sh.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 1 - 50 av 231
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  af Burén, Ann
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap.
  Blurring boundaries: patterns of religiosity in contemporary Sweden2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 2.
  Alci, Gül
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Saliba, Gabriella
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Anställningsform och stress: Hur upplever polisaspiranter sin anställningsform i relation till stress?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Polisyrket är ett skiftande arbete som ställer enormt höga krav på varje polis. I jämförelse med andra yrken har polisen en viktig roll i samhället. Polisens huvuduppgift är att göra skillnad i samhället. Att vara polis innebär att samhället förväntar sig att denne ska ingripa i en situation där ingen annan kan eller får ingripa. Situationer som omfattar allt från brottslighet, våld, sorg och kris. Polisen har oftast tillträde till situationer och områden som ingen civilperson har rätt till. Det finns relativt många studier som handlar om olika anställningsformer i relation till stress och osäkerhet, dock upplever vi som forskare att det råder brist på studier som berör polisaspirantens anställningsform. Vi finner därmed ett starkt intresse att forska kring det ämnet.

   

  Nyutbildade poliser sätts på prov under sex månader genom att vara anställd som polisaspirant, detta innebär att man är provanställd. Hur upplever polisaspiranter sin anställningsform i relation till stress? Detta är en fråga som vi forskare kommer att lägga stor vikt på under forskningsprocessen. Polisaspiranten får ingen fastanställning först denne blivit godkänd efter dessa sex månader. Vi har under studiens gång undersökt hur denna form av anställning påverkat polisaspiranten negativt, genom upplevd stress och osäkerhet. Tack vare vårt empiriska material kan vi konstatera att en osäker anställningsform skapar negativ stress som påverkar aspiranten psykiskt då kraven är höga och prövningen lång. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Algemo Bergfeldt, Hanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Sundling Ahlin, Josefin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Livsplanering i en kortsiktig värld: En kvalitativ studie om tidsbegränsat anställdas möjligheter att planera.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats berör ämnet tidsbegränsade anställningar och hur anställningsformen påverkar den anställdes privatliv. De aspekter av privatlivet som undersöks är den anställdes möjligheter till lång- samt kortsiktig planering och sociala relationer samt fritid. Studien är kvalitativ och resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra personer mellan 25 år och 35 år vilka alla har erfarenhet av tidsbegränsade anställningsformer. Resultatet från intervjuerna analyseras i ljuset av Richard Sennetts teori ”När karaktären krackelerar”, som visar på en motsättning mellan mänskligt karaktärsbyggande och dagens arbetsliv. Slutsatserna som dras är att den långsiktiga och kortsiktiga planeringen försvåras av den tidsbegränsade anställningsformen. Fritiden blir mindre omfattande och de sociala relationerna ägnas det mindre tid åt; dock kan vi inte uttala oss om de sociala relationernas mönster påverkats på ett djupare plan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Allelin, Majsa
  Göteborgs universitet.
  "Kunskap eller pengar?": Utbildningsstrategier i den decentraliserade och resultatstyrda skolan2016Ingår i: Låt alla stenar rulla: lärande, estetik, samhälle : en vänbok till Ove Sernhede / [ed] Johan Söderman & Thomas Johansson, Göteborg: Daidalos, 2016, Vol. s. 333-348, s. 333-348Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Davidsson, Tobias
  Om klassolidaritet och gränsdragningar2018Ingår i: Fronesis, ISSN 1404-2614, Vol. 58-59, s. 95-209Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Wikström, Josefine
  Reproduktion2020Ingår i: Glänta, ISSN 1104-5205, nr 1-2, s. 98-105Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Alvarsson, Mattias
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi. Mattias Alvarsson.
  Swedish Iron Law of Oligarchy: Swedish social networks and strategical positions in Russia, the transitional period of 1991-19942019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker konfigurationerna av maktpositioner, i perspektivet sociala nätverk, i kontexten av Sverige och Svenska aktörer omkring privatiseringen i Ryssland som inleddes från 1991 till 1994. Studien syftar till att öka kunskapen för ämnet makt och sociala nätverk genom en kombination av teoretiska koncept, med avstamp i Janine Wedels flex net. Via begreppet power position, härlett från C. Wright Mills command post och Janine Wedels definition av flexian-typisk aktör, ställer studien frågor gällande de som besitter dessa maktpositioner; konfigurationen, såväl som uppkomsten, återskapandet och implikationerna av dessa maktpositioner. Studien använder en kvalitativ mixed method inspirerad av Nick Crossley, för att samla in data via primär-, sekundär- och arkivforskning, samtidigt som datan sparas och struktureras enligt en nätverksanalys, vilket tillåter en mer överskådlig visualisering av relationerna mellan aktörerna. Datan består av publicerade källor i form av böcker författade av aktörerna, nyhetsartiklar, intervjuer tidigare gjorda av journalister, samt dokument, förteckningar och protokoll från riksdag, myndigheter och företag. Studien finner indikationer på möjliga flex net-aktiga sociala nätverk där aktörer mellan den svenska politiska, näringslivets och militära underrättelsetjänstens domäner samarbetar för att uppnå både ideologiska och materiella mål. Det finns en återkommande bakgrund inom eller en nära relation till den svenska underrättelsetjänsten, i synnerhet dess samarbete med det svenska näringslivets representanter. Studien ämnar däremot inte att argumentera vare sig korruption eller nepotism i traditionell mening, utan snarare att reproduktionen av maktpositioner kan vara ett resultat av en rational i linje med Robert Michels koncept oligarkins järnlag - en potenslag - med andra ord, föregående maktpositioner kvalificerar aktörer för framtida maktpositioner. Studien erkänner sina metodologiska begränsningar, och understryker att aktörerna och de sociala nätverken som undersöks här sannolikt inte på något sätt är unika i någon mening. Det är värt att notera att denna studien är del i ett större forskningsprojekt som inkluderar andra metodologiska angreppssätt, som exempelvis intervjuer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Alvarsson, Mattias
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Ramos Serrano, Robin Alarik
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Frihet, forskning och ideologi: Diskurs- och ideologianalys av de senaste årensforskning kring choice overload2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka och observera diskursen kring valfrihet inom akademia,specifikt inom forskning kring fenomenet choice overload. Denna studie är kvalitativ till sinnatur och kan bäst beskrivas som en diskurs,- och ideologianalys. Studien observerardiskursen kring choice overload och hur fenomenet presenteras och problematiseras. Vidareämnar denna studie att examinera om det förekommer ideologiska strömningar inomforskningsfältet. De studier som analyseras är baserade kring nyckelordet choice overloadoch är publicerade mellan 2016 och första halvan av 2018. Resultaten av denna studie visaratt nylig forskning kring choice overload är dominerad av marknadsföring och därefterpresenterad ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. Studien finner även att det tycks existeraen indikation av två olika “perspektiv” när det kommer till hur forskare ser på choiceoverload. I denna studie kategoriseras dessa perspektiv av att ena har en mer pragmatisk ochlösningsorienterad inställning gentemot fenomenet, medan det andra förhåller sig merskeptiska till fenomenets existens. Resultatet av studien är blandat, då fastän studien visar attdet finns tydliga tendenser att problematisera och presentera choice overload ur ettvinst-sökande perspektiv i motsats till ett folkhälso,- och samhällsperspektiv, så förhindrasstudien från att finna konkreta resultat på grund av det kontrollerade språket inom akademiskforskning och problematiken med allmän generalisering. Studien avslutas med förslag förvidare forskning för att bidra till kunskap kring ideologi inom akademia.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Amelina, Anna
  et al.
  Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany.
  Carmel, Emma
  University of Bath, UK.
  Runfors, Ann
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Etnologi.
  Scheibelhofer, Elisabeth
  University of Vienna, Austria.
  Labyrinths of European social citizenship: Variations in and levels of comparison2019Ingår i: Boundaries of European Social Citizenship: EU Citizens’ Transnational Social Security in Regulations, Discourses and Experiences / [ed] Anna Amelina; Emma Carmel; Ann Runfors; Elisabeth Scheibelhofer, Abingdon: Routledge, 2019, s. 199-212Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The chapter integrates the conceptual ideas presented in this volume and the outcomes of the empirical research on mobile Europeans’ access to and the portability of social security rights that focused on four pairs of countries (Hungary-Austria, Bulgaria-Germany, Estonia-Sweden, Poland-UK) in four areas of social security (unemployment, family benefits, health, and pensions). In the first step, the chapter identifies country-pair spanning patterns in respect to (1) cross-border social security regulations, (2) discourses of belonging, and (3) mobile (East-)Europeans’ experiences of (unequal) welfare opportunities. At the same time, it puts emphasis on the country-pair specific differences and similarities of the above-mentioned dimensions of European social citizenship.

 • 10.
  Amengor, Ehmeli Dzifa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  The impact of multicultural festivals on women's empowerment in Uppsala: A case of immigrant women2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Empowerment is a process or a mechanism of individuals, organizations and communitiesacquiring control over their lives (Rappaport (1987), and there is a sustained effort by nationsand the international communities across the globe in search of pragmatic agendas and policyframework in achieving women’s empowerment. The purpose of this study was to understandthe experiences of immigrant women who participate in multicultural festivals, and how suchexperiences impact their empowerment. Guided by the ladder of empowerment theory byElizabeth Rocha in 1997, a phenomenological qualitative study was conducted with fifteenimmigrant women residents in Uppsala, and with heterogeneous description, the women weremainly from west African, South American and the European sub-regions.Drawing on the interviews, exposure to different cultures, making friends and interactingwith people from different cultural origins, opportunity to have fun, happiness and socialnetworking were the sailing experiences revealed by the study. While the women are able toachieve the first three levels – atomistic, embedded and mediated empowerments – ofindividual empowerments as espoused by Rocha (1997), the study further showsSocio-political and Political empowerment were not felt by the women, though theirgroupings into groups and organizations could influence decisions, legislations andprogrammes underlying the celebration of multicultural festivals in the Uppsala municipality.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Andersson, Emilia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Bojackly, Sandra
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kvinnors möjligheter till avancemang på arbetsplatser med en jämn intern könsfördelning: En kvalitativ studie om kvinnors karriärmöjligheter och dess effekter på kvinnors självbild2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige anses vara ett av Europeiska unionens mest jämställda länder där kvinnor och män ska ha lika möjligheter i arbetslivet. Jämställdhetslagen och diskrimineringslagen har stiftats i syfte att bland annat främja kvinnor och mäns lika rättigheter samt förhindra och motverka könsbaserade skillnader på arbetsmarknaden. Trots lagstiftning finns det tydliga skillnader i karriärutveckling mellan kvinnor och män. Syftet med studien är att studera hur kvinnor på olika arbetsplatser med en jämn intern könsfördelning upplever sina möjligheter till avancemang, kvinnornas antaganden av strategier för att hantera upplevd ojämlikhet samt hur kvinnornas självbild har kommit att påverkas till en följd av dessa upplevelser. Det empiriska materialet baseras på sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer som analyserats genom Chodorows teori om mödrars roll i reproduktionen av könsnormer och Bergmans beskrivning av vertikal och intern segregering. Flera mekanismer samverkar och resulterar iatt kvinnorna upplever barriärer för avancemang och karriärutveckling på sina arbetsplatser på grund av deras könstillhörighet vilket vidare bidragit till antagandet av strategier för att få legitimitet. Dessa upplevelser har bidragit till ifrågasättandet av kvinnornas kompetens som vidare haft en negativ påverkan på deras självbild.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson Schwarz, Jonas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hammarlund, Johan
  di Grado, Stefan
  Kjellberg, Magnus
  Opinioner och offentligheter online: Vad gör en politisk utsaga framgångsrik? Den användardrivna kommunikationens villkor. Slutrapport2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  ”Vad gör en politisk utsaga framgångsrik? Den användardrivna kommunikationens villkor” är ett ettårigt forskningsprojekt delfinansierat av Internetfonden, Riksbankens Jubileumsfond, Retriever AB, M-Brain AB samt Forsman & Bodenfors AB. Projektledare har varit Jonas Andersson Schwarz, som tillsammans med Johan Hammarlund, Stefan di Grado och Magnus Kjellberg har analyserat data från Twitter och rikspress i syfte att skapa ny kunskap om villkoren för politisk kommunikation i de sociala mediernas tidevarv. Huvudfokus har varit att undersöka vilka specifika faktorer som spelar in för delning av politiska tweets samt vilken typ av material från sociala medier som fångas upp av traditionella nyhetsmedier och vice versa. Samspelet mellan sociala medier och massmedier formar de bilder som görs av sociala medier i samhället, och omvänt: det formar de bilder som görs av massmedia likväl.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Antoniou, Lia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Andersson, Hans E.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap.
  Mapping migrants' inclusion: An analytical framework for examining policy output2015Ingår i: Ethnic and Racial Studies, ISSN 0141-9870, E-ISSN 1466-4356, Vol. 38, nr 10, s. 1707-1723Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 14.
  Badar, Maher
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Berhame, Hamon
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Den otrygga förorten?: Om trygghetsarbete i Rinkeby - Kista2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På vilket sätt framställs Rinkeby – Kista som en otrygg plats av politiker och tjänstemän jämfört med de boendes? Och hur ser de boende på politikerna och tjänstemännens trygghetsplanering? Dessa är frågeställningarna som vår studie undersöker. Metoden har bestått av två delar: text- och videoanalys samt kvalitativa intervjuer av både beslutsfattare och medborgare i stadsdelen. Teorierna som har legat till grund för vår analys är Foucaults diskursteorier, Ristilamis forskning om förortsdiskursen samt Stigendals teorier om sociala levnadsförhållanden.

  Text- och videoanalyserna och de kvalitativa intervjuerna har visat oss att politikernas och tjänstemännens bild av trygghetssituationen i stadsdelen har varit annorlunda gentemot medborgarnas perspektiv. Denna skillnad ligger till stor del i deras olika tolkningar av begreppet trygghet som kortfattat kan uttryckas som att beslutsfattarna har en snävare, säkerhetsbaserad syn på trygghet medan medborgarna generellt inkluderar fler aspekter såsom den socio-ekonomiska situationen. Våra slutsatser av det framkomna materialet, kopplat till de valda teorierna, kan sammanfattas som att de två intervjuade parterna generellt har olika perspektiv på trygghetssituationen och trygghetsarbetet i Rinkeby-Kista, samt skilda upplevelser av vem av dessa aktörer som idag tar störst ansvar för att främja en önskad lokal utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den otrygga förorten? - Om trygghetsarbete i Rinkeby - Kista
 • 15.
  Behtoui, Alireza
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Empowerment not racialised segregation2023Ingår i: British Journal of Sociology of Education, ISSN 0142-5692, E-ISSN 1465-3346, Vol. 44, nr 5, s. 912-926Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to investigate the ‘equalising effect of schools’ in general and two concrete interventions that have been carried out recently in Sweden in particular. The first of these interventions is the closing down of schools in deprived neighbourhoods and moving pupils to other schools. The second is ‘empowerment’–i.e., creating an inclusive and supportive pedagogical school environment for students with working-class and immigrant backgrounds. As findings from previous Swedish studies regarding the first intervention show, an equalising effect will not be achieved without considering the ‘school climate’ of mixed schools. The findings from this case study of a school located in a deprived suburb of Stockholm County indicate that even schools in these areas are able to equalise educational opportunities through building an alliance between students, parents and community activists on the one hand and bi-class and bi-cultural brokers like teachers and social workers on the other. 

 • 16.
  Berg, Christoffer
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Den urbana konsumtionskulturens ordning: En kvalitativ studie av hur unga vuxna boende i miljonprogramsområdena i Järva upplever, deltar och tillägnar sig Stockholms innerstad2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förevarande studie tar sin utgångspunkt i ett Stockholm satt i förändring. Som allt mer inbäddat i en global och post-industriell ordning skapas nya konfigurationer i gruppers sociala och kulturella mönster – i studien begreppsliggjort och analyserat genom livsstilar - och hur dessa sammanbinds med specifika platser. Särskilt intressant är det att få insikt i hur de i Stockholms socioekonomiskt svaga ytterstadsområden upplever, deltar i och tillägnar sig innerstaden, som en plats där processer av gentrifikation och stegrande kulturkonsumtion gradvis omförhandlar villkoren för vad ett besök kan och bör bestå i. För studiens räkning har en rad livsvärldsintervjuer skett med unga vuxna boende eller med härkomst i miljonprogramsområdena i Järva (Kista, Akalla, Rinkeby, Tensta och Rissne) i västra Stockholm, där deras berättelser ger uttryck för deras unika förhållanden till kvaliteterna i stadens socialt skiktade rum. Redan under ungdomsåren kommer innerstaden att representera något sublimt i en stadsmiljö diametralt annorlunda Järva, och genom betingelserna av den blå tunnelbanelinjen beskriver flera informanter hur ett utforskande tog vid av den nyupptäckta platsen. I vuxen ålder tonar innerstaden till stora delar upp som tydligt kopplat till selektiva nyttjanden i form av konsumtionen av varor och nöjen – där i synnerhet krog- och klubbscenen visar sig vara föremål för besök - men inbjuder för merparten av informanterna sällan till ett mer villkorslöst, icke-konsumerande fördröjande i de offentliga rummens gator, torg och parker. I själva erfarenheten av Stockholm är dikotomin förort - innerstad tydlig och genererar en diskursiv schematik mina informanter på olika sätt förhåller sig till.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Berg, Josefin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Börjeson, Sofia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  "Vad jobbar du med?": En kvalitativ studie av hur identitet och status är förankrat i yrkestitlar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur yrkestitlar är statusbärande för individer. Det är även av intresse att studera om yrkestitlar kan kopplas samman med individens identitet. För att närma oss svar på detta har vi genomfört åtta semistrukturerade intervjuer med nio respondenter som arbetar inom åtta olika organisationer som alla verkar inom Stockholmsområdet. Samtliga respondenter tillhör respektive organisations HR-avdelning. Studien utgår från teorier av bland annat Goffman (2009), Hinton (2003), Jenkins (2014) samt Ulfsdotter Eriksson och Flisbäck (2011), som berör identitet, kategorisering och status. Resultatet visar att yrkestiteln har en betydande roll för individens identitet och status. Vi ser dock tendenser till att försök görs att distansera sig vilket kan tyda på yrkestiteln kommer bli allt mindre betydande i identitets- och statusprocessen. Det framkommer tydligt i samtliga intervjuer att sociala strukturer är starkt sammankopplade med individens identitet och status.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18. Berggren, Christian
  et al.
  Bergman, Paavo
  Holmgren, Anna
  Slutrapport från Fagerstaprojektet: Del 1. Med facit i handen1985Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 19. Berggren, Christian
  et al.
  Bergman, Paavo
  Holmgren, Anna
  Slutrapport från Fagerstaprojektet: Del 2. Arbetslag i teori och praktik1985Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 20. Bergman, Paavo
  Glimtar från västtysk industrisociologi1983Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 21. Bergman, Paavo
  Grupper som objekt för kunskap och manipulation: om human relations-traditionens teoretiska och ideologiska betydelse1988Ingår i: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, ISSN 0345-0333, nr 40, s. 47-63Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 22. Bergman, Paavo
  Inte bara arbetsdelning - om samverkan i arbetsprocessen1992Ingår i: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historiua, ISSN 0345-0333, nr 55, s. 38-67Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 23. Bergman, Paavo
  Sysslar industrisociologer med kvalifikationsforskning? 1989Ingår i: Kvalifikationsforskning som bas för utbildning? / [ed] Matti Kyrö, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1989, 1, s. 248-254Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 24. Bergman, Paavo
  et al.
  Bengtsson, Lars
  Grupparbete – ingen mirakelmedicin för 90-talet?1991Ingår i: Arbete, människa, miljö, ISSN 0281-0352, nr 4, s. 241-247Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 25. Bergman, Paavo
  et al.
  Bengtsson, Lars
  Kvalificerat lagarbete som möjlighet och problem1991Ingår i: 90-talets industriarbete i Sverige, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1991, 1, s. 271-294Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 26. Bergman, Paavo
  et al.
  Berggren, Christian
  Holmgren, Anna
  Arbetslag på svets och efterbehandling?: Idéskiss på ny arbetsorganisation på rörverket i Fagersta1984Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 27. Bergman, Paavo
  et al.
  Broms, Gunnar
  Lindahl, Per
  Wallberg, Anders
  Stränggjutningsarbete, underhållsarbete i valsverk: en sammanställning av Arbetsmiljölaboratoriets FoU-program "Stålindustrins arbetsmiljö"1982Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 28. Bergman, Paavo
  et al.
  Ehn, Pelle
  Facklig strategi och teknisk förändring1979Ingår i: Zenit, ISSN 0044-3980, nr 4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 29. Bergman, Paavo
  et al.
  Franck, Ann-Sofie
  Karlsson, Birger
  Den politiska och fackliga kampens organisation och strategi: SAP:s och LO:s bildande1974Ingår i: Häften för Kritiska Studier, ISSN 0345-4789, nr 2, s. 21-32Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 30. Bergman, Paavo
  et al.
  Kupferberg, Feiwel
  Malmberg, Dag
  Thollander, Leif
  Utbildningen i Sverige1971Ingår i: Zenit, ISSN 0044-3980, nr 2, s. 10-26Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 31. Bergman, Paavo
  et al.
  Kupferberg, Feiwl
  UKAS-reformens roll i utbildningspolitiken1975 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 32. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Arbete och fritid1977Ingår i: Bingospelare: En samhälls- och kulturundersökning / [ed] Åke Daun, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, s. 32-40Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 33. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Bingo en pestsmitta?1977Ingår i: Bingospelare: En samhälls- och kulturundersökning / [ed] Åke Daun, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, s. 26-31Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 34. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Bingo och social stratifiering1977Ingår i: Bingospelare: En samhälls- och kulturundersökning / [ed] Åke Daun, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, s. 63-79Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 35. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Umgänge och psykisk kondition1977Ingår i: Bingospelare: En samhälls- och kulturstudie, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, s. 80-89Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 36. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Utbildning, social bakgrund, arbetsvillkor, fritidssysslor1977Ingår i: Bingospelare: En samhälls- och kulturstudie / [ed] Åke Daun, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, s. 90-116Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Bernhardsson, Josefin
  et al.
  Stockholms universitet.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Drink sluts, brats and immigrants as others: An analysis of Swedish media discourse on gender, alcohol, and rape2012Ingår i: Feminist Media Studies, ISSN 1468-0777, E-ISSN 1471-5902, Vol. 11, nr 2, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing on an analysis of the media debate on two Swedish rape cases involving alcohol, the present article argues that social norms and power structures are made visible both when debaters ascribe explanatory power to alcohol and when they do not. Using feminist intersectional theory, we argue that when debaters employ the concepts of “foreign culture” and “jet-set drinking culture,” respectively, to explain the rapes, they simultaneously (re)produce stereotypical discourses on gender, sexuality, class and ethnicity/nationality. The troublesome positions of the Immigrant, the Drink Slut and the Brat symbolize how these discourses intersect in the specific cases. To understand why alcohol is central in explaining rape in a fashionable area, but not in a socially disadvantaged area, we suggest that the official image of Sweden as a gender-equal, sexually liberal and multicultural society with small class differences blocks discussion of existing inequalities within the country. When rape happens in a place constructed as a “Swedish middle- and upper-class area,” alcohol and intoxication are used to symbolize the “uncivilized,” unpleasant and malicious among Swedish men. When rape happens in “socially disadvantaged neighbourhoods” populated by “immigrants,” the unpleasant instead resides in the “foreign culture.”

 • 38.
  Bettar, Natali
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Mankoo, Harminder
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Nätverksrekrytering ur HR-anställdas perspektiv: En kvalitativ studie om användning av nätverksrekrytering inom bemanningsbranschen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt med syfte att undersöka HR-anställdas användning av och syn på socialt nätverk i rekryteringsprocesser på bemanningsföretag. Studiens bakgrund utgörs av semistrukturerade intervjuer med fyra HR-anställda som arbetar på olika bemanningsföretag i Stockholm. I resultatet framkommer det att HR-anställda använt sig av nätverksrekrytering där sociala relationer som personer från yrkeslivet och bekanta är det vanligaste. Det redogörs även för deras reflektioner kring positiva respektive negativa konsekvenser av nätverkrekrytering. De nämner att det positiva är att man når ut till flera människor och att det är tidseffektivt medan de negativa är att vissa grupper tenderar att exkluderas. Vidare visar resultatet att externa kanaler som arbetsförmedling och webbplatser som bland annat Monster och Facebook används för att publicera annonser. Tidigare forskning som presenteras i studien berör användning av socialt nätverk i rekryteringsprocesser och dess konsekvenser. Studien anammar ett sociologiskt tänk då sociologiska teorier som Lins teori om social kapital och Granovetters teori om svaga och starka länkar tillämpats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Bigert, Marcus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Tillitens tillflykt och substitut: En kvantitativ sociologisk studie om relationen mellan generaliserad tillit, institutionell tillit och medborgarnormer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En relativt vedertagen idé inom det samhällsvetenskapliga forskningsfält som berör tillit och medborgarnormer är att båda dessa koncept är positivt förgrenade i det som kommit att kallas socialt kapital. Detta kommuntarianska perspektiv främjar föreställningen om att tillit både behövs för, och förstärks genom socialt- och politiskt deltagande i nätverk vilket i sig förväntas reflekteras i delade obligationer och förväntningar på andra och sig själv; en uppsättning medborgarnormer. En sådan förutsättning gör det svårt att använda detta perspektiv för att förklara ett obefintligt, eller till och med negativt samband mellan tillit och medborgar-normer. Inte desto mindre har sådana samband uppdagats i samhällsvetenskaplig forskning inom området. Denna studie ämnar undersöka relationen mellan generaliserad tillit, institutionell tillit och medborgarnormer inom den svenska befolkningen. Vidare är ett syfte att förklara hur ett negativt samband mellan generaliserad tillit och medborgarnormer kan behandlas som att tilliten kan ersättas genom fungerande substitut. I denna relation är det även möjligt att institutionell tillit (och de aktörer varpå denna tillit placeras) agerar på ett övervakande och medlande sätt för att legitimisera förväntningarna som medborgarnormerna vilar på. Studiens empiriska resultat visar fynd likt flera föregående studier, nämligen existensen av ett negativt samband mellan generaliserad tillit och medborgarnormer, ett positivt samband mellan institutionell tillit och medborgarnormer samt ett negativt samband mellan generaliserad och institutionell tillit.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Tillitens tillflykt och substitut _ MB
 • 40.
  Billingsley, Sunnee
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, SCOHOST (Stockholm Centre on Health of Societies in Transition).
  Intragenerational mobility and mortality in Russia: Short and longer-term effects2012Ingår i: Social Science and Medicine, ISSN 0277-9536, E-ISSN 1873-5347, Vol. 75, nr 12, s. 2326-2236Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study uses the Russian Longitudinal Monitoring Survey to explore the relationship between mortality of men age 65 or younger and intragenerational mobility, measured objectively through household income and subjectively through social ranking. This relationship is considered in light of the social selection and social causation mechanisms developed in the literature as well as a proposed mechanism in which mobility itself is a consequential life event. The analysis spans the years 1994-2010, which covers the transitional period in Russia characterized by labor market restructuring and economic crisis as well as a later period of economic growth and recovery. Using Cox proportional hazard models, immediate and longer-term associations between mobility and mortality are estimated. Both subjective and objective downward mobility had an immediate positive association with mortality risk (increased by 44% and 24%, respectively). In contrast, upward mobility had a more pronounced effect over a longer-term horizon and lowered mortality risk by 17%. Controlling for destination status attenuated some associations, but findings were robust to the adjustment of selection-related factors such as alcohol consumption and health status in the year preceding mobility. Findings suggest that the negative relationship between upward mobility and mortality may be driven by social causation, whereas downward mobility may have an independent effect beyond selection or causation.

 • 41.
  Blomqvist Mickelsson, Tony
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Stylin, Pilo
  Swedish Budo and Martial Arts Confederation, Stockholm, Sweden.
  Integrating Rough-and-Tumble Play in Martial Arts: A Practitioner's Model2021Ingår i: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 12, artikel-id 731000Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper introduces a model that explains psychosocial development by embedding the developmental concept of rough-and-tumble play (RTP) into the contextual settings of martial arts (MA). Current sport-for-change literature relies on theories that address contextual factors surrounding sport but agrees that sport in itself does not facilitate developmental outcomes. In contemporary times where western societies invest substantial resources in sport programs for their psychosocial contribution, this becomes problematic. If the contextual factors surrounding sport are exclusively what produce developmental outcomes, what is the rationale for investing resources in sport specifically? We challenge this idea and argue that although contextual factors are important to any social phenomena, the developmental outcomes from sport can also be traced to the corporeal domain in sport. To date, we have lacked the theoretical lenses to articulate this. The developmental concept of RTP emphasizes how "play fighting" between consenting parties stimulates psychosocial growth through its demand for self-regulation and control when "play fighting" with peers. In short, RTP demands that individuals maintain a self-regulated mode of fighting and is contingent on a give-and-take relationship to maintain enjoyment. RTP can thus foster empathy and prosocial behavior and has strong social bonding implications. However, such play can also escalate. A fitting setting to be considered as moderated RTP is MA because of its resemblance to RTP, and its inherent philosophical features, which emphasizes self-regulation, empathy, and prosocial behavior. This paper outlines what constitutes high-quality RTP in a MA context and how this relates to developmental outcomes. By doing so, we present a practitioner's framework in which practitioners, social workers, and physical educators can explain how MA, and not merely contextual factors, contributes toward developmental outcomes. In a time where sport is becoming increasingly politicized and used as a social intervention, it too becomes imperative to account for why sport, and in this case, MA, is suitable to such ends.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  ‘Alcohol short-circuits important part of the brain’: Swedish newspaper representations of biomedical alcohol research2017Ingår i: Addiction Research and Theory, ISSN 1606-6359, E-ISSN 1476-7392, Vol. 25, nr 3, s. 177-187Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The media has a central role in communicating and constructing health knowledge, including commu-nicating research findings related to alcohol consumption. However, research on news reporting aboutalcohol is still a relatively small field; in particular, there are few studies of the reporting of biomedicalalcohol and drug research, despite the assumed increasing popularity of biomedical perspectives inpublic discourse in general. The present article addresses the representational‘devices’used in Swedishpress reporting about biomedical alcohol research, drawing on qualitative thematic analysis of thetopics, metaphors, and optimist versus critical frames used in presenting biomedical research findings.In general, the press discourse focuses on genetic factors related to alcohol problems, on the role ofthe brain and the reward system in addiction, and on medication for treating alcohol problems.Metaphors of‘reconstruction’and‘reprograming’of the reward system are used to describe howthe brain’s function is altered in addiction, whereas metaphors of‘undeserved reward’and‘shortcuts’to pleasure are used to describe alcohol’s effects on the brain. The study indicates that aspects ofthe Swedish press discourse of biomedical alcohol research invite reductionism, but that thisresult could be understood from the point of view of both the social organization of reporting and theintersection of reporting, science, and everyday understandings rather than from the point of viewof the news articles only. Moreover, some characteristics of the media portrayals leave room for inter-pretation, calling for research on the meanings ascribed to metaphors of addiction in everydayinteraction.

 • 43.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Biologically Responsible Mothers and Girls Who “Act Like Men”: Shifting discourses of biological sex difference in Swedish newspaper debate on alcohol in 1979 and 19952011Ingår i: Feminist Media Studies, ISSN 1468-0777, E-ISSN 1471-5902, Vol. 11, nr 2, s. 197-213Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing on a qualitative analysis of Swedish newspaper debates in 1979 and 1995, this article examines how Swedish newspapers refer to biological sex difference as central to drinking practices. The study shows that women are a special category of concern in debate about gender and drinking in both 1979 and 1995. Further, it shows that Swedish newspapers draw upon biology in different ways in the two years. In 1979, debate about drinking during pregnancy and Fetal Alcohol Syndrome (FAS) is central and newspapers link biomedical research on FAS to the moral idea that mothers do anything to avoid harm to children. In 1995, debate about girls' drinking habits is central and newspapers link sex hormones and neurotransmitters to the moral idea that girls shouldn't “drink like men.” These differences are discussed in the context of Swedish media interest in evolutionary psychology and biomedical solutions to alcohol problems during the 1990s.

 • 44.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Gender and alcohol: the Swedish press debate2011Ingår i: Journal of Gender Studies, ISSN 0958-9236, E-ISSN 1465-3869, Vol. 20, nr 2, s. 155-169Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The dominant approach to gender in alcohol research still conceives of gender in terms of binary roles and looks for explanations for gender differences in drinking. This paper challenges the binary approach, and instead analyzes the categorization of gender as created in Swedish newspaper stories about alcohol, published between 2000 and 2008. Specific categories examined include 'responsible mothers', 'responsible parents', 'party girls', 'career women with drinking problems', 'violent men who drink' and 'beer-drinking, sexist male athletes'. Based on this examination, the paper discusses how the media stories do and/or undo gender and how they encourage readers to act by the categories of drinkers that they describe. The study shows that the Swedish media stories produce multiple ways of interpreting drinking. Some of the stories undo gender through linking 'male' behavior (drinking heavily) to female bodies, while others undo gender by treating parenthood as more important than gender. Importantly, however, other stories reproduce the discourse of heteronormativity and gender binarism. The study suggests that analyses of media texts need to take the complexity of 'undoing gender' into account, for example by avoiding the assumption that gender is either undone or reproduced.

 • 45.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Karin Boye: Normer, makt och styrning2015Ingår i: Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar / [ed] Christofer Edling, Jens Rydgren, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2015, s. 73-83Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Mellan risk och njutning: Genus, sexualitet och alkoholkultur vid början av 2000-talet2014Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, nr 6, s. 574-586Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  De senaste 20-30 åren kännetecknas av samhällsomvandlingar som framväxten av ett konsumtionssamhälle, den tredje vågens feminism och ett hälsopolitiskt intresse för riskgrupper. Här diskuteras några av dessa i relation till svensk alkoholkultur, med särskilt fokus på forskning om ungdomar, genus och sexualitet. Sammanfattningsvis visar forskningen att normer och meningsskapande kring alkohol varierar bland olika grupper kvinnor och män (t.ex. utifrån ålder och sexualitet). Samtidigt existerar föreställningen att det är mer problematiskt för kvinnor att dricka sida vid sida med föreställningen att kvinnor idag ”dricker som män” och föreställningen om alkoholkonsumtion som ett kvinnligt frigörelse- och valfrihetsprojekt. Även maskulinitetsskapande tycks äga rum i spänningsfältet mellan ett ”grabbigt” ideal där alkohol associeras med ”tuffhet” och ideal som betonar faderskap, kreativitet och svaghet.

 • 47.
  Bogren, Alexandra
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Sexualitet2022Ingår i: Ett delat samhälle: Makt, intersektionalitet och social skiktning / [ed] Christofer Edling; Fredrik Liljeros, Stockholm: Liber, 2022, 3, s. 124-151Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Sign of the times? Gender, sexuality, and drinking stories2014Ingår i: International journal on drug policy, ISSN 0955-3959, E-ISSN 1873-4758, Vol. 25, nr 3, s. 359-60Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Studying social power in textual data: Combining tools for analyzing meaning and positioning2010Ingår i: Critical Discourse Studies, ISSN 1740-5904, E-ISSN 1740-5912, Vol. 7, nr 1, s. 73-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Texts are language excerpts produced from specific points of view; they communicate specific worldviews and values. This implies that social science research on power in texts can benefit from an analysis of the perspective from which a story is presented. Nevertheless, discussion of concrete tools for doing this at the level of practical analysis is less common. This article describes a set of tools for analyzing positioning at two different levels: the level of enunciation - which focuses on narrator and audience positions - and the level of utterance - which focuses on positions in stories. Moreover, addressing readers less familiar with discourse analysis and students new to discourse analysis, the article argues that combining tools for analyzing positioning with more general tools for analyzing meaning is advantageous because this allows for more detailed analysis of social power in texts and for more detailed description of the analytical process.

 • 50.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Symbolic gender boundaries in news discourse on psychotropics use and drinking: An analysis of the Swedish press debate 2000–20092013Ingår i: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 21, nr 1, s. 57-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Psychotropics and alcohol are psychoactive substances with different cultural meanings and opposing gender associations. This paper examines the Swedish press debate on gender and psychotropics and compares it with the press debate on gender and alcohol, aiming to identify the conditions under which gendered moral boundaries of acceptable/unacceptable consumption are defended. The study shows that boundaries acquire a heightened moral status in news stories (1) that deal with a topic related to cultural ideas about essential gender difference, (2) where the cultural status of the psychoactive substance is linked to selfish and/or hedonistic motives, and (3) where innocent victims of consumption can be identified. Moreover, it shows that the "bad" characters constructed through this moral boundary are portrayed as exhibiting "excessive masculinity" and "insufficient femininity". On the basis of these findings, it is argued that newspaper discourse on psychotropics and alcohol still relies quite heavily on gendered and heteronormative ideas.

12345 1 - 50 av 231
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • sodertorns-hogskola-harvard.csl
 • sodertorns-hogskola-oxford.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf