sh.sePublications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 153
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  af Burén, Ann
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Study of Religions.
  Blurring boundaries: patterns of religiosity in contemporary Sweden2015Other (Other academic)
 • 2.
  Alci, Gül
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Saliba, Gabriella
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Anställningsform och stress: Hur upplever polisaspiranter sin anställningsform i relation till stress?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper discusses and aims to give the reader a greater understanding of how police cadets experiencing stress in relation to their employment status and a gender perspective on male and female cadets experience different demands and expectations. As scientists, we will also study how aspirants handle stress and how they experience the benefit of the work. This is because the one who is rejected by the aspirant will lose all possibilities of becoming a police officer. The essay will primarily highlight the impact of employment status have on stress according to police cadets and how gender can affect the stress.

  During the research process, the researcher will have worked through qualitative semi-structured interviews with six respondents who work as police cadets. We have analyzed our material by Karasek and Theorell of requirements, control and support model that is about the extent of demand and control individuals have the work-related aspects. We also give examples of how the requirements and control support model works for police cadets in the field with the help of research addressing the topic. The other theoretical starting point is an occupational stress research of Kelloway, Hurrel & Days (2008). Data collection shows, and supported by our theory that the form of employment is creating concerns over future work, and that perceived stress is equal for both men and women.

 • 3.
  Algemo Bergfeldt, Hanna
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Sundling Ahlin, Josefin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Livsplanering i en kortsiktig värld: En kvalitativ studie om tidsbegränsat anställdas möjligheter att planera.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper concerns the subject of temporary employments and how the employment status affects the personal life of the employee. The aspects of the personal life which are being investigated is the employees possibilities to plan their long term future as well as their short term future. Furthermore, the employees social relations and spare time are being investigated. The paper is qualitative and is based on semi-structured interviews with four people between the age of 25 and 35 who are experienced with temporary employment. The results of the interviews are analyzed in light of Richard Sennetts theory about ”The corrosion of character”, which shows upon a contradiction between the character-building and today's job market. The conclusions are that the employees possibilities concerning long term planning, as well as short term planning, is aggravated by their temporary employment status. Their spare time seems to become less extensive and the time devoted to the social relationships decreases. However, we can not draw any conclusions on the social relations patterns affected at a deeper level. 

 • 4.
  Andersson Schwarz, Jonas
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Hammarlund, Johan
  di Grado, Stefan
  Kjellberg, Magnus
  Opinioner och offentligheter online: Vad gör en politisk utsaga framgångsrik? Den användardrivna kommunikationens villkor. Slutrapport2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  ”Vad gör en politisk utsaga framgångsrik? Den användardrivna kommunikationens villkor” är ett ettårigt forskningsprojekt delfinansierat av Internetfonden, Riksbankens Jubileumsfond, Retriever AB, M-Brain AB samt Forsman & Bodenfors AB. Projektledare har varit Jonas Andersson Schwarz, som tillsammans med Johan Hammarlund, Stefan di Grado och Magnus Kjellberg har analyserat data från Twitter och rikspress i syfte att skapa ny kunskap om villkoren för politisk kommunikation i de sociala mediernas tidevarv. Huvudfokus har varit att undersöka vilka specifika faktorer som spelar in för delning av politiska tweets samt vilken typ av material från sociala medier som fångas upp av traditionella nyhetsmedier och vice versa. Samspelet mellan sociala medier och massmedier formar de bilder som görs av sociala medier i samhället, och omvänt: det formar de bilder som görs av massmedia likväl.

 • 5.
  Antoniou, Lia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Andersson, Hans E.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Political Science.
  Mapping migrants' inclusion: An analytical framework for examining policy output2015In: Ethnic and Racial Studies, ISSN 0141-9870, E-ISSN 1466-4356, Vol. 38, no 10, p. 1707-1723Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Badar, Maher
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Berhame, Hamon
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Den otrygga förorten?: Om trygghetsarbete i Rinkeby - Kista2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På vilket sätt framställs Rinkeby – Kista som en otrygg plats av politiker och tjänstemän jämfört med de boendes? Och hur ser de boende på politikerna och tjänstemännens trygghetsplanering? Dessa är frågeställningarna som vår studie undersöker. Metoden har bestått av två delar: text- och videoanalys samt kvalitativa intervjuer av både beslutsfattare och medborgare i stadsdelen. Teorierna som har legat till grund för vår analys är Foucaults diskursteorier, Ristilamis forskning om förortsdiskursen samt Stigendals teorier om sociala levnadsförhållanden.

  Text- och videoanalyserna och de kvalitativa intervjuerna har visat oss att politikernas och tjänstemännens bild av trygghetssituationen i stadsdelen har varit annorlunda gentemot medborgarnas perspektiv. Denna skillnad ligger till stor del i deras olika tolkningar av begreppet trygghet som kortfattat kan uttryckas som att beslutsfattarna har en snävare, säkerhetsbaserad syn på trygghet medan medborgarna generellt inkluderar fler aspekter såsom den socio-ekonomiska situationen. Våra slutsatser av det framkomna materialet, kopplat till de valda teorierna, kan sammanfattas som att de två intervjuade parterna generellt har olika perspektiv på trygghetssituationen och trygghetsarbetet i Rinkeby-Kista, samt skilda upplevelser av vem av dessa aktörer som idag tar störst ansvar för att främja en önskad lokal utveckling.

 • 7.
  Berg, Christoffer
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Den urbana konsumtionskulturens ordning: En kvalitativ studie av hur unga vuxna boende i miljonprogramsområdena i Järva upplever, deltar och tillägnar sig Stockholms innerstad2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förevarande studie tar sin utgångspunkt i ett Stockholm satt i förändring. Som allt mer inbäddat i en global och post-industriell ordning skapas nya konfigurationer i gruppers sociala och kulturella mönster – i studien begreppsliggjort och analyserat genom livsstilar - och hur dessa sammanbinds med specifika platser. Särskilt intressant är det att få insikt i hur de i Stockholms socioekonomiskt svaga ytterstadsområden upplever, deltar i och tillägnar sig innerstaden, som en plats där processer av gentrifikation och stegrande kulturkonsumtion gradvis omförhandlar villkoren för vad ett besök kan och bör bestå i. För studiens räkning har en rad livsvärldsintervjuer skett med unga vuxna boende eller med härkomst i miljonprogramsområdena i Järva (Kista, Akalla, Rinkeby, Tensta och Rissne) i västra Stockholm, där deras berättelser ger uttryck för deras unika förhållanden till kvaliteterna i stadens socialt skiktade rum. Redan under ungdomsåren kommer innerstaden att representera något sublimt i en stadsmiljö diametralt annorlunda Järva, och genom betingelserna av den blå tunnelbanelinjen beskriver flera informanter hur ett utforskande tog vid av den nyupptäckta platsen. I vuxen ålder tonar innerstaden till stora delar upp som tydligt kopplat till selektiva nyttjanden i form av konsumtionen av varor och nöjen – där i synnerhet krog- och klubbscenen visar sig vara föremål för besök - men inbjuder för merparten av informanterna sällan till ett mer villkorslöst, icke-konsumerande fördröjande i de offentliga rummens gator, torg och parker. I själva erfarenheten av Stockholm är dikotomin förort - innerstad tydlig och genererar en diskursiv schematik mina informanter på olika sätt förhåller sig till.

 • 8. Berggren, Christian
  et al.
  Bergman, Paavo
  Holmgren, Anna
  Slutrapport från Fagerstaprojektet: Del 1. Med facit i handen1985Report (Other academic)
 • 9. Berggren, Christian
  et al.
  Bergman, Paavo
  Holmgren, Anna
  Slutrapport från Fagerstaprojektet: Del 2. Arbetslag i teori och praktik1985Report (Other academic)
 • 10. Bergman, Paavo
  Glimtar från västtysk industrisociologi1983Report (Other academic)
 • 11. Bergman, Paavo
  Grupper som objekt för kunskap och manipulation: om human relations-traditionens teoretiska och ideologiska betydelse1988In: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, ISSN 0436-8919, no 40, p. 47-63Article in journal (Other academic)
 • 12. Bergman, Paavo
  Inte bara arbetsdelning - om samverkan i arbetsprocessen1992In: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historiua, ISSN 0436-8919, no 55, p. 38-67Article in journal (Other academic)
 • 13. Bergman, Paavo
  Sysslar industrisociologer med kvalifikationsforskning? 1989In: Kvalifikationsforskning som bas för utbildning? / [ed] Matti Kyrö, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1989, 1, p. 248-254Chapter in book (Other academic)
 • 14. Bergman, Paavo
  et al.
  Bengtsson, Lars
  Grupparbete – ingen mirakelmedicin för 90-talet?1991In: Arbete, människa, miljö, ISSN 0281-0352, no 4, p. 241-247Article in journal (Other academic)
 • 15. Bergman, Paavo
  et al.
  Bengtsson, Lars
  Kvalificerat lagarbete som möjlighet och problem1991In: 90-talets industriarbete i Sverige, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1991, 1, p. 271-294Chapter in book (Other academic)
 • 16. Bergman, Paavo
  et al.
  Berggren, Christian
  Holmgren, Anna
  Arbetslag på svets och efterbehandling?: Idéskiss på ny arbetsorganisation på rörverket i Fagersta1984Report (Other academic)
 • 17. Bergman, Paavo
  et al.
  Broms, Gunnar
  Lindahl, Per
  Wallberg, Anders
  Stränggjutningsarbete, underhållsarbete i valsverk: en sammanställning av Arbetsmiljölaboratoriets FoU-program "Stålindustrins arbetsmiljö"1982Report (Other academic)
 • 18. Bergman, Paavo
  et al.
  Ehn, Pelle
  Facklig strategi och teknisk förändring1979In: Zenit, ISSN 0044-3980, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19. Bergman, Paavo
  et al.
  Franck, Ann-Sofie
  Karlsson, Birger
  Den politiska och fackliga kampens organisation och strategi: SAP:s och LO:s bildande1974In: Häften för Kritiska Studier, ISSN 0345-4789, no 2, p. 21-32Article in journal (Other academic)
 • 20. Bergman, Paavo
  et al.
  Kupferberg, Feiwel
  Malmberg, Dag
  Thollander, Leif
  Utbildningen i Sverige1971In: Zenit, ISSN 0044-3980, no 2, p. 10-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21. Bergman, Paavo
  et al.
  Kupferberg, Feiwl
  UKAS-reformens roll i utbildningspolitiken1975 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 22. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Arbete och fritid1977In: Bingospelare: En samhälls- och kulturundersökning / [ed] Åke Daun, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, p. 32-40Chapter in book (Other academic)
 • 23. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Bingo en pestsmitta?1977In: Bingospelare: En samhälls- och kulturundersökning / [ed] Åke Daun, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, p. 26-31Chapter in book (Other academic)
 • 24. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Bingo och social stratifiering1977In: Bingospelare: En samhälls- och kulturundersökning / [ed] Åke Daun, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, p. 63-79Chapter in book (Other academic)
 • 25. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Umgänge och psykisk kondition1977In: Bingospelare: En samhälls- och kulturstudie, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, p. 80-89Chapter in book (Other academic)
 • 26. Bergman, Paavo
  et al.
  Olsson, Sven E
  Utbildning, social bakgrund, arbetsvillkor, fritidssysslor1977In: Bingospelare: En samhälls- och kulturstudie / [ed] Åke Daun, Stockholm: Tidens förlag , 1977, 1, p. 90-116Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Bernhardsson, Josefin
  et al.
  Stockholms universitet.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Drink sluts, brats and immigrants as others: An analysis of Swedish media discourse on gender, alcohol, and rape2012In: Feminist Media Studies, ISSN 1468-0777, E-ISSN 1471-5902, Vol. 11, no 2, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on an analysis of the media debate on two Swedish rape cases involving alcohol, the present article argues that social norms and power structures are made visible both when debaters ascribe explanatory power to alcohol and when they do not. Using feminist intersectional theory, we argue that when debaters employ the concepts of “foreign culture” and “jet-set drinking culture,” respectively, to explain the rapes, they simultaneously (re)produce stereotypical discourses on gender, sexuality, class and ethnicity/nationality. The troublesome positions of the Immigrant, the Drink Slut and the Brat symbolize how these discourses intersect in the specific cases. To understand why alcohol is central in explaining rape in a fashionable area, but not in a socially disadvantaged area, we suggest that the official image of Sweden as a gender-equal, sexually liberal and multicultural society with small class differences blocks discussion of existing inequalities within the country. When rape happens in a place constructed as a “Swedish middle- and upper-class area,” alcohol and intoxication are used to symbolize the “uncivilized,” unpleasant and malicious among Swedish men. When rape happens in “socially disadvantaged neighbourhoods” populated by “immigrants,” the unpleasant instead resides in the “foreign culture.”

 • 28.
  Bettar, Natali
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Mankoo, Harminder
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Nätverksrekrytering ur HR-anställdas perspektiv: En kvalitativ studie om användning av nätverksrekrytering inom bemanningsbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt med syfte att undersöka HR-anställdas användning av och syn på socialt nätverk i rekryteringsprocesser på bemanningsföretag. Studiens bakgrund utgörs av semistrukturerade intervjuer med fyra HR-anställda som arbetar på olika bemanningsföretag i Stockholm. I resultatet framkommer det att HR-anställda använt sig av nätverksrekrytering där sociala relationer som personer från yrkeslivet och bekanta är det vanligaste. Det redogörs även för deras reflektioner kring positiva respektive negativa konsekvenser av nätverkrekrytering. De nämner att det positiva är att man når ut till flera människor och att det är tidseffektivt medan de negativa är att vissa grupper tenderar att exkluderas. Vidare visar resultatet att externa kanaler som arbetsförmedling och webbplatser som bland annat Monster och Facebook används för att publicera annonser. Tidigare forskning som presenteras i studien berör användning av socialt nätverk i rekryteringsprocesser och dess konsekvenser. Studien anammar ett sociologiskt tänk då sociologiska teorier som Lins teori om social kapital och Granovetters teori om svaga och starka länkar tillämpats.

 • 29.
  Bigert, Marcus
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Tillitens tillflykt och substitut: En kvantitativ sociologisk studie om relationen mellan generaliserad tillit, institutionell tillit och medborgarnormer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A relatively common theoretical notion within the research field concerning trust and norms of citizenship in the social sciences is that both of these concepts are positively related through what is most often called social capital. This particular communitarian perspective encourages the idea that trust is both needed for, and built through networks as well as social- and political participation which should be reflected through a shared sense of obligations and expectations upon one another; a set of citizen norms. The very foundation of such and theoretical basis makes it difficult to use this perspective to explain an absent correlation between trust and norms of citizenship, and even less a negative such correlation. Nonetheless, findings in social scientific research on this matter have sometimes shown an absent or even negative correlation between trust and norms of citizenship. The purpose of this particular study is to evaluate the relationship between generalized trust, institutional trust and norms of citizenship within the swedish population. Furthermore, the aim is to explain how a negative correlation between generalized trust and norms of citizenship is possible to be understood as a compensation of trust through the means of substitutes. In this discussion, the relevance of institutional trust comes in to light as a means of legitimizing the accountability within the norms of citizenship as expectations on "good citizens". Conclusively, the empirical findings show results similar to what has been presented in some earlier research articles, namely the existence of a negative correlation between generalized trust and norms of citizenship, a positive correlation between institutional trust and norms of citizenship and finally a negative relationship between generalized and institutional trust.

 • 30.
  Billingsley, Sunnee
  Södertörn University, School of Social Sciences, SCOHOST (Stockholm Centre on Health of Societies in Transition).
  Intragenerational mobility and mortality in Russia: Short and longer-term effects2012In: Social Science and Medicine, ISSN 0277-9536, E-ISSN 1873-5347, Vol. 75, no 12, p. 2326-2236Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study uses the Russian Longitudinal Monitoring Survey to explore the relationship between mortality of men age 65 or younger and intragenerational mobility, measured objectively through household income and subjectively through social ranking. This relationship is considered in light of the social selection and social causation mechanisms developed in the literature as well as a proposed mechanism in which mobility itself is a consequential life event. The analysis spans the years 1994-2010, which covers the transitional period in Russia characterized by labor market restructuring and economic crisis as well as a later period of economic growth and recovery. Using Cox proportional hazard models, immediate and longer-term associations between mobility and mortality are estimated. Both subjective and objective downward mobility had an immediate positive association with mortality risk (increased by 44% and 24%, respectively). In contrast, upward mobility had a more pronounced effect over a longer-term horizon and lowered mortality risk by 17%. Controlling for destination status attenuated some associations, but findings were robust to the adjustment of selection-related factors such as alcohol consumption and health status in the year preceding mobility. Findings suggest that the negative relationship between upward mobility and mortality may be driven by social causation, whereas downward mobility may have an independent effect beyond selection or causation.

 • 31.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  ‘Alcohol short-circuits important part of the brain’: Swedish newspaper representations of biomedical alcohol research2017In: Addiction Research and Theory, ISSN 1606-6359, E-ISSN 1476-7392, Vol. 25, no 3, p. 177-187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The media has a central role in communicating and constructing health knowledge, including commu-nicating research findings related to alcohol consumption. However, research on news reporting aboutalcohol is still a relatively small field; in particular, there are few studies of the reporting of biomedicalalcohol and drug research, despite the assumed increasing popularity of biomedical perspectives inpublic discourse in general. The present article addresses the representational‘devices’used in Swedishpress reporting about biomedical alcohol research, drawing on qualitative thematic analysis of thetopics, metaphors, and optimist versus critical frames used in presenting biomedical research findings.In general, the press discourse focuses on genetic factors related to alcohol problems, on the role ofthe brain and the reward system in addiction, and on medication for treating alcohol problems.Metaphors of‘reconstruction’and‘reprograming’of the reward system are used to describe howthe brain’s function is altered in addiction, whereas metaphors of‘undeserved reward’and‘shortcuts’to pleasure are used to describe alcohol’s effects on the brain. The study indicates that aspects ofthe Swedish press discourse of biomedical alcohol research invite reductionism, but that thisresult could be understood from the point of view of both the social organization of reporting and theintersection of reporting, science, and everyday understandings rather than from the point of viewof the news articles only. Moreover, some characteristics of the media portrayals leave room for inter-pretation, calling for research on the meanings ascribed to metaphors of addiction in everydayinteraction.

 • 32.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Biologically Responsible Mothers and Girls Who “Act Like Men”: Shifting discourses of biological sex difference in Swedish newspaper debate on alcohol in 1979 and 19952011In: Feminist Media Studies, ISSN 1468-0777, E-ISSN 1471-5902, Vol. 11, no 2, p. 197-213Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on a qualitative analysis of Swedish newspaper debates in 1979 and 1995, this article examines how Swedish newspapers refer to biological sex difference as central to drinking practices. The study shows that women are a special category of concern in debate about gender and drinking in both 1979 and 1995. Further, it shows that Swedish newspapers draw upon biology in different ways in the two years. In 1979, debate about drinking during pregnancy and Fetal Alcohol Syndrome (FAS) is central and newspapers link biomedical research on FAS to the moral idea that mothers do anything to avoid harm to children. In 1995, debate about girls' drinking habits is central and newspapers link sex hormones and neurotransmitters to the moral idea that girls shouldn't “drink like men.” These differences are discussed in the context of Swedish media interest in evolutionary psychology and biomedical solutions to alcohol problems during the 1990s.

 • 33.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Gender and alcohol: the Swedish press debate2011In: Journal of Gender Studies, ISSN 0958-9236, E-ISSN 1465-3869, Vol. 20, no 2, p. 155-169Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The dominant approach to gender in alcohol research still conceives of gender in terms of binary roles and looks for explanations for gender differences in drinking. This paper challenges the binary approach, and instead analyzes the categorization of gender as created in Swedish newspaper stories about alcohol, published between 2000 and 2008. Specific categories examined include 'responsible mothers', 'responsible parents', 'party girls', 'career women with drinking problems', 'violent men who drink' and 'beer-drinking, sexist male athletes'. Based on this examination, the paper discusses how the media stories do and/or undo gender and how they encourage readers to act by the categories of drinkers that they describe. The study shows that the Swedish media stories produce multiple ways of interpreting drinking. Some of the stories undo gender through linking 'male' behavior (drinking heavily) to female bodies, while others undo gender by treating parenthood as more important than gender. Importantly, however, other stories reproduce the discourse of heteronormativity and gender binarism. The study suggests that analyses of media texts need to take the complexity of 'undoing gender' into account, for example by avoiding the assumption that gender is either undone or reproduced.

 • 34.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Karin Boye: Normer, makt och styrning2015In: Sociologi genom litteratur: Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar / [ed] Christofer Edling, Jens Rydgren, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2015, p. 73-83Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Mellan risk och njutning: Genus, sexualitet och alkoholkultur vid början av 2000-talet2014In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 91, no 6, p. 574-586Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  De senaste 20-30 åren kännetecknas av samhällsomvandlingar som framväxten av ett konsumtionssamhälle, den tredje vågens feminism och ett hälsopolitiskt intresse för riskgrupper. Här diskuteras några av dessa i relation till svensk alkoholkultur, med särskilt fokus på forskning om ungdomar, genus och sexualitet. Sammanfattningsvis visar forskningen att normer och meningsskapande kring alkohol varierar bland olika grupper kvinnor och män (t.ex. utifrån ålder och sexualitet). Samtidigt existerar föreställningen att det är mer problematiskt för kvinnor att dricka sida vid sida med föreställningen att kvinnor idag ”dricker som män” och föreställningen om alkoholkonsumtion som ett kvinnligt frigörelse- och valfrihetsprojekt. Även maskulinitetsskapande tycks äga rum i spänningsfältet mellan ett ”grabbigt” ideal där alkohol associeras med ”tuffhet” och ideal som betonar faderskap, kreativitet och svaghet.

 • 36.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Sign of the times? Gender, sexuality, and drinking stories2014In: International journal on drug policy, ISSN 0955-3959, E-ISSN 1873-4758, Vol. 25, no 3, p. 359-60Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Studying social power in textual data: Combining tools for analyzing meaning and positioning2010In: Critical Discourse Studies, ISSN 1740-5904, E-ISSN 1740-5912, Vol. 7, no 1, p. 73-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Texts are language excerpts produced from specific points of view; they communicate specific worldviews and values. This implies that social science research on power in texts can benefit from an analysis of the perspective from which a story is presented. Nevertheless, discussion of concrete tools for doing this at the level of practical analysis is less common. This article describes a set of tools for analyzing positioning at two different levels: the level of enunciation - which focuses on narrator and audience positions - and the level of utterance - which focuses on positions in stories. Moreover, addressing readers less familiar with discourse analysis and students new to discourse analysis, the article argues that combining tools for analyzing positioning with more general tools for analyzing meaning is advantageous because this allows for more detailed analysis of social power in texts and for more detailed description of the analytical process.

 • 38.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Symbolic gender boundaries in news discourse on psychotropics use and drinking: An analysis of the Swedish press debate 2000–20092013In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 21, no 1, p. 57-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Psychotropics and alcohol are psychoactive substances with different cultural meanings and opposing gender associations. This paper examines the Swedish press debate on gender and psychotropics and compares it with the press debate on gender and alcohol, aiming to identify the conditions under which gendered moral boundaries of acceptable/unacceptable consumption are defended. The study shows that boundaries acquire a heightened moral status in news stories (1) that deal with a topic related to cultural ideas about essential gender difference, (2) where the cultural status of the psychoactive substance is linked to selfish and/or hedonistic motives, and (3) where innocent victims of consumption can be identified. Moreover, it shows that the "bad" characters constructed through this moral boundary are portrayed as exhibiting "excessive masculinity" and "insufficient femininity". On the basis of these findings, it is argued that newspaper discourse on psychotropics and alcohol still relies quite heavily on gendered and heteronormative ideas.

 • 39.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  The competent drinker, the authentic person and the strong person: Lines of reasoning in Swedish young people's discussions about alcohol2006In: Journal of Youth Studies, ISSN 1367-6261, E-ISSN 1469-9680, Vol. 9, no 5, p. 515-538Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines young people's discussions about alcohol in an Internet chat room. I study how alcohol is meaningful to the young people through specifically focusing their understandings of the concepts control/loss of control, conscientiousness and maturity. I also study what relations of power are constructed among them. The results point to four different lines of reasoning about alcohol: the 'teetotaller argument', the 'age-distinction argument', the 'moderate drinking argument' and the 'getting drunk argument'. From each of these lines of reasoning to the next, there is a shift in the definition of 'the Others' - of those who are said to be immature. In three of the lines of reasoning - the teetotaller argument, the moderate drinking argument and the getting drunk argument - the young people describe the characteristics of what for them appears as an ideal person with ideal views on alcohol consumption and intoxication: the strong person, the competent drinker and the authentic person. In the concluding section of the paper, I discuss and compare these different lines of reasoning with each other and with previous research on young people and drinking.

 • 40.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  The relationship between sexuality-related alcohol expectancies and drinking across cultures2007In: African Journal of Drug and Alcohol Studies, ISSN 1531-4065, Vol. 6, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Bogren, Alexandra
  Stockholms universitet.
  Women's intoxication as ‘dual licentiousness’: An exploration of gendered images of drinking and intoxication in Sweden2008In: Addiction Research and Theory, ISSN 1606-6359, E-ISSN 1476-7392, Vol. 16, no 1, p. 95-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, it is suggested that an important cultural image of intoxication in some Western societies appears to be 'intoxication as ecstasy', intoxication as escape from the everyday into a 'wild' and 'natural' state. The purpose of this article is to discuss this cultural image and its link to gendered ideas about sexuality and, on the basis of this discussion, to develop a hypothesis for further testing. The hypothesis developed proposes that women - via the cultural linking of their sexuality to biological processes of reproduction - are placed closer to nature than men. This makes women's drinking and intoxication seem more dangerous than men's, because drinking and intoxication would seem to make women come even closer to nature. It is suggested that women's 'dual licentiousness' threatens the distinction between nature and culture.

 • 42.
  Bogren, Alexandra
  et al.
  Stockholms universitet.
  Winter, Katarina
  Stockholms universitet.
  Knowledge production, communication, and utilization: studying biomedical alcohol research2013In: Drugs and alcohol today, ISSN 1745-9265, E-ISSN 2042-8359, Vol. 13, no 1, p. 28-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: A growing body of social research analyzes how the biomedical interest in detailed molecular aspects of people's bodies (genes, biomarkers, DNA) affect everyday notions of health, risk, and responsibility for health problems. However, this research focus has been largely neglected in social alcohol research. The purpose of this paper is to report on some early findings from a study of media portrayals of biomedical alcohol research and to present a rationale for studying biomedical alcohol research more broadly. Design/methodology/approach: The empirical discussion is based on textual analysis of 90 newspaper articles published in Swedish newspapers between 1995 and 2010 and one-on-one semi-structured interviews with 24 newspaper readers about their interpretation of the newspaper portrayals. The motives for studying biomedical alcohol research more broadly are discussed in relation to existing research and theories of biomedicalization. Findings: It is found that a large majority of the newspapers cite biomedical researchers to explain the mechanisms of addiction, and that biomedical research is often presented as revolutionary in scope. However, journalists also act as storytellers who explain the biomedical research results to readers. The reward system proved to be a central notion among the interviewees, who had their own, different and varying definitions of the concept. The authors suggest a framework for analyzing how biomedical knowledge is produced, communicated and utilized by three types of key actors. Originality/value: The study presents a novel framework for studying biomedical alcohol research.

 • 43.
  Boström, Magnus
  Södertörn University, School of Life Sciences, Environmental science.
  A Missing Pillar? Challenges in theorizing and practicing social sustainability: introductory article in the special issue2012In: Sustainability: Science, Practice, & Policy, ISSN 1548-7733, E-ISSN 1548-7733, Vol. 8, no 1, p. 3-14Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Boström, Magnus
  Södertörn University, School of Life Sciences, Environmental science.
  The Problematic Social Dimension of Sustainable Development: the Case of the Forest Stewardship Council2012In: International Journal of Sustainable Development and World Ecology, ISSN 1350-4509, E-ISSN 1745-2627, Vol. 19, no 1, p. 3-15Article in journal (Refereed)
 • 45.
  Boström, Magnus
  et al.
  Södertörn University, School of Life Sciences, Environmental science.
  Börjeson, Natasja
  Södertörn University, School of Life Sciences, Environmental science.
  Gilek, Michael
  Södertörn University, School of Life Sciences, Environmental science.
  Jönsson, Anna Maria
  Södertörn University, School of Culture and Communication, Media and Communication Studies.
  Karlsson, Mikael
  Södertörn University, School of Life Sciences, Environmental science.
  Responsible procurement and complex product chains: the case of chemical risks in textiles2012In: Journal of Environmental Planning and Management, ISSN 0964-0568, E-ISSN 1360-0559, Vol. 55, no 1, p. 95-111Article in journal (Refereed)
 • 46.
  Boström, Magnus
  et al.
  Södertörn University, School of Life Sciences.
  Klintman, Mikael
  Eco-standards, product labelling and green consumerism2008Book (Other academic)
 • 47.
  Boström, Magnus
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Rabe, Linn
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Rodela, Romina
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Environmental non-governmental organizations and transnational collaboration: The Baltic Sea and Adriatic-Ionian Sea regions2015In: Environmental Politics, ISSN 0964-4016, E-ISSN 1743-8934, Vol. 24, no 5, p. 762-787Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous studies of environmental non-governmental organizations (ENGO) have primarily taken place within a nation-state perspective without considering multiple levels of politics and governance. Because environmental problems are usually cross-border phenomena, environmental movements must develop transnational features to play constructive roles in politics and governance. This study contributes to the theorizing and study of transnationalization of ENGOs by illuminating the different regional conditions for this process. The conditions for ENGOs to develop transnational collaboration are explored by comparing ENGOs from six countries in two macro-regions: Sweden, Germany, and Poland in the Baltic Sea region, and Italy, Slovenia, and Croatia in the Adriatic-Ionian Sea region. Grounded in the literatures on social movement theory and ENGO transnationalization, the study identifies how different national, macro-regional, and European institutional structures shape the conditions under which ENGOs develop cross-border collaborations, and demonstrate the importance of long-term and dynamic interplay between processes that occur at the domestic and transnational levels.

 • 48. Boström, Magnus
  et al.
  Rodela, Romina
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Developing Capacities for Sustained Transnational Environmental Activism2014In: Facing an unequal world: Challenges for global sociology: Book of abstracts, Yokohama, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Most environmental problems are extremely long term and have cross-border implications. For environmental non-governmental organizations (ENGOs) to achieve significant impact on environmental governance cross-border and sustained activities are required. The purpose of the paper is to identify key barriers and possible pathways to develop sustained and transnationalenvironmental activism among ENGOs operating in strikingly different political contexts.  

  Our analysis is based on qualitative methodology and empirical analyses of ENGOs in six countries (Sweden, Germany, Poland, Italy, Slovenia and Croatia) and two regional contexts, the Baltic Sea and the Adriatic Sea regions. The study is based on document analyses and semi-structured interviews with representatives from 4-6 key ENGOs in each country. The theoretical framework departs primarily from social movement theory.

  The paper reveals intriguing similarities and differences between the countries regarding ENGOs' abilities to develop sustained and cross-border activism. We pay particular attention to differences in opportunity structures for resource mobilization. The last decades, the European Union (EU) has emerged as a key opportunity structure that in various ways facilitate cross-border collaboration and capacity building among ENGOs, particularly in Central and Eastern European (CEE) Countries. However, the EU also considerably shapes the conditions for ENGOs to set independent long-term agendas. With the exception of Germany and Sweden, ENGOs rely heavily on their ability to develop a "project mind-set", which in turn requires fund-raising skills and procedures. Also ENGOs in Germany and Sweden make use of public grants. However, the fact that they historically have been able to mobilize huge number of members/supporters –which is still extremely difficult particularly in post-communist countries - have profound implications for abilities to develop transnational and sustained environmental activism. We discuss the role of (dis)trust (institutional vs. family-based trust), political culture and historical legacies to analyze these remarkably different conditions for resource mobilization.

 • 49.
  Braafnäs, Lisa
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hermansson Rivedal, Daniel
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Livsstilsmagasin och den sociala konstruktionen av manlighet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine whether it is possible to find relevant differences in the presentation of the man over the time period from 1999 to 2011. If a change has occurred, we want to try to find out how it looks like. From a social constructivist approach and using conceptual explanations of gender, masculinity and homosociality, we intend to analyze the two Swedish lifestyle magazines Café and Slitz. We will take particular note of studies on mass media and its impact on people's everyday lives. The method used to enable us to further analyze the material is critical discourse analysis, which is to scrutinize the basic sentence context of the text. The material we assume is limited to all Café’s and Slitz’ editions from 1999. To see if changes are made, we analyze two editions of Café from 2010 and six from 2011, and six editions of Slitz from 2009 and three from 2011. Thus, our aim is to try to present an interesting picture of these multi-nuanced contextual and discursive aspects. The general results are as follows: in Slitz, we found no relevant difference, but in the Café, we find a discursive difference between 1999 to 2011. 

 • 50.
  Bross, David
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Främlingsfientlighet – en fråga om förlorare?: En kvantitativ studie kring teorin om modernitetens förlorare och dess applicerbarhet på dagens Sverige2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine if the modernization losers' thesis is applicable in Sweden today in regards to explaining differences in xenophobia. The material that is being examined is from the Swedish division of the European Social Survey round 7 from 2014. The results show some support for some parts of the theory, but are too complex to be generalized to the population. But the study show that education have a negative correlation with xenophobia, which is significant and therefore reliable. Problems with the study is, however, brought up and questioned and also the applicability of the theory which gives some guidelines to further and more specific studies.

1234 1 - 50 of 153
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf