sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Vägar till en biobaserad samhällsekonomi
Title [en]
On the road to a bio-based economy: Governance pathways and policy design for sustainable forest use (GOVFORBIO)
Abstract [sv]
Omställningen till en bioekonomi är en förutsättning för att Sverige ska nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Skogsbruket spelar en central roll och förväntas bidra med olika ekosystemtjänster såsom uttag av biomassa, kolinlagring samt nya affärsmöjligheter på landsbygden. Sverige kommer däremot inte att nå målet för klimatneutralitet med nuvarande förutsättningar och beslutad politik. Det kommer därmed vara svårt att nå en hållbar bioekonomi om beslutsfattare inte hanterar målkonflikter och utvecklar effektiva kombinationer av styrmedel som även rör skogens nyttjande.Syftet med projektet är att analysera hur utformningen av den svenska skogspolitiken behöver utvecklas för att möta en bioekonomiomställning. Projektet kommer att fokusera på målkonflikter, val av styrmedel för att nå målen, samt förvaltningens förmåga att omsätta mål till praktisk handling i skogsbruket. Analyserna baseras på intervjuer, fokusgrupper och scenarioanalyser med aktörer inom skogsnäring och civilsamhälle, deltagandeobservationer i samverkansprocesser, samt analyser av policydokument som styr utvecklingen mot en bioekonomi.Projektet kommer att lämna rekommendationer till beslutsfattare och ge angelägna bidrag till forskning och samhällsdebatt om utmaningar och förutsättningar för en klimatneutral samhällsekonomi. Dessutom kommer olika former för interaktion med nyckelintressenter direkt bidra till en bred kunskapsspridning.
Abstract [en]
To reach the Sustainable Development Goals, it is central to maintain economic growth while effectively dealing with environmental problems. The transition towards a bioeconomy has now gained significant policy traction, and Sweden has the ambition to become the world’s first climate neutral, fossil-free welfare nation by 2045.The current Swedish policy design – i.e. the mix of policy goals and policy instruments – will however not be sufficient to reach climate neutrality by 2045. In the forest sector – a key sector for Sweden´s ambition to reach climate neutrality – a strong reliance on incentive-based instruments, such as information, advice and collaboration, have resulted in an inability to effectively govern towards a bioeconomy.The present project brings together expertise in political science and applied forest management to addresses this challenge. It will i) evaluate the potential of the current policy design to accelerate a bioeconomy shift, ii) conduct in-depth analyses of the central public policy instrument of state-initiated collaborative processes, and iii) elaborate on alternative policy designs, recommend changes to the current one, and identify how these changes could be accepted by key stakeholders given present knowledge gaps and uncertainties of outcomes. We do this by combining policy analysis of key policy documents and reports with interviews, focus groups, observations as well as scenario and pathway analysis with key stakeholders.
Principal InvestigatorJohansson, Johanna
Co-InvestigatorSandström, Camilla
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2021-01-01 - 2025-12-31
National Category
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-useSocial Sciences InterdisciplinaryOther Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:2993Project, id: 2020-01039_Formas