sh.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahrne, Göran
  et al.
  Papakostas, Apostolis
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology.
  Hur mycket kan man hoppas på globala rörelser?: om sociala rörelser och politiska partier2004In: Agoras årsbok, ISSN 1650-1926, p. 130-145Article in journal (Refereed)
 • 2. Aluoja, Anu
  et al.
  Leinsalu, Mall
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology. Södertörn University, Department of Society and History, SCOHOST (Stockholm Centre on Health of Societies in Transition).
  Shlik, Jakov
  Vasar, Veiko
  Luuk, Kersti
  Symptoms of depression in the Estonian population: prevalence, sociodemographic correlates and social adjustment2004In: Journal of Affective Disorders, ISSN 0165-0327, E-ISSN 1573-2517, Vol. 78, no 1, p. 27-35Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Axelsson, Christina
  Södertörn University College, Department of Society and History, Sociology.
  Vem ansvarar för vad?: En studie av tillväxtperspektivet i storstadsarbetet med fokus på Husby och Rågsved2004Report (Other academic)
 • 4.
  Ferlander, Sara
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology. University of Stirling, United Kingdom.
  E-learning, marginalised communities and social capital: A mixed method approach2004In: Researching Widening Access to Lifelong Learning: Issues and approaches in international research / [ed] Michael Osborne, Jim Gallacher, Beth Crossan, London: RoutledgeFalmer, 2004, p. 180-194Chapter in book (Refereed)
 • 5. Garsten, Christina
  et al.
  Jacobsson, KerstinSödertörn University College, Department of Society and History, Sociology.
  Learning to be employable: New agendas on work, responsibility, and learning in a globalizing world2004Collection (editor) (Other academic)
 • 6.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology.
  Den komplexa införlivningsprocessen - fallet Haninge: om makt och möjligheter i Storstadssatsningen2003Book (Other academic)
 • 7.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology.
  Organiseringen av Storstadssatsningen i Haninge: Jordbro - första året2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger en helhetsbild av storstadssatsningens första verksamhetsår i kommundelen Jordbro i Haninge. Storstadssatsningen är en nationell satsning för att bekämpa segregationsproblemet, som under 1990-talet förstärktes framför allt i storstäderna. Samtidigt är den en huvudsakligen kommunalt organiserad verksamhet med särskild statlig delfinansiering. Haninge är en av de sju kommuner som tecknade avtal med staten om att bryta segregationen. 126 miljoner kronor tilldelades kommunen att använda i olika riktade insatser i Jordbro under en treårsperiod (med tillåtelse att användas under en femårsperiod). Insatserna skulle uppfylla de centrala målen: bryta segregationen och öka tillväxten. Rapporten kartlägger det mönster som har formats av aktörerna i Jordbro vad gäller utformningen av den lokala strategin, uppbyggnaden av organisationen och förankringen av de uppsatta målen bland tjänstemän och invånare. Dessutom diskuteras särskilt de verksamhetsområden som har fått störst uppmärksamhet.

  Studien, som är baserad på officiella dokument, statistiska uppgifter, enkätsvar, intervjuer med tjänstemän, brukare och politiker samt fältobservationer, visar att det råder stort samförstånd mellan olika led i den kommunala organisationen. Samförståndet avser både relationerna inom den samordningsgrupp som planerar och styr verksamheterna, och mellan denna enhet och den politiska ledningen. Längre ner i den kommunala organisationen finns en grupp inflytelserika eldsjälar som, vid sidan av insatsledarna och de föreningsaktiva, för brukarnas talan inför de ledande tjänstemännen. Även i detta led fungerar samarbetet, framför allt med Jordbroprocessen, som är den samordnande enheten för storstadssatsningen. Samförståndet kan delvis förklaras av den kontinuitet som har funnits i administrationen av olika typer av satsningar i Jordbro. Flertalet av de ledande personerna i Jordbroprocessen och bland eldsjälarna har ett förflutet i Jordbroprojektet, en satsning som föregick storstadssatsningen. Dessutom tycks det råda en ganska stark uppslutning bland politiska partier i Haninge kommun kring de lokala målen för Jordbro. Trots att underifrånperspektivet i Jordbro mest tar sig uttryck i eldsjälarnas och de lokala tjänstemännens tolkning och förmedling av allmänhetens önskemål, och inte i någon utpräglat systematisk medverkan nerifrån, finns det ändå en strävan bland de ansvariga i Jordbroprocessen att med riktade insatser nå konkreta resultat i integrationsprocessen.

  Samförståndet har påverkat storstadssatsningen i Jordbro på minst två avgörande sätt. För det första har det underlättat för politikerna och tjänstemännen att komma överens om de lokala målen och om den profil insatserna i Jordbro skulle ha. För det andra har det underlättat för de operativa enheterna, med Samordningsgruppen i spetsen, att välja lämpliga insatser och att organisera verksamheten på ett effektivt och friktionsfritt sätt.

  Storstadssatsningen i Jordbro satsar på verksamheter som har goda uppväxtvillkor för barn och ungdom som sitt främsta syfte. Dessa insatser erhåller den största andelen av storstadsmedlen, 43 procent. I denna grupp är språkinsatser den största posten. På andra plats kommer arbetsmarknadsområdet som får 25 procent av den totala summan, och på tredje plats hamnar folkhälsan med 18 procent. Bland dessa tre insatsgrupper har insatser för barn och ungdomar den längsta livslängden. Drygt en fjärdedel av dessa insatser startades redan under Jordbroprojektets dagar. Detta visar att dessa insatser under längre tid har varit prioriterade.

  Insatserna för barn och ungdomar vänder sig till tre åldersgrupper. Det är tydligt att småbarnen är prioriterade; det finns flera resursstarka insatser för tidig språkutveckling i förskolan. För barn i grundskolan kompletteras språksatsningarna med kultur- och IT-satsningar, och för mellanstadieelever tillkommer fritidsverksamheter och andra stödåtgärder som underlättar ungdomarnas inträde i de vuxnas värld: demokratiprojekt, drogförebyggande åtgärder samt stöd för dem som hamnar i riskzon. Språk- och kulturinsatser syftar till att utveckla målgruppernas kunskapstillägnande och sociala integration. Därför är de riktade till alla skolor och inte enbart till dem som har en hög andel elever med invandrarbakgrund.

  På arbetsmarknadsområdet riktades insatserna under det första året mot framför allt två grupper. Kompetensverkstaden, en lokal arbetsförmedling med en övergripande samordningsroll för ett antal verksamheter, riktar sig främst till dem som av olika skäl har varit utanför den ordinarie arbetsmarknaden en längre tid. Bland insatserna som ingår i kompetensverkstaden märks Grundstenen, som är språkutbildning på ett otraditionellt sätt, och Jobbspåret, som syftar till att ge handledning till dem som på grund av språksvårigheter saknar sysselsättning. Den andra insatstypen är riktad till lågutbildade medelålders invandrare, med ganska dåliga språkkunskaper. Jordbros frestelse och Arbetslag 21 är två projekt av denna typen. Trots ansträngningar för att få dessa insatser att bli självförsörjande, tycks det som om de på ett eller annat sätt alltid kommer att behöva någon form av statligt eller kommunalt stöd.

  Funktionärerna inom storstadssatsningen i Jordbro betraktar flertalet av arbetsmarknadsinsatserna även som folkhälsoinsatser. Bristande tillfredsställelse med tillvaron i, eller utanför, arbetslivet ses som en viktig orsak till dålig hälsa, och långtidsarbetslöshet är den viktigaste källan till bristande tillfredsställelse. Denna grundinställning tycks motivera de flesta av arbetsmarknadsåtgärderna i Jordbro. Insatserna för bättre folkhälsa riktas också till hemmen. Familjer som har interna problem eller riskerar att hamna i kris är en viktig målgrupp. En del insatser, t.ex. Vem ser barnen?, avser att stödja barnen i konfliktfamiljer. Andra insatser syftar till att underlätta för familjer som behöver stöd. Familjecentralen är en sådan verksamhet, och fyller flera funktioner samtidigt. Den är en traditionell central, med barna- och mödravård, men rymmer också annan service, som en öppen förskola där familjer med nyfödda barn kan träffa varandra.

  De som medverkar i insatserna i Jordbro är benägna att lyfta fram metodutveckling och samverkan som två viktiga mål/arbetssätt. Det faktum att var tredje insats påbörjades under Jordbroprojektets tid och att hälften av insatserna är finansierade för en relativt lång period (tre år eller längre) tyder på att insatserna ses som processer och inte som projekt. De som fattat beslut om och leder verksamheten vill ge insatserna den tid de behöver för de idéer som ligger bakom dem ska utvecklas.

  Vad gäller samverkan framgår av svaren i frågeformulären att det har förekommit ett omfattande samarbete mellan framför allt andra kommunala enheter i Haninge och storstadssatsningens olika verksamheter. Dels har de kommunala enheterna det formella ansvaret för en stor majoritet av insatserna, dels agerar de som samarbetspartners. Bland kommunala enheter är förvaltningar den i särklass vanligaste typen av samarbetspartner följda av skolorna. Endast fem insatser har landstinget som formellt ansvarig. Föreningar innehar i mindre omfattning formellt ansvar för insatserna, men de är desto mer populära som samarbetspartners.

  Medan storstadssatsningen är i sitt andra verksamhetsår är diskussionerna i Haninge om möjligheten att införliva de mest lyckade insatserna i ordinarie kommunal verksamhet redan igång. Detta införlivande, som bland tjänstemän och politiker i Haninge kallas invecklingsprocessen, kräver bl.a. en ny, långsiktig finansieringsform. Dessutom innebär invecklingsprocessen även nya former för organisation och styrning, i de fall det rör sig om verksamheter som utmärks av en hög grad av samverkan mellan olika kommunala och statliga organ. I nästa utvärderingsrapport är det därför angeläget att problematisera denna process, som berör alla insatser som har som mål att ingå i kommunens ordinarie verksamhet.

 • 8.
  Hajighasemi, Ali
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology.
  The transformation of the Swedish welfare system: fact or fiction?: Globalisation, institutions and welfare state change in a social democratic regime2004 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  What happened to the once famous Swedish model? Since the economic crisis in the 1990s, prophecies of the imminent demise of the universal welfare state have been common. Cutbacks in social benefits and mass unemployment seem to confirm these prophecies.

  Ali Hajighasemi – a citizen of Sweden, with a Ph.D. from Durham University, UK, and a native of Iran – thinks differently. In this study he explores the role of social movements, demographic, economic and socio-cultural conditions, institutional change and "globalisation" in the transformation of the Swedish welfare state. Several programs were indeed recalibrated, and a policy of cost containment came to dominate social policy-making, independent of whether the government was center-left or center-right. Although the favourable conditions in the decades of World War II no longer obtain, the downsizing of the welfare programs has basically followed an egalitarian and universal logic. There are cracks in the wall, but the Nordic welfare states have thus far survived and have shown themselves more resilient than most other social organizations in crisis.

  Social scientists and politicians alike will find this book highly relevant for their work.

  Download full text (pdf)
  The transformation of the Swedish welfare system: fact or fiction?
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 9.
  Leinsalu, Mall
  et al.
  Södertörn University, School of Sociology and Contemporary History, Sociology.
  Vågerö, Denny
  Södertörn University, Department of Society and History, SCOHOST (Stockholm Centre on Health of Societies in Transition). Södertörn University, Department of Society and History, Sociology.
  Kunst, Anton E
  Increasing ethnic differences in mortality in Estonia after the collapse of the Soviet Union2004In: Journal of Epidemiology and Community Health, ISSN 0143-005X, E-ISSN 1470-2738, Vol. 58, no 7, p. 583-589Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Political and economic upheaval, increasing poverty, and alcohol consumption can be considered the main underlying causes of the widening ethnic mortality gap.

 • 10.
  Mäkinen, Ilkka Henrik
  Södertörn University College, Department of Society and History, Sociology. Södertörn University College, Department of Society and History, SCOHOST (Stockholm Centre on Health of Societies in Transition).
  Suicide2004In: Policy Pathways to Health in the Russian Federation / [ed] MacKellar Landis, Andriouchina Elena, Horlacher David, Wien: International Institute for Applied Systems Analysis , 2004, p. 125-135Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Papakostas, Apostolis
  Södertörn University College, Department of Society and History, Sociology.
  Civilsamhällets rationaliseringar2004In: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, ISSN 0345-0333, Vol. 91, p. 19-45Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Papakostas, Apostolis
  Södertörn University College, Department of Society and History, Sociology.
  Nya förutsättningar för frivilligorganisationer.2004In: Den organiserade frivilligheten / [ed] Boström; Forssell; Jacobsson & Tamm-Hallström, Malmö: Liber , 2004, p. 52-71Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Reitan, Therese
  Södertörn University, Department of Society and History, Sociology.
  On the verge of EU-membership: Alcohol cultures in the Baltic Sea Region in a European perspective2004In: Contemporary Drug Problems, ISSN 0091-4509, E-ISSN 2163-1808, Vol. 31, no 2, p. 287-327Article in journal (Refereed)
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf