sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism
Title [en]
Navigating anti-LGBTQ politics and homonationalism: Precarity and social support structures among Russian and Ugandan queer migrants in Sweden
Abstract [sv]
Hbtq-frågor har under senare år ställts i centrum för geopolitiska maktkamper med påtagliga konsekvenser i människors liv som också påverkar migrationsmönster och -erfarenheter. Inom ramen för det så kallade kulturkriget ser vi å ena sidan hur hbtq-personer utmålas som hot mot nationers framtid och ”traditionella värderingar” och för en del blir migration ett sätt att undkomma våld och trakasserier. Å andra sidan ser vi hur värnandet av sexuella minoriteter framhålls som utmärkande för moderna nationella identiteter, ofta med homonationalistiska förtecken vilket innebär att homofobi och diskriminering tillskrivs ”andra”. Länder med en uttalat restriktiv migrationspolitik, som till exempel Sverige, säger sig ofta vilja prioritera just hbtq-personer. Samtidigt ställs höga krav på asylsökande att bevisa sin hbtq-relaterade utsatthet och många länder där situationen för sexuella minoriteter är dokumenterat svår bedöms trots detta vara tillräckligt säkra. För en del queera migranter blir arbetstillstånd, visum för studier, anhöriginvandring eller att leva som papperslös ett alternativ. Den här studien undersöker konsekvenserna som politiseringen av hbtqfrågor får queera migrater över tid, det vill säga innan, under och efter migrationen. I centrum står migranter i Sverige från Ryssland och Uganda, två länder som utmärkt sig för sin hbtq-fientliga politik. Genom att använda oss av biografisk narrativ metod vill fånga en bredd av erfarenheter vad gäller uppbrott, vägar till Sverige, mottagande och möjligheter att bygga upp ett nytt liv. Särskilt intresserar vi oss för förutsättningar för och betydelsen av sociala relationer och gemenskaper, transnationellt så väl som lokalt; hur sådana försvåras, omöjliggörs och bidrar till utsatthet eller tvärtom kan stärkas och bidra till queera migranters emotionella och materiella välbefinnande.
Abstract [en]
Polarized attitudes to LGBTQ-issues increasingly play a key role in geopolitical power struggles, with profound consequences for migration trajectories and experiences. In some contexts LGBTQ people are scapegoated as threats to the nation and “traditional values”, prompting some to migrate to escape violence and harassment. In other contexts, the protection of LGBTQ rights is represented as indicative of moral national identities. While offering some the opportunity of asylum, the reception of queer migrants tends to be conditional and marked by overall restrictive migration policies. The aim of this project is to understand how politicizations around queer sexualities become constitutive of social relationships and support structures – strengthening some and disrupting others – and thereby affecting migrants’ access to emotional and material life-sustaining resources. Based on biographical narratives of queer migrants from Russia and Uganda in Sweden, we consider a range of migrant trajectories in terms of displacement, reception and possibilities to settle and rebuild life. How do queer migrants experience and navigate polarized understandings of sexuality? Which concrete relational practices do they enact to manage pre- and post-migration precarities, within and across borders? Responding to these questions, the project contributes significantly to queer migration- and queer kinship scholarship, as well as the growing research field on anti-gay and anti-gender politics.
Principal InvestigatorGunnarsson Payne, Jenny
Co-InvestigatorTornhill, Sofie
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2023-12-01 - 2027-11-30
National Category
Gender StudiesInternational Migration and Ethnic RelationsEthnology
Identifiers
DiVA, id: project:7221Project, id: 2023-06138_VR