sh.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 1619
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aare, Cecilia
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Att se genom andras ögon: narrativa stretegier för att skapa inlevelse i reportage2014Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Aare, Cecilia
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism. Stockholms universitet.
  Långsamhetens journalistik – reportaget vittnar om sin samtid2020In: Vad är journalistik?: En antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola / [ed] Elin Gardeström & Hanna Sofia Rehnberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2020, p. 67-76Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Långsamhetens journalistik – reportaget vittnar om sin samtid
 • 3.
  Aare, Cecilia
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Narratologia a dziennikarstwo literackie: W jaki sposób wzajemne oddziaływanie głosu oraz punktu widzenia może służyć wytworzeniu zrozumienia dla Innego2016In: Tekstualia, ISSN 1734-6029, no 4, p. 5-28Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Aarflot, Elin
  Södertörn University College, School of Discourse Studies.
  Att hitta sig själv bland: sex- och samlevnadsundervisning i ett sexualiserat samhälle2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Abraham, Simona
  et al.
  Södertörn University, School of Communication, Media and it.
  Bjerstedt, Victoria
  Södertörn University, School of Communication, Media and it.
  Det våras för uppror: Om bevakningen av Tunisien, Egypten och Libyen år 2011 i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om den svenska dagstidningsrapporteringen om inledningen av den arabiska våren i Tunisien, Egypten och Libyen under år 2011. Vår utgångspunkt är de tolv klassiska nyhetsvärderingsteorierna, med tyngd på geografisk, kulturell och ekonomisk närhet.

  Uppsatsen syfte är att få bättre kännedom om likheterna och skillnaderna i den svenska rapporteringen från de tre länderna Tunisien, Egypten och Libyen. Vi undersöker två veckor för varje land i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vi har valt att se tidningarna som en gemensam portal för den svenska internationella mediebevakningen.

  Vi har gjort en kvantitativ undersökning, när rapporteringen av upproren började, hur den såg ut och vilka källor man valde att lyfta fram. Vi valde också att göra en mindre kvalitativ intervjuundersökning för att förstå förhållandena för de svenska utrikesreportrarna. Resultatet av analysen visar många likheter mellan länderna. Majoriteten av källorna var andra nyhetsbyråer. Största skillnaden var hur man skapade närhet till händelserna i de olika länderna. I Egypten så fokuserade journalisterna mer på att lyfta fram svenskarna i upproret och att ta upp vardagsproblem som publiken kunde identifiera sig med, till exempel att maten började ta slut i butikerna eller känslan över att demokratiska rättigheter var hotade. Tunisiens rapportering var mer folkorienterad medan artiklarna om Libyen hade mer fokus på elitpersoner. Den arabiska våren påverkade resten av världen både ekonomiskt och politiskt vilket gav ett högt nyhetsvärde i tidningarna.

  Download full text (pdf)
  Det våras för uppror
 • 6.
  Abrahamsson, Hilda
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Björkman, Felix
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Den digitala generationen: En surveyundersökning om ungdomars nyhetsvanor och förtroende för medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a quantitative survey of young people's news habits and trust in media. Our main points mainly concern how and how often young people consume news, and what confidence they have in different news sources. The result shows that half of the 126 respondents are consuming news every day. Social media is the respondents main source of news, and they think it's easiest to get news from there. At the same time, it appears that the surveyed people have low confidence in social media as a news source, compared to traditional media such as television, radio and newspapers, that only a few of the respondents use as main sources for news. We discuss how this outcome may affect journalism in the future, as the new generation of media- and news-consumers choose new media in front of traditional ones.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Adolfsson, Lina
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  Den virtuella döden eller räddaren i nöden?: En kvalitativ studie om avståndstagande från sociala medier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och söka förståelse för avståndstagande från sociala medier. Detta är en företeelse som idag tycks bli allt vanligare fenomen bland användare av sociala medier, i synnerhet på Facebook. Med anledning av detta har jag därmed valt att begränsa studien genom att undersöka avståndstagande från just detta sociala nätverk. För att undersöka fenomenet har jag studerat hur användare av sociala medier förklarar orsakerna till avståndstagande, hur de upplever att de har påverkats av det samt undersökt på vilket sätt avståndstagande kan tolkas och förstås som politiska eller apolitiska handlingar och resonemang.

  För att ge svar på studiens syfte och frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av enskilda samtalsintervjuer som bidrar till en djupare förståelse för respondenternas avståndstagande. Studien tar sin utgångspunkt i José van Dijcks teorier kring de sociala mediernas normalisering, teorier om digitala kommunikationsteknologiers påverkan av socialitet och identitetskapande som bland annat beskrivs av Sherry Turkle samt Anne Kaun och Laura Portwood-Stacers tankar kring mediekritisk aktivism och livsstilspolitik. Den kan ytterligare ses som en utveckling av tidigare forskning av bland andra Stefan Stieger som kretsar kring orsakerna till medieavhopp.

  Studien visade att avståndstagande från sociala medier är en företeelse som ser ut på många skilda sätt och innefattar en mängd orsaker och konsekvenser som främst bör förstås på ett individuellt plan. Handlingen omges av en positiv uppfattning och pendlar mellan aktiv mediekritik och identitetssökande som präglas av individuella och apolitiska resonemang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Agné, Matilda
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Opinionsledare i digitaliseringens tidevarv: En kvalitativ studie om unga mäns attityd till digital influencers i sociala medier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka ett antal unga mäns attityder och förhållningssätt gentemot digital influencers och reklam som förmedlas via dessa i sociala medier. Detta har studerats genom tre frågeställningar; Hur bemöter de unga männen marknadsföringsmetoden DI i allmänhet? Hur förhåller sig de unga männen till DI genom den egna praktiken (innehåll de själva konsumerar)? Hur ser det upplevda inflytandet av DI ut, gällande deras egna opinioner och handlingar? De teoretiska ramverk som utgör den huvudsakliga grunden för denna studie är Katz och Lazarsfeldt (1955) tvåstegshypotes och dess vidareutveckling av Bennet och Mannheim’s (2006) one-step flow of communication, Uzunoglu & Misci Kip ’s (2014) multi-step flow of communication samt Stuart Halls (2009) teori Encoding/decoding, som handlar om hur publik tolkar medierade budskap. Den metod som tillämpats i uppsatsen är fokusgruppintervjuer. Två fokusgruppintervjuer genomfördes där respondenterna var män mellan 22-26 år. Resultaten av min studie visade att respondenterna överlag hade en kritisk attityd gentemot DI och den reklam som framförs via dessa i sociala medier. De försökte i största möjliga mån att undvika den reklam som genom denna marknadsföringsstrategi förekommer. Dock uppenbarades en viss motsägelsefullhet i detta förhållningssätt och det gällde de DI respondenterna själva valt att följa i sina sociala medier. Trots att de i de flesta fall även hade ett kritiskt förhållningssätt gentemot dessa, så tycktes de i vissa sammanhang vara långt mer accepterande mot exempelvis den reklam som framfördes av dessa DIs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Ahldén, Filip
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Uggla, Simon
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  "Glöm aldrig att det handlar om människor": En kvantitativ innehållsanalys av metoo-rapporteringen i landets fyra största tidningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Metoo-rörelsen rörde om i grytan på fler än ett sätt. Svenska medier rapporterade om en stor mängd utpekade personer – med varierande grad av anonymitet. Syftet med denna studie har varit att kartlägga och belysa eventuella skillnader bland Sveriges fyra största tidningar (Aftonbladet, DN, Expressen och SvD) vad gäller rapporteringen kring utpekade personer i samband med metoo. Frågeställningarna behandlar både antalet namnpubliceringar och antalet så kallade ”gråzonsartiklar”, det vill säga artiklar som innehåller ledtrådar om en icke namngiven person som vi bedömer kan användas för att identifiera personen i fråga. Vårt verktyg för att testa gråzons-tesen är Google. Metoden som används är kvantitativ innehållsanalys där totalt 208 artiklar från ovan nämnda tidningar analyseras utifrån ett antal variabler med utgångspunkt i publicitetsreglerna 15 och 16. Urvalet är begränsat till artiklar på ämnet metoo inom tidsperioden 15 oktober – 15 december 2018. Ytterligare en avgränsning är att artiklarna ska behandla utpekade personer i en svensk kontext. I ett andra steg används en metod som utvecklats för denna studie där Google används för att testa huruvida det med hjälp av ledtrådar från artiklar går att söka sig till namn på utpekade, icke namngivna, personer. De artiklar som i den första analysen bedöms vara ”gråzonsartiklar” (111 stycken) används som underlag för denna andra analys. Resultaten pekade på att samtliga tidningar har bidragit till att utpekade personer namngivits – både med direkta namnpubliceringar och indirekt genom att publicera ledtrådar som med hjälp av Google använts för att hitta namnet på den utpekade. Expressen har, i långt högre grad än övriga tidningar, publicerat namn på utpekade.

  Download full text (pdf)
  "Glöm aldrig att det handlar om människor"
 • 10.
  Ahmed, Iftikhar
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Trump’s tweet and media treat: A Critical discourse analysis of US and Pakistani newspapers2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Trump’s new year tweet about Pakistan’s role in the fight against terrorism ignited a controversy and a war of words between Pakistani officials and the US. This thesis studies newspaper coverage of both countries on this particular issue. Dawn and The News International are chosen from Pakistan and The New York Times and The Washington Post are selected from US media. The aim of this research is to analyse and compare the media discourse. Critical discourse analysis (CDA) was adopted as the most suitable choice. A sum of eight articles, comprising two from each newspaper, is analysed intensively. Outcomes of the analysis are discussed in relation to ‘framing’ and ‘agenda setting’ theories.

  Five key elements from the theories are listed including: language (vocabulary), conflict presentation, sources, related issues and emphasis. Results reveal that Pakistani newspapers use very strong, rather harsh vocabulary while reporting response to Donald Trump’s tweet. The US newspapers adopted literary phrases and less harsh tone to report this issue. Conflict presentation was focused on Trump’s tweet as a central idea in all the newspapers. Pakistani newspapers focused on the coverage of reaction from military and government officials of the country. On the other hand, US newspapers included sources from both countries to have an objective view. But they have included some controversial issues, which do not have a direct link to this debate starting with Trump’s tweet.

  Keywords: Twitter and news media, Trump’s tweet about Pakistan, Afghan war, CDA, Framing.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ahola, Teresa
  Södertörn University, School of Communication, Media and it.
  Två lag: Nyhetsrapportering om sextrafficking inför fotbolls-VM i Tyskland 20062011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen kretsar kring mediedebatten om sextrafficking som startade den 2 april 2006 när dåvarande jämställdhetsombudsman (Jämo), Claes Borgström, medverkade i Sveriges Televisions (SVT:s) samhällsprogram Agenda. Hans budskap var att Sverige borde bojkotta fotbolls-VM i Tyskland i protest mot sextrafficking, ett förslag som väckte starka reaktioner. Många förstod hans avsikt men inte hans strategi. Det positiva var att Borgström satte igång debatten om sextrafficking och frågan är hur denna debatt kom att speglas i pressens nyhetsrapportering? Studiens syfte är att undersöka hur sextrafficking beskrevs i svensk press från april till september 2006.

  Studien har gjorts med kombinerade metoder, dels en kvantitativ del som sammanfattar innehållet i debatten och ger en översikt på artiklarna, dels en kvalitativ del som analyserar nyhetsartiklarnas texter. Poängen är att se vad och hur journalister valde att rapportera om sextrafficking och ta reda på vilka som fick komma till tals.

  Materialet består av ett färdiginsamlat arkivmaterial om VM-debatten som finns hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) i Stockholm. Studiens urval består av 131 debattartiklar daterade från 3/4–22/9 2006 och 22 nyhetsartiklar daterade från 2/4–21/9 2006.

  Resultatet visar att tidningarnas rapportering om sextrafficking fokuserade på debatten om legal prostitution vilket kan ha en koppling med att VM hölls i Tyskland där sexköp varit tillåtet sedan 2002. Frågan har sedan lång tid tillbaka delat in debattörer i två lag, de som är för eller mot legal prostitution.

  Det näst största ämnet som togs upp var vilken roll idrottsrörelsen borde ta i kampen mot sextrafficking. Många journalister valde att intervjua Claes Borgström och Fotbollsförbundets ordförande, Lars-Åke Lagrell. För övrigt intervjuades politiker, myndigheter, organisationer, fotbollssupportrar och prostituerade. Bara ett sexoffer, en forskare och en traffickingexpert intervjuades.

  En intressant upptäckt var att rapporteringen om aktörer inom sextrafficking inte var könsneutral utan kvinnor sågs som offer och män som sexköpare eller hallickar.

  Download full text (pdf)
  Två lag - Nyhetsrapportering om sextrafficking inför fotbolls-VM i Tyskland 2006
 • 12.
  Akbari, Maryam
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  The auditory world of school: Young Afghan newcomers in Sweden and their use of online music in a public context2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores the use of online music as a resource among young Afghan newcomers in Swedish schools in relation to social interaction and sense of belonging. The methodology consists of qualitative interviews, conducting semi- structured interviews with 16 pupils and 4 teachers in different primary and high schools based in Stockholm.  A theoretical frame is developed that highlights music as a resource for ‘the transformation of the experience of place’, creating a ‘sense of belonging’, shaping ‘social ordering’, and how all this can be related to the distinction between ‘private and collective’.

  The main results demonstrate that newcomers use music to create a friendly environment in Sweden and through listening to home country music feel secure and at home. Music is used as a tool to enhance pupils’ concentration and to decrease their pressure and stress of studying in Swedish education system. The results also indicate that music is an effective communication tool between teachers and pupils, and further, that the teachers utilize music widely in their teaching to improve pupils’ attention and concentration. Although the teachers usually control the usage of music in the class, there are circumstances when the teachers change their decision regarding pupils’ music listening or ignore pupils’ disobedience in the class.

  Download (pdf)
  Master Thesis
 • 13.
  Al, Roza
  et al.
  Södertörn University College, School of Discourse Studies.
  Dogan, Ceren Xezal
  Södertörn University College, School of Discourse Studies.
  Psykiskt sjukas utsatthet i medierna: En granskning av Svenska Dagbladets och Expressens rapportering om psykiskt sjuka2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie gick ut på att se om publiceringen av artiklarna som handlar om psykiskt sjuka och rättspsykiatri, ökade i omfång i Expressen och Svenska Dagbladet efter mordet på utrikesministern Anna Lindh den 10 september 2003. Vi ville även analysera några utvalda texter som tar upp psykiskt sjuka i samband med brott. Vi använde oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att få en så heltäckande studie som möjligt. Det vi kom fram till är att artikelantalet i båda tidningarna ökade efter mordet på Anna Lindh. Dessutom såg vi en tendens till att Expressens artiklar är mer dramatiserande och innehåller fler och större bilder än Svenska Dagbladets artiklar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Alarcón Alanes, Paul
  Södertörn University College, The School of Culture and Communication.
  I den monokroma gestaltens gryningsland: Representationen av icke-vita och vita i John Q2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att utröna huruvida ett specifikt samtida populärkulturellt verk – den amerikanska filmen John Q (2002) – i representationen av sina karaktärer befäster en kolonialistisk diskurs eller om dessa gestaltas på ett sätt som skiljer sig från denna diskurs representationsmönster. Med kolonialistisk diskurs avser jag här en diskurs som fundamentalt gror ur de idémönster som var verksamma under den egentliga kolonialismen. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv med teoretiska analysinstrument från diskursteori och postkolonialism analyseras kvalitativt filmens karaktärer som indelas i fyra subjektspositioner; icke-vit man/kvinna och vit man/kvinna. Dessas identiteter undersöks i analysen utifrån fem huvudsakliga aspekter; 1/ funktion/roll i narrativet, 2/ personlighet och icke-fysiska egenskaper, 3/ agerande och förehavanden, 4/ utseende och slutligen 5/ eventuellt tydligt intertextuellt förhållande till den skådespelare som representerar honom/henne.

  Analysen visar att filmen John Q i upprättandet av en gynnad dikotomi mellan människa och system konstruerar karaktärernas identiteter på ett sätt som nästintill fullständigt följer den kolonialistiska diskursens representationsmönster. Icke-vita gestaltas på för diskursen typiskt stereotypa sätt och bland filmens vita karaktärer representeras de som intar en god narrativ roll i enlighet med den kolonialistiska diskursens vita ideal. Samtidigt tillskrivs de vita karaktärer som manifesterar en ond gestalt en systemidentitet som får funktion av förklaring till deras misslyckande att fullgöra vithet. Det fåtal försök till diskursiv förändring i vissa karaktärer undergrävs effektivt genom ett framhävande av andra aspekter i karaktären ifråga som gestaltas på för diskursen typiska sätt. Endast en karaktär skiljer sig härvidlag från de övriga och upptar en paradoxal och diskursivt icke-tillsluten position.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Alinaghian, Panteha
  Södertörn University College, The School of Culture and Communication.
  "Media kan allmänt skapa identitetsproblem eftersom de gör att man vill tllhöra en viss grupp": En studie om hur invandrare och utländska personer betraktar sig själva utifrån det som medierna konstruerar2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många utländska personer som flyttar till Sverige, eller som är födda i Sverige och har föräldrar som har invandrat, kan komma att uppleva någon form av identitetsproblem, det vill säga att man inte riktigt vet var man kommer ifrån eller är osäker på var man tillhör. Mitt intresse för det här ämnet har ökat alltmer efter att ha läst en del om mediernas konstruktion, om hur medierna skildrar bilden av invandrare, gränsdragningen mellan ”vi och dem”, men samtidigt som jag själv personligen upplevt det som kallas för identitetsproblem. Jag vill i denna studie knyta samman dessa två ämnen och ta reda på hur personer med utländsk bakgrund upplever och betraktar sig själva utifrån det som medierna konstruerar, och inte om hur medierna konstruerar och skildrar invandrare. Jag kan tänka mig att det här ämnet är intressant för många utländska personer som upplever, eller har upplevt, någon form av identitetsproblem. Men jag tror att även svenskar kan finna detta intressant då man lättare kan förstå det som många utländska personer upplever när de kommer till ett nytt land, vilket i sin tur kan leda till att en förförståelse och samhörighet kan komma att skapas de emellan. Som en utav mina intervjupersoner sa till mig under intervjun:

  ”…det finns ju många svenskar som är lite så här, de åker på semester och säger att nu vet jag hur det känns att vara invandrare. Det är en helt annan sak att leva hela sitt liv med den känslan, än att känna sig lite utstött när man är på semester…”

  Frågeställningarna är:

  » Är identitet något centralt och medvetet i utländska personers vardag/medietillägnelse?

  » På vilket sätt bidrar medierna till att utforma utländska personers identitet?

  » Skiljer sig tankarna om mediers inflytande på identitetsskapandet mellan utlandsfödda och personer som är födda i Sverige?

  Det jag kom fram till i min studie är att alla intervjupersonerna ansåg det vara viktigt att kunna bekräfta sin identitet, att veta var man står, men det hade ingen central roll i deras liv. Däremot hade medierna mer eller mindre en betydande roll, kanske lite mer för vissa än hos andra. En del av de intervjuade hävdade att medierna kan påverka människor, men de var osäkra på om de själva blev påverkade. Det fanns dock de som kände att medierna påverkade deras identitet genom de negativa skildringar som ges av invandrare och utländska personer. Tankarna om mediers inflytande på identitetsskapandet mellan utlandsfödda och personer som är födda i Sverige skiljer sig, tankarna är åtskilliga, och det från individ till individ.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Alnesved, Emelie
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  #Metoo, #Visparkarbakut och ridsportjournalistiken: En kvantitativ innehållsanalys av ridsportsjournalistikens rapportering om #Visparkarbakut2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the fall of 2017, #MeToo emerged, leading to the emergence of new sub-movements specifically focused on their own sphere. One of these movements was #Visparkarbakut, which is the equestrian's own response to #MeToo. The purpose of this study was therefore to investigate the reporting and framing of #Visparkarbakut in a Swedish context and in the context of equestrian sports, as well as how the newspapers have chosen to represent this hashtag in their articles because this had not been done before. To reach an answer to how the magazines framed #Visparkarbakut, questions were asked such as which people are portrayed in the articles and in what way the magazines positioned themselves against #Visparkarbakut. The study was conducted using a quantitative content analysis and was based on Karlsson and Strömbäck's (2015) collection work Handbok i journalistikforskning and Goffman's (1986) book Frame analysis with focus on framing theory. The main result shows that the general positioning of the newspapers towards #Visparkarbakut was predominantly positive, and that it is mainly women who are portrayed in the articles. The results also showed that the magazines mainly chose to portray the founders of #Visparkarbakut, officials and profiles. The conclusion is therefore that magazines are contributing to a positive image of #Visparkarbakut, the majority of the people represented in the articles are women and the problem that #Visparkarbakut concerns is described as a structural problem, rather than an individual problem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Al-saqaf, Walid
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  A blockchain-based fact-checking registry: Enhancing trust in the fact-checkers2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper introduces a project to build a blockchain-based registry for fact checks. It describes why the project was initiated and briefly argues for the use of blockchain to store fact checks compared to traditional storage methods. The project uses the Fact Check Assistant web application that was developed to streamline fact checking processes for individual fact checkers whether they work independently or as part of an institution or project.

  The paper is a mere introduction with in-depth research expected to follow so as to assess the project and identify what worked and what didn’t after the implementation of the project.

  The project is essentially an experiment to see if blockchain technology can help make fact checking processes more reliable and effective.

 • 18. Al-Saqaf, Walid
  Breaking digital firewalls: Analyzing internet censorship and circumvention in the Arab world2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation explores the role of Internet censorship and circumvention in the Arab world as well as Arabs’ views on the limits to free speech on the Internet.

  The project involves the creation of an Internet censorship circumvention tool named Alkasir that allows users to report and access certain types of censored websites. The study covers the Arab world at large with special focus on Egypt, Syria, Tunisia, and Yemen.

  This work is of interdisciplinary nature and draws on the disciplines of media and communication studies and computer science. It uses a pioneering experimental approach by placing Alkasir in the hands of willing users who automatically feed a server with data about usage patterns without storing any of their personal information.

  In addition to the analysis of Alkasir usage data, Web surveys were used to learn about any technical and nontechnical Internet censorship practices that Arab users and content producers may have been exposed to. The study also aims at learning about users’ experiences with circumvention tools and how such tools could be improved.

  The study found that users have successfully reported and accessed hundreds of censored social networking, news, dissident, multimedia and other websites. The survey results show that while most Arab informants disapprove censoring online anti-government political content, the majority support the censoring of other types of content such as pornography, hate speech, and anti-religion material.

  Most informants indicated that circumvention tools should be free of charge, fast and reliable. An increase in awareness among survey respondents of the need for privacy and anonymity features in circumvention solutions was observed.

 • 19. Al-Saqaf, Walid
  Circumventing Internet Censorship in the Arab World2012In: Liberation technology: social media and the struggle for democracy / [ed] Larry Diamond and Marc F. Plattner, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2012, p. 124-138Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  A book chapter describing how censorship patterns emerged in the Arab world during and just before the Arab Spring with some highlights of the early research done around censorship circumvention.

 • 20. Al-saqaf, Walid
  Internet Censorship Circumvention Tools: Escaping the Control of the Syrian Regime2016In: Media and Communication, E-ISSN 2183-2439, Vol. 4, no 1, p. 39-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies have shown that authoritarian regimes tend to censor the media to limit potential threats to the status quo. While such censorship practices were traditionally aimed at broadcast and print media, the emergence of the Internet and social media in particular, prompted some authoritarian regimes, such as the Assad regime in Syria, to try and exert a similar level of censorship on the Internet as well. During the Arab Spring, the Syrian regime blocked hundreds of websites that provided social networking, news, and other services. Taking Syria as a case study, this paper examines whether Internet censorship succeeded in preventing Internet users from reaching censored online content during 2010−2012. By analyzing the use of Alkasir, a censorship circumvention tool created by the author, the paper provides empirical evidence demonstrating that users were in fact able to bypass censorship and access blocked websites. The findings demonstrate that censorship circumvention tools constituted a threat to the information control systems of authoritarian regimes, highlighting the potential of such tools to promote online freedom of expression in countries where Internet censorship is prevalent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Al-Saqaf, Walid
  Stockholm University.
  The Internet is Weakening Authoritarian States’ Information Control: Syria as a case study2016In: Freedom of Expression and Media in Transition:: Studies and Reflections in the Digital Age / [ed] Ulla Carlsson, Gothenburg: Nordicom, 2016, p. 135-143Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Previous research has identified information control as one of the most common traits of authoritarian regimes. With the advent of the Internet, however, attempts the ability to maintain a total blackout of selected types of information, such as anti-regime messages, dissident videos, etc., has weakenedve weakened. This article uses Syria as a case study to illustrate that despite the country’s regime’s pervasive Internet censorship methods of blocking dozens of websites, access to those websites remained possible. This was due to the emergence of censorship circumvention tools, which the present author argues are a form of liberation technology.

 • 22.
  Al-saqaf, Walid
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Berglez, Peter
  Jönköping University.
  How Do Social Media Users Link Different Types of Extreme Events to Climate Change?: A Study of Twitter During 2008–20172019In: Journal of Extreme Events, ISSN 2345-7376, Vol. 06, no 02, article id 1950002Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines how three types of extreme events (heat waves, droughts, floods) are mentioned together with climate change on social media. English-language Twitter use during 2008–2017 is analyzed, based on 1,127,996 tweets (including retweets). Frequencies and spikes of activity are compared and theoretically interpreted as reflecting complex relations between the extreme event factor (the occurrence of an extreme event); the media ecology factor (climate-change oriented statements/actions in the overall media landscape) and the digital action factor (activities on Twitter). Flooding was found to be by far the most tweeted of the three in connection to climate change, followed by droughts and heat waves. It also led when comparing spikes of activity. The dominance of floods is highly prevalent from 2014 onwards, triggered by flooding events (extreme event factor), the climate science controversy in US politics (media ecology factor) and the viral power of celebrities’ tweets (digital action factor).

 • 23.
  Al-saqaf, Walid
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Christian, Christensen
  Stockholm University.
  Tweeting in Precarious Times: Comparing Twitter Use During the 2013 General Election in Kenya and the 2012 Presidential Election in Egypt2019In: Media, Communication and the Struggle for Democratic Change: Case Studies on Contested Transitions / [ed] Katrin Voltmer, Christian Christensen, Nicole Stremlau, Irene Neverla, Barbara Thomass, Nebojša Vladisavljević, Herman Wasserman, Cham: Springer Publishing Company, 2019, p. 133-157Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the emergence of several studies on Twitter's network effect during election processes, very few took a comparative approach to examine the social media platform's use in emerging democracies with high levels of political parallelism. This study helps bridge this gap through a thorough Twitter network analysis regarding two different presidential elections: the 2012 presidential election in Egypt and the 2013 Kenyan presidential election. While the two case studies had intense activity levels, there were clear distinctions. In Egypt, the pan-Arab mainstream media helped drive much of the interaction affirming their dominant traditional gatekeeper role. Kenya's case however showed greater levels of citizenry participation, stronger networks, and less reliance on mainstream media, which show signs of 'disintermediation'.

 • 24.
  Al-saqaf, Walid
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Picha Edwardsson, Malin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Could blockchain save journalism? : An explorative study of blockchain’s potential to make journalism a more sustainable business2019In: Blockchain and Web 3.0: Social, Economic, and Technological Challenges / [ed] Massimo Ragnedda & Giuseppe Destefanis, London: Routledge, 2019, 1, p. 97-113Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Ever since the Bitcoin phenomenon gained momentum in recent years, much has been written about blockchain applications and prospects in the FinTech industry, business and healthcare. Yet, very little if any scholarly work has been done to study how the peer-to-peer, decentralized and highly disruptive blockchain technology may impact or be used by news media and journalists. This article is an effort to contribute to the body of scholarship on journalism as well as distributed ledger technologies (DLTs) by exploring blockchain’s potential applications and challenges when dealing with journalism's most fundamental pillars such as fact checking, data gathering and analysis.

  The study explores two case studies demonstrating distinct uses of permissionless blockchains. The first revolves around blockchains as a source of information that could be used by data journalists to extract valuable insights regarding payment transactions and network formation as illustrated by the investigative reporting done on the 2017 WannaCry ransomware attack.

  The second case study is around the use of the technology as a basis for revolutionizing journalism as an industry by leveraging the technology’s core characteristics, namely decentralisation, immutability and transparency. The latter case study will look into two ongoing journalistic projects namely the Distributed News Network and Civil, which promise allowing the creation and management of content without centralized control or even a centralized newsroom in ways that could effectively limit the spread of fake news and propaganda.

  The paper analyses the objectives, methods and limitations of the case studies and uses interviews and content analysis of empirical data obtained from primary sources. By reflecting on Rogers’ theory of the diffusion of innovation, the study assesses the impact of blockchains in comparison to other earlier technologies such as the diffusion of the Internet.

  It is hoped that the conclusions drawn from this study could help inform journalists and media about the potential uses and limitations of blockchain technology in journalism as well as initiate a scholarly curiosity with a futuristic outlook to understanding the role of cutting edge and disruptive technologies on society.

 • 25.
  Al-saqaf, Walid
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Seidler, Nicolas
  Internet Society International, Geneva, Switzerland.
  Blockchain technology for social impact: opportunities and challenges ahead2017In: Journal of Cyber Policy, ISSN 2373-8871, Vol. 2, no 3, p. 338-354Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While much has already been written about blockchain applications and prospects in the FinTech industry, little research has been done to explore blockchain technology’s user-centric paradigm in enabling various applications beyond banking. This article is an effort to contribute to that body of scholarship by exploring blockchain technology’s potential applications, and their limits, in areas that intersect with social impact, including human rights. This article explores whether blockchain technology and its core operational principles – such as decentralisation, transparency, equality and accountability – could play a role in limiting undue online surveillance, censorship and human rights abuses that are facilitated by the increasing reliance on a few entities that control access to information online. By doing so, this article aims at initiating a scholarly curiosity to understand what is possible and what is to be concerned about when it comes to the potential impact of blockchain technology on society.

 • 26.
  Altemyr, Emmy
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Forsberg, Paulina
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Medierna och #Metoo: En kvantitativ innehållsanalys om rapportering kring sexualbrott och sexuella trakasserier före och efter #Metoo i två morgontidningar och två kvällstidningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den femte oktober 2017 gick flera kvinnor i USA ut med anklagelser om sexuella övergrepp och våldtäkter mot filmproducenten Harvey Weinstein. Kort därefter startade skådespelerskan Alyssa Milano hashtaggen #Metoo där hon uppmanade kvinnor att vittna om sexuella övergrepp. Kampanjen #Metoo tog över sociala medier och kvinnor i stora delar av världen började dela med sig av egna berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp.

  Syftet med vår studie är därför att undersöka huruvida mediernas rapportering kring sexualbrott och sexuella trakasserier har förändrats efter #Metoo-kampanjens stora genomslag. Genom en kvantitativ innehållsanalys av 80 stycken publicerade artiklar om bland annat hur offer och förövare porträtterats, om namnpublicering har skett samt vilka som har fått komma till tals i artikeln, studerats.

  Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att mediernas rapportering om sexualbrott och sexuella trakasserier skiljer sig inom vissa områden. Inom kategorierna juridisk process, former av sexualbrott och namnpublicering av offer och förövare kan fler skillnader ses än i övriga kategorier. En tydlig skillnad är att innan #Metoo-kampanjen hade den rapporterade händelsen följden av en juridisk process medan efter kampanjen kunde det räcka med en internutredning eller en anklagelse för att medierna skulle rapportera och namnpublicera personerna i artiklarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Althén, Kajsa
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Lokal journalistik och demokratifrågan: tidningar och sjukvårdsuppror i Västerbotten februari/mars 20122016Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Lokal journalistik och demokratifrågan
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 28. Alvares, Claudia
  et al.
  Cardoso, Gustavo
  Dahlgren, Peter
  Erstad, Ola
  Fornäs, Johan
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Golding, Peter
  Nieminen, Hannu
  Sparks, Colin
  Splichal, Slavko
  Xinaris, Charis
  Media in Europe: New questions for research and policy2014Report (Refereed)
 • 29.
  Andersson, Anders PJ
  et al.
  Södertörn University College, School of Discourse Studies.
  Daligk, Thomas
  Södertörn University College, School of Discourse Studies.
  Ingen rädder för vargen?: En kvantitativ innehållsanalys av tre tidningstyper med avseende på rapporteringen om varg2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vargens återetablering har gett upphov till en tidvis ganska intensiv debatt. Tidigare forskning visade att svenskarna var positiva till att det fanns varg i landet, men att en eventuell risk för människor eller tamdjur hade negativ inverkan på människors attityder. Människorna är också påverkade av sin uppväxtmiljö och det samhälle de lever i. Genom en kvantitativ innehållsanalys av de tre tidningstyperna landsortspress (Falu Kuriren), storstadspress (Dagens Nyheter) och fackpress (ATL) har rapporteringen om vargen under fyra månader åren 2001-2005 analyserats. Det förekom två övergripande argumentationslinjer. Å ena sidan det perspektiv där vargen lyfts fram som hotad av människan, å andra sidan det perspektiv som bygger på att vargen utgör ett hot mot människan och hennes aktiviteter. I Falu Kuriren publicerades fler vargnegativa artiklar än i Dagens Nyheter och ATL. Dagens Nyheter publicerade fler neutrala artiklar än Falu Kuriren och ATL. Men rapporteringen var till största delen saklig och objektiv oavsett tidning. De aktörer som oftast kom till tals i vargdebatten var jägare, makthavare/tjänstemän och forskare/sakkunniga. Ämnen som togs upp var främst jaktrelaterade frågeställningar, vargstammens utbredning och tillväxt samt händelser med anknytning till folks vardag. Rapporteringen i tidningarna präglades av olika synsätt och uppfattningar om varg. Tidningarna och dess reportrar påverkades av den miljö de verkade i, men det fanns en likriktning där man försökte undvika att ta ställning. Detta stämde väl överens med teorin.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Andersson, Anton
  et al.
  Södertörn University College, School of Communication, Media and it.
  Westin, Jonatan
  Södertörn University College, School of Communication, Media and it.
  From party soldier to real journalist: Professional identity and media systems in transition2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper concerns East German journalists and the changes they have undergone, from working in the totalitarian regime of GDR to enter a western liberal media system. The purpose is to study how professional identity is created in a controlled and authoritarian media system, and how this identity and the journalistic values changes in a transition phase. Through qualitative in-depth interviews with six former East German journalists, who all has worked as journalists after the wall broke down, we are exploring how their journalistic values and the conception of their profession has changed during this tumultuous time. We selected journalists with experience of working in both East Germany and united Germany to be able to see these changes. The result shows that the journalists from GDR used an inner opposition, both to survive the dictatorship and to adapt to the new reality. This means that their level of professionalization, despite the fact that they lived under oppression, was relatively high. In between these two systems a journalistic vacuum occurred which show that a different, more democratic, way of organizing the press is possible. In this vacuum the values of the journalists could be expressed in a way that wasn’t possible in GDR, nor in united Germany.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Andersson, Christian
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Europeisk höst: vad är myt och vad är verklighet?2013In: På cykeltur genom livet / [ed] Sven E. O. Hort, Stockholm: Bokförlaget Atlantis, 2013, p. 292-307Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Andersson, Christian
  Södertörn University, School of Communication, Media and it, Journalism.
  Populism och journalistik: stadigt sällskap eller tillfällig bekantskap?2010In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 112, no 3, p. 271-287Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Andersson, Christoph
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Dealing with the extreme right2013In: Right-wing populism in Europe: politics and discourse / [ed] Ruth Wodak, Majid KhosraviNik, Brigitte Mral, London: Bloomsbury Academic, 2013, , p. 330p. 321-331Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Andersson, Christoph
  Södertörn University College, School of Discourse Studies, Journalism.
  Eniro länkade till nyheter på rasistsajt2008In: Journalisten, ISSN 0022-5592, no 11-17 marsArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 35.
  Andersson, Christoph
  Södertörn University College, School of Communication, Media and it, Journalism.
  Förslag: EU-anpassa svensk tryckfrihet2010In: ST Press, ISSN 1652-3075, no 3 novemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36. Andersson, Christoph
  Läsarnas lobbyist - att gå vid sidan om systemet1993In: Journalisternas EG-handbok: Källor och tips för reportrar och andra nyfikna / [ed] Staffan Dahllöf, Arne König, Stockholm: Tidens förlag , 1993, p. 97-103Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Andersson, Christoph
  Södertörn University, School of Discourse Studies, Journalism.
  Scoopet som försvann: Christoph Andersson rotar i ett gåtfullt dödsfall (TV-reportern Cats Falck)2005In: Scoop - tidskrift för grävande journalistik, ISSN 1652-2591, no 100, p. 100-109, article id 109Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Andersson, Christoph
  Södertörn University College, School of Communication, Media and it, Journalism.
  Så undviker du att hamna i extremisternas fällor2010In: Journalisten, ISSN 0022-5592, Vol. 107, no 9-29 september, p. 32-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Andersson, Christoph
  Södertörn University College, School of Discourse Studies, Journalism.
  Tysk polis kapade mejl2008In: Journalisten, ISSN 0022-5592, no 29 april - 12 majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Andersson, Christoph
  Södertörn University College, School of Discourse Studies, Journalism.
  Tysk tidning vill stoppa lagring av trafikdata2008In: Journalisten, ISSN 0022-5592, no 2-22 oktoberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41.
  Andersson, Christoph
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Vardagen i en terroristcell2016In: Nordvästra Skånes tidningar, ISSN 1103-9728, no 16 februari, p. A15-A15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Andersson, Elfrida
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Stormaktskonflikt i svenska medier: En kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen om Irakkriget och Krimkrisen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how two Swedish newspapers, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, described the US occupation of Iraq (2003) and the Russian annexation of Crimea (2014). The questions examined are: How did DN and SvD form their news report regarding the US occupation of Iraq and the Russian annexation of Crimea? How were the involved countries (The US, Russia, Iraq and Crimea (Ukraine) etc.) portrayed? What kind of ideological messages can be told from the articles? 

  Using the analysis method of Berglez (2019), as well as the method of critical discourse analysis (CDA) by Norman Fairclough (1995), ten news articles from each newspaper were analyzed. Theories used are the Gramscian theory of hegemony, the Bourdieu field theory and framing theory. The study shows that there are differences in how the two interventions were portrayed. The newspapers correspondents appeared to picture the conflicts in a way that may reflect the reporters own view of the conflict. Especially the SvD reporters appeared to be critical of the US war in Iraq. Both newspapers were prone to portraying Russia in a negative way as well as the US as a legitimate power. DN, to a greater extent than SvD, reproduced Russian stereotypes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Andersson, Emma
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Credibility in Comedy is No Joke: A multimodal study of the credibility of, and communication campaign manifested in, the political satire program Last Week Tonight with John Oliver2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research into political satire programs show that they can be informative in the same way traditional news inform citizens and that the audience trust the information told by satirists. The political satire program Last Week Tonight with John Oliver has inspired the phenomenon ‘the John Oliver Effect’ due to comedian John Oliver’s ability to influence the world of politics and beyond with his in-depth investigations in serious subjects. In the author’s previous research Last Week Tonight has been portrayed by the media as being a credible source despite being the work of a comedian. This study therefore aimed to research what it is that makes Oliver and Last Week Tonight a credible source and whether some aspects of the reporting can be seen as communication campaign. With the theory of source credibility as part of its core, this study used the method of multimodality to ascertain that the main aspect that spoke to Oliver’s credibility was his perceived trustworthiness rather that his expertise or attractiveness. Using the same method but with the theory of communication campaign as part of its core, the study also ascertained that the program in general possessed some characteristics of a communication campaign but to be completely successful an episode had to possess all characteristics of a communication campaign. Merging this with previous research would indicate that subjectivity – Oliver’s authenticity and honest opinions and feelings – play an important part in his perceived credibility.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Emma
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Serious news - a laughing matter?: How four segments from the satirical news program Last Week Tonight with John Oliver were portrayed in American news outlets2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Satirical news programs are a very popular concept where people tune in to them for a laugh and might leave with a bit more knowledge on the subjects reported. With the popularity of such shows growing the media’s covering of them grows as well. The question is then how the media portrays these satirical news shows. In this study a framing analysis is used to analyse articles by four American news outlets – two traditional and two modern – to assess how the media is portraying the newer satirical news program Last Week Tonight with John Oliver. There has been a lot of research done on how satirical programs affect the world around them but this study instead looks at how the media chooses to portray such a show. The focus is on whether the media treats the program as entertainment or more like another news outlet and what kind of effect that could have on the two genres satire and news. This study shows that the media presents the program as not just a comedy show that makes fun of news but also as a credible source of information. It is portrayed as a bit of both and one is not shown to contradict the other. This indicates that the distinction between genres such as satire and news is blurring which in turn can make it harder for the audience to separate the two and thereby make it more difficult to know what is news and what is not.

  Download full text (pdf)
  Serious news - a laughing matter?
 • 45.
  Andersson, Jessica
  Södertörn University College, School of Culture and Communication.
  Agenda setting 2.0: En studie av nya medier och dagordning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med uppsatsen är att studera hur ett blogginlägg på en blogg vid namn Klamydiabrevet, som uppmärksammades i samband med valet 2010, påverkade dagordningen i de traditionella medierna. Mina frågeställningar rör hur blogginlägget påverkade de traditionella mediernas agenda, hur och varför den uppmärksammades samt hur denna uppmärksamhet kan tolkas utifrån dagordningsteorin samt om det går att utläsa hur giltig är denna teori är idag? Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med representanter från olika medier samt med en mediestrateg som är insatt i sociala medier. Jag har haft min teoretiska utgångspunkt i “agenda setting”-teorin och “gatekeeping”-teorin samt i en utveckling av den senare som kallas “gatewatching”. Jag har även studerat blogginläggets uppmärksamhet kopplat till nyhetskriterier.

  Genom att intervjua de olika medierepresentanterna har jag kommit fram till att alla de medier som representeras i uppsatsen har valt att rapportera om blogginlägget och låtit det vara en del av deras agenda. En anledning till detta kan vara att detta fall var starkt knutet till en politisk kontext. Klamydiabrevet kan ses som ett exempel på hur de nya nätoffentligheterna kan påverka vad som sätter dagordningen i den stora medieoffentligheten. När det gäller mediernas dagordning har jag funnit tecken på att man kanske snarare bör tala om “intermedia agenda setting” då det kan vara svårt att urskilja vem det är som sätter agendan. Detta då nya och traditionella medier använder varandra som källor i en så kallad källcykel och på så sätt influerar varandras agenda.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Andersson, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Media and Communication Studies.
  Det dumma nätet2010In: Efter The Pirate Bay / [ed] Jonas Andersson & Pelle Snickars, Stockholm: Kungliga biblioteket , 2010, p. 49-72Chapter in book (Refereed)
 • 47.
  Andersson, Jonas
  Goldsmiths College, University of London.
  For the good of the net: The Pirate Bay as strategic sovereign2009In: Culture Machine, ISSN 1465-4121, E-ISSN 1465-4121, Vol. 10, p. 64-108Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this essay I will argue that as peer-to-peer (p2p)-based file-sharing increasingly becomes the norm for media acquisition among the general Internet public, entities such as The Pirate Bay and associated quasi-institutional entities such as Piratbyrån, Zeropaid, TorrentFreak, etc. have begun to appear less as a reactive force (i.e. ‘breaking the rules’) and more as a proactive one (‘setting the rules’). In providing platforms for sharing and for voicing dissent towards the established entertainment industry, the increasing autonomy gained by these piratical actors becomes more akin to the concept of ‘positive liberty’ than to a purely ‘negative,’ reactive one.1 Rather than complain about the conservatism of established forms of distribution they simply create new, alternative ones. Entities such as The Pirate Bay can thus be said to have effectively had the ‘upper hand’ in the conflict over the future of copyright and digital distribution. They increasingly set the terms with regard to establishing not only technical protocols for distribution but also codes of behaviour and discursive norms. The entertainment industry is then forced to react to these terms. In this sense, the likes of The Pirate Bay become – in the language of French philosopher Michel de Certeau (1984) – strategic rather than tactical. With this, however, comes the added problem of becoming exposed by their opponents as visible perpetrators of particular acts. The strategic sovereignty of sites such as The Pirate Bay makes them appear to be the reason for the wider change in media distribution, not just an incidental side-effect of it.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 48.
  Andersson, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Media and Communication Studies.
  It takes (at least) two to tango2011In: Re-Public: Re-Imagining Democracy, ISSN 1791-857X, no 6 febArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Andersson, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Media and Communication Studies.
  Learning from the file-sharers: Civic modes of justification versus industrial ones2012In: Arts Marketing: An International Journal, ISSN 2044-2084, Vol. 2, no 2, p. 104-117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to better understand the world-view of cultural consumers who download and share copyrighted content for free.

  Design/methodology/approach – By utilizing a critical discourse analysis of the arguments given by file-sharers in online forums and in interviews, focusing on the arguments which arise for justifying certain everyday uses, and contrasting these with their material and structural conditions, a critical approach is sought, inquiring on the validity of certain tropes. Particularity was achieved by making a geographically delimited case study.

  Findings – The case study helps to conceptualize online sociality, with wider application than this geographical setting only. As BitTorrent technology makes every downloader share his/her files while downloading, file-sharing is found to accommodate individual opportunism, and a world-view that puts the consumer at the centre of agency, in turn reinforcing the civic idea of cultural access and diversity as a human right.

  Research limitations/implications – Previous findings have correlated heavy file-sharing with heavy consumption of culture. However, given the greater ability of previewing material and of acquiring more obscure content, how have the habits and consumption patterns changed among media consumers who routinely file-share? More detailed studies are needed, on how individual users come to question their own role, and the impact of their own actions – and what the level of awareness actually is (in different geographical/demographic settings) of the conditions for cultural production, distribution and consumption. A range of potential new research areas and scenarios is listed.

  Practical implications – Given the common constituents seen in the world-views of file-sharers, this civic approach to intellectual property could prompt professional producers, distributors, rights holders and regulators to consider the actual visibility of potential impacts of file-sharing. The civic approach suggests that file-sharers can reconcile with individual authors or artists, as long as these are found to have precarious economic conditions, and not be affiliated with an industrial mode of reasoning. Cultural producers that are seen to adhere to a civic (amateur- or fan-like) mode of reasoning – rather than an industrial (professional) one – are met with more sympathy among consumers.

  Originality/value – The paper is of interest for media sociology, cultural studies, and policymaking within the cultural industries.

 • 50.
  Andersson, Jonas
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Not necessarily an intervention: The Pirate Bay and the case of file-sharing2013In: Media Interventions / [ed] Kevin Howley, New York, NY: Peter Lang Publishing Group, 2013, p. 302-320Chapter in book (Refereed)
1234567 1 - 50 of 1619
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf