sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Klimatpolitik och icke-statlig diplomati: nordiska företagsfinansierade tankesmedjor
Title [en]
Climate Change Governance and Private Diplomacy: Interventions from Nordic Corporate Funded Think Tanks
Abstract [sv]
En av de mest angelägna frågorna i Förenta Nationernas klimatförhandlingar gäller hur och under vilka förhållanden icke-statlig diplomati spelar roll. Detta projekt studerar hur företagsfinansierade nordiska tankesmedjor, som The Pathway Coalition i Sverige, Skift Norge, Concito från Danmark och finska Climate Leadership Coalition konstruerar och formar "privat diplomati". Hur och med vilka åtgärder deltar och bidrar de till klimatförhandlingarna? En viktig fråga rör de sociala och symboliska former av kapital som tankesmedjor finansierade av företag använder i sitt arbete för att påverka viktiga antaganden och förslag i klimatförhandlingarna.Projektet leds av Adrienne Sörbom, i nära samarbete med Christina Garsten, Ulrik Jennische och Mikael Karlsson. Gruppen har i tidigare studier dels framgångsrikt följt transnationella tankesmedjor inom global styrning, dels studerat klimatpolitiska processer i olika sammanhang. Sekretess, diskretion och status har visats vara nyckelingredienser för att få inflytande i global styrning. Eftersom nordiska tankesmedjor är aktiva under ytan i i klimatförhandlingar kommer projektgruppen att intervjua och "skugga" dessa aktörers arbete i relation till FN:s ramkonvention om klimatförändringar och på konventionens partsmöten. Tankesmedjornas praxis är tydliga exempel på motsättningen mellan transparens och ansvarsskyldighet å ena sidan, och effektiviteten hos avskild diplomati å andra sidan; vilket påverkar klimatavtalen och deras utveckling.
Abstract [en]
One of the most pressing questions regarding the emerging global climate change regime concerns how and under what conditions non-state diplomacy matters. This project studies how corporate funded Nordic think tanks, such as Pathway Coalition in Sweden, Skift in Norway, Concito from Denmark, and Finnish Climate Leadership Coalition construct and shape “private diplomacy”. How and by what measures are they partaking in and contributing to climate change negotiations? A key concern of the project regards the social and symbolic forms of capital that such actors draw upon in their struggles over meaning of key assumptions and impact within the regime. The project is led by Adrienne Sörbom, in close cooperation with Christina Garsten, Ulrik Jennische and Mikael Karlsson. The group has previously followed transnational think tanks in global governance, and climate policymaking. As corporate funded Nordic think tanks are active also in climate change negotiations the group will interview and shadow the work of these actors in relation to the UNFCCC and COP-meetings. Their practices are exemplar of the contradictions between transparency and accountability on the one hand, and efficiency of secluded diplomacy on the other that underlie the emerging climate change regime. There is therefore great need for understanding better if, when and how corporate funded private climate change diplomacy may – or may not – be an efficient way for climate change mitigation or adaptation.
Co-InvestigatorSörbom, Adrienne
Co-InvestigatorGarsten, Christina
Co-InvestigatorKarlsson, Mikael
Co-InvestigatorJennische, Ulrik
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2023-01-01 - 2025-12-31
National Category
Climate ResearchSocial AnthropologySocial Sciences Interdisciplinary
Identifiers
DiVA, id: project:2989Project, id: 2022-00863_Formas