sh.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 109
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersen, Anna
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Etniskt diskriminerad i arbetslivet?: En fråga om trovärdighet2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Ayeb-Karlsson, Sonja Rosina
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Kärlekens spel och regler2006Student paper second term, 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie har varit att undersöka kärlekens spelregler och värderingar utifrån Judith Butlers tankar kring imiterandet av kön. Jag har valt att studera den kvinnliga och manliga diskursens verkan under kärleksspelets tidigaste fas. Materialet består utav fem skilda intervjuer utförda på två kvinnor och tre män, samtliga mellan 20 och 26 år gamla. I analysen har två tydligt uppdelade könsroller kunnat uttydas och en patriarkal makthierarki har uppenbarats. Jag började mitt arbete med större förhoppningar än vad resultatet kom att påvisa angående eventuella förändringar i genussystemet. Kärleksspelets strikta imiterande efter de kvinnliga och manliga könsrollerna kan dock fungera som ett stabiliserande utav dessa i en allt hastigare samhällsprocess.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Bachorz, Dominika
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Nytt land, nytt liv?: En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka de val, inslag och strategier som präglar nyanlända flyktingars vardag. För att kunna uppfylla syftet har fyra flyktingar intervjuats och uppsatsens disposition har strukturerats efter det som de upplevt som relevanta inslag i vardagen. Uppsatsens teoretiska ram är fenomenologisk, där fokus läggs på studiet av individers dagliga liv och den kunskap som styr utformningen av det. Materialet visar att informanterna trots skilda personligheter, olika förflutet och skild etnisk bakgrund skildrar vardagen på liknande sätt. De likartade upplevelserna visar på att tillvaron till stor del ordnas utifrån de valmöjligheter som samhället erbjuder och att utformandet av den personliga livsplanen struktureras efter dessa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Bengtsson, Cecilia
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Okunniga, svaga, förtryckta?: En etnologisk studie om hur muslimska kvinnor framställs i medierna och om hur de själva upplever beskrivningarna2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur muslimska kvinnor upplever mediernas nyhetsrapportering, vilka konsekvenser de mediala beskrivningarna får och hur de påverkas av mediebilden. Uppsatsen fäster även fokus på vilka stereotyper av muslimska kvinnor och invandrare som medierna använder sig av. Materialet består av intervjuer med 13 muslimska kvinnor samt tidigare medieforskning. Slutsatser är att intervjupersonerna och medie- forskningen menar att nyhetsrapporteringen visar en fördomsfull bild av muslimer där den muslimska kvinnan framställs som förtryckt och som ett offer. Samt att medierna ofta skriver om invandrare och muslimer i samband med negativa nyheter. Uppsatsens intervjuer visar att muslimska kvinnor bemöts diskriminerande och fördomsfullt i vardagen. De fördomar som orsakar detta kan skapas eller förstärkas av mediernas framställning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Bolin, Göran
  et al.
  Södertörn University, Institutionen för medier, konst och filosofi, Media and Communication Studies.
  Hammer, MonicaSödertörn University, School of Life Sciences.Kirsch, Frank-MichaelSödertörn University, School of Language and Culture, German language.Szrubka, WojciechSödertörn University, School of Political Science, Economics and Law, Political science.
  The challenge of the Baltic sea region: culture, ecosystems, democracy2005Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Since the collapse of the Soviet Union the Baltic Sea Region and Eastern Europe have attracted increasing interest from researchers from various disciplines. This book gathers researchers from the humanities, the social and natural sciences, who in their respective ways, and from a wide range of perspectives, attempt to come to grips with the challenges that the region poses for research.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 6.
  Bremer, Signe
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Under ytan: en etnologisk studie av nio transpersoners berättelser om vardagsverklighet i ett könsdikotomt samhälle2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa situationen för transpersoner i det svenska samhället, med fokus på hur normer om manligt och kvinnligt framstår i mina informanters berättelser om deras vardagsverklighet. Materialet består av nio djupintervjuer med transpersoner inom grupperna transvestism, transgenderism, transexualism och intergenderism.

  Utgången har visat på att en avgörande faktor i informanternas liv är huruvida de bedöms utifrån kulturella föreställningar om autencitet kopplat till kategorierna man/manligt och kvinna/kvinnligt. Flertalet informanter vittnar om osynlighet som en påtaglig problematik i vardagsverkligheten. Vilket är följden av omgivningens ständiga betraktande av ytan som den enda sanningen. Materialet har utöver detta visat på HBT- och RFSL-”världen” dels som ett alternativt rum för ickenormativa identiteter, och dels som en del av en verklighet där dominerande förståelser av manligt och kvinnligt på olika vis konstituerar verkligheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Ekholm, Maria
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Var är hemma och var är borta?: En etnologisk studie av assyriers/syrianers förhållande till hemlandet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar folkgruppen assyrier/syrianers upplevelser och erfarenheter av livet i diaspora i allmänhet och förhållande till hemlandet Turabdin i synnerhet. Fenomenet hemlandet utgör uppsatsens centrala tema. Vad betyder hemlandet och vad ges det för innebörd? Svaren på dessa frågor har jag funnit i de artiklar, insändare, reportage och dikter som jag studerat i tidskrifterna Hujådå och Bahro Suryoyo. Uppsatsens syfte är att belysa livet i diaspora och dess komplexitet utifrån assyriers/syrianers egna beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter av livet i Sverige. Upprätthållandet av hemlandet visar sig fylla både en politisk och en existentiell funktion. Hemlandet är diasporans fundament och sammanhållande länk. I min studie framgår det att man inte kan tala om en enda enad assyrisk/syriansk diaspora där samtliga medlemmar av folkgruppen upplever sin livssituation på ett likartat sätt, utan att det snarare handlar om flera olika diasporor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Garberding, Petra
  Södertörn University, School of Language and Culture, Ethnology.
  Kurt Atterberg och den förvånade propagandaministern: Hur identitet byggs med hjälp av det förflutna2005In: Bilder i kontrast: interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen 1933-1945 / [ed] Charlotta Brylla, Birgitta Almgren, Frank-Michael Kirsch, Aalborg: Institut für Sprache und internationale Kulturstudien, Univ. Aalborg , 2005, p. 295-318Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Garberding, Petra
  Södertörn University, School of Language and Culture, Ethnology.
  Musiken som ett nationalsocialistiskt redskap?: Kurt Atterberg och "Ständiger Rat für die internationale Zusammenarbeit der Komponisten"2006In: Fruktan, fascination, frändskap: Det svenska musiklivet och nazismen / [ed] Andersson, Greger / Geisler, Ursula, Malmö: Sekel Bokförlag, 2006, p. 87-116Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Grozdanov, Toni
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Säg mig vad du är: Balkan: En mediebaserad diskursanalys med fokus på relation och påverkan2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Gundersen, Amelie
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Un análisis de la traducción al español de "Aves Migratorias" de Marianne Fredriksson2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Hagström, Dana
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Värt att bevara?: En studie kring kulturbegreppen i skogsmiljö2004Student paper second term, 5 points / 7,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats fokuserar på människans subjektiva verklighetsuppfattning kring skogsmiljöer, utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Från olika aktörers livsvärldar har relationen till begrepp som natur, kultur, kulturmiljöer och kulturmiljövård studerats, liksom hur aktörernas förhållande till detta i sin tur påverkar vad som anses vara bevarandevärt. För att genomföra detta har intervjuer utförts med aktörer i anknytning med projektet Skog och Historia eller skogsbruk på såväl central, regional som lokal nivå. Utifrån detta har aktörernas begreppstolkningar interpreterats till att kulturen är den tolkning som var och en av aktörerna gör. Detta resulterar i att kulturbevarandet påverkas subjektivt, vilket i sin tur kan komma att påverka livsvärlden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Henriksson, Evalena
  et al.
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Wahab, Sherin
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Lindqvist, Maria
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Sådan hund sådan matte: En etnologisk studie om förmänskligandet av djur2006Student paper second term, 5 points / 7,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi studerar människans kärlek till djur i allmänhet och till hundar i synnerhet. En kärlek som tar sig många uttryck men som är kopplad till ett förmänskligande av hunden. Människan avlar och uppfostrar för att få den typ av hund hon vill ha. Det handlar om att ta kontroll över naturen och omforma den för att passa in i människans moderna samhälle. Djurens betydelse för människan är förändrat, från att ha varit objekt är djuren idag subjekt. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv är den rådande diskursen kring djur under förändring.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Holmberg, Daniel
  et al.
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Övling, Johanna
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Top Gay: En etnologisk studie av identitet, sexualitet och genus bland homosexuella män i höga positioner2006Student paper second term, 5 points / 7,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om homosexualitet bland män i höga positioner på statliga institutioner. Vi har intervjuat fyra homosexuella män varav tre är yrkesverksamma. Utifrån Bourdieus fältbegrepp har vi försökt förstå chefernas berättelser och försökt skildra vilka sociala koder som man på deras arbetsplatser måste förhålla sig till. Det har visat sig att homosexualitet inte utgjort något större problem för informanterna i deras yrkesliv. Detta kan enligt oss delvis förklaras med att bland annat rationalitet och tolerans utgör centrala aspekter i en normativ intellektuell diskurs som ställer krav på aktörerna inom fältet. Homofobi strider helt enkelt mot de värden som måste omhuldas för att fältet ska kunna upprätthållas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Johansson, Rikard
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Urban Exploration och jag: Meningsskapande på övergivna platser2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Urban Exploration går ut på att utforska övergivna platser. Uppsatsens syfte är att beskriva fenomenet och att diskutera det utifrån ett kulturarvs- och ungdomskulturperspektiv. För att kunna göra detta argumenterar jag, med utgångspunkt i litteraturstudier, för att Urban Exploration bör ses som ett uttryck för senmodernitet, med de särskilda förutsättningar för identitetsskapande och världsuppfattning som det innebär för individen. Som källmaterial har det Urban Exploration-utövarna själva skriver om sin verksamhet på olika Internetsidor använts. Min slutsats är att individen genom att fylla platsen med subjektiv mening skapar dels ett kulturarv, dels sig själv som ett politiskt och historiskt subjekt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Jonsson, Lina
  et al.
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  Pojan, Natalie
  Södertörn University College, School of Language and Culture.
  2006Student paper second term, 5 points / 7,5 hpStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Kella, Liz
  et al.
  Södertörn University College, School of Language and Culture, English language.
  Johannessen, Lene
  Scandinavian Contributions2005In: American Literary Scholarship, ISSN 0065-9142, E-ISSN 1527-2125, p. 511-520Article, review/survey (Other academic)
 • 18.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  Britt Marie Fridh-Haneson & Ingegerd Haglund (red.), Förbjuden frukt på kunskapens träd: Kvinnliga akademiker under 100 år2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 1 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  En helgjuten personlighet: om konstruktioner av manlighet i dödsrunor över näringslivets män2006In: Blad till Bladh: En vänbok till Christine våren 2006 / [ed] Monica Einarsson, Robert Sandberg, Kekke Stadin, Martin Wottle, Stockholm: Södertörns högskola , 2006, p. 157-166Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  I förhandling med historien: arkivsamlingarna vid SOFI, Nordiska museet och Statens Musiksamlingar2004In: Folkligt vetande: dialekt, flora, folkminnen : konferens till minne av Frans Bergvall, SVAR-huset Ramsele 10-12 juni 2003 / [ed] Tuuli Forsgren, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet , 2004, p. 22-35Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  Kvinnor skriver om kvinnor: Frågor, svar och tolkningar2005In: Frågelistan som källa och metod / [ed] Charlotte Hagström, Lena Marander-Eklund, Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 133-148Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Ann-Catrin Haglund, Anne-Marie Petersson & Inger Ström-Billing, Moderata pionjärer: Kvinnor i politiskt arbete 1900–20002005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 31 majArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Annika Ullman, Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 24 februariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 24.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Annika Ullman, Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna Ahlström 2004In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, Vol. 87, no 4, p. 237-239Article, book review (Other academic)
 • 25.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Asplund, Margareta m.fl. (red.), Björklinge förr och nu 2006 (Björklinge hembygdsförenings skriftserie)2006In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 29 juniArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Bengt af Klintberg, Glitterspray och 99 andra klintbergare2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 27 juniArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Boel Hackman, Boel Hackman om Elin Wägner2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 27 septemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Carin Holmberg, Det kallas manshat: en bok om feminism2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 30 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Catharina Ingelman-Sundberg, Forntida kvinnor: jägare, vikingahustru, prästinna2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 3 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Cecilia Hammarlund-Larsson, Bo G. Nilsson & Eva Silvén, Samhällsideal och framtidsbilder: perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 24 augustiArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Cecilia Torudd, I huvudet på en gammal hagga2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 6 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] David Courtwright, Vanans makt: drogernas historia och den moderna världens födelse2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 16 marsArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Ebbe Schön, Asa-Tors hammare: gudar och jättar i tro och tradition2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 9 majArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Elias Lönnroth, Vandraren: Reseberättelser från Karelen 1828–1842 2004In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, p. 195-197Article, book review (Other academic)
 • 35.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Eva Gullberg, Det välnärda barnet: föreställningar och politik i skolmåltidens historia2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 16 majArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Eva Åhrén Snickare, Döden, kroppen och moderniteten2004In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, Vol. 87, no 2, p. 112-114Article, book review (Other academic)
 • 37.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Eva Österberg & Christina Carlsson Wetterberg (red.), Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940 2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 19 februariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Gudrun Holm, Ett brokigt konstnärsleverne i skuggan av två världskrig2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 5 majArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Gunilla Lindberg, Starka kvinnor som fört Sverige framåt2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 5 juniArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Hanna Markusson Winkvist, Som isolerade öar: De lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft2004In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, no 2, p. 94-96Article, book review (Other academic)
 • 41.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Inga-Lill Aronsson & Birgitta Meurling (red.), Det bekönade museet, genusperspektiv i museologi och museiverksamhet2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 20 juliArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Jens-Henrik Koudal, Folkeminder og dagliglivets kultur2005In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, p. 148-Article, book review (Other academic)
 • 43.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Johan Gabriel Borgenstierna m.fl. (red.), Björklinge förr och nu 2004 (Björklinge hembygdsförenings skriftserie) 2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 5 juniArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Johan Gabriel Borgenstierna, m.fl. (red.), Björklinge förr och nu 2005 (Björklinge hembygdsförenings skriftserie)2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 5 juliArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Julie Burchill, Diana2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 31 juliArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Katarina Larsson, Andrahandskontrakt i folkhemmet: närmiljö och kvinnors förändringsstrategier2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 19 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Kerstin E. Wallin, Hildur Ottelin: kvinnan som blev en gata2004In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 5 juliArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Kerstin Westerlund, Kvinnliga brukspatroner2005In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 19 aprilArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Lars-Eric Jönsson & Birgitta Svensson (red.), I industrisamhällets slagskugga: om problematiska kulturarv2006In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 3 aprilArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Lilja, Agneta
  Södertörn University College, School of Language and Culture, Ethnology.
  [Recension av:] Lars-Gustaf Andersson & Elisabeth Mansén (red.), Vidgade sinnen: en antologi2005In: RIG: Kulturhistorisk tidskrift, ISSN 0035-5267, E-ISSN 2002-3863, no 2, p. 119-121Article, book review (Other academic)
123 1 - 50 of 109
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf