISSN 1465-3427, Vol. 66, nr 8, s. 1374-1375Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Review of the book “Warped Mourning: Stories of the Undead in the Land of the Unburied” by Alexander Etkind2013Ingår i: Ab Imperio: Theory and History of Nationalities and Nationalism in the post-Soviet Realm, ISSN 2166-4072, E-ISSN 2164-9731, Ab Imperio, Vol. 4, s. 249-253Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Idéhistoria.
  Strategic Uses of Nationalism and Ethnic Conflict: Interest and Identity in Russia and the Post-Soviet Space2023Ingår i: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, nr 37, s. 68-70Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia.
  The Memory of Taras Bul'ba-Borovets': A Regional Perspective on the Formation of the Founding Myth of the UPA2017Ingår i: Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, ISSN 2364-5334, Vol. 3, nr 2, s. 219-252Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 50.
  Yurchuk, Yuliya
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Historia. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES).
  Ukraine. Memory Nodes Loaded with Potential to Mobilize People2020Ingår i: Constructions and Instrumentalization of the Past: A Comparative Study on Memory Management in the Region / [ed] Ninna Mörner, Huddinge: Södertörns högskola, 2020, s. 94-105Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
12 1 - 50 av 57
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf